Tiên Hiệp Xuyên Không

Thanh Mai Tiên Đạo

Phất tay ngàn thước sóng, tĩnh tọa chuyển âm dương.

Dị thế thành đại đạo, tạo hóa huyền nguyên quang!

Converter: ๛๖ۣۜDʑυηɠ ๖ۣۜKĭềυツ

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Ô Nê
 •  Chương: /992
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Tân sinh2020-03-30 03:02
 • #2: Ngựa gỗ2020-03-30 03:02
 • #3: Lễ cúng2020-03-30 03:02
 • #4: Minh phủ âm trạch2020-03-30 03:03
 • #5: Đạo đồng2020-03-30 03:03
 • #6: Học tập2020-03-30 03:03
 • #7: Di trạch2020-03-30 03:03
 • #8: Cảnh giới2020-03-30 03:03
 • #9: Khách thăm2020-03-30 03:03
 • #10: Huyện Tử An nha2020-03-30 03:03
 • #11: Này phương thế giới (1)2020-03-30 03:03
 • #12: Này phương thế giới (3)2020-03-30 03:03
 • #13: Trừ yêu2020-03-30 03:03
 • #14: Con mồi2020-03-30 03:04
 • #15: Tiểu thần thông2020-03-30 03:04
 • #16: Trở về núi2020-03-30 03:04
 • #17: Trở về nhà2020-03-30 03:04
 • #18: Năm tháng vội vã2020-03-30 03:04
 • #19: Nhập đạo cảnh2020-03-30 03:04
 • #20: 《 Thanh mộc thượng nguyên kinh 》2020-03-30 03:04
 • #21: Khách không mời mà đến2020-03-30 03:04
 • #22: Đấu pháp2020-03-30 03:04
 • #23: Mạc Hà trận đầu2020-03-30 03:05
 • #24: 200 năm đại hạn2020-03-30 03:05
 • #25: Tiền triều di họa2020-03-30 03:05
 • #26: Huyện tôn tới thăm2020-03-30 03:05
 • #27: Thanh Khê thủy thần2020-03-30 03:05
 • #28: Thân bất do kỷ2020-03-30 03:05
 • #29: Mạc Thanh, Mạc Liễu2020-03-30 03:05
 • #30: Phủ nha kêu giúp2020-03-30 03:05
 • #31: Có người tới tìm2020-03-30 03:06
 • #32: Thôn Lục Gia Bình2020-03-30 03:06
 • #33: Trừ tà2020-03-30 03:06
 • #34: Quỷ tu2020-03-30 03:06
 • #35: Giận lên2020-03-30 03:06
 • #36: Hoàng triều thủ đoạn2020-03-30 03:06
 • #37: Tiền triều huyện tôn2020-03-30 03:06
 • #38: Con chốt thí2020-03-30 03:06
 • #39: Thanh Mai trở về2020-03-30 03:06
 • #40: Ngọc linh đan2020-03-30 03:06
 • #41: Văn Tư Minh2020-03-30 03:07
 • #42: Luyện bảo2020-03-30 03:07
 • #43: 2 đứa nhỏ tố khổ2020-03-30 03:07
 • #44: Hoàng triều tuần tra tới2020-03-30 03:07
 • #45: Ban đêm dị tượng2020-03-30 03:07
 • #46: Hạ Uyên2020-03-30 03:07
 • #47: Cảnh giới võ đạo2020-03-30 03:07
 • #48: Thanh Mai đạo trưởng chuyện cũ2020-03-30 03:08
 • #49: Tiếp ấn đạo quan2020-03-30 03:08
 • #50: Chuẩn bị2020-03-30 03:08
 • #51: Quỳnh Châu Quần châu2020-03-30 03:08
 • #52: Sói ác quân2020-03-30 03:08
 • #53: An dân bá2020-03-30 03:08
 • #54: Quỳnh Hoa bảo ngọc2020-03-30 03:08
 • #55: Phạt núi ngôi miếu đổ nát2020-03-30 03:09
 • #56: Bụi bậm lắng xuống2020-03-30 03:09
 • #57: Đầu đuôi2020-03-30 03:09
 • #58: Phong thần sắc lệnh2020-03-30 03:09
 • #59: Phong An Bá2020-03-30 03:10
 • #60: Thần hồn2020-03-30 03:10
 • #61: Thầy trò so tài2020-03-30 03:10
 • #62: Xa nhau2020-03-30 03:10
 • #63: Xây miếu2020-03-30 03:10
 • #64: Nhẹ nhàng thiếu niên lang2020-03-30 03:10
 • #65: Tin tức2020-03-30 03:10
 • #66: Vương Phong lại xuất hiện2020-03-30 03:10
 • #67: Tông môn nhỏ đệ tử2020-03-30 03:11
 • #68: Địch hồn thuật2020-03-30 03:11
 • #69: Tới thăm2020-03-30 03:11
 • #70: Bày trận2020-03-30 03:11
 • #71: Chủ quyền2020-03-30 03:11
 • #72: Huynh trưởng chi trách2020-03-30 03:11
 • #73: Đòi mạng cơ duyên2020-03-30 03:11
 • #74: Ly Dương châu2020-03-30 03:12
 • #75: 5 được xem người đến2020-03-30 03:12
 • #76: Nhờ giúp đỡ2020-03-30 03:12
 • #77: Thể tu Chu Bá2020-03-30 03:12
 • #78: Thể tu mạnh2020-03-30 03:12
 • #79: Tấn hậu Tô thị2020-03-30 03:12
 • #80: Ngũ Hành quan mở xem2020-03-30 03:12
 • #81: Mở xem lễ vật2020-03-30 03:13
 • #82: Nghỉ2020-03-30 03:13
 • #83: Ngũ Hành quan thu học trò2020-03-30 03:13
 • #84: Theo nhau mà tới2020-03-30 03:13
 • #85: 0 nhà tới thăm2020-03-30 03:13
 • #86: Được nhiều chỗ tốt2020-03-30 03:13
 • #87: Khăng khăng2020-03-30 03:14
 • #88: Tiên thiên thần cấm2020-03-30 03:14
 • #89: Hóa yêu2020-03-30 03:14
 • #90: Linh quả tập hợp2020-03-30 03:14
 • #91: Ngọc Hà phủ2020-03-30 03:14
 • #92: Đi thăm2020-03-30 03:14
 • #93: Lễ2020-03-30 03:14
 • #94: Tìm cửa hỏi đường2020-03-30 03:14
 • #95: Tập sát2020-03-30 03:15
 • #96: Tuyệt cảnh vùng vẫy2020-03-30 03:15
 • #97: May mắn2020-03-30 03:15
 • #98: Ấm áp2020-03-30 03:15
 • #99: Lãnh thưởng2020-03-30 03:15
 • #100: Nhân hoàng bị bệnh2020-03-30 03:15
 • #101: Bắt đầu thi2020-03-30 03:15
 • #102: Thông qua2020-03-30 03:16
 • #103: Nhập học2020-03-30 03:16
 • #104: Cổ quái2020-03-30 03:16
 • #105: Thứ nhất lần du lịch2020-03-30 03:16
 • #106: Săn yêu (1)2020-03-30 03:16
 • #107: Săn yêu (3)2020-03-30 03:17
 • #108: Bo bo giữ mình2020-03-30 03:17
 • #109: Vạn Giang2020-03-30 03:17
 • #110: Long chủng2020-03-30 03:17
 • #111: Vạn Thương phủ2020-03-30 03:17
 • #112: Công pháp2020-03-30 03:17
 • #113: Quý2020-03-30 03:17
 • #114: Thủy hành độn thuật2020-03-30 03:17
 • #115: Trộm thủy yêu ổ2020-03-30 03:18
 • #116: Giao nhân2020-03-30 03:18
 • #117: Thoát đi2020-03-30 03:18
 • #118: Suy yếu bản thiên nước sông2020-03-30 03:18
 • #119: Thu hoạch2020-03-30 03:18
 • #120: Thần hồn hậu kỳ2020-03-30 03:18
 • #121: Cầu lớn Khóa Giang2020-03-30 03:18
 • #122: Hoàng trữ2020-03-30 03:18
 • #123: Tha hương gặp cố2020-03-30 03:18
 • #124: Trên đường đi gặp vơ vét tài sản2020-03-30 03:18
 • #125: Đêm gặp2020-03-30 03:18
 • #126: Xui xẻo2020-03-30 03:19
 • #127: Lão tướng Bàng Chiến2020-03-30 03:19
 • #128: Ngu? Trung!2020-03-30 03:19
 • #129: Chiến sắp2020-03-30 03:19
 • #130: Thiết huyết sa trường2020-03-30 03:19
 • #131: Ngọc cốt ám tiễn2020-03-30 03:19
 • #132: Chiến hồn2020-03-30 03:19
 • #133: Câu Quỹ2020-03-30 03:20
 • #134: Hồn thuộc về chiến trường2020-03-30 03:20
 • #135: Chung tới Kính Châu2020-03-30 03:20
 • #136: Kính Minh phủ2020-03-30 03:20
 • #137: Vọng khí2020-03-30 03:20
 • #138: Chia sẻ2020-03-30 03:20
 • #139: Tiền bối dìu dắt2020-03-30 03:20
 • #140: Hoàng trữ xác định2020-03-30 03:20
 • #141: Kính Diệu tiên tông2020-03-30 03:21
 • #142: Giảng đạo2020-03-30 03:21
 • #143: Bước lên đường về2020-03-30 03:21
 • #144: Trên đường đi gặp Viên Khôn2020-03-30 03:21
 • #145: Xem thuyền2020-03-30 03:21
 • #146: Nụ cười2020-03-30 03:21
 • #147: Thu học trò Vô Ưu2020-03-30 03:21
 • #148: Chữa thương2020-03-30 03:21
 • #149: Tiếp 2 nhỏ2020-03-30 03:22
 • #150: Ta chỗ an lòng2020-03-30 03:22
 • #151: Truyền thụ2020-03-30 03:22
 • #152: Đè sai2020-03-30 03:22
 • #153: Sửa sang lại2020-03-30 03:22
 • #154: Mở rộng bước thứ nhất2020-03-30 03:22
 • #155: Náo nhiệt cửa ải cuối năm2020-03-30 03:22
 • #156: tiêu diệt Huyền Thủy tông2020-03-30 03:23
 • #157: Động tâm2020-03-30 03:23
 • #158: Năm sau2020-03-30 03:23
 • #159: Thủy mộc tương sinh2020-03-30 03:23
 • #160: Hoàng trữ lý chính2020-03-30 03:23
 • #161: Điều nhiệm2020-03-30 03:23
 • #162: Đưa tiễn2020-03-30 03:23
 • #163: Âm thần2020-03-30 03:23
 • #164: Thanh Mai trở về2020-03-30 03:23
 • #165: 1 già 1 trẻ 1 đứa bé2020-03-30 03:24
 • #166: Đạo tâm đúc lại2020-03-30 03:24
 • #167: Sơ bơi âm phủ2020-03-30 03:24
 • #168: Tạm hoãn sắc phong2020-03-30 03:24
 • #169: Lý do2020-03-30 03:24
 • #170: Khách quý2020-03-30 03:24
 • #171: Xích mích2020-03-30 03:24
 • #172: Nhân hoàng băng hà2020-03-30 03:24
 • #173: Hoàng đế mới kế vị2020-03-30 03:24
 • #174: Hoài nghi2020-03-30 03:25
 • #175: Ấm ức2020-03-30 03:25
 • #176: Giám thị2020-03-30 03:25
 • #177: Đoạt thần bí pháp2020-03-30 03:25
 • #178: Công hàm2020-03-30 03:25
 • #179: Gặp trở2020-03-30 03:25
 • #180: Đơn giản thô bạo2020-03-30 03:25
 • #181: Ta lên ta cũng được2020-03-30 03:25
 • #182: Nêu cao tên tuổi2020-03-30 03:25
 • #183: Khen thưởng2020-03-30 03:25
 • #184: Nằm vùng2020-03-30 03:26
 • #185: Cỏ cây tất cả binh2020-03-30 03:26
 • #186: Lễ lên ngôi2020-03-30 03:26
 • #187: Tiên hoàng sắc phong2020-03-30 03:26
 • #188: Biết thời biết thế2020-03-30 03:26
 • #189: Chân chính hậu thủ2020-03-30 03:26
 • #190: Mây đen2020-03-30 03:27
 • #191: Bổ túc2020-03-30 03:27
 • #192: Lần đi, không hồi2020-03-30 03:27
 • #193: Tô Bạch tin tới2020-03-30 03:27
 • #194: Bảo mẫu2020-03-30 03:27
 • #195: Lên đường Huyết Liệt quan2020-03-30 03:27
 • #196: Được tới2020-03-30 03:27
 • #197: Máu U hậu2020-03-30 03:27
 • #198: Xem cuộc chiến2020-03-30 03:27
 • #199: Thảm thiết chiến cuộc2020-03-30 03:28
 • #200: Sân săn bắn2020-03-30 03:28
 • #201: Đêm săn2020-03-30 03:28
 • #202: nuốt thiết thú2020-03-30 03:28
 • #203: Nghiệt súc2020-03-30 03:28
 • #204: pháp bảo —— mặc ngọc trúc trượng2020-03-30 03:28
 • #205: Lòng người lững lờ2020-03-30 03:28
 • #206: Thời cơ2020-03-30 03:29
 • #207: Ngày mai2020-03-30 03:29
 • #208: Giao phong2020-03-30 03:29
 • #209: Xông trận (1)2020-03-30 03:29
 • #210: Xung phong (2)2020-03-30 03:29
 • #211: Đồ sát yêu ba sát trận2020-03-30 03:29
 • #212: Thần linh hiện thân2020-03-30 03:29
 • #213: Ký lân mở giác2020-03-30 03:29
 • #214: Chiến tất2020-03-30 03:30
 • #215: Tội mấy chiếu2020-03-30 03:30
 • #216: Chuẩn bị trở về thuộc về2020-03-30 03:30
 • #217: Thanh Mai bạn cũ2020-03-30 03:30
 • #218: Cách quan2020-03-30 03:30
 • #219: Vinh quang trở về2020-03-30 03:30
 • #220: Tĩnh tâm2020-03-30 03:30
 • #221: Truy phong2020-03-30 03:31
 • #222: Lớn xây dựng thêm2020-03-30 03:31
 • #223: Phi Tinh Vọng Nguyệt phong2020-03-30 03:31
 • #224: Yêu văn2020-03-30 03:31
 • #225: 《 Huyết U bí lục 》2020-03-30 03:31
 • #226: Tiên thiên dung khí bí thuật2020-03-30 03:31
 • #227: Âm thần hậu kỳ2020-03-30 03:31
 • #228: Luyện khí phôi2020-03-30 03:31
 • #229: Thuận tay thiện duyên2020-03-30 03:32
 • #230: Pháp y2020-03-30 03:32
 • #231: Ta không nhận biết ngươi2020-03-30 03:32
 • #232: Giao thủ Văn Nhược2020-03-30 03:32
 • #233: Đi bái ông ta làm thầy2020-03-30 03:32
 • #234: Tánh bướng bỉnh2020-03-30 03:32
 • #235: Lòng đàn bà, kim dưới đáy biển2020-03-30 03:32
 • #236: Tìm đúng chỗ2020-03-30 03:33
 • #237: Thức hải tàn hồn2020-03-30 03:33
 • #238: Mẫn Thiên thủy thần2020-03-30 03:33
 • #239: Không hận, chỉ bi2020-03-30 03:33
 • #240: Muốn một cái cơ hội2020-03-30 03:33
 • #241: Khảo nghiệm2020-03-30 03:33
 • #242: Biểu hiện2020-03-30 03:33
 • #243: Nhị đệ tử2020-03-30 03:33
 • #244: Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy2020-03-30 03:34
 • #245: Bạn cũ đến cửa2020-03-30 03:34
 • #246: Phát ra lòng, dừng lại ở được2020-03-30 03:34
 • #247: Tô Bạch xảy ra chuyện2020-03-30 03:34
 • #248: Đi Thần đô2020-03-30 03:34
 • #249: Hoàng triều Thần đô2020-03-30 03:34
 • #250: Ba nhà tụ họp2020-03-30 03:35
 • #251: Đi cùng2020-03-30 03:35
 • #252: Tìm chỗ chết bên bờ2020-03-30 03:35
 • #253: Người cô đơn2020-03-30 03:35
 • #254: Trì hoãn sách lược2020-03-30 03:35
 • #255: Nhân hoàng cho đòi gặp2020-03-30 03:35
 • #256: Mời chào2020-03-30 03:35
 • #257: Mộc nguyên linh hay bảo châu2020-03-30 03:35
 • #258: Cùng một cái kết quả2020-03-30 03:36
 • #259: Liễu Khao2020-03-30 03:36
 • #260: Thất vọng kết quả2020-03-30 03:36
 • #261: Chuẩn bị trao đổi2020-03-30 03:36
 • #262: Quỷ vực2020-03-30 03:36
 • #263: Nửa người nửa quỷ2020-03-30 03:36
 • #264: Đổi cái địa phương2020-03-30 03:36
 • #265: Chung gặp Tô Bạch2020-03-30 03:36
 • #266: Xiềng xích màu đen2020-03-30 03:36
 • #267: Nổi lên2020-03-30 03:36
 • #268: Linh hoàng điên rồi2020-03-30 03:36
 • #269: Mất mà phục được2020-03-30 03:37
 • #270: Lưu Nguyệt huyễn quang môn2020-03-30 03:37
 • #271: Chiến đấu dễ như trở bàn tay2020-03-30 03:37
 • #272: Nhân họa đắc phúc2020-03-30 03:37
 • #273: Diệt linh hoàng2020-03-30 03:37
 • #274: Giao thiệp năng thủ2020-03-30 03:37
 • #275: Ảnh hưởng lẫn nhau2020-03-30 03:37
 • #276: Bình thản2020-03-30 03:37
 • #277: Khí phôi thành2020-03-30 03:38
 • #278: Thuần Dương2020-03-30 03:38
 • #279: Loại khác lôi pháp2020-03-30 03:38
 • #280: Vô Ưu đột phá2020-03-30 03:38
 • #281: Câu Quỹ đến cửa2020-03-30 03:38
 • #282: Kình địch2020-03-30 03:38
 • #283: Hoàng đạo kiếm điển2020-03-30 03:38
 • #284: Ba tai2020-03-30 03:38
 • #285: Biết rõ mạch lạc2020-03-30 03:38
 • #286: Có chỗ dựa vững chắc cảm giác2020-03-30 03:38
 • #287: Thanh Mai rượu2020-03-30 03:39
 • #288: Vô Ưu cách núi2020-03-30 03:39
 • #289: Dung hợp tiên thiên bất diệt linh quang2020-03-30 03:39
 • #290: Chân linh lột xác2020-03-30 03:39
 • #291: Huyền nguyên bầu hồ lô2020-03-30 03:39
 • #292: Lục Viêm Độ tai2020-03-30 03:39
 • #293: Phân Độ ba tai2020-03-30 03:39
 • #294: Chiến thư2020-03-30 03:39
 • #295: Nghênh chiến2020-03-30 03:39
 • #296: Kích thủy tam thiên2020-03-30 03:40
 • #297: Nhận thua2020-03-30 03:40
 • #298: Tầng vân điệp chướng linh trận2020-03-30 03:40
 • #299: Con cờ bi ai2020-03-30 03:40
 • #300: Độ lôi tai2020-03-30 03:40
 • #301: Sụp đổ2020-03-30 03:40
 • #302: Vô Ưu gặp nạn2020-03-30 03:40
 • #303: Đã tìm đến2020-03-30 03:40
 • #304: Sắp khởi sự2020-03-30 03:41
 • #305: Tịnh châu quân2020-03-30 03:41
 • #306: Đinh pháp độ2020-03-30 03:41
 • #307: Ra tay chỗ tốt2020-03-30 03:41
 • #308: Lòng muốn về nhà cùng muốn2020-03-30 03:41
 • #309: Lòng muốn về nhà học phái2020-03-30 03:41
 • #310: Bước thứ hai2020-03-30 03:41
 • #311: Tụ dân vọng2020-03-30 03:42
 • #312: Lấy năm châu lấy lập2020-03-30 03:42
 • #313: Tuyên chính thống mà tranh2020-03-30 03:42
 • #314: Cuối cùng dễ dàng tha thứ2020-03-30 03:42
 • #315: Xưng vương2020-03-30 03:42
 • #316: Bước thứ tư2020-03-30 03:42
 • #317: Đại quân đến2020-03-30 03:43
 • #318: Phá thành2020-03-30 03:43
 • #319: Sanh nghi2020-03-30 03:43
 • #320: Thu2020-03-30 03:43
 • #321: Tái chiến Câu Quỹ2020-03-30 03:43
 • #322: Lá bài tẩy hoàn thành2020-03-30 03:43
 • #323: Báo một chưởng thù2020-03-30 03:43
 • #324: bất tử quỷ binh2020-03-30 03:43
 • #325: Đại quân tháo chạy2020-03-30 03:43
 • #326: Vạn mộc thành quân2020-03-30 03:43
 • #327: Tuồng2020-03-30 03:44
 • #328: Bao vây2020-03-30 03:44
 • #329: Việt Vương vẫn mệnh2020-03-30 03:44
 • #330: Chém chết Liễu Khao2020-03-30 03:44
 • #331: Gửi hồn niệm yêu2020-03-30 03:44
 • #332: Bắt Văn Nhược2020-03-30 03:44
 • #333: Liền cục2020-03-30 03:44
 • #334: Tóc xanh thành tuyết2020-03-30 03:44
 • #335: Nhâm Vân Đằng đột phá2020-03-30 03:45
 • #336: Tô Bạch tin cưới2020-03-30 03:45
 • #337: Nói nguyên đêm2020-03-30 03:45
 • #338: Kết bái phục cộng cuộc đời này2020-03-30 03:45
 • #339: Minh Phương2020-03-30 03:45
 • #340: Thuần Dương hậu kỳ2020-03-30 03:45
 • #341: Kết nghiệp2020-03-30 03:45
 • #342: Đến cửa so tài (1)2020-03-30 03:45
 • #343: Đến cửa so tài (3)2020-03-30 03:46
 • #344: Bàn về nguyên thần2020-03-30 03:46
 • #345: Khai tông chuẩn bị2020-03-30 03:46
 • #346: Tiếp tục cầu học2020-03-30 03:46
 • #347: Tô Bạch có con2020-03-30 03:46
 • #348: Viếng thăm địa hỏa tông2020-03-30 03:46
 • #349: Phát thiếp cùng dời2020-03-30 03:46
 • #350: Khai tông lập phái (1)2020-03-30 03:46
 • #351: Khai tông lập phái (3)2020-03-30 03:46
 • #352: Tông môn khí vận2020-03-30 03:47
 • #353: Dư Nhạc2020-03-30 03:47
 • #354: 《 Mộc Đạo chân giải 》2020-03-30 03:47
 • #355: Diệp Niên từ đời2020-03-30 03:47
 • #356: Sinh Tử khô vinh2020-03-30 03:47
 • #357: Điền Phong tới thăm2020-03-30 03:47
 • #358: Hạ Liêm2020-03-30 03:47
 • #359: Hạ Hiền mật thư2020-03-30 03:47
 • #360: Chính thức nhậm chức2020-03-30 03:48
 • #361: Vận khí quỷ dị2020-03-30 03:48
 • #362: Xem người độ kiếp2020-03-30 03:48
 • #363: Thất bại2020-03-30 03:48
 • #364: Nhâm Vân Đằng khuyên bảo2020-03-30 03:48
 • #365: Dư Nhạc nhập đạo2020-03-30 03:48
 • #366: Thi uy tâm tư2020-03-30 03:48
 • #367: Ân uy cũng thi2020-03-30 03:48
 • #368: Tam kiếp có cảm2020-03-30 03:48
 • #369: Cầu hôn2020-03-30 03:49
 • #370: Đồng ý2020-03-30 03:49
 • #371: Trưởng thành2020-03-30 03:49
 • #372: Dặn dò2020-03-30 03:49
 • #373: Đưa gả2020-03-30 03:49
 • #374: Tác thành Mạc Thanh2020-03-30 03:49
 • #375: Chung Độ phong tai2020-03-30 03:49
 • #376: Đóng cửa không tiếp khách2020-03-30 03:49
 • #377: Phong tai sau biến hóa2020-03-30 03:50
 • #378: Tranh chấp nguyên nhân2020-03-30 03:50
 • #379: Thần vị tấn thăng2020-03-30 03:50
 • #380: Hỏa hoạn chuẩn bị2020-03-30 03:50
 • #381: Kinh người hỏa hoạn2020-03-30 03:51
 • #382: Hỏa hoạn tăng lên2020-03-30 03:51
 • #383: Mẫn Thiên giang quà tặng2020-03-30 03:51
 • #384: Hạ Liêm điều đảm nhiệm2020-03-30 03:51
 • #385: Được trước viếng thăm2020-03-30 03:51
 • #386: Bị đuổi Nhâm Vân Đằng2020-03-30 03:51
 • #387: Tim đập2020-03-30 03:51
 • #388: Lôi kiếp bày trận2020-03-30 03:51
 • #389: Dẫn động lôi kiếp2020-03-30 03:52
 • #390: Độ lôi kiếp (1)2020-03-30 03:52
 • #391: Độ lôi kiếp (3)2020-03-30 03:52
 • #392: Chúc mừng2020-03-30 03:52
 • #393: Lại đến Huyết Liệt quan2020-03-30 03:52
 • #394: Không về duyên cớ2020-03-30 03:52
 • #395: Nguyên thần hỗ trợ2020-03-30 03:52
 • #396: Tiên Đình2020-03-30 03:52
 • #397: Vì sao làm tiên2020-03-30 03:52
 • #398: Gặp mặt2020-03-30 03:53
 • #399: Giá trị2020-03-30 03:53
 • #400: Còn phải giúp2020-03-30 03:53
 • #401: Kim tiên kêu giúp2020-03-30 03:53
 • #402: Khuy thiên hũ2020-03-30 03:53
 • #403: Ủy thác trách nhiệm nặng nề2020-03-30 03:53
 • #404: Hai bộ công pháp2020-03-30 03:53
 • #405: Yêu tộc rút lui2020-03-30 03:53
 • #406: Bực bội2020-03-30 03:53
 • #407: Khai chiến2020-03-30 03:53
 • #408: Lão soái2020-03-30 03:54
 • #409: Không đành lòng2020-03-30 03:54
 • #410: Oanh phá2020-03-30 03:54
 • #411: Chém đẹp trai2020-03-30 03:54
 • #412: Hiến tế2020-03-30 03:54
 • #413: Phá vỡ tinh thần2020-03-30 03:54
 • #414: Lão soái hạ màn2020-03-30 03:54
 • #415: vỡ thành tồi2020-03-30 03:54
 • #416: Người quen cũ2020-03-30 03:54
 • #417: Chảy xiết2020-03-30 03:54
 • #418: Ngân hà diệt yêu2020-03-30 03:55
 • #419: Thiết huyết Trường Thành2020-03-30 03:55
 • #420: Đại chiến kết thúc2020-03-30 03:55
 • #421: Sớm có chuẩn bị2020-03-30 03:55
 • #422: Cho chỗ tốt2020-03-30 03:55
 • #423: Đại đa số cơ duyên2020-03-30 03:55
 • #424: Sợ hãi2020-03-30 03:55
 • #425: Bố trí2020-03-30 03:55
 • #426: Nhất diệp chướng mục2020-03-30 03:55
 • #427: Mặc hắn đi nói2020-03-30 03:56
 • #428: Đệ tử ký danh2020-03-30 03:56
 • #429: Muốn cho nàng tốt nhất2020-03-30 03:56
 • #430: Mạc Thanh lập gia đình2020-03-30 03:56
 • #431: Bái sư thiện sĩ2020-03-30 03:56
 • #432: Khó khăn biết được mấy2020-03-30 03:56
 • #433: Ngoại sanh2020-03-30 03:56
 • #434: Văn minh củi mới2020-03-30 03:56
 • #435: Đến cửa thỉnh cầu2020-03-30 03:56
 • #436: Hạnh phúc đãi ngộ2020-03-30 03:56
 • #437: Nặng luyện bảo2020-03-30 03:56
 • #438: Tăng lên trận pháp2020-03-30 03:57
 • #439: Nhân hoàng ra ngoài đi tuần2020-03-30 03:57
 • #440: Hạ Liêm giám quốc2020-03-30 03:57
 • #441: Mẫn Thiên giang Hà châu2020-03-30 03:57
 • #442: Quét sạch2020-03-30 03:57
 • #443: Ở đâu ra bằng hữu2020-03-30 03:58
 • #444: Sanh lão bệnh tử2020-03-30 03:58
 • #445: Tuần tất2020-03-30 03:58
 • #446: Liền một cọc tâm nguyện2020-03-30 03:58
 • #447: Kiếp sau nguyện nhập tiên môn2020-03-30 03:58
 • #448: Vững vàng quá độ2020-03-30 03:58
 • #449: Chất tử Mạc Lăng2020-03-30 03:58
 • #450: Tôn nghiêm bị làm nhục2020-03-30 03:58
 • #451: Tế luyện tiên bảo2020-03-30 03:58
 • #452: Tiên bảo luyện thành2020-03-30 03:59
 • #453: Khô Mộc tiên quang2020-03-30 03:59
 • #454: Giai đoạn thành quả2020-03-30 03:59
 • #455: Phong tai thần lực2020-03-30 03:59
 • #456: May mắn người2020-03-30 03:59
 • #457: Phong Tai long thần2020-03-30 03:59
 • #458: Trận đồ chi niệm2020-03-30 03:59
 • #459: Sắp viên mãn2020-03-30 03:59
 • #460: Dưới ánh trăng biển mây2020-03-30 03:59
 • #461: Bầu trời duyên phận2020-03-30 04:00
 • #462: Thu nhận đạo đồng2020-03-30 04:00
 • #463: Bàn châu trên đường đi gặp2020-03-30 04:00
 • #464: Bắt cóc trẻ em2020-03-30 04:00
 • #465: Nửa đường bị chận2020-03-30 04:00
 • #466: Bảo đảm ngươi không bị đánh chết2020-03-30 04:00
 • #467: Vô Ưu tới2020-03-30 04:00
 • #468: Rung động ra sân2020-03-30 04:00
 • #469: Nhập nguyên thần2020-03-30 04:00
 • #470: Nguyên thần thị giác2020-03-30 04:00
 • #471: Ý niệm khống chế2020-03-30 04:01
 • #472: Xác định thân phận2020-03-30 04:01
 • #473: Có thu hay không2020-03-30 04:01
 • #474: Tâm tính thiếu sót2020-03-30 04:01
 • #475: Hài hòa thầy trò2020-03-30 04:01
 • #476: Hoàn mỹ nối tiếp2020-03-30 04:01
 • #477: Ác thần2020-03-30 04:01
 • #478: Đồng ý gia nhập2020-03-30 04:01
 • #479: Tiên trận2020-03-30 04:01
 • #480: Vặt vãnh hạnh phúc2020-03-30 04:02
 • #481: Đoàn viên tiệc gia đình2020-03-30 04:02
 • #482: Dạy dỗ hậu bối2020-03-30 04:02
 • #483: Được tới pháp, cầu chi đạo2020-03-30 04:02
 • #484: Tinh thần dị động2020-03-30 04:02
 • #485: Khảo nghiệm tới2020-03-30 04:02
 • #486: Bạo lực luyện khí2020-03-30 04:02
 • #487: Thông minh thuật2020-03-30 04:02
 • #488: Tiên trận ảo diệu2020-03-30 04:03
 • #489: Sơn thần phệ hồn2020-03-30 04:03
 • #490: Cương phong cuốn2020-03-30 04:03
 • #491: Trận pháp uy lực2020-03-30 04:03
 • #492: Liên lạc khá sâu2020-03-30 04:03
 • #493: Âm phủ gặp nhau2020-03-30 04:03
 • #494: Khác một loại thành thần phương pháp2020-03-30 04:03
 • #495: Hạ Khải (1)2020-03-30 04:03
 • #496: Hạ Khải (3)2020-03-30 04:03
 • #497: Bất ngờ quà tặng2020-03-30 04:04
 • #498: Coi trọng2020-03-30 04:04
 • #499: Nguyên phù thư2020-03-30 04:04
 • #500: Dù sao phải kiêu ngạo chút gì2020-03-30 04:04
 • #501: Thần đình động tác lớn2020-03-30 04:04
 • #502: Thần thiên bia2020-03-30 04:04
 • #503: Làm xáo trộn2020-03-30 04:04
 • #504: Trở lại phương pháp2020-03-30 04:04
 • #505: Trước khi đi2020-03-30 04:04
 • #506: Vô hình cương phong tầng2020-03-30 04:04
 • #507: Tiếng gió hú Tiên đảo2020-03-30 04:04
 • #508: Tinh không2020-03-30 04:05
 • #509: Thụy Dương tinh2020-03-30 04:05
 • #510: Nhân tộc cương vực đồ2020-03-30 04:05
 • #511: Ngao Tinh các2020-03-30 04:05
 • #512: Tinh không ngao du2020-03-30 04:05
 • #513: Mới nghe thật đúng là2020-03-30 04:05
 • #514: Đạo không nhẹ thụ2020-03-30 04:05
 • #515: Nữ tu kim tiên2020-03-30 04:05
 • #516: Nghe đạo2020-03-30 04:05
 • #517: Tăng lên pháp bảo biện pháp2020-03-30 04:05
 • #518: Đại tinh2020-03-30 04:05
 • #519: Tạm thời an cư2020-03-30 04:06
 • thanh-mai-tien-dao-chuong-0520.mp32020-03-30 04:06
 • #521: Câu Quỹ tiến bộ2020-03-30 04:06
 • #522: Công pháp ưu thế2020-03-30 04:06
 • #523: Ta nếu không để cho đâu2020-03-30 04:06
 • #524: Ngươi ra tay trước2020-03-30 04:06
 • #525: Nện bạo2020-03-30 04:06
 • #526: Thái độ ôn hòa2020-03-30 04:07
 • #527: Cương phong nhúng bảo2020-03-30 04:07
 • #528: Đạo tiền2020-03-30 04:07
 • #529: Trúc trượng tấn thăng2020-03-30 04:07
 • #530: Thần xá2020-03-30 04:07
 • #531: Có vấn đề hai người2020-03-30 04:07
 • #532: Phát hiện ám thủ2020-03-30 04:07
 • #533: Tố cáo2020-03-30 04:07
 • #534: Cần phải phải lạy trước2020-03-30 04:08
 • #535: Tịch Ứng cảnh cáo2020-03-30 04:08
 • #536: Chân tiên trung kỳ2020-03-30 04:08
 • #537: Thần xá lại xuất hiện2020-03-30 04:08
 • #538: Tiểu thần thông tăng lên2020-03-30 04:08
 • #539: Lên đường đi2020-03-30 04:08
 • #540: Qua loa an trí2020-03-30 04:08
 • #541: Nói nhiều2020-03-30 04:09
 • #542: Tấn công linh tộc2020-03-30 04:09
 • #543: Sơ Chiến Linh tộc (1)2020-03-30 04:09
 • #544: Sơ Chiến Linh tộc (3)2020-03-30 04:09
 • #545: Sấm sét cự thần2020-03-30 04:09
 • #546: Kim tiên giao phong2020-03-30 04:09
 • #547: Vậy phương thua thiệt?2020-03-30 04:10
 • #548: Trở đạo2020-03-30 04:10
 • #549: Trấn linh tinh2020-03-30 04:10
 • #550: Vân vụ tiên trà2020-03-30 04:10
 • #551: Chiến lợi phẩm thành người khác2020-03-30 04:10
 • #552: Tập thể luận đạo2020-03-30 04:10
 • #553: Trịnh Sầu đột phá2020-03-30 04:10
 • #554: Ói2020-03-30 04:10
 • #555: Cảm Ứng Tiên Thiên2020-03-30 04:10
 • #556: Khác ích chiến trường2020-03-30 04:11
 • #557: Linh tộc xông vào2020-03-30 04:11
 • #558: Tự mình ra tay2020-03-30 04:11
 • #559: Đuổi tận giết tuyệt2020-03-30 04:11
 • #560: Vận may hiện2020-03-30 04:11
 • #561: Lăng Hư2020-03-30 04:11
 • #562: Hai cái kéo nghiêng giá2020-03-30 04:11
 • #563: Cương quyết2020-03-30 04:11
 • #564: Chưa thành2020-03-30 04:11
 • #565: Lui trận2020-03-30 04:12
 • #566: Từ tiến2020-03-30 04:12
 • #567: Dẫn dắt truyền thụ2020-03-30 04:12
 • #568: Bày trận hoàn thành2020-03-30 04:12
 • #569: Tiếp tục tăng lên2020-03-30 04:12
 • #570: Lên thiện nhược thủy2020-03-30 04:12
 • #571: Không có chút nào ngại ngùng2020-03-30 04:13
 • #572: Quỷ dị giao chiến2020-03-30 04:13
 • #573: Tử Thần lôi kéo2020-03-30 04:13
 • #574: Đại đạo chi đồ không cố kỵ2020-03-30 04:13
 • #575: Quét dọn tinh vực2020-03-30 04:13
 • #576: Đùa bỡn vô lại2020-03-30 04:13
 • #577: Kim tiên phụ trợ (1)2020-03-30 04:13
 • #578: Kim tiên phụ trợ (3)2020-03-30 04:13
 • #579: Chiến huyền tiên2020-03-30 04:13
 • #580: Quen thuộc linh tộc2020-03-30 04:14
 • #581: Khó khăn rất đúng tay2020-03-30 04:14
 • #582: Quả nhiên là ngươi2020-03-30 04:14
 • #583: Thẩm vấn2020-03-30 04:14
 • #584: Hác đạo nhân trải qua2020-03-30 04:14
 • #585: Ngụy biện nói như vậy2020-03-30 04:14
 • #586: Liên lạc tiệc cần phải2020-03-30 04:14
 • #587: Tiệc cần phải chỉ điểm2020-03-30 04:14
 • #588: Trận đồ thành công2020-03-30 04:15
 • #589: Ngưng tinh quay tơ2020-03-30 04:15
 • #590: Quần tinh hô nghênh2020-03-30 04:15
 • #591: Bênh vực ý2020-03-30 04:15
 • #592: Luân hồi quyền bính2020-03-30 04:15
 • #593: Không hy vọng2020-03-30 04:15
 • #594: Chùn bước2020-03-30 04:15
 • #595: Lâu mưu vì sao không được2020-03-30 04:15
 • #596: Quỳnh Xu2020-03-30 04:15
 • #597: Hộ vệ luân hồi2020-03-30 04:16
 • #598: Quần khởi mà công2020-03-30 04:16
 • #599: Thiên hà một quyển2020-03-30 04:16
 • #600: Sơ mở ra thần uy2020-03-30 04:16
 • #601: Màu bạc bóng người2020-03-30 04:16
 • #602: Tiếp tục đi sâu vào2020-03-30 04:16
 • #603: Sáng nội tình2020-03-30 04:17
 • #604: Đạo Vô2020-03-30 04:17
 • #605: Kim tiên chết2020-03-30 04:17
 • #606: Ánh sáng bạc lại xuất hiện2020-03-30 04:17
 • #607: Trước tiên ở ngươi nơi này thả một thả2020-03-30 04:17
 • #608: Lời hay2020-03-30 04:17
 • #609: Chín tầng trời một tầng —— Tiên Vân thiên2020-03-30 04:17
 • #610: Chọn lựa2020-03-30 04:17
 • #611: Lúc nào cũng chuyên cần phất thức2020-03-30 04:17
 • #612: Ngưng tụ thiên địa pháp tướng (1)2020-03-30 04:18
 • #613: Ngưng tụ thiên địa pháp tướng (3)2020-03-30 04:18
 • #614: Huyền tiên hay2020-03-30 04:18
 • #615: Nhớ nhà2020-03-30 04:18
 • #616: Đi Tiên Đình2020-03-30 04:18
 • #617: Tiên hiền2020-03-30 04:18
 • #618: Điện cơ người (1)2020-03-30 04:18
 • #619: Điện cơ người (3)2020-03-30 04:18
 • #620: Thời gian thần2020-03-30 04:18
 • #621: Tin tiên điện2020-03-30 04:19
 • #622: Tạm biệt Khúc Nhẫm2020-03-30 04:19
 • #623: Hỗ trợ mang ít đồ2020-03-30 04:19
 • #624: Chỉnh hợp kiêm thống2020-03-30 04:19
 • #625: Tham quan thức lịch luyện2020-03-30 04:19
 • #626: Cẩn thận2020-03-30 04:20
 • #627: Không cam lòng tại dưới người2020-03-30 04:20
 • #628: Kiêm tu dung đạo2020-03-30 04:20
 • #629: Hạ Khải tới thăm2020-03-30 04:20
 • #630: Cần Nhâm Vân Đằng2020-03-30 04:20
 • #631: Trở lại mặt đất2020-03-30 04:20
 • #632: Lợi hại trời cao2020-03-30 04:20
 • #633: Lấy được mục tiêu2020-03-30 04:21
 • #634: Lấy bảo (1)2020-03-30 04:21
 • #635: Lấy bảo (3)2020-03-30 04:21
 • #636: Không gian bể tan tành2020-03-30 04:21
 • #637: Thần thông đối với thần vực2020-03-30 04:21
 • #638: Lấy một địch nhiều người2020-03-30 04:21
 • #639: Câu Hoàng hiện thân2020-03-30 04:21
 • #640: Không tìm được2020-03-30 04:22
 • #641: Toại lửa thần2020-03-30 04:22
 • #642: Hộp đá2020-03-30 04:22
 • #643: Tiên hoàng vòng2020-03-30 04:22
 • #644: Thời gian mất đi2020-03-30 04:22
 • #645: Quỷ dị Văn Nhược2020-03-30 04:22
 • #646: Không giống nhau Hạ Khải2020-03-30 04:23
 • #647: Tiếp tục hỗ trợ2020-03-30 04:23
 • #648: Tấn thăng bắt đầu2020-03-30 04:23
 • #649: Cố ý để mặc cho2020-03-30 04:23
 • #650: Bành trướng một chút2020-03-30 04:23
 • #651: Khó mà ngăn cản2020-03-30 04:24
 • #652: Dương Viễn Tập Định2020-03-30 04:24
 • #653: Huynh đệ đồng tâm2020-03-30 04:24
 • #654: Lâm vào mỉm cười chuôi2020-03-30 04:24
 • #655: Ta tới giết ngươi2020-03-30 04:24
 • #656: Có thể chết người ôn nhu2020-03-30 04:24
 • #657: Giết Tập Định2020-03-30 04:24
 • #658: Loại trừ2020-03-30 04:25
 • #659: Lâu đừng trở về nhà2020-03-30 04:25
 • #660: Cách niệm2020-03-30 04:25
 • #661: Tông môn lớn mạnh2020-03-30 04:25
 • #662: Tự lập môn hộ2020-03-30 04:25
 • #663: Trước khi đi chỉ điểm2020-03-30 04:25
 • #664: Bạn già gặp nhau2020-03-30 04:25
 • #665: Hạ Liêm nói chuyện cũ2020-03-30 04:26
 • #666: Mâu thuẫn tâm tính2020-03-30 04:26
 • #667: Ngoại thần cạn mưu2020-03-30 04:26
 • #668: Trở về bầu trời2020-03-30 04:26
 • #669: Thái âm, thái dương2020-03-30 04:26
 • #670: Thời gian rèn luyện2020-03-30 04:26
 • #671: Tinh quang thần thủy dị biến2020-03-30 04:26
 • #672: Khuyết nguyệt giác2020-03-30 04:26
 • #673: Thái âm chung quanh2020-03-30 04:27
 • #674: Thái âm chân thủy2020-03-30 04:27
 • #675: Mục đích hoàn thành2020-03-30 04:27
 • #676: Điển tịch tàn phiến2020-03-30 04:27
 • #677: Trở lại Tiên Vân thiên2020-03-30 04:27
 • #678: Khúc Nhẫm đến cửa2020-03-30 04:27
 • #679: Thật đúng là tìm chỗ chết2020-03-30 04:27
 • #680: Huyền tiên trung kỳ2020-03-30 04:27
 • #681: Bị vây công2020-03-30 04:27
 • #682: Một chuyến tay không2020-03-30 04:27
 • #683: Hiểu dị biến2020-03-30 04:28
 • #684: Phải bị trả thù2020-03-30 04:28
 • #685: Đột nhiên ý niệm2020-03-30 04:28
 • #686: Tiến triển không thuận2020-03-30 04:28
 • #687: Thái âm chân thủy đặc tính2020-03-30 04:28
 • #688: Linh văn long văn2020-03-30 04:28
 • #689: Ban đầu chỗ tốt2020-03-30 04:28
 • #690: Mới đạo tiền2020-03-30 04:28
 • #691: Suy diễn hoàn thành2020-03-30 04:29
 • #692: Chúng tinh phủng nhật đại trận2020-03-30 04:29
 • #693: Vọng Nguyệt tông2020-03-30 04:29
 • #694: Bắt phệ hồn2020-03-30 04:29
 • #695: Câu Hoàng cứu giúp2020-03-30 04:29
 • #696: Mười mấy bộ điển tịch2020-03-30 04:29
 • #697: Nói minh2020-03-30 04:29
 • #698: Hạ Hoàng chỉ điểm2020-03-30 04:29
 • #699: Tạm hoãn đột phá2020-03-30 04:29
 • #700: Lo lắng âm thầm2020-03-30 04:30
 • #701: Thương Xiển tới2020-03-30 04:30
 • #702: Cao tầng coi trọng2020-03-30 04:30
 • #703: Huyền tiên hậu kỳ2020-03-30 04:30
 • #704: Bị người tưởng nhớ cảm giác2020-03-30 04:30
 • #705: Bắt đầu luyện chế2020-03-30 04:30
 • #706: Trận đồ, thành2020-03-30 04:30
 • #707: Tính toán phòng bị2020-03-30 04:31
 • #708: Du Nhĩ2020-03-30 04:31
 • #709: Thật đúng là nguyên do2020-03-30 04:31
 • #710: Thể tu ưu thế2020-03-30 04:31
 • #711: Chiến một tràng2020-03-30 04:31
 • #712: Nhận bại2020-03-30 04:31
 • #713: Long, yêu động thủ2020-03-30 04:31
 • #714: Tuyết thần chết2020-03-30 04:31
 • #715: Gấp rút tế luyện2020-03-30 04:31
 • #716: Kỳ hạn buông xuống2020-03-30 04:32
 • #717: Thời gian thủ đoạn2020-03-30 04:32
 • #718: Gia hạn2020-03-30 04:32
 • #719: Nhập thật đúng là2020-03-30 04:32
 • #720: Nghĩ bậy sinh2020-03-30 04:32
 • #721: Đạo tâm loạn2020-03-30 04:32
 • #722: Bắt đầu tìm chỗ chết2020-03-30 04:32
 • #723: Tìm chỗ chết thu hoạch2020-03-30 04:32
 • #724: Cản đường người2020-03-30 04:33
 • #725: Cách đạo tràng2020-03-30 04:33
 • #726: Hôm nay là nhân tộc2020-03-30 04:33
 • #727: Kịp thời chạy tới2020-03-30 04:33
 • #728: Chiến kim tiên (1)2020-03-30 04:33
 • #729: Chiến kim tiên (2)2020-03-30 04:33
 • #730: Chiến kim tiên (3)2020-03-30 04:33
 • #731: Chiến kim tiên (hoàn )2020-03-30 04:34
 • #732: Càn rỡ cười2020-03-30 04:34
 • #733: Trở về phủ chữa thương2020-03-30 04:34
 • #734: Vượt qua thật đúng là2020-03-30 04:34
 • #735: Thể nghiệm cổ chai2020-03-30 04:34
 • #736: Mười viên bảo châu2020-03-30 04:34
 • #737: Đạp đạo đồ2020-03-30 04:34
 • #738: Ngưng bất hủ2020-03-30 04:35
 • #739: Thời gian thần ra tay2020-03-30 04:35
 • #740: Vận may lực lượng2020-03-30 04:35
 • #741: Thay chết2020-03-30 04:35
 • #742: Mượn lực2020-03-30 04:35
 • #743: Bình an trở về2020-03-30 04:35
 • #744: Bất ngờ sản vật2020-03-30 04:35
 • #745: Ba tộc liên hiệp2020-03-30 04:35
 • #746: Hôm nay thực lực2020-03-30 04:35
 • #747: Linh tộc cảnh cáo2020-03-30 04:36
 • #748: Lần đầu tiên cao tầng hội nghị2020-03-30 04:36
 • #749: Nổ chủ tinh2020-03-30 04:36
 • #750: Giết hại linh khí2020-03-30 04:36
 • #751: Chân chính đại chiến2020-03-30 04:36
 • #752: Kỳ cổ tương đương2020-03-30 04:36
 • #753: Chiến lợi phẩm kiến công2020-03-30 04:36
 • #754: Bất tri bất giác trưởng thành2020-03-30 04:36
 • #755: Linh cung2020-03-30 04:37
 • #756: Tàn tạ tạo hóa chi bảo2020-03-30 04:37
 • #757: Phá hoang cuốc đất2020-03-30 04:37
 • #758: Cả vùng đất chuẩn bị2020-03-30 04:37
 • #759: Ngăn trở Tử Thần2020-03-30 04:37
 • #760: Tinh thần rơi xuống (1)2020-03-30 04:37
 • #761: Tinh thần rơi xuống (3)2020-03-30 04:37
 • #762: Đánh vào tạo hóa2020-03-30 04:38
 • #763: Lấy chết tạ tội2020-03-30 04:38
 • #764: Thuộc về táng dị tượng2020-03-30 04:38
 • #765: Sắp xếp tinh thần2020-03-30 04:38
 • #766: Tử Thần tinh2020-03-30 04:38
 • #767: Nhấc lên đi cây thiên linh quả2020-03-30 04:38
 • #768: Bất ngờ phát hiện2020-03-30 04:38
 • #769: Không quá hoàn mỹ kết thúc2020-03-30 04:38
 • #770: Biên soạn đạo kinh2020-03-30 04:38
 • #771: Tiên Đình khen thưởng đưa tới2020-03-30 04:39
 • #772: Thời kỳ trăng mật2020-03-30 04:39
 • #773: Mộc sinh, mộc linh2020-03-30 04:39
 • #774: Mây tía dị tượng2020-03-30 04:39
 • #775: Không chỉ một vị2020-03-30 04:39
 • #776: Đạo kinh thành (1)2020-03-30 04:39
 • #777: Đạo kinh thành (3)2020-03-30 04:39
 • #778: Đến cửa cầu lấy2020-03-30 04:39
 • #779: Mở rộng đạo kinh2020-03-30 04:39
 • #780: Trở về ba ngày2020-03-30 04:39
 • #781: Phụ họa hùa theo người2020-03-30 04:40
 • #782: Phân tích2020-03-30 04:40
 • #783: Kim tiên trung kỳ2020-03-30 04:40
 • #784: Cường giả cổ động2020-03-30 04:40
 • #785: Thuyết giáo bắt đầu2020-03-30 04:40
 • #786: Thuyết giáo tiêu hao2020-03-30 04:40
 • #787: Trận đồ hạn mức tối đa2020-03-30 04:41
 • #788: Mười năm sau tới cửa2020-03-30 04:41
 • #789: Quy tắc trật tự2020-03-30 04:41
 • #790: Trực2020-03-30 04:41
 • #791: Bạn cũ tin tức2020-03-30 04:41
 • #792: Lăng Hư tung tích2020-03-30 04:41
 • #793: Đi xa hơn2020-03-30 04:41
 • #794: Tiếp xúc đối mặt2020-03-30 04:42
 • #795: Cường thế2020-03-30 04:42
 • #796: Trận pháp mở đầu2020-03-30 04:42
 • #797: Thật là thủ đoạn2020-03-30 04:42
 • #798: Ưu thế2020-03-30 04:42
 • #799: Trì hoãn2020-03-30 04:42
 • #800: Đồng phục2020-03-30 04:42
 • #801: Thần thông mới2020-03-30 04:43
 • #802: Thiên Mục2020-03-30 04:43
 • #803: Hư ảo chi đồng2020-03-30 04:43
 • #804: Hả giận2020-03-30 04:43
 • #805: Man thần chết2020-03-30 04:43
 • #806: Lược lời độc ác2020-03-30 04:43
 • #807: Vẫn cần hoàn thiện2020-03-30 04:43
 • #808: Hạ Khải trạng thái2020-03-30 04:43
 • #809: Muốn lập địa phủ2020-03-30 04:43
 • #810: Bận bịu không dễ giúp2020-03-30 04:44
 • #811: Mấu chốt2020-03-30 04:44
 • #812: Luân hồi quà tặng2020-03-30 04:44
 • #813: Bổ một tầng hình phạt2020-03-30 04:44
 • #814: Kim tiên hậu kỳ2020-03-30 04:44
 • #815: Thăm hỏi Niếp Độc Tiên2020-03-30 04:44
 • #816: Tất nhiên tồn tại tai họa ngầm2020-03-30 04:44
 • #817: Gọi2020-03-30 04:44
 • #818: Nước Thiên phủ trên đường đi gặp2020-03-30 04:45
 • #819: Tám chương tranh cãi2020-03-30 04:45
 • #820: Lôi thôi2020-03-30 04:45
 • #821: Cát Bình2020-03-30 04:45
 • #822: Mạnh mẽ phòng ngự2020-03-30 04:45
 • #823: Thọ Tuyên mạnh mẽ2020-03-30 04:45
 • #824: Tam quang thần thủy2020-03-30 04:45
 • #825: Lại bị học một khóa2020-03-30 04:45
 • #826: Trên đường đi gặp tranh luận2020-03-30 04:46
 • #827: Noi theo tiên hiền người2020-03-30 04:46
 • #828: Cô tịch tiểu viện2020-03-30 04:46
 • #829: Nông phu2020-03-30 04:46
 • #830: Phân thân2020-03-30 04:46
 • #831: Nhâm Vân Đằng thành tiên2020-03-30 04:46
 • #832: Tàn tạ ngôi sao tạo hóa2020-03-30 04:46
 • #833: Địa phủ khốn cảnh2020-03-30 04:46
 • #834: Cấm pháp học tập2020-03-30 04:46
 • #835: Đồng thời bảo hiểm2020-03-30 04:47
 • #836: Bố cấm pháp2020-03-30 04:47
 • #837: Kết thúc thời cơ2020-03-30 04:47
 • #838: Thời gian hiện thân2020-03-30 04:47
 • #839: Mình tranh thủ thời gian2020-03-30 04:47
 • #840: Tàn chúc? Dương thuật2020-03-30 04:47
 • #841: Bắt sức sống2020-03-30 04:47
 • #842: Lấy lại2020-03-30 04:48
 • #843: Cấm pháp thành công2020-03-30 04:48
 • #844: Tâm khí đã mất2020-03-30 04:48
 • #845: Người thắng2020-03-30 04:48
 • #846: Thứ 29 đạo tiên thiên thần cấm2020-03-30 04:48
 • #847: Quá khải2020-03-30 04:48
 • #848: Mâu thuẫn tâm tính2020-03-30 04:48
 • #849: Cung tiễn tiên hiền2020-03-30 04:48
 • #850: Thay phiên2020-03-30 04:49
 • #851: Võ tướng bi ai2020-03-30 04:49
 • #852: Mây đen tới2020-03-30 04:49
 • #853: Vòng tròn2020-03-30 04:49
 • #854: Già cay2020-03-30 04:49
 • #855: Dưới ánh trăng nói2020-03-30 04:49
 • #856: Mặt trời lặn2020-03-30 04:49
 • #857: Nhường đường2020-03-30 04:49
 • #858: Và Hạ Liêm nói chuyện cũ2020-03-30 04:50
 • #859: Ngay tại 1 cạnh nhìn2020-03-30 04:50
 • #860: Thông báo trở về2020-03-30 04:50
 • #861: Thọ chung2020-03-30 04:50
 • #862: Hậu sự2020-03-30 04:50
 • #863: Đột phá đại năng2020-03-30 04:50
 • #864: Đại năng biến hóa2020-03-30 04:50
 • #865: Nhất thiết đều có thể2020-03-30 04:51
 • #866: Ý ở vận may2020-03-30 04:51
 • #867: Phúc Công Thọ Bà2020-03-30 04:51
 • #868: Đại năng chiến lần đầu2020-03-30 04:51
 • #869: Hoa nở khoảnh khắc2020-03-30 04:51
 • #870: Hạ Liêm hâm mộ2020-03-30 04:51
 • #871: Tô Bạch để lại thư2020-03-30 04:51
 • #872: Hoặc2020-03-30 04:51
 • #873: Thái Huy2020-03-30 04:51
 • #874: Để cho địa bàn2020-03-30 04:51
 • #875: 3 mà kiệt2020-03-30 04:51
 • #876: Lại toàn 1 kiện của cải2020-03-30 04:52
 • #877: Yên lặng2020-03-30 04:52
 • #878: Thái hư2020-03-30 04:52
 • #879: 5 quá ràng buộc2020-03-30 04:52
 • #880: Tế luyện tạo hóa chi bảo điều kiện2020-03-30 04:52
 • #881: Hạ Liêm hạ màn2020-03-30 04:52
 • #882: Bỉ ổi2020-03-30 04:52
 • #883: Lần nữa thỏa hiệp2020-03-30 04:52
 • #884: Dập đầu2020-03-30 04:52
 • #885: Nhân tính chói lọi2020-03-30 04:53
 • #886: Thiên tài cảm giác2020-03-30 04:53
 • #887: Tinh không cuối2020-03-30 04:53
 • #888: Ánh sáng bạc con đường2020-03-30 04:53
 • #889: Trở đạo thời gian2020-03-30 04:53
 • #890: Bắt2020-03-30 04:53
 • #891: Thời gian thuộc về táng2020-03-30 04:53
 • #892: Thời gian di sản2020-03-30 04:53
 • #893: Lấy lại mũi tên2020-03-30 04:53
 • #894: Thành bị người khiêu chiến2020-03-30 04:54
 • #895: Môn hạ thứ nhất kim tiên2020-03-30 04:54
 • #896: Niếp Độc Tiên tới2020-03-30 04:54
 • #897: Được nói thời cơ2020-03-30 04:54
 • #898: Khuất kỳ2020-03-30 04:54
 • #899: Đánh 1 tay tốt tính toán2020-03-30 04:54
 • #900: Giao long tin tức2020-03-30 04:55
 • #901: Nhập biển2020-03-30 04:55
 • #902: Nói gạt2020-03-30 04:55
 • #903: Chèn ép2020-03-30 04:55
 • #904: Bắt Châu Nguyệt2020-03-30 04:55
 • #905: Chân long cung2020-03-30 04:55
 • #906: Và long tộc thứ nhất lần hiệp đàm2020-03-30 04:56
 • #907: Tài nguyên trao đổi2020-03-30 04:56
 • #908: Trao đổi nghi thức2020-03-30 04:56
 • #909: Trong biển phản loạn2020-03-30 04:56
 • #910: Giúp long tộc2020-03-30 04:56
 • #911: Ngươi gạt ta long tộc quá đáng2020-03-30 04:56
 • #912: Mục tiêu: Đánh tàn phế long tộc2020-03-30 04:56
 • #913: Linh tộc giúp yêu2020-03-30 04:56
 • #914: 10 mấy cái hô hấp2020-03-30 04:56
 • #915: Ngao vũ thân rồng2020-03-30 04:57
 • #916: 1 lần tính lá bài tẩy2020-03-30 04:57
 • #917: Cổ Long châu2020-03-30 04:57
 • #918: Nhân long kết minh2020-03-30 04:57
 • #919: Thọ Tuyên thành đại năng2020-03-30 04:57
 • #920: Đại năng hậu kỳ2020-03-30 04:57
 • #921: Ẩn sâu không lọt2020-03-30 04:57
 • #922: Thần linh Tô Bạch2020-03-30 04:57
 • #923: Tính sổ trả nợ2020-03-30 04:57
 • #924: Bế môn canh2020-03-30 04:58
 • #925: Lớn luyện bảo2020-03-30 04:58
 • #926: Luyện bảo vui thú2020-03-30 04:58
 • #927: 4 kiện dị bảo2020-03-30 04:58
 • #928: dạo chơi chín tầng trời2020-03-30 04:58
 • #929: Thái Dịch đạo tổ2020-03-30 04:58
 • #930: Tế luyện tạo hóa chi bảo2020-03-30 04:58
 • #931: Viên Cương tổn thương phục2020-03-30 04:59
 • #932: Xông đạo tràng (1)2020-03-30 04:59
 • #933: Xông đạo tràng (3)2020-03-30 04:59
 • #934: Chém ra đạo tràng2020-03-30 04:59
 • #935: Tạo hóa chi bảo thành2020-03-30 04:59
 • #936: Hy sinh tâm tư2020-03-30 04:59
 • #937: Hiện ra uy lực2020-03-30 04:59
 • #938: Thiên Mục chết2020-03-30 04:59
 • #939: Ung dung phản công2020-03-30 05:00
 • #940: Thái Huy ngăn trở2020-03-30 05:00
 • #941: Lại đi 1 chuyến2020-03-30 05:00
 • #942: Giải thích nguyên nhân2020-03-30 05:00
 • #943: Rút sạch biển khơi2020-03-30 05:00
 • #944: Võ lực áp đảo2020-03-30 05:00
 • #945: An bài được rõ ràng trắng trắng2020-03-30 05:00
 • #946: Hài lòng2020-03-30 05:00
 • #947: Viên Cương chết2020-03-30 05:00
 • #948: Thuyết giáo 1 năm2020-03-30 05:00
 • #949: giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc2020-03-30 05:01
 • #950: Phân bảo (1)2020-03-30 05:01
 • #951: Phân bảo (3)2020-03-30 05:01
 • #952: Lắng đọng uy vọng2020-03-30 05:01
 • #953: Môn hạ thứ 2 kim tiên2020-03-30 05:01
 • #954: Đưa ra dị bảo2020-03-30 05:01
 • #955: Tạo hóa dấu hiệu2020-03-30 05:01
 • #956: Đánh vào tạo hóa (1)2020-03-30 05:01
 • #957: Đánh vào tạo hóa (3)2020-03-30 05:02
 • #958: Thái Huyền2020-03-30 05:02
 • #959: Thỉnh giáo tâm đắc2020-03-30 05:02
 • #960: Thái Dịch đến cửa2020-03-30 05:02
 • #961: Tiền đồ không đường?2020-03-30 05:02
 • #962: Mở ra Thái Huyền thiên2020-03-30 05:03
 • #963: Tạm biệt Thái Hư2020-03-30 05:03
 • #964: Vô tận hư không co rúc lại2020-03-30 05:03
 • #965: Gặp Thái Nhất2020-03-30 05:03
 • #966: Tạo hóa đạo tổ thực lực tính toán2020-03-30 05:03
 • #967: Vội vã trăm năm2020-03-30 05:03
 • #968: Thái Hư hoài nghi2020-03-30 05:03
 • #969: thanh lam thủy giọt2020-03-30 05:03
 • #970: Hồi thế giới2020-03-30 05:03
 • #971: Thái Khải thỉnh cầu2020-03-30 05:04
 • #972: Sư đệ trợ trận2020-03-30 05:04
 • #973: Có cái tốt sư phụ2020-03-30 05:04
 • #974: Tiếp tục diễn hóa2020-03-30 05:04
 • #975: Đại năng không lo2020-03-30 05:04
 • #976: Thương Xiển thành đạo2020-03-30 05:04
 • #977: Tạo hóa tụ họp2020-03-30 05:04
 • #978: Cuối cùng thái độ2020-03-30 05:04
 • #979: Không có lựa chọn2020-03-30 05:04
 • #980: Đại đạo đánh vào2020-03-30 05:05
 • #981: Bình phong che chở bể tan tành2020-03-30 05:05
 • #982: Đại đạo ý thức hiện2020-03-30 05:05
 • thanh-mai-tien-dao-chuong-0983.mp32020-03-30 05:05
 • #984: Thái Nhất kiếm gãy2020-03-30 05:05
 • #985: Tạo hóa chết2020-03-30 05:05
 • #986: Thái Khải chi mưu2020-03-30 05:05
 • #987: Chân chính đại đạo2020-03-30 05:05
 • #988: Chân chính tiên thiên chí bảo2020-03-30 05:05
 • #989: Đại đạo hạ 1 đường sinh cơ2020-03-30 05:06
 • thanh-mai-tien-dao-chuong-0990.mp32020-03-30 05:06
 • #991: Mở rộng thế giới2020-03-30 05:06
 • #992: Đại kết cục2020-03-30 05:06
[Total: 2   Average: 2.5/5]

Related posts

Ma Tu Cầu Sinh Chỉ Nam

THUYS♥️

Sớm Đăng Lục Ba Trăm Năm

TiKay

Thiên Hạ Nam Tu Toàn Lô Đỉnh

TiKay

Leave a Reply