Đồng NhânHuyền HuyễnXuyên Không

Chư Thiên Mạnh Nhất Đại Boss

Ở Tiếu Ngạo Giang Hồ, ta là Nhạc Bất Quần!

Ở Anh Hùng Xạ Điêu, ta là Âu Dương Phong!

Ở Thiên Long Bát Bộ, ta là Đinh Xuân Thu!

Ở Song Long Đại Đường, ta là Thạch Chi Hiên!

Ta chính là ta, một cái đi lại ở Chư Thiên phản phái đại BOSS!

Nguồn: metruyenchu


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Hắc Nhãn Bạch Phát
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Ma đạo máy tăng cấp
 • #2: Ta thành Nhạc Bất Quần
 • #3: Không cần tự cung, cũng có thể thành công
 • #4: Hấp Tinh Đại Pháp
 • #5: Nhậm Ngã Hành bối rối
 • #6: Thà ta phụ người, không để người phụ ta
 • #7: Tung Sơn vấn tội
 • #8: Tả Lãnh Thiện tức giận
 • #9: Tiếp quản Phúc Uy tiêu cục, thăng cấp siêu nhất lưu cao thủ
 • #10: Vô địch sức chiến đấu, như gặp quỷ thần
 • #11: Tịch Tà Kiếm Pháp thăng cấp tiên thiên võ học
 • #12: Sợ hãi giang hồ
 • #13: Thiếu Lâm tập hợp
 • #14: Hấp Tinh Đại Pháp đối với Hấp Tinh Đại Pháp
 • #15: Tịch Tà kiếm ý
 • #16: Chính đạo đệ nhất nhân
 • #17: Hoa Sơn Kiếm thần
 • #18: Tịch Tà Kiếm Pháp VS Độc Cô 9 kiếm
 • #19: Diệt phái Tung Sơn
 • #20: Ước chiến Đông Phương Bất Bại
 • #21: Tây hồ 16 tháng 6
 • #22: Quyết đấu đỉnh cao
 • #23: Tịch Tà kiếm ý VS Quỳ Hoa võ ý
 • #24: Hoàng Hà trên bờ đại vây giết
 • #25: 2 thương 3 chết
 • #26: Toàn quân bị diệt! Bí thuật Bạo Nộ!
 • #27: Hoa Sơn
 • #28: Lên cấp đệ tử nội môn
 • #29: Chém giết Vương Việt
 • #30: 7 tuyệt
 • #31: Mệnh lệnh khẩn cấp
 • #32: Xích Nhai Sơn! Gia tộc sát thủ!
 • #33: Tại sao muốn buộc ta đây!
 • #34: Tông môn người đến, lên cấp đệ tử nòng cốt
 • #35: Ma Đao Môn đột kích
 • #36: Tiên thiên truy sát! Lần thứ hai xuyên qua!
 • #37: Thanh niên Âu Dương Phong
 • #38: Giết người như cắt cỏ
 • #39: Ninh Mã Phái cao thủ
 • #40: Quang minh chính đại độc
 • #41: Hướng về chết bên trong đắc tội, đưa thi tới cửa!
 • #42: Toàn bộ đánh ngã
 • #43: Ninh Mã Phái thượng sư
 • #44: Đại bại Ninh Mã Phái thượng sư
 • #45: Từ hôm nay trở đi, Tây Vực ai người không biết quân!
 • #46: 4 giáo dạ tập, vô tận rắn triều
 • #47: 4 giáo nhân mã toàn quân bị diệt, tiềm năng điểm tăng vọt
 • #48: Thăng cấp tiên thiên, tu luyện Tuyệt Âm Ma Thể
 • #49: Độc chiến vạn quân
 • #50: Nương nhờ dao sắc bên trong, giết người trong hồng trần
 • #51: Khống chế quốc vương,
 • #52: 5 năm! Nhi tử Âu Dương Khắc!
 • #53: Ma Ni Giáo
 • #54: Hấp Tinh Lực Tràng
 • #55: Chỉnh đốn Tây Vực, chấn động các quốc gia
 • #56: Vương Trùng Dương gởi thư, quét ngang thiên hạ từ bây giờ bắt đầu
 • #57: Độc Tông tây đến, quần hùng ngăn chặn
 • #58: Độc Tông cũng không phải là chỉ là hư danh
 • #59: Trong lịch sử nhất ác! Phong vân tụ hội Thiếu Lâm!
 • #60: Mới tới quý địa, tiểu khai sát giới
 • #61: 2 kiếm phá 2 trận
 • #62: Thiếu Lâm chung cực lá bài tẩy! Đạt Ma Phục Ma Trận!
 • #63: Đại bại Thiếu Lâm! Vương Trùng Dương hiện thân!
 • #64: Đại chiến Vương Trùng Dương! Kiếm đạo quyết đấu!
 • #65: Ngũ tuyệt đến đông đủ
 • #66: Sớm bắt đầu
 • #67: Thất bại 4 tuyệt! Vương Trùng Dương sát chiêu!
 • #68: Giết thấu thiên địa! Trung Nguyên võ lâm đến ám thời khắc!
 • #69: Xạ điêu chuyện, trở về chủ thế giới
 • #70: Bản thể thăng cấp tiên thiên! Công năng mới mở ra!
 • #71: Chém tiên thiên
 • #72: Trở về Ninh gia
 • #73: Ta Ninh Khuyết báo thù, không cần 10 năm?
 • #74: Chém giết Ninh Quý! Đại thù đến báo!
 • #75: Chấp chưởng Ninh gia, tu luyện Huyết Long Thủ!
 • #76: Bám thân Đinh Xuân Thu
 • #77: Tinh Tú lão tiên, pháp lực vô biên
 • #78: Thấy Lý Thu Thủy
 • #79: Truyền Âm Sưu Hồn Đại Pháp tới tay! Cuối cùng đến Thiên Sơn!
 • #80: Thiên Sơn đỉnh! Đại chiến Đồng Mỗ!
 • #81: Khống chế Linh Thứu Cung! Tu luyện Sinh Tử Phù!
 • #82: Thấy Vô Nhai Tử! Cường tác võ công!
 • #83: Cuồng Bá Thôn Thiên Công! Kinh sợ quần tà!
 • #84: Truyền thụ
 • #85: Tà công xuất thế, giang hồ hạo kiếp
 • #86: Tiêu Dao lão tiên, thần uy vô biên! Thọ cùng trời đất, tiên phúc vĩnh hưởng!
 • #87: Sâu không lường được thực lực! Chính đạo quần hùng tan vỡ!
 • #88: Đến từ Mộ Dung Phục thư khiêu chiến!
 • #89: Hôm nay tính toán sự tình, đều vì phục quốc kế! Mộ Dung Phục các loại tú!
 • #90: Mộ Dung Phục tiếp tục tú! Ninh Khuyết đến!
 • #91: Mộ Dung Phục trang bức thất bại, trong lịch sử thảm nhất làm mất mặt!
 • #92: Ta có sát tâm 1 viên, chiếu phá huyết hoa vạn đóa
 • #93: Giao chiến Tiêu Viễn Sơn
 • #94: Một nửa giang sơn, trong lịch sử đệ 1 ma đầu!
 • #95: Huyền Từ tự sát, Tiêu Phong trở về
 • #96: Tiêu Phong cử hành Anh Hùng Đại Hội, Tiêu Dao Phái quy mô lớn điều động!
 • #97: Đồng dạng tiên thiên, không giống thực lực
 • #98: Thăng cấp tông sư, phản phác quy chân
 • #99: Chính tà đại chiến, cùng 2 đại chủ giác lần đầu gặp mặt!
 • #100: Đại chiến mở ra, máu nhuộm sơn hà
 • #101: Ninh Khuyết ra tay, không người có thể địch
 • #102: Quét rác tăng hiện thân
 • #103: Tuyệt Đại tông sư cuộc chiến, Ninh Khuyết thắng được!
 • #104: Nhất thống giang hồ, 1 người giang hồ!
 • #105: Màu máu thời đại, tan vỡ giang hồ!
 • #106: Nhất thiết do ta mà lên, nhất thiết do ta mà kết thúc!
 • #107: Phá toái cường giả giáng lâm
 • #108: Thất Tuyệt Đường diệt, đục nước béo cò
 • #109: Đệ tử chân truyền Ngụy Hồng Anh
 • #110: 1 kiếm xuyên tim
 • #111: Tan vỡ Hắc Thủy liên minh, sinh sôi dã tâm
 • #112: Mưu đồ Hắc Thủy liên minh
 • #113: 1 thống Hắc Thủy liên minh! Hấp Tinh Ma Giáo sinh ra!
 • #114: Xuyên qua công năng lần thứ hai mở ra
 • #115: Bất thế kiêu hùng, Thượng Quan Kim Hồng!
 • #116: Kinh Vô Mệnh kiếm
 • #117: Xem cuộc vui
 • #118: Lâm Tiên Nhi
 • #119:
 • #120: Khoái kiếm cùng phi đao
 • #121: Gặp lại Lâm Tiên Nhi! Ra trận liền giẫm Long Khiếu Vân!
 • #122: Liên Hoa Bảo Giám
 • #123: Liên Hoa Bảo Giám tới tay! Cắn giết các (mỗi cái) đường tên hề!
 • #124: A Phi cùng Kinh Vô Mệnh giao chiến! Tùy tính mà vì là, lưu lại Vạn Xuyên Quy Hải Công!
 • #125: Lâm Tiên Nhi tin tức! Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát!
 • #126: Một tay trấn áp Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát!
 • #127: Ma giáo tung tích
 • #128: 1 chưởng đập chết Ngọc Tiêu đạo nhân! Ma giáo giáo chủ hiện thân!
 • #129: Ngân Kích ôn hầu, Chiết Kích Trầm Sa!
 • #130: Quét ngang Ma giáo
 • #131: Mục đích đạt thành, thu phục Ma giáo!
 • #132: Mạnh nhất trong lịch sử bang phái sinh ra, uy thế giang hồ!
 • #133: Lục đại bạch đạo bá chủ liên thủ
 • #134: Chớp mắt thuấn sát, diệt Thiếu Lâm!
 • #135: Bố võ thiên hạ, giang hồ đại cải cách
 • #136: Nhất định kết cục, chúng bạn xa lánh!
 • #137: Ta vốn là ma, không cần trung thành
 • #138: Chung kết nhất thiết! Như thế nào chính, như thế nào tà!
 • #139: Không giây tình thế! Bóng đen chợt hiện!
 • #140: Chân chính yêu nghiệt
 • #141: Bổ Thiên Giáo ma nữ Kỷ Tiểu Huyên
 • #142: Tà vương Thạch Chi Hiên
 • #143: Tà Cực Tông 4 đại ma đầu
 • #144: Bất Tử Ấn Pháp hiển uy
 • #145: Đạo Chủng Tâm Ma Đại Pháp tới tay, 4 đại ma đầu nhận sợ!
 • #146: Thôi Ma Đệ Bát
 • #147: Tà vương giáng lâm, Phi Mã mục trường náo động!
 • #148: Phương pháp tới tay! Gieo xuống Ma chủng!
 • #149: Tà vương xuất thế, thiên hạ náo động
 • #150: Thăng cấp đại tông sư, thiên hạ khiếp sợ
 • #151: Khôi phục Tà vương bản sắc
 • #152: Ngang dọc vô địch, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi
 • #153: Sư Phi Huyên ra tay
 • #154:
 • #155: Tiên tử lô đỉnh! Chân Ngôn Cửu Ấn!
 • #156: Phật ma cuộc chiến, ma cao 1 trượng!
 • #157: Đa Tình công tử cùng Ảnh Tử thích khách
 • #158: Đồng quy vu tận! Kinh diễm thiên địa 1 đao!
 • #159: Thu phục Âm Quỳ Phái
 • #160:
 • #161: Vây quanh
 • #162: Gà đất chó sành
 • #163: Giết người như cắt cỏ, hết thảy trấn áp (5000 chữ lớn chương)
 • #164: 1 thống Ma Môn, kinh thiên bão táp
 • #165: Chưởng tát Phạm Thanh Huệ, trước tiên thu điểm lợi tức!
 • #166: Bất Tử Ấn Pháp! Không ở này bờ, không ở Bỉ ngạn (bên kia bờ), không ở chính giữa!
 • #167: Phế bỏ 1 người
 • #168: Phật môn chi thương
 • #169: Hoà Thị Bích tới tay
 • #170: Số mệnh lực lượng
 • #171: Vĩnh đêm giáng lâm Trường An
 • #172: Khống chế Dương Quảng
 • #173: Thụ phong Tấn vương! Ma Môn cải cách!
 • #174: Dương Quảng bỏ mình, quần hùng tranh giành thời đại đến!
 • #175: Cuốn khắp thiên hạ
 • #176: Thiên đao ước hẹn
 • #177: Thiên Đao Bát Quyết
 • #178: Tuyệt đỉnh đại tông sư sức mạnh
 • #179: Từ nay về sau, ta vì là Thiên Hạ Đệ Nhất đao thủ! (Thượng)
 • #180: Từ nay về sau, ta vì là Thiên Hạ Đệ Nhất đao thủ! (Hạ)
 • #181: Thiên hạ đại thế, đều ở ta tay
 • #182: Khắp nơi liên thủ, thiên hạ công địch
 • #183: Ninh Khuyết VS Ninh Đạo Kỳ! Quyết định thiên hạ cách cục 1 chiến! (2 chương hợp 1)
 • #184: Ninh Đạo Kỳ ngã xuống!
 • #185: Xấu xí, nghĩ hay lắm!
 • #186: Đăng cơ xưng đế, thanh toán Phật môn
 • #187: Thành lập Võ điện, thu gặt thiên hạ
 • #188: Số mệnh biến hóa! Thân thể bất tử!
 • #189: Vượt quy cách sức chiến đấu
 • #190: Thực sự là 1 cái có thể đánh đều không có
 • #191: Vô địch như ta
 • #192: Trước tiên diệt Đột Quyết, lại diệt Cao Ly
 • #193: Tà đế cùng Thánh đế
 • #194: Vì sao các ngươi liền không thể yên phận làm rau hẹ, không nên ép ta ra tay đây!
 • #195: Tà Vương Đại Thành tác phẩm —— bất tử 7 huyễn
 • #196: Yêu ta cũng được, hận ta cũng được, nhất thiết sẽ thành mây khói! (6500 chữ)
 • #197: Trở về chủ thế giới
 • #198: Quỳ xuống đến, chính mình vả miệng
 • #199: Thiến
 • #200: Thế gian này nhất chuyện tốt đẹp, không gì bằng 0 bên trong tặng đầu người
 • #201: Ngươi quá yếu
 • #202: Thế lực tăng vọt, chủ động xuất kích
 • #203: Tiến công Thất Sát Giáo, Trung Nguyên khách tới!
 • #204: Hắc Thủy hồ 1 mang mới bá chủ
 • #205: Thanh danh vang dội, chúa tể một phương!
 • #206: Ta vì là Hùng Bá (5000 chữ)
 • #207: Sinh không thể luyến Hỏa Kỳ Lân (4500 chữ)
 • #208: Hiên Viên Hoàng Đế! Long mạch! Hiên Viên Kiếm!
 • #209: Long mạch bí mật, Hiên Viên Hoàng Đế lưu lại ý chí! Thánh đạo Hiên Viên, vạn dân niềm tin!
 • #210: Sinh hoạt cần nghi lễ cảm giác
 • #211: Tuyết đen! Lột xác!
 • #212: Ngươi không nỗ lực, làm sao ngươi biết cái gì là tuyệt vọng?
 • #213: 1 tháng ước hẹn! Vô Danh khiếp sợ!
 • #214: Trừng phạt Thiên Trì 12 Sát! Gặp lại Phong Vân!
 • #215: Không phải sư phụ không cho cơ hội, là các ngươi quá yếu!
 • #216: Sơ chiến Vô Danh
 • #217: Toàn lực ứng phó, kiếm thương Vô Danh
 • #218: Vô Thượng Kiếm Đạo
 • #219: Bạo chủng Ninh Khuyết cùng Thiên kiếm Vô Danh
 • #220: Tử Y Kinh Vương, Tha Sinh Độ!
 • #221: Đưa tới cửa bình hp, trạng thái khôi phục
 • #222: Quyết chiến Kiếm Thánh
 • #223: Kiếm Thánh, ngươi bại!
 • #224: Độc Tông một lần nữa xuống núi (2 chương hợp 1)
 • #225: Vô Thần Tuyệt Cung xâm lấn Trung Nguyên
 • #226: Chí tôn thoái vị
 • #227: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau! (2 chương hợp 1)
 • #228: Ai cho ngươi dũng khí, dám chia sẻ ta giang sơn!
 • #229: Ta, Hùng Bá, vì thiên hạ chi chủ!
 • #230: Lại bại Phong Vân, thiên hạ đổi chủ
 • #231: 3 năm, thăng cấp Thiên nhân cấp!
 • #232: Tăng thọ 0 năm! Cô gái mặc áo trắng!
 • #233: Ma Chủ Bộ Bạch Tố Trinh
 • #234: Bất phân cao thấp
 • #235: Giao dịch ! Được Diệt Thế Ma Thân cùng Địa Cực Ma Kha Vô Lượng!
 • #236: Tự mình hoài nghi Ma Chủ tiểu tỷ tỷ
 • #237: Đồ thần kế hoạch
 • #238: Giá lâm tìm Thần cung
 • #239: Trường Sinh Bất Tử Thần? Ngươi thật quá già!
 • #240: Đồ thần (Thượng)
 • #241: Đồ thần (Hạ)
 • #242: Đế Thích Thiên khiếp sợ
 • #243: Cùng Đế Thích Thiên lần đầu giao chiến
 • #244: Tiếp tục a, đừng có ngừng! Đế Thích Thiên tâm thái có chút vỡ!
 • #245: Tiếp đó, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình
 • #246: Hỏa lực toàn mở, đánh giết Đế Thích Thiên, lấy ra Phượng Huyết!
 • #247: Thăng cấp, điên cuồng thăng cấp!
 • #248: Thánh Tâm 4 Kiếp! Hô hấp đều ở trở nên mạnh mẽ!
 • #249: Bắt Thiên Môn! Nộ Phong Lôi! Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ!
 • #250: Thu phục Nộ Phong Lôi! Thủ hạ đệ 1 đại tướng!
 • #251: Với không hề có một tiếng động nơi sấm sét
 • #252: Thiên cổ đệ nhất bạo quân cùng thiên cổ đệ nhất minh quân!
 • #253: Long
 • #254: 1 long lực lượng
 • #255: Bạo lực đồ long
 • #256: Thôn phệ long huyết long nguyên, giá trị 30 triệu tiềm năng điểm Thần Long!
 • #257: Kim cương vĩnh cửu, phản bội vĩnh tương truyền
 • #258: Quân muốn thần chết, thần không thể không chết! Trẫm để cho các ngươi chết 1 lần, cũng không tính là quá đán
 • #259: Xin lỗi, ta rất xấu hổ, ta ném đá giấu tay!
 • #260: Ta lãnh khốc, ta vô tình, ta lòng dạ độc ác, nhưng ta là 1 người tốt!
 • #261: Vô Danh, ngươi kiếm, thiếu một chút liền đâm thủng ta da! (canh một)
 • #262: Nhận thức lâu như vậy, tiễn ngươi một đoạn đường, nên, không cần cám ơn! (canh hai)
 • #263: Hưng phấn sao, kích động sao? Như vậy phong cảnh hợp lòng người hòn đảo, đem là các ngươi chôn xương vị trí!
 • #264: Đại thành Tuyệt Âm Ma Thể! Tiếu Tam Tiếu không cười nổi, Võ Vô Địch không lại vô địch rồi!
 • #265: Chân thành cảm tạ hai vị hi sinh, là các ngươi kính dâng, thành tựu càng tốt đẹp ta!
 • #266: Chính là cái cảm giác này - phất nhanh cảm giác
 • #267: Ta là truyền kỳ! 0 năm truyền thuyết!
 • #268: Dĩ nhiên có người dám cướp ta Ninh Khuyết đồ vật, coi là thật là không biết chữ
 • #269: Các ngươi như vậy, nhường ta rất khó khăn, không thể làm gì khác hơn là để cho các ngươi đi chết!
 • #270: Đây là buộc ta đem Hấp Tinh Ma Giáo phát triển trở thành 7 mạch chi 1 a!
 • #271: Khô lâu chiến kỳ, toàn diện tiến công!
 • #272: Lần đầu lên sàn, hơi làm kinh sợ!
 • #273: Cuốn khắp thiên hạ bão táp! Mồ hôi lạnh chảy ròng
 • #274: Thật cao hứng lại đây, thật vui vẻ quỳ xuống!
 • #275:
 • #276: Trường Hận Cung Thánh tử Cổ Thiên Thu
 • #277: 7 mạch chi tranh nội tình!
 • #278: Cần gì chứ, khổ như thế chứ, cố gắng tháng ngày không qua, tại sao một mực muốn tìm ngược?
 • #279: Âm Mị Môn diệt! Cơ hội tới! Gặp lại Kỷ Tiểu Huyên!
 • #280: Thân phận bại lộ! Sư tôn ta muốn gặp ngươi !
 • #281: Bổ Thiên Giáo giáo chủ Tô Loan Phượng!
 • #282: Bổ Thiên Giáo 3 cái điều kiện cùng
 • #283: Không phải lại 1 cái Lệ Thiên Nam, mà là càng hơn Lệ Thiên Nam!
 • #284: Bổ Thiên Giáo biếu tặng 2 phần hậu lễ
 • #285: Máu chó tao ngộ, trên trời rớt xuống 1 cái đại mỹ nữ!
 • #286: Yêu hắn, liền muốn giết chết hắn! Giết không chết hắn, liền cắn chết hắn!
 • #287: Huynh đệ gặp lại, Ninh Thành!
 • #288: Này đồ cưới tựa hồ có chút phong phú! (4600 chữ lớn chương, 2 chương hợp 1)
 • #289: Thật không tiện, ngươi ồn ào đến ta, có thể mời ngươi yên tĩnh 1 điểm sao? (5000 chữ lớn chương)
 • #290: Từ Đạo Phúc nhận chủ, Âm Dương Tông thần phục! (6000 chữ, 2 chương hợp 1)
 • #291: Thạch Phá Thiên kinh, Xích Huyết Tông tức giận!
 • #292: Đừng hiểu lầm, ta làm sao sẽ xem thường các ngươi đây. . . Ta là không đem bọn ngươi để ở trong mắt!
 • #293: Ta chỉ muốn làm 1 người tốt, làm sao liền như thế khó? Toàn trường nghẹt thở!
 • #294: Bắt U Minh Giáo! Duy 1 đối thủ —— Tô Chung Tú!
 • #295: Vương đối với vương
 • #296: Chính thức giao chiến, thắng nhỏ 1 trù!
 • #297: Tốc độ lĩnh vực tranh tài! Thay thầy bỏ mình!
 • #298: Trên đời hiếm thấy có tình người, làm sao ta vì là vô tình ma! Tô huynh, 1 đường tạm biệt!
 • #299: Hấp Tinh Ma Giáo lên cấp Ma đạo 7 mạch chi 1!
 • #300: Ma Đao Môn khổng lồ
 • #301: Ma Cốt Xá Lợi cùng Ma Đao Môn truyền thừa
 • #302: Huyết Thủ Lệ Công
 • #303: Vô Thượng tông sư Lệnh Đông Lai
 • #304: Cả kinh lại kinh sợ đến mức Lệnh Đông Lai
 • #305: Lệnh huynh, ngươi tốt như vậy người, ta sẽ không để cho ngươi chết. . . Ngươi sẽ sống ở tất cả mọi người tro
 • #306: Nhân cách bao trùm, phân thân Lệnh Đông Lai!
 • #307: Cứng đối cứng. . . Ta Ninh Khuyết còn chưa từng biết sợ ai!
 • #308: Muôn người chú ý, coi trời bằng vung
 • #309: Thấp thỏm 8 sư ba
 • #310: Biến Thiên Kích Địa Đại Pháp, không có quá khứ người
 • #311: Máu tanh song quân hoàng, chính ma 4 thánh hiền!
 • #312: Giết hết thiên hạ, xương trắng tràn đầy hoang dã! Chúng sinh máu tươi, đúc ta vương tọa! (6000 chữ)
 • #313: Nửa đoạn pháp tắc thần văn
 • #314: Chủ thế giới lên cấp Phá Toái cấp
 • #315: Xích long chi Ai, đại Hạ vỡ diệt!
 • #316: 1 mặt mộng bức Tô Loan Phượng! Huyết long càng là chí cường giả tiêu chí?
 • #317: Siêu thoát này mới thế giới cơ duyên!
 • #318: Không hiểu lễ nghi, không sao, ta có thể dạy ngươi!
 • #319: Xin lỗi, ta quá mạnh mẽ, sức mạnh có chút không khống chế được!
 • #320: Thủy Ma Tông chí cường giả —— Tây Môn Thiết Y!
 • #321:
 • #322: Thật không tiện, ta cũng là chí cường giả!
 • #323: Mới một lần Ma đạo đệ 1 cường giả! 1 không cẩn thận, liền thành 7 mạch lãnh tụ!
 • #324: Chính ma đại chiến mở ra! Bị 3 giáo 6 phái không nhìn Hấp Tinh Ma Giáo!
 • #325: Thôn phệ chi võng! Đây là ta bãi săn!
 • #326: Vội vã chịu chết Chính đạo Lục tử! (4000 chữ)
 • #327: Cố gắng sống không tốt sao? Vì sao phải đến đây chịu chết đây?
 • #328: Các ngươi yếu đến nhường ta đều có chút thật không tiện động thủ a!
 • #329: Bất an chính ma 2 đạo, đột biến tình thế
 • #330:
 • #331: Thứ 2 điều huyết long
 • #332: Giống ta người tốt như vậy, vốn nên bằng hữu khắp thiên hạ. . . Nhưng tại sao, đều là gặp phải phản bội!
 • #333: Hố đen nguyên thần thủ hiện, trong nháy mắt nuốt chửng 10 vạn quân
 • #334: Tầng tầng lớp lớp lá bài tẩy, tan vỡ tuyệt vọng chính ma 2 đạo cường giả!
 • #335: Không phải chúng ta không nỗ lực, cũng không phải chúng ta không đủ mạnh, mà là đối thủ quá biến thái!
 • #336: Như thế gian có ma, ta tức vô thượng chân ma
 • #337: 1 người trấn thiên hạ! Thiên Hạ Đệ Nhất tông!
 • #338: Thiên hạ 1 thống! Tập hợp đủ thiên hạ số mệnh chí bảo!
 • #339: Cơ duyên chân tướng! Thái Thủy Ma Lệnh!
 • #340: Ma đạo máy tăng cấp biến hóa
 • #341: Rời đi Chân Võ đại lục! Mới đến Thái Thủy Ma Tông!
 • #342: Phàm cảnh 6 bước, tiên cảnh 4 bước, siêu thoát 3 bước!
 • #343: Tai vạ tới cá trong chậu
 • #344: Ma Cốc kiểm tra bắt đầu
 • #345: Tô Loan Phượng rời đi! Nhặt thi đại nghiệp!
 • #346: Danh chấn Ma Cốc quái nhân!
 • #347: Kinh động Thái Thủy Ma Tông, Minh Đạo Tử triệu kiến!
 • #348: Bái sư Minh Đạo Tử! Đệ tử chân truyền quyền lợi!
 • #349: 0 vạn chân quyết đạo thuật, tận về trong túi!
 • #350: Liên tiếp thăng cấp, Động Thiên 7 trọng!
 • #351: Quỷ Vương Tông Quỷ Vương
 • #352: Ma giáo phục xuất
 • #353: Trăng tròn giếng cổ, 3 sinh thạch mảnh vỡ
 • #354: Đặc biệt ra trận tư thế. . . Các vị, đừng như vậy nhìn ta, con người của ta biết điều!
 • #355: Ta nghĩ lập cái uy, phiền phức 2 vị tác thành!
 • #356: 1 giai 10 tầng Tuyệt Âm Ma Thể uy năng!
 • #357: Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết. . . Có thể ăn!
 • #358: Này 1 đời Quỷ Vương, thật mạnh!
 • #359: Xâm lấn Thanh Vân
 • #360: Giết vào Ngọc Thanh Điện! Ẩn mà chưa hiện vạn kiếm 1!
 • #361: Tru Tiên Kiếm hiện, Ma Ảnh dị động!
 • #362: Tranh cướp Tru Tiên Kiếm quyền khống chế
 • #363: Nửa tàn Vạn Kiếm Nhất!
 • #364: Không người có thể uy hiếp ta! Thôn phệ Vạn Kiếm Nhất!
 • #365: Đùa lớn rồi, triệt để hắc hóa Đạo Huyền! 7 màu kiếm khí VS mẫu thần bóng mờ! Thông Thiên Phong biến mất rồi!
 • #366: Tru Tiên bí mật, thiên thư đệ 5 cuốn!
 • #367: Một lời không hợp liền thăng cấp
 • #368: 1 quyền oai! Nói được là làm được!
 • #369: 3 đại tông phái thần phục! Thu đồ đệ Trương Tiểu Phàm, trình bày năm đó sự tình!
 • #370: 1 thống Ma giáo, Thái Thượng Thiên Ma Phiên!
 • #371: Thôn phệ long mạch, lên cấp Thánh Tuyền cảnh tiểu thuyết: Chư thiên mạnh nhất đại BOSS tác giả: Đen tròng
 • #372: Lấy thiên hạ vì là hoả lò, tế luyện
 • #373: 10 năm hạo kiếp, đại bảo sẽ thành!
 • #374: Thiên thư đệ 4 cuốn tới tay, hủy diệt không chữ ngọc bích
 • #375: Lục Thần Tiên Chỉ, 1 chỉ diệt hồn
 • #376: Diệt Thiên Âm, thiên hạ kinh hãi
 • #377: Mưu đồ
 • #378: Thu hoạch khổng lồ —— Tru Tiên tàn trận, tăng thọ năm trăm! (năm ngàn chữ)
 • #379: Một ngón tay (5700 chữ)
 • #380: Ngươi làm được đến, cứ đến đi!
 • #381: Tất sát chi cục? Các ngươi đúng hay không đối với thực lực của ta có chỗ hiểu lầm?
 • #382: Không đáng kể trung thành, không đáng kể phản bội. . . Ngược lại, các ngươi đều là quân cờ của ta!
 • #383: Ta này Ma Ảnh, có ý nghĩ của chính mình!
 • #384: Đây là ngươi kiếm? Không, đây là ta kiếm! Nhất trào phúng 1 màn, Tru Tiên Kiếm oai!
 • #385: Xa xôi truyền thuyết, Thiên Hạ Đệ Nhất ma!
 • #386: Tối ưu hóa Thái Thủy Thiên Ma Sách, lừa dối!
 • #387: Sư huynh sư tỷ
 • #388: Thư khiêu chiến
 • #389: Kịch bản có chút không đúng —— ta làm sao thành bị đột kích ngược đối tượng?
 • #390: nhất lực phá vạn pháp
 • #391: Có . . Đối thủ còn không thấy rõ, cũng đã thất bại!
 • #392: Cố Hỗn Thiên nhắc nhở! Ma Ảnh bí ẩn!
 • #393: 7 đại yêu tinh
 • #394: 9 đại hộ đạo quân đoàn
 • #395: Dự định tử hình! (6,500 chữ)
 • #396: Quân tử báo thù, 10 năm không muộn! Ninh Khuyết có cừu oán, lập tức liền báo!
 • #397: Ngươi nói đúng, thực lực ta xác thực không đủ. . . Ngươi chờ chút đã, nhường ta trước tiên thăng thăng cấp!
 • #398: Bạch Ngọc Xuyên! Thiên Vận Kính!
 • #399: Đoạt đồ ăn trước miệng hổ (5,900 chữ)
 • #400: Luyện thành Tru Tiên trận đồ! Thần Mộ xuất thế!
 • #401: Thu phục Cửu Vĩ bò cạp độc! Xuyên qua Dương thần!
 • #402: Ta, Hồng Huyền Cơ!
 • #403: Đột phá Nhân tiên! Sợ hãi Ngọc kinh!
 • #404: Liên tiếp đột phá, trở thành quỷ tiên!
 • #405: Thăm dò đến. . . Hắc Ám Mạn Đồ La Thai Tàng Đại Kết Giới!
 • #406: Theo nhau mà tới, 4 đại quỷ tiên!
 • #407: Tất cả đều đánh nổ, hết thảy thôn phệ!
 • #408: Mộng Thần Cơ khiếp sợ!
 • #409: Dư âm
 • #410: Cải tạo Ma chủng! Ma chủng niệm đầu!
 • #411: Độc thần!
 • #412: Do ta đến làm các ngươi thần!
 • #413: Ta chính là chúng ma chi chủ —— Nguyên Tội Thiên Vương!
 • #414: Thành lập Nguyên Tội thần giáo! Nông thôn vây quanh thành thị!
 • #415: Thái tử đến
 • #416: Bắt Thái tử! Cướp đoạt 9 đại pháp thân! (Thượng)
 • #417: Bắt Thái tử! Cướp đoạt 9 đại pháp thân! (Hạ)
 • #418: Ma Ảnh thức tỉnh —— Ma Thôn Nhật Nguyệt!
 • #419: Người
 • #420: Cường cực thực lực, trước mặt mọi người bắt!
 • #421: Thôn phệ nữ thần Mặt Trăng
 • #422: Bất Hủ Nguyên Thần! Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm hiện!
 • #423: Quan Quân Hầu, ngươi thực sự là . . Tiếp tục cố gắng, chờ mong chúng ta lần sau gặp mặt.
 • #424: Nguyên Tội Thiên Vương, danh chấn thiên hạ!
 • #425: Liền độ sáu lần lôi kiếp (2 chương hợp 1)
 • #426: Sáu lần lôi kiếp mạnh mẽ
 • #427: Chúng Ma Điện! Ấp Thần Thạch Linh Thai!
 • #428: Cường địch hoàn tý, đột nhiên làm khó dễ!
 • #429: Hung hăng trở về, hết thảy nằm xuống!
 • #430: Cá nhỏ sa lưới, cá lớn hiện thân!
 • #431: 0 không cấm kỵ —— va!
 • #432: Chúng Ma Tháp VS Tạo Hóa Chi Thuyền
 • #433: Các ngươi gặp. . . Chân chính giết chóc chi kiếm sao?
 • #434: Từ hôm nay trở đi, thiên hạ nhiều hơn nữa 1 vị người cầm cờ!
 • #435: Đi về Thiên Ngoại Thiên đầu mối không gian
 • #436: Như Lai Chí tôn áo cà sa! Long mạch thần hồn!
 • #437: Không cần thần phục, trực tiếp xoá bỏ
 • #438: Nhân tiên đỉnh cao, tạo vật chi chủ (lớn chương)
 • #439: Phi hành không đúng quy tắc, thân nhân 2 hàng nước mắt!
 • #440: Ác ma 1 giống như nam nhân!
 • #441: Nguyện tôn làm thần!
 • #442: Quyền ý quán không, càn quét tinh cầu!
 • #443: Mênh mông tín ngưỡng, Vị Lai Chi Chủ
 • #444: Kháng long tinh cùng trời ánh bình minh tinh cầu viện
 • #445: Tiện tay nắm Thiên Quân
 • #446: Như bẻ cành khô, liên hạ 2 tinh
 • #447: Tâm linh lột xác, hoàn toàn mới cách cục!
 • #448: 1 khẩu nuốt chửng 0 vạn quân, 1 kiếm chém ngang hông 0 vạn địch!
 • #449: Giết giết giết, giết ra cái nhật nguyệt ảm đạm! Va va va, xô ra cái trời thanh mây lãng!
 • #450: Khống chế 7 tinh liên minh! 4 ức tín đồ!
 • #451: Lên cấp Vạn Tượng cảnh
 • #452: Vạn Tượng huyền bí, 4 đạo thần hoàn!
 • #453: Tử Tịch Thiên Lao! Khí vương hư vô 1!
 • #454: 12 Hoang thần
 • #455: Giết ra 1 cái tự do tự tại ta
 • #456: Dẫn vì là tri kỷ. . . Xin mời quân đi chết!
 • #457: Thế giới chứng đạo pháp
 • #458: Hố đen oai
 • #459: 8 đại thần giáng lâm
 • #460: Hư Dịch giáng lâm, Dương thần niệm đầu
 • #461: Lương hỏa tương truyền, văn minh sáng thế (2 chương hợp 1)
 • #462: Cường cường hợp tác, nắm tay!
 • #463: 4 đại sức mạnh! 4 ức 8000 vạn phù văn!
 • #464: . . Thần khí chi vương, danh xứng với thực!
 • #465: Trở về đại thiên thế giới. . . Vô Sinh lão mẫu đám người chấn động!
 • #466: Treo bức Hồng Dịch,
 • #467: Tám lần lôi kiếp, đạo thuật đại thành!
 • #468: Không thể chờ đợi được nữa Hồng Dịch!
 • #469: Hồng Dịch tới cửa!
 • #470: Phụ tử gặp lại
 • #471: Phụ tử cắt đứt
 • #472: Miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm, mãnh liệt giao chiến!
 • #473: Đả kích đến thương tích đầy mình
 • #474: Văn không được, võ ngươi càng không được!
 • #475: Tâm sự nặng nề Dương Bàn!
 • #476: Tình yêu của cha như núi!
 • #477: Triệt để trấn áp!
 • #478: Thành quả thắng lợi
 • #479: Hoàng thượng, ngươi không nên ép ta!
 • #480: Quân thần trở mặt!
 • #481: Đây mới thực sự là hài hòa quân thần (Thượng)
 • #482: Đây mới thực sự là hài hòa quân thần (trung)
 • #483: Đây mới thực sự là hài hòa quân thần! (Hạ)
 • #484: Hoàng Thiên Thủy Long Giáp! Kinh thiên bày ra!
 • #485: Trong lịch sử kinh khủng nhất dị tượng —— thiên hàng mưa máu!
 • #486: Vạn Tượng 10 trọng, bàng bạc sức mạnh to lớn!
 • #487: Con rối hoàng đế, cả triều ồ lên
 • #488: Không dối gạt các vị, ta luôn luôn giảng đạo lý. . . Trừ phi không muốn giảng!
 • #489: Lập quốc giáo, định quốc sách, kinh 0 quan!
 • #490:
 • #491: Trong lịch sử đệ 1 gian thần —— Hồng thái sư!
 • #492: Mở màn, thiên hạ đều ngược!
 • #493: 9 đường đại quân xuất kích! Lớn quét sạch bắt đầu!
 • #494: Tuyệt thế đại sát cục
 • #495: Thống nhất đại thiên thế giới (sáu ngàn chữ lớn chương)
 • #496: Tự nghĩ ra công pháp, Thái Thượng Ma Thư! (năm ngàn chữ lớn chương)
 • #497: Khắp nơi trù bị, đại quyết chiến đêm trước!
 • #498: Thời gian sông, khởi nguyên chi địa!
 • #499: Phấn toái chân không cấp sức mạnh. . . Các vị, các ngươi hí phần đều kết thúc, hết thảy lên đường thôi!
 • #500: Nồng nặc thời khắc! Lên cấp lên cấp!
 • #501: Kỷ nguyên cuộc chiến, thôn phệ nhất thiết!
 • #502: Dương thần kết thúc
 • #503: Trở về dị tượng, kinh động Tinh vực
 • #504: Cùng chủ thế giới đại năng lần đầu giao chiến!
 • #505: Thần chi cổ mộ, phong vân hội tụ!
 • #506: Kiêu căng ra tay, bốn phương chấn động! (bảy ngàn chữ lớn chương)
 • #507: Ninh cuồng nhân! (sáu ngàn chữ)
 • #508: Tiến vào Thần Chi Mộ Địa!
 • #509: To lớn U Minh Hồn Tuyền! (sáu ngàn chữ)
 • #510: Người quá mạnh mẽ, nghĩ biết điều cũng không được!
 • #511:
 • #512: Cuồng nhân tổ hợp, càn quét hải vực! (năm ngàn chữ)
 • #513: Trong gió ngổn ngang Bạch Ngọc Xuyên!
 • #514: Bạch Ngọc Xuyên chết, Côn Luân kính hiện, đột nhiên xảy ra dị biến! (năm ngàn chữ)
 • #515: Yêu thánh Anh Chiêu, đại Vu Tương Liễu!
 • #516: Hỗn loạn tranh cướp! Hậu trường sát cục! (bảy ngàn chữ)
 • #517: Hết thảy đánh giết! Thôn phệ thế giới! (bốn ngàn chữ)
 • #518: Thu hoạch khổng lồ, vu yêu truyền thừa!
 • #519: Tông môn biến đổi lớn. . . Vỡ diệt Thái Thủy Ma Tông!
 • #520: Thái Thượng Ma Giáo
 • #521: Trấn áp ma ảnh. . . Cùng Minh Đạo Tử cách không đối lập!
 • #522: Minh Đạo Tử thu gặt!
 • #523: Kim Thiền thánh tăng! Trong truyền thuyết thầy trò!
 • #524: Khâm phục liền không cần, quỳ xuống đi! (sáu ngàn chữ)
 • #525: Tay hái Tinh Thần, diệt 10 mới địch!
 • #526: Lên cấp Trích Tinh 10 trọng! Tu luyện Tổ Vu chân thân! 3 đại tiên thiên Pháp tướng!
 • #527: Tiếp quản Thái Thủy Ma Tông khổng lồ di sản
 • #528: Tam đại cự đầu hóa thân đột kích!
 • #529: Viễn cổ 18 tầng Địa ngục hư ảnh! Hoàng Tuyền Tinh biến đổi lớn!
 • #530: Thời cơ chưa đến, Thần Ma cảnh lại đến!
 • #531: 3 tiêu tiên tử, kinh người bí ẩn!
 • #532: Ta vì là Hoa Vân Phi
 • #533: Lần đầu gặp gỡ Diệp Phàm! Bụng đen không chừng mực, kẹo mật đổi đồng xanh!
 • #534: Diệp Già Thiên! Hoa Vô Địch! Ngoan Nhân nhìn chăm chú!
 • #535: Cùng đạo sĩ bất lương Đoạn Đức lần đầu giao chiến!
 • #536: Tăng thêm chú số, chôn giết thiên hạ! (5,300 chữ)
 • #537: Giết thấu thiên địa! Đến ám thời khắc! (6,600 chữ)
 • #538: Công pháp dung hợp, cảnh giới thăng lên! (sáu ngàn chữ)
 • #539: Đến bí chữ
 • #540: Thứ 3 đạo
 • #541: Gặp lại Diệp Phàm
 • #542: Phủ san bằng dị tượng! Vô song phong thái!
 • #543: 10 Phương Vân động
 • #544: Thu phục Cơ Bích Nguyệt! Sáng tạo
 • #545: Được Hư Không Kinh!
 • #546: Thu lấy Vạn Vật Mẫu Khí
 • #547: Tự động đưa tới cửa Nam Cung Chính! (sáu ngàn chữ lớn chương)
 • #548: Lên cấp Tiên Đài tầng một đỉnh cao nhất! Thiên phạt giáng lâm!
 • #549: Ma Chủ!
 • #550: Cướp bóc bão táp! Liền người mang nguyên, cùng đóng gói mang đi!
 • #551: 10 giới hòa thượng! (6,600 chữ)
 • #552: Ai đến cũng không cự tuyệt, chiếu đơn toàn thu. . . Đưa Khổ cực các ngươi!
 • #553: 4 vị đại năng!
 • #554: Thần Cấm Lĩnh Vực! Thiếu niên Đại Đế! (bảy ngàn chữ)
 • #555: Truy sát Diêu Quang thánh tử!
 • #556: Lực lay động Trảm Đạo vương giả!
 • #557: Đế binh đối lập!
 • #558: Bắc vực 4 đại giáo hoà đàm mời!
 • #559: Thân phận bại lộ! Đột nhiên làm khó dễ!
 • #560: Quét ngang chư địch, hết thảy tiêu diệt!
 • #561: Ma kinh thiên hạ! Ám lưu mãnh liệt!
 • #562: Khai sơn đại điển! Đại địch đột kích!
 • #563: Xưa nay chưa từng có thiên phạt! Nhất định ghi vào sử sách 1 chiến! (sáu ngàn chữ)
 • #564: Ngồi đợi thiên hạ Thánh chủ đến bái!
 • #565: An Diệu Y
 • #566: Thánh nhân đỉnh cao!
 • #567: Ma vào Tử Sơn! (sáu ngàn chữ)
 • #568: Bất Tử Thiên Hậu!
 • #569: Thế giới tinh thần khác loại giao chiến
 • #570:
 • #571: Tiếp quản Thái Huyền!
 • #572: Thanh toán Vạn Sơ Thánh địa
 • #573: Cổ thánh hiện thân! Hỗn Thiên thể!
 • #574: San bằng Thánh địa
 • #575: Cả giáo di chuyển! 5 vực sôi trào!
 • #576: Lập
 • #577: Khôi phục thực lực!
 • #578: Vực ngoại văn minh
 • #579: Mục tiêu — Sát Thủ thần triều!
 • #580: Tru Tiên Kiếm uy động thiên địa! Tuyên chiến 2 đại Sát Thủ thần triều!
 • #581: Khiếp sợ tất cả mọi người mạnh mẽ đội hình! Giết vào địa ngục tổng bộ!
 • #582: Cái thế ma uy
 • #583: Thôn phệ Sát tổ! Thiên hạ đều im lặng!
 • #584: Hỗn Độn Thần Thổ
 • #585: Vật ấy cùng ta có duyên!
 • #586: Thể chất lột xác
 • #587: Bác đánh cuộc, xe đạp đổi môtơ!
 • #588: 1 góc (sừng) tinh không! Độc lập với thế giới ở ngoài pháp tắc!
 • #589: 1 phần 4 Thánh thể bản nguyên! Thể chất lần thứ hai lột xác!
 • #590: Bất Tử đạo nhân!
 • #591: Xin lỗi, ta hại ngươi! (5000 chữ)
 • #592: Uy hiếp Vạn Long Sào (năm ngàn chữ)
 • #593: Mục đích đạt thành, thong dong rời đi!
 • #594: Phật ma 1 niệm
 • #595: Lên Tu Di Sơn
 • #596: Ta vì là Tam Thế phật!
 • #597: Đại Đế chi tư —— Vương Đằng!
 • #598: Bắc đế bi khiếu (6,400 chữ)
 • #599: Sáng đạo ——3 cuốn kinh văn
 • #600: Giáng lâm Tiên phủ
 • #601: Thủy long nhập thể, lần thứ hai lột xác!
 • #602: Tay tiếp đế binh!
 • #603: Làm trừng phạt, Tử Vong Chi Thủ!
 • #604: Một phần ba Hỗn Độn thể! Đặc thù đạo thân!
 • #605: Bí chữ
 • #606: Độ Thần Quyết —— ai ở độ ai?
 • #607: Cái Cửu U
 • #608: Thiên ngoại đại chiến! Bại Cái Cửu U!
 • #609: Trong tinh không rừng sắt thép
 • #610: Hư Không đại đế
 • #611: Siêu cấp lớn thu hoạch! cùng nhau; đột phá!
 • #612: Giáng lâm vĩnh hằng! Tử Vân gia tộc! (năm ngàn chữ)
 • #613: Kinh tâm động phách vở kịch lớn. . . Quá cay con mắt!
 • #614: Chấn động
 • #615: Vượt qua hết Tử Vân tộc
 • #616: Thần chiến mở ra
 • #617: Nổi lên mặt nước, chấn động hiện thế!
 • #618: Thần Lâm thiên hạ (sáu ngàn chữ)
 • #619: Hỗn Độn thể đại thành! Chuẩn đế 9 trọng thiên ! Bí thuật đại thành! ——— chấn động hoàn vũ!
 • #620: Đại thành Bá thể hiện thân
 • #621: Bá thế vô song, thủ giết chí tôn!
 • #622: Xưa nay chưa từng có đại kiếp! Tàn khốc mà triệt để lột xác!
 • #623: Thiên Đạo dao cầu! Đại kiếp quãng đời còn lại!
 • #624: Thái Hư Thần cảnh
 • #625: Thông Thiên giáo chủ cùng Tru Tiên 4 kiếm
 • #626: Được 4 kiếm, tinh lực khôi phục!
 • #627: Cướp thần vị!
 • #628: Thăng hoa trước tích lũy
 • #629: Trong lịch sử nhất bi kịch Đại Đế
 • #630: Chuẩn đế chiến
 • #631: Tay xé Kim Ô !
 • #632: Thiên Tôn ảnh lưu niệm
 • #633: Phong vân khuấy động mấy 10 năm!
 • #634: Trở về Bắc Đẩu, cuồn cuộn sóng ngầm!
 • #635: Vạn tộc thịnh hội!
 • #636: Cay người đàn ông, trở về!
 • #637: Đến, đừng khách khí. . . Cái này Tổ Vương hương vị không sai!
 • #638: 1 mảnh yên tĩnh! (bốn ngàn chữ)
 • #639: Đế binh thức tỉnh thì lại làm sao?
 • #640: Cấm khu Chí tôn thức tỉnh!
 • #641: Sơ chiến Cổ hoàng
 • #642: Giết Cổ hoàng!
 • #643: Quân lâm thiên hạ, Bắc Đẩu cộng tôn!
 • #644: Gia tốc thời đại phát triển! Mở ra kỷ nguyên mới!
 • #645: Làm chủ địa phủ!
 • #646: Huy hoàng đại thế!
 • #647: Chứng đạo Đại Đế! (5,200 chữ)
 • #648: Đến tột cùng là các ngươi quá yếu, vẫn là ta đã vô địch rồi đây!
 • #649: Hoa thiên đế!
 • #650: Chúng đế tranh huy! 1 người độc tôn!
 • #651: Ngắn ngủi giao chiến Bất Tử Thiên Hoàng
 • #652: Thành Tiên Lộ mở ra!
 • #653: Xung kích Thành Tiên Lộ (6,600 chữ, 2 chương hợp 1)
 • #654: Chư đế cưỡng bức, chư địch đều hiện!
 • #655: Chư đế hoàng hôn!
 • #656: 1 người địch chúng sinh!
 • #657: Ta sáng lập huy hoàng, lại mai táng thịnh thế ——0 Cổ Ma chủ!
 • #658: Đại La tinh vực biến hóa!
 • #659: Hung hăng thăng cấp! Thế giới chứng đạo pháp, lên cấp Thần Ma cảnh đỉnh cao!
 • #660: Ninh cuồng nhân tái hiện! (4500 chữ)
 • #661: 10 vạn năm đến đệ nhất nhân!
 • #662: Đại thanh tẩy hạo kiếp (5,600 chữ)
 • #663: Cuồng bạo nghiền ép
 • #664: Hoàng Long chân nhân
 • #665: Kỳ hoa Hoàng Long chân nhân
 • #666: Thục Sơn Lý Anh Quỳnh!
 • #667: Truyền pháp
 • #668: Vân Tiêu Tiên Tử, Tiệt giáo truyền thừa!
 • #669: Viễn cổ Hồng Hoang bí ẩn
 • #670: Đạo hữu xin dừng bước!
 • #671: Hoàng Tuyền Giản mở ra, các cường giả đều hiện
 • #672: Lại đến 3 sinh thạch
 • #673: Thôn phệ ngũ đại Kim tiên
 • #674: Địa Hoàng Cung ! Tiên giới bá chủ ra tay!
 • #675: Hậu Thổ đại tôn ra tay!
 • #676: 3 đại truyền thừa! Bất ngờ biến cố!
 • #677: Trở thành Thạch thôn Tế Linh
 • #678: Đại khủng bố
 • #679: Che trời mặt lớn! (năm ngàn chữ)
 • #680: Thích giết chóc! Ngăn cách! Rời đi!
 • #681: Ta chính là Địa hoàng!
 • #682: Chí tôn cung điện truyền thừa!
 • #683: 2 cái
 • #684: Giáng lâm Bổ Thiên Các!
 • #685: Dao mổ trâu giết gà
 • #686: Chấn động Hoang vực
 • #687: Bồ Ma Vương !
 • #688: Không như tiền bối ngươi khách khí một chút, gọi ta 1 âm thanh chủ nhân nghe một chút?
 • #689: Ta, . . Nhưng nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi là ta nho nhỏ ham muốn!
 • #690: Bồ Ma bảo thuật ! Bất lão tuyền!
 • #691: Tiến vào Hư Thần giới! Kẻ thù đều động!
 • #692: Ghi lại cuồng triều!
 • #693: Chém người như giết gà, cắt đầu như cắt cỏ
 • #694: Hư Thần giới nơi sâu xa nhất bí mật
 • #695: Trong bóng tối mưu tính
 • #696: Trước tiên nắm Thái Cổ Thần Sơn khai đao
 • #697: Từ hôm nay trở đi, lại không 4 Thần sơn!
 • #698: Xưng tôn Hoang vực
 • #699: Chủ động đưa tới cửa 2 nữ!
 • #700: Trời cao nhường chúng ta gặp gỡ, đây là sự an bài của vận mệnh!
 • #701: Hoang vực đệ 1 linh căn!
 • #702: Lục đạo luân hồi Tiên thuật
 • #703: Giáng lâm Bất Lão Sơn
 • #704: Bất diệt sinh linh
 • #705: Hộ pháp Chiến Thần! Đại gia hỏa hạ giới!
 • #706: 4 đại giáo chủ hạ giới
 • #707: 1 ngụm nuốt 4 đại giáo chủ, giòn!
 • #708: Nguyên Thủy Chân Giải bản trung
 • #709: Địa bàn của ta, ta làm chủ!
 • #710: Hết thảy bắt!
 • #711: Màu đen thuyền giấy! Thần Ma Chi Tường!
 • #712: Minh Thổ
 • #713: Mở ra Lục đạo luân hồi (Thượng)
 • #714: Mở ra Lục đạo luân hồi (Hạ)(năm ngàn chữ, 2 chương hợp 1)
 • #715: Toàn diện thăng cấp, sức chiến đấu tăng lên dữ dội
 • #716: Quỷ dị không rõ? Có thể ăn sao?
 • #717: Thập hung cấp!
 • #718: Thấy hoàng không bái, chân mệnh đã mất! Vãng sinh trên đường, có ngươi tên! (bốn ngàn chữ)
 • #719: Mở đàn giảng đạo, giáo hóa thiên hạ!
 • #720: Tiên điện tàn tiên xuất thế!
 • #721: Xưa nay chưa từng có thịnh hội!
 • #722: Lão Bồ, thêm món ăn!
 • #723: Địa hoàng thời đại!
 • #724: Cửu Thiên Thập Địa địa mạch chữa trị kế hoạch (4,800 chữ)
 • #725: Sinh Mệnh Cấm Khu thăm dò
 • #726: Chưởng diệt bất hủ, như diệt bụi trần! (sáu ngàn chữ, 2 chương hợp 1)
 • #727: 2 đại bức vương lần đầu gặp gỡ
 • #728: Chiến An Lan!
 • #729: 2 cụ Tiên vương khu (7,200 chữ, 2 chương hợp 1)
 • #730: Thế lực tăng lên dữ dội! Tiên vực pháp chỉ! (7,200 chữ, 2 chương hợp 1)
 • #731: Nuốt sống pháp chỉ
 • #732: Giới hải săn bắn! Đại vây đánh thần thông!
 • #733: Máu tanh 7 quân vương
 • #734: Thong dong rời đi, chuẩn bị đột phá!
 • #735: Xung kích Tiên vương
 • #736: Chư vương đánh lén
 • #737: Giết vương như giết chó
 • #738: Giết tiến vào Tiên vực
 • #739: Lực ép 3 vương, bá khí vô song!
 • #740: Ta muốn giết người, ai cũng cứu không được!
 • #741: Đại khai sát giới, Tiên vực công địch!
 • #742: Thanh toán cấm khu
 • #743: Đại biến cách thời đại! Thế gian năm trăm năm!
 • #744: Cửu Thiên Thập Địa hợp 1, ngưng tụ Địa Hoàng Thánh Thể! (2 chương hợp 1)
 • #745: Hắc ám giáng lâm, 2 giới đại chiến (4,200 chữ)
 • #746: Giết vương như cắt cỏ, dị vực khởi nguyên cổ khí (sáu ngàn chữ)
 • #747: Chuẩn Tiên đế sức mạnh (sáu ngàn chữ, 2 chương hợp 1)
 • #748: Lên cấp Đế Quang tiên vương
 • #749: Thân hóa hàng tỉ vào luân hồi
 • #750: Lên cấp chuẩn Tiên đế
 • #751: Lấy An Lan chi mệnh tế cờ!
 • #752: Quét ngang dị vực
 • #753: Chư vực cùng bái Địa hoàng!
 • #754: Tiên đế nguyên thần
 • #755: 10 vạn năm!
 • #756: Xoắn xuýt Thạch Hạo
 • #757: Hắc ám náo loạn (6,600 chữ, 2 chương hợp 1)
 • #758: Đồng loại? Các ngươi không xứng! (2 chương hợp 1, 6,200 chữ)
 • #759: Chứng đạo Đại La! (năm ngàn chữ)
 • #760: Vượt qua! Vượt qua tất cả!
 • #761: Như ta ưu tú như vậy người, ngươi làm sao không biết xấu hổ so với ta?
 • #762: Hoang Thiên Đế
 • #763: Vô địch rồi!
 • #764: Vạn cổ cấm kỵ!
 • #765: Vạn năm tháng, chuyện xưa như sương khói!
 • #766: Khiếp sợ tinh không —— Ninh cuồng nhân hiện thân!
 • #767: Ngồi đợi thiên hạ quần hùng đến đây chịu chết! (2 chương hợp 1)
 • #768: Đại La chiến!
 • #769: Đoạt Hãm Tiên Kiếm!
 • #770: Gặp lại cố nhân
 • #771: Đi tới Hồng Hoang Tiên giới
 • #772: Thanh Thủy đạo quân
 • #773: Vân tổ
 • #774: Tân thần 1 mạch thứ 10 Tổ thần
 • #775: Đoạt xác
 • #776: Khống chế Thanh Khâu Hồ tộc
 • #777: Sát cục
 • #778: Danh chấn Tiên giới!
 • #779: Tiệt giáo tình thế, bước đầu tán thành!
 • #780: Hoa Thiên Đô
 • #781: Phương Hàn, mời ngươi mau chóng trở nên mạnh mẽ. . . Bằng không, ngươi sẽ bị ta đánh chết! (bốn ngàn chữ)
 • #782: Thông gia
 • #783: Gặp lại Phương Hàn (10 ngàn chữ)
 • #784: Cửu Âm Cửu Dương (5000 chữ)
 • #785: Hết thảy nuốt! Khiếp sợ huyền hoàng! (6,200 chữ)
 • #786: Vực ngoại Thần tộc (7,400 chữ)
 • #787: Khác loại chiến đấu
 • #788: Vĩnh Sinh Chi Môn hư ảnh
 • #789: Trong nháy mắt tu thành 5 đế Đại Ma Thần thông
 • #790: Trường sinh 10 tầng!
 • #791: Xích Uyên ma tôn
 • #792: Phong Bạch Vũ muốn thoái vị nhượng hiền
 • #793: Thời đại mới tốt sư huynh! (5,400 chữ)
 • #794: Cách không tranh tài
 • #795: Linh Lung Phúc Địa
 • #796: Đấu phú!
 • #797: Đột biến
 • #798: Đại Nguyện Vọng Thuật
 • #799: Trước mặt mọi người luyện chế Tiên khí
 • #800: Phương Hàn: Tháng ấy năm nào cái kia thịnh hội. . . Đứng như lâu la
 • #801: Ước định!
 • #802: Ai mới thật sự là ma
 • #803: Tâm Ma lão nhân
 • #804: Ma đạo quyết đấu
 • #805: Ngươi chờ một chút, ta trước tiên đột phá một hồi!
 • #806: Tâm Ma lão nhân thần phục
 • #807: Thiên Ma Ký Sinh Quyết
 • #808: Nguyên Tội Chi Chủ
 • #809: Vô Cực Vô Lượng Tâm Võng
 • #810: Kim tiên 1 kích
 • #811: Nhậm chức Vũ Hóa Môn chưởng giáo chí tôn
 • #812: Ta cánh rất cứng, nhưng ngươi tựa hồ không rất cứng!
 • #813: Đem vô địch viết lên mặt
 • #814: Dòng chảy ngầm
 • #815: Thiên Võ bảo khố
 • #816: Các cường giả đều đến!
 • #817: Siêu cấp bảo tàng
 • #818: 1 chưởng, 1 quyền, 1 chỉ!
 • #819: Ta tâm từ bi, tận độ người hữu duyên!
 • #820: Linh Lung tiên tôn làm tròn lời hứa
 • #821: Nhất thống Nhân Gian Giới
 • #822: Thần tộc đại kiếp đến (5,400 chữ, 2 chương hợp 1)
 • #823: Hết thảy lên cấp (2 chương hợp 1)
 • #824: Chương 825 Người ở Quảng Châu tìm phòng
 • #825: Sát thánh trảm hoàng
 • #826: Giết lên thiên đình
 • #827: Hoàng giả như chó! Giết hết chư hoàng!
 • #828: Thiên quân đứt tay
 • #829: Chung Kết thánh vương
 • #830: Trở về
 • #831: Lại tới Thiên đình
 • #832: Đánh nổ Lôi Đế thiên quân tiểu thuyết: Chư thiên mạnh nhất đại BOSS tác giả: Đen tròng trắng mắt phát
 • #833: 1 đánh 4, ta có thể!
 • #834:
 • #835: Cường đoạt 33 Thiên chí bảo
 • #836: 4 con chó
 • #837: Năm mươi kỷ nguyên tu vi
 • #838: Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn!
 • #839: Lên cấp Tiên vương
 • #840: Tô Tú Y nhân sinh đỉnh cao
 • #841: Hắn đến rồi! Hắn ra tay rồi!
 • #842: Các ngươi đều làm tốt đi chết chuẩn bị sao?
 • #843: Đánh thành trẻ con
 • #844: 10 năm lại 10 năm, ta đều đợi hơn 500 năm!
 • #845: Sẽ thành Chuẩn Thánh!
 • #846: Kỷ Nguyên Thần Quyền! Một kích phá toái!
 • #847: Vĩnh sinh chung khúc
 • #848: Khiếp sợ Hồng Hoang (4,400 chữ)
 • #849: Tiệt giáo giáo chủ (năm ngàn chữ)
 • #850: Bàn Cổ Phiên, Thái Cực Đồ, Thất Bảo Diệu Thụ
 • #851: Lực chiến 3 đại giáo chủ
 • #852: Ma thư cái thế
 • #853: 1 ngày diệt 3 giáo
 • #854: Chủ động đưa tới cửa Tuyệt Tiên Kiếm
 • #855: Chư giới cường giả giáng lâm Hồng Hoang
 • #856: Tiến quân U Minh
 • #857: Bắc Cực Phong Đô đại đế
 • #858: Cướp đoạt quyền hành
 • #859: Gặp lại cố nhân, Hạo Thiên hiện thân
 • #860: Ngày hôm nay ai cũng ngăn cản không được ta, ta nói! (5,200 chữ)
 • #861: Thứ 3 thi, Bàn Cổ đạo nhân!
 • #862: Mở ra Lục đạo, U Minh chúa tể (5,300 chữ)
 • #863: Phân phối thiên địa nghiệp vị cùng tiên thiên linh bảo
 • #864: 11 vị tổ vu tái hiện thiên địa
 • #865: 3 đại hệ thống chứng thánh pháp
 • #866: Hồng Mông tử khí!
 • #867: Bàn Cổ thiên vương cùng Thiên hoàng Thương Ly thị!
 • #868: Thiên hạ độc tôn
 • #869: Thiên Đế
 • #870: Chứng đạo Thánh nhân
 • #871: Chiến thiên thời đại
 • #872: Vạn năm sau
 • #873: Thiên Quỷ
 • #874: Lão thiên gia? 1 ngụm nuốt!
 • #875: Lại mở luân hồi, thông suốt 6 giới!
 • #876: Mượn thân thể dùng một lát (8000 chữ)
 • #877: Thân thể thành thánh, đa trọng vũ trụ huyền bí
 • #878: Thôn phệ Thiên Đạo, thế giới chứng đạo pháp thành thánh (10 ngàn chữ)
 • #879: Siêu thoát! Siêu thoát! (toàn sách đại kết cục)
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Hỏa Ảnh Chi Siêu Cấp Quang Hoàn Hệ Thống

TiKay

Đại Đường Danh Vọng Hệ Thống

TiKay

Dị Thế Trọng Sinh Chi Vô Thượng Điên Phong

TiKay

Thể Nội Mở Một Mảnh Biển: Ta Thành Dưỡng Côn Đạt Nhân

TiKay

Trấn Hồn

THUYS♥️

Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ

TiKay

Leave a Reply