Đồng Nhân Huyền Huyễn Xuyên Không

Chư Thiên Mạnh Nhất Đại Boss

Ở Tiếu Ngạo Giang Hồ, ta là Nhạc Bất Quần!

Ở Anh Hùng Xạ Điêu, ta là Âu Dương Phong!

Ở Thiên Long Bát Bộ, ta là Đinh Xuân Thu!

Ở Song Long Đại Đường, ta là Thạch Chi Hiên!

Ta chính là ta, một cái đi lại ở Chư Thiên phản phái đại BOSS!

Nguồn: metruyenchu


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.
 •  Hắc Nhãn Bạch Phát
 •  Chương: /879
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Ma đạo máy tăng cấp2021-04-06 16:27
 • #2: Ta thành Nhạc Bất Quần2021-04-06 16:28
 • #3: Không cần tự cung, cũng có thể thành công2021-04-06 16:28
 • #4: Hấp Tinh Đại Pháp2021-04-06 16:28
 • #5: Nhậm Ngã Hành bối rối2021-04-06 16:28
 • #6: Thà ta phụ người, không để người phụ ta2021-04-06 16:28
 • #7: Tung Sơn vấn tội2021-04-06 16:28
 • #8: Tả Lãnh Thiện tức giận2021-04-06 16:28
 • #9: Tiếp quản Phúc Uy tiêu cục, thăng cấp siêu nhất lưu cao thủ2021-04-06 16:28
 • #10: Vô địch sức chiến đấu, như gặp quỷ thần2021-04-06 16:28
 • #11: Tịch Tà Kiếm Pháp thăng cấp tiên thiên võ học2021-04-06 16:29
 • #12: Sợ hãi giang hồ2021-04-06 16:29
 • #13: Thiếu Lâm tập hợp2021-04-06 16:29
 • #14: Hấp Tinh Đại Pháp đối với Hấp Tinh Đại Pháp2021-04-06 16:29
 • #15: Tịch Tà kiếm ý2021-04-06 16:29
 • #16: Chính đạo đệ nhất nhân2021-04-06 16:29
 • #17: Hoa Sơn Kiếm thần2021-04-06 16:29
 • #18: Tịch Tà Kiếm Pháp VS Độc Cô 9 kiếm2021-04-06 16:29
 • #19: Diệt phái Tung Sơn2021-04-06 16:29
 • #20: Ước chiến Đông Phương Bất Bại2021-04-06 16:29
 • #21: Tây hồ 16 tháng 62021-04-06 16:30
 • #22: Quyết đấu đỉnh cao2021-04-06 16:30
 • #23: Tịch Tà kiếm ý VS Quỳ Hoa võ ý2021-04-06 16:30
 • #24: Hoàng Hà trên bờ đại vây giết2021-04-06 16:30
 • #25: 2 thương 3 chết2021-04-06 16:30
 • #26: Toàn quân bị diệt! Bí thuật Bạo Nộ!2021-04-06 16:31
 • #27: Hoa Sơn2021-04-06 16:31
 • #28: Lên cấp đệ tử nội môn2021-04-06 16:31
 • #29: Chém giết Vương Việt2021-04-06 16:31
 • #30: 7 tuyệt2021-04-06 16:31
 • #31: Mệnh lệnh khẩn cấp2021-04-06 16:31
 • #32: Xích Nhai Sơn! Gia tộc sát thủ!2021-04-06 16:32
 • #33: Tại sao muốn buộc ta đây!2021-04-06 16:32
 • #34: Tông môn người đến, lên cấp đệ tử nòng cốt2021-04-06 16:32
 • #35: Ma Đao Môn đột kích2021-04-06 16:32
 • #36: Tiên thiên truy sát! Lần thứ hai xuyên qua!2021-04-06 16:32
 • #37: Thanh niên Âu Dương Phong2021-04-06 16:32
 • #38: Giết người như cắt cỏ2021-04-06 16:32
 • #39: Ninh Mã Phái cao thủ2021-04-06 16:33
 • #40: Quang minh chính đại độc2021-04-06 16:33
 • #41: Hướng về chết bên trong đắc tội, đưa thi tới cửa!2021-04-06 16:33
 • #42: Toàn bộ đánh ngã2021-04-06 16:33
 • #43: Ninh Mã Phái thượng sư2021-04-06 16:33
 • #44: Đại bại Ninh Mã Phái thượng sư2021-04-06 16:33
 • #45: Từ hôm nay trở đi, Tây Vực ai người không biết quân!2021-04-06 16:33
 • #46: 4 giáo dạ tập, vô tận rắn triều2021-04-06 16:33
 • #47: 4 giáo nhân mã toàn quân bị diệt, tiềm năng điểm tăng vọt2021-04-06 16:34
 • #48: Thăng cấp tiên thiên, tu luyện Tuyệt Âm Ma Thể2021-04-06 16:34
 • #49: Độc chiến vạn quân2021-04-06 16:34
 • #50: Nương nhờ dao sắc bên trong, giết người trong hồng trần2021-04-06 16:34
 • #51: Khống chế quốc vương,2021-04-06 16:34
 • #52: 5 năm! Nhi tử Âu Dương Khắc!2021-04-06 16:34
 • #53: Ma Ni Giáo2021-04-06 16:34
 • #54: Hấp Tinh Lực Tràng2021-04-06 16:35
 • #55: Chỉnh đốn Tây Vực, chấn động các quốc gia2021-04-06 16:35
 • #56: Vương Trùng Dương gởi thư, quét ngang thiên hạ từ bây giờ bắt đầu2021-04-06 16:35
 • #57: Độc Tông tây đến, quần hùng ngăn chặn2021-04-06 16:35
 • #58: Độc Tông cũng không phải là chỉ là hư danh2021-04-06 16:35
 • #59: Trong lịch sử nhất ác! Phong vân tụ hội Thiếu Lâm!2021-04-06 16:35
 • #60: Mới tới quý địa, tiểu khai sát giới2021-04-06 16:36
 • #61: 2 kiếm phá 2 trận2021-04-06 16:36
 • #62: Thiếu Lâm chung cực lá bài tẩy! Đạt Ma Phục Ma Trận!2021-04-06 16:36
 • #63: Đại bại Thiếu Lâm! Vương Trùng Dương hiện thân!2021-04-06 16:36
 • #64: Đại chiến Vương Trùng Dương! Kiếm đạo quyết đấu!2021-04-06 16:36
 • #65: Ngũ tuyệt đến đông đủ2021-04-06 16:36
 • #66: Sớm bắt đầu2021-04-06 16:36
 • #67: Thất bại 4 tuyệt! Vương Trùng Dương sát chiêu!2021-04-06 16:37
 • #68: Giết thấu thiên địa! Trung Nguyên võ lâm đến ám thời khắc!2021-04-06 16:37
 • #69: Xạ điêu chuyện, trở về chủ thế giới2021-04-06 16:37
 • #70: Bản thể thăng cấp tiên thiên! Công năng mới mở ra!2021-04-06 16:37
 • #71: Chém tiên thiên2021-04-06 16:37
 • #72: Trở về Ninh gia2021-04-06 16:37
 • #73: Ta Ninh Khuyết báo thù, không cần 10 năm?2021-04-06 16:38
 • #74: Chém giết Ninh Quý! Đại thù đến báo!2021-04-06 16:38
 • #75: Chấp chưởng Ninh gia, tu luyện Huyết Long Thủ!2021-04-06 16:38
 • #76: Bám thân Đinh Xuân Thu2021-04-06 16:38
 • #77: Tinh Tú lão tiên, pháp lực vô biên2021-04-06 16:38
 • #78: Thấy Lý Thu Thủy2021-04-06 16:38
 • #79: Truyền Âm Sưu Hồn Đại Pháp tới tay! Cuối cùng đến Thiên Sơn!2021-04-06 16:38
 • #80: Thiên Sơn đỉnh! Đại chiến Đồng Mỗ!2021-04-06 16:39
 • #81: Khống chế Linh Thứu Cung! Tu luyện Sinh Tử Phù!2021-04-06 16:39
 • #82: Thấy Vô Nhai Tử! Cường tác võ công!2021-04-06 16:39
 • #83: Cuồng Bá Thôn Thiên Công! Kinh sợ quần tà!2021-04-06 16:39
 • #84: Truyền thụ2021-04-06 16:39
 • #85: Tà công xuất thế, giang hồ hạo kiếp2021-04-06 16:39
 • #86: Tiêu Dao lão tiên, thần uy vô biên! Thọ cùng trời đất, tiên phúc vĩnh hưởng!2021-04-06 16:40
 • #87: Sâu không lường được thực lực! Chính đạo quần hùng tan vỡ!2021-04-06 16:40
 • #88: Đến từ Mộ Dung Phục thư khiêu chiến!2021-04-06 16:40
 • #89: Hôm nay tính toán sự tình, đều vì phục quốc kế! Mộ Dung Phục các loại tú!2021-04-06 16:40
 • #90: Mộ Dung Phục tiếp tục tú! Ninh Khuyết đến!2021-04-06 16:40
 • #91: Mộ Dung Phục trang bức thất bại, trong lịch sử thảm nhất làm mất mặt!2021-04-06 16:41
 • #92: Ta có sát tâm 1 viên, chiếu phá huyết hoa vạn đóa2021-04-06 16:41
 • #93: Giao chiến Tiêu Viễn Sơn2021-04-06 16:41
 • #94: Một nửa giang sơn, trong lịch sử đệ 1 ma đầu!2021-04-06 16:41
 • #95: Huyền Từ tự sát, Tiêu Phong trở về2021-04-06 16:41
 • #96: Tiêu Phong cử hành Anh Hùng Đại Hội, Tiêu Dao Phái quy mô lớn điều động!2021-04-06 16:42
 • #97: Đồng dạng tiên thiên, không giống thực lực2021-04-06 16:42
 • #98: Thăng cấp tông sư, phản phác quy chân2021-04-06 16:42
 • #99: Chính tà đại chiến, cùng 2 đại chủ giác lần đầu gặp mặt!2021-04-06 16:42
 • #100: Đại chiến mở ra, máu nhuộm sơn hà2021-04-06 16:42
 • #101: Ninh Khuyết ra tay, không người có thể địch2021-04-06 16:43
 • #102: Quét rác tăng hiện thân2021-04-06 16:43
 • #103: Tuyệt Đại tông sư cuộc chiến, Ninh Khuyết thắng được!2021-04-06 16:43
 • #104: Nhất thống giang hồ, 1 người giang hồ!2021-04-06 16:43
 • #105: Màu máu thời đại, tan vỡ giang hồ!2021-04-06 16:43
 • #106: Nhất thiết do ta mà lên, nhất thiết do ta mà kết thúc!2021-04-06 16:44
 • #107: Phá toái cường giả giáng lâm2021-04-06 16:44
 • #108: Thất Tuyệt Đường diệt, đục nước béo cò2021-04-06 16:44
 • #109: Đệ tử chân truyền Ngụy Hồng Anh2021-04-06 16:44
 • #110: 1 kiếm xuyên tim2021-04-06 16:44
 • #111: Tan vỡ Hắc Thủy liên minh, sinh sôi dã tâm2021-04-06 16:44
 • #112: Mưu đồ Hắc Thủy liên minh2021-04-06 16:45
 • #113: 1 thống Hắc Thủy liên minh! Hấp Tinh Ma Giáo sinh ra!2021-04-06 16:45
 • #114: Xuyên qua công năng lần thứ hai mở ra2021-04-06 16:45
 • #115: Bất thế kiêu hùng, Thượng Quan Kim Hồng!2021-04-06 16:45
 • #116: Kinh Vô Mệnh kiếm2021-04-06 16:45
 • #117: Xem cuộc vui2021-04-06 16:46
 • #118: Lâm Tiên Nhi2021-04-06 16:46
 • chu-thien-manh-nhat-dai-boss-chuong-0119.mp32021-04-06 16:46
 • #120: Khoái kiếm cùng phi đao2021-04-06 16:46
 • #121: Gặp lại Lâm Tiên Nhi! Ra trận liền giẫm Long Khiếu Vân!2021-04-06 16:46
 • #122: Liên Hoa Bảo Giám2021-04-06 16:47
 • #123: Liên Hoa Bảo Giám tới tay! Cắn giết các (mỗi cái) đường tên hề!2021-04-06 16:47
 • #124: A Phi cùng Kinh Vô Mệnh giao chiến! Tùy tính mà vì là, lưu lại Vạn Xuyên Quy Hải Công!2021-04-06 16:47
 • #125: Lâm Tiên Nhi tin tức! Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát!2021-04-06 16:47
 • #126: Một tay trấn áp Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát!2021-04-06 16:47
 • #127: Ma giáo tung tích2021-04-06 16:47
 • #128: 1 chưởng đập chết Ngọc Tiêu đạo nhân! Ma giáo giáo chủ hiện thân!2021-04-06 16:48
 • #129: Ngân Kích ôn hầu, Chiết Kích Trầm Sa!2021-04-06 16:48
 • #130: Quét ngang Ma giáo2021-04-06 16:48
 • #131: Mục đích đạt thành, thu phục Ma giáo!2021-04-06 16:48
 • #132: Mạnh nhất trong lịch sử bang phái sinh ra, uy thế giang hồ!2021-04-06 16:48
 • #133: Lục đại bạch đạo bá chủ liên thủ2021-04-06 16:48
 • #134: Chớp mắt thuấn sát, diệt Thiếu Lâm!2021-04-06 16:49
 • #135: Bố võ thiên hạ, giang hồ đại cải cách2021-04-06 16:49
 • #136: Nhất định kết cục, chúng bạn xa lánh!2021-04-06 16:49
 • #137: Ta vốn là ma, không cần trung thành2021-04-06 16:49
 • #138: Chung kết nhất thiết! Như thế nào chính, như thế nào tà!2021-04-06 16:49
 • #139: Không giây tình thế! Bóng đen chợt hiện!2021-04-06 16:50
 • #140: Chân chính yêu nghiệt2021-04-06 16:50
 • #141: Bổ Thiên Giáo ma nữ Kỷ Tiểu Huyên2021-04-06 16:50
 • #142: Tà vương Thạch Chi Hiên2021-04-06 16:50
 • #143: Tà Cực Tông 4 đại ma đầu2021-04-06 16:50
 • #144: Bất Tử Ấn Pháp hiển uy2021-04-06 16:51
 • #145: Đạo Chủng Tâm Ma Đại Pháp tới tay, 4 đại ma đầu nhận sợ!2021-04-06 16:51
 • #146: Thôi Ma Đệ Bát2021-04-06 16:51
 • #147: Tà vương giáng lâm, Phi Mã mục trường náo động!2021-04-06 16:51
 • #148: Phương pháp tới tay! Gieo xuống Ma chủng!2021-04-06 16:51
 • #149: Tà vương xuất thế, thiên hạ náo động2021-04-06 16:51
 • #150: Thăng cấp đại tông sư, thiên hạ khiếp sợ2021-04-06 16:52
 • #151: Khôi phục Tà vương bản sắc2021-04-06 16:52
 • #152: Ngang dọc vô địch, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi2021-04-06 16:52
 • #153: Sư Phi Huyên ra tay2021-04-06 16:52
 • chu-thien-manh-nhat-dai-boss-chuong-0154.mp32021-04-06 16:52
 • #155: Tiên tử lô đỉnh! Chân Ngôn Cửu Ấn!2021-04-06 16:52
 • #156: Phật ma cuộc chiến, ma cao 1 trượng!2021-04-06 16:52
 • #157: Đa Tình công tử cùng Ảnh Tử thích khách2021-04-06 16:52
 • #158: Đồng quy vu tận! Kinh diễm thiên địa 1 đao!2021-04-06 16:52
 • #159: Thu phục Âm Quỳ Phái2021-04-06 16:53
 • chu-thien-manh-nhat-dai-boss-chuong-0160.mp32021-04-06 16:53
 • #161: Vây quanh2021-04-06 16:53
 • #162: Gà đất chó sành2021-04-06 16:53
 • #163: Giết người như cắt cỏ, hết thảy trấn áp (5000 chữ lớn chương)2021-04-06 16:53
 • #164: 1 thống Ma Môn, kinh thiên bão táp2021-04-06 16:53
 • #165: Chưởng tát Phạm Thanh Huệ, trước tiên thu điểm lợi tức!2021-04-06 16:53
 • #166: Bất Tử Ấn Pháp! Không ở này bờ, không ở Bỉ ngạn (bên kia bờ), không ở chính giữa!2021-04-06 16:53
 • #167: Phế bỏ 1 người2021-04-06 16:54
 • #168: Phật môn chi thương2021-04-06 16:54
 • #169: Hoà Thị Bích tới tay2021-04-06 16:54
 • #170: Số mệnh lực lượng2021-04-06 16:54
 • #171: Vĩnh đêm giáng lâm Trường An2021-04-06 16:54
 • #172: Khống chế Dương Quảng2021-04-06 16:54
 • #173: Thụ phong Tấn vương! Ma Môn cải cách!2021-04-06 16:54
 • #174: Dương Quảng bỏ mình, quần hùng tranh giành thời đại đến!2021-04-06 16:54
 • #175: Cuốn khắp thiên hạ2021-04-06 16:55
 • #176: Thiên đao ước hẹn2021-04-06 16:55
 • #177: Thiên Đao Bát Quyết2021-04-06 16:55
 • #178: Tuyệt đỉnh đại tông sư sức mạnh2021-04-06 16:55
 • #179: Từ nay về sau, ta vì là Thiên Hạ Đệ Nhất đao thủ! (Thượng)2021-04-06 16:55
 • #180: Từ nay về sau, ta vì là Thiên Hạ Đệ Nhất đao thủ! (Hạ)2021-04-06 16:55
 • #181: Thiên hạ đại thế, đều ở ta tay2021-04-06 16:55
 • #182: Khắp nơi liên thủ, thiên hạ công địch2021-04-06 16:56
 • #183: Ninh Khuyết VS Ninh Đạo Kỳ! Quyết định thiên hạ cách cục 1 chiến! (2 chương hợp 1)2021-04-06 16:56
 • #184: Ninh Đạo Kỳ ngã xuống!2021-04-06 16:56
 • #185: Xấu xí, nghĩ hay lắm!2021-04-06 16:56
 • #186: Đăng cơ xưng đế, thanh toán Phật môn2021-04-06 16:56
 • #187: Thành lập Võ điện, thu gặt thiên hạ2021-04-06 16:57
 • #188: Số mệnh biến hóa! Thân thể bất tử!2021-04-06 16:57
 • #189: Vượt quy cách sức chiến đấu2021-04-06 16:57
 • #190: Thực sự là 1 cái có thể đánh đều không có2021-04-06 16:57
 • #191: Vô địch như ta2021-04-06 16:57
 • #192: Trước tiên diệt Đột Quyết, lại diệt Cao Ly2021-04-06 16:57
 • #193: Tà đế cùng Thánh đế2021-04-06 16:57
 • #194: Vì sao các ngươi liền không thể yên phận làm rau hẹ, không nên ép ta ra tay đây!2021-04-06 16:58
 • #195: Tà Vương Đại Thành tác phẩm —— bất tử 7 huyễn2021-04-06 16:58
 • #196: Yêu ta cũng được, hận ta cũng được, nhất thiết sẽ thành mây khói! (6500 chữ)2021-04-06 16:58
 • #197: Trở về chủ thế giới2021-04-06 16:58
 • #198: Quỳ xuống đến, chính mình vả miệng2021-04-06 16:58
 • #199: Thiến2021-04-06 16:58
 • #200: Thế gian này nhất chuyện tốt đẹp, không gì bằng 0 bên trong tặng đầu người2021-04-06 16:58
 • #201: Ngươi quá yếu2021-04-06 16:59
 • #202: Thế lực tăng vọt, chủ động xuất kích2021-04-06 16:59
 • #203: Tiến công Thất Sát Giáo, Trung Nguyên khách tới!2021-04-06 16:59
 • #204: Hắc Thủy hồ 1 mang mới bá chủ2021-04-06 16:59
 • #205: Thanh danh vang dội, chúa tể một phương!2021-04-06 16:59
 • #206: Ta vì là Hùng Bá (5000 chữ)2021-04-06 16:59
 • #207: Sinh không thể luyến Hỏa Kỳ Lân (4500 chữ)2021-04-06 16:59
 • #208: Hiên Viên Hoàng Đế! Long mạch! Hiên Viên Kiếm!2021-04-06 17:00
 • #209: Long mạch bí mật, Hiên Viên Hoàng Đế lưu lại ý chí! Thánh đạo Hiên Viên, vạn dân niềm tin!2021-04-06 17:00
 • #210: Sinh hoạt cần nghi lễ cảm giác2021-04-06 17:00
 • #211: Tuyết đen! Lột xác!2021-04-06 17:00
 • #212: Ngươi không nỗ lực, làm sao ngươi biết cái gì là tuyệt vọng?2021-04-06 17:00
 • #213: 1 tháng ước hẹn! Vô Danh khiếp sợ!2021-04-06 17:00
 • #214: Trừng phạt Thiên Trì 12 Sát! Gặp lại Phong Vân!2021-04-06 17:00
 • #215: Không phải sư phụ không cho cơ hội, là các ngươi quá yếu!2021-04-06 17:01
 • #216: Sơ chiến Vô Danh2021-04-06 17:01
 • #217: Toàn lực ứng phó, kiếm thương Vô Danh2021-04-06 17:01
 • #218: Vô Thượng Kiếm Đạo2021-04-06 17:01
 • #219: Bạo chủng Ninh Khuyết cùng Thiên kiếm Vô Danh2021-04-06 17:01
 • #220: Tử Y Kinh Vương, Tha Sinh Độ!2021-04-06 17:01
 • #221: Đưa tới cửa bình hp, trạng thái khôi phục2021-04-06 17:01
 • #222: Quyết chiến Kiếm Thánh2021-04-06 17:01
 • #223: Kiếm Thánh, ngươi bại!2021-04-06 17:02
 • #224: Độc Tông một lần nữa xuống núi (2 chương hợp 1)2021-04-06 17:02
 • #225: Vô Thần Tuyệt Cung xâm lấn Trung Nguyên2021-04-06 17:02
 • #226: Chí tôn thoái vị2021-04-06 17:03
 • #227: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau! (2 chương hợp 1)2021-04-06 17:03
 • #228: Ai cho ngươi dũng khí, dám chia sẻ ta giang sơn!2021-04-06 17:03
 • #229: Ta, Hùng Bá, vì thiên hạ chi chủ!2021-04-06 17:03
 • #230: Lại bại Phong Vân, thiên hạ đổi chủ2021-04-06 17:03
 • #231: 3 năm, thăng cấp Thiên nhân cấp!2021-04-06 17:04
 • #232: Tăng thọ 0 năm! Cô gái mặc áo trắng!2021-04-06 17:04
 • #233: Ma Chủ Bộ Bạch Tố Trinh2021-04-06 17:04
 • #234: Bất phân cao thấp2021-04-06 17:04
 • #235: Giao dịch ! Được Diệt Thế Ma Thân cùng Địa Cực Ma Kha Vô Lượng!2021-04-06 17:04
 • #236: Tự mình hoài nghi Ma Chủ tiểu tỷ tỷ2021-04-06 17:05
 • #237: Đồ thần kế hoạch2021-04-06 17:05
 • #238: Giá lâm tìm Thần cung2021-04-06 17:05
 • #239: Trường Sinh Bất Tử Thần? Ngươi thật quá già!2021-04-06 17:05
 • #240: Đồ thần (Thượng)2021-04-06 17:05
 • #241: Đồ thần (Hạ)2021-04-06 17:05
 • #242: Đế Thích Thiên khiếp sợ2021-04-06 17:06
 • #243: Cùng Đế Thích Thiên lần đầu giao chiến2021-04-06 17:06
 • #244: Tiếp tục a, đừng có ngừng! Đế Thích Thiên tâm thái có chút vỡ!2021-04-06 17:06
 • #245: Tiếp đó, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình2021-04-06 17:06
 • #246: Hỏa lực toàn mở, đánh giết Đế Thích Thiên, lấy ra Phượng Huyết!2021-04-06 17:06
 • #247: Thăng cấp, điên cuồng thăng cấp!2021-04-06 17:06
 • #248: Thánh Tâm 4 Kiếp! Hô hấp đều ở trở nên mạnh mẽ!2021-04-06 17:07
 • #249: Bắt Thiên Môn! Nộ Phong Lôi! Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ!2021-04-06 17:07
 • #250: Thu phục Nộ Phong Lôi! Thủ hạ đệ 1 đại tướng!2021-04-06 17:07
 • #251: Với không hề có một tiếng động nơi sấm sét2021-04-06 17:07
 • #252: Thiên cổ đệ nhất bạo quân cùng thiên cổ đệ nhất minh quân!2021-04-06 17:07
 • #253: Long2021-04-06 17:07
 • #254: 1 long lực lượng2021-04-06 17:08
 • #255: Bạo lực đồ long2021-04-06 17:08
 • #256: Thôn phệ long huyết long nguyên, giá trị 30 triệu tiềm năng điểm Thần Long!2021-04-06 17:08
 • #257: Kim cương vĩnh cửu, phản bội vĩnh tương truyền2021-04-06 17:08
 • #258: Quân muốn thần chết, thần không thể không chết! Trẫm để cho các ngươi chết 1 lần, cũng không tính là quá đán2021-04-06 17:08
 • #259: Xin lỗi, ta rất xấu hổ, ta ném đá giấu tay!2021-04-06 17:08
 • #260: Ta lãnh khốc, ta vô tình, ta lòng dạ độc ác, nhưng ta là 1 người tốt!2021-04-06 17:09
 • #261: Vô Danh, ngươi kiếm, thiếu một chút liền đâm thủng ta da! (canh một)2021-04-06 17:09
 • #262: Nhận thức lâu như vậy, tiễn ngươi một đoạn đường, nên, không cần cám ơn! (canh hai)2021-04-06 17:09
 • #263: Hưng phấn sao, kích động sao? Như vậy phong cảnh hợp lòng người hòn đảo, đem là các ngươi chôn xương vị trí!2021-04-06 17:09
 • #264: Đại thành Tuyệt Âm Ma Thể! Tiếu Tam Tiếu không cười nổi, Võ Vô Địch không lại vô địch rồi!2021-04-06 17:09
 • #265: Chân thành cảm tạ hai vị hi sinh, là các ngươi kính dâng, thành tựu càng tốt đẹp ta!2021-04-06 17:10
 • #266: Chính là cái cảm giác này - phất nhanh cảm giác2021-04-06 17:10
 • #267: Ta là truyền kỳ! 0 năm truyền thuyết!2021-04-06 17:10
 • #268: Dĩ nhiên có người dám cướp ta Ninh Khuyết đồ vật, coi là thật là không biết chữ2021-04-06 17:10
 • #269: Các ngươi như vậy, nhường ta rất khó khăn, không thể làm gì khác hơn là để cho các ngươi đi chết!2021-04-06 17:10
 • #270: Đây là buộc ta đem Hấp Tinh Ma Giáo phát triển trở thành 7 mạch chi 1 a!2021-04-06 17:10
 • #271: Khô lâu chiến kỳ, toàn diện tiến công!2021-04-06 17:11
 • #272: Lần đầu lên sàn, hơi làm kinh sợ!2021-04-06 17:11
 • #273: Cuốn khắp thiên hạ bão táp! Mồ hôi lạnh chảy ròng2021-04-06 17:11
 • #274: Thật cao hứng lại đây, thật vui vẻ quỳ xuống!2021-04-06 17:11
 • chu-thien-manh-nhat-dai-boss-chuong-0275.mp32021-04-06 17:11
 • #276: Trường Hận Cung Thánh tử Cổ Thiên Thu2021-04-06 17:11
 • #277: 7 mạch chi tranh nội tình!2021-04-06 17:12
 • #278: Cần gì chứ, khổ như thế chứ, cố gắng tháng ngày không qua, tại sao một mực muốn tìm ngược?2021-04-06 17:12
 • #279: Âm Mị Môn diệt! Cơ hội tới! Gặp lại Kỷ Tiểu Huyên!2021-04-06 17:12
 • #280: Thân phận bại lộ! Sư tôn ta muốn gặp ngươi !2021-04-06 17:12
 • #281: Bổ Thiên Giáo giáo chủ Tô Loan Phượng!2021-04-06 17:13
 • #282: Bổ Thiên Giáo 3 cái điều kiện cùng2021-04-06 17:13
 • #283: Không phải lại 1 cái Lệ Thiên Nam, mà là càng hơn Lệ Thiên Nam!2021-04-06 17:13
 • #284: Bổ Thiên Giáo biếu tặng 2 phần hậu lễ2021-04-06 17:13
 • #285: Máu chó tao ngộ, trên trời rớt xuống 1 cái đại mỹ nữ!2021-04-06 17:13
 • #286: Yêu hắn, liền muốn giết chết hắn! Giết không chết hắn, liền cắn chết hắn!2021-04-06 17:13
 • #287: Huynh đệ gặp lại, Ninh Thành!2021-04-06 17:13
 • #288: Này đồ cưới tựa hồ có chút phong phú! (4600 chữ lớn chương, 2 chương hợp 1)2021-04-06 17:14
 • #289: Thật không tiện, ngươi ồn ào đến ta, có thể mời ngươi yên tĩnh 1 điểm sao? (5000 chữ lớn chương)2021-04-06 17:14
 • #290: Từ Đạo Phúc nhận chủ, Âm Dương Tông thần phục! (6000 chữ, 2 chương hợp 1)2021-04-06 17:14
 • #291: Thạch Phá Thiên kinh, Xích Huyết Tông tức giận!2021-04-06 17:14
 • #292: Đừng hiểu lầm, ta làm sao sẽ xem thường các ngươi đây. . . Ta là không đem bọn ngươi để ở trong mắt!2021-04-06 17:14
 • #293: Ta chỉ muốn làm 1 người tốt, làm sao liền như thế khó? Toàn trường nghẹt thở!2021-04-06 17:14
 • #294: Bắt U Minh Giáo! Duy 1 đối thủ —— Tô Chung Tú!2021-04-06 17:15
 • #295: Vương đối với vương2021-04-06 17:15
 • #296: Chính thức giao chiến, thắng nhỏ 1 trù!2021-04-06 17:15
 • #297: Tốc độ lĩnh vực tranh tài! Thay thầy bỏ mình!2021-04-06 17:15
 • #298: Trên đời hiếm thấy có tình người, làm sao ta vì là vô tình ma! Tô huynh, 1 đường tạm biệt!2021-04-06 17:15
 • #299: Hấp Tinh Ma Giáo lên cấp Ma đạo 7 mạch chi 1!2021-04-06 17:15
 • #300: Ma Đao Môn khổng lồ2021-04-06 17:16
 • #301: Ma Cốt Xá Lợi cùng Ma Đao Môn truyền thừa2021-04-06 17:16
 • #302: Huyết Thủ Lệ Công2021-04-06 17:16
 • #303: Vô Thượng tông sư Lệnh Đông Lai2021-04-06 17:16
 • #304: Cả kinh lại kinh sợ đến mức Lệnh Đông Lai2021-04-06 17:16
 • #305: Lệnh huynh, ngươi tốt như vậy người, ta sẽ không để cho ngươi chết. . . Ngươi sẽ sống ở tất cả mọi người tro2021-04-06 17:16
 • #306: Nhân cách bao trùm, phân thân Lệnh Đông Lai!2021-04-06 17:17
 • #307: Cứng đối cứng. . . Ta Ninh Khuyết còn chưa từng biết sợ ai!2021-04-06 17:17
 • #308: Muôn người chú ý, coi trời bằng vung2021-04-06 17:17
 • #309: Thấp thỏm 8 sư ba2021-04-06 17:17
 • #310: Biến Thiên Kích Địa Đại Pháp, không có quá khứ người2021-04-06 17:17
 • #311: Máu tanh song quân hoàng, chính ma 4 thánh hiền!2021-04-06 17:17
 • #312: Giết hết thiên hạ, xương trắng tràn đầy hoang dã! Chúng sinh máu tươi, đúc ta vương tọa! (6000 chữ)2021-04-06 17:18
 • #313: Nửa đoạn pháp tắc thần văn2021-04-06 17:18
 • #314: Chủ thế giới lên cấp Phá Toái cấp2021-04-06 17:18
 • #315: Xích long chi Ai, đại Hạ vỡ diệt!2021-04-06 17:18
 • #316: 1 mặt mộng bức Tô Loan Phượng! Huyết long càng là chí cường giả tiêu chí?2021-04-06 17:18
 • #317: Siêu thoát này mới thế giới cơ duyên!2021-04-06 17:18
 • #318: Không hiểu lễ nghi, không sao, ta có thể dạy ngươi!2021-04-06 17:18
 • #319: Xin lỗi, ta quá mạnh mẽ, sức mạnh có chút không khống chế được!2021-04-06 17:19
 • #320: Thủy Ma Tông chí cường giả —— Tây Môn Thiết Y!2021-04-06 17:19
 • chu-thien-manh-nhat-dai-boss-chuong-0321.mp32021-04-06 17:19
 • #322: Thật không tiện, ta cũng là chí cường giả!2021-04-06 17:19
 • #323: Mới một lần Ma đạo đệ 1 cường giả! 1 không cẩn thận, liền thành 7 mạch lãnh tụ!2021-04-06 17:19
 • #324: Chính ma đại chiến mở ra! Bị 3 giáo 6 phái không nhìn Hấp Tinh Ma Giáo!2021-04-06 17:19
 • #325: Thôn phệ chi võng! Đây là ta bãi săn!2021-04-06 17:19
 • #326: Vội vã chịu chết Chính đạo Lục tử! (4000 chữ)2021-04-06 17:20
 • #327: Cố gắng sống không tốt sao? Vì sao phải đến đây chịu chết đây?2021-04-06 17:20
 • #328: Các ngươi yếu đến nhường ta đều có chút thật không tiện động thủ a!2021-04-06 17:20
 • #329: Bất an chính ma 2 đạo, đột biến tình thế2021-04-06 17:20
 • chu-thien-manh-nhat-dai-boss-chuong-0330.mp32021-04-06 17:20
 • #331: Thứ 2 điều huyết long2021-04-06 17:21
 • #332: Giống ta người tốt như vậy, vốn nên bằng hữu khắp thiên hạ. . . Nhưng tại sao, đều là gặp phải phản bội!2021-04-06 17:21
 • #333: Hố đen nguyên thần thủ hiện, trong nháy mắt nuốt chửng 10 vạn quân2021-04-06 17:21
 • #334: Tầng tầng lớp lớp lá bài tẩy, tan vỡ tuyệt vọng chính ma 2 đạo cường giả!2021-04-06 17:21
 • #335: Không phải chúng ta không nỗ lực, cũng không phải chúng ta không đủ mạnh, mà là đối thủ quá biến thái!2021-04-06 17:21
 • #336: Như thế gian có ma, ta tức vô thượng chân ma2021-04-06 17:21
 • #337: 1 người trấn thiên hạ! Thiên Hạ Đệ Nhất tông!2021-04-06 17:21
 • #338: Thiên hạ 1 thống! Tập hợp đủ thiên hạ số mệnh chí bảo!2021-04-06 17:22
 • #339: Cơ duyên chân tướng! Thái Thủy Ma Lệnh!2021-04-06 17:22
 • #340: Ma đạo máy tăng cấp biến hóa2021-04-06 17:22
 • #341: Rời đi Chân Võ đại lục! Mới đến Thái Thủy Ma Tông!2021-04-06 17:22
 • #342: Phàm cảnh 6 bước, tiên cảnh 4 bước, siêu thoát 3 bước!2021-04-06 17:22
 • #343: Tai vạ tới cá trong chậu2021-04-06 17:22
 • #344: Ma Cốc kiểm tra bắt đầu2021-04-06 17:23
 • #345: Tô Loan Phượng rời đi! Nhặt thi đại nghiệp!2021-04-06 17:23
 • #346: Danh chấn Ma Cốc quái nhân!2021-04-06 17:23
 • #347: Kinh động Thái Thủy Ma Tông, Minh Đạo Tử triệu kiến!2021-04-06 17:23
 • #348: Bái sư Minh Đạo Tử! Đệ tử chân truyền quyền lợi!2021-04-06 17:23
 • #349: 0 vạn chân quyết đạo thuật, tận về trong túi!2021-04-06 17:23
 • #350: Liên tiếp thăng cấp, Động Thiên 7 trọng!2021-04-06 17:23
 • #351: Quỷ Vương Tông Quỷ Vương2021-04-06 17:24
 • #352: Ma giáo phục xuất2021-04-06 17:24
 • #353: Trăng tròn giếng cổ, 3 sinh thạch mảnh vỡ2021-04-06 17:24
 • #354: Đặc biệt ra trận tư thế. . . Các vị, đừng như vậy nhìn ta, con người của ta biết điều!2021-04-06 17:24
 • #355: Ta nghĩ lập cái uy, phiền phức 2 vị tác thành!2021-04-06 17:24
 • #356: 1 giai 10 tầng Tuyệt Âm Ma Thể uy năng!2021-04-06 17:24
 • #357: Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết. . . Có thể ăn!2021-04-06 17:25
 • #358: Này 1 đời Quỷ Vương, thật mạnh!2021-04-06 17:25
 • #359: Xâm lấn Thanh Vân2021-04-06 17:25
 • #360: Giết vào Ngọc Thanh Điện! Ẩn mà chưa hiện vạn kiếm 1!2021-04-06 17:25
 • #361: Tru Tiên Kiếm hiện, Ma Ảnh dị động!2021-04-06 17:25
 • #362: Tranh cướp Tru Tiên Kiếm quyền khống chế2021-04-06 17:25
 • #363: Nửa tàn Vạn Kiếm Nhất!2021-04-06 17:26
 • #364: Không người có thể uy hiếp ta! Thôn phệ Vạn Kiếm Nhất!2021-04-06 17:26
 • #365: Đùa lớn rồi, triệt để hắc hóa Đạo Huyền! 7 màu kiếm khí VS mẫu thần bóng mờ! Thông Thiên Phong biến mất rồi!2021-04-06 17:26
 • #366: Tru Tiên bí mật, thiên thư đệ 5 cuốn!2021-04-06 17:26
 • #367: Một lời không hợp liền thăng cấp2021-04-06 17:26
 • #368: 1 quyền oai! Nói được là làm được!2021-04-06 17:26
 • #369: 3 đại tông phái thần phục! Thu đồ đệ Trương Tiểu Phàm, trình bày năm đó sự tình!2021-04-06 17:27
 • #370: 1 thống Ma giáo, Thái Thượng Thiên Ma Phiên!2021-04-06 17:27
 • #371: Thôn phệ long mạch, lên cấp Thánh Tuyền cảnh tiểu thuyết: Chư thiên mạnh nhất đại BOSS tác giả: Đen tròng2021-04-06 17:27
 • #372: Lấy thiên hạ vì là hoả lò, tế luyện2021-04-06 17:27
 • #373: 10 năm hạo kiếp, đại bảo sẽ thành!2021-04-06 17:27
 • #374: Thiên thư đệ 4 cuốn tới tay, hủy diệt không chữ ngọc bích2021-04-06 17:27
 • #375: Lục Thần Tiên Chỉ, 1 chỉ diệt hồn2021-04-06 17:27
 • #376: Diệt Thiên Âm, thiên hạ kinh hãi2021-04-06 17:28
 • #377: Mưu đồ2021-04-06 17:28
 • #378: Thu hoạch khổng lồ —— Tru Tiên tàn trận, tăng thọ năm trăm! (năm ngàn chữ)2021-04-06 17:28
 • #379: Một ngón tay (5700 chữ)2021-04-06 17:28
 • #380: Ngươi làm được đến, cứ đến đi!2021-04-06 17:28
 • #381: Tất sát chi cục? Các ngươi đúng hay không đối với thực lực của ta có chỗ hiểu lầm?2021-04-06 17:29
 • #382: Không đáng kể trung thành, không đáng kể phản bội. . . Ngược lại, các ngươi đều là quân cờ của ta!2021-04-06 17:29
 • #383: Ta này Ma Ảnh, có ý nghĩ của chính mình!2021-04-06 17:29
 • #384: Đây là ngươi kiếm? Không, đây là ta kiếm! Nhất trào phúng 1 màn, Tru Tiên Kiếm oai!2021-04-06 17:29
 • #385: Xa xôi truyền thuyết, Thiên Hạ Đệ Nhất ma!2021-04-06 17:29
 • #386: Tối ưu hóa Thái Thủy Thiên Ma Sách, lừa dối!2021-04-06 17:29
 • #387: Sư huynh sư tỷ2021-04-06 17:30
 • #388: Thư khiêu chiến2021-04-06 17:30
 • #389: Kịch bản có chút không đúng —— ta làm sao thành bị đột kích ngược đối tượng?2021-04-06 17:30
 • #390: nhất lực phá vạn pháp2021-04-06 17:30
 • #391: Có . . Đối thủ còn không thấy rõ, cũng đã thất bại!2021-04-06 17:30
 • #392: Cố Hỗn Thiên nhắc nhở! Ma Ảnh bí ẩn!2021-04-06 17:31
 • #393: 7 đại yêu tinh2021-04-06 17:31
 • #394: 9 đại hộ đạo quân đoàn2021-04-06 17:31
 • #395: Dự định tử hình! (6,500 chữ)2021-04-06 17:31
 • #396: Quân tử báo thù, 10 năm không muộn! Ninh Khuyết có cừu oán, lập tức liền báo!2021-04-06 17:31
 • #397: Ngươi nói đúng, thực lực ta xác thực không đủ. . . Ngươi chờ chút đã, nhường ta trước tiên thăng thăng cấp!2021-04-06 17:31
 • #398: Bạch Ngọc Xuyên! Thiên Vận Kính!2021-04-06 17:31
 • #399: Đoạt đồ ăn trước miệng hổ (5,900 chữ)2021-04-06 17:32
 • #400: Luyện thành Tru Tiên trận đồ! Thần Mộ xuất thế!2021-04-06 17:32
 • #401: Thu phục Cửu Vĩ bò cạp độc! Xuyên qua Dương thần!2021-04-06 17:32
 • #402: Ta, Hồng Huyền Cơ!2021-04-06 17:33
 • #403: Đột phá Nhân tiên! Sợ hãi Ngọc kinh!2021-04-06 17:34
 • #404: Liên tiếp đột phá, trở thành quỷ tiên!2021-04-06 17:34
 • #405: Thăm dò đến. . . Hắc Ám Mạn Đồ La Thai Tàng Đại Kết Giới!2021-04-06 17:34
 • #406: Theo nhau mà tới, 4 đại quỷ tiên!2021-04-06 17:34
 • #407: Tất cả đều đánh nổ, hết thảy thôn phệ!2021-04-06 17:35
 • #408: Mộng Thần Cơ khiếp sợ!2021-04-06 17:35
 • #409: Dư âm2021-04-06 17:36
 • #410: Cải tạo Ma chủng! Ma chủng niệm đầu!2021-04-06 17:36
 • #411: Độc thần!2021-04-06 17:36
 • #412: Do ta đến làm các ngươi thần!2021-04-06 17:36
 • #413: Ta chính là chúng ma chi chủ —— Nguyên Tội Thiên Vương!2021-04-06 17:36
 • #414: Thành lập Nguyên Tội thần giáo! Nông thôn vây quanh thành thị!2021-04-06 17:36
 • #415: Thái tử đến2021-04-06 17:36
 • #416: Bắt Thái tử! Cướp đoạt 9 đại pháp thân! (Thượng)2021-04-06 17:36
 • #417: Bắt Thái tử! Cướp đoạt 9 đại pháp thân! (Hạ)2021-04-06 17:37
 • #418: Ma Ảnh thức tỉnh —— Ma Thôn Nhật Nguyệt!2021-04-06 17:37
 • #419: Người2021-04-06 17:37
 • #420: Cường cực thực lực, trước mặt mọi người bắt!2021-04-06 17:37
 • #421: Thôn phệ nữ thần Mặt Trăng2021-04-06 17:37
 • #422: Bất Hủ Nguyên Thần! Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm hiện!2021-04-06 17:37
 • #423: Quan Quân Hầu, ngươi thực sự là . . Tiếp tục cố gắng, chờ mong chúng ta lần sau gặp mặt.2021-04-06 17:37
 • #424: Nguyên Tội Thiên Vương, danh chấn thiên hạ!2021-04-06 17:37
 • #425: Liền độ sáu lần lôi kiếp (2 chương hợp 1)2021-04-06 17:38
 • #426: Sáu lần lôi kiếp mạnh mẽ2021-04-06 17:38
 • #427: Chúng Ma Điện! Ấp Thần Thạch Linh Thai!2021-04-06 17:38
 • #428: Cường địch hoàn tý, đột nhiên làm khó dễ!2021-04-06 17:38
 • #429: Hung hăng trở về, hết thảy nằm xuống!2021-04-06 17:38
 • #430: Cá nhỏ sa lưới, cá lớn hiện thân!2021-04-06 17:38
 • #431: 0 không cấm kỵ —— va!2021-04-06 17:38
 • #432: Chúng Ma Tháp VS Tạo Hóa Chi Thuyền2021-04-06 17:38
 • #433: Các ngươi gặp. . . Chân chính giết chóc chi kiếm sao?2021-04-06 17:38
 • #434: Từ hôm nay trở đi, thiên hạ nhiều hơn nữa 1 vị người cầm cờ!2021-04-06 17:39
 • #435: Đi về Thiên Ngoại Thiên đầu mối không gian2021-04-06 17:39
 • #436: Như Lai Chí tôn áo cà sa! Long mạch thần hồn!2021-04-06 17:39
 • #437: Không cần thần phục, trực tiếp xoá bỏ2021-04-06 17:39
 • #438: Nhân tiên đỉnh cao, tạo vật chi chủ (lớn chương)2021-04-06 17:39
 • #439: Phi hành không đúng quy tắc, thân nhân 2 hàng nước mắt!2021-04-06 17:39
 • #440: Ác ma 1 giống như nam nhân!2021-04-06 17:39
 • #441: Nguyện tôn làm thần!2021-04-06 17:39
 • #442: Quyền ý quán không, càn quét tinh cầu!2021-04-06 17:40
 • #443: Mênh mông tín ngưỡng, Vị Lai Chi Chủ2021-04-06 17:40
 • #444: Kháng long tinh cùng trời ánh bình minh tinh cầu viện2021-04-06 17:40
 • #445: Tiện tay nắm Thiên Quân2021-04-06 17:40
 • #446: Như bẻ cành khô, liên hạ 2 tinh2021-04-06 17:40
 • #447: Tâm linh lột xác, hoàn toàn mới cách cục!2021-04-06 17:40
 • #448: 1 khẩu nuốt chửng 0 vạn quân, 1 kiếm chém ngang hông 0 vạn địch!2021-04-06 17:40
 • #449: Giết giết giết, giết ra cái nhật nguyệt ảm đạm! Va va va, xô ra cái trời thanh mây lãng!2021-04-06 17:40
 • #450: Khống chế 7 tinh liên minh! 4 ức tín đồ!2021-04-06 17:40
 • #451: Lên cấp Vạn Tượng cảnh2021-04-06 17:41
 • #452: Vạn Tượng huyền bí, 4 đạo thần hoàn!2021-04-06 17:41
 • #453: Tử Tịch Thiên Lao! Khí vương hư vô 1!2021-04-06 17:41
 • #454: 12 Hoang thần2021-04-06 17:41
 • #455: Giết ra 1 cái tự do tự tại ta2021-04-06 17:41
 • #456: Dẫn vì là tri kỷ. . . Xin mời quân đi chết!2021-04-06 17:41
 • #457: Thế giới chứng đạo pháp2021-04-06 17:41
 • #458: Hố đen oai2021-04-06 17:41
 • #459: 8 đại thần giáng lâm2021-04-06 17:41
 • #460: Hư Dịch giáng lâm, Dương thần niệm đầu2021-04-06 17:42
 • #461: Lương hỏa tương truyền, văn minh sáng thế (2 chương hợp 1)2021-04-06 17:42
 • #462: Cường cường hợp tác, nắm tay!2021-04-06 17:42
 • #463: 4 đại sức mạnh! 4 ức 8000 vạn phù văn!2021-04-06 17:42
 • #464: . . Thần khí chi vương, danh xứng với thực!2021-04-06 17:42
 • #465: Trở về đại thiên thế giới. . . Vô Sinh lão mẫu đám người chấn động!2021-04-06 17:43
 • #466: Treo bức Hồng Dịch,2021-04-06 17:43
 • #467: Tám lần lôi kiếp, đạo thuật đại thành!2021-04-06 17:43
 • #468: Không thể chờ đợi được nữa Hồng Dịch!2021-04-06 17:43
 • #469: Hồng Dịch tới cửa!2021-04-06 17:43
 • #470: Phụ tử gặp lại2021-04-06 17:44
 • #471: Phụ tử cắt đứt2021-04-06 17:44
 • #472: Miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm, mãnh liệt giao chiến!2021-04-06 17:44
 • #473: Đả kích đến thương tích đầy mình2021-04-06 17:44
 • #474: Văn không được, võ ngươi càng không được!2021-04-06 17:44
 • #475: Tâm sự nặng nề Dương Bàn!2021-04-06 17:45
 • #476: Tình yêu của cha như núi!2021-04-06 17:45
 • #477: Triệt để trấn áp!2021-04-06 17:45
 • #478: Thành quả thắng lợi2021-04-06 17:45
 • #479: Hoàng thượng, ngươi không nên ép ta!2021-04-06 17:46
 • #480: Quân thần trở mặt!2021-04-06 17:46
 • #481: Đây mới thực sự là hài hòa quân thần (Thượng)2021-04-06 17:46
 • #482: Đây mới thực sự là hài hòa quân thần (trung)2021-04-06 17:46
 • #483: Đây mới thực sự là hài hòa quân thần! (Hạ)2021-04-06 17:46
 • #484: Hoàng Thiên Thủy Long Giáp! Kinh thiên bày ra!2021-04-06 17:46
 • #485: Trong lịch sử kinh khủng nhất dị tượng —— thiên hàng mưa máu!2021-04-06 17:47
 • #486: Vạn Tượng 10 trọng, bàng bạc sức mạnh to lớn!2021-04-06 17:47
 • #487: Con rối hoàng đế, cả triều ồ lên2021-04-06 17:47
 • #488: Không dối gạt các vị, ta luôn luôn giảng đạo lý. . . Trừ phi không muốn giảng!2021-04-06 17:47
 • #489: Lập quốc giáo, định quốc sách, kinh 0 quan!2021-04-06 17:47
 • chu-thien-manh-nhat-dai-boss-chuong-0490.mp32021-04-06 17:48
 • #491: Trong lịch sử đệ 1 gian thần —— Hồng thái sư!2021-04-06 17:48
 • #492: Mở màn, thiên hạ đều ngược!2021-04-06 17:48
 • #493: 9 đường đại quân xuất kích! Lớn quét sạch bắt đầu!2021-04-06 17:48
 • #494: Tuyệt thế đại sát cục2021-04-06 17:49
 • #495: Thống nhất đại thiên thế giới (sáu ngàn chữ lớn chương)2021-04-06 17:49
 • #496: Tự nghĩ ra công pháp, Thái Thượng Ma Thư! (năm ngàn chữ lớn chương)2021-04-06 17:49
 • #497: Khắp nơi trù bị, đại quyết chiến đêm trước!2021-04-06 17:49
 • #498: Thời gian sông, khởi nguyên chi địa!2021-04-06 17:50
 • #499: Phấn toái chân không cấp sức mạnh. . . Các vị, các ngươi hí phần đều kết thúc, hết thảy lên đường thôi!2021-04-06 17:50
 • #500: Nồng nặc thời khắc! Lên cấp lên cấp!2021-04-06 17:50
 • #501: Kỷ nguyên cuộc chiến, thôn phệ nhất thiết!2021-04-06 17:51
 • #502: Dương thần kết thúc2021-04-06 17:51
 • #503: Trở về dị tượng, kinh động Tinh vực2021-04-06 17:51
 • #504: Cùng chủ thế giới đại năng lần đầu giao chiến!2021-04-06 17:51
 • #505: Thần chi cổ mộ, phong vân hội tụ!2021-04-06 17:52
 • #506: Kiêu căng ra tay, bốn phương chấn động! (bảy ngàn chữ lớn chương)2021-04-06 17:52
 • #507: Ninh cuồng nhân! (sáu ngàn chữ)2021-04-06 17:52
 • #508: Tiến vào Thần Chi Mộ Địa!2021-04-06 17:53
 • #509: To lớn U Minh Hồn Tuyền! (sáu ngàn chữ)2021-04-06 17:53
 • #510: Người quá mạnh mẽ, nghĩ biết điều cũng không được!2021-04-06 17:53
 • chu-thien-manh-nhat-dai-boss-chuong-0511.mp32021-04-06 17:53
 • #512: Cuồng nhân tổ hợp, càn quét hải vực! (năm ngàn chữ)2021-04-06 17:54
 • #513: Trong gió ngổn ngang Bạch Ngọc Xuyên!2021-04-06 17:54
 • #514: Bạch Ngọc Xuyên chết, Côn Luân kính hiện, đột nhiên xảy ra dị biến! (năm ngàn chữ)2021-04-06 17:54
 • #515: Yêu thánh Anh Chiêu, đại Vu Tương Liễu!2021-04-06 17:55
 • #516: Hỗn loạn tranh cướp! Hậu trường sát cục! (bảy ngàn chữ)2021-04-06 17:55
 • #517: Hết thảy đánh giết! Thôn phệ thế giới! (bốn ngàn chữ)2021-04-06 17:55
 • #518: Thu hoạch khổng lồ, vu yêu truyền thừa!2021-04-06 17:56
 • #519: Tông môn biến đổi lớn. . . Vỡ diệt Thái Thủy Ma Tông!2021-04-06 17:56
 • #520: Thái Thượng Ma Giáo2021-04-06 17:56
 • #521: Trấn áp ma ảnh. . . Cùng Minh Đạo Tử cách không đối lập!2021-04-06 17:56
 • #522: Minh Đạo Tử thu gặt!2021-04-06 17:57
 • #523: Kim Thiền thánh tăng! Trong truyền thuyết thầy trò!2021-04-06 17:57
 • #524: Khâm phục liền không cần, quỳ xuống đi! (sáu ngàn chữ)2021-04-06 17:57
 • #525: Tay hái Tinh Thần, diệt 10 mới địch!2021-04-06 17:57
 • #526: Lên cấp Trích Tinh 10 trọng! Tu luyện Tổ Vu chân thân! 3 đại tiên thiên Pháp tướng!2021-04-06 17:58
 • #527: Tiếp quản Thái Thủy Ma Tông khổng lồ di sản2021-04-06 17:58
 • #528: Tam đại cự đầu hóa thân đột kích!2021-04-06 17:58
 • #529: Viễn cổ 18 tầng Địa ngục hư ảnh! Hoàng Tuyền Tinh biến đổi lớn!2021-04-06 17:59
 • #530: Thời cơ chưa đến, Thần Ma cảnh lại đến!2021-04-06 17:59
 • #531: 3 tiêu tiên tử, kinh người bí ẩn!2021-04-06 17:59
 • #532: Ta vì là Hoa Vân Phi2021-04-06 17:59
 • #533: Lần đầu gặp gỡ Diệp Phàm! Bụng đen không chừng mực, kẹo mật đổi đồng xanh!2021-04-06 18:00
 • #534: Diệp Già Thiên! Hoa Vô Địch! Ngoan Nhân nhìn chăm chú!2021-04-06 18:00
 • #535: Cùng đạo sĩ bất lương Đoạn Đức lần đầu giao chiến!2021-04-06 18:00
 • #536: Tăng thêm chú số, chôn giết thiên hạ! (5,300 chữ)2021-04-06 18:00
 • #537: Giết thấu thiên địa! Đến ám thời khắc! (6,600 chữ)2021-04-06 18:01
 • #538: Công pháp dung hợp, cảnh giới thăng lên! (sáu ngàn chữ)2021-04-06 18:01
 • #539: Đến bí chữ2021-04-06 18:01
 • #540: Thứ 3 đạo2021-04-06 18:01
 • #541: Gặp lại Diệp Phàm2021-04-06 18:02
 • #542: Phủ san bằng dị tượng! Vô song phong thái!2021-04-06 18:02
 • #543: 10 Phương Vân động2021-04-06 18:02
 • #544: Thu phục Cơ Bích Nguyệt! Sáng tạo2021-04-06 18:03
 • #545: Được Hư Không Kinh!2021-04-06 18:03
 • #546: Thu lấy Vạn Vật Mẫu Khí2021-04-06 18:03
 • #547: Tự động đưa tới cửa Nam Cung Chính! (sáu ngàn chữ lớn chương)2021-04-06 18:03
 • #548: Lên cấp Tiên Đài tầng một đỉnh cao nhất! Thiên phạt giáng lâm!2021-04-06 18:04
 • #549: Ma Chủ!2021-04-06 18:04
 • #550: Cướp bóc bão táp! Liền người mang nguyên, cùng đóng gói mang đi!2021-04-06 18:04
 • #551: 10 giới hòa thượng! (6,600 chữ)2021-04-06 18:04
 • #552: Ai đến cũng không cự tuyệt, chiếu đơn toàn thu. . . Đưa Khổ cực các ngươi!2021-04-06 18:05
 • #553: 4 vị đại năng!2021-04-06 18:05
 • #554: Thần Cấm Lĩnh Vực! Thiếu niên Đại Đế! (bảy ngàn chữ)2021-04-06 18:05
 • #555: Truy sát Diêu Quang thánh tử!2021-04-06 18:06
 • #556: Lực lay động Trảm Đạo vương giả!2021-04-06 18:06
 • #557: Đế binh đối lập!2021-04-06 18:06
 • #558: Bắc vực 4 đại giáo hoà đàm mời!2021-04-06 18:06
 • #559: Thân phận bại lộ! Đột nhiên làm khó dễ!2021-04-06 18:07
 • #560: Quét ngang chư địch, hết thảy tiêu diệt!2021-04-06 18:07
 • #561: Ma kinh thiên hạ! Ám lưu mãnh liệt!2021-04-06 18:07
 • #562: Khai sơn đại điển! Đại địch đột kích!2021-04-06 18:07
 • #563: Xưa nay chưa từng có thiên phạt! Nhất định ghi vào sử sách 1 chiến! (sáu ngàn chữ)2021-04-06 18:07
 • #564: Ngồi đợi thiên hạ Thánh chủ đến bái!2021-04-06 18:08
 • #565: An Diệu Y2021-04-06 18:08
 • #566: Thánh nhân đỉnh cao!2021-04-06 18:08
 • #567: Ma vào Tử Sơn! (sáu ngàn chữ)2021-04-06 18:08
 • #568: Bất Tử Thiên Hậu!2021-04-06 18:09
 • #569: Thế giới tinh thần khác loại giao chiến2021-04-06 18:09
 • chu-thien-manh-nhat-dai-boss-chuong-0570.mp32021-04-06 18:09
 • #571: Tiếp quản Thái Huyền!2021-04-06 18:09
 • #572: Thanh toán Vạn Sơ Thánh địa2021-04-06 18:10
 • #573: Cổ thánh hiện thân! Hỗn Thiên thể!2021-04-06 18:10
 • #574: San bằng Thánh địa2021-04-06 18:10
 • #575: Cả giáo di chuyển! 5 vực sôi trào!2021-04-06 18:10
 • #576: Lập2021-04-06 18:10
 • #577: Khôi phục thực lực!2021-04-06 18:11
 • #578: Vực ngoại văn minh2021-04-06 18:11
 • #579: Mục tiêu — Sát Thủ thần triều!2021-04-06 18:11
 • #580: Tru Tiên Kiếm uy động thiên địa! Tuyên chiến 2 đại Sát Thủ thần triều!2021-04-06 18:11
 • #581: Khiếp sợ tất cả mọi người mạnh mẽ đội hình! Giết vào địa ngục tổng bộ!2021-04-06 18:11
 • #582: Cái thế ma uy2021-04-06 18:12
 • #583: Thôn phệ Sát tổ! Thiên hạ đều im lặng!2021-04-06 18:12
 • #584: Hỗn Độn Thần Thổ2021-04-06 18:12
 • #585: Vật ấy cùng ta có duyên!2021-04-06 18:12
 • #586: Thể chất lột xác2021-04-06 18:13
 • #587: Bác đánh cuộc, xe đạp đổi môtơ!2021-04-06 18:13
 • #588: 1 góc (sừng) tinh không! Độc lập với thế giới ở ngoài pháp tắc!2021-04-06 18:13
 • #589: 1 phần 4 Thánh thể bản nguyên! Thể chất lần thứ hai lột xác!2021-04-06 18:13
 • #590: Bất Tử đạo nhân!2021-04-06 18:13
 • #591: Xin lỗi, ta hại ngươi! (5000 chữ)2021-04-06 18:14
 • #592: Uy hiếp Vạn Long Sào (năm ngàn chữ)2021-04-06 18:14
 • #593: Mục đích đạt thành, thong dong rời đi!2021-04-06 18:14
 • #594: Phật ma 1 niệm2021-04-06 18:14
 • #595: Lên Tu Di Sơn2021-04-06 18:15
 • #596: Ta vì là Tam Thế phật!2021-04-06 18:15
 • #597: Đại Đế chi tư —— Vương Đằng!2021-04-06 18:15
 • #598: Bắc đế bi khiếu (6,400 chữ)2021-04-06 18:15
 • #599: Sáng đạo ——3 cuốn kinh văn2021-04-06 18:15
 • #600: Giáng lâm Tiên phủ2021-04-06 18:16
 • #601: Thủy long nhập thể, lần thứ hai lột xác!2021-04-06 18:16
 • #602: Tay tiếp đế binh!2021-04-06 18:16
 • #603: Làm trừng phạt, Tử Vong Chi Thủ!2021-04-06 18:16
 • #604: Một phần ba Hỗn Độn thể! Đặc thù đạo thân!2021-04-06 18:17
 • #605: Bí chữ2021-04-06 18:17
 • #606: Độ Thần Quyết —— ai ở độ ai?2021-04-06 18:17
 • #607: Cái Cửu U2021-04-06 18:17
 • #608: Thiên ngoại đại chiến! Bại Cái Cửu U!2021-04-06 18:17
 • #609: Trong tinh không rừng sắt thép2021-04-06 18:18
 • #610: Hư Không đại đế2021-04-06 18:18
 • #611: Siêu cấp lớn thu hoạch! cùng nhau; đột phá!2021-04-06 18:18
 • #612: Giáng lâm vĩnh hằng! Tử Vân gia tộc! (năm ngàn chữ)2021-04-06 18:18
 • #613: Kinh tâm động phách vở kịch lớn. . . Quá cay con mắt!2021-04-06 18:19
 • #614: Chấn động2021-04-06 18:19
 • #615: Vượt qua hết Tử Vân tộc2021-04-06 18:19
 • #616: Thần chiến mở ra2021-04-06 18:19
 • #617: Nổi lên mặt nước, chấn động hiện thế!2021-04-06 18:20
 • #618: Thần Lâm thiên hạ (sáu ngàn chữ)2021-04-06 18:20
 • #619: Hỗn Độn thể đại thành! Chuẩn đế 9 trọng thiên ! Bí thuật đại thành! ——— chấn động hoàn vũ!2021-04-06 18:20
 • #620: Đại thành Bá thể hiện thân2021-04-06 18:21
 • #621: Bá thế vô song, thủ giết chí tôn!2021-04-06 18:21
 • #622: Xưa nay chưa từng có đại kiếp! Tàn khốc mà triệt để lột xác!2021-04-06 18:21
 • #623: Thiên Đạo dao cầu! Đại kiếp quãng đời còn lại!2021-04-06 18:21
 • #624: Thái Hư Thần cảnh2021-04-06 18:21
 • #625: Thông Thiên giáo chủ cùng Tru Tiên 4 kiếm2021-04-06 18:22
 • #626: Được 4 kiếm, tinh lực khôi phục!2021-04-06 18:22
 • #627: Cướp thần vị!2021-04-06 18:23
 • #628: Thăng hoa trước tích lũy2021-04-06 18:23
 • #629: Trong lịch sử nhất bi kịch Đại Đế2021-04-06 18:23
 • #630: Chuẩn đế chiến2021-04-06 18:23
 • #631: Tay xé Kim Ô !2021-04-06 18:24
 • #632: Thiên Tôn ảnh lưu niệm2021-04-06 18:24
 • #633: Phong vân khuấy động mấy 10 năm!2021-04-06 18:24
 • #634: Trở về Bắc Đẩu, cuồn cuộn sóng ngầm!2021-04-06 18:24
 • #635: Vạn tộc thịnh hội!2021-04-06 18:25
 • #636: Cay người đàn ông, trở về!2021-04-06 18:25
 • #637: Đến, đừng khách khí. . . Cái này Tổ Vương hương vị không sai!2021-04-06 18:25
 • #638: 1 mảnh yên tĩnh! (bốn ngàn chữ)2021-04-06 18:26
 • #639: Đế binh thức tỉnh thì lại làm sao?2021-04-06 18:26
 • #640: Cấm khu Chí tôn thức tỉnh!2021-04-06 18:26
 • #641: Sơ chiến Cổ hoàng2021-04-06 18:26
 • #642: Giết Cổ hoàng!2021-04-06 18:26
 • #643: Quân lâm thiên hạ, Bắc Đẩu cộng tôn!2021-04-06 18:27
 • #644: Gia tốc thời đại phát triển! Mở ra kỷ nguyên mới!2021-04-06 18:27
 • #645: Làm chủ địa phủ!2021-04-06 18:27
 • #646: Huy hoàng đại thế!2021-04-06 18:27
 • #647: Chứng đạo Đại Đế! (5,200 chữ)2021-04-06 18:28
 • #648: Đến tột cùng là các ngươi quá yếu, vẫn là ta đã vô địch rồi đây!2021-04-06 18:28
 • #649: Hoa thiên đế!2021-04-06 18:28
 • #650: Chúng đế tranh huy! 1 người độc tôn!2021-04-06 18:28
 • #651: Ngắn ngủi giao chiến Bất Tử Thiên Hoàng2021-04-06 18:29
 • #652: Thành Tiên Lộ mở ra!2021-04-06 18:29
 • #653: Xung kích Thành Tiên Lộ (6,600 chữ, 2 chương hợp 1)2021-04-06 18:29
 • #654: Chư đế cưỡng bức, chư địch đều hiện!2021-04-06 18:30
 • #655: Chư đế hoàng hôn!2021-04-06 18:30
 • #656: 1 người địch chúng sinh!2021-04-06 18:30
 • #657: Ta sáng lập huy hoàng, lại mai táng thịnh thế ——0 Cổ Ma chủ!2021-04-06 18:30
 • #658: Đại La tinh vực biến hóa!2021-04-06 18:31
 • #659: Hung hăng thăng cấp! Thế giới chứng đạo pháp, lên cấp Thần Ma cảnh đỉnh cao!2021-04-06 18:31
 • #660: Ninh cuồng nhân tái hiện! (4500 chữ)2021-04-06 18:31
 • #661: 10 vạn năm đến đệ nhất nhân!2021-04-06 18:31
 • #662: Đại thanh tẩy hạo kiếp (5,600 chữ)2021-04-06 18:32
 • #663: Cuồng bạo nghiền ép2021-04-06 18:32
 • #664: Hoàng Long chân nhân2021-04-06 18:32
 • #665: Kỳ hoa Hoàng Long chân nhân2021-04-06 18:32
 • #666: Thục Sơn Lý Anh Quỳnh!2021-04-06 18:33
 • #667: Truyền pháp2021-04-06 18:33
 • #668: Vân Tiêu Tiên Tử, Tiệt giáo truyền thừa!2021-04-06 18:33
 • #669: Viễn cổ Hồng Hoang bí ẩn2021-04-06 18:33
 • #670: Đạo hữu xin dừng bước!2021-04-06 18:34
 • #671: Hoàng Tuyền Giản mở ra, các cường giả đều hiện2021-04-06 18:34
 • #672: Lại đến 3 sinh thạch2021-04-06 18:34
 • #673: Thôn phệ ngũ đại Kim tiên2021-04-06 18:34
 • #674: Địa Hoàng Cung ! Tiên giới bá chủ ra tay!2021-04-06 18:34
 • #675: Hậu Thổ đại tôn ra tay!2021-04-06 18:35
 • #676: 3 đại truyền thừa! Bất ngờ biến cố!2021-04-06 18:35
 • #677: Trở thành Thạch thôn Tế Linh2021-04-06 18:35
 • #678: Đại khủng bố2021-04-06 18:35
 • #679: Che trời mặt lớn! (năm ngàn chữ)2021-04-06 18:36
 • #680: Thích giết chóc! Ngăn cách! Rời đi!2021-04-06 18:36
 • #681: Ta chính là Địa hoàng!2021-04-06 18:36
 • #682: Chí tôn cung điện truyền thừa!2021-04-06 18:36
 • #683: 2 cái2021-04-06 18:37
 • #684: Giáng lâm Bổ Thiên Các!2021-04-06 18:37
 • #685: Dao mổ trâu giết gà2021-04-06 18:37
 • #686: Chấn động Hoang vực2021-04-06 18:37
 • #687: Bồ Ma Vương !2021-04-06 18:37
 • #688: Không như tiền bối ngươi khách khí một chút, gọi ta 1 âm thanh chủ nhân nghe một chút?2021-04-06 18:38
 • #689: Ta, . . Nhưng nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi là ta nho nhỏ ham muốn!2021-04-06 18:38
 • #690: Bồ Ma bảo thuật ! Bất lão tuyền!2021-04-06 18:38
 • #691: Tiến vào Hư Thần giới! Kẻ thù đều động!2021-04-06 18:38
 • #692: Ghi lại cuồng triều!2021-04-06 18:39
 • #693: Chém người như giết gà, cắt đầu như cắt cỏ2021-04-06 18:39
 • #694: Hư Thần giới nơi sâu xa nhất bí mật2021-04-06 18:39
 • #695: Trong bóng tối mưu tính2021-04-06 18:39
 • #696: Trước tiên nắm Thái Cổ Thần Sơn khai đao2021-04-06 18:39
 • #697: Từ hôm nay trở đi, lại không 4 Thần sơn!2021-04-06 18:40
 • #698: Xưng tôn Hoang vực2021-04-06 18:40
 • #699: Chủ động đưa tới cửa 2 nữ!2021-04-06 18:40
 • #700: Trời cao nhường chúng ta gặp gỡ, đây là sự an bài của vận mệnh!2021-04-06 18:40
 • #701: Hoang vực đệ 1 linh căn!2021-04-06 18:40
 • #702: Lục đạo luân hồi Tiên thuật2021-04-06 18:41
 • #703: Giáng lâm Bất Lão Sơn2021-04-06 18:41
 • #704: Bất diệt sinh linh2021-04-06 18:41
 • #705: Hộ pháp Chiến Thần! Đại gia hỏa hạ giới!2021-04-06 18:42
 • #706: 4 đại giáo chủ hạ giới2021-04-06 18:42
 • #707: 1 ngụm nuốt 4 đại giáo chủ, giòn!2021-04-06 18:42
 • #708: Nguyên Thủy Chân Giải bản trung2021-04-06 18:42
 • #709: Địa bàn của ta, ta làm chủ!2021-04-06 18:42
 • #710: Hết thảy bắt!2021-04-06 18:43
 • #711: Màu đen thuyền giấy! Thần Ma Chi Tường!2021-04-06 18:43
 • #712: Minh Thổ2021-04-06 18:43
 • #713: Mở ra Lục đạo luân hồi (Thượng)2021-04-06 18:43
 • #714: Mở ra Lục đạo luân hồi (Hạ)(năm ngàn chữ, 2 chương hợp 1)2021-04-06 18:44
 • #715: Toàn diện thăng cấp, sức chiến đấu tăng lên dữ dội2021-04-06 18:44
 • #716: Quỷ dị không rõ? Có thể ăn sao?2021-04-06 18:44
 • #717: Thập hung cấp!2021-04-06 18:44
 • #718: Thấy hoàng không bái, chân mệnh đã mất! Vãng sinh trên đường, có ngươi tên! (bốn ngàn chữ)2021-04-06 18:45
 • #719: Mở đàn giảng đạo, giáo hóa thiên hạ!2021-04-06 18:45
 • #720: Tiên điện tàn tiên xuất thế!2021-04-06 18:45
 • #721: Xưa nay chưa từng có thịnh hội!2021-04-06 18:45
 • #722: Lão Bồ, thêm món ăn!2021-04-06 18:45
 • #723: Địa hoàng thời đại!2021-04-06 18:46
 • #724: Cửu Thiên Thập Địa địa mạch chữa trị kế hoạch (4,800 chữ)2021-04-06 18:46
 • #725: Sinh Mệnh Cấm Khu thăm dò2021-04-06 18:46
 • #726: Chưởng diệt bất hủ, như diệt bụi trần! (sáu ngàn chữ, 2 chương hợp 1)2021-04-06 18:46
 • #727: 2 đại bức vương lần đầu gặp gỡ2021-04-06 18:47
 • #728: Chiến An Lan!2021-04-06 18:47
 • #729: 2 cụ Tiên vương khu (7,200 chữ, 2 chương hợp 1)2021-04-06 18:47
 • #730: Thế lực tăng lên dữ dội! Tiên vực pháp chỉ! (7,200 chữ, 2 chương hợp 1)2021-04-06 18:48
 • #731: Nuốt sống pháp chỉ2021-04-06 18:48
 • #732: Giới hải săn bắn! Đại vây đánh thần thông!2021-04-06 18:48
 • #733: Máu tanh 7 quân vương2021-04-06 18:49
 • #734: Thong dong rời đi, chuẩn bị đột phá!2021-04-06 18:49
 • #735: Xung kích Tiên vương2021-04-06 18:49
 • #736: Chư vương đánh lén2021-04-06 18:49
 • #737: Giết vương như giết chó2021-04-06 18:49
 • #738: Giết tiến vào Tiên vực2021-04-06 18:50
 • #739: Lực ép 3 vương, bá khí vô song!2021-04-06 18:50
 • #740: Ta muốn giết người, ai cũng cứu không được!2021-04-06 18:50
 • #741: Đại khai sát giới, Tiên vực công địch!2021-04-06 18:50
 • #742: Thanh toán cấm khu2021-04-06 18:51
 • #743: Đại biến cách thời đại! Thế gian năm trăm năm!2021-04-06 18:51
 • #744: Cửu Thiên Thập Địa hợp 1, ngưng tụ Địa Hoàng Thánh Thể! (2 chương hợp 1)2021-04-06 18:52
 • #745: Hắc ám giáng lâm, 2 giới đại chiến (4,200 chữ)2021-04-06 18:52
 • #746: Giết vương như cắt cỏ, dị vực khởi nguyên cổ khí (sáu ngàn chữ)2021-04-06 18:52
 • #747: Chuẩn Tiên đế sức mạnh (sáu ngàn chữ, 2 chương hợp 1)2021-04-06 18:53
 • #748: Lên cấp Đế Quang tiên vương2021-04-06 18:53
 • #749: Thân hóa hàng tỉ vào luân hồi2021-04-06 18:53
 • #750: Lên cấp chuẩn Tiên đế2021-04-06 18:53
 • #751: Lấy An Lan chi mệnh tế cờ!2021-04-06 18:54
 • #752: Quét ngang dị vực2021-04-06 18:54
 • #753: Chư vực cùng bái Địa hoàng!2021-04-06 18:54
 • #754: Tiên đế nguyên thần2021-04-06 18:54
 • #755: 10 vạn năm!2021-04-06 18:55
 • #756: Xoắn xuýt Thạch Hạo2021-04-06 18:55
 • #757: Hắc ám náo loạn (6,600 chữ, 2 chương hợp 1)2021-04-06 18:55
 • #758: Đồng loại? Các ngươi không xứng! (2 chương hợp 1, 6,200 chữ)2021-04-06 18:55
 • #759: Chứng đạo Đại La! (năm ngàn chữ)2021-04-06 18:56
 • #760: Vượt qua! Vượt qua tất cả!2021-04-06 18:56
 • #761: Như ta ưu tú như vậy người, ngươi làm sao không biết xấu hổ so với ta?2021-04-06 18:56
 • #762: Hoang Thiên Đế2021-04-06 18:56
 • #763: Vô địch rồi!2021-04-06 18:57
 • #764: Vạn cổ cấm kỵ!2021-04-06 18:57
 • #765: Vạn năm tháng, chuyện xưa như sương khói!2021-04-06 18:57
 • #766: Khiếp sợ tinh không —— Ninh cuồng nhân hiện thân!2021-04-06 18:57
 • #767: Ngồi đợi thiên hạ quần hùng đến đây chịu chết! (2 chương hợp 1)2021-04-06 18:58
 • #768: Đại La chiến!2021-04-06 18:58
 • #769: Đoạt Hãm Tiên Kiếm!2021-04-06 18:58
 • #770: Gặp lại cố nhân2021-04-06 18:58
 • #771: Đi tới Hồng Hoang Tiên giới2021-04-06 18:59
 • #772: Thanh Thủy đạo quân2021-04-06 18:59
 • #773: Vân tổ2021-04-06 18:59
 • #774: Tân thần 1 mạch thứ 10 Tổ thần2021-04-06 19:00
 • #775: Đoạt xác2021-04-06 19:00
 • #776: Khống chế Thanh Khâu Hồ tộc2021-04-06 19:00
 • #777: Sát cục2021-04-06 19:01
 • #778: Danh chấn Tiên giới!2021-04-06 19:01
 • #779: Tiệt giáo tình thế, bước đầu tán thành!2021-04-06 19:01
 • #780: Hoa Thiên Đô2021-04-06 19:01
 • #781: Phương Hàn, mời ngươi mau chóng trở nên mạnh mẽ. . . Bằng không, ngươi sẽ bị ta đánh chết! (bốn ngàn chữ)2021-04-06 19:02
 • #782: Thông gia2021-04-06 19:02
 • #783: Gặp lại Phương Hàn (10 ngàn chữ)2021-04-06 19:03
 • #784: Cửu Âm Cửu Dương (5000 chữ)2021-04-06 19:03
 • #785: Hết thảy nuốt! Khiếp sợ huyền hoàng! (6,200 chữ)2021-04-06 19:03
 • #786: Vực ngoại Thần tộc (7,400 chữ)2021-04-06 19:04
 • #787: Khác loại chiến đấu2021-04-06 19:04
 • #788: Vĩnh Sinh Chi Môn hư ảnh2021-04-06 19:04
 • #789: Trong nháy mắt tu thành 5 đế Đại Ma Thần thông2021-04-06 19:04
 • #790: Trường sinh 10 tầng!2021-04-06 19:05
 • #791: Xích Uyên ma tôn2021-04-06 19:05
 • #792: Phong Bạch Vũ muốn thoái vị nhượng hiền2021-04-06 19:05
 • #793: Thời đại mới tốt sư huynh! (5,400 chữ)2021-04-06 19:05
 • #794: Cách không tranh tài2021-04-06 19:05
 • #795: Linh Lung Phúc Địa2021-04-06 19:06
 • #796: Đấu phú!2021-04-06 19:06
 • #797: Đột biến2021-04-06 19:06
 • #798: Đại Nguyện Vọng Thuật2021-04-06 19:06
 • #799: Trước mặt mọi người luyện chế Tiên khí2021-04-06 19:06
 • #800: Phương Hàn: Tháng ấy năm nào cái kia thịnh hội. . . Đứng như lâu la2021-04-06 19:07
 • #801: Ước định!2021-04-06 19:07
 • #802: Ai mới thật sự là ma2021-04-06 19:07
 • #803: Tâm Ma lão nhân2021-04-06 19:07
 • #804: Ma đạo quyết đấu2021-04-06 19:07
 • #805: Ngươi chờ một chút, ta trước tiên đột phá một hồi!2021-04-06 19:08
 • #806: Tâm Ma lão nhân thần phục2021-04-06 19:08
 • #807: Thiên Ma Ký Sinh Quyết2021-04-06 19:08
 • #808: Nguyên Tội Chi Chủ2021-04-06 19:08
 • #809: Vô Cực Vô Lượng Tâm Võng2021-04-06 19:09
 • #810: Kim tiên 1 kích2021-04-06 19:09
 • #811: Nhậm chức Vũ Hóa Môn chưởng giáo chí tôn2021-04-06 19:09
 • #812: Ta cánh rất cứng, nhưng ngươi tựa hồ không rất cứng!2021-04-06 19:09
 • #813: Đem vô địch viết lên mặt2021-04-06 19:09
 • #814: Dòng chảy ngầm2021-04-06 19:10
 • #815: Thiên Võ bảo khố2021-04-06 19:10
 • #816: Các cường giả đều đến!2021-04-06 19:10
 • #817: Siêu cấp bảo tàng2021-04-06 19:11
 • #818: 1 chưởng, 1 quyền, 1 chỉ!2021-04-06 19:11
 • #819: Ta tâm từ bi, tận độ người hữu duyên!2021-04-06 19:11
 • #820: Linh Lung tiên tôn làm tròn lời hứa2021-04-06 19:11
 • #821: Nhất thống Nhân Gian Giới2021-04-06 19:12
 • #822: Thần tộc đại kiếp đến (5,400 chữ, 2 chương hợp 1)2021-04-06 19:12
 • #823: Hết thảy lên cấp (2 chương hợp 1)2021-04-06 19:12
 • #824: Chương 825 Người ở Quảng Châu tìm phòng2021-04-06 19:12
 • #825: Sát thánh trảm hoàng2021-04-06 19:13
 • #826: Giết lên thiên đình2021-04-06 19:13
 • #827: Hoàng giả như chó! Giết hết chư hoàng!2021-04-06 19:13
 • #828: Thiên quân đứt tay2021-04-06 19:13
 • #829: Chung Kết thánh vương2021-04-06 19:13
 • #830: Trở về2021-04-06 19:14
 • #831: Lại tới Thiên đình2021-04-06 19:14
 • #832: Đánh nổ Lôi Đế thiên quân tiểu thuyết: Chư thiên mạnh nhất đại BOSS tác giả: Đen tròng trắng mắt phát2021-04-06 19:14
 • #833: 1 đánh 4, ta có thể!2021-04-06 19:14
 • chu-thien-manh-nhat-dai-boss-chuong-0834.mp32021-04-06 19:14
 • #835: Cường đoạt 33 Thiên chí bảo2021-04-06 19:14
 • #836: 4 con chó2021-04-06 19:14
 • #837: Năm mươi kỷ nguyên tu vi2021-04-06 19:15
 • #838: Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn!2021-04-06 19:15
 • #839: Lên cấp Tiên vương2021-04-06 19:15
 • #840: Tô Tú Y nhân sinh đỉnh cao2021-04-06 19:15
 • #841: Hắn đến rồi! Hắn ra tay rồi!2021-04-06 19:15
 • #842: Các ngươi đều làm tốt đi chết chuẩn bị sao?2021-04-06 19:15
 • #843: Đánh thành trẻ con2021-04-06 19:15
 • #844: 10 năm lại 10 năm, ta đều đợi hơn 500 năm!2021-04-06 19:16
 • #845: Sẽ thành Chuẩn Thánh!2021-04-06 19:16
 • #846: Kỷ Nguyên Thần Quyền! Một kích phá toái!2021-04-06 19:16
 • #847: Vĩnh sinh chung khúc2021-04-06 19:16
 • #848: Khiếp sợ Hồng Hoang (4,400 chữ)2021-04-06 19:16
 • #849: Tiệt giáo giáo chủ (năm ngàn chữ)2021-04-06 19:16
 • #850: Bàn Cổ Phiên, Thái Cực Đồ, Thất Bảo Diệu Thụ2021-04-06 19:17
 • #851: Lực chiến 3 đại giáo chủ2021-04-06 19:17
 • #852: Ma thư cái thế2021-04-06 19:17
 • #853: 1 ngày diệt 3 giáo2021-04-06 19:17
 • #854: Chủ động đưa tới cửa Tuyệt Tiên Kiếm2021-04-06 19:17
 • #855: Chư giới cường giả giáng lâm Hồng Hoang2021-04-06 19:17
 • #856: Tiến quân U Minh2021-04-06 19:18
 • #857: Bắc Cực Phong Đô đại đế2021-04-06 19:18
 • #858: Cướp đoạt quyền hành2021-04-06 19:18
 • #859: Gặp lại cố nhân, Hạo Thiên hiện thân2021-04-06 19:18
 • #860: Ngày hôm nay ai cũng ngăn cản không được ta, ta nói! (5,200 chữ)2021-04-06 19:18
 • #861: Thứ 3 thi, Bàn Cổ đạo nhân!2021-04-06 19:18
 • #862: Mở ra Lục đạo, U Minh chúa tể (5,300 chữ)2021-04-06 19:19
 • #863: Phân phối thiên địa nghiệp vị cùng tiên thiên linh bảo2021-04-06 19:19
 • #864: 11 vị tổ vu tái hiện thiên địa2021-04-06 19:19
 • #865: 3 đại hệ thống chứng thánh pháp2021-04-06 19:19
 • #866: Hồng Mông tử khí!2021-04-06 19:19
 • #867: Bàn Cổ thiên vương cùng Thiên hoàng Thương Ly thị!2021-04-06 19:19
 • #868: Thiên hạ độc tôn2021-04-06 19:19
 • #869: Thiên Đế2021-04-06 19:20
 • #870: Chứng đạo Thánh nhân2021-04-06 19:20
 • #871: Chiến thiên thời đại2021-04-06 19:20
 • #872: Vạn năm sau2021-04-06 19:20
 • #873: Thiên Quỷ2021-04-06 19:20
 • #874: Lão thiên gia? 1 ngụm nuốt!2021-04-06 19:21
 • #875: Lại mở luân hồi, thông suốt 6 giới!2021-04-06 19:21
 • #876: Mượn thân thể dùng một lát (8000 chữ)2021-04-06 19:21
 • #877: Thân thể thành thánh, đa trọng vũ trụ huyền bí2021-04-06 19:21
 • #878: Thôn phệ Thiên Đạo, thế giới chứng đạo pháp thành thánh (10 ngàn chữ)2021-04-06 19:22
 • #879: Siêu thoát! Siêu thoát! (toàn sách đại kết cục)2021-04-06 19:22

Related posts

Thêu Nữ Cẩm Đồ

TiKay

Bắt Đầu Từ Max Cấp Thuộc Tính

TiKay

Kiếm Đạo Độc Tôn

TiKay

Leave a Reply