Đồng NhânHuyền Huyễn

Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La

Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La

Lâm Dạ, xuất thân từ Thánh Hồn thôn, thân mang ngọc bội thần bí.

Từ nhỏ liền thu được chí cường công pháp Cửu Dương Thần Công, võ hồn giác tỉnh thời điểm càng là thức tỉnh ra xưa nay chưa từng có tam sinh võ hồn!

Từ Thánh Hồn thôn đi ra, Lâm Dạ gia nhập Võ Hồn Điện, trở thành thánh tử, chiến Đường Tam, nện cặn bã nam, chém đại sư, hủy Lam Bá, diệt Hạo Thiên, kết minh hồn thú, chinh phạt chúng thần!

Từ Đấu La đại lục đến Đấu Phá Thương Khung.

Đời này, Võ Hồn Điện nhất định quân lâm thiên hạ!

————

Giới thiệu tóm tắt 2: Kỳ thực đi, đây chính là một cái xuyên nhị đại mở hack lữ trình!

Nhãn mác: Đấu La đại lục, Đấu Phá Thương Khung, vô địch lưu, nhiệt huyết

txt: metruyenchu.com


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

  •  Trạc Tinh Đồng
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Hệ Thống Cung Ứng Thương

TiKay

Rõ Ràng Ta Mới Là Huấn Luyện Gia

TiKay

Cực Phẩm Cuồng Y Khuynh Thiên Hạ

TiKay

Võ Lâm Thần Thoại Hệ Thống

TiKay

Vô Địch Từ Miểu Sát Ức Vạn Thiên Phú Bắt Đầu

TiKay

Xinh Đẹp Ma Phi: Khuynh Thành Luyện Dược Sư

THUYS♥️

Leave a Reply