Đồng NhânHuyền Huyễn

Võ Động Càn Khôn Chi Võ Tổ Lại Tới

Lâm Động: “Ta làm Võ Tổ, trấn áp một thế, quét ngang vạn cổ!”

Converter: ༼༗Ʀᶒτuɾηeɾ彡

Nguồn: truyencv


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Lý Cuồng Lan
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Vừa vào
 • #2: Tổ Thạch
 • #3: Thiên yêu chồn
 • #4: Tu luyện bắt đầu
 • #5: Sát Ma chi thể
 • #6: Nội dung cốt truyện bắt đầu
 • #7: Lâm Sơn
 • #8: Thông Bối Quyền
 • #9: Thanh Đài Cổ Mộc
 • #10: Cổ tuyền ấn phù, ngưng ấn phương pháp!
 • #11: Nguyên Đan cảnh! Tam ấn phù sư!
 • #12: Thi đấu trong tộc bắt đầu
 • #13: Thi đấu trong tộc quán quân
 • #14: Thuần Nguyên Đan
 • #15: Nhất lưu công pháp, Thuần Dương Công!
 • #16: Đi săn giải thi đấu
 • #17: Đánh cược
 • #18: Thiết Mộc trang
 • #19: Dương Nguyên Thạch khoáng
 • #20: Tiểu Viêm
 • #21: Hỏa Tổ Yêu Hoa
 • #22: Đột phá, tứ ấn phù sư!
 • #23: Toái Nguyên Toa
 • #24: Hồng Môn Yến
 • #25: Chiến Cổ Ảnh
 • #26: Tới cửa bái phỏng
 • #27: Trảm thảo trừ căn
 • #28: Đại Nhật Lôi Thể
 • #29: Tiêu tiền như nước Lâm Động động
 • #30: Nguyên Đan cảnh tiểu viên mãn hậu kỳ
 • #31: Đan Tiên trì chi hội
 • #32: Một đối ba
 • #33: Tinh cấp tinh thần bí kỹ, Tiêm Loa Ba!
 • #34: Đột phá, Nguyên Đan cảnh đại viên mãn!
 • #35: Ta đem ngươi trở thành huynh đệ, nhưng ngươi. . .
 • #36: Tử Nguyệt
 • #37: Linh phù vòng xoáy
 • #38: Không, ngươi muốn
 • #39: Tháp Đấu
 • #40: Đánh chết ta đều không giao
 • #41: Viêm thành Lâm Động tìm hiểu một chút
 • #42: Hai đại Tổ Phù
 • #43: Tầng thứ chín
 • #44: Thủ tháp thành công
 • #45: Đột phá, Linh Phù sư!
 • #46: Ly Hỏa Kiếm, chém!
 • #47: Cưỡng chế Nguyên Đan cảnh đại viên mãn
 • #48: Ngang nhiên đánh giết
 • #49: Nội tộc tới
 • #50: Đại Nhật Lôi Thể sơ thành
 • #51: Tạo Hình cảnh cường giả
 • #52: Thiên Viêm sơn mạch
 • #53: Một câu dẫn phát huyết án
 • #54: Các cường giả tụ tập
 • #55: Viêm thành Lâm gia, Lâm Động
 • #56: Cổ Mộ phủ
 • #57: Cướp sạch không còn một mống
 • #58: Trung đẳng Phù Khôi
 • #59: Niết Bàn Tâm
 • #60: Còn xin tự trọng
 • #61: Âm Dương giao hòa
 • #62: Viễn Cổ Thần Vật Bích Thiên Liên
 • #63: Tạo Khí cảnh tiểu thành
 • #64: Thiên Lân Cổ Kích
 • #65: Thất phẩm võ học, Kim Thai Trấn Ma Chưởng!
 • #66: Trảm Tạo Khí
 • #67: Mỹ nhân lụa mỏng
 • #68: Màu đen âm đan
 • #69: Thành chủ khiêu chiến
 • #70: Lôi Nguyên Tinh Thú
 • #71: Ngươi cái này hắc tâm giòi
 • #72: Đại Nhật Lôi Thể, Ngọc Lôi Thể!
 • #73: Bằng hữu, cần giúp một tay không
 • #74: Đại Hoang Cổ Bi
 • #75: Ưng Chi võ quán
 • #76: La Thứu
 • #77: Xong chuyện phủi áo đi
 • #78: Ma Viên Biến
 • #79: Cổ Kiếm môn
 • #80: Đuổi bắt
 • #81: Tạo Hóa võ học
 • #82: Viễn Cổ Long Viên
 • #83: Thiên Lân Kích Pháp! Thiên Long Kích!
 • #84: Ngang nhiên đánh giết
 • #85: Nửa bước Tạo Hóa!
 • #86: Long Viên chân thân
 • #87: Lôi thể đại thành!
 • #88: Ta quá ưu tú, nàng không xứng với ta
 • #89: Mười lăm vạn rất nhiều?
 • #90: Chúc mừng Hoa Tông cao cấp Linh Bảo một kiện
 • #91: Viễn Cổ Thần Vật
 • #92: Nửa bước địa giai Linh Bảo
 • #93: Bát phẩm võ học, Trấn Sơn Kim Quyền!
 • #94: Nện bạo cao cấp Linh Bảo
 • #95: Ta đánh liền là ngươi
 • #96: Thượng đẳng Tạo Hóa võ học
 • #97: Trung cấp Linh Phù sư đỉnh phong
 • #98: Trùng kích Tạo Hóa cảnh!
 • #99: Long Viên hiện thế
 • #100: Thu hoạch lớn
 • #101: Tạo Khí cảnh, ta sớm cũng không phải là
 • #102: Nơi này không có ngươi nói chuyện phần
 • #103: Cái gì? Cái đồ chơi này còn có thể giết chết người?
 • #104: Linh phù dị động
 • #105: Đại Hoang tông cuối cùng Đại Tông chủ
 • #106: Viễn cổ bí mật
 • #107: Cái gì? Ta Đại Thanh. . .
 • #108: Nói đạo lý
 • #109: Đại Hoang Tù Thiên Chỉ
 • #110: Linh Vũ học
 • #111: Ngươi vũ nhục ta
 • #112: Bát phẩm võ học, Toái Thiên Ma Bi Chưởng!
 • #113: Vượn dơi đấu
 • #114: Trò hay bắt đầu
 • #115: A, cái này túi càn khôn là ai?
 • #116: Định cái tiểu mục tiêu, lấy trước hắn cái. . .
 • #117: Ta chưa từng nói câu nói này
 • #118: Mang ngươi nhìn cái bảo bối
 • #119: Đại Lực Thần Viên
 • #120: Tử vong chi lực
 • #121: Nhanh thu hồi ngươi cái kia lớn mật ý nghĩ
 • #122: Hắc Đồng quà tặng
 • #123: Đạp phá Thiên Phù sư
 • #124: Chuyển Niết Bàn
 • #125: Thôn Phệ chi ấn
 • #126: Ngũ nguyên Niết Bàn cảnh cường giả
 • #127: Ta cũng không phải hù dọa đại
 • #128: Nhà ta có con gái mới lớn
 • #129: Bắc Huyền vực chúa tể
 • #130: Ngươi có ý kiến?
 • #131: Ngày trước nợ, hôm nay đền bù!
 • #132: Trấn tộc võ học
 • #133: Lâm Lang Thiên, chết!
 • #134: Sinh tử làm như Lâm Động đây!
 • #135: Vì đại cục, mời ngươi tại chỗ tạ thế!
 • #136: Quán quân, Viêm thành Lâm Động!
 • #137: Luyện hóa Linh Luân Kính
 • #138: Mãnh Hổ Lạc Địa Thức
 • #139: Các ngươi quá yếu
 • #140: Một quyền 999
 • #141: Nhất trọng Niết Bàn kiếp
 • #142: Nhất nguyên Niết Bàn cảnh! Nhị ấn Thiên Phù sư!
 • #143: Thánh Linh đàm
 • #144: Tiểu Điêu bản thể
 • #145: Lâm Viêm, hiện!
 • #146: Xuất chinh!
 • #147: Thiên giai Linh Bảo, Bích Thiên Liên tử thể
 • #148: Đầu tường biến ảo đại vương kỳ
 • #149: Thú cốc, Đại Lực Liệt Địa Hổ
 • #150: Bản mệnh Linh Bảo, Hắc Lân Xà Côn
 • #151: Thiên Ma Hổ, Lâm Viêm!
 • #152: Ngàn dặm tập kích bất ngờ
 • #153: Các ngươi bày ra sự tình
 • #154: Thánh quang vẫn lạc
 • #155: Chúng ta là yếu thế đoàn thể
 • #156: Vào cốc
 • #157: Ma Nham vương triều
 • #158: Cái kia hẳn là ta nhớ lầm
 • #159: Đầu ta cũng không phải bột nhão nắm
 • #160: Tứ ấn Thiên Phù sư!
 • #161: Vì sao các ngươi chung quy là muốn ép ta
 • #162: Ta Ma Nham vương triều hàng
 • #163: Bạch Hổ điện chìa khoá
 • #164: Trang bức nhất thời thoải mái
 • #165: Tam nguyên Niết Bàn cảnh!
 • #166: Tây Huyền vực, Quỷ Vương tông
 • #167: Ngũ đại hộ pháp tông phái
 • #168: Thực lực nó không cho phép a
 • #169: Đến đan
 • #170: Tứ tượng Huyền Tông, Thanh Long điện
 • #171: Bái sư Thanh Trĩ
 • #172: Lâm Điêu, hiện!
 • #173: Ngươi có phải hay không đối ta Thanh Long Vương có cái gì hiểu lầm
 • #174: Chưởng giáo đại nhân ở trên
 • #175: Dị Ma Toái Hồn Chưởng!
 • #176: Ba huynh đệ tụ họp
 • #177: Bạch Hổ Toái Tinh Giám!
 • #178: Không, thiếu nữ, không phải ngươi muốn dạng kia
 • #179: Niết Bàn kim ấn, Thiên Bảng thứ nhất
 • #180: Cho ta La mỗ một bộ mặt
 • #181: Thanh Long Tê Thiên Thủ!
 • #182: Tống Thái, bát nguyên đỉnh tiêm
 • #183: Ngươi cmn thật là một cái nhân tài
 • #184: Nhổ lông dê hành động
 • #185: Nuốt ăn Chu Yếm
 • #186: Săn thức ăn viễn cổ tứ hung!
 • #187: Bách Triều sơn phía dưới
 • #188: Một rồng chiến tam ma
 • #189: Thanh Long giương trảo
 • #190: Trèo Thánh sơn
 • #191: Phong Thiên Trận Đồ, Thuần Nguyên chi bảo
 • #192: Lo việc nghĩa không thể chểnh mảng, gánh đỉnh người
 • #193: Thượng Cổ Cửu Châu hình ảnh
 • #194: Bát Hoang Đế Thủ, khống chế vạn vật!
 • #195: Luyện hóa Phong Thiên Trận Đồ
 • #196: Lại gặp nhau
 • #197: Thanh Liên bên trong
 • #198: Bách Triều quán quân, Đại Viêm Lâm Động!
 • #199: Khủng bố hiệu triệu, lớn nhất bên thắng
 • #200: Đạo tông, tứ đại điện
 • #201: Ngươi tốt, ta là Lâm Động, xin nhiều chỉ giáo
 • #202: Hoang điện chân truyền
 • #203: Ta rõ ràng muốn cưới ngươi, ngươi lại coi ta là sư đệ
 • #204: Ngũ đại công, tứ đại thưởng
 • #205: Thanh Long biến, Thanh Long quang văn
 • #206: Thất trọng Niết Bàn cảnh! Bát ấn Thiên Phù sư!
 • #207: Năm ngày phá sông
 • #208: Kia mẫu thân
 • #209: Thủ tịch tranh giành
 • #210: Trấn điện cấp võ học
 • #211: Võ Tông Chuyển Thiên Quyết, Võ tông trấn thế
 • #212: Danh chấn Đạo tông
 • #213: Lão già mù
 • #214: Trị liệu, hai mắt khôi phục thị lực hi vọng
 • #215: Một ngày công thành
 • #216: Bốn võ đồng tu
 • #217: Hai mắt khôi phục, thôi diễn yêu mâu
 • #218: Đáng yêu đến bạo thiếu nữ
 • #219: Huyết Nham Địa, Tiên Nguyên cổ thụ
 • #220: Nguyên Phương, việc này ngươi thấy thế nào
 • #221: Đại nguy cơ, duy nhất chết ngươi
 • #222: Ma Viên Biến, hiện năm vượn!
 • #223: Lôi đao vẫn lạc
 • #224: Đại Hoang thể, màu xám cự thần
 • #225: Bắt sống Nguyên môn khí đồ
 • #226: Bát nguyên cảnh giới
 • #227: Hoang Vu Bi phía dưới
 • #228: Hoang vu địa phương
 • #229: Viễn cổ tứ thần vật
 • #230: Bia linh, ta ngưu bức không
 • #231: Vì ta Đạo tông chúc mừng!
 • #232: Bái sơn, Hồng Nhai động
 • #233: Dị Ma Động Thiên Chỉ!
 • #234: Ăn cơm đi ngủ đánh Hồng Nhai động
 • #235: Điện thí, Thiên điện người cũ
 • #236: Địa Hoàng Kinh
 • #237: Cửu ấn Thiên Phù sư
 • #238: Đánh tới ngươi phục
 • #239: Thiên Hoàng Kinh
 • #240: Bốn ghế đứng đầu, Đạo tông chí cường
 • #241: Nửa công khai bí mật
 • #242: Vạn Thú sơn mạch, Ma Âm sơn
 • #243: Nguyên môn cẩu, chết đến càng nhiều càng tốt
 • #244: Thiên Yêu Điêu gào thét
 • #245: Càn Khôn Cổ Trận tìm hiểu một chút
 • #246: Bất động! Phân giải!
 • #247: Chu Thông còn sống
 • #248: Kinh thiên mưu đồ
 • #249: Hoàn thành Nguyên Thần, linh tính thức tỉnh
 • #250: Băng chủ, Ứng Hoan Hoan
 • #251: Tiềm nhập Nguyên môn
 • #252: Gặp lần đầu Chu Thông
 • #253: Ma Hoàng Tỏa, giải quyết phương pháp
 • #254: Không Gian Tổ Phù, ra!
 • #255: Man thiên quá hải
 • #256: Dị biến nảy sinh
 • #257: Tiểu Lôi Vương, Lôi Thiên
 • #258: Rút lui khỏi, kết thúc
 • #259: Công thành, không chê vào đâu được
 • #260: Hồi tông, Luân Hồi giả
 • #261: Luyện hóa Không Gian Tổ Phù
 • #262: Tiểu thừa Tiên Phù sư
 • #263: Băng Chi Tổ Phù
 • #264: Dị Ma vực, Dị Ma thành
 • #265: Đạo tông Lâm Động tìm hiểu một chút
 • #266: Bát đại tụ họp
 • #267: Đây chính là Tu La trận a
 • #268: Tông phái giải thi đấu, mở ra!
 • #269: Nhìn, bọn hắn cười cỡ nào vui vẻ a
 • #270: Hành tẩu ở đại địa bên trên màu xám cự thần
 • #271: Trấn sát Tiểu Lôi Vương
 • #272: Tiến vào cổ tàng
 • #273: Tình địch gặp nhau
 • #274: Lại chém một Vương
 • #275: Đúng dịp đến linh ấn
 • #276: Cổ trận làm cơ sở, thần vật làm mắt
 • #277: Đột phá, Sinh Huyền cảnh tiểu thành!
 • #278: Vua không thấy vua
 • #279: Thiên Vũ học, Võ Đế Điển
 • #280: Đính ước địa phương
 • #281: Vây quét Nguyên môn
 • #282: Chấn động, va chạm
 • #283: Độc chiến hai đại bộ thủ
 • #284: Biết vậy chẳng làm Lưu Thông thông
 • #285: Cự đầu phân hiện
 • #286: Càn Nguyên lão quỷ
 • #287: Hết sức căng thẳng
 • #288: Thái Thanh cung chủ, Hắc Ám điện chủ
 • #289: Cấn tay tiểu lão thử
 • #290: Tình thế đột ngột chuyển
 • #291: Hỗn chiến
 • #292: Lão sư, có người bắt nạt ta
 • #293: Thanh Trĩ xuất thủ
 • #294: Dư ba, ban thưởng
 • #295: Chu Thông quy tông
 • #296: Lại vào Đại Hoang Vu Bi
 • #297: Trấn ma
 • #298: Tổ Thạch chi linh, Nham!
 • #299: Giai nhân hẹn nhau
 • #300: Tu hành Thái Thượng Cảm Ứng Quyết
 • #301: Huyền Linh đảo, Thiên Phong Cổ gia
 • #302: Võ hội chi chiến
 • #303: Các phương vân động
 • #304: Có ý kiến có thể nâng lên
 • #305: Trấn Ma ngục, Viêm chủ
 • #306: Đột phá, Sinh Huyền cảnh đại thành!
 • #307: Cổ gia song thù
 • #308: Thanh Long chiến sĩ hình dạng
 • #309: Khiêm tốn đề nghị
 • #310: Chọn ngày không bằng đụng ngày
 • #311: Đi trình tự vẫn là trực tiếp đánh
 • #312: Hồng Hoang tháp, Hồng Hoang chi chủ
 • #313: Dược thạch không thể chữa
 • #314: Thù mới thù cũ
 • #315: Hai đại kỳ kinh
 • #316: Người đến ngừng bước
 • #317: Hồng Hoàng Kinh, Hồng Hoàng Diệt Thế!
 • #318: Không gian lưu đày
 • #319: Thiên Thương vực, Thiên Thương các
 • #320: Cái này ai chịu nổi a
 • #321: Ngươi nhận lầm người
 • #322: Bắt lại ngân tháp
 • #323: Đột phá, Sinh Huyền cảnh viên mãn!
 • #324: Tiểu Diêm Vương, chết!
 • #325: Kẻ giết người, Đạo tông Lâm Động!
 • #326: Ngươi có phải hay không xem thường ta
 • #327: Bất Tử Diễn Thiên Pháp có muốn học hay không?
 • #328: Tu pháp
 • #329: Nhục thân thử thách
 • #330: Cửu U môn, tứ ma tướng
 • #331: Lôi phủ
 • #332: Nửa bước Tử Huyền cảnh!
 • #333: Tứ đại Lôi vương
 • #334: Dừng tay! Đây đều là công gia đồ vật!
 • #335: Lâu không thấy Nguyên môn
 • #336: Thu lưới, ma hiện
 • #337: Phong ấn tam ma
 • #338: Thượng đẳng Thuần Nguyên chi bảo
 • #339: Tổ Phù chi linh, xuất thế!
 • #340: Nguyên lai ta là dự phòng
 • #341: Đại Thừa Tiên Phù sư!
 • #342: Trà xanh kỹ nữ cùng thánh nữ
 • #343: Đại Thừa Tiên Phù sư khủng bố
 • #344: Mười động lại cự tuyệt
 • #345: Lên đỉnh đứng đầu
 • #346: Vũ mị giai nhân
 • #347: Gặp lại Thanh Trĩ
 • #348: Vô Lượng Kính, thượng đẳng Thuần Nguyên chi bảo
 • #349: Ta Sa Lực tuyệt sẽ không chết
 • #350: Ngươi có bệnh, ta có thể trị
 • #351: Quán quân chi chiến
 • #352: Diệu Thủ Hồi Xuân Lâm Động động
 • #353: Nhất vương tam tướng
 • #354: Vững như lão cẩu Thiên Minh Vương
 • #355: Vén lên át chủ bài
 • #356: Tử Huyền cảnh đại thành!
 • #357: Màu xanh long cốt
 • #358: Yêu vực, Huyết Mãng thành
 • #359: Đề bạt ngươi làm đại thành chủ
 • #360: Biến trọc lại không mạnh mẽ lên
 • #361: Ta có một lưỡi đao, có thể phá vạn pháp
 • #362: Cả tộc hiệu trung
 • #363: Ta, Phù tổ chuyển thế, đánh chết
 • #364: Thảm trọng chà đạp
 • #365: Huynh đệ gặp nhau
 • #366: Đánh đêm
 • #367: Trấn áp Tử Huyền cảnh đỉnh phong
 • #368: Cương thiết Lâm Viêm thẳng nam
 • #369: Người nhà, đừng nổ súng
 • #370: Liếm liền xong việc
 • #371: Ta kiêu ngạo a
 • #372: Viễn Cổ Thần Vật bảng vị thứ mười một, Tĩnh Chỉ Thần Bài
 • #373: Không thể chối từ ta Thiên Long
 • #374: Các ngươi có phục hay không
 • #375: Tuân theo ngươi ý chí
 • #376: Hắc ám đại giới
 • #377: Đánh bại ta! Chiến thắng ta! Hủy diệt ta!
 • #378: Ta cho còn không được ư
 • #379: Chuyển Luân cảnh! Tiểu Phù tông!
 • #380: Thống nhất chiến tranh
 • #381: Lâm soái
 • #382: Theo ta khuôn phép đến
 • #383: Hàng phục Cửu Phượng
 • #384: Chiếm đoạt Mang sơn
 • #385: Thiên Yêu vực, ôn chuyện
 • #386: Còn có một người
 • #387: Không Gian chi chủ
 • #388: Viễn cổ đệ nhất mỹ nhân
 • #389: Phản tộc người chết
 • #390: Cá chết lưới rách
 • #391: Không Gian chi chủ khủng bố
 • #392: Đại Phù tông!
 • #393: Thiên Ma Hổ tộc mưu tính
 • #394: Tứ Tượng cung, Tam cự đầu
 • #395: Đến Thiên Ma Hổ tộc
 • #396: Thiếu tộc trưởng tranh giành
 • #397: Thiếu tộc trưởng, Lâm Viêm!
 • #398: Dẫn sói vào nhà
 • #399: Cực bắc địa phương
 • #400: Ba cái tiểu lão thử
 • #401: Phía sau màn hắc thủ
 • #402: Tam đại Hoàng tộc tề tụ
 • #403: Không Tưởng chi long
 • #404: Trùng áp
 • #405: Tâm linh cự nhân
 • #406: Không bằng không thấy
 • #407: Trực kích yêu sớm hiện trường lão phụ thân
 • #408: Luân Hồi cảnh!
 • #409: Còn trẻ vô tri Lâm Động động
 • #410: Tam đại Hoàng tộc thần phục
 • #411: Quy tông
 • #412: Ta cùng bá tộc giao thủ qua
 • #413: Hàng còn không hàng
 • #414: Bản tọa Tử Kim Long Vương
 • #415: Như thế nào thái thượng
 • #416: Phù tổ đích truyền
 • #417: Bởi vì ngươi là Ứng Hoan Hoan
 • #418: Bảy đại siêu cấp tông phái
 • #419: Mộng bức Nguyên môn Tam cự đầu
 • #420: Liền hỏi ngươi tức giận không tức giận
 • #421: Vạn ma Minh Hà trấn thân ta
 • #422: Tất sát danh sách
 • #423: Hồng Hoang Tổ Phù
 • #424: Luân hồi chi bàn
 • #425: Hảo huynh đệ liền muốn không tiếc mạng sống
 • #426: Có nữ An Nhiên
 • #427: Lạnh
 • #428: Sinh Tử chi chủ, Khương Nhân Nhân
 • #429: Tòa thứ ba Trấn Ma ngục
 • #430: Thủ Hộ giả, Minh Hiên
 • #431: Thái thượng trấn ma
 • #432: Sinh Tử Quan, phục sinh thánh vật
 • #433: Phục sinh hi vọng
 • #434: Lãnh diễm tài phán trưởng
 • #435: Già mà không chết là làm tặc
 • #436: Ba Huyền báo thù, trăm năm không muộn
 • #437: Lôi Đế Tinh Vẫn Thủ!
 • #438: Mạt sát Thất Vương điện
 • #439: Toàn diện khôi phục Băng chủ
 • #440: Đánh thức Hồng Hoang chi chủ
 • #441: Lâm Động, ta Băng chủ nam nhân
 • #442: Lưới lớn mở ra
 • #443: Hai tôn Vương điện
 • #444: Không gian đổi thành
 • #445: Lôi chi thẩm phán
 • #446: Huyết đăng tắt
 • #447: Trấn Ma ngục liên minh
 • #448: Đúc thành Thần Cung
 • #449: Hai đẹp tìm tới
 • #450: Ma Ngục chỗ tồn tại
 • #451: Tây Huyền vực, Tây Huyền tông
 • #452: Loại cực lớn không gian di chuyển
 • #453: Tam trọng Luân Hồi kiếp đỉnh phong
 • #454: Trở về Thôn Phệ chi chủ
 • #455: Hoành áp Thiên Vương điện
 • #456: Nhất niệm phía dưới, đất chết vạn dặm
 • #457: Không cho phép ngươi vũ nhục ngô hoàng
 • #458: Ma Ngục hủy diệt
 • #459: Nhìn trộm đại nhãn cầu
 • #460: Vị diện bí mật
 • #461: Tổ Cảnh cự phách hỗn hợp đánh đôi
 • #462: Không gian hỗn độn
 • #463: Trùng kích Tổ Cảnh
 • #464: Ta là Võ Tổ
 • #465: Bát Cực thiên trụ
 • #466: Bát Tổ Lưu Ly Bát
 • #467: Vị diện tịnh hóa
 • #468: Sau đại chiến
 • #469: Phục sinh người chết
 • #470: Liên tiếp hiện viễn cổ đại năng
 • #471: Hỏa tiên tử, Đường Tâm Liên
 • #472: Viễn chinh đại thiên
 • #473: Lần đầu đến đại thiên
 • #474: Vô Lượng đại lục
 • #475: Chư tổ mưu đồ
 • #476: Bát phẩm Chí Tôn, Vô Lượng lão tổ
 • #477: Băng Chi Tổ Phù chi uy
 • #478: Thất phẩm Chí Tôn
 • #479: Linh Khí sư
 • #480: Linh Khí tông sư
 • #481: Thượng Cổ thần thú, Huyền Vũ
 • #482: Bản mệnh thánh vật
 • #483: Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương
 • #484: Viêm Đế, Tiêu Viêm
 • #485: Cửu Thải Thôn Thiên Mãng
 • #486: Hồng Hoang Tổ Phù, Hồng Hoang trấn thế!
 • #487: Chí Tôn thần thông, Võ Tổ giận dữ!
 • #488: Đột phá, Địa Chí Tôn!
 • #489: Thiên Chí Tôn bí tàng
 • #490: Linh Thần dịch
 • #491: Sinh Tử Tổ Phù, Sinh Tử Luân Bàn
 • #492: Lợi hại hài nhi của ta
 • #493: Khôi phục Nam Thạch Thiên Tôn
 • #494: Đại Thiên thế giới thái thượng
 • #495: Lại tu thái thượng
 • #496: Tiên Hồ nương nương
 • #497: Trở về Thiên Chí Tôn, triệu tập chư tổ
 • #498: Diêu Quang đại lục
 • #499: Phản bội chạy trốn người cùng thủ vững người
 • #500: Võ Cảnh, lập!
 • #501: Lập cảnh vốn
 • #502: Băng Linh đại lục, Băng Linh tộc
 • #503: Băng Linh lão tổ
 • #504: Võ Cảnh chủ mẫu
 • #505: Đánh vào Băng giới
 • #506: Ba đại tuyệt thế thần thông
 • #507: Độc chiến ba Thiên Tôn
 • #508: Thẩm phán vạn long
 • #509: Võ Tổ áp Chiến Hoàng
 • #510: Đột phá, Tiên phẩm Thiên Chí Tôn!
 • #511: Sát hoàng
 • #512: Xong chuyện phủi áo đi
 • #513: Võ Bi
 • #514: Võ Tổ thăm đế cung
 • #515: Võ Tổ chiến Viêm Đế
 • #516: Ngang tay kết quả
 • #517: Băng Linh tộc tìm tới
 • #518: Đại Thiên cung khách khanh
 • #519: Dị Ma tộc, di tộc!
 • #520: Rõ ràng là ta trước. . .
 • #521: Côn Bằng tộc, nhưng đuổi theo nhật nguyệt
 • #522: Rời nhà trốn đi ngốc phu nhân
 • #523: Dân phong thuần phác Côn Bằng giới
 • #524: Bọn hắn muốn chiến tranh, liền cho hắn chiến tranh
 • #525: Không gì phá nổi liên minh
 • #526: Thánh phẩm lão tổ, Ma Ha Minh
 • #527: Đối cứng Cổ thánh
 • #528: Lật tay trấn áp
 • #529: Vạn Xà Chi Mẫu
 • #530: Vô thượng thánh địa
 • #531: Thánh phẩm đế đan, Đăng Thánh Đan
 • #532: Ma triều lại nổi lên
 • #533: Hắc Thi đột kích
 • #534: Đăng thánh! Đăng thánh!
 • #535: Bát phù Chuyển Luân
 • #536: Hắc Thi vẫn
 • #537: Bắc Hoang chi khâu, Thiên Tà Thần
 • #538: Thí thần (đại kết cục)
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 3.3]

Related posts

Mị Lực Max Trị Số, Bị Cao Lạnh Sư Tỷ Tán Tỉnh

TiKay

Hải Tặc Công Chúa Chung Thành Vương

TiKay

Khai Quải Sấm Dị Giới

TiKay

[ Xuyên Nhanh ] Ngươi Là Của Ta

TiKay

Tam Giới Thánh Sư

TiKay

Hồng Hoang Thần Tôn

TiKay

Leave a Reply