Đồng Nhân Huyền Huyễn

Võ Động Càn Khôn Chi Võ Tổ Lại Tới

Lâm Động: “Ta làm Võ Tổ, trấn áp một thế, quét ngang vạn cổ!”

Converter: ༼༗Ʀᶒτuɾηeɾ彡

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Lý Cuồng Lan
 •  Chương: /538
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Vừa vào2020-01-08 04:18
 • #2: Tổ Thạch2020-01-08 04:18
 • #3: Thiên yêu chồn2020-01-08 04:18
 • #4: Tu luyện bắt đầu2020-01-08 04:18
 • #5: Sát Ma chi thể2020-01-08 04:18
 • #6: Nội dung cốt truyện bắt đầu2020-01-08 04:19
 • #7: Lâm Sơn2020-01-08 04:19
 • #8: Thông Bối Quyền2020-01-08 04:19
 • #9: Thanh Đài Cổ Mộc2020-01-08 04:19
 • #10: Cổ tuyền ấn phù, ngưng ấn phương pháp!2020-01-08 04:19
 • #11: Nguyên Đan cảnh! Tam ấn phù sư!2020-01-08 04:19
 • #12: Thi đấu trong tộc bắt đầu2020-01-08 04:19
 • #13: Thi đấu trong tộc quán quân2020-01-08 04:19
 • #14: Thuần Nguyên Đan2020-01-08 04:19
 • #15: Nhất lưu công pháp, Thuần Dương Công!2020-01-08 04:19
 • #16: Đi săn giải thi đấu2020-01-08 04:19
 • #17: Đánh cược2020-01-08 04:19
 • #18: Thiết Mộc trang2020-01-08 04:19
 • #19: Dương Nguyên Thạch khoáng2020-01-08 04:19
 • #20: Tiểu Viêm2020-01-08 04:20
 • #21: Hỏa Tổ Yêu Hoa2020-01-08 04:20
 • #22: Đột phá, tứ ấn phù sư!2020-01-08 04:20
 • #23: Toái Nguyên Toa2020-01-08 04:20
 • #24: Hồng Môn Yến2020-01-08 04:20
 • #25: Chiến Cổ Ảnh2020-01-08 04:20
 • #26: Tới cửa bái phỏng2020-01-08 04:20
 • #27: Trảm thảo trừ căn2020-01-08 04:20
 • #28: Đại Nhật Lôi Thể2020-01-08 04:20
 • #29: Tiêu tiền như nước Lâm Động động2020-01-08 04:20
 • #30: Nguyên Đan cảnh tiểu viên mãn hậu kỳ2020-01-08 04:20
 • #31: Đan Tiên trì chi hội2020-01-08 04:20
 • #32: Một đối ba2020-01-08 04:20
 • #33: Tinh cấp tinh thần bí kỹ, Tiêm Loa Ba!2020-01-08 04:20
 • #34: Đột phá, Nguyên Đan cảnh đại viên mãn!2020-01-08 04:21
 • #35: Ta đem ngươi trở thành huynh đệ, nhưng ngươi. . .2020-01-08 04:21
 • #36: Tử Nguyệt2020-01-08 04:21
 • #37: Linh phù vòng xoáy2020-01-08 04:21
 • #38: Không, ngươi muốn2020-01-08 04:21
 • #39: Tháp Đấu2020-01-08 04:21
 • #40: Đánh chết ta đều không giao2020-01-08 04:21
 • #41: Viêm thành Lâm Động tìm hiểu một chút2020-01-08 04:21
 • #42: Hai đại Tổ Phù2020-01-08 04:21
 • #43: Tầng thứ chín2020-01-08 04:21
 • #44: Thủ tháp thành công2020-01-08 04:21
 • #45: Đột phá, Linh Phù sư!2020-01-08 04:21
 • #46: Ly Hỏa Kiếm, chém!2020-01-08 04:21
 • #47: Cưỡng chế Nguyên Đan cảnh đại viên mãn2020-01-08 04:21
 • #48: Ngang nhiên đánh giết2020-01-08 04:22
 • #49: Nội tộc tới2020-01-08 04:22
 • #50: Đại Nhật Lôi Thể sơ thành2020-01-08 04:22
 • #51: Tạo Hình cảnh cường giả2020-01-08 04:22
 • #52: Thiên Viêm sơn mạch2020-01-08 04:22
 • #53: Một câu dẫn phát huyết án2020-01-08 04:22
 • #54: Các cường giả tụ tập2020-01-08 04:22
 • #55: Viêm thành Lâm gia, Lâm Động2020-01-08 04:22
 • #56: Cổ Mộ phủ2020-01-08 04:22
 • #57: Cướp sạch không còn một mống2020-01-08 04:22
 • #58: Trung đẳng Phù Khôi2020-01-08 04:22
 • #59: Niết Bàn Tâm2020-01-08 04:22
 • #60: Còn xin tự trọng2020-01-08 04:22
 • #61: Âm Dương giao hòa2020-01-08 04:22
 • #62: Viễn Cổ Thần Vật Bích Thiên Liên2020-01-08 04:23
 • #63: Tạo Khí cảnh tiểu thành2020-01-08 04:23
 • #64: Thiên Lân Cổ Kích2020-01-08 04:23
 • #65: Thất phẩm võ học, Kim Thai Trấn Ma Chưởng!2020-01-08 04:23
 • #66: Trảm Tạo Khí2020-01-08 04:23
 • #67: Mỹ nhân lụa mỏng2020-01-08 04:23
 • #68: Màu đen âm đan2020-01-08 04:23
 • #69: Thành chủ khiêu chiến2020-01-08 04:23
 • #70: Lôi Nguyên Tinh Thú2020-01-08 04:23
 • #71: Ngươi cái này hắc tâm giòi2020-01-08 04:23
 • #72: Đại Nhật Lôi Thể, Ngọc Lôi Thể!2020-01-08 04:23
 • #73: Bằng hữu, cần giúp một tay không2020-01-08 04:23
 • #74: Đại Hoang Cổ Bi2020-01-08 04:24
 • #75: Ưng Chi võ quán2020-01-08 04:24
 • #76: La Thứu2020-01-08 04:24
 • #77: Xong chuyện phủi áo đi2020-01-08 04:24
 • #78: Ma Viên Biến2020-01-08 04:24
 • #79: Cổ Kiếm môn2020-01-08 04:24
 • #80: Đuổi bắt2020-01-08 04:24
 • #81: Tạo Hóa võ học2020-01-08 04:24
 • #82: Viễn Cổ Long Viên2020-01-08 04:24
 • #83: Thiên Lân Kích Pháp! Thiên Long Kích!2020-01-08 04:24
 • #84: Ngang nhiên đánh giết2020-01-08 04:24
 • #85: Nửa bước Tạo Hóa!2020-01-08 04:24
 • #86: Long Viên chân thân2020-01-08 04:24
 • #87: Lôi thể đại thành!2020-01-08 04:24
 • #88: Ta quá ưu tú, nàng không xứng với ta2020-01-08 04:25
 • #89: Mười lăm vạn rất nhiều?2020-01-08 04:25
 • #90: Chúc mừng Hoa Tông cao cấp Linh Bảo một kiện2020-01-08 04:25
 • #91: Viễn Cổ Thần Vật2020-01-08 04:25
 • #92: Nửa bước địa giai Linh Bảo2020-01-08 04:25
 • #93: Bát phẩm võ học, Trấn Sơn Kim Quyền!2020-01-08 04:25
 • #94: Nện bạo cao cấp Linh Bảo2020-01-08 04:25
 • #95: Ta đánh liền là ngươi2020-01-08 04:25
 • #96: Thượng đẳng Tạo Hóa võ học2020-01-08 04:25
 • #97: Trung cấp Linh Phù sư đỉnh phong2020-01-08 04:25
 • #98: Trùng kích Tạo Hóa cảnh!2020-01-08 04:25
 • #99: Long Viên hiện thế2020-01-08 04:25
 • #100: Thu hoạch lớn2020-01-08 04:25
 • #101: Tạo Khí cảnh, ta sớm cũng không phải là2020-01-08 04:26
 • #102: Nơi này không có ngươi nói chuyện phần2020-01-08 04:26
 • #103: Cái gì? Cái đồ chơi này còn có thể giết chết người?2020-01-08 04:26
 • #104: Linh phù dị động2020-01-08 04:26
 • #105: Đại Hoang tông cuối cùng Đại Tông chủ2020-01-08 04:26
 • #106: Viễn cổ bí mật2020-01-08 04:26
 • #107: Cái gì? Ta Đại Thanh. . .2020-01-08 04:26
 • #108: Nói đạo lý2020-01-08 04:26
 • #109: Đại Hoang Tù Thiên Chỉ2020-01-08 04:26
 • #110: Linh Vũ học2020-01-08 04:26
 • #111: Ngươi vũ nhục ta2020-01-08 04:26
 • #112: Bát phẩm võ học, Toái Thiên Ma Bi Chưởng!2020-01-08 04:26
 • #113: Vượn dơi đấu2020-01-08 04:26
 • #114: Trò hay bắt đầu2020-01-08 04:26
 • #115: A, cái này túi càn khôn là ai?2020-01-08 04:27
 • #116: Định cái tiểu mục tiêu, lấy trước hắn cái. . .2020-01-08 04:27
 • #117: Ta chưa từng nói câu nói này2020-01-08 04:27
 • #118: Mang ngươi nhìn cái bảo bối2020-01-08 04:27
 • #119: Đại Lực Thần Viên2020-01-08 04:27
 • #120: Tử vong chi lực2020-01-08 04:27
 • #121: Nhanh thu hồi ngươi cái kia lớn mật ý nghĩ2020-01-08 04:27
 • #122: Hắc Đồng quà tặng2020-01-08 04:27
 • #123: Đạp phá Thiên Phù sư2020-01-08 04:27
 • #124: Chuyển Niết Bàn2020-01-08 04:27
 • #125: Thôn Phệ chi ấn2020-01-08 04:27
 • #126: Ngũ nguyên Niết Bàn cảnh cường giả2020-01-08 04:27
 • #127: Ta cũng không phải hù dọa đại2020-01-08 04:27
 • #128: Nhà ta có con gái mới lớn2020-01-08 04:28
 • #129: Bắc Huyền vực chúa tể2020-01-08 04:28
 • #130: Ngươi có ý kiến?2020-01-08 04:28
 • #131: Ngày trước nợ, hôm nay đền bù!2020-01-08 04:28
 • #132: Trấn tộc võ học2020-01-08 04:28
 • #133: Lâm Lang Thiên, chết!2020-01-08 04:28
 • #134: Sinh tử làm như Lâm Động đây!2020-01-08 04:28
 • #135: Vì đại cục, mời ngươi tại chỗ tạ thế!2020-01-08 04:28
 • #136: Quán quân, Viêm thành Lâm Động!2020-01-08 04:28
 • #137: Luyện hóa Linh Luân Kính2020-01-08 04:28
 • #138: Mãnh Hổ Lạc Địa Thức2020-01-08 04:28
 • #139: Các ngươi quá yếu2020-01-08 04:28
 • #140: Một quyền 9992020-01-08 04:28
 • #141: Nhất trọng Niết Bàn kiếp2020-01-08 04:29
 • #142: Nhất nguyên Niết Bàn cảnh! Nhị ấn Thiên Phù sư!2020-01-08 04:29
 • #143: Thánh Linh đàm2020-01-08 04:29
 • #144: Tiểu Điêu bản thể2020-01-08 04:29
 • #145: Lâm Viêm, hiện!2020-01-08 04:29
 • #146: Xuất chinh!2020-01-08 04:29
 • #147: Thiên giai Linh Bảo, Bích Thiên Liên tử thể2020-01-08 04:29
 • #148: Đầu tường biến ảo đại vương kỳ2020-01-08 04:29
 • #149: Thú cốc, Đại Lực Liệt Địa Hổ2020-01-08 04:29
 • #150: Bản mệnh Linh Bảo, Hắc Lân Xà Côn2020-01-08 04:29
 • #151: Thiên Ma Hổ, Lâm Viêm!2020-01-08 04:29
 • #152: Ngàn dặm tập kích bất ngờ2020-01-08 04:29
 • #153: Các ngươi bày ra sự tình2020-01-08 04:29
 • #154: Thánh quang vẫn lạc2020-01-08 04:30
 • #155: Chúng ta là yếu thế đoàn thể2020-01-08 04:30
 • #156: Vào cốc2020-01-08 04:30
 • #157: Ma Nham vương triều2020-01-08 04:30
 • #158: Cái kia hẳn là ta nhớ lầm2020-01-08 04:30
 • #159: Đầu ta cũng không phải bột nhão nắm2020-01-08 04:30
 • #160: Tứ ấn Thiên Phù sư!2020-01-08 04:30
 • #161: Vì sao các ngươi chung quy là muốn ép ta2020-01-08 04:30
 • #162: Ta Ma Nham vương triều hàng2020-01-08 04:30
 • #163: Bạch Hổ điện chìa khoá2020-01-08 04:30
 • #164: Trang bức nhất thời thoải mái2020-01-08 04:31
 • #165: Tam nguyên Niết Bàn cảnh!2020-01-08 04:31
 • #166: Tây Huyền vực, Quỷ Vương tông2020-01-08 04:31
 • #167: Ngũ đại hộ pháp tông phái2020-01-08 04:31
 • #168: Thực lực nó không cho phép a2020-01-08 04:31
 • #169: Đến đan2020-01-08 04:31
 • #170: Tứ tượng Huyền Tông, Thanh Long điện2020-01-08 04:31
 • #171: Bái sư Thanh Trĩ2020-01-08 04:31
 • #172: Lâm Điêu, hiện!2020-01-08 04:31
 • #173: Ngươi có phải hay không đối ta Thanh Long Vương có cái gì hiểu lầm2020-01-08 04:31
 • #174: Chưởng giáo đại nhân ở trên2020-01-08 04:31
 • #175: Dị Ma Toái Hồn Chưởng!2020-01-08 04:31
 • #176: Ba huynh đệ tụ họp2020-01-08 04:31
 • #177: Bạch Hổ Toái Tinh Giám!2020-01-08 04:32
 • #178: Không, thiếu nữ, không phải ngươi muốn dạng kia2020-01-08 04:32
 • #179: Niết Bàn kim ấn, Thiên Bảng thứ nhất2020-01-08 04:32
 • #180: Cho ta La mỗ một bộ mặt2020-01-08 04:32
 • #181: Thanh Long Tê Thiên Thủ!2020-01-08 04:32
 • #182: Tống Thái, bát nguyên đỉnh tiêm2020-01-08 04:32
 • #183: Ngươi cmn thật là một cái nhân tài2020-01-08 04:32
 • #184: Nhổ lông dê hành động2020-01-08 04:32
 • #185: Nuốt ăn Chu Yếm2020-01-08 04:32
 • #186: Săn thức ăn viễn cổ tứ hung!2020-01-08 04:32
 • #187: Bách Triều sơn phía dưới2020-01-08 04:32
 • #188: Một rồng chiến tam ma2020-01-08 04:33
 • #189: Thanh Long giương trảo2020-01-08 04:33
 • #190: Trèo Thánh sơn2020-01-08 04:33
 • #191: Phong Thiên Trận Đồ, Thuần Nguyên chi bảo2020-01-08 04:33
 • #192: Lo việc nghĩa không thể chểnh mảng, gánh đỉnh người2020-01-08 04:33
 • #193: Thượng Cổ Cửu Châu hình ảnh2020-01-08 04:33
 • #194: Bát Hoang Đế Thủ, khống chế vạn vật!2020-01-08 04:33
 • #195: Luyện hóa Phong Thiên Trận Đồ2020-01-08 04:33
 • #196: Lại gặp nhau2020-01-08 04:33
 • #197: Thanh Liên bên trong2020-01-08 04:33
 • #198: Bách Triều quán quân, Đại Viêm Lâm Động!2020-01-08 04:33
 • #199: Khủng bố hiệu triệu, lớn nhất bên thắng2020-01-08 04:33
 • #200: Đạo tông, tứ đại điện2020-01-08 04:33
 • #201: Ngươi tốt, ta là Lâm Động, xin nhiều chỉ giáo2020-01-08 04:34
 • #202: Hoang điện chân truyền2020-01-08 04:34
 • #203: Ta rõ ràng muốn cưới ngươi, ngươi lại coi ta là sư đệ2020-01-08 04:34
 • #204: Ngũ đại công, tứ đại thưởng2020-01-08 04:34
 • #205: Thanh Long biến, Thanh Long quang văn2020-01-08 04:34
 • #206: Thất trọng Niết Bàn cảnh! Bát ấn Thiên Phù sư!2020-01-08 04:34
 • #207: Năm ngày phá sông2020-01-08 04:34
 • #208: Kia mẫu thân2020-01-08 04:34
 • #209: Thủ tịch tranh giành2020-01-08 04:34
 • #210: Trấn điện cấp võ học2020-01-08 04:34
 • #211: Võ Tông Chuyển Thiên Quyết, Võ tông trấn thế2020-01-08 04:34
 • #212: Danh chấn Đạo tông2020-01-08 04:34
 • #213: Lão già mù2020-01-08 04:34
 • #214: Trị liệu, hai mắt khôi phục thị lực hi vọng2020-01-08 04:34
 • #215: Một ngày công thành2020-01-08 04:35
 • #216: Bốn võ đồng tu2020-01-08 04:35
 • #217: Hai mắt khôi phục, thôi diễn yêu mâu2020-01-08 04:35
 • #218: Đáng yêu đến bạo thiếu nữ2020-01-08 04:35
 • #219: Huyết Nham Địa, Tiên Nguyên cổ thụ2020-01-08 04:35
 • #220: Nguyên Phương, việc này ngươi thấy thế nào2020-01-08 04:35
 • #221: Đại nguy cơ, duy nhất chết ngươi2020-01-08 04:35
 • #222: Ma Viên Biến, hiện năm vượn!2020-01-08 04:35
 • #223: Lôi đao vẫn lạc2020-01-08 04:35
 • #224: Đại Hoang thể, màu xám cự thần2020-01-08 04:35
 • #225: Bắt sống Nguyên môn khí đồ2020-01-08 04:35
 • #226: Bát nguyên cảnh giới2020-01-08 04:35
 • #227: Hoang Vu Bi phía dưới2020-01-08 04:36
 • #228: Hoang vu địa phương2020-01-08 04:36
 • #229: Viễn cổ tứ thần vật2020-01-08 04:36
 • #230: Bia linh, ta ngưu bức không2020-01-08 04:36
 • #231: Vì ta Đạo tông chúc mừng!2020-01-08 04:36
 • #232: Bái sơn, Hồng Nhai động2020-01-08 04:36
 • #233: Dị Ma Động Thiên Chỉ!2020-01-08 04:36
 • #234: Ăn cơm đi ngủ đánh Hồng Nhai động2020-01-08 04:36
 • #235: Điện thí, Thiên điện người cũ2020-01-08 04:36
 • #236: Địa Hoàng Kinh2020-01-08 04:36
 • #237: Cửu ấn Thiên Phù sư2020-01-08 04:36
 • #238: Đánh tới ngươi phục2020-01-08 04:36
 • #239: Thiên Hoàng Kinh2020-01-08 04:36
 • #240: Bốn ghế đứng đầu, Đạo tông chí cường2020-01-08 04:36
 • #241: Nửa công khai bí mật2020-01-08 04:37
 • #242: Vạn Thú sơn mạch, Ma Âm sơn2020-01-08 04:37
 • #243: Nguyên môn cẩu, chết đến càng nhiều càng tốt2020-01-08 04:37
 • #244: Thiên Yêu Điêu gào thét2020-01-08 04:37
 • #245: Càn Khôn Cổ Trận tìm hiểu một chút2020-01-08 04:37
 • #246: Bất động! Phân giải!2020-01-08 04:37
 • #247: Chu Thông còn sống2020-01-08 04:37
 • #248: Kinh thiên mưu đồ2020-01-08 04:37
 • #249: Hoàn thành Nguyên Thần, linh tính thức tỉnh2020-01-08 04:38
 • #250: Băng chủ, Ứng Hoan Hoan2020-01-08 04:38
 • #251: Tiềm nhập Nguyên môn2020-01-08 04:38
 • #252: Gặp lần đầu Chu Thông2020-01-08 04:38
 • #253: Ma Hoàng Tỏa, giải quyết phương pháp2020-01-08 04:38
 • #254: Không Gian Tổ Phù, ra!2020-01-08 04:38
 • #255: Man thiên quá hải2020-01-08 04:38
 • #256: Dị biến nảy sinh2020-01-08 04:38
 • #257: Tiểu Lôi Vương, Lôi Thiên2020-01-08 04:38
 • #258: Rút lui khỏi, kết thúc2020-01-08 04:38
 • #259: Công thành, không chê vào đâu được2020-01-08 04:38
 • #260: Hồi tông, Luân Hồi giả2020-01-08 04:38
 • #261: Luyện hóa Không Gian Tổ Phù2020-01-08 04:39
 • #262: Tiểu thừa Tiên Phù sư2020-01-08 04:39
 • #263: Băng Chi Tổ Phù2020-01-08 04:39
 • #264: Dị Ma vực, Dị Ma thành2020-01-08 04:39
 • #265: Đạo tông Lâm Động tìm hiểu một chút2020-01-08 04:39
 • #266: Bát đại tụ họp2020-01-08 04:39
 • #267: Đây chính là Tu La trận a2020-01-08 04:39
 • #268: Tông phái giải thi đấu, mở ra!2020-01-08 04:39
 • #269: Nhìn, bọn hắn cười cỡ nào vui vẻ a2020-01-08 04:39
 • #270: Hành tẩu ở đại địa bên trên màu xám cự thần2020-01-08 04:39
 • #271: Trấn sát Tiểu Lôi Vương2020-01-08 04:39
 • #272: Tiến vào cổ tàng2020-01-08 04:39
 • #273: Tình địch gặp nhau2020-01-08 04:40
 • #274: Lại chém một Vương2020-01-08 04:40
 • #275: Đúng dịp đến linh ấn2020-01-08 04:40
 • #276: Cổ trận làm cơ sở, thần vật làm mắt2020-01-08 04:40
 • #277: Đột phá, Sinh Huyền cảnh tiểu thành!2020-01-08 04:40
 • #278: Vua không thấy vua2020-01-08 04:40
 • #279: Thiên Vũ học, Võ Đế Điển2020-01-08 04:40
 • #280: Đính ước địa phương2020-01-08 04:40
 • #281: Vây quét Nguyên môn2020-01-08 04:40
 • #282: Chấn động, va chạm2020-01-08 04:40
 • #283: Độc chiến hai đại bộ thủ2020-01-08 04:40
 • #284: Biết vậy chẳng làm Lưu Thông thông2020-01-08 04:40
 • #285: Cự đầu phân hiện2020-01-08 04:40
 • #286: Càn Nguyên lão quỷ2020-01-08 04:41
 • #287: Hết sức căng thẳng2020-01-08 04:41
 • #288: Thái Thanh cung chủ, Hắc Ám điện chủ2020-01-08 04:41
 • #289: Cấn tay tiểu lão thử2020-01-08 04:41
 • #290: Tình thế đột ngột chuyển2020-01-08 04:41
 • #291: Hỗn chiến2020-01-08 04:41
 • #292: Lão sư, có người bắt nạt ta2020-01-08 04:41
 • #293: Thanh Trĩ xuất thủ2020-01-08 04:41
 • #294: Dư ba, ban thưởng2020-01-08 04:41
 • #295: Chu Thông quy tông2020-01-08 04:41
 • #296: Lại vào Đại Hoang Vu Bi2020-01-08 04:41
 • #297: Trấn ma2020-01-08 04:41
 • #298: Tổ Thạch chi linh, Nham!2020-01-08 04:41
 • #299: Giai nhân hẹn nhau2020-01-08 04:42
 • #300: Tu hành Thái Thượng Cảm Ứng Quyết2020-01-08 04:42
 • #301: Huyền Linh đảo, Thiên Phong Cổ gia2020-01-08 04:42
 • #302: Võ hội chi chiến2020-01-08 04:42
 • #303: Các phương vân động2020-01-08 04:42
 • #304: Có ý kiến có thể nâng lên2020-01-08 04:42
 • #305: Trấn Ma ngục, Viêm chủ2020-01-08 04:42
 • #306: Đột phá, Sinh Huyền cảnh đại thành!2020-01-08 04:42
 • #307: Cổ gia song thù2020-01-08 04:42
 • #308: Thanh Long chiến sĩ hình dạng2020-01-08 04:42
 • #309: Khiêm tốn đề nghị2020-01-08 04:42
 • #310: Chọn ngày không bằng đụng ngày2020-01-08 04:42
 • #311: Đi trình tự vẫn là trực tiếp đánh2020-01-08 04:42
 • #312: Hồng Hoang tháp, Hồng Hoang chi chủ2020-01-08 04:43
 • #313: Dược thạch không thể chữa2020-01-08 04:43
 • #314: Thù mới thù cũ2020-01-08 04:43
 • #315: Hai đại kỳ kinh2020-01-08 04:43
 • #316: Người đến ngừng bước2020-01-08 04:43
 • #317: Hồng Hoàng Kinh, Hồng Hoàng Diệt Thế!2020-01-08 04:43
 • #318: Không gian lưu đày2020-01-08 04:43
 • #319: Thiên Thương vực, Thiên Thương các2020-01-08 04:43
 • #320: Cái này ai chịu nổi a2020-01-08 04:43
 • #321: Ngươi nhận lầm người2020-01-08 04:43
 • #322: Bắt lại ngân tháp2020-01-08 04:43
 • #323: Đột phá, Sinh Huyền cảnh viên mãn!2020-01-08 04:43
 • #324: Tiểu Diêm Vương, chết!2020-01-08 04:43
 • #325: Kẻ giết người, Đạo tông Lâm Động!2020-01-08 04:44
 • #326: Ngươi có phải hay không xem thường ta2020-01-08 04:44
 • #327: Bất Tử Diễn Thiên Pháp có muốn học hay không?2020-01-08 04:44
 • #328: Tu pháp2020-01-08 04:44
 • #329: Nhục thân thử thách2020-01-08 04:44
 • #330: Cửu U môn, tứ ma tướng2020-01-08 04:44
 • #331: Lôi phủ2020-01-08 04:44
 • #332: Nửa bước Tử Huyền cảnh!2020-01-08 04:44
 • #333: Tứ đại Lôi vương2020-01-08 04:44
 • #334: Dừng tay! Đây đều là công gia đồ vật!2020-01-08 04:44
 • #335: Lâu không thấy Nguyên môn2020-01-08 04:44
 • #336: Thu lưới, ma hiện2020-01-08 04:44
 • #337: Phong ấn tam ma2020-01-08 04:44
 • #338: Thượng đẳng Thuần Nguyên chi bảo2020-01-08 04:45
 • #339: Tổ Phù chi linh, xuất thế!2020-01-08 04:45
 • #340: Nguyên lai ta là dự phòng2020-01-08 04:45
 • #341: Đại Thừa Tiên Phù sư!2020-01-08 04:45
 • #342: Trà xanh kỹ nữ cùng thánh nữ2020-01-08 04:45
 • #343: Đại Thừa Tiên Phù sư khủng bố2020-01-08 04:45
 • #344: Mười động lại cự tuyệt2020-01-08 04:45
 • #345: Lên đỉnh đứng đầu2020-01-08 04:45
 • #346: Vũ mị giai nhân2020-01-08 04:45
 • #347: Gặp lại Thanh Trĩ2020-01-08 04:45
 • #348: Vô Lượng Kính, thượng đẳng Thuần Nguyên chi bảo2020-01-08 04:45
 • #349: Ta Sa Lực tuyệt sẽ không chết2020-01-08 04:45
 • #350: Ngươi có bệnh, ta có thể trị2020-01-08 04:45
 • #351: Quán quân chi chiến2020-01-08 04:46
 • #352: Diệu Thủ Hồi Xuân Lâm Động động2020-01-08 04:46
 • #353: Nhất vương tam tướng2020-01-08 04:46
 • #354: Vững như lão cẩu Thiên Minh Vương2020-01-08 04:46
 • #355: Vén lên át chủ bài2020-01-08 04:46
 • #356: Tử Huyền cảnh đại thành!2020-01-08 04:46
 • #357: Màu xanh long cốt2020-01-08 04:46
 • #358: Yêu vực, Huyết Mãng thành2020-01-08 04:46
 • #359: Đề bạt ngươi làm đại thành chủ2020-01-08 04:46
 • #360: Biến trọc lại không mạnh mẽ lên2020-01-08 04:46
 • #361: Ta có một lưỡi đao, có thể phá vạn pháp2020-01-08 04:46
 • #362: Cả tộc hiệu trung2020-01-08 04:46
 • #363: Ta, Phù tổ chuyển thế, đánh chết2020-01-08 04:46
 • #364: Thảm trọng chà đạp2020-01-08 04:47
 • #365: Huynh đệ gặp nhau2020-01-08 04:47
 • #366: Đánh đêm2020-01-08 04:47
 • #367: Trấn áp Tử Huyền cảnh đỉnh phong2020-01-08 04:47
 • #368: Cương thiết Lâm Viêm thẳng nam2020-01-08 04:47
 • #369: Người nhà, đừng nổ súng2020-01-08 04:47
 • #370: Liếm liền xong việc2020-01-08 04:47
 • #371: Ta kiêu ngạo a2020-01-08 04:47
 • #372: Viễn Cổ Thần Vật bảng vị thứ mười một, Tĩnh Chỉ Thần Bài2020-01-08 04:47
 • #373: Không thể chối từ ta Thiên Long2020-01-08 04:47
 • #374: Các ngươi có phục hay không2020-01-08 04:47
 • #375: Tuân theo ngươi ý chí2020-01-08 04:47
 • #376: Hắc ám đại giới2020-01-08 04:47
 • #377: Đánh bại ta! Chiến thắng ta! Hủy diệt ta!2020-01-08 04:48
 • #378: Ta cho còn không được ư2020-01-08 04:48
 • #379: Chuyển Luân cảnh! Tiểu Phù tông!2020-01-08 04:48
 • #380: Thống nhất chiến tranh2020-01-08 04:48
 • #381: Lâm soái2020-01-08 04:48
 • #382: Theo ta khuôn phép đến2020-01-08 04:48
 • #383: Hàng phục Cửu Phượng2020-01-08 04:48
 • #384: Chiếm đoạt Mang sơn2020-01-08 04:48
 • #385: Thiên Yêu vực, ôn chuyện2020-01-08 04:48
 • #386: Còn có một người2020-01-08 04:48
 • #387: Không Gian chi chủ2020-01-08 04:48
 • #388: Viễn cổ đệ nhất mỹ nhân2020-01-08 04:48
 • #389: Phản tộc người chết2020-01-08 04:48
 • #390: Cá chết lưới rách2020-01-08 04:48
 • #391: Không Gian chi chủ khủng bố2020-01-08 04:49
 • #392: Đại Phù tông!2020-01-08 04:49
 • #393: Thiên Ma Hổ tộc mưu tính2020-01-08 04:49
 • #394: Tứ Tượng cung, Tam cự đầu2020-01-08 04:49
 • #395: Đến Thiên Ma Hổ tộc2020-01-08 04:49
 • #396: Thiếu tộc trưởng tranh giành2020-01-08 04:49
 • #397: Thiếu tộc trưởng, Lâm Viêm!2020-01-08 04:49
 • #398: Dẫn sói vào nhà2020-01-08 04:50
 • #399: Cực bắc địa phương2020-01-08 04:50
 • #400: Ba cái tiểu lão thử2020-01-08 04:50
 • #401: Phía sau màn hắc thủ2020-01-08 04:50
 • #402: Tam đại Hoàng tộc tề tụ2020-01-08 04:50
 • #403: Không Tưởng chi long2020-01-08 04:50
 • #404: Trùng áp2020-01-08 04:50
 • #405: Tâm linh cự nhân2020-01-08 04:50
 • #406: Không bằng không thấy2020-01-08 04:50
 • #407: Trực kích yêu sớm hiện trường lão phụ thân2020-01-08 04:51
 • #408: Luân Hồi cảnh!2020-01-08 04:51
 • #409: Còn trẻ vô tri Lâm Động động2020-01-08 04:51
 • #410: Tam đại Hoàng tộc thần phục2020-01-08 04:51
 • #411: Quy tông2020-01-08 04:51
 • #412: Ta cùng bá tộc giao thủ qua2020-01-08 04:51
 • #413: Hàng còn không hàng2020-01-08 04:51
 • #414: Bản tọa Tử Kim Long Vương2020-01-08 04:51
 • #415: Như thế nào thái thượng2020-01-08 04:51
 • #416: Phù tổ đích truyền2020-01-08 04:51
 • #417: Bởi vì ngươi là Ứng Hoan Hoan2020-01-08 04:51
 • #418: Bảy đại siêu cấp tông phái2020-01-08 04:51
 • #419: Mộng bức Nguyên môn Tam cự đầu2020-01-08 04:51
 • #420: Liền hỏi ngươi tức giận không tức giận2020-01-08 04:52
 • #421: Vạn ma Minh Hà trấn thân ta2020-01-08 04:52
 • #422: Tất sát danh sách2020-01-08 04:52
 • #423: Hồng Hoang Tổ Phù2020-01-08 04:52
 • #424: Luân hồi chi bàn2020-01-08 04:52
 • #425: Hảo huynh đệ liền muốn không tiếc mạng sống2020-01-08 04:52
 • #426: Có nữ An Nhiên2020-01-08 04:52
 • #427: Lạnh2020-01-08 04:52
 • #428: Sinh Tử chi chủ, Khương Nhân Nhân2020-01-08 04:52
 • #429: Tòa thứ ba Trấn Ma ngục2020-01-08 04:52
 • #430: Thủ Hộ giả, Minh Hiên2020-01-08 04:52
 • #431: Thái thượng trấn ma2020-01-08 04:52
 • #432: Sinh Tử Quan, phục sinh thánh vật2020-01-08 04:52
 • #433: Phục sinh hi vọng2020-01-08 04:52
 • #434: Lãnh diễm tài phán trưởng2020-01-08 04:53
 • #435: Già mà không chết là làm tặc2020-01-08 04:53
 • #436: Ba Huyền báo thù, trăm năm không muộn2020-01-08 04:53
 • #437: Lôi Đế Tinh Vẫn Thủ!2020-01-08 04:53
 • #438: Mạt sát Thất Vương điện2020-01-08 04:53
 • #439: Toàn diện khôi phục Băng chủ2020-01-08 04:53
 • #440: Đánh thức Hồng Hoang chi chủ2020-01-08 04:53
 • #441: Lâm Động, ta Băng chủ nam nhân2020-01-08 04:53
 • #442: Lưới lớn mở ra2020-01-08 04:53
 • #443: Hai tôn Vương điện2020-01-08 04:53
 • #444: Không gian đổi thành2020-01-08 04:53
 • #445: Lôi chi thẩm phán2020-01-08 04:53
 • #446: Huyết đăng tắt2020-01-08 04:53
 • #447: Trấn Ma ngục liên minh2020-01-08 04:54
 • #448: Đúc thành Thần Cung2020-01-08 04:54
 • #449: Hai đẹp tìm tới2020-01-08 04:54
 • #450: Ma Ngục chỗ tồn tại2020-01-08 04:54
 • #451: Tây Huyền vực, Tây Huyền tông2020-01-08 04:54
 • #452: Loại cực lớn không gian di chuyển2020-01-08 04:54
 • #453: Tam trọng Luân Hồi kiếp đỉnh phong2020-01-08 04:54
 • #454: Trở về Thôn Phệ chi chủ2020-01-08 04:54
 • #455: Hoành áp Thiên Vương điện2020-01-08 04:54
 • #456: Nhất niệm phía dưới, đất chết vạn dặm2020-01-08 04:54
 • #457: Không cho phép ngươi vũ nhục ngô hoàng2020-01-08 04:54
 • #458: Ma Ngục hủy diệt2020-01-08 04:54
 • #459: Nhìn trộm đại nhãn cầu2020-01-08 04:54
 • #460: Vị diện bí mật2020-01-08 04:54
 • #461: Tổ Cảnh cự phách hỗn hợp đánh đôi2020-01-08 04:55
 • #462: Không gian hỗn độn2020-01-08 04:55
 • #463: Trùng kích Tổ Cảnh2020-01-08 04:55
 • #464: Ta là Võ Tổ2020-01-08 04:55
 • #465: Bát Cực thiên trụ2020-01-08 04:55
 • #466: Bát Tổ Lưu Ly Bát2020-01-08 04:55
 • #467: Vị diện tịnh hóa2020-01-08 04:55
 • #468: Sau đại chiến2020-01-08 04:55
 • #469: Phục sinh người chết2020-01-08 04:55
 • #470: Liên tiếp hiện viễn cổ đại năng2020-01-08 04:55
 • #471: Hỏa tiên tử, Đường Tâm Liên2020-01-08 04:55
 • #472: Viễn chinh đại thiên2020-01-08 04:55
 • #473: Lần đầu đến đại thiên2020-01-08 04:55
 • #474: Vô Lượng đại lục2020-01-08 04:56
 • #475: Chư tổ mưu đồ2020-01-08 04:56
 • #476: Bát phẩm Chí Tôn, Vô Lượng lão tổ2020-01-08 04:56
 • #477: Băng Chi Tổ Phù chi uy2020-01-08 04:56
 • #478: Thất phẩm Chí Tôn2020-01-08 04:56
 • #479: Linh Khí sư2020-01-08 04:56
 • #480: Linh Khí tông sư2020-01-08 04:56
 • #481: Thượng Cổ thần thú, Huyền Vũ2020-01-08 04:56
 • #482: Bản mệnh thánh vật2020-01-08 04:56
 • #483: Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương2020-01-08 04:56
 • #484: Viêm Đế, Tiêu Viêm2020-01-08 04:56
 • #485: Cửu Thải Thôn Thiên Mãng2020-01-08 04:56
 • #486: Hồng Hoang Tổ Phù, Hồng Hoang trấn thế!2020-01-08 04:57
 • #487: Chí Tôn thần thông, Võ Tổ giận dữ!2020-01-08 04:57
 • #488: Đột phá, Địa Chí Tôn!2020-01-08 04:57
 • #489: Thiên Chí Tôn bí tàng2020-01-08 04:57
 • #490: Linh Thần dịch2020-01-08 04:57
 • #491: Sinh Tử Tổ Phù, Sinh Tử Luân Bàn2020-01-08 04:57
 • #492: Lợi hại hài nhi của ta2020-01-08 04:57
 • #493: Khôi phục Nam Thạch Thiên Tôn2020-01-08 04:57
 • #494: Đại Thiên thế giới thái thượng2020-01-08 04:57
 • #495: Lại tu thái thượng2020-01-08 04:58
 • #496: Tiên Hồ nương nương2020-01-08 04:58
 • #497: Trở về Thiên Chí Tôn, triệu tập chư tổ2020-01-08 04:58
 • #498: Diêu Quang đại lục2020-01-08 04:58
 • #499: Phản bội chạy trốn người cùng thủ vững người2020-01-08 04:58
 • #500: Võ Cảnh, lập!2020-01-08 04:58
 • #501: Lập cảnh vốn2020-01-08 04:58
 • #502: Băng Linh đại lục, Băng Linh tộc2020-01-08 04:58
 • #503: Băng Linh lão tổ2020-01-08 04:58
 • #504: Võ Cảnh chủ mẫu2020-01-08 04:58
 • #505: Đánh vào Băng giới2020-01-08 04:58
 • #506: Ba đại tuyệt thế thần thông2020-01-08 04:58
 • #507: Độc chiến ba Thiên Tôn2020-01-08 04:58
 • #508: Thẩm phán vạn long2020-01-08 04:59
 • #509: Võ Tổ áp Chiến Hoàng2020-01-08 04:59
 • #510: Đột phá, Tiên phẩm Thiên Chí Tôn!2020-01-08 04:59
 • #511: Sát hoàng2020-01-08 04:59
 • #512: Xong chuyện phủi áo đi2020-01-08 04:59
 • #513: Võ Bi2020-01-08 04:59
 • #514: Võ Tổ thăm đế cung2020-01-08 04:59
 • #515: Võ Tổ chiến Viêm Đế2020-01-08 04:59
 • #516: Ngang tay kết quả2020-01-08 04:59
 • #517: Băng Linh tộc tìm tới2020-01-08 04:59
 • #518: Đại Thiên cung khách khanh2020-01-08 05:00
 • #519: Dị Ma tộc, di tộc!2020-01-08 05:00
 • #520: Rõ ràng là ta trước. . .2020-01-08 05:00
 • #521: Côn Bằng tộc, nhưng đuổi theo nhật nguyệt2020-01-08 05:00
 • #522: Rời nhà trốn đi ngốc phu nhân2020-01-08 05:00
 • #523: Dân phong thuần phác Côn Bằng giới2020-01-08 05:00
 • #524: Bọn hắn muốn chiến tranh, liền cho hắn chiến tranh2020-01-08 05:00
 • #525: Không gì phá nổi liên minh2020-01-08 05:00
 • #526: Thánh phẩm lão tổ, Ma Ha Minh2020-01-08 05:00
 • #527: Đối cứng Cổ thánh2020-01-08 05:00
 • #528: Lật tay trấn áp2020-01-08 05:00
 • #529: Vạn Xà Chi Mẫu2020-01-08 05:00
 • #530: Vô thượng thánh địa2020-01-08 05:01
 • #531: Thánh phẩm đế đan, Đăng Thánh Đan2020-01-08 05:01
 • #532: Ma triều lại nổi lên2020-01-08 05:01
 • #533: Hắc Thi đột kích2020-01-08 05:01
 • #534: Đăng thánh! Đăng thánh!2020-01-08 05:01
 • #535: Bát phù Chuyển Luân2020-01-08 05:01
 • #536: Hắc Thi vẫn2020-01-08 05:01
 • #537: Bắc Hoang chi khâu, Thiên Tà Thần2020-01-08 05:01
 • #538: Thí thần (đại kết cục)2020-01-08 05:01
[Total: 4   Average: 3.3/5]

Related posts

Vô Thượng Sát Thần

TiKay

Ta Là Chí Tôn

TiKay

Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần

TiKay

Leave a Reply