Hiện Đại Ngôn Tình

Ngự Bảo

Hán Việt: Ngự bảo

Chuẩn xác mà nói, nữ chủ là ngự tỷ, mỹ nữ soái ca nhiều, không tiểu bạch.

Còn có, nghe nói quyển sách này tên là một cái sữa dê phấn danh.

Nguồn: wikidich.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Thương Lan Chỉ Qua
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Cảm tạ nữ hiệp sử dụng2021-04-13 05:02
 • #2: Tam thiên nguyên “Sống” (cầu các loại duy trì)2021-04-13 05:03
 • #3: Đậu đen chân heo (vai chính) canh2021-04-13 05:03
 • #4: Giao dịch biến số, nguy cơ!2021-04-13 05:03
 • #5: Giằng co, chính tà!2021-04-13 05:03
 • #6: Tùy Dặc, ngươi mau mười tám ~~ (cầu phiếu phiếu)2021-04-13 05:03
 • #7: Đuổi giết!2021-04-13 05:04
 • #8: Dị biến (cầu cất chứa, đề cử)2021-04-13 05:04
 • #9: Thủy thượng thôn trang, có một nam tử2021-04-13 05:04
 • #10: Từ Cảm, tiểu liên trang dễ tiên sinh2021-04-13 05:04
 • #11: Nhạn đường2021-04-13 05:04
 • #12: Cảnh sát tới cửa, da đen tung tích! (Cầu cất chứa đẩy2021-04-13 05:04
 • #13: Thật giả 《 đầu xuân đồ 》2021-04-13 05:04
 • #14: Giang Nam bố y cùng VERO MODA2021-04-13 05:04
 • #15: Cao nhị nhị ban, cao tam nhị ban2021-04-13 05:04
 • #16: Yến tới Thanh Vũ, Giang Nam Vu Hàng2021-04-13 05:05
 • #17: Nhị cao một tỷ, Lâm Sơ Hiểu!2021-04-13 05:05
 • #18: Muỗi, có điểm đại (cầu thêm vào kệ sách)2021-04-13 05:05
 • #19: Quẫn cảnh2021-04-13 05:05
 • #20: Phòng ốc phá bỏ và di dời2021-04-13 05:05
 • #21: Quất roi2021-04-13 05:05
 • #22: Hợp tác, tiểu hoàng quyển sách2021-04-13 05:05
 • #23: Nhận thi2021-04-13 05:05
 • #24: Một khẩu súng2021-04-13 05:05
 • #25: Ngự bảo Chương 25 《 sườn mũ tập 》2021-04-13 05:06
 • #26: Biến hóa2021-04-13 05:06
 • #27: Người quen? Người quen...!2021-04-13 05:06
 • #28: Sát thủ lại thấy sát thủ2021-04-13 05:06
 • #29: I Miss You2021-04-13 05:06
 • #30: Trên sông chi chiến!2021-04-13 05:06
 • #31: Một hồ hoa sen2021-04-13 05:06
 • #32: Cô nương, ngươi giết người sao?2021-04-13 05:06
 • #33: Có ý tứ thiếu niên2021-04-13 05:06
 • #34: Hàn nguyên trọng khiêu khích2021-04-13 05:06
 • #35: Ngòi nổ2021-04-13 05:07
 • #36: Hàn thiên thọ2021-04-13 05:07
 • #37: Bậc lửa2021-04-13 05:07
 • #38: Trần ai lạc định?2021-04-13 05:07
 • #39: Dự mưu vẫn là ngẫu nhiên2021-04-13 05:07
 • #40: Vân long cư, tụ tập!2021-04-13 05:07
 • #41: Nam Tầm trấn thổ hào đàn2021-04-13 05:07
 • #42: Thật giả giám bảo2021-04-13 05:07
 • #43: Tất cả đều là giả!2021-04-13 05:08
 • #44: Thắng được nhiều, thua nhiều!2021-04-13 05:08
 • #45: Một trăm vạn!2021-04-13 05:08
 • #46: Ta bên này tín hiệu không được tốt2021-04-13 05:08
 • #47: Chu Nhiên bùng nổ!2021-04-13 05:08
 • #48: Lưu ~ manh a A, ôn nhã vân tay áo (cầu đầu đính)2021-04-13 05:08
 • #49: Đồng ruộng sâu kín, tiểu trư lưu không lưu?2021-04-13 05:08
 • #50: Chén diêu, khê trung có cá, người tới!2021-04-13 05:09
 • #51: Đào ngươi phần mộ tổ tiên! Đấu!2021-04-13 05:09
 • #52: Võ lâm cao thủ2021-04-13 05:09
 • #53: Cũ xưởng, u lục trì2021-04-13 05:09
 • #54: Quái trì, dị vật hung mãnh ~!2021-04-13 05:09
 • #55: Có chủy danh giải nha!2021-04-13 05:09
 • #56: Thôn nhỏ truyền thuyết2021-04-13 05:09
 • #57: Bốn người một bàn xướng tuồng2021-04-13 05:10
 • #58: Tà môn mộ địa2021-04-13 05:10
 • #59: Giết chết hắn đi2021-04-13 05:10
 • #60: Tái kiến Đường Hàn Yên2021-04-13 05:10
 • #61: Ảnh chụp2021-04-13 05:10
 • #62: Hạ chiến thư!2021-04-13 05:10
 • #63: Biểu ca biểu đệ ~~ Ferrari!2021-04-13 05:10
 • #64: Quỳ!2021-04-13 05:10
 • #65: Kia càng không xong2021-04-13 05:11
 • #66: Trong thôn những cái đó sự, nửa đêm điện báo!2021-04-13 05:11
 • #67: Ngươi tìm tra? Đột kích khảo thí!2021-04-13 05:11
 • #68: Mua thư2021-04-13 05:11
 • #69: Phố đồ cổ2021-04-13 05:11
 • #70: Ăn vạ? Thoạt nhìn không giống2021-04-13 05:11
 • #71: Tiện nghi ngọc ve, sang quý cục đá2021-04-13 05:11
 • #72: Thần bí phỉ thúy, điên cuồng đổ thạch2021-04-13 05:11
 • #73: Một đao nghèo, một đao phú (muốn tiện lợi một phần Hoà Thị Bích +)2021-04-13 05:12
 • #74: Mười vạn, 50 vạn!2021-04-13 05:12
 • #75: Giải thạch2021-04-13 05:12
 • #76: Dựa da lục?2021-04-13 05:12
 • #77: Phỉ thúy thuộc sở hữu, dị biến!2021-04-13 05:12
 • #78: Ngọc ve khẩu hàm?2021-04-13 05:12
 • #79: Cái gì kêu phất nhanh!2021-04-13 05:12
 • #80: Một cao2021-04-13 05:13
 • #81: Khách không mời mà đến?2021-04-13 05:13
 • #82: Duyên phận2021-04-13 05:13
 • #83: Võ quán (phiên nhược Hoà Thị Bích +)2021-04-13 05:13
 • #84: Đấu võ2021-04-13 05:13
 • #85: Ai cùng ta một trận chiến? (Thiếu tư mệnh thần vũ Hoà Thị Bích +)2021-04-13 05:13
 • #86: Hoành đao mượn kiếm!2021-04-13 05:13
 • #87: Ngươi là ai?2021-04-13 05:14
 • #88: Tôn lão ái ấu?2021-04-13 05:14
 • #89: Quỷ quyệt hắc ảnh2021-04-13 05:14
 • #90: Hồ nghi2021-04-13 05:14
 • #91: Khai mộ, người mặt rêu2021-04-13 05:14
 • #92: Quỷ đồ vật2021-04-13 05:14
 • #93: Ngươi tổ tông, ngươi tổ tông!2021-04-13 05:14
 • #94: Khổ quỷ oa2021-04-13 05:14
 • #95: Đồng đội ngu như heo2021-04-13 05:15
 • #96: Chữa thương2021-04-13 05:15
 • #97: Hoa Yêu tinh2021-04-13 05:15
 • #98: Vô đầu quỷ, sa người trong2021-04-13 05:15
 • #99: Thực người bộ lạc?2021-04-13 05:15
 • #100: Chạy trốn là cái kỹ thuật sống2021-04-13 05:15
 • #101: Đuổi giết2021-04-13 05:15
 • #102: Một cây thịt xương đầu2021-04-13 05:15
 • #103: Giấu ở trời cao trung cung điện2021-04-13 05:16
 • #104: Tam đội người2021-04-13 05:16
 • #105: Ám ảnh trung xà nam2021-04-13 05:16
 • #106: Hẳn phải chết chi cục2021-04-13 05:16
 • #107: Người của ngươi?2021-04-13 05:16
 • #108: Nghịch chuyển, kim hoàn2021-04-13 05:17
 • #109: Tôn thượng, Pháp Vương!2021-04-13 05:17
 • #110: Bản lậu thủy hóa2021-04-13 05:17
 • #111: Hắc y Pháp Vương tới!2021-04-13 05:17
 • #112: Xuất khẩu, nhập khẩu?2021-04-13 05:17
 • #113: Cuối cùng BOSS?2021-04-13 05:17
 • #114: Đáng sợ nhất, là nhân tâm2021-04-13 05:17
 • #115: Tiện ~ người chính là làm ra vẻ (cười nhạt lụa mỏng Hoà Thị Bích +)2021-04-13 05:18
 • #116: Hoàng tước tới2021-04-13 05:18
 • #117: Nội gian2021-04-13 05:18
 • #118: Chín tầng đài, băng quan (cười nhạt lụa mỏng Hoà Thị Bích +)2021-04-13 05:18
 • #119: Vương đối vương2021-04-13 05:18
 • #120: Lấy máu nhận chủ?2021-04-13 05:18
 • #121: Cái gì đều không có2021-04-13 05:18
 • #122: Sụp xuống2021-04-13 05:19
 • #123: Tam mặt, ra thủy2021-04-13 05:19
 • #124: Xưởng2021-04-13 05:19
 • #125: Bị hủy diệt thời gian2021-04-13 05:19
 • #126: Lỗ vốn?2021-04-13 05:19
 • #127: Giáo, khảo thí thành tích2021-04-13 05:19
 • #128: Học tra nghịch tập2021-04-13 05:19
 • #129: Nghịch tập lúc sau, trận bóng rổ!2021-04-13 05:20
 • #130: Ngoài ý liệu!2021-04-13 05:20
 • #131: Nghịch chuyển2021-04-13 05:20
 • #132: Bạo lực bóng rổ!2021-04-13 05:20
 • #133: Quỷ chiêu2021-04-13 05:20
 • #134: Kết cục, nỗi khổ riêng2021-04-13 05:20
 • #135: Tam chiếc xe, bốn cái nữ!2021-04-13 05:20
 • #136: Sờ sờ, khách thăm!2021-04-13 05:21
 • #137: Cô cô2021-04-13 05:21
 • #138: Một cái ý đồ đến, hai cái tin tức2021-04-13 05:21
 • #139: Huyết so nước lạnh2021-04-13 05:21
 • #140: Văn cổ đại hội2021-04-13 05:21
 • #141: Mặc2021-04-13 05:21
 • #142: Phỏng phẩm, vẫn là danh phẩm?2021-04-13 05:21
 • #143: Mưa bụi Giang Nam mặc2021-04-13 05:22
 • #144: Mèo chiêu tài, có dám hay không!2021-04-13 05:22
 • #145: Đồ tham ăn có khí vận2021-04-13 05:22
 • #146: Nhất lưu không được, là tiền2021-04-13 05:22
 • #147: Áp đặt2021-04-13 05:22
 • #148: Ngự bảo Chương 148 80 vạn, hắc một mảnh!2021-04-13 05:22
 • #149: Lam phỉ, Tùy Dặc tới một đao!2021-04-13 05:22
 • #150: Một ngàn vạn, hai mươi vạn!2021-04-13 05:23
 • #151: Lễ vật2021-04-13 05:23
 • #152: Có ngươi như vậy báo đáp ân tình sao!2021-04-13 05:23
 • #153: Cảnh sát, bắt người!2021-04-13 05:23
 • #154: Thật giả2021-04-13 05:23
 • #155: Trong tay mặc2021-04-13 05:23
 • #156: Tùng Sơn kiếm, thanh nguyệt kiếm2021-04-13 05:23
 • #157: Tỉnh thành2021-04-13 05:24
 • #158: Diệp Sở Nam2021-04-13 05:24
 • #159: Mua phòng2021-04-13 05:24
 • #160: Từ chức2021-04-13 05:24
 • #161: Bá khí trắc lậu thượng đế2021-04-13 05:24
 • #162: Bệnh viện2021-04-13 05:24
 • #163: She nói what?2021-04-13 05:24
 • #164: Người tới không có ý tốt, Diệp gia giảo hồ2021-04-13 05:25
 • #165: Diệp tuyệt, người cũng như tên2021-04-13 05:25
 • #166: Công tâm vì thượng2021-04-13 05:25
 • #167: Say rượu nữ tử2021-04-13 05:25
 • #168: Bỏ mạng chi xe!2021-04-13 05:25
 • #169: Mười ba hào biệt thự2021-04-13 05:25
 • #170: Thu ấm như nước, hạ lạnh với tình2021-04-13 05:25
 • #171: Ta ở thọc gậy bánh xe2021-04-13 05:26
 • #172: Thương thảo2021-04-13 05:26
 • #173: Thăm viếng2021-04-13 05:26
 • #174: Tre bương thôn, trúc điêu!2021-04-13 05:26
 • #175: Mất tích tiểu đao, bí ẩn2021-04-13 05:26
 • #176: Liêu Trai?2021-04-13 05:26
 • #177: Yên khởi, ba hang!2021-04-13 05:26
 • #178: Giảo hoạt hồ ly!2021-04-13 05:27
 • #179: Trúc thượng người thiếu niên2021-04-13 05:27
 • #180: Da dê cuốn, Trung Hoa của quý?2021-04-13 05:27
 • #181: Trong nước, vách núi hạ!2021-04-13 05:27
 • #182: Bạch lân thạch, điên nữ nhân!2021-04-13 05:27
 • #183: Ngụy trang ác quỷ2021-04-13 05:28
 • #184: Phúc họa tương y2021-04-13 05:28
 • #185: Giang Trầm Ngư2021-04-13 05:28
 • #186: Sử thượng nhất bình tĩnh mất trí nhớ tỷ2021-04-13 05:28
 • #187: Ưu tú, ưu việt2021-04-13 05:28
 • #188: Treo giá2021-04-13 05:28
 • #189: Khẩu vị nặng2021-04-13 05:28
 • #190: Xin lỗi, ta mới vừa chuyển giáo2021-04-13 05:29
 • #191: Mới đến2021-04-13 05:29
 • #192: Huỷ hoại nàng! Người tới không có ý tốt!2021-04-13 05:29
 • #193: Nàng không phải không có người che chở2021-04-13 05:29
 • #194: Năm cái nữ nhân!2021-04-13 05:29
 • #195: Đường gia người, tới!2021-04-13 05:29
 • #196: Vân gia kẻ điên, sát!2021-04-13 05:29
 • #197: Yêu Khuyết2021-04-13 05:30
 • #198: Là ai?2021-04-13 05:30
 • #199: Kế tiếp2021-04-13 05:30
 • #200: Đàm phán2021-04-13 05:30
 • #201: Biểu tỷ, ngươi hảo2021-04-13 05:30
 • #202: Nguyên lai là cố nhân... Biểu tỷ2021-04-13 05:30
 • #203: Thu thủy lượn lờ, giai nhân Tần tang2021-04-13 05:30
 • #204: Lọ thuốc hít, đấu!2021-04-13 05:30
 • #205: Ngươi tạc ta!2021-04-13 05:31
 • #206: Ta không ăn cỏ2021-04-13 05:31
 • #207: Ngươi thu ta đi2021-04-13 05:31
 • #208: Mặt tiền cửa hàng2021-04-13 05:31
 • #209: Song Hoàng2021-04-13 05:31
 • #210: Tề xinh đẹp2021-04-13 05:31
 • #211: Hôm qua khách2021-04-13 05:31
 • #212: Trong phòng hoa viên, hoa trung bể bơi, trong nước người2021-04-13 05:31
 • #213: Là nàng, vẫn là hắn?2021-04-13 05:32
 • #214: Khử nhựa da họa2021-04-13 05:32
 • #215: Khuất phục? Cảnh cáo?2021-04-13 05:32
 • #216: Còn không có tới, tới!2021-04-13 05:32
 • #217: Như thế nào nhiều người như vậy2021-04-13 05:32
 • #218: Tìm tra!2021-04-13 05:33
 • #219: Biến đổi bất ngờ, ai thiết kế?2021-04-13 05:33
 • #220: Rút củi dưới đáy nồi, đuổi tận giết tuyệt!2021-04-13 05:33
 • #221: Trái cây công tử2021-04-13 05:33
 • #222: Xuất phát!2021-04-13 05:33
 • #223: Không cần tùy tiện chơi thương2021-04-13 05:33
 • #224: Nàng, ta bao!2021-04-13 05:33
 • #225: Tiêu nhược bàn thạch2021-04-13 05:33
 • #226: Một cái mương, dương lão đầu quái!2021-04-13 05:34
 • #227: Xé bức không?2021-04-13 05:34
 • #228: Một con mắt, lão thử đầu2021-04-13 05:34
 • #229: Rất là thú vị2021-04-13 05:34
 • #230: Tử sa châu báu2021-04-13 05:34
 • #231: Màu trắng không tính sao?2021-04-13 05:34
 • #232: Lạnh thấu tim, tâm phi dương!2021-04-13 05:34
 • #233: Song Hoàng?2021-04-13 05:35
 • #234: Có bệnh đến trị!2021-04-13 05:35
 • #235: Hồng sơn công viên2021-04-13 05:35
 • #236: Quyển sách nhỏ2021-04-13 05:35
 • #237: Sờ chỗ nào?2021-04-13 05:35
 • #238: Phi bình thường phản kích!2021-04-13 05:35
 • #239: Nếu có một đóa hoa đã khai2021-04-13 05:35
 • #240: Quỷ dị mao liêu, xuân bị thương!2021-04-13 05:35
 • #241: Biến cố2021-04-13 05:36
 • #242: Trung, vẫn là không trúng?2021-04-13 05:36
 • #243: Quả nhiên suy sụp!2021-04-13 05:36
 • #244: Ta không thiếu tiền2021-04-13 05:36
 • #245: Bổng sát? Đồng đội ngu như heo2021-04-13 05:36
 • #246: Hoàng phỉ2021-04-13 05:36
 • #247: Chủ động vẫn là bị động?2021-04-13 05:36
 • #248: Nghe trộm! Thiếu cái nhị a2021-04-13 05:37
 • #249: Tiêu vương2021-04-13 05:37
 • #250: Xin lỗi, ta chỉ có thể cự tuyệt ngươi2021-04-13 05:37
 • #251: Liên tục xem2021-04-13 05:37
 • #252: Không ước2021-04-13 05:37
 • #253: Một cái hạt dưa2021-04-13 05:37
 • #254: Sa mạc, tử vong nơi2021-04-13 05:37
 • #255: Vưu vật có kiếm2021-04-13 05:37
 • #256: Lưu sa bạch cốt2021-04-13 05:38
 • #257: Tương tư tận xương2021-04-13 05:38
 • #258: Thạch đôn người trong2021-04-13 05:38
 • #259: Địa long2021-04-13 05:38
 • #260: Lâu Lan2021-04-13 05:38
 • #261: Bản đồ vẫn là người?2021-04-13 05:38
 • #262: Kẻ thứ ba!2021-04-13 05:38
 • #263: Trong sông có cái gì!2021-04-13 05:38
 • #264: Lưu sa gió lốc! Nhảy sông!2021-04-13 05:39
 • #265: Độc!2021-04-13 05:39
 • #266: Một niệm Trường An2021-04-13 05:39
 • #267: Ba người tổ2021-04-13 05:39
 • #268: Lâu Lan người còn có quải thi văn hóa?2021-04-13 05:39
 • #269: Có nội gian2021-04-13 05:39
 • #270: Sa mạc phi ưng2021-04-13 05:39
 • #271: Quỷ kéo tường?2021-04-13 05:40
 • #272: Ba cái điểm đáng ngờ2021-04-13 05:40
 • #273: Thổ hào, tùy hứng!2021-04-13 05:40
 • #274: Xà độc2021-04-13 05:40
 • #275: Nữ nhân, coi khinh không được2021-04-13 05:40
 • #276: Ngươi xúc cảm, ta nhớ kỹ2021-04-13 05:40
 • #277: Đường Môn hắc sao băng!2021-04-13 05:40
 • #278: Bốn loại ô vuông, mệnh lệnh!2021-04-13 05:40
 • #279: Thần miếu, tháp!2021-04-13 05:41
 • #280: Xà yêu!2021-04-13 05:41
 • #281: Ai mở ra cơ quan?2021-04-13 05:41
 • #282: Nàng phản bội ta!2021-04-13 05:41
 • #283: Trong ao hộp, huyết trung tay2021-04-13 05:41
 • #284: Cơ duyên xảo hợp? Quang!2021-04-13 05:41
 • #285: Ngàn năm một huyết tế, cửu trọng chín Yêu Lâu2021-04-13 05:42
 • #286: Lâu Lan2021-04-13 05:42
 • #287: Tùy Dặc, ngươi mau trở lại2021-04-13 05:42
 • #288: Người hoành sát chi2021-04-13 05:42
 • #289: Thủy yêm hầm ngầm, chạy trốn!2021-04-13 05:42
 • #290: Xuyên qua?2021-04-13 05:42
 • #291: Nhân cách thứ hai tái hiện!2021-04-13 05:42
 • #292: Khách không mời mà đến2021-04-13 05:42
 • #293: Vô duyên liên lụy2021-04-13 05:42
 • #294: Mất trí nhớ vẫn là mất trí nhớ?2021-04-13 05:43
 • #295: Bọc ngực sự kiện2021-04-13 05:43
 • #296: Dương cao đạm2021-04-13 05:43
 • #297: Đi xa, mạch khoáng2021-04-13 05:43
 • #298: Điều động tài chính2021-04-13 05:43
 • #299: Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn (1 vui sướng, các cô nương)2021-04-13 05:43
 • #300: Phân tích, quỷ dị2021-04-13 05:43
 • #301: Tiêu điều vắng vẻ, tiêu nhiễm quân2021-04-13 05:44
 • #302: Giống như đã từng tương tự người2021-04-13 05:44
 • #303: Gặp lại2021-04-13 05:44
 • #304: Giáo, Tần tang2021-04-13 05:44
 • #305: Văn nghệ hội diễn, trở lên tre bương thôn2021-04-13 05:44
 • #306: Mất tích, tỉnh người tới2021-04-13 05:44
 • #307: Vết máu, đang xem ta2021-04-13 05:44
 • #308: Nóc nhà bản2021-04-13 05:44
 • #309: Nhị hung thủ2021-04-13 05:45
 • #310: Kỳ thạch giáp cốt, long mạch2021-04-13 05:45
 • #311: Phong long thạch, bạc hồ nước2021-04-13 05:45
 • #312: Phong long nhận2021-04-13 05:45
 • #313: Văn hóa tiết, cứu tràng?2021-04-13 05:45
 • #314: Tân nhân người xưa, đông tây nam bắc2021-04-13 05:45
 • #315: Ca vũ, ca võ2021-04-13 05:45
 • #316: Võ, một loại khác hình thức2021-04-13 05:45
 • #317: Các ngươi có thể thay đổi người2021-04-13 05:46
 • #318: Dương thụy, báo thù?2021-04-13 05:46
 • #319: Biến mất một cầu, đoạn rớt vợt bóng2021-04-13 05:46
 • #320: Kiến huyết phong hầu!2021-04-13 05:46
 • #321: Đấu giá hội2021-04-13 05:46
 • #322: Nàng không xem giải trí bản, quái nhân?2021-04-13 05:46
 • #323: Không phải người? Trang Tử Liễu2021-04-13 05:46
 • #324: Kịch biến! Vong2021-04-13 05:46
 • #325: Chưa bao giờ như thế thanh tỉnh2021-04-13 05:47
 • #326: Ám dạ tuyệt sát2021-04-13 05:47
 • #327: Thanh đàm chùa, tâm kinh2021-04-13 05:47
 • #328: Chung không rời2021-04-13 05:47
 • #329: Điên rồi người khác ma2021-04-13 05:47
 • #330: Hạ táng2021-04-13 05:47
 • #331: Quạ đen, cung, người2021-04-13 05:47
 • #332: Nàng, đã trở lại2021-04-13 05:48
 • #333: Thiên vị cùng ta là địch?2021-04-13 05:48
 • #334: Ta đã trở về, ngươi nhưng vui mừng?2021-04-13 05:48
 • #335: Ngày mưa2021-04-13 05:48
 • #336: Ly thủy xích lộ bình2021-04-13 05:48
 • #337: Phúc an cô nhi viện, phiêu vũ trà lâu2021-04-13 05:48
 • #338: Tái kiến Trang Tử Liễu2021-04-13 05:48
 • #339: Phúc an2021-04-13 05:49
 • #340: Năm đó2021-04-13 05:49
 • #341: Hoa tâm2021-04-13 05:49
 • #342: Quốc lộ2021-04-13 05:49
 • #343: SSS-1, Tùy Dặc2021-04-13 05:49
 • #344: Bảng Nhãn2021-04-13 05:49
 • #345: Thư các toà nhà hình tháp, mảnh nhỏ2021-04-13 05:49
 • #346: Khởi hành, khai giảng2021-04-13 05:49
 • #347: Khảo cổ muội tử2021-04-13 05:50
 • #348: Bạn cùng phòng2021-04-13 05:50
 • #349: Tương đương tùy hứng a2021-04-13 05:50
 • #350: Yến đường liễu, minh châu ngọc, Diệp gia có Trường An2021-04-13 05:50
 • #351: Người thứ tư2021-04-13 05:50
 • #352: Nổ mạnh2021-04-13 05:50
 • #353: Chiến quốc ngọc bội, trấn nhỏ2021-04-13 05:50
 • #354: Người giang hồ2021-04-13 05:50
 • #355: Hà Thần2021-04-13 05:50
 • #356: Tiểu túi da túi, cổ2021-04-13 05:51
 • #357: Tường nội có quỷ2021-04-13 05:51
 • #358: Động phòng, yêu thần2021-04-13 05:51
 • #359: Thần tiên?2021-04-13 05:51
 • #360: Ngự bảo Chương 360 帿, độc long mương2021-04-13 05:51
 • #361: Đuổi thi, thi diêu2021-04-13 05:51
 • #362: Quỷ chung, tâm chỗ sợ2021-04-13 05:51
 • #363: Thi hạ nhân2021-04-13 05:52
 • #364: Cẩn thận... Một ít2021-04-13 05:52
 • #365: Tấm ảnh lân2021-04-13 05:52
 • #366: Cơ quan cự thạch, lông xanh bánh chưng2021-04-13 05:53
 • #367: Ngươi ngồi ở nhân gia quan tài thượng2021-04-13 05:53
 • #368: Song táng2021-04-13 05:53
 • #369: Kẻ thù gặp mặt hết sức gương mặt tươi cười!2021-04-13 05:53
 • #370: Kẻ lừa đảo2021-04-13 05:53
 • #371: Binh tôm tướng cua vương đối vương!2021-04-13 05:54
 • #372: Thất trung thất2021-04-13 05:54
 • #373: Sơ hở2021-04-13 05:54
 • #374: Yêu thần2021-04-13 05:54
 • #375: Ngầm mật đạo2021-04-13 05:55
 • #376: Mộ thượng chi thú2021-04-13 05:55
 • #377: Cần2021-04-13 05:55
 • #378: Nhắc nhở?2021-04-13 05:55
 • #379: Trường sinh cùng tung hoành2021-04-13 05:56
 • #380: Phản đồ lại thấy phản đồ!2021-04-13 05:56
 • #381: Treo lên, ngồi dậy2021-04-13 05:56
 • #382: Rơi xuống2021-04-13 05:56
 • #383: Kia không phải mẹ ngươi2021-04-13 05:56
 • #384: Nhân cách thứ hai, tuyệt đối bức cách!2021-04-13 05:57
 • #385: Tiểu thất2021-04-13 05:57
 • #386: Bạo tẩu Cung Cửu!2021-04-13 05:57
 • #387: Ngươi họ cẩu2021-04-13 05:57
 • #388: Xác chết vùng dậy2021-04-13 05:57
 • #389: Thiên Phật thủ, tuất2021-04-13 05:58
 • #390: Nhịn đau cắt thịt2021-04-13 05:58
 • #391: Sherlock, bắc băng lang tộc2021-04-13 05:58
 • #392: Cuối cùng giết chóc giả2021-04-13 05:58
 • #393: Tục mệnh, đổi mệnh2021-04-13 05:58
 • #394: Lễ tang2021-04-13 05:59
 • #395: Không tiếng động2021-04-13 05:59
 • #396: Đưa tài đồng nữ2021-04-13 05:59
 • #397: Một giang xuân thủy, quốc dân tổng tài!2021-04-13 05:59
 • #398: Ngươi không dám2021-04-13 06:00
 • #399: Cổ phong xã2021-04-13 06:00
 • #400: Cầm, tự2021-04-13 06:00
 • #401: Tú sắc khả xan2021-04-13 06:00
 • #402: Tô Tử Mộc2021-04-13 06:00
 • #403: Trịnh công quán2021-04-13 06:01
 • #404: Tứ hợp viện2021-04-13 06:01
 • #405: Tào thị huynh muội2021-04-13 06:01
 • #406: Quân đao2021-04-13 06:01
 • #407: Ngươi là ở vũ nhục ta?2021-04-13 06:02
 • #408: Căn nguyên2021-04-13 06:02
 • #409: Lo lắng âm thầm2021-04-13 06:02
 • #410: Mưu đồ bí mật2021-04-13 06:02
 • #411: Tìm tra2021-04-13 06:02
 • #412: Cạnh bảo2021-04-13 06:03
 • #413: Trò chơi2021-04-13 06:03
 • #414: Nhung vệ giáp, da người!2021-04-13 06:03
 • #415: Báo nguy!2021-04-13 06:03
 • #416: Thiếu một trương da2021-04-13 06:03
 • #417: Ngự bảo Chương 4172021-04-13 06:04
 • #418: Việt Bắc Khanh2021-04-13 06:04
 • #419: Hiềm nghi, định tội2021-04-13 06:04
 • #420: Nội Vệ2021-04-13 06:04
 • #421: Một đêm2021-04-13 06:04
 • #422: Đặc thù người2021-04-13 06:05
 • #423: Giải tỏa nghi vấn2021-04-13 06:05
 • #424: Tô gia2021-04-13 06:05
 • #425: Trí Viễn tước phủ (chipona Hoà Thị Bích +)2021-04-13 06:05
 • #426: Tin tức2021-04-13 06:05
 • #427: Tương mời2021-04-13 06:05
 • #428: Mười ba, mười chín!2021-04-13 06:06
 • #429: Phòng2021-04-13 06:06
 • #430: Vũ khí2021-04-13 06:06
 • #431: Địa lý vị trí, ngắm bắn!2021-04-13 06:06
 • #432: Phía chính phủ ám sát?2021-04-13 06:07
 • #433: Giết chết! Thử! Mất tích!2021-04-13 06:07
 • #434: Nội gian!2021-04-13 06:07
 • #435: Ngầm lao tù2021-04-13 06:07
 • #436: Tân ngoại ngữ, người ở dưới chân2021-04-13 06:08
 • #437: Tầng hầm ngầm nội nữ nhân2021-04-13 06:08
 • #438: Mười lăm phút2021-04-13 06:08
 • #439: Kịp thời2021-04-13 06:08
 • #440: Không thấy!2021-04-13 06:08
 • #441: Nửa bên dương hài cốt!2021-04-13 06:09
 • #442: Một cái khác kế hoạch2021-04-13 06:09
 • #443: Tam tỷ muội PK đại chiến!?2021-04-13 06:09
 • #444: Nhung quỷ (443 nội dung đã bình thường, hôm nay song càng)2021-04-13 06:09
 • #445: Giáp hạ nhân2021-04-13 06:10
 • #446: Chờ một người (chipona Hoà Thị Bích)2021-04-13 06:10
 • #447: Huyết nhục2021-04-13 06:10
 • #448: Tâm duyệt chi2021-04-13 06:10
 • #449: Đã trở lại2021-04-13 06:10
 • #450: Hộp gỗ2021-04-13 06:11
 • #451: Người này có bệnh2021-04-13 06:11
 • #452: Chung kết ngụy trang2021-04-13 06:11
 • #453: Chuyển nhà2021-04-13 06:11
 • #454: Hoa cá mập tái kiến2021-04-13 06:12
 • #455: Dẫn xà xuất động?2021-04-13 06:12
 • #456: Luân Đôn, quân sĩ Titan2021-04-13 06:12
 • #457: Công tước phu nhân2021-04-13 06:12
 • #458: Đúng lúc khắc2021-04-13 06:13
 • #459: Âu đức, old!2021-04-13 06:13
 • #460: Kê Huyết Thạch2021-04-13 06:13
 • #461: Quý tộc xé bức đại chiến!2021-04-13 06:13
 • #462: Chủy thủ cùng ngà voi!2021-04-13 06:14
 • #463: Tập kích!2021-04-13 06:14
 • #464: Hoài nghi2021-04-13 06:14
 • #465: Quân sĩ hội nghị2021-04-13 06:14
 • #466: Làm theo cách trái ngược2021-04-13 06:14
 • #467: Kế hoạch2021-04-13 06:14
 • #468: Tới cửa Joseph2021-04-13 06:14
 • #469: Chân chính uy hiếp2021-04-13 06:14
 • #470: Anh quốc Luân Đôn khu mạo hiểm hiệp hội2021-04-13 06:15
 • #471: Cách đấu!2021-04-13 06:15
 • #472: Mười lăm tràng, đến từ Trung Quốc cao thủ!2021-04-13 06:15
 • #473: Hoa hồng hầu tước, đầu sát!2021-04-13 06:15
 • #474: Foil cùng nàng kiếm2021-04-13 06:15
 • #475: Khủng bố giao dịch thị trường, Justin!2021-04-13 06:15
 • #476: Lễ phục2021-04-13 06:15
 • #477: Cô đảo, địa ngục hỏa2021-04-13 06:16
 • #478: Duy ân hoa hồng2021-04-13 06:16
 • #479: Ma pháp2021-04-13 06:16
 • #480: Lâu đài cổ, khách khứa2021-04-13 06:16
 • #481: Nàng thế nào?2021-04-13 06:16
 • #482: Tường vi thân vương Natasha!2021-04-13 06:17
 • #483: Vũ khúc2021-04-13 06:17
 • #484: Bạch kim cùng tùy ý!2021-04-13 06:17
 • #485: Hai mươi viên vũ2021-04-13 06:17
 • #486: Ta nhớ kỹ ngươi2021-04-13 06:17
 • #487: Mạc sâm đặc2021-04-13 06:17
 • #488: Bích hoạ2021-04-13 06:17
 • #489: Huyễn!2021-04-13 06:17
 • #490: Cúc non đồ, mất tích!2021-04-13 06:18
 • #491: Nhiệm vụ cốt truyện2021-04-13 06:18
 • #492: Thịt nướng vị2021-04-13 06:18
 • #493: Bị giết chết Yale đại thân vương!2021-04-13 06:18
 • #494: Nửa đường chặn giết!2021-04-13 06:18
 • #495: Hung thủ, Natasha?2021-04-13 06:18
 • #496: Còn tưởng rằng thực hàm súc đâu2021-04-13 06:18
 • #497: Các ngươi muốn, chính là ta muốn2021-04-13 06:19
 • #498: Chịu đựng này một đêm2021-04-13 06:19
 • #499: Pha lê ra tới chúng nó2021-04-13 06:19
 • #500: Cụt tay2021-04-13 06:19
 • #501: Jesus2021-04-13 06:19
 • #502: Có chút khủng bố2021-04-13 06:20
 • #503: Tính kiến thiết lên tiếng2021-04-13 06:20
 • #504: Bảy tội2021-04-13 06:20
 • #505: Đỉnh, hoàng tuyền kiếm!2021-04-13 06:20
 • #506: Tranh đoạt!2021-04-13 06:20
 • #507: Vô lực phản kháng, vậy thuận theo2021-04-13 06:20
 • #508: Địa ngục hỏa phẫn nộ!2021-04-13 06:21
 • #509: To lớn người khổng lồ xem, TP12021-04-13 06:21
 • #510: Trong bóng đêm người, Florencia2021-04-13 06:21
 • #511: Hoàng tuyền long sư, NPC?2021-04-13 06:21
 • #512: Xé rách phong ấn2021-04-13 06:21
 • #513: Nề hà ấn, tạp tác?2021-04-13 06:21
 • #514: Nàng không hảo xuống tay2021-04-13 06:21
 • #515: Bùng nổ!2021-04-13 06:22
 • #516: Là vu, vẫn là nàng?2021-04-13 06:22
 • #517: Thắng bại đã phân?2021-04-13 06:22
 • #518: Địa ngục khuyển, địa mạch đoạn mũi tên2021-04-13 06:22
 • #519: Vu, mà cù2021-04-13 06:23
 • #520: Chân chính Florencia (hôm nay canh ba)2021-04-13 06:23
 • #521: Tham lam, hy sinh cùng từ bỏ2021-04-13 06:23
 • #522: Hòa tan du, TP3! (Hôm nay liền song càng)2021-04-13 06:23
 • #523: Tam tao thuyền!2021-04-13 06:23
 • #524: Khải Lợi tư đặc, hắc bạch vẻ mặt!2021-04-13 06:24
 • #525: Vu trĩ2021-04-13 06:24
 • #526: Cấm kỵ lâm!2021-04-13 06:24
 • #527: Bại! Hợp tác?2021-04-13 06:24
 • #528: Phản phệ? Hiệp nghị? Chân chính địa ngục khuyển2021-04-13 06:25
 • #529: Ô, đã lâu không thấy2021-04-13 06:25
 • #530: Hải thị thận lâu? Quang cùng ám va chạm!2021-04-13 06:25
 • #531: Hắn muốn tranh bá thế giới?2021-04-13 06:25
 • #532: Quân tình bảy chỗ!2021-04-13 06:25
 • #533: Kim ô2021-04-13 06:26
 • #534: Nghịch chuyển2021-04-13 06:26
 • #535: Cao lãnh, chế bá2021-04-13 06:26
 • #536: Đối thoại2021-04-13 06:26
 • #537: Ngươi như thế nào có thể như vậy hắc!2021-04-13 06:26
 • #538: Có mục đích vẫn là thật khiêu khích?2021-04-13 06:27
 • #539: Ta tới đón người (hôm nay vẫn là song càng)2021-04-13 06:27
 • #540: Kế tiếp, chân chính mục đích?2021-04-13 06:27
 • #541: Hàng tết2021-04-13 06:27
 • #542: Thái Tử đảng2021-04-13 06:27
 • #543: Nguy hiểm người2021-04-13 06:27
 • #544: Giao thừa2021-04-13 06:28
 • #545: Cục đá? (Trở về ngàn năm Hoà Thị Bích +3)2021-04-13 06:28
 • #546: Đột nhiên không kịp dự phòng phiền toái (trở về ngàn năm Hoà Thị Bích +4)2021-04-13 06:28
 • #547: Thật cẩn thận như đi trên băng mỏng (trở về ngàn năm Hoà Thị Bích +5)2021-04-13 06:28
 • #548: Tín ngưỡng (một cái bi thương chuyện xưa Hoà Thị Bích +) )2021-04-13 06:28
 • #549: Khai giảng quân huấn cắt tóc sự kiện! (Tha nguyệt Hoà Thị Bích +)2021-04-13 06:29
 • #550: Quân huấn quân huấn quân huấn! (Nguyện lấy mỉm cười đổi lạnh nhạt Hoà Thị Bích +)2021-04-13 06:29
 • #551: Nhất sát chiêu (chipona Hoà Thị Bích +)2021-04-13 06:29
 • #552: Chế phục dụ hoặc? (Nhớ, biết thu Hoà Thị Bích +1)2021-04-13 06:29
 • #553: Ta không nói giỡn (trở về ngàn năm Hoà Thị Bích +)2021-04-13 06:29
 • #554: Ngẫu nhiên vẫn là thử? (Thẩu hàm linh sủng duyên +1)2021-04-13 06:30
 • #555: Nhà tắm phong vân2021-04-13 06:30
 • #556: Diễn đàn tranh luận, đồng franc khắc!2021-04-13 06:30
 • #557: Lai khách2021-04-13 06:30
 • #558: Ngắm bắn? (Thẩu hàm linh sủng duyên +2)2021-04-13 06:30
 • #559: Bản thảo, lên tiếng? (Thẩu hàm linh sủng duyên +3)2021-04-13 06:30
 • #560: Phi giống nhau ngôn ngữ phương thức2021-04-13 06:31
 • #561: Một Cố Tam Tư2021-04-13 06:31
 • #562: Đàn anh hội tụ2021-04-13 06:31
 • #563: Hảo hảo học tập, nghiêm túc sinh hoạt2021-04-13 06:31
 • #564: Hắc đế, lại là địa ngục hỏa?2021-04-13 06:31
 • #565: Ba cái video (Thẩu hàm linh sủng duyên +5)2021-04-13 06:32
 • #566: Cứu ta2021-04-13 06:32
 • #567: Địch ý cục đá2021-04-13 06:32
 • #568: Hello, Tùy Dặc2021-04-13 06:32
 • #569: Hoàng Hậu là ai?2021-04-13 06:33
 • #570: Hôn nhân2021-04-13 06:33
 • #571: Đêm tối2021-04-13 06:33
 • #572: Kỵ2021-04-13 06:33
 • #573: Cầu cứu lão Vu sư (Thẩu hàm linh sủng duyên +6)2021-04-13 06:33
 • #574: Pharaoh ghi chép2021-04-13 06:33
 • #575: Thần chi pho tượng2021-04-13 06:34
 • #576: Một cái khác bí địa2021-04-13 06:34
 • #577: Hiện thực cùng internet2021-04-13 06:34
 • #578: Quốc gia yêu cầu ngươi2021-04-13 06:34
 • #579: Amanda2021-04-13 06:34
 • #580: Tâm lý, bệnh trạng2021-04-13 06:34
 • #581: Một cái khác trò chơi2021-04-13 06:34
 • #582: Hoa Sơn sương mù (hôm nay vội, canh một, ngày mai bổ)2021-04-13 06:34
 • #583: Trong phòng người, trong phòng huyết2021-04-13 06:35
 • #584: Hai các các chủ2021-04-13 06:35
 • #585: Đi cửa sau tơ vàng miêu2021-04-13 06:35
 • #586: Nói chẳng phân biệt... Cái gì?2021-04-13 06:35
 • #587: Giằng co2021-04-13 06:35
 • #588: Một người2021-04-13 06:35
 • #589: Thi thể2021-04-13 06:35
 • #590: Thời gian2021-04-13 06:36
 • #591: Bắc giam bụng (Thẩu hàm linh sủng duyên +7)2021-04-13 06:36
 • #592: Hợp tác (Thẩu hàm linh sủng duyên +8)2021-04-13 06:36
 • #593: Cấm2021-04-13 06:36
 • #594: Thần chi mắt cùng thiết cầu2021-04-13 06:36
 • #595: Tế đủ2021-04-13 06:36
 • #596: Rơi xuống (Thẩu hàm linh sủng duyên +9)2021-04-13 06:36
 • #597: Sơn cùng sơn, rượu càng rượu2021-04-13 06:37
 • #598: Thủy thượng xác chết trôi2021-04-13 06:37
 • #599: Thiết diện tổng bắt2021-04-13 06:37
 • #600: Tống nói, vòng tay2021-04-13 06:37
 • #601: Đại Vận Hà, tòa nhà2021-04-13 06:37
 • #602: Vò rượu, mười hai người (Thẩu hàm linh sủng duyên +10)2021-04-13 06:37
 • #603: Rắn rết mỹ nhân2021-04-13 06:37
 • #604: Đại Lý Tự (hôm nay chỉ 4000 tự, bởi vì di động word vấn đề, cần thiết tách ra)2021-04-13 06:38
 • #605: Dương tố2021-04-13 06:38
 • #606: Ám sát! (Thẩu hàm Hoà Thị Bích +)2021-04-13 06:38
 • #607: Thế lực, môn phiệt2021-04-13 06:38
 • #608: Trịnh long2021-04-13 06:38
 • #609: Trịnh long2021-04-13 06:38
 • #610: Dưới ánh trăng hồng2021-04-13 06:38
 • #611: Trong quần bảo tàng2021-04-13 06:38
 • #612: Phân biệt, Dương Châu2021-04-13 06:38
 • #613: Thủy sa giúp2021-04-13 06:39
 • #614: Quỷ? (Hôm nay song càng, ngày mai thêm càng)2021-04-13 06:39
 • #615: Giang Hoài quân2021-04-13 06:39
 • #616: Hai cái thiếu niên (đường lá phong Hoà Thị Bích +)2021-04-13 06:39
 • #617: Lộng bảo đại hội2021-04-13 06:39
 • #618: Thiên Địa Huyền Hoàng2021-04-13 06:39
 • #619: Hắc ảnh, bạch ngọc Quan Âm!2021-04-13 06:39
 • #620: Lưng đeo hộp sắt Đột Quyết hùng ưng (gửi gắm tình cảm với sơn thủy Hoà Thị Bích +)2021-04-13 06:40
 • #621: Thương không phía trên! (Tha nguyệt Hoà Thị Bích +)2021-04-13 06:40
 • #622: Ngự ưng!2021-04-13 06:40
 • #623: Thạch người trong2021-04-13 06:40
 • #624: Thần văn2021-04-13 06:40
 • #625: Lý Tú Ninh2021-04-13 06:40
 • #626: Mãnh hổ trang (tà ác thủy tinh Hoà Thị Bích +1)2021-04-13 06:40
 • #627: Giây cung, túc sát! (Hôm nay liền canh một 4000 tự)2021-04-13 06:41
 • #628: Ma Môn vưu chim mỏi2021-04-13 06:41
 • #629: Phi thiên thạch long2021-04-13 06:41
 • #630: Thương thế (hôm nay song càng)2021-04-13 06:41
 • #631: Trường Sinh Quyết2021-04-13 06:41
 • #632: Bảy phó trường sinh đồ, động tĩnh2021-04-13 06:42
 • #633: Một cái song lâu2021-04-13 06:42
 • #634: Thượng Tú Phương2021-04-13 06:42
 • #635: Hồng Môn Yến2021-04-13 06:42
 • #636: Ngàn dặm mũi tên, trăm mét sát! (Chipona Hoà Thị Bích +)2021-04-13 06:42
 • #637: Tuyệt thế người (nhớ, biết thu Hoà Thị Bích +)2021-04-13 06:43
 • #638: Một người khác2021-04-13 06:43
 • #639: Bất quá tam2021-04-13 06:43
 • #640: Bí mật2021-04-13 06:43
 • #641: Tây Vực quỷ phục (chu lực phong ta yêu ngươi Hoà Thị Bích +)2021-04-13 06:43
 • #642: Vãng sinh2021-04-13 06:44
 • #643: Sát sinh2021-04-13 06:44
 • #644: Cuối cùng một người2021-04-13 06:44
 • #645: Tống Ngọc trí (joyce511 Hoà Thị Bích +)2021-04-13 06:44
 • #646: Chân chính cơ mật2021-04-13 06:44
 • #647: Rời đi, Trường An2021-04-13 06:45
 • #648: Kinh triệu ninh2021-04-13 06:45
 • #649: Ngẫu nhiên gặp được2021-04-13 06:45
 • #650: Ước người2021-04-13 06:45
 • #651: Như vậy thô châm2021-04-13 06:45
 • #652: Tìm tra (ngày mai đồng học kết hôn, tồn cảo, không thêm càng)2021-04-13 06:46
 • #653: Song chiến thần2021-04-13 06:46
 • #654: Thâm ý2021-04-13 06:46
 • #655: Giả tiên giả đứng đắn2021-04-13 06:46
 • #656: Lý gia Song Long2021-04-13 06:46
 • #657: Phong vân đem khởi (Nguyên Đán vui sướng, hôm nay thêm càng)2021-04-13 06:47
 • #658: Phụ khoa thánh thủ (chipona Hoà Thị Bích +)2021-04-13 06:47
 • #659: Thiên đều phường2021-04-13 06:47
 • #660: Ngươi có bệnh2021-04-13 06:47
 • #661: Cô nương nói quá lời2021-04-13 06:47
 • #662: Cấm dục hệ chuyện hài thô tục2021-04-13 06:48
 • #663: Loạn chiến2021-04-13 06:48
 • #664: Hồng nhan bạch cốt2021-04-13 06:48
 • #665: Đột Quyết đại đệ tử! (Tham vương cổ nguyệt Hoà Thị Bích +)2021-04-13 06:48
 • #666: Các ngươi hai cái không biết xấu hổ2021-04-13 06:48
 • #667: Đánh không đứng dậy2021-04-13 06:48
 • #668: Hắc thành cẩu2021-04-13 06:49
 • #669: Công chúa nếu2021-04-13 06:49
 • #670: Như cha như mẹ2021-04-13 06:49
 • #671: Thoát không thoát?2021-04-13 06:49
 • #672: Tùy tiên sinh, tưởng chơi xấu sao? (Hạ ly thu tiên ba +1)2021-04-13 06:49
 • #673: Lý Thế Dân2021-04-13 06:50
 • #674: Ngươi đáp ứng rồi?2021-04-13 06:50
 • #675: Loạn! Dương công bảo khố!2021-04-13 06:50
 • #676: Chuyên nghiệp cấp trộm mộ2021-04-13 06:50
 • #677: Chuyên nghiệp người da đen2021-04-13 06:50
 • #678: Các ngươi hai cái kẻ lừa đảo2021-04-13 06:51
 • #679: Ma Môn bổ thiên, thích khách!2021-04-13 06:51
 • #680: Phiêu tư đâu?2021-04-13 06:51
 • #681: Ở chung nhật tử2021-04-13 06:51
 • #682: Đóng băng2021-04-13 06:51
 • #683: Đột biến2021-04-13 06:52
 • #684: Hợp tác?2021-04-13 06:52
 • #685: Vô lậu chùa (hạ ly thu tiên ba +2)2021-04-13 06:52
 • #686: Túc sát2021-04-13 06:52
 • #687: Lưỡng bại câu thương2021-04-13 06:52
 • #688: Mặc yên tộc2021-04-13 06:53
 • #689: Thạch chi hiên2021-04-13 06:53
 • #690: Tranh giành thiên hạ, phong vương bái hầu2021-04-13 06:53
 • #691: Núi sâu biển mây2021-04-13 06:53
 • #692: Cố nhân ước hẹn2021-04-13 06:53
 • #693: Lạc Dương tiệc mừng thọ2021-04-13 06:53
 • #694: Phu nhân ngoại giao2021-04-13 06:54
 • #695: Hiệp nghị?2021-04-13 06:54
 • #696: Long Dương?2021-04-13 06:54
 • #697: Hải yêu2021-04-13 06:54
 • #698: Ngươi mặt đỏ2021-04-13 06:54
 • #699: Thí chủ có tà tính2021-04-13 06:55
 • #700: Xuân hương lâu2021-04-13 06:55
 • #701: Âm mưu2021-04-13 06:55
 • #702: Ngươi không cầu ta2021-04-13 06:55
 • #703: Thanh khải cung thủ2021-04-13 06:55
 • #704: Ta đã quên2021-04-13 06:56
 • #705: Bất tử liền hảo2021-04-13 06:56
 • #706: Mưu lược2021-04-13 06:56
 • #707: Đại chiến sắp tới2021-04-13 06:56
 • #708: Ninja binh đoàn2021-04-13 06:56
 • #709: Nàng có thể bị trói buộc bao lâu?2021-04-13 06:56
 • #710: Biến cố!2021-04-13 06:57
 • #711: Lạc Dương bến tàu, huyết tẩy!2021-04-13 06:57
 • #712: Nứt thuyền!2021-04-13 06:57
 • #713: Đạp mã băng hà tới! (Hạ ly thu tiên ba +3)2021-04-13 06:57
 • #714: Hắn sợ quang2021-04-13 06:58
 • #715: Giải ngữ2021-04-13 06:58
 • #716: Mười tám2021-04-13 06:58
 • #717: Thiên đao Tống thiếu, cờ kiếm thải lâm2021-04-13 06:58
 • #718: Đột biến!2021-04-13 06:58
 • #719: Ngụy trang (hạ ly thu tiên ba +4)2021-04-13 06:58
 • #720: Tiểu tế đàn2021-04-13 06:59
 • #721: Đế vương? (Hạ ly thu tiên ba +5)2021-04-13 06:59
 • #722: Dưới ánh trăng tế đàn2021-04-13 06:59
 • #723: Thanh u tiểu trúc2021-04-13 06:59
 • #724: Thượng thiện nhược thủy2021-04-13 06:59
 • #725: Ngây thơ2021-04-13 07:00
 • #726: Phòng bếp, trĩ!2021-04-13 07:00
 • #727: Sợ hãi (hôm nay liền canh một)2021-04-13 07:00
 • #728: Khốn cảnh?2021-04-13 07:00
 • #729: Bụi gai điểu truyền thuyết2021-04-13 07:00
 • #730: Kiết kia thảo nguyên2021-04-13 07:01
 • #731: Bụi gai điểu, tới!2021-04-13 07:01
 • #732: Morton kỵ binh, phi mã mục trường!2021-04-13 07:01
 • #733: Thượng tú tuần2021-04-13 07:01
 • #734: Phụ trớ chi tháp, rút dây động rừng?2021-04-13 07:02
 • #735: Nhập sổ!2021-04-13 07:02
 • #736: Tuyết thần tế2021-04-13 07:02
 • #737: Tiên đoán (hôm nay liền canh một)2021-04-13 07:02
 • #738: Địch nhị! (Xin lỗi ngày hôm qua đình cày xong)2021-04-13 07:02
 • #739: Hiến tế2021-04-13 07:02
 • #740: Trĩ! Khinh nhờn thần linh?2021-04-13 07:03
 • #741: Nhân cùng giận2021-04-13 07:03
 • #742: Lãnh thổ chủ quyền2021-04-13 07:03
 • #743: Hai bút cùng vẽ2021-04-13 07:03
 • #744: Trên đỉnh chi chiến (bốn hợp nhất đại phì chương)2021-04-13 07:04
 • #745: Thần huyết, thần thuật mười hai long (hạ ly thu +6)2021-04-13 07:04
 • #746: Thần duệ2021-04-13 07:04
 • #747: Kết thúc?2021-04-13 07:04
 • #748: Độ bất quá2021-04-13 07:05
 • #749: Mất mát nơi2021-04-13 07:05
 • #750: Âm dương sư (hạ ly thu +7)2021-04-13 07:05
 • #751: Xà mặt2021-04-13 07:05
 • #752: Lăng Vân Các2021-04-13 07:05
 • #753: Xấu hổ2021-04-13 07:06
 • #754: An lần tình minh, vì thuật mà đến2021-04-13 07:06
 • #755: Thuật chi chiến!2021-04-13 07:06
 • #756: Lưu ngươi thiên tùng vân trăm năm!2021-04-13 07:06
 • #757: Đông Hải2021-04-13 07:06
 • #758: Quỷ môn quan2021-04-13 07:07
 • #759: Ngàn thuyền sương mù điều2021-04-13 07:07
 • #760: Xé rách một cái lộ!2021-04-13 07:07
 • #761: Quỷ môn quan (hôm nay thân thể rất khó chịu, buổi tối mới mã một chương)2021-04-13 07:07
 • #762: Mất mát nơi, mất mát?2021-04-13 07:08
 • #763: Tông chủ2021-04-13 07:08
 • #764: Làm người vẫn là làm vu?2021-04-13 07:08
 • #765: Ngươi sinh ra tới (hạ ly cầu cầu Hoà Thị Bích +8)2021-04-13 07:08
 • #766: Nhận được đậu đậu2021-04-13 07:08
 • #767: Thiên bảng hắc bảng (thiếu tư mệnh thần vũ +1)2021-04-13 07:09
 • #768: Bát du!2021-04-13 07:09
 • #769: Gãy chân2021-04-13 07:09
 • #770: Người tới không có ý tốt2021-04-13 07:09
 • #771: Lý Tầm Hoan, Kiều Phong!2021-04-13 07:09
 • #772: Kiếm khí Trường Giang (thiếu tư mệnh thần vũ +2)2021-04-13 07:10
 • #773: Cắm đao mỹ nam tử2021-04-13 07:10
 • #774: Sâu (thiếu tư mệnh thần vũ +3)2021-04-13 07:10
 • #775: Bảy huyệt đi, Nhạc Bất Quần!2021-04-13 07:10
 • #776: Kinh hồng tiên tử (hôm nay không thêm càng)2021-04-13 07:10
 • #777: Một chén hai chén, tú ân ái?2021-04-13 07:11
 • #778: Loạn chiến2021-04-13 07:11
 • #779: Tranh đoạt (thiếu tư mệnh thần vũ +4)2021-04-13 07:11
 • #780: Hư hư thực thực phương đông?2021-04-13 07:11
 • #781: Một lưới bắt hết2021-04-13 07:12
 • #782: Phương đông tới (thiếu tư mệnh thần vũ +5)2021-04-13 07:12
 • #783: Đây là vu2021-04-13 07:12
 • #784: Cửu trọng yêu tháp?2021-04-13 07:12
 • #785: Chiến Thần Đồ Lục!2021-04-13 07:12
 • #786: Nói, vẫn là ma2021-04-13 07:13
 • #787: Một cái hứa hẹn2021-04-13 07:13
 • #788: Vong tình (cỏ 4 lá VS may mắn +)2021-04-13 07:13
 • #789: Ba người chi nhất2021-04-13 07:13
 • #790: Tam quốc liên quân! (Hôm nay liền hai càng)2021-04-13 07:13
 • #791: Quần chiến!2021-04-13 07:13
 • #792: Ba cái hiện đại người (song càng)2021-04-13 07:13
 • #793: Không nhúng tay2021-04-13 07:14
 • #794: Uy hiếp lực!2021-04-13 07:14
 • #795: Thế giới mảnh nhỏ, thời không loạn lưu!2021-04-13 07:14
 • #796: Thế giới mảnh nhỏ, cắn nuốt!2021-04-13 07:14
 • #797: Biệt ly (minh nguyệt ly thuyền Hoà Thị Bích +)2021-04-13 07:14
 • #798: Thế giới đại đồng (đừng nghĩ oai)2021-04-13 07:14
 • #799: Trở về2021-04-13 07:14
 • #800: Quay phim2021-04-13 07:15
 • #801: Trở về2021-04-13 07:15
 • #802: Biến cách, yêu thương?2021-04-13 07:15
 • #803: Bận rộn?2021-04-13 07:15
 • #804: Đã đang đợi ngươi (hắc 999 +)2021-04-13 07:15
 • #805: Ai nói ta thích chính là Trương Vô Kỵ2021-04-13 07:15
 • #806: Tình cảm (hôm nay không thêm càng)2021-04-13 07:15
 • #807: Khen ngươi một chút (cảm mạo đau đầu không thêm càng)2021-04-13 07:16
 • #808: Như vậy không hảo sao?2021-04-13 07:16
 • #809: XXX chuyên chúc võ công học tập sổ tay 12021-04-13 07:16
 • #810: Dơ đồ vật2021-04-13 07:16
 • #811: Nguy cơ!2021-04-13 07:16
 • #812: Bí mật? (Khôi phục song càng)2021-04-13 07:16
 • #813: Trung ương lao ngục đào phạm2021-04-13 07:16
 • #814: Kỳ thật ngươi không xấu2021-04-13 07:17
 • #815: Phản ứng2021-04-13 07:17
 • #816: Cự tuyệt không?2021-04-13 07:17
 • #817: Giây bại, người quen?2021-04-13 07:17
 • #818: Đối thoại2021-04-13 07:17
 • #819: Xé rách mặt?2021-04-13 07:17
 • #820: Hà tất lưu ngươi2021-04-13 07:17
 • #821: A Ngốc2021-04-13 07:18
 • #822: Mộng?2021-04-13 07:18
 • #823: Ta cho ngươi khai điểm dược2021-04-13 07:18
 • #824: Anh tuyết lâm ở ngoài2021-04-13 07:18
 • #825: Oan gia ngõ hẹp?2021-04-13 07:18
 • #826: Chu ngọc2021-04-13 07:18
 • #827: Thọ long hồ2021-04-13 07:19
 • #828: Xấu hổ đế2021-04-13 07:19
 • #829: Nhằm vào2021-04-13 07:19
 • #830: Ngươi gạt ta?2021-04-13 07:19
 • #831: Hoàng Long sơn2021-04-13 07:19
 • #832: Thẩm gia thủy, cổ điêu2021-04-13 07:19
 • #833: Thiên hạ cô nhi đều phi người?2021-04-13 07:19
 • #834: Đêm tập!2021-04-13 07:19
 • #835: Thiệp mời chung tới, khách nhân2021-04-13 07:20
 • #836: Đào Nguyên Trang2021-04-13 07:20
 • #837: Tập thể xem ****?2021-04-13 07:20
 • #838: Linh cữu!2021-04-13 07:20
 • #839: Thế gia con cháu2021-04-13 07:20
 • #840: Tái ngộ2021-04-13 07:20
 • #841: Sách cổ2021-04-13 07:20
 • #842: Ngoái đầu nhìn lại2021-04-13 07:21
 • #843: Bàn thứ nhất! Ly phong không đường ruộng Hoà Thị Bích +)2021-04-13 07:21
 • #844: Duệ Túy2021-04-13 07:21
 • #845: Năm thế2021-04-13 07:21
 • #846: Oán hận khó tiêu2021-04-13 07:21
 • #847: Say rượu2021-04-13 07:21
 • #848: Đào hoa chướng2021-04-13 07:21
 • #849: Mỹ nhân ngọc2021-04-13 07:22
 • #850: Long Vương!2021-04-13 07:22
 • #851: Linh cữu2021-04-13 07:22
 • #852: Hái hoa2021-04-13 07:22
 • #853: Âm mưu2021-04-13 07:23
 • #854: Linh cữu Địa Tạng!2021-04-13 07:23
 • #855: Tổ ong2021-04-13 07:23
 • #856: U Linh Đảng!2021-04-13 07:23
 • #857: Chết mà sống lại, phúc xà!2021-04-13 07:23
 • #858: Dị thú!2021-04-13 07:23
 • #859: Khai áp!2021-04-13 07:24
 • #860: Ngươi đã tới chậm2021-04-13 07:24
 • #861: Phá trận2021-04-13 07:24
 • #862: Các ngươi một đám?2021-04-13 07:24
 • #863: Chó săn2021-04-13 07:24
 • #864: Ta người, ta địch nhân2021-04-13 07:25
 • #865: Mỹ nhân ngọc, độc!2021-04-13 07:25
 • #866: Phong ấn thuật!2021-04-13 07:25
 • #867: Quy tắc2021-04-13 07:25
 • #868: Ý chí gió lốc2021-04-13 07:25
 • #869: Bao trùm2021-04-13 07:25
 • #870: Nàng năm đó2021-04-13 07:26
 • #871: Máu chảy thành sông2021-04-13 07:26
 • #872: Quân vương ký ức2021-04-13 07:26
 • #873: Miện thượng2021-04-13 07:26
 • #874: Nàng cười2021-04-13 07:26
 • #875: 6 Năm2021-04-13 07:26
 • #876: Lẩn tránh2021-04-13 07:27
 • #877: Biến cố2021-04-13 07:27
 • #878: Chân chính tranh đoạt2021-04-13 07:27
 • #879: Vương đối vương (một chương 4000K)2021-04-13 07:27
 • #880: Tuyệt thế đào hoa anh thổi tuyết2021-04-13 07:27
 • #881: Ta muốn ngủ ngươi!2021-04-13 07:28
 • #882: Thương sinh phụ2021-04-13 07:28
 • #883: Nàng tới, thỉnh nhắm mắt2021-04-13 07:28
 • #884: Đối thoại2021-04-13 07:28
 • #885: Sợ hãi2021-04-13 07:28
 • #886: Xuyên thấu, vu linh bàn2021-04-13 07:28
 • #887: Ngủ mơ2021-04-13 07:29
 • #888: Triệu Mẫn còn tìm sao?2021-04-13 07:29
 • #889: Vương Phác2021-04-13 07:29
 • #890: Rắn đuôi chuông2021-04-13 07:29
 • #891: Báo ứng khó chịu2021-04-13 07:29
 • #892: Thành phố ngầm2021-04-13 07:29
 • #893: Hỗn loạn2021-04-13 07:30
 • #894: Tọa độ2021-04-13 07:30
 • #895: Peru nạp tư tạp2021-04-13 07:30
 • #896: Đại bình nguyên2021-04-13 07:30
 • #897: Hoàng Tuyền Đại Đạo2021-04-13 07:30
 • #898: Hắc võ sĩ2021-04-13 07:30
 • #899: Xích tiễn hổ2021-04-13 07:31
 • #900: Phá hư giả tôn nghiêm2021-04-13 07:31
 • #901: Pháp sư2021-04-13 07:31
 • #902: Không đi?2021-04-13 07:31
 • #903: Thần chi OR ma uyên?2021-04-13 07:31
 • #904: Nhất kiếm thuật2021-04-13 07:31
 • #905: Thạch người trong2021-04-13 07:32
 • #906: Ngươi ánh mắt, nhất quán hảo2021-04-13 07:32
 • #907: Trẻ con2021-04-13 07:32
 • #908: Hỉ mạch2021-04-13 07:32
 • #909: Trước có thể xem, chương danh sai lầm mà thôi2021-04-13 07:32
 • #910: Khống chế người (hôm nay liền canh một)2021-04-13 07:32
 • #911: Thoái nhượng2021-04-13 07:33
 • #912: Chocolate hương thảo băng côn, ăn ngon sao?2021-04-13 07:33
 • #913: Dị thế hoang dã, săn thú tràng?2021-04-13 07:33
 • #914: Long Viên thế giới!2021-04-13 07:33
 • #915: Nứt động (cuối cùng vẫn là gặm xuống một chương)2021-04-13 07:33
 • #916: Cứu giá2021-04-13 07:33
 • #917: TP52021-04-13 07:34
 • #918: Đế quốc thời đại2021-04-13 07:34
 • #919: Fans gì đó2021-04-13 07:34
 • #920: Vú em?2021-04-13 07:34
 • #921: Trung Hoa môn, gặp mặt2021-04-13 07:34
 • #922: Mười ba luân chiến2021-04-13 07:34
 • #923: Nhị thêm mười ba quy cách!2021-04-13 07:35
 • #924: Bị cướp đi Đấu Thiên Xu?2021-04-13 07:35
 • #925: Agios, thời gian!2021-04-13 07:35
 • #926: Niệm nhi, hóa linh2021-04-13 07:35
 • #927: Ít nhất thế hoà2021-04-13 07:35
 • #928: Con dâu nuôi từ bé là phạm pháp2021-04-13 07:35
 • #929: Đế quốc trung tâm2021-04-13 07:36
 • #930: Lễ nghi nơi2021-04-13 07:36
 • #931: Thảm đỏ2021-04-13 07:36
 • #932: Thế lực2021-04-13 07:36
 • #933: Black2021-04-13 07:36
 • #934: Là cơ trí vẫn là rắp tâm bất lương?2021-04-13 07:36
 • #935: Nghe trộm2021-04-13 07:37
 • #936: Tiểu trong suốt2021-04-13 07:37
 • #937: Hợp tác2021-04-13 07:37
 • #938: Đuổi giết (phía trước nội dung nối liền)2021-04-13 07:37
 • #939: Con tin2021-04-13 07:37
 • #940: Sát một cái, lưu một cái2021-04-13 07:37
 • #941: Bà Sa Y2021-04-13 07:38
 • #942: Nhân tình2021-04-13 07:38
 • #943: Có thể có ngươi xinh đẹp?2021-04-13 07:38
 • #944: Lấy thân báo đáp gì đó2021-04-13 07:38
 • #945: Đế quốc thời đại, trạm vị!2021-04-13 07:38
 • #946: Phá hư quần ẩu chiến2021-04-13 07:38
 • #947: Khôi2021-04-13 07:39
 • #948: Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau (520)2021-04-13 07:39
 • #949: Ma quỷ xương sườn2021-04-13 07:39
 • #950: Nô dịch!2021-04-13 07:39
 • #951: Đánh tan! Long Vương nguy cơ!2021-04-13 07:39
 • #952: Ý chí chế bá2021-04-13 07:40
 • #953: Khắc chế? Át chủ bài!2021-04-13 07:40
 • #954: Tiểu tam2021-04-13 07:40
 • #955: Tu La buông xuống2021-04-13 07:40
 • #956: Đế vương mãnh, linh thể!2021-04-13 07:40
 • #957: Thái Tử diễm2021-04-13 07:40
 • #958: Mệnh lệnh! Đại Tư Tế!2021-04-13 07:41
 • #959: Trần ai lạc định2021-04-13 07:41
 • #960: Máu đen đan châu2021-04-13 07:41
 • #961: Bí mật2021-04-13 07:41
 • #962: Chỗ nào không thoải mái a?2021-04-13 07:41
 • #963: Hẳn là2021-04-13 07:41
 • #964: Long Viên!2021-04-13 07:42
 • #965: Tỳ lộ phi trộm2021-04-13 07:42
 • #966: Hàng xóm2021-04-13 07:42
 • #967: Dược tề (hạ ly thu Hoà Thị Bích +)2021-04-13 07:42
 • #968: Cầu chức? Muốn chứng a!2021-04-13 07:42
 • #969: Trang giấy, phong thư!2021-04-13 07:42
 • #970: Diễm Thứu, ngoài ý muốn!2021-04-13 07:43
 • #971: Băng Mang, huyền phù băng cung2021-04-13 07:43
 • #972: Báo danh2021-04-13 07:43
 • #973: Phản kháng! Băng đuổi đi!2021-04-13 07:43
 • #974: Đậu xanh đặc thù (sáu một vui sướng)2021-04-13 07:43
 • #975: Sách bìa trắng, xấu hổ2021-04-13 07:43
 • #976: Quần chiến2021-04-13 07:44
 • #977: Thiên Phật Đồ Tô2021-04-13 07:44
 • #978: Nhất thường quân, không khí2021-04-13 07:44
 • #979: Theo dõi!2021-04-13 07:44
 • #980: Đi học2021-04-13 07:44
 • #981: Công kích!2021-04-13 07:45
 • #982: Kiếm lưu tách ra, rìu lớn hoàng kim giống!2021-04-13 07:45
 • #983: Thiên Phật tương lai2021-04-13 07:45
 • #984: Mộc anh các2021-04-13 07:45
 • #985: Vân thượng2021-04-13 07:45
 • #986: Hàm Phi Cung2021-04-13 07:45
 • #987: Sát! (Thiếu tư mệnh thần vũ Hoà Thị Bích +)2021-04-13 07:46
 • #988: Lấy sát ngăn sát2021-04-13 07:46
 • #989: Điều tra2021-04-13 07:46
 • #990: Sương vương (IDien phi vũ đêm +)2021-04-13 07:46
 • #991: Phạm nhi2021-04-13 07:46
 • #992: Băng Tôn, trường sinh giả?2021-04-13 07:46
 • #993: Đêm động!2021-04-13 07:47
 • #994: Ánh sao tảng sáng2021-04-13 07:47
 • #995: Âm mưu2021-04-13 07:47
 • #996: Đoạt bảo!2021-04-13 07:47
 • #997: Trùng2021-04-13 07:47
 • #998: Có một cái biện pháp2021-04-13 07:47
 • #999: Bóng đêm ánh sáng đom đóm2021-04-13 07:48
 • #1000: Thái cổ2021-04-13 07:48
 • #1001: Tin tức2021-04-13 07:48
 • #1002: Nhẫn, trận pháp2021-04-13 07:48
 • #1003: Báo cáo!2021-04-13 07:48
 • #1004: Có thể mang người nhà sao? (Minh nguyệt ly thuyền Hoà Thị Bích +)2021-04-13 07:48
 • #1005: Huyền phù băng cung, tiểu tức phụ?2021-04-13 07:49
 • #1006: Đói bụng? Uống nước đi2021-04-13 07:49
 • #1007: Một cái khác tế sư2021-04-13 07:49
 • #1008: Xem ngươi tắm gội, ngươi tin sao?2021-04-13 07:49
 • #1009: Mê hoặc, phá tháp2021-04-13 07:49
 • #1010: Cực mang, long nữ!2021-04-13 07:49
 • #1011: Ưng Viên2021-04-13 07:50
 • #1012: Đoạt giới2021-04-13 07:50
 • #1013: Đã đến2021-04-13 07:50
 • #1014: Tử Tiêu đoàn tàu2021-04-13 07:50
 • #1015: Truy tra2021-04-13 07:50
 • #1016: Bàn long tháp, thông vượn lâu2021-04-13 07:50
 • #1017: Văn Hào, biết hỏi2021-04-13 07:51
 • #1018: Hoặc lâu2021-04-13 07:51
 • #1019: Bố y tiểu yêu2021-04-13 07:51
 • #1020: Mị cơ2021-04-13 07:51
 • #1021: Nàng vì kiếm?2021-04-13 07:51
 • #1022: Câu nhân yêu (ver 1)2021-04-13 07:52
 • #1023: Câu nhân yểu (Ver 2)2021-04-13 07:52
 • #1024: Song sau (ver 1)2021-04-13 07:52
 • #1025: Song sau (ver 2)2021-04-13 07:52
 • #1026: Nhân duyên quá hảo cũng không hảo a2021-04-13 07:52
 • #1027: Cứu mỹ nhân! Trái lại!2021-04-13 07:53
 • #1028: Khí phách ngôn trai chủ2021-04-13 07:53
 • #1029: Ta lại khó coi2021-04-13 07:53
 • #1030: Tìm ai?2021-04-13 07:53
 • #1031: Đẹp sao?2021-04-13 07:53
 • #1032: Tiểu yêu2021-04-13 07:54
 • #1033: Tĩnh xa, con khỉ muội muội2021-04-13 07:54
 • #1034: Bạo thạch!2021-04-13 07:54
 • #1035: Nội y cùng hoa cỏ2021-04-13 07:54
 • #1036: Thiên cốc2021-04-13 07:55
 • #1037: Quả nhiên không chết2021-04-13 07:55
 • #1038: Trò chơi? Rung động2021-04-13 07:55
 • #1039: Hợp tác?2021-04-13 07:55
 • #1040: Ngạo kiều Long Viên thạch2021-04-13 07:55
 • #1041: Ngươi thích nàng a2021-04-13 07:56
 • #1042: Bóng đè thân thể2021-04-13 07:56
 • #1043: Phản loạn2021-04-13 07:56
 • #1044: Chỉ cần các ngươi nghe lời2021-04-13 07:56
 • #1045: Khải, dẫn!2021-04-13 07:57
 • #1046: Nó, thuộc về ta2021-04-13 07:57
 • #1047: Quá nguyên, ma trảo (hôm nay liền canh một)2021-04-13 07:57
 • #1048: Sỉ!2021-04-13 07:57
 • #1049: Linh chủ2021-04-13 07:57
 • #1050: Ngự bảo Chương 1048 6VS52021-04-13 07:58
 • #1051: Lại tới một cái2021-04-13 07:58
 • #1052: Dù sao các ngươi đều biết2021-04-13 07:58
 • #1053: Ta thật muốn xem, ngươi ngăn không được2021-04-13 07:58
 • #1054: Miễn cưỡng bao dưỡng ngươi đi2021-04-13 07:59
 • #1055: Kiếm! Tàng!2021-04-13 07:59
 • #1056: Động tĩnh2021-04-13 07:59
 • #1057: Kiếm thuật, chân chính Thiên Phật2021-04-13 07:59
 • #1058: Thiên Phật ấn2021-04-13 08:00
 • #1059: Tam giới một nguyên2021-04-13 08:00
 • #1060: Ngươi muốn thế nào?2021-04-13 08:00
 • #1061: Đoạt!2021-04-13 08:00
 • #1062: Động! (Hôm nay liền canh một)2021-04-13 08:00
 • #1063: Ngươi lại biết?2021-04-13 08:01
 • #1064: Tái kiến thần đình2021-04-13 08:01
 • #1065: Thái cổ2021-04-13 08:01
 • #1066: Giao châu ly thể2021-04-13 08:01
 • #1067: Lần này ta hỏi chính là nàng2021-04-13 08:02
 • #1068: Theo kế vị, chỉ chừa cực một!2021-04-13 08:02
 • #1069: Hào phóng như vậy, rắp tâm bất lương?2021-04-13 08:02
 • #1070: Huyết ao nhỏ, huyết môn2021-04-13 08:02
 • #1071: Tế tửu2021-04-13 08:02
 • #1072: Dị tộc giáp giới khu2021-04-13 08:02
 • #1073: Bạch y quái nhân (băng quá giai nhiều bảo Hoà Thị Bích +)2021-04-13 08:02
 • #1074: Cô nương, yêu cầu hỗ trợ sao? (Chipona Hoà Thị Bích +)2021-04-13 08:02
 • #1075: Người cũng như tên2021-04-13 08:03
 • #1076: Cảnh đẹp ý vui2021-04-13 08:03
 • #1077: Thanh y đấu lạp (linh mạc ngữ Hoà Thị Bích +)2021-04-13 08:03
 • #1078: Cùng nhau ngủ?2021-04-13 08:03
 • #1079: Xúc đầu gối trường đàm sao?2021-04-13 08:03
 • #1080: Đại chiến, khởi! (Hôm nay bị sái cổ, liền canh một)2021-04-13 08:03
 • #1081: Nàng ở, loạn không được2021-04-13 08:03
 • #1082: Pháp tắc tinh linh, nội gian!2021-04-13 08:03
 • #1083: Lao tù (hôm nay có việc, liền canh một)2021-04-13 08:04
 • #1084: Ổi ~ tỏa lại không phải ta2021-04-13 08:04
 • #1085: Thoát vây2021-04-13 08:04
 • #1086: Băng thiềm tới tay!2021-04-13 08:04
 • #1087: Độc kén2021-04-13 08:04
 • #1088: Tận diệt2021-04-13 08:04
 • #1089: Kế tiếp2021-04-13 08:04
 • #1090: Khen ngươi vẫn là khen nàng?2021-04-13 08:04
 • #1091: Chẳng lẽ nàng còn sẽ2021-04-13 08:05
 • #1092: Huy hoàng nhất chi chiến2021-04-13 08:05
 • #1093: Bán sao?2021-04-13 08:05
 • #1094: Tái ngộ, bút ký2021-04-13 08:05
 • #1095: Tiểu nguyên giới2021-04-13 08:05
 • #1096: Tái kiến Khương Trầm Ngư2021-04-13 08:05
 • #1097: Xong xuôi sự?2021-04-13 08:05
 • #1098: Phải giết!2021-04-13 08:05
 • #1099: Hoàng kim hải2021-04-13 08:06
 • #1100: Cực sát!2021-04-13 08:06
 • #1101: Đi ngược chiều cử chỉ2021-04-13 08:06
 • #1102: Thiên lang thành2021-04-13 08:06
 • #1103: Bán đấu giá2021-04-13 08:06
 • #1104: Chí tôn2021-04-13 08:06
 • #1105: Độc, hài tử2021-04-13 08:06
 • #1106: Huyền gia (Hoà Thị Bích +)2021-04-13 08:06
 • #1107: Cười đến khá xinh đẹp2021-04-13 08:07
 • #1108: Hải tặc, diên vĩ các (nhớ, biết thu Hoà Thị Bích +)2021-04-13 08:07
 • #1109: Miện thượng thiếu tiền?, Không thiếu tiền! (Hạ ly thu Hoà Thị Bích +)2021-04-13 08:07
 • #1110: Ngươi rất có ý tứ2021-04-13 08:07
 • #1111: Bốn nữ2021-04-13 08:07
 • #1112: Ngươi, dẫm lên ta tay áo2021-04-13 08:07
 • #1113: Nữ yêu hợp hoan, mị la2021-04-13 08:07
 • #1114: Ninh sát sở hữu, chỉ cần một cốt2021-04-13 08:07
 • #1115: Cây đèn lưu li2021-04-13 08:07
 • #1116: Thầy cúng, ẩn nhẫn2021-04-13 08:08
 • #1117: Ngẫu nhiên gặp được2021-04-13 08:08
 • #1118: Hợp hoan2021-04-13 08:08
 • #1119: Nhân tộc chưa chắc là trăm dặm2021-04-13 08:08
 • #1120: Tú cầu!2021-04-13 08:08
 • #1121: Tra!2021-04-13 08:08
 • #1122: Niết hồ2021-04-13 08:08
 • #1123: Tái ngộ2021-04-13 08:08
 • #1124: Ngự bảo Chương 1122 ếch đồng2021-04-13 08:09
 • #1125: Châm ngôn, thời không xuyên qua?2021-04-13 08:09
 • #1126: Trảo!2021-04-13 08:09
 • #1127: Kiếm Tôn tới2021-04-13 08:09
 • #1128: Viễn cổ nhật nguyệt (hôm nay liền canh một)2021-04-13 08:09
 • #1129: Đà La sát cổ ngọc (mỗi tháng thân thích tới, canh một)2021-04-13 08:09
 • #1130: Thái cổ chung tới2021-04-13 08:10
 • #1131: Ngoài ý muốn2021-04-13 08:10
 • #1132: Tam Túc Kim Ô, Côn Bằng!2021-04-13 08:10
 • #1133: Niết bàn2021-04-13 08:10
 • #1134: Cảnh đẹp ý vui a cảnh đẹp ý vui2021-04-13 08:10
 • #1135: Xé rách2021-04-13 08:11
 • #1136: Ngươi sẽ mất đi cái gì?2021-04-13 08:11
 • #1137: Thần Chi Nguyệt!2021-04-13 08:11
 • #1138: Ta lừa gạt ngươi2021-04-13 08:11
 • #1139: Dụ hoặc2021-04-13 08:11
 • #1140: Nói lời tạm biệt nói quá sớm2021-04-13 08:12
 • #1141: Hội nghị định nghĩa2021-04-13 08:12
 • #1142: Vân Chí Tôn2021-04-13 08:12
 • #1143: Tương lai, qua đi2021-04-13 08:12
 • #1144: Vu Linh Đình tái hiện2021-04-13 08:13
 • #1145: Sống lại!2021-04-13 08:13
 • #1146: Các ngươi... Có xích mích?2021-04-13 08:13
 • #1147: Đàn liêu (hôm nay canh một, ngày mai 3 càng)2021-04-13 08:13
 • #1148: Tiên linh thế giới2021-04-13 08:13
 • #1149: Cổ mộ2021-04-13 08:14
 • #1150: Duyên phận2021-04-13 08:14
 • #1151: Bắc Minh châu2021-04-13 08:14
 • #1152: Viêm vô quân2021-04-13 08:14
 • #1153: Phu nhân, ngươi hảo2021-04-13 08:14
 • #1154: Bắc Minh có điện2021-04-13 08:15
 • #1155: Trốn, sát!2021-04-13 08:15
 • #1156: Bắc Minh hàn băng2021-04-13 08:15
 • #1157: Xinh đẹp sao? (Ngày mai canh ba)2021-04-13 08:15
 • #1158: Đại chiến, ngoài ý muốn2021-04-13 08:16
 • #1159: Quay về thái cổ2021-04-13 08:16
 • #1160: Ai vì đế vương?2021-04-13 08:16
 • #1161: Đại Tư Tế, có tâm cơ a2021-04-13 08:16
 • #1162: Trảo con cua2021-04-13 08:17
 • #1163: Liêu2021-04-13 08:17
 • #1164: Nghiệp vụ rất vội a2021-04-13 08:17
 • #1165: Thoạt nhìn bệnh thực trọng2021-04-13 08:17
 • #1166: Chiến tranh pháp tắc (hôm nay canh một)2021-04-13 08:17
 • #1167: Vương nữ nhân? (Hai càng xác nhập)2021-04-13 08:18
 • #1168: Tiểu hài tử tính tình (5000K canh một)2021-04-13 08:18
 • #1169: Giếng cạn (nhị hợp nhất đại chương)2021-04-13 08:18
 • #1170: Người thứ năm2021-04-13 08:18
 • #1171: Ngươi trước khi chết... Câu dẫn ta2021-04-13 08:19
 • #1172: Thần vũ Ma tộc2021-04-13 08:19
 • #1173: Ta cùng chuyện của nàng2021-04-13 08:19
 • #1174: Thích, hoặc là không thích (nhị hợp nhất)2021-04-13 08:19
 • #1175: Thi vương, phát rồ (nhị hợp nhất)2021-04-13 08:20
 • #1176: Cô tình đàm (nhị hợp nhất)2021-04-13 08:20
 • #1177: Thuận theo, vẫn là kháng cự?2021-04-13 08:20
 • #1178: Ma tổ di hài (canh một)2021-04-13 08:20
 • #1179: Di hài2021-04-13 08:21
 • #1180: Hiện thực cùng ký ức2021-04-13 08:21
 • #1181: Tưởng ngươi2021-04-13 08:21
 • #1182: Ghét bỏ ta sao? (Canh một)2021-04-13 08:22
 • #1183: Về có ngủ hay không (nhị hợp nhất)2021-04-13 08:22
 • #1184: Lấy này loại suy (canh một)2021-04-13 08:22
 • #1185: Không gian đường bộ2021-04-13 08:22
 • #1186: Nhân tình sao? Đúng vậy (canh một, phì)2021-04-13 08:22
 • #1187: Chín2021-04-13 08:23
 • #1188: Chia quân! (Ba hợp một đại chương, hảo đi, thiếu chút nữa)2021-04-13 08:23
 • #1189: Huyết hắc (nhị hợp nhất)2021-04-13 08:23
 • #1190: Đánh đánh nhau, giật nhẹ da (nhị hợp nhất)2021-04-13 08:23
 • #1191: Cổ chưởng phía trên2021-04-13 08:24
 • #1192: Cửu trọng Yêu Lâu, tam trọng phòng tuyến! (Xem tác giả nhắn lại, quốc khánh xin nghỉ điều)2021-04-13 08:24
 • #1193: Bình?2021-04-13 08:24
 • #1194: Ngươi muốn nói cái gì? (Nhị hợp nhất, hôm nay canh bốn)2021-04-13 08:24
 • #1195: Chớ bố trí sư tôn (liền canh ba đi, ngày mai tiếp tục canh ba)2021-04-13 08:24
 • #1196: Nghe lời (một vạn đại chương, ta lười đến tưởng tiêu đề)2021-04-13 08:25
 • #1197: Đoạt linh (hôm nay liền canh một, ngày mai canh ba)2021-04-13 08:25
 • #1198: Cuối cùng người thắng (tam chương hợp nhất)2021-04-13 08:25
 • #1199: Như cũ không tha (hôm nay canh một, ngày mai canh bốn)2021-04-13 08:26
 • #1200: Chân chính phía sau màn2021-04-13 08:26
 • #1201: Tìm được nàng (kết thúc)2021-04-13 08:26
 • #1202: Tiểu hài tử (Thần Tùy phiên ngoại 1)2021-04-13 08:27
 • #1203: Đại nhân, tiểu hài tử? (Thần Tùy phiên ngoại 2, cũng là chân chính kết thúc)2021-04-13 08:27
 • #1204: Khương Trầm Ngư AND Côn Luân phiên ngoại2021-04-13 08:27
 • #1205: Này cục như thế nào phá? (Cuối cùng phiên ngoại, OVER!)2021-04-13 08:28

Related posts

Ta Đã Thành Phú Bà Hàng Tỉ

TiKay

Thập Niên 70 Cẩm Lý Thôn Hoa

TiKay

Xuyên Thư Sau Ta Sự Nghiệp Thoát Đơn Hai Không Lầm

TiKay

Lưu Lượng Tiểu Sinh Hắn Mỗi Ngày Thay Đổi Nhân Thiết

THUYS♥️

Niếp Môn

TiKay

Khương Cơ

TiKay

Leave a Reply