Cổ Đại Ngôn Tình

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Trước mặt người khác, một người lương thiện khiêm tốn, một người ôn nhã hiền thục, bọn họ là đôi phu thê mẫu mực mà người đời ao ước.

Nhưng sau lưng người khác………

Bùi Cẩn: Ái phi, nàng thật là giả dối.

Nhan Thế Ninh: Đó là phu quân có phương pháp dạy bảo hay.

Convert: ngocquynh520

Edit: Vivi Chan

Beta: Hường Bùi

Nguồn: diendanlequydon.com


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Tô Hành Nhạc
 •  Chương: /85
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0001.mp32018-05-06 16:12
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0002.mp32018-05-06 16:13
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0003.mp32018-05-06 16:14
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0004.mp32018-05-06 16:14
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0005.mp32018-05-06 16:15
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0006.mp32018-05-06 16:15
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0007.mp32018-05-06 16:15
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0008.mp32018-05-06 16:16
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0009.mp32018-05-06 16:16
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0010.mp32018-05-06 16:16
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0011.mp32018-05-06 16:17
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0012.mp32018-05-06 16:17
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0013.mp32018-05-06 16:18
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0014.mp32018-05-06 16:18
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0015.mp32018-05-06 16:19
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0016.mp32018-05-06 16:19
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0017.mp32018-05-06 16:19
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0018.mp32018-05-06 16:20
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0019.mp32018-05-06 16:20
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0020.mp32018-05-06 16:21
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0021.mp32018-05-06 16:21
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0022.mp32018-05-06 16:21
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0023.mp32018-05-06 16:22
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0024.mp32018-05-06 16:22
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0025.mp32018-05-06 16:23
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0026.mp32018-05-06 16:23
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0027.mp32018-05-06 16:24
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0028.mp32018-05-06 16:24
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0029.mp32018-05-06 16:24
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0030.mp32018-05-06 16:25
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0031.mp32018-05-06 16:25
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0032.mp32018-05-06 16:26
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0033.mp32018-05-06 16:26
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0034.mp32018-05-06 16:26
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0035.mp32018-05-06 16:27
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0036.mp32018-05-06 16:27
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0037.mp32018-05-06 16:28
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0038.mp32018-05-06 16:28
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0039.mp32018-05-06 16:29
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0040.mp32018-05-06 16:29
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0041.mp32018-05-06 16:29
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0042.mp32018-05-06 16:30
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0043.mp32018-05-06 16:30
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0044.mp32018-05-06 16:31
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0045.mp32018-05-06 16:31
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0046.mp32018-05-06 16:31
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0047.mp32018-05-06 16:32
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0048.mp32018-05-06 16:32
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0049.mp32018-05-06 16:33
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0050.mp32018-05-06 16:33
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0051.mp32018-05-06 16:33
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0052.mp32018-05-06 16:34
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0053.mp32018-05-06 16:35
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0054.mp32018-05-06 16:35
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0055.mp32018-05-06 16:36
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0056.mp32018-05-06 16:36
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0057.mp32018-05-06 16:37
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0058.mp32018-05-06 16:37
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0059.mp32018-05-06 16:37
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0060.mp32018-05-06 16:38
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0061.mp32018-05-06 16:38
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0062.mp32018-05-06 16:39
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0063.mp32018-05-06 16:39
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0064.mp32018-05-06 16:40
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0065.mp32018-05-06 16:40
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0066.mp32018-05-06 16:41
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0067.mp32018-05-06 16:41
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0068.mp32018-05-06 16:42
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0069.mp32018-05-06 16:42
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0070.mp32018-05-06 16:43
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0071.mp32018-05-06 16:43
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0072.mp32018-05-06 16:44
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0073.mp32018-05-06 16:44
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0074.mp32018-05-06 16:45
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0075.mp32018-05-06 16:45
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0076.mp32018-05-06 16:46
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0077.mp32018-05-06 16:46
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0078.mp32018-05-06 16:46
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0079.mp32018-05-06 16:46
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0080.mp32018-05-06 16:47
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0081.mp32018-05-06 16:47
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0082.mp32018-05-06 16:47
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0083.mp32018-05-06 16:47
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0084.mp32018-05-06 16:48
 • phu-quan-kiem-che-chut-chuong-0085.mp32018-05-06 16:48
Ratings forPhu Quân, Kiềm Chế Chút!

Related posts

Triệu Tứ Nương Gia

TiKay

Quân Sủng Thiên Kim Hắc Đạo

TiKay

Xuyên Qua Chi Thứ Nam Tòng Mệnh

TiKay

Leave a Reply