Đam Mỹ Võng Du

Toàn Tức Võng Du chi Khổ Lực

Trên màn hình dài sáu mét, rộng bốn mét đang chiếu bộ phim về cuộc đời của Quan Miên, mấy trăm khán giả phía dưới không ngừng phát ra tiếng cười giòn tan.

Quan Miên không cần quay đầu lại cũng có thể tưởng tượng ra nội dung trò chuyện của bọn họ. Bởi vì một năm trước, cậu cũng từng ngồi dưới hàng ghế khán giả nghe người chung quanh hoặc bình luận về bộ phim đang chiếu, hoặc thi nhau khoe cuộc sống của họ buồn chán đến mức nào, thi thoảng chen vào đôi câu than thở con đường phía trước gian nan ra sao.

“Chúc mừng cậu ra tù.” Gương mặt thạch cao cứng nhắc của cai ngục lần đầu tiên lộ ra nụ cười kín đáo, sau đó tự tay tháo chiếc caravat mang số hiệu tù nhân trên cổ cậu, thay vào bằng chiếc vằn đen trên nền xám bạc.

Đây là truyền thống của trại giam Đỉnh Phong.

Biên tập: Âu Dương Tình

Hiệu đính: Tiểu Hạt

Nguồn: fangcaoyuan.wordpress.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Tô Du Bính
 •  Chương:
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0001.mp32018-05-06 04:58
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0002.mp32018-05-06 04:59
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0003.mp32018-05-06 04:59
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0004.mp32018-05-06 04:59
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0005.mp32018-05-06 05:00
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0006.mp32018-05-06 05:00
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0007.mp32018-05-06 05:01
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0008.mp32018-05-06 05:01
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0009.mp32018-05-06 05:02
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0010.mp32018-05-06 05:02
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0011.mp32018-05-06 05:02
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0012.mp32018-05-06 05:03
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0013.mp32018-05-06 05:03
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0014.mp32018-05-06 05:04
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0015.mp32018-05-06 05:04
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0016.mp32018-05-06 05:05
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0017.mp32018-05-06 05:05
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0018.mp32018-05-06 05:06
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0019.mp32018-05-06 05:06
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0020.mp32018-05-06 05:06
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0021.mp32018-05-06 05:07
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0022.mp32018-05-06 05:07
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0023.mp32018-05-06 05:07
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0024.mp32018-05-06 05:08
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0025.mp32018-05-06 05:08
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0026.mp32018-05-06 05:09
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0027.mp32018-05-06 05:09
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0028.mp32018-05-06 05:09
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0029.mp32018-05-06 05:10
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0030.mp32018-05-06 05:10
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0031.mp32018-05-06 05:10
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0032.mp32018-05-06 05:10
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0033.mp32018-05-06 05:11
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0034.mp32018-05-06 05:11
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0035.mp32018-05-06 05:12
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0036.mp32018-05-06 05:12
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0037.mp32018-05-06 05:12
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0038.mp32018-05-06 05:13
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0039.mp32018-05-06 05:13
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0040.mp32018-05-06 05:13
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0041.mp32018-05-06 05:14
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0042.mp32018-05-06 05:15
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0043.mp32018-05-06 05:15
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0044.mp32018-05-06 05:17
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0045.mp32018-05-06 05:20
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0046.mp32018-05-06 05:21
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0047.mp32018-05-06 05:22
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0048.mp32018-05-06 05:27
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0049.mp32018-05-06 05:28
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0050.mp32018-05-06 05:29
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0051.mp32018-05-06 05:32
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0052.mp32018-05-06 05:34
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0053.mp32018-05-06 05:35
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0054.mp32018-05-06 05:37
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0055.mp32018-05-06 05:38
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0056.mp32018-05-06 05:40
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0057.mp32018-05-06 05:41
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0058.mp32018-05-06 05:42
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0059.mp32018-05-06 05:44
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0060.mp32018-05-06 05:45
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0061.mp32018-05-06 05:46
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0062.mp32018-05-06 05:48
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0063.mp32018-05-06 05:49
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0064.mp32018-05-06 05:53
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0065.mp32018-05-06 05:54
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0066.mp32018-05-06 05:55
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0067.mp32018-05-06 05:59
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0068.mp32018-05-06 06:02
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0069.mp32018-05-06 06:02
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0070.mp32018-05-06 06:04
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0071.mp32018-05-06 06:05
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0072.mp32018-05-06 06:06
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0073.mp32018-05-06 06:08
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0074.mp32018-05-06 06:09
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0075.mp32018-05-06 06:11
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0076.mp32018-05-06 06:12
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0077.mp32018-05-06 06:12
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0078.mp32018-05-06 06:13
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0079.mp32018-05-06 06:14
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0080.mp32018-05-06 06:15
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0081.mp32018-05-06 06:16
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0082.mp32018-05-06 06:17
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0083.mp32018-05-06 06:18
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0084.mp32018-05-06 06:22
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0085.mp32018-05-06 06:23
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0086.mp32018-05-06 06:24
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0087.mp32018-05-06 06:26
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0088.mp32018-05-06 06:28
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0089.mp32018-05-06 06:28
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0090.mp32018-05-06 06:29
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0091.mp32018-05-06 06:30
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0092.mp32018-05-06 06:31
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0093.mp32018-05-06 06:33
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0094.mp32018-05-06 06:34
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0095.mp32018-05-06 06:35
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0096.mp32018-05-06 06:36
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0097.mp32018-05-06 06:37
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0098.mp32018-05-06 06:38
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0099.mp32018-05-06 06:39
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0100.mp32018-05-06 06:40
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0101.mp32018-05-06 06:42
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0102.mp32018-05-06 06:44
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0103.mp32018-05-06 06:45
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0104.mp32018-05-06 06:47
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0105.mp32018-05-06 06:48
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0106.mp32018-05-06 06:49
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0107.mp32018-05-06 06:50
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0108.mp32018-05-06 06:51
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0109.mp32018-05-06 06:52
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0110.mp32018-05-06 06:53
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0111.mp32018-05-06 06:53
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0112.mp32018-05-06 06:54
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0113.mp32018-05-06 06:56
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0114.mp32018-05-06 06:58
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0115.mp32018-05-06 06:59
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0116.mp32018-05-06 07:00
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0117.mp32018-05-06 07:01
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0118.mp32018-05-06 07:02
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0119.mp32018-05-06 07:03
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0120.mp32018-05-06 07:04
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0121.mp32018-05-06 07:05
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0122.mp32018-05-06 07:06
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0123.mp32018-05-06 07:07
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0124.mp32018-05-06 07:08
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0125.mp32018-05-06 07:09
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0126.mp32018-05-06 07:10
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0127.mp32018-05-06 07:11
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0128.mp32018-05-06 07:11
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0129.mp32018-05-06 07:12
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0130.mp32018-05-06 07:13
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0131.mp32018-05-06 07:14
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0132.mp32018-05-06 07:15
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0133.mp32018-05-06 07:16
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0134.mp32018-05-06 07:18
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0135.mp32018-05-06 07:19
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0136.mp32018-05-06 07:19
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0137.mp32018-05-06 07:20
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0138.mp32018-05-06 07:21
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0139.mp32018-05-06 07:24
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0140.mp32018-05-06 07:26
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0141.mp32018-05-06 07:27
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0142.mp32018-05-06 07:28
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0143.mp32018-05-06 07:29
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0144.mp32018-05-06 07:30
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0145.mp32018-05-06 07:31
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0146.mp32018-05-06 07:32
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0147.mp32018-05-06 07:35
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0148.mp32018-05-06 07:36
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0149.mp32018-05-06 07:38
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0150.mp32018-05-06 07:39
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0151.mp32018-05-06 07:39
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0152.mp32018-05-06 07:40
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0153.mp32018-05-06 07:41
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0154.mp32018-05-06 07:41
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0155.mp32018-05-06 07:43
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0156.mp32018-05-06 07:43
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0157.mp32018-05-06 07:44
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0158.mp32018-05-06 07:45
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0159.mp32018-05-06 07:47
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0160.mp32018-05-06 07:47
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0161.mp32018-05-06 07:48
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0162.mp32018-05-06 07:50
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0163.mp32018-05-06 07:51
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0164.mp32018-05-06 07:53
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0165.mp32018-05-06 07:54
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0166.mp32018-05-06 07:55
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0167.mp32018-05-06 07:56
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0168.mp32018-05-06 07:58
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0169.mp32018-05-06 07:59
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0170.mp32018-05-06 08:00
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0171.mp32018-05-06 08:07

Related posts

Ba Mươi Tuổi Suy Nhân

TiKay

Thành Thần Một Trăm Loại Phương Thức [ Xuyên Nhanh ]

THUYS♥️

Siêu Cấp Máy Tính Hệ Thống

TiKay

Ác Ma Lồng Giam

TiKay

Địa Hạ Thành Ngoạn Gia

TiKay

Sai Vị Trò Chơi [ Xuyên Nhanh]

THUYS♥️

Leave a Reply