Đam MỹKhoa HuyễnXuyên Không

Thần Tạo

Linh khí pha tạp, đạo thống đoạn tuyệt, bất hạnh lưu lạc dị giới Kỳ Trạch nguyên bản cho rằng chính mình đi tới thời đại không xong nhất, nhưng mà nơi này có vũ trụ mênh mông, muôn vàn sao trời, quốc gia cùng cá nhân địa vị hoàn toàn quyết định bởi với khoa học kỹ thuật phát triển cùng quân sự trang bị mạnh yếu.

Kỳ Trạch bỗng nhiên ý thức được, đây là thời đại tốt đẹp nhất, chú định thuộc về luyện khí sư thời đại.

Gỡ mìn:

1, đừng nhìn văn án như vậy nghiêm túc, kỳ thật vẫn là nhất quán sảng văn, ngốc nghếch tô phong cách.

Như thế nào tô như thế nào tới, thừa nhận không được tiểu đồng bọn chạy nhanh chạy trốn đi.

2, chủ thụ, 1V1.

Tag: Ảo tưởng không gian dị thế đại lục sảng văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Kỳ Trạch ┃ vai phụ: Nghiêm quân vũ, Âu Dương diệp, quá nhiều lười đến viết ┃ cái khác: Ngốc nghếch tô sảng văn

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Phong Lưu Thư Ngốc
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • than-tao-chuong-0001.mp32020-02-14 04:36
 • than-tao-chuong-0002.mp32020-02-14 04:36
 • than-tao-chuong-0003.mp32020-02-14 04:37
 • than-tao-chuong-0004.mp32020-02-14 04:37
 • than-tao-chuong-0005.mp32020-02-14 04:38
 • than-tao-chuong-0006.mp32020-02-14 04:39
 • than-tao-chuong-0007.mp32020-02-14 04:39
 • than-tao-chuong-0008.mp32020-02-14 04:39
 • than-tao-chuong-0009.mp32020-02-14 04:40
 • than-tao-chuong-0010.mp32020-02-14 04:40
 • than-tao-chuong-0011.mp32020-02-14 04:41
 • than-tao-chuong-0012.mp32020-02-14 04:41
 • than-tao-chuong-0013.mp32020-02-14 04:41
 • than-tao-chuong-0014.mp32020-02-14 04:41
 • than-tao-chuong-0015.mp32020-02-14 04:42
 • than-tao-chuong-0016.mp32020-02-14 04:42
 • than-tao-chuong-0017.mp32020-02-14 04:42
 • than-tao-chuong-0018.mp32020-02-14 04:43
 • than-tao-chuong-0019.mp32020-02-14 04:43
 • than-tao-chuong-0020.mp32020-02-14 04:43
 • than-tao-chuong-0021.mp32020-02-14 04:43
 • than-tao-chuong-0022.mp32020-02-14 04:44
 • than-tao-chuong-0023.mp32020-02-14 04:44
 • than-tao-chuong-0024.mp32020-02-14 04:44
 • than-tao-chuong-0025.mp32020-02-14 04:45
 • than-tao-chuong-0026.mp32020-02-14 04:45
 • than-tao-chuong-0027.mp32020-02-14 04:45
 • than-tao-chuong-0028.mp32020-02-14 04:45
 • than-tao-chuong-0029.mp32020-02-14 04:46
 • than-tao-chuong-0030.mp32020-02-14 04:46
 • than-tao-chuong-0031.mp32020-02-14 04:47
 • than-tao-chuong-0032.mp32020-02-14 04:47
 • than-tao-chuong-0033.mp32020-02-14 04:47
 • than-tao-chuong-0034.mp32020-02-14 04:47
 • than-tao-chuong-0035.mp32020-02-14 04:47
 • than-tao-chuong-0036.mp32020-02-14 04:48
 • than-tao-chuong-0037.mp32020-02-14 04:48
 • than-tao-chuong-0038.mp32020-02-14 04:48
 • than-tao-chuong-0039.mp32020-02-14 04:49
 • than-tao-chuong-0040.mp32020-02-14 04:49
 • than-tao-chuong-0041.mp32020-02-14 04:55
 • than-tao-chuong-0042.mp32020-02-14 04:56
 • than-tao-chuong-0043.mp32020-02-14 04:56
 • than-tao-chuong-0044.mp32020-02-14 04:57
 • than-tao-chuong-0045.mp32020-02-14 04:57
 • than-tao-chuong-0046.mp32020-02-14 04:59
 • than-tao-chuong-0047.mp32020-02-14 04:59
 • than-tao-chuong-0048.mp32020-02-14 05:00
 • than-tao-chuong-0049.mp32020-02-14 05:00
 • than-tao-chuong-0050.mp32020-02-14 05:00
 • than-tao-chuong-0051.mp32020-02-14 05:01
 • than-tao-chuong-0052.mp32020-02-14 05:02
 • than-tao-chuong-0053.mp32020-02-14 05:02
 • than-tao-chuong-0054.mp32020-02-14 05:04
 • than-tao-chuong-0055.mp32020-02-14 05:05
 • than-tao-chuong-0056.mp32020-02-14 05:06
 • than-tao-chuong-0057.mp32020-02-14 05:06
 • than-tao-chuong-0058.mp32020-02-14 05:07
 • than-tao-chuong-0059.mp32020-02-14 05:07
 • than-tao-chuong-0060.mp32020-02-14 05:08
 • than-tao-chuong-0061.mp32020-02-14 05:08
 • than-tao-chuong-0062.mp32020-02-14 05:08
 • than-tao-chuong-0063.mp32020-02-14 05:09
 • than-tao-chuong-0064.mp32020-02-14 05:11
 • than-tao-chuong-0065.mp32020-02-14 05:12
 • than-tao-chuong-0066.mp32020-02-14 05:12
 • than-tao-chuong-0067.mp32020-02-14 05:14
 • than-tao-chuong-0068.mp32020-02-14 05:15
 • than-tao-chuong-0069.mp32020-02-14 05:16
 • than-tao-chuong-0070.mp32020-02-14 05:16
 • than-tao-chuong-0071.mp32020-02-14 05:17
 • than-tao-chuong-0072.mp32020-02-14 05:18
 • than-tao-chuong-0073.mp32020-02-14 05:19
 • than-tao-chuong-0074.mp32020-02-14 05:22
 • than-tao-chuong-0075.mp32020-02-14 05:22
 • than-tao-chuong-0076.mp32020-02-14 05:23
 • than-tao-chuong-0077.mp32020-02-14 05:23
 • than-tao-chuong-0078.mp32020-02-14 05:23
 • than-tao-chuong-0079.mp32020-02-14 05:24
 • than-tao-chuong-0080.mp32020-02-14 05:24
 • than-tao-chuong-0081.mp32020-02-14 05:24
 • than-tao-chuong-0082.mp32020-02-14 05:25
 • than-tao-chuong-0083.mp32020-02-14 05:25
 • than-tao-chuong-0084.mp32020-02-14 05:26
 • than-tao-chuong-0085.mp32020-02-14 05:26
 • than-tao-chuong-0086.mp32020-02-14 05:27
 • than-tao-chuong-0087.mp32020-02-14 05:29
 • than-tao-chuong-0088.mp32020-02-14 05:30
 • than-tao-chuong-0089.mp32020-02-14 05:30
 • than-tao-chuong-0090.mp32020-02-14 05:31
 • than-tao-chuong-0091.mp32020-02-14 05:31
 • than-tao-chuong-0092.mp32020-02-14 05:32
 • than-tao-chuong-0093.mp32020-02-14 05:32
 • than-tao-chuong-0094.mp32020-02-14 05:33
 • than-tao-chuong-0095.mp32020-02-14 05:34
 • than-tao-chuong-0096.mp32020-02-14 05:34
 • than-tao-chuong-0097.mp32020-02-14 05:35
 • than-tao-chuong-0098.mp32020-02-14 05:35
 • than-tao-chuong-0099.mp32020-02-14 05:36
 • than-tao-chuong-0100.mp32020-02-14 05:36
 • than-tao-chuong-0101.mp32020-02-14 05:36
 • than-tao-chuong-0102.mp32020-02-14 05:37
 • than-tao-chuong-0103.mp32020-02-14 05:37
 • than-tao-chuong-0104.mp32020-02-14 05:37
 • than-tao-chuong-0105.mp32020-02-14 05:38
 • than-tao-chuong-0106.mp32020-02-14 05:38
 • than-tao-chuong-0107.mp32020-02-14 05:38
 • than-tao-chuong-0108.mp32020-02-14 05:39
 • than-tao-chuong-0109.mp32020-02-14 05:39
 • than-tao-chuong-0110.mp32020-02-14 05:39
 • than-tao-chuong-0111.mp32020-02-14 05:40
 • than-tao-chuong-0112.mp32020-02-14 05:40
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Related posts

Bảy Ngày Chạy Trốn Trò Chơi

THUYS♥️

Thét Chói Tai Nữ Vương

THUYS♥️

Nông Nữ Tú Sắc Điền Viên

TiKay

Hokage Chi Cường Giả Siêu Cấp

TiKay

Tà Đế Cuồng Hậu: Phế Tài Cửu Tiểu Thư

TiKay

Cùng Túc Địch Kết Hôn Cùng Ngày Cùng Nhau Trọng Sinh

THUYS♥️

Leave a Reply