Đam Mỹ Khoa Huyễn Xuyên Không

Thần Tạo

Linh khí pha tạp, đạo thống đoạn tuyệt, bất hạnh lưu lạc dị giới Kỳ Trạch nguyên bản cho rằng chính mình đi tới thời đại không xong nhất, nhưng mà nơi này có vũ trụ mênh mông, muôn vàn sao trời, quốc gia cùng cá nhân địa vị hoàn toàn quyết định bởi với khoa học kỹ thuật phát triển cùng quân sự trang bị mạnh yếu.

Kỳ Trạch bỗng nhiên ý thức được, đây là thời đại tốt đẹp nhất, chú định thuộc về luyện khí sư thời đại.

Gỡ mìn:

1, đừng nhìn văn án như vậy nghiêm túc, kỳ thật vẫn là nhất quán sảng văn, ngốc nghếch tô phong cách.

Như thế nào tô như thế nào tới, thừa nhận không được tiểu đồng bọn chạy nhanh chạy trốn đi.

2, chủ thụ, 1V1.

Tag: Ảo tưởng không gian dị thế đại lục sảng văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Kỳ Trạch ┃ vai phụ: Nghiêm quân vũ, Âu Dương diệp, quá nhiều lười đến viết ┃ cái khác: Ngốc nghếch tô sảng văn

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Phong Lưu Thư Ngốc
 •  Chương: /112
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • than-tao-chuong-0001.mp32020-02-14 04:36
 • than-tao-chuong-0002.mp32020-02-14 04:36
 • than-tao-chuong-0003.mp32020-02-14 04:37
 • than-tao-chuong-0004.mp32020-02-14 04:37
 • than-tao-chuong-0005.mp32020-02-14 04:38
 • than-tao-chuong-0006.mp32020-02-14 04:39
 • than-tao-chuong-0007.mp32020-02-14 04:39
 • than-tao-chuong-0008.mp32020-02-14 04:39
 • than-tao-chuong-0009.mp32020-02-14 04:40
 • than-tao-chuong-0010.mp32020-02-14 04:40
 • than-tao-chuong-0011.mp32020-02-14 04:41
 • than-tao-chuong-0012.mp32020-02-14 04:41
 • than-tao-chuong-0013.mp32020-02-14 04:41
 • than-tao-chuong-0014.mp32020-02-14 04:41
 • than-tao-chuong-0015.mp32020-02-14 04:42
 • than-tao-chuong-0016.mp32020-02-14 04:42
 • than-tao-chuong-0017.mp32020-02-14 04:42
 • than-tao-chuong-0018.mp32020-02-14 04:43
 • than-tao-chuong-0019.mp32020-02-14 04:43
 • than-tao-chuong-0020.mp32020-02-14 04:43
 • than-tao-chuong-0021.mp32020-02-14 04:43
 • than-tao-chuong-0022.mp32020-02-14 04:44
 • than-tao-chuong-0023.mp32020-02-14 04:44
 • than-tao-chuong-0024.mp32020-02-14 04:44
 • than-tao-chuong-0025.mp32020-02-14 04:45
 • than-tao-chuong-0026.mp32020-02-14 04:45
 • than-tao-chuong-0027.mp32020-02-14 04:45
 • than-tao-chuong-0028.mp32020-02-14 04:45
 • than-tao-chuong-0029.mp32020-02-14 04:46
 • than-tao-chuong-0030.mp32020-02-14 04:46
 • than-tao-chuong-0031.mp32020-02-14 04:47
 • than-tao-chuong-0032.mp32020-02-14 04:47
 • than-tao-chuong-0033.mp32020-02-14 04:47
 • than-tao-chuong-0034.mp32020-02-14 04:47
 • than-tao-chuong-0035.mp32020-02-14 04:47
 • than-tao-chuong-0036.mp32020-02-14 04:48
 • than-tao-chuong-0037.mp32020-02-14 04:48
 • than-tao-chuong-0038.mp32020-02-14 04:48
 • than-tao-chuong-0039.mp32020-02-14 04:49
 • than-tao-chuong-0040.mp32020-02-14 04:49
 • than-tao-chuong-0041.mp32020-02-14 04:55
 • than-tao-chuong-0042.mp32020-02-14 04:56
 • than-tao-chuong-0043.mp32020-02-14 04:56
 • than-tao-chuong-0044.mp32020-02-14 04:57
 • than-tao-chuong-0045.mp32020-02-14 04:57
 • than-tao-chuong-0046.mp32020-02-14 04:59
 • than-tao-chuong-0047.mp32020-02-14 04:59
 • than-tao-chuong-0048.mp32020-02-14 05:00
 • than-tao-chuong-0049.mp32020-02-14 05:00
 • than-tao-chuong-0050.mp32020-02-14 05:00
 • than-tao-chuong-0051.mp32020-02-14 05:01
 • than-tao-chuong-0052.mp32020-02-14 05:02
 • than-tao-chuong-0053.mp32020-02-14 05:02
 • than-tao-chuong-0054.mp32020-02-14 05:04
 • than-tao-chuong-0055.mp32020-02-14 05:05
 • than-tao-chuong-0056.mp32020-02-14 05:06
 • than-tao-chuong-0057.mp32020-02-14 05:06
 • than-tao-chuong-0058.mp32020-02-14 05:07
 • than-tao-chuong-0059.mp32020-02-14 05:07
 • than-tao-chuong-0060.mp32020-02-14 05:08
 • than-tao-chuong-0061.mp32020-02-14 05:08
 • than-tao-chuong-0062.mp32020-02-14 05:08
 • than-tao-chuong-0063.mp32020-02-14 05:09
 • than-tao-chuong-0064.mp32020-02-14 05:11
 • than-tao-chuong-0065.mp32020-02-14 05:12
 • than-tao-chuong-0066.mp32020-02-14 05:12
 • than-tao-chuong-0067.mp32020-02-14 05:14
 • than-tao-chuong-0068.mp32020-02-14 05:15
 • than-tao-chuong-0069.mp32020-02-14 05:16
 • than-tao-chuong-0070.mp32020-02-14 05:16
 • than-tao-chuong-0071.mp32020-02-14 05:17
 • than-tao-chuong-0072.mp32020-02-14 05:18
 • than-tao-chuong-0073.mp32020-02-14 05:19
 • than-tao-chuong-0074.mp32020-02-14 05:22
 • than-tao-chuong-0075.mp32020-02-14 05:22
 • than-tao-chuong-0076.mp32020-02-14 05:23
 • than-tao-chuong-0077.mp32020-02-14 05:23
 • than-tao-chuong-0078.mp32020-02-14 05:23
 • than-tao-chuong-0079.mp32020-02-14 05:24
 • than-tao-chuong-0080.mp32020-02-14 05:24
 • than-tao-chuong-0081.mp32020-02-14 05:24
 • than-tao-chuong-0082.mp32020-02-14 05:25
 • than-tao-chuong-0083.mp32020-02-14 05:25
 • than-tao-chuong-0084.mp32020-02-14 05:26
 • than-tao-chuong-0085.mp32020-02-14 05:26
 • than-tao-chuong-0086.mp32020-02-14 05:27
 • than-tao-chuong-0087.mp32020-02-14 05:29
 • than-tao-chuong-0088.mp32020-02-14 05:30
 • than-tao-chuong-0089.mp32020-02-14 05:30
 • than-tao-chuong-0090.mp32020-02-14 05:31
 • than-tao-chuong-0091.mp32020-02-14 05:31
 • than-tao-chuong-0092.mp32020-02-14 05:32
 • than-tao-chuong-0093.mp32020-02-14 05:32
 • than-tao-chuong-0094.mp32020-02-14 05:33
 • than-tao-chuong-0095.mp32020-02-14 05:34
 • than-tao-chuong-0096.mp32020-02-14 05:34
 • than-tao-chuong-0097.mp32020-02-14 05:35
 • than-tao-chuong-0098.mp32020-02-14 05:35
 • than-tao-chuong-0099.mp32020-02-14 05:36
 • than-tao-chuong-0100.mp32020-02-14 05:36
 • than-tao-chuong-0101.mp32020-02-14 05:36
 • than-tao-chuong-0102.mp32020-02-14 05:37
 • than-tao-chuong-0103.mp32020-02-14 05:37
 • than-tao-chuong-0104.mp32020-02-14 05:37
 • than-tao-chuong-0105.mp32020-02-14 05:38
 • than-tao-chuong-0106.mp32020-02-14 05:38
 • than-tao-chuong-0107.mp32020-02-14 05:38
 • than-tao-chuong-0108.mp32020-02-14 05:39
 • than-tao-chuong-0109.mp32020-02-14 05:39
 • than-tao-chuong-0110.mp32020-02-14 05:39
 • than-tao-chuong-0111.mp32020-02-14 05:40
 • than-tao-chuong-0112.mp32020-02-14 05:40
[Total: 3   Average: 5/5]

Related posts

Việt Cơ

TiKay

Đẩy Xuống Cái Này Tòa Tháp

TiKay

Chủ Bá Mỗi Ngày Đều Ở Tìm Đường Chết

THUYS♥️

Leave a Reply