Huyền HuyễnKiếm HiệpTiên HiệpTrọng SinhXuyên Không

Thí Thiên Nhận

Giang hồ Vô Đạo, rút đao mà lên, lợi nhận hoành không, không thẹn với lương tâm.

Chúng sinh Vô Đạo, đao phong thí chi. Đối xử lạnh nhạt tinh không, cầm đao bễ nghễ.

Thông Thiên đại đạo, một đường bụi gai, một đao chém ra, duy ngã độc tôn!

Converter: ܨ๖ۣKhỉ๖ۣˣᵐᵃˢ

Nguồn: truyencv


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

  •  Tiểu Đao Phong Lợi
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 4.5]

Related posts

Trọng Sinh Chi Kim Đồng Yêu Thê

THUYS♥️

Dị Thế Tà Quân

TiKay

Hồng Hoang Quan Hệ Hộ

TiKay

Manh Sủng Thú Thế: Thú Phu, Yêu Yêu Đát! (Np)

TiKay

Đô Thị Chi Vô Hạn Lựa Chọn Hệ Thống

TiKay

Trưởng Tỷ Như Thế Nào Còn Không Có Gả Chồng

TiKay

Leave a Reply