Huyền HuyễnKiếm HiệpTiên HiệpTrọng SinhXuyên Không

Thí Thiên Nhận

Giang hồ Vô Đạo, rút đao mà lên, lợi nhận hoành không, không thẹn với lương tâm.

Chúng sinh Vô Đạo, đao phong thí chi. Đối xử lạnh nhạt tinh không, cầm đao bễ nghễ.

Thông Thiên đại đạo, một đường bụi gai, một đao chém ra, duy ngã độc tôn!

Converter: ܨ๖ۣKhỉ๖ۣˣᵐᵃˢ

Nguồn: truyencv


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

  •  Tiểu Đao Phong Lợi
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 4.5]

Related posts

Tổng Nghệ Nữ Vương [ Trọng Sinh ]

THUYS♥️

Quét Ngang Ba Ngàn Thế Giới

TiKay

Ta Nguyên Thần Có Thể Ký Thác Thiên Đạo

TiKay

Tùy Thân Mang Cái Săn Thú Không Gian

TiKay

Phế Sài Phu Nhân Lại Vương Tạc / Phượng Ngự Cửu Châu

TiKay

Trọng Sinh Mạt Thế: Song Sủng

THUYS♥️

Leave a Reply