Huyền HuyễnKiếm HiệpTiên HiệpTrọng SinhXuyên Không

Thí Thiên Nhận

Giang hồ Vô Đạo, rút đao mà lên, lợi nhận hoành không, không thẹn với lương tâm.

Chúng sinh Vô Đạo, đao phong thí chi. Đối xử lạnh nhạt tinh không, cầm đao bễ nghễ.

Thông Thiên đại đạo, một đường bụi gai, một đao chém ra, duy ngã độc tôn!

Converter: ܨ๖ۣKhỉ๖ۣˣᵐᵃˢ

Nguồn: truyencv


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

  •  Tiểu Đao Phong Lợi
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 4.5]

Related posts

Giang Hồ Đại Tài Chủ

TiKay

Fairy Tail Chi Bị Động Vô Địch

TiKay

Tòng Cấu Tạo Kỹ Năng Khai Thủy

TiKay

Luyện Kim Cuồng Triều

TiKay

Vạn Giới Chi Ta Có Thể Save Load Thời Gian

TiKay

Rất Muốn Có Cái Hệ Thống Che Giấu Mình

TiKay

Leave a Reply