Tiên Hiệp

Tiên Võ Độc Tôn

Tinh Cực Tông Đệ Tử Lăng Thiên, thiên tư có hạn, khổ tu 3 năm nhưng thủy chung không cách nào đột phá Tiên Thiên chi cảnh, nhận hết đối xử lạnh nhạt!

Một cái có thể thấy rõ tương lai thần bí Hạc Giấy, nhường hắn từ trong nghịch cảnh trông thấy một tia hi vọng!

Từ nay về sau hắn muốn nghịch thiên cải mệnh, đoạt cơ duyên, xông Bí Cảnh, chiến cường địch, bằng trong tay Trường Kiếm, bao trùm Cửu Tiêu, ngạo khiếu Chư Thiên Vạn Giới!. . .

Thể Loại: Nhiệt Huyết, Sảng Văn, Thăng Cấp, Tiến Giai Từ Từ

Converter: ๖ۣۜThanh ๖ۣۜPhong

Nguồn: truyencv


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Tam Thiên Tình Không
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Hạc Giấy truyền thư
 • #2: Cướp đoạt cơ duyên
 • #3: Đoán Thể Luyện Tâm
 • #4: Váy xanh mỹ nữ
 • #5: Vẫn Tinh
 • #6: Thân Pháp Huyền Ảo
 • #7: Mở mày mở mặt
 • #8: Tử Cực Diệu Tinh Quyết
 • #9: Tinh Viên Bí Kiếm
 • #10: Đánh bại Triệu Đồ
 • #11: Giết Triệu Đồ, chiến Tống Bình
 • #12: Nhất Kiếm Quân Thiên
 • #13: Đổi trắng thay đen
 • #14: Trong núi khổ tu
 • #15: Diêu Quang Phong Đại Khảo
 • #16: Mộ Tuyết rời đi
 • #17: Thiên Cương Kiếm Trận
 • #18: Đánh cược
 • #19: Tam Chuyển Hồn Kiếp Đan
 • #20: Kế Đô Kính, tuyệt xử phùng sinh
 • #21: Đệ Nhất, Lăng Thiên
 • #22: Thất Tuyệt Hàn Băng Kiếm
 • #23: Thần Thông, Thước Tinh Độn Pháp
 • #24: Láng giềng mà ở
 • #25: Ghen ghét như điên
 • #26: Tông Môn nhiệm vụ
 • #27: Vạn Hồng Động Quật
 • #28: Đệ Thất Kiếm, Mục Nhân Vương
 • #29: Lăng Thiên át chủ bài
 • #30: Kiếm Trận khắc địch
 • #31: Trảm Tà Đao Nguyên Hạo
 • #32: Tiên Tung Lâm bí mật
 • #33: Tuyệt không thỏa hiệp
 • #34: Nguyên Hạo chiến thư
 • #35: Pháp Thiên Tướng Địa
 • #36: Bất khuất chi hồn
 • #37: Tôn Đại Thiên tính toán
 • #38: Nguyên Thần Chân Nhân
 • #39: Đinh Huyền thị uy
 • #40: Cách Sát Lệnh
 • #41: Xích Viêm Quả
 • #42: Cùng mỹ đồng hành
 • #43: Thủy Phủ Di Tích
 • #44: Thiên Sơn Động Phủ
 • #45: Thiên Nhạc Kiếm Trận
 • #46: Lấy một chọi hai
 • #47: Song sát
 • #48: Nguyên Thần Động Phủ
 • #49: Giải cứu đồng môn
 • #50: Đệ Nhị Kiếm
 • #51: Huyền Diệu Linh Lung Tháp
 • #52: Đệ Nhị Kiếm! Gạch tên!
 • #53: Kiếm Trận, Bồng Lai!
 • #54: Đánh giết Trần Ngọc
 • #55: Cửu U Thần Quang
 • #56: Truy sát
 • #57: Phù Tinh Tra
 • #58: Cửu Diệu Kim Nha
 • #59: Trọng thương Đinh Huyền
 • #60: Tế Tự Đại Điển
 • #61: Quỳnh Lâm Yến
 • #62: Một kiếm bại địch
 • #63: Tâm tức là kiếm
 • #64: Tái chiến Phương Ứng Chu
 • #65: Kiếm Trận giương oai
 • #66: Vượt cấp khiêu chiến, dễ như trở bàn tay
 • #67: Nhất phi trùng thiên
 • #68: Ma Sát Môn
 • #69: Kim Nha chi uy
 • #70: Thất Bảo Tụ Nguyên Lưu Ly Đăng
 • #71: Nguyên Hạch Viêm Dương Diệt Tuyệt Thần Quang
 • #72: Thanh Long Sơn
 • #73: Vắng vẻ
 • #74: Phách lối bá đạo
 • #75: Lấy lực phá cục
 • #76: La Mộc Hào gây hấn
 • #77: Trước bại La Mộc Hào
 • #78: Tái chiến Sở Kiếm Phi
 • #79: Sở Kiếm Phi tay cụt
 • #80: Thanh Long đứng đầu
 • #81: Thái Ất Thanh Mộc Thần Quang
 • #82: Thái Ất Tử Thụ Tiên Y
 • #83: Thất Tinh Mê Vụ Phong
 • #84: 9 mai Nguyên Đan
 • #85: Vẫn Tinh Kiếm tiến giai
 • #86: Lấn tới cửa
 • #87: Thề sống chết một trận chiến
 • #88: Tịch Phong tối cường sát chiêu
 • #89: Thanh Long Mộc
 • #90: Tịch Phong vẫn lạc
 • #91: Hỗn Nguyên Trích Tinh Thủ
 • #92: Cực Bắc Chi Địa
 • #93: Gặp chuyện bất bình
 • #94: Lừa dối quá quan
 • #95: Dò xét sơ bộ Động Phủ
 • #96: Chỉ có tiến không có lùi
 • #97: Già Lâu La
 • #98: Dắt tay chém giết
 • #99: Phá trận
 • #100: Lẫn nhau tính toán
 • #101: Thần Niệm Công Kích Bí Pháp
 • #102: Cường thế Lăng Thiên
 • #103: Thuấn sát
 • #104: Tiềm tu
 • #105: Kiếm Trận Nhị Trọng
 • #106: Hoang Tuyết Đạo
 • #107: Hữu duyên gặp lại
 • #108: Kiếm Long Các, Khâu Nguyệt Tâm
 • #109: Tuyết Nguyên Nhiệt Hồ
 • #110: Xung đột
 • #111: Đánh giết Triệu Vô Cực
 • #112: Mặt mày xám xịt
 • #113: Huyết Hải Tông
 • #114: Hắc Vân Chướng
 • #115: Kim Sí Huyễn Bằng Độn Pháp
 • #116: Thân phận lộ ra ánh sáng
 • #117: Tiến giai Nguyên Đan Đỉnh Phong
 • #118: Khâu Nguyệt Tâm mời
 • #119: Ma Linh Tông Lãnh Ly
 • #120: Huyết Hải Các
 • #121: Thần bí Lông Vũ
 • #122: Mặc Ngọc Tinh Phượng
 • #123: Phệ Xỉ Long Sa
 • #124: Tàng Kiếm Đảo
 • #125: Tứ Hải Môn
 • #126: Âm hiểm vô sỉ
 • #127: Phiền phức tới cửa
 • #128: Một kiếm diệt sát
 • #129: Thái Thượng Trưởng Lão
 • #130: Được nhiều người ủng hộ
 • #131: Vạn Tượng Pháp Bảo
 • #132: Phá hủy Tứ Hải Môn
 • #133: Một người diệt một môn
 • #134: Chấn nhiếp Tàng Kiếm Đảo
 • #135: Trung Thiên Vực, Tằng Sư Ngã
 • #136: Lạc Tinh Kiếm Vực
 • #137: Huyết Nguyệt Chi Hải
 • #138: Yêu Hồ Tộc mỹ nữ
 • #139: Linh Tủy
 • #140: Thiên Viêm Tông Thiếu Chủ
 • #141: Nộ sát Minh Đào
 • #142: Phó Hải xuất thủ
 • #143: Kiếm Vực chi uy
 • #144: Thủ Hồn Ngọc
 • #145: Minh Hạo Khôn cơn giận
 • #146: Thủy Độn
 • #147: Phân Giới Đảo
 • #148: Nguyệt Linh Tông
 • #149: Nộ Hải Thanh Giao
 • #150: Ngọc Sơn Tông
 • #151: Lăng Thiên xuất thủ
 • #152: Thanh Giao khoe oai
 • #153: Trảm Giao
 • #154: Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan
 • #155: Côn Khư Lâu
 • #156: Sinh Tử Lôi
 • #157: Phản sát
 • #158: Bán Diện Đồng Kính
 • #159: Không trọn vẹn kiếm thức
 • #160: Đồng Kính tái hiện
 • #161: Tử Lôi Long Lân Thú
 • #162: Mượn Linh Thạch
 • #163: Tinh Nguyệt Nghi, Khôi Nguyên Phủ
 • #164: Kịch chiến Lôi Minh
 • #165: Oan gia ngõ hẹp
 • #166: Hoang Đảo khổ tu
 • #167: Tinh Dực Độn Pháp Tiểu Thành
 • #168: Quân Thiên Nghiễm Nhạc Kiếm
 • #169: Thiên Nhạc Kiếm Trận Đệ Tam Trọng
 • #170: Bát Oản Lão Tổ
 • #171: Gặp lại Lãnh Ly
 • #172: Không chịu nổi một kích
 • #173: Hà Dược Đông, chết!
 • #174: Bách Hoa Tông
 • #175: Yêu Thú tàn phá bừa bãi
 • #176: Thôn Vân Điện Mãng
 • #177: Bí Kiếm thần uy
 • #178: Khâu Nguyệt Tâm tâm tư
 • #179: Tinh Nguyệt Thần Niệm Đan
 • #180: Thần Thông tiến giai
 • #181: Phù Đồ Đảo
 • #182: Phong Ngạo Thiên gây hấn
 • #183: Đoạt xá chuyển sinh
 • #184: Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ
 • #185: Dọa sợ Dương Nhất Phi
 • #186: Không đường có thể trốn
 • #187: Động Phủ tìm tòi bí mật
 • #188: Lôi Điện Giai Thê
 • #189: Xông vào
 • #190: Phù Đồ Tụ Nguyên Tháp
 • #191: Cường địch đều tới
 • #192: Đối cứng Minh Hạo Khôn
 • #193: Tiểu Na Di Đạo Phù
 • #194: Hắc Triều
 • #195: Trở về Tàng Kiếm Đảo
 • #196: Tụ Nghĩa Môn khốn cảnh
 • #197: Khu trục Phạm Tranh
 • #198: Chấn nhiếp
 • #199: Tam Tông cúi đầu
 • #200: Một bước một giết
 • #201: Lửa giận
 • #202: Tông Môn khó khăn
 • #203: Lăng Thiên lễ vật
 • #204: Bày ra thực lực
 • #205: Thanh Long Sơn, Tống Tử Dao!
 • #206: Trong tháp tuế nguyệt dài
 • #207: Ám toán
 • #208: Lôi Chấn Đình giết tới
 • #209: Diệt sát Cát Xuyên
 • #210: Một người một kiếm, giết đến tận Thanh Long Sơn
 • #211: Thanh Long Sơn diệt vong
 • #212: Thanh Liên Giới Chỉ
 • #213: Che đậy tu vi
 • #214: Khi nhục Thiên Kiếm Sơn
 • #215: Xử lí nợ cũ
 • #216: Kiếm Trận đối Kiếm Trận
 • #217: Thất Diệu Già Huyền Đan
 • #218: Lại xông Tiên Tung Lâm
 • #219: Chạy theo như vịt
 • #220: Cường thế nghiền ép
 • #221: Ta công kích, ngươi ngăn không được!
 • #222: Liên thủ
 • #223: Đan Xà
 • #224: Trong đỉnh giấu đan
 • #225: Hổ Thủ Khôi Lỗi
 • #226: Vạn Tượng Hạ Phẩm Khôi Lỗi
 • #227: Thu phục Ám Nguyệt Khôi Lỗi
 • #228: Cường giả khí độ
 • #229: Gặp lại Hạc Vũ Môn
 • #230: Thủy Phủ Động Thiên
 • #231: Trấn Thần Ấn
 • #232: Giết không tha
 • #233: Động Phủ bên trong trụ cột
 • #234: Cửu Diệu Thiên Tinh Kiếm Pháp
 • #235: Nguyên Thần Động Phủ hiển hiện
 • #236: Kiếm Trận đối Kiếm Trận
 • #237: Mịch Nguyên Phong
 • #238: Người đáng tin cậy
 • #239: Xông vào Cửu U Thần Quang
 • #240: Thiên Hà Động Phủ mở ra
 • #241: Thiên Hà Chân Quyết
 • #242: 3 năm kỳ hạn
 • #243: Bạch Lãng Sơn bức bách
 • #244: Lăng Thiên phát uy
 • #245: Ngoại Vực bí mật
 • #246: La gia nguy cơ
 • #247: Vạn dặm gấp rút tiếp viện
 • #248: Khinh thị
 • #249: Không nên thân biểu huynh
 • #250: La Thành Hạo gây hấn
 • #251: Hóa giải thù oán
 • #252: Chấn phục La gia
 • #253: Mẹ nuông chiều thì con hư
 • #254: Đến Trung Thiên Vực
 • #255: Thiên Tinh Thành
 • #256: Khinh người quá đáng
 • #257: Vạn Yêu Tháp
 • #258: Thế như chẻ tre
 • #259: Trung Thiên Bảng
 • #260: Mộc Niệm là ai?
 • #261: Trần gia ám chiêu
 • #262: Trần Kiếm Kiếm Trận
 • #263: Một kích ra, Kiếm Trận nát
 • #264: Trần Khiếu Thiên lửa giận
 • #265: Hai quyển bí kíp
 • #266: Định Tinh Việt
 • #267: Căn thứ hai Lông Vũ
 • #268: Đại Chu Thiên Tinh Thần Quyết
 • #269: Hóa Ảnh Lưu Quang Toa
 • #270: Xuyên việt Thiên Yêu Lâm
 • #271: Như Ý Các
 • #272: Hơi thi trừng trị
 • #273: Bảo Khí Lâu
 • #274: Diệu Dương Phần Thiên
 • #275: Tả Khâu Tuyền
 • #276: Ngự Thần Hoàn
 • #277: Kiếm Vực tinh túy
 • #278: Đến từ Như Ý Các uy hiếp
 • #279: Khiên Hồn Hương
 • #280: Tọa sơn quan hổ đấu
 • #281: Oanh động Trấn Sơn Thành
 • #282: Phần Thiên Cốc mời
 • #283: Giấu giếm sát cơ
 • #284: Huyết tế
 • #285: Hồ Châu chấn động
 • #286: Phần Huyết Cực Quang
 • #287: Tả Khâu Tuyền hứa hẹn
 • #288: Ngọc Kiếm Tông
 • #289: Bại Phương Vân
 • #290: Châm ngòi thị phi
 • #291: Phá trận mà vào
 • #292: Phần Thiên Cốc dư nghiệt
 • #293: Huyết Trì
 • #294: Phần Huyết Chân Quân giáng lâm
 • #295: Huyết Hải Khôi Lỗi
 • #296: Uẩn Thần Châu
 • #297: Thắng lợi trở về
 • #298: Hạo Huyết Đan
 • #299: Lôi Các Tân Thiến Nhi
 • #300: Cảnh Sơn đến
 • #301: Ba tháng ước hẹn
 • #302: Thân Ngoại Hóa Thân
 • #303: Thiên Đao Các, Quy Vô Vọng
 • #304: Thứ tự lại biến
 • #305: Gặp lại Tằng Sư Ngã
 • #306: Vạn chúng chú mục
 • #307: Cân sức ngang tài
 • #308: Tả Khâu Tuyền tâm tư
 • #309: Viễn Cổ Động Phủ
 • #310: U Mang Khôi Lỗi
 • #311: Ngạo Nguyệt Thành
 • #312: Tỏa Không Châu
 • #313: Đông Cực Bảng
 • #314: Kỳ dị Khôi Lỗi
 • #315: Giấu giếm huyền cơ
 • #316: Phá Hư Khôi Lỗi
 • #317: Thăm dò Ngạo Nguyệt Điện
 • #318: Xảo thủ
 • #319: Bạch Long Đàm, Kỷ Văn Diệu
 • #320: Khôi Lỗi đối chiến
 • #321: Ma Thiên Lĩnh
 • #322: Kinh khủng lao tù
 • #323: Đầu Bảng, Nhiếp Phi Dương
 • #324: Huyết Tế bí mật
 • #325: Nói thẳng
 • #326: Sụp đổ
 • #327: Bóc trần âm mưu
 • #328: Ẩn thân tu luyện
 • #329: Phế Khí Cổ Thành
 • #330: Lục Ngô Nguyên Đan
 • #331: Lôi Nham Tông
 • #332: Độc Giác Lôi Báo
 • #333: Lão yêu bà
 • #334: Phát rồ
 • #335: Lấy lớn hiếp nhỏ
 • #336: Cực kỳ chật vật
 • #337: Bán ra Nguyên Đan
 • #338: Thấy lợi tối mắt
 • #339: Duệ Kim Lâu
 • #340: Đấu Khí
 • #341: Tô Minh Hùng khiêu chiến
 • #342: Bất phân thắng bại
 • #343: Ngụy Vĩnh Phương xuất thủ
 • #344: Lại lên Lôi Đài
 • #345: Được ăn cả ngã về không
 • #346: Bích Lân Âm Hỏa Đinh
 • #347: Lửa giận công tâm
 • #348: Vân Châu Thành
 • #349: Lại xông Vạn Yêu Tháp
 • #350: Đệ Bát Tầng
 • #351: Hai phát tát tai
 • #352: Kim Hỏa Nhận
 • #353: Bồ gia cường giả
 • #354: Kịch chiến Bồ Minh Hàn
 • #355: Khôi Lỗi chi uy
 • #356: Ngẫu nhiên gặp Đinh Ngữ Lam
 • #357: Phi Dực Yêu Hổ
 • #358: Định Tinh Thương, Vân Thương!
 • #359: Trấn Tinh Khôi Lỗi, chiến hủy!
 • #360: Thoát khỏi truy sát
 • #361: Yên Giáp Kim
 • #362: Xích Diễm Sơn
 • #363: Nghịch chuyển càn khôn
 • #364: Chiến Đinh Thần
 • #365: Nghi binh kế sách
 • #366: Chu Tước Thành, Phích Lịch Đường!
 • #367: Chu Tước Lâu tranh phong
 • #368: Bắc Nguyên Kiếm Phái
 • #369: Vi Tử Ngang ước chiến
 • #370: Tinh Tra Phù Trầm
 • #371: Tam Kiếm Hợp Nhất
 • #372: Giao Long Quyết, Tam Trảo Chi Cảnh
 • #373: Gặp địch thì chiến, Đạo Tâm duy kiên
 • #374: Yên Tinh Giáp
 • #375: Nam Thương Vực, Liễu Châu Thành
 • #376: Không chịu nổi một kích
 • #377: Lạc Trường Không
 • #378: Liều mạng một lần
 • #379: Thiên Sát Khôi Lỗi
 • #380: Vĩnh Hằng Chân Ý
 • #381: Tái chiến Lạc Trường Không
 • #382: Mộ Tuyết tin tức
 • #383: Thiên Hằng Kiếm Phái, Trầm Lộ Vân!
 • #384: Dây dưa không ngớt
 • #385: Thiên Mục Yêu Viên
 • #386: Bắc Hoàn Thành, Hoài Âm Lâu!
 • #387: Cửu Luyện Hoa Dương Đan
 • #388: Giá trên trời Chí Bảo
 • #389: Ly Hỏa Huyền Phong, Long Tu Phiến!
 • #390: Thất Bảo Tử Hà Y
 • #391: Hắc Vũ tái hiện
 • #392: Trường Hồng Tác
 • #393: Tâm sinh ác ý
 • #394: Tôn Thành Kiệt tính toán
 • #395: Hốt hoảng chạy trốn
 • #396: Vạn Tượng Chi Cảnh
 • #397: Tôn gia diệt tộc
 • #398: Yêu Tu Lang Mãnh
 • #399: Băng Phong Đống Khí
 • #400: Thọ Thiên Ngọc Bội
 • #401: Đến Tinh Cực Thành
 • #402: Gặp gỡ
 • #403: Một kiếm bại địch
 • #404: Chiến Tiêu Hàn
 • #405: Danh chấn Nam Thương Vực
 • #406: Nam Thương Bảng đầu danh
 • #407: Tiêu Hàn phát uy
 • #408: Lại đoạt đầu bảng
 • #409: Vạn Tượng Thiên Bảng
 • #410: Ngư Thôn tĩnh ngộ
 • #411: Dạy học trò
 • #412: Linh Thạch động lòng người
 • #413: Trấn áp Thương Hải Tông
 • #414: Hiệp ước cầu hoà
 • #415: Giao Thần Châu
 • #416: Đánh bại Vương Chí Hiên
 • #417: Luyện Hư cường giả
 • #418: Không chết không thôi
 • #419: Lại về Võ Dương Thành
 • #420: Võ Dương Mộ gia
 • #421: Mộ gia cúi đầu
 • #422: Bỏ lỡ cơ hội
 • #423: Quay về Hoang Tuyết Nguyên
 • #424: Giết đến tận Tuyết Nha Sơn
 • #425: Hải Vương Các, Triệu Cẩn Ngôn!
 • #426: Nhất niệm bại địch
 • #427: Thiên Viêm Tông đột kích
 • #428: Hỏa Diễm Minh Vương
 • #429: Bước vào Tàng Kiếm Hạp
 • #430: Tiến giai Vạn Tượng
 • #431: Thần Thông sơ thành
 • #432: Giết đến tận Hải Vương Sơn
 • #433: Một kiếm ra, sơn môn hủy
 • #434: Băng Tuyền Kiếm Vực
 • #435: Thất Tinh Đàm
 • #436: Trung Thiên Bảng biến hóa
 • #437: Kim Liên Động Phủ
 • #438: Linh Sơn Tông
 • #439: Vạn Thú Phù
 • #440: Uy phong bát diện
 • #441: Lôi đình nhất kích
 • #442: Hắc Diệu Tu La Đao
 • #443: Kim Liên nở rộ
 • #444: Nguy hiểm trùng điệp
 • #445: Thi triển thủ đoạn
 • #446: Ý Chí Giai Thê
 • #447: Trấn Hồn Lôi Âm
 • #448: Thất Bảo Môn
 • #449: Thạch Trận
 • #450: Phần Tâm Viêm Hỏa
 • #451: Quý Tử Xuyên phó thác
 • #452: Ma Diễm Khôi Lỗi
 • #453: Ngọc Thanh Chân Lộ Đan
 • #454: Thần bí đài cao
 • #455: Thủy Nguyệt Kiếm
 • #456: Biết khó mà lui
 • #457: Bôn Tiêu Phi Chu
 • #458: Thiên Sát xuất thủ
 • #459: Quý Thị con mồ côi
 • #460: Hứa một lời thiên kim
 • #461: Đồ vô sỉ
 • #462: Đánh giết Quý Nguyên
 • #463: Chấn nhiếp quần hùng
 • #464: Kiếm Khí kinh tiêu
 • #465: Thiên Bảo Lâu
 • #466: Yêu Thú Quai Hoàng
 • #467: Huyền Âm Tông
 • #468: Phách lối Chu Khải
 • #469: Băng Xuyên Thần Niệm
 • #470: Một kích tất sát
 • #471: Long Hưng Thành
 • #472: Yêu Tu Thánh Địa
 • #473: Long Hưng Tông, Ngao Nguyệt
 • #474: Pháp Bảo Vạn Hoa Đồng
 • #475: Lam Long Pháp Bào
 • #476: Bích Đào Lĩnh Vực
 • #477: Chân Ý truyền thừa
 • #478: Phi Long Điện
 • #479: Tiềm tu chi địa
 • #480: Trấn Hải Vân Long Quyết, dị biến!
 • #481: Lạc Hồn Chung
 • #482: Kim Long chi uy
 • #483: Trọng thương Lôi Minh Sơn
 • #484: Long Hưng Chi Bí
 • #485: Thủy Hỏa Tiêm
 • #486: Chen chúc mà tới
 • #487: Song Tử Lôi Đài
 • #488: Khí Linh xuất thủ
 • #489: Tinh Hỏa Thương
 • #490: Yêu Tu Đằng Giao
 • #491: Hoảng hốt mà chạy
 • #492: Vấn Tâm Kiều
 • #493: Kiếm Hình Ngọc Giản
 • #494: Cửu Tiêu Ngự Long Kiếm Trận
 • #495: Thạch Hầu Huyết Mạch
 • #496: Cửu Vĩ Thiên Hồ
 • #497: Phù Không Sạn Kiều
 • #498: Gặp lại Thanh Dực Yêu Tu
 • #499: Hỏa Vĩ Yêu Hồ
 • #500: Tố Huyết Hồi Nguyên Đan
 • #501: Long Thủ Quyền Sáo
 • #502: Huyễn Tinh Chân Giải
 • #503: Cực Tốc Chân Ý
 • #504: Kim Diễm Phi Chu
 • #505: Hồn Thiên Lôi Võng
 • #506: Tứ phương vây giết
 • #507: Huyết Tế một thành
 • #508: Lại xông Vạn Tượng Thiên Bảng
 • #509: Thực Nguyên Độc Vụ
 • #510: Tà Tu hiện thân
 • #511: Huyết Tế Đại Điển
 • #512: Diệt cỏ tận gốc
 • #513: Như Ý Các Thiếu Chủ
 • #514: Huyết Tế Yêu Thú
 • #515: Tố Quang Kính
 • #516: Lạc Châu Linh Bảo Các
 • #517: Cổ Trạch Kim Thạch
 • #518: Vẫn Tinh Kiếm, lại cắt phong ấn!
 • #519: Lại đến Trung Thiên Thành
 • #520: Thiên Địa dựa thế
 • #521: Huyết Ảnh Phi Chu
 • #522: Địa Từ Cực Quang Xạ Tuyến
 • #523: Thu hoạch ngoài ý muốn
 • #524: Ngẫu nhiên gặp Vi Tử Ngang
 • #525: Vân Sơn Tông Phùng Như
 • #526: Thanh Phong Kiếm
 • #527: Trấn Hồn Kim Chung
 • #528: Thề không bỏ qua
 • #529: Giết Phùng Như
 • #530: Phệ Nguyên Ưng
 • #531: Lãnh Phong Lâu
 • #532: Thải Hồng Toa
 • #533: Động Phủ Mật Thược
 • #534: Lai lịch kinh người
 • #535: Lôi Hà Kiếm
 • #536: Đông Cực Vực, Tư Đồ gia!
 • #537: Chấn nhiếp Lãnh Phong Lâu
 • #538: Lôi Đan chi uy
 • #539: Trọng thương Trần Cửu Huyền
 • #540: Kiếm Ngục Động Phủ
 • #541: Phần Thiên Chử Hải
 • #542: Thái Âm Chân Hỏa
 • #543: Vô Vọng Thiên Lôi
 • #544: Oan gia ngõ hẹp
 • #545: Chử Hải Kiếm Thức, trảm diệt Thần Hồn
 • #546: Vạn Lý Độn Quang Phù
 • #547: Huyền Quang Vực Giới
 • #548: Mộ Tuyết tiến giai
 • #549: Dũng khí đều mất
 • #550: Dung hợp Cực Tốc Chân Ý
 • #551: Vực Giới mở ra
 • #552: Thiên Tài tụ tập
 • #553: Cổ Quái Cự Nham
 • #554: Tinh Thần Kim Tinh
 • #555: Nhân Tộc bại hoại
 • #556: Yêu Tu Tân Lôi
 • #557: Mị hoặc tự nhiên
 • #558: Trở mặt thành thù
 • #559: Hư Không Phù Đảo
 • #560: Uẩn Thần Bội
 • #561: Noãn Ngọc Đan, Kiếm Huyền Lệnh
 • #562: Tử Lôi Sơn
 • #563: Thiên Từ Tác
 • #564: Thời Gian Gia Tốc
 • #565: Tiến giai, Vạn Tượng Hậu Kỳ!
 • #566: Trục Nguyệt Thương
 • #567: Băng Thiên Lĩnh Vực
 • #568: Lâm thời liên thủ
 • #569: Nguyên Thần Hạ Phẩm Phi Kiếm
 • #570: Luyện Hư cảnh Khôi Lỗi
 • #571: Thiên Cương Lôi Võng
 • #572: Tân Kiếm Trận Bí Pháp
 • #573: Quỷ dị Thân Pháp
 • #574: Toái Vũ Tinh Bạo
 • #575: Mỗi người đi một ngả
 • #576: Thiên Cương Long Thạch
 • #577: Lôi Kiếm Các, Từ Mộ Bạch
 • #578: Lôi Đình Luyện Ngục
 • #579: Chạy trối chết
 • #580: Nguyệt Thần Cung
 • #581: Vô sỉ cực kỳ
 • #582: Thế Thân Mệnh Bài
 • #583: Ngủ say Cự Yêu
 • #584: Hổ Thị huynh đệ
 • #585: Thần bí Yêu Tu
 • #586: Liên tục đào thải
 • #587: Vượt lên trước một bước
 • #588: Khách không mời mà đến
 • #589: Ngân Dực Khôi Lỗi
 • #590: Bí Bảo, Đằng Giao Kiếm!
 • #591: Yêu Mãng
 • #592: Phệ Thiên Mãng Pháp Tướng
 • #593: Thôn Thiên Phệ Địa
 • #594: Tâm tư âm độc
 • #595: Cường thế nghiền ép
 • #596: Lâm Kỳ Triệu gia
 • #597: Thần Bí Tu Sĩ
 • #598: Khó chơi đối thủ
 • #599: Sư Tộc Yêu Tu
 • #600: Hỗn Nguyên Kim Lôi Trận
 • #601: Tỏa Tâm Linh
 • #602: Chân Ý Thạch Trụ
 • #603: Lôi Đình Chân Ý
 • #604: Luyện Hư cảnh Khôi Lỗi
 • #605: Lôi Viêm chi uy
 • #606: Liều mạng đỡ kiếm
 • #607: Hiểm tử hoàn sinh
 • #608: Kinh Lôi Pháp Bào
 • #609: Tinh Lan Khôi Lỗi
 • #610: Huyễn Yêu Tháp
 • #611: Liên thủ làm khó dễ
 • #612: Tinh Lan chi uy
 • #613: Khu Yêu Phù
 • #614: Thú Hồn Chưởng
 • #615: Thú Triều buông xuống
 • #616: Mê Vụ Nham Mãng, Thanh Vân Lôi Ưng
 • #617: Vụ Hải Kiếm Vực
 • #618: Huyễn Yêu Tháp mở ra
 • #619: Đại Uy Thiên Long Kiếm Khí
 • #620: Côn Luân Tinh Thần Quyết
 • #621: Khí Linh khuyên bảo
 • #622: Liên tục thất bại
 • #623: Kháng Long Vô Hối
 • #624: Thần Thông tiến giai
 • #625: Một bại lại bại
 • #626: Kinh người ban thưởng
 • #627: Huyền Băng Thủ Sáo
 • #628: Huyễn Tinh Chi Hải
 • #629: Hạo Linh Sơn
 • #630: Thần Bí Hạp Cốc
 • #631: Trấn Ngục Kiếm
 • #632: Vạn Hóa Thiên La Tán
 • #633: Huyết Hải Lôi Đình Kiếm
 • #634: Đoạt Tình Đạo
 • #635: Thất Tinh Thiên Lôi Phù
 • #636: Tự tìm tử lộ
 • #637: Đến Huyền Quang Thành
 • #638: Kim Hùng Tộc
 • #639: Kim Lang Khiếu Nguyệt Quyết
 • #640: Nghiền ép
 • #641: Thiên Sinh Thần Lực
 • #642: Chặt đứt Kim Diệu Đao
 • #643: Chân Viêm Lĩnh Vực
 • #644: Kiếm Khí như nước thủy triều
 • #645: Vạn Hùng Động, Hóa Nguyên Trì
 • #646: Kim Diễm Phi Hổ Tộc
 • #647: Ai là hoàng tước?
 • #648: Kim Diệu Phi Hổ Quyết
 • #649: Đằng Giao Kiếm phát uy
 • #650: Ôm hận bỏ chạy
 • #651: Đánh cược một trận
 • #652: Thanh Long Triều Thánh
 • #653: Hư trương thanh thế
 • #654: Nguyện cược chịu thua
 • #655: Tiến giai Đỉnh Phong
 • #656: Tiềm Uyên Chi Long
 • #657: Huyền Quang Lôi, mở ra!
 • #658: Yêu Nữ Tân Lôi
 • #659: Thiên Bảng đệ nhất, Lư Khâu Trí!
 • #660: Vi Sinh Thanh Lam
 • #661: Cổ quái lời nhắn
 • #662: Vô Diện Tu Sĩ
 • #663: Huyền Tinh Bào
 • #664: Thần Niệm như biển
 • #665: Tinh Bạo
 • #666: Liên thủ đánh lén
 • #667: Đại sát tứ phương
 • #668: Làm trò hề
 • #669: Hứa một lời thiên kim
 • #670: Tinh Long Lâu
 • #671: Thiên Toàn Tứ Tượng Kiếm Trận
 • #672: Kiếm Khí Kinh Tiêu
 • #673: Kiếm Khôi
 • #674: Huyền U Sưu Hồn Thủ
 • #675: Luyện Nguyên thành Tinh
 • #676: Thần bí xương ngón tay
 • #677: Lôi Đình Chân Ý
 • #678: Trục Lôi Cửu Thiên
 • #679: Chật vật mà chạy
 • #680: Chân Ý thành trận
 • #681: Tinh Hỏa Chi Trận
 • #682: Cường địch đột kích
 • #683: Phi Tuyết Kiếm Vực
 • #684: Phần Thiên chi uy
 • #685: Diệt Long Sát
 • #686: Thân như Pháp Bảo, mệnh cùng Kim Kiên!
 • #687: Tuyệt vọng Đinh Nguyên Thắng
 • #688: Dẫn Hồn Chung chín vang
 • #689: Thượng Giới viện thủ
 • #690: Tiến giai Nguyên Thần cảnh
 • #691: Danh chấn Nam Thương Vực
 • #692: Như Ý Lệnh
 • #693: Thần Bí Hòn Đảo
 • #694: Sóng ngầm phun trào
 • #695: Ngũ Đại Luyện Hư cảnh cường giả
 • #696: Tuyệt Diệt Thương
 • #697: Hủy Diệt Chân Ý
 • #698: Trần Nguyên vẫn lạc
 • #699: Liệt Thiên Khích
 • #700: Huyết Vòng Xoáy
 • #701: Cửu Diên Đảo
 • #702: Cực Quang Thạch
 • #703: Hàng phục Hổ Đại Hải
 • #704: Tiến giai Luyện Hư cảnh
 • #705: Tử Cực Phong
 • #706: Kiếm Tích Lam Sa
 • #707: Nhu Thủy Chân Ý
 • #708: Tử Cực Phong phía dưới, có động thiên khác!
 • #709: Yêu Tu tụ tập
 • #710: Giết gà dọa khỉ
 • #711: Vây giết
 • #712: Liên thủ tranh phong
 • #713: Huyết Vòng Xoáy đột kích
 • #714: Ma Thần Uyên
 • #715: Cường địch đến
 • #716: Viêm Dương Chân Ý
 • #717: Thần Thông, Thiên Hỏa Chân Khải
 • #718: Hạ Thiên Tinh, vẫn lạc!
 • #719: Hư Không Loạn Lưu
 • #720: Như Ý Động Phủ
 • #721: Thần Bí Khôi Lỗi, Viêm Thập Cửu!
 • #722: Luyện Hư Thượng Phẩm Khôi Lỗi
 • #723: Ngọc Uyên Kiếm
 • #724: Thần Bí Bức Tranh
 • #725: Câu Tuyền Tinh Thần Kiếm
 • #726: Tinh Thần Kiếm Hoàn
 • #727: Cổ Quái Thạch Bia
 • #728: Phệ Thiên Điện
 • #729: Thanh Long Tôn
 • #730: Trảm Giao Đao
 • #731: Kinh khủng Thần Thông
 • #732: Long Hồn Trảm
 • #733: Kế lui Long Hải Triều
 • #734: Nguyệt Kiếm Đảo, U Hỏa Thượng Nhân!
 • #735: Tiến giai, Nguyên Thần Trung Kỳ!
 • #736: Chiến lực bão táp
 • #737: Oan gia ngõ hẹp
 • #738: U Hỏa Thượng Nhân chấn kinh!
 • #739: Trấn Hải Trụ
 • #740: Yêu Tu Kim Thánh Diệu
 • #741: Thất hồn lạc phách
 • #742: Trấn Hải Trụ mở ra
 • #743: Nguyên Lực gông xiềng
 • #744: Long Thủ Khôi Lỗi
 • #745: Đại Trụy Thiên Bằng
 • #746: Tàng Ảnh Kiếm
 • #747: Ngân Sắc Quái Thạch
 • #748: Chúng thỉ chi
 • #749: Tinh Văn Thạch
 • #750: Tinh Từ Huyền Quang
 • #751: Việt Không Đảo, Dịch Vô Vọng!
 • #752: Tử Hỏa Bích
 • #753: Quay về Tinh Cực Thành
 • #754: Tinh Cực Thành kinh biến!
 • #755: Thượng Giới tin đồn
 • #756: Gặp lại Trầm Lộ Vân
 • #757: Gieo gió gặt bão
 • #758: 6 tháng kỳ hạn
 • #759: Xông sơn môn
 • #760: Thế như chẻ tre
 • #761: Đánh giết Mạc Vân
 • #762: Ve sầu thoát xác
 • #763: Tăng nhanh như gió
 • #764: Hàn Linh Tú thần phục
 • #765: Đông Cực Vực, Thập Tuyệt Quan!
 • #766: Xa cách từ lâu trùng phùng
 • #767: Từng bước bức bách
 • #768: Trả lại cho người
 • #769: Tình thâm ý trọng
 • #770: Thượng Giới ước hẹn
 • #771: Giá trên trời ban thưởng
 • #772: Lãm Nguyệt Kiếm
 • #773: Ngân Nguyệt Kiếm Khí
 • #774: Lâu Thuyền Phá Hiểu
 • #775: Tuyết Vực Cực Quang
 • #776: Băng Lĩnh Thành, Ma Vân Lĩnh!
 • #777: Đánh bậy đánh bạ
 • #778: Người vì tiền mà chết
 • #779: Động Phủ hiện thế
 • #780: Huyền Không Thạch Điêu
 • #781: Thần Thông, Hóa Long Quyết!
 • #782: Hóa Long Cửu Biến
 • #783: Cửu Diệu Luyện Thần Đan
 • #784: Thần Bí Kiếm Trận
 • #785: Yên Tinh Kiếm Trận
 • #786: May mắn quá quan
 • #787: Sương Tuyết Bào
 • #788: Luân phiên chấn kinh
 • #789: Kiếm Khí Như Long
 • #790: Hùng Nha Bộ Lạc
 • #791: Huyền Văn Băng Hồ
 • #792: Mê Thần Khiếu
 • #793: Tai bay vạ gió
 • #794: Dị Thú Tầm Hương
 • #795: Phi Hổ Bộ Lạc
 • #796: Băng Tuyết Chi Đạo
 • #797: Tuyệt Băng Cốc
 • #798: Băng Hồ hiển uy
 • #799: Cực Quang chợt hiện
 • #800: Chấn Thiên Lâu
 • #801: Cực Quang tẩy lễ
 • #802: Dị Bảo
 • #803: Vây giết
 • #804: Uy hiếp đám người
 • #805: Ngọc Kinh Vương gia
 • #806: Băng Hồng Cực Quang
 • #807: Băng Nhạc Kiếm Trận
 • #808: Vân Kiếm Tông mưu đồ bí mật
 • #809: Hoàng tước tại hậu
 • #810: Kiếm khí trùng tiêu
 • #811: Đại triển thần uy
 • #812: Duệ Kim Kiếm Thể
 • #813: Xin hàng
 • #814: Vân Kiếm Tông chấn động
 • #815: Thượng Giới người tới
 • #816: Thạch Bích Kiếm Ngân
 • #817: Ngũ Pháp Hợp Nhất
 • #818: Cường địch đột kích
 • #819: U Minh Nhị Lão
 • #820: Phệ Âm Đao
 • #821: Tiến giai Nguyên Thần Đỉnh Phong
 • #822: Huyền Thưởng động lòng người
 • #823: Hành tung tiết lộ
 • #824: Vân Hải tranh phong
 • #825: Tam Kiếm Hợp Nhất
 • #826: Chấn Thiên Phù
 • #827: Phong Nam Thiên, bại vong!
 • #828: Linh Thảo hiện thân
 • #829: Kiếm Vực dung hợp
 • #830: Trầm Hồng Lăng, tiến giai!
 • #831: Chung tu nhất biệt
 • #832: Thượng Giới Vân Kiếm Tông
 • #833: Cường thế Tề Nguyên Cửu
 • #834: Tru sát
 • #835: Địa Nguyên Ất Mộc Thần Quang
 • #836: Ngự Tinh Tháp chi uy
 • #837: Thiên Tâm Lộ
 • #838: Tử Kim Phích Lịch
 • #839: Hóa Long Quyết, Nghịch Lân Biến
 • #840: Chước Hồn Kim Diễm
 • #841: Hám Thiên Lôi
 • #842: Yên Quang Chân Ý
 • #843: Giao Long Biến
 • #844: Hoành Đao
 • #845: Thiên Đao Lĩnh Vực
 • #846: Vô Nguyệt Thương
 • #847: Minh Nguyệt Kích
 • #848: Hồng Liên
 • #849: Hồng Liên Kiếm Trận
 • #850: Tán Tiên cảnh Thân Ngoại Hóa Thân
 • #851: Lấy cách của người, trả lại cho người
 • #852: Viễn Cổ Trận Pháp
 • #853: Đến Thượng Giới
 • #854: Kình Thiên Tông
 • #855: Thường Sơn Thành
 • #856: Thuế Tiên Trì
 • #857: Quân Sơn Thương Hành
 • #858: Đồng môn đấu đá
 • #859: Tái chiến Lôi Quyền
 • #860: Hạo Thiên Lôi Đình Thần Quang
 • #861: Đoạn Thần Kiếm
 • #862: Thái Bạch Canh Tân Kiếm Khí
 • #863: Thần Bí Lệnh Bài
 • #864: Yêu Hồ Tộc mỹ nữ
 • #865: Càn Sơn Lục gia
 • #866: Trâm Hoa Công Tử
 • #867: Vạn Tượng Thiên Lâm Kiếm Trận
 • #868: Trục Điện Đao
 • #869: Thuần Dương Đan
 • #870: Cùng nhau tranh đoạt
 • #871: Yêu Hồ Yến Yến
 • #872: Uẩn Tinh Thạch
 • #873: Trọng Kiếm Thối Thể
 • #874: Lục Vân Sinh quyết đoán
 • #875: Tán Tiên Sơ Kỳ Tu Sĩ
 • #876: Chân Ý Đao Mang
 • #877: Truy Phong Đao Ý
 • #878: Khổ chiến
 • #879: Dọa lùi Trần Đức Khôn
 • #880: Trở về Kình Thiên Tông
 • #881: Động Thiên Kết Giới
 • #882: Nhiếp Hồn Châm
 • #883: Túy Tiên Lâu
 • #884: Trịnh Quân xuất thủ
 • #885: Nhẹ nhõm bại địch
 • #886: Hỏa Vân Trảm
 • #887: Hỏa Linh Chi Thể
 • #888: Ứng Long Kiếm
 • #889: Tiến giai Luyện Hư cảnh
 • #890: Huyền Đan sơ thành
 • #891: 7 ngày ước hẹn
 • #892: Yến Yến không phải tiền đặt cược
 • #893: Vương Bột sát chiêu
 • #894: Kinh Lôi
 • #895: Ký Danh Đệ Tử
 • #896: Kình Thiên Tông nguy cơ
 • #897: Lý Vân Hòa tính toán
 • #898: Thú Vương Thành
 • #899: Cường giả di trạch
 • #900: Yêu Tu Thanh Lôi
 • #901: Yêu Hồ Phường
 • #902: Yến Yến quyết đoán
 • #903: Khăn thơm đưa tình
 • #904: Thanh Ngô Thụ, sát cơ hiện
 • #905: Tham Lang Sát
 • #906: Hốt hoảng mà chạy
 • #907: Tới cửa đối chất
 • #908: Hình Thần Tiên
 • #909: Đại khoái nhân tâm
 • #910: Yêu Tộc Thiên Tài
 • #911: Yêu Hồ Cố Tích
 • #912: Thảm Liệt Tấn Cấp Tái
 • #913: Huyết chiến đến cùng
 • #914: Đao Kiếm Song Tuyệt Lục Vân Sinh
 • #915: Cửu Điệp Lãng
 • #916: Chiếm hết thượng phong
 • #917: Cao Hàn khúc mắc
 • #918: Phương Uyển Thanh tấn cấp
 • #919: Long Nữ Tiểu Nguyệt
 • #920: Chân Ý Chi Môn
 • #921: Ngao Hải Bình xuất chiến
 • #922: Lĩnh Vực Nhập Đao
 • #923: Đạp Ảnh Thương
 • #924: Ngao Tiểu Nguyệt bộc phát
 • #925: Đánh bại Lang Thiên Tinh
 • #926: Thuận lợi quá quan
 • #927: Trụ Thiên Tháp
 • #928: Tinh Tuyền Bí Pháp
 • #929: Quyết chiến tiến đến
 • #930: Nghịch Long Kiếm chi uy
 • #931: Huyết Bạo Đan
 • #932: Diễm Kiếp Kiếm Vực
 • #933: Thủy Tổ Huyết Mạch
 • #934: Đánh giết Lang Thiên Tinh
 • #935: Linh Tinh
 • #936: Cố Tích dung mạo
 • #937: Không Gian Chân Ý Pháp Tắc
 • #938: Trấn Hải Thủy Long Trụ
 • #939: Tàng Long Uyên
 • #940: Dương Tử Nhạc kiên trì
 • #941: Nhiên Huyết Phần Kim
 • #942: Chân chính Linh Thể
 • #943: Chân Ý dung hợp
 • #944: Thứ Nguyên Trảm
 • #945: Kim Sắc Long Trảo
 • #946: Hội Sư Quyết Chiến
 • #947: Thế lực ngang nhau
 • #948: Nghịch Lân Tiềm Long
 • #949: Huyết Thủ Trưởng Lão
 • #950: Trấn Long Vệ
 • #951: Cổ Lão Thạch Điện
 • #952: Tinh Thần Đại Đạo
 • #953: Ve sầu thoát xác
 • #954: Lặng yên rời đi
 • #955: Trong hồ Thạch Đài
 • #956: Thăng Long Đài
 • #957: Hóa Long Quyết
 • #958: Lôi Giác Lân Sư
 • #959: Săn giết Viên Cửu
 • #960: Bí Bảo Thạch Bia
 • #961: Hoặc Thần Bia
 • #962: Tên giả Lý Mộ
 • #963: Xích Long Thảo
 • #964: Hoàng tước hiện thân
 • #965: Ân oán rõ ràng
 • #966: La Thiên Đao Vực
 • #967: Chu gia Thiếu Chủ
 • #968: Đánh giết Chu Tần
 • #969: Đến U Châu Thành
 • #970: Tứ Phương Bảng
 • #971: Không ai bì nổi
 • #972: Hàn Sương Khôi Lỗi
 • #973: Tuyệt không thỏa hiệp
 • #974: Khôi Lỗi, ta cũng có!
 • #975: Song sát
 • #976: Chu gia phẫn nộ
 • #977: Nén giận
 • #978: Chu gia độc kế
 • #979: Huyền Âm Cốc Trưởng Lão
 • #980: Mị Ảnh Lâu
 • #981: Tìm Mộ Tuyết
 • #982: Luyện Hồn Tháp
 • #983: Nội Tháp Thiên Địa
 • #984: Luyện Hồn Châu
 • #985: Phách lối Địa Thử Môn
 • #986: Mục Vân Tông
 • #987: U Hồn Hàng
 • #988: Trần Hà mất mạng
 • #989: Phẫn nộ Trần Cận Sơn
 • #990: Cuồng vọng yêu cầu
 • #991: 3 ngày sau đó, Lôi Đài gặp!
 • #992: Trấn Long Vệ đăng tràng
 • #993: Khuất nhục điều kiện
 • #994: Cấu kết Yêu Tu
 • #995: Lại xông Luyện Hồn Tháp
 • #996: Độ khó gia tăng mãnh liệt
 • #997: Xông qua tầng mười ba
 • #998: Tiến giai Luyện Hư Hậu Kỳ
 • #999: Kịch chiến Lang Thiên Hào
 • #1000: Huyết Bạo chi uy
 • #1001: Chiến cuộc nghịch chuyển
 • #1002: Lang Thiên Hào vẫn lạc
 • #1003: Lại 1 mai Huyết Bạo Đan
 • #1004: Thần bí váy xanh thiếu nữ
 • #1005: Trọng Bảo Tinh Quỹ
 • #1006: Thiên Tinh Hóa Thần Đan
 • #1007: Thái Dương Chân Hỏa Cực Quang
 • #1008: Nhược Thủy Pháp Bào
 • #1009: Lưu Vân Tông, Liễu Phỉ Nhi!
 • #1010: Phi Tinh Thạch
 • #1011: Tấn Phi Tinh
 • #1012: Diệt Tinh Chỉ
 • #1013: Giai nhân mời
 • #1014: Quá tầm thường, không xứng là địch!
 • #1015: Thiên Yêu Hồ
 • #1016: Tinh Thần Điện
 • #1017: Thời Ẩn Ngọc Giản
 • #1018: Ngự Tinh Giám
 • #1019: Cường giả Phi Ưng
 • #1020: Viêm Dương Toái
 • #1021: Tu luyện Diệt Tinh Chỉ
 • #1022: Ngân Quỷ
 • #1023: Diệt Tinh chi uy
 • #1024: Diệt Tinh Chỉ khuyết điểm
 • #1025: Ngự Hồn Hóa Hư Đan
 • #1026: Tấn Phi Tinh kiên trì
 • #1027: Thông Thiên Giám
 • #1028: Cửu U Huyền Âm Kiếm Khí
 • #1029: Chiến Đinh Vọng
 • #1030: Khí thế như hồng
 • #1031: Đinh Vọng tính toán
 • #1032: Dắt tay truy kích
 • #1033: Cường hãn Trấn Long Vệ
 • #1034: Đinh Vọng cái chết
 • #1035: Lôi Đình Tảo Huyệt
 • #1036: Chung Gia Thôn
 • #1037: Chung Thắng quá khứ
 • #1038: Lăng Thiên xuất thủ
 • #1039: Thuấn sát 3 người
 • #1040: Thiên Đan Các
 • #1041: Thanh Hồn Đan
 • #1042: Tam Khiếu Luyện Thần Đan
 • #1043: Lăng Thiên trừng trị
 • #1044: Hàn Khuê nổi giận
 • #1045: Chiến thư
 • #1046: Quản Bằng nhận thua
 • #1047: Thi ân không cầu báo
 • #1048: Đáy hồ Yêu Thú
 • #1049: Lấy hạt dẻ trong lò lửa
 • #1050: Thần Bí Long Hình Phù Văn
 • #1051: Càn Nguyên Tu La Tán
 • #1052: Hỏa Linh Điện
 • #1053: Giai nhân không thấy
 • #1054: Ninh Hà Kim Lý
 • #1055: Thần Niệm ngưng Phượng
 • #1056: Bảo Mệnh Thần Thông
 • #1057: Ngưng Diễm Kiếm
 • #1058: Toái Vân Trảm
 • #1059: Mặc Vân Pháp Bào
 • #1060: Đạp Tiên Đài
 • #1061: Tĩnh Châu Thành
 • #1062: Người tầm thường sai lầm
 • #1063: Kim Vô Vọng tâm cơ
 • #1064: Phi Lưu Sơn
 • #1065: Thải Quang Thiên Tiệm
 • #1066: Cực Quang Đạo đột kích
 • #1067: Lăng Thiên xuất thủ
 • #1068: Bảo Nguyệt Tông, Thủy Nguyên Chỉ!
 • #1069: Bắc Minh Đao Ý
 • #1070: Trọng thương Phương Thiên Hùng
 • #1071: Ngăn cản Vân Lam Vực Giới
 • #1072: Triệu Châu chấn động
 • #1073: Phi Tinh Đồ
 • #1074: Triệu gia ép sát
 • #1075: Thâm sơn tiềm tu
 • #1076: Luyện Hư Đỉnh Phong
 • #1077: Lăng Thiên hiện thân
 • #1078: Thiên Xu chi uy
 • #1079: Triệu gia, Toái Vân Kích!
 • #1080: Thuận lợi thoát thân
 • #1081: Mạc Thiên Sơn
 • #1082: Cửu Long hư ảnh
 • #1083: Vân Tước Môn
 • #1084: Tiên Âm một khúc động lòng người
 • #1085: Tinh Huy Khôi Lỗi
 • #1086: Vân Tước Các
 • #1087: Linh Kiếm Sơn Thủ Tịch
 • #1088: Nguyệt Hình Kiếm Khí
 • #1089: Mãnh Hổ vọt khe
 • #1090: Thiên Linh Giải
 • #1091: Tinh Giới tin đồn
 • #1092: Đạp Tiên Đài Chi Hội
 • #1093: Đến Lạc Anh Cốc
 • #1094: Lạc Anh Cốc Đệ Tam Phong
 • #1095: Đánh bại Phong Vô Lượng
 • #1096: Thiên Bằng Sát
 • #1097: Vô địch chi tư
 • #1098: Từ Vi ước hẹn
 • #1099: Quần Anh Hội
 • #1100: Tuyệt cường một kích
 • #1101: Ghen ghét như điên
 • #1102: Ngạo Lai Phong Thủ Tịch
 • #1103: Băng Cung Nữ Tu
 • #1104: Ứng Thành Trầm gia
 • #1105: Liệt Không Đao, Quý Vân Ba!
 • #1106: Sương Vân Đao Vực
 • #1107: Trọng chú
 • #1108: Tự cao tự đại
 • #1109: Thanh Bằng Kiếm
 • #1110: Phong Bằng Sát
 • #1111: Trầm Vân Thiên tiền đặt cược
 • #1112: Điệp Vân Tán
 • #1113: Hóa Long Quyết bí mật
 • #1114: Vỗ tay mà thề
 • #1115: Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã
 • #1116: Địa Nguyên Trảm
 • #1117: Địa Từ Chân Ý Pháp Tắc
 • #1118: Chu Vân nhượng bộ
 • #1119: Mưu mẹo nham hiểm
 • #1120: Băng Trần Kiếm
 • #1121: Cường thế Lăng Thiên
 • #1122: Phản khách làm chủ
 • #1123: Huyết Anh Đan
 • #1124: Trầm Vân Thiên ra chiêu
 • #1125: Lôi Đình Chân Quyết
 • #1126: Huyết Anh chi uy
 • #1127: Cuồng bạo Trầm Phi Trần
 • #1128: Chiến lực tiêu thăng
 • #1129: Cửu Kiếm hợp nhất
 • #1130: Giao đấu Từ Vi
 • #1131: Sương Vụ Kiếm Vực
 • #1132: Quyết chiến Mạc Thiên Sơn
 • #1133: Hắc Viêm Thần Quang
 • #1134: Chu Vân xuất chiến
 • #1135: Tiềm Long Sơn Mạch
 • #1136: Đăng Thiên Trụ
 • #1137: Liệt Diễm Thiên Long
 • #1138: Liệt Dương Trảm
 • #1139: Kiếm Khí ngang dọc
 • #1140: Từ Vi ước hẹn
 • #1141: Đạp Tiên Đài cuộc chiến
 • #1142: Thuấn Thân Độn Pháp
 • #1143: Cường giả xuất hiện lớp lớp
 • #1144: Một kiếm khắc địch
 • #1145: Trần Mặc Phong xuất thủ
 • #1146: Tiềm Long Uyên
 • #1147: Mở ra Động Phủ
 • #1148: Chia ra thăm dò
 • #1149: Phần Tinh Tháp
 • #1150: Truyền Công Nhân Ngẫu
 • #1151: Tiến giai Tán Tiên cảnh
 • #1152: Phá Quân Đoản Kiếm
 • #1153: Thanh La
 • #1154: Càn Khôn Nhất Chỉ
 • #1155: Ngưu Ma xuất chiến
 • #1156: Thiên Thời Các
 • #1157: Yêu Xà Thiên Cửu
 • #1158: Băng Phách Huyền Quang Tán
 • #1159: Xích Diễm Chiến Phủ
 • #1160: Diệt Thần Đinh
 • #1161: Bệ Ngạn Môn
 • #1162: Tinh Quang Liệt Phùng
 • #1163: Tự sáng tạo Thần Thông
 • #1164: Vẫn Thần Chỉ
 • #1165: Tinh Trần Diệt
 • #1166: Thanh Điểu Pháp Bào
 • #1167: Bá Hạ Môn
 • #1168: Ngọc Dương Thành, Kim Ngọc Lâu!
 • #1169: Thanh danh vang dội
 • #1170: Thuần Dương phẩm giai Thần Thông
 • #1171: Định Tâm Kiếm
 • #1172: Bầu không khí đốt bạo
 • #1173: Mặc Vũ tái hiện
 • #1174: Phương Vô Địch
 • #1175: Cưỡng đoạt
 • #1176: Trùng Tiêu Đan
 • #1177: Phương Vô Địch xuất thủ
 • #1178: Lực chiến
 • #1179: Tinh Trần Diệt chi uy
 • #1180: Cướp đoạt Phi Chu
 • #1181: Kim Sắc Quyền Sáo
 • #1182: Thanh Hồn Bí Pháp
 • #1183: Phong Thành Trần gia
 • #1184: Ăn cướp không thành ngược lại bị đoạt
 • #1185: Đến Vân Lam Sơn
 • #1186: Đối chiến Trần Mặc Phong
 • #1187: Hỏa Luyện Thương Khung
 • #1188: Toái Thiên Linh
 • #1189: Đạp Tiên Đài mở ra
 • #1190: Có thu hoạch riêng
 • #1191: Thiên Xà Tộc Yêu Tu
 • #1192: Âm độc độc tố
 • #1193: Đánh lui cường địch
 • #1194: Hộ mỹ đồng hành
 • #1195: Thiên Thời Các tiềm tu
 • #1196: Kịch chiến Phong Huyền
 • #1197: Giết không tha
 • #1198: Ký Hồn Kỳ Thuật
 • #1199: Giá lâm Băng Cung
 • #1200: Vô cớ làm khó dễ
 • #1201: Hiểu lầm tiêu tan
 • #1202: Phương Nhu tâm tư
 • #1203: Băng Long Nhưỡng
 • #1204: Thiên Tài Lạc Dương
 • #1205: Quan Tinh Tháp chìa khóa
 • #1206: Lại thắng Lạc Dương
 • #1207: Hỏa Diễm Đao Mang
 • #1208: Bắc Hải Vực Giới
 • #1209: Tăng trưởng kiến thức
 • #1210: Băng Cung Tàng Thư Các
 • #1211: Kinh khủng tốc độ
 • #1212: Trầm Vân Song
 • #1213: Phố dài ước chiến
 • #1214: Bí Pháp, Băng Phách Kiếm!
 • #1215: Băng Phách Hồn Quang Trảm
 • #1216: Đánh bại Trầm Vân Song
 • #1217: Sở Mạn thỉnh cầu
 • #1218: Tôn Tuyết Dao mời
 • #1219: Tinh Cực Kiếm
 • #1220: Cự Hùng Bộ Lạc
 • #1221: Cực Trú Thú Liệp
 • #1222: Tuyết Nguyên bí mật
 • #1223: Cực Địa Băng Lang
 • #1224: Ảnh Báo Bộ Lạc
 • #1225: Lăng Thiên xuất thủ
 • #1226: Trọng thương đăng đồ tử
 • #1227: Ảnh Báo thiên phú
 • #1228: Chiến Bao Khôn
 • #1229: Bao Khôn lửa giận
 • #1230: Tay cụt cầu sinh
 • #1231: Khải Linh nghi thức
 • #1232: Tình cảm ngầm sinh
 • #1233: Hùng Bằng Phi đến
 • #1234: Tiến giai thời cơ
 • #1235: Ước chiến kỳ hạn đến
 • #1236: Kim Long Thiểm
 • #1237: Thực lực tăng vọt
 • #1238: Kỳ Thạch tới tay
 • #1239: Vẫn Tinh Kiếm tiến giai
 • #1240: Tân Diệt Tinh Chỉ
 • #1241: Hùng Thái ra chiêu
 • #1242: Khải Linh nghi thức bắt đầu
 • #1243: Hùng Bằng Phi tiến giai
 • #1244: Lần thứ hai ước chiến
 • #1245: Tinh Từ Vực Giới
 • #1246: Lại bại Hùng Bằng Phi
 • #1247: Vu Trưởng Lão quá khứ
 • #1248: Tình một vật
 • #1249: Ngọc Phù dẫn đường
 • #1250: Thanh Loan Bộ Lạc
 • #1251: Hồng Uyên
 • #1252: Đổi trắng thay đen
 • #1253: Thần Niệm quét ngang
 • #1254: Hỏa Phượng Kiếm Trận
 • #1255: Hồng Lăng đăng tràng
 • #1256: Vực Giới chi uy
 • #1257: Băng Tuyền Kiếm Mang
 • #1258: Tuyệt Sát, Băng Tuyền Dũng!
 • #1259: Tinh Thần Hủy Diệt
 • #1260: Ly biệt lưu luyến
 • #1261: Quỷ dị Phi Chu
 • #1262: Ảnh Hổ Bộ Lạc
 • #1263: Tương kế tựu kế
 • #1264: Thanh Loan Đại Điển
 • #1265: Đô Thiên Lôi Ngục Trận
 • #1266: Ảnh Hổ tan tác
 • #1267: Kịch chiến Phong Khuê
 • #1268: Thanh Loan Cốc
 • #1269: Lăng Thiên thỉnh cầu
 • #1270: Thần Bí Tinh Bàn
 • #1271: Tinh Bàn chi bí
 • #1272: Kỵ Long Cự Hán
 • #1273: Chấn kinh Thanh Loan Bộ Lạc
 • #1274: Tiến giai, Tán Tiên Hậu Kỳ!
 • #1275: Sát chiêu chân chính
 • #1276: Uy lực tuyệt luân
 • #1277: Minh Nguyệt tặng cho
 • #1278: Huyền Ảo Kiếm Pháp
 • #1279: Hổ Khâu Thành
 • #1280: Phi Hổ Bộ Lạc
 • #1281: Tiềm Uyên Tuyết Long
 • #1282: Tự đòi diệt vong
 • #1283: Đấu Giá Hội tin tức
 • #1284: Phi Hổ Bảo
 • #1285: Duệ Phong Phi Chu
 • #1286: Định Tâm Đoản Kiếm
 • #1287: Yến Vô Song
 • #1288: Hắc Sắc Quái Thạch
 • #1289: Phong Khuê tâm tư
 • #1290: Cừu nhân gặp nhau
 • #1291: Chưa lại cuộc chiến
 • #1292: Trốn bán sống bán chết
 • #1293: Khuy Thiên Bích
 • #1294: Mai Phu Nhân tính toán
 • #1295: Trần Tín đến
 • #1296: Mỗi người có mưu riêng
 • #1297: Hắc Ngục Sâm Lâm
 • #1298: Liệp Ảnh Yêu Hổ
 • #1299: Hiểm tử hoàn sinh
 • #1300: Váy Xanh Thiếu Nữ
 • #1301: Cửu Hỏa Lân Ngưu
 • #1302: Đánh giết Cửu Hỏa Lân Ngưu
 • #1303: Long Thủ Phong
 • #1304: Long Huyết Trì
 • #1305: Tiểu Thanh
 • #1306: Hắc Thủy Uyên
 • #1307: Long Ngư Lão Tổ
 • #1308: Đánh giết Thủy Nguyên Động Chủ
 • #1309: Tử Bào Yêu Tu
 • #1310: Đăng Thiên Thê hiện thế
 • #1311: Không thể ngăn cản
 • #1312: Nguy nga Môn Lâu
 • #1313: Đăng Thiên Chi Giai
 • #1314: Tam Trọng khảo nghiệm
 • #1315: Hồi Thiên Đan
 • #1316: Đăng Thiên Lệnh
 • #1317: Đông Thần Tháp khổ tu
 • #1318: Phương Tịnh Kha tiến giai
 • #1319: Cửu Uẩn Hóa Thần Đan
 • #1320: Huyền Anh Ngọc Kiếm
 • #1321: Thủy Nguyên Khôi Lỗi
 • #1322: Tật Phong Chân Giải
 • #1323: Kinh khủng tu luyện tốc độ
 • #1324: Phong Huyền Khôi Lỗi
 • #1325: Lại thi viện thủ
 • #1326: Truyền Thừa Ấn Ký hiện thân
 • #1327: Tiến giai Thuần Dương cảnh
 • #1328: Trụ Thạch Chi Trận
 • #1329: Thần Bí Lệnh Bài
 • #1330: Cường hoành Yêu Tu
 • #1331: Tối Cường Sát Chiêu
 • #1332: Thiên Đô Ngự Thần Đan
 • #1333: Hắc Bào Lăng Thiên
 • #1334: Thần bí ban thưởng
 • #1335: Tinh Diệu Phục Ma Thủ
 • #1336: Đại Diễn Kiếm Trận
 • #1337: Khí Linh ban thưởng
 • #1338: Trục Điện Phi Kiếm
 • #1339: Cửu Trọng khảo nghiệm
 • #1340: Long Thủ Dị Thú
 • #1341: Nghịch Lân Huyền Cơ
 • #1342: Đại Diệt Nhiên Kim Đao
 • #1343: Song Long Xuất Hải
 • #1344: Yêu Nữ Lam Liên
 • #1345: Nguyệt Ảnh Kiếm
 • #1346: Ban thưởng tăng gấp đôi
 • #1347: Hình Thiên Thần Lôi
 • #1348: Kim Lôi Thối Thể
 • #1349: Luyện Tình Thần Lôi
 • #1350: Tâm Ma khó lui
 • #1351: Vân Ảnh Báo
 • #1352: U Diễm Chi Nhãn
 • #1353: Giết Vân Ảnh Báo
 • #1354: Trần Tín xuất thủ
 • #1355: Hắc Ám Lĩnh Vực
 • #1356: Thiên Hổ Lệnh Bài
 • #1357: Tiến giai Thuần Dương Trung Kỳ!
 • #1358: 1000 viên Linh Tinh
 • #1359: Hỏa Long Thương
 • #1360: Tống Hà Thiên Phú Thần Thông!
 • #1361: Bắc Liệt Anh
 • #1362: Thanh Vũ Tật Phong Trảm
 • #1363: Một chỉ kinh thiên
 • #1364: Mai Phu Nhân áy náy
 • #1365: Phong tiền bối nội tình
 • #1366: Tinh Giới khách đến thăm
 • #1367: Ước chiến Phong Linh
 • #1368: Đạo Hư cường giả
 • #1369: U Minh Thiên Hà
 • #1370: Đại Diễn Kiếm Trận, toàn lực xuất thủ!
 • #1371: Trọng thương Phong Linh
 • #1372: Hư Không Chi Môn
 • #1373: Phong Linh ban thưởng!
 • #1374: Phục Ma chi uy
 • #1375: Hổ Khâu cuộc chiến
 • #1376: Chém giết Trần Tín
 • #1377: Tinh Diệu Tuyết Nguyên
 • #1378: Trở lại Thanh Loan Bộ Lạc!
 • #1379: Chấn kinh đám người
 • #1380: Hư không tuyệt diệu
 • #1381: Thần Bí Thạch Trụ
 • #1382: Bệnh nặng kéo dài diệt hết
 • #1383: Thiên Bằng Bộ Lạc
 • #1384: Cược chiến một trận
 • #1385: Kỹ không bằng người
 • #1386: Minh Nguyệt quyết định
 • #1387: Cự Hùng thay đổi!
 • #1388: Thần Bí Tô Công Tử
 • #1389: Vu Trưởng Lão thực lực
 • #1390: Đạo Hư Hạ Phẩm Pháp Bảo
 • #1391: Đại Diễn khắc địch
 • #1392: Toàn thắng
 • #1393: Rời đi Tuyết Nguyên
 • #1394: Tiến giai Thuần Dương Hậu Kỳ
 • #1395: Bay khỏi Tuyết Nguyên
 • #1396: Đông Thần Tháp diệu dụng
 • #1397: Mãn Giang Lâu
 • #1398: Cừu nhân tin tức
 • #1399: Long Tinh Tông
 • #1400: Nghiền ép tát tai
 • #1401: Điểm Tinh Sơn
 • #1402: Xông sơn môn
 • #1403: Giết đến tận Long Tinh Tông
 • #1404: Phương Tuấn Kiệt hiện thân
 • #1405: Tuyệt vọng
 • #1406: Đánh giết Phương Tuấn Kiệt
 • #1407: Phương Ứng Hạc xuất thủ
 • #1408: Thái Thượng Trưởng Lão xuất quan
 • #1409: Vô Địch
 • #1410: Cúi đầu nhận thua
 • #1411: Phương Ứng Hạc cái chết
 • #1412: Long Tinh Tông thành ý
 • #1413: Thu hoạch ngoài ý muốn
 • #1414: Chấn nhiếp quần hùng
 • #1415: Thương Sơn Thành Dư gia
 • #1416: Vô Tận Pháp Bảo
 • #1417: Nghiền ép tư thế
 • #1418: Tiếu ngạo quần hùng
 • #1419: Dư Khôn nhận thua
 • #1420: Tiên Duyên Lâu
 • #1421: Phong ba nổi lên
 • #1422: Vi Tinh Kiếm Tông
 • #1423: Đại thủ bút
 • #1424: Phùng Trưởng Lão mời
 • #1425: Xích Diễm Trảm Long Quyết
 • #1426: Hỗn Độn chi uy
 • #1427: Mất hết thể diện
 • #1428: Thiên Tự số 2
 • #1429: Phùng Trưởng Lão Bí Pháp
 • #1430: Luyện Hồn Quả
 • #1431: Thiên Tinh Thảo bí mật
 • #1432: Kim Quyền Thắng đề nghị
 • #1433: Trần Viễn mưu tính
 • #1434: Luyện Hồn Quả diệu dụng
 • #1435: Tôn Việt giá lâm
 • #1436: Đại chiến buông xuống
 • #1437: Vạn chúng chú mục
 • #1438: Toàn thành chấn kinh
 • #1439: 7 ngụm nộ huyết
 • #1440: Diệt Thế Kim Liên
 • #1441: Nộ Diễm Kim Long
 • #1442: Lần thứ hai ngang tay
 • #1443: Vi Tinh Kiếm Tông tạ lễ
 • #1444: Theo đuổi không bỏ
 • #1445: Hư không chi bí
 • #1446: Thiên phú tuyệt luân
 • #1447: Cổ Quái Thạch Bia
 • #1448: Thần Bí Không Gian
 • #1449: Thần Thông tiến hóa
 • #1450: Thu hoạch kinh hỉ
 • #1451: Truy binh hiện thân
 • #1452: Trở tay không kịp
 • #1453: Đánh giết Tôn Việt
 • #1454: Hồn Thiên Nghi
 • #1455: Kính Hồn Điện
 • #1456: Tô gia lập kế hoạch
 • #1457: Đạo Quả sơ thành
 • #1458: Hoang Đảo tiềm cư
 • #1459: Đạo Pháp tự nhiên
 • #1460: Phá không mà đến
 • #1461: Năm xưa thù cũ
 • #1462: Nhất niệm chi uy
 • #1463: Trò hay mở màn
 • #1464: Thiên Tài chi uy
 • #1465: Cảm ân làm bộc
 • #1466: Tiến vào Tinh Giới
 • #1467: Thiên Nam Quận
 • #1468: Tinh Giới Tu Sĩ
 • #1469: Khôn Ninh Thành
 • #1470: Mạc Khinh Vân
 • #1471: Từ Tấn tâm tư
 • #1472: Mất hết mặt mũi
 • #1473: Thiên Tinh Thương Hành
 • #1474: Long Thạch Mật Lệnh
 • #1475: Thịnh Nhất Phong tâm tư!
 • #1476: Khôi Lỗi, Hắc Giáp Kiếm Sĩ!
 • #1477: Kim Diệu Tinh Thần Thạch
 • #1478: Lam Liên thăm dò
 • #1479: Thiên Tinh Ẩn Lư
 • #1480: Phi Tinh Kiếm Quyết
 • #1481: Chiêu cáo Thiên Hạ
 • #1482: Thần Bí Váy Xanh Thiếu Nữ
 • #1483: Thiên Tài đều đến
 • #1484: Đinh Sơn xuất thủ
 • #1485: Đánh giết Đinh Sơn
 • #1486: Lam Phu Nhân át chủ bài
 • #1487: Theo đuổi không bỏ
 • #1488: Thần Bí Ngọc Sàng
 • #1489: Lăng Thiên hiện thân
 • #1490: Trọng thương Lam Phu Nhân
 • #1491: An Giang Thành
 • #1492: Long Thạch Tinh
 • #1493: Long Thạch Bí Cảnh
 • #1494: Huyền Thiên cường giả
 • #1495: Trầm Hà bị thua
 • #1496: Ngân Giáp Khôi Lỗi
 • #1497: Động Phủ tìm tòi bí mật
 • #1498: Yêu Thú thủy triều
 • #1499: Côn Ngô Kiếm
 • #1500: Hỏa Hải Luyện Ngục
 • #1501: Lôi Hỏa Luyện Thể
 • #1502: Ẩn Lư tới tay
 • #1503: Liên thủ
 • #1504: Lạc Tinh Hồn
 • #1505: Mạc Khinh Vân thực lực!
 • #1506: Thôn Thiên Tạo Hóa Đan
 • #1507: Ẩn Lư khổ tu
 • #1508: Tiến giai Đạo Hư cảnh
 • #1509: Vách đá bên trên vết khắc!
 • #1510: Tinh Thần Kiếm Khí
 • #1511: Thần Thông sơ thành
 • #1512: Phần Tâm Tế Đàn
 • #1513: Động Phủ Chi Chủ
 • #1514: Thông Thiên Kiều
 • #1515: Tật Phong Thần Lôi
 • #1516: Khả nghi Triệu Húc Nhật
 • #1517: Chiến lực kinh người
 • #1518: Tiềm Tàng Thần Thông
 • #1519: Đấu Chuyển Tinh Di Phù
 • #1520: Tru tâm
 • #1521: Huy Hoàng Kiếm Mang
 • #1522: Miểu sát Tôn Thu Bình
 • #1523: Luyện Hồn Giai Thê
 • #1524: Kim Sắc Lôi Đình
 • #1525: Từng bước gian nan
 • #1526: Tử Kim Sắc Lôi Đình
 • #1527: Lại 1 mai Truyền Thừa Ấn Ký
 • #1528: Biết khó mà lui
 • #1529: Ngày đêm điên đảo
 • #1530: Hỏa Sơn Phi Chu
 • #1531: Tinh Thần chặn đường
 • #1532: Đạo Tặc Vũ Trụ hiện thân
 • #1533: Thần Niệm bao phủ
 • #1534: Ngăn cơn sóng dữ
 • #1535: Tinh Hải tranh phong
 • #1536: Đạo Tặc Vũ Trụ bỏ chạy
 • #1537: Dao Tinh Thành
 • #1538: Tô gia hoa tỷ muội
 • #1539: Màn lớn mở ra
 • #1540: Tinh Thần Bội
 • #1541: Bảo Vật tới tay
 • #1542: Nam Minh Ly Hỏa Tráo
 • #1543: Thiên Tinh Tinh Toản
 • #1544: Trảm Tinh Đao
 • #1545: Thần Bí Nhân
 • #1546: Vẫn Tinh Kiếm biến hóa
 • #1547: Trích Tinh Thủ
 • #1548: Quần Tinh Thiểm Diệu
 • #1549: Phần Thiên Trảm
 • #1550: Trọng thương Đặng Vinh Thiên
 • #1551: Thương Lam Tinh
 • #1552: Tu luyện Trích Tinh Thủ
 • #1553: Huyền Thiên Hậu Kỳ, Phùng Dực!
 • #1554: Thần Thông đã thành
 • #1555: Cự Kình Đảo
 • #1556: Trở lại Long Thạch Tinh
 • #1557: Phùng Dực ước chiến
 • #1558: Ngang ngược càn rỡ
 • #1559: Một kích chi uy
 • #1560: Nhu Thủy Lam Liên
 • #1561: Dốc hết toàn lực
 • #1562: Đánh bại Phùng Dực
 • #1563: Hai bút cùng vẽ
 • #1564: Luyện hóa Tinh Viên Kiếm
 • #1565: Ám Đạo
 • #1566: Đạo Huyền Thông Linh
 • #1567: Phục Ma Thủ tiến giai
 • #1568: Băng Hồn Tông Thánh Tử
 • #1569: Hàn Băng Kiếm Trận
 • #1570: Vui lòng phục tùng
 • #1571: Tiến giai, Đạo Hư Hậu Kỳ!
 • #1572: Tái chiến Phùng Dực
 • #1573: Quyết chiến ngày
 • #1574: Phi Tinh Liên Hải
 • #1575: Kinh khủng Cự Nhãn
 • #1576: Bị thua?
 • #1577: U Tuyền Tam Liên Kích
 • #1578: Lại bại Phùng Dực
 • #1579: Rời đi Long Thạch Tinh
 • #1580: Lạc Gia Bảo
 • #1581: Lạc Vân
 • #1582: Mạnh mẽ xông tới Lạc Gia Bảo
 • #1583: Kim Diễm Đao
 • #1584: Nhàn nhã dạo chơi
 • #1585: Tóc xanh tóc bạc
 • #1586: Tới lui tự nhiên
 • #1587: Kinh Long Thương
 • #1588: Lôi Đình Lĩnh Vực
 • #1589: Thần Thông đều xuất hiện
 • #1590: Thiên Phong Hứa gia
 • #1591: Rời đi Thiên Rừng Tinh
 • #1592: Lạc Vân quyết định
 • #1593: Thương Lan Tinh phía trên lời đồn đại
 • #1594: Hứa Thắng bí mật
 • #1595: Thiên Phượng Lâu
 • #1596: Nộ Đào Các Bạch Phương
 • #1597: Phượng Hoàng Dẫn
 • #1598: Bích Như thỉnh cầu
 • #1599: Nộ Đào Trảm
 • #1600: Tuyệt vọng Bạch Phương
 • #1601: Nữ giả nam trang
 • #1602: Lấy Tinh Thần trấn áp cường giả
 • #1603: Quay về Hải Thần Đảo
 • #1604: Tề nhân chi phúc
 • #1605: Ngô Pháp Ngô Thiên
 • #1606: Bích Như điều kiện
 • #1607: Hôn ước
 • #1608: La Thiên Động Phủ
 • #1609: Đánh bại Ngô Thiên
 • #1610: Nhiên Huyết Dẫn
 • #1611: Lôi Long Nộ
 • #1612: Nát Bản Mệnh Huyền Đan
 • #1613: Động Phủ vô tung
 • #1614: Hắc Sắc Tinh Thần
 • #1615: Thiên Nguyên Thánh Phủ
 • #1616: Vẫn Tinh Kiếm lai lịch
 • #1617: Khí Linh Thiên Nguyên
 • #1618: Luyện Thể Luyện Hồn
 • #1619: Dũng cảm tiến tới
 • #1620: Tinh Vẫn Lệnh
 • #1621: Tinh Vẫn Chi Bí
 • #1622: Nộ Giao tranh phong
 • #1623: Đánh bại Ngụy Sở
 • #1624: Chân chính khảo nghiệm
 • #1625: Lôi Đình Phượng Hoàng
 • #1626: Tích bại
 • #1627: Tái chiến Mộng Thanh La
 • #1628: Tân Thần Thông
 • #1629: Hóa Tinh Chỉ
 • #1630: Tinh Giới bí văn
 • #1631: Bí Tinh Lâu
 • #1632: Hỗn Loạn Chi Địa
 • #1633: Bạo Tuyết Lâu
 • #1634: Chính chủ đăng tràng
 • #1635: Công phu sư tử ngoạm
 • #1636: Mạnh Phàm Thăng nhận thua
 • #1637: Huyền Thưởng
 • #1638: Bác Viễn Phong, Bí Tinh Lâu
 • #1639: Tô Thiên Vĩ giá lâm
 • #1640: Thần Thông không dứt
 • #1641: Tuyệt vọng Tô Thiên Vĩ
 • #1642: Cường giả vẫn lạc
 • #1643: Tô gia đại kiếp
 • #1644: Theo nhau mà tới
 • #1645: Hứa Thắng hiện thân
 • #1646: Bách Long Trảm
 • #1647: Phượng Hoàng chi uy
 • #1648: Lăng Thiên sát chiêu
 • #1649: Phi Chu đổi Linh Tinh
 • #1650: Tiến giai Huyền Thiên
 • #1651: Kinh khủng Yêu Tu
 • #1652: Lăng Thiên xuất thủ
 • #1653: Yêu Tu Viên Khôn
 • #1654: Săn bắt Nguyên Đan
 • #1655: Phương gia khốn cảnh
 • #1656: Lão Tổ Tông
 • #1657: Nguyên Đan kéo dài tính mạng
 • #1658: Ân tái tạo
 • #1659: Vân Giang Thành, Ám Vũ Lâu
 • #1660: Đối chọi tương đối
 • #1661: Bắc Ngục Tinh Lan Thạch
 • #1662: Chặn ngang một cước
 • #1663: Đào hố chôn người
 • #1664: Đắc ý vong hình
 • #1665: Ngốc như mộc kê
 • #1666: Bạch Nguyên Minh gây hấn
 • #1667: Đánh cược 1 trận
 • #1668: Tốc chiến tốc thắng
 • #1669: Đường Trưởng Lão đề nghị
 • #1670: Một kích chi uy
 • #1671: Thắng lợi trở về
 • #1672: Lần thứ hai lên đường
 • #1673: Kiếm Quang ngang dọc
 • #1674: Đánh giết Đạo Tặc Vũ Trụ
 • #1675: Dốc toàn lực mà ra
 • #1676: Xem thấu thời gian
 • #1677: Con mồ côi
 • #1678: Hổ Uy Bộ Lạc
 • #1679: 2 đại Tông Môn
 • #1680: Phi Vân Kiếm Phái
 • #1681: Đạp Tông Môn
 • #1682: Chấn Thiên Môn
 • #1683: Mạc Vân thiên phú
 • #1684: Phi Vân Tông Chủ
 • #1685: Phi Vân Tông Chủ Từ Trường Xuân
 • #1686: Đạo Tặc Vũ Trụ Minh Chủ
 • #1687: U Minh Quỷ Trảo
 • #1688: Bạch Cốt Chi Chưởng
 • #1689: Đến Thiên Tướng Tinh Vực
 • #1690: Bích Thủy Môn phía trước
 • #1691: Đạo tả tương phùng
 • #1692: Gặp sau tự thoại
 • #1693: Nhu tình mật ý
 • #1694: Sư Huynh Lý Đồng
 • #1695: Lôi Long cuồng vũ
 • #1696: Khó có thể tin thực lực
 • #1697: Lôi Vân Trảm
 • #1698: Long Tinh đăng tràng
 • #1699: Dắt tay tu luyện
 • #1700: 7 ngày ước hẹn
 • #1701: Long Tinh át chủ bài
 • #1702: Pháp Tắc dung hợp
 • #1703: Sát chiêu
 • #1704: Tinh Vẫn Hoành Không
 • #1705: Long Tinh nhận thua
 • #1706: Mộ Tuyết tiến giai
 • #1707: Trăm năm ước hẹn
 • #1708: Lang Gia chi bí
 • #1709: Thần Thiên Minh gia
 • #1710: Minh Hạo tâm tư
 • #1711: Lang Gia Bí Cảnh, mở ra!
 • #1712: Lăng Thiên mưu tính
 • #1713: Bố trí bẫy rập
 • #1714: Thiên Tài ở giữa kịch chiến
 • #1715: Trọng thương Minh Hạo
 • #1716: Thần Bí Bức Tranh
 • #1717: Phạm gia Tu Sĩ
 • #1718: Cường thế quét ngang
 • #1719: Tàng Chân Đan
 • #1720: Làm nô làm bộc
 • #1721: Vạn Bảo Sơn
 • #1722: Tiên Duyên Tháp
 • #1723: Đánh giết Hắc Giáp Yêu Tu
 • #1724: Thu hoạch phong phú
 • #1725: Cuồng vọng Phương Huyền
 • #1726: Cửu Chuyển Tụ Nguyên Đan
 • #1727: Thực lực tăng vọt
 • #1728: Phồn Tinh Kiếm Các
 • #1729: Trầm Vô Dụng bị thua
 • #1730: Minh Hạo tái hiện
 • #1731: Long Hồn Phá Chướng Đan
 • #1732: Minh Hạo cái chết
 • #1733: Thiên Tinh Nghi
 • #1734: Hèn hạ Minh Mạt Tuyết
 • #1735: Thuấn sát Minh Mạt Tuyết
 • #1736: Toàn diện khai chiến
 • #1737: Đánh giết Minh Vân Phi
 • #1738: Đại kết cục
Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 3.1]

Related posts

Tối Cường Đại Thần Chủ Hệ Thống

TiKay

Nhân Phát Sát Cơ Thiên Địa Phản Phúc

TiKay

Linh Vũ Thiên Hạ

TiKay

Đại Chúa Tể

TiKay

Quẻ Phi Thiên Hạ

TiKay

Tiên Linh Đồ Phổ

TiKay

Leave a Reply