Ngôn Tình

Tâm Can Bảo Bối

Hoa Chiêu lời bình mỗ một đường nữ tinh: Ngươi kia không gọi yêu diễm, chỉ do diễm tục.

Hoa đại tiểu thư trước mặt ngoại nhân là cái bạch phú mỹ,

Ở Ân tổng tài trong lòng chính là cái yêu diễm tiểu yêu tinh.

Tiểu yêu tinh cõng lão công tư hỗn đến nhà mình công ty,

Ở lão công mí mắt phía dưới uống trà, bát quái, thuận tiện tranh tranh giới giải trí nước đục.

Thượng không đi làm xem tâm tình, dỗi không dỗi người xem tâm tình.

……

Nam chủ bá đạo tổng tài, siêu cấp bênh vực người mình; nữ chủ yêu diễm bạch phú mỹ, ngẫu nhiên có tâm cơ. Ngọt văn.

Tag: Đô thị tình duyên yêu sâu sắc tình yêu và hôn nhân ngọt văn

Vai chính: Hoa chiêu ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Tình yêu và hôn nhân, ngọt sủng

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Hoa Hoa Điểm Điểm
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tam-can-bao-boi-chuong-0001.mp32019-04-28 07:31
 • tam-can-bao-boi-chuong-0002.mp32019-04-28 07:32
 • tam-can-bao-boi-chuong-0003.mp32019-04-28 07:32
 • tam-can-bao-boi-chuong-0004.mp32019-04-28 07:32
 • tam-can-bao-boi-chuong-0005.mp32019-04-28 07:32
 • tam-can-bao-boi-chuong-0006.mp32019-04-28 07:32
 • tam-can-bao-boi-chuong-0007.mp32019-04-28 07:32
 • tam-can-bao-boi-chuong-0008.mp32019-04-28 07:33
 • tam-can-bao-boi-chuong-0009.mp32019-04-28 07:33
 • tam-can-bao-boi-chuong-0010.mp32019-04-28 07:33
 • tam-can-bao-boi-chuong-0011.mp32019-04-28 07:33
 • tam-can-bao-boi-chuong-0012.mp32019-04-28 07:33
 • tam-can-bao-boi-chuong-0013.mp32019-04-28 07:33
 • tam-can-bao-boi-chuong-0014.mp32019-04-28 07:33
 • tam-can-bao-boi-chuong-0015.mp32019-04-28 07:34
 • tam-can-bao-boi-chuong-0016.mp32019-04-28 07:34
 • tam-can-bao-boi-chuong-0017.mp32019-04-28 07:34
 • tam-can-bao-boi-chuong-0018.mp32019-04-28 07:34
 • tam-can-bao-boi-chuong-0019.mp32019-04-28 07:34
 • tam-can-bao-boi-chuong-0020.mp32019-04-28 07:34
 • tam-can-bao-boi-chuong-0021.mp32019-04-28 07:34
 • tam-can-bao-boi-chuong-0022.mp32019-04-28 07:34
 • tam-can-bao-boi-chuong-0023.mp32019-04-28 07:35
 • tam-can-bao-boi-chuong-0024.mp32019-04-28 07:35
 • tam-can-bao-boi-chuong-0025.mp32019-04-28 07:35
 • tam-can-bao-boi-chuong-0026.mp32019-04-28 07:35
 • tam-can-bao-boi-chuong-0027.mp32019-04-28 07:35
 • tam-can-bao-boi-chuong-0028.mp32019-04-28 07:35
 • tam-can-bao-boi-chuong-0029.mp32019-04-28 07:35
 • tam-can-bao-boi-chuong-0030.mp32019-04-28 07:35
 • tam-can-bao-boi-chuong-0031.mp32019-04-28 07:36
 • tam-can-bao-boi-chuong-0032.mp32019-04-28 07:36
 • tam-can-bao-boi-chuong-0033.mp32019-04-28 07:36
 • tam-can-bao-boi-chuong-0034.mp32019-04-28 07:36
 • tam-can-bao-boi-chuong-0035.mp32019-04-28 07:36
 • tam-can-bao-boi-chuong-0036.mp32019-04-28 07:36
 • tam-can-bao-boi-chuong-0037.mp32019-04-28 07:36
 • tam-can-bao-boi-chuong-0038.mp32019-04-28 07:36
 • tam-can-bao-boi-chuong-0039.mp32019-04-28 07:37
 • tam-can-bao-boi-chuong-0040.mp32019-04-28 07:37
 • tam-can-bao-boi-chuong-0041.mp32019-04-28 07:37
 • tam-can-bao-boi-chuong-0042.mp32019-04-28 07:37
 • tam-can-bao-boi-chuong-0043.mp32019-04-28 07:37
 • tam-can-bao-boi-chuong-0044.mp32019-04-28 07:37
 • tam-can-bao-boi-chuong-0045.mp32019-04-28 07:37
 • tam-can-bao-boi-chuong-0046.mp32019-04-28 07:38
 • tam-can-bao-boi-chuong-0047.mp32019-04-28 07:38
 • tam-can-bao-boi-chuong-0048.mp32019-04-28 07:38
 • tam-can-bao-boi-chuong-0049.mp32019-04-28 07:38
 • tam-can-bao-boi-chuong-0050.mp32019-04-28 07:38
 • tam-can-bao-boi-chuong-0051.mp32019-04-28 07:38
 • tam-can-bao-boi-chuong-0052.mp32019-04-28 07:38
 • tam-can-bao-boi-chuong-0053.mp32019-04-28 07:38
 • tam-can-bao-boi-chuong-0054.mp32019-04-28 07:39
 • tam-can-bao-boi-chuong-0055.mp32019-04-28 07:39
 • tam-can-bao-boi-chuong-0056.mp32019-04-28 07:39
 • tam-can-bao-boi-chuong-0057.mp32019-04-28 07:39
 • tam-can-bao-boi-chuong-0058.mp32019-04-28 07:39
 • tam-can-bao-boi-chuong-0059.mp32019-04-28 07:39
 • tam-can-bao-boi-chuong-0060.mp32019-04-28 07:39
 • tam-can-bao-boi-chuong-0061.mp32019-04-28 07:39
 • tam-can-bao-boi-chuong-0062.mp32019-04-28 07:40
 • tam-can-bao-boi-chuong-0063.mp32019-04-28 07:40
 • tam-can-bao-boi-chuong-0064.mp32019-04-28 07:40
 • tam-can-bao-boi-chuong-0065.mp32019-04-28 07:40
 • tam-can-bao-boi-chuong-0066.mp32019-04-28 07:40
 • tam-can-bao-boi-chuong-0067.mp32019-04-28 07:40
 • tam-can-bao-boi-chuong-0068.mp32019-04-28 07:41
 • tam-can-bao-boi-chuong-0069.mp32019-04-28 07:41
 • tam-can-bao-boi-chuong-0070.mp32019-04-28 07:41
 • tam-can-bao-boi-chuong-0071.mp32019-04-28 07:41
 • tam-can-bao-boi-chuong-0072.mp32019-04-28 07:41
 • tam-can-bao-boi-chuong-0073.mp32019-04-28 07:41
 • tam-can-bao-boi-chuong-0074.mp32019-04-28 07:42
 • tam-can-bao-boi-chuong-0075.mp32019-04-28 07:42
 • tam-can-bao-boi-chuong-0076.mp32019-04-28 07:42
 • tam-can-bao-boi-chuong-0077.mp32019-04-28 07:42
 • tam-can-bao-boi-chuong-0078.mp32019-04-28 07:42
 • tam-can-bao-boi-chuong-0079.mp32019-04-28 07:42
 • tam-can-bao-boi-chuong-0080.mp32019-04-28 07:42
 • tam-can-bao-boi-chuong-0081.mp32019-04-28 07:42
 • tam-can-bao-boi-chuong-0082.mp32019-04-28 07:43
 • tam-can-bao-boi-chuong-0083.mp32019-04-28 07:43
 • tam-can-bao-boi-chuong-0084.mp32019-04-28 07:43
 • tam-can-bao-boi-chuong-0085.mp32019-04-28 07:43
 • tam-can-bao-boi-chuong-0086.mp32019-04-28 07:43
 • tam-can-bao-boi-chuong-0087.mp32019-04-28 07:43
 • tam-can-bao-boi-chuong-0088.mp32019-04-28 07:43
 • tam-can-bao-boi-chuong-0089.mp32019-04-28 07:44
 • tam-can-bao-boi-chuong-0090.mp32019-04-28 07:44
 • tam-can-bao-boi-chuong-0091.mp32019-04-28 07:44
 • tam-can-bao-boi-chuong-0092.mp32019-04-28 07:44
 • tam-can-bao-boi-chuong-0093.mp32019-04-28 07:44
 • tam-can-bao-boi-chuong-0094.mp32019-04-28 07:44
 • tam-can-bao-boi-chuong-0095.mp32019-04-28 07:44
 • tam-can-bao-boi-chuong-0096.mp32019-04-28 07:44
 • tam-can-bao-boi-chuong-0097.mp32019-04-28 07:45
 • tam-can-bao-boi-chuong-0098.mp32019-04-28 07:45
 • tam-can-bao-boi-chuong-0099.mp32019-04-28 07:45
 • tam-can-bao-boi-chuong-0100.mp32019-04-28 07:45
 • tam-can-bao-boi-chuong-0101.mp32019-04-28 07:45
 • tam-can-bao-boi-chuong-0102.mp32019-04-28 07:45
 • tam-can-bao-boi-chuong-0103.mp32019-04-28 07:45
 • tam-can-bao-boi-chuong-0104.mp32019-04-28 07:46
 • tam-can-bao-boi-chuong-0105.mp32019-04-28 07:46
 • tam-can-bao-boi-chuong-0106.mp32019-04-28 07:46
 • tam-can-bao-boi-chuong-0107.mp32019-04-28 07:46
 • tam-can-bao-boi-chuong-0108.mp32019-04-28 07:46
 • tam-can-bao-boi-chuong-0109.mp32019-04-28 07:46
 • tam-can-bao-boi-chuong-0110.mp32019-04-28 07:46
 • tam-can-bao-boi-chuong-0111.mp32019-04-28 07:47
 • tam-can-bao-boi-chuong-0112.mp32019-04-28 07:47
 • tam-can-bao-boi-chuong-0113.mp32019-04-28 07:47
 • tam-can-bao-boi-chuong-0114.mp32019-04-28 07:47
 • tam-can-bao-boi-chuong-0115.mp32019-04-28 07:47
 • tam-can-bao-boi-chuong-0116.mp32019-04-28 07:47
 • tam-can-bao-boi-chuong-0117.mp32019-04-28 07:48
 • tam-can-bao-boi-chuong-0118.mp32019-04-28 07:48
 • tam-can-bao-boi-chuong-0119.mp32019-04-28 07:48
 • tam-can-bao-boi-chuong-0120.mp32019-04-28 07:48
 • tam-can-bao-boi-chuong-0121.mp32019-04-28 07:48
 • tam-can-bao-boi-chuong-0122.mp32019-04-28 07:48
 • tam-can-bao-boi-chuong-0123.mp32019-04-28 07:48
 • tam-can-bao-boi-chuong-0124.mp32019-04-28 07:49
 • tam-can-bao-boi-chuong-0125.mp32019-04-28 07:49
 • tam-can-bao-boi-chuong-0126.mp32019-04-28 07:49
 • tam-can-bao-boi-chuong-0127.mp32019-04-28 07:49
 • tam-can-bao-boi-chuong-0128.mp32019-04-28 07:49
 • tam-can-bao-boi-chuong-0129.mp32019-04-28 07:49
 • tam-can-bao-boi-chuong-0130.mp32019-04-28 07:49
 • tam-can-bao-boi-chuong-0131.mp32019-04-28 07:50
 • tam-can-bao-boi-chuong-0132.mp32019-04-28 07:50
 • tam-can-bao-boi-chuong-0133.mp32019-04-28 07:50
 • tam-can-bao-boi-chuong-0134.mp32019-04-28 07:50
 • tam-can-bao-boi-chuong-0135.mp32019-04-28 07:50
 • tam-can-bao-boi-chuong-0136.mp32019-04-28 07:50
 • tam-can-bao-boi-chuong-0137.mp32019-04-28 07:51
 • tam-can-bao-boi-chuong-0138.mp32019-04-28 07:51
 • tam-can-bao-boi-chuong-0139.mp32019-04-28 07:51
 • tam-can-bao-boi-chuong-0140.mp32019-04-28 07:51
 • tam-can-bao-boi-chuong-0141.mp32019-04-28 07:51
 • tam-can-bao-boi-chuong-0142.mp32019-04-28 07:51
 • tam-can-bao-boi-chuong-0143.mp32019-04-28 07:51
 • tam-can-bao-boi-chuong-0144.mp32019-04-28 07:52
 • tam-can-bao-boi-chuong-0145.mp32019-04-28 07:52
 • tam-can-bao-boi-chuong-0146.mp32019-04-28 07:52
 • tam-can-bao-boi-chuong-0147.mp32019-04-28 07:52
 • tam-can-bao-boi-chuong-0148.mp32019-04-28 07:52
 • tam-can-bao-boi-chuong-0149.mp32019-04-28 07:53
 • tam-can-bao-boi-chuong-0150.mp32019-04-28 07:53
 • tam-can-bao-boi-chuong-0151.mp32019-04-28 07:53
 • tam-can-bao-boi-chuong-0152.mp32019-04-28 07:53
 • tam-can-bao-boi-chuong-0153.mp32019-04-28 07:53
 • tam-can-bao-boi-chuong-0154.mp32019-04-28 07:53
 • tam-can-bao-boi-chuong-0155.mp32019-04-28 07:54
 • tam-can-bao-boi-chuong-0156.mp32019-04-28 07:54
 • tam-can-bao-boi-chuong-0157.mp32019-04-28 07:54
 • tam-can-bao-boi-chuong-0158.mp32019-04-28 07:54
 • tam-can-bao-boi-chuong-0159.mp32019-04-28 07:54
 • tam-can-bao-boi-chuong-0160.mp32019-04-28 07:54
 • tam-can-bao-boi-chuong-0161.mp32019-04-28 07:54
 • tam-can-bao-boi-chuong-0162.mp32019-04-28 07:55
 • tam-can-bao-boi-chuong-0163.mp32019-04-28 07:55
 • tam-can-bao-boi-chuong-0164.mp32019-04-28 07:55
 • tam-can-bao-boi-chuong-0165.mp32019-04-28 07:55
 • tam-can-bao-boi-chuong-0166.mp32019-04-28 07:55
 • tam-can-bao-boi-chuong-0167.mp32019-04-28 07:55
 • tam-can-bao-boi-chuong-0168.mp32019-04-28 07:55
 • tam-can-bao-boi-chuong-0169.mp32019-04-28 07:56
 • tam-can-bao-boi-chuong-0170.mp32019-04-28 07:56
 • tam-can-bao-boi-chuong-0171.mp32019-04-28 07:56
 • tam-can-bao-boi-chuong-0172.mp32019-04-28 07:56
 • tam-can-bao-boi-chuong-0173.mp32019-04-28 07:56
 • tam-can-bao-boi-chuong-0174.mp32019-04-28 07:56
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 4]

Related posts

Mãn Cấp Trà Xanh Xuyên Thành Tiểu Đáng Thương

THUYS♥️

Thập Niên 70 Đại Lão Vợ Chồng

TiKay

Mau Xuyên Hệ Thống: Phản Phái Nam Thần Công Lược Kế

TiKay

Xuyên Qua Sau Ta Thành Quốc Dân Nữ Thần

THUYS♥️

Hằng Năm Có Ngày Này

TiKay

Trọng Sinh Quân Hôn Nhiễu Chỉ Nhu

TiKay

Leave a Reply