Ngôn Tình

Tâm Can Bảo Bối

Hoa Chiêu lời bình mỗ một đường nữ tinh: Ngươi kia không gọi yêu diễm, chỉ do diễm tục.

Hoa đại tiểu thư trước mặt ngoại nhân là cái bạch phú mỹ,

Ở Ân tổng tài trong lòng chính là cái yêu diễm tiểu yêu tinh.

Tiểu yêu tinh cõng lão công tư hỗn đến nhà mình công ty,

Ở lão công mí mắt phía dưới uống trà, bát quái, thuận tiện tranh tranh giới giải trí nước đục.

Thượng không đi làm xem tâm tình, dỗi không dỗi người xem tâm tình.

……

Nam chủ bá đạo tổng tài, siêu cấp bênh vực người mình; nữ chủ yêu diễm bạch phú mỹ, ngẫu nhiên có tâm cơ. Ngọt văn.

Tag: Đô thị tình duyên yêu sâu sắc tình yêu và hôn nhân ngọt văn

Vai chính: Hoa chiêu ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Tình yêu và hôn nhân, ngọt sủng

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Hoa Hoa Điểm Điểm
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tam-can-bao-boi-chuong-0001.mp32019-04-28 07:31
 • tam-can-bao-boi-chuong-0002.mp32019-04-28 07:32
 • tam-can-bao-boi-chuong-0003.mp32019-04-28 07:32
 • tam-can-bao-boi-chuong-0004.mp32019-04-28 07:32
 • tam-can-bao-boi-chuong-0005.mp32019-04-28 07:32
 • tam-can-bao-boi-chuong-0006.mp32019-04-28 07:32
 • tam-can-bao-boi-chuong-0007.mp32019-04-28 07:32
 • tam-can-bao-boi-chuong-0008.mp32019-04-28 07:33
 • tam-can-bao-boi-chuong-0009.mp32019-04-28 07:33
 • tam-can-bao-boi-chuong-0010.mp32019-04-28 07:33
 • tam-can-bao-boi-chuong-0011.mp32019-04-28 07:33
 • tam-can-bao-boi-chuong-0012.mp32019-04-28 07:33
 • tam-can-bao-boi-chuong-0013.mp32019-04-28 07:33
 • tam-can-bao-boi-chuong-0014.mp32019-04-28 07:33
 • tam-can-bao-boi-chuong-0015.mp32019-04-28 07:34
 • tam-can-bao-boi-chuong-0016.mp32019-04-28 07:34
 • tam-can-bao-boi-chuong-0017.mp32019-04-28 07:34
 • tam-can-bao-boi-chuong-0018.mp32019-04-28 07:34
 • tam-can-bao-boi-chuong-0019.mp32019-04-28 07:34
 • tam-can-bao-boi-chuong-0020.mp32019-04-28 07:34
 • tam-can-bao-boi-chuong-0021.mp32019-04-28 07:34
 • tam-can-bao-boi-chuong-0022.mp32019-04-28 07:34
 • tam-can-bao-boi-chuong-0023.mp32019-04-28 07:35
 • tam-can-bao-boi-chuong-0024.mp32019-04-28 07:35
 • tam-can-bao-boi-chuong-0025.mp32019-04-28 07:35
 • tam-can-bao-boi-chuong-0026.mp32019-04-28 07:35
 • tam-can-bao-boi-chuong-0027.mp32019-04-28 07:35
 • tam-can-bao-boi-chuong-0028.mp32019-04-28 07:35
 • tam-can-bao-boi-chuong-0029.mp32019-04-28 07:35
 • tam-can-bao-boi-chuong-0030.mp32019-04-28 07:35
 • tam-can-bao-boi-chuong-0031.mp32019-04-28 07:36
 • tam-can-bao-boi-chuong-0032.mp32019-04-28 07:36
 • tam-can-bao-boi-chuong-0033.mp32019-04-28 07:36
 • tam-can-bao-boi-chuong-0034.mp32019-04-28 07:36
 • tam-can-bao-boi-chuong-0035.mp32019-04-28 07:36
 • tam-can-bao-boi-chuong-0036.mp32019-04-28 07:36
 • tam-can-bao-boi-chuong-0037.mp32019-04-28 07:36
 • tam-can-bao-boi-chuong-0038.mp32019-04-28 07:36
 • tam-can-bao-boi-chuong-0039.mp32019-04-28 07:37
 • tam-can-bao-boi-chuong-0040.mp32019-04-28 07:37
 • tam-can-bao-boi-chuong-0041.mp32019-04-28 07:37
 • tam-can-bao-boi-chuong-0042.mp32019-04-28 07:37
 • tam-can-bao-boi-chuong-0043.mp32019-04-28 07:37
 • tam-can-bao-boi-chuong-0044.mp32019-04-28 07:37
 • tam-can-bao-boi-chuong-0045.mp32019-04-28 07:37
 • tam-can-bao-boi-chuong-0046.mp32019-04-28 07:38
 • tam-can-bao-boi-chuong-0047.mp32019-04-28 07:38
 • tam-can-bao-boi-chuong-0048.mp32019-04-28 07:38
 • tam-can-bao-boi-chuong-0049.mp32019-04-28 07:38
 • tam-can-bao-boi-chuong-0050.mp32019-04-28 07:38
 • tam-can-bao-boi-chuong-0051.mp32019-04-28 07:38
 • tam-can-bao-boi-chuong-0052.mp32019-04-28 07:38
 • tam-can-bao-boi-chuong-0053.mp32019-04-28 07:38
 • tam-can-bao-boi-chuong-0054.mp32019-04-28 07:39
 • tam-can-bao-boi-chuong-0055.mp32019-04-28 07:39
 • tam-can-bao-boi-chuong-0056.mp32019-04-28 07:39
 • tam-can-bao-boi-chuong-0057.mp32019-04-28 07:39
 • tam-can-bao-boi-chuong-0058.mp32019-04-28 07:39
 • tam-can-bao-boi-chuong-0059.mp32019-04-28 07:39
 • tam-can-bao-boi-chuong-0060.mp32019-04-28 07:39
 • tam-can-bao-boi-chuong-0061.mp32019-04-28 07:39
 • tam-can-bao-boi-chuong-0062.mp32019-04-28 07:40
 • tam-can-bao-boi-chuong-0063.mp32019-04-28 07:40
 • tam-can-bao-boi-chuong-0064.mp32019-04-28 07:40
 • tam-can-bao-boi-chuong-0065.mp32019-04-28 07:40
 • tam-can-bao-boi-chuong-0066.mp32019-04-28 07:40
 • tam-can-bao-boi-chuong-0067.mp32019-04-28 07:40
 • tam-can-bao-boi-chuong-0068.mp32019-04-28 07:41
 • tam-can-bao-boi-chuong-0069.mp32019-04-28 07:41
 • tam-can-bao-boi-chuong-0070.mp32019-04-28 07:41
 • tam-can-bao-boi-chuong-0071.mp32019-04-28 07:41
 • tam-can-bao-boi-chuong-0072.mp32019-04-28 07:41
 • tam-can-bao-boi-chuong-0073.mp32019-04-28 07:41
 • tam-can-bao-boi-chuong-0074.mp32019-04-28 07:42
 • tam-can-bao-boi-chuong-0075.mp32019-04-28 07:42
 • tam-can-bao-boi-chuong-0076.mp32019-04-28 07:42
 • tam-can-bao-boi-chuong-0077.mp32019-04-28 07:42
 • tam-can-bao-boi-chuong-0078.mp32019-04-28 07:42
 • tam-can-bao-boi-chuong-0079.mp32019-04-28 07:42
 • tam-can-bao-boi-chuong-0080.mp32019-04-28 07:42
 • tam-can-bao-boi-chuong-0081.mp32019-04-28 07:42
 • tam-can-bao-boi-chuong-0082.mp32019-04-28 07:43
 • tam-can-bao-boi-chuong-0083.mp32019-04-28 07:43
 • tam-can-bao-boi-chuong-0084.mp32019-04-28 07:43
 • tam-can-bao-boi-chuong-0085.mp32019-04-28 07:43
 • tam-can-bao-boi-chuong-0086.mp32019-04-28 07:43
 • tam-can-bao-boi-chuong-0087.mp32019-04-28 07:43
 • tam-can-bao-boi-chuong-0088.mp32019-04-28 07:43
 • tam-can-bao-boi-chuong-0089.mp32019-04-28 07:44
 • tam-can-bao-boi-chuong-0090.mp32019-04-28 07:44
 • tam-can-bao-boi-chuong-0091.mp32019-04-28 07:44
 • tam-can-bao-boi-chuong-0092.mp32019-04-28 07:44
 • tam-can-bao-boi-chuong-0093.mp32019-04-28 07:44
 • tam-can-bao-boi-chuong-0094.mp32019-04-28 07:44
 • tam-can-bao-boi-chuong-0095.mp32019-04-28 07:44
 • tam-can-bao-boi-chuong-0096.mp32019-04-28 07:44
 • tam-can-bao-boi-chuong-0097.mp32019-04-28 07:45
 • tam-can-bao-boi-chuong-0098.mp32019-04-28 07:45
 • tam-can-bao-boi-chuong-0099.mp32019-04-28 07:45
 • tam-can-bao-boi-chuong-0100.mp32019-04-28 07:45
 • tam-can-bao-boi-chuong-0101.mp32019-04-28 07:45
 • tam-can-bao-boi-chuong-0102.mp32019-04-28 07:45
 • tam-can-bao-boi-chuong-0103.mp32019-04-28 07:45
 • tam-can-bao-boi-chuong-0104.mp32019-04-28 07:46
 • tam-can-bao-boi-chuong-0105.mp32019-04-28 07:46
 • tam-can-bao-boi-chuong-0106.mp32019-04-28 07:46
 • tam-can-bao-boi-chuong-0107.mp32019-04-28 07:46
 • tam-can-bao-boi-chuong-0108.mp32019-04-28 07:46
 • tam-can-bao-boi-chuong-0109.mp32019-04-28 07:46
 • tam-can-bao-boi-chuong-0110.mp32019-04-28 07:46
 • tam-can-bao-boi-chuong-0111.mp32019-04-28 07:47
 • tam-can-bao-boi-chuong-0112.mp32019-04-28 07:47
 • tam-can-bao-boi-chuong-0113.mp32019-04-28 07:47
 • tam-can-bao-boi-chuong-0114.mp32019-04-28 07:47
 • tam-can-bao-boi-chuong-0115.mp32019-04-28 07:47
 • tam-can-bao-boi-chuong-0116.mp32019-04-28 07:47
 • tam-can-bao-boi-chuong-0117.mp32019-04-28 07:48
 • tam-can-bao-boi-chuong-0118.mp32019-04-28 07:48
 • tam-can-bao-boi-chuong-0119.mp32019-04-28 07:48
 • tam-can-bao-boi-chuong-0120.mp32019-04-28 07:48
 • tam-can-bao-boi-chuong-0121.mp32019-04-28 07:48
 • tam-can-bao-boi-chuong-0122.mp32019-04-28 07:48
 • tam-can-bao-boi-chuong-0123.mp32019-04-28 07:48
 • tam-can-bao-boi-chuong-0124.mp32019-04-28 07:49
 • tam-can-bao-boi-chuong-0125.mp32019-04-28 07:49
 • tam-can-bao-boi-chuong-0126.mp32019-04-28 07:49
 • tam-can-bao-boi-chuong-0127.mp32019-04-28 07:49
 • tam-can-bao-boi-chuong-0128.mp32019-04-28 07:49
 • tam-can-bao-boi-chuong-0129.mp32019-04-28 07:49
 • tam-can-bao-boi-chuong-0130.mp32019-04-28 07:49
 • tam-can-bao-boi-chuong-0131.mp32019-04-28 07:50
 • tam-can-bao-boi-chuong-0132.mp32019-04-28 07:50
 • tam-can-bao-boi-chuong-0133.mp32019-04-28 07:50
 • tam-can-bao-boi-chuong-0134.mp32019-04-28 07:50
 • tam-can-bao-boi-chuong-0135.mp32019-04-28 07:50
 • tam-can-bao-boi-chuong-0136.mp32019-04-28 07:50
 • tam-can-bao-boi-chuong-0137.mp32019-04-28 07:51
 • tam-can-bao-boi-chuong-0138.mp32019-04-28 07:51
 • tam-can-bao-boi-chuong-0139.mp32019-04-28 07:51
 • tam-can-bao-boi-chuong-0140.mp32019-04-28 07:51
 • tam-can-bao-boi-chuong-0141.mp32019-04-28 07:51
 • tam-can-bao-boi-chuong-0142.mp32019-04-28 07:51
 • tam-can-bao-boi-chuong-0143.mp32019-04-28 07:51
 • tam-can-bao-boi-chuong-0144.mp32019-04-28 07:52
 • tam-can-bao-boi-chuong-0145.mp32019-04-28 07:52
 • tam-can-bao-boi-chuong-0146.mp32019-04-28 07:52
 • tam-can-bao-boi-chuong-0147.mp32019-04-28 07:52
 • tam-can-bao-boi-chuong-0148.mp32019-04-28 07:52
 • tam-can-bao-boi-chuong-0149.mp32019-04-28 07:53
 • tam-can-bao-boi-chuong-0150.mp32019-04-28 07:53
 • tam-can-bao-boi-chuong-0151.mp32019-04-28 07:53
 • tam-can-bao-boi-chuong-0152.mp32019-04-28 07:53
 • tam-can-bao-boi-chuong-0153.mp32019-04-28 07:53
 • tam-can-bao-boi-chuong-0154.mp32019-04-28 07:53
 • tam-can-bao-boi-chuong-0155.mp32019-04-28 07:54
 • tam-can-bao-boi-chuong-0156.mp32019-04-28 07:54
 • tam-can-bao-boi-chuong-0157.mp32019-04-28 07:54
 • tam-can-bao-boi-chuong-0158.mp32019-04-28 07:54
 • tam-can-bao-boi-chuong-0159.mp32019-04-28 07:54
 • tam-can-bao-boi-chuong-0160.mp32019-04-28 07:54
 • tam-can-bao-boi-chuong-0161.mp32019-04-28 07:54
 • tam-can-bao-boi-chuong-0162.mp32019-04-28 07:55
 • tam-can-bao-boi-chuong-0163.mp32019-04-28 07:55
 • tam-can-bao-boi-chuong-0164.mp32019-04-28 07:55
 • tam-can-bao-boi-chuong-0165.mp32019-04-28 07:55
 • tam-can-bao-boi-chuong-0166.mp32019-04-28 07:55
 • tam-can-bao-boi-chuong-0167.mp32019-04-28 07:55
 • tam-can-bao-boi-chuong-0168.mp32019-04-28 07:55
 • tam-can-bao-boi-chuong-0169.mp32019-04-28 07:56
 • tam-can-bao-boi-chuong-0170.mp32019-04-28 07:56
 • tam-can-bao-boi-chuong-0171.mp32019-04-28 07:56
 • tam-can-bao-boi-chuong-0172.mp32019-04-28 07:56
 • tam-can-bao-boi-chuong-0173.mp32019-04-28 07:56
 • tam-can-bao-boi-chuong-0174.mp32019-04-28 07:56
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 4]

Related posts

Đặc Công Trùng Sinh: Khoái Xuyên Toàn Năng Nữ Thần

THUYS♥️

Vì Cứu Vớt Thế Giới Ta Mang Địa Cầu Chạy

TiKay

Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư

TiKay

Luận Thức Thần Lại Vào Nghề

THUYS♥️

Cách Vách Tiểu Vương (Thực Tế Ảo)

TiKay

Học Bá Kiều Thê Không Tự Y

THUYS♥️

Leave a Reply