Ngôn TìnhThanh Xuân Vườn Trường

Ba Phần Dã

1, Hướng Viên nếu biết sau lại nàng cùng Từ Yến Thời sẽ lại gặp lại, hơn nữa còn không có thuốc chữa mà yêu hắn.

Như vậy lúc trước nhất định chặt chẽ bảo vệ cho chính mình tiết tháo, tuyệt đối sẽ không ngay trước mặt hắn ——

Một người tiếp một người đổi bạn trai.

2, sau lại có người hỏi: “Từ Yến Thời, ngươi làm như vậy có đáng giá hay không?”

Hắn khi đó tư thái lười biếng mà dựa ngồi ở công viên ghế dài thượng, một con cánh tay treo ở lưng ghế thượng, khác chỉ trong tầm tay xách chai bia, đáy mắt cảm xúc chưa danh, lại lệnh người vô hạn phiền muộn, hắn chậm rãi ngửa đầu rót khẩu, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng đại lâu: “Khi còn nhỏ các đại nhân thường nói, thế giới này là tốt đẹp, nhưng ta phát hiện thế giới này cũng không như ta trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp khi, ta không nghĩ tới muốn như thế nào đi tu chỉnh. Ta chỉ nghĩ đưa nàng một cái, ta cho rằng lý tưởng thế giới.”

Muộn tao độc miệng cao lãnh lười biếng X điềm mỹ đáng yêu người gặp người thích

Tag: Dốc lòng nhân sinh

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Từ Yến Thời, Hướng Viên ┃ vai phụ: Lung tung rối loạn Giáp Ất Bính Đinh ┃ cái khác: Hoan hỉ oan gia

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Nhĩ Đông Thỏ Tử
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ba-phan-da-chuong-0001.mp32020-01-17 13:56
 • ba-phan-da-chuong-0002.mp32020-01-17 13:56
 • ba-phan-da-chuong-0003.mp32020-01-17 13:56
 • ba-phan-da-chuong-0004.mp32020-01-17 13:56
 • ba-phan-da-chuong-0005.mp32020-01-17 13:57
 • ba-phan-da-chuong-0006.mp32020-01-17 13:58
 • ba-phan-da-chuong-0007.mp32020-01-17 13:59
 • ba-phan-da-chuong-0008.mp32020-01-17 13:59
 • ba-phan-da-chuong-0009.mp32020-01-17 13:59
 • ba-phan-da-chuong-0010.mp32020-01-17 13:59
 • ba-phan-da-chuong-0011.mp32020-01-17 14:00
 • ba-phan-da-chuong-0012.mp32020-01-17 14:00
 • ba-phan-da-chuong-0013.mp32020-01-17 14:00
 • ba-phan-da-chuong-0014.mp32020-01-17 14:01
 • ba-phan-da-chuong-0015.mp32020-01-17 14:02
 • ba-phan-da-chuong-0016.mp32020-01-17 14:02
 • ba-phan-da-chuong-0017.mp32020-01-17 14:02
 • ba-phan-da-chuong-0018.mp32020-01-17 14:03
 • ba-phan-da-chuong-0019.mp32020-01-17 14:04
 • ba-phan-da-chuong-0020.mp32020-01-17 14:04
 • ba-phan-da-chuong-0021.mp32020-01-17 14:05
 • ba-phan-da-chuong-0022.mp32020-01-17 14:05
 • ba-phan-da-chuong-0023.mp32020-01-17 14:05
 • ba-phan-da-chuong-0024.mp32020-01-17 14:05
 • ba-phan-da-chuong-0025.mp32020-01-17 14:05
 • ba-phan-da-chuong-0026.mp32020-01-17 14:06
 • ba-phan-da-chuong-0027.mp32020-01-17 14:06
 • ba-phan-da-chuong-0028.mp32020-01-17 14:08
 • ba-phan-da-chuong-0029.mp32020-01-17 14:08
 • ba-phan-da-chuong-0030.mp32020-01-17 14:09
 • ba-phan-da-chuong-0031.mp32020-01-17 14:10
 • ba-phan-da-chuong-0032.mp32020-01-17 14:11
 • ba-phan-da-chuong-0033.mp32020-01-17 14:11
 • ba-phan-da-chuong-0034.mp32020-01-17 14:11
 • ba-phan-da-chuong-0035.mp32020-01-17 14:11
 • ba-phan-da-chuong-0036.mp32020-01-17 14:12
 • ba-phan-da-chuong-0037.mp32020-01-17 14:13
 • ba-phan-da-chuong-0038.mp32020-01-17 14:14
 • ba-phan-da-chuong-0039.mp32020-01-17 14:14
 • ba-phan-da-chuong-0040.mp32020-01-17 14:15
 • ba-phan-da-chuong-0041.mp32020-01-17 14:15
 • ba-phan-da-chuong-0042.mp32020-01-17 14:15
 • ba-phan-da-chuong-0043.mp32020-01-17 14:16
 • ba-phan-da-chuong-0044.mp32020-01-17 14:16
 • ba-phan-da-chuong-0045.mp32020-01-17 14:18
 • ba-phan-da-chuong-0046.mp32020-01-17 14:18
 • ba-phan-da-chuong-0047.mp32020-01-17 14:18
 • ba-phan-da-chuong-0048.mp32020-01-17 14:18
 • ba-phan-da-chuong-0049.mp32020-01-17 14:19
 • ba-phan-da-chuong-0050.mp32020-01-17 14:19
 • ba-phan-da-chuong-0051.mp32020-01-17 14:19
 • ba-phan-da-chuong-0052.mp32020-01-17 14:20
 • ba-phan-da-chuong-0053.mp32020-01-17 14:20
 • ba-phan-da-chuong-0054.mp32020-01-17 14:22
 • ba-phan-da-chuong-0055.mp32020-01-17 14:22
 • ba-phan-da-chuong-0056.mp32020-01-17 14:22
 • ba-phan-da-chuong-0057.mp32020-01-17 14:23
 • ba-phan-da-chuong-0058.mp32020-01-17 14:23
 • ba-phan-da-chuong-0059.mp32020-01-17 14:23
 • ba-phan-da-chuong-0060.mp32020-01-17 14:23
 • ba-phan-da-chuong-0061.mp32020-01-17 14:26
 • ba-phan-da-chuong-0062.mp32020-01-17 14:26
 • ba-phan-da-chuong-0063.mp32020-01-17 14:26
 • ba-phan-da-chuong-0064.mp32020-01-17 14:27
 • ba-phan-da-chuong-0065.mp32020-01-17 14:27
 • ba-phan-da-chuong-0066.mp32020-01-17 14:27
 • ba-phan-da-chuong-0067.mp32020-01-17 14:28
 • ba-phan-da-chuong-0068.mp32020-01-17 14:30
 • ba-phan-da-chuong-0069.mp32020-01-17 14:30
 • ba-phan-da-chuong-0070.mp32020-01-17 14:30
 • ba-phan-da-chuong-0071.mp32020-01-17 14:30
 • ba-phan-da-chuong-0072.mp32020-01-17 14:31
 • ba-phan-da-chuong-0073.mp32020-01-17 14:31
 • ba-phan-da-chuong-0074.mp32020-01-17 14:31
 • ba-phan-da-chuong-0075.mp32020-01-17 14:31
 • ba-phan-da-chuong-0076.mp32020-01-17 14:32
 • ba-phan-da-chuong-0077.mp32020-01-17 14:34
 • ba-phan-da-chuong-0078.mp32020-01-17 14:34
 • ba-phan-da-chuong-0079.mp32020-01-17 14:35
 • ba-phan-da-chuong-0080.mp32020-01-17 14:35
 • ba-phan-da-chuong-0081.mp32020-01-17 14:35
 • ba-phan-da-chuong-0082.mp32020-01-17 14:36
 • ba-phan-da-chuong-0083.mp32020-01-17 14:36
 • ba-phan-da-chuong-0084.mp32020-01-17 14:38
 • ba-phan-da-chuong-0085.mp32020-01-17 14:38
 • ba-phan-da-chuong-0086.mp32020-01-17 14:38
 • ba-phan-da-chuong-0087.mp32020-01-17 14:38
 • ba-phan-da-chuong-0088.mp32020-01-17 14:39
 • ba-phan-da-chuong-0089.mp32020-01-17 14:39
 • ba-phan-da-chuong-0090.mp32020-01-17 14:39
 • ba-phan-da-chuong-0091.mp32020-01-17 14:39
 • ba-phan-da-chuong-0092.mp32020-01-17 14:40
 • ba-phan-da-chuong-0093.mp32020-01-17 14:42
 • ba-phan-da-chuong-0094.mp32020-01-17 14:42
 • ba-phan-da-chuong-0095.mp32020-01-17 14:43
 • ba-phan-da-chuong-0096.mp32020-01-17 14:43
 • ba-phan-da-chuong-0097.mp32020-01-17 14:43
 • ba-phan-da-chuong-0098.mp32020-01-17 14:43
 • ba-phan-da-chuong-0099.mp32020-01-17 14:46
 • ba-phan-da-chuong-0100.mp32020-01-17 14:46
 • ba-phan-da-chuong-0101.mp32020-01-17 14:46
 • ba-phan-da-chuong-0102.mp32020-01-17 14:47
 • ba-phan-da-chuong-0103.mp32020-01-17 14:47
 • ba-phan-da-chuong-0104.mp32020-01-17 14:47
 • ba-phan-da-chuong-0105.mp32020-01-17 14:47
 • ba-phan-da-chuong-0106.mp32020-01-17 14:48
 • ba-phan-da-chuong-0107.mp32020-01-17 14:50
 • ba-phan-da-chuong-0108.mp32020-01-17 14:50
 • ba-phan-da-chuong-0109.mp32020-01-17 14:50
 • ba-phan-da-chuong-0110.mp32020-01-17 14:51
 • ba-phan-da-chuong-0111.mp32020-01-17 14:51
 • ba-phan-da-chuong-0112.mp32020-01-17 14:51
 • ba-phan-da-chuong-0113.mp32020-01-17 14:53
 • ba-phan-da-chuong-0114.mp32020-01-17 14:54
 • ba-phan-da-chuong-0115.mp32020-01-17 14:54
 • ba-phan-da-chuong-0116.mp32020-01-17 14:54
 • ba-phan-da-chuong-0117.mp32020-01-17 14:55
 • ba-phan-da-chuong-0118.mp32020-01-17 14:55
 • ba-phan-da-chuong-0119.mp32020-01-17 14:55
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Nghịch Thiên Manh Bảo Yêu Nghiệt Mẫu Thân

THUYS♥️

Trọng Sinh 80 Kiều Kiều Tức

TiKay

Mục Sắc Phi Ca 1

TiKay

Manh Sủng Thú Thế: Thú Phu, Yêu Yêu Đát! (Np)

TiKay

Xuyên Nhanh Chi Nữ Xứng Không Hoảng Hốt

TiKay

Xuyên Nhanh Chi Pháo Hôi Khai Quải Nhân Sinh

TiKay

Leave a Reply