Ngôn TìnhThanh Xuân Vườn Trường

Ba Phần Dã

1, Hướng Viên nếu biết sau lại nàng cùng Từ Yến Thời sẽ lại gặp lại, hơn nữa còn không có thuốc chữa mà yêu hắn.

Như vậy lúc trước nhất định chặt chẽ bảo vệ cho chính mình tiết tháo, tuyệt đối sẽ không ngay trước mặt hắn ——

Một người tiếp một người đổi bạn trai.

2, sau lại có người hỏi: “Từ Yến Thời, ngươi làm như vậy có đáng giá hay không?”

Hắn khi đó tư thái lười biếng mà dựa ngồi ở công viên ghế dài thượng, một con cánh tay treo ở lưng ghế thượng, khác chỉ trong tầm tay xách chai bia, đáy mắt cảm xúc chưa danh, lại lệnh người vô hạn phiền muộn, hắn chậm rãi ngửa đầu rót khẩu, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng đại lâu: “Khi còn nhỏ các đại nhân thường nói, thế giới này là tốt đẹp, nhưng ta phát hiện thế giới này cũng không như ta trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp khi, ta không nghĩ tới muốn như thế nào đi tu chỉnh. Ta chỉ nghĩ đưa nàng một cái, ta cho rằng lý tưởng thế giới.”

Muộn tao độc miệng cao lãnh lười biếng X điềm mỹ đáng yêu người gặp người thích

Tag: Dốc lòng nhân sinh

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Từ Yến Thời, Hướng Viên ┃ vai phụ: Lung tung rối loạn Giáp Ất Bính Đinh ┃ cái khác: Hoan hỉ oan gia

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Nhĩ Đông Thỏ Tử
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ba-phan-da-chuong-0001.mp32020-01-17 13:56
 • ba-phan-da-chuong-0002.mp32020-01-17 13:56
 • ba-phan-da-chuong-0003.mp32020-01-17 13:56
 • ba-phan-da-chuong-0004.mp32020-01-17 13:56
 • ba-phan-da-chuong-0005.mp32020-01-17 13:57
 • ba-phan-da-chuong-0006.mp32020-01-17 13:58
 • ba-phan-da-chuong-0007.mp32020-01-17 13:59
 • ba-phan-da-chuong-0008.mp32020-01-17 13:59
 • ba-phan-da-chuong-0009.mp32020-01-17 13:59
 • ba-phan-da-chuong-0010.mp32020-01-17 13:59
 • ba-phan-da-chuong-0011.mp32020-01-17 14:00
 • ba-phan-da-chuong-0012.mp32020-01-17 14:00
 • ba-phan-da-chuong-0013.mp32020-01-17 14:00
 • ba-phan-da-chuong-0014.mp32020-01-17 14:01
 • ba-phan-da-chuong-0015.mp32020-01-17 14:02
 • ba-phan-da-chuong-0016.mp32020-01-17 14:02
 • ba-phan-da-chuong-0017.mp32020-01-17 14:02
 • ba-phan-da-chuong-0018.mp32020-01-17 14:03
 • ba-phan-da-chuong-0019.mp32020-01-17 14:04
 • ba-phan-da-chuong-0020.mp32020-01-17 14:04
 • ba-phan-da-chuong-0021.mp32020-01-17 14:05
 • ba-phan-da-chuong-0022.mp32020-01-17 14:05
 • ba-phan-da-chuong-0023.mp32020-01-17 14:05
 • ba-phan-da-chuong-0024.mp32020-01-17 14:05
 • ba-phan-da-chuong-0025.mp32020-01-17 14:05
 • ba-phan-da-chuong-0026.mp32020-01-17 14:06
 • ba-phan-da-chuong-0027.mp32020-01-17 14:06
 • ba-phan-da-chuong-0028.mp32020-01-17 14:08
 • ba-phan-da-chuong-0029.mp32020-01-17 14:08
 • ba-phan-da-chuong-0030.mp32020-01-17 14:09
 • ba-phan-da-chuong-0031.mp32020-01-17 14:10
 • ba-phan-da-chuong-0032.mp32020-01-17 14:11
 • ba-phan-da-chuong-0033.mp32020-01-17 14:11
 • ba-phan-da-chuong-0034.mp32020-01-17 14:11
 • ba-phan-da-chuong-0035.mp32020-01-17 14:11
 • ba-phan-da-chuong-0036.mp32020-01-17 14:12
 • ba-phan-da-chuong-0037.mp32020-01-17 14:13
 • ba-phan-da-chuong-0038.mp32020-01-17 14:14
 • ba-phan-da-chuong-0039.mp32020-01-17 14:14
 • ba-phan-da-chuong-0040.mp32020-01-17 14:15
 • ba-phan-da-chuong-0041.mp32020-01-17 14:15
 • ba-phan-da-chuong-0042.mp32020-01-17 14:15
 • ba-phan-da-chuong-0043.mp32020-01-17 14:16
 • ba-phan-da-chuong-0044.mp32020-01-17 14:16
 • ba-phan-da-chuong-0045.mp32020-01-17 14:18
 • ba-phan-da-chuong-0046.mp32020-01-17 14:18
 • ba-phan-da-chuong-0047.mp32020-01-17 14:18
 • ba-phan-da-chuong-0048.mp32020-01-17 14:18
 • ba-phan-da-chuong-0049.mp32020-01-17 14:19
 • ba-phan-da-chuong-0050.mp32020-01-17 14:19
 • ba-phan-da-chuong-0051.mp32020-01-17 14:19
 • ba-phan-da-chuong-0052.mp32020-01-17 14:20
 • ba-phan-da-chuong-0053.mp32020-01-17 14:20
 • ba-phan-da-chuong-0054.mp32020-01-17 14:22
 • ba-phan-da-chuong-0055.mp32020-01-17 14:22
 • ba-phan-da-chuong-0056.mp32020-01-17 14:22
 • ba-phan-da-chuong-0057.mp32020-01-17 14:23
 • ba-phan-da-chuong-0058.mp32020-01-17 14:23
 • ba-phan-da-chuong-0059.mp32020-01-17 14:23
 • ba-phan-da-chuong-0060.mp32020-01-17 14:23
 • ba-phan-da-chuong-0061.mp32020-01-17 14:26
 • ba-phan-da-chuong-0062.mp32020-01-17 14:26
 • ba-phan-da-chuong-0063.mp32020-01-17 14:26
 • ba-phan-da-chuong-0064.mp32020-01-17 14:27
 • ba-phan-da-chuong-0065.mp32020-01-17 14:27
 • ba-phan-da-chuong-0066.mp32020-01-17 14:27
 • ba-phan-da-chuong-0067.mp32020-01-17 14:28
 • ba-phan-da-chuong-0068.mp32020-01-17 14:30
 • ba-phan-da-chuong-0069.mp32020-01-17 14:30
 • ba-phan-da-chuong-0070.mp32020-01-17 14:30
 • ba-phan-da-chuong-0071.mp32020-01-17 14:30
 • ba-phan-da-chuong-0072.mp32020-01-17 14:31
 • ba-phan-da-chuong-0073.mp32020-01-17 14:31
 • ba-phan-da-chuong-0074.mp32020-01-17 14:31
 • ba-phan-da-chuong-0075.mp32020-01-17 14:31
 • ba-phan-da-chuong-0076.mp32020-01-17 14:32
 • ba-phan-da-chuong-0077.mp32020-01-17 14:34
 • ba-phan-da-chuong-0078.mp32020-01-17 14:34
 • ba-phan-da-chuong-0079.mp32020-01-17 14:35
 • ba-phan-da-chuong-0080.mp32020-01-17 14:35
 • ba-phan-da-chuong-0081.mp32020-01-17 14:35
 • ba-phan-da-chuong-0082.mp32020-01-17 14:36
 • ba-phan-da-chuong-0083.mp32020-01-17 14:36
 • ba-phan-da-chuong-0084.mp32020-01-17 14:38
 • ba-phan-da-chuong-0085.mp32020-01-17 14:38
 • ba-phan-da-chuong-0086.mp32020-01-17 14:38
 • ba-phan-da-chuong-0087.mp32020-01-17 14:38
 • ba-phan-da-chuong-0088.mp32020-01-17 14:39
 • ba-phan-da-chuong-0089.mp32020-01-17 14:39
 • ba-phan-da-chuong-0090.mp32020-01-17 14:39
 • ba-phan-da-chuong-0091.mp32020-01-17 14:39
 • ba-phan-da-chuong-0092.mp32020-01-17 14:40
 • ba-phan-da-chuong-0093.mp32020-01-17 14:42
 • ba-phan-da-chuong-0094.mp32020-01-17 14:42
 • ba-phan-da-chuong-0095.mp32020-01-17 14:43
 • ba-phan-da-chuong-0096.mp32020-01-17 14:43
 • ba-phan-da-chuong-0097.mp32020-01-17 14:43
 • ba-phan-da-chuong-0098.mp32020-01-17 14:43
 • ba-phan-da-chuong-0099.mp32020-01-17 14:46
 • ba-phan-da-chuong-0100.mp32020-01-17 14:46
 • ba-phan-da-chuong-0101.mp32020-01-17 14:46
 • ba-phan-da-chuong-0102.mp32020-01-17 14:47
 • ba-phan-da-chuong-0103.mp32020-01-17 14:47
 • ba-phan-da-chuong-0104.mp32020-01-17 14:47
 • ba-phan-da-chuong-0105.mp32020-01-17 14:47
 • ba-phan-da-chuong-0106.mp32020-01-17 14:48
 • ba-phan-da-chuong-0107.mp32020-01-17 14:50
 • ba-phan-da-chuong-0108.mp32020-01-17 14:50
 • ba-phan-da-chuong-0109.mp32020-01-17 14:50
 • ba-phan-da-chuong-0110.mp32020-01-17 14:51
 • ba-phan-da-chuong-0111.mp32020-01-17 14:51
 • ba-phan-da-chuong-0112.mp32020-01-17 14:51
 • ba-phan-da-chuong-0113.mp32020-01-17 14:53
 • ba-phan-da-chuong-0114.mp32020-01-17 14:54
 • ba-phan-da-chuong-0115.mp32020-01-17 14:54
 • ba-phan-da-chuong-0116.mp32020-01-17 14:54
 • ba-phan-da-chuong-0117.mp32020-01-17 14:55
 • ba-phan-da-chuong-0118.mp32020-01-17 14:55
 • ba-phan-da-chuong-0119.mp32020-01-17 14:55
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Điền Viên Tiểu Ái Thê

TiKay

Phượng Ẩn Thiên Hạ

THUYS♥️

Hồ Nữ

TiKay

Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc

TiKay

Thiên Y Phượng Cửu

TiKay

Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

THUYS♥️

Leave a Reply