Ngôn TìnhXuyên Không

Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Mới vừa lấy được ảnh hậu vòng nguyệt quế Ứng Uyển Dung đột ngộ tai nạn xe cộ,

Xuyên đến 20 năm trước trùng tên trùng họ tự sát tử vong tuổi trẻ nữ hài trên người.

Cũng làm nàng có lại một lần trở về đỉnh cơ hội……

Nguyên chủ thích văn nhã nương khí soái ca, chán ghét xú tham gia quân ngũ trượng phu,

Nhưng Ứng Uyển Dung thiên vị chính là thiết huyết ngạnh hán!

Cao Lãng, chuẩn bị tốt cùng ta nói một lần cả đời luyến ái, không rời không bỏ sao?

Những việc cần chú ý:

1. Bổn văn là song song thế giới, hư cấu, hư cấu

2. Ngọt văn, đi tình yêu, sự nghiệp tuyến song mùa thu hoạch con đường

3. Tác giả quân chỉ số thông minh bắt cấp, logic chết, nếu có không hợp lý chỗ thỉnh làm lơ

4. Không thích thỉnh điểm xoa, cự tuyệt nhân thân công kích

Tag: Yêu sâu sắc xuyên qua thời không giới giải trí ngọt văn

Vai chính: Ứng uyển dung, cao khiết trong trẻo ┃ vai phụ: Một chúng thân thuộc, gia đình quân nhân ┃ cái khác: Ngọt văn, quân hôn

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Đông Nhật Nãi Trà
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0001.mp32019-12-29 04:23
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0002.mp32019-12-29 04:23
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0003.mp32019-12-29 04:23
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0004.mp32019-12-29 04:23
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0005.mp32019-12-29 04:24
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0006.mp32019-12-29 04:24
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0007.mp32019-12-29 04:24
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0008.mp32019-12-29 04:24
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0009.mp32019-12-29 04:24
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0010.mp32019-12-29 04:25
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0011.mp32019-12-29 04:25
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0012.mp32019-12-29 04:25
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0013.mp32019-12-29 04:25
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0014.mp32019-12-29 04:26
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0015.mp32019-12-29 04:26
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0016.mp32019-12-29 04:26
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0017.mp32019-12-29 04:26
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0018.mp32019-12-29 04:26
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0019.mp32019-12-29 04:27
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0020.mp32019-12-29 04:27
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0021.mp32019-12-29 04:27
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0022.mp32019-12-29 04:28
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0023.mp32019-12-29 04:28
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0024.mp32019-12-29 04:29
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0025.mp32019-12-29 04:29
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0026.mp32019-12-29 04:29
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0027.mp32019-12-29 04:30
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0028.mp32019-12-29 04:30
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0029.mp32019-12-29 04:30
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0030.mp32019-12-29 04:30
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0031.mp32019-12-29 04:31
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0032.mp32019-12-29 04:31
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0033.mp32019-12-29 04:31
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0034.mp32019-12-29 04:31
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0035.mp32019-12-29 04:32
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0036.mp32019-12-29 04:32
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0037.mp32019-12-29 04:33
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0038.mp32019-12-29 04:33
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0039.mp32019-12-29 04:33
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0040.mp32019-12-29 04:34
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0041.mp32019-12-29 04:34
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0042.mp32019-12-29 04:35
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0043.mp32019-12-29 04:35
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0044.mp32019-12-29 04:35
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0045.mp32019-12-29 04:36
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0046.mp32019-12-29 04:36
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0047.mp32019-12-29 04:36
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0048.mp32019-12-29 04:37
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0049.mp32019-12-29 04:37
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0050.mp32019-12-29 04:38
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0051.mp32019-12-29 04:38
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0052.mp32019-12-29 04:38
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0053.mp32019-12-29 04:38
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0054.mp32019-12-29 04:39
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0055.mp32019-12-29 04:39
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0056.mp32019-12-29 04:39
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0057.mp32019-12-29 04:40
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0058.mp32019-12-29 04:40
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0059.mp32019-12-29 04:40
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0060.mp32019-12-29 04:40
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0061.mp32019-12-29 04:40
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0062.mp32019-12-29 04:41
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0063.mp32019-12-29 04:41
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0064.mp32019-12-29 04:42
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0065.mp32019-12-29 04:42
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0066.mp32019-12-29 04:42
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0067.mp32019-12-29 04:43
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0068.mp32019-12-29 04:43
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0069.mp32019-12-29 04:43
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0070.mp32019-12-29 04:44
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0071.mp32019-12-29 04:44
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0072.mp32019-12-29 04:44
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0073.mp32019-12-29 04:45
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0074.mp32019-12-29 04:45
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0075.mp32019-12-29 04:45
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0076.mp32019-12-29 04:46
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0077.mp32019-12-29 04:46
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0078.mp32019-12-29 04:47
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0079.mp32019-12-29 04:47
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0080.mp32019-12-29 04:47
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0081.mp32019-12-29 04:47
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0082.mp32019-12-29 04:47
Click to rate this post!
[Total: 11 Average: 3.8]

Related posts

Võng Du Trọng Sinh Báo Thù Lục

THUYS♥️

Diễn Tinh Nữ Vương

THUYS♥️

Điền Viên Hỉ Gả Chi Nương Tử Quá Khó Truy

TiKay

Trọng Sinh 80: Tức Phụ Bưu Hãn Nhân Sinh

TiKay

Hoàn Khố Đế Phi

THUYS♥️

Chân Thật Phó Bản

THUYS♥️

Leave a Reply