Ngôn Tình Xuyên Không

Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Mới vừa lấy được ảnh hậu vòng nguyệt quế Ứng Uyển Dung đột ngộ tai nạn xe cộ,

Xuyên đến 20 năm trước trùng tên trùng họ tự sát tử vong tuổi trẻ nữ hài trên người.

Cũng làm nàng có lại một lần trở về đỉnh cơ hội……

Nguyên chủ thích văn nhã nương khí soái ca, chán ghét xú tham gia quân ngũ trượng phu,

Nhưng Ứng Uyển Dung thiên vị chính là thiết huyết ngạnh hán!

Cao Lãng, chuẩn bị tốt cùng ta nói một lần cả đời luyến ái, không rời không bỏ sao?

Những việc cần chú ý:

1. Bổn văn là song song thế giới, hư cấu, hư cấu

2. Ngọt văn, đi tình yêu, sự nghiệp tuyến song mùa thu hoạch con đường

3. Tác giả quân chỉ số thông minh bắt cấp, logic chết, nếu có không hợp lý chỗ thỉnh làm lơ

4. Không thích thỉnh điểm xoa, cự tuyệt nhân thân công kích

Tag: Yêu sâu sắc xuyên qua thời không giới giải trí ngọt văn

Vai chính: Ứng uyển dung, cao khiết trong trẻo ┃ vai phụ: Một chúng thân thuộc, gia đình quân nhân ┃ cái khác: Ngọt văn, quân hôn

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Đông Nhật Nãi Trà
 •  Chương: /82
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0001.mp32019-12-29 04:23
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0002.mp32019-12-29 04:23
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0003.mp32019-12-29 04:23
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0004.mp32019-12-29 04:23
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0005.mp32019-12-29 04:24
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0006.mp32019-12-29 04:24
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0007.mp32019-12-29 04:24
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0008.mp32019-12-29 04:24
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0009.mp32019-12-29 04:24
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0010.mp32019-12-29 04:25
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0011.mp32019-12-29 04:25
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0012.mp32019-12-29 04:25
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0013.mp32019-12-29 04:25
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0014.mp32019-12-29 04:26
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0015.mp32019-12-29 04:26
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0016.mp32019-12-29 04:26
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0017.mp32019-12-29 04:26
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0018.mp32019-12-29 04:26
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0019.mp32019-12-29 04:27
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0020.mp32019-12-29 04:27
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0021.mp32019-12-29 04:27
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0022.mp32019-12-29 04:28
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0023.mp32019-12-29 04:28
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0024.mp32019-12-29 04:29
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0025.mp32019-12-29 04:29
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0026.mp32019-12-29 04:29
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0027.mp32019-12-29 04:30
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0028.mp32019-12-29 04:30
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0029.mp32019-12-29 04:30
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0030.mp32019-12-29 04:30
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0031.mp32019-12-29 04:31
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0032.mp32019-12-29 04:31
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0033.mp32019-12-29 04:31
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0034.mp32019-12-29 04:31
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0035.mp32019-12-29 04:32
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0036.mp32019-12-29 04:32
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0037.mp32019-12-29 04:33
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0038.mp32019-12-29 04:33
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0039.mp32019-12-29 04:33
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0040.mp32019-12-29 04:34
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0041.mp32019-12-29 04:34
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0042.mp32019-12-29 04:35
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0043.mp32019-12-29 04:35
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0044.mp32019-12-29 04:35
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0045.mp32019-12-29 04:36
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0046.mp32019-12-29 04:36
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0047.mp32019-12-29 04:36
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0048.mp32019-12-29 04:37
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0049.mp32019-12-29 04:37
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0050.mp32019-12-29 04:38
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0051.mp32019-12-29 04:38
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0052.mp32019-12-29 04:38
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0053.mp32019-12-29 04:38
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0054.mp32019-12-29 04:39
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0055.mp32019-12-29 04:39
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0056.mp32019-12-29 04:39
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0057.mp32019-12-29 04:40
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0058.mp32019-12-29 04:40
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0059.mp32019-12-29 04:40
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0060.mp32019-12-29 04:40
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0061.mp32019-12-29 04:40
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0062.mp32019-12-29 04:41
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0063.mp32019-12-29 04:41
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0064.mp32019-12-29 04:42
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0065.mp32019-12-29 04:42
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0066.mp32019-12-29 04:42
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0067.mp32019-12-29 04:43
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0068.mp32019-12-29 04:43
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0069.mp32019-12-29 04:43
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0070.mp32019-12-29 04:44
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0071.mp32019-12-29 04:44
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0072.mp32019-12-29 04:44
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0073.mp32019-12-29 04:45
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0074.mp32019-12-29 04:45
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0075.mp32019-12-29 04:45
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0076.mp32019-12-29 04:46
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0077.mp32019-12-29 04:46
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0078.mp32019-12-29 04:47
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0079.mp32019-12-29 04:47
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0080.mp32019-12-29 04:47
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0081.mp32019-12-29 04:47
 • anh-hau-lam-quan-tau-chuong-0082.mp32019-12-29 04:47
[Total: 4   Average: 2.5/5]

Related posts

Xuyên Thư Chi Mạt Thế Nuông Chiều

THUYS♥️

Mau Xuyên: Ta Chỉ Muốn Làm Ruộng

TiKay

Thái Tử Trong Ngọc Bội

THUYS♥️

Leave a Reply