Linh DịNgôn TìnhVô Hạn Lưu

Địa Ngục Du Hí [ Vô Hạn ]

Oán linh bồi hồi đêm khuya bệnh viện, huyết tinh con nhện nữ lang. . .

Quỷ dị tầng tầng Liên Tử Thôn, nguy cơ tứ phía quỷ giáo. . .

Hoan nghênh đi đến Địa Ngục Du Hí.

Dung Âm vừa mới tiến tân thủ phó bản, liền gặp mĩ lệ nguy hiểm thanh niên.

Hắn cầm lấy chủy thủ, tại của nàng trên mặt trái vẽ một cái huyết sắc vết thương.

“Từ giờ trở đi, ngươi là con mồi của ta.”

Lại sau này ——

“Đi đến địa ngục, liền đều là ác nhân.”

“Càng là bề ngoài nhu nhược vô tội, càng là khủng bố.”

Ngụy Hiên khiêng đường đao, liếc bên cạnh nhu nhược thanh lãnh thiếu nữ một chút.

“Nói được còn thật con mẹ nó đúng.”

Dung Âm:

Bạn trai ta đặc biệt hảo.

Sẽ vì ta khiêng 40 Mễ đại dao khiêu vũ.

Thịnh thế mỹ nhan, không có chỉ số thông minh.

Ngụy Hiên:

Bạn gái của ta đặc biệt hảo.

Chỉ số thông minh bạo biểu, cao lĩnh chi hoa.

Chọc ta một đao, miệng vết thương đều là yêu của ta hình dạng.

Nguồn : truyencv


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Manh Yêu
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0001.mp32019-04-27 07:08
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0002.mp32019-04-27 07:08
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0003.mp32019-04-27 07:09
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0004.mp32019-04-27 07:09
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0005.mp32019-04-27 07:09
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0006.mp32019-04-27 07:09
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0007.mp32019-04-27 07:10
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0008.mp32019-04-27 07:10
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0009.mp32019-04-27 07:11
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0010.mp32019-04-27 07:11
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0011.mp32019-04-27 07:11
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0012.mp32019-04-27 07:11
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0013.mp32019-04-27 07:12
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0014.mp32019-04-27 07:12
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0015.mp32019-04-27 07:12
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0016.mp32019-04-27 07:12
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0017.mp32019-04-27 07:13
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0018.mp32019-04-27 07:13
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0019.mp32019-04-27 07:13
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0020.mp32019-04-27 07:13
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0021.mp32019-04-27 07:13
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0022.mp32019-04-27 07:14
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0023.mp32019-04-27 07:14
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0024.mp32019-04-27 07:14
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0025.mp32019-04-27 07:14
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0026.mp32019-04-27 07:14
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0027.mp32019-04-27 07:14
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0028.mp32019-04-27 07:15
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0029.mp32019-04-27 07:15
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0030.mp32019-04-27 07:15
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0031.mp32019-04-27 07:16
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0032.mp32019-04-27 07:16
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0033.mp32019-04-27 07:16
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0034.mp32019-04-27 07:16
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0035.mp32019-04-27 07:17
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0036.mp32019-04-27 07:17
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0037.mp32019-04-27 07:17
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0038.mp32019-04-27 07:18
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0039.mp32019-04-27 07:18
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0040.mp32019-04-27 07:18
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0041.mp32019-04-27 07:19
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0042.mp32019-04-27 07:19
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0043.mp32019-04-27 07:19
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0044.mp32019-04-27 07:20
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0045.mp32019-04-27 07:20
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0046.mp32019-04-27 07:21
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0047.mp32019-04-27 07:21
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0048.mp32019-04-27 07:22
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0049.mp32019-04-27 07:22
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0050.mp32019-04-27 07:23
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0051.mp32019-04-27 07:23
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0052.mp32019-04-27 07:23
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0053.mp32019-04-27 07:24
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0054.mp32019-04-27 07:24
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0055.mp32019-04-27 07:24
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0056.mp32019-04-27 07:24
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0057.mp32019-04-27 07:25
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0058.mp32019-04-27 07:25
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0059.mp32019-04-27 07:25
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0060.mp32019-04-27 07:25
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0061.mp32019-04-27 07:26
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0062.mp32019-04-27 07:26
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0063.mp32019-04-27 07:26
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0064.mp32019-04-27 07:27
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0065.mp32019-04-27 07:27
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0066.mp32019-04-27 07:27
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0067.mp32019-04-27 07:28
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0068.mp32019-04-27 07:28
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0069.mp32019-04-27 07:28
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0070.mp32019-04-27 07:28
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0071.mp32019-04-27 07:29
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0072.mp32019-04-27 07:31
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0073.mp32019-04-27 07:31
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0074.mp32019-04-27 07:31
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0075.mp32019-04-27 07:32
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0076.mp32019-04-27 07:32
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0077.mp32019-04-27 07:33
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0078.mp32019-04-27 07:34
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0079.mp32019-04-27 07:34
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0080.mp32019-04-27 07:35
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0081.mp32019-04-27 07:35
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0082.mp32019-04-27 07:35
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0083.mp32019-04-27 07:35
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0084.mp32019-04-27 07:36
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0085.mp32019-04-27 07:36
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0086.mp32019-04-27 07:36
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0087.mp32019-04-27 07:37
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0088.mp32019-04-27 07:37
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0089.mp32019-04-27 07:38
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0090.mp32019-04-27 07:38
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0091.mp32019-04-27 07:39
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0092.mp32019-04-27 07:40
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0093.mp32019-04-27 07:40
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0094.mp32019-04-27 07:40
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0095.mp32019-04-27 07:41
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0096.mp32019-04-27 07:41
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0097.mp32019-04-27 07:41
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0098.mp32019-04-27 07:42
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0099.mp32019-04-27 07:42
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0100.mp32019-04-27 07:42
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0101.mp32019-04-27 07:42
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0102.mp32019-04-27 07:43
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0103.mp32019-04-27 07:43
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0104.mp32019-04-27 07:43
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0105.mp32019-04-27 07:44
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0106.mp32019-04-27 07:44
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0107.mp32019-04-27 07:44
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0108.mp32019-04-27 07:45
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0109.mp32019-04-27 07:45
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0110.mp32019-04-27 07:45
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0111.mp32019-04-27 07:45
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Related posts

Xuyên Thành Mạt Thế Ốm Yếu Vai Ác Nuôi Trong Nhà Thỏ

TiKay

Đệ Nhất Thần Toán

THUYS♥️

Ma Phi Quá Tàn Nhẫn

THUYS♥️

Nữ Đế Vấn Đỉnh Giới Giải Trí

TiKay

Em Là Độc Dược

TiKay

Quỷ Vương Bị Động Phong Ấn Lúc Sau

THUYS♥️

Leave a Reply