Linh Dị Ngôn Tình Vô Hạn Lưu

Địa Ngục Du Hí [ Vô Hạn ]

Oán linh bồi hồi đêm khuya bệnh viện, huyết tinh con nhện nữ lang. . .

Quỷ dị tầng tầng Liên Tử Thôn, nguy cơ tứ phía quỷ giáo. . .

Hoan nghênh đi đến Địa Ngục Du Hí.

Dung Âm vừa mới tiến tân thủ phó bản, liền gặp mĩ lệ nguy hiểm thanh niên.

Hắn cầm lấy chủy thủ, tại của nàng trên mặt trái vẽ một cái huyết sắc vết thương.

“Từ giờ trở đi, ngươi là con mồi của ta.”

Lại sau này ——

“Đi đến địa ngục, liền đều là ác nhân.”

“Càng là bề ngoài nhu nhược vô tội, càng là khủng bố.”

Ngụy Hiên khiêng đường đao, liếc bên cạnh nhu nhược thanh lãnh thiếu nữ một chút.

“Nói được còn thật con mẹ nó đúng.”

Dung Âm:

Bạn trai ta đặc biệt hảo.

Sẽ vì ta khiêng 40 Mễ đại dao khiêu vũ.

Thịnh thế mỹ nhan, không có chỉ số thông minh.

Ngụy Hiên:

Bạn gái của ta đặc biệt hảo.

Chỉ số thông minh bạo biểu, cao lĩnh chi hoa.

Chọc ta một đao, miệng vết thương đều là yêu của ta hình dạng.

Nguồn : truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Manh Yêu
 •  Chương: /111
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0001.mp32019-04-27 07:08
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0002.mp32019-04-27 07:08
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0003.mp32019-04-27 07:09
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0004.mp32019-04-27 07:09
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0005.mp32019-04-27 07:09
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0006.mp32019-04-27 07:09
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0007.mp32019-04-27 07:10
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0008.mp32019-04-27 07:10
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0009.mp32019-04-27 07:11
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0010.mp32019-04-27 07:11
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0011.mp32019-04-27 07:11
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0012.mp32019-04-27 07:11
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0013.mp32019-04-27 07:12
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0014.mp32019-04-27 07:12
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0015.mp32019-04-27 07:12
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0016.mp32019-04-27 07:12
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0017.mp32019-04-27 07:13
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0018.mp32019-04-27 07:13
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0019.mp32019-04-27 07:13
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0020.mp32019-04-27 07:13
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0021.mp32019-04-27 07:13
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0022.mp32019-04-27 07:14
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0023.mp32019-04-27 07:14
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0024.mp32019-04-27 07:14
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0025.mp32019-04-27 07:14
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0026.mp32019-04-27 07:14
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0027.mp32019-04-27 07:14
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0028.mp32019-04-27 07:15
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0029.mp32019-04-27 07:15
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0030.mp32019-04-27 07:15
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0031.mp32019-04-27 07:16
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0032.mp32019-04-27 07:16
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0033.mp32019-04-27 07:16
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0034.mp32019-04-27 07:16
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0035.mp32019-04-27 07:17
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0036.mp32019-04-27 07:17
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0037.mp32019-04-27 07:17
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0038.mp32019-04-27 07:18
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0039.mp32019-04-27 07:18
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0040.mp32019-04-27 07:18
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0041.mp32019-04-27 07:19
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0042.mp32019-04-27 07:19
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0043.mp32019-04-27 07:19
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0044.mp32019-04-27 07:20
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0045.mp32019-04-27 07:20
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0046.mp32019-04-27 07:21
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0047.mp32019-04-27 07:21
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0048.mp32019-04-27 07:22
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0049.mp32019-04-27 07:22
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0050.mp32019-04-27 07:23
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0051.mp32019-04-27 07:23
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0052.mp32019-04-27 07:23
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0053.mp32019-04-27 07:24
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0054.mp32019-04-27 07:24
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0055.mp32019-04-27 07:24
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0056.mp32019-04-27 07:24
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0057.mp32019-04-27 07:25
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0058.mp32019-04-27 07:25
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0059.mp32019-04-27 07:25
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0060.mp32019-04-27 07:25
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0061.mp32019-04-27 07:26
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0062.mp32019-04-27 07:26
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0063.mp32019-04-27 07:26
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0064.mp32019-04-27 07:27
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0065.mp32019-04-27 07:27
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0066.mp32019-04-27 07:27
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0067.mp32019-04-27 07:28
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0068.mp32019-04-27 07:28
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0069.mp32019-04-27 07:28
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0070.mp32019-04-27 07:28
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0071.mp32019-04-27 07:29
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0072.mp32019-04-27 07:31
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0073.mp32019-04-27 07:31
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0074.mp32019-04-27 07:31
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0075.mp32019-04-27 07:32
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0076.mp32019-04-27 07:32
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0077.mp32019-04-27 07:33
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0078.mp32019-04-27 07:34
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0079.mp32019-04-27 07:34
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0080.mp32019-04-27 07:35
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0081.mp32019-04-27 07:35
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0082.mp32019-04-27 07:35
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0083.mp32019-04-27 07:35
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0084.mp32019-04-27 07:36
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0085.mp32019-04-27 07:36
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0086.mp32019-04-27 07:36
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0087.mp32019-04-27 07:37
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0088.mp32019-04-27 07:37
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0089.mp32019-04-27 07:38
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0090.mp32019-04-27 07:38
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0091.mp32019-04-27 07:39
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0092.mp32019-04-27 07:40
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0093.mp32019-04-27 07:40
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0094.mp32019-04-27 07:40
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0095.mp32019-04-27 07:41
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0096.mp32019-04-27 07:41
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0097.mp32019-04-27 07:41
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0098.mp32019-04-27 07:42
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0099.mp32019-04-27 07:42
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0100.mp32019-04-27 07:42
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0101.mp32019-04-27 07:42
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0102.mp32019-04-27 07:43
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0103.mp32019-04-27 07:43
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0104.mp32019-04-27 07:43
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0105.mp32019-04-27 07:44
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0106.mp32019-04-27 07:44
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0107.mp32019-04-27 07:44
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0108.mp32019-04-27 07:45
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0109.mp32019-04-27 07:45
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0110.mp32019-04-27 07:45
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0111.mp32019-04-27 07:45
[Total: 1   Average: 5/5]

Related posts

Âm Phủ Thương Nhân

TiKay

Trùng Sinh Chi Tỷ Tỷ Có Bảo

THUYS♥️

Sai Thời Không Mấy Đứa Con Trai Đã Trở Lại

THUYS♥️

Leave a Reply