Linh DịNgôn TìnhVô Hạn Lưu

Địa Ngục Du Hí [ Vô Hạn ]

Oán linh bồi hồi đêm khuya bệnh viện, huyết tinh con nhện nữ lang. . .

Quỷ dị tầng tầng Liên Tử Thôn, nguy cơ tứ phía quỷ giáo. . .

Hoan nghênh đi đến Địa Ngục Du Hí.

Dung Âm vừa mới tiến tân thủ phó bản, liền gặp mĩ lệ nguy hiểm thanh niên.

Hắn cầm lấy chủy thủ, tại của nàng trên mặt trái vẽ một cái huyết sắc vết thương.

“Từ giờ trở đi, ngươi là con mồi của ta.”

Lại sau này ——

“Đi đến địa ngục, liền đều là ác nhân.”

“Càng là bề ngoài nhu nhược vô tội, càng là khủng bố.”

Ngụy Hiên khiêng đường đao, liếc bên cạnh nhu nhược thanh lãnh thiếu nữ một chút.

“Nói được còn thật con mẹ nó đúng.”

Dung Âm:

Bạn trai ta đặc biệt hảo.

Sẽ vì ta khiêng 40 Mễ đại dao khiêu vũ.

Thịnh thế mỹ nhan, không có chỉ số thông minh.

Ngụy Hiên:

Bạn gái của ta đặc biệt hảo.

Chỉ số thông minh bạo biểu, cao lĩnh chi hoa.

Chọc ta một đao, miệng vết thương đều là yêu của ta hình dạng.

Nguồn : truyencv


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Manh Yêu
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0001.mp32019-04-27 07:08
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0002.mp32019-04-27 07:08
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0003.mp32019-04-27 07:09
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0004.mp32019-04-27 07:09
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0005.mp32019-04-27 07:09
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0006.mp32019-04-27 07:09
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0007.mp32019-04-27 07:10
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0008.mp32019-04-27 07:10
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0009.mp32019-04-27 07:11
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0010.mp32019-04-27 07:11
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0011.mp32019-04-27 07:11
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0012.mp32019-04-27 07:11
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0013.mp32019-04-27 07:12
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0014.mp32019-04-27 07:12
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0015.mp32019-04-27 07:12
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0016.mp32019-04-27 07:12
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0017.mp32019-04-27 07:13
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0018.mp32019-04-27 07:13
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0019.mp32019-04-27 07:13
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0020.mp32019-04-27 07:13
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0021.mp32019-04-27 07:13
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0022.mp32019-04-27 07:14
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0023.mp32019-04-27 07:14
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0024.mp32019-04-27 07:14
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0025.mp32019-04-27 07:14
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0026.mp32019-04-27 07:14
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0027.mp32019-04-27 07:14
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0028.mp32019-04-27 07:15
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0029.mp32019-04-27 07:15
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0030.mp32019-04-27 07:15
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0031.mp32019-04-27 07:16
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0032.mp32019-04-27 07:16
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0033.mp32019-04-27 07:16
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0034.mp32019-04-27 07:16
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0035.mp32019-04-27 07:17
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0036.mp32019-04-27 07:17
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0037.mp32019-04-27 07:17
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0038.mp32019-04-27 07:18
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0039.mp32019-04-27 07:18
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0040.mp32019-04-27 07:18
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0041.mp32019-04-27 07:19
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0042.mp32019-04-27 07:19
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0043.mp32019-04-27 07:19
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0044.mp32019-04-27 07:20
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0045.mp32019-04-27 07:20
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0046.mp32019-04-27 07:21
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0047.mp32019-04-27 07:21
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0048.mp32019-04-27 07:22
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0049.mp32019-04-27 07:22
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0050.mp32019-04-27 07:23
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0051.mp32019-04-27 07:23
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0052.mp32019-04-27 07:23
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0053.mp32019-04-27 07:24
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0054.mp32019-04-27 07:24
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0055.mp32019-04-27 07:24
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0056.mp32019-04-27 07:24
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0057.mp32019-04-27 07:25
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0058.mp32019-04-27 07:25
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0059.mp32019-04-27 07:25
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0060.mp32019-04-27 07:25
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0061.mp32019-04-27 07:26
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0062.mp32019-04-27 07:26
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0063.mp32019-04-27 07:26
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0064.mp32019-04-27 07:27
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0065.mp32019-04-27 07:27
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0066.mp32019-04-27 07:27
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0067.mp32019-04-27 07:28
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0068.mp32019-04-27 07:28
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0069.mp32019-04-27 07:28
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0070.mp32019-04-27 07:28
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0071.mp32019-04-27 07:29
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0072.mp32019-04-27 07:31
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0073.mp32019-04-27 07:31
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0074.mp32019-04-27 07:31
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0075.mp32019-04-27 07:32
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0076.mp32019-04-27 07:32
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0077.mp32019-04-27 07:33
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0078.mp32019-04-27 07:34
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0079.mp32019-04-27 07:34
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0080.mp32019-04-27 07:35
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0081.mp32019-04-27 07:35
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0082.mp32019-04-27 07:35
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0083.mp32019-04-27 07:35
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0084.mp32019-04-27 07:36
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0085.mp32019-04-27 07:36
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0086.mp32019-04-27 07:36
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0087.mp32019-04-27 07:37
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0088.mp32019-04-27 07:37
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0089.mp32019-04-27 07:38
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0090.mp32019-04-27 07:38
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0091.mp32019-04-27 07:39
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0092.mp32019-04-27 07:40
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0093.mp32019-04-27 07:40
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0094.mp32019-04-27 07:40
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0095.mp32019-04-27 07:41
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0096.mp32019-04-27 07:41
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0097.mp32019-04-27 07:41
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0098.mp32019-04-27 07:42
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0099.mp32019-04-27 07:42
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0100.mp32019-04-27 07:42
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0101.mp32019-04-27 07:42
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0102.mp32019-04-27 07:43
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0103.mp32019-04-27 07:43
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0104.mp32019-04-27 07:43
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0105.mp32019-04-27 07:44
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0106.mp32019-04-27 07:44
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0107.mp32019-04-27 07:44
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0108.mp32019-04-27 07:45
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0109.mp32019-04-27 07:45
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0110.mp32019-04-27 07:45
 • dia-nguc-du-hi-vo-han-chuong-0111.mp32019-04-27 07:45
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Related posts

Socrates Thân Yêu

THUYS♥️

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Xứng

THUYS♥️

Sư Tôn Có Điều Vai Ác Long

TiKay

Nhà Ai Còn Không Có Vài Toà Quặng

THUYS♥️

Đạo Tình

TiKay

Hoa Gian Diễm Sự II (16-Hết)

TiKay

Leave a Reply