Mạt ThếNgôn TìnhNữ Cường

Mạt Thế Bạo Tẩu Pháp Sư

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Tương lai , HE , Huyền huyễn , Mạt thế , Dị năng , Thăng cấp lưu , Sảng văn , Nhẹ nhàng ,Ngân bài đề cử 🥈 , Nữ cường , Nữ chủ

Tấn Giang VIP2019-07-29 kết thúc

Số lần bị cất chứa cho đến nay: 6425

Tần Nhiễm không nghĩ tới xoát cái Boss cũng có thể xuyên qua.

Tang thi, biến dị thú, bị vứt bỏ bên ngoài nơi, tùy thời khả năng ngỏm củ tỏi tiểu thân thể, đói đến váng đầu hoa mắt muội tử thẳng ngơ ngác nhìn trời: Nàng không phải trong trò chơi bá khí trắc lậu, quét ngang thiên hạ pháo đài pháp sư, không có đánh quái thăng cấp như vậy cao cấp kỹ năng a uy!

…… Từ từ! Pháp sư nhân vật cư nhiên thật sự đi theo tới!

Nhưng đáng chết như thế nào giao diện một mảnh màu xám sở hữu vật phẩm biểu hiện không thể dùng?

Thao! Thao! Thao!

Ta đại 《 vĩnh hằng 》200 cấp mãn cấp đỉnh cao đại pháp sư hào, toàn phục xếp hạng tiền tam Thần Khí trang phục nguyên tố nữ thần chi bảo hộ, thuộc tính bạo điểm kỹ năng toàn mãn, một cái cấm chú đi xuống nháy mắt hạ gục một mảnh, không phục tới chiến không hề áp lực hệ liệt

Cư! Nhiên! Súc! Thủy! Thành!! 0! Cấp!

Tần Nhiễm bị ngược đến rơi lệ đầy mặt: “Nếu trời cao lại cho ta một lần cơ hội, ta nhất định lưu trữ hệ thống đại thần tặng kèm tay mới trang phục tiểu tâm cất chứa, sớm chà lau một lần vãn chà lau một lần, tốt xấu có thể thêm 1 điểm phòng ngự a có hay không!”

1, nữ cường thăng cấp lưu, sảng tô bạch

2, trang bức vả mặt đánh lộn là chủ, mặt khác vì phụ

3, có bàn tay vàng, có nam chủ

4, trở lên.

Dị năng mạt thế nữ cường sảng văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tần Nhiễm ┃ vai phụ: Rất nhiều ┃ cái khác: Mạt thế, pháp sư

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Lãm Thanh Nguyệt
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Phần 12020-09-22 17:39
 • #2: Phần 22020-09-22 17:39
 • #3: Phần 32020-09-22 17:39
 • #4: Phần 42020-09-22 17:40
 • #5: Phần 52020-09-22 17:40
 • #6: Phần 62020-09-22 17:40
 • #7: Phần 72020-09-22 17:40
 • #8: Phần 82020-09-22 17:40
 • #9: Phần 92020-09-22 17:40
 • #10: Phần 102020-09-22 17:41
 • #11: Phần 112020-09-22 17:41
 • #12: Phần 122020-09-22 17:41
 • #13: Phần 132020-09-22 17:41
 • #14: Phần 142020-09-22 17:41
 • #15: Phần 152020-09-22 17:42
 • #16: Phần 162020-09-22 17:42
 • #17: Phần 172020-09-22 17:42
 • #18: Phần 182020-09-22 17:42
 • #19: Phần 192020-09-22 17:42
 • #20: Phần 202020-09-22 17:42
 • #21: Phần 212020-09-22 17:43
 • #22: Phần 222020-09-22 17:43
 • #23: Phần 232020-09-22 17:43
 • #24: Phần 242020-09-22 17:43
 • #25: Phần 252020-09-22 17:43
 • #26: Phần 262020-09-22 17:43
 • #27: Phần 272020-09-22 17:44
 • #28: Phần 282020-09-22 17:44
 • #29: Phần 292020-09-22 17:44
 • #30: Phần 302020-09-22 17:44
 • #31: Phần 312020-09-22 17:44
 • #32: Phần 322020-09-22 17:44
 • #33: Phần 332020-09-22 17:44
 • #34: Phần 342020-09-22 17:45
 • #35: Phần 352020-09-22 17:45
 • #36: Phần 362020-09-22 17:45
 • #37: Phần 372020-09-22 17:45
 • #38: Phần 382020-09-22 17:45
 • #39: Phần 392020-09-22 17:46
 • #40: Phần 402020-09-22 17:46
 • #41: Phần 412020-09-22 17:46
 • #42: Phần 422020-09-22 17:46
 • #43: Phần 432020-09-22 17:46
 • #44: Phần 442020-09-22 17:47
 • #45: Phần 452020-09-22 17:47
 • #46: Phần 462020-09-22 17:47
 • #47: Phần 472020-09-22 17:47
 • #48: Phần 482020-09-22 17:47
 • #49: Phần 492020-09-22 17:47
 • #50: Phần 502020-09-22 17:47
 • #51: Phần 512020-09-22 17:48
 • #52: Phần 522020-09-22 17:48
 • #53: Phần 532020-09-22 17:48
 • #54: Phần 542020-09-22 17:48
 • #55: Phần 552020-09-22 17:48
 • #56: Phần 562020-09-22 17:48
 • #57: Phần 572020-09-22 17:49
 • #58: Phần 582020-09-22 17:49
 • #59: Phần 592020-09-22 17:49
 • #60: Phần 602020-09-22 17:49
 • #61: Phần 612020-09-22 17:49
 • #62: Phần 622020-09-22 17:49
 • #63: Phần 632020-09-22 17:49
 • #64: Phần 642020-09-22 17:50
 • #65: Phần 652020-09-22 17:50
 • #66: Phần 662020-09-22 17:50
 • #67: Phần 672020-09-22 17:50
 • #68: Phần 682020-09-22 17:50
 • #69: Phần 692020-09-22 17:50
 • #70: Phần 702020-09-22 17:51
 • #71: Phần 712020-09-22 17:51
 • #72: Phần 722020-09-22 17:51
 • #73: Phần 732020-09-22 17:51
 • #74: Phần 742020-09-22 17:52
 • #75: Phần 752020-09-22 17:52
 • #76: Phần 762020-09-22 17:52
 • #77: Phần 772020-09-22 17:52
 • #78: Phần 782020-09-22 17:52
 • #79: Phần 792020-09-22 17:52
 • #80: Phần 802020-09-22 17:53
 • #81: Phần 812020-09-22 17:53
 • #82: Phần 822020-09-22 17:53
 • #83: Phần 832020-09-22 17:53
 • #84: Phần 842020-09-22 17:53
 • #85: Phần 852020-09-22 17:53
 • #86: Phần 862020-09-22 17:54
 • #87: Phần 872020-09-22 17:54
 • #88: Phần 882020-09-22 17:54
 • #89: Phần 892020-09-22 17:54
 • #90: Phần 902020-09-22 17:54
 • #91: Phần 912020-09-22 17:54
 • #92: Phần 922020-09-22 17:54
 • #93: Phần 932020-09-22 17:55
 • #94: Phần 942020-09-22 17:55
 • #95: Phần 952020-09-22 17:55
 • #96: Phần 962020-09-22 17:55
 • #97: Phần 972020-09-22 17:55
 • #98: Phần 982020-09-22 17:55
 • #99: Phần 992020-09-22 17:56
 • #100: Phần 1002020-09-22 17:56
 • #101: Phần 1012020-09-22 17:56
 • #102: Phần 1022020-09-22 17:56
 • #103: Phần 1032020-09-22 17:56
 • #104: Phần 1042020-09-22 17:56
 • #105: Phần 1052020-09-22 17:57
 • #106: Phần 1062020-09-22 17:57
 • #107: Phần 1072020-09-22 17:57
 • #108: Phần 1082020-09-22 17:57
 • #109: Phần 1092020-09-22 17:58
 • #110: Phần 1102020-09-22 17:58
 • #111: Phần 1112020-09-22 17:58
 • #112: Phần 1122020-09-22 17:58
 • #113: Phần 1132020-09-22 17:58
 • #114: Phần 1142020-09-22 17:58
 • #115: Phần 1152020-09-22 17:58
 • #116: Phần 1162020-09-22 17:59
 • #117: Phần 1172020-09-22 17:59
 • #118: Phần 1182020-09-22 17:59
 • #119: Phần 1192020-09-22 17:59
 • #120: Phần 1202020-09-22 17:59
 • #121: Phần 1212020-09-22 18:00
 • #122: Phần 1222020-09-22 18:00
 • #123: Phần 1232020-09-22 18:00
 • #124: Phần 1242020-09-22 18:00
 • #125: Phần 1252020-09-22 18:00
 • #126: Phần 1262020-09-22 18:00
 • #127: Phần 1272020-09-22 18:01
 • #128: Phần 1282020-09-22 18:01
 • #129: Phần 1292020-09-22 18:01
 • #130: Phần 1302020-09-22 18:01
 • #131: Phần 1312020-09-22 18:01
 • #132: Phần 1322020-09-22 18:01
 • #133: Phần 1332020-09-22 18:02
 • #134: Phần 1342020-09-22 18:02
 • #135: Phần 1352020-09-22 18:02
 • #136: Phần 1362020-09-22 18:02
 • #137: Phần 1372020-09-22 18:02
 • #138: Phần 1382020-09-22 18:03
 • #139: Phần 1392020-09-22 18:03
 • #140: Phần 1402020-09-22 18:03
 • #141: Phần 1412020-09-22 18:03
 • #142: Phần 1422020-09-22 18:03
 • #143: Phần 1432020-09-22 18:03
 • #144: Phần 1442020-09-22 18:03
 • #145: Phần 1452020-09-22 18:04
 • #146: Phần 1462020-09-22 18:04
Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 4.8]

Related posts

Trọng Sinh Tân Thời Đại

TiKay

Mạt Thế Cự Cổ

TiKay

Dị Năng Trọng Sinh: Thiên Tài Thiếu Nữ Bói Toán Sư

THUYS♥️

Hoàn Mỹ Sấm Quan Chỉ Nam [ Vô Hạn ]

THUYS♥️

Chưởng Hoan

TiKay

Lâm Thị Vinh Hoa

TiKay

Leave a Reply