Huyền Huyễn

Bắt Đầu Chính Là Nhân Vật Phản Diện Vầng Sáng

Lâm Hạo xuyên qua đến một nhân vật phản diện thiếu niên hư trên người, được nhân vật phản diện vầng sáng Hệ Thống, một khắc đó nhân vật phản diện con đường liền như vậy mở ra!

【 Keng! Chúc mừng ngươi thu được toàn bộ thuộc tính Linh Căn thể chất 】

【 Keng! Chúc mừng ngươi thu được không hạn chế tự lành công năng, chức năng, hàm 】

【 Keng! Chúc mừng ngươi thu được vô hạn phóng to chêu công năng, chức năng, hàm 】

. . . . .

Là một người nhân vật phản diện, có là vầng sáng miễn dịch.

Vô địch ta rất muốn trời cao!

Ngày: ở nơi nào đây? Ai ngờ trên ta?

Dao Trì Tiên Nữ: thật là đáng sợ!

Biển Đen Tiên Vương: thật là lợi hại a, xấu lên ngay cả trời cũng không buông tha!

Lâm Hạo nhìn xuống chúng Thiên Thần, Ma Thần: nhìn thấy đầu ta trên đỉnh vầng sáng không có, các ngươi có hạn đại chiêu ta có thể miễn dịch, mà ta vô cùng lớn chêu các ngươi nhưng chống đối không được? Các ngươi có tức hay không?

Nguồn: metruyenchu.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Phủ Vũ
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Nhân vật phản diện vầng sáng Hệ Thống2020-12-27 01:00
 • #2: Toàn bộ thuộc tính Linh Căn thể chất2020-12-27 01:01
 • #3: Lấy đạo của người trả lại cho người2020-12-27 01:01
 • #4: Cơ Như Dao2020-12-27 01:01
 • #5: Làm được : khô đến đẹp đẽ!2020-12-27 01:01
 • #6: Mục Phong2020-12-27 01:01
 • #7: Độ thuần thục kéo mãn2020-12-27 01:01
 • #8: Thần bí cô gái mặc áo trắng2020-12-27 01:01
 • #9: Băng Tiên Thánh Nữ2020-12-27 01:01
 • #10: Thí Luyện Tháp thi đấu2020-12-27 01:01
 • #11: Lâm Gia Tổ Địa2020-12-27 01:01
 • #12: Thánh Linh Huyền Hoàng Khí2020-12-27 01:01
 • #13: Thi đấu bắt đầu2020-12-27 01:02
 • #14: Thồn phệ2020-12-27 01:02
 • bat-dau-chinh-la-nhan-vat-phan-dien-vang-sang-chuong-0015.mp32020-12-27 01:02
 • bat-dau-chinh-la-nhan-vat-phan-dien-vang-sang-chuong-0016.mp32020-12-27 01:02
 • #17: Vai chính Khí Vận2020-12-27 01:02
 • #18: Trong cơ thể hắn có lão gia gia!2020-12-27 01:02
 • #19: Giết đến tốt!2020-12-27 01:02
 • bat-dau-chinh-la-nhan-vat-phan-dien-vang-sang-chuong-0020.mp32020-12-27 01:02
 • #21: Lâm Hạo nổi giận2020-12-27 01:02
 • #22: Ai cũng đừng nghĩ sống!2020-12-27 01:02
 • #23: Không thể cứu vãn2020-12-27 01:03
 • #24: Xích Tôn2020-12-27 01:03
 • #25: Huyết Đồ Giáo Nhạc Hồng Ly2020-12-27 01:03
 • #26: Bại hoại không xứng nắm giữ tình cảm sao?2020-12-27 01:03
 • #27: Vai chính Khí Vận cùng nhân vật phản diện Khí Vận2020-12-27 01:03
 • #28: Nguy hiểm lớn nhất! Lâm Hạo!2020-12-27 01:03
 • #29: Túy Hoa Lâu2020-12-27 01:03
 • #30: Lâm Gia dòng họ người đến2020-12-27 01:03
 • #31: Ngươi Hạo Thiên gia gia đánh với ngươi!2020-12-27 01:03
 • #32: Hậu quả rất nghiêm trọng!2020-12-27 01:03
 • #33: Lâm Yên Nhiên2020-12-27 01:03
 • #34: Thần Mị Trưởng Lão2020-12-27 01:04
 • #35: Đem ngươi cho ngủ2020-12-27 01:04
 • #36: Hợp lệ nhân vật phản diện2020-12-27 01:04
 • #37: Xong việc đại cát2020-12-27 01:04
 • #38: Hoài nghi nhân sinh Mục Thiên Thiên2020-12-27 01:04
 • #39: Xuất phát2020-12-27 01:04
 • #40: Sơn tặc2020-12-27 01:04
 • #41: Thanh Hà Thành2020-12-27 01:04
 • #42: Minh Nhã Tửu Lâu2020-12-27 01:04
 • #43: Linh Bảo tin tức2020-12-27 01:04
 • bat-dau-chinh-la-nhan-vat-phan-dien-vang-sang-chuong-0044.mp32020-12-27 01:04
 • #45: Thân thế bí ẩn2020-12-27 01:05
 • #46: Hoang Uyên Đại Sâm Lâm2020-12-27 01:05
 • #47: Huyết Đồ Hoàng2020-12-27 01:05
 • #48: Nhân Yêu Hộ Pháp2020-12-27 01:05
 • #49: Linh Bảo hiện thế2020-12-27 01:05
 • #50: Cực hạn thuấn sát2020-12-27 01:05
 • #51: Kim Thận Trần Bạo2020-12-27 01:05
 • #52: Huyết Thái Tuế2020-12-27 01:05
 • #53: Thiên Quật Nhai Huyết Đồ Giáo2020-12-27 01:05
 • #54: Hạo Thiên Thánh Tử2020-12-27 01:05
 • #55: 6 loại thuộc tính2020-12-27 01:06
 • #56: Thông Thiên Cảnh2020-12-27 01:06
 • #57: Mục tiêu công kích2020-12-27 01:06
 • #58: Thiên Diệu Lão Nhân2020-12-27 01:06
 • #59: Đại khai sát giới2020-12-27 01:06
 • #60: Nhổ cỏ tận gốc2020-12-27 01:06
 • bat-dau-chinh-la-nhan-vat-phan-dien-vang-sang-chuong-0061.mp32020-12-27 01:06
 • bat-dau-chinh-la-nhan-vat-phan-dien-vang-sang-chuong-0062.mp32020-12-27 01:06
 • #63: Dương Thị Gia Tộc2020-12-27 01:06
 • #64: Phích Lịch Thần Lôi2020-12-27 01:06
 • #65: Bất Tử Chi Thân2020-12-27 01:06
 • bat-dau-chinh-la-nhan-vat-phan-dien-vang-sang-chuong-0066.mp32020-12-27 01:07
 • #67: Ngọc Thánh Nguyên Thạch2020-12-27 01:07
 • #68: Người xấu không cần bằng hữu, OK?2020-12-27 01:07
 • #69: Đi tới Thiên Kiếm Tông2020-12-27 01:07
 • #70: Tiết Trường Sinh2020-12-27 01:07
 • #71: Mộc Thánh Nguyên Thạch2020-12-27 01:07
 • #72: Tạc liệt mở màn!2020-12-27 01:07
 • bat-dau-chinh-la-nhan-vat-phan-dien-vang-sang-chuong-0073.mp32020-12-27 01:07
 • #74: Có khoẻ hay không2020-12-27 01:07
 • #75: Tự tay giết chết chính mình môn hạ đệ tử2020-12-27 01:07
 • #76: Ta còn có cơ hội không?2020-12-27 01:08
 • #77: Băng Tiên tiểu khả ái, đã lâu không gặp a!2020-12-27 01:08
 • #78: Đối chiến Băng Tiên Thánh Nữ2020-12-27 01:08
 • bat-dau-chinh-la-nhan-vat-phan-dien-vang-sang-chuong-0079.mp32020-12-27 01:08
 • #80: Nghịch Thần Dương2020-12-27 01:08
 • #81: Để thế giới cảm thụ đau đớn đi!2020-12-27 01:08
 • #82: Tuyết Liên Tiên Chủ2020-12-27 01:08
 • #83: Muốn cự còn nghênh2020-12-27 01:08
 • #84: Ninh Băng Tiên2020-12-27 01:08
 • #85: Hoàn toàn thắng lợi2020-12-27 01:08
 • #86: Hồng nhan tri kỷ2020-12-27 01:08
 • #87: 2 nữ đối lập2020-12-27 01:09
 • #88: Đi tới Đồng Tu Đạo Minh2020-12-27 01:09
 • #89: Đồng Tu Đạo Minh2020-12-27 01:09
 • #90: Liên hợp ra tay2020-12-27 01:09
 • #91: Nghệ thuật chính là nổ tung!2020-12-27 01:09
 • bat-dau-chinh-la-nhan-vat-phan-dien-vang-sang-chuong-0092.mp32020-12-27 01:09
 • #93: đột phá Thần Hợp Cảnh2020-12-27 01:09
 • #94: Ngự tỷ hình: váy đen nữ tử2020-12-27 01:09
 • #95: Ngươi cần phải đối với tỷ tỷ ôn nhu chút nha2020-12-27 01:09
 • #96: Tài nguyên cộng hưởng2020-12-27 01:10
 • #97: Hoàng Thành2020-12-27 01:10
 • #98: Lâm Thị Gia Tộc2020-12-27 01:10
 • #99: Ở riêng chính là ở riêng, vĩnh viễn không sánh được Tông Gia!2020-12-27 01:10
 • #100: Lâm Hạo ngươi làm gì, ta nhưng là chị ngươi!2020-12-27 01:10
 • #101: Lâm Thiên Long2020-12-27 01:10
 • #102: Ta hủy diệt toàn bộ thế giới!2020-12-27 01:10

Related posts

Pháo Hôi Nữ Xứng Vô Hạn Nghịch Tập

TiKay

Âm Phủ Thương Nhân

TiKay

Nhật Ký Bắt Yêu Của Nữ Phụ [Xuyên Thư]

THUYS♥️

Chiêu Diêu

TiKay

Mạnh Nhất Thiên Nhãn Hoàng Đế

TiKay

Trên Người Ta Có Con Rồng

TiKay

Leave a Reply