Cổ ĐạiĐam MỹHuyền HuyễnKiếm HiệpTrọng Sinh

Ma Đạo Tổ Sư

Thể loại: Cổ đại – Trọng sinh – Tu tiên – Huyền huyễn – 1×1 – HE – thiên tác chi hợp – linh dị thần quái – tiên hiệp tu chân.
Nhân vật chính: Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh), Lam Vong Cơ (Lam Trạm) Phối hợp diễn: yêu ma quỷ quái
Cái khác: mãn cấp trọng sinh, vương bát khí, trang B, cẩu huyết, có bệnh.
Couple: Cao quý lãnh diễm (Băng sơn muộn tao) công x Tà mị cuồng quyến (Thánh mẫu lưu manh phong tao) thụ.
Editor: Carmen

Đời trước, thanh danh của Ngụy Vô Tiện vô cùng thối nát, bị người đời phỉ báng.

Bị người thân nhất – sư đệ của chính mình dẫn người đến giết chết.

Tung hoành một đời không ngờ Ngụy Vô Tiện lại chết không toàn thây.

Không ngờ kẻ từng là ma đạo tổ sư, khiến cho giang hồ dậy sóng, lúc chết đi sống lại, lại biến thành một kẻ…não tàn….

Không những thế lại là một kẻ đoạn tụ.

Ta thấy chư quân bệnh dữ lắm, liệu rằng chư quân có giống như ta?

Nếu đã là não tàn thì ta sẽ trở thành một tên não tàn chuyên nghiệp. Đi theo con đường tu quỷ chứ không tu tiên.

Mặc ngươi cưỡi thiên quan vạn mã, ác bá thập phương, kỳ hiệp Cửu Châu, Cao lĩnh chi hoa.

Một khi ngươi đã hóa thành nắm cát vàng thì mặc sức bị ta sai xử!

Nguồn : truyencuatui.net – madaotosufanpage.wordpress – Hàn Trang Trang (Wattpad)


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Mặc Hương Đồng Khứu
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ma-dao-to-su-chuong-0002.mp32019-08-27 13:03
 • ma-dao-to-su-chuong-0003.mp32019-08-27 13:03
 • ma-dao-to-su-chuong-0004.mp32019-08-27 13:03
 • ma-dao-to-su-chuong-0005.mp32019-08-27 13:03
 • ma-dao-to-su-chuong-0006.mp32019-08-27 13:03
 • ma-dao-to-su-chuong-0007.mp32019-08-27 13:03
 • ma-dao-to-su-chuong-0008.mp32019-08-27 13:04
 • ma-dao-to-su-chuong-0009.mp32019-08-27 13:04
 • ma-dao-to-su-chuong-0010.mp32019-08-27 13:04
 • ma-dao-to-su-chuong-0011.mp32019-08-27 13:04
 • ma-dao-to-su-chuong-0012.mp32019-08-27 13:04
 • ma-dao-to-su-chuong-0013.mp32019-08-27 13:04
 • ma-dao-to-su-chuong-0014.mp32019-08-27 13:04
 • ma-dao-to-su-chuong-0015.mp32019-08-27 13:04
 • ma-dao-to-su-chuong-0016.mp32019-08-27 13:05
 • ma-dao-to-su-chuong-0017.mp32019-08-27 13:05
 • ma-dao-to-su-chuong-0018.mp32019-08-27 13:05
 • ma-dao-to-su-chuong-0019.mp32019-08-27 13:05
 • ma-dao-to-su-chuong-0020.mp32019-08-27 13:05
 • ma-dao-to-su-chuong-0021.mp32019-08-27 13:05
 • ma-dao-to-su-chuong-0022.mp32019-08-27 13:05
 • ma-dao-to-su-chuong-0023.mp32019-08-27 13:06
 • ma-dao-to-su-chuong-0024.mp32019-08-27 13:06
 • ma-dao-to-su-chuong-0025.mp32019-08-27 13:06
 • ma-dao-to-su-chuong-0026.mp32019-08-27 13:06
 • ma-dao-to-su-chuong-0027.mp32019-08-27 13:06
 • ma-dao-to-su-chuong-0028.mp32019-08-27 13:06
 • ma-dao-to-su-chuong-0029.mp32019-08-27 13:06
 • ma-dao-to-su-chuong-0030.mp32019-08-27 13:06
 • ma-dao-to-su-chuong-0031.mp32019-08-27 13:07
 • ma-dao-to-su-chuong-0032.mp32019-08-27 13:07
 • ma-dao-to-su-chuong-0033.mp32019-08-27 13:07
 • ma-dao-to-su-chuong-0034.mp32019-08-27 13:07
 • ma-dao-to-su-chuong-0035.mp32019-08-27 13:07
 • ma-dao-to-su-chuong-0036.mp32019-08-27 13:07
 • ma-dao-to-su-chuong-0037.mp32019-08-27 13:08
 • ma-dao-to-su-chuong-0038.mp32019-08-27 13:08
 • ma-dao-to-su-chuong-0039.mp32019-08-27 13:08
 • ma-dao-to-su-chuong-0040.mp32019-08-27 13:08
 • ma-dao-to-su-chuong-0041.mp32019-08-27 13:08
 • ma-dao-to-su-chuong-0042.mp32019-08-27 13:09
 • ma-dao-to-su-chuong-0043.mp32019-08-27 13:09
 • ma-dao-to-su-chuong-0044.mp32019-08-27 13:09
 • ma-dao-to-su-chuong-0045.mp32019-08-27 13:09
 • ma-dao-to-su-chuong-0046.mp32019-08-27 13:09
 • ma-dao-to-su-chuong-0047.mp32019-08-27 13:10
 • ma-dao-to-su-chuong-0048.mp32019-08-27 13:10
 • ma-dao-to-su-chuong-0049.mp32019-08-27 13:10
 • ma-dao-to-su-chuong-0050.mp32019-08-27 13:10
 • ma-dao-to-su-chuong-0051.mp32019-08-27 13:10
 • ma-dao-to-su-chuong-0052.mp32019-08-27 13:10
 • ma-dao-to-su-chuong-0053.mp32019-08-27 13:11
 • ma-dao-to-su-chuong-0054.mp32019-08-27 13:11
 • ma-dao-to-su-chuong-0055.mp32019-08-27 13:11
 • ma-dao-to-su-chuong-0056.mp32019-08-27 13:11
 • ma-dao-to-su-chuong-0057.mp32019-08-27 13:11
 • ma-dao-to-su-chuong-0058.mp32019-08-27 13:11
 • ma-dao-to-su-chuong-0059.mp32019-08-27 13:12
 • ma-dao-to-su-chuong-0060.mp32019-08-27 13:12
 • ma-dao-to-su-chuong-0061.mp32019-08-27 13:12
 • ma-dao-to-su-chuong-0062.mp32019-08-27 13:12
 • ma-dao-to-su-chuong-0063.mp32019-08-27 13:12
 • ma-dao-to-su-chuong-0064.mp32019-08-27 13:12
 • ma-dao-to-su-chuong-0065.mp32019-08-27 13:13
 • ma-dao-to-su-chuong-0066.mp32019-08-27 13:13
 • ma-dao-to-su-chuong-0067.mp32019-08-27 13:13
 • ma-dao-to-su-chuong-0068.mp32019-08-27 13:13
 • ma-dao-to-su-chuong-0069.mp32019-08-27 13:13
 • ma-dao-to-su-chuong-0070.mp32019-08-27 13:14
 • ma-dao-to-su-chuong-0071.mp32019-08-27 13:14
 • ma-dao-to-su-chuong-0072.mp32019-08-27 13:14
 • ma-dao-to-su-chuong-0073.mp32019-08-27 13:14
 • ma-dao-to-su-chuong-0074.mp32019-08-27 13:14
 • ma-dao-to-su-chuong-0075.mp32019-08-27 13:14
 • ma-dao-to-su-chuong-0076.mp32019-08-27 13:15
 • ma-dao-to-su-chuong-0077.mp32019-08-27 13:15
 • ma-dao-to-su-chuong-0078.mp32019-08-27 13:15
 • ma-dao-to-su-chuong-0079.mp32019-08-27 13:15
 • ma-dao-to-su-chuong-0080.mp32019-08-27 13:15
 • ma-dao-to-su-chuong-0081.mp32019-08-27 13:16
 • ma-dao-to-su-chuong-0082.mp32019-08-27 13:16
 • ma-dao-to-su-chuong-0083.mp32019-08-27 13:16
 • ma-dao-to-su-chuong-0084.mp32019-08-27 13:16
 • ma-dao-to-su-chuong-0085.mp32019-08-27 13:16
 • ma-dao-to-su-chuong-0086.mp32019-08-27 13:16
 • ma-dao-to-su-chuong-0087.mp32019-08-27 13:17
 • ma-dao-to-su-chuong-0088.mp32019-08-27 13:17
 • ma-dao-to-su-chuong-0089.mp32019-08-27 13:17
 • ma-dao-to-su-chuong-0090.mp32019-08-27 13:17
 • ma-dao-to-su-chuong-0091.mp32019-08-27 13:17
 • ma-dao-to-su-chuong-0092.mp32019-08-27 13:18
 • ma-dao-to-su-chuong-0093.mp32019-08-27 13:18
 • ma-dao-to-su-chuong-0094.mp32019-08-27 13:18
 • ma-dao-to-su-chuong-0095.mp32019-08-27 13:18
 • ma-dao-to-su-chuong-0096.mp32019-08-27 13:18
 • ma-dao-to-su-chuong-0097.mp32019-08-27 13:18
 • ma-dao-to-su-chuong-0098.mp32019-08-27 13:18
 • ma-dao-to-su-chuong-0099.mp32019-08-27 13:19
 • ma-dao-to-su-chuong-0100.mp32019-08-27 13:19
 • ma-dao-to-su-chuong-0101.mp32019-08-27 13:19
 • ma-dao-to-su-chuong-0102.mp32019-08-27 13:19
 • ma-dao-to-su-chuong-0103.mp32019-08-27 13:19
 • ma-dao-to-su-chuong-0104.mp32019-08-27 13:19
 • ma-dao-to-su-chuong-0105.mp32019-08-27 13:19
 • ma-dao-to-su-chuong-0106.mp32019-08-27 13:20
 • ma-dao-to-su-chuong-0107.mp32019-08-27 13:20
 • ma-dao-to-su-chuong-0108.mp32019-08-27 13:20
 • ma-dao-to-su-chuong-0109.mp32019-08-27 13:20
 • ma-dao-to-su-chuong-0110.mp32019-08-27 13:20
 • ma-dao-to-su-chuong-0111.mp32019-08-27 13:20
 • ma-dao-to-su-chuong-0112.mp32019-08-27 13:21
 • ma-dao-to-su-chuong-0113.mp32019-08-27 13:21
 • ma-dao-to-su-chuong-0114.mp32019-08-27 13:21
 • ma-dao-to-su-chuong-0115.mp32019-08-27 13:21
 • ma-dao-to-su-chuong-0116.mp32019-08-27 13:21
 • ma-dao-to-su-chuong-0117.mp32019-08-27 13:22
 • ma-dao-to-su-chuong-0118.mp32019-08-27 13:22
 • ma-dao-to-su-chuong-0119.mp32019-08-27 13:22
 • ma-dao-to-su-chuong-0121.mp32019-08-27 13:22
 • ma-dao-to-su-chuong-0122.mp32019-08-27 13:22
 • ma-dao-to-su-chuong-0123.mp32019-08-27 13:23
 • ma-dao-to-su-chuong-0124.mp32019-08-27 13:23
 • ma-dao-to-su-chuong-0125.mp32019-08-27 13:23
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Kiếm Động Cửu Thiên

TiKay

Sát Thần Chi Thần

TiKay

Vô Thượng Huyết Đế

TiKay

Đường Môn Độc Tông

THUYS♥️

Quỷ Vương Tuyệt Sủng: Nghịch Thiên Phế Tài Phi

THUYS♥️

Đô Thị Y Tiên

TiKay

Leave a Reply