Cổ ĐạiĐam MỹHuyền HuyễnKiếm HiệpTrọng Sinh

Ma Đạo Tổ Sư

Thể loại: Cổ đại – Trọng sinh – Tu tiên – Huyền huyễn – 1×1 – HE – thiên tác chi hợp – linh dị thần quái – tiên hiệp tu chân.
Nhân vật chính: Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh), Lam Vong Cơ (Lam Trạm) Phối hợp diễn: yêu ma quỷ quái
Cái khác: mãn cấp trọng sinh, vương bát khí, trang B, cẩu huyết, có bệnh.
Couple: Cao quý lãnh diễm (Băng sơn muộn tao) công x Tà mị cuồng quyến (Thánh mẫu lưu manh phong tao) thụ.
Editor: Carmen

Đời trước, thanh danh của Ngụy Vô Tiện vô cùng thối nát, bị người đời phỉ báng.

Bị người thân nhất – sư đệ của chính mình dẫn người đến giết chết.

Tung hoành một đời không ngờ Ngụy Vô Tiện lại chết không toàn thây.

Không ngờ kẻ từng là ma đạo tổ sư, khiến cho giang hồ dậy sóng, lúc chết đi sống lại, lại biến thành một kẻ…não tàn….

Không những thế lại là một kẻ đoạn tụ.

Ta thấy chư quân bệnh dữ lắm, liệu rằng chư quân có giống như ta?

Nếu đã là não tàn thì ta sẽ trở thành một tên não tàn chuyên nghiệp. Đi theo con đường tu quỷ chứ không tu tiên.

Mặc ngươi cưỡi thiên quan vạn mã, ác bá thập phương, kỳ hiệp Cửu Châu, Cao lĩnh chi hoa.

Một khi ngươi đã hóa thành nắm cát vàng thì mặc sức bị ta sai xử!

Nguồn : truyencuatui.net – madaotosufanpage.wordpress – Hàn Trang Trang (Wattpad)


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Mặc Hương Đồng Khứu
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ma-dao-to-su-chuong-0002.mp32019-08-27 13:03
 • ma-dao-to-su-chuong-0003.mp32019-08-27 13:03
 • ma-dao-to-su-chuong-0004.mp32019-08-27 13:03
 • ma-dao-to-su-chuong-0005.mp32019-08-27 13:03
 • ma-dao-to-su-chuong-0006.mp32019-08-27 13:03
 • ma-dao-to-su-chuong-0007.mp32019-08-27 13:03
 • ma-dao-to-su-chuong-0008.mp32019-08-27 13:04
 • ma-dao-to-su-chuong-0009.mp32019-08-27 13:04
 • ma-dao-to-su-chuong-0010.mp32019-08-27 13:04
 • ma-dao-to-su-chuong-0011.mp32019-08-27 13:04
 • ma-dao-to-su-chuong-0012.mp32019-08-27 13:04
 • ma-dao-to-su-chuong-0013.mp32019-08-27 13:04
 • ma-dao-to-su-chuong-0014.mp32019-08-27 13:04
 • ma-dao-to-su-chuong-0015.mp32019-08-27 13:04
 • ma-dao-to-su-chuong-0016.mp32019-08-27 13:05
 • ma-dao-to-su-chuong-0017.mp32019-08-27 13:05
 • ma-dao-to-su-chuong-0018.mp32019-08-27 13:05
 • ma-dao-to-su-chuong-0019.mp32019-08-27 13:05
 • ma-dao-to-su-chuong-0020.mp32019-08-27 13:05
 • ma-dao-to-su-chuong-0021.mp32019-08-27 13:05
 • ma-dao-to-su-chuong-0022.mp32019-08-27 13:05
 • ma-dao-to-su-chuong-0023.mp32019-08-27 13:06
 • ma-dao-to-su-chuong-0024.mp32019-08-27 13:06
 • ma-dao-to-su-chuong-0025.mp32019-08-27 13:06
 • ma-dao-to-su-chuong-0026.mp32019-08-27 13:06
 • ma-dao-to-su-chuong-0027.mp32019-08-27 13:06
 • ma-dao-to-su-chuong-0028.mp32019-08-27 13:06
 • ma-dao-to-su-chuong-0029.mp32019-08-27 13:06
 • ma-dao-to-su-chuong-0030.mp32019-08-27 13:06
 • ma-dao-to-su-chuong-0031.mp32019-08-27 13:07
 • ma-dao-to-su-chuong-0032.mp32019-08-27 13:07
 • ma-dao-to-su-chuong-0033.mp32019-08-27 13:07
 • ma-dao-to-su-chuong-0034.mp32019-08-27 13:07
 • ma-dao-to-su-chuong-0035.mp32019-08-27 13:07
 • ma-dao-to-su-chuong-0036.mp32019-08-27 13:07
 • ma-dao-to-su-chuong-0037.mp32019-08-27 13:08
 • ma-dao-to-su-chuong-0038.mp32019-08-27 13:08
 • ma-dao-to-su-chuong-0039.mp32019-08-27 13:08
 • ma-dao-to-su-chuong-0040.mp32019-08-27 13:08
 • ma-dao-to-su-chuong-0041.mp32019-08-27 13:08
 • ma-dao-to-su-chuong-0042.mp32019-08-27 13:09
 • ma-dao-to-su-chuong-0043.mp32019-08-27 13:09
 • ma-dao-to-su-chuong-0044.mp32019-08-27 13:09
 • ma-dao-to-su-chuong-0045.mp32019-08-27 13:09
 • ma-dao-to-su-chuong-0046.mp32019-08-27 13:09
 • ma-dao-to-su-chuong-0047.mp32019-08-27 13:10
 • ma-dao-to-su-chuong-0048.mp32019-08-27 13:10
 • ma-dao-to-su-chuong-0049.mp32019-08-27 13:10
 • ma-dao-to-su-chuong-0050.mp32019-08-27 13:10
 • ma-dao-to-su-chuong-0051.mp32019-08-27 13:10
 • ma-dao-to-su-chuong-0052.mp32019-08-27 13:10
 • ma-dao-to-su-chuong-0053.mp32019-08-27 13:11
 • ma-dao-to-su-chuong-0054.mp32019-08-27 13:11
 • ma-dao-to-su-chuong-0055.mp32019-08-27 13:11
 • ma-dao-to-su-chuong-0056.mp32019-08-27 13:11
 • ma-dao-to-su-chuong-0057.mp32019-08-27 13:11
 • ma-dao-to-su-chuong-0058.mp32019-08-27 13:11
 • ma-dao-to-su-chuong-0059.mp32019-08-27 13:12
 • ma-dao-to-su-chuong-0060.mp32019-08-27 13:12
 • ma-dao-to-su-chuong-0061.mp32019-08-27 13:12
 • ma-dao-to-su-chuong-0062.mp32019-08-27 13:12
 • ma-dao-to-su-chuong-0063.mp32019-08-27 13:12
 • ma-dao-to-su-chuong-0064.mp32019-08-27 13:12
 • ma-dao-to-su-chuong-0065.mp32019-08-27 13:13
 • ma-dao-to-su-chuong-0066.mp32019-08-27 13:13
 • ma-dao-to-su-chuong-0067.mp32019-08-27 13:13
 • ma-dao-to-su-chuong-0068.mp32019-08-27 13:13
 • ma-dao-to-su-chuong-0069.mp32019-08-27 13:13
 • ma-dao-to-su-chuong-0070.mp32019-08-27 13:14
 • ma-dao-to-su-chuong-0071.mp32019-08-27 13:14
 • ma-dao-to-su-chuong-0072.mp32019-08-27 13:14
 • ma-dao-to-su-chuong-0073.mp32019-08-27 13:14
 • ma-dao-to-su-chuong-0074.mp32019-08-27 13:14
 • ma-dao-to-su-chuong-0075.mp32019-08-27 13:14
 • ma-dao-to-su-chuong-0076.mp32019-08-27 13:15
 • ma-dao-to-su-chuong-0077.mp32019-08-27 13:15
 • ma-dao-to-su-chuong-0078.mp32019-08-27 13:15
 • ma-dao-to-su-chuong-0079.mp32019-08-27 13:15
 • ma-dao-to-su-chuong-0080.mp32019-08-27 13:15
 • ma-dao-to-su-chuong-0081.mp32019-08-27 13:16
 • ma-dao-to-su-chuong-0082.mp32019-08-27 13:16
 • ma-dao-to-su-chuong-0083.mp32019-08-27 13:16
 • ma-dao-to-su-chuong-0084.mp32019-08-27 13:16
 • ma-dao-to-su-chuong-0085.mp32019-08-27 13:16
 • ma-dao-to-su-chuong-0086.mp32019-08-27 13:16
 • ma-dao-to-su-chuong-0087.mp32019-08-27 13:17
 • ma-dao-to-su-chuong-0088.mp32019-08-27 13:17
 • ma-dao-to-su-chuong-0089.mp32019-08-27 13:17
 • ma-dao-to-su-chuong-0090.mp32019-08-27 13:17
 • ma-dao-to-su-chuong-0091.mp32019-08-27 13:17
 • ma-dao-to-su-chuong-0092.mp32019-08-27 13:18
 • ma-dao-to-su-chuong-0093.mp32019-08-27 13:18
 • ma-dao-to-su-chuong-0094.mp32019-08-27 13:18
 • ma-dao-to-su-chuong-0095.mp32019-08-27 13:18
 • ma-dao-to-su-chuong-0096.mp32019-08-27 13:18
 • ma-dao-to-su-chuong-0097.mp32019-08-27 13:18
 • ma-dao-to-su-chuong-0098.mp32019-08-27 13:18
 • ma-dao-to-su-chuong-0099.mp32019-08-27 13:19
 • ma-dao-to-su-chuong-0100.mp32019-08-27 13:19
 • ma-dao-to-su-chuong-0101.mp32019-08-27 13:19
 • ma-dao-to-su-chuong-0102.mp32019-08-27 13:19
 • ma-dao-to-su-chuong-0103.mp32019-08-27 13:19
 • ma-dao-to-su-chuong-0104.mp32019-08-27 13:19
 • ma-dao-to-su-chuong-0105.mp32019-08-27 13:19
 • ma-dao-to-su-chuong-0106.mp32019-08-27 13:20
 • ma-dao-to-su-chuong-0107.mp32019-08-27 13:20
 • ma-dao-to-su-chuong-0108.mp32019-08-27 13:20
 • ma-dao-to-su-chuong-0109.mp32019-08-27 13:20
 • ma-dao-to-su-chuong-0110.mp32019-08-27 13:20
 • ma-dao-to-su-chuong-0111.mp32019-08-27 13:20
 • ma-dao-to-su-chuong-0112.mp32019-08-27 13:21
 • ma-dao-to-su-chuong-0113.mp32019-08-27 13:21
 • ma-dao-to-su-chuong-0114.mp32019-08-27 13:21
 • ma-dao-to-su-chuong-0115.mp32019-08-27 13:21
 • ma-dao-to-su-chuong-0116.mp32019-08-27 13:21
 • ma-dao-to-su-chuong-0117.mp32019-08-27 13:22
 • ma-dao-to-su-chuong-0118.mp32019-08-27 13:22
 • ma-dao-to-su-chuong-0119.mp32019-08-27 13:22
 • ma-dao-to-su-chuong-0121.mp32019-08-27 13:22
 • ma-dao-to-su-chuong-0122.mp32019-08-27 13:22
 • ma-dao-to-su-chuong-0123.mp32019-08-27 13:23
 • ma-dao-to-su-chuong-0124.mp32019-08-27 13:23
 • ma-dao-to-su-chuong-0125.mp32019-08-27 13:23
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Thấp Duy Trò Chơi

TiKay

Chân Võ Thế Giới

TiKay

Toàn Năng Chiếu Yêu Kính

TiKay

Chí Tôn Chiến Thần

TiKay

Quỷ Vương Bị Động Phong Ấn Lúc Sau

THUYS♥️

Mãn Cấp Tà Thần Hàng Không Thần Quái Phát Sóng Trực Tiếp [ Vô Hạn ]

TiKay

Leave a Reply