Huyền Huyễn Trọng Sinh

Cuồng Võ Thần Đế

Tuế Nguyệt động, vì nhân gian ngũ đại cấm địa một trong, chu vi trăm trượng vạn vật quạnh hiu, đi vào người, Thập Tử Vô Sinh!

“9000 năm, ta càng ngủ say 9000 năm. . .”

Lúc này, Tuế Nguyệt trong động, thiếu niên mở hai mắt ra. . .

Võ đạo tứ bộ:

✶ Đệ Nhất Bộ: Ngưng Lực, Đồng Bì, Hoán Huyết, Thiết Cốt, Kim Tàng.

✶ Đệ Nhị Bộ: Tụ Khí, Khí Biến, Linh Mạch, Ngự Không.

✶ Đệ Tam Bộ: Thần Niệm, Nguyên Thần, Hóa Thân.

✶ Đệ Tứ Bộ: Địa Âm, Thiên Dương .

✶Tiên Đạo nhất giai, nhị giai, tam giai: Tiên Nhân.

✶Tiên Đạo tứ giai, ngũ giai, lục giai: Tiên Vương.

✶Tiên Đạo thất giai, bát giai, cửu giai: Tiên Hoàng.

✶Tiên Đạo thập giai, thập nhất giai, thập nhị giai: Tiên Tôn.

✶Tiên Đạo thập tam giai: Tiên Đế!

Ý cảnh tu hành: Hư Giai, Chân Giai, Linh Giai, Đạo Giai , tiên bảo: Nhân cấp, Vương cấp, Hoàng cấp, Tôn cấp, Đế cấp.

Converter: ๖ۣۜThanh ๖ۣۜPhong

Nguồn: truyencv


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Hội Phi Tiểu Thiên
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: : 9000 năm sau!2018-12-20 00:53
 • #2: : Thế thân Lão tổ!2018-12-20 00:54
 • #3: : 1 chỉ bại địch!2018-12-20 00:54
 • #4: : Thử nghiệm 1 tay!2018-12-20 00:54
 • #5: : Chân chính thân tín!2018-12-20 00:55
 • #6: : Mãnh Hổ Quyền Đệ tứ thức!2018-12-20 00:55
 • #7: : 13 vang!2018-12-20 00:55
 • #8: : Chu Bích Lam!2018-12-20 00:55
 • #9: : Hàn Cốc2018-12-20 00:56
 • #10: : Ngưng Lực Cảnh Thập Trọng!2018-12-20 00:56
 • #11: Chiến Lâm Thắng Thiên!2018-12-20 00:56
 • #12: Có dám đánh với ta một trận!2018-12-20 00:56
 • #13: Hỏa Lôi châu cùng Miên Chưởng!2018-12-20 00:57
 • #14: Thiên kiêu bảng thứ 19!2018-12-20 00:57
 • #15: Triệu Nô đột phá!2018-12-20 00:57
 • #16: Cổ Phong kế hoạch!2018-12-20 00:57
 • #17: Tắt Lâm gia!2018-12-20 00:58
 • #18: Giết gà dọa khỉ!2018-12-20 00:58
 • #19: Lý Chấn Vũ khiếp sợ!2018-12-20 00:58
 • #20: Đồng Bì Cảnh!2018-12-20 00:58
 • #21: Tô Tiểu Bạch cùng lam y nữ tử!2018-12-20 00:58
 • #22: Người không bằng yêu!2018-12-20 00:59
 • #23: Đỗ gia huynh đệ!2018-12-20 00:59
 • #24: Tính toán giết Thiết Cốt võ giả!2018-12-20 00:59
 • #25: Dương Ngư ngọc!2018-12-20 00:59
 • #26: Hỏa Đan cùng Hỏa Linh Chi!2018-12-20 00:59
 • #27: Bảng truy nã!2018-12-20 01:00
 • #28: Đồng Bì Cảnh tiểu viên mãn!2018-12-20 01:00
 • #29: Đoạn Nhiên tụ khí!2018-12-20 01:00
 • #30: Ba lần thăm dò!2018-12-20 01:00
 • #31: Tâm Động Nguyên Khí Quyền!2018-12-20 01:00
 • #32: Thiên Địa như kỳ!2018-12-20 01:01
 • #33: Liên chiến quân tử võ đài!2018-12-20 01:01
 • #34: Cùng nữ nhân không có cách nào nói lý!2018-12-20 01:01
 • #35: Theo ngươi khóc!2018-12-20 01:01
 • #36: Tỷ muội tặng vật!2018-12-20 01:01
 • #37: Cự Lực kim cương!2018-12-20 01:02
 • #38: Liên hợp một trận chiến!2018-12-20 01:02
 • #39: Thị nữ!2018-12-20 01:02
 • #40: Tiểu Không Không!2018-12-20 01:02
 • #41: Bách Huyết Triêu Thiên Công!2018-12-20 01:02
 • #42: Linh Sủng!2018-12-20 01:03
 • #43: Cứu người kế hoạch!2018-12-20 01:03
 • #44: Một vòng tiếp một vòng!2018-12-20 01:03
 • #45: Ẩn thân trường bào!2018-12-20 01:03
 • #46: Mài chết Triệu Hắc Hổ!2018-12-20 01:03
 • #47: Lý Tiếu Phong phẫn nộ!2018-12-20 01:04
 • #48: Không Không kỹ năng thiên phú!2018-12-20 01:04
 • #49: Một bồi một trăm!2018-12-20 01:04
 • #50: Lý Tiếu Phong bài!2018-12-20 01:04
 • #51: Huyết Tiên đệ bát chỉ!2018-12-20 01:04
 • #52: Đoàn gia thiếu chủ!2018-12-20 01:05
 • #53: Cái quỳ này!2018-12-20 01:05
 • #54: Ba quận người tới!2018-12-20 01:05
 • #55: Đoàn gia trước cửa!2018-12-20 01:05
 • #56: Cường thế nghiền ép!2018-12-20 01:05
 • #57: Tỳ Huyết Thông Thần Bộ!2018-12-20 01:06
 • #58: Mưa gió nổi lên!2018-12-20 01:06
 • #59: Thiên Hạo sứ giả!2018-12-20 01:06
 • #60: Khí tiết cùng tạo hóa!2018-12-20 01:06
 • #61: Hai trăm tinh anh!2018-12-20 01:07
 • #62: Săn bắn bắt đầu!2018-12-20 01:07
 • #63: Đệ nhị bộ Hàn Thú!2018-12-20 01:07
 • #64: Đường ra!2018-12-20 01:07
 • #65: Thanh Long tiên phủ!2018-12-20 01:08
 • #66: Mệnh Hồn thụ!2018-12-20 01:08
 • #67: Cửu Thiên Long Văn Trận!2018-12-20 01:08
 • #68: Đệ thất diễn tuế nguyệt diễn!2018-12-20 01:08
 • #69: Khốn Yến Bắc Hành!2018-12-20 01:09
 • #70: Lan Phong Nhược!2018-12-20 01:09
 • #71: Hoa Tích Nhị!2018-12-20 01:09
 • #72: Kêu thúc thúc!2018-12-20 01:09
 • #73: Thanh Long Biến ba hình thái!2018-12-20 01:09
 • #74: Long niệm hư ảnh!2018-12-20 01:10
 • #75: Thanh Giao hóa long!2018-12-20 01:10
 • #76: Tiền bối thần bí!2018-12-20 01:10
 • #77: Thanh Lâm!2018-12-20 01:10
 • #78: Tăng lên điên cuồng!2018-12-20 01:10
 • #79: Huyết mạch tranh đoạt!2018-12-20 01:11
 • #80: Thần Huyền Huyết Long Quyền!2018-12-20 01:11
 • #81: Ba người liên minh!2018-12-20 01:11
 • #82: Long yêu chiến trường!2018-12-20 01:11
 • #83: Bảy ngàn lần!2018-12-20 01:11
 • #84: Truyền thừa cuối cùng!2018-12-20 01:12
 • #85: Khô Sơn nguy hiểm!2018-12-20 01:12
 • #86: Bất Diệt Cốt Tiên Quyền!2018-12-20 01:12
 • #87: Vây khốn Lang Vương!2018-12-20 01:12
 • #88: Bốn quận đệ nhất!2018-12-20 01:13
 • #89: Phản loạn tặc người!2018-12-20 01:13
 • #90: Thanh Long Phá Hư đao!2018-12-20 01:13
 • #91: Cơ duyên ban ân!2018-12-20 01:13
 • #92: Điêu Mị Nhi!2018-12-20 01:13
 • #93: Sáng tối song kiều!2018-12-20 01:14
 • #94: Hóa Thủ Thôn Thiên Chưởng!2018-12-20 01:14
 • #95: Cường giả tụ tập!2018-12-20 01:14
 • #96: Diệt quận kế hoạch!2018-12-20 01:14
 • #97: Thanh Phong quận diệt!2018-12-20 01:15
 • #98: Ngự Không quần chiến!2018-12-20 01:15
 • #99: Thiên Hạo thứ nhất quận!2018-12-20 01:15
 • #100: Chuyển Công trận pháp!2018-12-20 01:15
 • #101: Ly biệt tổn thương!2018-12-20 01:15
 • #102: Tề tụ Tàng Binh Cốc!2018-12-20 01:16
 • #103: Hạo Ngưng Sương!2018-12-20 01:16
 • #104: Bảy tông môn tề tụ!2018-12-20 01:16
 • #105: Hỏa linh mạch!2018-12-20 01:16
 • #106: Thư đề cử!2018-12-20 01:16
 • #107: Ta cùng với Cổ Phong không thể cùng tồn tại!2018-12-20 01:17
 • #108: Chân chính thiên kiêu!2018-12-20 01:17
 • #109: Yêu nghiệt thiên tư!2018-12-20 01:18
 • #110: Ta Cổ Phong, không thích ủy khuất!2018-12-20 01:18
 • #111: Cực phẩm phế vật!2018-12-20 01:18
 • #112: Cổ Phong, ngươi muốn tạo phản không thành?2018-12-20 01:19
 • #113: Dạy dỗ tiểu Ngưng Sương!2018-12-20 01:19
 • #114: Đan Tiên Tông!2018-12-20 01:19
 • #115: Trong truyền thuyết số bảy mươi bảy lầu các!2018-12-20 01:20
 • #116: Hắc vẩy Độc oa!2018-12-20 01:20
 • #117: Tri kỷ khó cầu!2018-12-20 01:20
 • #118: Bách độc bất xâm!2018-12-20 01:21
 • #119: Bách Mạch oanh minh!2018-12-20 01:21
 • #120: Chí Tôn phỏng đoán!2018-12-20 01:22
 • #121: Đan Các!2018-12-20 01:22
 • #122: Đại Tráng Nhị Cẩu Tam Mao!2018-12-20 01:22
 • #123: Cổ Phong kinh ngạc!2018-12-20 01:23
 • #124: Cho Cổ Phong tuyển tức phụ!2018-12-20 01:24
 • #125: Đám lão già này kế hoạch!2018-12-20 01:25
 • #126: Thu tiểu đệ!2018-12-20 01:27
 • #127: Ba người so đấu!2018-12-20 01:27
 • #128: Vãn bối muốn dạy đạo Cổ Phong sư đệ!2018-12-20 01:28
 • #129: Thanh Tuyền sư tỷ!2018-12-20 01:30
 • #130: Đêm khuya sát thủ!2018-12-20 01:30
 • #131: Lôi Hình chặn đường!2018-12-20 01:31
 • #132: Một ngày Cửu Dương đan!2018-12-20 01:33
 • #133: Khắp trời tuyết bay!2018-12-20 01:34
 • #134: Cực dương chi hỏa!2018-12-20 01:36
 • #135: Thứ mười tám loại thảo mộc biến hóa!2018-12-20 01:36
 • #136: Ba cái nguyện vọng!2018-12-20 01:37
 • #137: Đường gia người tới!2018-12-20 01:38
 • #138: Thị nữ Tiểu Bạch!2018-12-20 01:39
 • #139: Cổ Phong xuất quan!2018-12-20 01:40
 • #140: Vô địch chi uy!2018-12-20 01:40
 • #141: Ta xem ai dám!2018-12-20 01:41
 • #142: Thảo mộc Đại Sư!2018-12-20 01:41
 • #143: Trăm năm Tư Quá tháp!2018-12-20 01:42
 • #144: Tháp lao!2018-12-20 01:42
 • #145: Lão điên người!2018-12-20 01:42
 • #146: Còn sống, mới có hi vọng!2018-12-20 01:43
 • #147: Diêm Điện tư tưởng!2018-12-20 01:43
 • #148: Ngưng Sương phải lập gia đình!2018-12-20 01:43
 • #149: Thú Linh Cốc người tới!2018-12-20 01:43
 • #150: Nếu không, thả Cổ Phong đi ra?2018-12-20 01:43
 • #151: Tưởng niệm Cổ Phong!2018-12-20 01:44
 • #152: Thả ta?2018-12-20 01:44
 • #153: Còn có ai!2018-12-20 01:44
 • #154: Một chỉ Toái Thân!2018-12-20 01:45
 • #155: Can Tiên Bất Diệt Thể!2018-12-20 01:45
 • #156: Không Không thức nghiền ép!2018-12-20 01:45
 • #157: Đan đạo trắc thí!2018-12-20 01:45
 • #158: Ngàn năm ước hẹn!2018-12-20 01:46
 • #159: Thảo dược thiên phú!2018-12-20 01:46
 • #160: Phượng Vũ Linh!2018-12-20 01:46
 • #161: Đan đạo chi nhãn!2018-12-20 01:47
 • #162: Cổ Phong xuất thủ!2018-12-20 01:47
 • #163: Liên tục nghiền ép!2018-12-20 01:47
 • #164: Cửu Thiên Huyễn Linh hoa!2018-12-20 01:47
 • #165: Thượng cổ kỳ đan?2018-12-20 01:48
 • #166: Phượng Khinh Vũ!2018-12-20 01:48
 • #167: Tâm Động Thất Ma Đạp!2018-12-20 01:48
 • #168: Quỷ lão thân phận!2018-12-20 01:48
 • #169: Lưu Thủy Miểu!2018-12-20 01:48
 • #170: Trở về!2018-12-20 01:49
 • #171: Tụ Khí!2018-12-20 01:49
 • #172: Võ đạo chi văn!2018-12-20 01:49
 • #173: Năm lần Tụ Khí!2018-12-20 01:49
 • #174: Hai chủ soái đánh tới!2018-12-20 01:50
 • #175: Viên mãn Khí tuyền!2018-12-20 01:50
 • #176: Dẫm lên trời!2018-12-20 01:50
 • #177: Ngũ Thú Quyền!2018-12-20 01:50
 • #178: Mã Phụng Hành2018-12-20 01:50
 • #179: Quỷ dị một màn!2018-12-20 01:51
 • #180: Thường công công!2018-12-20 01:51
 • #181: Số khổ cá!2018-12-20 01:51
 • #182: Diêm Điện sơ thành!2018-12-20 01:51
 • #183: Nàng! (cầu phiếu đề cử! )2018-12-20 01:51
 • #184: Tình!2018-12-20 01:52
 • #185: Báo ân lệnh!2018-12-20 01:52
 • #186: Thâu lương hoán nhật!2018-12-20 01:52
 • #187: Nòng cốt tề tụ!2018-12-20 01:52
 • #188: Vạn Hồn đan!2018-12-20 01:53
 • #189: Thần Hồn quyết đấu!2018-12-20 01:53
 • #190: Lại gặp ly biệt!2018-12-20 01:53
 • #191: Sát kiếp!2018-12-20 01:53
 • #192: Bài ra hết!2018-12-20 01:53
 • #193: Toái hải!2018-12-20 01:54
 • #194: Thất Thải Linh Lý nhất tộc!2018-12-20 01:54
 • #195: Huyết mạch nguy cơ!2018-12-20 01:54
 • #196: Ta hôm nay liền để cho các ngươi dám!2018-12-20 01:54
 • #197: Ta còn thiếu ngươi nhiều ít?2018-12-20 01:54
 • #198: Nửa cái đầu lâu!2018-12-20 01:55
 • #199: Hoàng thành!2018-12-20 01:55
 • #200: Cố nhân!2018-12-20 01:55
 • #201: Nhắc nhở!2018-12-20 01:55
 • #202: Thiếu điện chủ!2018-12-20 01:56
 • #203: Thiên Diện Tôn giả!2018-12-20 01:56
 • #204: Diêm thiếp bốn rơi!2018-12-20 01:56
 • #205: Thần bí Diêm Điện điện chủ!2018-12-20 01:56
 • #206: Liễu Mục Phong!2018-12-20 01:56
 • #207: Thân phận kiểm nghiệm!2018-12-20 01:57
 • #208: Ngươi, không phải Thiên Diện!2018-12-20 01:57
 • #209: Điều kiện hà khắc!2018-12-20 01:57
 • #210: Phá rồi lại lập!2018-12-20 01:57
 • #211: Công pháp nghịch chuyển!2018-12-20 01:58
 • #212: Thất hải lại hiện ra!2018-12-20 01:58
 • #213: Thổ Nạp Quyết!2018-12-20 01:58
 • #214: Thứ tám Khí hải hình thức ban đầu!2018-12-20 01:58
 • #215: Thổ hấp cùng vận chuyển!2018-12-20 01:58
 • #216: Đạo Tâm Bất Diệt Tuyền!2018-12-20 01:58
 • #217: Đi ngược lại con đường cũ!2018-12-20 01:59
 • #218: Thất thải Long Vân trận!2018-12-20 01:59
 • #219: Thần bí viện trưởng!2018-12-20 01:59
 • #220: Ngẫu nhiên gặp!2018-12-20 01:59
 • #221: Không giống nhau lão sư!2018-12-20 01:59
 • #222: Tính ngươi không may!2018-12-20 02:00
 • #223: Biến nguy thành an!2018-12-20 02:00
 • #224: Dầu đen cùng cây lá!2018-12-20 02:00
 • #225: Không đơn giản như vậy!2018-12-20 02:00
 • #226: Trong truyền thuyết Tụ Khí mười một ban!2018-12-20 02:00
 • #227: Đều là mỹ ngọc!2018-12-20 02:01
 • #228: Thụ nghiệp giải hoặc!2018-12-20 02:01
 • #229: Lược thi tiểu kế!2018-12-20 02:01
 • #230: Quỷ dị!2018-12-20 02:01
 • #231: Sương mù nồng nặc!2018-12-20 02:01
 • #232: Lấy đan nhập đạo!2018-12-20 02:02
 • #233: Ai cho ngươi gan!2018-12-20 02:02
 • #234: Gì tiếc một trận chiến!2018-12-20 02:02
 • #235: Lôi Huyền Thể!2018-12-20 02:02
 • #236: Khí khái!2018-12-20 02:03
 • #237: Ba pha luân chuyển tháp!2018-12-20 02:03
 • #238: Nhân quả bao trùm!2018-12-20 02:03
 • #239: Mười ngày đã qua!2018-12-20 02:03
 • #240: Viện trưởng phỏng đoán!2018-12-20 02:03
 • #241: Đánh chính là ngươi!2018-12-20 02:04
 • #242: Mạnh!2018-12-20 02:04
 • #243: Thanh Hàn Xuân!2018-12-20 02:04
 • #244: Thoáng qua một năm!2018-12-20 02:04
 • #245: Diêm Điện trưởng thành!2018-12-20 02:05
 • #246: Yêu Minh tư tưởng!2018-12-20 02:05
 • #247: Khí Hải vì lô!2018-12-20 02:05
 • #248: Lại gặp Thường công công!2018-12-20 02:05
 • #249: Đã lâu không gặp!2018-12-20 02:05
 • #250: Mượn ngày mà chiến!2018-12-20 02:06
 • #251: Vạn Chúng Tù Tiên Tỏa!2018-12-20 02:06
 • #252: Tiện nghi sư huynh?2018-12-20 02:06
 • #253: Thanh Thạch Không Không!2018-12-20 02:06
 • #254: Hắc Sắc Ác Long!2018-12-20 02:07
 • #255: Học viện khánh điển!2018-12-20 02:07
 • #256: Huyết mạch hiển uy!2018-12-20 02:07
 • #257: Quyết chiến!2018-12-20 02:07
 • #258: Ân sư trọng vu sơn!2018-12-20 02:08
 • #259: Đến gần chân tướng!2018-12-20 02:08
 • #260: Cao thủ đánh cờ!2018-12-20 02:08
 • #261: Ma quỷ đặc huấn!2018-12-20 02:08
 • #262: Mười một ban nghịch thiên!2018-12-20 02:08
 • #263: Xâm nhập hang hổ!2018-12-20 02:09
 • #264: Đục nước béo cò!2018-12-20 02:09
 • #265: Tính toán ngàn dặm!2018-12-20 02:09
 • #266: Huyết Long Giáo chủ!2018-12-20 02:09
 • #267: Phi thiên chi ngư!2018-12-20 02:10
 • #268: Sát Thần hư ảnh!2018-12-20 02:10
 • #269: Học viện thủ hộ giả!2018-12-20 02:10
 • #270: Ước hẹn ba năm!2018-12-20 02:10
 • #271: Tiểu Ngũ Hành chiến trận!2018-12-20 02:11
 • #272: Thất thải quang chưởng!2018-12-20 02:11
 • #273: Thanh Long huyết mạch bí mật!2018-12-20 02:11
 • #274: Vạn năm bí ẩn!2018-12-20 02:11
 • #275: Linh Nguyên Sơn!2018-12-20 02:12
 • #276: Làm tổ ba người!2018-12-20 02:12
 • #277: Đánh mặt!2018-12-20 02:12
 • #278: Linh Đan!2018-12-20 02:12
 • #279: Rối rít nói chúc mừng!2018-12-20 02:12
 • #280: Rốt cuộc là ai?2018-12-20 02:13
 • #281: Hoàn mỹ Đan Kiếp!2018-12-20 02:13
 • #282: Vô Danh Đại Sư!2018-12-20 02:13
 • #283: Thần bí ban thưởng!2018-12-20 02:13
 • #284: Nghịch lân!2018-12-20 02:13
 • #285: Thanh Châu đan đạo đại hội!2018-12-20 02:13
 • #286: Yên lặng một chút?2018-12-20 02:14
 • #287: Hút chết ngươi!2018-12-20 02:14
 • #288: Huyết Linh Tụ Tinh Đan!2018-12-20 02:14
 • #289: Khiêu khích ngươi!2018-12-20 02:14
 • #290: Đùng đùng!2018-12-20 02:14
 • #291: Sắc bên trong ác ngư!2018-12-20 02:15
 • #292: Tàn khốc chân tướng!2018-12-20 02:15
 • #293: Viện trưởng thân phận!2018-12-20 02:15
 • #294: Thanh Thiên Tứ!2018-12-20 02:15
 • #295: Huyền Giai so đấu!2018-12-20 02:15
 • #296: Kế Thiên Cơ phỏng đoán!2018-12-20 02:15
 • #297: Kêu gào!2018-12-20 02:16
 • #298: Nghịch thiên đan đạo tư chất nguyên nhân!2018-12-20 02:16
 • #299: Trong trí nhớ bí ẩn!2018-12-20 02:16
 • #300: Huyền Giai đệ nhất nhân!2018-12-20 02:16
 • #301: Tỉnh lại Thủ Hộ giả!2018-12-20 02:16
 • #302: Thức tỉnh!2018-12-20 02:17
 • #303: Đan Vương tranh bá!2018-12-20 02:17
 • #304: Cổ Phong ra sân!2018-12-20 02:17
 • #305: Chân chính đan đạo!2018-12-20 02:17
 • #306: Nhân cách thứ hai!2018-12-20 02:17
 • #307: Quyết đấu đỉnh cao!2018-12-20 02:18
 • #308: Thiên Diện, Vô Danh đại sư?2018-12-20 02:18
 • #309: Thanh Châu Đan Vương!2018-12-20 02:18
 • #310: Thiên kiêu Cổ Phong!2018-12-20 02:18
 • #311: Phi Ngư cường giả!2018-12-20 02:18
 • #312: Ngân Diện!2018-12-20 02:19
 • #313: Chân tướng rõ ràng!2018-12-20 02:19
 • #314: Diêm Điện điện chủ!2018-12-20 02:19
 • #315: Ta là Đế tử!2018-12-20 02:19
 • #316: Thanh Tiềm Long!2018-12-20 02:20
 • #317: Thủ Hộ giả cùng Thánh Tôn!2018-12-20 02:20
 • #318: Đạo Tiên chân nhân!2018-12-20 02:20
 • #319: Từ Châu!2018-12-20 02:20
 • #320: Tuấn tú ca ca!2018-12-20 02:21
 • #321: Tới cửa khiêu khích!2018-12-20 02:21
 • #322: Nhân tính xấu xí!2018-12-20 02:21
 • #323: Thần y a!2018-12-20 02:21
 • #324: Nước sông nguyên khí!2018-12-20 02:21
 • #325: Đầu sói Đồ Đằng!2018-12-20 02:22
 • #326: Người sói!2018-12-20 02:22
 • #327: Huynh đệ tình thâm!2018-12-20 02:22
 • #328: Đồ Tây Mộc!2018-12-20 02:22
 • #329: Cực Hàn Băng Diễm!2018-12-20 02:22
 • #330: Vô cực tá linh chưởng!2018-12-20 02:23
 • #331: Phong ấn hoa văn!2018-12-20 02:23
 • #332: Thủy Loạn Trần!2018-12-20 02:23
 • #333: Lỗ Đại sư!2018-12-20 02:23
 • #334: Yêu Minh hình thức ban đầu!2018-12-20 02:23
 • #335: Lương Kim Thi!2018-12-20 02:23
 • #336: Giết xấu phụ!2018-12-20 02:24
 • #337: Yêu Minh nòng cốt!2018-12-20 02:24
 • #338: Sắc phong Yêu Vương!2018-12-20 02:24
 • #339: Hải Tiên chi huyết!2018-12-20 02:24
 • #340: Thiên Tuyệt huyết mạch!2018-12-20 02:24
 • #341: Cái thứ hai Thiên Tuyệt thân thể!2018-12-20 02:25
 • #342: Chân chính phía sau màn!2018-12-20 02:25
 • #343: Lỗ đại sư Mộ phủ!2018-12-20 02:25
 • #344: Lắm lời Đà Điểu!2018-12-20 02:25
 • #345: Cơ duyên tiến vào!2018-12-20 02:25
 • #346: Bên ngoài mộ cơ quan!2018-12-20 02:26
 • #347: Gấp ba ban thưởng!2018-12-20 02:26
 • #348: Cơ quan trùng điệp!2018-12-20 02:26
 • #349: Linh pháo khủng bố!2018-12-20 02:26
 • #350: Bên trong mộ!2018-12-20 02:26
 • #351: Khối lỗi tu hành!2018-12-20 02:26
 • #352: Kiếm Thử khối lỗi!2018-12-20 02:27
 • #353: Ngươi cái này Liệt Tu!2018-12-20 02:27
 • #354: Mộc Đầu lão giả tâm tư!2018-12-20 02:27
 • #355: Liên tiếp nghiền ép!2018-12-20 02:27
 • #356: Khí Biến con nhím!2018-12-20 02:27
 • #357: Mộc Linh mạch viên mãn!2018-12-20 02:28
 • #358: Linh pháo gia trì!2018-12-20 02:28
 • #359: Tương trợ điều kiện!2018-12-20 02:28
 • #360: Châu Khánh đại điển!2018-12-20 02:28
 • #361: Lỗ Mặc!2018-12-20 02:29
 • #362: Mặc Thừa!2018-12-20 02:29
 • #363: Thanh đồng cổ pháo cùng Đại bàng!2018-12-20 02:29
 • #364: Không Không cùng Đản Đản!2018-12-20 02:29
 • #365: Đại bàng phá vây!2018-12-20 02:29
 • #366: Đánh không lại sẽ dùng sét đánh!2018-12-20 02:30
 • #367: Người quen lão đầu nhi!2018-12-20 02:30
 • #368: Hoàng kim cơm trứng chiên!2018-12-20 02:30
 • #369: Tả Tiểu Đao!2018-12-20 02:30
 • #370: Chưởng quỹ!2018-12-20 02:30
 • #371: Chim yến tước!2018-12-20 02:30
 • #372: Vạn vật có linh không cực hạn!2018-12-20 02:31
 • #373: Nghịch mệnh nhất tộc!2018-12-20 02:31
 • #374: Quét rác người cùng điếm tiểu nhị!2018-12-20 02:31
 • #375: Võ đạo Đại sư!2018-12-20 02:31
 • #376: Chỉ điểm so đấu!2018-12-20 02:31
 • #377: Bại! Bại! Bại!2018-12-20 02:32
 • #378: Cửu hoàng tử cái quỳ này!2018-12-20 02:32
 • #379: Thái tử vị trí!2018-12-20 02:32
 • #380: Chưởng quỹ rời núi!2018-12-20 02:32
 • #381: Muốn cám ơn thì cám ơn Cửu hoàng tử!2018-12-20 02:32
 • #382: Huyết Long dẫn Lôi trận!2018-12-20 02:33
 • #383: Bảy hệ đại viên mãn!2018-12-20 02:33
 • #384: Thượng giới chấn động!2018-12-20 02:33
 • #385: Nghịch!2018-12-20 02:33
 • #386: Chí Tôn đạo niệm!2018-12-20 02:33
 • #387: Dân tâm sở hướng!2018-12-20 02:34
 • #388: Diệp Hoa Lạc!2018-12-20 02:34
 • #389: Dương mưu vì bên trên!2018-12-20 02:34
 • #390: Vạn sự sẵn sàng!2018-12-20 02:34
 • #391: Kim Loan điện bên ngoài!2018-12-20 02:34
 • #392: Tiến cử người!2018-12-20 02:34
 • #393: Xảo biện chi tài!2018-12-20 02:35
 • #394: Niệm Thương Hoài Thiên Chưởng!2018-12-20 02:35
 • #395: Cửu hoàng tử phát uy!2018-12-20 02:35
 • #396: Bách tính nguyện lực!2018-12-20 02:35
 • #397: Không quên sơ tâm!2018-12-20 02:35
 • #398: Mộc Phong?2018-12-20 02:35
 • #399: Ấu Lăng tới chậm!2018-12-20 02:36
 • #400: Chân tướng rõ ràng!2018-12-20 02:36
 • #401: Ký ức hình ảnh!2018-12-20 02:36
 • #402: Hải Tiên!2018-12-20 02:36
 • #403: Nhân gian thế cục!2018-12-20 02:36
 • #404: Đã từng huynh đệ!2018-12-20 02:36
 • #405: Toàn quân xuất kích!2018-12-20 02:37
 • #406: Cường thế trở về!2018-12-20 02:37
 • #407: Hết sức căng thẳng!2018-12-20 02:37
 • #408: Ngũ Hành trảm linh kiếm trận!2018-12-20 02:37
 • #409: Một trăm mười tỷ linh!2018-12-20 02:37
 • #410: Nhất pháo chi uy!2018-12-20 02:37
 • #411: Liên tiếp chém giết!2018-12-20 02:38
 • #412: Đại chiến kết thúc!2018-12-20 02:38
 • #413: Thanh Thương Vân ác mộng!2018-12-20 02:38
 • #414: Diêm Điện lớn mạnh!2018-12-20 02:38
 • #415: Yêu tộc bám thân hồn tu!2018-12-20 02:38
 • #416: Luyện Yêu lô phát uy!2018-12-20 02:38
 • #417: Duyệt Tuyết nguy cơ!2018-12-20 02:38
 • #418: Pháp lão thân phận!2018-12-20 02:39
 • #419: Duyệt Tuyết tâm!2018-12-20 02:39
 • #420: Gặp lại Triệu Nô!2018-12-20 02:39
 • #421: Không thấy trước ly biệt!2018-12-20 02:39
 • #422: Lão hầu tử!2018-12-20 02:39
 • #423: Trong lòng hận!2018-12-20 02:39
 • #424: Cổ Phong nghi hoặc!2018-12-20 02:39
 • #425: Lão hầu tử tính sai!2018-12-20 02:40
 • #426: Một đạo bản nguyên!2018-12-20 02:40
 • #427: Tuế Nguyệt động!2018-12-20 02:40
 • #428: Đầu thứ hai Tiên Thiên linh mạch!2018-12-20 02:40
 • #429: Vạn Ma kỳ!2018-12-20 02:40
 • #430: Tiểu bối lớn mật!2018-12-20 02:40
 • #431: Ngự Không!2018-12-20 02:41
 • #432: Cổ Ma điện điện chủ!2018-12-20 02:41
 • #433: Ma Uyên tới cửa!2018-12-20 02:41
 • #434: Thủ Hộ giả phi thăng!2018-12-20 02:41
 • #435: Ly biệt!2018-12-20 02:41
 • #436: Kinh Châu gia tộc!2018-12-20 02:41
 • #437: Xáo trộn tiết tấu!2018-12-20 02:41
 • #438: Bay đi!2018-12-20 02:42
 • #439: Ngự Không tiểu viên mãn!2018-12-20 02:42
 • #440: Đệ tam bộ sao?2018-12-20 02:42
 • #441: Vô Danh!2018-12-20 02:42
 • #442: Đặng gia tỷ đệ!2018-12-20 02:42
 • #443: Không biết điều!2018-12-20 02:42
 • #444: Chỉ Xích Thiên Nhai Bộ!2018-12-20 02:43
 • #445: Liều giá trị bản thân?2018-12-20 02:43
 • #446: Hết thảy đều kết thúc!2018-12-20 02:43
 • #447: Ba người chặn đường!2018-12-20 02:43
 • #448: Chu Trần!2018-12-20 02:43
 • #449: Cuồng loạn!2018-12-20 02:43
 • #450: Nhập tông!2018-12-20 02:43
 • #451: Nghiệm Hồn thư!2018-12-20 02:44
 • #452: Mặc Hằng!2018-12-20 02:44
 • #453: Chu Trần khiêu khích!2018-12-20 02:44
 • #454: Xem ai sáo lộ sâu!2018-12-20 02:44
 • #455: Khó lòng phòng bị!2018-12-20 02:44
 • #456: Cổ chuông!2018-12-20 02:44
 • #457: Lại đến!2018-12-20 02:45
 • #458: Phó tông chủ!2018-12-20 02:45
 • #459: Chín nghìn năm Thần Hồn!2018-12-20 02:45
 • #460: Tương lai Thiếu tông chủ!2018-12-20 02:45
 • #461: Đệ cửu phong Hộ Phong trường lão!2018-12-20 02:45
 • #462: Thiên Khôi Tông cách cục!2018-12-20 02:45
 • #463: Mộc trưởng lão uy vũ!2018-12-20 02:45
 • #464: Rống ngươi lại như thế nào!2018-12-20 02:46
 • #465: Thu phục đệ bát phong!2018-12-20 02:46
 • #466: Tông chủ phu nhân!2018-12-20 02:46
 • #467: Lấy khôi nhập đạo!2018-12-20 02:46
 • #468: Bốn bàn tay!2018-12-20 02:46
 • #469: Mặc Hằng điên cuồng!2018-12-20 02:46
 • #470: Quét sạch ban đầu!2018-12-20 02:47
 • #471: Thực lực đánh mặt!2018-12-20 02:47
 • #472: Bá khí vô biên!2018-12-20 02:47
 • #473: Đệ tam phong!2018-12-20 02:47
 • #474: Thần phục hoặc là hủy diệt!2018-12-20 02:47
 • #475: Uy áp!2018-12-20 02:47
 • #476: Cổ Phong tâm!2018-12-20 02:47
 • #477: Minh Lãng!2018-12-20 02:48
 • #478: Cửu Phong cộng chủ!2018-12-20 02:48
 • #479: Trăm khôi chi biến!2018-12-20 02:48
 • #480: Thần Hồn chi dương!2018-12-20 02:48
 • #481: Đệ tam bộ!2018-12-20 02:48
 • #482: Mặc Hằng tâm!2018-12-20 02:48
 • #483: Tường Đầu thảo!2018-12-20 02:49
 • #484: Hèn nhát!2018-12-20 02:49
 • #485: Ngàn giai binh phong!2018-12-20 02:49
 • #486: Nhất minh kinh nhân!2018-12-20 02:49
 • #487: Chấn kinh tứ tọa!2018-12-20 02:49
 • #488: Đào chân tường!2018-12-20 02:49
 • #489: Phong Lôi chi tranh!2018-12-20 02:49
 • #490: Binh ý vô địch!2018-12-20 02:50
 • #491: Cuối cùng thập giai!2018-12-20 02:50
 • #492: Thiên Binh môn môn chủ!2018-12-20 02:50
 • #493: Chơi xấu!2018-12-20 02:50
 • #494: Mặc Hằng sụp đổ!2018-12-20 02:50
 • #495: Ma Binh!2018-12-20 02:50
 • #496: Thanh lãnh nữ tử!2018-12-20 02:50
 • #497: Thiên Mộc phủ!2018-12-20 02:51
 • #498: Thi đấu bắt đầu!2018-12-20 02:51
 • #499: Đông Lôi vô địch!2018-12-20 02:51
 • #500: Hèn hạ như Mặc Hằng!2018-12-20 02:51
 • #501: Mặc Hằng liều mạng!2018-12-20 02:51
 • #502: Giao cho ta đi!2018-12-20 02:51
 • #503: Đánh cược!2018-12-20 02:52
 • #504: Lão hồ ly!2018-12-20 02:52
 • #505: Kinh diễm toàn trường!2018-12-20 02:52
 • #506: Nhân binh hợp nhất!2018-12-20 02:52
 • #507: Khối lỗi tổ hợp thuật!2018-12-20 02:52
 • #508: Thiên Cương hổ khiếu trận!2018-12-20 02:52
 • #509: Đều là đang nắm trong tay!2018-12-20 02:52
 • #510: Tình thế không có cách giải!2018-12-20 02:53
 • #511: Thích khách Kinh gia!2018-12-20 02:53
 • #512: Thanh lãnh nữ tử!2018-12-20 02:53
 • #513: Sát Tiên hư ảnh!2018-12-20 02:53
 • #514: Hai cánh Phi Hổ!2018-12-20 02:53
 • #515: Viên thứ ba nhãn!2018-12-20 02:53
 • #516: Kinh Tích Thủy!2018-12-20 02:53
 • #517: Thiên Niên Luân Hồi Quyết!2018-12-20 02:54
 • #518: Đà Điểu phát uy!2018-12-20 02:54
 • #519: Tam tộc thứ nhất!2018-12-20 02:54
 • #520: Gặp lại tông chủ phu nhân!2018-12-20 02:54
 • #521: Thiên Khôi chi huyết bí mật!2018-12-20 02:54
 • #522: Sơ động Nghịch chi lực!2018-12-20 02:54
 • #523: Huyết đằng!2018-12-20 02:54
 • #524: Lỗ Mặc!2018-12-20 02:55
 • #525: Mặc Thừa!2018-12-20 02:55
 • #526: Sư thúc?2018-12-20 02:55
 • #527: Lỗ Mặc chiến lực!2018-12-20 02:55
 • #528: Đoạt lại chưởng khống quyền!2018-12-20 02:55
 • #529: Vu Xảo đoạt xá!2018-12-20 02:55
 • #530: Trùng kén!2018-12-20 02:56
 • #531: Khắc chế Tử Linh khối lỗi!2018-12-20 02:56
 • #532: Ba tiên sứ!2018-12-20 02:56
 • #533: Sư đồ quyết đấu!2018-12-20 02:56
 • #534: Huyết đằng chi chủ!2018-12-20 02:56
 • #535: Liên diệt hai khôi!2018-12-20 02:56
 • #536: Sét đánh lại hiện ra!2018-12-20 02:57
 • #537: Lưng còng lão giả!2018-12-20 02:57
 • #538: Thiên Giai! !2018-12-20 02:57
 • #539: Vạn Ma kỳ chi uy!2018-12-20 02:57
 • #540: Luyện hóa!2018-12-20 02:57
 • #541: Tử Viêm!2018-12-20 02:57
 • #542: Đập chết!2018-12-20 02:57
 • #543: Thiên Hành Tông!2018-12-20 02:58
 • #544: Bẫy ngươi không thương lượng!2018-12-20 02:58
 • #545: Hải Tiên xuất thủ!2018-12-20 02:58
 • #546: Hóa Phàm Cốc!2018-12-20 02:58
 • #547: Lão Ngư phát uy!2018-12-20 02:58
 • #548: Dương Hữu Hằng!2018-12-20 02:58
 • #549: Một buổi sáng Hóa Phàm!2018-12-20 02:59
 • #550: Tĩnh An thành!2018-12-20 02:59
 • #551: Đều mộng!2018-12-20 02:59
 • #552: Phụ thân chữ!2018-12-20 02:59
 • #553: Đi phụ thân đi qua đường!2018-12-20 02:59
 • #554: Thoáng qua bảy năm!2018-12-20 02:59
 • #555: Mười năm!2018-12-20 03:00
 • #556: Tuế Nguyệt!2018-12-20 03:00
 • #557: Cổ tiên sinh vào thành!2018-12-20 03:00
 • #558: Đoạn thứ hai đường!2018-12-20 03:00
 • #559: Họa đạo!2018-12-20 03:00
 • #560: Hoàng giả hành lễ!2018-12-20 03:00
 • #561: Ngũ Hoàng Triêu Đế Đồ!2018-12-20 03:00
 • #562: Liên tiên tử!2018-12-20 03:01
 • #563: Ba loại khả năng!2018-12-20 03:01
 • #564: Vẽ tặng người hữu duyên!2018-12-20 03:01
 • #565: Cái thứ hai sát thủ!2018-12-20 03:01
 • #566: Tuế Nguyệt có thể giết người!2018-12-20 03:01
 • #567: Chỉ vì cái nhìn kia!2018-12-20 03:01
 • #568: Tuế Nguyệt dừng lại!2018-12-20 03:02
 • #569: Sinh mệnh phần cuối!2018-12-20 03:02
 • #570: Dương Châu chi biến!2018-12-20 03:02
 • #571: Hóa Phàm Cốc trước!2018-12-20 03:02
 • #572: Hải Ngoại người tới!2018-12-20 03:02
 • #573: Thông Linh Thanh Lân ngư!2018-12-20 03:02
 • #574: Tuế Nguyệt Thất Chỉ!2018-12-20 03:02
 • #575: Bên ngoài hoàng cung!2018-12-20 03:03
 • #576: Lấy ơn báo oán!2018-12-20 03:03
 • #577: Lão giả đầu hói!2018-12-20 03:03
 • #578: Hư Không kiếm ra!2018-12-20 03:03
 • #579: Nhất kiếm trảm Tuế Nguyệt!2018-12-20 03:03
 • #580: Nhao nhao thần phục!2018-12-20 03:03
 • #581: Phản loạn?2018-12-20 03:03
 • #582: Lấy oán trả ơn!2018-12-20 03:04
 • #583: Yêu Minh minh chủ!2018-12-20 03:04
 • #584: Oanh sát!2018-12-20 03:04
 • #585: Xấu xí!2018-12-20 03:04
 • #586: Sát ý!2018-12-20 03:04
 • #587: Thất thải vòng xoáy linh khí!2018-12-20 03:04
 • #588: Một đường chém giết!2018-12-20 03:05
 • #589: Bách tính kính yêu!2018-12-20 03:05
 • #590: Đế giả đạo!2018-12-20 03:05
 • #591: Ngân Phách!2018-12-20 03:05
 • #592: Hắc Sa hải hoàng!2018-12-20 03:05
 • #593: Sát Thần ý cảnh!2018-12-20 03:05
 • #594: Sát Tiên chân hồn giáng lâm!2018-12-20 03:05
 • #595: Nghịch cùng xâm lấn!2018-12-20 03:06
 • #596: Cấm Tiên văn!2018-12-20 03:06
 • #597: Giết vào Kinh Châu!2018-12-20 03:06
 • #598: Cổ Phong trở về!2018-12-20 03:06
 • #599: Cổ Phong xuất thủ!2018-12-20 03:06
 • #600: Nửa bước Địa Âm tọa kỵ!2018-12-20 03:06
 • #601: Giả mạo Hải hoàng!2018-12-20 03:06
 • #602: Nhất cử lưỡng tiện!2018-12-20 03:07
 • #603: Hoàng cung cứu viện!2018-12-20 03:07
 • #604: Đao Kiến Huyết!2018-12-20 03:07
 • #605: Nửa bước Địa Âm tề tụ!2018-12-20 03:07
 • #606: Quần chiến!2018-12-20 03:07
 • #607: Thứ một đạo phong ấn!2018-12-20 03:07
 • #608: Thiên Giai thượng phẩm!2018-12-20 03:08
 • #609: Hư không đổ sụp!2018-12-20 03:08
 • #610: Đế giả chi tâm!2018-12-20 03:08
 • #611: Tích Thủy hướng đi!2018-12-20 03:08
 • #612: Yêu Sa nhất mạch!2018-12-20 03:08
 • #613: Thần Đao hải hoàng!2018-12-20 03:08
 • #614: Đàm phán!2018-12-20 03:08
 • #615: Cổ Phong rời đi!2018-12-20 03:09
 • #616: So tâm trí!2018-12-20 03:09
 • #617: Tiểu Vân đảo!2018-12-20 03:09
 • #618: Cốt khí!2018-12-20 03:09
 • #619: Phụ thân khí tức!2018-12-20 03:09
 • #620: Xương khô!2018-12-20 03:09
 • #621: Phi Thiên lệnh!2018-12-20 03:09
 • #622: Niệm Nhân hương!2018-12-20 03:10
 • #623: Phi Thiên đảo!2018-12-20 03:10
 • #624: Thiên Môn trận phương thức!2018-12-20 03:10
 • #625: Thần hồn cường hoành!2018-12-20 03:10
 • #626: Hoàng lão!2018-12-20 03:10
 • #627: Đảo chủ!2018-12-20 03:10
 • #628: Hoàng lão thân phận!2018-12-20 03:11
 • #629: Thiên Tự phòng đấu giá!2018-12-20 03:11
 • #630: Chấn kinh!2018-12-20 03:11
 • #631: Mộc phù!2018-12-20 03:11
 • #632: Chín ngàn vạn linh!2018-12-20 03:11
 • #633: Hố người không cạn!2018-12-20 03:11
 • #634: Ngươi cũng xứng gọi đan đạo đại sư?2018-12-20 03:11
 • #635: Tiền đặt cược!2018-12-20 03:12
 • #636: Toàn thắng!2018-12-20 03:12
 • #637: Thú cốt!2018-12-20 03:12
 • #638: Thạch cầu!2018-12-20 03:12
 • #639: Nhường cho ta?2018-12-20 03:12
 • #640: Âm mưu!2018-12-20 03:12
 • #641: Trúng kế!2018-12-20 03:13
 • #642: Cục!2018-12-20 03:13
 • #643: Sưu hồn!2018-12-20 03:13
 • #644: Thay thế!2018-12-20 03:13
 • #645: Thần Đao Hải Cung!2018-12-20 03:13
 • #646: Hương Nhi Diệu Nhi!2018-12-20 03:13
 • #647: Thu hoạch!2018-12-20 03:13
 • #648: Tiến giai!2018-12-20 03:14
 • #649: Mắt trái!2018-12-20 03:14
 • #650: Xuyên thủng hư vô!2018-12-20 03:14
 • #651: Dự Thối Chi!2018-12-20 03:14
 • #652: Cổ gia!2018-12-20 03:14
 • #653: Cổ Hàn!2018-12-20 03:14
 • #654: Một đường hướng bắc!2018-12-20 03:15
 • #655: Trời cao bao nhiêu!2018-12-20 03:15
 • #656: Cô đọng nguyên thần!2018-12-20 03:15
 • #657: Trong nguy hiểm đột phá!2018-12-20 03:15
 • #658: Vạn sự sẵn sàng!2018-12-20 03:15
 • #659: Hải Cung yến!2018-12-20 03:15
 • #660: Cứu viện bố cục triển khai!2018-12-20 03:15
 • #661: Cứu ra Kinh Tích Thủy!2018-12-20 03:16
 • #662: Dược lực phát tác!2018-12-20 03:16
 • #663: Một bước đạp xuống!2018-12-20 03:16
 • #664: Cổ Phong lựa chọn!2018-12-20 03:16
 • #665: Hiểm cảnh!2018-12-20 03:16
 • #666: Nguyên thần xuất khiếu!2018-12-20 03:16
 • #667: Hắc Thạch bộ lạc!2018-12-20 03:16
 • #668: Hắc Lăng!2018-12-20 03:17
 • #669: Ta xem ai dám!2018-12-20 03:17
 • #670: Đồ đằng thần minh!2018-12-20 03:17
 • #671: Nhao nhao đến!2018-12-20 03:17
 • #672: Bộ lạc thi đấu trong tộc!2018-12-20 03:17
 • #673: Bắt đầu!2018-12-20 03:17
 • #674: Giở trò lừa bịp!2018-12-20 03:18
 • #675: Cường thế!2018-12-20 03:18
 • #676: Trừng trị!2018-12-20 03:18
 • #677: Lão tặc!2018-12-20 03:18
 • #678: Nghiền ép!2018-12-20 03:18
 • #679: Đồ đằng Không Không!2018-12-20 03:18
 • #680: Thần Không bộ lạc!2018-12-20 03:18
 • #681: Đồ đằng nhập đạo!2018-12-20 03:18
 • #682: Bộ lạc thăng cấp!2018-12-20 03:19
 • #683: Ngăn chặn!2018-12-20 03:19
 • #684: Thăng cấp!2018-12-20 03:19
 • #685: Thu phục!2018-12-20 03:19
 • #686: Xuyên thủng!2018-12-20 03:19
 • #687: Đại chiến!2018-12-20 03:19
 • #688: Vây giết!2018-12-20 03:20
 • #689: Toàn bộ diệt sát!2018-12-20 03:20
 • #690: Đồ đằng xuất động!2018-12-20 03:20
 • #691: Đồ đằng dung hợp!2018-12-20 03:20
 • #692: Nham Phong thân phận!2018-12-20 03:20
 • #693: Ngự Không võ giả!2018-12-20 03:20
 • #694: Chém xuống!2018-12-20 03:20
 • #695: Thu sạch phục!2018-12-20 03:21
 • #696: Cấp sáu bộ lạc!2018-12-20 03:21
 • #697: Hồn Quy lâm!2018-12-20 03:21
 • #698: Màu xanh lam thạch đầu!2018-12-20 03:21
 • #699: Thú con hồn phách!2018-12-20 03:21
 • #700: Đại cục đã định!2018-12-20 03:21
 • #701: Tổ ba người sơ thành!2018-12-20 03:21
 • #702: Bộ lạc thi đấu!2018-12-20 03:22
 • #703: Lương Thu Hồng!2018-12-20 03:22
 • #704: Thánh Nguyệt bộ lạc!2018-12-20 03:22
 • #705: Hỏa thuộc tính khoáng mạch!2018-12-20 03:22
 • #706: Thánh sứ!2018-12-20 03:22
 • #707: Đấu vòng loại!2018-12-20 03:22
 • #708: Thắng ngay từ trận đầu!2018-12-20 03:22
 • #709: Hỏa cầu trận!2018-12-20 03:23
 • #710: Tiểu tổ quyết chiến!2018-12-20 03:23
 • #711: Yêu Huyết bộ lạc!2018-12-20 03:23
 • #712: Đối chiến Lưu Thủy!2018-12-20 03:23
 • #713: Hỏa Diễm Chi Long!2018-12-20 03:23
 • #714: Không Không bộc phát!2018-12-20 03:23
 • #715: Không cốt khí?2018-12-20 03:23
 • #716: Trấn áp Yêu Hoa!2018-12-20 03:24
 • #717: Một quyền vô địch!2018-12-20 03:24
 • #718: Ngươi là đầu óc heo?2018-12-20 03:24
 • #719: Chiếm đoạt!2018-12-20 03:24
 • #720: Cấp ba bộ lạc!2018-12-20 03:24
 • #721: Đối chiến Đao Thác!2018-12-20 03:24
 • #722: Hoàn toàn khắc chế!2018-12-20 03:24
 • #723: Ti tiện!2018-12-20 03:25
 • #724: Ngươi không có tư cách này!2018-12-20 03:25
 • #725: Một chỉ trùng sát!2018-12-20 03:25
 • #726: Thứ hai mươi!2018-12-20 03:25
 • #727: Chiến Kim Bằng bộ lạc!2018-12-20 03:25
 • #728: Ý cảnh mạnh mẽ!2018-12-20 03:25
 • #729: Kiếm Danh ước chiến!2018-12-20 03:26
 • #730: Hấp thu lôi điện!2018-12-20 03:26
 • #731: Lôi điện cột sáng!2018-12-20 03:26
 • #732: Thứ nhất!2018-12-20 03:26
 • #733: Hồn lệnh!2018-12-20 03:26
 • #734: Chiến cấp hai bộ lạc!2018-12-20 03:26
 • #735: Linh Đan bộ lạc!2018-12-20 03:26
 • #736: Đan đạo quyết thắng thua!2018-12-20 03:27
 • #737: Quyết đấu đỉnh cao!2018-12-20 03:27
 • #738: Hỏa diễm áp súc!2018-12-20 03:27
 • #739: Tâm trí thủ thắng!2018-12-20 03:27
 • #740: Trận chiến cuối cùng!2018-12-20 03:27
 • #741: Thắng!2018-12-20 03:27
 • #742: : Gian tế?2018-12-20 03:27
 • #743: Tha hương ngộ cố tri!2018-12-20 03:28
 • #744: Huynh đệ gặp nhau!2018-12-20 03:28
 • #745: Tám cái danh ngạch!2018-12-20 03:28
 • #746: Cổ thúc thúc!2018-12-20 03:28
 • #747: Bảy người tề tụ!2018-12-20 03:28
 • #748: Vận sức chờ phát động!2018-12-20 03:28
 • #749: Hồn Quy lâm trước!2018-12-20 03:28
 • #750: Tuyệt mệnh tập kích!2018-12-20 03:29
 • #751: Thành công tiến vào!2018-12-20 03:29
 • #752: Chiếm lấy tiên cơ!2018-12-20 03:29
 • #753: Ung Nam Dương!2018-12-20 03:29
 • #754: Hiểm cảnh trùng điệp!2018-12-20 03:29
 • #755: Đồ đằng Chiến Thuyền!2018-12-20 03:29
 • #756: Đánh lén thật sự sảng khoái!2018-12-20 03:30
 • #757: Diệt Hồn phong!2018-12-20 03:30
 • #758: Hồn thụ!2018-12-20 03:30
 • #759: Nguyên thần so đấu!2018-12-20 03:30
 • #760: Thứ bảy cái cây!2018-12-20 03:30
 • #761: Lâm Phong!2018-12-20 03:30
 • #762: Giáng lâm!2018-12-20 03:30
 • #763: Thanh Nhãn linh quỷ!2018-12-20 03:31
 • #764: Chân tướng!2018-12-20 03:31
 • #765: Trảm Ung Hiểu!2018-12-20 03:31
 • #766: Sinh tử đánh cược!2018-12-20 03:31
 • #767: Chiến!2018-12-20 03:31
 • #768: Tuyệt cảnh nghịch tập!2018-12-20 03:31
 • #769: Trảm Phong lão!2018-12-20 03:31
 • #770: Vương sư huynh!2018-12-20 03:32
 • #771: Quân Trường Nghênh!2018-12-20 03:32
 • #772: Tạo hóa to lớn!2018-12-20 03:32
 • #773: Ba người đệ tử!2018-12-20 03:32
 • #774: Thiên phú thần thông!2018-12-20 03:32
 • #775: Tu luyện thần thông!2018-12-20 03:32
 • #776: Luyện chế Linh quỷ!2018-12-20 03:32
 • #777: Độc Cô Mạc bên trên!2018-12-20 03:33
 • #778: Mỗi người có tâm tư riêng!2018-12-20 03:33
 • #779: Nhao nhao đến!2018-12-20 03:33
 • #780: Thẻ đánh bạc phong phú!2018-12-20 03:33
 • #781: Tử Nhãn quỷ tướng!2018-12-20 03:33
 • #782: Thí Thương!2018-12-20 03:33
 • #783: Thần Biến đan!2018-12-20 03:33
 • #784: Lam Lân nhận chủ!2018-12-20 03:34
 • #785: Mắc lừa!2018-12-20 03:34
 • #786: Hố chính là ngươi!2018-12-20 03:34
 • #787: Chết uất ức!2018-12-20 03:34
 • #788: Yêu nghiệt a!2018-12-20 03:34
 • #789: Bị hố thảm!2018-12-20 03:34
 • #790: Xảo!2018-12-20 03:35
 • #791: Đệ thất phong hỏa!2018-12-20 03:35
 • #792: Sợ hãi thán phục!2018-12-20 03:35
 • #793: Tiểu Man Đầu phát uy!2018-12-20 03:35
 • #794: Tập thể bái sư!2018-12-20 03:35
 • #795: Nhập phong khảo hạch!2018-12-20 03:35
 • #796: Cổ lang?2018-12-20 03:35
 • #797: Tiền bối xin tự trọng!2018-12-20 03:36
 • #798: Thanh Thủy cô cô!2018-12-20 03:36
 • #799: Phụ thân tin tức!2018-12-20 03:36
 • #800: Tử Nhị!2018-12-20 03:36
 • #801: Lột xác!2018-12-20 03:36
 • #802: Hắc Hồn cẩm y!2018-12-20 03:36
 • #803: Tông môn đại điển!2018-12-20 03:36
 • #804: Bi lão tổ!2018-12-20 03:37
 • #805: Cách không tương vọng!2018-12-20 03:37
 • #806: Tế bái Thiên Hồn lão tổ!2018-12-20 03:37
 • #807: Kim vụ bốc lên!2018-12-20 03:37
 • #808: Cường thế nghịch tập!2018-12-20 03:37
 • #809: Thứ chín bái!2018-12-20 03:37
 • #810: Ngàn trượng kim vụ!2018-12-20 03:38
 • #811: Lại chém một người!2018-12-20 03:38
 • #812: Diễn kỹ phái sư đồ!2018-12-20 03:38
 • #813: Cái thứ năm!2018-12-20 03:38
 • #814: Bi Thanh Nhiên!2018-12-20 03:38
 • #815: Tỏa Hồn kiếm!2018-12-20 03:38
 • #816: Huynh đệ đánh nhau!2018-12-20 03:38
 • #817: Lâm Lượng xuất thủ!2018-12-20 03:39
 • #818: Vương Khai Phó!2018-12-20 03:39
 • #819: Song sinh huyết mạch!2018-12-20 03:39
 • #820: Nguyệt Thăng Vũ chết!2018-12-20 03:39
 • #821: Không có chút nào sơ hở!2018-12-20 03:39
 • #822: Tâm cơ sâu!2018-12-20 03:39
 • #823: Trưởng lão chiến!2018-12-20 03:39
 • #824: Cổ Phong mưu đồ!2018-12-20 03:40
 • #825: Lần nữa mưu đồ!2018-12-20 03:40
 • #826: Phản kích!2018-12-20 03:40
 • #827: Điên cuồng!2018-12-20 03:40
 • #828: Xa xa dẫn trước!2018-12-20 03:40
 • #829: Phong chủ đấu!2018-12-20 03:40
 • #830: Thương Tiêm Nhi chi uy!2018-12-20 03:41
 • #831: Ma tu?2018-12-20 03:41
 • #832: Thất vọng!2018-12-20 03:41
 • #833: Buồn!2018-12-20 03:41
 • #834: Vạn Quỷ Cốc cốc chủ!2018-12-20 03:41
 • #835: Bí ẩn!2018-12-20 03:41
 • #836: Mười năm!2018-12-20 03:42
 • #837: Bi Thanh Nhiên tin!2018-12-20 03:42
 • #838: Trở về!2018-12-20 03:42
 • #839: Phá ý cảnh!2018-12-20 03:42
 • #840: Thiên Hồn tin!2018-12-20 03:42
 • #841: Nghi hoặc!2018-12-20 03:42
 • #842: Cầu hôn!2018-12-20 03:42
 • #843: Uy hiếp!2018-12-20 03:43
 • #844: Trấn áp!2018-12-20 03:43
 • #845: Cường thế!2018-12-20 03:43
 • #846: Liên chiến!2018-12-20 03:43
 • #847: Ngang ngược!2018-12-20 03:43
 • #848: Tông chủ!2018-12-20 03:43
 • #849: Đại hung!2018-12-20 03:44
 • #850: Đại hôn!2018-12-20 03:44
 • #851: Trước giờ!2018-12-20 03:44
 • #852: Thiên Dương!2018-12-20 03:44
 • #853: Dương hồn lực lượng!2018-12-20 03:44
 • #854: Tám đầu dương hồn!2018-12-20 03:44
 • #855: Hai người ký ức!2018-12-20 03:44
 • #856: Thanh niên áo trắng!2018-12-20 03:45
 • #857: Thiên Cơ kính!2018-12-20 03:45
 • #858: Thanh Thủy!2018-12-20 03:45
 • #859: Nhập thế!2018-12-20 03:45
 • #860: Trăm năm!2018-12-20 03:45
 • #861: Khác vứt bỏ ta!2018-12-20 03:45
 • #862: Phụ thân!2018-12-20 03:45
 • #863: Bảy!2018-12-20 03:46
 • #864: Nước mắt!2018-12-20 03:46
 • #865: Tâm!2018-12-20 03:46
 • #866: Đau nhức!2018-12-20 03:46
 • #867: Chân chính kiếp!2018-12-20 03:46
 • #868: Tuyệt Tình cái chết!2018-12-20 03:46
 • #869: Bỏ hết tất cả!2018-12-20 03:47
 • #870: Giật mình!2018-12-20 03:47
 • #871: Thu hoạch!2018-12-20 03:47
 • #872: Lãnh Huyết thái tử!2018-12-20 03:47
 • #873: Thiên Sát Huyết trận! (2018-12-20 03:47
 • #874: Nhục thân!2018-12-20 03:47
 • #875: Linh Bạng hải hoàng!2018-12-20 03:47
 • #876: Con số năm!2018-12-20 03:48
 • #877: Cắt gọt hồn phách!2018-12-20 03:48
 • #878: Hố cha phân thân!2018-12-20 03:48
 • #879: Tiên Ma thể!2018-12-20 03:48
 • #880: Tam Nguyên Phúc Niệm trận!2018-12-20 03:48
 • #881: Một tay nắm!2018-12-20 03:49
 • #882: Hiểm cảnh!2018-12-20 03:49
 • #883: Diệt phách linh điệp!2018-12-20 03:49
 • #884: Phân thân kiến công!2018-12-20 03:49
 • #885: Hắc Sa tọa kỵ!2018-12-20 03:49
 • #886: Huyết đằng lột xác!2018-12-20 03:49
 • #887: Nhao nhao thần phục!2018-12-20 03:49
 • #888: Ta trở về!2018-12-20 03:50
 • #889: Gặp nhau!2018-12-20 03:50
 • #890: Thần Đao chấn kinh!2018-12-20 03:50
 • #891: Dẫn động Hỏa linh mạch!2018-12-20 03:50
 • #892: Phần Hải nấu cá!2018-12-20 03:50
 • #893: Sôi trào đi hải sản!2018-12-20 03:50
 • #894: Ba thú đột phá!2018-12-20 03:51
 • #895: Không Không mạnh mẽ!2018-12-20 03:51
 • #896: Ngũ phẩm yêu khí!2018-12-20 03:51
 • #897: Thần Đao xuất quan!2018-12-20 03:51
 • #898: Ý cảnh khắc tinh!2018-12-20 03:51
 • #899: Đà Điểu xuất thủ!2018-12-20 03:51
 • #900: Ma diễm chi uy!2018-12-20 03:52
 • #901: Đỉnh phong một trận chiến!2018-12-20 03:52
 • #902: Thôn phệ ma diễm!2018-12-20 03:52
 • #903: Chém giết Tà ma!2018-12-20 03:52
 • #904: Tâm tính chi đấu!2018-12-20 03:52
 • #905: Bái Tà Ma giáo!2018-12-20 03:52
 • #906: Khải hoàn trở về!2018-12-20 03:52
 • #907: Hải Tiên bố cục!2018-12-20 03:53
 • #908: Binh phong ma khí!2018-12-20 03:53
 • #909: Hỗn chiến!2018-12-20 03:53
 • #910: Thanh đào hư ảnh!2018-12-20 03:53
 • #911: Thí Thương!2018-12-20 03:53
 • #912: Chủ nhân!2018-12-20 03:53
 • #913: Thứ hai phân thân!2018-12-20 03:53
 • #914: Tây Vực chi biến!2018-12-20 03:54
 • #915: Nguy cơ!2018-12-20 03:54
 • #916: Giao cho ta đi!2018-12-20 03:54
 • #917: Chiến Ung Nam Dương!2018-12-20 03:54
 • #918: Một đôi một!2018-12-20 03:54
 • #919: Lôi Tiên Chi Tí!2018-12-20 03:54
 • #920: Tây Vực bình định!2018-12-20 03:54
 • #921: Tương lai đường!2018-12-20 03:55
 • #922: Luyện chế Tu Linh đan!2018-12-20 03:55
 • #923: Chủ thần thức tỉnh!2018-12-20 03:55
 • #924: Mới lão Ngư!2018-12-20 03:55
 • #925: Tân khai thủy!2018-12-20 03:55
 • #926: Âm Bà Tử xuất thủ!2018-12-20 03:55
 • #927: Lại ly biệt!2018-12-20 03:55
 • #928: Màn trướng về sau!2018-12-20 03:55
 • #929: Lý Thất Thải!2018-12-20 03:56
 • #930: Trong tuyết!2018-12-20 03:56
 • #931: Mộ Dung Thiên!2018-12-20 03:56
 • #932: Bắc Vực biến hóa!2018-12-20 03:56
 • #933: Thăm dò!2018-12-20 03:56
 • #934: Phong trưởng lão!2018-12-20 03:56
 • #935: Lam công công!2018-12-20 03:57
 • #936: Băng Hoàng Các trước!2018-12-20 03:57
 • #937: Lại vì Thánh chủ!2018-12-20 03:57
 • #938: Băng Tuyết Thánh Tông!2018-12-20 03:57
 • #939: Thiên Dương Viêm Băng!2018-12-20 03:57
 • #940: Xây tông!2018-12-20 03:57
 • #941: Khai tông đại điển!2018-12-20 03:57
 • #942: Lôi đài khiêu chiến!2018-12-20 03:58
 • #943: Cổ Phong bên trên lôi đài!2018-12-20 03:58
 • #944: Tiếp ngay cả khiêu chiến!2018-12-20 03:58
 • #945: Kinh hiện vượt qua!2018-12-20 03:58
 • #946: Tông môn tu hành!2018-12-20 03:58
 • #947: Thoáng qua ba năm!2018-12-20 03:58
 • #948: Động phủ trước đó!2018-12-20 03:58
 • #949: Hướng bên trên tứ hoàn!2018-12-20 03:59
 • #950: Đánh tới cửa!2018-12-20 03:59
 • #951: Bi kịch các ca ca!2018-12-20 03:59
 • #952: Cổ Phong dự định!2018-12-20 03:59
 • #953: Đại trận bí ẩn!2018-12-20 03:59
 • #954: Nghịch công tử!2018-12-20 03:59
 • #955: Phân thân hiểu đạo lí!2018-12-20 03:59
 • #956: Thiết Ngưu!2018-12-20 03:59
 • #957: Kế hoạch triển khai!2018-12-20 04:00
 • #958: Từng từ đâm thẳng vào tim gan!2018-12-20 04:00
 • #959: Nghịch Minh xuất hiện!2018-12-20 04:00
 • #960: Băng Ngữ Nhi đến đây!2018-12-20 04:00
 • #961: Người đông thế mạnh!2018-12-20 04:00
 • #962: Trận đầu báo cáo thắng lợi!2018-12-20 04:00
 • #963: Ước hẹn ba năm!2018-12-20 04:01
 • #964: Lòng người khó lường!2018-12-20 04:01
 • #965: Nghịch phản tất cả!2018-12-20 04:01
 • #966: Tạo thế chân vạc!2018-12-20 04:01
 • #967: Xong bao vây hết!2018-12-20 04:01
 • #968: Không đánh mà thắng!2018-12-20 04:01
 • #969: Thận trọng từng bước!2018-12-20 04:01
 • #970: Tin dữ truyền đến!2018-12-20 04:02
 • #971: Giằng co Băng Trường Không!2018-12-20 04:02
 • #972: Ngươi không tư cách!2018-12-20 04:02
 • #973: Ta xem bên trên hắn!2018-12-20 04:02
 • #974: Thoáng qua hai năm!2018-12-20 04:02
 • #975: Trăm người Tụ Khí!2018-12-20 04:02
 • #976: Không có tư cách!2018-12-20 04:02
 • #977: Băng Trường Không!2018-12-20 04:03
 • #978: Theo thói quen đánh mặt!2018-12-20 04:03
 • #979: Luyện Khí tháp tầng thứ tư!2018-12-20 04:03
 • #980: Xếp vào nội ứng!2018-12-20 04:03
 • #981: Luyện Khí tháp tầng thứ bảy!2018-12-20 04:03
 • #982: Trận nhãn huyền bí!2018-12-20 04:03
 • #983: Làm trái tiểu thành!2018-12-20 04:03
 • #984: Băng Thành Hải đến đây!2018-12-20 04:04
 • #985: Băng Ninh Nhi tâm!2018-12-20 04:04
 • #986: Tổ hợp quyền pháp!2018-12-20 04:04
 • #987: Tu ma đường!2018-12-20 04:04
 • #988: Tử Viêm lựa chọn!2018-12-20 04:04
 • #989: Bát huynh đệ đều xuất hiện!2018-12-20 04:04
 • #990: Băng Sương Long Hà!2018-12-20 04:05
 • #991: Gặp lại cố nhân!2018-12-20 04:05
 • #992: Linh Hải thế cục!2018-12-20 04:05
 • #993: Hạ Tố Thanh tâm!2018-12-20 04:05
 • #994: Chờ đợi hồi lâu!2018-12-20 04:05
 • #995: Tập thể thần phục!2018-12-20 04:05
 • #996: Mười năm Vong Trần hồ!2018-12-20 04:05
 • #997: Băng Thiên Nghịch mắc câu!2018-12-20 04:06
 • #998: Bố cục hoàn tất!2018-12-20 04:06
 • #999: Áo trắng thiếu nữ!2018-12-20 04:06
 • #1000: Tặc tử nhận lấy cái chết!2018-12-20 04:06
 • #1001: Cổ lão đại!2018-12-20 04:06
 • #1002: Cảm giác cùng thân nhận!2018-12-20 04:06
 • #1003: Phá kén mà ra!2018-12-20 04:07
 • #1004: Nhân họa đắc phúc!2018-12-20 04:07
 • #1005: Duyện Mộng Chu!2018-12-20 04:07
 • #1006: Cổ Ma điện!2018-12-20 04:07
 • #1007: Đẳng cấp sâm nghiêm!2018-12-20 04:07
 • #1008: Ma Uyên!2018-12-20 04:07
 • #1009: Loạn Thạch Cương!2018-12-20 04:07
 • #1010: Tư chất kiểm tra đo lường!2018-12-20 04:08
 • #1011: Đám lão già này!2018-12-20 04:08
 • #1012: Thất Thánh đánh cược!2018-12-20 04:08
 • #1013: Ất Đẳng bên trên!2018-12-20 04:08
 • #1014: Tư chất nghịch thiên!2018-12-20 04:08
 • #1015: Giáp Đẳng bên trong!2018-12-20 04:08
 • #1016: Chín mươi chín mạch!2018-12-20 04:08
 • #1017: Hôi lão!2018-12-20 04:09
 • #1018: Phân phối việc phụ!2018-12-20 04:09
 • #1019: Cuồng Sơn xuất thủ!2018-12-20 04:09
 • #1020: Không có thương hại!2018-12-20 04:09
 • #1021: Ba khối Ma thạch!2018-12-20 04:09
 • #1022: Tông môn hướng dẫn!2018-12-20 04:09
 • #1023: Cự Linh Thần!2018-12-20 04:09
 • #1024: Trăm người vây quanh!2018-12-20 04:10
 • #1025: Vô địch!2018-12-20 04:10
 • #1026: Thập lục trọng!2018-12-20 04:10
 • #1027: Quật khởi!2018-12-20 04:10
 • #1028: Ma Huyết Trì!2018-12-20 04:10
 • #1029: Điên cuồng!2018-12-20 04:10
 • #1030: Tiết trưởng lão!2018-12-20 04:10
 • #1031: Chiến Ma hồn tinh!2018-12-20 04:11
 • #1032: Ba canh giờ!2018-12-20 04:11
 • #1033: Hỏa Thánh nghi hoặc!2018-12-20 04:11
 • #1034: Điện chủ độ cao!2018-12-20 04:11
 • #1035: Độ cao mới!2018-12-20 04:11
 • #1036: Tài nguyên tăng gấp đôi!2018-12-20 04:11
 • #1037: Kiếm lấy Huyết thạch!2018-12-20 04:12
 • #1038: Lôi Hoành!2018-12-20 04:12
 • #1039: Mục tiêu mới!2018-12-20 04:12
 • #1040: Đánh lén xuất thủ!2018-12-20 04:12
 • #1041: Mạc Nhiễm giận!2018-12-20 04:12
 • #1042: Sinh sinh bức tử!2018-12-20 04:12
 • #1043: Long Mập thực lực!2018-12-20 04:12
 • #1044: Sơ chiếm thượng phong!2018-12-20 04:13
 • #1045: Trừng phạt!2018-12-20 04:13
 • #1046: Trần Thiện ước chiến!2018-12-20 04:13
 • #1047: Không hứng thú!2018-12-20 04:13
 • #1048: Cự Ma hóa!2018-12-20 04:13
 • #1049: Ngũ tinh Ma đồ!2018-12-20 04:13
 • #1050: Trần Thiện Tụ Khí!2018-12-20 04:13
 • #1051: Vẻn vẹn một quyền!2018-12-20 04:14
 • #1052: Khí thạch!2018-12-20 04:14
 • #1053: Ngăn cản!2018-12-20 04:14
 • #1054: Nghiền ép!2018-12-20 04:14
 • #1055: Nghịch chuyển!2018-12-20 04:14
 • #1056: Ma đồ khu lão đại!2018-12-20 04:14
 • #1057: Thường Chung!2018-12-20 04:15
 • #1058: Thấp tiểu nữ tử!2018-12-20 15:46
 • #1059: Song công đồng tu!2018-12-20 15:46
 • #1060: Đảo mắt một tháng!2018-12-20 15:46
 • #1061: Lần đầu giao phong!2018-12-20 15:47
 • #1062: Ai là yêu nghiệt!2018-12-20 15:47
 • #1063: Chiến Thường Chung!2018-12-20 15:47
 • #1064: Quá điên cuồng!2018-12-20 15:47
 • #1065: Tung Thiên Vân chi nộ!2018-12-20 15:48
 • #1066: Tương bảng chiến đấu!2018-12-20 15:48
 • #1067: Chân chính cuồng!2018-12-20 15:48
 • #1068: : Cự Ma hóa quyết đấu!2018-12-20 15:48
 • #1069: : 1 quyền cùng chấn động!2018-12-20 15:48
 • #1070: : Công pháp tầng thứ 7!2018-12-20 15:49
 • #1071: : Muốn bình tĩnh!2018-12-20 15:49
 • #1072: Thiên Phật Tự người tới!2018-12-20 15:50
 • #1073: Xá Lợi Tử!2018-12-20 15:50
 • #1074: Không thể không chiến!2018-12-20 15:50
 • #1075: Phật cùng Ma quyết đấu!2018-12-20 15:50
 • #1076: Mạc Nhiễm xuất thủ!2018-12-20 15:51
 • #1077: Lam Long hình xăm!2018-12-20 15:51
 • #1078: Còn có một người!2018-12-20 15:51
 • #1079: Ai dám tổn thương nàng!2018-12-20 15:52
 • #1080: Cùng Hỏa Thánh mập mờ!2018-12-20 15:52
 • #1081: Phong Nghịch xuất chiến!2018-12-20 15:52
 • #1082: Lòng bàn tay ma diễm!2018-12-20 15:53
 • #1083: Trí Phàm!2018-12-20 15:53
 • #1084: Ngược!2018-12-20 15:53
 • #1085: Tầng thứ tám!2018-12-20 15:53
 • #1086: Cưỡng ép thu đồ đệ!2018-12-20 15:54
 • #1087: Giả chết thất bại!2018-12-20 15:54
 • #1088: Tông môn Đại sư huynh!2018-12-20 15:54
 • #1089: Đệ bát thánh!2018-12-20 15:55
 • #1090: Tô Tuấn cầu hôn!2018-12-20 15:55
 • #1091: Nghịch Thánh danh tiếng!2018-12-20 15:55
 • #1092: Nhập Tà ma!2018-12-20 15:55
 • #1093: Tam Ma chí bảo!2018-12-20 15:56
 • #1094: Chiến lão tổ!2018-12-20 15:56
 • #1095: Ma Uyên đau lòng!2018-12-20 15:56
 • #1096: Lòng trung thành!2018-12-20 15:57
 • #1097: Vĩnh viễn không bao giờ ruồng bỏ!2018-12-20 15:57
 • #1098: Bản mệnh Ma hồn!2018-12-20 15:57
 • #1099: Đệ thất Ma hồn!2018-12-20 15:57
 • #1100: Âm Quỷ di tích!2018-12-20 15:58
 • #1101: Kẻ ngoại lai!2018-12-20 15:58
 • #1102: Âm hồn đạo tràng!2018-12-20 15:58
 • #1103: Tung tích!2018-12-20 15:58
 • #1104: : Hồn đan!2018-12-20 15:59
 • #1105: : Lương Khoan!2018-12-20 15:59
 • #1106: : Chém giết!2018-12-20 15:59
 • #1107: : Tử cục!2018-12-20 15:59
 • #1108: : Tạo hóa!2018-12-20 16:00
 • #1109: : Lôi Kiếp Hồn đan!2018-12-20 16:00
 • #1110: : Bắt lấy kế hoạch!2018-12-20 16:00
 • #1111: : Tây Môn Lôi chi nộ!2018-12-20 16:00
 • #1112: Ôm cây đợi thỏ!2018-12-20 16:01
 • #1113: Nghịch Chi ý cảnh!2018-12-20 16:01
 • #1114: Bảy thanh phi kiếm!2018-12-20 16:01
 • #1115: Tạo hóa to lớn!2018-12-20 16:01
 • #1116: Kiếm Phù!2018-12-20 16:01
 • #1117: Đan Quỷ!2018-12-20 16:02
 • #1118: Âm Nhãn Ma Vương!2018-12-20 16:02
 • #1119: Cường hoành!2018-12-20 16:02
 • #1120: Tới cửa khiêu khích!2018-12-20 16:02
 • #1121: Kim Lân Quỷ Hoàng!2018-12-20 16:03
 • #1122: Xua hổ nuốt sói!2018-12-20 16:03
 • #1123: Băng Tàn thống khổ!2018-12-20 16:03
 • #1124: Trao đổi!2018-12-20 16:04
 • #1125: Côn Luân lệnh!2018-12-20 16:04
 • #1126: : Diêm Vũ Nhi!2018-12-20 16:04
 • #1127: Lòng người!2018-12-20 16:04
 • #1128: Ma Uyên chấn kinh!2018-12-20 16:05
 • #1129: Chỉnh lý thu hoạch!2018-12-20 16:05
 • #1130: Huyết Sắc Đồng Tử!2018-12-20 16:05
 • #1131: Bốn yêu vệ!2018-12-20 16:06
 • #1132: Vong Trần hồ!2018-12-20 16:06
 • #1133: Đáy hồ bia đá!2018-12-20 16:07
 • #1134: Dẫn động ác mộng!2018-12-20 16:07
 • #1135: Vong Trần hồ nội thế giới!2018-12-20 16:07
 • #1136: Hữu Duyên Thủy!2018-12-20 16:08
 • #1137: Bí ẩn!2018-12-20 16:08
 • #1138: Thánh thủy vong tình!2018-12-20 16:08
 • #1139: Khủng bố cục!2018-12-20 16:09
 • #1140: Nghịch Mang hiển uy!2018-12-20 16:09
 • #1141: Hoàng Kim Huyết Mạch!2018-12-20 16:09
 • #1142: Tu La chiến trường!2018-12-20 16:09
 • #1143: Người quen đến đây!2018-12-20 16:10
 • #1144: Tu La chiến!2018-12-20 16:10
 • #1145: Liệu sự như thần!2018-12-20 16:10
 • #1146: Chín mạch não tàn!2018-12-20 16:11
 • #1147: Nội dung cốt truyện đảo ngược!2018-12-20 16:11
 • #1148: Cược mệnh!2018-12-20 16:11
 • #1149: Huyết mạch Na Di!2018-12-20 16:12
 • #1150: Kinh diễm toàn trường!2018-12-20 16:12
 • #1151: Chiến!2018-12-20 16:12
 • #1152: Mười thắng liên tiếp!2018-12-20 16:12
 • #1153: Quỷ dị thắng lợi!2018-12-20 16:13
 • #1154: Phụ thân ta!2018-12-20 16:13
 • #1155: Động dung!2018-12-20 16:13
 • #1156: Kinh ngạc!2018-12-20 16:13
 • #1157: Hình Câu!2018-12-20 16:14
 • #1158: Tiễn Hòa!2018-12-20 16:14
 • #1159: Tĩnh tâm!2018-12-20 16:14
 • #1160: Mã Sơn tin tức!2018-12-20 16:15
 • #1161: Giết người kế hoạch!2018-12-20 16:15
 • #1162: Lần nữa hàng lâm!2018-12-20 16:15
 • #1163: Bạo điểm ấp ủ bên trong!2018-12-20 16:16
 • #1164: Tiễn Hòa ra sân!2018-12-20 16:16
 • #1165: Lão đại!2018-12-20 16:16
 • #1166: Mã Sơn ra sân!2018-12-20 16:16
 • #1167: Chiếm cứ chủ động!2018-12-20 16:17
 • #1168: Phong Lạc Trần đăng tràng!2018-12-20 16:17
 • #1169: Cường thế nghiền ép!2018-12-20 16:17
 • #1170: Ký Lam Tâm hậu trường!2018-12-20 16:18
 • #1171: Hoàng Kim hàn khí!2018-12-20 16:18
 • #1172: Ký gia lão tổ!2018-12-20 16:18
 • #1173: Lục thống lĩnh!2018-12-20 16:18
 • #1174: Tái chiến!2018-12-20 16:19
 • #1175: Liên tiếp trúng kế!2018-12-20 16:19
 • #1176: Đùa giỡn Cửu thống lĩnh!2018-12-20 16:19
 • #1177: Hận Tu La thật tướng mạo!2018-12-20 16:20
 • #1178: Kim Chung hư ảnh!2018-12-20 16:20
 • #1179: Phong Tu La!2018-12-20 16:20
 • #1180: Lần nữa cự tuyệt!2018-12-20 16:20
 • #1181: Ngây thơ cực kỳ!2018-12-20 16:21
 • #1182: Ngươi sợ? Yêu cầu?2018-12-20 16:21
 • #1183: Tăng lên độ khó!2018-12-20 16:22
 • #1184: Cảm ngộ mạnh mẽ!2018-12-20 16:22
 • #1185: Chiến Y Nhiên!2018-12-20 16:22
 • #1186: Cửu Long chuông! !2018-12-20 16:23
 • #1187: Màu vàng kim áo choàng!2018-12-20 16:23
 • #1188: Cơ duyên đột phá!2018-12-20 16:23
 • #1189: Huynh đệ!2018-12-20 16:24
 • #1190: Nội thành!2018-12-20 16:24
 • #1191: Hàng xóm!2018-12-20 16:24
 • #1192: Đến lần nữa!2018-12-20 16:25
 • #1193: Giúp người giúp mình!2018-12-20 16:25
 • #1194: Trăm ngày giải mộng!2018-12-20 16:25
 • #1195: : Chưa bao giờ trách!2018-12-20 16:26
 • #1196: Lão hán!2018-12-20 16:26
 • #1197: Hư giả ký ức!2018-12-20 16:26
 • #1198: Chân chính ác mộng!2018-12-20 16:27
 • #1199: An tâm!2018-12-20 16:27
 • #1200: Ký Lam Tâm đột phá!2018-12-20 16:28
 • #1201: Triệu Lãng!2018-12-20 16:28
 • #1202: Khát máu quái vật!2018-12-20 16:28
 • #1203: Ba cái ác mộng!2018-12-20 16:28
 • #1204: Tiến vào khu đông!2018-12-20 16:29
 • #1205: Vì Phong đại sư!2018-12-20 16:29
 • #1206: Thủ hộ!2018-12-20 16:30
 • #1207: Xuất quan!2018-12-20 16:30
 • #1208: Đối chiến Ký Bạch!2018-12-20 16:30
 • #1209: Thắng!2018-12-20 16:30
 • #1210: Ký Mân!2018-12-20 16:31
 • #1211: Thành toàn!2018-12-20 16:31
 • #1212: Lại gặp Thập thống lĩnh!2018-12-20 16:31
 • #1213: Xem như thế đi!2018-12-20 16:32
 • #1214: Chân chính thánh thủy!2018-12-20 16:32
 • #1215: Hoàng Kim dương mạch!2018-12-20 16:33
 • #1216: : Ván này thua!2018-12-20 16:33
 • #1217: Lại là mười năm!2018-12-20 16:33
 • #1218: Cảm ân đại hội!2018-12-20 16:34
 • #1219: Sát Vô Tình!2018-12-20 16:34
 • #1220: Sát Vô Tình ác mộng!2018-12-20 16:34
 • #1221: Qua lại!2018-12-20 16:34
 • #1222: Trực diện bản tâm!2018-12-20 16:34
 • #1223: Sinh linh hư ảnh!2018-12-20 16:35
 • #1224: Chủ thành tứ viện!2018-12-20 16:35
 • #1225: Bắc viện!2018-12-20 16:35
 • #1226: Nhân tính bản xấu!2018-12-20 16:36
 • #1227: Không cần đạo lý!2018-12-20 16:36
 • #1228: Mục Lôi!2018-12-20 16:36
 • #1229: Ái Tu La!2018-12-20 16:36
 • #1230: Hoa đại sư!2018-12-20 16:37
 • #1231: Bách Mạch Thông Thần Ấn!2018-12-20 16:37
 • #1232: Ái Tu La đến!2018-12-20 16:37
 • #1233: Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn!2018-12-20 16:38
 • #1234: Chung tỷ tỷ đến!2018-12-20 16:38
 • #1235: Không công mà lui!2018-12-20 16:38
 • #1236: Hoa Vô Danh đến!2018-12-20 16:38
 • #1237: Ba chiêu vô dụng!2018-12-20 16:39
 • #1238: Tập thể cảm ngộ!2018-12-20 16:39
 • #1239: Năm năm đã qua!2018-12-20 16:39
 • #1240: Tượng nặn!2018-12-20 16:39
 • #1241: Tứ viện thi đấu!2018-12-20 16:40
 • #1242: Thống lĩnh đến!2018-12-20 16:40
 • #1243: Lôi đài hỗn chiến!2018-12-20 16:40
 • #1244: Thần bí người!2018-12-20 16:41
 • #1245: Chín mươi mạch!2018-12-20 16:41
 • #1246: Phụ thân!2018-12-20 16:42
 • #1247: Đại thống lĩnh!2018-12-20 16:42
 • #1248: Ba người vây công!2018-12-20 16:42
 • #1249: Tạ Ngưu!2018-12-20 16:43
 • #1250: Chân tướng!2018-12-20 16:43
 • #1251: Ma đao!2018-12-20 16:43
 • #1252: Ký Lam Tâm chết!2018-12-20 16:43
 • #1253: Bảy cái mộng!2018-12-20 16:44
 • #1254: Thất thế luân hồi!2018-12-20 16:44
 • #1255: Tỷ tỷ của ta!2018-12-20 16:44
 • #1256: Huyết phật!2018-12-20 16:45
 • #1257: Đã từng nàng!2018-12-20 16:45
 • #1258: Chân chính chân tướng!2018-12-20 16:45
 • #1259: Khôi thủ chi tranh!2018-12-20 16:45
 • #1260: Điều kiện!2018-12-20 16:46
 • #1261: Cửu Vĩ Kim Hồ!2018-12-20 16:46
 • #1262: Đẹp!2018-12-20 16:46
 • #1263: Dung nhan!2018-12-20 16:47
 • #1264: Bức hôn!2018-12-20 16:47
 • #1265: Thành chủ!2018-12-20 16:47
 • #1266: Nhu Nhi!2018-12-20 16:47
 • #1267: Ta tin ngươi!2018-12-20 16:48
 • #1268: Hoàng Kim kiều!2018-12-20 16:48
 • #1269: Tà ác chi hồn!2018-12-20 16:48
 • #1270: Bạch Tố Tố!2018-12-20 16:49
 • #1271: Muôn đời người đáng thương!2018-12-20 16:49
 • #1272: Một đời thành chủ!2018-12-20 16:49
 • #1273: Diễn biến!2018-12-20 16:49
 • #1274: Ta không giết ngươi!2018-12-20 16:50
 • #1275: Mộng Chu!2018-12-20 16:50
 • #1276: Lại là mười năm!2018-12-20 16:50
 • #1277: Ta tin tưởng ngươi!2018-12-20 16:50
 • #1278: Trở về!2018-12-20 16:51
 • #1279: Cái thứ ba trận nhãn!2018-12-20 16:51
 • #1280: Thôi diễn!2018-12-20 16:51
 • #1281: Động thủ!2018-12-20 16:51
 • #1282: Cửu Châu Đế tử!2018-12-20 16:51
 • #1283: Chủ động xuất kích!2018-12-20 16:52
 • #1284: Một vòng tiếp một vòng!2018-12-20 16:52
 • #1285: Thiên Dương khủng bố!2018-12-20 16:52
 • #1286: Huyết Yêu bức họa!2018-12-20 16:52
 • #1287: Kiếm ra!2018-12-20 16:53
 • #1288: Phân thân trở về!2018-12-20 16:53
 • #1289: Thổ hào đấu pháp!2018-12-20 16:53
 • #1290: Ma Long biến!2018-12-20 16:53
 • #1291: Viễn cổ yêu thân!2018-12-20 16:54
 • #1292: Trạng thái mạnh nhất!2018-12-20 16:54
 • #1293: Động Hư nhãn ra!2018-12-20 16:54
 • #1294: Thiên Huyết!2018-12-20 16:55
 • #1295: Huyết Đồng!2018-12-20 16:55
 • #1296: Bình định!2018-12-20 16:55
 • #1297: Phân công!2018-12-20 16:55
 • #1298: Trung!2018-12-20 16:56
 • #1299: Hộ bảo trận phương thức!2018-12-20 16:56
 • #1300: Tử Kim thạch!2018-12-20 16:56
 • #1301: Đánh tới ngươi phục!2018-12-20 16:56
 • #1302: Băng Sơn!2018-12-20 16:57
 • #1303: Luyện hóa!2018-12-20 16:57
 • #1304: Thần phục!2018-12-20 16:57
 • #1305: Thanh Y lão giả!2018-12-20 16:57
 • #1306: Yêu cầu!2018-12-20 16:58
 • #1307: Con số sáu!2018-12-20 16:58
 • #1308: Gặp lại thần bí bàn tay!2018-12-20 16:58
 • #1309: Phụ thân chiến lực!2018-12-20 16:59
 • #1310: Trọng thương!2018-12-20 16:59
 • #1311: Cự Giải!2018-12-20 16:59
 • #1312: Thiên Kình!2018-12-20 16:59
 • #1313: Hiền giả!2018-12-20 17:00
 • #1314: Bát cốt tề tụ!2018-12-20 17:00
 • #1315: Tám nhân sinh!2018-12-20 17:00
 • #1316: Chân Giai ý cảnh!2018-12-20 17:00
 • #1317: Gặp lại Lão hầu tử!2018-12-20 17:01
 • #1318: Giải cứu!2018-12-20 17:01
 • #1319: Tề tụ!2018-12-20 17:01
 • #1320: Dự Châu thành!2018-12-20 17:02
 • #1321: Đoán mệnh tiên sinh!2018-12-20 17:02
 • #1322: Bạch Diện nam tử!2018-12-20 17:02
 • #1323: Hà Giải Ưu!2018-12-20 17:03
 • #1324: Phương pháp phá giải!2018-12-20 17:03
 • #1325: Chân chính thôi diễn!2018-12-20 17:03
 • #1326: Phong tiên sinh!2018-12-20 17:03
 • #1327: Cửu tổ!2018-12-20 17:04
 • #1328: Dự Lượng!2018-12-20 17:04
 • #1329: Ngươi tin tưởng trời phạt sao?2018-12-20 17:04
 • #1330: : 10 thiện chống đỡ 1 ác!2018-12-20 17:04
 • #1331: : Người người làm thiện!2018-12-20 17:04
 • #1332: : Thiên Diễn đấu!2018-12-20 17:05
 • #1333: : Khí Diễn thuật!2018-12-20 17:05
 • #1334: Đến ba khối trư cốt!2018-12-20 17:05
 • #1335: Phệ Hồn ma vật!2018-12-20 17:06
 • #1336: Cửu Cốt Tam Linh Thuật!2018-12-20 17:06
 • #1337: Tặng cho!2018-12-20 17:06
 • #1338: Đông Tín đến chiến!2018-12-20 17:06
 • #1339: Ngũ Hành Thủy Diễn Thuật!2018-12-20 17:07
 • #1340: Thập Nhất Tổ?2018-12-20 17:07
 • #1341: Phong tiên sinh đáng sợ!2018-12-20 17:07
 • #1342: Cổ Thanh Mai!2018-12-20 17:08
 • #1343: Tam đại truyền nhân!2018-12-20 17:08
 • #1344: Khiêu chiến!2018-12-20 17:08
 • #1345: Bẻ gãy nghiền nát!2018-12-20 17:08
 • #1346: Thân phận chân chính!2018-12-20 17:09
 • #1347: Phong Diễn tử!2018-12-20 17:09
 • #1348: Chân chính phía sau màn!2018-12-20 17:09
 • #1349: Lại gặp Thiên Dương!2018-12-20 17:10
 • #1350: Hiển lộ thực lực!2018-12-20 17:10
 • #1351: Hà Diễn bại trận!2018-12-20 17:10
 • #1352: Cổ Mệnh Lý đến đây!2018-12-20 17:11
 • #1353: Ý đồ!2018-12-20 17:11
 • #1354: Thiên Phật Tự!2018-12-20 17:11
 • #1355: Phục hổ đại sư!2018-12-20 17:11
 • #1356: Mắt trái chi bí!2018-12-20 17:12
 • #1357: Phật tâm thông minh!2018-12-20 17:12
 • #1358: Phật tràng!2018-12-20 17:12
 • #1359: Trí Chân!2018-12-20 17:12
 • #1360: Nhân tính bản ác!2018-12-20 17:13
 • #1361: Cái gì xa nhất?2018-12-20 17:13
 • #1362: Đối với ác nhân!2018-12-20 17:13
 • #1363: Thất tình lục dục!2018-12-20 17:14
 • #1364: Thanh Niệm!2018-12-20 17:14
 • #1365: Vĩnh hằng!2018-12-20 17:14
 • #1366: Vũ tiên tử!2018-12-20 17:14
 • #1367: Ma đao!2018-12-20 17:15
 • #1368: Lôi Phật đề nghị!2018-12-20 17:15
 • #1369: Nhập thế tức xuất thế!2018-12-20 17:15
 • #1370: Hàng Long đại sư!2018-12-20 17:16
 • #1371: Tam Sinh Nhai!2018-12-20 17:16
 • #1372: Nhao nhao đến!2018-12-20 17:16
 • #1373: Đệ nhất sinh!2018-12-20 17:16
 • #1374: Nguyệt Sơn thôn!2018-12-20 17:17
 • #1375: Để cho ta cưới ngươi làm vợ đi!2018-12-20 17:17
 • #1376: Phong Nhu y quán!2018-12-20 17:17
 • #1377: Thủ tịch y sư!2018-12-20 17:17
 • #1378: Thứ nhất y môn!2018-12-20 17:18
 • #1379: Chân chính kiếp nạn!2018-12-20 17:18
 • #1380: Đệ nhị sinh!2018-12-20 17:18
 • #1381: Lại gặp Đường Thố ngư!2018-12-20 17:19
 • #1382: So khí lực!2018-12-20 17:19
 • #1383: Ta chỉ nghĩ rèn sắt!2018-12-20 17:19
 • #1384: Tuế Nguyệt như thoi đưa!2018-12-20 17:19
 • #1385: Lại là mười năm!2018-12-20 17:19
 • #1386: Đại sát tứ phương!2018-12-20 17:20
 • #1387: Biên giới giằng co!2018-12-20 17:20
 • #1388: Ba mươi năm!2018-12-20 17:20
 • #1389: Lão Yêu Vương thức tỉnh!2018-12-20 17:21
 • #1390: Cuồng chiến!2018-12-20 17:21
 • #1391: Vĩnh viễn người thủ mộ!2018-12-20 17:21
 • #1392: Đệ tam sinh!2018-12-20 17:22
 • #1393: Phát màn thầu!2018-12-20 17:22
 • #1394: Trong lòng cô tịch!2018-12-20 17:22
 • #1395: Đào Thụ Lâm!2018-12-20 17:22
 • #1396: Thương hải tang điền!2018-12-20 17:23
 • #1397: Gieo trồng đại sư!2018-12-20 17:23
 • #1398: Mới lương thực!2018-12-20 17:23
 • #1399: Quả đào uy lực!2018-12-20 17:24
 • #1400: Trồng quả đào!2018-12-20 17:24
 • #1401: Vì sao mà sống!2018-12-20 17:24
 • #1402: Ta là Y Tiên!2018-12-20 17:25
 • #1403: Võ Thánh lại hiện ra!2018-12-20 17:25
 • #1404: Mộc nhân!2018-12-20 17:25
 • #1405: Mẫu thân vẫn luôn tại!2018-12-20 17:26
 • #1406: Tam Sinh!2018-12-20 17:26
 • #1407: Na Di Quy Nguyên trận!2018-12-20 17:26
 • #1408: Cửa vào!2018-12-20 17:26
 • #1409: Tam Sinh di tích!2018-12-20 17:27
 • #1410: Trần Thanh!2018-12-20 17:27
 • #1411: Nhân tính!2018-12-20 17:27
 • #1412: Ý thức trở về!2018-12-20 17:28
 • #1413: Phù trận!2018-12-20 17:28
 • #1414: Phá trận!2018-12-20 17:29
 • #1415: Di tích tầng thứ hai!2018-12-20 17:29
 • #1416: Cuồng Ma!2018-12-20 17:29
 • #1417: Lưỡng sinh yêu một người!2018-12-20 17:30
 • #1418: Nghiệt duyên!2018-12-20 17:30
 • #1419: Thác nước!2018-12-20 17:30
 • #1420: Nhao nhao tiến vào!2018-12-20 17:30
 • #1421: Trần Thanh biến hóa!2018-12-20 17:30
 • #1422: Mộng sao?2018-12-20 17:31
 • #1423: Sai!2018-12-20 17:31
 • #1424: Tam Sinh chí bảo!2018-12-20 17:31
 • #1425: Tranh đoạt!2018-12-20 17:31
 • #1426: Đều mang tâm tư!2018-12-20 17:32
 • #1427: Huyết chiến!2018-12-20 17:32
 • #1428: Linh trùng!2018-12-20 17:32
 • #1429: Kinh sợ thối lui!2018-12-20 17:32
 • #1430: Nhao nhao rời khỏi!2018-12-20 17:33
 • #1431: Phụ thân hướng đi!2018-12-20 17:33
 • #1432: Vạn giới lịch luyện!2018-12-20 17:33
 • #1433: Xuất phát!2018-12-20 17:33
 • #1434: Các phương phản ứng!2018-12-20 17:34
 • #1435: Nhân gian thế cục!2018-12-20 17:34
 • #1436: Sát Lục Tinh!2018-12-20 17:34
 • #1437: Bốn vị giám khảo!2018-12-20 17:35
 • #1438: Tàn bạo Kim Hữu Ngạn!2018-12-20 17:35
 • #1439: Huyết Lân Độn Địa thú!2018-12-20 17:35
 • #1440: Bảo các không gian!2018-12-20 17:35
 • #1441: Cừu gia!2018-12-20 17:36
 • #1442: Thiếu niên!2018-12-20 17:36
 • #1443: Hiểm cảnh!2018-12-20 17:36
 • #1444: Sát lục!2018-12-20 17:37
 • #1445: Bảo các tầng thứ hai!2018-12-20 17:37
 • #1446: Trăm vạn vì thiên kiêu!2018-12-20 17:37
 • #1447: Bảo các tầng thứ ba!2018-12-20 17:38
 • #1448: Bài danh thứ một ngàn!2018-12-20 17:38
 • #1449: Lãnh Diệt!2018-12-20 17:38
 • #1450: Chuẩn Tiên Thuật!2018-12-20 17:39
 • #1451: Dẫn Sinh!2018-12-20 17:39
 • #1452: Hiểm cảnh!2018-12-20 17:39
 • #1453: Phản sát!2018-12-20 17:40
 • #1454: Kiếm đạo!2018-12-20 17:40
 • #1455: Băng Phong!2018-12-20 17:41
 • #1456: Thứ bảy!2018-12-20 17:41
 • #1457: Nguy cơ!2018-12-20 17:41
 • #1458: Điên cuồng!2018-12-20 17:42
 • #1459: Cảm ngộ!2018-12-20 17:42
 • #1460: Quân Lâm!2018-12-20 17:42
 • #1461: Truy sát!2018-12-20 17:43
 • #1462: Nghiền ép!2018-12-20 17:43
 • #1463: Sát Lục cấm địa!2018-12-20 17:43
 • #1464: Chu Ngũ Hành!2018-12-20 17:44
 • #1465: Tư cách!2018-12-20 17:44
 • #1466: Cuối cùng bảy ngày!2018-12-20 17:44
 • #1467: Đuổi giết2018-12-20 17:44
 • #1468: Thanh Hồ huynh muội!2018-12-20 17:45
 • #1469: Đồng minh!2018-12-20 17:45
 • #1470: Hải Lan Thanh!2018-12-20 17:45
 • #1471: Thực lực kinh khủng!2018-12-20 17:46
 • #1472: Linh Khiếu!2018-12-20 17:46
 • #1473: Ngưng chiến!2018-12-20 17:46
 • #1474: Hai người đọ sức!2018-12-20 17:46
 • #1475: Lôi điện quét sạch!2018-12-20 17:46
 • #1476: Chín đầu Mãng Vĩ Sư!2018-12-20 17:47
 • #1477: Tử Chi ý cảnh!2018-12-20 17:47
 • #1478: Ẩm Huyết!2018-12-20 17:48
 • #1479: Tới!2018-12-20 17:48
 • #1480: Người áo xám!2018-12-20 17:48
 • #1481: Vô hình!2018-12-20 17:48
 • #1482: Một trăm lẻ chín!2018-12-20 17:49
 • #1483: Ngụy Tiên Lôi!2018-12-20 17:49
 • #1484: Sát Chi ý cảnh đại thành!2018-12-20 17:49
 • #1485: Cuồng bạo!2018-12-20 17:49
 • #1486: Dùng hết!2018-12-20 17:50
 • #1487: Thôn phệ chi lực!2018-12-20 17:50
 • #1488: Một trăm triệu Man!2018-12-20 17:50
 • #1489: Chân Giai!2018-12-20 17:50
 • #1490: Hóa Long!2018-12-20 17:51
 • #1491: Tiên Tham lệnh!2018-12-20 17:51
 • #1492: Vạn Họa Lâm!2018-12-20 17:51
 • #1493: Vòng thứ hai!2018-12-20 17:51
 • #1494: Trả thù!2018-12-20 17:52
 • #1495: Vây giết kế hoạch!2018-12-20 17:52
 • #1496: Uống rượu lão đầu nhi!2018-12-20 17:52
 • #1497: Cô độc tưởng niệm!2018-12-20 17:53
 • #1498: Sinh mệnh giá trị!2018-12-20 17:53
 • #1499: Lúc đầu mộng tưởng!2018-12-20 17:53
 • #1500: Nhân sinh!2018-12-20 17:53
 • #1501: Điên cuồng cảm ngộ!2018-12-20 17:54
 • #1502: Một bức cuối cùng!2018-12-20 17:54
 • #1503: Phong Vô Cực cái chết!2018-12-20 17:54
 • #1504: Tiến vào bên trong!2018-12-20 17:55
 • #1505: Lão ông thả câu đồ!2018-12-20 17:55
 • #1506: Câu cá!2018-12-20 17:55
 • #1507: Câu!2018-12-20 17:55
 • #1508: Kim quy!2018-12-20 17:55
 • #1509: Bại gia a!2018-12-20 17:56
 • #1510: Thanh Loan!2018-12-20 17:56
 • #1511: Quá bại gia!2018-12-20 17:56
 • #1512: Tiên Vực di tích!2018-12-20 17:57
 • #1513: Tọa kỵ!2018-12-20 17:57
 • #1514: Lại mắc câu?2018-12-20 17:57
 • #1515: Vô tận Hỏa Diễm Sơn!2018-12-20 17:58
 • #1516: Hồng Mao quái!2018-12-20 17:58
 • #1517: Tiên thú dị tộc yêu binh!2018-12-20 17:58
 • #1518: Cự Nhĩ Man thỏ!2018-12-20 17:59
 • #1519: Nghe!2018-12-20 17:59
 • #1520: Ban ân!2018-12-20 17:59
 • #1521: Nguyệt Lượng Hồ!2018-12-20 18:00
 • #1522: Nam đồng!2018-12-20 18:00
 • #1523: Song Động Sơn!2018-12-20 18:00
 • #1524: Bi kịch Chu Ngũ Hành!2018-12-20 18:01
 • #1525: Huyết đằng tiến hóa!2018-12-20 18:01
 • #1526: Thiên Dương cảnh!2018-12-20 18:01
 • #1527: Sâu trong tinh không!2018-12-20 18:01
 • #1528: Bạch Tham!2018-12-20 18:01
 • #1529: Tai nạn thôn!2018-12-20 18:02
 • #1530: Tử vong danh sách!2018-12-20 18:02
 • #1531: Chọn trúng người!2018-12-20 18:02
 • #1532: Thiên tai đến!2018-12-20 18:02
 • #1533: Bại!2018-12-20 18:02
 • #1534: Cổ Phong đạo tâm!2018-12-20 18:02
 • #1535: Ấm áp!2018-12-20 18:02
 • #1536: Lột xác!2018-12-20 18:03
 • #1537: Đường Nhi!2018-12-20 18:03
 • #1538: Bạo tẩu!2018-12-20 18:03
 • #1539: Dung hợp Nghịch chi lực!2018-12-20 18:03
 • #1540: Quy Thủy!2018-12-20 18:03
 • #1541: Oan hồn quấn thân!2018-12-20 18:03
 • #1542: Lâm Hải!2018-12-20 18:04
 • #1543: Ký ức!2018-12-20 18:04
 • #1544: Cản Thi phái!2018-12-20 18:04
 • #1545: Bắt!2018-12-20 18:04
 • #1546: Ma Ngũ!2018-12-20 18:04
 • #1547: Kế hoạch!2018-12-20 18:05
 • #1548: Rời đi!2018-12-20 18:05
 • #1549: Ẩn tàng!2018-12-20 18:05
 • #1550: Thiên Ưng Vệ!2018-12-20 18:05
 • #1551: Giằng co!2018-12-20 18:05
 • #1552: Bại lộ!2018-12-20 18:06
 • #1553: Lẩn trốn vào hư không!2018-12-20 18:06
 • #1554: Bản tôn bế quan!2018-12-20 18:06
 • #1555: Tà Kính Không xuất quan!2018-12-20 18:06
 • #1556: Quần hùng tranh giành!2018-12-20 18:06
 • #1557: Mưa gió nổi lên!2018-12-20 18:06
 • #1558: Tà Đế!2018-12-20 18:06
 • #1559: Giang Đế!2018-12-20 18:07
 • #1560: Tam đế quyết chiến!2018-12-20 18:07
 • #1561: Hết sức căng thẳng!2018-12-20 18:07
 • #1562: Giáng lâm!2018-12-20 18:07
 • #1563: Bái kiến Đế tử!2018-12-20 18:07
 • #1564: Độc chiến tam đế!2018-12-20 18:08
 • #1565: Từng cái nghiền ép!2018-12-20 18:08
 • #1566: Liên thủ một trận chiến!2018-12-20 18:08
 • #1567: Lăng!2018-12-20 18:08
 • #1568: Phong Đế!2018-12-20 18:08
 • #1569: Rút ra huyết mạch!2018-12-20 18:08
 • #1570: Thẳng hướng Ma Cung!2018-12-20 18:09
 • #1571: Huyết tẩy!2018-12-20 18:09
 • #1572: Tà Kính Không chết!2018-12-20 18:09
 • #1573: Côn!2018-12-20 18:09
 • #1574: Đăng cơ!2018-12-20 18:09
 • #1575: Hận!2018-12-20 18:10
 • #1576: Chủ nô!2018-12-20 18:10
 • #1577: Khác biệt chân tướng!2018-12-20 18:10
 • #1578: Hải Tiên giáng lâm!2018-12-20 18:10
 • #1579: Băng Sơn tan vỡ!2018-12-20 18:10
 • #1580: Hải Tiên kinh khủng!2018-12-20 18:11
 • #1581: Phân thân trở về!2018-12-20 18:11
 • #1582: Đạo thứ năm phong ấn!2018-12-20 18:11
 • #1583: Tử Hồn Điệp Mãng!2018-12-20 18:11
 • #1584: Tam ý Chân Long!2018-12-20 18:11
 • #1585: Hài nhi Linh Ngọc!2018-12-20 18:11
 • #1586: Dược!2018-12-20 18:12
 • #1587: Vì hắn!2018-12-20 18:12
 • #1588: Phụ thân!2018-12-20 18:12
 • #1589: Thôn phệ!2018-12-20 18:12
 • #1590: Chốn cũ giai nhân!2018-12-20 18:12
 • #1591: Cảnh còn người mất!2018-12-20 18:12
 • #1592: Hồn thụ!2018-12-20 18:13
 • #1593: Gặp lại Thanh Nhiên!2018-12-20 18:13
 • #1594: Bạch Nhi!2018-12-20 18:13
 • #1595: Hồi Cổ Ma điện!2018-12-20 18:13
 • #1596: Đại Ma lão tổ!2018-12-20 18:13
 • #1597: Đại Ma chuyển thế!2018-12-20 18:13
 • #1598: Gặp lại Thanh Niệm!2018-12-20 18:14
 • #1599: Mang về!2018-12-20 18:14
 • #1600: Đạo Nhất tông!2018-12-20 18:14
 • #1601: Cửu Sơn kiếm trận!2018-12-20 18:14
 • #1602: Ân oán!2018-12-20 18:14
 • #1603: Bạo tẩu!2018-12-20 18:14
 • #1604: Chân tướng!2018-12-20 18:15
 • #1605: Thượng Thanh Đạo Nhân!2018-12-20 18:15
 • #1606: Nguyên do!2018-12-20 18:15
 • #1607: Ta nguyện ý hi sinh!2018-12-20 18:15
 • #1608: Nhu Nhi phục sinh!2018-12-20 18:15
 • #1609: Người áo đen lại hiện ra!2018-12-20 18:15
 • #1610: Âm Bà tử xuất hiện!2018-12-20 18:16
 • #1611: Toái Phách Diệt Tình Quyết!2018-12-20 18:16
 • #1612: Vô Tình Nhu Nhi2018-12-20 18:16
 • #1613: Tín ngưỡng Phong Đế!2018-12-20 18:16
 • #1614: Cửu Châu dị tượng!2018-12-20 18:16
 • #1615: Tiên cốt!2018-12-20 18:16
 • #1616: Chư cường đến!2018-12-20 18:17
 • #1617: Cố nhân mối hận!2018-12-20 18:17
 • #1618: Thiên kiêu tề tụ!2018-12-20 18:17
 • #1619: Thứ năm Cổ Nguyên!2018-12-20 18:17
 • #1620: Tiên cốt ra!2018-12-20 18:17
 • #1621: Vì Cửu Châu!2018-12-20 18:17
 • #1622: Thảm liệt!2018-12-20 18:18
 • #1623: Thanh niên tóc trắng!2018-12-20 18:18
 • #1624: Cửu Châu lực lượng!2018-12-20 18:18
 • #1625: Cấm địa phát uy!2018-12-20 18:18
 • #1626: Trông chờ!2018-12-20 18:18
 • #1627: Vạn người vây giết!2018-12-20 18:19
 • #1628: Dị sắc Thiên Lôi!2018-12-20 18:19
 • #1629: Lôi Độn!2018-12-20 18:19
 • #1630: Trảm giới chủ!2018-12-20 18:19
 • #1631: Cường thế!2018-12-20 18:19
 • #1632: Càng đánh càng mạnh!2018-12-20 18:19
 • #1633: Tử Lôi hiện!2018-12-20 18:20
 • #1634: Khủng hoảng!2018-12-20 18:20
 • #1635: Âm Lôi Kiếp!2018-12-20 18:20
 • #1636: Mười!2018-12-20 18:20
 • #1637: Cửu Lôi trái tim!2018-12-20 18:20
 • #1638: Bản Nguyên chi lôi!2018-12-20 18:20
 • #1639: Cửu Cốt thủ hộ!2018-12-21 00:50
 • #1640: Mười lần Lôi Kiếp!2018-12-21 00:51
 • #1641: Vô địch!2018-12-21 00:51
 • #1642: Trảm Côn Luân!2018-12-21 00:51
 • #1643: Vạn giới chi chủ!2018-12-21 00:51
 • #1644: Lại vào Tiên phủ!2018-12-21 00:51
 • #1645: Thanh Hóa Long phó thác!2018-12-21 00:52
 • #1646: Trấn áp!2018-12-21 00:52
 • #1647: Triệu Nô!2018-12-21 00:52
 • #1648: Tru Thiên các!2018-12-21 00:52
 • #1649: Vạn sự sẵn sàng!2018-12-21 00:53
 • #1650: Tiếp dẫn giả!2018-12-21 00:53
 • #1651: Tiên phổ!2018-12-21 00:53
 • #1652: Bán tam phẩm!2018-12-21 00:53
 • #1653: Lựa chọn Tinh Thần!2018-12-21 00:54
 • #1654: Âm Nữ Tinh!2018-12-21 00:54
 • #1655: Nội tình!2018-12-21 00:54
 • #1656: Người quen!2018-12-21 00:55
 • #1657: Làm lớn chuyện!2018-12-21 00:55
 • #1658: Ô Long!2018-12-21 00:56
 • #1659: Tô Mị Ly!2018-12-21 00:56
 • #1660: Động phủ!2018-12-21 00:56
 • #1661: Tu hành!2018-12-21 00:56
 • #1662: Cửu hệ tiên lực!2018-12-21 00:57
 • #1663: Nghèo!2018-12-21 00:57
 • #1664: Một nhóm kỳ hoa!2018-12-21 00:57
 • #1665: Thần Hội!2018-12-21 00:57
 • #1666: Tam các!2018-12-21 00:58
 • #1667: Nhận nhiệm vụ!2018-12-21 00:58
 • #1668: Đinh cấp nhiệm vụ!2018-12-21 00:58
 • #1669: Man Thể Tinh người tới!2018-12-21 00:58
 • #1670: Lam Thủy Mãng!2018-12-21 00:59
 • #1671: Cổ Phong tâm tư!2018-12-21 00:59
 • #1672: Yêu tộc Lôi Kiếp!2018-12-21 00:59
 • #1673: Tất cả đều là diễn kỹ phái!2018-12-21 01:00
 • #1674: Diễn kỹ siêu thần!2018-12-21 01:00
 • #1675: Man cốt!2018-12-21 01:00
 • #1676: Hoàn mỹ!2018-12-21 01:00
 • #1677: Nguyên do!2018-12-21 01:01
 • #1678: Chấn kinh!2018-12-21 01:01
 • #1679: Bái sư!2018-12-21 01:01
 • #1680: Tiên thạch!2018-12-21 01:02
 • #1681: Ngày giảng đạo!2018-12-21 01:02
 • #1682: Giảng Đạo phong!2018-12-21 01:02
 • #1683: Không người hỏi thăm!2018-12-21 01:02
 • #1684: Giảng Tuế Nguyệt!2018-12-21 01:03
 • #1685: Như cũ rất nghèo!2018-12-21 01:03
 • #1686: Hiểu lầm!2018-12-21 01:03
 • #1687: Mộ Dung Cơ!2018-12-21 01:04
 • #1688: Man Lực đan!2018-12-21 01:04
 • #1689: Cổ trưởng lão hỏa!2018-12-21 01:04
 • #1690: Đại Hồ Tử!2018-12-21 01:04
 • #1691: Mục tiêu xuất hiện!2018-12-21 01:05
 • #1692: Âm người thật sự sảng khoái!2018-12-21 01:05
 • #1693: Tìm kiếm Đại Hồ Tử!2018-12-21 01:05
 • #1694: Một vòng mới!2018-12-21 01:05
 • #1695: Lần nữa bố cục!2018-12-21 01:05
 • #1696: Chồng chất sơn động!2018-12-21 01:06
 • #1697: Phía dưới mặt đất thạch thất!2018-12-21 01:06
 • #1698: Liên tục đảo ngược!2018-12-21 01:06
 • #1699: Vạn Nguyên thủy tới tay!2018-12-21 01:06
 • #1700: Tiên Vương truyền nhân!2018-12-21 01:06
 • #1701: Đạo Hoàng truyền thuyết!2018-12-21 01:07
 • #1702: Tuế nguyệt diễn vạn vật!2018-12-21 01:07
 • #1703: Tuế nguyệt trung thủy!2018-12-21 01:07
 • #1704: Trưởng lão tới nghe đạo!2018-12-21 01:07
 • #1705: Tĩnh!2018-12-21 01:07
 • #1706: Chi Lan khó xử!2018-12-21 01:08
 • #1707: Dương Diễm Tinh người tới!2018-12-21 01:08
 • #1708: Chi Lan dụng kế!2018-12-21 01:08
 • #1709: Móng heo lấy ra!2018-12-21 01:08
 • #1710: Tuế Nguyệt gia tốc!2018-12-21 01:08
 • #1711: Tình Lệ tộc!2018-12-21 01:09
 • #1712: Ta tới đi!2018-12-21 01:09
 • #1713: Họa Tinh hậu duệ!2018-12-21 01:09
 • #1714: Phản Tổ thuật!2018-12-21 01:09
 • #1715: Yểu Điệu xuất chiến!2018-12-21 01:09
 • #1716: Đại rang người sống!2018-12-21 01:10
 • #1717: Chu Vận phát uy!2018-12-21 01:10
 • #1718: Triệt để chấn nhiếp!2018-12-21 01:10
 • #1719: Bất luận kẻ nào?2018-12-21 01:10
 • #1720: Thu hoạch phong phú!2018-12-21 01:10
 • #1721: Điên cuồng bắt đầu!2018-12-21 01:11
 • #1722: Tinh chủ đàm luận!2018-12-21 01:11
 • #1723: Kim Đao Hành giận!2018-12-21 01:11
 • #1724: Thủy linh hải thành!2018-12-21 01:11
 • #1725: Thần thông Thủy Tinh Thần!2018-12-21 01:11
 • #1726: Trảm Hồ Tử liên minh!2018-12-21 01:12
 • #1727: Tiên Bảo các!2018-12-21 01:12
 • #1728: Con đường phát tài!2018-12-21 01:12
 • #1729: Đan sư đệ tử!2018-12-21 01:12
 • #1730: Gia sư Lạc Đan Hành!2018-12-21 01:12
 • #1731: Thất kính thất kính!2018-12-21 01:13
 • #1732: Mộng!2018-12-21 01:13
 • #1733: Âu Dương Tuyết!2018-12-21 01:13
 • #1734: Hắc rương loa!2018-12-21 01:13
 • #1735: Đan đạo công địch!2018-12-21 01:13
 • #1736: Tửu đạo nhân!2018-12-21 01:14
 • #1737: Tu Linh đấu!2018-12-21 01:14
 • #1738: Vạn Dược tiên thụ!2018-12-21 01:14
 • #1739: Mười vạn loại!2018-12-21 01:14
 • #1740: Một đường tiêu thăng!2018-12-21 01:14
 • #1741: Ai là bàn đạp?2018-12-21 01:15
 • #1742: Linh Tham đệ nhất!2018-12-21 01:15
 • #1743: Chúng ta đan tu!2018-12-21 01:15
 • #1744: Cao ngạo tâm!2018-12-21 01:15
 • #1745: Thành giao!2018-12-21 01:15
 • #1746: Giống như một người nam nhân!2018-12-21 01:16
 • #1747: Thiên phú kinh khủng!2018-12-21 01:16
 • #1748: Điên cuồng!2018-12-21 01:16
 • #1749: Chấn động Thảo Mộc bảng!2018-12-21 01:16
 • #1750: Bạch Tử Vân!2018-12-21 01:16
 • #1751: Thay đổi chủ ý!2018-12-21 01:17
 • #1752: Nhị lão ước định!2018-12-21 01:17
 • #1753: Học đồ vô địch!2018-12-21 01:17
 • #1754: Thanh danh vang dội!2018-12-21 01:17
 • #1755: Tửu lão đầu nhi!2018-12-21 01:17
 • #1756: Thoáng qua năm năm!2018-12-21 01:18
 • #1757: Liên quan tới chòm râu!2018-12-21 01:18
 • #1758: Phản hố!2018-12-21 01:18
 • #1759: Tiên thạch tới tay!2018-12-21 01:18
 • #1760: Cưỡi Đà Điểu tiểu bạch kiểm!2018-12-21 01:18
 • #1761: Một cái xương cốt!2018-12-21 01:19
 • #1762: Lý Mậu xuất thủ!2018-12-21 01:19
 • #1763: Cổ phù!2018-12-21 01:19
 • #1764: Ung dung tới tay!2018-12-21 01:19
 • #1765: Thiên phú Yêu thú!2018-12-21 01:19
 • #1766: Tinh chủ đấu phú!2018-12-21 01:20
 • #1767: Cổ Tiên chi huyết!2018-12-21 01:20
 • #1768: Huyết cầu!2018-12-21 01:20
 • #1769: Lương tâm!2018-12-21 01:20
 • #1770: Tiếp tục hố!2018-12-21 01:20
 • #1771: Phát!2018-12-21 01:21
 • #1772: Thân phận bại lộ!2018-12-21 01:21
 • #1773: Tham Du Trường nộ!2018-12-21 01:21
 • #1774: Bài danh tiêu thăng!2018-12-21 01:21
 • #1775: Thanh Sơn - Thập Lục Kiệt!2018-12-21 01:21
 • #1776: Hạng Thủy Hỏa!2018-12-21 01:22
 • #1777: Tham Thành Linh!2018-12-21 01:22
 • #1778: Phượng Đạo Cô!2018-12-21 01:22
 • #1779: Trận chiến mở màn Tam Giai!2018-12-21 01:22
 • #1780: Quả đào hiển uy!2018-12-21 01:22
 • #1781: Chấn động Linh Tham!2018-12-21 01:23
 • #1782: Lôi đình thú cốt!2018-12-21 01:23
 • #1783: Tam cường vây khốn!2018-12-21 01:23
 • #1784: Cổ Tiên ngón tay!2018-12-21 01:23
 • #1785: Chấn nhiếp quần hùng!2018-12-21 01:23
 • #1786: Ôm cây đợi thỏ!2018-12-21 01:24
 • #1787: Lấy lớn lấn nhỏ?2018-12-21 01:24
 • #1788: Liên tiếp xuất thủ!2018-12-21 01:24
 • #1789: Diệp công tử?2018-12-21 01:24
 • #1790: Kim Đao Hành đến!2018-12-21 01:24
 • #1791: Ngươi không xứng!2018-12-21 01:25
 • #1792: Trở về!2018-12-21 01:25
 • #1793: Cổ Vô Tình!2018-12-21 01:25
 • #1794: Vương cấp tiên bảo!2018-12-21 01:25
 • #1795: Quần hùng tề tụ!2018-12-21 01:25
 • #1796: Thần thông lại hiện ra!2018-12-21 01:26
 • #1797: Bảo thành!2018-12-21 01:26
 • #1798: Trung tăng lên!2018-12-21 01:26
 • #1799: Tôn Vũ Nhi độ kiếp!2018-12-21 01:26
 • #1800: Hội võ quy tắc!2018-12-21 01:26
 • #1801: Cổ Phong kế hoạch!2018-12-21 01:27
 • #1802: Đạo Tham bia!2018-12-21 01:27
 • #1803: Cổ Phong đến!2018-12-21 01:27
 • #1804: Không nghĩ quá chói mắt!2018-12-21 01:27
 • #1805: Hắc sắc quang cầu!2018-12-21 01:27
 • #1806: Sầu Bích bại!2018-12-21 01:27
 • #1807: Hắc Vụ lôi!2018-12-21 01:28
 • #1808: Một cái công bằng!2018-12-21 01:28
 • #1809: Ngươi là nam nhân!2018-12-21 01:28
 • #1810: Vòng thứ hai!2018-12-21 01:28
 • #1811: Thủ hộ khối lỗi!2018-12-21 01:29
 • #1812: Còn chưa đủ!2018-12-21 01:29
 • #1813: Định Thân thuật hiển uy!2018-12-21 01:29
 • #1814: Tưởng thưởng phong phú!2018-12-21 01:29
 • #1815: Gặp người quen!2018-12-21 01:29
 • #1816: Thắng!2018-12-21 01:30
 • #1817: Liên chiến liên thắng!2018-12-21 01:30
 • #1818: Gặp lại cố nhân!2018-12-21 01:30
 • #1819: Tiến vào mười vị trí đầu!2018-12-21 01:30
 • #1820: Khí vận nghịch thiên!2018-12-21 01:30
 • #1821: Thực lực chân chính!2018-12-21 01:31
 • #1822: Thánh tử Cổ Phong!2018-12-21 01:31
 • #1823: Chân còn đau không?2018-12-21 01:31
 • #1824: Na Di tiên ấn!2018-12-21 01:31
 • #1825: Linh Tham tiên trì!2018-12-21 01:31
 • #1826: Cổ Phong suy đoán!2018-12-21 01:32
 • #1827: Hà Tiểu Đạo đến đây!2018-12-21 01:32
 • #1828: Phía sau màn tìm được!2018-12-21 01:32
 • #1829: Giết tới Yêm Nhân Tinh!2018-12-21 01:32
 • #1830: Cửu hoàng tử!2018-12-21 01:33
 • #1831: Vương Triều dư nghiệt!2018-12-21 01:33
 • #1832: Bày mưu nghĩ kế!2018-12-21 01:33
 • #1833: Sát Tự Thánh quyển!2018-12-21 01:33
 • #1834: Tiên Vương chi chiến!2018-12-21 01:33
 • #1835: Lại gặp Vương Hạc!2018-12-21 01:34
 • #1836: Hạng nhất đếm ngược!2018-12-21 01:34
 • #1837: Tiến về Kim Bằng!2018-12-21 01:34
 • #1838: Đan đấu võ đấu!2018-12-21 01:34
 • #1839: Kim Bằng Tinh!2018-12-21 01:34
 • #1840: Gặp lại Vô Tình!2018-12-21 01:35
 • #1841: Chu Bạch Tiêu!2018-12-21 01:35
 • #1842: Cổ Vô Tình cường đại!2018-12-21 01:35
 • #1843: Sờ mặt!2018-12-21 01:35
 • #1844: Chiếm thượng phong!2018-12-21 01:35
 • #1845: Huyết Chiến thư!2018-12-21 01:35
 • #1846: Không biết xấu hổ!2018-12-21 01:36
 • #1847: Thanh danh truyền xa!2018-12-21 01:36
 • #1848: Kim Bằng Tiên Hoàng!2018-12-21 01:36
 • #1849: Đan hội bắt đầu!2018-12-21 01:36
 • #1850: Hèn nhát!2018-12-21 01:36
 • #1851: Cuồng!2018-12-21 01:36
 • #1852: Kinh diễm bắt đầu!2018-12-21 01:37
 • #1853: Cao nhân!2018-12-21 01:37
 • #1854: Chiến Kim Huyền!2018-12-21 01:37
 • #1855: Ta thua!2018-12-21 01:37
 • #1856: Luyện Dược đan hội!2018-12-21 01:38
 • #1857: Lần nữa khiêu chiến!2018-12-21 01:38
 • #1858: Chỉ có thể một loại!2018-12-21 01:38
 • #1859: Nhị Giai Thập Lô!2018-12-21 01:38
 • #1860: Tam lực kiểm trắc!2018-12-21 01:38
 • #1861: Cổ Tiên huyết mạch!2018-12-21 01:39
 • #1862: Bát hoàng tử!2018-12-21 01:39
 • #1863: Vô địch!2018-12-21 01:39
 • #1864: Cùng ta về nhà!2018-12-21 01:39
 • #1865: Nhục thân vô địch!2018-12-21 01:40
 • #1866: Huyết sắc mạch lạc!2018-12-21 01:40
 • #1867: Càn Khôn chung!2018-12-21 01:40
 • #1868: Ngươi quá yếu!2018-12-21 01:40
 • #1869: Triển Bá Thiên!2018-12-21 01:40
 • #1870: Vạn Huyết Chưởng!2018-12-21 01:41
 • #1871: Giải phong!2018-12-21 01:41
 • #1872: Lục Giai tiên bảo!2018-12-21 01:41
 • #1873: Triển Trường Huyền!2018-12-21 01:41
 • #1874: Lại gặp Cổ phù!2018-12-21 01:41
 • #1875: Cuối cùng thần thông!2018-12-21 01:42
 • #1876: Vô Tình xuất thủ!2018-12-21 01:42
 • #1877: Triển Bạch Điêu!2018-12-21 01:42
 • #1878: Kim Khẩu Ngọc Ngôn!2018-12-21 01:42
 • #1879: Song Ngư ngọc!2018-12-21 01:42
 • #1880: Ác Quỷ chiến phủ!2018-12-21 01:43
 • #1881: Thiên Ưng Vệ xuất hiện!2018-12-21 01:43
 • #1882: Liệt Diễm Thần Viên!2018-12-21 01:43
 • #1883: Không Không cái chết!2018-12-21 01:43
 • #1884: Sát Tiên lại đến!2018-12-21 01:43
 • #1885: Điên cuồng!2018-12-21 01:44
 • #1886: Tam Đại Sát Tiên!2018-12-21 01:44
 • #1887: Sát Lục Chân Long!2018-12-21 01:44
 • #1888: Cuối cùng thủ đoạn!2018-12-21 01:44
 • #1889: Kết thúc!2018-12-21 01:45
 • #1890: Thất Bia cấm địa!2018-12-21 01:45
 • #1891: Ngẩn người!2018-12-21 01:45
 • #1892: Thiên Kim Tinh!2018-12-21 01:45
 • #1893: Thất Thánh Phong!2018-12-21 01:45
 • #1894: Hoàng Kim Thánh tộc!2018-12-21 01:46
 • #1895: Cửu Cấp huyết mạch!2018-12-21 01:46
 • #1896: Các loại tạo hóa!2018-12-21 01:46
 • #1897: Kim Tiêu Ngưng!2018-12-21 01:46
 • #1898: Trầm tĩnh đạo tâm!2018-12-21 01:46
 • #1899: Tương lai phương hướng!2018-12-21 01:47
 • #1900: Hoàng Kim Thánh tộc diễn biến!2018-12-21 01:47
 • #1901: Kim Lưu Nhi nguyện vọng!2018-12-21 01:47
 • #1902: Lưu nhi đi!2018-12-21 01:47
 • #1903: Kim Cực Quyết!2018-12-21 01:47
 • #1904: Hoàng Thiên Tường!2018-12-21 01:48
 • #1905: Kim Mộc Thánh Phong!2018-12-21 01:48
 • #1906: Nơi ghi danh!2018-12-21 01:48
 • #1907: Chu Tiểu Bàng!2018-12-21 01:48
 • #1908: Trước mặt mọi người đánh mặt!2018-12-21 01:49
 • #1909: Kim sư thúc!2018-12-21 01:49
 • #1910: Quang đầu trưởng lão!2018-12-21 01:49
 • #1911: Thảo Dược khu!2018-12-21 01:49
 • #1912: Mặt nạ tu giả!2018-12-21 01:49
 • #1913: Ấm áp!2018-12-21 01:50
 • #1914: Đan đấu lôi đài!2018-12-21 01:50
 • #1915: Loại thứ sáu!2018-12-21 01:50
 • #1916: Tóc trắng trưởng lão!2018-12-21 01:50
 • #1917: Nghịch Thiên Sinh Phát đan!2018-12-21 01:51
 • #1918: Thường Thanh đại sư!2018-12-21 01:51
 • #1919: Mũ rơm thiên kiêu!2018-12-21 01:51
 • #1920: Cảm động!2018-12-21 01:51
 • #1921: Lâm Diệu Nhi giận!2018-12-21 01:51
 • #1922: Chặn đường!2018-12-21 01:51
 • #1923: Tóc trắng sư đệ!2018-12-21 01:52
 • #1924: Huyền Độc trình diện!2018-12-21 01:52
 • #1925: Thường Thanh đến!2018-12-21 01:52
 • #1926: Hóa giải!2018-12-21 01:52
 • #1927: Cô cô!2018-12-21 01:53
 • #1928: Tàn Thổ Tiên Khư!2018-12-21 01:53
 • #1929: Tề tụ!2018-12-21 01:53
 • #1930: Hư Không ma thú!2018-12-21 01:53
 • #1931: Thiếu phong chủ khiêu khích!2018-12-21 01:53
 • #1932: Luận bàn!2018-12-21 01:54
 • #1933: Dược Thuật!2018-12-21 01:54
 • #1934: Bát Linh Kim Lôi châu!2018-12-21 01:54
 • #1935: Ma thú đàn!2018-12-21 01:54
 • #1936: Chân thực mục tiêu!2018-12-21 01:54
 • #1937: Ma thú điên cuồng!2018-12-21 01:55
 • #1938: Xuất thủ!2018-12-21 01:55
 • #1939: Hồng sắc yên vụ!2018-12-21 01:55
 • #1940: Xuất thủ lần nữa!2018-12-21 01:55
 • #1941: Hắc thủ phía sau màn!2018-12-21 01:55
 • #1942: Tu dưỡng!2018-12-21 01:56
 • #1943: Quá cảm động!2018-12-21 01:56
 • #1944: Lịch luyện bắt đầu!2018-12-21 01:56
 • #1945: Toàn bộ bạo tẩu!2018-12-21 01:56
 • #1946: Cứu viện bắt đầu!2018-12-21 01:56
 • #1947: Tôi luyện!2018-12-21 01:57
 • #1948: Tiếp tục cứu giúp!2018-12-21 01:57
 • #1949: Lục Giai Tiên thú!2018-12-21 01:57
 • #1950: Trước tiên cứu nội môn!2018-12-21 01:58
 • #1951: Trước tiên cứu ta!2018-12-21 01:58
 • #1952: Ngươi không có tư cách sống!2018-12-21 01:58
 • #1953: Đi!2018-12-21 01:58
 • #1954: Gian tế!2018-12-21 01:59
 • #1955: Phong chủ nghĩ cách cứu viện!2018-12-21 01:59
 • #1956: Kế hoạch!2018-12-21 01:59
 • #1957: Trúng kế!2018-12-21 01:59
 • #1958: Dưới mặt đất dòng suối!2018-12-21 01:59
 • #1959: Kim sắc sinh linh!2018-12-21 01:59
 • #1960: Ai là gian tế!2018-12-21 02:00
 • #1961: Khôn đạo nhân!2018-12-21 02:00
 • #1962: Hoàng cấp sinh linh!2018-12-21 02:00
 • #1963: Hoàng Kim cự thi!2018-12-21 02:00
 • #1964: Ba người đến!2018-12-21 02:00
 • #1965: Kim quang nhập thể!2018-12-21 02:01
 • #1966: Thất Phong đạo tràng!2018-12-21 02:01
 • #1967: Gian tế danh tiếng!2018-12-21 02:01
 • #1968: Nhất Đại lão tổ!2018-12-21 02:01
 • #1969: Nguyên do!2018-12-21 02:01
 • #1970: Hoàng Kim Thánh tử!2018-12-21 02:02
 • #1971: Một thân phận khác!2018-12-21 02:02
 • #1972: Tiên Cốt sơn!2018-12-21 02:02
 • #1973: Mười hai mạch!2018-12-21 02:02
 • #1974: Kim Chỉ đồ đằng!2018-12-21 02:02
 • #1975: Độ hóa!2018-12-21 02:02
 • #1976: Gặp đại vận!2018-12-21 02:03
 • #1977: Đều mộng!2018-12-21 02:03
 • #1978: Cửu Cung Nhi!2018-12-21 02:03
 • #1979: Ân công!2018-12-21 02:03
 • #1980: Rốt cuộc là ai?2018-12-21 02:03
 • #1981: Báo ân!2018-12-21 02:04
 • #1982: Độ Chi ý cảnh!2018-12-21 02:04
 • #1983: Hồn Thiên Tuấn!2018-12-21 02:04
 • #1984: Người một nhà!2018-12-21 02:04
 • #1985: Chấp Pháp giả!2018-12-21 02:04
 • #1986: Diệp Phương Đình!2018-12-21 02:05
 • #1987: Thượng Phẩm cốt bảo!2018-12-21 02:05
 • #1988: Phi Lăng!2018-12-21 02:05
 • #1989: Che chở!2018-12-21 02:05
 • #1990: Đệ nhất!2018-12-21 02:05
 • #1991: Lại gặp Thiên Thành Hải!2018-12-21 02:05
 • #1992: Gian tế Kim Phong!2018-12-21 02:06
 • #1993: Giằng co!2018-12-21 02:06
 • #1994: Thập Cấp huyết mạch!2018-12-21 02:06
 • #1995: Ký ức hình tượng!2018-12-21 02:06
 • #1996: Chân tướng rõ ràng!2018-12-21 02:06
 • #1997: Ba loại lễ vật!2018-12-21 02:07
 • #1998: Tùng Thử đạo nhân!2018-12-21 02:07
 • #1999: Nữ đồng thi thể!2018-12-21 02:07
 • #2000: Cổ gia địch nhân!2018-12-21 02:07
 • #2001: Thái Cực hỏa!2018-12-21 02:08
 • #2002: Thành toàn chuyện tốt!2018-12-21 02:08
 • #2003: Tiên thạch tiên bảo!2018-12-21 02:08
 • #2004: Phong Lôi trận pháp!2018-12-21 02:08
 • #2005: Trận pháp thần thông!2018-12-21 02:09
 • #2006: Tiên dịch!2018-12-21 02:09
 • #2007: Trong hư không!2018-12-21 02:09
 • #2008: Một quyền phá trận!2018-12-21 02:09
 • #2009: Bi kịch thiên kiêu!2018-12-21 02:09
 • #2010: Khuất nhục!2018-12-21 02:09
 • #2011: Ép người quá đáng!2018-12-21 02:10
 • #2012: Khinh thị!2018-12-21 02:10
 • #2013: Không đủ tư cách!2018-12-21 02:10
 • #2014: Uy thế!2018-12-21 02:10
 • #2015: Điều kiện!2018-12-21 02:10
 • #2016: Nhu nhược!2018-12-21 02:11
 • #2017: Tạo hóa!2018-12-21 02:11
 • #2018: Cấp thấp Tiên Thú lâm!2018-12-21 02:11
 • #2019: Phong Kiếm kiếp!2018-12-21 02:11
 • #2020: Đoạn tình!2018-12-21 02:11
 • #2021: Hoàng cấp cường giả!2018-12-21 02:12
 • #2022: Thất Phong giao đấu!2018-12-21 02:12
 • #2023: Khiêu chiến Kim Lôi!2018-12-21 02:12
 • #2024: Trực tiếp nghiền ép!2018-12-21 02:12
 • #2025: Hắn còn có thể chiến!2018-12-21 02:12
 • #2026: Hắn nhận ta!2018-12-21 02:13
 • #2027: Đại biểu nội môn!2018-12-21 02:13
 • #2028: Huyết mạch áp chế!2018-12-21 02:13
 • #2029: Hạch tâm giao đấu!2018-12-21 02:13
 • #2030: Tần Thanh Phong bại!2018-12-21 02:13
 • #2031: Hoàng Thiên Tường trở về!2018-12-21 02:14
 • #2032: Ngươi là Thánh tử?2018-12-21 02:14
 • #2033: Cường thế xuất thủ!2018-12-21 02:14
 • #2034: Danh chính ngôn thuận!2018-12-21 02:14
 • #2035: Ngũ Chỉ Kim Sơn!2018-12-21 02:14
 • #2036: Băng Nguyệt Băng!2018-12-22 00:48
 • #2037: Nhục thân vô địch!2018-12-22 00:49
 • #2038: Tối cường kiếm nô!2018-12-22 00:49
 • #2039: Ý cảnh vô địch!2018-12-22 00:49
 • #2040: Ý cảnh vô địch!2018-12-22 00:49
 • #2041: Ngươi là Đào Bảo!2018-12-22 00:50
 • #2042: Lấy mạng đổ ước!2018-12-22 00:50
 • #2043: Lôi Hồn Chỉ!2018-12-22 00:51
 • #2044: Ngươi liền chết trước!2018-12-22 00:51
 • #2045: Hoàng sư đệ!2018-12-22 00:51
 • #2046: Cho Kim Phong!2018-12-22 00:51
 • #2047: Nhân họa đắc phúc!2018-12-22 00:52
 • #2048: Trăm năm như thoi đưa!2018-12-22 00:52
 • #2049: Bồi luyện!2018-12-22 00:52
 • #2050: Chấp nhất Cửu hoàng tử!2018-12-22 00:53
 • #2051: Cổ gia người tới!2018-12-22 00:53
 • #2052: Khinh thường một trận chiến!2018-12-22 00:53
 • #2053: Sáo lộ!2018-12-22 00:54
 • #2054: Cự Man thể!2018-12-22 00:54
 • #2055: Tiên Khí Pháp Tướng!2018-12-22 00:54
 • #2056: Lần nữa sáo lộ!2018-12-22 00:55
 • #2057: Tiên Đạo tam giai!2018-12-22 00:56
 • #2058: Kết thúc!2018-12-22 00:56
 • #2059: Không bỏ xuống được!2018-12-22 00:56
 • #2060: Lại là hắn!2018-12-22 00:57
 • #2061: Ôm cây đợi thỏ!2018-12-22 00:57
 • #2062: Truy kích!2018-12-22 00:57
 • #2063: Chính Thiên môn!2018-12-22 00:58
 • #2064: Ngọc sư khối lỗi!2018-12-22 00:58
 • #2065: Liều chết chém giết!2018-12-22 00:59
 • #2066: Ma tu thủ đoạn!2018-12-22 00:59
 • #2067: Tam tướng cứu viện!2018-12-22 01:00
 • #2068: Thoát khốn phương pháp!2018-12-22 01:00
 • #2069: Phương Chính Tiên Hoàng!2018-12-22 01:00
 • #2070: Thân phận chân thật!2018-12-22 01:00
 • #2071: Thân hãm tuyệt cảnh!2018-12-22 01:01
 • #2072: Thoát hiểm!2018-12-22 01:01
 • #2073: Vây khốn!2018-12-22 01:01
 • #2074: Lý Thiên Mãnh!2018-12-22 01:01
 • #2075: Sát Lục triển khai!2018-12-22 01:02
 • #2076: Thiêu đốt ngàn năm!2018-12-22 01:02
 • #2077: Lại gặp mặt!2018-12-22 01:03
 • #2078: Trấn áp Cửu hoàng tử!2018-12-22 01:03
 • #2079: Tiến vào Vĩnh Hằng Tinh!2018-12-22 01:03
 • #2080: Nam Nguyên thành!2018-12-22 01:03
 • #2081: Cổ Nghịch!2018-12-22 01:04
 • #2082: : Chân Hồng!2018-12-22 01:04
 • #2083: : Hóa Tiên hà phía trước!2018-12-22 01:04
 • #2084: Tiên kiều mở ra!2018-12-22 01:05
 • #2085: Tiên Khí Thánh lâu!2018-12-22 01:05
 • #2086: Điên cuồng hấp thu!2018-12-22 01:05
 • #2087: Ta không hứng thú!2018-12-22 01:06
 • #2088: Trả giá!2018-12-22 01:06
 • #2089: Tiên Kiều đổ sụp! (Canh [3]! )2018-12-22 01:06
 • #2090: Thể Chi Nhất Mạch!2018-12-22 01:07
 • #2091: Hắc Thánh!2018-12-22 01:07
 • #2092: Tiên Y hạ lạc! (Canh [3]! )2018-12-22 01:07
 • #2093: Ăn chung thua thiệt!2018-12-22 01:08
 • #2094: Hồn Chi Nhất Mạch!2018-12-22 01:08
 • #2095: Chân chính lựa chọn! (Canh [3]! )2018-12-22 01:08
 • #2096: Tam Bá!2018-12-22 01:09
 • #2097: Cổ Tiên Kiều!2018-12-22 01:09
 • #2098: Nhị Nha! (Canh [3]! )2018-12-22 01:09
 • #2099: Cổ Tộc diễn biến!2018-12-22 01:09
 • #2100: Đệ cửu truyền thừa danh sách!2018-12-22 01:10
 • #2101: Cổ Thập Thất! (Canh [3]! )2018-12-22 01:10
 • #2102: Đại Sư Huynh!2018-12-22 01:10
 • #2103: Điển Tịch Thất!2018-12-22 01:11
 • #2104: Thập Thất thúc! (Canh [3]! )2018-12-22 01:11
 • #2105: Xuất thủ!2018-12-22 01:11
 • #2106: Giảng đạo lý!2018-12-22 01:12
 • #2107: Lại đến người! (Canh [3]! )2018-12-22 01:12
 • #2108: Lần nữa người tới!2018-12-22 01:12
 • #2109: Toàn bộ bại lui!2018-12-22 01:12
 • #2110: Huyết Mạch truyền thừa! (Canh [3]! )2018-12-22 01:13
 • #2111: Vô Tự Bia!2018-12-22 01:13
 • #2112: Thần Thông Nhiên Chỉ!2018-12-22 01:13
 • #2113: Một kích!2018-12-22 01:14
 • #2114: Nhao nhao cảm ngộ!2018-12-22 01:14
 • #2115: 7 năm!2018-12-22 01:14
 • #2116: Thiên Ti! (Canh [4]! )2018-12-22 01:15
 • #2117: Cổ Hồn Đạo Trường!2018-12-22 01:15
 • #2118: Thần Hồn trùng kích!2018-12-22 01:15
 • #2119: Tân cực hạn! (Canh [3]! )2018-12-22 01:16
 • #2120: Lại phá cực hạn!2018-12-22 01:16
 • #2121: Đệ Lục Tầng!2018-12-22 01:16
 • #2122: Hoàng Cấp Thần Niệm! (Canh [3]! )2018-12-22 01:17
 • #2123: Lại gặp Hắc Thánh!2018-12-22 01:17
 • #2124: Cổ Nghịch Công Tử!2018-12-22 01:17
 • #2125: Thiên Đỉnh Cổ Địa! (Canh [3]! )2018-12-22 01:18
 • #2126: Thanh Đồng Chung!2018-12-22 01:18
 • #2127: Đánh nổ!2018-12-22 01:18
 • #2128: Liên tiếp nổ tung! (Canh [3]! )2018-12-22 01:19
 • #2129: Đệ Lục Trọng!2018-12-22 01:19
 • #2130: Cổ Thạc Đạo Tâm!2018-12-22 01:19
 • #2131: Một quyền! (Canh [3]! )2018-12-22 01:19
 • #2132: Thiên Linh Đan Thánh!2018-12-22 01:20
 • #2133: Hắc Thánh Hóa Hình!2018-12-22 01:20
 • #2134: Trận Linh Quy! (Canh [3]! )2018-12-22 01:20
 • #2135: 60 năm!2018-12-22 01:21
 • #2136: Trùng thiên mà lên!2018-12-22 01:21
 • #2137: Đệ Thất Tầng! (Canh [3]! )2018-12-22 01:21
 • #2138: Đại Thiên Huyền Trận Quy!2018-12-22 01:21
 • #2139: Hoàng Chủ!2018-12-22 01:22
 • #2140: Nghịch Ma Thú! (Canh [3]! )2018-12-22 01:22
 • #2141: Chân thực thân phận!2018-12-22 01:22
 • #2142: Trăm năm tu hành!2018-12-22 01:23
 • #2143: Yên lặng 300 năm! (Canh [3]! )2018-12-22 01:23
 • #2144: Tứ Mạch Hội Võ!2018-12-22 01:23
 • #2145: Cùng thi triển thần uy!2018-12-22 01:23
 • #2146: Tiên Tôn Sứ Giả! (Canh [3]! )2018-12-22 01:24
 • #2147: Hạo Thiên Thất Tử!2018-12-22 01:24
 • #2148: Thiên Đằng Nhiễu!2018-12-22 01:24
 • #2149: Tưởng niệm Cổ Nghịch! (Canh [3]! )2018-12-22 01:24
 • #2150: Cổ Nhị Nha xuất thủ!2018-12-22 01:25
 • #2151: Cổ Tử Y!2018-12-22 01:25
 • #2152: Hạo Phong Hạo Lôi! (Canh [3]! )2018-12-22 01:25
 • #2153: Trấn Ma Kiếp!2018-12-22 01:25
 • #2154: Tiên Vương!2018-12-22 01:26
 • #2155: Đi a! (Canh [3]! )2018-12-22 01:26
 • #2156: Cổ Binh!2018-12-22 01:26
 • #2157: Hoàng Kiếp Phong Ấn!2018-12-22 01:27
 • #2158: Thất Phong! (Canh [3]! )2018-12-22 01:27
 • #2159: Cùng lên đi!2018-12-22 01:27
 • #2160: Cổ Tộc cơn giận!2018-12-22 01:27
 • #2161: Thất bảo tới tay! (Canh [3]! )2018-12-22 01:28
 • #2162: Tương kế tựu kế!2018-12-22 01:28
 • #2163: Ta là Cổ Phong!2018-12-22 01:28
 • #2164: Nhận thân! (Canh [3]! )2018-12-22 01:29
 • #2165: Hạo Thiên bí văn!2018-12-22 01:29
 • #2166: Cổ Phách Thiên chấn kinh!2018-12-22 01:29
 • #2167: Vô Nhai mạnh! (Canh [3]! )2018-12-22 01:30
 • #2168: Diệp Tích Tình!2018-12-22 01:30
 • #2169: Nhị Đại Cổ Tổ!2018-12-22 01:31
 • #2170: Cổ Ma Thánh Huyết! (Canh [3]! )2018-12-22 01:31
 • #2171: Thất Đại Ý Cảnh!2018-12-22 01:31
 • #2172: Gặp lại Luân Hồi Đạo Nhân!2018-12-22 01:31
 • #2173: Linh Hải dựng bảo! (Canh [3]! )2018-12-22 01:32
 • #2174: Hạo Thiên Tiên Tôn!2018-12-22 01:32
 • #2175: Hắc Vụ Lão Giả!2018-12-22 01:32
 • #2176: Càn Tôn! (Canh [3]! )2018-12-22 01:33
 • #2177: Hắc mộc đầu dê!2018-12-22 01:33
 • #2178: Trú Bạch!2018-12-22 01:33
 • #2179: Các cường giả hội tụ! (Canh [3]! )2018-12-22 01:34
 • #2180: Thất Đại Tiên Hoàng!2018-12-22 01:34
 • #2181: Bất tử buồn rầu!2018-12-22 01:34
 • #2182: Cái thứ nhất khảo nghiệm! (Canh [3]! )2018-12-22 01:34
 • #2183: Từng cái bài trừ!2018-12-22 01:35
 • #2184: Dùng tình sâu vô cùng!2018-12-22 01:35
 • #2185: Ta tới! (Canh [3]! )2018-12-22 01:35
 • #2186: Nhập khẩu mở ra!2018-12-22 01:36
 • #2187: Chân tình!2018-12-22 01:36
 • #2188: Nhao nhao tiến vào! (Canh [3]! )2018-12-22 01:36
 • #2189: Hoàng Tử hội tụ!2018-12-22 01:37
 • #2190: Tiên Vực di chỉ!2018-12-22 01:37
 • #2191: Ở trong ký ức trọng sinh! (Canh [3]! )2018-12-22 01:37
 • #2192: Nam Sơn Thôn!2018-12-22 01:37
 • #2193: Thỉnh cầu!2018-12-22 01:38
 • #2194: Luân Hồi Tông! (Canh [3]! )2018-12-22 01:38
 • #2195: Linh Khí Phân Thân Thuật!2018-12-22 01:38
 • #2196: Ngẫu nhiên gặp!2018-12-22 01:39
 • #2197: Chiếm tiên cơ! (Canh [3]! )2018-12-22 01:39
 • #2198: Người tới!2018-12-22 01:39
 • #2199: Linh Đồng!2018-12-22 01:40
 • #2200: Thời gian qua mau! (Canh [3]! )2018-12-22 01:40
 • #2201: Moi tim thiếu nữ!2018-12-22 01:41
 • #2202: Ngũ Đại Linh Đồng!2018-12-22 01:41
 • #2203: Cái yếm đồng tử! (Canh [3]! )2018-12-22 01:41
 • #2204: 100 năm!2018-12-22 01:42
 • #2205: Ngày cuối cùng!2018-12-22 01:42
 • #2206: Thiên Lôi hạ xuống! (Canh [3]! )2018-12-22 01:42
 • #2207: Cái thứ sáu Linh Đồng!2018-12-22 01:43
 • #2208: Hắc Dương!2018-12-22 01:43
 • #2209: Đại Ngưu! (Canh [3]! )2018-12-22 01:43
 • #2210: Chân chính tàn hồn!2018-12-22 01:43
 • #2211: Bách Vạn Thú Tiên Trận!2018-12-22 01:44
 • #2212: Nhân Quả Chi Đạo! (Canh [3]! )2018-12-22 01:44
 • #2213: Đệ nhất hồn thức tỉnh!2018-12-22 01:44
 • #2214: Phân Thần trở về!2018-12-22 01:45
 • #2215: Năm vạn năm ký ức xuyên toa! (Canh [3]! )2018-12-22 01:45
 • #2216: Bị loại!2018-12-22 01:45
 • #2217: Cổ Phong phỏng đoán!2018-12-22 01:46
 • #2218: Trung cổ cuối! (Canh [3]! )2018-12-22 01:46
 • #2219: Có nguyện bái ta vi sư?2018-12-22 01:46
 • #2220: Thiên Ma Lão Nhân!2018-12-22 01:47
 • #2221: Ngươi muốn nhớ kỹ! (Canh [3]! )2018-12-22 01:47
 • #2222: Thiên Ma Môn quật khởi!2018-12-22 01:47
 • #2223: Vạn năm sau gặp!2018-12-22 01:48
 • #2224: Bi kịch 2 người tổ! (Canh [3]! )2018-12-22 01:48
 • #2225: Thiên Ma Môn nguy hiểm!2018-12-22 01:49
 • #2226: Thanh Hồn xuất thủ!2018-12-22 01:49
 • #2227: Tứ Tổ Huyết Mạch! (Canh [3]! )2018-12-22 01:49
 • #2228: Ma Sơn trấn áp!2018-12-22 01:49
 • #2229: 3 vạn năm!2018-12-22 01:50
 • #2230: Đạo Thiên lựa chọn! (Canh [3]! )2018-12-22 01:50
 • #2231: Vì sư gia 1 trận chiến!2018-12-22 01:50
 • #2232: Bảo hộ sư tôn!2018-12-22 01:51
 • #2233: Sư tôn ở nhà liền ở! (Canh [3]! )2018-12-22 01:51
 • #2234: Thôn Thiên Ma Đồng!2018-12-22 01:51
 • #2235: Thôn Phệ Cự Thú!2018-12-22 01:52
 • #2236: Thanh Hồn bị loại! (Canh [3]! )2018-12-22 01:52
 • #2237: Trấn áp đồng tử!2018-12-22 01:53
 • #2238: Tập sát Hạo Lôi!2018-12-22 01:53
 • #2239: Vụ Lão mạnh! (Canh [3]! )2018-12-22 01:53
 • #2240: Thủ hộ độ kiếp!2018-12-22 01:53
 • #2241: Ma Sơn sụp đổ!2018-12-22 01:54
 • #2242: Tiểu Ngốc! (Canh [3]! )2018-12-22 01:54
 • #2243: Xả thân hộ sư!2018-12-22 01:55
 • #2244: Vạn Thân Thú!2018-12-22 01:55
 • #2245: Kim Ngọc Nhân Tiên Thương! (Canh [3]! )2018-12-22 01:55
 • #2246: Tinh Không Chiến Trường!2018-12-22 01:55
 • #2247: Bát Tướng Tiên Hoàng!2018-12-22 01:56
 • #2248: Ẩn thân trong đá! (Canh [3]! )2018-12-22 01:56
 • #2249: Bản Nguyên Thần Thạch!2018-12-22 01:56
 • #2250: Tôn Cấp cuộc chiến!2018-12-22 01:57
 • #2251: Xuất thủ tương trợ! (Canh [3]! )2018-12-22 01:57
 • #2252: Chung cực thủ đoạn!2018-12-22 01:57
 • #2253: Xả thân vì đệ!2018-12-22 01:58
 • #2254: Quy Thủy lại đến! (Canh [3]! )2018-12-22 01:58
 • #2255: Tính toán không bỏ sót!2018-12-22 01:58
 • #2256: Người hữu tình!2018-12-22 01:59
 • #2257: Thủ hộ! (Canh [3]! )2018-12-22 01:59
 • #2258: Gặp lại Kim Bằng!2018-12-22 02:00
 • #2259: Trảm!2018-12-22 02:00
 • #2260: 2 tộc quyết chiến! (Canh [3]! )2018-12-22 02:01
 • #2261: Thương khung cự chưởng!2018-12-22 02:01
 • #2262: Ngăn cản!2018-12-22 02:01
 • #2263: Là ta đều là ta! (Canh [3]! )2018-12-22 02:02
 • #2264: Tiên hồn lời thề!2018-12-22 02:02
 • #2265: Thất vực tụ lại!2018-12-22 02:02
 • #2266: Thế cục chiếm ưu! (Canh [3]! )2018-12-22 02:03
 • #2267: Đạo Thiên tài lực!2018-12-22 02:03
 • #2268: 800 vạn!2018-12-22 02:04
 • #2269: Khai chiến! (Canh [3]! )2018-12-22 02:04
 • #2270: Mục tiêu Cổ Phong!2018-12-22 02:05
 • #2271: Đạo văn 9000 vạn!2018-12-22 02:05
 • #2272: Áp chế Hạo Lôi! (Canh [3]! )2018-12-22 02:05
 • #2273: Vạn người vây giết!2018-12-22 02:05
 • #2274: Bạch Cốt Kỳ Lân!2018-12-22 02:06
 • #2275: Muốn thắng! (Canh [3]! )2018-12-22 02:06
 • #2276: Thần Nữ lại đến!2018-12-22 02:07
 • #2277: Sát Lục Chân Long!2018-12-22 02:07
 • #2278: Mời Thánh Tổ! (Canh [3]! )2018-12-22 02:08
 • #2279: Tinh Đạo Nhân!2018-12-22 02:08
 • #2280: Quyền toái tinh thần!2018-12-22 02:08
 • #2281: 7 chỉ cự chưởng! (Canh [3]! )2018-12-22 02:08
 • #2282: Ma Chủ giáng lâm!2018-12-22 02:09
 • #2283: Trung thủ hộ!2018-12-22 02:09
 • #2284: Thánh Tổ trở về! (Canh [3]! )2018-12-22 02:10
 • #2285: Thế yếu!2018-12-22 02:10
 • #2286: Càn Tôn đến!2018-12-22 02:11
 • #2287: Hạo Thiên phân thân! (Canh [3]! )2018-12-22 02:11
 • #2288: Âm Dương Xưng Sinh Xứng!2018-12-22 02:12
 • #2289: Cổ Tổ thức tỉnh!2018-12-22 02:12
 • #2290: Ngang dọc chiến trường! (Canh [3]! )2018-12-22 02:12
 • #2291: Huyết công công!2018-12-22 02:12
 • #2292: Loạn Thần!2018-12-22 02:13
 • #2293: Tam trọng phòng ngự! (Canh [3]! )2018-12-22 02:13
 • #2294: Vụ Đạo Nhân chết!2018-12-22 02:13
 • #2295: Như thế nào chết!2018-12-22 02:14
 • #2296: Hàng em gái ngươi! (Canh [3]! )2018-12-22 02:14
 • #2297: Đại cục đã định!2018-12-22 02:14
 • #2298: Thần thạch kinh khủng!2018-12-22 02:15
 • #2299: Càn Tôn bi kịch! (Canh [3]! )2018-12-22 02:15
 • #2300: Vô địch Hạo Thiên!2018-12-22 02:15
 • #2301: Chung cực 1 trận chiến!2018-12-22 02:16
 • #2302: Dùng hết tất cả! (Canh [3]! )2018-12-22 02:16
 • #2303: Trăm tôn phân thân!2018-12-22 02:16
 • #2304: Tru Thiên Các chủ!2018-12-22 02:17
 • #2305: Hạo Thiên chân dung! (Canh [3]! )2018-12-22 02:17
 • #2306: Toàn bộ phong ấn!2018-12-22 02:17
 • #2307: Vương Triều mẫn diệt!2018-12-22 02:18
 • #2308: Tu thịnh hồn thể băng! (Canh [3]! )2018-12-22 02:18
 • #2309: Diệu Thủ Tiên Y!2018-12-22 02:19
 • #2310: Tây Hư Ma Thú!2018-12-22 02:19
 • #2311: Bách Thánh Vương Triều! (Canh [3]! )2018-12-22 02:20
 • #2312: Diệp gia nguy cơ!2018-12-22 02:20
 • #2313: Diệp Tích Tình!2018-12-22 02:20
 • #2314: Chớ đi! (Canh [3]! )2018-12-22 02:21
 • #2315: Cường ngạnh!2018-12-22 02:21
 • #2316: Thức tỉnh!2018-12-22 02:21
 • #2317: Chủ mạch tam phong! (Canh [3]! )2018-12-22 02:22
 • #2318: Pháp Các Tam Lão!2018-12-22 02:22
 • #2319: Ý cảnh chỉ điểm!2018-12-22 02:22
 • #2320: Toàn bộ thần phục! (Canh [3]! )2018-12-22 02:23
 • #2321: Các chủ chức trách!2018-12-22 02:23
 • #2322: Thập Nhị Tru Thiên Kiếm Trận!2018-12-22 02:24
 • #2323: Liễu Vân Chí! (Canh [3]! )2018-12-22 02:24
 • #2324: Đệ nhị tầng!2018-12-22 02:24
 • #2325: Tăng gấp đôi a!2018-12-22 02:25
 • #2326: Ngươi miễn phí! (Canh [3]! )2018-12-22 02:25
 • #2327: Phong Lãnh Hàn!2018-12-22 02:26
 • #2328: Có dám 1 trận chiến!2018-12-22 02:26
 • #2329: Dựa vào cái gì! (Canh [3]! )2018-12-22 02:26
 • #2330: Anh minh các chủ!2018-12-22 02:26
 • #2331: Lôi lệ phong hành!2018-12-22 02:27
 • #2332: Cảm ngộ trận văn! (Canh [3]! )2018-12-22 02:27
 • #2333: Nói quá lời!2018-12-22 02:28
 • #2334: Nặng như tiên sơn!2018-12-22 02:28
 • #2335: Quá phận cao! (Canh [3]! )2018-12-22 02:28
 • #2336: Tạo hóa lớn!2018-12-22 02:29
 • #2337: Cúc cung tận tụy!2018-12-22 02:29
 • #2338: Lấy ơn báo oán! (Canh [3]! )2018-12-22 02:30
 • #2339: Đủ cao!2018-12-22 02:31
 • #2340: Diệp Binh tới cửa!2018-12-22 02:31
 • #2341: Phá ý thần hỏa! (Canh [3]! )2018-12-22 02:32
 • #2342: Chà đạp!2018-12-22 02:32
 • #2343: Diệp Quỳnh!2018-12-22 02:32
 • #2344: Lần nữa chà đạp! (Canh [3]! )2018-12-22 02:33
 • #2345: 1 kích đánh bay!2018-12-22 02:33
 • #2346: Quá hung tàn!2018-12-22 02:33
 • #2347: Tiểu ma nữ! (Canh [3]! )2018-12-22 02:34
 • #2348: Đại hắc hầu tử!2018-12-22 02:34
 • #2349: Phát bệnh!2018-12-22 02:34
 • #2350: Ngươi một cái đôi chân dài! (Canh [3]! )2018-12-22 02:35
 • #2351: Diệp Bách Nhiên!2018-12-22 02:35
 • #2352: Áp đặt tội danh!2018-12-22 02:36
 • #2353: Trấn áp Thánh Tử (Canh [3]! )2018-12-22 02:36
 • #2354: Diệp Phương!2018-12-22 02:36
 • #2355: Ngươi hại ta!2018-12-22 02:37
 • #2356: Tiếp tục hố! (Canh [3]! )2018-12-22 02:37
 • #2357: Lão hồ ly!2018-12-22 02:37
 • #2358: So tâm trí!2018-12-22 02:38
 • #2359: Thua chạy! (Canh [3]! )2018-12-22 02:38
 • #2360: Bi kịch Diệp Bách Nhiên!2018-12-22 02:38
 • #2361: Cảm ngộ lục giai trận văn!2018-12-22 02:39
 • #2362: Bảo các trước đó! (Canh [3]! )2018-12-22 02:39
 • #2363: Diệp Bách Nhiên tự tin!2018-12-22 02:39
 • #2364: Ta nữ nhân!2018-12-22 02:40
 • #2365: Ta thật xin lỗi ngươi! (Canh [3]! )2018-12-22 02:40
 • #2366: Ta không buông tay!2018-12-22 02:40
 • #2367: Chậm rãi dung hóa ngươi!2018-12-22 02:41
 • #2368: Lượng Khung! (Canh [3]! )2018-12-22 02:41
 • #2369: Bích Cơ Trận Đạo Bảng!2018-12-22 02:42
 • #2370: Trận Tiên Thạch!2018-12-22 02:42
 • #2371: Trần đại sư rời núi! (Canh [3]! )2018-12-22 02:43
 • #2372: Nhĩ Lãnh Phong!2018-12-22 02:43
 • #2373: 10 năm đại sư!2018-12-22 02:43
 • #2374: Chơi lớn rồi! (Canh [3]! )2018-12-22 02:44
 • #2375: Bái sư!2018-12-22 02:44
 • #2376: Hạ chiến thiếp!2018-12-22 02:45
 • #2377: Thiên Suất! (Canh [3]! )2018-12-22 02:45
 • #2378: Lười nhác thiên kiêu!2018-12-22 02:45
 • #2379: Thiên Soái tự tin!2018-12-22 02:46
 • #2380: Để cho ta độc hưởng rét lạnh! (Canh [3]! )2018-12-22 02:46
 • #2381: Âm Liễu Y!2018-12-22 02:47
 • #2382: Người quen!2018-12-22 02:47
 • #2383: Trần đại sư kỳ nam tử! (Canh [3]! )2018-12-22 02:48
 • #2384: Trận Đạo đệ nhất nhân!2018-12-22 02:48
 • #2385: Cuồng nhân!2018-12-22 02:48
 • #2386: Mưa gió nổi lên! (Canh [3]! )2018-12-22 02:49
 • #2387: Muốn thêm tội danh!2018-12-22 02:49
 • #2388: Cự tuyệt!2018-12-22 02:49
 • #2389: Trưởng lão đoàn đến! (Canh [3]! )2018-12-22 02:50
 • #2390: Đám người chi tâm!2018-12-22 02:50
 • #2391: Trận Khải Nguyên ra!2018-12-22 02:50
 • #2392: Thân phận lộ ra ánh sáng! (Canh [3]! )2018-12-22 02:51
 • #2393: Ta sẽ không phản bội!2018-12-22 02:52
 • #2394: Bi thảm Diệp Bách Nhiên!2018-12-22 02:52
 • #2395: Cho lão nương lăn đi ra! (Canh [3]! )2018-12-22 02:53
 • #2396: Quái lực nữ!2018-12-22 02:54
 • #2397: Đạo hữu là ta!2018-12-22 02:54
 • #2398: Lần nữa bi kịch! (Canh [3]! )2018-12-22 02:54
 • #2399: Nam nhân một lần!2018-12-22 02:54
 • #2400: Thông Thiên Thụ!2018-12-22 02:55
 • #2401: Tôn cấp xương khô! (Canh [3]! )2018-12-22 02:55
 • #2402: Thác nước về sau!2018-12-22 02:55
 • #2403: Tây Hư Ma Chủ!2018-12-22 02:56
 • #2404: Ngoài ý muốn! (Canh [3]! )2018-12-22 02:56
 • #2405: Diệp Tích Nhược!2018-12-22 02:57
 • #2406: Nghịch lân!2018-12-22 02:57
 • #2407: Bàn tay chủ nhân! (Canh [3]! )2018-12-22 02:57
 • #2408: Tu La cực hình!2018-12-22 02:58
 • #2409: Tìm mắng!2018-12-22 02:58
 • #2410: Thân di nương! (Canh [3]! )2018-12-22 02:58
 • #2411: Thi Giang!2018-12-22 02:59
 • #2412: Bại lộ!2018-12-22 02:59
 • #2413: Cản Thi phái đến! (Canh [3]! )2018-12-22 03:00
 • #2414: Khô Âm!2018-12-22 03:00
 • #2415: Thăm dò!2018-12-22 03:01
 • #2416: Tử Mẫu Âm Sát Thi! (Canh [3]! )2018-12-22 03:01
 • #2417: Tiên thi biến!2018-12-22 03:02
 • #2418: Tình huống như thế nào!2018-12-22 03:03
 • #2419: Song toàn kế sách! (Canh [3]! )2018-12-22 03:04
 • #2420: Cũng là hiểu lầm!2018-12-22 03:04
 • #2421: Tu dũ trận pháp!2018-12-22 03:05
 • #2422: Cứu ta! (Canh [3]! )2018-12-22 03:05
 • #2423: Mẫu thi thân phận!2018-12-22 03:06
 • #2424: Các cường giả đến!2018-12-22 03:06
 • #2425: Trùng kích lục giai! (Canh [3]! )2018-12-22 03:07
 • #2426: Đỉnh phong Tiên Hoàng!2018-12-22 03:07
 • #2427: Trận Thánh đến!2018-12-22 03:07
 • #2428: Yêu nghiệt trận thi đấu nhỏ! (Canh [3]! )2018-12-22 03:08
 • #2429: Pháp Phong đại trận!2018-12-22 03:08
 • #2430: Hình chiếu trận pháp!2018-12-22 03:08
 • #2431: Chân chính ý đồ đến! (Canh [3]! )2018-12-22 03:09
 • #2432: Đệ nhị trọng trận pháp!2018-12-22 03:09
 • #2433: Một đòn bỏ chạy!2018-12-22 03:09
 • #2434: Triệt để giận! (Canh [3]! )2018-12-22 03:10
 • #2435: Quá thảm!2018-12-22 03:10
 • #2436: Diệp gia chi uy!2018-12-22 03:11
 • #2437: Là ta thắng! (Canh [3]! )2018-12-22 03:11
 • #2438: Quỷ chủng!2018-12-22 03:11
 • #2439: Ai nói Diệp gia không người!2018-12-22 03:12
 • #2440: Mẫu thân! (Canh [3]! )2018-12-22 03:12
 • #2441: 5 đại lôi đài!2018-12-22 03:12
 • #2442: Khiêu chiến Diệp gia!2018-12-22 03:13
 • #2443: Như thế nhằm vào! (Canh [3]! )2018-12-22 03:13
 • #2444: Vũ khí bí mật!2018-12-22 03:14
 • #2445: Thông minh Tiểu Nhã!2018-12-22 03:14
 • #2446: Có dám đánh với ta một trận! (Canh [3]! )2018-12-22 03:14
 • #2447: Hung ác ngược!2018-12-22 03:15
 • #2448: Hung tàn!2018-12-22 03:15
 • #2449: Khủng bố! (Canh [3]! )2018-12-22 03:15
 • #2450: Ta không phục!2018-12-22 03:15
 • #2451: Dê vào miệng cọp!2018-12-22 03:16
 • #2452: Lão bối đại chiến! (Canh [3]! )2018-12-22 03:16
 • #2453: Chậm!2018-12-22 03:17
 • #2454: Khương Túng Hoành!2018-12-22 03:17
 • #2455: Cực Dương Thiên Thi! (Canh [3]! )2018-12-22 03:17
 • #2456: Thiên Mộc Quán Đỉnh Thuật!2018-12-22 03:18
 • #2457: Tiên Mộc Phong Thân Thuật!2018-12-22 03:18
 • #2458: Phong ấn liền mở! (Canh [3]! )2018-12-22 03:18
 • #2459: Vì mẫu thân!2018-12-22 03:19
 • #2460: Diệp gia thiếu chủ!2018-12-22 03:19
 • #2461: Ung dung 100 năm! (Canh [3]! )2018-12-22 03:19
 • #2462: Phụ thân thân phận!2018-12-22 03:20
 • #2463: Vô tình ký ức!2018-12-22 03:20
 • #2464: Niềm vui ngoài ý muốn! (Canh [3]! )2018-12-22 03:20
 • #2465: Tiệc cưới!2018-12-22 03:21
 • #2466: Lại vào động phủ!2018-12-22 03:21
 • #2467: Mạo hiểm trở về! (Canh [3]! )2018-12-22 03:21
 • #2468: Tàn hồn ký ức!2018-12-22 03:21
 • #2469: Có ẩn tình khác!2018-12-22 03:22
 • #2470: Mặt xanh rời núi! (Canh [3]! )2018-12-22 03:22
 • #2471: Trận chiến mở màn!2018-12-22 03:22
 • #2472: Tái chiến!2018-12-22 03:23
 • #2473: Liền ngược! (Canh [3]! )2018-12-22 03:23
 • #2474: Hoài nghi!2018-12-22 03:23
 • #2475: Phong lôi chi thể!2018-12-22 03:24
 • #2476: Cổ Phong chiến Cổ Phong! (Canh [3]! )2018-12-22 03:24
 • #2477: Thất hoàng vây giết!2018-12-22 03:24
 • #2478: Đồng loạt ra tay!2018-12-22 03:25
 • #2479: Giải quyết tốt đẹp! (Canh [3]! )2018-12-22 03:25
 • #2480: Vô danh điển tịch!2018-12-22 03:25
 • #2481: Lựa chọn truyền nhân!2018-12-22 03:25
 • #2482: Tử Hiên Viên đến! (Canh [3]! )2018-12-22 03:26
 • #2483: Gặp nguy không loạn!2018-12-22 03:26
 • #2484: Xảo diệu ứng đối!2018-12-22 03:26
 • #2485: Triệt để trót lọt! (Canh [3]! )2018-12-22 03:26
 • #2486: Điển tịch thất!2018-12-22 03:27
 • #2487: Thất Hồn Thế Thân Thuật!2018-12-22 03:27
 • #2488: Đấu trí đấu dũng! (Canh [3]! )2018-12-22 03:27
 • #2489: Có bỏ có được!2018-12-22 03:27
 • #2490: Uống rượu!2018-12-22 03:28
 • #2491: Thiên Hồn Tổ Địa! (Canh [3]! )2018-12-22 03:28
 • #2492: Sẽ không để cho ngươi chết!2018-12-22 03:29
 • #2493: Thất Đỉnh Âm Dương Phá Tôn Trận!2018-12-22 03:29
 • #2494: Tin! (Canh [3]! )2018-12-22 03:29
 • #2495: Hỏa diễm vòng xoáy!2018-12-22 03:29
 • #2496: Đang sắp đột phá!2018-12-22 03:30
 • #2497: Thảo Mộc Yêu Chủ! (Canh [3]! )2018-12-22 03:30
 • #2498: 6 đại tôn cấp!2018-12-22 03:30
 • #2499: Di chỉ chi biến!2018-12-22 03:31
 • #2500: Khai chiến! (Canh [3]! )2018-12-22 03:31
 • #2501: Tôn cấp giáng lâm!2018-12-22 03:31
 • #2502: Thanh âm của phụ thân!2018-12-22 03:32
 • #2503: Di chỉ chiến trường! (Canh [3]! )2018-12-22 03:32
 • #2504: Nguyên Từ Tiên Phủ!2018-12-22 03:32
 • #2505: Ma Soái!2018-12-22 03:33
 • #2506: Dê vào miệng cọp! (Canh [3]! )2018-12-22 03:33
 • #2507: Lại là hắn sao!2018-12-22 03:33
 • #2508: Liên trảm!2018-12-22 03:34
 • #2509: Thanh Diện đại thần! (Canh [3]! )2018-12-22 03:34
 • #2510: Đồ nướng!2018-12-22 03:34
 • #2511: Ăn hết!2018-12-22 03:35
 • #2512: Mỹ thực triều dâng! (Canh [3]! )2018-12-22 03:35
 • #2513: Ma thú thịnh yến!2018-12-22 03:36
 • #2514: Hoàng Tuyền đột phá!2018-12-22 03:36
 • #2515: Mở miệng hẳn phải chết! (Canh [3]! )2018-12-22 03:37
 • #2516: Giếng cổ bên trong!2018-12-22 03:37
 • #2517: Chờ đợi Thanh Diện!2018-12-22 03:37
 • #2518: Không nghe lời chim! (Canh [3]! )2018-12-22 03:38
 • #2519: Hắc sắc lông vũ!2018-12-22 03:39
 • #2520: Cánh gà nướng!2018-12-22 03:40
 • #2521: Vạn ma tru sát lệnh! (Canh [3]! )2018-12-22 03:40
 • #2522: Liên minh đại chiến!2018-12-22 03:41
 • #2523: Song trọng dẫn bạo!2018-12-22 03:41
 • #2524: 9 đại Ma Hoàng! (Canh [3]! )2018-12-22 03:41
 • #2525: Cửu Ma truy sát!2018-12-22 03:42
 • #2526: Phản hố!2018-12-22 03:42
 • #2527: Tử kim đạo văn! (Canh [3]! )2018-12-22 03:42
 • #2528: Hủ Tiên Đầm Lầy!2018-12-22 03:42
 • #2529: Lại hố 1 lần!2018-12-22 03:42
 • #2530: Trong lòng đất hố người! (Canh [3]! )2018-12-22 03:43
 • #2531: Đà điểu tạo hóa!2018-12-22 03:43
 • #2532: Phản sát kế hoạch!2018-12-22 03:43
 • #2533: Mục tiêu thứ nhất! (Canh [3]! )2018-12-22 03:44
 • #2534: Vây giết Ngưu Ma Hoàng!2018-12-22 03:44
 • #2535: Lòng còn sợ hãi!2018-12-22 03:44
 • #2536: Bế quan tu hành! (Canh [3]! )2018-12-22 03:45
 • #2537: 2 trận đều xuất hiện!2018-12-22 03:45
 • #2538: Phản truy sát!2018-12-22 03:45
 • #2539: Tứ phương chấn động! (Canh [3]! )2018-12-22 03:46
 • #2540: Đối chiến hai hoàng!2018-12-22 03:46
 • #2541: Lam Lân độ kiếp!2018-12-22 03:46
 • #2542: Mạo hiểm thoát đi! (Canh [3]! )2018-12-22 03:47
 • #2543: Triệu tập kế hoạch!2018-12-22 03:47
 • #2544: Làm nhiều tiền!2018-12-22 03:47
 • #2545: Săn giết Ma Hoàng a! (Canh [3]! )2018-12-22 03:48
 • #2546: Yêu nghiệt hội tụ!2018-12-22 03:48
 • #2547: Liên tiếp xuất thủ!2018-12-22 03:48
 • #2548: Chịu chết con ếch! (Canh [3]! )2018-12-22 03:49
 • #2549: Liên trảm Ma Hoàng!2018-12-22 03:49
 • #2550: Triệt để chấn động!2018-12-22 03:50
 • #2551: Quét ngang vô địch! (Canh [3]! )2018-12-22 03:50
 • #2552: Tuế Nguyệt Tĩnh Chỉ Đại Trận!2018-12-22 03:50
 • #2553: Lại vào hiểm cảnh!2018-12-22 03:51
 • #2554: Vững như tiên sơn! (Canh [3]! )2018-12-22 03:51
 • #2555: Kiếm lợi lớn!2018-12-22 03:51
 • #2556: Khương Túng Hoành giận!2018-12-22 03:51
 • #2557: Thực lực tăng nhiều! (Canh [3]! )2018-12-22 03:52
 • #2558: Cùng tránh mũi nhọn!2018-12-22 03:52
 • #2559: Chuẩn kiếp!2018-12-22 03:52
 • #2560: Khôi Lỗi Thiên Thi Thuật! (Canh [3]! )2018-12-22 03:52
 • #2561: Chém giết!2018-12-22 03:53
 • #2562: Cổ Phong phỏng đoán!2018-12-22 03:53
 • #2563: Lưỡng cường phục kích! (Canh [3]! )2018-12-22 03:53
 • #2564: Khu vực thứ bảy!2018-12-22 03:53
 • #2565: Vẫn tiên chi địa!2018-12-22 03:54
 • #2566: Càng thêm hung hiểm! (Canh [3]! )2018-12-22 03:54
 • #2567: Đốt rừng!2018-12-22 03:54
 • #2568: Diệt sát!2018-12-22 03:54
 • #2569: Tỉnh lại! (Canh [3]! )2018-12-22 03:55
 • #2570: Một môn Tam Tướng quân!2018-12-22 03:55
 • #2571: Trung thu yến!2018-12-22 03:55
 • #2572: Vô Tình Nhu Nhi! (Canh [3]! )2018-12-22 03:56
 • #2573: An nhàn!2018-12-22 03:56
 • #2574: Kim hồ tử lão giả!2018-12-22 03:56
 • #2575: Ngươi là lão Ngư! (Canh [3]! )2018-12-22 03:57
 • #2576: An Mộng tử địa!2018-12-22 03:57
 • #2577: Vạch trần!2018-12-22 03:57
 • #2578: Lựa chọn! (Canh [3]! )2018-12-22 03:57
 • #2579: Thiên Soái mộng!2018-12-22 03:58
 • #2580: Ngươi là ai!2018-12-22 03:58
 • #2581: Cứu người! (Canh [3]! )2018-12-22 03:58
 • #2582: Vẫn lạc!2018-12-22 03:59
 • #2583: Hóa thân thành thảo!2018-12-22 03:59
 • #2584: 6 người tiến lên! (Canh [3]! )2018-12-22 03:59
 • #2585: Bách Vân Liệt!2018-12-22 03:59
 • #2586: Tam thánh suy đoán!2018-12-22 04:00
 • #2587: Khu vực thứ tám cuối cùng! (Canh [3]! )2018-12-22 04:00
 • #2588: Thập Nhị Thánh Cung Đồ!2018-12-22 04:01
 • #2589: Đồ đằng cửa vào!2018-12-22 04:01
 • #2590: Thánh sơn! (Canh [3]! )2018-12-22 04:01
 • #2591: Huyết viên!2018-12-22 04:01
 • #2592: Tiễn thuật!2018-12-22 04:01
 • #2593: Lạc Đế địa phương! (Canh [3]! )2018-12-22 04:02
 • #2594: Truyền thừa đại trận!2018-12-22 04:02
 • #2595: Bắn giết chuẩn tôn cấp!2018-12-22 04:02
 • #2596: Trận pháp quang trụ! (Canh [3]! )2018-12-22 04:03
 • #2597: Di chỉ sụp đổ!2018-12-22 04:03
 • #2598: Lần nữa bắn giết!2018-12-22 04:04
 • #2599: Điên cuồng! (Canh [3]! )2018-12-22 04:04
 • #2600: Ngũ tinh liên xạ!2018-12-22 04:04
 • #2601: Cốt thuẫn hộ thân!2018-12-22 04:05
 • #2602: 2 đại chí cường giả! (Canh [3]! )2018-12-22 04:05
 • #2603: Thần nữ vô địch!2018-12-22 04:06
 • #2604: Cứu tinh xuất hiện!2018-12-22 04:06
 • #2605: Ý lão cái chết! (Canh [3]! )2018-12-22 04:06
 • #2606: Lấy mạng đổi mạng!2018-12-22 04:07
 • #2607: Lần nữa đào thoát!2018-12-22 04:07
 • #2608: Tranh đoạt thánh cung! (Canh [3]! )2018-12-22 04:08
 • #2609: Thánh cung bệ đá!2018-12-22 04:08
 • #2610: Lựa chọn thánh cung!2018-12-22 04:09
 • #2611: Thần nữ bí ẩn! (Canh [3]! )2018-12-22 04:09
 • #2612: Tiếp nhận truyền thừa!2018-12-22 04:09
 • #2613: Đi trước một bước!2018-12-22 04:10
 • #2614: Chuyển thế thân! (Canh [3]! )2018-12-22 04:10
 • #2615: Phụ thân nỗi khổ tâm!2018-12-22 04:11
 • #2616: Khách không mời mà đến!2018-12-22 04:11
 • #2617: Ta trảm! (Canh [3]! )2018-12-22 04:11
 • #2618: Quy tắc!2018-12-22 04:12
 • #2619: Một tiễn bắn!2018-12-22 04:12
 • #2620: Triệu Liệp Thiên! (Canh [3]! )2018-12-22 04:12
 • #2621: Ngươi yêu chính là nàng!2018-12-22 04:13
 • #2622: Tình thương!2018-12-22 04:13
 • #2623: Buồn! (Canh [3]! )2018-12-22 04:13
 • #2624: Bi chi linh!2018-12-22 04:13
 • #2625: Tâm thật đau!2018-12-22 04:14
 • #2626: Suy đoán! (Canh [3]! )2018-12-22 04:14
 • #2627: Ẩn tình!2018-12-22 04:15
 • #2628: Mười điểm nắm chắc!2018-12-22 04:15
 • #2629: Ô Tuyệt Thiên! (Canh [3]! )2018-12-22 04:15
 • #2630: Thôn phệ!2018-12-22 04:15
 • #2631: Lam đại ca!2018-12-22 04:16
 • #2632: Bạch Tham sát cơ! (Canh [3]! )2018-12-22 04:16
 • #2633: Lão hữu gặp nhau!2018-12-22 04:16
 • #2634: Biện pháp!2018-12-22 04:16
 • #2635: Cách Vân! (Canh [3]! )2018-12-22 04:17
 • #2636: Thanh Ninh!2018-12-22 04:17
 • #2637: Đại chiến tương khởi!2018-12-22 04:17
 • #2638: Thủ hộ đại trận! (Canh [3]! )2018-12-22 04:17
 • #2639: Chiến khởi!2018-12-22 04:18
 • #2640: Thi tiên!2018-12-22 04:18
 • #2641: Cố nhân! (Canh [3]! )2018-12-22 04:18
 • #2642: Thôn Phệ Thiên Quan!2018-12-22 04:19
 • #2643: Cản Thi phái nội tình!2018-12-22 04:19
 • #2644: Ai dám động đến ta Cổ thúc! (Canh [3]! )2018-12-22 04:19
 • #2645: Liên tiếp đến!2018-12-22 04:19
 • #2646: Bách Nhiên trở về!2018-12-22 04:20
 • #2647: Đời 1! (Canh [3]! )2018-12-22 04:20
 • #2648: Toàn bộ nội tình!2018-12-22 04:20
 • #2649: Thánh Tôn bị hố!2018-12-22 04:20
 • #2650: Thanh Ngọc thiên khôi! (Canh [3]! )2018-12-22 04:21
 • #2651: Chép hang ổ!2018-12-22 04:21
 • #2652: Đệ nhị phân thần!2018-12-22 04:22
 • #2653: Hỏa Tàn! (Canh [3]! )2018-12-22 04:22
 • #2654: Thoát khốn!2018-12-22 04:22
 • #2655: Sát linh hải!2018-12-22 04:23
 • #2656: Thế yếu! (Canh [3]! )2018-12-22 04:23
 • #2657: Kịp thời trở về!2018-12-22 04:24
 • #2658: Khương Tổ Tiên mạnh!2018-12-22 04:24
 • #2659: Ngoài ý muốn cái chết! (Canh [3]! )2018-12-22 04:24
 • #2660: Ô Tuyệt Thiên chết!2018-12-22 04:25
 • #2661: Đại cục đã định!2018-12-22 04:25
 • #2662: Bạch y nam tử! (Canh [3]! )2018-12-22 04:25
 • #2663: Bán Đế!2018-12-22 04:26
 • #2664: Tô Bích Nhi!2018-12-22 04:26
 • #2665: Cự đản! (Canh [3]! )2018-12-22 04:27
 • #2666: Đạo tâm bất động!2018-12-22 04:27
 • #2667: Trọng bảo đem tặng!2018-12-22 04:27
 • #2668: 5 tôn mời! (Canh [3]! )2018-12-22 04:28
 • #2669: Dụng kế!2018-12-22 04:28
 • #2670: Trảm Tôn cấp!2018-12-22 04:29
 • #2671: Thất sách! (Canh [3]! )2018-12-22 04:29
 • #2672: Lại chém 1 người!2018-12-22 04:29
 • #2673: Cùng đường bí lối!2018-12-22 04:30
 • #2674: Dùng hết tất cả! (Canh [3]! )2018-12-22 04:30
 • #2675: Sát chi linh!2018-12-22 04:31
 • #2676: Hai linh tướng ngộ!2018-12-22 04:32
 • #2677: Kim Diễm Thiên Sơn! (Canh [3]! )2018-12-22 04:32
 • #2678: 3 đại hiểm địa!2018-12-22 04:33
 • #2679: 8 đại Tiên Hồn!2018-12-22 04:33
 • #2680: Thu lấy tiên bảo! (Canh [3]! )2018-12-22 04:34
 • #2681: Triệt để mộng!2018-12-22 04:34
 • #2682: Xử Cơ Kiếm Trận!2018-12-22 04:35
 • #2683: Sát Lục chi lôi! (Canh [3]! )2018-12-22 04:35
 • #2684: Tiên đạo cửu giai!2018-12-22 04:36
 • #2685: Xiềng xích trật tự!2018-12-22 04:36
 • #2686: Diệt thế chi chỉ! (Canh [3]! )2018-12-22 04:36
 • #2687: Vỡ nát quy tắc!2018-12-22 04:37
 • #2688: Thủ hộ tiên sơn!2018-12-22 04:37
 • #2689: Lão gia! (Canh [3]! )2018-12-22 04:38
 • #2690: Gặp cố nhân!2018-12-22 04:38
 • #2691: Đế tông!2018-12-22 04:39
 • #2692: Bái kiến sư tôn! (Canh [3]! )2018-12-22 04:39
 • #2693: Gặp nhau!2018-12-22 04:40
 • #2694: Lão ẩu!2018-12-22 04:40
 • #2695: Sư ma đạo kiếp! (Canh [3]! )2018-12-22 04:41
 • #2696: Tông môn quy hoạch!2018-12-22 04:42
 • #2697: Cảm ngộ phù văn!2018-12-22 04:42
 • #2698: Không Không dị biến! (Canh [3]! )2018-12-22 04:43
 • #2699: Thiên Huyết đạo nhân!2018-12-22 04:43
 • #2700: Hoàng Thất!2018-12-22 04:43
 • #2701: Giương cung bạt kiếm! (Canh [3]! )2018-12-22 04:44
 • #2702: Luân hồi thiên kiếp!2018-12-22 04:44
 • #2703: Gây họa!2018-12-22 04:45
 • #2704: Đói bụng! (Canh [3]! )2018-12-22 04:45
 • #2705: Kim Diễm điên cuồng!2018-12-22 04:45
 • #2706: Quần hùng tranh giành!2018-12-22 04:46
 • #2707: Nuốt sống! (Canh [3]! )2018-12-22 04:47
 • #2708: Bán Đế!2018-12-22 04:47
 • #2709: Vô địch Không Không!2018-12-22 04:47
 • #2710: Nên tuyên chiến! (Canh [3]! )2018-12-22 04:48
 • #2711: Thương thảo đối sách!2018-12-22 04:48
 • #2712: Diễn kịch!2018-12-22 04:48
 • #2713: Ngươi rốt cuộc đã đến! (Canh [3]! )2018-12-22 04:49
 • #2714: Não tàn cô nương!2018-12-22 04:49
 • #2715: Tự mình hại mình thuật!2018-12-22 04:50
 • #2716: Thanh Hồi thân phận! (Canh [3]! )2018-12-22 04:50
 • #2717: Tuế nguyệt cảm ngộ ký ức!2018-12-22 04:50
 • #2718: Chân thật ký ức!2018-12-22 04:51
 • #2719: Giả tưởng chân tướng! (Canh [3]! )2018-12-22 04:51
 • #2720: Thức tỉnh!2018-12-22 04:51
 • #2721: Thủy Tịch Dao!2018-12-22 04:52
 • #2722: Bản nguyên chi thuyết! (Canh [3]! )2018-12-22 04:52
 • #2723: Nhao nhao đến!2018-12-22 04:53
 • #2724: Mắc câu!2018-12-22 04:54
 • #2725: Lại đánh 1 hồi! (Canh [3]! )2018-12-22 04:54
 • #2726: Thu!2018-12-22 04:54
 • #2727: Lòng còn sợ hãi!2018-12-22 04:55
 • #2728: Chặn giết! (Canh [3]! )2018-12-22 04:56
 • #2729: Tân kế hoạch!2018-12-22 04:56
 • #2730: Kiếm Bạch Tử!2018-12-22 04:57
 • #2731: Nguyên lai là ngươi! (Canh [3]! )2018-12-22 04:57
 • #2732: Ngày đêm tra tấn!2018-12-22 04:57
 • #2733: Trảm thảo trừ căn!2018-12-22 04:58
 • #2734: Ngươi không chết! (Canh [3]! )2018-12-22 04:58
 • #2735: Phân thần mạnh!2018-12-22 04:59
 • #2736: Truy sát cùng thoát đi!2018-12-22 04:59
 • #2737: Biển lửa! (Canh [3]! )2018-12-22 04:59
 • #2738: Cửu Linh ký ức!2018-12-22 05:00
 • #2739: Thiên Diễm hỏa thụ!2018-12-22 05:00
 • #2740: Đi theo ta thần phục ta! (Canh [3]! )2018-12-22 05:01
 • #2741: Cảm ngộ!2018-12-22 05:01
 • #2742: Trảm tình kiếp!2018-12-22 05:02
 • #2743: Không chỗ có thể trốn! (Canh [3]! )2018-12-22 05:02
 • #2744: Mẹ!2018-12-22 05:02
 • #2745: Hạnh phúc!2018-12-22 05:03
 • #2746: Thiên Tỳ đế kiếp! (Canh [3]! )2018-12-22 05:03
 • #2747: Tôn cấp!2018-12-22 05:04
 • #2748: Đệ thập linh hải!2018-12-22 05:04
 • #2749: Kiếm ý! (Canh [3]! )2018-12-22 05:05
 • #2750: Trấn áp!2018-12-22 05:05
 • #2751: Tứ tử tề tụ!2018-12-22 05:05
 • #2752: Thức tỉnh! (Canh [3]! )2018-12-22 05:06
 • #2753: Khủng bố!2018-12-22 05:06
 • #2754: Kiếm Bạch tử giáng lâm!2018-12-22 05:06
 • #2755: Đế cấp! (Canh [3]! )2018-12-22 05:07
 • #2756: Đế cấp chi chiến!2018-12-22 05:08
 • #2757: Thủ đoạn ra hết!2018-12-22 05:08
 • #2758: Cường thế một trận chiến! (Canh [3]! )2018-12-22 05:09
 • #2759: Tự bạo lưu!2018-12-22 05:09
 • #2760: Nam Vực Chi Chủ!2018-12-22 05:09
 • #2761: Ngươi có nhớ! (Canh [3]! )2018-12-22 05:10
 • #2762: Khiếp sợ không thôi!2018-12-22 05:10
 • #2763: Một chút chân tướng!2018-12-22 05:11
 • #2764: Im ắng ly biệt! (Canh [3]! )2018-12-22 05:11
 • #2765: Long vực!2018-12-22 05:11
 • #2766: Thanh Long tinh!2018-12-22 05:12
 • #2767: Gặp lại cố nhân! (Canh [3]! )2018-12-22 05:12
 • #2768: Tổ Long truyền nhân!2018-12-22 05:13
 • #2769: Độc phụ!2018-12-22 05:13
 • #2770: Tổ Long đạo tràng! (Canh [3]! )2018-12-22 05:13
 • #2771: Long Ảnh!2018-12-22 05:14
 • #2772: Bảo vệ vinh quang!2018-12-22 05:15
 • #2773: Tìm đường chết a! (Canh [3]! )2018-12-22 05:15
 • #2774: Nghiền ép như vậy!2018-12-22 05:15
 • #2775: Tư lợi bội ước!2018-12-22 05:15
 • #2776: Đối chiến Tôn cấp! (Canh [3]! )2018-12-22 05:16
 • #2777: Đệ Nhất Chi Chiến!2018-12-22 05:16
 • #2778: Trảm long!2018-12-22 05:17
 • #2779: Quy tắc ta tới định! (Canh [3]! )2018-12-22 05:17
 • #2780: Thần Thú luyện thiên trận!2018-12-22 05:18
 • #2781: Triệt để trấn áp!2018-12-22 05:18
 • #2782: Điên cuồng! (Canh [3]! )2018-12-22 05:19
 • #2783: Ngươi rốt cuộc là ai!2018-12-22 05:19
 • #2784: Mời nghĩa phụ!2018-12-22 05:19
 • #2785: Vạn tuế vạn vạn tuế! (Canh [3]! )2018-12-22 05:20
 • #2786: Chân chính quan hệ!2018-12-22 05:20
 • #2787: Long Ảnh thân phận!2018-12-22 05:20
 • #2788: Đoán sai! (Canh [3]! )2018-12-22 05:21
 • #2789: Vô song thế cục!2018-12-22 05:21
 • #2790: Ngân Nguyệt công chúa!2018-12-22 05:22
 • #2791: Kim sắc đại phật! (Canh [3]! )2018-12-22 05:22
 • #2792: Phật Tổ kim thân!2018-12-22 05:22
 • #2793: Giảng phật đại điển!2018-12-22 05:23
 • #2794: Giải thích nghi hoặc! (Canh [3]! )2018-12-22 05:23
 • #2795: Bất đồng pháp!2018-12-22 05:23
 • #2796: Bàn về phật!2018-12-22 05:24
 • #2797: Rất đơn giản! (Canh [3]! )2018-12-22 05:24
 • #2798: Thỏa thích giết đi!2018-12-22 05:25
 • #2799: Trí Bắc nghi ngờ!2018-12-22 05:25
 • #2800: Không Phong! (Canh [3]! )2018-12-22 05:26
 • #2801: Tam bảo chi cường!2018-12-22 05:26
 • #2802: Xuất thủ!2018-12-22 05:27
 • #2803: Bạn phật kim tượng! (Canh [3]! )2018-12-22 05:27
 • #2804: Độ hóa ác linh!2018-12-22 05:28
 • #2805: Một hạt bụi!2018-12-22 05:28
 • #2806: Tứ mạch tề tụ! (Canh [3]! )2018-12-22 05:28
 • #2807: Trấn áp Cách Vân!2018-12-22 05:29
 • #2808: Thập Sát Chân Thần Trận!2018-12-22 05:29
 • #2809: Chúc Thiên Ma Thần! (Canh [3]! )2018-12-22 05:29
 • #2810: Sát hổ quy vị!2018-12-22 05:30
 • #2811: Hoàng kim cự chưởng!2018-12-22 05:30
 • #2812: Một đời phương trượng! (Canh [3]! )2018-12-22 05:30
 • #2813: Dung hợp Xá Lợi Tử!2018-12-22 05:31
 • #2814: Minh phật chi hỏa!2018-12-22 05:31
 • #2815: Mặc dù xa tất giết! (Canh [3]! )2018-12-22 05:32
 • #2816: Thiên Diễn tông!2018-12-22 05:32
 • #2817: Thiên Diễn đạo nhân!2018-12-22 05:32
 • #2818: Giết Cách Vân! (Canh [3]! )2018-12-22 05:33
 • #2819: Vây giết!2018-12-22 05:33
 • #2820: Cách Vân sư tôn!2018-12-22 05:34
 • #2821: Chim sẻ núp đằng sau! (Canh [3]! )2018-12-22 05:35
 • #2822: Hợp tác ngăn địch!2018-12-22 05:35
 • #2823: Vào ta giới người giết không tha!2018-12-22 05:35
 • #2824: Lấy một chọi hai! (Canh [3]! )2018-12-22 05:36
 • #2825: Dị lực huyết vụ!2018-12-22 05:36
 • #2826: Thiên Cơ lão nhân!2018-12-22 05:36
 • #2827: Toàn bộ chém giết! (Canh [3]! )2018-12-22 05:37
 • #2828: Tiên Tôn tung tích!2018-12-22 05:37
 • #2829: Cảm ngộ nhân quả!2018-12-22 05:38
 • #2830: Áp đặt nhân quả! (Canh [3]! )2018-12-22 05:39
 • #2831: Đại hung dấu hiệu!2018-12-22 05:39
 • #2832: Tiến vào di chỉ!2018-12-22 05:40
 • #2833: Giết a! (Canh [3]! )2018-12-22 05:40
 • #2834: Hai tôn liên thủ!2018-12-22 05:41
 • #2835: Chân chính hoàng tước!2018-12-22 05:41
 • #2836: Phân thần át chủ bài! (Canh [3]! )2018-12-22 05:42
 • #2837: Bế quan cảm ngộ!2018-12-22 05:42
 • #2838: Nhao nhao cúng bái!2018-12-22 05:42
 • #2839: Trở lại chốn cũ! (Canh [3]! )2018-12-22 05:42
 • #2840: Cửu Châu!2018-12-22 05:42
 • #2841: Tru Thiên các!2018-12-22 05:43
 • #2842: Lỗ đen đằng sau! (Canh [3]! )2018-12-22 05:43
 • #2843: Duy nhất nhân tuyển!2018-12-22 05:43
 • #2844: Chiến Hạo Thiên!2018-12-22 05:43
 • #2845: Bán Đế chi chiến! (Canh [3]! )2018-12-22 05:43
 • #2846: Ý cảnh giao phong!2018-12-22 05:44
 • #2847: Chí bảo chi chiến!2018-12-22 05:44
 • #2848: Cố nhân đến! (Canh [3]! )2018-12-22 05:44
 • #2849: Trở về bình tĩnh!2018-12-22 05:45
 • #2850: Tru Thiên các bên trong tiểu viện!2018-12-22 05:45
 • #2851: Vì hắn! (Canh [3]! )2018-12-22 05:45
 • #2852: Tru Giới tướng!2018-12-22 20:54
 • #2853: Chu Lăng khổ tâm!2018-12-22 20:54
 • #2854: Tình thâm! (Canh [3]! )2018-12-22 20:54
 • #2855: Tích Tình cái chết!2018-12-22 20:54
 • #2856: Phá giới quyển trục!2018-12-22 20:54
 • #2857: Tình nhi! (Canh [3]! )2018-12-22 20:55
 • #2858: Lần nữa thức tỉnh!2018-12-22 20:55
 • #2859: Ngọc bội!2018-12-22 20:55
 • #2860: Chu Lăng xuất thủ!2018-12-22 20:55
 • #2861: Nghịch kiếp!2018-12-22 20:55
 • #2862: Chiến song tử!2018-12-22 20:56
 • #2863: Tiên đạo cực hạn!2018-12-22 20:56
 • #2864: Tiên tọa chí bảo!2018-12-22 20:56
 • #2865: Vô Nhai tin!2018-12-22 20:56
 • #2866: Không Không đột phá!2018-12-22 20:56
 • #2867: Thần Đài Triệu Hoán Trận!2018-12-22 20:56
 • #2868: Vô Tình đến!2018-12-22 20:57
 • #2869: Thân phận chân chính!2018-12-22 20:57
 • #2870: Đáp án!2018-12-22 20:57
 • #2871: Nghịch chuyển!2018-12-22 20:57
 • #2872: Trùng kích Đế cấp!2018-12-22 20:57
 • #2873: Hợp thể!2018-12-22 20:57
 • #2874: Lăng chi linh!2018-12-22 20:58
 • #2875: Viễn cổ yêu ma kiếp!2018-12-22 20:58
 • #2876: Đế cấp chi uy!2018-12-23 20:24
 • #2877: Thần đạo tu vi!2018-12-23 20:24
 • #2878: Một đòn đánh tan!2018-12-24 20:53
 • #2879: Hai linh đều hiện!2018-12-24 20:54
 • #2880: Đạo giai ý cảnh!2018-12-25 21:43
 • #2881: Ta nguyện ý dung hợp!2018-12-25 21:43
 • #2882: Cổ Nhu Tình!2018-12-26 20:31
 • #2883: Cổ Tiểu Tuyền!2018-12-26 20:31
 • #2884: Thiên thế phật đồng!2018-12-27 20:28
 • #2885: Yêu nghiệt!2018-12-27 20:29
 • #2886: Sát vào đạo giai!2018-12-28 20:23
 • #2887: Giết!2018-12-28 20:23
 • #2888: Diệp Lạc Trần!2018-12-29 20:22
 • #2889: Hết thảy đều kết thúc!2018-12-29 20:22
 • #2890: Phong ấn bốn tay!2018-12-31 20:28
 • #2891: Kết thúc!2018-12-31 20:28
 • #2892: Âm Dương Song Ngư Ngọc!2018-12-31 20:28
 • #2893: Thần tọa bí văn!2018-12-31 20:28
 • #2894: Kiếp trước câu chuyện!2019-01-01 20:26
 • #2895: Ngũ thần tướng!2019-01-01 20:26
 • #2896: Nguyên giai tức bản nguyên!2019-01-02 20:23
 • #2897: 2 người nhắc nhở!2019-01-02 20:23
 • #2898: Ức vạn lôi diệt kiếp!2019-01-03 20:23
 • #2899: Điên cuồng độ kiếp!2019-01-03 20:23
 • #2900: Bước vào thần đạo!2019-01-04 20:27
 • #2901: Thiên Lao cốc!2019-01-04 20:27
 • #2902: Kiếp trước nhục thân!2019-01-05 20:26
 • #2903: 72 tội giới!2019-01-05 20:26
 • #2904: Ứng Thiên Vũ!2019-01-06 20:27
 • #2905: Rời đi cùng chặn giết!2019-01-06 20:27
 • #2906: Chiến Đinh Vũ!2019-01-07 20:22
 • #2907: Liên hợp xuất thủ!2019-01-07 20:23
 • #2908: Đinh Vân Hải chi nộ!2019-01-08 20:26
 • #2909: Tổ địa tông môn thế gia!2019-01-08 20:26
 • #2910: Tiểu Tuyền thiên phú!2019-01-09 20:21
 • #2911: Long Viên đạo tặc!2019-01-09 20:21
 • #2912: Bi kịch Ngô trưởng lão!2019-01-10 20:28
 • #2913: Khổng Tước ấn ký!2019-01-10 20:28
 • #2914: Ngô gia chi nộ!2019-01-11 20:38
 • #2915: Tiểu khổng tước mộng!2019-01-11 20:38
 • #2916: Triệu Khai Sơn!2019-01-12 20:29
 • #2917: Vẫn là tuổi còn rất trẻ!2019-01-12 20:29
 • #2918: Vương Dương Thạch!2019-01-13 20:24
 • #2919: Tăng thọ đan!2019-01-13 20:24
 • #2920: Ngô gia xuất thủ!2019-01-14 20:33
 • #2921: Thế gia cùng giận!2019-01-14 20:33
 • #2922: Khai trương!2019-01-16 20:31
 • #2923: Đập phá quán!2019-01-16 20:31
 • #2924: Tiểu Vương a!2019-01-16 20:31
 • #2925: Tiểu Ngô chạy đến!2019-01-16 20:31
 • #2926: Sinh chi ý cảnh!2019-01-17 20:25
 • #2927: Bày bố hoàn tất!2019-01-17 20:26
 • #2928: Bắt đầu thu lưới!2019-01-19 20:26
 • #2929: Tiểu khổng tước xuất thủ!2019-01-19 20:27
 • #2930: Nghiệt súc nhận lấy cái chết!2019-01-20 20:27
 • #2931: Một bàn ván cờ lớn!2019-01-20 20:27
 • #2932: Ngư ông đắc lợi!2019-01-21 20:29
 • #2933: Át chủ bài không ngừng!2019-01-21 20:29
 • #2934: Một mũi tên trúng ba con chim!2019-01-22 20:28
 • #2935: Có thể ngoài ý muốn?2019-01-22 20:28
 • #2936: Ban cho tạo hóa!2019-01-23 20:29
 • #2937: Nhao nhao tăng lên!2019-01-23 20:29
 • #2938: Bại lộ!2019-01-23 20:29
 • #2939: Lão khổng tước!2019-01-23 20:29
 • #2940: Trấn áp yêu ma!2019-01-25 20:29
 • #2941: Chu Tước lông!2019-01-25 20:29
 • #2942: Mọi người đồng tâm hiệp lực!2019-01-25 20:29
 • #2943: Chiến Mặc Đạt!2019-01-25 20:29
 • #2944: Không trung cấm khu!2019-01-26 20:27
 • #2945: Lam nguyệt thiếu nữ!2019-01-26 20:27
 • #2946: Hai Thần Vương truy sát!2019-01-30 03:16
 • #2947: Thần Linh nhị trọng!2019-01-30 03:16
 • #2948: Đào bảo thu hoạch!2019-01-30 03:18
 • #2949: Giao Dịch phường thị!2019-01-30 03:18
 • #2950: Thanh Khê phường thị!2019-01-30 20:31
 • #2951: Thần văn!2019-01-30 20:31
 • #2952: Trần lão bản!2019-01-31 20:26
 • #2953: Yêu ma!2019-01-31 20:26
 • #2954: Ác độc yêu vật!2019-02-01 20:25
 • #2955: Đem hết toàn lực!2019-02-01 20:25
 • #2956: Đến chậm lão Hắc!2019-02-02 20:28
 • #2957: Tập thể truy sát!2019-02-02 20:28
 • #2958: Kim ngọc thần cốt!2019-02-03 20:25
 • #2959: Dẫn thần lệnh!2019-02-03 20:26
 • #2960: Thần Linh tam trọng!2019-02-04 20:25
 • #2961: Sơn Bắc phường thị!2019-02-04 20:26
 • #2962: Thanh danh lan xa!2019-02-05 20:27
 • #2963: Cực mỹ yêu ma!2019-02-05 20:27
 • #2964: Tàn phá cổ đan phương!2019-02-05 20:27
 • #2965: Không hề nhượng bộ chút nào!2019-02-05 20:27
 • #2966: Đó là cái yêu tinh!2019-02-07 20:22
 • #2967: Tập thể điên cuồng!2019-02-07 20:22
 • #2968: Họ Hầu lão giả!2019-02-08 20:28
 • #2969: Sau cùng điên cuồng!2019-02-08 20:28
 • #2970: Xuất thủ tương trợ!2019-02-09 20:58
 • #2971: Gạch băng chi uy!2019-02-09 20:59
 • #2972: Chúng vương giáng lâm!2019-02-10 22:55
 • #2973: Sinh tử thoát đi!2019-02-10 22:55
 • #2974: Không trung truy sát!2019-02-13 20:26
 • #2975: Luyện hóa tinh thần!2019-02-13 20:26
 • #2976: Gặp mặt!2019-02-13 20:27
 • #2977: Hồi Minh đan!2019-02-13 20:27
 • #2978: Tông môn phương hướng!2019-02-13 20:27
 • #2979: Thất Tự tông!2019-02-13 20:27
 • #2980: Tiểu Tuyền bão nổi!2019-02-15 07:25
 • #2981: Vào tông!2019-02-15 07:25
 • #2982: Lâu trưởng lão!2019-02-15 07:26
 • #2983: Ta có thể thử thử!2019-02-15 07:26
 • #2984: Đan đạo trưởng lão?2019-02-17 17:47
 • #2985: Mở miệng vô địch!2019-02-17 17:47
 • #2986: Lý trưởng lão!2019-02-17 17:48
 • #2987: Sát tâm lên!2019-02-17 17:48
 • #2988: Trọng tình trọng nghĩa!2019-02-17 17:48
 • #2989: Ai cũng có âm mưu!2019-02-17 17:48
 • #2990: Thần Hiệp Hồng Kiều!2019-02-19 16:06
 • #2991: Mở miệng lại vô địch!2019-02-19 16:06
 • #2992: Sư tỷ kỳ vọng!2019-02-21 16:15
 • #2993: Bướng bỉnh thanh niên!2019-02-21 16:15
 • #2994: Tạm thời thu!2019-02-21 16:15
 • #2995: Tự luyện thần binh!2019-02-21 16:16
 • #2996: Ôn Hiểu Mộng!2019-02-22 16:23
 • #2997: Nổi danh!2019-02-22 16:23
 • #2998: Lại thu 1 người!2019-02-23 15:53
 • #2999: Thiên Nguyên phong!2019-02-23 15:53
 • #3000: Lý Thiên Giao bí mật!2019-02-24 15:49
 • #3001: 1 gốc liền có thể!2019-02-24 15:50
 • #3002: Thành công thoát thân!2019-02-24 15:50
 • #3003: Lý Thiên Giao chi nộ!2019-02-24 15:50
 • #3004: Tâm trí sâu!2019-02-26 15:52
 • #3005: Vây phong!2019-02-26 15:52
 • #3006: Liên tiếp miểu sát!2019-02-27 16:18
 • #3007: Nhất Tự Sát Kiếp Chỉ!2019-02-27 16:18
 • #3008: Lôi Hà xuất chiến!2019-02-28 16:07
 • #3009: Chinh phục toàn trường!2019-02-28 16:07
 • #3010: Lý Thuận xuất thủ!2019-03-01 17:21
 • #3011: Lão đại!2019-03-01 17:21
 • #3012: Lại thu!2019-03-01 17:22
 • #3013: Sáo lộ bên ngoài!2019-03-01 17:22
 • #3014: Bắt đầu tẩy não!2019-03-03 16:13
 • #3015: Tư cách đủ sao?2019-03-03 16:14
 • #3016: Thánh tử đến!2019-03-04 16:36
 • #3017: Đan phong cự chưởng!2019-03-04 16:36
 • #3018: Tâm phục khẩu phục!2019-03-04 16:37
 • #3019: Cho ngươi lên bài học!2019-03-04 16:37
 • #3020: Phong trưởng lão!2019-03-06 16:07
 • #3021: Dập đầu tạ tội!2019-03-06 16:07
 • #3022: Khéo léo!2019-03-07 15:57
 • #3023: Cổ lão thanh âm!2019-03-07 15:57
 • #3024: Hầu Thắng Thiên xoắn xuýt!2019-03-09 03:03
 • #3025: Nhao nhao nhập môn!2019-03-09 03:03
 • #3026: Cái thứ nhất khảo hạch!2019-03-09 15:45
 • #3027: Thần Linh tứ trọng!2019-03-09 15:45
 • #3028: Xoắn xuýt Hầu Thắng Thiên!2019-03-10 14:48
 • #3029: Xảy ra chuyện lớn!2019-03-10 14:48
 • #3030: Giương cung bạt kiếm!2019-03-11 14:43
 • #3031: Có dám một trận chiến!2019-03-11 14:43
 • #3032: Tiểu Tuyền thiên tư!2019-03-13 06:37
 • #3033: Ta muốn lớn lên!2019-03-13 06:37
 • #3034: Tự sáng tạo bí thuật!2019-03-13 06:38
 • #3035: Nhao nhao đột phá!2019-03-13 06:38
 • #3036: 500 năm!2019-03-14 01:25
 • #3037: Là lúc này rồi!2019-03-14 01:26
 • #3038: Lưỡng ngạn đại tái!2019-03-14 15:12
 • #3039: Một chọi năm!2019-03-14 15:12
 • #3040: Cổ Phong xuất thủ!2019-03-16 14:57
 • #3041: Hai cái tự linh!2019-03-16 14:57
 • #3042: Tứ tự Sát Kiếp chỉ!2019-03-17 14:54
 • #3043: 2 đại linh giai!2019-03-17 14:55
 • #3044: Tề Nghĩa trở về!2019-03-18 16:14
 • #3045: Tuyệt thế yêu nghiệt!2019-03-18 16:15
 • #3046: 6 đại tông đến!2019-03-19 14:54
 • #3047: Hoàn toàn bại lộ!2019-03-19 14:54
 • #3048: Yêu ma lực lượng!2019-03-20 15:11
 • #3049: Thất Tự lão tổ!2019-03-20 15:11
 • #3050: Đại chiến bắt đầu!2019-03-21 14:55
 • #3051: Hy vọng sống sót!2019-03-21 14:55
 • #3052: Chiến Thần Vương!2019-03-22 15:13
 • #3053: Nuốt sống nguyên thần!2019-03-22 15:14
 • #3054: Xích Hà cái chết!2019-03-26 03:14
 • #3055: Thành công thoát đi!2019-03-26 03:14
 • #3056: Lựa chọn khó khăn!2019-03-26 03:14
 • #3057: Ma viên thoát khốn!2019-03-26 03:14
 • #3058: Bát tí ma viên!2019-03-26 03:15
 • #3059: Xuất thủ diệt sát!2019-03-26 03:15
 • #3060: Huyết Lân Phi Ngạc!2019-03-27 02:21
 • #3061: Chặn đường!2019-03-27 02:22
 • #3062: Tinh thần vẫn lạc!2019-03-27 14:51
 • #3063: Lại gặp Đinh Vân Hải!2019-03-27 14:51
 • #3064: Tiểu Tuyền hộ thân phù!2019-03-28 14:58
 • #3065: Chim sẻ núp đằng sau!2019-03-28 14:58
 • #3066: Hỏa chi bản nguyên!2019-03-29 14:54
 • #3067: 10 vạn 1000 trượng!2019-03-29 14:54
 • #3068: Cổ thụ không gian!2019-03-30 15:29
 • #3069: Tuế nguyệt đạo giai!2019-03-30 15:29
 • #3070: Trường Sinh tông!2019-03-31 14:54
 • #3071: Lại bị truy sát!2019-03-31 14:54
 • #3072: Toàn bộ chấn kinh!2019-04-01 15:06
 • #3073: Suy đoán kinh người!2019-04-01 15:06
 • #3074: Hoạt tinh!2019-04-02 15:19
 • #3075: Phong Nhai tử!2019-04-02 15:19
 • #3076: Tông chủ chi vị!2019-04-03 15:03
 • #3077: Tế luyện thần thụ!2019-04-03 15:03
 • #3078: Thanh sắc yêu trảo!2019-04-04 14:51
 • #3079: Lôi Kỳ tông người tới!2019-04-04 14:51
 • #3080: Thiên Lôi diệt sinh đại trận!2019-04-05 16:19
 • #3081: Mạo hiểm!2019-04-05 16:19
 • #3082: Nam Cửu Âm ngọc giản!2019-04-06 14:56
 • #3083: Trì Đại Địa!2019-04-06 14:56
 • #3084: Hạ độc trấn áp!2019-04-08 14:59
 • #3085: Binh ấn!2019-04-08 15:00
 • #3086: Ân oán!2019-04-08 15:00
 • #3087: 200 năm!2019-04-08 15:00
 • #3088: Sao thư giả giáng lâm!2019-04-09 15:33
 • #3089: Hồn linh thần cốt!2019-04-09 15:33
 • #3090: Tứ đại tông môn! (canh thứ nhất! )2019-04-09 15:33
 • #3091: Cổ chiến trường! (canh thứ hai! )2019-04-09 15:34
 • #3092: Oán niệm! (Canh [3]! )2019-04-09 15:34
 • #3093: Nam Cửu Âm! (Canh [4]! )2019-04-09 15:34
 • #3094: Hành động đơn độc!2019-04-10 16:25
 • #3095: Thành trấn! (canh thứ sáu! )2019-04-10 16:26
 • #3096: Vì mẫu lại được! (canh thứ bảy! )2019-04-10 16:26
 • #3097: Huyết mạch quà tặng! (đệ bát càng! )2019-04-10 16:27
 • #3098: Xuất thủ Thư Hồn tông! (đệ cửu càng! )2019-04-10 16:27
 • #3099: Kế trong kế! (đệ thập càng! )2019-04-10 16:27
 • #3100: Liên minh!2019-04-11 15:08
 • #3101: Hổ chi ý cảnh!2019-04-11 15:08
 • #3102: Phùng Thu Phong!2019-04-12 15:14
 • #3103: Ti tiện chi đồ!2019-04-12 15:14
 • #3104: Kết thù kết oán!2019-04-13 14:59
 • #3105: Ôm cây đợi thỏ!2019-04-13 15:00
 • #3106: Ngũ cốt thạch trụ!2019-04-14 15:06
 • #3107: Tứ tông tề tụ!2019-04-14 15:07
 • #3108: Đi sát đằng sau!2019-04-15 15:13
 • #3109: Vân hải trước đó!2019-04-15 15:13
 • #3110: Con ta Cổ Phong!2019-04-16 15:15
 • #3111: Liều mạng truy sát!2019-04-16 15:15
 • #3112: Phản sát bắt đầu!2019-04-17 15:01
 • #3113: Vương cấp thây khô!2019-04-17 15:01
 • #3114: Hung danh truyền ra!2019-04-18 15:13
 • #3115: Gặp lại Phùng Thu Phong!2019-04-18 15:13
 • #3116: Vạn cốt thần phục!2019-04-19 15:04
 • #3117: Di chỉ bên trong, ta vô địch!2019-04-19 15:05
 • #3118: Trấn áp tông chủ!2019-04-20 15:24
 • #3119: Thánh mẫu chi tâm!2019-04-20 15:25
 • #3120: Nhất thống 19 tông!2019-04-20 15:26
 • #3121: Thông Linh tộc tiền bối!2019-04-20 15:26
 • #3122: Mộ phủ thây khô!2019-04-22 15:02
 • #3123: Huyền Tông bí sử!2019-04-22 15:02
 • #3124: Tôn hồn nhập thể!2019-04-23 15:47
 • #3125: Độn thổ khoét xương!2019-04-23 15:47
 • #3126: Bày bố!2019-04-23 15:48
 • #3127: Đầu rơi máu chảy!2019-04-23 15:48
 • #3128: Tiếp tục diễn kịch!2019-04-24 16:49
 • #3129: Thu lưới!2019-04-24 16:50
 • #3130: Tứ đại hộ pháp!2019-04-25 15:22
 • #3131: Bài vị biến hóa!2019-04-25 15:22
 • #3132: So một trận!2019-04-27 17:26
 • #3133: Ngươi là hắc bào nhân!2019-04-27 17:26
 • #3134: Thoát khỏi hiềm nghi!2019-04-27 17:26
 • #3135: Không chê vào đâu được!2019-04-27 17:27
 • #3136: Thực lực tiêu thăng!2019-04-28 14:56
 • #3137: Giằng co!2019-04-28 14:56
 • #3138: Tam tộc đến!2019-04-30 15:50
 • #3139: Vực ngoại chi thuyết!2019-04-30 15:50
 • #3140: Phệ Hồn ma ngư!2019-05-01 16:14
 • #3141: Mã Ngọc Nhi ngộ phán!2019-05-01 16:15
 • #3142: Nên giải thoát rồi!2019-05-01 16:15
 • #3143: Lại gặp dị thú!2019-05-01 16:15
 • #3144: Lại bị hố!2019-05-02 15:13
 • #3145: Quá hèn hạ!2019-05-02 15:13
 • #3146: Hố chết Bạch Trường Vân!2019-05-04 02:28
 • #3147: Một hòn đá ném hai chim!2019-05-04 02:28
 • #3148: Yêu Họa tông diệt!2019-05-04 15:36
 • #3149: Tất sát Phong Nhai tử!2019-05-04 15:37
 • #3150: Chiến Lãnh Phong tính toán!2019-05-09 17:01
 • #3151: Trảm Sát vương chi tranh!2019-05-09 17:01
 • #3152: Trảm sát bảng!2019-05-09 17:01
 • #3153: Muốn điệu thấp thực lực không cho phép!2019-05-09 17:02
 • #3154: Treo giải trên trời!2019-05-09 17:02
 • #3155: Thoáng qua 100 năm!2019-05-09 17:02
 • #3156: Thế cục chuyển biến xấu!2019-05-09 17:02
 • #3157: Xuất thủ Tam Nhãn tộc!2019-05-09 17:03
 • #3158: Hèn hạ vô sỉ Chiến Lãnh Phong!2019-05-10 17:10
 • #3159: Càn Khôn Vô Cực Thiên Băng Thuật!2019-05-10 17:11
 • #3160: Truy sát Tỉnh Bác!2019-05-10 17:11
 • #3161: Giặc cùng đường chớ đuổi!2019-05-10 17:11
 • #3162: Chém giết 8 vạn người!2019-05-12 15:14
 • #3163: Bi kịch Chiến Lãnh Phong!2019-05-12 15:15
 • #3164: Lần nữa bày bố!2019-05-13 16:25
 • #3165: Thiên la địa võng!2019-05-13 16:25
 • #3166: Phong Nhai tử đến!2019-05-15 15:30
 • #3167: Đại nghĩa lẫm nhiên!2019-05-15 15:31
 • #3168: Chân chính cục!2019-05-15 15:31
 • #3169: Một hố đến chết!2019-05-15 15:32
 • #3170: Thiên ân vạn tạ!2019-05-15 15:32
 • #3171: Tai to điên cuồng!2019-05-15 15:33
 • #3172: Linh Thần đảo!2019-05-17 16:32
 • #3173: Âm dương vô lượng thuyền!2019-05-17 16:33
 • #3174: Kim Triều Thiên mời!2019-05-18 15:07
 • #3175: Cổ thụ lâm!2019-05-18 15:08
 • #3176: Hố thụ yêu!2019-05-19 16:44
 • #3177: Mất phương hướng!2019-05-19 16:44
 • #3178: Cầu lên lớp!2019-05-20 14:56
 • #3179: Đây là chịu chết a!2019-05-20 14:56
 • #3180: Thu đệ tử!2019-05-20 14:57
 • #3181: Cảm động đến rơi nước mắt!2019-05-20 14:57
 • #3182: Thật giả Thông Vân Tiêu!2019-05-22 15:43
 • #3183: Thiên Huyễn chi địa!2019-05-22 15:43
 • #3184: 70 năm!2019-05-22 15:43
 • #3185: Tông chủ ngài không thể a!2019-05-22 15:44
 • #3186: Nợ nhân tình!2019-05-23 14:56
 • #3187: Dương mưu kết quả!2019-05-23 14:56
 • #3188: Con đường thứ tư!2019-05-26 14:56
 • #3189: Tính sai một sách!2019-05-26 14:56
 • #3190: Đoạt mệnh huyết tiễn!2019-05-26 14:56
 • #3191: Sinh mệnh bản nguyên bí thuật!2019-05-26 14:56
 • #3192: Liều mạng thần thông!2019-05-27 14:55
 • #3193: Ngũ Linh thiếu chủ!2019-05-27 14:55
 • #3194: Lão Trì nhân tài a!2019-05-29 01:22
 • #3195: Hai tay chuẩn bị!2019-05-29 01:22
 • #3196: Lần nữa đào hố!2019-05-29 01:22
 • #3197: Thánh tử giá lâm!2019-05-29 01:22
 • #3198: Đến từ thánh tử cừu hận!2019-05-30 15:31
 • #3199: Lão sư ngài trở về!2019-05-30 15:31
 • #3200: Ta sân nhà ta làm chủ!2019-05-31 15:19
 • #3201: Thánh tử gặp khó!2019-05-31 15:19
 • #3202: Lại vào huyễn cảnh!2019-06-01 15:03
 • #3203: Lam y lão giả!2019-06-01 15:03
 • #3204: Cứu người thi ân!2019-06-01 15:03
 • #3205: Khổng Trần Mặc ưu thế!2019-06-01 15:03
 • #3206: 3 người đọ sức!2019-06-03 16:36
 • #3207: Minh Phủ!2019-06-03 16:36
 • #3208: Phát bệnh sư tôn!2019-06-03 16:36
 • #3209: Quy thủy khai lộ!2019-06-03 16:37
 • #3210: Hận ý cực hạn!2019-06-06 15:44
 • #3211: Gặp lại Khổng Trần Mặc!2019-06-06 15:44
 • #3212: Hành hung thánh tử!2019-06-07 14:52
 • #3213: Trực tiếp ác mộng!2019-06-07 14:52
 • #3214: Đây là thánh tử?2019-06-08 14:56
 • #3215: Tập thể lộn xộn!2019-06-08 14:56
 • #3216: Vãn bối thụ giáo!2019-06-08 14:56
 • cuong-vo-than-de-chuong-3217.mp32019-06-09 20:47
 • cuong-vo-than-de-chuong-3218.mp32019-06-09 20:47
 • cuong-vo-than-de-chuong-3219.mp32019-06-09 20:47
 • #3220: Thiên Huyễn cuối cùng!2019-06-10 14:51
 • #3221: U Minh âm hồn!2019-06-10 14:51
 • #3222: Trót lọt!2019-06-10 14:51
 • #3223: Đại hán sư huynh!2019-06-11 15:09
 • cuong-vo-than-de-chuong-3224.mp32019-06-13 04:16
 • cuong-vo-than-de-chuong-3225.mp32019-06-13 04:16
 • #3226: Không bái sư!2019-06-13 15:09
 • #3227: Nỗi khổ tâm!2019-06-13 15:09
 • cuong-vo-than-de-chuong-3228.mp32019-06-14 03:25
 • cuong-vo-than-de-chuong-3229.mp32019-06-14 03:25
 • #3230: Xếp hạng sau cùng!2019-06-15 01:30
 • #3231: Mông ngựa chi tội!2019-06-15 01:30
 • #3232: Hèn hạ tiến hành!2019-06-17 15:23
 • #3233: Lần nữa vu oan!2019-06-17 15:23
 • #3234: Nho môn phụ ta!2019-06-17 15:24
 • #3235: Toàn cục thảm bại!2019-06-17 15:24
 • #3236: Ngũ Linh đến!2019-06-17 15:24
 • #3237: Độc Nhãn thần tôn!2019-06-17 15:24
 • #3238: Chôn giết Thần Tôn!2019-06-18 14:59
 • #3239: Đệ tam thống lĩnh!2019-06-18 15:00
 • #3240: Luyện hóa Trường Sinh thụ!2019-06-19 14:58
 • #3241: Ban thưởng đến!2019-06-19 14:59
 • #3242: Liếc mắt nhìn xuyên!2019-06-20 14:58
 • #3243: Ân oán!2019-06-20 14:58
 • #3244: Nho tâm vỡ vụn!2019-06-21 14:49
 • #3245: Huyễn Âm tông!2019-06-21 14:49
 • #3246: Tứ mạch tranh phong!2019-06-22 15:08
 • #3247: Bị chê!2019-06-22 15:08
 • #3248: Huyền Âm nhất mạch!2019-06-23 22:40
 • #3249: Quét rác lão nhân!2019-06-23 22:40
 • #3250: Nhân quả tu huyễn!2019-06-24 14:51
 • #3251: Diệt tộc kế hoạch!2019-06-24 14:52
 • #3252: : Tú mỹ nữ tử!2019-06-26 01:50
 • #3253: : Vô địch lộ!2019-06-26 01:51
 • #3254: : Phiền phức nhường một chút!2019-06-27 15:46
 • #3255: : Tề Thiên Sinh!2019-06-27 15:46
 • #3256: Một đường quét ngang!2019-06-27 15:47
 • #3257: Đừng chậm trễ lão phu lao động!2019-06-27 15:47
 • #3258: Sắc bén ngôn ngữ!2019-06-28 14:52
 • #3259: Tiện tay vung lên!2019-06-28 14:52
 • #3260: Tập thể bái sư?2019-06-30 04:11
 • #3261: Diệp chấp sự!2019-06-30 04:11
 • #3262: Gặp lại!2019-07-01 15:13
 • #3263: 10 năm qua!2019-07-01 15:13
 • #3264: Thanh danh rơi xuống!2019-07-02 14:55
 • #3265: Đinh Ngọc Nhi!2019-07-02 14:55
 • #3266: Ác độc người!2019-07-03 15:17
 • #3267: Huyễn Âm tông chi bi!2019-07-03 15:18
 • #3268: Vô địch lộ băng!2019-07-03 15:18
 • #3269: Tông môn trưởng lão!2019-07-03 15:18
 • #3270: Thần Linh cửu trọng!2019-07-05 14:55
 • #3271: Báo thù bắt đầu!2019-07-05 14:55
 • #3272: Giết chóc bắt đầu!2019-07-06 14:54
 • #3273: Toàn diệt!2019-07-06 14:54
 • #3274: Trịnh Tiêu chi nộ!2019-07-08 04:36
 • #3275: Thi đấu trước đó!2019-07-08 04:36
 • #3276: Các cường giả hội tụ!2019-07-08 04:36
 • #3277: Huyễn Âm tông suy!2019-07-08 04:37
 • #3278: Rửa sạch nhục nhã!2019-07-09 14:52
 • #3279: Chuyện xấu truyền ra!2019-07-09 14:52
 • #3280: Đệ nhất chi tranh!2019-07-11 14:54
 • #3281: Trịnh Quân mạnh!2019-07-11 14:54
 • #3282: Mượn đao giết người!2019-07-11 14:54
 • #3283: Trịnh Quân bại trận!2019-07-11 14:54
 • #3284: Chênh lệch!2019-07-11 14:54
 • #3285: Tâm tính băng!2019-07-11 14:54
 • #3286: Làm tức chết!2019-07-13 15:26
 • #3287: Bị gài bẫy!2019-07-13 15:26
 • #3288: Lôi chi bản nguyên!2019-07-15 15:26
 • #3289: Nàng không phải người!2019-07-15 15:26
 • #3290: Có mục đích gì!2019-07-15 15:26
 • #3291: Bạch Huyễn Nhi!2019-07-15 15:26
 • #3292: Thiên vị!2019-07-17 15:25
 • #3293: Phong Nhai tử cháu!2019-07-17 15:25
 • #3294: Nàng không thể chết!2019-07-17 15:25
 • #3295: Cố nhân đến!2019-07-17 15:26
 • #3296: Cái Huyền Mặc!2019-07-21 15:19
 • #3297: Một tiếng tạ ơn!2019-07-21 15:20
 • #3298: Giết đến tận Chính Khí tông!2019-07-21 15:20
 • #3299: Trịnh gia người trảm!2019-07-21 15:20
 • #3300: Thiên Hoàng đồ long trận!2019-07-21 15:20
 • #3301: Nhân quả hiển uy!2019-07-21 15:20
 • #3302: Thông Vân Tiêu xuất thủ!2019-07-21 15:20
 • #3303: 3 thú tương trợ!2019-07-21 15:21
 • #3304: Hoàng cấp thần thi!2019-07-21 15:21
 • #3305: Phong Ma lại hiện ra!2019-07-21 15:21
 • #3306: Trịnh Bất Ách!2019-07-23 04:45
 • #3307: Trịnh Liệt âm hồn!2019-07-23 04:45
 • #3308: Đã từng a Chính!2019-07-23 14:51
 • #3309: Nhân quả có báo!2019-07-23 14:51
 • #3310: Báo ân giết người!2019-07-24 15:06
 • #3311: Lôi Vân Thiên lựa chọn!2019-07-24 15:06
 • #3312: Đời 9 thánh nữ!2019-07-26 05:08
 • #3313: Giải đọc phương pháp!2019-07-26 05:08
 • #3314: Thần Hồn giới!2019-07-27 15:23
 • #3315: Cổ di tích!2019-07-27 15:23
 • #3316: Linh Cấp cổ hồn giáp!2019-07-28 17:31
 • #3317: Hoàng Linh Nhi!2019-07-28 17:31
 • #3318: Ta không thiếu hồn tinh!2019-07-28 17:31
 • #3319: Vô địch tịch mịch!2019-07-28 17:31
 • #3320: Trảm Hồn đao!2019-07-30 16:02
 • #3321: Bá đạo!2019-07-30 16:02
 • #3322: Một đao nát dãy núi!2019-07-31 15:10
 • #3323: Hung danh truyền khắp mở!2019-07-31 15:10
 • #3324: Hạ chiến thư!2019-08-03 03:18
 • #3325: Yêu nghiệt tề tụ!2019-08-03 03:18
 • #3326: Đánh vỡ lịch sử!2019-08-03 03:19
 • #3327: 13!2019-08-03 03:19
 • #3328: : Hồn chung nát!2019-08-03 03:19
 • #3329: : Giới linh xuất thủ! Mới2019-08-03 03:19
 • #3330: : Tính toán Diệp Phong!2019-08-03 15:24
 • #3331: : Hồn Kiếm sơn!2019-08-03 15:24
 • #3332: : Bích Thanh Nhã!2019-08-05 19:00
 • #3333: : Ba tông vây giết!2019-08-05 19:00
 • #3334: : 1 người chiến trăm vạn!2019-08-07 01:56
 • #3335: : Thập Phương hóa long kiếm trận!2019-08-07 01:57
 • #3336: : Đây là quái vật!2019-08-07 01:57
 • #3337: : Nổi tiếng!2019-08-07 01:57
 • #3338: : 3 tôn tề tụ!2019-08-08 15:21
 • #3339: : Đều không biết xấu hổ!2019-08-08 15:21
 • #3340: : Đòi cái công đạo!2019-08-09 15:18
 • #3341: : 6 chữ!2019-08-09 15:18
 • #3342: : Lần nữa cấm túc!2019-08-10 14:59
 • #3343: : Truy sát!2019-08-10 14:59
 • #3344: : Đào thoát phương hướng!2019-08-11 15:28
 • #3345: : Cổ chiến hồn! Mới2019-08-11 15:28
 • #3346: : Lần nữa trèo lên đỉnh!2019-08-12 15:08
 • #3347: : Trảm Thanh Trường Họa!2019-08-12 15:09
 • #3348: : Trảm Thần Tôn hình chiếu!2019-08-14 15:24
 • #3349: : Diệp ma đầu!2019-08-14 15:25
 • #3350: : Hung tàn con đường!2019-08-14 15:25
 • #3351: : Trấn hồn bia!2019-08-14 15:25
 • #3352: : Tiểu Tuyền thức tỉnh!2019-08-15 15:11
 • #3353: : Trên tầng mây thanh âm!2019-08-15 15:11
 • #3354: : Trảm đế kiếp!2019-08-16 15:01
 • #3355: : Nhân quả chi kiếm! Mới2019-08-16 15:01
 • #3356: : Đế môn y nguyên ở!2019-08-18 15:11
 • #3357: : Thần Vương!2019-08-18 15:11
 • #3358: : Bạch Dương thần tọa!2019-08-18 15:11
 • #3359: : Luyện hóa Tôn cấp tinh thần! Mới2019-08-18 15:12
 • #3360: : Song Ngư thần tọa!2019-08-19 15:12
 • #3361: : Thông thiên cổ ngọc!2019-08-19 15:12
 • #3362: : Tới gặp ta!2019-08-20 16:27
 • #3363: : Chủ nô!2019-08-20 16:27
 • #3364: Bày bố!2019-08-21 22:14
 • #3365: Bày bố!2019-08-21 22:14
 • #3366: Bách Sơn!2019-08-22 15:43
 • #3367: Hoành kiếm phách sơn!2019-08-22 15:43
 • #3368: : Tặc tử ngươi dám!2019-08-23 15:28
 • #3369: : Tiến vào Yêu Đan giới!2019-08-23 15:28
 • #3370: : Cõng nồi đến chết!2019-08-23 15:28
 • #3371: : Đan thần danh tiếng!2019-08-23 15:28
 • #3372: : Chui vào Thần Bút lâu!2019-08-26 15:28
 • #3373: : Thần Bút phong!2019-08-26 15:28
 • #3374: : 1 căn bút!2019-08-26 15:28
 • #3375: : Trấn tông chí bảo!2019-08-26 15:28
 • #3376: Tạo Hóa bút uy lực!2019-08-27 00:53
 • #3377: Lần nữa thoát thân!2019-08-27 00:53
 • #3378: Rút Thanh Chí miệng!2019-08-28 15:34
 • #3379: Đánh hai cái này đầu óc heo!2019-08-28 15:34
 • #3380: Động thiên đồ!2019-08-29 15:26
 • #3381: Cố nhân gặp lại!2019-08-29 15:26
 • #3382: Tử Hồng!2019-08-30 15:59
 • #3383: Mộng dây dưa!2019-08-30 16:00
 • #3384: Tiềm long tái!2019-09-01 22:21
 • #3385: Thân phận!2019-09-01 22:21
 • #3386: Có thể đủ?2019-09-01 22:21
 • #3387: Thân phận đảo ngược!2019-09-01 22:21
 • #3388: Đông Hồn sơn mạch!2019-09-01 22:21
 • #3389: Long Hùng!2019-09-01 22:22
 • #3390: Tham Long phát uy!2019-09-03 16:26
 • #3391: Một đao thảm án!2019-09-03 16:26
 • #3392: Lão nương nhịn!2019-09-03 16:26
 • #3393: Lại một đao!2019-09-04 21:55
 • #3394: Cõng nồi hiệp!2019-09-05 15:06
 • #3395: Chú chi ý cảnh!2019-09-05 15:07
 • #3396: Thánh nữ thức tỉnh!2019-09-06 15:16
 • #3397: Thánh tử thần!2019-09-06 15:16
 • #3398: Mạnh Khuynh Thành chi nộ!2019-09-06 15:17
 • #3399: Tác nghiệt a!2019-09-06 15:17
 • #3400: Sơn môn phía trước!2019-09-08 15:16
 • #3401: Tuyệt đại Ngũ Linh!2019-09-08 15:16
 • #3402: Linh Thỏ thần tôn!2019-09-08 15:16
 • #3403: Bí văn!2019-09-09 03:57
 • #3404: Thất tổ!2019-09-11 00:46
 • #3405: Khinh thị!2019-09-11 00:46
 • #3406: Cổ Trần thượng lôi!2019-09-11 00:46
 • #3407: Mục tiêu công kích!2019-09-11 00:46
 • #3408: Tiểu tổ đệ nhất!2019-09-11 15:08
 • #3409: 12 vào 6!2019-09-11 15:08
 • #3410: Đinh Ngọc Nhi hận!2019-09-13 15:10
 • #3411: Nhất tiễn song điêu!2019-09-13 15:10
 • #3412: Tuyệt vọng cái chết!2019-09-13 15:11
 • #3413: Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a!2019-09-13 15:11
 • #3414: Thanh lão đệ liều!2019-09-15 15:30
 • #3415: Bi kịch Khổng Trần Mặc!2019-09-15 15:30
 • #3416: Diệp Tích Tình chi nộ!2019-09-16 15:54
 • #3417: Khí vận chi tử!2019-09-16 15:54
 • #3418: Hư Không Thú!2019-09-16 15:55
 • #3419: Một ngụm nuốt vào!2019-09-16 15:55
 • #3420: Khổng Mạnh Diễn chi nộ!2019-09-17 15:39
 • #3421: Triệt để mộng!2019-09-17 15:39
 • #3422: Thiên phú truyền thừa!2019-09-19 16:27
 • #3423: Ra ngoài!2019-09-19 16:28
 • #3424: Đại công!2019-09-22 16:08
 • #3425: Nội ứng xuất thủ!2019-09-22 16:08
 • #3426: Tử Hồng xuất thủ!2019-09-22 16:08
 • #3427: Tâm trí nghịch thiên!2019-09-22 16:08
 • #3428: Tử cấp công huân!2019-09-22 16:08
 • #3429: Là ngươi!2019-09-22 16:09
 • #3430: Bị nhận ra!2019-09-22 16:09
 • #3431: Hai loại đạo giai!2019-09-22 16:09
 • #3432: Tam ý dung hợp!2019-09-25 18:34
 • #3433: Diệp Phong?2019-09-25 18:35
 • #3434: Diệp ma đầu danh tiếng!2019-09-25 18:35
 • #3435: Phong Nhai tử danh tiếng!2019-09-25 18:35
 • #3436: Diệp Lạc Trần danh tiếng!2019-09-26 15:39
 • #3437: Phong Lạc Trần danh tiếng!2019-09-26 15:39
 • #3438: Ứng Thiên Vũ danh tiếng!2019-09-27 15:50
 • #3439: Đế soái!2019-09-27 15:50
 • #3440: Mẹ con nhận nhau!2019-09-29 16:06
 • #3441: Thiên Khư chi tội!2019-09-29 16:06
 • #3442: Cổ Phong!2019-09-29 16:06
 • #3443: Nho môn thánh tử!2019-09-29 16:07
 • #3444: Thiên Khư sứ giả!2019-09-30 04:09
 • #3445: Cửu Dực ma chủ!2019-09-30 04:09
 • #3446: Có cha là trời!2019-10-01 15:28
 • #3447: Lão Hạt Tử!2019-10-01 15:28
 • #3448: Vạn mạch chi yêu!2019-10-02 16:12
 • #3449: Phong ca ngài đã tới!2019-10-02 16:12
 • #3450: Nhị thánh truyền thuyết!2019-10-03 15:54
 • #3451: Phong ca!2019-10-03 15:55
 • #3452: Ba phá ba lập!2019-10-05 16:27
 • #3453: Khiêu động nhân quả!2019-10-05 16:27
 • #3454: Nho môn quá là đáng sợ!2019-10-05 16:27
 • #3455: Thánh biện thuật!2019-10-05 16:27
 • #3456: Kích thích thánh thư!2019-10-06 15:57
 • #3457: Quỷ Đồng rung động!2019-10-06 15:57
 • #3458: Đệ thất đại nho!2019-10-07 15:10
 • #3459: Tất sát 9 người!2019-10-07 15:10
 • #3460: Đại Hoang bí văn!2019-10-08 16:08
 • #3461: Nho môn yếu!2019-10-08 16:08
 • #3462: Tinh thần tật bệnh người bệnh!2019-10-10 20:02
 • #3463: Thiểu năng trí tuệ tiểu thí hài!2019-10-10 20:02
 • #3464: Ngôn ngữ đại sư!2019-10-10 20:03
 • #3465: Lý Bát Kiếm!2019-10-10 20:03
 • #3466: Thiên Khư đến người!2019-10-11 16:08
 • #3467: Thiên Khư thiếu chủ!2019-10-11 16:08
 • #3468: Hoang cổ di chỉ!2019-10-15 01:07
 • #3469: 10 năm kế hoạch!2019-10-15 01:08
 • #3470: Thập Vạn đại sơn!2019-10-15 01:08
 • #3471: Cay ánh mắt Nho môn!2019-10-15 01:08
 • #3472: Hoàn chỉnh địa đồ!2019-10-15 01:08
 • #3473: Thiên Khư hao tổn!2019-10-15 01:08
 • #3474: Quân Trường Cực chi nộ!2019-10-15 01:09
 • #3475: Phục sinh cổ thụ!2019-10-15 01:09
 • #3476: Mối quan hệ!2019-10-15 16:49
 • #3477: Ngọc Thụ!2019-10-15 16:49
 • #3478: Khí vận!2019-10-16 16:59
 • #3479: Chỉ cần 1 ngày!2019-10-16 16:59
 • #3480: Lôi Minh sơn!2019-10-18 16:35
 • #3481: Lôi Thiên vương!2019-10-18 16:35
 • #3482: Địa đồ kế hoạch!2019-10-18 16:36
 • #3483: Lôi Ngạc!2019-10-18 16:36
 • #3484: Liên hoàn kế!2019-10-20 16:24
 • #3485: Kế thành!2019-10-20 16:25
 • #3486: Bày bố hoàn thành!2019-10-24 18:42
 • #3487: Nhân loại vô sỉ!2019-10-24 18:42
 • #3488: Tam mạch tề tụ!2019-10-24 18:42
 • #3489: Quân Trường Cực giận!2019-10-24 18:42
 • #3490: Tứ thiên vương tề tụ!2019-10-24 18:43
 • #3491: Quyết liệt!2019-10-24 18:43
 • #3492: Thiên Khư hao tổn!2019-10-24 18:43
 • #3493: Tam mạch tuyên chiến!2019-10-24 18:43
 • #3494: 20 năm sau!2019-10-25 15:37
 • #3495: Lục giai kế hoạch!2019-10-25 15:37
 • #3496: Vô Ngôn tiểu ni cô!2019-10-25 15:38
 • #3497: Cứu viện!2019-10-25 15:38
 • #3498: Thôn Phệ ý cảnh lực lượng!2019-10-28 20:54
 • #3499: Thôn phệ tu hành!2019-10-28 20:55
 • #3500: Lần nữa thôn phệ!2019-10-28 20:55
 • #3501: Cùng tiến lên!2019-10-28 20:55
 • #3502: Hoắc Nhiên buồn!2019-10-28 20:55
 • #3503: Liên minh!2019-10-28 20:56
 • #3504: Sát ý thao thiên!2019-10-30 15:57
 • #3505: Phật môn chi nộ!2019-10-30 15:57
 • #3506: Đa Bảo chi nộ!2019-10-30 15:57
 • #3507: Cô đọng hỏa chi bản nguyên!2019-10-30 15:57
 • #3508: Thần Vương tứ trọng!2019-11-01 15:24
 • #3509: Phong lôi lĩnh vực!2019-11-01 15:24
 • #3510: Thần Vương vô địch!2019-11-04 18:57
 • #3511: Trấn áp hai thiên vương!2019-11-04 18:58
 • #3512: Sợ quá khóc!2019-11-04 18:58
 • #3513: Phệ Thiên thử!2019-11-04 18:58
 • #3514: Đi săn Cổ Phong!2019-11-04 18:58
 • #3515: Phần này mỹ hảo!2019-11-04 18:58
 • #3516: Hoành hành bá đạo!2019-11-05 16:04
 • #3517: Địch Vân Nhi!2019-11-05 16:04
 • #3518: Mỹ hảo bị phá vỡ!2019-11-05 16:04
 • #3519: Quy tắc phần linh!2019-11-05 16:04
 • #3520: Thôn phệ bản nguyên!2019-11-07 16:48
 • #3521: Thần Ngạc cổ thụ!2019-11-07 16:48
 • #3522: Trấn áp ba thánh tử!2019-11-07 16:48
 • #3523: Đối chiến Quân Trường Cực!2019-11-07 16:48
 • #3524: Một đối một!2019-11-10 09:32
 • #3525: Nguyện linh!2019-11-10 09:33
 • #3526: Liền hố Quân Trường Cực!2019-11-10 09:33
 • #3527: Căn cốt tái tạo đan!2019-11-10 09:33
 • #3528: Thi đấu kết quả!2019-11-10 17:43
 • #3529: Cổ Di thôn!2019-11-10 17:43
 • #3530: Thần giới đối Đại Hoang!2019-11-12 17:22
 • #3531: Đa Bảo biến vô bảo!2019-11-12 17:22
 • #3532: Ngũ Nguyệt mà nói!2019-11-12 17:23
 • #3533: Ngưu bà bà!2019-11-12 17:23
 • #3534: Đau không? (canh thứ nhất! )2019-11-14 17:46
 • #3535: Thần phạt! (canh thứ hai! )2019-11-14 17:47
 • #3536: Diệp Lăng! (Canh [3]! )2019-11-14 17:47
 • #3537: 3 hơi về sau! (Canh [4]! )2019-11-14 17:47
 • #3538: Run lẩy bẩy! (Canh [5]! )2019-11-14 17:47
 • #3539: Đại Hoang thập nhị mạch! (canh thứ sáu! )2019-11-14 17:48
 • #3540: Cảm ơn! (canh thứ bảy! )2019-11-14 17:48
 • #3541: Người quen đến thăm! (đệ bát càng! )2019-11-14 17:48
 • #3542: Rượu thành! (đệ cửu càng! )2019-11-14 17:48
 • #3543: Quỳ Ngưu nhất mạch! (đệ thập càng! )2019-11-14 17:49
 • #3544: Hoang Tổ ngọc thạch!2019-11-15 17:04
 • #3545: Tàn Kiếm thôn!2019-11-15 17:04
 • #3546: Lại gặp phong lôi!2019-11-17 07:02
 • #3547: Lần nữa bị sáo lộ!2019-11-17 07:03
 • #3548: Kiếm Mộ!2019-11-17 07:03
 • #3549: Ngạc Lãnh Nhi tới cửa!2019-11-17 07:03
 • #3550: Kim Ô chi vũ!2019-11-18 16:13
 • #3551: Bắt đầu đúc kiếm!2019-11-18 16:13
 • #3552: Đúc lại Tuế Nguyệt kiếm!2019-11-18 16:13
 • #3553: Tám thanh thần kiếm!2019-11-18 16:13
 • #3554: Địa Trung Hải Kim Dật!2019-11-20 16:05
 • #3555: Kim vũ tác dụng!2019-11-20 16:05
 • #3556: Kim Dật tự tin!2019-11-22 16:03
 • #3557: Viên Hồi đến!2019-11-22 16:04
 • #3558: Ngạc Lãnh Nhi chấp nhất!2019-11-22 16:04
 • #3559: Kiếm thành!2019-11-22 16:04
 • #3560: Được ăn cả ngã về không!2019-11-23 16:35
 • #3561: Vạn kiếm cùng chuyển động!2019-11-23 16:35
 • #3562: Lôi chi bản nguyên!2019-11-23 16:36
 • #3563: Tổ kiếm quy nguyên!2019-11-23 16:36
 • #3564: Đệ thập tứ mạch!2019-11-26 18:03
 • #3565: Chúc Long đề nghị!2019-11-26 18:03
 • #3566: Thần Đằng thôn!2019-11-26 18:03
 • #3567: Không sợ thần phạt!2019-11-26 18:03
 • #3568: Đại ma đầu a!2019-11-26 18:03
 • #3569: Ngươi lại đối đãi với ta như thế!2019-11-26 18:04
 • #3570: Đạo tâm ba băng!2019-11-27 16:48
 • #3571: Thành lập nhân quả!2019-11-27 16:48
 • #3572: Thì ra là thế!2019-11-28 16:50
 • #3573: Muộn một bước!2019-11-28 16:50
 • #3574: Mộc ý đạo giai!2019-11-30 16:00
 • #3575: Đằng Tổ khôi phục!2019-11-30 16:00
 • #3576: Đệ thập ngũ mạch!2019-11-30 16:00
 • #3577: Thần ma đạo trường!2019-11-30 16:01
 • #3578: Kim Dật cường đại!2019-12-04 03:35
 • #3579: Phong ca mặt mũi!2019-12-04 03:35
 • #3580: Ta và hắn không quen!2019-12-05 05:57
 • #3581: Ngộ Đạo đan!2019-12-05 05:57
 • cuong-vo-than-de-chuong-3582.mp32019-12-05 05:57
 • #3583: Ở rể!2019-12-05 05:58
 • #3584: Khổng Trần Mặc tiến bộ!2019-12-05 05:58
 • #3585: Là ta thua!2019-12-05 05:58
 • #3586: Kiếm Thánh danh tiếng!2019-12-05 16:29
 • #3587: Đạo môn hồ ly Lý Bát Kiếm!2019-12-05 16:29
 • #3588: Lại lừa chạy một cái!2019-12-08 16:07
 • #3589: Thương Hà Hà Nặc!2019-12-08 16:07
 • #3590: Cẩu thả Quân Trường Cực!2019-12-08 16:07
 • #3591: Diệp Lăng sát tâm2019-12-08 16:07
 • #3592: Liễm ảnh tinh thạch!2019-12-10 16:18
 • #3593: Đào Vũ!2019-12-10 16:18
 • #3594: Cùng ta học ta dạy cho ngươi!2019-12-10 16:19
 • #3595: Ngươi đạo tâm vì ta băng bốn lần!2019-12-10 16:19
 • #3596: Nhị giai bản nguyên!2019-12-11 16:12
 • #3597: Bản nguyên lôi!2019-12-11 16:12
 • #3598: Quy tắc thần phạt!2019-12-11 16:12
 • #3599: Hoàng Diễn!2019-12-11 16:13
 • #3600: Hoàng hiền chất ra tay đi!2019-12-13 16:26
 • #3601: Hoang cổ thần bảo Tuế Nguyệt kiếm!2019-12-13 16:26
 • #3602: Hoang Tổ gia gia!2019-12-13 16:26
 • #3603: Tập thể chấn động!2019-12-13 16:27
 • #3604: Đa Bảo nôn ra máu!2019-12-15 16:19
 • #3605: Lại gặp cố nhân!2019-12-15 16:20
 • #3606: Bản nguyên tăng lên!2019-12-15 16:20
 • #3607: Động Hư nhãn giải phong!2019-12-15 16:20
 • #3608: Không cho đường sống a!2019-12-18 16:21
 • #3609: Di bảo khu vực!2019-12-18 16:22
 • #3610: Bốn tòa trận pháp!2019-12-18 16:22
 • #3611: Ba tấm át chủ bài!2019-12-18 16:22
 • #3612: Thực lực không cho phép a!2019-12-18 16:22
 • #3613: Tu di khu vực!2019-12-18 16:23
 • #3614: Toàn bộ đạo giai!2019-12-19 16:09
 • #3615: Hoàng cấp hoang cổ dị chủng!2019-12-19 16:09
 • #3616: Meo meo meo!2019-12-22 16:06
 • #3617: Gieo xuống nhân quả!2019-12-22 16:06
 • #3618: Hiến tế tóc!2019-12-22 16:07
 • #3619: Nhân quả không đủ tóc đến góp!2019-12-22 16:07
 • #3620: Đầu trọc ngày khôi phục thời điểm!2019-12-22 16:07
 • #3621: Minh phiên thuế biến!2019-12-22 16:07
 • #3622: Đào Thần cổ thụ!2019-12-27 03:58
 • #3623: Ngươi sờ đầu phát khô nha!2019-12-27 03:58
 • #3624: Luyện hóa bản nguyên thế giới!2019-12-27 03:58
 • #3625: Mái tóc có thể đoạn!2019-12-27 03:58
 • #3626: Ta làm cái gì!2019-12-27 03:59
 • #3627: Các ngươi là đúng!2019-12-27 03:59
 • #3628: Đại Hoang thiếu chủ!2019-12-29 16:06
 • #3629: 3 tôn vây giết!2019-12-29 16:06
 • #3630: Đối chiến Vân Điệp tử!2019-12-29 16:06
 • #3631: Thần Tôn vẫn lạc!2019-12-29 16:06
 • #3632: Minh phiên đệ nhị hình thái!2019-12-29 16:07
 • #3633: Trảm Hồn đao đốt!2019-12-29 16:07
 • #3634: Phá giới kế hoạch!2019-12-29 16:07
 • #3635: Hư không một chỉ!2019-12-29 16:08
 • #3636: Kiếp trước nhục thân trở về!2019-12-31 16:52
 • #3637: Tuế Nguyệt kiếm giải phong!2020-01-02 16:08
 • #3638: Hỏa Vân cái chết!2020-01-02 16:09
 • #3639: Đạo Thần tông!2020-01-02 16:09
 • #3640: Tế tổ lễ mừng!2020-01-02 16:09
 • #3641: Chẳng biết xấu hổ!2020-01-02 16:09
 • #3642: Cùng lên đi!2020-01-02 16:09
 • #3643: Ta liền là cái kia Cổ Phong a!2020-01-02 16:10
 • #3644: Đạo quân bị tức băng!2020-01-03 15:57
 • #3645: Ngươi đụng đến ta một lần thử xem!2020-01-03 15:57
 • #3646: 3 kiếm nhận chủ!2020-01-06 16:16
 • #3647: Thái Thượng người hữu duyên!2020-01-06 16:16
 • #3648: Đạo môn chi chủ!2020-01-06 16:16
 • #3649: Đồng giá trao đổi!2020-01-06 16:16
 • #3650: Ngươi cục cũng là ta cục!2020-01-08 16:13
 • #3651: Đạo Tổ tam bái!2020-01-08 16:14
 • #3652: Tiên tổ vì sao giận!2020-01-08 16:14
 • #3653: Kiếm khí bản nguyên thế giới!2020-01-08 16:14
 • #3654: Gặp gỡ!2020-01-10 16:10
 • #3655: Trở về đã là người lạ!2020-01-10 16:10
 • #3656: Ta thích ngươi!2020-01-10 16:10
 • #3657: Đoạn kiếm hiệp nữ!2020-01-10 16:11
 • #3658: Động qua tình!2020-01-10 16:11
 • #3659: Lý Cửu!2020-01-10 16:11
 • #3660: Kiếm Tuyệt!2020-01-11 15:50
 • #3661: Ta nguyện ý!2020-01-11 15:50
 • #3662: Trấn Yêu tháp đổi chủ!2020-01-12 15:51
 • #3663: Ngươi nói ta Thái Thượng chết?2020-01-12 15:51
 • #3664: Ngũ đạo quân phế!2020-01-13 16:04
 • #3665: Nhu tình!2020-01-13 16:04
 • #3666: Cổ Phong bị đánh mặt!2020-01-17 04:54
 • #3667: Ai là nhân vật chính!2020-01-17 04:54
 • #3668: Câu câu là thật!2020-01-17 04:54
 • #3669: Linh Mộc chân nhân!2020-01-17 04:54
 • #3670: Linh mộc bí mật!2020-01-17 15:53
 • #3671: Kiềm chế 100 vạn năm cảm xúc!2020-01-17 15:53
 • #3672: Đế môn lệnh triệu tập!2020-01-17 15:53
 • #3673: Nhà phương hướng!2020-01-17 15:54
 • #3674: Mang ta về nhà!2020-01-18 15:48
 • #3675: Trở về như cũ như quá khứ!2020-01-18 15:48
 • #3676: Đế môn đại hội!2020-01-20 16:09
 • #3677: Ngày đầu tiên cương chưa dương!2020-01-20 16:09
 • #3678: Kiếm Trần tông!2020-01-20 16:09
 • #3679: Ước chiến ước chiến!2020-01-20 16:09
 • #3680: Lại đấu một trận!2020-01-21 16:20
 • #3681: Đến lượt ngươi ta!2020-01-21 16:20
 • #3682: Vương Đông Hành cùng Chu Linh Nhi!2020-01-23 15:55
 • #3683: Đưa lên hạ lễ!2020-01-23 15:56
 • #3684: Sát Hồng Thiên đến!2020-01-23 15:56
 • #3685: Hôm nay có ta ở!2020-01-23 15:56
 • #3686: Ngũ Nhãn chân nhân bí mật!2020-01-25 16:21
 • #3687: Báo thù rửa hận!2020-01-25 16:21
 • #3688: Hóa Huyền khó xử!2020-01-25 16:21
 • #3689: Quá dễ dàng!2020-01-25 16:21
 • #3690: Tập tông môn chi lực!2020-01-26 15:44
 • #3691: Tới cửa xin lỗi!2020-01-26 15:44
 • #3692: Cha con!2020-01-28 16:00
 • #3693: Đi nhanh lên!2020-01-28 16:00
 • #3694: Rắn mất đầu!2020-02-02 20:07
 • #3695: Tổng chỉ huy!2020-02-02 20:08
 • #3696: Chém đầu kế hoạch!2020-02-02 20:08
 • #3697: Vui mừng ngoài ý muốn!2020-02-02 20:08
 • #3698: Đồng nguyên nhập thể!2020-02-02 20:08
 • #3699: Kim chi linh dị động!2020-02-02 20:08
 • #3700: Lại dùng thôn phệ phương pháp!2020-02-02 20:09
 • #3701: Dạ hành!2020-02-02 20:09
 • #3702: Lẫn vào Dị tộc đại bản doanh!2020-02-02 20:09
 • #3703: Túy Thần nhưỡng uy lực!2020-02-02 20:09
 • #3704: Nữ nhân a!2020-02-04 16:23
 • #3705: Ngươi có cố sự ta có rượu!2020-02-04 16:23
 • #3706: Bảo giới!2020-02-04 16:23
 • #3707: Viên Cương chi nộ!2020-02-04 16:23
 • #3708: Kim chi bản nguyên!2020-02-04 16:24
 • #3709: Trời xui đất khiến!2020-02-04 16:24
 • #3710: Dời hết bảo giới!2020-02-07 01:25
 • #3711: Cái tát thứ ba!2020-02-07 01:25
 • #3712: Cuối cùng bày bố!2020-02-07 01:26
 • #3713: Kiếm Phong!2020-02-07 01:26
 • #3714: Đại trận hiển uy!2020-02-09 15:54
 • #3715: Ngươi là kẻ ám sát!2020-02-09 15:55
 • #3716: Song thuật đều dùng!2020-02-09 15:55
 • #3717: Viên Cương chi nộ!2020-02-09 15:55
 • #3718: Kiếm Nhất đến!2020-02-10 16:10
 • #3719: Đưa tới cửa!2020-02-10 16:11
 • #3720: Lâm Thành!2020-02-10 16:11
 • #3721: Kế ly gián!2020-02-10 16:11
 • #3722: Tiếp tục ly gián!2020-02-11 15:56
 • #3723: Lời đồn truyền ra!2020-02-11 15:56
 • #3724: Không phải dòng chính phản kích!2020-02-13 15:51
 • #3725: Lâm Lâm chi nộ!2020-02-13 15:51
 • #3726: Nước càng đục!2020-02-15 15:50
 • #3727: Triệt để khai chiến!2020-02-15 15:51
 • #3728: Ngư ông thủ lợi!2020-02-15 15:51
 • #3729: Ta tên Cổ Phong!2020-02-15 15:51
 • #3730: Mộc chi bản nguyên!2020-02-17 16:05
 • #3731: Linh quang chợt hiện!2020-02-17 16:05
 • #3732: Đại quân lâm thành!2020-02-17 16:06
 • #3733: Kéo cừu hận!2020-02-17 16:06
 • #3734: Cừu hận cực hạn!2020-02-19 16:04
 • #3735: Dẫn vào!2020-02-19 16:04
 • #3736: Bản nguyên giới sụp đổ!2020-02-22 15:57
 • #3737: Thủy chi bản nguyên!2020-02-22 15:57
 • #3738: Trảm tôn!2020-02-22 15:57
 • #3739: Dực Liệt!2020-02-22 15:58
 • #3740: Phong chi bản nguyên thế giới!2020-02-22 15:58
 • #3741: 3 thú xuất thủ!2020-02-22 15:58
 • #3742: Liên tiếp trọng thương!2020-02-22 15:58
 • #3743: Phân thân chi pháp!2020-02-22 15:58
 • #3744: Phong chi bản nguyên!2020-02-24 16:54
 • #3745: Bảy nguyên hợp nhất!2020-02-24 16:55
 • #3746: Hỗn độn tuyền qua!2020-02-24 16:55
 • #3747: Thần Hoàng!2020-02-24 16:55
 • #3748: Phá giới mà ra!2020-02-24 16:56
 • #3749: Chiến Thần Tôn lục trọng!2020-02-24 16:56
 • #3750: Dực Xuyên Vân chết!2020-02-26 16:19
 • #3751: 3 chiến 1!2020-02-26 16:20
 • #3752: Đoàn tụ!2020-02-29 15:52
 • #3753: Liên hợp bí thuật!2020-02-29 15:53
 • #3754: Vợ chồng đồng tâm!2020-02-29 15:53
 • #3755: Triệu hoán Tôn cấp tinh thần!2020-02-29 15:53
 • #3756: Bái kiến đế soái!2020-02-29 15:54
 • #3757: Khi dễ Thần Tôn!2020-02-29 15:54
 • #3758: Trấn Yêu tháp ra!2020-02-29 15:54
 • #3759: Cốc Huyết Đan!2020-03-03 15:59
 • #3760: Kiếm Vô Thương xuất quan!2020-03-03 15:59
 • #3761: Thần Chủ tập sát!2020-03-03 16:00
 • #3762: Nương tử đánh hắn!2020-03-03 16:00
 • #3763: Song sinh thần viên!2020-03-03 16:00
 • #3764: Gan lớn một chút!2020-03-05 16:11
 • #3765: Sáng tạo giới!2020-03-05 16:12
 • #3766: Thất Nguyên phong!2020-03-05 16:12
 • #3767: Hỗn độn bản nguyên thế giới!2020-03-05 16:12
 • #3768: Thần Hoàng tứ trọng!2020-03-05 16:13
 • #3769: Ngũ Nguyệt thông đạo!2020-03-05 16:13
 • #3770: Lam nguyệt nhân quả!2020-03-07 15:59
 • #3771: Mạnh nhất Thần Tôn!2020-03-07 16:00
 • #3772: Quen thuộc thanh âm!2020-03-09 15:07
 • #3773: Ùn ùn kéo đến!2020-03-09 15:07
 • #3774: Nguyên thú tranh đoạt!2020-03-09 15:08
 • #3775: Ta là cha hắn!2020-03-09 15:08
 • #3776: Gặp lại Quân Trường Cực!2020-03-13 15:08
 • #3777: Hình hổ nguyên thú!2020-03-13 15:08
 • #3778: Ngư ông đắc lợi!2020-03-13 15:09
 • #3779: Cha nợ con trả!2020-03-13 15:09
 • #3780: Quân Trường Cực nước mắt!2020-03-13 15:09
 • #3781: Lam nguyệt mật thi!2020-03-13 15:09
 • #3782: Sư đồ!2020-03-13 15:09
 • #3783: Đệ nhị dương!2020-03-13 15:10
 • #3784: Cha mẹ!2020-03-18 02:22
 • #3785: Tương kế tựu kế!2020-03-18 02:22
 • #3786: Thiên Ngự thuẫn!2020-03-18 02:22
 • #3787: Thần Võ vẫn lạc!2020-03-18 02:22
 • #3788: Dạ Lương!2020-03-21 15:03
 • #3789: Thái Thượng sát tâm!2020-03-21 15:03
 • #3790: Cửu Nguyên sát giới!2020-03-21 15:03
 • #3791: Bắc Thương Dị tộc!2020-03-21 15:04
 • #3792: Đối chiến Bắc Thương!2020-03-21 15:04
 • #3793: Mất con thống khổ!2020-03-21 15:04
 • #3794: Cổ Hàn cường đại!2020-03-21 15:04
 • #3795: Dẫn động thiên địa lực lượng!2020-03-21 15:04
 • #3796: Đánh cờ!2020-03-21 15:05
 • #3797: Sát linh quy vị!2020-03-21 15:05
 • #3798: Dương hồn lệ quỷ!2020-03-30 15:13
 • #3799: Hắc nguyệt hạch tâm!2020-03-30 15:14
 • #3800: Ngươi không xứng!2020-03-30 15:14
 • #3801: Lại gặp!2020-03-30 15:14
 • #3802: Luân hồi bản nguyên!2020-03-30 15:14
 • #3803: Trước kia quá khứ!2020-03-30 15:14
 • #3804: Thanh nguyệt tinh thần!2020-03-30 15:15
 • #3805: Hấp thu quỷ khí!2020-03-30 15:15
 • #3806: Cổ Thiên Khải!2020-03-30 15:15
 • #3807: Thần Chủ phân thân!2020-03-30 15:15
 • #3808: Bị tình thương của cha choáng váng đầu óc!2020-03-30 15:15
 • #3809: Ngũ phương tề tụ!2020-03-30 15:15
 • #3810: Thanh Tâm cái chết!2020-03-30 15:16
 • #3811: Săn giết kế hoạch!2020-03-30 15:16
 • #3812: Lần nữa ra sân!2020-03-30 15:16
 • #3813: Xuất thủ!2020-03-30 15:16
 • #3814: Thảm liệt một trận chiến!2020-03-30 15:16
 • #3815: Tịch diệt thần phù!2020-03-30 15:16
 • #3816: Ngươi là cô nhi!2020-03-30 15:17
 • #3817: Vô Niệm cái chết!2020-03-30 15:17
 • #3818: Bị mất tất cả!2020-04-05 17:17
 • #3819: Dạ Lương lại hiện ra!2020-04-05 17:17
 • #3820: Một đường thoát đi!2020-04-05 17:18
 • #3821: U Minh tiểu nhi!2020-04-05 17:18
 • #3822: Ngươi ta vốn một người!2020-04-05 17:18
 • #3823: Tu vi không đủ!2020-04-05 17:18
 • #3824: Như thế cha mẹ!2020-04-05 17:19
 • #3825: Chân Phật tự!2020-04-05 17:19
 • #3826: Ân huệ sâu!2020-04-05 17:19
 • #3827: Có thể đủ!2020-04-05 17:19
 • #3828: Cuồng Vũ!2020-04-22 04:41
 • #3829: Minh Nguyệt lão tặc!2020-04-22 04:41
 • #3830: Bản nguyên trị liệu!2020-04-22 04:41
 • #3831: Bát giai bản nguyên!2020-04-22 04:41
 • #3832: Cha con gặp nhau!2020-04-22 04:41
 • #3833: Cửu thần ni nguy!2020-04-22 04:41
 • #3834: Cứu chữa!2020-04-22 04:42
 • #3835: Dung hợp bản nguyên thế giới!2020-04-22 04:42
 • #3836: Tiểu Nguyên tự!2020-04-22 04:42
 • #3837: Tuệ Minh đến!2020-04-22 04:42
 • #3838: Cương Hải liều mạng!2020-04-22 04:42
 • #3839: Đều là Cương Hải!2020-04-22 04:42
 • #3840: Luân hồi thông đạo!2020-04-22 04:43
 • #3841: Ngũ dương trấn áp!2020-04-22 04:43
 • #3842: Vân Niệm tạo hóa!2020-04-22 04:43
 • #3843: Duy nhất nhân tuyển!2020-04-22 04:43
 • #3844: Tiểu chính!2020-04-22 04:44
 • #3845: Thần kiều mà nói!2020-04-22 04:44
 • #3846: Mê thất tiểu thế giới!2020-04-22 04:44
 • #3847: 3000 tiểu thế giới!2020-04-22 04:44
 • #3848: Huyền Tàng thần tăng!2020-04-22 04:44
 • #3849: Huyền Hiến thánh tăng!2020-04-22 04:45
 • #3850: Tuyên Từ thánh nhân!2020-04-22 04:45
 • #3851: Lý Duyên!2020-04-22 04:45
 • #3852: Thu đồ đệ chi nạn!2020-04-22 04:45
 • #3853: Sinh mạng giá trị!2020-04-22 04:45
 • #3854: Rượu mừng!2020-04-22 04:46
 • #3855: 100 năm!2020-04-22 04:46
 • #3856: Lại là Hạnh Hoa thôn!2020-04-22 04:46
 • #3857: 3 cái cẩm nang!2020-04-22 04:46
 • #3858: Bạch Phát đao thánh!2020-04-22 04:47
 • #3859: Nửa vò rượu thời gian!2020-04-22 04:47
 • #3860: Thạch Tam Duyên!2020-04-29 14:59
 • #3861: Bái kiến sư phụ!2020-04-29 14:59
 • #3862: 7000 đời luân hồi!2020-04-29 14:59
 • #3863: Tuế nguyệt nguyên giai!2020-04-29 14:59
 • #3864: Tây Thương chi chủ!2020-04-29 15:00
 • #3865: Huyền Thiên trở về!2020-04-29 15:00
 • #3866: Ta muốn độ kiếp rồi!2020-04-29 15:00
 • #3867: Bảo hộ Cổ môn chủ!2020-04-29 15:01
 • #3868: Thần trợ công!2020-04-29 15:01
 • #3869: Một bái!2020-04-29 15:01
 • #3870: Tu La điện người tới!2020-04-29 15:01
 • #3871: Thân cao là vương đạo!2020-04-29 15:01
 • #3872: Thiên Chưởng trưởng lão!2020-04-29 15:02
 • #3873: Tổ miếu!2020-04-29 15:02
 • #3874: Tế đàn!2020-04-29 15:02
 • #3875: Thần thông diệt thương!2020-04-29 15:02
 • #3876: Thần Huyết nhất mạch!2020-04-29 15:03
 • #3877: Cổ Tàn dụng tâm!2020-04-29 15:03
 • #3878: Tuyển bạt bắt đầu!2020-05-02 14:42
 • #3879: Ban cho huyết mạch!2020-05-02 14:42
 • #3880: Truyền thụ thần thông!2020-05-02 14:43
 • #3881: Tôn giai nhị trọng!2020-05-02 14:43
 • #3882: Trước nhổ thứ nhất!2020-05-02 14:43
 • #3883: Không ngờ nhẹ nhõm!2020-05-02 14:43
 • #3884: Cổ Lưu!2020-05-04 14:43
 • #3885: Vô địch Cổ Cuồng!2020-05-04 14:43
 • #3886: Thần huyết đệ nhất!2020-05-04 14:43
 • #3887: Cổ Thần tháp!2020-05-04 14:43
 • #3888: Bảo hai tranh một!2020-05-10 15:05
 • #3889: Truyền linh bắt đầu!2020-05-10 15:05
 • #3890: Vui mừng ngoài ý muốn!2020-05-10 15:05
 • #3891: Tôn giai thi đấu!2020-05-10 15:06
 • #3892: Cổ Khoát cường đại!2020-05-10 15:06
 • #3893: Một chọi hai!2020-05-10 15:07
 • #3894: Một xuyên tám!2020-05-10 15:07
 • #3895: Cổ Phong chi nộ!2020-05-10 15:07
 • #3896: Thần thông vô địch!2020-05-10 15:08
 • #3897: Điệp gia tứ thần thông!2020-05-10 15:08
 • #3898: Quy tắc cấm linh!2020-05-10 15:08
 • #3899: Cổ tổ thanh âm!2020-05-10 15:09
 • #3900: Xích Dương tội thần!2020-05-10 15:09
 • #3901: Mới cổ tổ!2020-05-18 15:23
 • #3902: Nhục thân khủng bố!2020-05-18 15:24
 • #3903: Phệ Minh trùng!2020-05-18 15:24
 • #3904: Vương Cửu Sinh!2020-05-18 15:25
 • #3905: Hư vô chi hải!2020-05-18 15:25
 • #3906: Trúc cầu!2020-05-18 15:25
 • #3907: Tử khí!2020-05-18 15:25
 • #3908: Dò đường người!2020-05-18 15:26
 • #3909: Thôn phệ chi thủ!2020-05-18 15:26
 • #3910: Cổ lão binh khí!2020-05-18 15:26
 • #3911: Nhân quả chi kiều!2020-05-18 15:27
 • #3912: Phòng nhỏ trước đó!2020-05-18 15:28
 • #3913: Thần Tôn tứ trọng!2020-05-18 15:28
 • #3914: Thần kiều tư tưởng!2020-05-18 15:29
 • #3915: Từng cái nghiền ép!2020-05-18 15:30
 • #3916: Chung Tuần giáng lâm!2020-05-18 15:30
 • #3917: Hư ảo hình bóng!2020-05-19 14:56
 • #3918: Sáng tạo bộ tộc có trí tuệ!2020-05-19 14:56
 • #3919: Sáng tạo Nhân tộc!2020-06-04 16:22
 • #3920: Bị khinh thị Nhân tộc!2020-06-04 16:22
 • #3921: Nhân tộc Tam Hoàng!2020-06-04 16:22
 • #3922: Chung Tiên khai chiến!2020-06-04 16:22
 • #3923: Vương Ma cái chết!2020-06-04 16:23
 • #3924: Bách Thiên chân long trận!2020-06-04 16:23
 • #3925: Người nhà!2020-06-04 16:23
 • #3926: Tam Hoàng sơn một trận chiến!2020-06-04 16:23
 • #3927: Tam Hoàng chi uy!2020-06-04 16:23
 • #3928: Tình diễn biến!2020-06-04 16:24
 • #3929: Mộc Miểu Miểu!2020-06-04 16:24
 • #3930: Hai tộc liên thủ!2020-06-04 16:24
 • #3931: Đánh tan!2020-06-04 16:24
 • #3932: Long tộc khai chiến!2020-06-04 16:24
 • #3933: Diễm Thủy Mộc!2020-06-04 16:25
 • #3934: Tất cả đều là bàn đạp!2020-06-04 16:25
 • #3935: 10 vạn năm!2020-06-04 16:25
 • #3936: Tứ tộc vây giết!2020-06-04 16:25
 • #3937: Bản nguyên hiện!2020-06-04 16:26
 • #3938: Quy tắc chi lực!2020-06-04 16:26
 • #3939: Đế chi bản nguyên!2020-06-04 16:26
 • #3940: Cổ Vô Nhai thân phận!2020-06-04 16:27
 • #3941: Thông thiên bí văn!2020-06-04 16:27
 • #3942: Ma Thần điện!2020-06-04 16:27
 • #3943: Ái mộ qua ta cha!2020-06-04 16:27
 • #3944: Thay lão cha cõng nồi!2020-06-04 16:27
 • #3945: Hố nhi tử!2020-06-04 16:28
 • #3946: Ngươi là hảo hài tử!2020-06-04 16:28
 • #3947: Phong ca cứu ta!2020-06-14 19:49
 • #3948: Ma môn chi chủ!2020-06-14 19:50
 • #3949: Ma chủ ý đồ!2020-06-14 19:50
 • #3950: Thiên Ma cổ thụ!2020-06-14 19:51
 • #3951: Nghịch chi bản nguyên!2020-06-14 19:51
 • #3952: Thần Tôn thất trọng!2020-06-14 19:52
 • #3953: Mẹ nuôi!2020-06-14 19:52
 • #3954: Ma môn thi đấu!2020-06-14 19:52
 • #3955: Thi đấu bắt đầu!2020-06-14 19:52
 • #3956: Thánh tử như nắng gắt!2020-06-14 19:53
 • #3957: Danh chính ngôn thuận!2020-06-14 19:53
 • #3958: 1 người chiến ba tông!2020-06-14 19:53
 • #3959: Điền Vân trở về!2020-06-14 19:54
 • #3960: Tái chiến Cổ Hàn!2020-06-14 19:54
 • #3961: Huynh đệ!2020-06-14 19:54
 • #3962: Đại bá!2020-06-14 19:55
 • #3963: Huyết Tam Sinh thượng lôi!2020-06-14 19:55
 • #3964: Ngươi run cái gì!2020-06-14 19:55
 • #3965: Bắc Thương đột kích!2020-06-14 19:56
 • #3966: 6 Thần Chủ vây giết!2020-06-14 19:56
 • #3967: Quy tắc nghịch nguyên!2020-06-14 19:57
 • #3968: Quy tắc phong linh!2020-06-14 19:57
 • #3969: Phong tam yêu!2020-06-14 19:57
 • #3970: Thần Tôn bát trọng!2020-06-14 19:58
 • #3971: Lôi trưởng lão đưa sưởi ấm!2020-06-14 19:58
 • #3972: Long Lang xuất thủ!2020-06-14 19:58
 • #3973: Cửu Dương sinh linh!2020-06-17 14:46
 • #3974: Tuế nguyệt thần kiều!2020-06-17 14:47
 • #3975: Chém giết Long Lang!2020-06-17 14:47
 • #3976: Trảm Diêu Thiên Táng!2020-06-17 14:47
 • #3977: Phương hướng cổ giới!2020-06-19 14:43
 • #3978: Lại vào Đại Hoang!2020-06-19 14:43
 • #3979: Cùng nhau sụp đổ!2020-06-19 14:44
 • #3980: Khởi nguyên chi địa!2020-06-19 14:44
 • #3981: Cổ Binh giới!2020-06-22 14:45
 • #3982: Là khí chất hay là thực lực!2020-06-22 14:45
 • #3983: 9 đại thần binh!2020-06-22 14:46
 • #3984: Thương Thiên đỉnh!2020-06-22 14:46
 • #3985: Khí chi bản nguyên!2020-06-25 14:42
 • #3986: Thập giai bản nguyên!2020-06-25 14:42
 • #3987: Linh Đan bà bà!2020-06-25 14:42
 • #3988: Ngươi muốn cùng ta so đan đạo?2020-06-25 14:42
 • #3989: Bản nguyên thập nhất giai!2020-06-29 14:48
 • #3990: Bị đả kích lão tổ!2020-06-29 14:48
 • #3991: Chân Tam Thiên!2020-06-29 14:49
 • #3992: Một trận tỷ thí!2020-06-29 14:49
 • #3993: Đào Lý Bất Ngôn Hạ Tự Thành Hề!2020-06-29 14:49
 • #3994: Quá trẻ tuổi!2020-06-29 14:49
 • #3995: Bản nguyên thập nhị giai!2020-07-01 14:38
 • #3996: Thu phục?2020-07-01 14:39
 • #3997: Bản nguyên thập tam giai!2020-07-05 14:44
 • #3998: Bái kiến giới chủ!2020-07-14 15:27
 • #3999: Giới linh Vân Phách!2020-07-25 14:48
 • #4000: Kinh khủng thiên kiếp!2020-07-28 14:43
 • #4001: Ngũ Linh gặp nhau!2020-11-06 03:58
 • #4002: Thần kiều giáng lâm!2020-11-06 03:59
 • #4003: Minh hồn!2020-11-06 04:00
 • #4004: Cái này cũng được?2020-11-06 04:01
 • #4005: Âm Dương vô lượng chiến hạm!2020-11-06 04:02
 • #4006: Gặp lại cửu sinh!2020-11-08 15:58
 • #4007: Nghiền ép đánh bại!2020-11-08 16:03
 • #4008: Càn Dương ti tiện!2020-11-15 16:07
 • #4009: Du hồn!2020-11-15 16:07
 • #4010: U Minh giới thế cục!2020-11-15 16:08
 • #4011: Thông linh cừu hận!2020-11-15 16:08
 • #4012: Tiến vào U Minh giới!2020-11-15 16:09
 • #4013: Nhập U kiều!2020-11-15 16:09
 • #4014: Điệu hổ ly sơn!2020-11-15 16:10
 • #4015: Luyện Dương phong trước!2020-11-20 15:51
 • #4016: Địa Phách đạo nhân!2020-11-20 15:51
 • #4017: Thần kiều quyết đấu!2020-11-20 15:53
 • #4018: Thiên Võng phật đà!2020-11-20 15:55
 • #4019: Quy tắc thiên kiếp!2020-11-20 15:55
 • #4020: Tìm hi vọng trong khó khăn!2020-12-20 21:50
 • #4021: Hứa Hoan Nhi!2020-12-20 21:50
 • #4022: Thái Âm trường cực ấn!2020-12-20 21:50
 • #4023: Cổ Phong mưu đồ!2020-12-20 21:50
 • #4024: Bái kiến công tử!2020-12-20 21:51
 • #4025: Chém giết thần kiều!2020-12-20 21:51
 • #4026: Lần nữa điều đi!2020-12-20 21:51
 • #4027: Hấp thu dương chi quy tắc!2020-12-20 21:51
 • #4028: Cực dương không gian!2020-12-20 21:51
 • #4029: Cố nhân gặp gỡ!2020-12-20 21:51
 • #4030: Động thủ đi!2020-12-20 21:52
 • #4031: Áp chế hoàn toàn!2020-12-20 21:52
 • #4032: Mã Âm Dương!2020-12-20 21:52
 • #4033: Bỏ chạy!2020-12-20 21:52
 • #4034: Luân Hồi các!2020-12-20 21:52
 • #4035: Phương hướng Luyện Hồn thành!2020-12-20 21:53
 • #4036: U Minh vòng xoáy!2020-12-20 21:53
 • #4037: Lâm vào tuyệt cảnh!2020-12-20 21:53
 • #4038: Quỷ dị thế giới!2020-12-20 21:53
 • #4039: Hủy diệt chi kiếp!2020-12-20 21:53
 • #4040: Thôn phệ hỗn độn!2020-12-20 21:53
 • #4041: Bán thần kiều!2020-12-20 21:54
 • #4042: Hỗn Độn thể!2020-12-20 21:54
 • #4043: 99 tòa!2020-12-20 21:54
 • #4044: Bản thân là quy tắc!2020-12-20 21:54
 • #4045: Đại bạch trư!2020-12-20 21:55
 • #4046: Không gian bích lũy!2020-12-20 21:55
 • #4047: Heo lớn đụng hàng rào!2020-12-20 21:55
 • #4048: Nghịch hướng hỗn độn!2020-12-20 21:55
 • #4049: Tiểu hắc ngưu!2020-12-20 21:56
 • #4050: Thôn phệ!2020-12-20 21:56
 • #4051: Biến thân Ngưu Ma vương!2020-12-24 15:40
 • #4052: Lại bi kịch!2020-12-24 15:40
 • #4053: Đại bạch trư liên hợp Ngưu Ma vương!2020-12-24 15:40
 • #4054: Đánh vỡ hàng rào!2020-12-28 15:34
 • #4055: Ai trộm ta tiểu Trư cùng tiểu Ngưu!2020-12-28 15:34