Cổ ĐạiHuyền HuyễnNgôn Tình

Bánh Bao Là Ai

‘Nhận mệnh’ là một cái đáng sợ từ, nhưng là đương không thể phản kháng khi, học được nhận mệnh tồn tại rất quan trọng.

Làm một cái mười tám năm sinh hoạt ở nhân loại bình thường thế giới cô nương, đối với sắp phải bị làm như đồ ăn đưa cho quỷ hút máu cái này vận mệnh, Cung Thần Diễm học nhận mệnh.

Làm đồ ăn nàng nhịn, bị đa nguyên hóa, nàng cũng nhịn, ai làm nàng muốn sống đâu.

Sủy bánh bao nàng cũng nhịn, tốt xấu nàng tự do.

Bánh bao một sủy hai năm rưỡi còn không sinh, nàng cũng nhịn, như thế nào cũng là chính mình hài tử sủy sủy thành thói quen.

Chính là vị này băng sơn tiên sinh, a không, băng sơn yêu quái, không phải bị ngươi đa nguyên hóa một chút sủy ngươi hai cái bánh bao sao, khi nào biến thành của ngươi?

Còn có ngươi kia dưỡng sủng vật giống nhau cảm giác là tưởng nháo loại nào? Thường thường đa nguyên hóa một chút lại là tưởng nháo loại nào?

Hảo đi, ngươi ngưu, cánh tay không lay chuyển được đùi, nhịn.

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Mục Mạc
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • banh-bao-la-ai-chuong-0001.mp32019-06-23 03:15
 • banh-bao-la-ai-chuong-0002.mp32019-06-23 03:15
 • banh-bao-la-ai-chuong-0003.mp32019-06-23 03:15
 • banh-bao-la-ai-chuong-0004.mp32019-06-23 03:16
 • banh-bao-la-ai-chuong-0005.mp32019-06-23 03:16
 • banh-bao-la-ai-chuong-0006.mp32019-06-23 03:16
 • banh-bao-la-ai-chuong-0007.mp32019-06-23 03:16
 • banh-bao-la-ai-chuong-0008.mp32019-06-23 03:16
 • banh-bao-la-ai-chuong-0009.mp32019-06-23 03:16
 • banh-bao-la-ai-chuong-0010.mp32019-06-23 03:16
 • banh-bao-la-ai-chuong-0011.mp32019-06-23 03:16
 • banh-bao-la-ai-chuong-0012.mp32019-06-23 03:17
 • banh-bao-la-ai-chuong-0013.mp32019-06-23 03:17
 • banh-bao-la-ai-chuong-0014.mp32019-06-23 03:17
 • banh-bao-la-ai-chuong-0015.mp32019-06-23 03:17
 • banh-bao-la-ai-chuong-0016.mp32019-06-23 03:17
 • banh-bao-la-ai-chuong-0017.mp32019-06-23 03:17
 • banh-bao-la-ai-chuong-0018.mp32019-06-23 03:17
 • banh-bao-la-ai-chuong-0019.mp32019-06-23 03:17
 • banh-bao-la-ai-chuong-0020.mp32019-06-23 03:17
 • banh-bao-la-ai-chuong-0021.mp32019-06-23 03:18
 • banh-bao-la-ai-chuong-0022.mp32019-06-23 03:18
 • banh-bao-la-ai-chuong-0023.mp32019-06-23 03:18
 • banh-bao-la-ai-chuong-0024.mp32019-06-23 03:18
 • banh-bao-la-ai-chuong-0025.mp32019-06-23 03:18
 • banh-bao-la-ai-chuong-0026.mp32019-06-23 03:18
 • banh-bao-la-ai-chuong-0027.mp32019-06-23 03:18
 • banh-bao-la-ai-chuong-0028.mp32019-06-23 03:18
 • banh-bao-la-ai-chuong-0029.mp32019-06-23 03:18
 • banh-bao-la-ai-chuong-0030.mp32019-06-23 03:19
 • banh-bao-la-ai-chuong-0031.mp32019-06-23 03:19
 • banh-bao-la-ai-chuong-0032.mp32019-06-23 03:19
 • banh-bao-la-ai-chuong-0033.mp32019-06-23 03:19
 • banh-bao-la-ai-chuong-0034.mp32019-06-23 03:19
 • banh-bao-la-ai-chuong-0035.mp32019-06-23 03:19
 • banh-bao-la-ai-chuong-0036.mp32019-06-23 03:19
 • banh-bao-la-ai-chuong-0037.mp32019-06-23 03:19
 • banh-bao-la-ai-chuong-0038.mp32019-06-23 03:20
 • banh-bao-la-ai-chuong-0039.mp32019-06-23 03:20
 • banh-bao-la-ai-chuong-0040.mp32019-06-23 03:20
 • banh-bao-la-ai-chuong-0041.mp32019-06-23 03:20
 • banh-bao-la-ai-chuong-0042.mp32019-06-23 03:20
 • banh-bao-la-ai-chuong-0043.mp32019-06-23 03:20
 • banh-bao-la-ai-chuong-0044.mp32019-06-23 03:20
 • banh-bao-la-ai-chuong-0045.mp32019-06-23 03:20
 • banh-bao-la-ai-chuong-0046.mp32019-06-23 03:20
 • banh-bao-la-ai-chuong-0047.mp32019-06-23 03:21
 • banh-bao-la-ai-chuong-0048.mp32019-06-23 03:21
 • banh-bao-la-ai-chuong-0049.mp32019-06-23 03:21
 • banh-bao-la-ai-chuong-0050.mp32019-06-23 03:21
 • banh-bao-la-ai-chuong-0051.mp32019-06-23 03:21
 • banh-bao-la-ai-chuong-0052.mp32019-06-23 03:21
 • banh-bao-la-ai-chuong-0053.mp32019-06-23 03:21
 • banh-bao-la-ai-chuong-0054.mp32019-06-23 03:21
 • banh-bao-la-ai-chuong-0055.mp32019-06-23 03:22
 • banh-bao-la-ai-chuong-0056.mp32019-06-23 03:22
 • banh-bao-la-ai-chuong-0057.mp32019-06-23 03:22
 • banh-bao-la-ai-chuong-0058.mp32019-06-23 03:22
 • banh-bao-la-ai-chuong-0059.mp32019-06-23 03:22
 • banh-bao-la-ai-chuong-0060.mp32019-06-23 03:22
 • banh-bao-la-ai-chuong-0061.mp32019-06-23 03:22
 • banh-bao-la-ai-chuong-0062.mp32019-06-23 03:22
 • banh-bao-la-ai-chuong-0063.mp32019-06-23 03:23
 • banh-bao-la-ai-chuong-0064.mp32019-06-23 03:23
 • banh-bao-la-ai-chuong-0065.mp32019-06-23 03:23
 • banh-bao-la-ai-chuong-0066.mp32019-06-23 03:23
 • banh-bao-la-ai-chuong-0067.mp32019-06-23 03:23
 • banh-bao-la-ai-chuong-0068.mp32019-06-23 03:23
 • banh-bao-la-ai-chuong-0069.mp32019-06-23 03:23
 • banh-bao-la-ai-chuong-0070.mp32019-06-23 03:23
 • banh-bao-la-ai-chuong-0071.mp32019-06-23 03:24
 • banh-bao-la-ai-chuong-0072.mp32019-06-23 03:24
 • banh-bao-la-ai-chuong-0073.mp32019-06-23 03:24
 • banh-bao-la-ai-chuong-0074.mp32019-06-23 03:24
 • banh-bao-la-ai-chuong-0075.mp32019-06-23 03:24
 • banh-bao-la-ai-chuong-0076.mp32019-06-23 03:24
 • banh-bao-la-ai-chuong-0077.mp32019-06-23 03:24
 • banh-bao-la-ai-chuong-0078.mp32019-06-23 03:25
 • banh-bao-la-ai-chuong-0079.mp32019-06-23 03:25
 • banh-bao-la-ai-chuong-0080.mp32019-06-23 03:25
 • banh-bao-la-ai-chuong-0081.mp32019-06-23 03:26
 • banh-bao-la-ai-chuong-0082.mp32019-06-23 03:26
 • banh-bao-la-ai-chuong-0083.mp32019-06-23 03:26
 • banh-bao-la-ai-chuong-0084.mp32019-06-23 03:26
 • banh-bao-la-ai-chuong-0085.mp32019-06-23 03:26
 • banh-bao-la-ai-chuong-0086.mp32019-06-23 03:26
 • banh-bao-la-ai-chuong-0087.mp32019-06-23 03:26
 • banh-bao-la-ai-chuong-0088.mp32019-06-23 03:27
 • banh-bao-la-ai-chuong-0089.mp32019-06-23 03:27
 • banh-bao-la-ai-chuong-0090.mp32019-06-23 03:27
 • banh-bao-la-ai-chuong-0091.mp32019-06-23 03:27
 • banh-bao-la-ai-chuong-0092.mp32019-06-23 03:27
 • banh-bao-la-ai-chuong-0093.mp32019-06-23 03:27
 • banh-bao-la-ai-chuong-0094.mp32019-06-23 03:27
 • banh-bao-la-ai-chuong-0095.mp32019-06-23 03:27
 • banh-bao-la-ai-chuong-0096.mp32019-06-23 03:28
 • banh-bao-la-ai-chuong-0097.mp32019-06-23 03:28
 • banh-bao-la-ai-chuong-0098.mp32019-06-23 03:28
 • banh-bao-la-ai-chuong-0099.mp32019-06-23 03:28
 • banh-bao-la-ai-chuong-0100.mp32019-06-23 03:28
 • banh-bao-la-ai-chuong-0101.mp32019-06-23 03:28
 • banh-bao-la-ai-chuong-0102.mp32019-06-23 03:28
 • banh-bao-la-ai-chuong-0103.mp32019-06-23 03:28
 • banh-bao-la-ai-chuong-0104.mp32019-06-23 03:29
 • banh-bao-la-ai-chuong-0105.mp32019-06-23 03:29
 • banh-bao-la-ai-chuong-0106.mp32019-06-23 03:29
 • banh-bao-la-ai-chuong-0107.mp32019-06-23 03:29
 • banh-bao-la-ai-chuong-0108.mp32019-06-23 03:29
 • banh-bao-la-ai-chuong-0109.mp32019-06-23 03:29
 • banh-bao-la-ai-chuong-0110.mp32019-06-23 03:29
 • banh-bao-la-ai-chuong-0111.mp32019-06-23 03:29
 • banh-bao-la-ai-chuong-0112.mp32019-06-23 03:30
 • banh-bao-la-ai-chuong-0113.mp32019-06-23 03:30
 • banh-bao-la-ai-chuong-0114.mp32019-06-23 03:30
 • banh-bao-la-ai-chuong-0115.mp32019-06-23 03:30
 • banh-bao-la-ai-chuong-0116.mp32019-06-23 03:30
 • banh-bao-la-ai-chuong-0117.mp32019-06-23 03:30
 • banh-bao-la-ai-chuong-0118.mp32019-06-23 03:30
 • banh-bao-la-ai-chuong-0119.mp32019-06-23 03:30
 • banh-bao-la-ai-chuong-0120.mp32019-06-23 03:30
 • banh-bao-la-ai-chuong-0121.mp32019-06-23 03:31
 • banh-bao-la-ai-chuong-0122.mp32019-06-23 03:31
 • banh-bao-la-ai-chuong-0123.mp32019-06-23 03:31
 • banh-bao-la-ai-chuong-0124.mp32019-06-23 03:31
 • banh-bao-la-ai-chuong-0125.mp32019-06-23 03:31
 • banh-bao-la-ai-chuong-0126.mp32019-06-23 03:31
 • banh-bao-la-ai-chuong-0127.mp32019-06-23 03:31
 • banh-bao-la-ai-chuong-0128.mp32019-06-23 03:32
 • banh-bao-la-ai-chuong-0129.mp32019-06-23 03:32
 • banh-bao-la-ai-chuong-0130.mp32019-06-23 03:32
 • banh-bao-la-ai-chuong-0131.mp32019-06-23 03:32
 • banh-bao-la-ai-chuong-0132.mp32019-06-23 03:32
 • banh-bao-la-ai-chuong-0133.mp32019-06-23 03:32
 • banh-bao-la-ai-chuong-0134.mp32019-06-23 03:32
 • banh-bao-la-ai-chuong-0135.mp32019-06-23 03:32
 • banh-bao-la-ai-chuong-0136.mp32019-06-23 03:33
 • banh-bao-la-ai-chuong-0137.mp32019-06-23 03:33
 • banh-bao-la-ai-chuong-0138.mp32019-06-23 03:33
 • banh-bao-la-ai-chuong-0139.mp32019-06-23 03:33
 • banh-bao-la-ai-chuong-0140.mp32019-06-23 03:33
 • banh-bao-la-ai-chuong-0141.mp32019-06-23 03:33
 • banh-bao-la-ai-chuong-0142.mp32019-06-23 03:33
 • banh-bao-la-ai-chuong-0143.mp32019-06-23 03:34
 • banh-bao-la-ai-chuong-0144.mp32019-06-23 03:34
 • banh-bao-la-ai-chuong-0145.mp32019-06-23 03:34
 • banh-bao-la-ai-chuong-0146.mp32019-06-23 03:34
 • banh-bao-la-ai-chuong-0147.mp32019-06-23 03:34
 • banh-bao-la-ai-chuong-0148.mp32019-06-23 03:34
 • banh-bao-la-ai-chuong-0149.mp32019-06-23 03:34
 • banh-bao-la-ai-chuong-0150.mp32019-06-23 03:34
 • banh-bao-la-ai-chuong-0151.mp32019-06-23 03:34
 • banh-bao-la-ai-chuong-0152.mp32019-06-23 03:35
 • banh-bao-la-ai-chuong-0153.mp32019-06-23 03:35
 • banh-bao-la-ai-chuong-0154.mp32019-06-23 03:35
 • banh-bao-la-ai-chuong-0155.mp32019-06-23 03:35
 • banh-bao-la-ai-chuong-0156.mp32019-06-23 03:35
 • banh-bao-la-ai-chuong-0157.mp32019-06-23 03:35
 • banh-bao-la-ai-chuong-0158.mp32019-06-23 03:35
 • banh-bao-la-ai-chuong-0159.mp32019-06-23 03:35
 • banh-bao-la-ai-chuong-0160.mp32019-06-23 03:36
 • banh-bao-la-ai-chuong-0161.mp32019-06-23 03:36
 • banh-bao-la-ai-chuong-0162.mp32019-06-23 03:36
 • banh-bao-la-ai-chuong-0163.mp32019-06-23 06:06
 • banh-bao-la-ai-chuong-0164.mp32019-06-23 06:06
 • banh-bao-la-ai-chuong-0165.mp32019-06-23 06:06
 • banh-bao-la-ai-chuong-0166.mp32019-06-23 06:07
 • banh-bao-la-ai-chuong-0167.mp32019-06-23 06:07
 • banh-bao-la-ai-chuong-0168.mp32019-06-23 06:07
 • banh-bao-la-ai-chuong-0169.mp32019-06-23 06:07
 • banh-bao-la-ai-chuong-0170.mp32019-06-23 06:07
 • banh-bao-la-ai-chuong-0171.mp32019-06-23 06:07
 • banh-bao-la-ai-chuong-0172.mp32019-06-23 06:07
 • banh-bao-la-ai-chuong-0173.mp32019-06-23 06:07
 • banh-bao-la-ai-chuong-0174.mp32019-06-23 06:08
 • banh-bao-la-ai-chuong-0175.mp32019-06-23 06:08
 • banh-bao-la-ai-chuong-0176.mp32019-06-23 06:08
 • banh-bao-la-ai-chuong-0177.mp32019-06-23 06:08
 • banh-bao-la-ai-chuong-0178.mp32019-06-23 06:08
 • banh-bao-la-ai-chuong-0179.mp32019-06-23 06:08
 • banh-bao-la-ai-chuong-0180.mp32019-06-23 06:08
 • banh-bao-la-ai-chuong-0181.mp32019-06-23 06:08
 • banh-bao-la-ai-chuong-0182.mp32019-06-23 06:09
 • banh-bao-la-ai-chuong-0183.mp32019-06-23 06:09
 • banh-bao-la-ai-chuong-0184.mp32019-06-23 06:09
 • banh-bao-la-ai-chuong-0185.mp32019-06-23 06:09
 • banh-bao-la-ai-chuong-0186.mp32019-06-23 06:09
 • banh-bao-la-ai-chuong-0187.mp32019-06-23 06:09
 • banh-bao-la-ai-chuong-0188.mp32019-06-23 06:09
 • banh-bao-la-ai-chuong-0189.mp32019-06-23 06:10
 • banh-bao-la-ai-chuong-0190.mp32019-06-23 06:10
 • banh-bao-la-ai-chuong-0191.mp32019-06-23 06:10
 • banh-bao-la-ai-chuong-0192.mp32019-06-23 06:10
 • banh-bao-la-ai-chuong-0193.mp32019-06-23 06:10
 • banh-bao-la-ai-chuong-0194.mp32019-06-23 06:10
 • banh-bao-la-ai-chuong-0195.mp32019-06-23 06:10
 • banh-bao-la-ai-chuong-0196.mp32019-06-23 06:10
 • banh-bao-la-ai-chuong-0197.mp32019-06-23 06:11
 • banh-bao-la-ai-chuong-0198.mp32019-06-23 06:11
 • banh-bao-la-ai-chuong-0199.mp32019-06-23 06:11
 • banh-bao-la-ai-chuong-0200.mp32019-06-23 06:11
 • banh-bao-la-ai-chuong-0201.mp32019-06-23 06:11
 • banh-bao-la-ai-chuong-0202.mp32019-06-23 06:11
 • banh-bao-la-ai-chuong-0203.mp32019-06-23 06:11
 • banh-bao-la-ai-chuong-0204.mp32019-06-23 06:11
 • banh-bao-la-ai-chuong-0205.mp32019-06-23 06:12
 • banh-bao-la-ai-chuong-0206.mp32019-06-23 06:12
 • banh-bao-la-ai-chuong-0207.mp32019-06-23 06:12
 • banh-bao-la-ai-chuong-0208.mp32019-06-23 06:12
 • banh-bao-la-ai-chuong-0209.mp32019-06-23 06:12
 • banh-bao-la-ai-chuong-0210.mp32019-06-23 06:12
 • banh-bao-la-ai-chuong-0211.mp32019-06-23 06:12
 • banh-bao-la-ai-chuong-0212.mp32019-06-23 06:13
 • banh-bao-la-ai-chuong-0213.mp32019-06-23 06:13
 • banh-bao-la-ai-chuong-0214.mp32019-06-23 06:13
 • banh-bao-la-ai-chuong-0215.mp32019-06-23 06:13
 • banh-bao-la-ai-chuong-0216.mp32019-06-23 06:13
 • banh-bao-la-ai-chuong-0217.mp32019-06-23 06:13
 • banh-bao-la-ai-chuong-0218.mp32019-06-23 06:13
 • banh-bao-la-ai-chuong-0219.mp32019-06-23 06:14
 • banh-bao-la-ai-chuong-0220.mp32019-06-23 06:14
 • banh-bao-la-ai-chuong-0221.mp32019-06-23 06:14
 • banh-bao-la-ai-chuong-0222.mp32019-06-23 06:14
 • banh-bao-la-ai-chuong-0223.mp32019-06-23 06:14
 • banh-bao-la-ai-chuong-0224.mp32019-06-23 06:14
 • banh-bao-la-ai-chuong-0225.mp32019-06-23 06:14
 • banh-bao-la-ai-chuong-0226.mp32019-06-23 06:14
 • banh-bao-la-ai-chuong-0227.mp32019-06-23 06:15
 • banh-bao-la-ai-chuong-0228.mp32019-06-23 06:15
 • banh-bao-la-ai-chuong-0229.mp32019-06-23 06:15
 • banh-bao-la-ai-chuong-0230.mp32019-06-23 06:15
 • banh-bao-la-ai-chuong-0231.mp32019-06-23 06:15
 • banh-bao-la-ai-chuong-0232.mp32019-06-23 06:15
 • banh-bao-la-ai-chuong-0233.mp32019-06-23 06:15
 • banh-bao-la-ai-chuong-0234.mp32019-06-23 06:16
 • banh-bao-la-ai-chuong-0235.mp32019-06-23 06:16
 • banh-bao-la-ai-chuong-0236.mp32019-06-23 06:16
 • banh-bao-la-ai-chuong-0237.mp32019-06-23 06:16
 • banh-bao-la-ai-chuong-0238.mp32019-06-23 06:16
 • banh-bao-la-ai-chuong-0239.mp32019-06-23 06:16
 • banh-bao-la-ai-chuong-0240.mp32019-06-23 06:16
 • banh-bao-la-ai-chuong-0241.mp32019-06-23 06:17
 • banh-bao-la-ai-chuong-0242.mp32019-06-23 06:17
 • banh-bao-la-ai-chuong-0243.mp32019-06-23 06:17
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Related posts

Nguyệt Thần [Thực Tế Ảo]

THUYS♥️

Nghịch Thiên Thần Tôn

TiKay

Cùng Giáo Bá Kết Hôn Cùng Ngày Cùng Nhau Xuyên Qua

TiKay

Cô Vợ Ẩn Hôn Của Ảnh Đế

THUYS♥️

Sớm Đăng Lục Ba Trăm Năm

TiKay

Nhất Hào Cường Hôn: Trọng Sinh Đỉnh Nữ Thần

THUYS♥️

Leave a Reply