Cổ ĐạiHuyền HuyễnNgôn Tình

Bánh Bao Là Ai

‘Nhận mệnh’ là một cái đáng sợ từ, nhưng là đương không thể phản kháng khi, học được nhận mệnh tồn tại rất quan trọng.

Làm một cái mười tám năm sinh hoạt ở nhân loại bình thường thế giới cô nương, đối với sắp phải bị làm như đồ ăn đưa cho quỷ hút máu cái này vận mệnh, Cung Thần Diễm học nhận mệnh.

Làm đồ ăn nàng nhịn, bị đa nguyên hóa, nàng cũng nhịn, ai làm nàng muốn sống đâu.

Sủy bánh bao nàng cũng nhịn, tốt xấu nàng tự do.

Bánh bao một sủy hai năm rưỡi còn không sinh, nàng cũng nhịn, như thế nào cũng là chính mình hài tử sủy sủy thành thói quen.

Chính là vị này băng sơn tiên sinh, a không, băng sơn yêu quái, không phải bị ngươi đa nguyên hóa một chút sủy ngươi hai cái bánh bao sao, khi nào biến thành của ngươi?

Còn có ngươi kia dưỡng sủng vật giống nhau cảm giác là tưởng nháo loại nào? Thường thường đa nguyên hóa một chút lại là tưởng nháo loại nào?

Hảo đi, ngươi ngưu, cánh tay không lay chuyển được đùi, nhịn.

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Mục Mạc
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • banh-bao-la-ai-chuong-0001.mp32019-06-23 03:15
 • banh-bao-la-ai-chuong-0002.mp32019-06-23 03:15
 • banh-bao-la-ai-chuong-0003.mp32019-06-23 03:15
 • banh-bao-la-ai-chuong-0004.mp32019-06-23 03:16
 • banh-bao-la-ai-chuong-0005.mp32019-06-23 03:16
 • banh-bao-la-ai-chuong-0006.mp32019-06-23 03:16
 • banh-bao-la-ai-chuong-0007.mp32019-06-23 03:16
 • banh-bao-la-ai-chuong-0008.mp32019-06-23 03:16
 • banh-bao-la-ai-chuong-0009.mp32019-06-23 03:16
 • banh-bao-la-ai-chuong-0010.mp32019-06-23 03:16
 • banh-bao-la-ai-chuong-0011.mp32019-06-23 03:16
 • banh-bao-la-ai-chuong-0012.mp32019-06-23 03:17
 • banh-bao-la-ai-chuong-0013.mp32019-06-23 03:17
 • banh-bao-la-ai-chuong-0014.mp32019-06-23 03:17
 • banh-bao-la-ai-chuong-0015.mp32019-06-23 03:17
 • banh-bao-la-ai-chuong-0016.mp32019-06-23 03:17
 • banh-bao-la-ai-chuong-0017.mp32019-06-23 03:17
 • banh-bao-la-ai-chuong-0018.mp32019-06-23 03:17
 • banh-bao-la-ai-chuong-0019.mp32019-06-23 03:17
 • banh-bao-la-ai-chuong-0020.mp32019-06-23 03:17
 • banh-bao-la-ai-chuong-0021.mp32019-06-23 03:18
 • banh-bao-la-ai-chuong-0022.mp32019-06-23 03:18
 • banh-bao-la-ai-chuong-0023.mp32019-06-23 03:18
 • banh-bao-la-ai-chuong-0024.mp32019-06-23 03:18
 • banh-bao-la-ai-chuong-0025.mp32019-06-23 03:18
 • banh-bao-la-ai-chuong-0026.mp32019-06-23 03:18
 • banh-bao-la-ai-chuong-0027.mp32019-06-23 03:18
 • banh-bao-la-ai-chuong-0028.mp32019-06-23 03:18
 • banh-bao-la-ai-chuong-0029.mp32019-06-23 03:18
 • banh-bao-la-ai-chuong-0030.mp32019-06-23 03:19
 • banh-bao-la-ai-chuong-0031.mp32019-06-23 03:19
 • banh-bao-la-ai-chuong-0032.mp32019-06-23 03:19
 • banh-bao-la-ai-chuong-0033.mp32019-06-23 03:19
 • banh-bao-la-ai-chuong-0034.mp32019-06-23 03:19
 • banh-bao-la-ai-chuong-0035.mp32019-06-23 03:19
 • banh-bao-la-ai-chuong-0036.mp32019-06-23 03:19
 • banh-bao-la-ai-chuong-0037.mp32019-06-23 03:19
 • banh-bao-la-ai-chuong-0038.mp32019-06-23 03:20
 • banh-bao-la-ai-chuong-0039.mp32019-06-23 03:20
 • banh-bao-la-ai-chuong-0040.mp32019-06-23 03:20
 • banh-bao-la-ai-chuong-0041.mp32019-06-23 03:20
 • banh-bao-la-ai-chuong-0042.mp32019-06-23 03:20
 • banh-bao-la-ai-chuong-0043.mp32019-06-23 03:20
 • banh-bao-la-ai-chuong-0044.mp32019-06-23 03:20
 • banh-bao-la-ai-chuong-0045.mp32019-06-23 03:20
 • banh-bao-la-ai-chuong-0046.mp32019-06-23 03:20
 • banh-bao-la-ai-chuong-0047.mp32019-06-23 03:21
 • banh-bao-la-ai-chuong-0048.mp32019-06-23 03:21
 • banh-bao-la-ai-chuong-0049.mp32019-06-23 03:21
 • banh-bao-la-ai-chuong-0050.mp32019-06-23 03:21
 • banh-bao-la-ai-chuong-0051.mp32019-06-23 03:21
 • banh-bao-la-ai-chuong-0052.mp32019-06-23 03:21
 • banh-bao-la-ai-chuong-0053.mp32019-06-23 03:21
 • banh-bao-la-ai-chuong-0054.mp32019-06-23 03:21
 • banh-bao-la-ai-chuong-0055.mp32019-06-23 03:22
 • banh-bao-la-ai-chuong-0056.mp32019-06-23 03:22
 • banh-bao-la-ai-chuong-0057.mp32019-06-23 03:22
 • banh-bao-la-ai-chuong-0058.mp32019-06-23 03:22
 • banh-bao-la-ai-chuong-0059.mp32019-06-23 03:22
 • banh-bao-la-ai-chuong-0060.mp32019-06-23 03:22
 • banh-bao-la-ai-chuong-0061.mp32019-06-23 03:22
 • banh-bao-la-ai-chuong-0062.mp32019-06-23 03:22
 • banh-bao-la-ai-chuong-0063.mp32019-06-23 03:23
 • banh-bao-la-ai-chuong-0064.mp32019-06-23 03:23
 • banh-bao-la-ai-chuong-0065.mp32019-06-23 03:23
 • banh-bao-la-ai-chuong-0066.mp32019-06-23 03:23
 • banh-bao-la-ai-chuong-0067.mp32019-06-23 03:23
 • banh-bao-la-ai-chuong-0068.mp32019-06-23 03:23
 • banh-bao-la-ai-chuong-0069.mp32019-06-23 03:23
 • banh-bao-la-ai-chuong-0070.mp32019-06-23 03:23
 • banh-bao-la-ai-chuong-0071.mp32019-06-23 03:24
 • banh-bao-la-ai-chuong-0072.mp32019-06-23 03:24
 • banh-bao-la-ai-chuong-0073.mp32019-06-23 03:24
 • banh-bao-la-ai-chuong-0074.mp32019-06-23 03:24
 • banh-bao-la-ai-chuong-0075.mp32019-06-23 03:24
 • banh-bao-la-ai-chuong-0076.mp32019-06-23 03:24
 • banh-bao-la-ai-chuong-0077.mp32019-06-23 03:24
 • banh-bao-la-ai-chuong-0078.mp32019-06-23 03:25
 • banh-bao-la-ai-chuong-0079.mp32019-06-23 03:25
 • banh-bao-la-ai-chuong-0080.mp32019-06-23 03:25
 • banh-bao-la-ai-chuong-0081.mp32019-06-23 03:26
 • banh-bao-la-ai-chuong-0082.mp32019-06-23 03:26
 • banh-bao-la-ai-chuong-0083.mp32019-06-23 03:26
 • banh-bao-la-ai-chuong-0084.mp32019-06-23 03:26
 • banh-bao-la-ai-chuong-0085.mp32019-06-23 03:26
 • banh-bao-la-ai-chuong-0086.mp32019-06-23 03:26
 • banh-bao-la-ai-chuong-0087.mp32019-06-23 03:26
 • banh-bao-la-ai-chuong-0088.mp32019-06-23 03:27
 • banh-bao-la-ai-chuong-0089.mp32019-06-23 03:27
 • banh-bao-la-ai-chuong-0090.mp32019-06-23 03:27
 • banh-bao-la-ai-chuong-0091.mp32019-06-23 03:27
 • banh-bao-la-ai-chuong-0092.mp32019-06-23 03:27
 • banh-bao-la-ai-chuong-0093.mp32019-06-23 03:27
 • banh-bao-la-ai-chuong-0094.mp32019-06-23 03:27
 • banh-bao-la-ai-chuong-0095.mp32019-06-23 03:27
 • banh-bao-la-ai-chuong-0096.mp32019-06-23 03:28
 • banh-bao-la-ai-chuong-0097.mp32019-06-23 03:28
 • banh-bao-la-ai-chuong-0098.mp32019-06-23 03:28
 • banh-bao-la-ai-chuong-0099.mp32019-06-23 03:28
 • banh-bao-la-ai-chuong-0100.mp32019-06-23 03:28
 • banh-bao-la-ai-chuong-0101.mp32019-06-23 03:28
 • banh-bao-la-ai-chuong-0102.mp32019-06-23 03:28
 • banh-bao-la-ai-chuong-0103.mp32019-06-23 03:28
 • banh-bao-la-ai-chuong-0104.mp32019-06-23 03:29
 • banh-bao-la-ai-chuong-0105.mp32019-06-23 03:29
 • banh-bao-la-ai-chuong-0106.mp32019-06-23 03:29
 • banh-bao-la-ai-chuong-0107.mp32019-06-23 03:29
 • banh-bao-la-ai-chuong-0108.mp32019-06-23 03:29
 • banh-bao-la-ai-chuong-0109.mp32019-06-23 03:29
 • banh-bao-la-ai-chuong-0110.mp32019-06-23 03:29
 • banh-bao-la-ai-chuong-0111.mp32019-06-23 03:29
 • banh-bao-la-ai-chuong-0112.mp32019-06-23 03:30
 • banh-bao-la-ai-chuong-0113.mp32019-06-23 03:30
 • banh-bao-la-ai-chuong-0114.mp32019-06-23 03:30
 • banh-bao-la-ai-chuong-0115.mp32019-06-23 03:30
 • banh-bao-la-ai-chuong-0116.mp32019-06-23 03:30
 • banh-bao-la-ai-chuong-0117.mp32019-06-23 03:30
 • banh-bao-la-ai-chuong-0118.mp32019-06-23 03:30
 • banh-bao-la-ai-chuong-0119.mp32019-06-23 03:30
 • banh-bao-la-ai-chuong-0120.mp32019-06-23 03:30
 • banh-bao-la-ai-chuong-0121.mp32019-06-23 03:31
 • banh-bao-la-ai-chuong-0122.mp32019-06-23 03:31
 • banh-bao-la-ai-chuong-0123.mp32019-06-23 03:31
 • banh-bao-la-ai-chuong-0124.mp32019-06-23 03:31
 • banh-bao-la-ai-chuong-0125.mp32019-06-23 03:31
 • banh-bao-la-ai-chuong-0126.mp32019-06-23 03:31
 • banh-bao-la-ai-chuong-0127.mp32019-06-23 03:31
 • banh-bao-la-ai-chuong-0128.mp32019-06-23 03:32
 • banh-bao-la-ai-chuong-0129.mp32019-06-23 03:32
 • banh-bao-la-ai-chuong-0130.mp32019-06-23 03:32
 • banh-bao-la-ai-chuong-0131.mp32019-06-23 03:32
 • banh-bao-la-ai-chuong-0132.mp32019-06-23 03:32
 • banh-bao-la-ai-chuong-0133.mp32019-06-23 03:32
 • banh-bao-la-ai-chuong-0134.mp32019-06-23 03:32
 • banh-bao-la-ai-chuong-0135.mp32019-06-23 03:32
 • banh-bao-la-ai-chuong-0136.mp32019-06-23 03:33
 • banh-bao-la-ai-chuong-0137.mp32019-06-23 03:33
 • banh-bao-la-ai-chuong-0138.mp32019-06-23 03:33
 • banh-bao-la-ai-chuong-0139.mp32019-06-23 03:33
 • banh-bao-la-ai-chuong-0140.mp32019-06-23 03:33
 • banh-bao-la-ai-chuong-0141.mp32019-06-23 03:33
 • banh-bao-la-ai-chuong-0142.mp32019-06-23 03:33
 • banh-bao-la-ai-chuong-0143.mp32019-06-23 03:34
 • banh-bao-la-ai-chuong-0144.mp32019-06-23 03:34
 • banh-bao-la-ai-chuong-0145.mp32019-06-23 03:34
 • banh-bao-la-ai-chuong-0146.mp32019-06-23 03:34
 • banh-bao-la-ai-chuong-0147.mp32019-06-23 03:34
 • banh-bao-la-ai-chuong-0148.mp32019-06-23 03:34
 • banh-bao-la-ai-chuong-0149.mp32019-06-23 03:34
 • banh-bao-la-ai-chuong-0150.mp32019-06-23 03:34
 • banh-bao-la-ai-chuong-0151.mp32019-06-23 03:34
 • banh-bao-la-ai-chuong-0152.mp32019-06-23 03:35
 • banh-bao-la-ai-chuong-0153.mp32019-06-23 03:35
 • banh-bao-la-ai-chuong-0154.mp32019-06-23 03:35
 • banh-bao-la-ai-chuong-0155.mp32019-06-23 03:35
 • banh-bao-la-ai-chuong-0156.mp32019-06-23 03:35
 • banh-bao-la-ai-chuong-0157.mp32019-06-23 03:35
 • banh-bao-la-ai-chuong-0158.mp32019-06-23 03:35
 • banh-bao-la-ai-chuong-0159.mp32019-06-23 03:35
 • banh-bao-la-ai-chuong-0160.mp32019-06-23 03:36
 • banh-bao-la-ai-chuong-0161.mp32019-06-23 03:36
 • banh-bao-la-ai-chuong-0162.mp32019-06-23 03:36
 • banh-bao-la-ai-chuong-0163.mp32019-06-23 06:06
 • banh-bao-la-ai-chuong-0164.mp32019-06-23 06:06
 • banh-bao-la-ai-chuong-0165.mp32019-06-23 06:06
 • banh-bao-la-ai-chuong-0166.mp32019-06-23 06:07
 • banh-bao-la-ai-chuong-0167.mp32019-06-23 06:07
 • banh-bao-la-ai-chuong-0168.mp32019-06-23 06:07
 • banh-bao-la-ai-chuong-0169.mp32019-06-23 06:07
 • banh-bao-la-ai-chuong-0170.mp32019-06-23 06:07
 • banh-bao-la-ai-chuong-0171.mp32019-06-23 06:07
 • banh-bao-la-ai-chuong-0172.mp32019-06-23 06:07
 • banh-bao-la-ai-chuong-0173.mp32019-06-23 06:07
 • banh-bao-la-ai-chuong-0174.mp32019-06-23 06:08
 • banh-bao-la-ai-chuong-0175.mp32019-06-23 06:08
 • banh-bao-la-ai-chuong-0176.mp32019-06-23 06:08
 • banh-bao-la-ai-chuong-0177.mp32019-06-23 06:08
 • banh-bao-la-ai-chuong-0178.mp32019-06-23 06:08
 • banh-bao-la-ai-chuong-0179.mp32019-06-23 06:08
 • banh-bao-la-ai-chuong-0180.mp32019-06-23 06:08
 • banh-bao-la-ai-chuong-0181.mp32019-06-23 06:08
 • banh-bao-la-ai-chuong-0182.mp32019-06-23 06:09
 • banh-bao-la-ai-chuong-0183.mp32019-06-23 06:09
 • banh-bao-la-ai-chuong-0184.mp32019-06-23 06:09
 • banh-bao-la-ai-chuong-0185.mp32019-06-23 06:09
 • banh-bao-la-ai-chuong-0186.mp32019-06-23 06:09
 • banh-bao-la-ai-chuong-0187.mp32019-06-23 06:09
 • banh-bao-la-ai-chuong-0188.mp32019-06-23 06:09
 • banh-bao-la-ai-chuong-0189.mp32019-06-23 06:10
 • banh-bao-la-ai-chuong-0190.mp32019-06-23 06:10
 • banh-bao-la-ai-chuong-0191.mp32019-06-23 06:10
 • banh-bao-la-ai-chuong-0192.mp32019-06-23 06:10
 • banh-bao-la-ai-chuong-0193.mp32019-06-23 06:10
 • banh-bao-la-ai-chuong-0194.mp32019-06-23 06:10
 • banh-bao-la-ai-chuong-0195.mp32019-06-23 06:10
 • banh-bao-la-ai-chuong-0196.mp32019-06-23 06:10
 • banh-bao-la-ai-chuong-0197.mp32019-06-23 06:11
 • banh-bao-la-ai-chuong-0198.mp32019-06-23 06:11
 • banh-bao-la-ai-chuong-0199.mp32019-06-23 06:11
 • banh-bao-la-ai-chuong-0200.mp32019-06-23 06:11
 • banh-bao-la-ai-chuong-0201.mp32019-06-23 06:11
 • banh-bao-la-ai-chuong-0202.mp32019-06-23 06:11
 • banh-bao-la-ai-chuong-0203.mp32019-06-23 06:11
 • banh-bao-la-ai-chuong-0204.mp32019-06-23 06:11
 • banh-bao-la-ai-chuong-0205.mp32019-06-23 06:12
 • banh-bao-la-ai-chuong-0206.mp32019-06-23 06:12
 • banh-bao-la-ai-chuong-0207.mp32019-06-23 06:12
 • banh-bao-la-ai-chuong-0208.mp32019-06-23 06:12
 • banh-bao-la-ai-chuong-0209.mp32019-06-23 06:12
 • banh-bao-la-ai-chuong-0210.mp32019-06-23 06:12
 • banh-bao-la-ai-chuong-0211.mp32019-06-23 06:12
 • banh-bao-la-ai-chuong-0212.mp32019-06-23 06:13
 • banh-bao-la-ai-chuong-0213.mp32019-06-23 06:13
 • banh-bao-la-ai-chuong-0214.mp32019-06-23 06:13
 • banh-bao-la-ai-chuong-0215.mp32019-06-23 06:13
 • banh-bao-la-ai-chuong-0216.mp32019-06-23 06:13
 • banh-bao-la-ai-chuong-0217.mp32019-06-23 06:13
 • banh-bao-la-ai-chuong-0218.mp32019-06-23 06:13
 • banh-bao-la-ai-chuong-0219.mp32019-06-23 06:14
 • banh-bao-la-ai-chuong-0220.mp32019-06-23 06:14
 • banh-bao-la-ai-chuong-0221.mp32019-06-23 06:14
 • banh-bao-la-ai-chuong-0222.mp32019-06-23 06:14
 • banh-bao-la-ai-chuong-0223.mp32019-06-23 06:14
 • banh-bao-la-ai-chuong-0224.mp32019-06-23 06:14
 • banh-bao-la-ai-chuong-0225.mp32019-06-23 06:14
 • banh-bao-la-ai-chuong-0226.mp32019-06-23 06:14
 • banh-bao-la-ai-chuong-0227.mp32019-06-23 06:15
 • banh-bao-la-ai-chuong-0228.mp32019-06-23 06:15
 • banh-bao-la-ai-chuong-0229.mp32019-06-23 06:15
 • banh-bao-la-ai-chuong-0230.mp32019-06-23 06:15
 • banh-bao-la-ai-chuong-0231.mp32019-06-23 06:15
 • banh-bao-la-ai-chuong-0232.mp32019-06-23 06:15
 • banh-bao-la-ai-chuong-0233.mp32019-06-23 06:15
 • banh-bao-la-ai-chuong-0234.mp32019-06-23 06:16
 • banh-bao-la-ai-chuong-0235.mp32019-06-23 06:16
 • banh-bao-la-ai-chuong-0236.mp32019-06-23 06:16
 • banh-bao-la-ai-chuong-0237.mp32019-06-23 06:16
 • banh-bao-la-ai-chuong-0238.mp32019-06-23 06:16
 • banh-bao-la-ai-chuong-0239.mp32019-06-23 06:16
 • banh-bao-la-ai-chuong-0240.mp32019-06-23 06:16
 • banh-bao-la-ai-chuong-0241.mp32019-06-23 06:17
 • banh-bao-la-ai-chuong-0242.mp32019-06-23 06:17
 • banh-bao-la-ai-chuong-0243.mp32019-06-23 06:17
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Related posts

Cuồng Võ Thần Đế

TiKay

Quẻ Phi Thiên Hạ

TiKay

Quỷ Biết Ta Đã Trải Qua Cái Gì

THUYS♥️

Ma Đế Bĩ Thê: Tuyệt Sắc Ngự Thú Sư

TiKay

Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử

TiKay

Ta Ở Tinh Tế Đương Cá Mặn

TiKay

Leave a Reply