Hiện Đại Ngôn Tình Thanh Xuân Vườn Trường Trọng Sinh

Học Bá Kiều Thê Không Tự Y

【 văn án một 】

35 tuổi lớn tuổi thừa nữ sở sắt trọng sinh. Đời trước, nàng là cái bác sĩ khoa ngoại, lại trước sau y không hảo tự mình thơ ấu bóng ma cùng dị dạng dáng người. Đời này, sở bác sĩ hô lớn khẩu hiệu: Ta muốn báo thù, ta muốn biến xinh đẹp ~ đến nỗi thủ đoạn: Ôm chặt mỏng đại thiếu đùi vàng. ( ˙-˙ )

【 văn án nhị 】

34 tuổi kinh tế học tiến sĩ mỏng cẩn đình trọng sinh. Đời trước, hắn rất tốt tiền đồ bị hủy bởi một hồi tai nạn xe cộ, toàn thân tê liệt nhiều khí quan suy kiệt, may mắn có sở bác sĩ không rời không bỏ, mới sống lâu bảy năm. Đời này, trừ bỏ sủng nàng sủng nàng…… Vẫn là sủng nàng.

* đùi cùng thuần khiết, không thể kiêm đến *

* ngoại khoa lão ô quy nữ bác sĩ vs độc chiếm dục mãnh liệt đại thiếu gia *

PS:

① nữ chủ nam chủ song trọng sinh báo thù sủng văn, nắm tay ngược tra ~ tô tô tô liêu liêu liêu sủng sủng sủng

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Tây Phương Bất Bại
 •  Chương: /78
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0001.mp32018-11-17 16:54
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0002.mp32018-11-17 16:54
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0003.mp32018-11-17 16:54
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0004.mp32018-11-17 16:54
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0005.mp32018-11-17 16:54
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0006.mp32018-11-17 16:54
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0007.mp32018-11-17 16:55
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0008.mp32018-11-17 16:55
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0009.mp32018-11-17 16:55
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0010.mp32018-11-17 16:55
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0011.mp32018-11-17 16:55
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0012.mp32018-11-17 16:55
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0013.mp32018-11-17 16:55
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0014.mp32018-11-17 16:55
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0015.mp32018-11-17 16:55
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0016.mp32018-11-17 16:56
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0017.mp32018-11-17 16:56
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0018.mp32018-11-17 16:56
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0019.mp32018-11-17 16:56
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0020.mp32018-11-17 16:56
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0021.mp32018-11-17 16:56
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0022.mp32018-11-17 16:56
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0023.mp32018-11-17 16:56
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0024.mp32018-11-17 16:57
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0025.mp32018-11-17 16:57
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0026.mp32018-11-17 16:57
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0027.mp32018-11-17 16:57
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0028.mp32018-11-17 16:57
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0029.mp32018-11-17 16:57
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0030.mp32018-11-17 16:57
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0031.mp32018-11-17 16:57
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0032.mp32018-11-17 16:57
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0033.mp32018-11-17 16:58
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0034.mp32018-11-17 16:58
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0035.mp32018-11-17 16:58
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0036.mp32018-11-17 16:58
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0037.mp32018-11-17 16:58
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0038.mp32018-11-17 16:58
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0039.mp32018-11-17 16:58
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0040.mp32018-11-17 16:58
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0041.mp32018-11-17 16:58
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0042.mp32018-11-17 16:59
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0043.mp32018-11-17 16:59
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0044.mp32018-11-17 16:59
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0045.mp32018-11-17 16:59
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0046.mp32018-11-17 16:59
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0047.mp32018-11-17 16:59
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0048.mp32018-11-17 16:59
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0049.mp32018-11-17 16:59
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0050.mp32018-11-17 17:00
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0051.mp32018-11-17 17:00
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0052.mp32018-11-17 17:00
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0053.mp32018-11-17 17:00
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0054.mp32018-11-17 17:00
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0055.mp32018-11-17 17:00
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0056.mp32018-11-17 17:00
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0057.mp32018-11-17 17:00
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0058.mp32018-11-17 17:00
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0059.mp32018-11-17 17:01
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0060.mp32018-11-17 17:01
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0061.mp32018-11-17 17:01
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0062.mp32018-11-17 17:01
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0063.mp32018-11-17 17:01
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0064.mp32018-11-17 17:01
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0065.mp32018-11-17 17:01
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0066.mp32018-11-17 17:01
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0067.mp32018-11-17 17:02
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0068.mp32018-11-17 17:02
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0069.mp32018-11-17 17:02
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0070.mp32018-11-17 17:02
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0071.mp32018-11-17 17:02
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0072.mp32018-11-17 17:02
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0073.mp32018-11-17 17:02
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0074.mp32018-11-17 17:03
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0075.mp32018-11-17 17:03
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0076.mp32018-11-17 17:03
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0077.mp32018-11-17 17:03
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0078.mp32018-11-17 17:03
[Total: 3   Average: 5/5]

Related posts

Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Ta Là Chúa Cứu Thế

THUYS♥️

Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

TiKay

ARCHIMEDES THÂN YÊU

THUYS♥️

Leave a Reply