Hiện ĐạiNgôn TìnhThanh Xuân Vườn TrườngTrọng Sinh

Học Bá Kiều Thê Không Tự Y

【 văn án một 】

35 tuổi lớn tuổi thừa nữ sở sắt trọng sinh. Đời trước, nàng là cái bác sĩ khoa ngoại, lại trước sau y không hảo tự mình thơ ấu bóng ma cùng dị dạng dáng người. Đời này, sở bác sĩ hô lớn khẩu hiệu: Ta muốn báo thù, ta muốn biến xinh đẹp ~ đến nỗi thủ đoạn: Ôm chặt mỏng đại thiếu đùi vàng. ( ˙-˙ )

【 văn án nhị 】

34 tuổi kinh tế học tiến sĩ mỏng cẩn đình trọng sinh. Đời trước, hắn rất tốt tiền đồ bị hủy bởi một hồi tai nạn xe cộ, toàn thân tê liệt nhiều khí quan suy kiệt, may mắn có sở bác sĩ không rời không bỏ, mới sống lâu bảy năm. Đời này, trừ bỏ sủng nàng sủng nàng…… Vẫn là sủng nàng.

* đùi cùng thuần khiết, không thể kiêm đến *

* ngoại khoa lão ô quy nữ bác sĩ vs độc chiếm dục mãnh liệt đại thiếu gia *

PS:

① nữ chủ nam chủ song trọng sinh báo thù sủng văn, nắm tay ngược tra ~ tô tô tô liêu liêu liêu sủng sủng sủng

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Tây Phương Bất Bại
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0001.mp32018-11-17 16:54
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0002.mp32018-11-17 16:54
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0003.mp32018-11-17 16:54
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0004.mp32018-11-17 16:54
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0005.mp32018-11-17 16:54
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0006.mp32018-11-17 16:54
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0007.mp32018-11-17 16:55
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0008.mp32018-11-17 16:55
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0009.mp32018-11-17 16:55
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0010.mp32018-11-17 16:55
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0011.mp32018-11-17 16:55
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0012.mp32018-11-17 16:55
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0013.mp32018-11-17 16:55
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0014.mp32018-11-17 16:55
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0015.mp32018-11-17 16:55
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0016.mp32018-11-17 16:56
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0017.mp32018-11-17 16:56
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0018.mp32018-11-17 16:56
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0019.mp32018-11-17 16:56
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0020.mp32018-11-17 16:56
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0021.mp32018-11-17 16:56
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0022.mp32018-11-17 16:56
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0023.mp32018-11-17 16:56
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0024.mp32018-11-17 16:57
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0025.mp32018-11-17 16:57
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0026.mp32018-11-17 16:57
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0027.mp32018-11-17 16:57
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0028.mp32018-11-17 16:57
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0029.mp32018-11-17 16:57
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0030.mp32018-11-17 16:57
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0031.mp32018-11-17 16:57
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0032.mp32018-11-17 16:57
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0033.mp32018-11-17 16:58
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0034.mp32018-11-17 16:58
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0035.mp32018-11-17 16:58
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0036.mp32018-11-17 16:58
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0037.mp32018-11-17 16:58
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0038.mp32018-11-17 16:58
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0039.mp32018-11-17 16:58
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0040.mp32018-11-17 16:58
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0041.mp32018-11-17 16:58
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0042.mp32018-11-17 16:59
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0043.mp32018-11-17 16:59
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0044.mp32018-11-17 16:59
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0045.mp32018-11-17 16:59
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0046.mp32018-11-17 16:59
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0047.mp32018-11-17 16:59
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0048.mp32018-11-17 16:59
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0049.mp32018-11-17 16:59
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0050.mp32018-11-17 17:00
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0051.mp32018-11-17 17:00
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0052.mp32018-11-17 17:00
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0053.mp32018-11-17 17:00
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0054.mp32018-11-17 17:00
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0055.mp32018-11-17 17:00
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0056.mp32018-11-17 17:00
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0057.mp32018-11-17 17:00
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0058.mp32018-11-17 17:00
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0059.mp32018-11-17 17:01
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0060.mp32018-11-17 17:01
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0061.mp32018-11-17 17:01
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0062.mp32018-11-17 17:01
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0063.mp32018-11-17 17:01
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0064.mp32018-11-17 17:01
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0065.mp32018-11-17 17:01
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0066.mp32018-11-17 17:01
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0067.mp32018-11-17 17:02
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0068.mp32018-11-17 17:02
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0069.mp32018-11-17 17:02
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0070.mp32018-11-17 17:02
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0071.mp32018-11-17 17:02
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0072.mp32018-11-17 17:02
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0073.mp32018-11-17 17:02
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0074.mp32018-11-17 17:03
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0075.mp32018-11-17 17:03
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0076.mp32018-11-17 17:03
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0077.mp32018-11-17 17:03
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0078.mp32018-11-17 17:03
Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 5]

Related posts

Mạt Thế Trùng Sinh Chi Nữ Vương Trở Về

TiKay

Yêu Phi Khuynh Thành: Minh Đế Đầu Quả Tim Sủng Phi

THUYS♥️

Ta Là Tiểu Thanh Mai Trong Truyện Trời Giáng Nữ Chủ

THUYS♥️

Nhà Ta Idol Áo Choàng Lại Rớt

THUYS♥️

Hôn An, Scandal Lão Công!

TiKay

Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký

TiKay

Leave a Reply