Mạt ThếNgôn TìnhNữ CườngTrọng Sinh

Tận Thế Nữ Vương Lâm Thế

Nữ chủ Bạch Lăng Vi , chính đang chơi nhất khoản mới nhất thịnh hành game tận thế , giết tang thi giết đến chính hăng say , nhưng không nghĩ , đột nhiên xuyên qua đến hôm qua mới thức đêm xem xong tận thế trong tiểu thuyết , cái kia cùng với nàng trùng tên trùng họ , lại giống như thố ti hoa giống nhau sinh sống , cuối cùng chết thảm Tiểu la lỵ trên người.

Nguyên nữ chủ vầng sáng , nguyên nữ chủ những người đàn ông kia ” môn “, dũng mãnh nội dung vở kịch chờ chút , đều cùng với nàng hoàn toàn không liên quan , tự có ngón tay vàng , còn đi chính mình nữ vương con đường , hừ hừ. . .

(bài này là tận thế sảng khoái văn , không cầu ăn khớp , cũng cùng nữ phụ không quan hệ , không thích thận nhập. )

Bài này với ngày mùng 1 tháng 12 nhập V , cùng ngày canh ba , ha ha , cảm tạ các vị đại đại tiếp tục ủng hộ , ô mặt! ! ! !

Nội dung nhãn mác: Tận thế nữ cường không gian mang theo người hệ thống

Tìm tòi then chốt tự: Nhân vật chính: Bạch Lăng Vi ┃ vai phụ: Nguyên tận thế văn cả đám người ┃ cái khác: Nguyên tận thế văn không có cả đám người

Nguồn : ngontinh.tangthuvien


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Hân Duệ Lộ
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0001.mp32019-06-22 16:44
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0002.mp32019-06-22 16:44
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0003.mp32019-06-22 16:44
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0004.mp32019-06-22 16:44
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0005.mp32019-06-22 16:44
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0006.mp32019-06-22 16:45
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0007.mp32019-06-22 16:45
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0008.mp32019-06-22 16:45
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0009.mp32019-06-22 16:45
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0010.mp32019-06-22 16:45
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0011.mp32019-06-22 16:45
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0012.mp32019-06-22 16:45
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0013.mp32019-06-22 16:46
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0014.mp32019-06-22 16:46
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0015.mp32019-06-22 16:46
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0016.mp32019-06-22 16:46
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0017.mp32019-06-22 16:46
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0018.mp32019-06-22 16:46
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0019.mp32019-06-22 16:46
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0020.mp32019-06-22 16:46
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0021.mp32019-06-22 16:47
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0022.mp32019-06-22 16:47
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0023.mp32019-06-22 16:47
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0024.mp32019-06-22 16:47
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0025.mp32019-06-22 16:47
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0026.mp32019-06-22 16:47
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0027.mp32019-06-22 16:47
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0028.mp32019-06-22 16:47
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0029.mp32019-06-22 16:47
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0030.mp32019-06-22 16:48
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0031.mp32019-06-22 16:48
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0032.mp32019-06-22 16:48
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0033.mp32019-06-22 16:48
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0034.mp32019-06-22 16:48
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0035.mp32019-06-22 16:48
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0036.mp32019-06-22 16:48
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0037.mp32019-06-22 16:48
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0038.mp32019-06-22 16:48
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0039.mp32019-06-22 16:49
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0040.mp32019-06-22 16:49
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0041.mp32019-06-22 16:49
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0042.mp32019-06-22 16:49
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0043.mp32019-06-22 16:49
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0044.mp32019-06-22 16:49
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0045.mp32019-06-22 16:49
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0046.mp32019-06-22 16:49
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0047.mp32019-06-22 16:50
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0048.mp32019-06-22 16:50
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0049.mp32019-06-22 16:50
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0050.mp32019-06-22 16:50
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0051.mp32019-06-22 16:50
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0052.mp32019-06-22 16:50
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0053.mp32019-06-22 16:50
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0054.mp32019-06-22 16:50
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0055.mp32019-06-22 16:50
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0056.mp32019-06-22 16:51
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0057.mp32019-06-22 16:51
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0058.mp32019-06-22 16:51
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0059.mp32019-06-22 16:51
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0060.mp32019-06-22 16:51
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0061.mp32019-06-22 16:51
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0062.mp32019-06-22 16:51
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0063.mp32019-06-22 16:51
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0064.mp32019-06-22 16:52
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0065.mp32019-06-22 16:52
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0066.mp32019-06-22 16:52
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0067.mp32019-06-22 16:52
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0068.mp32019-06-22 16:52
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0069.mp32019-06-22 16:52
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0070.mp32019-06-22 16:52
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0071.mp32019-06-22 16:52
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0072.mp32019-06-22 16:52
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0073.mp32019-06-22 16:53
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0074.mp32019-06-22 16:53
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0075.mp32019-06-22 16:53
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0076.mp32019-06-22 16:53
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0077.mp32019-06-22 16:53
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0078.mp32019-06-22 16:53
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0079.mp32019-06-22 16:53
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0080.mp32019-06-22 16:53
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0081.mp32019-06-22 16:54
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0082.mp32019-06-22 16:54
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0083.mp32019-06-22 16:54
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0084.mp32019-06-22 16:54
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0085.mp32019-06-22 16:54
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0086.mp32019-06-22 16:54
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0087.mp32019-06-22 16:54
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0088.mp32019-06-22 16:55
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0089.mp32019-06-22 16:55
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0090.mp32019-06-22 16:55
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0091.mp32019-06-22 16:55
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0092.mp32019-06-22 16:55
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0093.mp32019-06-22 16:55
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0094.mp32019-06-22 16:55
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0095.mp32019-06-22 16:55
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0096.mp32019-06-22 16:55
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0097.mp32019-06-22 16:56
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0098.mp32019-06-22 16:56
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0099.mp32019-06-22 16:56
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0100.mp32019-06-22 16:56
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0101.mp32019-06-22 16:56
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0102.mp32019-06-22 16:56
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0103.mp32019-06-22 16:56
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0104.mp32019-06-22 16:56
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0105.mp32019-06-22 16:57
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0106.mp32019-06-22 16:57
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0107.mp32019-06-22 16:57
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0108.mp32019-06-22 16:57
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0109.mp32019-06-22 16:57
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0110.mp32019-06-22 16:57
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0111.mp32019-06-22 16:57
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0112.mp32019-06-22 16:57
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0113.mp32019-06-22 16:57
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0114.mp32019-06-22 16:58
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0115.mp32019-06-22 16:58
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0116.mp32019-06-22 16:58
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0117.mp32019-06-22 16:58
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0118.mp32019-06-22 17:15
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0119.mp32019-06-22 17:16
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0120.mp32019-06-22 17:16
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0121.mp32019-06-22 17:16
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0122.mp32019-06-22 17:16
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0123.mp32019-06-22 17:16
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0124.mp32019-06-22 17:16
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0125.mp32019-06-22 17:16
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0126.mp32019-06-22 17:16
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0127.mp32019-06-22 17:17
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0128.mp32019-06-22 17:17
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0129.mp32019-06-22 17:17
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0130.mp32019-06-22 17:17
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0131.mp32019-06-22 17:17
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0132.mp32019-06-22 17:17
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0133.mp32019-06-22 17:17
Click to rate this post!
[Total: 13 Average: 4.8]

Related posts

Đại Lão Nàng Mỹ Táp Toàn Tinh Tế

TiKay

Mạt Thế : Ta Có Một Phen Dù

THUYS♥️

Vương Phủ Sủng Thiếp

THUYS♥️

Phật Hệ Quỷ Vương Ngược Quỷ Hằng Ngày

THUYS♥️

Mạt Thế Đại Trở Về

TiKay

Quãng Đời Còn Lại Đều Vì Ngươi

TiKay

Leave a Reply