Mạt ThếNgôn TìnhNữ CườngTrọng Sinh

Tận Thế Nữ Vương Lâm Thế

Nữ chủ Bạch Lăng Vi , chính đang chơi nhất khoản mới nhất thịnh hành game tận thế , giết tang thi giết đến chính hăng say , nhưng không nghĩ , đột nhiên xuyên qua đến hôm qua mới thức đêm xem xong tận thế trong tiểu thuyết , cái kia cùng với nàng trùng tên trùng họ , lại giống như thố ti hoa giống nhau sinh sống , cuối cùng chết thảm Tiểu la lỵ trên người.

Nguyên nữ chủ vầng sáng , nguyên nữ chủ những người đàn ông kia ” môn “, dũng mãnh nội dung vở kịch chờ chút , đều cùng với nàng hoàn toàn không liên quan , tự có ngón tay vàng , còn đi chính mình nữ vương con đường , hừ hừ. . .

(bài này là tận thế sảng khoái văn , không cầu ăn khớp , cũng cùng nữ phụ không quan hệ , không thích thận nhập. )

Bài này với ngày mùng 1 tháng 12 nhập V , cùng ngày canh ba , ha ha , cảm tạ các vị đại đại tiếp tục ủng hộ , ô mặt! ! ! !

Nội dung nhãn mác: Tận thế nữ cường không gian mang theo người hệ thống

Tìm tòi then chốt tự: Nhân vật chính: Bạch Lăng Vi ┃ vai phụ: Nguyên tận thế văn cả đám người ┃ cái khác: Nguyên tận thế văn không có cả đám người

Nguồn : ngontinh.tangthuvien


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Hân Duệ Lộ
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0001.mp32019-06-22 16:44
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0002.mp32019-06-22 16:44
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0003.mp32019-06-22 16:44
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0004.mp32019-06-22 16:44
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0005.mp32019-06-22 16:44
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0006.mp32019-06-22 16:45
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0007.mp32019-06-22 16:45
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0008.mp32019-06-22 16:45
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0009.mp32019-06-22 16:45
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0010.mp32019-06-22 16:45
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0011.mp32019-06-22 16:45
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0012.mp32019-06-22 16:45
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0013.mp32019-06-22 16:46
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0014.mp32019-06-22 16:46
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0015.mp32019-06-22 16:46
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0016.mp32019-06-22 16:46
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0017.mp32019-06-22 16:46
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0018.mp32019-06-22 16:46
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0019.mp32019-06-22 16:46
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0020.mp32019-06-22 16:46
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0021.mp32019-06-22 16:47
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0022.mp32019-06-22 16:47
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0023.mp32019-06-22 16:47
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0024.mp32019-06-22 16:47
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0025.mp32019-06-22 16:47
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0026.mp32019-06-22 16:47
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0027.mp32019-06-22 16:47
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0028.mp32019-06-22 16:47
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0029.mp32019-06-22 16:47
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0030.mp32019-06-22 16:48
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0031.mp32019-06-22 16:48
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0032.mp32019-06-22 16:48
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0033.mp32019-06-22 16:48
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0034.mp32019-06-22 16:48
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0035.mp32019-06-22 16:48
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0036.mp32019-06-22 16:48
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0037.mp32019-06-22 16:48
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0038.mp32019-06-22 16:48
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0039.mp32019-06-22 16:49
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0040.mp32019-06-22 16:49
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0041.mp32019-06-22 16:49
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0042.mp32019-06-22 16:49
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0043.mp32019-06-22 16:49
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0044.mp32019-06-22 16:49
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0045.mp32019-06-22 16:49
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0046.mp32019-06-22 16:49
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0047.mp32019-06-22 16:50
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0048.mp32019-06-22 16:50
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0049.mp32019-06-22 16:50
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0050.mp32019-06-22 16:50
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0051.mp32019-06-22 16:50
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0052.mp32019-06-22 16:50
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0053.mp32019-06-22 16:50
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0054.mp32019-06-22 16:50
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0055.mp32019-06-22 16:50
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0056.mp32019-06-22 16:51
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0057.mp32019-06-22 16:51
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0058.mp32019-06-22 16:51
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0059.mp32019-06-22 16:51
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0060.mp32019-06-22 16:51
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0061.mp32019-06-22 16:51
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0062.mp32019-06-22 16:51
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0063.mp32019-06-22 16:51
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0064.mp32019-06-22 16:52
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0065.mp32019-06-22 16:52
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0066.mp32019-06-22 16:52
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0067.mp32019-06-22 16:52
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0068.mp32019-06-22 16:52
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0069.mp32019-06-22 16:52
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0070.mp32019-06-22 16:52
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0071.mp32019-06-22 16:52
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0072.mp32019-06-22 16:52
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0073.mp32019-06-22 16:53
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0074.mp32019-06-22 16:53
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0075.mp32019-06-22 16:53
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0076.mp32019-06-22 16:53
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0077.mp32019-06-22 16:53
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0078.mp32019-06-22 16:53
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0079.mp32019-06-22 16:53
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0080.mp32019-06-22 16:53
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0081.mp32019-06-22 16:54
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0082.mp32019-06-22 16:54
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0083.mp32019-06-22 16:54
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0084.mp32019-06-22 16:54
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0085.mp32019-06-22 16:54
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0086.mp32019-06-22 16:54
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0087.mp32019-06-22 16:54
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0088.mp32019-06-22 16:55
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0089.mp32019-06-22 16:55
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0090.mp32019-06-22 16:55
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0091.mp32019-06-22 16:55
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0092.mp32019-06-22 16:55
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0093.mp32019-06-22 16:55
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0094.mp32019-06-22 16:55
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0095.mp32019-06-22 16:55
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0096.mp32019-06-22 16:55
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0097.mp32019-06-22 16:56
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0098.mp32019-06-22 16:56
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0099.mp32019-06-22 16:56
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0100.mp32019-06-22 16:56
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0101.mp32019-06-22 16:56
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0102.mp32019-06-22 16:56
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0103.mp32019-06-22 16:56
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0104.mp32019-06-22 16:56
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0105.mp32019-06-22 16:57
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0106.mp32019-06-22 16:57
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0107.mp32019-06-22 16:57
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0108.mp32019-06-22 16:57
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0109.mp32019-06-22 16:57
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0110.mp32019-06-22 16:57
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0111.mp32019-06-22 16:57
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0112.mp32019-06-22 16:57
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0113.mp32019-06-22 16:57
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0114.mp32019-06-22 16:58
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0115.mp32019-06-22 16:58
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0116.mp32019-06-22 16:58
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0117.mp32019-06-22 16:58
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0118.mp32019-06-22 17:15
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0119.mp32019-06-22 17:16
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0120.mp32019-06-22 17:16
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0121.mp32019-06-22 17:16
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0122.mp32019-06-22 17:16
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0123.mp32019-06-22 17:16
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0124.mp32019-06-22 17:16
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0125.mp32019-06-22 17:16
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0126.mp32019-06-22 17:16
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0127.mp32019-06-22 17:17
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0128.mp32019-06-22 17:17
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0129.mp32019-06-22 17:17
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0130.mp32019-06-22 17:17
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0131.mp32019-06-22 17:17
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0132.mp32019-06-22 17:17
 • tan-the-nu-vuong-lam-the-chuong-0133.mp32019-06-22 17:17
Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 4.8]

Related posts

Ở Cầu Sinh Trò Chơi Yêu Đương ( Xuyên Nhanh )

THUYS♥️

Chăn Nuôi Vai Ác Tiểu Đoàn Tử

THUYS♥️

Độc Phi ở Trên Tà Vương ở Dưới

TiKay

Nhiệm Vụ Nhân Vật Chính Lại Treo

THUYS♥️

Bưu Hãn Nông Nữ: Phu Quân Hài Tử Nhiệt Đầu Giường Đất

TiKay

Tuyệt Thế Võ Hiệp Hệ Thống

TiKay

Leave a Reply