Cổ Đại Ngôn Tình Trọng Sinh

Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Thể loại: Trùng sinh, sủng, ngọt
Converter: tamquay, gachuaonl (tangthuvien)
Editor: tart_trứng
Beta: gaubokki​

Trước khi sống lại lần nữa, A La chính là một cô nương ngây thơ thuần khiết.

Sau khi sống lại, A La là một cô nương có vẻ ngoài khả ái nhưng nội tâm lại âm u.

Đối với tính cách của nàng mọi người đều nhường nhịn.

Riêng Nhiếp chính vương lại cảm thấy sủng nàng thế nào cũng là chưa đủ.

Nàng muốn gì hắn đều cho nàng, ngay càng vị trí Vương phi nàng cũng không cần, hắn cũng cưỡng ép nàng nhận lấy.

Tôn chỉ của chuyện: ngọt ngọt ngọt, cưng chiều cưng chiều cưng chiều o(* ̄︶ ̄*)o~

Nguồn: Cung Quảng Hằng


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Phong Hà Du Nguyệt
 •  Chương:
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0001.mp32018-12-17 00:38
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0002.mp32018-12-17 00:39
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0003.mp32018-12-17 00:35
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0004.mp32018-12-17 00:39
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0005.mp32018-12-17 00:45
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0006.mp32018-12-17 00:41
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0007.mp32018-12-17 00:31
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0008.mp32018-12-17 00:37
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0009.mp32018-12-17 00:36
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0010.mp32018-12-17 00:41
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0011.mp32018-12-17 00:46
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0012.mp32018-12-17 00:41
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0013.mp32018-12-17 00:32
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0014.mp32018-12-17 00:43
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0015.mp32018-12-17 00:38
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0016.mp32018-12-17 00:43
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0017.mp32018-12-17 00:30
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0018.mp32018-12-17 00:37
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0019.mp32018-12-17 00:36
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0020.mp32018-12-17 00:32
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0021.mp32018-12-17 00:34
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0022.mp32018-12-17 00:44
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0023.mp32018-12-17 00:31
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0024.mp32018-12-17 00:31
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0025.mp32018-12-17 00:31
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0026.mp32018-12-17 00:31
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0027.mp32018-12-17 00:32
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0028.mp32018-12-17 00:34
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0029.mp32018-12-17 00:36
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0030.mp32018-12-17 00:33
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0031.mp32018-12-17 00:34
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0032.mp32018-12-17 00:31
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0033.mp32018-12-17 00:31
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0034.mp32018-12-17 00:44
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0035.mp32018-12-17 00:36
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0036.mp32018-12-17 00:39
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0037.mp32018-12-17 00:47
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0038.mp32018-12-17 00:42
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0039.mp32018-12-17 00:40
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0040.mp32018-12-17 00:32
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0041.mp32018-12-17 00:37
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0042.mp32018-12-17 00:35
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0043.mp32018-12-17 00:35
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0044.mp32018-12-17 00:40
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0045.mp32018-12-17 00:40
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0046.mp32018-12-17 00:33
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0047.mp32018-12-17 00:47
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0048.mp32018-12-17 00:36
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0049.mp32018-12-17 00:44
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0050.mp32018-12-17 00:47
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0051.mp32018-12-17 00:46
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0052.mp32018-12-17 00:33
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0053.mp32018-12-17 00:33
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0054.mp32018-12-17 00:33
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0055.mp32018-12-17 00:37
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0056.mp32018-12-17 00:46
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0057.mp32018-12-17 00:32
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0058.mp32018-12-17 00:32
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0059.mp32018-12-17 00:45
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0060.mp32018-12-17 00:40
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0061.mp32018-12-17 00:32
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0062.mp32018-12-17 00:38
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0063.mp32018-12-17 00:43
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0064.mp32018-12-17 00:37
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0065.mp32018-12-17 00:41
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0066.mp32018-12-17 00:44
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0067.mp32018-12-17 00:33
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0068.mp32018-12-17 00:31
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0069.mp32018-12-17 00:45
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0070.mp32018-12-17 00:45
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0071.mp32018-12-17 00:43
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0072.mp32018-12-17 00:40
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0073.mp32018-12-17 00:41
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0074.mp32018-12-17 00:32
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0075.mp32018-12-17 00:40
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0076.mp32018-12-17 00:43
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0077.mp32018-12-17 00:47
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0078.mp32018-12-17 00:35
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0079.mp32018-12-17 00:36
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0080.mp32018-12-17 00:46
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0081.mp32018-12-17 00:34
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0082.mp32018-12-17 00:30
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0083.mp32018-12-17 00:41
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0084.mp32018-12-17 00:36
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0085.mp32018-12-17 00:37
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0086.mp32018-12-17 00:34
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0087.mp32018-12-17 00:45
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0088.mp32018-12-17 00:39
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0089.mp32018-12-17 00:47
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0090.mp32018-12-17 00:42
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0091.mp32018-12-17 00:35
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0092.mp32018-12-17 00:46
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0093.mp32018-12-17 00:44
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0094.mp32018-12-17 00:47
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0095.mp32018-12-17 00:35
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0096.mp32018-12-17 00:33
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0097.mp32018-12-17 00:45
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0098.mp32018-12-17 00:40
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0099.mp32018-12-17 00:31
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0100.mp32018-12-17 00:33
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0101.mp32018-12-17 00:38
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0102.mp32018-12-17 00:44
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0103.mp32018-12-17 00:40
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0104.mp32018-12-17 00:47
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0105.mp32018-12-17 00:44
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0106.mp32018-12-17 00:42
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0107.mp32018-12-17 00:43
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0108.mp32018-12-17 00:41
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0109.mp32018-12-17 00:36
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0110.mp32018-12-17 00:37
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0111.mp32018-12-17 00:37
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0112.mp32018-12-17 00:36
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0113.mp32018-12-17 00:41
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0114.mp32018-12-17 00:38
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0115.mp32018-12-17 00:45
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0116.mp32018-12-17 00:38
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0117.mp32018-12-17 00:46
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0118.mp32018-12-17 00:38
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0119.mp32018-12-17 00:45
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0120.mp32018-12-17 00:38
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0121.mp32018-12-17 00:33
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0122.mp32018-12-17 00:42
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0123.mp32018-12-17 00:32
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0124.mp32018-12-17 00:32
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0125.mp32018-12-17 00:38
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0126.mp32018-12-17 00:42
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0127.mp32018-12-17 00:41
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0128.mp32018-12-17 00:33
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0129.mp32018-12-17 00:46
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0130.mp32018-12-17 00:43
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0131.mp32018-12-17 00:42
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0132.mp32018-12-17 00:32
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0133.mp32018-12-17 00:42
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0134.mp32018-12-17 00:38
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0135.mp32018-12-17 00:38
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0136.mp32018-12-17 00:44
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0137.mp32018-12-17 00:34
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0138.mp32018-12-17 00:40
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0139.mp32018-12-17 00:30
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0140.mp32018-12-17 00:38
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0141.mp32018-12-17 00:35
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0142.mp32018-12-17 00:35
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0143.mp32018-12-17 00:43
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0144.mp32018-12-17 00:32
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0145.mp32018-12-17 00:44
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0146.mp32018-12-17 00:40
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0147.mp32018-12-17 00:34
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0148.mp32018-12-17 00:39
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0149.mp32018-12-17 00:45
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0150.mp32018-12-17 00:41
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0151.mp32018-12-17 00:35
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0152.mp32018-12-17 00:31
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0153.mp32018-12-17 00:43
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0154.mp32018-12-17 00:31
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0155.mp32018-12-17 00:42
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0156.mp32018-12-17 00:47
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0157.mp32018-12-17 00:44
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0158.mp32018-12-17 00:30
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0159.mp32018-12-17 00:37
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0160.mp32018-12-17 00:36
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0161.mp32018-12-17 00:46
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0162.mp32018-12-17 00:34
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0163.mp32018-12-17 00:34
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0164.mp32018-12-17 00:39
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0165.mp32018-12-17 00:33
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0166.mp32018-12-17 00:42
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0167.mp32018-12-17 00:30
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0168.mp32018-12-17 00:39
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0169.mp32018-12-17 00:36
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0170.mp32018-12-17 00:42
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0171.mp32018-12-17 00:37
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0172.mp32018-12-17 00:45
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0173.mp32018-12-17 00:30
 • so-tay-su-dung-sung-phi-chuong-0174.mp32018-12-17 00:39

Related posts

Huyền Học Đại Sư Là Sơn Thần

THUYS♥️

Thời Niên Thiếu Của Anh Và Em

THUYS♥️

Trọng Sinh Công Lược

TiKay

Mỹ Mãn Đệ Nhất Thiên Hạ

THUYS♥️

Đại Thanh Tể Tướng Hậu Hắc Hằng Ngày

TiKay

Cùng Bạo Quân Vì Lân

TiKay

Leave a Reply