Huyền Huyễn Kiếm Hiệp

Trọng Sinh Chi Ma Giáo Giáo Chủ

Ngoài ý muốn chết đi, Sở Hưu phát hiện mình vậy mà xuyên qua đến thế giới trò chơi 《 Đại Giang Hồ 》 bên trong, trở thành trong trò chơi còn không có trưởng thành, màn thứ ba sau cùng nhân vật phản diện đại Boss, họa loạn giang hồ Ma giáo giáo chủ!

《 Đại Giang Hồ 》 ở trong dung hội vô số võ hiệp bối cảnh, có Đông Đảo chi vương Thiên Tử vọng khí, cười nói giết người. Có Cái Bang chi chủ chưởng ra Hàng Long, uy chấn giang hồ. Cũng có phi đao truyền nhân đao toái hư không, thành tựu tuyệt hưởng.

Trùng sinh một thế, Sở Hưu đến tột cùng là lại đi một lần số mệnh an bài nhân vật phản diện con đường, vẫn là đạp lên như núi xương trắng viết lên một đoạn ma diễm ngập trời giang hồ truyền thuyết?

“Giết người tru tâm, trảm thảo trừ căn. Ta gọi Sở Hưu, vạn sự đều yên hưu.”

Phong Thất Nguyệt quyển thứ hai tác phẩm sau Tối Cường Phản Phái Hệ Thống.

* Các bạn ủng hộ bằng 3 phương thức:
1. Bấm vào 5 sao bên phải màn hình.
2. Bấm đề cử, chọn số Nguyệt phiếu. ( Chỉ áp dụng với bạn có Tài khoản của truyencv.com)
3. Ấn nút Tặng đậu cuối chương.
Chân thành cảm ơn!

Converter: Giấy Trắng

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Phong Thất Nguyệt
 •  Chương: /1473
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Ta là Ma Giáo Giáo Chủ?2019-12-14 07:52
 • #2: Toàn Chân bí điển2019-12-14 07:53
 • #3: Cho ngươi cơ hội ngươi đều không còn dùng được!2019-12-14 07:53
 • #4: Chết sống có số, phú quý tại thiên2019-12-14 07:53
 • #5: Khoái đao ra khỏi vỏ, Tụ Lý Thanh Long!2019-12-14 07:53
 • #6: Tàn nhẫn2019-12-14 07:53
 • #7: Sở gia nghị sự2019-12-14 07:54
 • #8: Không hiểu quy củ2019-12-14 07:54
 • #9: Hiệu thuốc2019-12-14 07:54
 • #10: Không nghe lời, đều là người chết!2019-12-14 07:54
 • #11: Bắc địa 36 cự khấu2019-12-14 07:54
 • #12: Bằng mặt không bằng lòng2019-12-14 07:54
 • #13: 1 đường đi tốt2019-12-14 07:54
 • #14: Diễn kịch2019-12-14 07:55
 • #15: Sở Tông Quang bí mật2019-12-14 07:55
 • #16: Bất công2019-12-14 07:55
 • #17: Đắc ý2019-12-14 07:55
 • #18: Giết không được, phế đi a2019-12-14 07:55
 • #19: Huyết Đao Kinh2019-12-14 07:55
 • #20: Phế bỏ2019-12-14 07:56
 • #21: Cường ngạnh2019-12-14 07:56
 • #22: Thay cái ý nghĩ2019-12-14 07:56
 • #23: Tính toán2019-12-14 07:57
 • #24: Lý Tam công tử2019-12-14 07:57
 • #25: Xung đột2019-12-14 07:57
 • #26: Kế hoạch2019-12-14 07:57
 • #27: Phản bội2019-12-14 07:57
 • #28: Chùa Đại Quang Minh hỏa đầu tăng2019-12-14 07:58
 • #29: 1 niệm chi kém, vạn sự đều yên2019-12-14 07:58
 • #30: Bác bỏ2019-12-14 07:58
 • #31: Báo thù2019-12-14 07:58
 • #32: Thề giết Sở Hưu2019-12-14 07:58
 • #33: Huynh đệ bất hòa2019-12-14 07:58
 • #34: Ta khẩu vị rất lớn2019-12-14 07:59
 • #35: Liệt Kim Thủ2019-12-14 07:59
 • #36: Hết thảy đều kết thúc2019-12-14 07:59
 • #37: Cao thủ2019-12-14 07:59
 • #38: Sở Hưu nhược điểm2019-12-14 07:59
 • #39: Bắt chẹt2019-12-14 07:59
 • #40: Tính sai2019-12-14 08:00
 • #41: Ta cũng không muốn2019-12-14 08:00
 • #42: 20 năm trước chuyện cũ2019-12-14 08:01
 • #43: Át chủ bài ra hết2019-12-14 08:01
 • #44: Cuối cùng bên thắng2019-12-14 08:01
 • #45: Thu hoạch2019-12-14 08:01
 • #46: Trầm Bạch2019-12-14 08:01
 • #47: Nhập Bắc Yên2019-12-14 08:01
 • #48: Tấm mộc2019-12-14 08:02
 • #49: Làm ăn lớn2019-12-14 08:02
 • #50: Nhìn không thấu2019-12-14 08:02
 • #51: Đấu giá hội2019-12-14 08:02
 • #52: Mệnh, mới là mình2019-12-14 08:02
 • #53: Phi hồng lưỡi đao2019-12-14 08:02
 • #54: Nhường đường2019-12-14 08:02
 • #55: Nhất Khí Quán Nhật Nguyệt2019-12-14 08:03
 • #56: Báo thù hi vọng2019-12-14 08:03
 • #57: Tụ Nghĩa trang2019-12-14 08:03
 • #58: Nhất tiễn song điêu2019-12-14 08:03
 • #59: Vây giết2019-12-14 08:03
 • #60: Chân chính tàng đao thuật2019-12-14 08:03
 • #61: Chưa tới đại nhân vật2019-12-14 08:04
 • #62: Lữ Phượng Tiên2019-12-14 08:04
 • #63: Trần gia gặp nạn2019-12-14 08:04
 • #64: Cho thể diện mà không cần2019-12-14 08:04
 • #65: Hợp tác vui vẻ2019-12-14 08:04
 • #66: Át chủ bài2019-12-14 08:04
 • #67: Đen ăn đen2019-12-14 08:05
 • #68: Trảm Nội Cương!2019-12-14 08:05
 • #69: Ngươi thấy ta giống ngớ ngẩn sao?2019-12-14 08:05
 • #70: Thuộc về2019-12-14 08:05
 • #71: Trở lại Lữ Dương sơn2019-12-14 08:05
 • #72: Kết giao 1 phiên2019-12-14 08:05
 • #73: Tin hay không2019-12-14 08:06
 • #74: Đoạt vị trí2019-12-14 08:06
 • #75: Ra oai phủ đầu2019-12-14 08:06
 • #76: Cực Bắc Phiêu Tuyết thành2019-12-14 08:06
 • #77: Địa cung di tích2019-12-14 08:06
 • #78: Mưu tính2019-12-14 08:06
 • #79: Bị chơi xỏ!2019-12-14 08:07
 • #80: Đoạt thức ăn trước miệng cọp2019-12-14 08:07
 • #81: Thiên Địa Giao Chinh Âm Dương Đại Bi Phú2019-12-14 08:07
 • #82: Tiện tay2019-12-14 08:07
 • #83: Vây giết2019-12-14 08:07
 • #84: Thanh Long hội2019-12-14 08:07
 • #85: Kinh nghi2019-12-14 08:08
 • #86: Quy củ2019-12-14 08:08
 • #87: Nội Cương cảnh2019-12-14 08:08
 • #88: Định cấp nhiệm vụ2019-12-14 08:08
 • #89: Mục Tử Y2019-12-14 08:08
 • #90: Huyết thủ ấn2019-12-14 08:08
 • #91: Màn đêm sát cơ2019-12-14 08:09
 • #92: Uy hiếp cùng phản uy hiếp2019-12-14 08:09
 • #93: Khủng hoảng2019-12-14 08:09
 • #94: Cầu viện2019-12-14 08:09
 • #95: Ly gián2019-12-14 08:09
 • #96: Oán hận hạt giống2019-12-14 08:09
 • #97: Bức thoái vị2019-12-14 08:10
 • #98: Điên cuồng sát lục2019-12-14 08:10
 • #99: A Tị Đạo 3 đao2019-12-14 08:10
 • #100: Bảo hổ lột da cùng dẫn sói vào nhà2019-12-14 08:10
 • #101: Sinh tử, đúng sai2019-12-14 08:10
 • #102: Yến Đình Đình cùng Nhiếp Đông Lưu2019-12-14 08:10
 • #103: Ảnh hưởng2019-12-14 08:11
 • #104: Long Hổ bảng2019-12-14 08:11
 • #105: Địa vị2019-12-14 08:11
 • #106: Hung danh2019-12-14 08:11
 • #107: 3 các loại Phong Môi Lộ Du2019-12-14 08:11
 • #108: Thượng vị giả rắp tâm2019-12-14 08:11
 • #109: Chương gia2019-12-14 08:11
 • #110: Đại ô long2019-12-14 08:12
 • #111: Quy củ2019-12-14 08:12
 • #112: Nửa khối truyền công ngọc giản2019-12-14 08:12
 • #113: Viên mãn2019-12-14 08:12
 • #114: Chữa trị ngọc giản2019-12-14 08:12
 • #115: Level 6 nhiệm vụ2019-12-14 08:12
 • #116: Chậu vàng rửa tay2019-12-14 08:13
 • #117: Lập trường2019-12-14 08:13
 • #118: A Tỳ ma đao trảm Kim Cương2019-12-14 08:13
 • #119: Chỉ thán giang hồ mấy người trở về2019-12-14 08:13
 • #120: Mưa gió sắp đến Phong Mãn Lâu2019-12-14 08:13
 • #121: Phật môn võ công2019-12-14 08:13
 • #122: Không đơn thuần đến Thiên Tội phân đà2019-12-14 08:14
 • #123: Thay xà đổi cột2019-12-14 08:14
 • #124: Biến cố2019-12-14 08:14
 • #125: Con rơi2019-12-14 08:14
 • #126: Phản tính toán2019-12-14 08:14
 • #127: Ngư ông đắc lợi2019-12-14 08:14
 • #128: Phong ba khởi2019-12-14 08:15
 • #129: Tin tức2019-12-14 08:15
 • #130: Bị chơi xỏ!2019-12-14 08:15
 • #131: Khoái Mạn Cửu Tự Quyết2019-12-14 08:15
 • #132: Ngoại Cương cảnh uy năng2019-12-14 08:15
 • #133: Trở lại chốn cũ2019-12-14 08:16
 • #134: Thương Lan Kiếm Tông2019-12-14 08:16
 • #135: Đêm giết chóc2019-12-14 08:16
 • #136: Đá đặt chân2019-12-14 08:16
 • #137: Cảnh báo2019-12-14 08:16
 • #138: Người mới cùng người cũ2019-12-14 08:17
 • #139: Phá cục2019-12-14 08:17
 • #140: Quan Trung Hình đường2019-12-14 08:17
 • #141: Cự hiệp2019-12-14 08:17
 • #142: Lấp 1 cây đuốc2019-12-14 08:17
 • #143: Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi2019-12-14 08:18
 • #144: Sở Nguyên Thăng2019-12-14 08:18
 • #145: Quan Trung Hình đường2019-12-14 08:18
 • #146: Quan Tư Vũ2019-12-14 08:18
 • #147: Hình đường cấu khung2019-12-14 08:18
 • #148: Quan Tây phân bộ2019-12-14 08:18
 • #149: Thượng nhâm2019-12-14 08:19
 • #150: Ra oai phủ đầu2019-12-14 08:19
 • #151: Phân hoá2019-12-14 08:19
 • #152: Ly gián2019-12-14 08:19
 • #153: Nghi kỵ2019-12-14 08:19
 • #154: Hoàn thành2019-12-14 08:20
 • #155: Sát đạo cùng bá đạo2019-12-14 08:20
 • #156: Cắt cỏ trừ căn2019-12-14 08:20
 • #157: Ẩn tình2019-12-14 08:20
 • #158: Tiền nhiệm lưu lại phiền phức2019-12-14 08:20
 • #159: Công phu sư tử ngoạm2019-12-14 08:21
 • #160: Giang gia lực lượng2019-12-14 08:21
 • #161: Coi trời bằng vung2019-12-14 08:21
 • #162: Các ngươi, không có cơ hội2019-12-14 08:21
 • #163: Cái gì gọi là kính sợ2019-12-14 08:21
 • #164: Dựa vào thực lực nói chuyện2019-12-14 08:21
 • #165: Chất vấn2019-12-14 08:22
 • #166: Thuần phục2019-12-14 08:22
 • #167: Cáo trạng2019-12-14 08:22
 • #168: 1 cái giải thích2019-12-14 08:22
 • #169: Gõ2019-12-14 08:22
 • #170: Cố nhân2019-12-14 08:23
 • #171: Đầu nhập vào2019-12-14 08:23
 • #172: Thăm dò2019-12-14 08:23
 • #173: Hồng Môn Yến2019-12-14 08:23
 • #174: Lăn ra ngoài!2019-12-14 08:23
 • #175: Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt2019-12-14 08:23
 • #176: Rác rưởi2019-12-14 08:24
 • #177: Coi trời bằng vung2019-12-14 08:24
 • #178: Lựa chọn2019-12-14 08:24
 • #179: Lợi ích phân phối2019-12-14 08:24
 • #180: Hối lộ2019-12-14 08:24
 • #181: Kinh khủng tràng cảnh2019-12-14 08:25
 • #182: Quỷ Vương Tông2019-12-14 08:25
 • #183: Giao phong2019-12-14 08:25
 • #184: Hình đường nghị sự2019-12-14 08:25
 • #185: Kiếm Vương thành2019-12-14 08:25
 • #186: Bá đạo Kiếm Vương thành2019-12-14 08:25
 • #187: Gậy quấy phân heo2019-12-14 08:25
 • #188: Bằng mặt không bằng lòng2019-12-14 08:26
 • #189: Hoành sợ không muốn sống2019-12-14 08:26
 • #190: Giao dịch2019-12-14 08:26
 • #191: Hợp tác2019-12-14 08:26
 • #192: Hố người2019-12-14 08:26
 • #193: Con mồi cùng thợ săn2019-12-14 08:26
 • #194: Cứu tinh cùng sát tinh2019-12-14 08:27
 • #195: Ai là phản đồ?2019-12-14 08:27
 • #196: Đen ăn đen2019-12-14 08:27
 • #197: Đưa ngươi 1 phần đại lễ2019-12-14 08:27
 • #198: Bi phẫn Lâm Khai Vân2019-12-14 08:27
 • #199: Diễn kịch2019-12-14 08:27
 • #200: Hai môn Đại Bi Phú2019-12-14 08:28
 • #201: Thần binh đại hội2019-12-14 08:28
 • #202: Chúng sinh muôn màu2019-12-14 08:28
 • #203: Quan Trung Hình đường thế hệ tuổi trẻ2019-12-14 08:28
 • #204: Phách lối2019-12-14 08:28
 • #205: 'Đơn thuần' Sở Hưu2019-12-14 08:28
 • #206: Ra tay độc ác2019-12-14 08:29
 • #207: Không chiến mà thắng2019-12-14 08:29
 • #208: Đường ban đêm2019-12-14 08:29
 • #209: Ta cực kỳ không vui2019-12-14 08:29
 • #210: Nữ nhân xinh đẹp hội gạt người2019-12-14 08:29
 • #211: Không bằng cầm thú2019-12-14 08:29
 • #212: Tể Châu phủ2019-12-14 08:29
 • #213: Tụ Long các2019-12-14 08:30
 • #214: Khí thế2019-12-14 08:30
 • #215: Người quen2019-12-14 08:30
 • #216: Ngày xưa ân oán2019-12-14 08:30
 • #217: Áp lực2019-12-14 08:30
 • #218: Cải biến thái độ2019-12-14 08:31
 • #219: Mời chào2019-12-14 08:31
 • #220: Khương Văn Nguyên bí mật2019-12-14 08:31
 • #221: Mạc Thiên Lâm2019-12-14 08:31
 • #222: Tạ Tiểu Lâu cùng Lữ Phượng Tiên2019-12-14 08:31
 • #223: Ngũ Khí Triều Nguyên2019-12-14 08:31
 • #224: Hận ý thao thiên2019-12-14 08:32
 • #225: Tâm ma nhập thể, Bách Chiến Vô Địch2019-12-14 08:32
 • #226: Tuyệt vọng hạ điên cuồng2019-12-14 08:32
 • #227: Phong hiểm cùng lợi ích2019-12-14 08:32
 • #228: Điên cuồng2019-12-14 08:32
 • #229: Trí Quyền Ấn2019-12-14 08:32
 • #230: Bể mật2019-12-14 08:33
 • #231: Làm việc làm tuyệt2019-12-14 08:33
 • #232: Tiêu Bạch Vũ2019-12-14 08:33
 • #233: Cường đại nữ nhân2019-12-14 08:33
 • #234: Tam Hoa Tụ Đỉnh2019-12-14 08:33
 • #235: Phiền phức2019-12-14 08:33
 • #236: Xuất khí2019-12-14 08:34
 • #237: Để ngươi cũng thành phế nhân!2019-12-14 08:34
 • #238: Có thể ở dưới tay ta mạng sống, không nhiều2019-12-14 08:34
 • #239: Kiếm chuyện2019-12-14 08:34
 • #240: Thần binh đại hội: Khai mạc2019-12-14 08:34
 • #241: Tên đáng ghét2019-12-14 08:34
 • #242: Ngự Thần thuật2019-12-14 08:35
 • #243: Thẩm Bạch2019-12-14 08:35
 • #244: Không may Bạch Vô Kỵ2019-12-14 08:35
 • #245: Khiêu khích2019-12-14 08:35
 • #246: Lôi đài2019-12-14 08:35
 • #247: Tự tin Thẩm Bạch2019-12-14 08:35
 • #248: Trầm Giang Nhất Kiếm2019-12-14 08:36
 • #249: Ma đao cực hạn2019-12-14 08:36
 • #250: Quyết tâm2019-12-14 08:36
 • #251: Ta khống chế không nổi chính ta2019-12-14 08:36
 • #252: Thần binh đại hội bí ẩn2019-12-14 08:36
 • #253: Ma kiếm 'Trường Tương Tư '2019-12-14 08:36
 • #254: Làm tinh thần hoảng hốt binh2019-12-14 08:37
 • #255: Lạc Phi Hồng thực lực2019-12-14 08:37
 • #256: Cái gì thù cái gì oán?2019-12-14 08:37
 • #257: Ma Binh thành2019-12-14 08:37
 • #258: Bảng danh sách biến động cùng đến tiếp sau phát triển2019-12-14 08:37
 • #259: Cửu Phân Đường2019-12-14 08:38
 • #260: Về Quan Trung2019-12-14 08:38
 • #261: Cuối cùng cơ hội2019-12-14 08:38
 • #262: Ta có thể sờ sờ ngươi đao sao?2019-12-14 08:38
 • #263: Ban thưởng2019-12-14 08:38
 • #264: Bị chơi xỏ!2019-12-14 08:39
 • #265: Không biết mùi vị2019-12-14 08:39
 • #266: Kiếm chuyện2019-12-14 08:39
 • #267: Vi phạm2019-12-14 08:39
 • #268: Xung đột2019-12-14 08:39
 • #269: Ngươi xứng sao?2019-12-14 08:39
 • #270: Thông đồng làm bậy2019-12-14 08:40
 • #271: Cửu Nguyên Vệ gia2019-12-14 08:40
 • #272: Cường thế thái độ2019-12-14 08:40
 • #273: Lòng lang dạ thú2019-12-14 08:40
 • #274: Nội dung cốt truyện sai lầm đại án tử2019-12-14 08:40
 • #275: Nhiệm vụ2019-12-14 08:40
 • #276: Thu Chấn Thanh2019-12-14 08:41
 • #277: Giang Đông ngũ hiệp2019-12-14 08:41
 • #278: Điểm đáng ngờ2019-12-14 08:41
 • #279: Miệng thối liền không cần nói2019-12-14 08:41
 • #280: Điều tra2019-12-14 08:41
 • #281: Giết Sở Hưu!2019-12-14 08:41
 • #282: 'Giả mạo' Ma giáo2019-12-14 08:42
 • #283: Nhân quả2019-12-14 08:42
 • #284: Đại cục đã định2019-12-14 08:42
 • #285: Nhị hoàng tử Lữ Long Quang2019-12-14 08:42
 • #286: Trong hoàng thất đấu2019-12-14 08:42
 • #287: Phía sau đâm đao2019-12-14 08:43
 • #288: Tiễn ngươi lên đường!2019-12-14 08:43
 • #289: Số mệnh không tốt2019-12-14 08:43
 • #290: Chân tướng phơi bày2019-12-14 08:43
 • #291: Liều mạng2019-12-14 08:43
 • #292: Tan thành mây khói2019-12-14 08:43
 • #293: Thu Đông Mậu2019-12-14 08:43
 • #294: Đổi trắng thay đen2019-12-14 08:44
 • #295: Hi vọng các ngươi sẽ không hối hận2019-12-14 08:44
 • #296: Ngô Thiên Đông2019-12-14 08:44
 • #297: Châm ngòi2019-12-14 08:44
 • #298: Tâm cảnh vết rách2019-12-14 08:44
 • #299: Công tâm2019-12-14 08:45
 • #300: Vở kịch mở màn2019-12-14 08:45
 • #301: Trở mặt2019-12-14 08:45
 • #302: Huynh đệ quyết liệt2019-12-14 08:45
 • #303: Sát cơ hiện2019-12-14 08:45
 • #304: Tuyệt cảnh2019-12-14 08:45
 • #305: Thế gian lại không Giang Đông ngũ hiệp2019-12-14 08:46
 • #306: Thiên Tử Vọng Khí Thuật2019-12-14 08:46
 • #307: Tiếng xấu lan xa2019-12-14 08:46
 • #308: Hạ Hầu Vô Giang tính toán2019-12-14 08:46
 • #309: Độc kế2019-12-14 08:46
 • #310: 'Cuồng đồ' Sở Hưu2019-12-14 08:46
 • #311: Toàn dân công địch2019-12-14 08:47
 • #312: Giết trở về!2019-12-14 08:47
 • #313: Vong ngã Sát Quyền2019-12-14 08:47
 • #314: Tu La sát tràng ai địch2019-12-14 08:47
 • #315: Vong Ngã Sát Quyền máu phiêu xử2019-12-14 08:47
 • #316: Việt Nữ Cung bên trong thiếu anh hùng2019-12-14 08:47
 • #317: Thiên tử vọng khí xem phong vân2019-12-14 08:48
 • #318: Chết sống có số hiểm bên trong cầu2019-12-14 08:48
 • #319: Tâm ngoan thủ lạt địch trái tim băng giá2019-12-14 08:48
 • #320: Phong ba lắng lại2019-12-14 08:48
 • #321: Tìm phiền toái2019-12-14 08:48
 • #322: Ngươi nhìn thấy cái gì?2019-12-14 08:49
 • #323: Bế quan cùng chửi bới2019-12-14 08:49
 • #324: Mặt mũi2019-12-14 08:49
 • #325: Muốn người2019-12-14 08:49
 • #326: Đường Nha cùng Nhạn Bất Quy2019-12-14 08:49
 • #327: Ngũ Khí Triều Nguyên2019-12-14 08:50
 • #328: Hợp mưu2019-12-14 08:50
 • #329: Giết!2019-12-14 08:50
 • #330: Vu oan hãm hại2019-12-14 08:50
 • #331: Trực tiếp đánh nổ2019-12-14 08:50
 • #332: Diệt môn2019-12-14 08:51
 • #333: Phong ba đột khởi2019-12-14 08:51
 • #334: Mai Khinh Liên2019-12-14 08:51
 • #335: Trao đổi ích lợi2019-12-14 08:51
 • #336: Sở Hưu giá trị2019-12-14 08:51
 • #337: Chưởng hình quan2019-12-14 08:51
 • #338: Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong2019-12-14 08:52
 • #339: Bá đạo2019-12-14 08:52
 • #340: Thọ yến2019-12-14 08:52
 • #341: Cái cuối cùng thọ thần sinh nhật2019-12-14 08:52
 • #342: Giết hổ dọa khỉ2019-12-14 08:52
 • #343: Xem kỹ võ đạo2019-12-14 08:52
 • #344: Bố cục2019-12-14 08:53
 • #345: Thông Thiên Võ Tông2019-12-14 08:53
 • #346: Ngươi xứng sao?2019-12-14 08:53
 • #347: Cừu nhân khắp thiên hạ2019-12-14 08:53
 • #348: Giết Sở Hưu, trừ ác quả2019-12-14 08:53
 • #349: Kim Cương tướng2019-12-14 08:53
 • #350: Nghìn cân treo sợi tóc2019-12-14 08:54
 • #351: Viện quân2019-12-14 08:54
 • #352: Việt Nữ Cung2019-12-14 08:54
 • #353: Không ai dạy ngươi quy củ, ta đến!2019-12-14 08:54
 • #354: Thông Thiên tháp cùng hung thú2019-12-14 08:54
 • #355: Thông Thiên Võ Tông thí nghiệm2019-12-14 08:54
 • #356: Liên thủ2019-12-14 08:54
 • #357: Lẫn nhau tính toán2019-12-14 08:55
 • #358: Lữ Phượng Tiên mị lực2019-12-14 08:55
 • #359: Thiên mệnh bất bại, Ma Chủ bất tử!2019-12-14 08:55
 • #360: Ba cái và còn chưa nước ăn2019-12-14 08:55
 • #361: Không tiếc đại giới2019-12-14 08:55
 • #362: Chân chính Thiên Tử Vọng Khí Thuật2019-12-14 08:55
 • #363: Phá tiễn!2019-12-14 08:56
 • #364: Kết thúc2019-12-14 08:56
 • #365: Đại Kim Cương Thần Lực2019-12-14 08:56
 • #366: Nhân tình2019-12-14 08:56
 • #367: Hạ Hầu thị mâu thuẫn2019-12-14 08:56
 • #368: Độc thân phó Quan Trung2019-12-14 08:57
 • #369: Tông sư chi uy2019-12-14 08:57
 • #370: Thần Thông Cửu Biến2019-12-14 08:57
 • #371: Phù Ngọc Sơn chính ma đại chiến2019-12-14 08:57
 • #372: Nhập Tây Sở2019-12-14 08:57
 • #373: Đại cừu nhân2019-12-14 08:58
 • #374: Ma đạo hội minh2019-12-14 08:58
 • #375: Lập uy2019-12-14 08:58
 • #376: Quần ma loạn vũ2019-12-14 08:58
 • #377: Diệp Thiên Tà2019-12-14 08:58
 • #378: Ma đạo chi tranh2019-12-14 08:58
 • #379: Chân Hỏa Luyện Thần kinh khủng2019-12-14 08:59
 • #380: Ngũ Đại Kiếm Phái2019-12-14 08:59
 • #381: Có 'Bức số' Sầm Phu Tử2019-12-14 08:59
 • #382: Nhiếp Đông Lưu cải biến2019-12-14 08:59
 • #383: Ân oán hội tụ2019-12-14 08:59
 • #384: Không tưởng được Phương Thất Thiếu2019-12-14 08:59
 • #385: Đại hội khai mạc2019-12-14 09:00
 • #386: Châm ngòi2019-12-14 09:00
 • #387: Lôi đài khiêu chiến2019-12-14 09:00
 • #388: Không theo sáo lộ ra bài2019-12-14 09:00
 • #389: Sở Hưu cuồng2019-12-14 09:00
 • #390: Phương Thất Thiếu kiếm2019-12-14 09:00
 • #391: Nhiếp Đông Lưu tâm cơ2019-12-14 09:01
 • #392: Ma diễm phật uy trấn càn khôn2019-12-14 09:01
 • #393: Sát Quyền lực bại ngày xưa địch2019-12-14 09:01
 • #394: Thiên tử vọng khí rèn nhân quả2019-12-14 09:02
 • #395: Phù Ngọc Sơn đỉnh ma ảnh hiện2019-12-14 09:02
 • #396: Chính ma cường giả đủ đăng tràng2019-12-14 09:02
 • #397: Ma diễm ngút trời tụ một đường2019-12-14 09:02
 • #398: Đại chiến mở ra2019-12-14 09:03
 • #399: Hung binh2019-12-14 09:03
 • #400: Vô gian đạo2019-12-14 09:03
 • #401: Giết Hạ Hầu!2019-12-14 09:03
 • #402: Tuyệt cảnh2019-12-14 09:03
 • #403: Chết không nhắm mắt2019-12-14 09:03
 • #404: Một cái khác cừu nhân2019-12-14 09:03
 • #405: Liều mạng lão hòa thượng2019-12-14 09:04
 • #406: Điệu thấp2019-12-14 09:04
 • #407: Đông Hoàng Thái Nhất kinh khủng2019-12-14 09:04
 • #408: Hồi cuối2019-12-14 09:04
 • #409: Thu hoạch2019-12-14 09:04
 • #410: Cá ướp muối Đường Nha2019-12-14 09:05
 • #411: Lữ Phượng Tiên nguy cơ2019-12-14 09:05
 • #412: Nhiếp Đông Lưu tính toán2019-12-14 09:05
 • #413: Lữ Phượng Tiên khốn cảnh2019-12-14 09:05
 • #414: Lòng người hiểm ác2019-12-14 09:05
 • #415: Vừa vặn2019-12-14 09:05
 • #416: Nhiếp Nhân Long2019-12-14 09:06
 • #417: Chuẩn bị ở sau2019-12-14 09:06
 • #418: Bắc Yên hoàng thất chi tranh2019-12-14 09:06
 • #419: Mời chào2019-12-14 09:06
 • #420: Lữ Phượng Tiên khí vận2019-12-14 09:06
 • #421: Biến cố cùng bành trướng Sở Hưu2019-12-14 09:06
 • #422: Phong Mãn Lâu2019-12-14 09:07
 • #423: Tiểu nhân đắc chí2019-12-14 09:07
 • #424: Truy sát2019-12-14 09:07
 • #425: Đào vong2019-12-14 09:07
 • #426: Ma giáo dư nghiệt2019-12-14 09:07
 • #427: Muốn mặt không muốn sống2019-12-14 09:08
 • #428: Thế gian không có thuốc hối hận2019-12-14 09:08
 • #429: Giả làm thật lúc thật cũng giả2019-12-14 09:08
 • #430: Bái Nguyệt giáo Thánh nữ2019-12-14 09:08
 • #431: Đá vào tấm sắt2019-12-14 09:09
 • #432: Lựa chọn2019-12-14 09:09
 • #433: Luận võ chọn rể2019-12-14 09:09
 • #434: Bán nữ nhi Lạc gia2019-12-14 09:09
 • #435: Ép hỏi2019-12-14 09:09
 • #436: Chỗ dựa2019-12-14 09:09
 • #437: Bưu hãn2019-12-14 09:10
 • #438: Nhất định hối hận Lạc gia2019-12-14 09:11
 • #439: Thiên Vương Lý Nguyên cùng Thương Thủy Doanh thị2019-12-14 09:11
 • #440: Sáo lộ2019-12-14 09:11
 • #441: Tiến công Tạ Tiểu Lâu2019-12-14 09:11
 • #442: Đăng tràng2019-12-14 09:11
 • #443: Nghiền ép2019-12-14 09:11
 • #444: Đại nghịch bất đạo2019-12-14 09:11
 • #445: Giết ra ngoài!2019-12-14 09:12
 • #446: Kéo cừu hận Sở Hưu2019-12-14 09:12
 • #447: Phá cục2019-12-14 09:12
 • #448: Không giống nhau dạng Lạc Phi Hồng2019-12-14 09:12
 • #449: Chỉ bằng ta là Sở Hưu!2019-12-14 09:12
 • #450: Tình báo2019-12-14 09:12
 • #451: Bố cục2019-12-14 09:13
 • #452: Di hồn2019-12-14 09:13
 • #453: Có chút bẩn2019-12-14 09:13
 • #454: Độc kế2019-12-14 09:13
 • #455: Kịch liệt thủ đoạn2019-12-14 09:13
 • #456: Bắt cóc tống tiền2019-12-14 09:13
 • #457: Nện tiền2019-12-14 09:14
 • #458: Tự rước lấy nhục2019-12-14 09:14
 • #459: Tất sát mục tiêu2019-12-14 09:14
 • #460: Bóp chết tương lai2019-12-14 09:14
 • #461: Thánh tăng2019-12-14 09:14
 • #462: Nghênh đón2019-12-14 09:14
 • #463: Thù mới thù cũ2019-12-14 09:15
 • #464: 'Minh Vương' Tông Huyền2019-12-14 09:15
 • #465: Quái thai2019-12-14 09:15
 • #466: Đàm Uyên đại sư2019-12-14 09:15
 • #467: Trở về2019-12-14 09:16
 • #468: Giả mạo2019-12-14 09:16
 • #469: Thiện và ác2019-12-14 09:16
 • #470: Truyền thừa2019-12-14 09:16
 • #471: Mạnh mẽ xông tới2019-12-14 09:16
 • #472: Bá đạo2019-12-14 09:16
 • #473: Tái chiến Tông Huyền2019-12-14 09:17
 • #474: Hoán Nhật Đại Pháp2019-12-14 09:17
 • #475: Viên tịch Quy Khư2019-12-14 09:17
 • #476: Vì sao mà sống?2019-12-14 09:17
 • #477: Thuộc về Lữ Phượng Tiên cơ duyên2019-12-14 09:17
 • #478: Nhập Tây Sở2019-12-14 09:17
 • #479: Phong Bất Bình phiền phức2019-12-14 09:18
 • #480: Cưỡng ép ra mặt2019-12-14 09:18
 • #481: Dọa lùi2019-12-14 09:18
 • #482: Cao Lăng Đổng gia2019-12-14 09:18
 • #483: Loại si tình2019-12-14 09:18
 • #484: Khai Sơn Tế2019-12-14 09:19
 • #485: Phần mộ lớn2019-12-14 09:19
 • #486: Ngụy trang2019-12-14 09:19
 • #487: Ôn Hầu phục sinh kế hoạch2019-12-14 09:19
 • #488: Phượng Tiên cứu mỹ nhân2019-12-14 09:19
 • #489: Không tưởng được2019-12-14 09:20
 • #490: Chém tận giết tuyệt2019-12-14 09:20
 • #491: Trấn áp Ma Thần chi địa2019-12-14 09:20
 • #492: Loạn chiến2019-12-14 09:20
 • #493: Doanh Bạch Lộc tâm2019-12-14 09:20
 • #494: Kịch chiến2019-12-14 09:20
 • #495: Đánh lén2019-12-14 09:21
 • #496: Lực chiến Tông sư2019-12-14 09:21
 • #497: Trảm Tông sư2019-12-14 09:21
 • #498: Rung động2019-12-14 09:21
 • #499: Khí vận hơn nữa2019-12-14 09:21
 • #500: Đổng Tề Khôn tính toán2019-12-14 09:21
 • #501: Không biết xấu hổ2019-12-14 09:22
 • #502: Trần Thanh Đế!2019-12-14 09:22
 • #503: Chịu thua2019-12-14 09:22
 • #504: Trở về2019-12-14 09:22
 • #505: Tìm phiền toái2019-12-14 09:22
 • #506: Ai cho ngươi lá gan?2019-12-14 09:22
 • #507: Phương Sát2019-12-14 09:23
 • #508: Địa vị2019-12-14 09:23
 • #509: Hình đường mật tân2019-12-14 09:23
 • #510: Kỳ Liên trại2019-12-14 09:23
 • #511: Cầu viện2019-12-14 09:23
 • #512: Lập uy2019-12-14 09:23
 • #513: Bắc địa ba mươi sáu cự khấu2019-12-14 09:24
 • #514: Phá cục2019-12-14 09:24
 • #515: Đủ hung ác đủ độc2019-12-14 09:24
 • #516: Uy hiếp2019-12-14 09:24
 • #517: Lợi ích làm đầu2019-12-14 09:24
 • #518: Dựa thế2019-12-14 09:24
 • #519: Nhiếp Nhân Long tâm2019-12-14 09:25
 • #520: Liên thủ2019-12-14 09:25
 • #521: Dụ địch cùng giảo sát2019-12-14 09:25
 • #522: Mai phục2019-12-14 09:25
 • #523: Tất sát mục tiêu2019-12-14 09:25
 • #524: Tuyệt vọng2019-12-14 09:25
 • #525: Điên cuồng Nhiếp Nhân Long2019-12-14 09:25
 • #526: Cứu người cứu mình2019-12-14 09:26
 • #527: Lâm Diệp là người chết!2019-12-14 09:26
 • #528: Không nên tồn tại người2019-12-14 09:26
 • #529: Vây giết2019-12-14 09:26
 • #530: Mai phục2019-12-14 09:26
 • #531: Lấy lực phá pháp2019-12-14 09:26
 • #532: Thuộc về Sở Hưu pháp tướng2019-12-14 09:26
 • #533: Hàn Khốc Tống Tiếu2019-12-14 09:27
 • #534: Cố nhân2019-12-14 09:27
 • #535: Nội đấu Thanh Long hội2019-12-14 09:27
 • #536: Trở về2019-12-14 09:27
 • #537: Tiểu Phàm Thiên2019-12-14 09:27
 • #538: Bá khí Quan đường chủ2019-12-14 09:27
 • #539: Quan Tư Vũ, ngươi thay đổi!2019-12-14 09:28
 • #540: Ta, Sở Hưu, bành trướng2019-12-14 09:28
 • #541: Không tưởng được2019-12-14 09:28
 • #542: Địa vị2019-12-14 09:28
 • #543: Thượng cổ bí ẩn2019-12-14 09:28
 • #544: Cường giả tụ tập2019-12-14 09:29
 • #545: Tiểu Thiên Sư Trương Thừa Trinh2019-12-14 09:29
 • #546: Tề tụ2019-12-14 09:29
 • #547: Giết!2019-12-14 09:29
 • #548: Nhật ký2019-12-14 09:29
 • #549: Hắc Ma tháp2019-12-14 09:29
 • #550: Cùng ta có duyên2019-12-14 09:30
 • #551: Ma uy2019-12-14 09:30
 • #552: Phượng Tiên chiến Tông Huyền2019-12-14 09:30
 • #553: Ma Thần Vô Song2019-12-14 09:30
 • #554: Tham!2019-12-14 09:30
 • #555: Đao!2019-12-14 09:30
 • #556: Thất tình2019-12-14 09:31
 • #557: Thôn Thiên Diệt Địa Thất Đại Hạn2019-12-14 09:31
 • #558: Trừ ma vệ đạo2019-12-14 09:31
 • #559: Ma đạo uy thế2019-12-14 09:31
 • #560: Hoàng Tuyền, làm sao, tam sinh2019-12-14 09:31
 • #561: Quái vật2019-12-14 09:31
 • #562: Ngạ Quỷ đạo2019-12-14 09:32
 • #563: 'Giúp người làm niềm vui' Sở Hưu2019-12-14 09:32
 • #564: Bí mật2019-12-14 09:32
 • #565: Ngạ Quỷ đạo hóa thân2019-12-14 09:32
 • #566: Cừu nhân gặp mặt2019-12-14 09:32
 • #567: Không tuân theo quy củ2019-12-14 09:32
 • #568: Dữ dằn2019-12-14 09:32
 • #569: Lý Phi Liêm2019-12-14 09:33
 • #570: Trảm Tông sư!2019-12-14 09:33
 • #571: Long đong2019-12-14 09:33
 • #572: 'Ma khôi sư' Công Thâu Nguyên2019-12-14 09:33
 • #573: Nhân khôi lỗi2019-12-14 09:34
 • #574: Diễn kịch2019-12-14 09:34
 • #575: Sở Hưu, ngươi đáng chết!2019-12-14 09:34
 • #576: Đốn ngộ2019-12-14 09:34
 • #577: Tam Thanh điện trước, cường giả tụ tập2019-12-14 09:34
 • #578: Lâm Diệp sợ2019-12-14 09:34
 • #579: Tam Thanh điện quà tặng2019-12-14 09:35
 • #580: Trương Thừa Trinh uy thế2019-12-14 09:35
 • #581: Trương Thừa Trinh quyết đoán2019-12-14 09:35
 • #582: Long Hổ hội tụ2019-12-14 09:35
 • #583: Một khỏa Kim Đan nuốt vào bụng2019-12-14 09:35
 • #584: Ma luyện2019-12-14 09:35
 • #585: Sở Hưu tiềm lực2019-12-14 09:36
 • #586: Thiên địa vô cùng2019-12-14 09:36
 • #587: Ác ý2019-12-14 09:36
 • #588: Giết!2019-12-14 09:36
 • #589: Thù hận2019-12-14 09:36
 • #590: Thu hoạch2019-12-14 09:37
 • #591: Dư ba2019-12-14 09:37
 • #592: Lợi ích phân phối2019-12-14 09:37
 • #593: Mây đen2019-12-14 09:37
 • #594: Ma đạo đại kỳ2019-12-14 09:37
 • #595: Ẩn ma một mạch lực lượng2019-12-14 09:37
 • #596: Vong ân phụ nghĩa2019-12-14 09:38
 • #597: Kết cục đã định2019-12-14 09:38
 • #598: Bố cục2019-12-14 09:38
 • #599: Tiền nhân thù hận hôm nay2019-12-14 09:38
 • #600: Hồng Diệp sơn trang2019-12-14 09:38
 • #601: Cực kỳ 'Tham' hiệp2019-12-14 09:38
 • #602: Nhập ma2019-12-14 09:39
 • #603: Ứng đối2019-12-14 09:39
 • #604: Bị buộc bất đắc dĩ2019-12-14 09:39
 • #605: Sát tràng2019-12-14 09:39
 • #606: Rung động2019-12-14 09:39
 • #607: Ba Sơn kiếm phái2019-12-14 09:39
 • #608: Hướng gia phải chết2019-12-14 09:40
 • #609: Nghiền ép2019-12-14 09:40
 • #610: Có chút phương2019-12-14 09:40
 • #611: Sợ một nhóm2019-12-14 09:40
 • #612: Giận!2019-12-14 09:40
 • #613: Huyền Long Tử2019-12-14 09:40
 • #614: Có bệnh2019-12-14 09:41
 • #615: Khen thưởng2019-12-14 09:41
 • #616: Ma Thiên cảnh2019-12-14 09:41
 • #617: Độc Cô Duy Ngã!2019-12-14 09:41
 • #618: Nghi ngờ2019-12-14 09:41
 • #619: Truyền thừa2019-12-14 09:42
 • #620: Quyền lực phân phối2019-12-14 09:42
 • #621: Bại lộ2019-12-14 09:42
 • #622: Độc Long2019-12-14 09:42
 • #623: Bởi vì yêu2019-12-14 09:42
 • #624: Mưu tính2019-12-14 09:42
 • #625: Toàn bộ giết chết!2019-12-14 09:43
 • #626: Chân chính Quan Tư Vũ2019-12-14 09:43
 • #627: Bí ẩn2019-12-14 09:43
 • #628: Thiên môn2019-12-14 09:43
 • #629: La Thần Quân2019-12-14 09:43
 • #630: Biến đổi lớn2019-12-14 09:44
 • #631: Khống chế cục diện2019-12-14 09:44
 • #632: Nan đề2019-12-14 09:44
 • #633: Lựa chọn2019-12-14 09:44
 • #634: Khôi lỗi2019-12-14 09:44
 • #635: Đại cục đã định2019-12-14 09:44
 • #636: Ảnh hưởng2019-12-14 09:44
 • #637: Mưa gió nổi lên, cây lớn chiêu phong2019-12-14 09:45
 • #638: Mây đen sắp tới2019-12-14 09:45
 • #639: Ứng đối2019-12-14 09:45
 • #640: Bắc Yên Hoàng đế2019-12-14 09:45
 • #641: Một cây đao2019-12-14 09:45
 • #642: Liên minh tru ma2019-12-14 09:46
 • #643: Tiễn ngươi lên đường!2019-12-14 09:46
 • #644: Ngăn cản2019-12-14 09:46
 • #645: Hạng Võ2019-12-14 09:46
 • #646: Thế nhân đều là tham2019-12-14 09:46
 • #647: Uy hiếp2019-12-14 09:47
 • #648: Dìu ta2019-12-14 09:47
 • #649: Hủy diệt2019-12-14 09:47
 • #650: Nắm đấm cùng đao2019-12-14 09:47
 • #651: Vạn Kiếm Quy Tông2019-12-14 09:47
 • #652: Không thẹn tiên tổ2019-12-14 09:47
 • #653: Dị chủng Chân Đan2019-12-14 09:48
 • #654: Đông Tề liên minh2019-12-14 09:48
 • #655: Một kiếm kinh người2019-12-14 09:48
 • #656: Đại chiến bắt đầu2019-12-14 09:48
 • #657: Báo ứng2019-12-14 09:48
 • #658: Lực chiến quần hùng2019-12-14 09:48
 • #659: Lưỡng nan ở giữa2019-12-14 09:49
 • #660: Tình thế nguy hiểm2019-12-14 09:49
 • #661: Viện quân2019-12-14 09:49
 • #662: Cút về!2019-12-14 09:49
 • #663: Tụ ma2019-12-14 09:49
 • #664: Ngưng Đan2019-12-14 09:49
 • #665: Tan tác2019-12-14 09:49
 • #666: Chân Đan2019-12-14 09:50
 • #667: Kỳ quái phản ứng2019-12-14 09:50
 • #668: Bái Nguyệt giáo2019-12-14 09:50
 • #669: Lão Thiên Sư2019-12-14 09:50
 • #670: Dư ba2019-12-14 09:50
 • #671: Hứa hẹn2019-12-14 09:50
 • #672: Phái Âm Sơn2019-12-14 09:51
 • #673: Trấn Võ Đường2019-12-14 09:51
 • #674: Mục tiêu2019-12-14 09:51
 • #675: Huynh đệ2019-12-14 09:51
 • #676: Thức thời2019-12-14 09:51
 • #677: Khống chế Cự Linh Bang2019-12-14 09:52
 • #678: Dẫn xà xuất động2019-12-14 09:52
 • #679: Muốn lương tâm vẫn là muốn mạng2019-12-14 09:52
 • #680: Không tuân quy củ2019-12-14 09:52
 • #681: Xen vào chuyện bao đồng2019-12-14 09:52
 • #682: Ta Sở Hưu, không tin số mệnh!2019-12-14 09:53
 • #683: Giết Sở Hưu, phá giận niệm!2019-12-14 09:53
 • #684: Phật quốc Tịnh thổ2019-12-14 09:53
 • #685: Thu tay lại2019-12-14 09:53
 • #686: Thương Lan Kiếm Tông bí mật2019-12-14 09:53
 • #687: Chúc mừng2019-12-14 09:53
 • #688: Điên cuồng nữ nhân2019-12-14 09:54
 • #689: Hố cha2019-12-14 09:54
 • #690: Ngươi vậy gả cho ta bàn giao?2019-12-14 09:54
 • #691: Sở Hưu hung ác2019-12-14 09:54
 • #692: Ngụy quận chi hành2019-12-14 09:54
 • #693: Ngoài ý muốn tin tức2019-12-14 09:54
 • #694: Ác nhân2019-12-14 09:55
 • #695: Bí địa2019-12-14 09:55
 • #696: Người tốt2019-12-14 09:55
 • #697: Thế giới tinh thần2019-12-14 09:55
 • #698: Lừa gạt2019-12-14 09:55
 • #699: Cảnh cáo2019-12-14 09:56
 • #700: Viên Cát đại sư2019-12-14 09:56
 • #701: Cướp người2019-12-14 09:56
 • #702: Lại địch Trương Thừa Trinh2019-12-14 09:56
 • #703: Long Hổ bảng đôi thứ nhất quyết2019-12-14 09:56
 • #704: Thánh nữ giá lâm2019-12-14 09:56
 • #705: Mùi thịt gà2019-12-14 09:57
 • #706: Kinh hãi phỏng đoán2019-12-14 09:57
 • #707: Cho thể diện mà không cần2019-12-14 09:57
 • #708: Thật thật giả giả2019-12-14 09:57
 • #709: Một trận cơ duyên2019-12-14 09:57
 • #710: Hoang ngôn trở thành sự thật2019-12-14 09:57
 • #711: Đổng gia không có2019-12-14 09:58
 • #712: Tuyệt vọng2019-12-14 09:58
 • #713: Đắc thủ2019-12-14 09:58
 • #714: Nhìn người2019-12-14 09:58
 • #715: Tam Sinh Chiếu Ảnh, Huyết Hải Ma Chủ2019-12-14 09:58
 • #716: Mời chào2019-12-14 09:58
 • #717: Chúc thọ2019-12-14 09:59
 • #718: Xung đột2019-12-14 09:59
 • #719: Có ý tứ2019-12-14 09:59
 • #720: Bởi vì ngươi là phế vật!2019-12-14 09:59
 • #721: Chân tướng rõ ràng2019-12-14 09:59
 • #722: Đoán đúng2019-12-14 10:00
 • #723: Cuối cùng một bộ Đại Bi Phú2019-12-14 10:00
 • #724: Giao dịch2019-12-14 10:00
 • #725: Sở Hưu chó săn2019-12-14 10:00
 • #726: Khống hồn2019-12-14 10:00
 • #727: Làm lớn chuyện2019-12-14 10:01
 • #728: Muốn người2019-12-14 10:01
 • #729: Đại Bi Phú tới tay2019-12-14 10:01
 • #730: Nghiệt đồ2019-12-14 10:02
 • #731: Đủ hung ác đủ độc!2019-12-14 10:02
 • #732: Chân Hỏa Luyện Thần kinh khủng2019-12-14 10:03
 • #733: Một tiễn diệt phật2019-12-14 10:03
 • #734: Đại Bi Phú hợp nhất2019-12-14 10:03
 • #735: Tái tạo Thiên Ma Vũ2019-12-14 10:03
 • #736: Lạc Phi Hồng phiền phức2019-12-14 10:03
 • #737: Hồng nhan họa thủy2019-12-14 10:03
 • #738: Lăn!2019-12-14 10:04
 • #739: Bái Nguyệt giáo cầu viện2019-12-14 10:04
 • #740: Điều kiện2019-12-14 10:04
 • #741: Thanh lý phản đồ2019-12-14 10:04
 • #742: Chim đầu đàn2019-12-14 10:04
 • #743: Khổ cực Tề Nguyên Lễ2019-12-14 10:05
 • #744: Không theo sáo lộ đến2019-12-14 10:05
 • #745: Khủng hoảng2019-12-14 10:05
 • #746: Giết!2019-12-14 10:05
 • #747: Bái Nguyệt giáo lễ vật2019-12-14 10:05
 • #748: Ăn một mình2019-12-14 10:05
 • #749: Đại chiến bắt đầu2019-12-14 10:06
 • #750: Phong vân dũng động2019-12-14 10:06
 • #751: Đương thời ma đạo đệ nhất nhân!2019-12-14 10:06
 • #752: Chính ma đại chiến: Bắt đầu!2019-12-14 10:06
 • #753: Vẩy nước Sở Hưu2019-12-14 10:06
 • #754: 'Giảng cứu người' Sở Hưu2019-12-14 10:06
 • #755: Gây nhiều người tức giận2019-12-14 10:06
 • #756: Họa thủy đông dẫn2019-12-14 10:07
 • #757: Mục tiêu2019-12-14 10:07
 • #758: Tai bay vạ gió Trần Thanh Đế2019-12-14 10:07
 • #759: Rốt cuộc2019-12-14 10:07
 • #760: Sở Hưu nhân mạch2019-12-14 10:07
 • #761: Lục Giang Hà2019-12-14 10:08
 • #762: Uy hiếp2019-12-14 10:08
 • #763: Huyết Thần Ma Công2019-12-14 10:08
 • #764: Việt Nữ Cung mưu tính2019-12-14 10:08
 • #765: Không mời mà tới2019-12-14 10:08
 • #766: Việt Nữ Cung2019-12-14 10:08
 • #767: Chân tình khó lấp vô tình động2019-12-14 10:08
 • #768: Doanh Bạch Lộc khiêu chiến2019-12-14 10:09
 • #769: Không tưởng được2019-12-14 10:09
 • #770: Nghênh Kiếm Hồn2019-12-14 10:10
 • #771: Ngoài ý muốn2019-12-14 10:10
 • #772: Đại giới2019-12-14 10:10
 • #773: Hối hận Việt Nữ Cung2019-12-14 10:10
 • #774: Một không làm, hai không ngớt2019-12-14 10:10
 • #775: Hồi cuối2019-12-14 10:11
 • #776: Ảnh hưởng2019-12-14 10:11
 • #777: Bức bách2019-12-14 10:11
 • #778: Thỏ khôn chết, chó săn nấu2019-12-14 10:11
 • #779: Đại động tác2019-12-14 10:11
 • #780: Hạng Võ lựa chọn2019-12-14 10:11
 • #781: Không thể không tranh2019-12-14 10:12
 • #782: Lục Giang Hà trân tàng2019-12-14 10:12
 • #783: Huyết Ảnh Đại Pháp2019-12-14 10:12
 • #784: Cực Bắc Phiêu Tuyết thành biến cố2019-12-14 10:12
 • #785: Tà Cực Tông2019-12-14 10:12
 • #786: Lữ Phượng Tiên thực lực2019-12-14 10:12
 • #787: Nghị sự2019-12-14 10:13
 • #788: Cần ngươi làm gì?2019-12-14 10:13
 • #789: Âm hiểm kế hoạch2019-12-14 10:13
 • #790: Chùa Đại Quang Minh thái độ2019-12-14 10:13
 • #791: Cố kỵ2019-12-14 10:13
 • #792: Phật không độ ta, ta liền nhập ma2019-12-14 10:14
 • #793: Viên Thiên Phóng trả thù2019-12-14 10:14
 • #794: Bất diệt thiên ma2019-12-14 10:14
 • #795: Ngươi là ta, ta là ngươi2019-12-14 10:14
 • #796: Trấn Võ Đường nguy cấp2019-12-14 10:14
 • #797: Nhẫn2019-12-14 10:15
 • #798: Báo thù2019-12-14 10:15
 • #799: Cơ hội tới!2019-12-14 10:15
 • #800: Ngộ sát2019-12-14 10:15
 • #801: Không biết xấu hổ2019-12-14 10:16
 • #802: Liên thủ2019-12-14 10:16
 • #803: Vây giết Viên Thiên Phóng2019-12-14 10:16
 • #804: Thiên Địa Giao Chinh Ma Đỗng Thiên Khốc Đại Bi Chú2019-12-14 10:16
 • #805: Thanh toán2019-12-14 10:16
 • #806: Thoát tội2019-12-14 10:16
 • #807: Đào ra cái di tích2019-12-14 10:17
 • #808: Thiên môn2019-12-14 10:17
 • #809: Cường giả tụ tập2019-12-14 10:17
 • #810: Cừu nhân gặp nhau2019-12-14 10:17
 • #811: Phương Thất Thiếu đánh mặt2019-12-14 10:17
 • #812: Đoán không ra Huống Tà Nguyệt2019-12-14 10:17
 • #813: Bá đạo2019-12-14 10:18
 • #814: Thượng cổ bí văn2019-12-14 10:18
 • #815: Trốn!2019-12-14 10:18
 • #816: Truy sát2019-12-14 10:18
 • #817: Ta có lòng tin2019-12-14 10:18
 • #818: Tuổi trẻ một thế hệ đệ nhất nhân!2019-12-14 10:18
 • #819: Thần kiếm xuất thế2019-12-14 10:19
 • #820: Giả heo ăn thịt hổ Phương Thất Thiếu2019-12-14 10:19
 • #821: Mê trận2019-12-14 10:19
 • #822: Giả mạo2019-12-14 10:19
 • #823: Oán niệm2019-12-14 10:19
 • #824: Loạn chiến2019-12-14 10:19
 • #825: Phá cục2019-12-14 10:20
 • #826: Lăng Tiêu Tông2019-12-14 10:20
 • #827: Đá trúng thiết bản2019-12-14 10:21
 • #828: Thiên hạ vô song Trần Thanh Đế2019-12-14 10:21
 • #829: Cừu nhân gặp nhau2019-12-14 10:21
 • #830: Lăng Tiêu Tông 'Quà tặng '2019-12-14 10:21
 • #831: Không giết Sở Hưu ý khó bình2019-12-14 10:21
 • #832: Diệt Tu Bồ Đề thiền viện người, Sở Hưu vậy!2019-12-14 10:21
 • #833: Tứ phía đều là địch2019-12-14 10:22
 • #834: Đồng quy vu tận!2019-12-14 10:22
 • #835: Sóng to gió lớn2019-12-14 10:22
 • #836: Cái gì là nhân? Cái gì là quả?2019-12-14 10:22
 • #837: Lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng2019-12-14 10:22
 • #838: Sở Hưu tình cảnh2019-12-14 10:22
 • #839: Hắc ám bản tùy thân lão gia gia2019-12-14 10:23
 • #840: Ta có thể cho ngươi hết thảy!2019-12-14 10:23
 • #841: Đây chính là lực lượng!2019-12-14 10:23
 • #842: Vuốt mông ngựa kỹ xảo2019-12-14 10:23
 • #843: Cố nhân2019-12-14 10:23
 • #844: Hiện trạng2019-12-14 10:23
 • #845: Giết người2019-12-14 10:24
 • #846: Diễn kỹ2019-12-14 10:24
 • #847: Lòng người hiểm ác2019-12-14 10:24
 • #848: Thế gian không có thuốc hối hận2019-12-14 10:24
 • #849: Bày mưu tính kế2019-12-14 10:24
 • #850: Mục Tử Y2019-12-14 10:24
 • #851: Xung quan giận dữ vì đầu bài2019-12-14 10:25
 • #852: Ta, trở về!2019-12-14 10:25
 • #853: Hoàn mỹ thân thể2019-12-14 10:25
 • #854: Đều phải chết!2019-12-14 10:25
 • #855: Sóng to gió lớn2019-12-14 10:25
 • #856: Huyền Vũ Chân Công2019-12-14 10:25
 • #857: Đoan Mộc Thiên Sơn2019-12-14 10:26
 • #858: Nhập đội2019-12-14 10:26
 • #859: Phong thuỷ không tốt2019-12-14 10:26
 • #860: Thanh Long tập hội2019-12-14 10:26
 • #861: Bộ Thiên Nam tự tin2019-12-14 10:26
 • #862: Vô cùng bản thân2019-12-14 10:26
 • #863: Thanh Long chi huyết2019-12-14 10:27
 • #864: Bất luận thắng thua, chỉ nhìn thành bại2019-12-14 10:27
 • #865: Nhập chủ Thanh Long hội2019-12-14 10:27
 • #866: Sắt thép thẳng nam Sở Hưu2019-12-14 10:27
 • #867: Đại tin tức2019-12-14 10:27
 • #868: Phù Dương Vương gia2019-12-14 10:27
 • #869: Ùn ùn kéo đến2019-12-14 10:28
 • #870: Không giết không được2019-12-14 10:28
 • #871: Bỉ ổi thủ đoạn2019-12-14 10:28
 • #872: Thổ dân2019-12-14 10:28
 • #873: Thành nhỏ cường giả2019-12-14 10:28
 • #874: Nhân gian Địa ngục2019-12-14 10:28
 • #875: Độc Cô Duy Ngã tin tức2019-12-14 10:28
 • #876: Tìm đường chết Hoa Quỷ bà bà2019-12-14 10:29
 • #877: Bạo khởi giết người2019-12-14 10:29
 • #878: Hắn, trở về!2019-12-14 10:29
 • #879: Thiên Khốc Huyết Vũ diệt Thuần Dương2019-12-14 10:29
 • #880: Ma cao một trượng2019-12-14 10:29
 • #881: Sở Hưu, chưa chết!2019-12-14 10:30
 • #882: Trở về cùng phiền phức2019-12-14 10:30
 • #883: Kế hoạch2019-12-14 10:30
 • #884: Giao dịch2019-12-14 10:30
 • #885: 'Có thể ăn' cao thủ2019-12-14 10:30
 • #886: Mở chính ma đại chiến, tru sát Sở Hưu!2019-12-14 10:31
 • #887: Phong vân dũng động2019-12-14 10:31
 • #888: Các ngươi tính là thứ gì?2019-12-14 10:31
 • #889: Đại chiến bắt đầu2019-12-14 10:31
 • #890: Ta chỉ sống chính ta2019-12-14 10:31
 • #891: Chiến!2019-12-14 10:32
 • #892: Thuần Dương, ma uy!2019-12-14 10:32
 • #893: Đánh cược2019-12-14 10:32
 • #894: Ám độ trần thương2019-12-14 10:32
 • #895: Tâm ma2019-12-14 10:32
 • #896: Trời xui đất khiến2019-12-14 10:32
 • #897: Kỳ quái mộng2019-12-14 10:33
 • #898: Trước mặt mọi người vu hãm2019-12-14 10:33
 • #899: Phách lối2019-12-14 10:33
 • #900: Hoảng sợ Tàng Kiếm sơn trang2019-12-14 10:33
 • #901: Ngũ Đại Kiếm Phái thái độ2019-12-14 10:33
 • #902: Có chuyện thật tốt nói2019-12-14 10:33
 • #903: Kiếm giả, thà bị gãy chứ không chịu cong!2019-12-14 10:34
 • #904: Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành2019-12-14 10:34
 • #905: Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ2019-12-14 10:35
 • #906: Mạc Thiên Lâm phiền phức2019-12-14 10:35
 • #907: Hạ Hầu thị ỷ vào2019-12-14 10:35
 • #908: Tàng Kiếm thuật2019-12-14 10:35
 • #909: Ngoài mềm trong cứng2019-12-14 10:35
 • #910: Kỳ hoa tam quan2019-12-14 10:35
 • #911: Chiến Thiên môn thần tướng2019-12-14 10:35
 • #912: Đại Hắc Thiên Ma Giáo2019-12-14 10:36
 • #913: Xú danh truyền ngàn dặm2019-12-14 10:36
 • #914: Rất nhiều phiền phức2019-12-14 10:36
 • #915: Shiva2019-12-14 10:36
 • #916: Ta không đánh nữ nhân2019-12-14 10:36
 • #917: Đại Hắc Thiên cùng Đại Nhật Như Lai2019-12-14 10:36
 • #918: Đại La Thiên2019-12-14 10:37
 • #919: Muốn chết!2019-12-14 10:37
 • #920: Cướp đoạt2019-12-14 10:37
 • #921: Thiên ngoại hữu thiên2019-12-14 10:37
 • #922: Ta thật còn muốn sống thêm năm trăm năm2019-12-14 10:37
 • #923: To lớn kế hoạch2019-12-14 10:37
 • #924: Loạn!2019-12-14 10:38
 • #925: Đông Hải Kiếm Thánh2019-12-14 10:38
 • #926: Đón khách2019-12-14 10:38
 • #927: Người trong giang hồ, thân bất do kỷ2019-12-14 10:38
 • #928: Giang Sơn Các2019-12-14 10:38
 • #929: Người, là hội biến2019-12-14 10:38
 • #930: Bán nước2019-12-14 10:38
 • #931: Thuyết phục2019-12-14 10:39
 • #932: Nội gian2019-12-14 10:39
 • #933: Kinh hỉ Hạng Trùng2019-12-14 10:39
 • #934: Thiếu thông minh mà2019-12-14 10:39
 • #935: Nhiều người tức giận2019-12-14 10:39
 • #936: Xung đột2019-12-14 10:39
 • #937: Giết người thì đền mạng2019-12-14 10:40
 • #938: Lại một cọc phiền phức2019-12-14 10:40
 • #939: Chí cương chí nhu2019-12-14 10:40
 • #940: Ngoan độc2019-12-14 10:40
 • #941: Giao phong2019-12-14 10:40
 • #942: Chế tạo thiên tài2019-12-14 10:41
 • #943: Muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào2019-12-14 10:41
 • #944: Hành động2019-12-14 10:41
 • #945: Đoạt đệ tử2019-12-14 10:41
 • #946: Đạo phật đại chiến2019-12-14 10:42
 • #947: Thay xà đổi cột2019-12-14 10:42
 • #948: Quyền lợi dục2019-12-14 10:42
 • #949: Muốn chết!2019-12-14 10:42
 • #950: Tình kiếp khó liệu2019-12-14 10:43
 • #951: Hỏi tội2019-12-14 10:43
 • #952: Sợ!2019-12-14 10:43
 • #953: Băng hà cùng đăng cơ2019-12-14 10:43
 • #954: Các phương phản ứng2019-12-14 10:43
 • #955: Phản đồ2019-12-14 10:43
 • #956: Chân tướng phơi bày2019-12-14 10:43
 • #957: Đông Hải Kiếm Thánh kinh khủng2019-12-14 10:44
 • #958: Viện thủ2019-12-14 10:44
 • #959: Ngoài ý muốn2019-12-14 10:44
 • #960: Huyết Hồng Đề2019-12-14 10:44
 • #961: Phá pháp2019-12-14 10:44
 • #962: Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ2019-12-14 10:44
 • #963: Đao ý2019-12-14 10:45
 • #964: Đại cục đã định2019-12-14 10:45
 • #965: Chuẩn bị đột phá2019-12-14 10:45
 • #966: Chân Hỏa Luyện Thần cảnh!2019-12-14 10:45
 • #967: Tin tức tốt cùng tin tức xấu2019-12-14 10:46
 • #968: Nguyên Thủy Ma Quật2019-12-14 10:46
 • #969: Không cho, liền đánh!2019-12-14 10:46
 • #970: Nhớ ăn không nhớ đánh2019-12-14 10:46
 • #971: Ngăn không được2019-12-14 10:46
 • #972: Độc Cô Duy Ngã vết tích2019-12-14 10:47
 • #973: Một giấc chiêm bao Hoàng Lương2019-12-14 10:47
 • #974: Tâm ma2019-12-14 10:47
 • #975: Tám trăm năm2019-12-14 10:47
 • #976: Ếch ngồi đáy giếng2019-12-14 10:47
 • #977: Vây công2019-12-14 10:47
 • #978: Bỏ đá xuống giếng2019-12-14 10:48
 • #979: Uy thế vô song2019-12-14 10:48
 • #980: Chí bảo hiện thế2019-12-14 10:48
 • #981: Ma đao cùng ma chủng2019-12-14 10:48
 • #982: Tìm phiền toái2019-12-14 10:48
 • #983: Đều phải chết!2019-12-14 10:49
 • #984: Chân chính Đại Bi Phú2019-12-14 10:49
 • #985: Người đáng thương2019-12-14 10:49
 • #986: Quân Vô Thần2019-12-14 10:49
 • #987: Chung Thần Tú2019-12-14 10:49
 • #988: Đoạt đao2019-12-14 10:49
 • #989: Nghĩ lại2019-12-14 10:50
 • #990: Sóng ngầm mãnh liệt2019-12-14 10:50
 • #991: Đại động tác2019-12-14 10:50
 • #992: Đại quân áp cảnh2019-12-14 10:50
 • #993: Tìm chùa Đại Quang Minh phiền phức2019-12-14 10:50
 • #994: Hèn hạ vô sỉ2019-12-14 10:51
 • #995: Dạ Thiều Nam2019-12-14 10:51
 • #996: Tây Sở Hoàng tộc2019-12-14 10:51
 • #997: Trước chiến vì kính2019-12-14 10:51
 • #998: Quyết sách2019-12-14 10:51
 • #999: Hình đường tình thế nguy hiểm2019-12-14 10:51
 • #1000: Ngươi cũng xứng dùng Phương Thiên Họa Kích?2019-12-14 10:52
 • #1001: Vô địch!2019-12-14 10:52
 • #1002: Giải quyết tốt hậu quả2019-12-14 10:52
 • #1003: Phá cục kế sách2019-12-14 10:52
 • #1004: Hải ngoại võ lâm2019-12-14 10:52
 • #1005: Vì Hoắc Ngũ Gia chúc thọ2019-12-14 10:52
 • #1006: Ma tính sâu nặng2019-12-14 10:52
 • #1007: Chúc thọ2019-12-14 10:52
 • #1008: Hoắc Ngũ Gia2019-12-14 10:53
 • #1009: Tiên nhân phủ ta đỉnh2019-12-14 10:53
 • #1010: Ta muốn làm cha ngươi2019-12-14 10:53
 • #1011: Làm cha không thành phản thành thù2019-12-14 10:53
 • #1012: Bách Đông Lai dã vọng2019-12-14 10:53
 • #1013: Nên giết người!2019-12-14 10:53
 • #1014: Nhanh!2019-12-14 10:54
 • #1015: Liên sát2019-12-14 10:54
 • #1016: Chân tướng phơi bày2019-12-14 10:54
 • #1017: Ảnh2019-12-14 10:54
 • #1018: Ma giáo truyền thừa2019-12-14 10:54
 • #1019: Hủy diệt Chí Tôn đảo2019-12-14 10:55
 • #1020: Bắc Yên tình thế nguy hiểm2019-12-14 10:55
 • #1021: Lục Giang Hà gói quà lớn2019-12-14 10:55
 • #1022: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của2019-12-14 10:55
 • #1023: Ta đứng Sở Hưu2019-12-14 10:55
 • #1024: Bộc phát Mai Khinh Liên cùng Lữ Phượng Tiên2019-12-14 10:55
 • #1025: Trở về2019-12-14 10:56
 • #1026: Chiến cuộc nghịch chuyển2019-12-14 10:56
 • #1027: Cái thứ nhất2019-12-14 10:56
 • #1028: Quá mức2019-12-14 10:56
 • #1029: Lợi ích làm đầu2019-12-14 10:56
 • #1030: Lui binh2019-12-14 10:56
 • #1031: Hai vị Ma Tôn2019-12-14 10:57
 • #1032: Lại đến Đông Hải2019-12-14 10:57
 • #1033: Tiểu Hắc2019-12-14 10:57
 • #1034: Thu hoạch2019-12-14 10:57
 • #1035: Chí Tôn Thần Đan2019-12-14 10:58
 • #1036: Ý nghĩ điên cuồng2019-12-14 10:58
 • #1037: Chung Thần Tú nhân quả2019-12-14 10:58
 • #1038: Bố cục2019-12-14 10:58
 • #1039: Mắc câu2019-12-14 10:59
 • #1040: Diễn kịch2019-12-14 10:59
 • #1041: Thiên mệnh bất bại, Ma Chủ bất tử2019-12-14 10:59
 • #1042: Giáo chủ chuyển thế2019-12-14 10:59
 • #1043: Trở mặt2019-12-14 10:59
 • #1044: Tìm đường chết trên đường Tư Đồ Khí2019-12-14 11:00
 • #1045: Trử Vô Kỵ diễn kỹ2019-12-14 11:00
 • #1046: Ta vì Ma Chủ!2019-12-14 11:00
 • #1047: Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong2019-12-14 11:00
 • #1048: Đuổi tận giết tuyệt2019-12-14 11:00
 • #1049: Thánh hỏa không tắt, ma đạo vĩnh tồn!2019-12-14 11:00
 • #1050: Giang hồ chấn động2019-12-14 11:01
 • #1051: Thánh hỏa luyện đao2019-12-14 11:01
 • #1052: Dị thường2019-12-14 11:01
 • #1053: Phiền phức Thiên môn2019-12-14 11:01
 • #1054: Mãng phu La Thần Quân2019-12-14 11:01
 • #1055: Lại trảm Thiên môn thần tướng2019-12-14 11:01
 • #1056: Đánh mặt vạch khuyết điểm2019-12-14 11:02
 • #1057: Ma đạo thủy triều2019-12-14 11:02
 • #1058: Côn Luân Sở Hưu, bái kiến lão Thiên Sư!2019-12-14 11:02
 • #1059: Thiên Sư phủ lựa chọn2019-12-14 11:02
 • #1060: Thuyết phục2019-12-14 11:02
 • #1061: Diệt ma!2019-12-14 11:02
 • #1062: Lòng chua xót Lăng Vân Tử2019-12-14 11:03
 • #1063: Chiến Thiên Địa Thông Huyền2019-12-14 11:03
 • #1064: Tâm cảnh biến hóa2019-12-14 11:03
 • #1065: Sở Hưu át chủ bài2019-12-14 11:03
 • #1066: Lực lượng một người2019-12-14 11:03
 • #1067: Sở Hưu nhân quả2019-12-14 11:03
 • #1068: Thế lực hội tụ2019-12-14 11:04
 • #1069: Độc Cô Duy Ngã chuyển thế2019-12-14 11:04
 • #1070: Giả làm thật lúc thật cũng giả2019-12-14 11:04
 • #1071: Thái độ2019-12-14 11:04
 • #1072: Chết rồi, không phải Ma Chủ2019-12-14 11:04
 • #1073: Điểm đáng ngờ2019-12-14 11:04
 • #1074: Lão khất cái2019-12-14 11:05
 • #1075: Bang chủ Cái bang2019-12-14 11:05
 • #1076: Một cái thế giới khác2019-12-14 11:05
 • #1077: Trận chiến cuối cùng chi địa2019-12-14 11:05
 • #1078: Thần thông ám toán2019-12-14 11:05
 • #1079: Đinh Đầu Thất Tiễn2019-12-14 11:05
 • #1080: Biến đổi lớn2019-12-14 11:06
 • #1081: Lòng người nghĩ biến2019-12-14 11:06
 • #1082: Sở Hưu 'Tử vong' ảnh hưởng2019-12-14 11:06
 • #1083: Ngăn cơn sóng dữ Ngụy Thư Nhai2019-12-14 11:06
 • #1084: Khác nhất trọng thế giới2019-12-14 11:06
 • #1085: Bừng tỉnh đại ngộ2019-12-14 11:06
 • #1086: Ngụy trang2019-12-14 11:06
 • #1087: Cự long cùng Hầu tử2019-12-14 11:07
 • #1088: Cổ Tôn truyền nhân2019-12-14 11:07
 • #1089: Trang bức thời khắc2019-12-14 11:07
 • #1090: Khách khanh2019-12-14 11:07
 • #1091: Giết người không phiền phức2019-12-14 11:07
 • #1092: Một đao2019-12-14 11:08
 • #1093: Dễ như trở bàn tay2019-12-14 11:08
 • #1094: Ninh Huyền Cơ manh mối2019-12-14 11:08
 • #1095: Đều sợ2019-12-14 11:08
 • #1096: Hoàng Thiên Các quận trưởng2019-12-14 11:08
 • #1097: Tìm đường chết2019-12-14 11:08
 • #1098: Giết người cảnh cáo2019-12-14 11:08
 • #1099: Chất vấn cùng thăm dò2019-12-14 11:09
 • #1100: Giải Anh Tông2019-12-14 11:09
 • #1101: Đông Vực hành tẩu Lục Tam Kim2019-12-14 11:09
 • #1102: Giả làm thật lúc thật cũng giả2019-12-14 11:09
 • #1103: Cuồn cuộn sóng ngầm Đại La Thiên2019-12-14 11:09
 • #1104: Bước trên mây thẳng lên nhập hoàng thiên2019-12-14 11:10
 • #1105: Hoàng Thiên Các bên trong không phải là nhiều2019-12-14 11:10
 • #1106: Một quyền đóng đô thế vô song2019-12-14 11:10
 • #1107: Diễn võ trước khi chiến đấu sinh gợn sóng2019-12-14 11:10
 • #1108: Hiên Viên Vô Song cuồng thái lộ ra2019-12-14 11:10
 • #1109: Võ Tiên giảng đạo bắt đầu diễn võ2019-12-14 11:10
 • #1110: Phá trận trảm thiên phun phong mang2019-12-14 11:11
 • #1111: Không may Hiên Viên Vô Song2019-12-14 11:11
 • #1112: Lục Tam Kim hứa hẹn2019-12-14 11:11
 • #1113: Độc Cô Duy Ngã tung tích2019-12-14 11:11
 • #1114: Thương Ngô quận thủ2019-12-14 11:11
 • #1115: Trên đường thăm dò2019-12-14 11:11
 • #1116: Cần ngươi làm gì?2019-12-14 11:12
 • #1117: Làm đao mà đến2019-12-14 11:12
 • #1118: Không tưởng được đánh lén2019-12-14 11:12
 • #1119: Giống như mộng như ảo cũng không phải thật2019-12-14 11:12
 • #1120: Khó phân thật giả, thắng hiểm Thông Huyền2019-12-14 11:12
 • #1121: Về đến hạ giới biện pháp2019-12-14 11:12
 • #1122: Tạo thần2019-12-14 11:13
 • #1123: Hắc La bộ lạc2019-12-14 11:13
 • #1124: Thần nói, phải có ánh sáng2019-12-14 11:13
 • #1125: Thần lực lượng2019-12-14 11:13
 • #1126: Tham kiến thần sứ!2019-12-14 11:13
 • #1127: Thính Xuân Vũ hiện thân2019-12-14 11:13
 • #1128: Vân Khai Nguyệt Minh, Thanh Thiên Chiếu Ảnh2019-12-14 11:14
 • #1129: Không có đầu mối2019-12-14 11:14
 • #1130: Đầu mối mới2019-12-14 11:14
 • #1131: Man tộc bạo động nội tình2019-12-14 11:14
 • #1132: Hàn Giang thành, Diệp Thiên Thanh2019-12-14 11:14
 • #1133: Tái chiến Thông Huyền2019-12-14 11:14
 • #1134: Thần thông chi uy2019-12-14 11:15
 • #1135: Hàn Giang thành bá đạo2019-12-14 11:15
 • #1136: Ngài đầu người đã đến hàng2019-12-14 11:15
 • #1137: Về nhà đường2019-12-14 11:15
 • #1138: Ta, trở về!2019-12-14 11:16
 • #1139: Cơ duyên tạo hoá2019-12-14 11:16
 • #1140: Diệt phật!2019-12-14 11:16
 • #1141: Kết thúc nhân quả2019-12-14 11:16
 • #1142: Chùa Đại Quang Minh nội tình lộ ra, Sở Hưu song đao trảm Phật Đà2019-12-14 11:16
 • #1143: Huyết Phật Đà2019-12-14 11:16
 • #1144: Quang minh vẫn lạc2019-12-14 11:17
 • #1145: Bắc Yên, không phật!2019-12-14 11:17
 • #1146: Tu Bồ Đề thiền viện quyết tâm2019-12-14 11:17
 • #1147: Tạm trở lại Đại La Thiên2019-12-14 11:17
 • #1148: Đại La Thiên phiền phức2019-12-14 11:17
 • #1149: Không công mà lui2019-12-14 11:17
 • #1150: Khuyên ngươi quay đầu là bờ2019-12-14 11:18
 • #1151: Chấp mê bất ngộ, mưa gió sắp đến2019-12-14 11:18
 • #1152: Dưới cây bồ đề, ma uy hạo nhiên2019-12-14 11:18
 • #1153: La Ma lực lượng2019-12-14 11:18
 • #1154: Vô Song!2019-12-14 11:18
 • #1155: Vân Khai Nguyệt Minh, Thanh Thiên Chiếu Ảnh2019-12-14 11:19
 • #1156: Uy lâm giang hồ, thanh toán thu hoạch2019-12-14 11:19
 • #1157: Thương Thiên không có mắt2019-12-14 11:19
 • #1158: Công lược Đại La Thiên2019-12-14 11:19
 • #1159: Lớn mật ý nghĩ2019-12-14 11:19
 • #1160: Lựa chọn2019-12-14 11:19
 • #1161: Nửa bước Thông Huyền2019-12-14 11:20
 • #1162: Đàm võ luận đạo2019-12-14 11:20
 • #1163: Giang hồ một vòng tròn2019-12-14 11:20
 • #1164: Phương Lâm quận phản loạn2019-12-14 11:20
 • #1165: Lại đến chốn cũ, Cửu Phượng nguy cấp2019-12-14 11:20
 • #1166: Toàn phương vị nghiền ép2019-12-14 11:20
 • #1167: Loạn cục chân tướng2019-12-14 11:20
 • #1168: Giải vây2019-12-14 11:21
 • #1169: Lý Vô Tướng tính kế, Tàng Kinh Các2019-12-14 11:21
 • #1170: Thất Đại Hạn2019-12-14 11:21
 • #1171: Hoàng Thiên Các kinh biến2019-12-14 11:21
 • #1172: Lôi kéo2019-12-14 11:21
 • #1173: Phản loạn2019-12-14 11:21
 • #1174: Võ Tiên chi chiến2019-12-14 11:22
 • #1175: Hết thảy đều kết thúc2019-12-14 11:22
 • #1176: Tương lai phiền phức2019-12-14 11:22
 • #1177: Truy tung2019-12-14 11:22
 • #1178: Nghe lời, sẽ không phải chết2019-12-14 11:22
 • #1179: Thiên môn bí ẩn2019-12-14 11:22
 • #1180: Nội ứng thần tướng2019-12-14 11:22
 • #1181: Lăng Tiêu Tông khánh điển2019-12-14 11:23
 • #1182: Mùi thuốc súng mà2019-12-14 11:23
 • #1183: Nhiều mặt nhằm vào2019-12-14 11:23
 • #1184: Phương Thiên Họa Kích đối Phương Thiên Họa Kích2019-12-14 11:23
 • #1185: Huyết ma đối huyết ma2019-12-14 11:23
 • #1186: Kiếm mẻ!2019-12-14 11:23
 • #1187: Lục Tam Kim át chủ bài2019-12-14 11:24
 • #1188: Ngươi đã đến!2019-12-14 11:24
 • #1189: Chân tướng!2019-12-14 11:24
 • #1190: Sở Hưu tương lai2019-12-14 11:24
 • #1191: Thiên môn lai lịch2019-12-14 11:24
 • #1192: Phạn giáo người tới2019-12-14 11:24
 • #1193: Tập kích2019-12-14 11:25
 • #1194: Phạn giáo phiền phức2019-12-14 11:25
 • #1195: Mai phục2019-12-14 11:25
 • #1196: Tuyệt cảnh thoát thân2019-12-14 11:25
 • #1197: Một quyền Trần Thanh Đế2019-12-14 11:25
 • #1198: Cầu viện, hình người hung thú2019-12-14 11:25
 • #1199: Phản công2019-12-14 11:26
 • #1200: Quyền thế vô song2019-12-14 11:26
 • #1201: Cái gì là tiên?2019-12-14 11:26
 • #1202: Thăm dò công pháp2019-12-14 11:26
 • #1203: Lão Lục chạy mau2019-12-14 11:26
 • #1204: Để Huyết Hà Giáo máu chảy thành sông!2019-12-14 11:26
 • #1205: Quét ngang!2019-12-14 11:27
 • #1206: Chiến nửa bước Võ Tiên2019-12-14 11:27
 • #1207: Diệt Huyết Hà!2019-12-14 11:27
 • #1208: Cắt thịt cho hổ ăn, xua hổ nuốt sói2019-12-14 11:27
 • #1209: Đại chiến bắt đầu2019-12-14 11:27
 • #1210: Cho ngươi kéo đường cừu hận2019-12-14 11:27
 • #1211: Đoạt đầu người2019-12-14 11:27
 • #1212: Ngoài ý muốn2019-12-14 11:28
 • #1213: Động thiên phúc địa2019-12-14 11:28
 • #1214: Nam vực cao thủ, tai bay vạ gió2019-12-14 11:28
 • #1215: Phiền phức cùng nghĩ mà sợ2019-12-14 11:28
 • #1216: Khả nghi Sở Hưu2019-12-14 11:28
 • #1217: Thiên Ma Cung giao dịch2019-12-14 11:28
 • #1218: Mưa gió loạn cục, đại chiến sắp nổi2019-12-14 11:29
 • #1219: Ta toàn bộ muốn!2019-12-14 11:29
 • #1220: Đánh đâu thắng đó2019-12-14 11:29
 • #1221: Cút thì cút!2019-12-14 11:29
 • #1222: Mưa đúng lúc Sở Hưu2019-12-14 11:29
 • #1223: Hiên ngang lẫm liệt Sở Hưu2019-12-14 11:29
 • #1224: Ma Thần chi huyết2019-12-14 11:30
 • #1225: Chân chính Phiêu Miếu Trảm2019-12-14 11:30
 • #1226: Tinh huyết thu thập kế hoạch2019-12-14 11:30
 • #1227: Liên thủ diệt ma2019-12-14 11:30
 • #1228: Tiền trảm hậu tấu2019-12-14 11:30
 • #1229: Tà ma ngoại đạo, người người tru diệt2019-12-14 11:31
 • #1230: Chúa cứu thế2019-12-14 11:31
 • #1231: Đánh ra thanh danh đến2019-12-14 11:31
 • #1232: Lấy hạ khắc thượng2019-12-14 11:31
 • #1233: Nhập đội2019-12-14 11:31
 • #1234: Thừa thế xông lên2019-12-14 11:31
 • #1235: Vây công2019-12-14 11:32
 • #1236: Ta thích thức thời người2019-12-14 11:32
 • #1237: Ta lừa ngươi2019-12-14 11:32
 • #1238: Chu Thiên Ma Thần Đại Trận2019-12-14 11:32
 • #1239: Thanh Thiên Chiếu Ảnh, Thanh Đế viện thủ2019-12-14 11:32
 • #1240: Tạo Hóa Ma Chủng2019-12-14 11:32
 • #1241: Hai vực rung chuyển2019-12-14 11:32
 • #1242: Đại La Thần Cung2019-12-14 11:33
 • #1243: Tụ tập Trung Châu2019-12-14 11:33
 • #1244: Quỷ dị2019-12-14 11:33
 • #1245: Phá cục2019-12-14 11:33
 • #1246: Riêng phần mình cảnh ngộ2019-12-14 11:33
 • #1247: Đánh ăn cướp!2019-12-14 11:33
 • #1248: Ăn cướp thất bại2019-12-14 11:33
 • #1249: Cổ Tôn truyền nhân phục cừu ký2019-12-14 11:34
 • #1250: Quỷ tướng2019-12-14 11:34
 • #1251: Tai bay vạ gió2019-12-14 11:34
 • #1252: Nhược điểm trí mạng2019-12-14 11:34
 • #1253: Từ đầu đến cuối cùng miệng quạ đen2019-12-14 11:34
 • #1254: Ai đều đi không được!2019-12-14 11:34
 • #1255: Giết ngươi không cần cân nhắc2019-12-14 11:35
 • #1256: Luân Hồi Tự2019-12-14 11:35
 • #1257: Hôm nay mới biết ta là ta2019-12-14 11:35
 • #1258: Thôn Thiên!2019-12-14 11:35
 • #1259: Phật môn chi bạn, ghét ác như cừu2019-12-14 11:35
 • #1260: Cõng nồi2019-12-14 11:35
 • #1261: Liên thủ2019-12-14 11:36
 • #1262: Dụ sát2019-12-14 11:36
 • #1263: Châm ngòi2019-12-14 11:36
 • #1264: Viện thủ, mười ba danh kiếm phong2019-12-14 11:36
 • #1265: Nhận thua chịu thua2019-12-14 11:36
 • #1266: Đám người thu hoạch2019-12-14 11:37
 • #1267: Trước khi quyết chiến2019-12-14 11:37
 • #1268: Sở Hưu nhân quả2019-12-14 11:37
 • #1269: Hết sức căng thẳng2019-12-14 11:37
 • #1270: Đám người kiếm củi đốt diễm cao2019-12-14 11:37
 • #1271: Tìm chết2019-12-14 11:38
 • #1272: Phạn giáo bị loại2019-12-14 11:38
 • #1273: Trong sương mù2019-12-14 11:38
 • #1274: Uổng Tử thành2019-12-14 11:39
 • #1275: Giết các ngươi trước đệm lưng!2019-12-14 11:39
 • #1276: Trốn được qua lần đầu tiên, trốn bất quá mười năm2019-12-14 11:39
 • #1277: Sở Hưu ngươi chết không yên lành!2019-12-14 11:39
 • #1278: Thế nào lại là hắn! ?2019-12-14 11:39
 • #1279: Ninh Huyền Cơ!2019-12-14 11:39
 • #1280: Đỉnh phong phía trên2019-12-14 11:40
 • #1281: Đại La Thần Cung2019-12-14 11:40
 • #1282: Đá ngươi bị loại2019-12-14 11:40
 • #1283: Sợ hãi2019-12-14 11:40
 • #1284: Võ Tiên!2019-12-14 11:40
 • #1285: Tính toán Thiên môn2019-12-14 11:40
 • #1286: Trọng thương2019-12-14 11:40
 • #1287: Mưu đồ2019-12-14 11:41
 • #1288: Kiếm Hồn truyền thừa2019-12-14 11:41
 • #1289: Hiểu lầm2019-12-14 11:41
 • #1290: Kiếm chỉ Côn Luân Ma giáo2019-12-14 11:41
 • #1291: Ếch ngồi đáy giếng2019-12-14 11:41
 • #1292: Nổi giận Trần Thanh Đế2019-12-14 11:42
 • #1293: Đi ra nhận lấy cái chết!2019-12-14 11:42
 • #1294: Oanh sát!2019-12-14 11:42
 • #1295: Sát nhập Thiên Hạ Minh2019-12-14 11:42
 • #1296: Thánh nữ độ kiếp2019-12-14 11:42
 • #1297: Liên thủ Bái Nguyệt diệt Thiên môn2019-12-14 11:42
 • #1298: Lại thăm Thiên Sư phủ2019-12-14 11:42
 • #1299: Vì giang hồ trừ hại!2019-12-14 11:43
 • #1300: Nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi2019-12-14 11:43
 • #1301: Đường Nha qua lại2019-12-14 11:43
 • #1302: Độc kế cùng qua loa2019-12-14 11:43
 • #1303: Tổng tiến công Thiên môn!2019-12-14 11:43
 • #1304: Hết sức căng thẳng2019-12-14 11:43
 • #1305: Quân Vô Thần lực lượng2019-12-14 11:44
 • #1306: Đều ra tuyệt chiêu, thần thông đối bính2019-12-14 11:44
 • #1307: Tiến công Huyết Vô Lệ2019-12-14 11:44
 • #1308: Phá diệt hồn đăng, trọng thương tứ phương2019-12-14 11:44
 • #1309: Năm trăm năm về sau, lại phá Thiên môn2019-12-14 11:44
 • #1310: Âm dương bản nguyên, Đại La Thiên kinh biến2019-12-14 11:45
 • #1311: Kiểm kê thu hàng, dung hợp công pháp2019-12-14 11:45
 • #1312: Đến chậm phiền phức2019-12-14 11:45
 • #1313: Đòi hỏi hứa hẹn2019-12-14 11:45
 • #1314: Lăng Tiêu Vô Cực Ấn2019-12-14 11:45
 • #1315: Mới công pháp uy năng2019-12-14 11:46
 • #1316: Hoài nghi cùng chuẩn bị2019-12-14 11:46
 • #1317: Lão bằng hữu2019-12-14 11:46
 • #1318: Nội ứng kế hoạch2019-12-14 11:46
 • #1319: Nhất không có cốt khí Thiên Địa Thông Huyền2019-12-14 11:46
 • #1320: Vào cuộc2019-12-14 11:47
 • #1321: Bản sắc biểu diễn Phương Thất Thiếu2019-12-14 11:47
 • #1322: Tìm kiếm bản nguyên, Cổ Tôn đại hội2019-12-14 11:47
 • #1323: Chất vấn2019-12-14 11:47
 • #1324: Cổ Tôn chi biến, Tinh Hà tán nhân2019-12-14 11:47
 • #1325: Cẩn thận Mạnh Tinh Hà2019-12-14 11:47
 • #1326: Tạo Hóa Ma Đạo, bản nguyên manh mối2019-12-14 11:48
 • #1327: Tây vực Phật tông2019-12-14 11:48
 • #1328: Thiên La Bảo Sát2019-12-14 11:48
 • #1329: Lão Man Vương2019-12-14 11:48
 • #1330: Mượn đường2019-12-14 11:48
 • #1331: Tiểu bạch kiểm thực lực2019-12-14 11:48
 • #1332: Phạn giáo ứng đối2019-12-14 11:49
 • #1333: Tập kích Vishnu điện2019-12-14 11:49
 • #1334: Diệt Thế Chi Vũ2019-12-14 11:49
 • #1335: Giết ngươi liền xứng!2019-12-14 11:49
 • #1336: Hóa thành xuân bùn càng hộ hoa2019-12-14 11:49
 • #1337: Danh chấn bốn vực2019-12-14 11:49
 • #1338: Nếm thử tìm đường chết2019-12-14 11:49
 • #1339: Khí vận2019-12-14 11:50
 • #1340: Tại Đại La Thiên trùng kiến Ma giáo!2019-12-14 11:50
 • #1341: Chạy theo như vịt2019-12-14 11:50
 • #1342: Uy thế2019-12-14 11:50
 • #1343: Bốn vực đến chúc2019-12-14 11:50
 • #1344: Phạn giáo đưa chuông2019-12-14 11:50
 • #1345: Huyết tế đại điển2019-12-14 11:51
 • #1346: Đến có thể, đi không nổi!2019-12-14 11:51
 • #1347: Côn Luân Ma giáo!2019-12-14 11:51
 • #1348: Tổng tiến công Đông vực!2019-12-14 11:51
 • #1349: Kế hoạch đánh bất ngờ2019-12-14 11:51
 • #1350: Nguy cơ cùng cơ hội2019-12-14 11:51
 • #1351: Đại tranh chi thế: Bắt đầu2019-12-14 11:52
 • #1352: Bát trọng thiên2019-12-14 11:52
 • #1353: Hàn Giang Hóa Tuyết2019-12-14 11:52
 • #1354: Thiên Địa Cối Xay, Tạo Hoá Hồng Lô2019-12-14 11:52
 • #1355: Chiêu hàng2019-12-14 11:52
 • #1356: Bỏ gần tìm xa cứu viện2019-12-14 11:52
 • #1357: Tan tác2019-12-14 11:53
 • #1358: Thảm thiết Lăng Tiêu Tông2019-12-14 11:53
 • #1359: Thua không nổi2019-12-14 11:53
 • #1360: Thật xin lỗi, ta là nội ứng2019-12-14 11:53
 • #1361: Thắng bại thành bại2019-12-14 11:53
 • #1362: Phạn giáo giáo chủ và Thích Ca2019-12-14 11:53
 • #1363: Mạnh Tinh Hà chi nộ2019-12-14 11:54
 • #1364: Ta tới giết ngươi!2019-12-14 11:54
 • #1365: Lão Man Vương xuất thủ2019-12-14 11:54
 • #1366: Thiên Hồn xử trí2019-12-14 11:54
 • #1367: Phản công Nam vực2019-12-14 11:54
 • #1368: Phương Thất Thiếu khúc mắc2019-12-14 11:54
 • #1369: Bắt chẹt2019-12-14 11:55
 • #1370: Đại La Thiên hạ giới2019-12-14 11:55
 • #1371: Bật hack bị thực chùy2019-12-14 11:55
 • #1372: Lẫn nhau tổn thương a2019-12-14 11:55
 • #1373: Chung Thần Tú nhân quả2019-12-14 11:55
 • #1374: Riêng phần mình mắt2019-12-14 11:55
 • #1375: Hợp nhất hải ngoại thế lực2019-12-14 11:55
 • #1376: Trường sinh người2019-12-14 11:56
 • #1377: Gõ cùng bành trướng2019-12-14 11:56
 • #1378: Làm chủ2019-12-14 11:56
 • #1379: Giao người!2019-12-14 11:56
 • #1380: Bắc Yên quy củ2019-12-14 11:56
 • #1381: Bắc Yên đóng đô2019-12-14 11:56
 • #1382: Phật tông trở về2019-12-14 11:56
 • #1383: Thề giết Sở Hưu, diệt Côn Luân!2019-12-14 11:57
 • #1384: Cược một ván2019-12-14 11:57
 • #1385: Thỏa hiệp giao dịch2019-12-14 11:57
 • #1386: Đông Tề rung chuyển2019-12-14 11:57
 • #1387: Mạc Thiên Lâm biểu diễn thời gian2019-12-14 11:57
 • #1388: Thất vọng2019-12-14 11:57
 • #1389: Chúng mũi tên chi2019-12-14 11:58
 • #1390: Duy Sở giáo chủ như Thiên Lôi sai đâu đánh đó!2019-12-14 11:58
 • #1391: Bức thoái vị2019-12-14 11:58
 • #1392: Chiến Diêm Ma2019-12-14 11:58
 • #1393: Dưa điểm Đông Tề khí vận2019-12-14 11:58
 • #1394: Không tưởng được người2019-12-14 11:58
 • #1395: Các ngươi đều phải chết!2019-12-14 11:58
 • #1396: Long mạch nghi ngờ2019-12-14 11:59
 • #1397: Gặp lại Hoàng Tuyền huyết hải2019-12-14 11:59
 • #1398: Hạ Giới nước sâu2019-12-14 11:59
 • #1399: Vô Thượng Thiên Ma2019-12-14 11:59
 • #1400: Bị treo lên đánh ma đạo thứ nhất2019-12-14 11:59
 • #1401: Tiến công Dạ Thiều Nam2019-12-14 11:59
 • #1402: Nguyên Thần Cung2019-12-14 12:00
 • #1403: Lại cược một ván2019-12-14 12:00
 • #1404: Côn Luân dưới trướng, cường giả tề tụ2019-12-14 12:00
 • #1405: Nhân tạo chi thần2019-12-14 12:00
 • #1406: Hoàn mỹ mắt thứ ba2019-12-14 12:00
 • #1407: Ác niệm2019-12-14 12:00
 • #1408: Thiên Địa Cối Xay2019-12-14 12:01
 • #1409: Lục trọng thiên, cân bằng âm dương2019-12-14 12:01
 • #1410: Phật không độ ta ta nhập ma2019-12-14 12:01
 • #1411: Vạn Đạo Thiên Cung2019-12-14 12:01
 • #1412: Huyền Thiên Cảnh2019-12-14 12:01
 • #1413: Đánh lui2019-12-14 12:01
 • #1414: Đến từ vạn năm trước bói toán2019-12-14 12:02
 • #1415: Khi sư diệt tổ2019-12-14 12:02
 • #1416: Oán niệm quấn thân2019-12-14 12:02
 • #1417: Đoạt Đạo Tạng2019-12-14 12:02
 • #1418: Tạo Hóa Hồng Lô2019-12-14 12:02
 • #1419: Châm ngòi2019-12-14 12:02
 • #1420: Ép mua ép bán2019-12-14 12:03
 • #1421: Ngày xưa cố nhân2019-12-14 12:03
 • #1422: Huyền Thành chân nhân2019-12-14 12:03
 • #1423: Ứng kiếp người2019-12-14 12:03
 • #1424: Khinh người quá đáng!2019-12-14 12:03
 • #1425: Làm lớn chuyện2019-12-14 12:03
 • #1426: Chế tạo nhược điểm2019-12-14 12:03
 • #1427: Tự phụ cùng tự tin2019-12-14 12:04
 • #1428: Lưỡng giới đối chọi2019-12-14 12:04
 • #1429: Vi tôn nghiêm mà chiến2019-12-14 12:04
 • #1430: Ngươi thua2019-12-14 12:04
 • #1431: Thương Long2019-12-14 12:04
 • #1432: Ngạnh hám Tam Thanh điện2019-12-14 12:05
 • #1433: Kết thúc2019-12-14 12:05
 • #1434: Thất trọng thiên2019-12-14 12:05
 • #1435: Nói hay không!2019-12-14 12:05
 • #1436: Long Đồ phù hợp mưu đồ2019-12-14 12:05
 • #1437: Khổ cực Vô Thượng Thiên Ma2019-12-14 12:05
 • #1438: Cái gì là ma?2019-12-14 12:06
 • #1439: Vạn Ma Triều Bái2019-12-14 12:06
 • #1440: Trốn trốn trốn!2019-12-14 12:06
 • #1441: Không giống nhau dạng Phương Thất Thiếu2019-12-14 12:06
 • #1442: Chạy được hòa thượng chạy không được miếu2019-12-14 12:06
 • #1443: Tiến đánh Phạn giáo!2019-12-14 12:06
 • #1444: Chặn đường, tổng tiến công2019-12-14 12:06
 • #1445: Sách giáo khoa thức diệt môn chi chiến2019-12-14 12:07
 • #1446: Cái này sóng ổn2019-12-14 12:07
 • #1447: Thắng bại đã định2019-12-14 12:07
 • #1448: Phạn giáo hủy diệt2019-12-14 12:07
 • #1449: Hoàng Tuyền Thiên, giáng lâm!2019-12-14 12:07
 • #1450: Nổi giận2019-12-14 12:07
 • #1451: Thiên Hồn xuất thế2019-12-14 12:08
 • #1452: Lực chiến cửu trọng thiên2019-12-14 12:08
 • #1453: Nguyên thần chi chiến2019-12-14 12:08
 • #1454: Hai cái giáo chủ2019-12-14 12:08
 • #1455: Dò xét Hoàng Tuyền Thiên2019-12-14 12:08
 • #1456: Đánh cược2019-12-14 12:09
 • #1457: Hóa thù thành bạn2019-12-14 12:09
 • #1458: Thiên La Bảo Sát lựa chọn2019-12-14 12:09
 • #1459: Ngày xưa ân oán lúc này2019-12-14 12:09
 • #1460: Cửu trọng thiên!2019-12-14 12:09
 • #1461: Quyết chiến Hoàng Tuyền Thiên2019-12-14 12:09
 • #1462: Tứ đại Ma Tôn2019-12-14 12:10
 • #1463: Kiếm Hoàng2019-12-14 12:10
 • #1464: Kiếm Thánh cùng Phương Thất Thiếu lựa chọn2019-12-14 12:10
 • #1465: Liên thủ phá giới2019-12-14 12:10
 • #1466: Đại La Thiên tình thế nguy hiểm2019-12-14 12:10
 • #1467: Ninh Huyền Cơ lựa chọn2019-12-14 12:11
 • #1468: Mệnh Hồn giáng lâm2019-12-14 12:11
 • #1469: Liên thủ diệt Hoàng Tuyền2019-12-14 12:11
 • #1470: Cơ quan tính toán tường tận2019-12-14 12:11
 • #1471: Đại kết cục2019-12-14 12:11
 • #1472: Phiên ngoại 500 năm trước2019-12-14 12:11
 • #1473: Phiên ngoại 50 năm sau2019-12-14 12:12
[Total: 3   Average: 2/5]

Related posts

Thanh Diệp Thần Quái Sự Vụ Sở

TiKay

Long Huyết Vũ Đế

TiKay

Thần Đạo Đan Tôn

TiKay

Leave a Reply