Huyền Huyễn

Siêu Phàm Lê Minh

Xuyên qua sau đó mới phát hiện, phương đông có linh khí thức tỉnh, phương tây có chư thần lê minh.

Hơi nước đại pháo cùng thần bí va chạm, phương tây siêu phàm dần dần thức tỉnh.

( nổ tung đại sư ) + ( hơi nước chuyên gia ) = ( cơ giới đại sư )

( chú pháp sư ) + ( kiếm sĩ ) = ( chú kiếm sĩ )

Đủ loại tiến giai, chuyển chức cùng nghề nghiệp bí ẩn, còn có vĩnh viễn không có điểm dừng thăm dò.

Khi phương tây thần bí dần dần triển khai, cổ lão các thần dần dần thức tỉnh, một cái tràn ngập cảm giác mới mẻ thế giới ở Suru trước mặt dần dần mở màn.

Cựu thần thức tỉnh, tân thần quật khởi, người bình thường nên làm gì? Cũng còn tốt ta có bảng thuộc tính!

cấp bậc:
nhất giai ‘Siêu phàm’
nhị giai ‘Tinh anh’
tam giai ‘Chuyên gia’
tứ giai ‘Đại sư’
ngũ giai “ truyền thuyết “
lục giai” thần thoại “
thần linh

1.( trợ tế ) – 2.( mục sư ) – 3.( giáo chủ ) – 4.( Đại giáo chủ ) – 5.( Hồng Bào đại giáo chủ ) – 6.( giáo hoàng )
1.( trợ tế ) – 2.( mục sư ) – 3.( giáo chủ ) – 4.( Đại giáo chủ ) – 5.( Khinh nhờn tế ti )
1.( tử linh ) – 2.( ác linh ) – 3.( Hung linh ) – 4.( Tà linh ) – 5.( linh hồn kẻ thu gặt ) – 6.( ? )
1.( Khế Ma giả ) – 2.( Liệp Ma nhân ) – 3.( Liệp Ma chuyên gia ) – 4.( Liệp Ma đại sư) – – 6.( Thần Chi thủ vệ)
1.( Thi Cơ ) – 2.( nữ yêu ) – 3.( Vu Yêu ) – 4.( ? ? ? ) – 5.( Bất Tử giả vương giả )
1.( Linh Môi ) – 2.( Thần Bí học giả ) – 3.( Kỳ Thuật sư ) – 4.( Tạo Mộng đại sư ) – 5.( Lữ Pháp sư )
1.( Linh Môi ) – 2.( Thần Bí học giả ) – 3.( thần bí chuyên gia ) – 4.( thần bí đại sư )
1.( binh lính ) – 2.( Đấu giả ) – 3.( Cách đấu gia ) – 4.( Cách Đấu đại sư )
1.( binh lính ) – 2.( Du Đãng giả ) – 3.( Ảnh võ sĩ ) – 4.( Thứ Nguyên Hành Giả )
1.( binh lính ) – 2.( hỏa pháo thủ ) – 3.( thuốc nổ chuyên gia ) – 4.( nổ tung đại sư )
1.( binh lính ) – 2.( Du kỵ binh ) – 3.( kỵ sĩ ) – 4.( Ám Dạ kỵ sĩ )
1.( binh lính ) – 2.( Du kỵ binh ) – 3.( kỵ sĩ ) – 4.( trọng trang kỵ sĩ )
1.( binh lính ) – 2. ( Thương Đấu giả ) – 3.( súng pháo chuyên gia )
1.( học đồ ) – 2.( huyền bí học giả ) – 3.( Ảo Thuật sư ) – 4.( Đại Áo Thuật sư ) – 5.( Áo Năng thi pháp giả )
1.( chăn nuôi người ) – 2.( Mục Lang nhân ) – 3.( Mục Thú nhân ) – 4.( ??? ) – 5.( Mục Long nhân )
1.( học đồ ) – 2.( luyện kim sư ) – 3.( luyện kim chuyên gia ) – 4.( luyện kim đại sư )
1.( học đồ ) – 2.( quyền đấu sĩ ) – 3.( võ tăng ) – 4.( quyền pháp đại sư )
1.( học đồ ) – 2.( Ách Vận giả ) – 3.( Tử Linh pháp sư ) – 4.( )
1.( đạo tặc ) – 2.( sát thủ ) – 3.( thích khách ) – 4.( )
1.( binh lính ) – 2.( chiến sĩ ) – 3.( long chi dũng sĩ )
1.( binh lính ) – 2.( Đồ đằng ) – …
1.( binh lính ) – 2.( kiếm sĩ ) – …
1.( binh lính ) – 2.( đấu khí sĩ )
1.( học đồ ) – 2.( chú pháp sư ) – 3. ( )
1.( học đồ ) – 2.( không cháy người )
1.( Ảnh Phược giả ) – …
1.( Druid ) – …
1.( Vu y ) – …

Nguồn: tangthuvien


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Văn Sao Công
 •  Chương: /860
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0001.mp32019-07-18 05:07
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0002.mp32019-07-18 05:08
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0003.mp32019-07-18 05:08
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0004.mp32019-07-18 05:08
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0005.mp32019-07-18 05:08
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0006.mp32019-07-18 05:08
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0007.mp32019-07-18 05:08
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0008.mp32019-07-18 05:08
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0009.mp32019-07-18 05:09
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0010.mp32019-07-18 05:09
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0011.mp32019-07-18 05:09
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0012.mp32019-07-18 05:09
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0013.mp32019-07-18 05:09
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0014.mp32019-07-18 05:09
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0015.mp32019-07-18 05:09
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0016.mp32019-07-18 05:10
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0017.mp32019-07-18 05:10
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0018.mp32019-07-18 05:10
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0019.mp32019-07-18 05:10
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0020.mp32019-07-18 05:10
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0021.mp32019-07-18 05:10
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0022.mp32019-07-18 05:10
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0023.mp32019-07-18 05:10
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0024.mp32019-07-18 05:11
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0025.mp32019-07-18 05:11
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0026.mp32019-07-18 05:11
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0027.mp32019-07-18 05:11
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0028.mp32019-07-18 05:11
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0029.mp32019-07-18 05:11
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0030.mp32019-07-18 05:11
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0031.mp32019-07-18 05:11
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0032.mp32019-07-18 05:12
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0033.mp32019-07-18 05:12
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0034.mp32019-07-18 05:12
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0035.mp32019-07-18 05:12
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0036.mp32019-07-18 05:12
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0037.mp32019-07-18 05:12
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0038.mp32019-07-18 05:12
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0039.mp32019-07-18 05:12
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0040.mp32019-07-18 05:13
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0041.mp32019-07-18 05:13
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0042.mp32019-07-18 05:13
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0043.mp32019-07-18 05:13
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0044.mp32019-07-18 05:13
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0045.mp32019-07-18 05:13
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0046.mp32019-07-18 05:13
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0047.mp32019-07-18 05:13
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0048.mp32019-07-18 05:14
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0049.mp32019-07-18 05:14
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0050.mp32019-07-18 05:14
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0051.mp32019-07-18 05:14
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0052.mp32019-07-18 05:14
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0053.mp32019-07-18 05:14
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0054.mp32019-07-18 05:14
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0055.mp32019-07-18 05:14
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0056.mp32019-07-18 05:15
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0057.mp32019-07-18 05:15
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0058.mp32019-07-18 05:15
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0059.mp32019-07-18 05:15
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0060.mp32019-07-18 05:15
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0061.mp32019-07-18 05:15
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0062.mp32019-07-18 05:15
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0063.mp32019-07-18 05:15
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0064.mp32019-07-18 05:16
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0065.mp32019-07-18 05:16
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0066.mp32019-07-18 05:16
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0067.mp32019-07-18 05:16
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0068.mp32019-07-18 05:16
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0069.mp32019-07-18 05:16
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0070.mp32019-07-18 05:16
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0071.mp32019-07-18 05:17
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0072.mp32019-07-18 05:17
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0073.mp32019-07-18 05:17
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0074.mp32019-07-18 05:17
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0075.mp32019-07-18 05:17
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0076.mp32019-07-18 05:17
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0077.mp32019-07-18 05:17
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0078.mp32019-07-18 05:17
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0079.mp32019-07-18 05:17
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0080.mp32019-07-18 05:18
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0081.mp32019-07-18 05:18
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0082.mp32019-07-18 05:18
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0083.mp32019-07-18 05:18
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0084.mp32019-07-18 05:18
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0085.mp32019-07-18 05:18
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0086.mp32019-07-18 05:18
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0087.mp32019-07-18 05:18
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0088.mp32019-07-18 05:19
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0089.mp32019-07-18 05:19
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0090.mp32019-07-18 05:19
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0091.mp32019-07-18 05:19
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0092.mp32019-07-18 05:19
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0093.mp32019-07-18 05:19
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0094.mp32019-07-18 05:19
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0095.mp32019-07-18 05:19
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0096.mp32019-07-18 05:20
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0097.mp32019-07-18 05:20
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0098.mp32019-07-18 05:20
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0099.mp32019-07-18 05:20
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0100.mp32019-07-18 05:20
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0101.mp32019-07-18 05:20
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0102.mp32019-07-18 05:20
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0103.mp32019-07-18 05:20
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0104.mp32019-07-18 05:21
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0105.mp32019-07-18 05:21
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0106.mp32019-07-18 05:21
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0107.mp32019-07-18 05:21
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0108.mp32019-07-18 05:21
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0109.mp32019-07-18 05:21
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0110.mp32019-07-18 05:21
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0111.mp32019-07-18 05:22
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0112.mp32019-07-18 05:22
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0113.mp32019-07-18 05:22
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0114.mp32019-07-18 05:22
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0115.mp32019-07-18 05:22
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0116.mp32019-07-18 05:22
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0117.mp32019-07-18 05:22
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0118.mp32019-07-18 05:22
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0119.mp32019-07-18 05:22
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0120.mp32019-07-18 05:23
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0121.mp32019-07-18 05:23
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0122.mp32019-07-18 05:23
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0123.mp32019-07-18 05:23
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0124.mp32019-07-18 05:23
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0125.mp32019-07-18 05:23
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0126.mp32019-07-18 05:23
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0127.mp32019-07-18 05:23
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0128.mp32019-07-18 05:24
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0129.mp32019-07-18 05:24
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0130.mp32019-07-18 05:24
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0131.mp32019-07-18 05:24
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0132.mp32019-07-18 05:24
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0133.mp32019-07-18 05:24
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0134.mp32019-07-18 05:24
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0135.mp32019-07-18 05:24
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0136.mp32019-07-18 05:25
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0137.mp32019-07-18 05:25
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0138.mp32019-07-18 05:25
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0139.mp32019-07-18 05:25
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0140.mp32019-07-18 05:25
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0141.mp32019-07-18 05:25
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0142.mp32019-07-18 05:25
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0143.mp32019-07-18 05:25
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0144.mp32019-07-18 05:26
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0145.mp32019-07-18 05:26
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0146.mp32019-07-18 05:26
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0147.mp32019-07-18 05:26
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0148.mp32019-07-18 05:26
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0149.mp32019-07-18 05:26
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0150.mp32019-07-18 05:26
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0151.mp32019-07-18 05:26
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0152.mp32019-07-18 05:26
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0153.mp32019-07-18 05:27
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0154.mp32019-07-18 05:27
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0155.mp32019-07-18 05:27
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0156.mp32019-07-18 05:27
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0157.mp32019-07-18 05:27
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0158.mp32019-07-18 05:27
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0159.mp32019-07-18 05:27
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0160.mp32019-07-18 05:27
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0161.mp32019-07-18 05:28
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0162.mp32019-07-18 05:28
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0163.mp32019-07-18 05:28
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0164.mp32019-07-18 05:28
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0165.mp32019-07-18 05:28
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0166.mp32019-07-18 05:28
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0167.mp32019-07-18 05:28
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0168.mp32019-07-18 05:28
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0169.mp32019-07-18 05:28
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0170.mp32019-07-18 05:29
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0171.mp32019-07-18 05:29
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0172.mp32019-07-18 05:29
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0173.mp32019-07-18 05:29
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0174.mp32019-07-18 05:29
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0175.mp32019-07-18 05:29
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0176.mp32019-07-18 05:29
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0177.mp32019-07-18 05:29
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0178.mp32019-07-18 05:30
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0179.mp32019-07-18 05:30
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0180.mp32019-07-18 05:30
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0181.mp32019-07-18 05:30
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0182.mp32019-07-18 05:30
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0183.mp32019-07-18 05:30
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0184.mp32019-07-18 05:30
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0185.mp32019-07-18 05:30
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0186.mp32019-07-18 05:31
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0187.mp32019-07-18 05:31
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0188.mp32019-07-18 05:31
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0189.mp32019-07-18 05:31
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0190.mp32019-07-18 05:31
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0191.mp32019-07-18 05:31
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0192.mp32019-07-18 05:31
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0193.mp32019-07-18 05:31
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0194.mp32019-07-18 05:31
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0195.mp32019-07-18 05:32
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0196.mp32019-07-18 05:32
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0197.mp32019-07-18 05:32
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0198.mp32019-07-18 05:32
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0199.mp32019-07-18 05:32
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0200.mp32019-07-18 05:32
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0201.mp32019-07-18 15:49
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0202.mp32019-07-18 15:49
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0203.mp32019-07-18 15:49
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0204.mp32019-07-18 15:49
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0205.mp32019-07-18 15:49
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0206.mp32019-07-18 15:49
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0207.mp32019-07-18 15:49
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0208.mp32019-07-18 15:50
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0209.mp32019-07-18 15:50
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0210.mp32019-07-18 15:50
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0211.mp32019-07-18 15:50
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0212.mp32019-07-18 15:50
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0213.mp32019-07-18 15:50
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0214.mp32019-07-18 15:50
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0215.mp32019-07-19 16:52
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0216.mp32019-07-19 16:52
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0217.mp32019-07-19 16:52
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0218.mp32019-07-19 16:53
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0219.mp32019-07-19 16:53
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0220.mp32019-07-20 14:47
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0221.mp32019-07-20 14:47
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0222.mp32019-07-20 14:47
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0223.mp32019-07-20 14:47
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0224.mp32019-07-20 14:48
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0225.mp32019-07-22 14:51
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0226.mp32019-07-22 14:51
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0227.mp32019-07-22 14:51
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0228.mp32019-07-22 14:51
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0229.mp32019-07-22 14:51
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0230.mp32019-07-22 14:51
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0231.mp32019-07-22 14:51
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0232.mp32019-07-22 14:52
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0233.mp32019-07-22 14:52
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0234.mp32019-07-22 14:52
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0235.mp32019-07-23 09:26
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0236.mp32019-07-23 09:26
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0237.mp32019-07-23 09:27
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0238.mp32019-07-23 15:44
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0239.mp32019-07-23 15:44
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0240.mp32019-07-24 03:51
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0241.mp32019-07-24 03:51
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0242.mp32019-07-25 06:16
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0243.mp32019-07-25 06:17
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0244.mp32019-07-25 06:17
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0245.mp32019-07-25 06:17
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0246.mp32019-07-25 06:17
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0247.mp32019-07-25 17:35
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0248.mp32019-07-25 17:35
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0249.mp32019-07-26 07:38
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0250.mp32019-07-26 07:38
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0251.mp32019-07-26 07:38
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0252.mp32019-07-26 20:51
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0253.mp32019-07-26 20:51
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0254.mp32019-07-27 06:20
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0255.mp32019-07-27 06:20
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0256.mp32019-07-27 16:21
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0257.mp32019-07-27 16:21
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0258.mp32019-07-29 16:21
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0259.mp32019-07-29 16:21
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0260.mp32019-07-29 16:21
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0261.mp32019-07-29 16:22
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0262.mp32019-07-29 16:22
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0263.mp32019-07-29 16:22
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0264.mp32019-07-29 16:22
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0265.mp32019-07-29 16:22
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0266.mp32019-07-30 18:22
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0267.mp32019-07-30 18:22
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0268.mp32019-07-30 18:22
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0269.mp32019-07-30 18:22
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0270.mp32019-07-30 18:22
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0271.mp32019-07-31 16:27
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0272.mp32019-07-31 16:27
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0273.mp32019-07-31 16:27
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0274.mp32019-07-31 16:27
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0275.mp32019-07-31 16:28
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0276.mp32019-08-01 18:11
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0277.mp32019-08-01 18:11
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0278.mp32019-08-01 18:11
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0279.mp32019-08-01 18:11
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0280.mp32019-08-01 18:12
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0281.mp32019-08-03 05:55
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0282.mp32019-08-03 05:55
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0283.mp32019-08-03 05:55
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0284.mp32019-08-03 05:55
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0285.mp32019-08-03 05:55
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0286.mp32019-08-03 05:56
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0287.mp32019-08-03 05:56
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0288.mp32019-08-03 16:22
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0289.mp32019-08-03 16:22
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0290.mp32019-08-04 16:44
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0291.mp32019-08-04 16:45
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0292.mp32019-08-04 16:45
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0293.mp32019-08-04 16:45
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0294.mp32019-08-05 20:10
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0295.mp32019-08-05 20:10
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0296.mp32019-08-05 20:11
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0297.mp32019-08-05 20:11
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0298.mp32019-08-06 14:49
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0299.mp32019-08-06 14:50
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0300.mp32019-08-06 14:50
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0301.mp32019-08-06 14:50
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0302.mp32019-08-07 05:08
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0303.mp32019-08-07 05:08
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0304.mp32019-08-07 15:53
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0305.mp32019-08-07 15:53
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0306.mp32019-08-08 16:42
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0307.mp32019-08-08 16:42
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0308.mp32019-08-08 16:42
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0309.mp32019-08-08 16:42
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0310.mp32019-08-09 01:01
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0311.mp32019-08-09 16:23
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0312.mp32019-08-09 16:24
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0313.mp32019-08-09 16:24
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0314.mp32019-08-10 17:15
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0315.mp32019-08-10 17:15
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0316.mp32019-08-10 17:15
 • sieu-pham-le-minh-chuong-0317.mp32019-08-10 17:16
 • #318: Kinh Biến2019-08-11 17:21
 • #319: Xuất Hiện2019-08-11 17:21
 • #320: Chết Chìm2019-08-11 17:22
 • #321: Hội Kiến2019-08-11 17:22
 • #322: Phá Thành2019-08-12 16:18
 • #323: Giao Dịch2019-08-12 16:18
 • #324: Ám Sát2019-08-12 16:18
 • #325: Phong Ấn2019-08-12 16:18
 • #326: Rời Đi2019-08-13 16:20
 • #327: Giáo Dục2019-08-13 16:20
 • #328: Tulip2019-08-13 16:21
 • #329: Baal2019-08-13 16:21
 • #330: Rừng Rậm2019-08-14 16:41
 • #331: Tử Thần2019-08-14 16:41
 • #332: Giáo Điển2019-08-14 16:42
 • #333: Minh Hà2019-08-14 16:42
 • #334: Ẩn Cư2019-08-15 16:21
 • #335: Vạn Linh2019-08-15 16:21
 • #336: Thế Cuộc2019-08-15 16:21
 • #337: Dạ Tập2019-08-15 16:21
 • #338: Nguyền Rủa2019-08-16 16:31
 • #339: Thắng Lợi2019-08-16 16:32
 • #340: Mưu Tính2019-08-16 16:32
 • #341: Điềm Báo2019-08-16 16:32
 • #342: Phát Động2019-08-17 15:58
 • #343: Vây Giết2019-08-17 15:58
 • #344: Hung Hiểm2019-08-17 15:59
 • #345: Tăng Lên2019-08-17 15:59
 • #346: Bình Định2019-08-18 16:16
 • #347: Chuẩn Bị2019-08-18 16:16
 • #348: Lữ Pháp Sư2019-08-18 16:16
 • #349: Lại Vào2019-08-18 16:16
 • #350: Đồ Long2019-08-19 17:08
 • #351: Rời Đi2019-08-19 17:08
 • #352: Thăng Cấp2019-08-19 17:08
 • #353: Trở Về2019-08-19 17:08
 • #354: Bài Xích2019-08-20 02:47
 • #355: Lục Thụ2019-08-20 18:25
 • #356: Gặp Lại2019-08-20 18:25
 • #357: Nội Hoàn2019-08-20 18:25
 • #358: Vô Tuyến2019-08-22 00:16
 • #359: Mưu Tính2019-08-22 00:16
 • #360: Gia Nhập2019-08-22 00:17
 • #361: Tuyên Bố2019-08-22 00:17
 • #362: Thu Mua2019-08-22 00:17
 • #363: Rừng Rậm2019-08-22 17:37
 • #364: Bộ Tộc2019-08-22 17:37
 • #365: Áp Chế2019-08-22 17:37
 • #366: Hắc Tử Xã Trưởng2019-08-23 17:54
 • #367: Trục Xuất2019-08-23 17:55
 • #368: Tróc Ra2019-08-23 17:55
 • #369: Thay Thế2019-08-23 17:55
 • #370: Nói Mớ2019-08-24 17:24
 • #371: Tin Tức2019-08-24 17:24
 • #372: Săn Bắn2019-08-24 17:24
 • #373: Chạy Trốn2019-08-24 17:24
 • #374: Cứu Viện2019-08-26 07:22
 • #375: Khởi Đầu Mới2019-08-26 07:22
 • #376: Mời2019-08-26 07:22
 • #377: Viện Trưởng2019-08-26 07:22
 • #378: Ngăn Cản2019-08-26 07:22
 • #379: Chuẩn Bị2019-08-26 07:23
 • #380: Đoạn Đầu Ma2019-08-26 16:55
 • #381: Thần Bí Hiền Giả2019-08-26 16:55
 • #382: Hư Không Dị Ma2019-08-27 01:24
 • #383: Lần Thứ Hai Thăm Dò2019-08-27 16:47
 • #384: Người Quen2019-08-27 16:47
 • #385: Tân Binh2019-08-27 16:47
 • #386: Duy Nhất2019-08-28 19:23
 • #387: Biến Hóa2019-08-28 19:24
 • #388: Chém Giết2019-08-28 19:24
 • #389: Bên Trong Thần Điện2019-08-28 19:24
 • #390: Nói Mớ2019-08-29 17:22
 • #391: Nguyệt Quang2019-08-29 17:22
 • #392: Quy Hoạch2019-08-29 17:22
 • #393: Bại Lộ2019-08-29 17:23
 • #394: Tân Thế Giới2019-08-30 18:52
 • #395: BOSS Chiến2019-08-30 18:52
 • #396: Lẻn Vào2019-08-30 18:53
 • #397: Thành Lớn2019-08-30 18:53
 • #398: Clooney2019-08-31 16:59
 • #399: Thú Triều2019-08-31 16:59
 • #400: Bán Đi2019-08-31 16:59
 • #401: Phương Pháp2019-08-31 16:59
 • #402: Vật Chất Giới2019-09-02 00:29
 • #403: Dạy2019-09-02 00:29
 • #404: Khuếch Tán2019-09-02 00:29
 • #405: Nhiệt Độ2019-09-02 00:29
 • #406: Hắc Thủ2019-09-02 00:29
 • #407: Tập Kích2019-09-02 15:01
 • #408: Mục Tiêu Mới2019-09-02 15:01
 • #409: Ngũ Giai2019-09-02 15:01
 • #410: Đến Gần2019-09-03 19:58
 • #411: Bạo Phát2019-09-03 19:58
 • #412: Cường Thế2019-09-03 19:58
 • #413: Hàng Lâm2019-09-03 19:58
 • #414: Bán Thần Khí2019-09-05 00:00
 • #415: Khắc Phục Hậu quả2019-09-05 00:01
 • #416: Thủ Vọng Giả2019-09-05 00:01
 • #417: Thôi Diễn2019-09-05 00:01
 • #418: Thăng Cấp2019-09-05 00:01
 • #419: Khai Hoang2019-09-05 16:26
 • #420: Tiêu Diệt2019-09-05 16:26
 • #421: Lựa Chọn Cùng Rời Đi2019-09-05 16:26
 • #422: Sinh Vật2019-09-06 17:38
 • #423: Bái Phỏng2019-09-06 17:38
 • #424: Hành Động2019-09-06 17:39
 • #425: Xe Ngựa2019-09-07 17:18
 • #426: Kiếm Thánh2019-09-07 17:19
 • #427: Tuyệt Sát2019-09-07 17:19
 • #428: Biến Hình2019-09-09 08:38
 • #429: Bão Táp2019-09-09 08:38
 • #430: Bi Kịch2019-09-09 08:38
 • #431: Chặn Giết2019-09-09 08:40
 • #432: Ô Nhiễm2019-09-09 08:40
 • #433: Bố Trí2019-09-09 17:10
 • #434: Trao Đổi2019-09-10 15:31
 • #435: Thần Hàng2019-09-10 15:31
 • #436: Chiến Sau2019-09-10 15:31
 • #437: Quyết Định2019-09-11 03:22
 • #438: Di Tích2019-09-11 16:37
 • #439: Hành Hội2019-09-11 16:37
 • #440: Giao Dịch2019-09-11 16:37
 • #441: Linh Tế2019-09-12 17:07
 • #442: Crow2019-09-12 17:07
 • #443: Trù Tính2019-09-12 17:07
 • #444: Nhằm Vào2019-09-12 17:07
 • #445: Trở Về2019-09-13 17:02
 • #446: Lính Đánh Thuê2019-09-13 17:02
 • #447: Mất Khống Chế2019-09-13 17:02
 • #448: Hắc Thủ2019-09-13 17:02
 • #449: Phân Liệt2019-09-15 19:24
 • #450: Vẫn Lạc2019-09-15 19:24
 • #451: Gặp Lại2019-09-15 19:24
 • #452: Bói Toán2019-09-15 19:24
 • #453: Bạch Cốt2019-09-15 19:24
 • #454: Phản Ứng2019-09-15 19:24
 • #455: Linh Tế2019-09-15 19:24
 • #456: Lên Cấp2019-09-15 19:24
 • #457: Linh Pháp Sư2019-09-16 18:01
 • #458: Va Chạm2019-09-16 18:01
 • #459: Thử Thách2019-09-16 18:01
 • #460: Phân Công Nhau2019-09-16 18:01
 • #461: Thăm Dò2019-09-17 17:22
 • #462: Phong Tỏa2019-09-17 17:22
 • #463: Càn Quét2019-09-17 17:22
 • #464: Đến Tiếp Sau2019-09-17 17:22
 • #465: Lang Thang2019-09-18 17:08
 • #466: Bình Hành2019-09-18 17:08
 • #467: Tiến Vào2019-09-18 17:08
 • #468: Sao Băng2019-09-18 17:09
 • #469: Khởi Nguyên2019-09-19 19:26
 • #470: Thí Nghiệm2019-09-19 19:26
 • #471: Thiếu Tiền2019-09-19 19:27
 • #472: Lông Cừu2019-09-19 19:27
 • #473: Tăng Lên2019-09-20 16:37
 • #474: Nóng Nảy2019-09-20 16:37
 • #475: Trù Bị2019-09-20 16:38
 • #476: Bắt Đầu2019-09-20 16:38
 • #477: Mộng Cảnh2019-09-21 17:44
 • #478: Đào Tẩu2019-09-21 17:44
 • #479: Lửng Mật2019-09-21 17:44
 • #480: Trở Về2019-09-21 17:44
 • #481: Đêm Khuya Nhà Ăn2019-09-22 18:24
 • #482: Quạ Đen2019-09-22 18:24
 • #483: Diễn Đàn2019-09-22 18:24
 • #484: Thử Nghiệm2019-09-22 18:25
 • #485: Hắc Thủ2019-09-23 17:25
 • #486: Ra Tay2019-09-23 17:25
 • #487: Kịch Tinh2019-09-23 17:26
 • #488: Ba Người2019-09-23 17:26
 • #489: Cầu Viện2019-09-24 16:58
 • #490: Hành Động2019-09-24 16:58
 • #491: Nguyền Rủa2019-09-24 16:58
 • #492: Quái Vật2019-09-24 16:58
 • #493: Tính Toán2019-09-25 20:25
 • #494: Ngộ Độc2019-09-25 20:25
 • #495: Thắng Lợi2019-09-25 20:25
 • #496: Dã Ngoại2019-09-25 20:25
 • #497: Vươn Mình2019-09-26 17:45
 • #498: Linh Ấn2019-09-26 17:45
 • #499: Hung Hăng2019-09-26 17:45
 • #500: Bạo Đầu2019-09-26 17:45
 • #501: Tập Kích2019-09-27 18:03
 • #502: Quái Vật2019-09-27 18:03
 • #503: Phản Phệ2019-09-27 18:03
 • #504: Kết Thúc2019-09-27 18:03
 • #505: Mới Món Ăn Mới2019-09-28 22:25
 • #506: Chấn Động2019-09-28 22:25
 • #507: Tiểu Đương Gia2019-09-28 22:26
 • #508: Hợp Tác2019-09-28 22:26
 • #509: Có Chuyện2019-09-29 19:00
 • #510: Cứu Người2019-09-29 19:00
 • #511: Cản Trở2019-09-29 19:00
 • #512: Xung Đột2019-09-29 19:00
 • #513: Thủ Đoạn2019-09-30 04:58
 • #514: Một Chiêu Giây2019-09-30 04:58
 • #515: Chuyện Sau2019-09-30 16:40
 • #516: Hôn Nhân2019-09-30 16:40
 • #517: Chủ Động2019-10-01 18:04
 • #518: Hàng Duy2019-10-01 18:04
 • #519: Xây Dựng2019-10-01 18:04
 • #520: Kinh Bạo2019-10-01 18:04
 • #521: Chọn Trường2019-10-02 18:14
 • #522: Trăm Thái2019-10-02 18:15
 • #523: Trắc Nghiệm2019-10-02 18:15
 • #524: Trúng Tuyển2019-10-02 18:15
 • #525: Đọc Diễn Văn2019-10-03 17:47
 • #526: Học Tập2019-10-03 17:47
 • #527: Nhân Vật Chính2019-10-03 17:47
 • #528: Thực Thần2019-10-03 17:47
 • #529: Xếp Hạng2019-10-04 17:14
 • #530: Đặc Chiêu2019-10-04 17:14
 • #531: Chuyện Cũ2019-10-04 17:14
 • #532: Gặp Mặt2019-10-04 17:14
 • #533: Phúc Địa2019-10-05 18:19
 • #534: Hải Dương2019-10-05 18:19
 • #535: Vương Giả2019-10-05 18:19
 • #536: Vây Xem2019-10-05 18:19
 • #537: Bão Táp2019-10-06 17:41
 • #538: Vẫn Lạc2019-10-06 17:41
 • #539: Phong Ấn2019-10-06 17:42
 • #540: Nhập Học2019-10-06 17:42
 • #541: Quái Đàm2019-10-07 18:18
 • #542: Chiêm Tinh2019-10-07 18:18
 • #543: Vết Rách2019-10-07 18:19
 • #544: Biến Hóa2019-10-07 18:19
 • #545: Phân Phát2019-10-08 18:56
 • #546: Ngả Bài2019-10-08 18:56
 • #547: Ẩn Giấu2019-10-08 18:56
 • #548: Ngoại Đạo2019-10-08 18:56
 • #549: Sứ Đồ2019-10-09 19:28
 • #550: Quyết Đấu2019-10-09 19:29
 • #551: Thành Thần2019-10-09 19:29
 • #552: Mô Hình2019-10-09 19:29
 • #553: Đến Tiếp Sau2019-10-10 21:20
 • #554: Chủ Thế Giới2019-10-10 21:20
 • #555: Thanh Trừ2019-10-10 21:21
 • #556: Tiệc Tối2019-10-10 21:21
 • #557: Che Chở2019-10-11 18:58
 • #558: Sáng Mù Mắt Chó2019-10-11 18:58
 • #559: Nghi Thức2019-10-11 18:58
 • #560: Sacryd2019-10-11 18:59
 • #561: Thay Thế2019-10-12 19:09
 • #562: Trường Học2019-10-12 19:10
 • #563: Manh Mối2019-10-12 19:10
 • #564: Săn Bắn2019-10-12 19:10
 • #565: Da Dê Cuốn2019-10-13 17:59
 • #566: Quỷ Quyệt2019-10-13 17:59
 • #567: Bảy Bất Tư Nghị2019-10-13 18:00
 • #568: Hội Ngộ2019-10-13 18:00
 • #569: Thỏa Thuận2019-10-14 17:22
 • #570: Khai Mạc2019-10-14 17:22
 • #571: Ba Tầng2019-10-14 17:23
 • #572: Phản Bội2019-10-14 17:23
 • #573: Cuồng Nhiệt2019-10-15 02:21
 • #574: Thiện Dùng2019-10-15 18:39
 • #575: Mặt Khác2019-10-15 18:39
 • #576: Thần Hàng2019-10-15 18:39
 • #577: Minh Hà Chi Nộ2019-10-16 21:21
 • #578: Vận Mệnh2019-10-16 21:21
 • #579: Điều Tra2019-10-16 21:22
 • #580: Báo Thù2019-10-16 21:22
 • #581: Tranh Tường2019-10-17 20:00
 • #582: Quang Huy Nữ Sĩ2019-10-17 20:00
 • #583: Hải Tặc2019-10-17 20:00
 • #584: Ngụy Thần2019-10-17 20:01
 • #585: Thu Phục2019-10-18 19:08
 • #586: Linh Chủ2019-10-18 19:08
 • #587: Đoạt Quyền2019-10-18 19:08
 • #588: Huyết Mạch2019-10-18 19:08
 • #589: Hàng Lâm2019-10-19 18:40
 • #590: Tử Vong2019-10-19 18:41
 • #591: Ứng Đối2019-10-19 18:41
 • #592: Thành Lập2019-10-19 18:41
 • #593: Tuyệt Vọng Thế Giới2019-10-25 20:46
 • #594: Maximillion2019-10-25 20:46
 • #595: Ôn Dịch Chi Thành2019-10-25 20:46
 • #596: Biến Mất2019-10-25 20:46
 • #597: Lựa Chọn2019-10-25 20:46
 • #598: Người Lây2019-10-25 20:47
 • #599: Cứu Viện2019-10-25 20:47
 • #600: Bạo Quân2019-10-25 20:47
 • #601: Mới Hành Trình2019-10-25 20:47
 • #602: Trò Chơi2019-10-25 20:47
 • #603: Trải Nghiệm2019-10-25 20:47
 • #604: Phương Đông2019-10-25 20:47
 • #605: Yêu Ma Quỷ Quái2019-10-25 20:48
 • #606: Ác Khuyển2019-10-25 20:48
 • #607: Thảo Yêu2019-10-25 20:48
 • #608: Tiên2019-10-25 20:48
 • #609: Kinh Biến2019-10-25 20:48
 • #610: Túc Chủ Mới2019-10-25 20:48
 • #611: Qua Loa2019-10-25 20:48
 • #612: Pháp Khí Cùng Quỷ Vật2019-10-25 20:49
 • #613: Địa Phủ2019-10-25 20:49
 • #614: La Phong2019-10-25 20:49
 • #615: Bắt Giữ2019-10-25 20:49
 • #616: Giao Phó2019-10-25 20:49
 • #617: Tăng Lên2019-10-28 01:41
 • #618: Ma Hóa2019-10-28 01:42
 • #619: Truy Kích2019-10-28 01:42
 • #620: Đánh Gục2019-10-28 01:42
 • #621: Núi Hoang2019-10-28 01:42
 • #622: Luyện Đan2019-10-28 01:42
 • #623: Đạo Đan2019-10-28 01:42
 • #624: Pháp Nhãn2019-10-28 01:43
 • #625: Thi Giải Cùng Vũ Hóa2019-10-29 00:12
 • #626: Quỷ Đan2019-10-29 00:12
 • #627: Xuất Sư2019-10-29 00:13
 • #628: Hồ Sơ2019-10-29 00:13
 • #629: Tương Liễu2019-10-29 17:48
 • #630: Yêu Thụ2019-10-29 17:48
 • #631: Cây Liễu2019-10-29 17:48
 • #632: Chỗ Yếu2019-10-29 17:49
 • #633: Pháp Tướng2019-10-30 18:31
 • #634: Trường Dương2019-10-30 18:31
 • #635: Thường Dương2019-10-30 18:31
 • #636: Thâm Uyên2019-10-30 18:31
 • #637: Đại Chiến2019-10-31 18:24
 • #638: Vũ Hóa2019-10-31 18:24
 • #639: Xuyên Qua2019-10-31 18:24
 • #640: Chứng Kiến2019-10-31 18:24
 • #641: Thần Tích2019-11-01 18:01
 • #642: Thượng Cổ Tà Nhãn2019-11-01 18:01
 • #643: Cầu Nguyện2019-11-01 18:01
 • #644: Vụ Án2019-11-01 18:02
 • #645: Gặp Mặt2019-11-02 16:53
 • #646: Trùng Hợp2019-11-02 16:53
 • #647: Cạm Bẫy2019-11-02 16:53
 • #648: Thay Thế2019-11-02 16:53
 • #649: Ba Đầu2019-11-04 23:41
 • #650: Trực Tiếp Điều Tra2019-11-04 23:41
 • #651: Tà Vật2019-11-04 23:41
 • #652: Vận Rủi Bói Toán2019-11-04 23:41
 • #653: Thần Dụ2019-11-04 23:41
 • #654: Điên Cuồng2019-11-04 23:42
 • #655: Lên Cấp2019-11-04 23:42
 • #656: Cạm Bẫy2019-11-05 19:16
 • #657: Kiềm Chế2019-11-05 19:16
 • #658: Lên Cấp2019-11-05 19:16
 • #659: Chuyển Sinh2019-11-06 17:46
 • #660: Quyến Tộc2019-11-06 17:47
 • #661: Đi Săn2019-11-06 17:47
 • #662: Dây Chuyền2019-11-10 18:28
 • #663: Mặt Trăng Tím2019-11-10 18:28
 • #664: Nguyền Rủa2019-11-10 18:29
 • #665: Khế Ước2019-11-10 18:29
 • #666: Giao Dịch2019-11-10 18:29
 • #667: Dơi2019-11-10 18:30
 • #668: Gián Điệp2019-11-10 18:30
 • #669: Điều Tra2019-11-10 18:30
 • #670: Đề Cử2019-11-10 18:30
 • #671: Kiểm Tra2019-11-10 18:30
 • #672: Thiên Tài2019-11-10 18:31
 • #673: Thăm Dò2019-11-10 18:31
 • #674: Tiểu Thuyết2019-11-13 00:35
 • #675: Hí Mệnh Sư2019-11-13 00:35
 • #676: Kỵ Sĩ2019-11-13 00:36
 • #677: Trạng Thái Lỏng Kim Loại2019-11-13 00:36
 • #678: Hí Mệnh2019-11-13 00:36
 • #679: Thành Công2019-11-13 00:36
 • #680: Tự Nhiên2019-11-14 23:03
 • #681: Lý Niệm2019-11-14 23:03
 • #682: Xung Đột2019-11-14 23:03
 • #683: Tặng Lại2019-11-14 23:04
 • #684: Ôn Hòa2019-11-14 23:04
 • #685: Thú Tai2019-11-14 23:04
 • #686: Nộp Lên2019-11-14 23:04
 • #687: U Năng2019-11-14 23:04
 • #688: Càn Quét2019-11-15 19:49
 • #689: Số Mệnh2019-11-15 19:49
 • #690: Diệt Quốc2019-11-15 19:49
 • #691: Chế Tạo2019-11-17 09:36
 • #692: Đàm Phán Vỡ Tan2019-11-17 09:37
 • #693: Chống Cự2019-11-17 09:37
 • #694: U Linh2019-11-17 09:37
 • #695: Phán Định2019-11-17 09:37
 • #696: Về Nhà2019-11-17 16:24
 • #697: Thứ Sáu2019-11-18 18:05
 • #698: Tiên Đoán2019-11-18 18:05
 • #699: Nghịch Phản2019-11-18 18:06
 • #700: Nghênh Chiến2019-11-19 18:05
 • #701: Hợp Kích2019-11-19 18:05
 • #702: Nổ Lô2019-11-19 18:05
 • #703: Lộ Ra Ánh Sáng2019-11-20 17:51
 • #704: Phi Thăng2019-11-20 17:51
 • #705: Chi Phối2019-11-20 17:51
 • #706: Bát Giai2019-11-21 17:45
 • #707: Kết Minh2019-11-21 17:45
 • #708: Chư Thần2019-11-21 17:45
 • #709: Phá Nát2019-11-22 17:48
 • #710: Nhà Ga2019-11-22 17:49
 • #711: Ngạc Nhiên Nghi Ngờ2019-11-22 17:49
 • #712: Ác Đấu2019-11-23 19:44
 • #713: Quyết Chiến2019-11-23 19:44
 • #714: Hóa Thân Chi Chiến2019-11-23 19:44
 • #715: Chân Thân Chi Chiến2019-11-24 17:49
 • #716: Tiêu Hóa2019-11-24 17:49
 • #717: Thuyền Cứu Nạn2019-11-24 17:49
 • #718: Vũ Hóa Tiên2019-11-25 17:45
 • #719: Dê Bò2019-11-25 17:45
 • #720: Cử Thí2019-11-25 17:45
 • #721: Linh Dị2019-11-26 19:56
 • #722: Quỷ Cuốn2019-11-26 19:56
 • #723: Phi Kiếm2019-11-26 19:57
 • #724: Bảo Đảm2019-11-27 18:37
 • #725: Cửu Giai2019-11-27 18:37
 • #726: Thâm Uyên2019-11-27 18:38
 • #727: Hiểu Biết2019-11-28 18:45
 • #728: Kết Cấu2019-11-28 18:45
 • #729: Phi Thăng2019-11-28 18:45
 • #730: Báo Thù2019-11-29 18:17
 • #731: Báo Được2019-11-29 18:17
 • #732: Săn Ma2019-11-29 18:17
 • #733: Hàng Lâm2019-12-04 07:59
 • #734: Du Lịch2019-12-04 07:59
 • #735: Người Ngoài Thôn2019-12-04 07:59
 • #736: Truyền Đạo2019-12-04 07:59
 • #737: Phát Hiện2019-12-04 07:59
 • #738: Mạo Hiểm2019-12-04 07:59
 • #739: Long Duệ2019-12-04 07:59
 • #740: Bắc Cảnh2019-12-04 08:00
 • #741: Chớp Mắt Vạn Năm2019-12-04 08:00
 • #742: Tạo Vật Chủ2019-12-04 08:00
 • #743: Kiềm Chế2019-12-04 08:00
 • #744: Hiểu Ra2019-12-04 08:00
 • #745: Đồng Thoại2019-12-04 08:00
 • #746: Cố Sự2019-12-05 07:45
 • #747: Đóng Băng2019-12-05 07:45
 • #748: Ước Định2019-12-05 07:45
 • #749: Báo Thù2019-12-05 07:45
 • #750: Chìa Khoá2019-12-05 19:04
 • #751: Trao Đổi2019-12-06 17:22
 • #752: Xuất Kích2019-12-06 17:22
 • #753: Thôn Phệ2019-12-06 17:22
 • #754: Thất Tông Tội2019-12-07 17:39
 • #755: Hiến Tế2019-12-07 17:39
 • #756: Chúa Tể2019-12-07 17:39
 • #757: Đại Chiến2019-12-08 17:14
 • #758: Bản Thể2019-12-08 17:14
 • #759: Tạo Vật Chủ (Ngụy)2019-12-08 17:14
 • #760: Truyền Đạo2019-12-09 17:14
 • #761: Trái Cây2019-12-09 17:14
 • #762: Diệt Thế2019-12-09 17:14
 • #763: Trùng Tộc Quật Khởi2019-12-10 17:35
 • #764: Tìm Đường Chết2019-12-10 17:35
 • #765: Hỗn Huyết2019-12-10 17:35
 • #766: Phản Kháng2019-12-11 17:12
 • #767: Mộng Cảnh2019-12-11 17:12
 • #768: Cô Đơn2019-12-11 17:12
 • #769: Hasaker2019-12-12 18:06
 • #770: Chuyển Thế2019-12-12 18:07
 • #771: Lão Binh2019-12-12 18:07
 • #772: Đọc Sách2019-12-13 17:38
 • #773: Quỷ Kế2019-12-13 17:38
 • #774: Thành Công2019-12-13 17:39
 • #775: Truyền Kỳ2019-12-14 16:57
 • #776: Di Tích2019-12-14 16:57
 • #777: Thử Luyện2019-12-14 16:58
 • #778: Nhiễu Đường2019-12-15 18:18
 • #779: Cường Sát2019-12-15 18:18
 • #780: Tân Vương2019-12-15 18:18
 • #781: Thiếu Nữ2019-12-17 05:25
 • #782: Ma Pháp2019-12-17 05:25
 • #783: Mục Tiêu2019-12-17 05:26
 • #784: Trận Chiến Đầu Tiên2019-12-17 05:26
 • #785: Ma Võng2019-12-17 16:40
 • #786: Phát Triển2019-12-17 16:40
 • #787: Pháp Sư Tháp2019-12-18 17:59
 • #788: Diệt Sạch2019-12-18 18:00
 • #789: Học Đồ2019-12-18 18:00
 • #790: Khiêu Chiến2019-12-19 17:36
 • #791: Tiễn Đưa2019-12-19 17:36
 • #792: Hôn Lễ2019-12-19 17:36
 • #793: Thảo Nguyên Cùng Thi Quỷ2019-12-20 17:45
 • #794: Ba Tầng2019-12-20 17:45
 • #795: Cấm Chú2019-12-20 17:45
 • #796: Khai Quật2019-12-21 17:49
 • #797: Cắt Đứt2019-12-21 17:49
 • #798: Minh Thổ2019-12-21 17:49
 • #799: Thi Quỷ2019-12-22 18:33
 • #800: Cấp Sáu2019-12-22 18:34
 • #801: Vấn An2019-12-22 18:34
 • #802: Vu Yêu Vương2019-12-23 17:59
 • #803: Huy Hoàng2019-12-23 17:59
 • #804: Mười Ba2019-12-23 18:00
 • #805: Trong Mộng2019-12-27 08:50
 • #806: Cảm Hoá2019-12-27 08:50
 • #807: Tầng Bảy2019-12-27 08:50
 • #808: Thành Thần2019-12-27 08:51
 • #809: Tinh Giới2019-12-27 08:51
 • #810: Minh Vương2019-12-27 08:51
 • #811: Đất Hoang Thế Giới2019-12-27 08:51
 • #812: Giáo Đình2019-12-27 08:51
 • #813: Huyết Mạch2019-12-27 08:52
 • #814: Đại Thời Đại2019-12-27 08:52
 • #815: Jenny2019-12-27 08:52
 • #816: Dị Thường2019-12-27 17:08
 • #817: Thánh Ngân2019-12-28 17:43
 • #818: Nhãn Cầu2019-12-28 17:43
 • #819: Phương Án2019-12-28 17:43
 • #820: Hắc Thị2019-12-29 17:32
 • #821: Đối Thủ2019-12-29 17:32
 • #822: Tụ Hội2019-12-29 17:32
 • #823: Xe Lửa2020-01-01 18:29
 • #824: Bí Cảnh2020-01-01 18:29
 • #825: Nổ Tung2020-01-01 18:29
 • #826: Căn Nguyên2020-01-01 18:29
 • #827: Ô Nhiễm2020-01-01 18:29
 • #828: Nhà Lịch Sử Học2020-01-01 18:29
 • #829: Nguyệt Chi Nặc Giả2020-01-01 18:29
 • #830: Cửa Hàng2020-01-01 18:29
 • #831: Giao Lưu2020-01-01 18:30
 • #832: Thần Hàng2020-01-02 17:39
 • #833: Hoang Mang2020-01-02 17:39
 • #834: Hiện Ra2020-01-02 17:39
 • #835: Người Thực Vật2020-01-03 17:28
 • #836: Tử Thần2020-01-03 17:28
 • #837: Hơi Nước Thời Đại2020-01-03 17:28
 • #838: Thập Giai2020-01-04 18:50
 • #839: Chiến Tranh2020-01-04 18:51
 • #840: Chân Thực Đại Lục2020-01-04 18:51
 • #841: Hắc Sa Hà2020-01-05 17:43
 • #842: Liên Hợp2020-01-05 17:43
 • #843: Điên Rồi2020-01-05 17:43
 • #844: Akamto2020-01-06 18:13
 • #845: Thủ Bí2020-01-06 18:13
 • #846: Tìm Đường Chết2020-01-06 18:13
 • #847: Bí Ẩn2020-01-07 17:17
 • #848: Chiến Cờ2020-01-07 17:17
 • #849: Thiết Tưởng2020-01-07 17:18
 • #850: Thực Tiễn2020-01-08 17:38
 • #851: Tập Kích2020-01-08 17:38
 • #852: Hủy Diệt2020-01-08 17:38
 • #853: Trầm Mặc2020-01-09 17:32
 • #854: Tìm Tới2020-01-09 17:33
 • #855: Lịch Sử Chính Văn2020-01-09 17:33
 • #856: Ngăn Chặn2020-01-10 17:46
 • #857: Hai Mươi Năm2020-01-10 17:46
 • #858: Cứu Thế Chủ2020-01-10 17:46
 • #859: Chảy Ngược2020-01-11 17:19
 • #860: Đại Kết Cục2020-01-11 17:19
[Total: 1   Average: 5/5]

Related posts

Vũ Khí Bóng Đêm 5 : Linh Hồn Lạc

THUYS♥️

Vũ Thần Thiên Hạ

TiKay

Phi Kiếm Vấn Đạo

TiKay

Leave a Reply