Huyền Huyễn

Siêu Phàm Lê Minh

Xuyên qua sau đó mới phát hiện, phương đông có linh khí thức tỉnh, phương tây có chư thần lê minh.

Hơi nước đại pháo cùng thần bí va chạm, phương tây siêu phàm dần dần thức tỉnh.

( nổ tung đại sư ) + ( hơi nước chuyên gia ) = ( cơ giới đại sư )

( chú pháp sư ) + ( kiếm sĩ ) = ( chú kiếm sĩ )

Đủ loại tiến giai, chuyển chức cùng nghề nghiệp bí ẩn, còn có vĩnh viễn không có điểm dừng thăm dò.

Khi phương tây thần bí dần dần triển khai, cổ lão các thần dần dần thức tỉnh, một cái tràn ngập cảm giác mới mẻ thế giới ở Suru trước mặt dần dần mở màn.

Cựu thần thức tỉnh, tân thần quật khởi, người bình thường nên làm gì? Cũng còn tốt ta có bảng thuộc tính!

cấp bậc:
nhất giai ‘Siêu phàm’
nhị giai ‘Tinh anh’
tam giai ‘Chuyên gia’
tứ giai ‘Đại sư’
ngũ giai “ truyền thuyết “
lục giai” thần thoại “
thần linh

1.( trợ tế ) – 2.( mục sư ) – 3.( giáo chủ ) – 4.( Đại giáo chủ ) – 5.( Hồng Bào đại giáo chủ ) – 6.( giáo hoàng )
1.( trợ tế ) – 2.( mục sư ) – 3.( giáo chủ ) – 4.( Đại giáo chủ ) – 5.( Khinh nhờn tế ti )
1.( tử linh ) – 2.( ác linh ) – 3.( Hung linh ) – 4.( Tà linh ) – 5.( linh hồn kẻ thu gặt ) – 6.( ? )
1.( Khế Ma giả ) – 2.( Liệp Ma nhân ) – 3.( Liệp Ma chuyên gia ) – 4.( Liệp Ma đại sư) – – 6.( Thần Chi thủ vệ)
1.( Thi Cơ ) – 2.( nữ yêu ) – 3.( Vu Yêu ) – 4.( ? ? ? ) – 5.( Bất Tử giả vương giả )
1.( Linh Môi ) – 2.( Thần Bí học giả ) – 3.( Kỳ Thuật sư ) – 4.( Tạo Mộng đại sư ) – 5.( Lữ Pháp sư )
1.( Linh Môi ) – 2.( Thần Bí học giả ) – 3.( thần bí chuyên gia ) – 4.( thần bí đại sư )
1.( binh lính ) – 2.( Đấu giả ) – 3.( Cách đấu gia ) – 4.( Cách Đấu đại sư )
1.( binh lính ) – 2.( Du Đãng giả ) – 3.( Ảnh võ sĩ ) – 4.( Thứ Nguyên Hành Giả )
1.( binh lính ) – 2.( hỏa pháo thủ ) – 3.( thuốc nổ chuyên gia ) – 4.( nổ tung đại sư )
1.( binh lính ) – 2.( Du kỵ binh ) – 3.( kỵ sĩ ) – 4.( Ám Dạ kỵ sĩ )
1.( binh lính ) – 2.( Du kỵ binh ) – 3.( kỵ sĩ ) – 4.( trọng trang kỵ sĩ )
1.( binh lính ) – 2. ( Thương Đấu giả ) – 3.( súng pháo chuyên gia )
1.( học đồ ) – 2.( huyền bí học giả ) – 3.( Ảo Thuật sư ) – 4.( Đại Áo Thuật sư ) – 5.( Áo Năng thi pháp giả )
1.( chăn nuôi người ) – 2.( Mục Lang nhân ) – 3.( Mục Thú nhân ) – 4.( ??? ) – 5.( Mục Long nhân )
1.( học đồ ) – 2.( luyện kim sư ) – 3.( luyện kim chuyên gia ) – 4.( luyện kim đại sư )
1.( học đồ ) – 2.( quyền đấu sĩ ) – 3.( võ tăng ) – 4.( quyền pháp đại sư )
1.( học đồ ) – 2.( Ách Vận giả ) – 3.( Tử Linh pháp sư ) – 4.( )
1.( đạo tặc ) – 2.( sát thủ ) – 3.( thích khách ) – 4.( )
1.( binh lính ) – 2.( chiến sĩ ) – 3.( long chi dũng sĩ )
1.( binh lính ) – 2.( Đồ đằng ) – …
1.( binh lính ) – 2.( kiếm sĩ ) – …
1.( binh lính ) – 2.( đấu khí sĩ )
1.( học đồ ) – 2.( chú pháp sư ) – 3. ( )
1.( học đồ ) – 2.( không cháy người )
1.( Ảnh Phược giả ) – …
1.( Druid ) – …
1.( Vu y ) – …

Nguồn: tangthuvien


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

  •  Văn Sao Công
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi

TiKay

Võ Cực Thần Vương

TiKay

Độc Tôn Tam Giới

TiKay

Hệ Thống Siêu Cấp Tông Môn

TiKay

Tuyệt Thế Nguyên Tôn

TiKay

Ma Đạo Tổ Sư

THUYS♥️

Leave a Reply