Huyền Huyễn Trọng Sinh

Yêu Thần Ký

Yêu Thần vừa ra, ai dám tranh phong.

Mạnh nhất Yêu Linh sư Nhiếp Ly bởi vì một quyển thần bí thời không Yêu Linh Chi Thư trùng sinh còn trẻ thời đại, tu luyện mạnh nhất công pháp, mạnh nhất Yêu Linh chi lực, đặt chân võ đạo đỉnh phong!

Kiếp trước cừu nhân, toàn bộ thanh toán.

Nếu như trùng sinh, ở kiếp này ta chính là Chúa Tể hết thảy Chúng Thần Chi Vương, lại để cho hết thảy đều tại ta dưới chân ở ẩn run rẩy a.

Converter: DarkHero

Nguồn: Truyện CV


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • yeu-than-ky-chuong-0001.mp32018-10-25 04:11
 • yeu-than-ky-chuong-0002.mp32018-10-25 04:12
 • yeu-than-ky-chuong-0003.mp32018-10-25 04:12
 • yeu-than-ky-chuong-0004.mp32018-10-25 04:13
 • yeu-than-ky-chuong-0005.mp32018-10-25 04:13
 • yeu-than-ky-chuong-0006.mp32018-10-25 04:13
 • yeu-than-ky-chuong-0007.mp32018-10-25 04:14
 • yeu-than-ky-chuong-0008.mp32018-10-25 04:14
 • yeu-than-ky-chuong-0009.mp32018-10-25 04:14
 • yeu-than-ky-chuong-0010.mp32018-10-25 04:15
 • yeu-than-ky-chuong-0011.mp32018-10-25 04:15
 • yeu-than-ky-chuong-0012.mp32018-10-25 04:15
 • yeu-than-ky-chuong-0013.mp32018-10-25 04:16
 • yeu-than-ky-chuong-0014.mp32018-10-25 04:16
 • yeu-than-ky-chuong-0015.mp32018-10-25 04:16
 • yeu-than-ky-chuong-0016.mp32018-10-25 04:17
 • yeu-than-ky-chuong-0017.mp32018-10-25 04:17
 • yeu-than-ky-chuong-0018.mp32018-10-25 04:17
 • yeu-than-ky-chuong-0019.mp32018-10-25 04:17
 • yeu-than-ky-chuong-0020.mp32018-10-25 04:18
 • yeu-than-ky-chuong-0021.mp32018-10-25 04:18
 • yeu-than-ky-chuong-0022.mp32018-10-25 04:18
 • yeu-than-ky-chuong-0023.mp32018-10-25 04:19
 • yeu-than-ky-chuong-0024.mp32018-10-25 04:19
 • yeu-than-ky-chuong-0025.mp32018-10-25 04:20
 • yeu-than-ky-chuong-0026.mp32018-10-25 04:20
 • yeu-than-ky-chuong-0027.mp32018-10-25 04:21
 • yeu-than-ky-chuong-0028.mp32018-10-25 04:21
 • yeu-than-ky-chuong-0029.mp32018-10-25 04:21
 • yeu-than-ky-chuong-0030.mp32018-10-25 04:22
 • yeu-than-ky-chuong-0031.mp32018-10-25 04:22
 • yeu-than-ky-chuong-0032.mp32018-10-25 04:22
 • yeu-than-ky-chuong-0033.mp32018-10-25 04:23
 • yeu-than-ky-chuong-0034.mp32018-10-25 04:23
 • yeu-than-ky-chuong-0035.mp32018-10-25 04:24
 • yeu-than-ky-chuong-0036.mp32018-10-25 04:24
 • yeu-than-ky-chuong-0037.mp32018-10-25 04:24
 • yeu-than-ky-chuong-0038.mp32018-10-25 04:25
 • yeu-than-ky-chuong-0039.mp32018-10-25 04:25
 • yeu-than-ky-chuong-0040.mp32018-10-25 04:25
 • yeu-than-ky-chuong-0041.mp32018-10-25 04:26
 • yeu-than-ky-chuong-0042.mp32018-10-25 04:26
 • yeu-than-ky-chuong-0043.mp32018-10-25 04:26
 • yeu-than-ky-chuong-0044.mp32018-10-25 04:27
 • yeu-than-ky-chuong-0045.mp32018-10-25 04:27
 • yeu-than-ky-chuong-0046.mp32018-10-25 04:27
 • yeu-than-ky-chuong-0047.mp32018-10-25 04:27
 • yeu-than-ky-chuong-0048.mp32018-10-25 04:28
 • yeu-than-ky-chuong-0049.mp32018-10-25 04:28
 • yeu-than-ky-chuong-0050.mp32018-10-25 04:28
 • yeu-than-ky-chuong-0051.mp32018-10-25 04:28
 • yeu-than-ky-chuong-0052.mp32018-10-25 04:29
 • yeu-than-ky-chuong-0053.mp32018-10-25 04:29
 • yeu-than-ky-chuong-0054.mp32018-10-25 04:29
 • yeu-than-ky-chuong-0055.mp32018-10-25 04:29
 • yeu-than-ky-chuong-0056.mp32018-10-25 04:30
 • yeu-than-ky-chuong-0057.mp32018-10-25 04:30
 • yeu-than-ky-chuong-0058.mp32018-10-25 04:30
 • yeu-than-ky-chuong-0059.mp32018-10-25 04:31
 • yeu-than-ky-chuong-0060.mp32018-10-25 04:31
 • yeu-than-ky-chuong-0061.mp32018-10-25 04:31
 • yeu-than-ky-chuong-0062.mp32018-10-25 04:31
 • yeu-than-ky-chuong-0063.mp32018-10-25 04:32
 • yeu-than-ky-chuong-0064.mp32018-10-25 04:32
 • yeu-than-ky-chuong-0065.mp32018-10-25 04:32
 • yeu-than-ky-chuong-0066.mp32018-10-25 04:33
 • yeu-than-ky-chuong-0067.mp32018-10-25 04:33
 • yeu-than-ky-chuong-0068.mp32018-10-25 04:33
 • yeu-than-ky-chuong-0069.mp32018-10-25 04:33
 • yeu-than-ky-chuong-0070.mp32018-10-25 04:34
 • yeu-than-ky-chuong-0071.mp32018-10-25 04:34
 • yeu-than-ky-chuong-0072.mp32018-10-25 04:34
 • yeu-than-ky-chuong-0073.mp32018-10-25 04:34
 • yeu-than-ky-chuong-0074.mp32018-10-25 04:34
 • yeu-than-ky-chuong-0075.mp32018-10-25 04:35
 • yeu-than-ky-chuong-0076.mp32018-10-25 04:35
 • yeu-than-ky-chuong-0077.mp32018-10-25 04:35
 • yeu-than-ky-chuong-0078.mp32018-10-25 04:35
 • yeu-than-ky-chuong-0079.mp32018-10-25 04:36
 • yeu-than-ky-chuong-0080.mp32018-10-25 04:36
 • yeu-than-ky-chuong-0081.mp32018-10-25 04:36
 • yeu-than-ky-chuong-0082.mp32018-10-25 04:37
 • yeu-than-ky-chuong-0083.mp32018-10-25 04:37
 • yeu-than-ky-chuong-0084.mp32018-10-25 04:37
 • yeu-than-ky-chuong-0085.mp32018-10-25 04:38
 • yeu-than-ky-chuong-0086.mp32018-10-25 04:38
 • yeu-than-ky-chuong-0087.mp32018-10-25 04:38
 • yeu-than-ky-chuong-0088.mp32018-10-25 04:38
 • yeu-than-ky-chuong-0089.mp32018-10-25 04:39
 • yeu-than-ky-chuong-0090.mp32018-10-25 04:39
 • yeu-than-ky-chuong-0091.mp32018-10-25 04:39
 • yeu-than-ky-chuong-0092.mp32018-10-25 04:39
 • yeu-than-ky-chuong-0093.mp32018-10-25 04:40
 • yeu-than-ky-chuong-0094.mp32018-10-25 04:40
 • yeu-than-ky-chuong-0095.mp32018-10-25 04:40
 • yeu-than-ky-chuong-0096.mp32018-10-25 04:40
 • yeu-than-ky-chuong-0097.mp32018-10-25 04:40
 • yeu-than-ky-chuong-0098.mp32018-10-25 04:41
 • yeu-than-ky-chuong-0099.mp32018-10-25 04:41
 • yeu-than-ky-chuong-0100.mp32018-10-25 04:41
 • yeu-than-ky-chuong-0101.mp32018-10-25 04:42
 • yeu-than-ky-chuong-0102.mp32018-10-25 04:42
 • yeu-than-ky-chuong-0103.mp32018-10-25 04:43
 • yeu-than-ky-chuong-0104.mp32018-10-25 04:43
 • yeu-than-ky-chuong-0105.mp32018-10-25 04:43
 • yeu-than-ky-chuong-0106.mp32018-10-25 04:43
 • yeu-than-ky-chuong-0107.mp32018-10-25 04:44
 • yeu-than-ky-chuong-0108.mp32018-10-25 04:44
 • yeu-than-ky-chuong-0109.mp32018-10-25 04:44
 • yeu-than-ky-chuong-0110.mp32018-10-25 04:44
 • yeu-than-ky-chuong-0111.mp32018-10-25 04:45
 • yeu-than-ky-chuong-0112.mp32018-10-25 04:45
 • yeu-than-ky-chuong-0113.mp32018-10-25 04:45
 • yeu-than-ky-chuong-0114.mp32018-10-25 04:46
 • yeu-than-ky-chuong-0115.mp32018-10-25 04:46
 • yeu-than-ky-chuong-0116.mp32018-10-25 04:46
 • yeu-than-ky-chuong-0117.mp32018-10-25 04:47
 • yeu-than-ky-chuong-0118.mp32018-10-25 04:47
 • yeu-than-ky-chuong-0119.mp32018-10-25 04:48
 • yeu-than-ky-chuong-0120.mp32018-10-25 04:48
 • yeu-than-ky-chuong-0121.mp32018-10-25 04:48
 • yeu-than-ky-chuong-0122.mp32018-10-25 04:49
 • yeu-than-ky-chuong-0123.mp32018-10-25 04:49
 • yeu-than-ky-chuong-0124.mp32018-10-25 04:49
 • yeu-than-ky-chuong-0125.mp32018-10-25 04:50
 • yeu-than-ky-chuong-0126.mp32018-10-25 04:50
 • yeu-than-ky-chuong-0127.mp32018-10-25 04:50
 • yeu-than-ky-chuong-0128.mp32018-10-25 04:50
 • yeu-than-ky-chuong-0129.mp32018-10-25 04:51
 • yeu-than-ky-chuong-0130.mp32018-10-25 04:51
 • yeu-than-ky-chuong-0131.mp32018-10-25 04:51
 • yeu-than-ky-chuong-0132.mp32018-10-25 04:52
 • yeu-than-ky-chuong-0133.mp32018-10-25 04:52
 • yeu-than-ky-chuong-0134.mp32018-10-25 04:52
 • yeu-than-ky-chuong-0135.mp32018-10-25 04:53
 • yeu-than-ky-chuong-0136.mp32018-10-25 04:53
 • yeu-than-ky-chuong-0137.mp32018-10-25 04:53
 • yeu-than-ky-chuong-0138.mp32018-10-25 04:53
 • yeu-than-ky-chuong-0139.mp32018-10-25 04:54
 • yeu-than-ky-chuong-0140.mp32018-10-25 04:54
 • yeu-than-ky-chuong-0141.mp32018-10-25 04:54
 • yeu-than-ky-chuong-0142.mp32018-10-25 04:54
 • yeu-than-ky-chuong-0143.mp32018-10-25 04:55
 • yeu-than-ky-chuong-0144.mp32018-10-25 04:55
 • yeu-than-ky-chuong-0145.mp32018-10-25 04:55
 • yeu-than-ky-chuong-0146.mp32018-10-25 04:56
 • yeu-than-ky-chuong-0147.mp32018-10-25 04:56
 • yeu-than-ky-chuong-0148.mp32018-10-25 04:56
 • yeu-than-ky-chuong-0149.mp32018-10-25 04:56
 • yeu-than-ky-chuong-0150.mp32018-10-25 04:57
 • yeu-than-ky-chuong-0151.mp32018-10-25 04:57
 • yeu-than-ky-chuong-0152.mp32018-10-25 04:57
 • yeu-than-ky-chuong-0153.mp32018-10-25 04:58
 • yeu-than-ky-chuong-0154.mp32018-10-25 04:58
 • yeu-than-ky-chuong-0155.mp32018-10-25 04:58
 • yeu-than-ky-chuong-0156.mp32018-10-25 04:59
 • yeu-than-ky-chuong-0157.mp32018-10-25 04:59
 • yeu-than-ky-chuong-0158.mp32018-10-25 04:59
 • yeu-than-ky-chuong-0159.mp32018-10-25 04:59
 • yeu-than-ky-chuong-0160.mp32018-10-25 05:00
 • yeu-than-ky-chuong-0161.mp32018-10-25 05:00
 • yeu-than-ky-chuong-0162.mp32018-10-25 05:00
 • yeu-than-ky-chuong-0163.mp32018-10-25 05:00
 • yeu-than-ky-chuong-0164.mp32018-10-25 05:01
 • yeu-than-ky-chuong-0165.mp32018-10-25 05:01
 • yeu-than-ky-chuong-0166.mp32018-10-25 05:01
 • yeu-than-ky-chuong-0167.mp32018-10-25 05:01
 • yeu-than-ky-chuong-0168.mp32018-10-25 05:02
 • yeu-than-ky-chuong-0169.mp32018-10-25 05:02
 • yeu-than-ky-chuong-0170.mp32018-10-25 05:03
 • yeu-than-ky-chuong-0171.mp32018-10-25 05:03
 • yeu-than-ky-chuong-0172.mp32018-10-25 05:03
 • yeu-than-ky-chuong-0173.mp32018-10-25 05:04
 • yeu-than-ky-chuong-0174.mp32018-10-25 05:04
 • yeu-than-ky-chuong-0175.mp32018-10-25 05:05
 • yeu-than-ky-chuong-0176.mp32018-10-25 05:05
 • yeu-than-ky-chuong-0177.mp32018-10-25 05:05
 • yeu-than-ky-chuong-0178.mp32018-10-25 05:06
 • yeu-than-ky-chuong-0179.mp32018-10-25 05:06
 • yeu-than-ky-chuong-0180.mp32018-10-25 05:06
 • yeu-than-ky-chuong-0181.mp32018-10-25 05:06
 • yeu-than-ky-chuong-0182.mp32018-10-25 05:07
 • yeu-than-ky-chuong-0183.mp32018-10-25 05:07
 • yeu-than-ky-chuong-0184.mp32018-10-25 05:07
 • yeu-than-ky-chuong-0185.mp32018-10-25 05:08
 • yeu-than-ky-chuong-0186.mp32018-10-25 05:08
 • yeu-than-ky-chuong-0187.mp32018-10-25 05:08
 • yeu-than-ky-chuong-0188.mp32018-10-25 05:09
 • yeu-than-ky-chuong-0189.mp32018-10-25 05:09
 • yeu-than-ky-chuong-0190.mp32018-10-25 05:09
 • yeu-than-ky-chuong-0191.mp32018-10-25 05:10
 • yeu-than-ky-chuong-0192.mp32018-10-25 05:10
 • yeu-than-ky-chuong-0193.mp32018-10-25 05:10
 • yeu-than-ky-chuong-0194.mp32018-10-25 05:11
 • yeu-than-ky-chuong-0195.mp32018-10-25 05:11
 • yeu-than-ky-chuong-0196.mp32018-10-25 05:11
 • yeu-than-ky-chuong-0197.mp32018-10-25 05:12
 • yeu-than-ky-chuong-0198.mp32018-10-25 05:12
 • yeu-than-ky-chuong-0199.mp32018-10-25 05:12
 • yeu-than-ky-chuong-0200.mp32018-10-25 05:12
 • yeu-than-ky-chuong-0201.mp32018-10-25 05:13
 • yeu-than-ky-chuong-0202.mp32018-10-25 05:13
 • yeu-than-ky-chuong-0203.mp32018-10-25 05:13
 • yeu-than-ky-chuong-0204.mp32018-10-25 05:14
 • yeu-than-ky-chuong-0205.mp32018-10-25 05:14
 • yeu-than-ky-chuong-0206.mp32018-10-25 05:14
 • yeu-than-ky-chuong-0207.mp32018-10-25 05:15
 • yeu-than-ky-chuong-0208.mp32018-10-25 05:15
 • yeu-than-ky-chuong-0209.mp32018-10-25 05:15
 • yeu-than-ky-chuong-0210.mp32018-10-25 05:16
 • yeu-than-ky-chuong-0211.mp32018-10-25 05:16
 • yeu-than-ky-chuong-0212.mp32018-10-25 05:16
 • yeu-than-ky-chuong-0213.mp32018-10-25 05:16
 • yeu-than-ky-chuong-0214.mp32018-10-25 05:17
 • yeu-than-ky-chuong-0215.mp32018-10-25 05:17
 • yeu-than-ky-chuong-0216.mp32018-10-25 05:18
 • yeu-than-ky-chuong-0217.mp32018-10-25 05:18
 • yeu-than-ky-chuong-0218.mp32018-10-25 05:18
 • yeu-than-ky-chuong-0219.mp32018-10-25 05:18
 • yeu-than-ky-chuong-0220.mp32018-10-25 05:19
 • yeu-than-ky-chuong-0221.mp32018-10-25 05:19
 • yeu-than-ky-chuong-0222.mp32018-10-25 05:19
 • yeu-than-ky-chuong-0223.mp32018-10-25 05:20
 • yeu-than-ky-chuong-0224.mp32018-10-25 05:20
 • yeu-than-ky-chuong-0225.mp32018-10-25 05:21
 • yeu-than-ky-chuong-0226.mp32018-10-25 05:21
 • yeu-than-ky-chuong-0227.mp32018-10-25 05:21
 • yeu-than-ky-chuong-0228.mp32018-10-25 05:22
 • yeu-than-ky-chuong-0229.mp32018-10-25 05:22
 • yeu-than-ky-chuong-0230.mp32018-10-25 05:22
 • yeu-than-ky-chuong-0231.mp32018-10-25 05:22
 • yeu-than-ky-chuong-0232.mp32018-10-25 05:23
 • yeu-than-ky-chuong-0233.mp32018-10-25 05:23
 • yeu-than-ky-chuong-0234.mp32018-10-25 05:24
 • yeu-than-ky-chuong-0235.mp32018-10-25 05:24
 • yeu-than-ky-chuong-0236.mp32018-10-25 05:24
 • yeu-than-ky-chuong-0237.mp32018-10-25 05:24
 • yeu-than-ky-chuong-0238.mp32018-10-25 05:25
 • yeu-than-ky-chuong-0239.mp32018-10-25 05:25
 • yeu-than-ky-chuong-0240.mp32018-10-25 05:25
 • yeu-than-ky-chuong-0241.mp32018-10-25 05:26
 • yeu-than-ky-chuong-0242.mp32018-10-25 05:26
 • yeu-than-ky-chuong-0243.mp32018-10-25 05:27
 • yeu-than-ky-chuong-0244.mp32018-10-25 05:27
 • yeu-than-ky-chuong-0245.mp32018-10-25 05:27
 • yeu-than-ky-chuong-0246.mp32018-10-25 05:28
 • yeu-than-ky-chuong-0247.mp32018-10-25 05:28
 • yeu-than-ky-chuong-0248.mp32018-10-25 05:29
 • yeu-than-ky-chuong-0249.mp32018-10-25 05:29
 • yeu-than-ky-chuong-0250.mp32018-10-25 05:29
 • yeu-than-ky-chuong-0251.mp32018-10-25 05:30
 • yeu-than-ky-chuong-0252.mp32018-10-25 05:30
 • yeu-than-ky-chuong-0253.mp32018-10-25 05:30
 • yeu-than-ky-chuong-0254.mp32018-10-25 05:30
 • yeu-than-ky-chuong-0255.mp32018-10-25 05:31
 • yeu-than-ky-chuong-0256.mp32018-10-25 05:31
 • yeu-than-ky-chuong-0257.mp32018-10-25 05:31
 • yeu-than-ky-chuong-0258.mp32018-10-25 05:31
 • yeu-than-ky-chuong-0259.mp32018-10-25 05:32
 • yeu-than-ky-chuong-0260.mp32018-10-25 05:32
 • yeu-than-ky-chuong-0261.mp32018-10-25 05:32
 • yeu-than-ky-chuong-0262.mp32018-10-25 05:33
 • yeu-than-ky-chuong-0263.mp32018-10-25 05:33
 • yeu-than-ky-chuong-0264.mp32018-10-25 05:33
 • yeu-than-ky-chuong-0265.mp32018-10-25 05:34
 • yeu-than-ky-chuong-0266.mp32018-10-25 05:34
 • yeu-than-ky-chuong-0267.mp32018-10-25 05:34
 • yeu-than-ky-chuong-0268.mp32018-10-25 05:34
 • yeu-than-ky-chuong-0269.mp32018-10-25 05:35
 • yeu-than-ky-chuong-0270.mp32018-10-25 05:35
 • yeu-than-ky-chuong-0271.mp32018-10-25 05:35
 • yeu-than-ky-chuong-0272.mp32018-10-25 05:35
 • yeu-than-ky-chuong-0273.mp32018-10-25 05:36
 • yeu-than-ky-chuong-0274.mp32018-10-25 05:36
 • yeu-than-ky-chuong-0275.mp32018-10-25 05:36
 • yeu-than-ky-chuong-0276.mp32018-10-25 05:36
 • yeu-than-ky-chuong-0277.mp32018-10-25 05:37
 • yeu-than-ky-chuong-0278.mp32018-10-25 05:37
 • yeu-than-ky-chuong-0279.mp32018-10-25 05:37
 • yeu-than-ky-chuong-0280.mp32018-10-25 05:38
 • yeu-than-ky-chuong-0281.mp32018-10-25 05:38
 • yeu-than-ky-chuong-0282.mp32018-10-25 05:38
 • yeu-than-ky-chuong-0283.mp32018-10-25 05:39
 • yeu-than-ky-chuong-0284.mp32018-10-25 05:39
 • yeu-than-ky-chuong-0285.mp32018-10-25 05:39
 • yeu-than-ky-chuong-0286.mp32018-10-25 05:39
 • yeu-than-ky-chuong-0287.mp32018-10-25 05:40
 • yeu-than-ky-chuong-0288.mp32018-10-25 05:40
 • yeu-than-ky-chuong-0289.mp32018-10-25 05:40
 • yeu-than-ky-chuong-0290.mp32018-10-25 05:41
 • yeu-than-ky-chuong-0291.mp32018-10-25 05:41
 • yeu-than-ky-chuong-0292.mp32018-10-25 05:41
 • yeu-than-ky-chuong-0293.mp32018-10-25 05:41
 • yeu-than-ky-chuong-0294.mp32018-10-25 05:42
 • yeu-than-ky-chuong-0295.mp32018-10-25 05:42
 • yeu-than-ky-chuong-0296.mp32018-10-25 05:42
 • yeu-than-ky-chuong-0297.mp32018-10-25 05:42
 • yeu-than-ky-chuong-0298.mp32018-10-25 05:43
 • yeu-than-ky-chuong-0299.mp32018-10-25 05:43
 • yeu-than-ky-chuong-0300.mp32018-10-25 05:43
 • yeu-than-ky-chuong-0301.mp32018-10-25 05:43
 • yeu-than-ky-chuong-0302.mp32018-10-25 05:44
 • yeu-than-ky-chuong-0303.mp32018-10-25 05:44
 • yeu-than-ky-chuong-0304.mp32018-10-25 05:44
 • yeu-than-ky-chuong-0305.mp32018-10-25 05:45
 • yeu-than-ky-chuong-0306.mp32018-10-25 05:45
 • yeu-than-ky-chuong-0307.mp32018-10-25 05:45
 • yeu-than-ky-chuong-0308.mp32018-10-25 05:46
 • yeu-than-ky-chuong-0309.mp32018-10-25 05:46
 • yeu-than-ky-chuong-0310.mp32018-10-25 05:46
 • yeu-than-ky-chuong-0311.mp32018-10-25 05:47
 • yeu-than-ky-chuong-0312.mp32018-10-25 05:47
 • yeu-than-ky-chuong-0313.mp32018-10-25 05:47
 • yeu-than-ky-chuong-0314.mp32018-10-25 05:47
 • yeu-than-ky-chuong-0315.mp32018-10-25 05:48
 • yeu-than-ky-chuong-0316.mp32018-10-25 05:48
 • yeu-than-ky-chuong-0317.mp32018-10-25 05:48
 • yeu-than-ky-chuong-0318.mp32018-10-25 05:49
 • yeu-than-ky-chuong-0319.mp32018-10-25 05:49
 • yeu-than-ky-chuong-0320.mp32018-10-25 05:49
 • yeu-than-ky-chuong-0321.mp32018-10-25 05:50
 • yeu-than-ky-chuong-0322.mp32018-10-25 05:50
 • yeu-than-ky-chuong-0323.mp32018-10-25 05:50
 • yeu-than-ky-chuong-0324.mp32018-10-25 05:50
 • yeu-than-ky-chuong-0325.mp32018-10-25 05:51
 • yeu-than-ky-chuong-0326.mp32018-10-25 05:51
 • yeu-than-ky-chuong-0327.mp32018-10-25 05:51
 • yeu-than-ky-chuong-0328.mp32018-10-25 05:51
 • yeu-than-ky-chuong-0329.mp32018-10-25 05:52
 • yeu-than-ky-chuong-0330.mp32018-10-25 05:52
 • yeu-than-ky-chuong-0331.mp32018-10-25 05:52
 • yeu-than-ky-chuong-0332.mp32018-10-25 05:53
 • yeu-than-ky-chuong-0333.mp32018-10-25 05:53
 • yeu-than-ky-chuong-0334.mp32018-10-25 05:53
 • yeu-than-ky-chuong-0335.mp32018-10-25 05:54
 • yeu-than-ky-chuong-0336.mp32018-10-25 05:54
 • yeu-than-ky-chuong-0337.mp32018-10-25 05:54
 • yeu-than-ky-chuong-0338.mp32018-10-25 05:54
 • yeu-than-ky-chuong-0339.mp32018-10-25 05:55
 • yeu-than-ky-chuong-0340.mp32018-10-25 05:55
 • yeu-than-ky-chuong-0341.mp32018-10-25 05:55
 • yeu-than-ky-chuong-0342.mp32018-10-25 05:56
 • yeu-than-ky-chuong-0343.mp32018-10-25 05:56
 • yeu-than-ky-chuong-0344.mp32018-10-25 05:56
 • yeu-than-ky-chuong-0345.mp32018-10-25 05:56
 • yeu-than-ky-chuong-0346.mp32018-10-25 05:56
 • yeu-than-ky-chuong-0347.mp32018-10-25 05:57
 • yeu-than-ky-chuong-0348.mp32018-10-25 05:57
 • yeu-than-ky-chuong-0349.mp32018-10-25 05:58
 • yeu-than-ky-chuong-0350.mp32018-10-25 05:58
 • yeu-than-ky-chuong-0351.mp32018-10-25 05:58
 • yeu-than-ky-chuong-0352.mp32018-10-25 05:59
 • yeu-than-ky-chuong-0353.mp32018-10-25 05:59
 • yeu-than-ky-chuong-0354.mp32018-10-25 05:59
 • yeu-than-ky-chuong-0355.mp32018-10-25 06:00
 • yeu-than-ky-chuong-0356.mp32018-10-25 06:00
 • yeu-than-ky-chuong-0357.mp32018-10-25 06:00
 • yeu-than-ky-chuong-0358.mp32018-10-25 06:01
 • yeu-than-ky-chuong-0359.mp32018-10-25 06:01
 • yeu-than-ky-chuong-0360.mp32018-10-25 06:02
 • yeu-than-ky-chuong-0361.mp32018-10-25 06:02
 • yeu-than-ky-chuong-0362.mp32018-10-25 06:02
 • yeu-than-ky-chuong-0363.mp32018-10-25 06:03
 • yeu-than-ky-chuong-0364.mp32018-10-25 06:03
 • yeu-than-ky-chuong-0365.mp32018-10-25 06:04
 • yeu-than-ky-chuong-0366.mp32018-10-25 06:04
 • yeu-than-ky-chuong-0367.mp32018-10-25 06:04
 • yeu-than-ky-chuong-0368.mp32018-10-25 06:05
 • yeu-than-ky-chuong-0369.mp32018-10-25 06:05
 • yeu-than-ky-chuong-0370.mp32018-10-25 06:06
 • yeu-than-ky-chuong-0371.mp32018-10-25 06:06
 • yeu-than-ky-chuong-0372.mp32018-10-25 06:06
 • yeu-than-ky-chuong-0373.mp32018-10-25 06:07
 • yeu-than-ky-chuong-0374.mp32018-10-25 06:07
 • yeu-than-ky-chuong-0375.mp32018-10-25 06:07
 • yeu-than-ky-chuong-0376.mp32018-10-25 06:08
 • yeu-than-ky-chuong-0377.mp32018-10-25 06:08
 • yeu-than-ky-chuong-0378.mp32018-10-25 06:08
 • yeu-than-ky-chuong-0379.mp32018-10-25 06:09
 • yeu-than-ky-chuong-0380.mp32018-10-25 06:09
 • yeu-than-ky-chuong-0381.mp32018-10-25 06:10
 • yeu-than-ky-chuong-0382.mp32018-10-25 06:10
 • yeu-than-ky-chuong-0383.mp32018-10-25 06:10
 • yeu-than-ky-chuong-0384.mp32018-10-25 06:10
 • yeu-than-ky-chuong-0385.mp32018-10-25 06:11
 • yeu-than-ky-chuong-0386.mp32018-10-25 06:11
 • yeu-than-ky-chuong-0387.mp32018-10-25 06:11
 • yeu-than-ky-chuong-0388.mp32018-10-25 06:11
 • yeu-than-ky-chuong-0389.mp32018-10-25 06:12
 • yeu-than-ky-chuong-0390.mp32018-10-25 06:12
 • yeu-than-ky-chuong-0391.mp32018-10-25 06:12
 • yeu-than-ky-chuong-0392.mp32018-10-25 06:12
 • yeu-than-ky-chuong-0393.mp32018-10-25 06:13
 • yeu-than-ky-chuong-0394.mp32018-10-25 06:13
 • yeu-than-ky-chuong-0395.mp32018-10-25 06:13
 • yeu-than-ky-chuong-0396.mp32018-10-25 06:14
 • yeu-than-ky-chuong-0397.mp32018-10-25 06:14
 • yeu-than-ky-chuong-0398.mp32018-10-25 06:14
 • yeu-than-ky-chuong-0399.mp32018-10-25 06:15
 • yeu-than-ky-chuong-0400.mp32018-10-25 06:15
 • yeu-than-ky-chuong-0401.mp32018-10-25 06:15
 • yeu-than-ky-chuong-0402.mp32018-10-25 06:15
 • yeu-than-ky-chuong-0403.mp32018-10-25 06:16
 • yeu-than-ky-chuong-0404.mp32018-10-25 06:16
 • yeu-than-ky-chuong-0405.mp32018-10-25 06:16
 • yeu-than-ky-chuong-0406.mp32018-10-25 06:17
 • yeu-than-ky-chuong-0407.mp32018-10-25 06:17
 • yeu-than-ky-chuong-0408.mp32018-10-25 06:17
 • yeu-than-ky-chuong-0409.mp32018-10-25 06:17
 • yeu-than-ky-chuong-0410.mp32018-10-25 06:17
 • yeu-than-ky-chuong-0411.mp32018-10-25 06:18
 • yeu-than-ky-chuong-0412.mp32018-10-25 06:18
 • yeu-than-ky-chuong-0413.mp32018-10-25 06:18
 • yeu-than-ky-chuong-0414.mp32018-10-25 06:19
 • yeu-than-ky-chuong-0415.mp32018-10-25 06:19
 • yeu-than-ky-chuong-0416.mp32018-10-25 06:19
 • yeu-than-ky-chuong-0417.mp32018-10-25 06:20
 • yeu-than-ky-chuong-0418.mp32018-10-25 06:20
 • yeu-than-ky-chuong-0419.mp32018-10-25 06:20
 • yeu-than-ky-chuong-0420.mp32018-10-25 06:20
 • yeu-than-ky-chuong-0421.mp32018-10-25 06:21
 • yeu-than-ky-chuong-0422.mp32018-10-25 06:21
 • yeu-than-ky-chuong-0423.mp32018-10-25 06:21
 • yeu-than-ky-chuong-0424.mp32018-10-25 06:21
 • yeu-than-ky-chuong-0425.mp32018-10-25 06:22
 • yeu-than-ky-chuong-0426.mp32018-10-25 06:22
 • yeu-than-ky-chuong-0427.mp32018-10-25 06:22
 • yeu-than-ky-chuong-0428.mp32018-10-25 06:22
 • yeu-than-ky-chuong-0429.mp32018-10-25 06:22
 • yeu-than-ky-chuong-0430.mp32018-10-25 06:23
 • yeu-than-ky-chuong-0431.mp32018-10-25 06:23
 • yeu-than-ky-chuong-0432.mp32018-10-25 06:23
 • yeu-than-ky-chuong-0433.mp32018-10-25 06:24
 • yeu-than-ky-chuong-0434.mp32018-10-25 06:24
 • yeu-than-ky-chuong-0435.mp32018-10-25 06:24
 • yeu-than-ky-chuong-0436.mp32018-10-25 06:24
 • yeu-than-ky-chuong-0437.mp32018-10-25 06:25
 • yeu-than-ky-chuong-0438.mp32018-10-25 06:25
 • yeu-than-ky-chuong-0439.mp32018-10-25 06:25
 • yeu-than-ky-chuong-0440.mp32018-10-25 06:25
 • yeu-than-ky-chuong-0441.mp32018-10-25 06:26
 • yeu-than-ky-chuong-0442.mp32018-10-25 06:26
 • yeu-than-ky-chuong-0443.mp32018-10-25 06:26
 • yeu-than-ky-chuong-0444.mp32018-10-25 06:27
 • yeu-than-ky-chuong-0445.mp32018-10-25 06:27
 • yeu-than-ky-chuong-0446.mp32018-10-25 06:27
 • yeu-than-ky-chuong-0447.mp32018-10-25 06:27
 • yeu-than-ky-chuong-0448.mp32018-10-25 06:28
 • yeu-than-ky-chuong-0449.mp32018-10-25 06:28
 • yeu-than-ky-chuong-0450.mp32018-10-25 06:28
 • yeu-than-ky-chuong-0451.mp32018-10-25 06:28
 • yeu-than-ky-chuong-0452.mp32018-10-25 06:29
 • yeu-than-ky-chuong-0453.mp32018-10-25 06:29
 • yeu-than-ky-chuong-0454.mp32018-10-25 06:29
 • yeu-than-ky-chuong-0455.mp32018-10-25 06:29
 • yeu-than-ky-chuong-0456.mp32018-10-25 06:29
 • yeu-than-ky-chuong-0457.mp32018-10-25 06:30
 • yeu-than-ky-chuong-0458.mp32018-10-25 06:30
 • yeu-than-ky-chuong-0459.mp32018-10-25 06:30
 • yeu-than-ky-chuong-0460.mp32018-10-25 06:30
 • yeu-than-ky-chuong-0461.mp32018-10-25 06:30
 • yeu-than-ky-chuong-0462.mp32018-10-25 06:30
 • yeu-than-ky-chuong-0463.mp32018-10-25 06:31
 • yeu-than-ky-chuong-0464.mp32018-10-25 06:31
 • yeu-than-ky-chuong-0465.mp32018-10-25 06:31
 • yeu-than-ky-chuong-0466.mp32018-10-25 06:31
 • yeu-than-ky-chuong-0467.mp32018-10-25 06:32
 • yeu-than-ky-chuong-0468.mp32018-10-25 06:32
 • yeu-than-ky-chuong-0469.mp32018-10-25 06:32
 • yeu-than-ky-chuong-0470.mp32018-10-25 06:32
 • yeu-than-ky-chuong-0471.mp32018-11-07 21:20
 • yeu-than-ky-chuong-0472.mp32018-12-08 17:25
 • yeu-than-ky-chuong-0473.mp32019-01-07 17:59
 • yeu-than-ky-chuong-0474.mp32019-02-08 22:49
 • yeu-than-ky-chuong-0475.mp32019-03-09 11:55
 • yeu-than-ky-chuong-0476.mp32019-04-09 11:20
 • yeu-than-ky-chuong-0477.mp32019-05-10 12:27
 • yeu-than-ky-chuong-0478.mp32019-06-08 17:48
 • yeu-than-ky-chuong-0479.mp32019-07-08 10:05
 • yeu-than-ky-chuong-0480.mp32019-08-09 02:39
 • #481: Cổ lão truyền thuyết2019-09-11 08:20
 • #482: Thần Hồn Đạo Quyết2019-10-11 03:09
 • #483: Xích Mãng lão tổ2019-11-15 08:35
 • #484: Nguy cơ2019-12-11 19:31
 • #485: Thủ thành chi chiến2020-01-09 19:26
 • #486: Trở về2020-02-28 00:24
 • #487: Chuyển di2020-03-30 10:13
 • #488: Phục sinh2020-04-25 21:43
 • #489: Hắn là ai?2020-05-19 17:36
 • #490: Bế một cái2020-06-26 17:41
 • #491: Đoạn Kiếm bị nhốt2020-06-26 17:41
 • #492: Không Minh Đại Đế2020-08-02 01:28
 • #493: Họa thủy đông dẫn2020-08-31 17:55
 • #494: Thần vật2020-10-23 00:20
 • #495: Thời Không Yêu Linh Chi Thư2020-12-22 05:06
 • #496: Khóa chặt thời không2021-01-27 03:42

Related posts

Ta Có Thể Phục Chế Thiên Phú

TiKay

Chớ Quấy Rầy Phi Thăng

THUYS♥️

Di Động Của Ta Thông Vạn Giới

THUYS♥️

Vô Địch Kiếm Vực

TiKay

Tại Tu Tiên Giới Chơi Game Online

TiKay

Lăng Thiên Đế Chủ

TiKay

2 comments

Khiêm nguyễn December 5, 2021 at 11:34 pm

Truyện này ko ra nữa ah admin . ( Yêu thần ký )

Reply
TiKay December 7, 2021 at 8:28 pm

Đúng rồi đạo hữu, nguồn txt không có ra thêm nữa

Reply

Leave a Reply