Hiện Đại Ngôn Tình Trinh Thám

Socrates Thân Yêu

Tên khác: Socrates Yêu Dấu
Thể loại:
 Hiện đại
Chuyển ngữ: Chjcbjbj

Anh nguyện đánh đổi mọi thứ để bao bọc cô. Anh kiếm tìm cô suốt mười năm trời nhưng khi gặp lại cô là người đã thay đổi.

Năm ấy, hai người họ chỉ là những đứa trẻ.

Năm ấy, bất ngờ chia lìa, cuộc đời anh như rơi vào tăm tối.

Ngày hôm ấy cô nói: “Ngôn Tiểu Hỏa, anh chờ em chút nhé.”

Và anh cứ như vậy, đứng giữa vùng đất tuyệt vọng đợi chờ cô ấy quay trở lại…

Nguồn : thanhthoigian.wordpress.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Cửu Nguyệt Hi
 •  Chương:
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • socrates-than-yeu-chuong-0001.mp32018-10-24 08:11
 • socrates-than-yeu-chuong-0002.mp32018-10-24 08:12
 • socrates-than-yeu-chuong-0003.mp32018-10-24 08:12
 • socrates-than-yeu-chuong-0004.mp32018-10-24 08:12
 • socrates-than-yeu-chuong-0005.mp32018-10-24 08:12
 • socrates-than-yeu-chuong-0006.mp32018-10-24 08:12
 • socrates-than-yeu-chuong-0007.mp32018-10-24 08:13
 • socrates-than-yeu-chuong-0008.mp32018-10-24 08:13
 • socrates-than-yeu-chuong-0009.mp32018-10-24 08:13
 • socrates-than-yeu-chuong-0010.mp32018-10-24 08:13
 • socrates-than-yeu-chuong-0011.mp32018-10-24 08:13
 • socrates-than-yeu-chuong-0012.mp32018-10-24 08:13
 • socrates-than-yeu-chuong-0013.mp32018-10-24 08:14
 • socrates-than-yeu-chuong-0014.mp32018-10-24 08:14
 • socrates-than-yeu-chuong-0015.mp32018-10-24 08:14
 • socrates-than-yeu-chuong-0016.mp32018-10-24 08:14
 • socrates-than-yeu-chuong-0017.mp32018-10-24 08:14
 • socrates-than-yeu-chuong-0018.mp32018-10-24 08:14
 • socrates-than-yeu-chuong-0019.mp32018-10-24 08:14
 • socrates-than-yeu-chuong-0020.mp32018-10-24 08:16
 • socrates-than-yeu-chuong-0021.mp32018-10-24 08:16
 • socrates-than-yeu-chuong-0022.mp32018-10-24 08:16
 • socrates-than-yeu-chuong-0023.mp32018-10-24 08:16
 • socrates-than-yeu-chuong-0024.mp32018-10-24 08:16
 • socrates-than-yeu-chuong-0025.mp32018-10-24 08:17
 • socrates-than-yeu-chuong-0026.mp32018-10-24 08:17
 • socrates-than-yeu-chuong-0027.mp32018-10-24 08:17
 • socrates-than-yeu-chuong-0028.mp32018-10-24 08:17
 • socrates-than-yeu-chuong-0029.mp32018-10-24 08:17
 • socrates-than-yeu-chuong-0030.mp32018-10-24 08:17
 • socrates-than-yeu-chuong-0031.mp32018-10-24 08:17
 • socrates-than-yeu-chuong-0032.mp32018-10-24 08:18
 • socrates-than-yeu-chuong-0033.mp32018-10-24 08:18
 • socrates-than-yeu-chuong-0034.mp32018-10-24 08:18
 • socrates-than-yeu-chuong-0035.mp32018-10-24 08:18
 • socrates-than-yeu-chuong-0036.mp32018-10-24 08:18
 • socrates-than-yeu-chuong-0037.mp32018-10-24 08:18
 • socrates-than-yeu-chuong-0038.mp32018-10-24 08:18
 • socrates-than-yeu-chuong-0039.mp32018-10-24 08:18
 • socrates-than-yeu-chuong-0040.mp32018-10-24 08:19
 • socrates-than-yeu-chuong-0041.mp32018-10-24 08:19
 • socrates-than-yeu-chuong-0042.mp32018-10-24 08:19
 • socrates-than-yeu-chuong-0043.mp32018-10-24 08:19
 • socrates-than-yeu-chuong-0044.mp32018-10-24 08:19
 • socrates-than-yeu-chuong-0045.mp32018-10-24 08:19
 • socrates-than-yeu-chuong-0046.mp32018-10-24 08:19
 • socrates-than-yeu-chuong-0047.mp32018-10-24 08:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0048.mp32018-10-24 08:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0049.mp32018-10-24 08:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0050.mp32018-10-24 08:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0051.mp32018-10-24 08:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0052.mp32018-10-24 08:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0053.mp32018-10-24 09:39
 • socrates-than-yeu-chuong-0054.mp32018-10-24 09:39
 • socrates-than-yeu-chuong-0055.mp32018-10-24 09:40
 • socrates-than-yeu-chuong-0056.mp32018-10-24 09:40
 • socrates-than-yeu-chuong-0057.mp32018-10-24 09:40
 • socrates-than-yeu-chuong-0058.mp32018-10-24 09:40
 • socrates-than-yeu-chuong-0059.mp32018-10-24 09:40
 • socrates-than-yeu-chuong-0060.mp32018-10-24 09:40
 • socrates-than-yeu-chuong-0061.mp32018-10-24 09:40
 • socrates-than-yeu-chuong-0062.mp32018-10-24 09:41
 • socrates-than-yeu-chuong-0063.mp32018-10-24 09:41
 • socrates-than-yeu-chuong-0064.mp32018-10-24 09:41
 • socrates-than-yeu-chuong-0065.mp32018-10-24 09:41
 • socrates-than-yeu-chuong-0066.mp32018-10-24 09:41
 • socrates-than-yeu-chuong-0067.mp32018-10-24 09:42
 • socrates-than-yeu-chuong-0068.mp32018-10-24 09:42
 • socrates-than-yeu-chuong-0069.mp32018-10-24 09:42
 • socrates-than-yeu-chuong-0070.mp32018-10-24 09:42
 • socrates-than-yeu-chuong-0071.mp32018-10-24 09:42
 • socrates-than-yeu-chuong-0072.mp32018-10-24 09:42
 • socrates-than-yeu-chuong-0073.mp32018-10-24 09:43
 • socrates-than-yeu-chuong-0074.mp32018-10-24 09:43
 • socrates-than-yeu-chuong-0075.mp32018-10-24 09:43
 • socrates-than-yeu-chuong-0076.mp32018-10-24 09:43
 • socrates-than-yeu-chuong-0077.mp32018-10-24 09:43
 • socrates-than-yeu-chuong-0078.mp32018-10-24 09:43
 • socrates-than-yeu-chuong-0079.mp32018-10-24 17:19
 • socrates-than-yeu-chuong-0080.mp32018-10-24 17:19
 • socrates-than-yeu-chuong-0081.mp32018-10-24 17:19
 • socrates-than-yeu-chuong-0082.mp32018-10-24 17:19
 • socrates-than-yeu-chuong-0083.mp32018-10-24 17:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0084.mp32018-10-24 17:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0085.mp32018-10-24 17:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0086.mp32018-10-24 17:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0087.mp32018-10-24 17:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0088.mp32018-10-24 17:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0089.mp32018-10-24 17:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0090.mp32018-10-24 17:21
 • socrates-than-yeu-chuong-0091.mp32018-10-24 17:21
 • socrates-than-yeu-chuong-0092.mp32018-10-24 17:21
 • socrates-than-yeu-chuong-0093.mp32018-10-24 17:21
 • socrates-than-yeu-chuong-0094.mp32018-10-24 17:21
 • socrates-than-yeu-chuong-0095.mp32018-10-24 17:22
 • socrates-than-yeu-chuong-0096.mp32018-10-24 17:22
 • socrates-than-yeu-chuong-0097.mp32018-10-24 17:22
 • socrates-than-yeu-chuong-0098.mp32018-10-24 17:22
 • socrates-than-yeu-chuong-0099.mp32018-10-24 17:22
 • socrates-than-yeu-chuong-0100.mp32018-10-24 17:23
 • socrates-than-yeu-chuong-0101.mp32018-10-24 17:23
 • socrates-than-yeu-chuong-0102.mp32018-10-24 17:23
 • socrates-than-yeu-chuong-0103.mp32018-10-24 17:23
 • socrates-than-yeu-chuong-0104.mp32018-10-24 17:24
 • socrates-than-yeu-chuong-0105.mp32018-10-24 17:24
 • socrates-than-yeu-chuong-0106.mp32018-10-24 17:24
 • socrates-than-yeu-chuong-0107.mp32018-10-24 17:25
 • socrates-than-yeu-chuong-0108.mp32018-10-24 17:25
 • socrates-than-yeu-chuong-0109.mp32018-10-24 17:25
 • socrates-than-yeu-chuong-0110.mp32018-10-24 17:25
 • socrates-than-yeu-chuong-0111.mp32018-10-24 17:26
 • socrates-than-yeu-chuong-0112.mp32018-10-24 17:26
 • socrates-than-yeu-chuong-0113.mp32018-10-24 17:26
 • socrates-than-yeu-chuong-0114.mp32018-10-24 17:27
 • socrates-than-yeu-chuong-0115.mp32018-10-24 17:27

Related posts

Quân Cưới

TiKay

Hỏa Bạo Kiều Phi: Phúc Hắc Quốc Sư Cuồng Sủng Thê

TiKay

Tặc Đảm

THUYS♥️

90 Học Bá Tiểu Quân Y

THUYS♥️

Nàng Dâu Trọng Sinh

TiKay

Đỡ Eo

TiKay

Leave a Reply