Hiện ĐạiNgôn TìnhTrinh Thám

Socrates Thân Yêu

Tên khác: Socrates Yêu Dấu
Thể loại:
 Hiện đại
Chuyển ngữ: Chjcbjbj

Anh nguyện đánh đổi mọi thứ để bao bọc cô. Anh kiếm tìm cô suốt mười năm trời nhưng khi gặp lại cô là người đã thay đổi.

Năm ấy, hai người họ chỉ là những đứa trẻ.

Năm ấy, bất ngờ chia lìa, cuộc đời anh như rơi vào tăm tối.

Ngày hôm ấy cô nói: “Ngôn Tiểu Hỏa, anh chờ em chút nhé.”

Và anh cứ như vậy, đứng giữa vùng đất tuyệt vọng đợi chờ cô ấy quay trở lại…

Nguồn : thanhthoigian.wordpress.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Cửu Nguyệt Hi
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • socrates-than-yeu-chuong-0001.mp32018-10-24 08:11
 • socrates-than-yeu-chuong-0002.mp32018-10-24 08:12
 • socrates-than-yeu-chuong-0003.mp32018-10-24 08:12
 • socrates-than-yeu-chuong-0004.mp32018-10-24 08:12
 • socrates-than-yeu-chuong-0005.mp32018-10-24 08:12
 • socrates-than-yeu-chuong-0006.mp32018-10-24 08:12
 • socrates-than-yeu-chuong-0007.mp32018-10-24 08:13
 • socrates-than-yeu-chuong-0008.mp32018-10-24 08:13
 • socrates-than-yeu-chuong-0009.mp32018-10-24 08:13
 • socrates-than-yeu-chuong-0010.mp32018-10-24 08:13
 • socrates-than-yeu-chuong-0011.mp32018-10-24 08:13
 • socrates-than-yeu-chuong-0012.mp32018-10-24 08:13
 • socrates-than-yeu-chuong-0013.mp32018-10-24 08:14
 • socrates-than-yeu-chuong-0014.mp32018-10-24 08:14
 • socrates-than-yeu-chuong-0015.mp32018-10-24 08:14
 • socrates-than-yeu-chuong-0016.mp32018-10-24 08:14
 • socrates-than-yeu-chuong-0017.mp32018-10-24 08:14
 • socrates-than-yeu-chuong-0018.mp32018-10-24 08:14
 • socrates-than-yeu-chuong-0019.mp32018-10-24 08:14
 • socrates-than-yeu-chuong-0020.mp32018-10-24 08:16
 • socrates-than-yeu-chuong-0021.mp32018-10-24 08:16
 • socrates-than-yeu-chuong-0022.mp32018-10-24 08:16
 • socrates-than-yeu-chuong-0023.mp32018-10-24 08:16
 • socrates-than-yeu-chuong-0024.mp32018-10-24 08:16
 • socrates-than-yeu-chuong-0025.mp32018-10-24 08:17
 • socrates-than-yeu-chuong-0026.mp32018-10-24 08:17
 • socrates-than-yeu-chuong-0027.mp32018-10-24 08:17
 • socrates-than-yeu-chuong-0028.mp32018-10-24 08:17
 • socrates-than-yeu-chuong-0029.mp32018-10-24 08:17
 • socrates-than-yeu-chuong-0030.mp32018-10-24 08:17
 • socrates-than-yeu-chuong-0031.mp32018-10-24 08:17
 • socrates-than-yeu-chuong-0032.mp32018-10-24 08:18
 • socrates-than-yeu-chuong-0033.mp32018-10-24 08:18
 • socrates-than-yeu-chuong-0034.mp32018-10-24 08:18
 • socrates-than-yeu-chuong-0035.mp32018-10-24 08:18
 • socrates-than-yeu-chuong-0036.mp32018-10-24 08:18
 • socrates-than-yeu-chuong-0037.mp32018-10-24 08:18
 • socrates-than-yeu-chuong-0038.mp32018-10-24 08:18
 • socrates-than-yeu-chuong-0039.mp32018-10-24 08:18
 • socrates-than-yeu-chuong-0040.mp32018-10-24 08:19
 • socrates-than-yeu-chuong-0041.mp32018-10-24 08:19
 • socrates-than-yeu-chuong-0042.mp32018-10-24 08:19
 • socrates-than-yeu-chuong-0043.mp32018-10-24 08:19
 • socrates-than-yeu-chuong-0044.mp32018-10-24 08:19
 • socrates-than-yeu-chuong-0045.mp32018-10-24 08:19
 • socrates-than-yeu-chuong-0046.mp32018-10-24 08:19
 • socrates-than-yeu-chuong-0047.mp32018-10-24 08:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0048.mp32018-10-24 08:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0049.mp32018-10-24 08:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0050.mp32018-10-24 08:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0051.mp32018-10-24 08:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0052.mp32018-10-24 08:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0053.mp32018-10-24 09:39
 • socrates-than-yeu-chuong-0054.mp32018-10-24 09:39
 • socrates-than-yeu-chuong-0055.mp32018-10-24 09:40
 • socrates-than-yeu-chuong-0056.mp32018-10-24 09:40
 • socrates-than-yeu-chuong-0057.mp32018-10-24 09:40
 • socrates-than-yeu-chuong-0058.mp32018-10-24 09:40
 • socrates-than-yeu-chuong-0059.mp32018-10-24 09:40
 • socrates-than-yeu-chuong-0060.mp32018-10-24 09:40
 • socrates-than-yeu-chuong-0061.mp32018-10-24 09:40
 • socrates-than-yeu-chuong-0062.mp32018-10-24 09:41
 • socrates-than-yeu-chuong-0063.mp32018-10-24 09:41
 • socrates-than-yeu-chuong-0064.mp32018-10-24 09:41
 • socrates-than-yeu-chuong-0065.mp32018-10-24 09:41
 • socrates-than-yeu-chuong-0066.mp32018-10-24 09:41
 • socrates-than-yeu-chuong-0067.mp32018-10-24 09:42
 • socrates-than-yeu-chuong-0068.mp32018-10-24 09:42
 • socrates-than-yeu-chuong-0069.mp32018-10-24 09:42
 • socrates-than-yeu-chuong-0070.mp32018-10-24 09:42
 • socrates-than-yeu-chuong-0071.mp32018-10-24 09:42
 • socrates-than-yeu-chuong-0072.mp32018-10-24 09:42
 • socrates-than-yeu-chuong-0073.mp32018-10-24 09:43
 • socrates-than-yeu-chuong-0074.mp32018-10-24 09:43
 • socrates-than-yeu-chuong-0075.mp32018-10-24 09:43
 • socrates-than-yeu-chuong-0076.mp32018-10-24 09:43
 • socrates-than-yeu-chuong-0077.mp32018-10-24 09:43
 • socrates-than-yeu-chuong-0078.mp32018-10-24 09:43
 • socrates-than-yeu-chuong-0079.mp32018-10-24 17:19
 • socrates-than-yeu-chuong-0080.mp32018-10-24 17:19
 • socrates-than-yeu-chuong-0081.mp32018-10-24 17:19
 • socrates-than-yeu-chuong-0082.mp32018-10-24 17:19
 • socrates-than-yeu-chuong-0083.mp32018-10-24 17:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0084.mp32018-10-24 17:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0085.mp32018-10-24 17:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0086.mp32018-10-24 17:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0087.mp32018-10-24 17:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0088.mp32018-10-24 17:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0089.mp32018-10-24 17:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0090.mp32018-10-24 17:21
 • socrates-than-yeu-chuong-0091.mp32018-10-24 17:21
 • socrates-than-yeu-chuong-0092.mp32018-10-24 17:21
 • socrates-than-yeu-chuong-0093.mp32018-10-24 17:21
 • socrates-than-yeu-chuong-0094.mp32018-10-24 17:21
 • socrates-than-yeu-chuong-0095.mp32018-10-24 17:22
 • socrates-than-yeu-chuong-0096.mp32018-10-24 17:22
 • socrates-than-yeu-chuong-0097.mp32018-10-24 17:22
 • socrates-than-yeu-chuong-0098.mp32018-10-24 17:22
 • socrates-than-yeu-chuong-0099.mp32018-10-24 17:22
 • socrates-than-yeu-chuong-0100.mp32018-10-24 17:23
 • socrates-than-yeu-chuong-0101.mp32018-10-24 17:23
 • socrates-than-yeu-chuong-0102.mp32018-10-24 17:23
 • socrates-than-yeu-chuong-0103.mp32018-10-24 17:23
 • socrates-than-yeu-chuong-0104.mp32018-10-24 17:24
 • socrates-than-yeu-chuong-0105.mp32018-10-24 17:24
 • socrates-than-yeu-chuong-0106.mp32018-10-24 17:24
 • socrates-than-yeu-chuong-0107.mp32018-10-24 17:25
 • socrates-than-yeu-chuong-0108.mp32018-10-24 17:25
 • socrates-than-yeu-chuong-0109.mp32018-10-24 17:25
 • socrates-than-yeu-chuong-0110.mp32018-10-24 17:25
 • socrates-than-yeu-chuong-0111.mp32018-10-24 17:26
 • socrates-than-yeu-chuong-0112.mp32018-10-24 17:26
 • socrates-than-yeu-chuong-0113.mp32018-10-24 17:26
 • socrates-than-yeu-chuong-0114.mp32018-10-24 17:27
 • socrates-than-yeu-chuong-0115.mp32018-10-24 17:27
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]

Related posts

Nam Thần Kiêu Ngạo

TiKay

Ta Là Cực Phẩm Linh Thạch: Bạo Sủng Manh Đồ

THUYS♥️

Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

THUYS♥️

Mang Oa Làm Ruộng: Thợ Săn Gia Tiểu Nương Tử

TiKay

Không Gian Trọng Sinh: Thịnh Sủng Thần Y Thương Nữ

THUYS♥️

A Kiều Hôm Nay Đầu Thai Sao

THUYS♥️

Leave a Reply