Hiện ĐạiNgôn TìnhTrinh Thám

Socrates Thân Yêu

Tên khác: Socrates Yêu Dấu
Thể loại:
 Hiện đại
Chuyển ngữ: Chjcbjbj

Anh nguyện đánh đổi mọi thứ để bao bọc cô. Anh kiếm tìm cô suốt mười năm trời nhưng khi gặp lại cô là người đã thay đổi.

Năm ấy, hai người họ chỉ là những đứa trẻ.

Năm ấy, bất ngờ chia lìa, cuộc đời anh như rơi vào tăm tối.

Ngày hôm ấy cô nói: “Ngôn Tiểu Hỏa, anh chờ em chút nhé.”

Và anh cứ như vậy, đứng giữa vùng đất tuyệt vọng đợi chờ cô ấy quay trở lại…

Nguồn : thanhthoigian.wordpress.com


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Cửu Nguyệt Hi
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • socrates-than-yeu-chuong-0001.mp32018-10-24 08:11
 • socrates-than-yeu-chuong-0002.mp32018-10-24 08:12
 • socrates-than-yeu-chuong-0003.mp32018-10-24 08:12
 • socrates-than-yeu-chuong-0004.mp32018-10-24 08:12
 • socrates-than-yeu-chuong-0005.mp32018-10-24 08:12
 • socrates-than-yeu-chuong-0006.mp32018-10-24 08:12
 • socrates-than-yeu-chuong-0007.mp32018-10-24 08:13
 • socrates-than-yeu-chuong-0008.mp32018-10-24 08:13
 • socrates-than-yeu-chuong-0009.mp32018-10-24 08:13
 • socrates-than-yeu-chuong-0010.mp32018-10-24 08:13
 • socrates-than-yeu-chuong-0011.mp32018-10-24 08:13
 • socrates-than-yeu-chuong-0012.mp32018-10-24 08:13
 • socrates-than-yeu-chuong-0013.mp32018-10-24 08:14
 • socrates-than-yeu-chuong-0014.mp32018-10-24 08:14
 • socrates-than-yeu-chuong-0015.mp32018-10-24 08:14
 • socrates-than-yeu-chuong-0016.mp32018-10-24 08:14
 • socrates-than-yeu-chuong-0017.mp32018-10-24 08:14
 • socrates-than-yeu-chuong-0018.mp32018-10-24 08:14
 • socrates-than-yeu-chuong-0019.mp32018-10-24 08:14
 • socrates-than-yeu-chuong-0020.mp32018-10-24 08:16
 • socrates-than-yeu-chuong-0021.mp32018-10-24 08:16
 • socrates-than-yeu-chuong-0022.mp32018-10-24 08:16
 • socrates-than-yeu-chuong-0023.mp32018-10-24 08:16
 • socrates-than-yeu-chuong-0024.mp32018-10-24 08:16
 • socrates-than-yeu-chuong-0025.mp32018-10-24 08:17
 • socrates-than-yeu-chuong-0026.mp32018-10-24 08:17
 • socrates-than-yeu-chuong-0027.mp32018-10-24 08:17
 • socrates-than-yeu-chuong-0028.mp32018-10-24 08:17
 • socrates-than-yeu-chuong-0029.mp32018-10-24 08:17
 • socrates-than-yeu-chuong-0030.mp32018-10-24 08:17
 • socrates-than-yeu-chuong-0031.mp32018-10-24 08:17
 • socrates-than-yeu-chuong-0032.mp32018-10-24 08:18
 • socrates-than-yeu-chuong-0033.mp32018-10-24 08:18
 • socrates-than-yeu-chuong-0034.mp32018-10-24 08:18
 • socrates-than-yeu-chuong-0035.mp32018-10-24 08:18
 • socrates-than-yeu-chuong-0036.mp32018-10-24 08:18
 • socrates-than-yeu-chuong-0037.mp32018-10-24 08:18
 • socrates-than-yeu-chuong-0038.mp32018-10-24 08:18
 • socrates-than-yeu-chuong-0039.mp32018-10-24 08:18
 • socrates-than-yeu-chuong-0040.mp32018-10-24 08:19
 • socrates-than-yeu-chuong-0041.mp32018-10-24 08:19
 • socrates-than-yeu-chuong-0042.mp32018-10-24 08:19
 • socrates-than-yeu-chuong-0043.mp32018-10-24 08:19
 • socrates-than-yeu-chuong-0044.mp32018-10-24 08:19
 • socrates-than-yeu-chuong-0045.mp32018-10-24 08:19
 • socrates-than-yeu-chuong-0046.mp32018-10-24 08:19
 • socrates-than-yeu-chuong-0047.mp32018-10-24 08:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0048.mp32018-10-24 08:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0049.mp32018-10-24 08:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0050.mp32018-10-24 08:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0051.mp32018-10-24 08:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0052.mp32018-10-24 08:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0053.mp32018-10-24 09:39
 • socrates-than-yeu-chuong-0054.mp32018-10-24 09:39
 • socrates-than-yeu-chuong-0055.mp32018-10-24 09:40
 • socrates-than-yeu-chuong-0056.mp32018-10-24 09:40
 • socrates-than-yeu-chuong-0057.mp32018-10-24 09:40
 • socrates-than-yeu-chuong-0058.mp32018-10-24 09:40
 • socrates-than-yeu-chuong-0059.mp32018-10-24 09:40
 • socrates-than-yeu-chuong-0060.mp32018-10-24 09:40
 • socrates-than-yeu-chuong-0061.mp32018-10-24 09:40
 • socrates-than-yeu-chuong-0062.mp32018-10-24 09:41
 • socrates-than-yeu-chuong-0063.mp32018-10-24 09:41
 • socrates-than-yeu-chuong-0064.mp32018-10-24 09:41
 • socrates-than-yeu-chuong-0065.mp32018-10-24 09:41
 • socrates-than-yeu-chuong-0066.mp32018-10-24 09:41
 • socrates-than-yeu-chuong-0067.mp32018-10-24 09:42
 • socrates-than-yeu-chuong-0068.mp32018-10-24 09:42
 • socrates-than-yeu-chuong-0069.mp32018-10-24 09:42
 • socrates-than-yeu-chuong-0070.mp32018-10-24 09:42
 • socrates-than-yeu-chuong-0071.mp32018-10-24 09:42
 • socrates-than-yeu-chuong-0072.mp32018-10-24 09:42
 • socrates-than-yeu-chuong-0073.mp32018-10-24 09:43
 • socrates-than-yeu-chuong-0074.mp32018-10-24 09:43
 • socrates-than-yeu-chuong-0075.mp32018-10-24 09:43
 • socrates-than-yeu-chuong-0076.mp32018-10-24 09:43
 • socrates-than-yeu-chuong-0077.mp32018-10-24 09:43
 • socrates-than-yeu-chuong-0078.mp32018-10-24 09:43
 • socrates-than-yeu-chuong-0079.mp32018-10-24 17:19
 • socrates-than-yeu-chuong-0080.mp32018-10-24 17:19
 • socrates-than-yeu-chuong-0081.mp32018-10-24 17:19
 • socrates-than-yeu-chuong-0082.mp32018-10-24 17:19
 • socrates-than-yeu-chuong-0083.mp32018-10-24 17:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0084.mp32018-10-24 17:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0085.mp32018-10-24 17:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0086.mp32018-10-24 17:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0087.mp32018-10-24 17:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0088.mp32018-10-24 17:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0089.mp32018-10-24 17:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0090.mp32018-10-24 17:21
 • socrates-than-yeu-chuong-0091.mp32018-10-24 17:21
 • socrates-than-yeu-chuong-0092.mp32018-10-24 17:21
 • socrates-than-yeu-chuong-0093.mp32018-10-24 17:21
 • socrates-than-yeu-chuong-0094.mp32018-10-24 17:21
 • socrates-than-yeu-chuong-0095.mp32018-10-24 17:22
 • socrates-than-yeu-chuong-0096.mp32018-10-24 17:22
 • socrates-than-yeu-chuong-0097.mp32018-10-24 17:22
 • socrates-than-yeu-chuong-0098.mp32018-10-24 17:22
 • socrates-than-yeu-chuong-0099.mp32018-10-24 17:22
 • socrates-than-yeu-chuong-0100.mp32018-10-24 17:23
 • socrates-than-yeu-chuong-0101.mp32018-10-24 17:23
 • socrates-than-yeu-chuong-0102.mp32018-10-24 17:23
 • socrates-than-yeu-chuong-0103.mp32018-10-24 17:23
 • socrates-than-yeu-chuong-0104.mp32018-10-24 17:24
 • socrates-than-yeu-chuong-0105.mp32018-10-24 17:24
 • socrates-than-yeu-chuong-0106.mp32018-10-24 17:24
 • socrates-than-yeu-chuong-0107.mp32018-10-24 17:25
 • socrates-than-yeu-chuong-0108.mp32018-10-24 17:25
 • socrates-than-yeu-chuong-0109.mp32018-10-24 17:25
 • socrates-than-yeu-chuong-0110.mp32018-10-24 17:25
 • socrates-than-yeu-chuong-0111.mp32018-10-24 17:26
 • socrates-than-yeu-chuong-0112.mp32018-10-24 17:26
 • socrates-than-yeu-chuong-0113.mp32018-10-24 17:26
 • socrates-than-yeu-chuong-0114.mp32018-10-24 17:27
 • socrates-than-yeu-chuong-0115.mp32018-10-24 17:27
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]

Related posts

Thần Quái Nữ Chủ Bá

THUYS♥️

Boss Là Nữ Phụ

TiKay

Mạt Thế Điền Viên Tiểu Địa Chủ

THUYS♥️

Trái Tim Hoa Hồng

TiKay

Thiên Hạ Đệ Nhất Phi: Thần Y Cuồng Thê

THUYS♥️

Đạo Tình

TiKay

Leave a Reply