Hiện Đại Ngôn Tình Trinh Thám

Socrates Thân Yêu

Tên khác: Socrates Yêu Dấu
Thể loại:
 Hiện đại
Chuyển ngữ: Chjcbjbj

Anh nguyện đánh đổi mọi thứ để bao bọc cô. Anh kiếm tìm cô suốt mười năm trời nhưng khi gặp lại cô là người đã thay đổi.

Năm ấy, hai người họ chỉ là những đứa trẻ.

Năm ấy, bất ngờ chia lìa, cuộc đời anh như rơi vào tăm tối.

Ngày hôm ấy cô nói: “Ngôn Tiểu Hỏa, anh chờ em chút nhé.”

Và anh cứ như vậy, đứng giữa vùng đất tuyệt vọng đợi chờ cô ấy quay trở lại…

Nguồn : thanhthoigian.wordpress.com


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Cửu Nguyệt Hi
 •  Chương: /115
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • socrates-than-yeu-chuong-0001.mp32018-10-24 08:11
 • socrates-than-yeu-chuong-0002.mp32018-10-24 08:12
 • socrates-than-yeu-chuong-0003.mp32018-10-24 08:12
 • socrates-than-yeu-chuong-0004.mp32018-10-24 08:12
 • socrates-than-yeu-chuong-0005.mp32018-10-24 08:12
 • socrates-than-yeu-chuong-0006.mp32018-10-24 08:12
 • socrates-than-yeu-chuong-0007.mp32018-10-24 08:13
 • socrates-than-yeu-chuong-0008.mp32018-10-24 08:13
 • socrates-than-yeu-chuong-0009.mp32018-10-24 08:13
 • socrates-than-yeu-chuong-0010.mp32018-10-24 08:13
 • socrates-than-yeu-chuong-0011.mp32018-10-24 08:13
 • socrates-than-yeu-chuong-0012.mp32018-10-24 08:13
 • socrates-than-yeu-chuong-0013.mp32018-10-24 08:14
 • socrates-than-yeu-chuong-0014.mp32018-10-24 08:14
 • socrates-than-yeu-chuong-0015.mp32018-10-24 08:14
 • socrates-than-yeu-chuong-0016.mp32018-10-24 08:14
 • socrates-than-yeu-chuong-0017.mp32018-10-24 08:14
 • socrates-than-yeu-chuong-0018.mp32018-10-24 08:14
 • socrates-than-yeu-chuong-0019.mp32018-10-24 08:14
 • socrates-than-yeu-chuong-0020.mp32018-10-24 08:16
 • socrates-than-yeu-chuong-0021.mp32018-10-24 08:16
 • socrates-than-yeu-chuong-0022.mp32018-10-24 08:16
 • socrates-than-yeu-chuong-0023.mp32018-10-24 08:16
 • socrates-than-yeu-chuong-0024.mp32018-10-24 08:16
 • socrates-than-yeu-chuong-0025.mp32018-10-24 08:17
 • socrates-than-yeu-chuong-0026.mp32018-10-24 08:17
 • socrates-than-yeu-chuong-0027.mp32018-10-24 08:17
 • socrates-than-yeu-chuong-0028.mp32018-10-24 08:17
 • socrates-than-yeu-chuong-0029.mp32018-10-24 08:17
 • socrates-than-yeu-chuong-0030.mp32018-10-24 08:17
 • socrates-than-yeu-chuong-0031.mp32018-10-24 08:17
 • socrates-than-yeu-chuong-0032.mp32018-10-24 08:18
 • socrates-than-yeu-chuong-0033.mp32018-10-24 08:18
 • socrates-than-yeu-chuong-0034.mp32018-10-24 08:18
 • socrates-than-yeu-chuong-0035.mp32018-10-24 08:18
 • socrates-than-yeu-chuong-0036.mp32018-10-24 08:18
 • socrates-than-yeu-chuong-0037.mp32018-10-24 08:18
 • socrates-than-yeu-chuong-0038.mp32018-10-24 08:18
 • socrates-than-yeu-chuong-0039.mp32018-10-24 08:18
 • socrates-than-yeu-chuong-0040.mp32018-10-24 08:19
 • socrates-than-yeu-chuong-0041.mp32018-10-24 08:19
 • socrates-than-yeu-chuong-0042.mp32018-10-24 08:19
 • socrates-than-yeu-chuong-0043.mp32018-10-24 08:19
 • socrates-than-yeu-chuong-0044.mp32018-10-24 08:19
 • socrates-than-yeu-chuong-0045.mp32018-10-24 08:19
 • socrates-than-yeu-chuong-0046.mp32018-10-24 08:19
 • socrates-than-yeu-chuong-0047.mp32018-10-24 08:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0048.mp32018-10-24 08:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0049.mp32018-10-24 08:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0050.mp32018-10-24 08:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0051.mp32018-10-24 08:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0052.mp32018-10-24 08:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0053.mp32018-10-24 09:39
 • socrates-than-yeu-chuong-0054.mp32018-10-24 09:39
 • socrates-than-yeu-chuong-0055.mp32018-10-24 09:40
 • socrates-than-yeu-chuong-0056.mp32018-10-24 09:40
 • socrates-than-yeu-chuong-0057.mp32018-10-24 09:40
 • socrates-than-yeu-chuong-0058.mp32018-10-24 09:40
 • socrates-than-yeu-chuong-0059.mp32018-10-24 09:40
 • socrates-than-yeu-chuong-0060.mp32018-10-24 09:40
 • socrates-than-yeu-chuong-0061.mp32018-10-24 09:40
 • socrates-than-yeu-chuong-0062.mp32018-10-24 09:41
 • socrates-than-yeu-chuong-0063.mp32018-10-24 09:41
 • socrates-than-yeu-chuong-0064.mp32018-10-24 09:41
 • socrates-than-yeu-chuong-0065.mp32018-10-24 09:41
 • socrates-than-yeu-chuong-0066.mp32018-10-24 09:41
 • socrates-than-yeu-chuong-0067.mp32018-10-24 09:42
 • socrates-than-yeu-chuong-0068.mp32018-10-24 09:42
 • socrates-than-yeu-chuong-0069.mp32018-10-24 09:42
 • socrates-than-yeu-chuong-0070.mp32018-10-24 09:42
 • socrates-than-yeu-chuong-0071.mp32018-10-24 09:42
 • socrates-than-yeu-chuong-0072.mp32018-10-24 09:42
 • socrates-than-yeu-chuong-0073.mp32018-10-24 09:43
 • socrates-than-yeu-chuong-0074.mp32018-10-24 09:43
 • socrates-than-yeu-chuong-0075.mp32018-10-24 09:43
 • socrates-than-yeu-chuong-0076.mp32018-10-24 09:43
 • socrates-than-yeu-chuong-0077.mp32018-10-24 09:43
 • socrates-than-yeu-chuong-0078.mp32018-10-24 09:43
 • socrates-than-yeu-chuong-0079.mp32018-10-24 17:19
 • socrates-than-yeu-chuong-0080.mp32018-10-24 17:19
 • socrates-than-yeu-chuong-0081.mp32018-10-24 17:19
 • socrates-than-yeu-chuong-0082.mp32018-10-24 17:19
 • socrates-than-yeu-chuong-0083.mp32018-10-24 17:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0084.mp32018-10-24 17:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0085.mp32018-10-24 17:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0086.mp32018-10-24 17:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0087.mp32018-10-24 17:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0088.mp32018-10-24 17:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0089.mp32018-10-24 17:20
 • socrates-than-yeu-chuong-0090.mp32018-10-24 17:21
 • socrates-than-yeu-chuong-0091.mp32018-10-24 17:21
 • socrates-than-yeu-chuong-0092.mp32018-10-24 17:21
 • socrates-than-yeu-chuong-0093.mp32018-10-24 17:21
 • socrates-than-yeu-chuong-0094.mp32018-10-24 17:21
 • socrates-than-yeu-chuong-0095.mp32018-10-24 17:22
 • socrates-than-yeu-chuong-0096.mp32018-10-24 17:22
 • socrates-than-yeu-chuong-0097.mp32018-10-24 17:22
 • socrates-than-yeu-chuong-0098.mp32018-10-24 17:22
 • socrates-than-yeu-chuong-0099.mp32018-10-24 17:22
 • socrates-than-yeu-chuong-0100.mp32018-10-24 17:23
 • socrates-than-yeu-chuong-0101.mp32018-10-24 17:23
 • socrates-than-yeu-chuong-0102.mp32018-10-24 17:23
 • socrates-than-yeu-chuong-0103.mp32018-10-24 17:23
 • socrates-than-yeu-chuong-0104.mp32018-10-24 17:24
 • socrates-than-yeu-chuong-0105.mp32018-10-24 17:24
 • socrates-than-yeu-chuong-0106.mp32018-10-24 17:24
 • socrates-than-yeu-chuong-0107.mp32018-10-24 17:25
 • socrates-than-yeu-chuong-0108.mp32018-10-24 17:25
 • socrates-than-yeu-chuong-0109.mp32018-10-24 17:25
 • socrates-than-yeu-chuong-0110.mp32018-10-24 17:25
 • socrates-than-yeu-chuong-0111.mp32018-10-24 17:26
 • socrates-than-yeu-chuong-0112.mp32018-10-24 17:26
 • socrates-than-yeu-chuong-0113.mp32018-10-24 17:26
 • socrates-than-yeu-chuong-0114.mp32018-10-24 17:27
 • socrates-than-yeu-chuong-0115.mp32018-10-24 17:27
[Total: 3   Average: 5/5]

Related posts

Thê Khống

TiKay

Sau Khi Ly Hôn Ta Thành Giới Giải Trí Đại Lão

THUYS♥️

Bá Đạo Yêu Em

TiKay

Leave a Reply