Huyền Huyễn

Hồng Hoang Chi Lôi Đình Đế Quân

Lý Đình xuyên qua Hồng Hoang, sống lại vì là Lôi Đình, thành lập Lôi Phủ, chấp chưởng thiên phạt, ngang dọc Hồng Hoang cố sự

Nguồn: metruyenchu.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Phiên Trứ Cân Đầu Suất Giao
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Xuyên qua Hồng Hoang2021-02-12 23:29
 • #2: Sống lại Lôi Đình2021-02-12 23:30
 • #3: Hoá hình2021-02-12 23:30
 • #4: Tiên Thiên Chí Bảo Lôi Đế Tháp2021-02-12 23:30
 • #5: Bồng Lai 3 Tiên Đảo2021-02-12 23:30
 • #6: Doanh Châu Phương Trượng2021-02-12 23:30
 • #7: 12 phẩm Tịnh Thế Bạch Liên! Hoàng Trung Lý!2021-02-12 23:31
 • #8: , Hồng Mông Lượng Thiên Xích! Ngũ Châm Tùng!2021-02-12 23:31
 • #9: Hỗn Độn Châu2021-02-12 23:31
 • #10: Đại chiến2021-02-12 23:31
 • #11: Đại chiến 22021-02-12 23:31
 • hong-hoang-chi-loi-dinh-de-quan-chuong-0012.mp32021-02-12 23:32
 • hong-hoang-chi-loi-dinh-de-quan-chuong-0013.mp32021-02-12 23:32
 • #14: ? Bát Cảnh Cung Đăng2021-02-12 23:32
 • #15: ? ? Phượng Ninh đột phá2021-02-12 23:32
 • #16: Thần bí đạo nhân2021-02-12 23:32
 • #17: ? Hồng Quân2021-02-12 23:32
 • #18: Dược Viên hành trình2021-02-12 23:32
 • #19: Đại chiến sắp nổi lên2021-02-12 23:32
 • #20: Đại chiến2021-02-12 23:32
 • #21: Cướp đoạt kho báu2021-02-12 23:33
 • #22: Tru Tiên Kiếm Trận2021-02-12 23:33
 • #23: La Hầu tự bạo2021-02-12 23:33
 • #24: La Hầu tàn hồn2021-02-12 23:33
 • #25: 9 phẩm Tịnh Thế Bạch Liên hoá hình2021-02-12 23:33
 • hong-hoang-chi-loi-dinh-de-quan-chuong-0026.mp32021-02-12 23:33
 • #27: Nữ Oa2021-02-12 23:33
 • #28: Hi Hòa Thường Hi2021-02-12 23:33
 • #29: Phượng Hoàng Niết Bàn2021-02-12 23:34
 • #30: Tái tạo thân thể2021-02-12 23:34
 • #31: Hồng Quân Thành Thánh2021-02-12 23:34
 • hong-hoang-chi-loi-dinh-de-quan-chuong-0032.mp32021-02-12 23:34
 • #33: Tiên Thiên Hồ Lô Đằng2021-02-12 23:34
 • #34: Lôi Đình Thành Thánh2021-02-12 23:34
 • #35: Thu đồ đệ2021-02-12 23:34
 • #36: Giảng đạo2021-02-12 23:35
 • #37: Chứng đạo phương pháp2021-02-12 23:35
 • hong-hoang-chi-loi-dinh-de-quan-chuong-0038.mp32021-02-12 23:35
 • #39: Không Động Ấn2021-02-12 23:35
 • #40: Sinh Tử Bộ, Phán Quan Bút2021-02-12 23:35
 • #41: Hồng Hoang thế cuộc2021-02-12 23:35
 • #42: Hồng Hoa Liên Ngẫu Thanh Liên Diệp2021-02-12 23:35
 • #43: Lôi Phủ! Khống chế Thiên Phạt!2021-02-12 23:35
 • hong-hoang-chi-loi-dinh-de-quan-chuong-0044.mp32021-02-12 23:36
 • #45: Giải thích nghi hoặc2021-02-12 23:36
 • hong-hoang-chi-loi-dinh-de-quan-chuong-0046.mp32021-02-12 23:36
 • #47: Yêu Đình2021-02-12 23:36
 • #48: Công Đức Chi Lực2021-02-12 23:36
 • #49: Tấn công tử phủ2021-02-12 23:36
 • #50: Vu Yêu Đại Chiến2021-02-12 23:36
 • #51: Vu Yêu Đại Chiến hai2021-02-12 23:37
 • #52: Nhân Quả2021-02-12 23:37
 • #53: Nữ Oa Tạo Nhân2021-02-12 23:37
 • #54: Thiên đạo bất công?2021-02-12 23:37
 • #55: Toại Nhân Thị2021-02-12 23:37
 • #56: Hữu Sào Thị Truy Y Thị2021-02-12 23:37
 • #57: Tây Vương Mẫu2021-02-12 23:37
 • #58: Tây Vương Mẫu hai2021-02-12 23:37
 • #59: Thu đồ đệ2021-02-12 23:38
 • #60: Thu đồ đệ hai2021-02-12 23:38
 • #61: Hỗn Độn Huyền Quy2021-02-12 23:38
 • #62: Oa Hoàng Cung2021-02-12 23:38
 • #63: Đạo kinh2021-02-12 23:38
 • #64: Kim Đan Đại Đạo2021-02-12 23:38
 • #65: Một ngày ngũ thánh2021-02-12 23:38
 • hong-hoang-chi-loi-dinh-de-quan-chuong-0066.mp32021-02-12 23:38
 • #67: Vu Tộc tâm tư2021-02-12 23:39
 • #68: Điều kiện 12021-02-12 23:39
 • #69: Điều kiện 22021-02-12 23:39
 • #70: Hậu Thổ Thành Thánh2021-02-12 23:39
 • #71: Chuẩn Thánh ngã xuống một2021-02-12 23:39
 • #72: Chuẩn Thánh ngã xuống hai2021-02-12 23:39
 • #73: Địa Phủ2021-02-12 23:39
 • #74: Ngũ Phương Quỷ Đế! Thập Điện Diêm Vương!2021-02-12 23:39
 • #75: Xi Vưu2021-02-12 23:39
 • #76: Hồng Vân2021-02-12 23:40
 • #77: Côn Bằng2021-02-12 23:40
 • #78: Vu Yêu hai tộc lần thứ hai tranh đấu2021-02-12 23:41
 • #79: Côn Bằng trọng thương, Đế Tuấn mời chào2021-02-12 23:41
 • #80: Cuồn cuộn sóng ngầm2021-02-12 23:41
 • #81: Mười tỉ yêu binh giáng lâm Đông Hải2021-02-12 23:42
 • #82: Chúc Long liều chết vào Lôi Phủ 1/22021-02-12 23:42
 • #83: Chúc Long liều chết vào Lôi Phủ 2/22021-02-12 23:42
 • #84: Lôi Đình phó Mai Sơn, Lục Nhĩ chiến Viên Hồng2021-02-12 23:42
 • #85: Côn Luân Sơn bên trong nổi tranh chấp, Tam Thanh giận dữ muốn ở riêng2021-02-12 23:43
 • #86: Côn Luân Sơn bên trong nổi tranh chấp, Tam Thanh giận dữ muốn ở riêng hai 1/22021-02-12 23:43
 • #87: Côn Luân Sơn bên trong nổi tranh chấp, Tam Thanh giận dữ muốn ở riêng hai 2/22021-02-12 23:43
 • #88: Đế Tuấn muốn mưu tính công đức, Phục Hy hiến kế cưới đạo lữ 1/22021-02-12 23:43
 • #89: Đế Tuấn muốn mưu tính công đức, Phục Hy hiến kế cưới đạo lữ 2/22021-02-12 23:44
 • #90: Đại hôn làm buổi tiệc, Đế Tuấn phá tu vi2021-02-12 23:44
 • #91: Nhân Tộc phát triển vào cảnh khốn khó 1/22021-02-12 23:44
 • #92: Nhân Tộc phát triển vào cảnh khốn khó 2/22021-02-12 23:44
 • #93: Nhân Tộc chung quy bị phát hiện, Đế Tuấn muốn luyện Đồ Vu Kiếm2021-02-12 23:44
 • #94: Yêu Tộc tàn sát Nhân Tộc2021-02-12 23:45
 • #95: Đế Tuấn ác chiến Phượng Ninh, La Hầu hạ xuống Lôi Kiếp 1/22021-02-12 23:45
 • #96: Đế Tuấn ác chiến Phượng Ninh, La Hầu hạ xuống Lôi Kiếp 2/22021-02-12 23:45
 • #97: Lôi Đình ra tay, Đế Tuấn nhận phạt2021-02-12 23:46
 • #98: Đồ Vu Kiếm luyện thành2021-02-12 23:46
 • #99: Lôi Đình lòng có sầu lo, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề mưu chuyện xấu2021-02-12 23:46
 • #100: Khoa Phụ Trục Nhật2021-02-12 23:46
 • #101: Hậu Nghệ Xạ Nhật2021-02-12 23:47
 • #102: Thường Nga Bôn Nguyệt, Hậu Nghệ bị nhốt2021-02-12 23:47
 • #103: Mọi người xuất sư, Phượng Ninh Phượng Liên hai người thu đồ đệ2021-02-12 23:48
 • #104: Địa Phủ Thần Thú, Long Tộc chỉnh cải2021-02-12 23:48
 • #105: Vu Yêu hai tộc trận chiến cuối cùng2021-02-12 23:48
 • #106: Đại trận bị phá, Côn Bằng chạy trốn2021-02-12 23:48
 • #107: Vu Yêu hai tộc diệt, Bất Chu Sơn sụp đổ2021-02-12 23:49
 • #108: Nữ Oa vá trời2021-02-12 23:49
 • #109: Phật Môn Địa Phủ sơ giao phong2021-02-12 23:49
 • #110: La Hầu chưa đột phá, Lôi Đình muốn dẫn dắt2021-02-12 23:50
 • #111: La Hầu Thành Thánh, Lôi Đình sắc phong2021-02-12 23:50
 • #112: Yêu Tộc nương nhờ vào giáo phái, Lôi Đình lược thi tiểu kế2021-02-12 23:50
 • #113: Lôi Đình đại hôn một2021-02-12 23:50
 • #114: Lôi Đình đại hôn hai2021-02-12 23:51
 • #115: Tử Tiêu Cung hành trình định Tam Hoàng Ngũ Đế2021-02-12 23:51
 • #116: Định Tam Hoàng Ngũ Đế Phục Hy vào Luân Hồi2021-02-12 23:52
 • #117: Hoa Tư Thị Phong Vân2021-02-12 23:52
 • #118: Phượng Hoàng đưa thực Hà Đồ Lạc Thư2021-02-12 23:52
 • #119: Bắt được Hà Đồ Lạc Thư Hoa Tư Thị Sinh Tử2021-02-12 23:52
 • #120: Phục Hy xuất thế Khổng Tuyên thu đồ đệ2021-02-12 23:52
 • #121: Thôi diễn phương pháp Phục Hi Bát Quái2021-02-12 23:52
 • #122: Nhân Hoàng Phục Hy Bán Thánh!2021-02-12 23:53
 • #123: Huyền Đô phó Nhân Tộc Nữ Đăng Mộng Hoàng Long2021-02-12 23:53
 • #124: Thần Nông sinh ra Huyền Đô đến2021-02-12 23:53
 • #125: Thần Nông được dẫn dắt tìm ngũ cốc2021-02-12 23:53
 • #126: Nữ Đăng bỏ mình Huyền Đô vào địa phủ2021-02-12 23:53
 • #127: Thần Nông bi thương Liệt Sơn Bộ Lạc quyết định2021-02-12 23:53
 • #128: Danh dương Nhân Tộc2021-02-12 23:53
 • #129: Thần Nông nếm bách thảo2021-02-12 23:53
 • #130: Huyền Đô mờ ám Thần Nông ngã xuống2021-02-12 23:54
 • #131: Thần Nông vào địa phủ 《 Bách Thảo Kinh 》2021-02-12 23:54
 • #132: Thần Nông sự phẫn nộ chất vấn Huyền Đô2021-02-12 23:54
 • #133: Thần Nông thấy Vân Tiêu2021-02-12 23:54
 • #134: Thần Nông trả thù!2021-02-12 23:54
 • #135: Thần Nông phản lại Đạo Giáo Lão Tử lửa giận2021-02-12 23:54
 • #136: Thần Nông Nhập Địa Phủ2021-02-12 23:54
 • #137: Trăm ngàn đời Luân Hồi2021-02-12 23:54
 • hong-hoang-chi-loi-dinh-de-quan-chuong-0138.mp32021-02-12 23:54
 • #139: Huyền Quy Hư Ảnh Bắc Thương Lan2021-02-12 23:55
 • #140: Thiên Tuyển Chi Tử Lôi Đình hiện thân2021-02-12 23:55
 • #141: Lôi Đình mở phong ấn Bắc Thương Lan2021-02-12 23:55
 • hong-hoang-chi-loi-dinh-de-quan-chuong-0142.mp32021-02-12 23:55
 • #143: Hiên Viên thành lập quân đội Xi Vưu Nhập Địa Phủ2021-02-12 23:55
 • #144: Xi Vưu tái thế sống lại chiếm đoạt bộ lạc2021-02-12 23:55
 • #145: Thu đồ đệ Thương Hiệt2021-02-12 23:55
 • #146: Thương Hiệt quyết tâm2021-02-12 23:55
 • #147: Vu Tộc hiện thân, Hiên Viên chiến bại2021-02-12 23:56
 • #148: xe chỉ nam Thương Hiệt tạo chữ2021-02-12 23:56
 • #149: Thương Hiệt tạo chữ2021-02-12 23:56
 • #150: Văn Tổ Lôi Đình2021-02-12 23:56
 • #151: Lôi Đình đột phá Thương Hiệt gặp mặt Hiên Viên2021-02-12 23:56
 • #152: Thương Hiệt quyết định2021-02-12 23:56
 • #153: Thương Hiệt ra tay2021-02-12 23:56
 • #154: Hiên Viên trọng thương Xi Vưu ngã xuống2021-02-12 23:57
 • #155: Xi Vưu mục đích Hiên Viên tấn công vào Cửu Lê Bộ Lạc2021-02-12 23:57
 • #156: Nhân Hoàng Hiên Viên2021-02-12 23:57
 • #157: Quảng Thành Tử đột phá2021-02-12 23:57
 • hong-hoang-chi-loi-dinh-de-quan-chuong-0158.mp32021-02-12 23:57
 • hong-hoang-chi-loi-dinh-de-quan-chuong-0159.mp32021-02-12 23:57
 • #160: Lục Nhĩ thu đồ đệ2021-02-12 23:57
 • #161: Phượng Ninh hiện thân2021-02-12 23:57
 • #162: Lục Nhĩ chiến Xích Khào2021-02-12 23:58
 • #163: Tu vi đột phá2021-02-12 23:58
 • #164: Đại Vũ vào Lôi Phủ2021-02-12 23:58
 • #165: Thầy trò gặp lại Lôi Đình Chi Pháp2021-02-12 23:58
 • #166: Đúc Cửu Đỉnh trấn Cửu Châu2021-02-12 23:58
 • #167: Tử Tiêu Cung bên trong Thiên Đế vị trí2021-02-12 23:58
 • #168: Lừa gạt Hồng Quân2021-02-12 23:58
 • #169: Hạo Thiên? Ngọc Đế! Trùng kiến Thiên Đình2021-02-12 23:59
 • #170: Đi vào quỹ đạo2021-02-12 23:59
 • #171: Tụ hội Thiên Đình2021-02-12 23:59
 • #172: Hạo Thiên lòng dạ2021-02-12 23:59
 • hong-hoang-chi-loi-dinh-de-quan-chuong-0173.mp32021-02-12 23:59
 • #174: Phẫn nộ Hình Thiên2021-02-12 23:59
 • #175: Nghe tin Hình Thiên2021-02-12 23:59
 • #176: Nam Thiên Môn2021-02-12 23:59
 • #177: Quảng Thành Tử tham chiến2021-02-12 23:59
 • #178: Lục Nhĩ ra tay không đầu Hình Thiên!2021-02-13 00:00
 • #179: Cửu Phượng cảm xúc2021-02-13 00:00
 • #180: Tái tụ Tử Tiêu Cung Phong Thần Bảng Đả Thần Tiên2021-02-13 00:00
 • #181: Lên bảng tu sĩ tranh luận không ngớt2021-02-13 00:00
 • #182: Thiên Đình Lôi Phủ2021-02-13 00:00
 • #183: Tổ chức đại lễ thiệp mời2021-02-13 00:00
 • #184: Thiên Đình đại lễ2021-02-13 00:00
 • #185: Các đại năng gia nhập2021-02-13 00:00
 • #186: Thiên Đình biến hóa2021-02-13 00:00
 • #187: Tranh luận không ngớt2021-02-13 00:01
 • #188: Chúng Thánh quyết định Nhân Tộc phát triển2021-02-13 00:01
 • #189: Thương Thang ý nghĩ2021-02-13 00:01
 • #190: Tiểu Dược Viên2021-02-13 00:02
 • #191: Lôi Đình đột phá2021-02-13 00:02
 • #192: Cửu Châu kẻ thống trị Tín Ngưỡng Chi Lực2021-02-13 00:02
 • #193: Chúng Thánh động tác2021-02-13 00:02
 • #194: Ác chiến Nguyên Thủy Thông Thiên hai người2021-02-13 00:02
 • #195: Nguyên Thủy thắng2021-02-13 00:03
 • hong-hoang-chi-loi-dinh-de-quan-chuong-0196.mp32021-02-13 00:03
 • #197: Khương Tử Nha Thân Công Báo2021-02-13 00:03
 • #198: Khương Tử Nha biến hóa2021-02-13 00:03
 • #199: Thân Công Báo đãi ngộ2021-02-13 00:04
 • #200: Đột phá cảnh giới2021-02-13 00:04
 • #201: Báo đen? Thân Công Báo?2021-02-13 00:04
 • #202: Lôi Đình ra tay Thân Công Báo nỗ lực2021-02-13 00:04
 • #203: Đế trụ cúi chào2021-02-13 00:04
 • #204: Đồ Đằng Kim Long2021-02-13 00:05
 • #205: Khinh nhờn Nữ Oa!2021-02-13 00:05
 • #206: Nữ Oa Lôi Đình nổi giận2021-02-13 00:05
 • #207: Hậu trường hắc thủ ràng buộc?2021-02-13 00:05
 • #208: Linh Châu Tử2021-02-13 00:05
 • #209: Cửu Vĩ Hồ2021-02-13 00:05
 • #210: Thấy Thánh Nhân Nữ Oa2021-02-13 00:06
 • #211: Tham quan nơi ở2021-02-13 00:06
 • hong-hoang-chi-loi-dinh-de-quan-chuong-0212.mp32021-02-13 00:06
 • #213: Tin qua đời bi thống2021-02-13 00:06
 • #214: Tự vẫn2021-02-13 00:07
 • #215: Lôi Chấn Tử Vân Trung Tử2021-02-13 00:07
 • #216: Thu lễ2021-02-13 00:07
 • hong-hoang-chi-loi-dinh-de-quan-chuong-0217.mp32021-02-13 00:07
 • hong-hoang-chi-loi-dinh-de-quan-chuong-0218.mp32021-02-13 00:07
 • #219: Trở về Ký Châu2021-02-13 00:08
 • #220: Đại quân đến2021-02-13 00:08
 • #221: Tô Hộ xuất chiến2021-02-13 00:08
 • #222: Tô Đát Kỷ2021-02-13 00:09
 • #223: Tô Toàn Trung rời đi2021-02-13 00:09
 • #224: Về Ký Châu2021-02-13 00:09
 • #225: Tìm tới thi thể2021-02-13 00:09
 • #226: Trở lại Triêu Ca2021-02-13 00:09
 • #227: Gặp mặt Đế Tân2021-02-13 00:09
 • #228: Cơ Xương2021-02-13 00:10
 • #229: Yêu Quái? Lý Tịnh hài tử2021-02-13 00:10
 • #230: Thái Ất Chân Nhân2021-02-13 00:10
 • #231: Ngao Bính2021-02-13 00:10
 • hong-hoang-chi-loi-dinh-de-quan-chuong-0232.mp32021-02-13 00:11
 • #233: Ngao Quang2021-02-13 00:11
 • #234: Binh lâm ngoài thành2021-02-13 00:11
 • #235: Na Tra hiện thân2021-02-13 00:11
 • #236: Đàm phán2021-02-13 00:11
 • hong-hoang-chi-loi-dinh-de-quan-chuong-0237.mp32021-02-13 00:12
 • #238: Gặp mặt Lôi Đình2021-02-13 00:12
 • #239: Long Tộc suy yếu2021-02-13 00:12
 • #240: Đế Tân2021-02-13 00:12
 • hong-hoang-chi-loi-dinh-de-quan-chuong-0241.mp32021-02-13 00:12
 • #242: Cơ Phát2021-02-13 00:13
 • #243: Cho thấy tâm ý2021-02-13 00:13
 • #244: Bằng chứng như núi2021-02-13 00:13
 • hong-hoang-chi-loi-dinh-de-quan-chuong-0245.mp32021-02-13 00:13
 • #246: Cơ Xương đào tẩu2021-02-13 00:13
 • #247: Cơ Xương về tây kỳ2021-02-13 00:14
 • #248: Khương Tử Nha chi thê2021-02-13 00:14
 • hong-hoang-chi-loi-dinh-de-quan-chuong-0249.mp32021-02-13 00:14
 • #250: Khương Tử Nha chiến đấu2021-02-13 00:14
 • #251: Máu nhuộm chiến trường2021-02-13 00:15
 • #252: Cơ Xương trọng thương2021-02-13 00:15
 • #253: Bàn giao hậu sự2021-02-13 00:15
 • #254: Cơ Xương ngã xuống lượng2021-02-13 00:15
 • hong-hoang-chi-loi-dinh-de-quan-chuong-0255.mp32021-02-13 00:15
 • #256: Tham chiến2021-02-13 00:16
 • #257: Phong Thần Bảng mãn2021-02-13 00:16
 • #258: Thông Thiên đến2021-02-13 00:16
 • #259: Ngoài ý liệu cử động2021-02-13 00:16
 • #260: Thương Triêu diệt vong2021-02-13 00:16
 • hong-hoang-chi-loi-dinh-de-quan-chuong-0261.mp32021-02-13 00:17
 • hong-hoang-chi-loi-dinh-de-quan-chuong-0262.mp32021-02-13 00:17
 • hong-hoang-chi-loi-dinh-de-quan-chuong-0263.mp32021-02-13 00:17
 • #264: Khí Vận Lôi Đình2021-02-13 00:17
 • hong-hoang-chi-loi-dinh-de-quan-chuong-0265.mp32021-02-13 00:17
 • hong-hoang-chi-loi-dinh-de-quan-chuong-0266.mp32021-02-13 00:18
 • #267: Đáp ứng2021-02-13 00:18
 • #268: Hoa Quả Sơn Thạch Hầu2021-02-13 00:18
 • #269: Tôn Ngộ Không2021-02-13 00:18
 • hong-hoang-chi-loi-dinh-de-quan-chuong-0270.mp32021-02-13 00:18
 • #271: Truyền thụ Công Pháp2021-02-13 00:18
 • #272: Bạch Mã Ôn2021-02-13 00:19
 • #273: Ăn vụng Bàn Đào2021-02-13 00:19
 • #274: Thái Thượng Lão Quân2021-02-13 00:19
 • #275: Dương Tiễn2021-02-13 00:19
 • #276: Thế lực ngang nhau2021-02-13 00:20
 • #277: Thiên Lôi Địa Hỏa2021-02-13 00:20
 • #278: Hỏa Nhãn Kim Tinh2021-02-13 00:20
 • #279: Ăn nói ngông cuồng2021-02-13 00:20
 • #280: Phật Giáo độ hóa thuật2021-02-13 00:21
 • hong-hoang-chi-loi-dinh-de-quan-chuong-0281.mp32021-02-13 00:21
 • hong-hoang-chi-loi-dinh-de-quan-chuong-0282.mp32021-02-13 00:21
 • #283: Lên cấp Lôi Đế Tháp2021-02-13 00:21
 • hong-hoang-chi-loi-dinh-de-quan-chuong-0284.mp32021-02-13 00:21
 • hong-hoang-chi-loi-dinh-de-quan-chuong-0285.mp32021-02-13 00:21
 • #286: Hồng Quân ngã xuống2021-02-13 00:21

Related posts

Dị Hoá Đô Thị

TiKay

Long Huyết Vũ Đế

TiKay

Cuồng Võ Thần Đế

TiKay

Thần Cấp Tu Luyện Hệ Thống

TiKay

Đại Lương Y

TiKay

Vô Tận Thần Công

TiKay

Leave a Reply