Hiện ĐạiNgôn TìnhNữ CườngXuyên Không

Giải Mộng Sư Ở Giới Giải Trí

Ác mộng, mộng xuân, biết trước mộng, lặp lại mộng, mộng trong mộng……

Hung thủ, người bị hại mộng, đều cất dấu không muốn người biết bí mật

★ cổ xuyên kim ★ huyền nghi ★ phá án ★ giải mộng ★

Người chủ trì: Ngô ảnh đế ngài gần nhất tân phiến đóng máy, có cái gì tân an bài

Ngô ảnh đế: Úc, ta tưởng thỉnh Cơ Thập Nhất cho ta giải giấc mộng

Người chủ trì: Lâm ảnh hậu ngươi tính tiến quân nước ngoài, bước tiếp theo kế hoạch đâu

Lâm ảnh hậu: Tính toán thỉnh Cơ Thập Nhất cho ta giải mộng tới

Trương thiên vương: Hảo xảo, ta cũng là

Cơ Thập Nhất: Lạnh nhạt.jpg

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Khương Chi Ngư
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0001.mp32019-11-16 17:57
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0002.mp32019-11-16 17:57
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0003.mp32019-11-16 17:58
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0004.mp32019-11-16 17:58
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0005.mp32019-11-16 17:58
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0006.mp32019-11-16 17:58
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0007.mp32019-11-16 17:58
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0008.mp32019-11-16 17:58
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0009.mp32019-11-16 17:58
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0010.mp32019-11-16 17:58
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0011.mp32019-11-16 17:59
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0012.mp32019-11-16 17:59
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0013.mp32019-11-16 17:59
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0014.mp32019-11-16 17:59
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0015.mp32019-11-16 17:59
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0016.mp32019-11-16 17:59
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0017.mp32019-11-16 18:00
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0018.mp32019-11-16 18:00
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0019.mp32019-11-16 18:00
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0020.mp32019-11-16 18:00
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0021.mp32019-11-16 18:00
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0022.mp32019-11-16 18:00
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0023.mp32019-11-16 18:00
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0024.mp32019-11-16 18:01
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0025.mp32019-11-16 18:01
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0026.mp32019-11-16 18:01
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0027.mp32019-11-16 18:01
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0028.mp32019-11-16 18:01
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0029.mp32019-11-16 18:01
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0030.mp32019-11-16 18:02
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0031.mp32019-11-16 18:02
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0032.mp32019-11-16 18:02
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0033.mp32019-11-16 18:02
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0034.mp32019-11-16 18:02
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0035.mp32019-11-16 18:02
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0036.mp32019-11-16 18:02
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0037.mp32019-11-16 18:02
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0038.mp32019-11-16 18:03
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0039.mp32019-11-16 18:03
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0040.mp32019-11-16 18:03
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0041.mp32019-11-16 18:03
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0042.mp32019-11-16 18:03
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0043.mp32019-11-16 18:03
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0044.mp32019-11-16 18:03
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0045.mp32019-11-16 18:04
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0046.mp32019-11-16 18:04
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0047.mp32019-11-16 18:04
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0048.mp32019-11-16 18:04
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0049.mp32019-11-16 18:04
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0050.mp32019-11-16 18:04
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0051.mp32019-11-16 18:05
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0052.mp32019-11-16 18:05
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0053.mp32019-11-16 18:05
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0054.mp32019-11-16 18:05
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0055.mp32019-11-16 18:05
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0056.mp32019-11-16 18:05
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0057.mp32019-11-16 18:05
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0058.mp32019-11-16 18:06
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0059.mp32019-11-16 18:06
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0060.mp32019-11-16 18:06
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0061.mp32019-11-16 18:06
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0062.mp32019-11-16 18:06
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0063.mp32019-11-16 18:06
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0064.mp32019-11-16 18:06
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0065.mp32019-11-16 18:06
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0066.mp32019-11-16 18:07
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0067.mp32019-11-16 18:07
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0068.mp32019-11-16 18:07
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0069.mp32019-11-16 18:07
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0070.mp32019-11-16 18:07
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0071.mp32019-11-16 18:07
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0072.mp32019-11-16 18:07
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0073.mp32019-11-16 18:08
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0074.mp32019-11-16 18:08
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0075.mp32019-11-16 18:08
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0076.mp32019-11-16 18:08
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0077.mp32019-11-16 18:08
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0078.mp32019-11-16 18:08
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0079.mp32019-11-16 18:09
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0080.mp32019-11-16 18:09
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0081.mp32019-11-16 18:09
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0082.mp32019-11-16 18:09
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0083.mp32019-11-16 18:09
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0084.mp32019-11-16 18:09
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0085.mp32019-11-16 18:10
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0086.mp32019-11-16 18:10
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0087.mp32019-11-16 18:10
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0088.mp32019-11-16 18:10
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0089.mp32019-11-16 18:10
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0090.mp32019-11-16 18:11
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0091.mp32019-11-16 18:11
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0092.mp32019-11-16 18:11
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0093.mp32019-11-16 18:11
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0094.mp32019-11-16 18:11
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0095.mp32019-11-16 18:11
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0096.mp32019-11-16 18:12
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0097.mp32019-11-16 18:12
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0098.mp32019-11-16 18:12
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0099.mp32019-11-16 18:12
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0100.mp32019-11-16 18:12
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0101.mp32019-11-16 18:12
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0102.mp32019-11-16 18:13
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0103.mp32019-11-16 18:13
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0104.mp32019-11-16 18:13
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0105.mp32019-11-16 18:13
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0106.mp32019-11-16 18:13
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0107.mp32019-11-16 18:13
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0108.mp32019-11-16 18:14
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0109.mp32019-11-16 18:14
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0110.mp32019-11-16 18:14
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0111.mp32019-11-16 18:14
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0112.mp32019-11-16 18:14
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0113.mp32019-11-16 18:14
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0114.mp32019-11-16 18:15
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0115.mp32019-11-16 18:15
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0116.mp32019-11-16 18:15
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0117.mp32019-11-16 18:15
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0118.mp32019-11-16 18:15
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0119.mp32019-11-16 18:15
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0120.mp32019-11-16 18:16
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0121.mp32019-11-16 18:16
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0122.mp32019-11-16 18:16
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0123.mp32019-11-16 18:16
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0124.mp32019-11-16 18:16
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0125.mp32019-11-16 18:16
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0126.mp32019-11-16 18:16
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0127.mp32019-11-16 18:17
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0128.mp32019-11-16 18:17
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0129.mp32019-11-16 18:17
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0130.mp32019-11-16 18:17
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0131.mp32019-11-16 18:17
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0132.mp32019-11-16 18:17
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0133.mp32019-11-16 18:18
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0134.mp32019-11-16 18:18
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0135.mp32019-11-16 18:18
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0136.mp32019-11-16 18:18
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0137.mp32019-11-16 18:18
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0138.mp32019-11-16 18:18
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0139.mp32019-11-16 18:18
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0140.mp32019-11-16 18:19
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0141.mp32019-11-16 18:19
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0142.mp32019-11-16 18:19
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0143.mp32019-11-16 18:19
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0144.mp32019-11-16 18:19
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0145.mp32019-11-16 18:20
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0146.mp32019-11-16 18:20
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0147.mp32019-11-16 18:20
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0148.mp32019-11-16 18:20
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0149.mp32019-11-16 18:20
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0150.mp32019-11-16 18:21
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0151.mp32019-11-16 18:21
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0152.mp32019-11-16 18:21
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0153.mp32019-11-16 18:21
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0154.mp32019-11-16 18:21
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0155.mp32019-11-16 18:22
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0156.mp32019-11-16 18:22
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0157.mp32019-11-16 18:22
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0158.mp32019-11-16 18:22
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0159.mp32019-11-16 18:22
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0160.mp32019-11-16 18:22
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0161.mp32019-11-16 18:23
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0162.mp32019-11-16 18:23
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0163.mp32019-11-16 18:23
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0164.mp32019-11-16 18:23
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0165.mp32019-11-16 18:23
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0166.mp32019-11-16 18:23
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0167.mp32019-11-16 18:24
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0168.mp32019-11-16 18:24
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0169.mp32019-11-16 18:24
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0170.mp32019-11-16 18:24
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0171.mp32019-11-16 18:24
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0172.mp32019-11-16 18:24
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0173.mp32019-11-16 18:25
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0174.mp32019-11-16 18:25
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0175.mp32019-11-16 18:25
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0176.mp32019-11-16 18:25
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0177.mp32019-11-16 18:25
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0178.mp32019-11-16 18:25
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0179.mp32019-11-16 18:25
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0180.mp32019-11-16 18:26
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0181.mp32019-11-16 18:26
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0182.mp32019-11-16 18:26
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0183.mp32019-11-16 18:26
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0184.mp32019-11-16 18:26
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0185.mp32019-11-16 18:27
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0186.mp32019-11-16 18:27
 • giai-mong-su-o-gioi-giai-tri-chuong-0187.mp32019-11-16 18:27
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]

Related posts

Nhà Ta Idol Áo Choàng Lại Rớt

THUYS♥️

Trà Hương Bốn Phía [ Phản Xuyên ]

TiKay

Tam Sinh Tam Thế – Thập Lý Đào Hoa

TiKay

Nữ Chính Lộ Tuyến Không Đúng [ Xuyên Nhanh ]

THUYS♥️

Hận Em Một Kiếp

TiKay

Bên Gối Kiều Tước / Mật Mưu ( Song Trọng Sinh )

TiKay

Leave a Reply