Dị Giới Huyền Huyễn

Lam Đình Chi Chủ

Tại bao la vô hạn Seta đại lục, nhân loại, tinh linh, thú nhân, người lùn. . . .cùng tồn tại, thần linh dạo chơi tại nhân gian, chiến tranh lan ra khắp thế giới, chinh chiến cùng xung đột là vĩnh hằng.

Mà ngày nọ, tại Seta đại lục phương nam, ở trong Cava rừng rậm có một linh hồn dị giới rốt cục phá bỏ lạnh giá không gian, mở to mắt thấy được cái này bao la thế giới.

Đây là một người trùng sinh thành Lam Long, có được người nhà, thành lập đế quốc, càn quét đại lục câu chuyện.

Converter: ❄TieuQuyen28❄

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Hành Vi Kim Dung
 •  Chương: /812
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Lang thang Cẩu Đầu Nhân2020-02-06 08:45
 • #2: Lam Long Austin2020-02-06 08:46
 • #3: Quản lý nghệ thuật2020-02-06 08:46
 • #4: Huấn luyện (thượng)2020-02-06 08:46
 • #5: Huấn luyện (hạ)2020-02-06 08:46
 • #6: Tiểu thí ngưu đao2020-02-06 08:47
 • #7: Tiêu diệt toàn bộ2020-02-06 08:47
 • #8: Ma thú2020-02-06 08:47
 • #9: Săn giết2020-02-06 08:47
 • #10: Ma thú tinh hạch2020-02-06 08:47
 • #11: Thứ 2 thiên phú pháp thuật2020-02-06 08:47
 • #12: Đáy hồ bí mật2020-02-06 08:47
 • #13: Lạnh đông2020-02-06 08:47
 • #14: Tìm kiếm2020-02-06 08:48
 • #15: Hội binh2020-02-06 08:48
 • #16: Công kích2020-02-06 08:48
 • #17: Khoáng thạch2020-02-06 08:48
 • #18: Cải tạo2020-02-06 08:48
 • #19: Huấn luyện quân sự2020-02-06 08:48
 • #20: Đồ ăn nguy cơ2020-02-06 08:48
 • #21: Mặt hồ đục băng2020-02-06 08:48
 • #22: Thành công bắt được2020-02-06 08:48
 • #23: Nguy cơ giáng lâm2020-02-06 08:48
 • #24: Dạ tập2020-02-06 08:48
 • #25: Thối lui2020-02-06 08:49
 • #26: Giải quyết tốt hậu quả2020-02-06 08:49
 • #27: Khiêu khích2020-02-06 08:49
 • #28: Bẫy2020-02-06 08:49
 • #29: Chém giết2020-02-06 08:49
 • #30: Diệt sát2020-02-06 08:49
 • #31: Thu hoạch2020-02-06 08:49
 • #32: Thế cục2020-02-06 08:49
 • #33: Khai hoang2020-02-06 08:49
 • #34: Mời chào nhân khẩu phương thức2020-02-06 08:49
 • #35: Cột khói2020-02-06 08:50
 • #36: Huynh muội2020-02-06 08:50
 • #37: Mua chuộc2020-02-06 08:50
 • #38: Mới 1 ngày2020-02-06 08:50
 • #39: Âm thầm nhìn trộm2020-02-06 08:50
 • #40: Trưởng thành2020-02-06 08:50
 • #41: Đi săn2020-02-06 08:50
 • #42: Mới nơi cung cấp thức ăn2020-02-06 08:50
 • #43: Khai hoang trồng trọt lựa chọn2020-02-06 08:50
 • #44: Xới đất2020-02-06 08:51
 • #45: Độc thương2020-02-06 08:51
 • #46: Nhện hang động2020-02-06 08:51
 • #47: Giao chiến2020-02-06 08:51
 • #48: Thoát đi2020-02-06 08:51
 • #49: Chữa bệnh2020-02-06 08:51
 • #50: Đùi dê2020-02-06 08:51
 • #51: Trồng trọt2020-02-06 08:51
 • #52: Ruộng thí nghiệm2020-02-06 08:51
 • #53: Thú nhân thực lực vấn đề2020-02-06 08:52
 • #54: Dòng điện kích thích2020-02-06 08:52
 • #55: Phát triển2020-02-06 08:52
 • #56: Giáo dục2020-02-06 08:52
 • #57: Chăn nuôi2020-02-06 08:52
 • #58: Vội vàng2020-02-06 08:52
 • #59: Siêu Phàm con đường2020-02-06 08:52
 • #60: Kế hoạch2020-02-06 08:52
 • #61: Long mạch hầu cận2020-02-06 08:52
 • #62: Ngưu Đầu Nhân bộ lạc2020-02-06 08:52
 • #63: Loạn chiến2020-02-06 08:52
 • #64: Kết thúc công việc2020-02-06 08:53
 • #65: Hợp nhất phiền phức2020-02-06 08:53
 • #66: Thu hoạch lớn2020-02-06 08:53
 • #67: Thành quả2020-02-06 08:53
 • #68: Thử Nhân tế tự2020-02-06 08:53
 • #69: Ma pháp khí cụ2020-02-06 08:53
 • #70: Chấn kinh2020-02-06 08:53
 • #71: Quyền trượng thuộc về2020-02-06 08:53
 • #72: Dẫn đội xuất chinh2020-02-06 08:53
 • #73: Công kích2020-02-06 08:54
 • #74: Tổn thương2020-02-06 08:54
 • #75: Tổn thương2020-02-06 08:54
 • #76: Đánh bại2020-02-06 08:54
 • #77: Thu nạp2020-02-06 08:54
 • #78: Quân chủng2020-02-06 08:54
 • #79: Khoai sọ2020-02-06 08:54
 • #80: Bút ký2020-02-06 08:54
 • #81: Chính thể hiệu suất2020-02-06 08:54
 • #82: Thú Nhân đế quốc2020-02-06 08:54
 • #83: Finn2020-02-06 08:55
 • #84: Cây nấm2020-02-06 08:55
 • #85: Văn minh xâm lấn2020-02-06 08:55
 • #86: Cung tiễn chế tạo2020-02-06 08:55
 • #87: Đàm luận2020-02-06 08:55
 • #88: 4 đại binh đoàn2020-02-06 08:55
 • #89: Điều tra2020-02-06 08:55
 • #90: Hắc ám tinh linh2020-02-06 08:55
 • #91: Sơ động2020-02-06 08:55
 • #92: Thay đổi chủ ý?2020-02-06 08:55
 • #93: Mai phục2020-02-06 08:55
 • #94: Tan tác2020-02-06 08:56
 • #95: Khiêu chiến cự long dũng sĩ2020-02-06 08:56
 • #96: Hô Hấp Pháp2020-02-06 08:56
 • #97: Ma Tinh2020-02-06 08:56
 • #98: Nhện thủ lĩnh2020-02-06 08:56
 • #99: Đánh giết2020-02-06 08:56
 • #100: Thứ 3 cái thiên phú pháp thuật2020-02-06 08:56
 • #101: Hắc Ám Long Vệ2020-02-06 08:56
 • #102: Hắc Ám Ngưu kỵ binh2020-02-06 08:56
 • #103: Tập kích2020-02-06 08:56
 • #104: Chiến Tranh Ma Khí2020-02-06 08:56
 • #105: Lôi Hống Pháo2020-02-06 08:57
 • #106: Đáng sợ Grom2020-02-06 08:57
 • #107: Máu đốt2020-02-06 08:57
 • #108: 1 pháo oanh giết2020-02-06 08:57
 • #109: Chiến hậu thu hoạch2020-02-06 08:57
 • #110: Ngủ say2020-02-06 08:57
 • #111: Lương thực2020-02-06 08:57
 • #112: Chế gạch2020-02-06 08:57
 • #113: Công điểm2020-02-06 08:57
 • #114: Vĩ lực2020-02-06 08:57
 • #115: Quy thuận2020-02-06 08:58
 • #116: Kết quả2020-02-06 08:58
 • #117: Cự thú2020-02-06 08:58
 • #118: Lang thang thú nhân lựa chọn2020-02-06 08:58
 • #119: Lính đánh thuê2020-02-06 08:58
 • #120: Uy hiếp2020-02-06 08:58
 • #121: Khác biệt2020-02-06 08:58
 • #122: Ám mưu2020-02-06 08:58
 • #123: Tìm kiếm2020-02-06 08:58
 • #124: Kịch chiến2020-02-06 08:58
 • #125: Đánh vào2020-02-06 08:59
 • #126: Gấp gáp2020-02-06 08:59
 • #127: Huyết chiến2020-02-06 08:59
 • #128: Thức tỉnh2020-02-06 08:59
 • #129: Thua chạy2020-02-06 08:59
 • #130: Chiến hậu chỉnh hợp2020-02-06 08:59
 • #131: Nguyên do2020-02-06 08:59
 • #132: Lính đánh thuê tù binh xử trí2020-02-06 08:59
 • #133: Luyện đồng trước đó chuẩn bị2020-02-06 08:59
 • #134: Suy đoán2020-02-06 08:59
 • #135: Đáng sợ2020-02-06 08:59
 • #136: Khai lò2020-02-06 09:00
 • #137: Cải tiến2020-02-06 09:00
 • #138: Khó khăn2020-02-06 09:00
 • #139: Otto2020-02-06 09:00
 • #140: Cự thú tác dụng2020-02-06 09:00
 • #141: Mới ý nghĩ2020-02-06 09:00
 • #142: Cơ sở2020-02-06 09:00
 • #143: Đơn sơ chiến kỹ2020-02-06 09:00
 • #144: Sơ bộ máy móc2020-02-06 09:01
 • #145: Đồng thiếc2020-02-06 09:01
 • #146: Đồng hợp kim2020-02-06 09:01
 • #147: Linh quang2020-02-06 09:01
 • #148: Lam sóng nguyên lý2020-02-06 09:01
 • lam-dinh-chi-chu-chuong-0149.mp32020-02-06 09:01
 • #150: Trong ngoài thành2020-02-06 09:01
 • #151: Bí kỹ2020-02-06 09:01
 • lam-dinh-chi-chu-chuong-0152.mp32020-02-06 09:01
 • #153: Dị biến2020-02-06 09:01
 • #154: Quỷ quyệt2020-02-06 09:02
 • #155: Vũ trang thú nhân2020-02-06 09:02
 • #156: Càn quét2020-02-06 09:02
 • #157: Chạm đến dị biến2020-02-06 09:02
 • #158: Quỷ dị Hôi Viên Nhân2020-02-06 09:02
 • #159: Đánh giết2020-02-06 09:02
 • #160: Ăn mòn2020-02-06 09:02
 • #161: Hiểm địa2020-02-06 09:03
 • #162: Mục tiêu2020-02-06 09:03
 • #163: Zombie2020-02-06 09:03
 • #164: Kim tự tháp2020-02-06 09:03
 • #165: Đầu người mình sư tử2020-02-06 09:03
 • #166: Công kích2020-02-06 09:03
 • #167: Loạn chiến2020-02-06 09:03
 • #168: Kịch chiến2020-02-06 09:03
 • #169: Kéo dài2020-02-06 09:03
 • #170: Kịp thời hiện thân2020-02-06 09:04
 • #171: Duyên cớ2020-02-06 09:04
 • #172: Lôi đình chi chủ2020-02-06 09:04
 • #173: Truyền Kỳ huyết mạch2020-02-06 09:04
 • #174: Biến dị Tà Linh2020-02-06 09:04
 • #175: Chuẩn bị đường lui2020-02-06 09:04
 • #176: Kế hoạch2020-02-06 09:04
 • #177: Hơn nửa năm thành quả2020-02-06 09:04
 • #178: Bắt đầu2020-02-06 09:04
 • #179: Woodland West2020-02-06 09:04
 • #180: Tụ binh2020-02-06 09:05
 • #181: Tiến vào cánh rừng2020-02-06 09:05
 • #182: Dạ tập2020-02-06 09:05
 • #183: Cự xà2020-02-06 09:05
 • #184: Tứ Thức2020-02-06 09:05
 • #185: Hướng tới2020-02-06 09:05
 • #186: Nan đề2020-02-06 09:05
 • #187: Tìm tới sào huyệt2020-02-06 09:05
 • #188: Lôi Bạo oanh kích2020-02-06 09:05
 • #189: Màu đen cự mãng2020-02-06 09:05
 • #190: Kịch chiến2020-02-06 09:06
 • #191: Xà Thuế Thảo2020-02-06 09:06
 • #192: Dược liệu, khoáng thạch2020-02-06 09:06
 • #193: Biên cảnh2020-02-06 09:06
 • #194: Thứ 4 cái thiên phú pháp thuật2020-02-06 09:06
 • #195: Tia Chớp Hình Cầu2020-02-06 09:06
 • #196: Dị động2020-02-06 09:06
 • #197: Kim tự tháp nền móng2020-02-06 09:06
 • #198: Cự Lựu2020-02-06 09:06
 • #199: Binh khí sinh vật2020-02-06 09:07
 • #200: Rút lui chuẩn bị2020-02-06 09:07
 • #201: Nếm thử thất bại2020-02-06 09:07
 • #202: Linh quang2020-02-06 09:07
 • #203: Ánh rạng đông2020-02-06 09:07
 • #204: Khai phát2020-02-06 09:07
 • #205: Ma lực Rasengan2020-02-06 09:07
 • #206: Xâm nhập khai phát2020-02-06 09:07
 • #207: Kế hoạch tác chiến2020-02-06 09:07
 • #208: Bắt đầu2020-02-06 09:07
 • #209: Dụ địch2020-02-06 09:08
 • #210: Chiếm cứ2020-02-06 09:08
 • #211: Thành hình2020-02-06 09:08
 • #212: Rung trời hám địa2020-02-06 09:08
 • #213: Suy đoán2020-02-06 09:08
 • lam-dinh-chi-chu-chuong-0214.mp32020-02-06 09:08
 • #215: Tinh thể2020-02-06 09:08
 • #216: Lo nghĩ2020-02-06 09:09
 • #217: Chiến hậu2020-02-06 09:09
 • #218: Phát triển kế hoạch2020-02-06 09:09
 • #219: Phá thác nước2020-02-06 09:09
 • #220: Vương đình2020-02-06 09:09
 • #221: Âm mưu2020-02-06 09:09
 • #222: Lực lượng sắp xếp2020-02-06 09:09
 • #223: Phong thuộc tính Rasengan2020-02-06 09:09
 • #224: Đệ Nhất cứ điểm2020-02-06 09:09
 • #225: Đối thủ2020-02-06 09:10
 • #226: Tu hành thành quả2020-02-06 09:10
 • #227: Nghi hoặc2020-02-06 09:10
 • #228: Chiến khởi2020-02-06 09:10
 • #229: Giao chiến2020-02-06 09:10
 • #230: Nói láo2020-02-06 09:10
 • #231: Gián điệp2020-02-06 09:10
 • #232: Suy đoán cùng nghi hoặc2020-02-06 09:10
 • #233: Đỉnh phong2020-02-06 09:10
 • #234: Va chạm2020-02-06 09:11
 • #235: Lôi điện pháp tắc2020-02-06 09:11
 • #236: Rời đi2020-02-06 09:11
 • #237: Giải quyết tốt hậu quả2020-02-06 09:11
 • #238: Kế hoạch2020-02-06 09:11
 • #239: Tổ Rồng vận động hội2020-02-06 09:11
 • #240: Duyệt binh2020-02-06 09:11
 • #241: Tâm tư chuyển biến2020-02-06 09:11
 • #242: Tăng thêm 6 thức2020-02-06 09:11
 • #243: Còn chưa đủ2020-02-06 09:11
 • #244: Pháp tắc vận dụng2020-02-06 09:12
 • #245: Đòn sát thủ2020-02-06 09:12
 • #246: Họa phong đại biến2020-02-06 09:12
 • #247: Long sinh gian nan2020-02-06 09:12
 • #248: Lạnh đông kết thúc2020-02-06 09:12
 • #249: Trồng trọt nông nghiệp2020-02-06 09:12
 • #250: Tình báo2020-02-06 09:12
 • #251: Liên hợp2020-02-06 09:12
 • #252: Uy thế ngập trời2020-02-06 09:12
 • #253: Thần uy2020-02-06 09:12
 • #254: Trưởng thành2020-02-06 09:13
 • #255: Phản ứng2020-02-06 09:13
 • #256: Vây thành2020-02-06 09:13
 • #257: Giằng co2020-02-06 09:13
 • #258: Kết thúc2020-02-06 09:13
 • #259: Vương quốc tàn đảng2020-02-06 09:13
 • #260: 3 ngày2020-02-06 09:13
 • #261: Bầu trời vỡ nát2020-02-06 09:13
 • #262: Che thiên địa2020-02-06 09:13
 • #263: Phong Chi Pháp Tắc2020-02-06 09:14
 • #264: Thánh khí lực lượng2020-02-06 09:14
 • #265: Phong cùng lôi2020-02-06 09:14
 • #266: Phong Chi Pháp Tắc nguồn gốc2020-02-06 09:14
 • #267: Pháp tắc tiêu hóa2020-02-06 09:14
 • #268: Yêu tinh đầu hàng2020-02-06 09:14
 • #269: Dung luyện thành công2020-02-06 09:14
 • #270: Khuếch trương2020-02-06 09:14
 • #271: Phong Lôi Song Kiếm2020-02-06 09:14
 • #272: Thạch anh ấu long2020-02-06 09:14
 • #273: Sau cùng phần mộ2020-02-06 09:15
 • #274: Trở về bộ lạc2020-02-06 09:15
 • #275: Gặp mặt2020-02-06 09:15
 • #276: Thú nhân Vương Đình2020-02-06 09:15
 • #277: Đế quốc dư huy2020-02-06 09:15
 • #278: Lần nữa bế quan2020-02-06 09:15
 • #279: 1 tháng2020-02-06 09:15
 • #280: Nguyên Tố Lãnh Chúa2020-02-06 09:15
 • #281: Điều tra2020-02-06 09:15
 • #282: Nguyên tố tinh hạch2020-02-06 09:15
 • #283: 1 cử hủy diệt2020-02-06 09:15
 • #284: Dung nham cự nhân2020-02-06 09:16
 • #285: Trọng thương2020-02-06 09:16
 • #286: Khôi phục2020-02-06 09:16
 • #287: Tinh nhuệ xuất động2020-02-06 09:16
 • #288: Lần nữa tiếp chiến2020-02-06 09:16
 • #289: Vây quét2020-02-06 09:16
 • #290: Ngọn lửa pháp tắc2020-02-06 09:16
 • #291: Đánh giết2020-02-06 09:16
 • #292: Ngủ say2020-02-06 09:16
 • #293: Khai thác2020-02-06 09:16
 • #294: Thức tỉnh2020-02-06 09:17
 • #295: Thu hoạch2020-02-06 09:17
 • #296: Rách nát thế giới2020-02-06 09:17
 • #297: Thủy Nguyên Tố2020-02-06 09:17
 • #298: Giáo đường2020-02-06 09:17
 • #299: Thần Quốc2020-02-06 09:17
 • #300: Tăng lên2020-02-06 09:17
 • #301: Người thần bí2020-02-06 09:17
 • #302: Lại lần nữa bế quan2020-02-06 09:17
 • #303: Ma lực chưởng khống độ chính xác2020-02-06 09:17
 • #304: Thủy Chi Pháp Tắc2020-02-06 09:18
 • #305: Pháp tắc cộng minh2020-02-06 09:18
 • #306: Náo động2020-02-06 09:18
 • #307: Quỷ dị trạng thái2020-02-06 09:18
 • #308: Chưởng khống2020-02-06 09:18
 • #309: Ma cô vân2020-02-06 09:18
 • #310: Gấp gáp2020-02-06 09:18
 • #311: Hoàn thành2020-02-06 09:18
 • #312: Ám Văn Hổ Nhân2020-02-06 09:18
 • #313: Xung kích2020-02-06 09:18
 • #314: 4 linh chi uy2020-02-06 09:18
 • #315: Lực lượng pháp tắc2020-02-06 09:19
 • #316: 4 thuộc tính Rasengan2020-02-06 09:19
 • #317: Đặc thù2020-02-06 09:19
 • #318: Chiến hậu trùng kiến2020-02-06 09:19
 • #319: Tri thức kỹ thuật2020-02-06 09:19
 • #320: Bí mật lớn động trời2020-02-06 09:19
 • #321: Mẫu Thụ2020-02-06 09:19
 • #322: Thú nhân nguồn gốc2020-02-06 09:19
 • #323: Biến mất các Áo Thuật Sư2020-02-06 09:19
 • #324: Chân Lý Chi Môn2020-02-06 09:19
 • #325: Nửa năm tu dưỡng2020-02-06 09:20
 • #326: Đáy hồ cánh cửa2020-02-06 09:20
 • #327: Dị thế2020-02-06 09:20
 • #328: Tàng Thư Lâu2020-02-06 09:20
 • #329: Đọc sách tu luyện2020-02-06 09:20
 • #330: 3 năm Tông Sư2020-02-06 09:20
 • #331: Nghiền nát con đường2020-02-06 09:20
 • #332: Diệt môn2020-02-06 09:20
 • #333: Xuất thủ2020-02-06 09:20
 • #334: Nhẹ lướt đi2020-02-06 09:20
 • #335: Thiên hạ chấn động2020-02-06 09:20
 • #336: Võ Đạo Khởi Nguyên2020-02-06 09:21
 • #337: Thiên Nhân trước cửa2020-02-06 09:21
 • #338: Tuyệt Vô Thiên2020-02-06 09:21
 • #339: Tập kích2020-02-06 09:21
 • #340: Liên thủ tập sát2020-02-06 09:21
 • #341: Đại Tông Sư chi uy2020-02-06 09:21
 • #342: U Minh Thần Công2020-02-06 09:21
 • #343: U Minh Thôn Thiên2020-02-06 09:21
 • #344: Hư không băng liệt2020-02-06 09:21
 • #345: Hồng Thiên nhất mộng2020-02-06 09:21
 • #346: Chiến hậu2020-02-06 09:21
 • #347: Đạo vận2020-02-06 09:22
 • #348: Tiến giai Thiên Nhân2020-02-06 09:22
 • #349: Nền tảng2020-02-06 09:22
 • #350: Đan dược2020-02-06 09:22
 • #351: Đạo Tổ2020-02-06 09:22
 • #352: Bố cục thiên hạ2020-02-06 09:22
 • #353: 3 Đại Tông Sư2020-02-06 09:22
 • #354: 1 tấm tự thiếp2020-02-06 09:22
 • #355: Tại thế tiên thần2020-02-06 09:22
 • #356: Giảng đạo chúng sinh2020-02-06 09:23
 • #357: Đại biến bắt đầu2020-02-06 09:23
 • #358: Yêu thú2020-02-06 09:23
 • #359: Đại thế chi tranh2020-02-06 09:23
 • #360: Phường thị diễn biến2020-02-06 09:23
 • #361: Thiên Đế vị cách2020-02-06 09:23
 • #362: Trở về cùng thu hoạch2020-02-06 09:23
 • #363: Mục tiêu quy hoạch2020-02-06 09:23
 • #364: 2 năm2020-02-06 09:23
 • #365: Thực lực đại tiến2020-02-06 09:23
 • #366: Tổ Rồng bộ lạc hiện trạng2020-02-06 09:23
 • #367: Phát triển2020-02-06 09:23
 • #368: Băng sương cự nhân2020-02-06 09:24
 • #369: Thảm liệt chém giết2020-02-06 09:24
 • #370: Đóng băng hàn lưu2020-02-06 09:24
 • #371: Nguy cấp2020-02-06 09:24
 • #372: Tiểu nhân vật đại lý tưởng2020-02-06 09:24
 • #373: Đồ sát2020-02-06 09:24
 • #374: Đánh giết2020-02-06 09:24
 • #375: Đánh vào sào huyệt2020-02-06 09:24
 • #376: Sứ giả hài cốt2020-02-06 09:24
 • #377: Thế cục2020-02-06 09:24
 • #378: Ẩn núp2020-02-06 09:24
 • #379: Bí thuật2020-02-06 09:24
 • #380: Mở rộng não động2020-02-06 09:25
 • #381: Lập trình2020-02-06 09:25
 • #382: Băng Sương pháp thuật2020-02-06 09:25
 • #383: Rừng rậm hỏa hoạn2020-02-06 09:25
 • #384: Băng Sương ngăn hỏa2020-02-06 09:25
 • #385: Đại chiêu mộ2020-02-06 09:25
 • #386: Trên đường ngộ phục2020-02-06 09:25
 • #387: Thuần Huyết thú nhân Tyre2020-02-06 09:25
 • #388: Kịch chiến2020-02-06 09:25
 • #389: Nổi điên2020-02-06 09:25
 • #390: 5 thuộc tính Rasengan2020-02-06 09:26
 • #391: Chiến tranh binh khí!2020-02-06 09:26
 • #392: Bất diệt pháp tắc2020-02-06 09:26
 • #393: Chiến hậu thu hoạch2020-02-06 09:26
 • #394: Tập kích2020-02-06 09:26
 • #395: Cố nhân2020-02-06 09:26
 • #396: Đến2020-02-06 09:26
 • #397: Loạn cục2020-02-06 09:26
 • #398: Trên chiến trường2020-02-06 09:26
 • #399: Thừa dịp loạn đột nhập2020-02-06 09:26
 • #400: Ngắm bắn2020-02-06 09:27
 • #401: Tay cụt2020-02-06 09:27
 • #402: Sắp chết phản kích2020-02-06 09:27
 • #403: Tới tay2020-02-06 09:27
 • #404: Khẩn cấp xuyên qua2020-02-06 09:27
 • #405: Linh khí khôi phục vị diện2020-02-06 09:27
 • #406: Tu luyện2020-02-06 09:27
 • #407: Cơ hội2020-02-06 09:27
 • #408: Tập kích2020-02-06 09:28
 • #409: Gấp đôi bộc phát2020-02-06 09:28
 • #410: Trần Dũng2020-02-06 09:28
 • #411: 3 lần thối cốt2020-02-06 09:28
 • #412: Danh ngạch2020-02-06 09:28
 • #413: Thực lực tăng lên2020-02-06 09:28
 • #414: Quốc thuật2020-02-06 09:28
 • #415: Địa Quật2020-02-06 09:28
 • #416: Cửa2020-02-06 09:28
 • #417: Địa Quật thế giới2020-02-06 09:28
 • #418: Xung đột2020-02-06 09:28
 • #419: Ngăn cản2020-02-06 09:28
 • #420: Dị động2020-02-06 09:29
 • #421: 2 lần Thối Cốt2020-02-06 09:29
 • #422: Thị trường2020-02-06 09:29
 • #423: Đổ thạch2020-02-06 09:29
 • #424: Âm hiểm2020-02-06 09:29
 • #425: Chính thức Võ Giả2020-02-06 09:29
 • #426: Tập thành2020-02-06 09:29
 • #427: Xuất phát2020-02-06 09:29
 • #428: Thảm liệt chém giết2020-02-06 09:29
 • #429: Nội chiến2020-02-06 09:30
 • #430: Tuyệt sát2020-02-06 09:30
 • #431: Thời gian cực nhanh=2020-02-06 09:30
 • #432: Võ đạo trường chinh2020-02-06 09:30
 • #433: Kinh hồn Đại Tây Dương2020-02-06 09:30
 • #434: God2020-02-06 09:30
 • #435: Song đỉnh chiến2020-02-06 09:30
 • #436: Luân hồi2020-02-06 09:30
 • #437: Trở lại chốn cũ2020-02-06 09:30
 • #438: Quy Khư chi địa2020-02-06 09:30
 • #439: Cảnh giới càng cao hơn2020-02-06 09:31
 • #440: Kinh thế 1 quyền2020-02-06 09:31
 • #441: Trở về2020-02-06 09:31
 • #442: Phát triển sách lược2020-02-06 09:31
 • #443: Động cơ hơi nước2020-02-06 09:31
 • #444: Đại phát triển2020-02-06 09:31
 • #445: Thị trường hình thành2020-02-06 09:31
 • #446: 1 năm2020-02-06 09:31
 • #447: Chư hầu quân2020-02-06 09:31
 • #448: Biến cố2020-02-06 09:31
 • #449: Khuếch trương2020-02-06 09:32
 • #450: Đại loạn đêm trước2020-02-06 09:32
 • #451: Tiên đoán2020-02-06 09:32
 • #452: Đại khuếch trương2020-02-06 09:32
 • #453: Tự mình xuất thủ2020-02-06 09:32
 • #454: 1 trảo trên trời rơi xuống2020-02-06 09:32
 • #455: Chém giết2020-02-06 09:32
 • #456: Huyết Luyện Pháp Tắc2020-02-06 09:32
 • #457: Áo Thuật di tích2020-02-06 09:32
 • #458: Đa nguyên vũ trụ cùng vách tường vị diện2020-02-06 09:32
 • #459: Thú Thần bí mật2020-02-06 09:33
 • #460: Thí nghiệm2020-02-06 09:33
 • #461: Chiến lược thay đổi2020-02-06 09:33
 • #462: Cải chế2020-02-06 09:33
 • #463: Nạn dân2020-02-06 09:33
 • #464: Tuyệt vọng cùng may mắn2020-02-06 09:33
 • #465: Hạnh phúc2020-02-06 09:33
 • #466: Bất đắc dĩ nghiên cứu khoa học2020-02-06 09:33
 • #467: Chật vật Sử Thi con đường2020-02-06 09:33
 • #468: Trung Lập Thành2020-02-06 09:34
 • #469: Thành thị ám lưu2020-02-06 09:34
 • #470: Âm thầm kết minh2020-02-06 09:34
 • #471: Dị biến2020-02-06 09:34
 • #472: Gián điệp2020-02-06 09:34
 • #473: Chạm mặt2020-02-06 09:34
 • #474: Tham mưu2020-02-06 09:34
 • #475: Tiếp xúc chiến2020-02-06 09:34
 • #476: Hỏa lực tàn phá bừa bãi2020-02-06 09:34
 • #477: Chiến hậu2020-02-06 09:34
 • #478: Chiếm đoạt 3 thành2020-02-06 09:35
 • #479: Thiên Đường chi thành2020-02-06 09:35
 • #480: Yết kiến2020-02-06 09:35
 • #481: Dolan sông băng cao nguyên2020-02-06 09:35
 • #482: Vận mệnh lực lượng2020-02-06 09:35
 • #483: Cự tuyệt2020-02-06 09:35
 • #484: Trọng lực trận2020-02-06 09:35
 • #485: Nổ tung thí nghiệm2020-02-06 09:35
 • #486: nhất ngữ trấn sát2020-02-06 09:35
 • #487: Vương quốc khởi nguyên, 7 hiền giả2020-02-06 09:36
 • #488: Lịch sử mê vụ2020-02-06 09:36
 • #489: Hoài nghi2020-02-06 09:36
 • #490: Văn hóa kinh dị2020-02-06 09:36
 • #491: Cái gọi là quý tộc2020-02-06 09:36
 • #492: Hệ thống chỉnh lý2020-02-06 09:36
 • #493: Hoài nghi2020-02-06 09:36
 • #494: Tính toán cùng mưu đồ2020-02-06 09:36
 • #495: Thẩm thấu kế hoạch2020-02-06 09:36
 • #496: Xuất phát2020-02-06 09:37
 • #497: Thứ 7 cứ điểm thành2020-02-06 09:37
 • #498: Tiến vào cao nguyên2020-02-06 09:37
 • #499: Trên đường gặp tranh đấu2020-02-06 09:37
 • #500: Nghiền sát2020-02-06 09:37
 • #501: Ẩn tàng2020-02-06 09:37
 • #502: Thu phục2020-02-06 09:37
 • #503: Nguyên do2020-02-06 09:37
 • #504: Mơ ước2020-02-06 09:38
 • #505: Điểm tụ tập2020-02-06 09:38
 • #506: Tranh luận2020-02-06 09:38
 • #507: Đột kích2020-02-06 09:38
 • #508: Khó chịu2020-02-06 09:38
 • #509: Kiếm quang2020-02-06 09:38
 • #510: Kiếm giới2020-02-06 09:38
 • #511: Diệt sát2020-02-06 09:38
 • #512: Chân thân2020-02-06 09:38
 • #513: Phía sau con đường2020-02-06 09:38
 • #514: Rộng lớn thế giới2020-02-06 09:39
 • #515: Sinh tử số mệnh2020-02-06 09:39
 • #516: Thăm dò2020-02-06 09:39
 • #517: Biến hóa2020-02-06 09:39
 • #518: Pháp tắc lực lượng2020-02-06 09:39
 • #519: Chiến thuật2020-02-06 09:39
 • #520: Triền đấu2020-02-06 09:39
 • #521: Vương điện2020-02-06 09:39
 • #522: Hoàng Kim một đời2020-02-06 09:40
 • #523: Không gian lực lượng2020-02-06 09:40
 • #524: Chói lọi2020-02-06 09:40
 • #525: Phát lạnh2020-02-06 09:40
 • #526: Đông kết2020-02-06 09:40
 • #527: Xuyên thủng2020-02-06 09:40
 • #528: Luyện hóa2020-02-06 09:40
 • #529: Không gian hủy diệt2020-02-06 09:40
 • #530: Loạn thế2020-02-06 09:40
 • #531: Khác 1 bên cạnh2020-02-06 09:40
 • #532: Kết thúc2020-02-06 09:41
 • #533: Kinh hãi2020-02-06 09:41
 • #534: Cường hóa2020-02-06 09:41
 • #535: Ý nghĩ2020-02-06 09:41
 • #536: Diễn sinh phân thân2020-02-06 09:41
 • #537: Lão Kaman bí mật2020-02-06 09:41
 • #538: Đầu nhập2020-02-06 09:41
 • #539: Quân trận2020-02-06 09:41
 • #540: Tụ binh2020-02-06 09:41
 • #541: Bí mật2020-02-06 09:41
 • #542: Áp chế2020-02-06 09:42
 • #543: Mạnh mẽ2020-02-06 09:42
 • #544: Chiến định2020-02-06 09:42
 • #545: Thắng lợi2020-02-06 09:42
 • #546: Lịch sử ân oán2020-02-06 09:42
 • #547: Khó khăn2020-02-06 09:42
 • #548: Bắc Vực2020-02-06 09:42
 • #549: Đánh lén2020-02-06 09:42
 • #550: 16 năm2020-02-06 09:43
 • #551: Lựa chọn2020-02-06 09:43
 • #552: Kế hoạch2020-02-06 09:43
 • #553: Bí thuật2020-02-06 09:43
 • #554: Tu luyện bí thuật2020-02-06 09:43
 • #555: Khí vận2020-02-06 09:43
 • #556: Rạng danh2020-02-06 09:43
 • #557: Khí vận cùng nhân vật chính2020-02-06 09:43
 • #558: Tử Hoài chân nhân2020-02-06 09:43
 • #559: Tuyệt đấu2020-02-06 09:44
 • #560: Không cam lòng2020-02-06 09:44
 • #561: Động Huyền2020-02-06 09:44
 • #562: Chiếc nhẫn cùng lão gia gia2020-02-06 09:44
 • #563: : "Nhân vật chính"2020-02-06 09:44
 • #564: Lâm Hàn2020-02-06 09:44
 • #565: Thiên ý2020-02-06 09:44
 • #566: Bảo vật2020-02-06 09:44
 • #567: Đại nhân vật2020-02-06 09:44
 • #568: Trọng thương2020-02-06 09:44
 • #569: Hiện thân2020-02-06 09:45
 • #570: Giết người2020-02-06 09:45
 • #571: 1 kiếm2020-02-06 09:45
 • #572: Thành nhỏ2020-02-06 09:45
 • lam-dinh-chi-chu-chuong-0573.mp32020-02-06 09:45
 • #574: Mạo hiểm2020-02-06 09:45
 • #575: Ác ma2020-02-06 09:45
 • #576: Viên Hầu Thân Pháp2020-02-06 09:45
 • #577: Bạch Lộc Vương2020-02-06 09:45
 • #578: Nhìn trộm tương lai2020-02-06 09:46
 • #579: Rời đi2020-02-06 09:46
 • #580: Duyên cùng duyên2020-02-06 09:46
 • #581: Phụ thể2020-02-06 09:46
 • #582: Tiên2020-02-06 09:46
 • #583: Thánh Dược2020-02-06 09:46
 • #584: Người sống sót2020-02-06 09:46
 • #585: Thu phục nói chuyện2020-02-06 09:46
 • #586: Kiếm thế2020-02-06 09:46
 • #587: Chiến Lam Đình Chi Chủ tác giả: Hành Vi Kim Dung2020-02-06 09:46
 • #588: Năm đó nhân vật phong vân2020-02-06 09:47
 • #589: Dư âm2020-02-06 09:47
 • #590: Yêu thú2020-02-06 09:47
 • #591: Kinh hãi2020-02-06 09:47
 • #592: Tiềm tu2020-02-06 09:47
 • #593: Chí Tôn hiện thân2020-02-06 09:47
 • #594: Vận mệnh vẫn là ngẫu nhiên?2020-02-06 09:47
 • #595: Thay đổi kế hoạch2020-02-06 09:47
 • #596: Tuyệt Địa Thiên Uyên2020-02-06 09:47
 • #597: Bình thường Lý Tín2020-02-06 09:48
 • #598: Đường xá2020-02-06 09:48
 • #599: Sa đạo2020-02-06 09:48
 • #600: Sa đạo đột kích2020-02-06 09:48
 • #601: Hắc Sa Vương2020-02-06 09:48
 • #602: Đánh giết2020-02-06 09:48
 • #603: Trở về2020-02-06 09:48
 • #604: Nhân quả nguyên do (1)2020-02-06 09:48
 • #605: Nhân quả nguyên do (2)2020-02-06 09:48
 • #606: Nhân quả nguyên do (3)2020-02-06 09:49
 • #607: Nhân quả nguyên do (4)2020-02-06 09:49
 • #608: Chuẩn Sử Thi2020-02-06 09:49
 • #609: Thượng cổ lịch sử2020-02-06 09:49
 • #610: Phản ứng2020-02-06 09:49
 • #611: Loạn thế2020-02-06 09:49
 • #612: Thế cục2020-02-06 09:49
 • #613: Báo chí2020-02-06 09:49
 • #614: Silan2020-02-06 09:49
 • #615: Viện sĩ2020-02-06 09:49
 • #616: Tin tức2020-02-06 09:50
 • #617: Chuyên đề2020-02-06 09:50
 • #618: Tuyên truyền thủ đoạn2020-02-06 09:50
 • #619: Chiến tranh báo hiệu2020-02-06 09:50
 • #620: Biên cảnh Trường Thành bên trong2020-02-06 09:50
 • #621: Thương nghị2020-02-06 09:50
 • #622: Mánh khóe2020-02-06 09:50
 • #623: Không biết chân tướng2020-02-06 09:50
 • #624: Chiến tranh bộc phát2020-02-06 09:51
 • #625: Đánh tan2020-02-06 09:51
 • #626: Chiến lược2020-02-06 09:51
 • #627: Ám mưu2020-02-06 09:51
 • #628: Kế hoạch2020-02-06 09:51
 • #629: Tín ngưỡng2020-02-06 09:51
 • #630: Cái bóng2020-02-06 09:51
 • #631: Ứng đối2020-02-06 09:51
 • #632: Huyết Sắc chiến thần2020-02-06 09:51
 • #633: Võ dũng2020-02-06 09:51
 • #634: Trấn áp2020-02-06 09:51
 • #635: Arthur2020-02-06 09:52
 • #636: Cố nhân2020-02-06 09:52
 • #637: Thù cũ2020-02-06 09:52
 • #638: Trong bóng tối phản kháng2020-02-06 09:52
 • #639: Thế giới trong tay2020-02-06 09:52
 • #640: Phẫn nộ2020-02-06 09:52
 • #641: Trước kia2020-02-06 09:52
 • #642: Buồn cười tín niệm2020-02-06 09:52
 • #643: Bại2020-02-06 09:52
 • #644: Giáng lâm!2020-02-06 09:53
 • #645: Chuẩn bị ở sau2020-02-06 09:53
 • #646: Dị đoan2020-02-06 09:53
 • #647: Đánh nhau2020-02-06 09:53
 • #648: Thức tỉnh chúng thần2020-02-06 09:53
 • #649: Ẩn tàng2020-02-06 09:53
 • #650: Thú Thần hiện thân2020-02-06 09:53
 • #651: Kết minh2020-02-06 09:53
 • #652: Đa nguyên vũ trụ hình thành2020-02-06 09:53
 • #653: Thời đại cùng phá diệt2020-02-06 09:53
 • #654: Kết thúc2020-02-06 09:54
 • #655: Cái nôi2020-02-06 09:54
 • #656: Lòng người2020-02-06 09:54
 • #657: Giải trí văn hóa2020-02-06 09:54
 • #658: Ảnh chụp2020-02-06 09:54
 • #659: Phản ứng2020-02-06 09:54
 • #660: Thanh toán2020-02-06 09:54
 • #661: Ấp ủ2020-02-06 09:54
 • #662: Xuôi nam2020-02-06 09:55
 • #663: Chạy nạn triều2020-02-06 09:55
 • #664: Lực hấp dẫn2020-02-06 09:55
 • #665: Công việc2020-02-06 09:55
 • #666: Cơm trưa kiến thức2020-02-06 09:55
 • #667: Bạn cũ2020-02-06 09:55
 • #668: Chiến tranh2020-02-06 09:55
 • #669: Phản ứng2020-02-06 09:55
 • #670: Kế hoạch lớn2020-02-06 09:55
 • #671: Im lặng chỗ kinh phong lôi2020-02-06 09:55
 • #672: Hỏa lực tập thành2020-02-06 09:56
 • #673: Luân hãm2020-02-06 09:56
 • #674: Bắc thượng2020-02-06 09:56
 • #675: Tiếp quản thống trị2020-02-06 09:56
 • #676: Gian nan2020-02-06 09:56
 • #677: Đói2020-02-06 09:56
 • #678: Lương thực2020-02-06 09:56
 • #679: Thành hương2020-02-06 09:56
 • #680: Mộng cảnh lực lượng2020-02-06 09:56
 • #681: Hư ảo mạng lưới2020-02-06 09:56
 • #682: Vương thành2020-02-06 09:57
 • #683: Quốc vương cùng vương hậu2020-02-06 09:57
 • #684: Tình trạng2020-02-06 09:57
 • #685: Nghĩ không ra2020-02-06 09:57
 • #686: Thánh Khí2020-02-06 09:57
 • #687: Công thành2020-02-06 09:57
 • #688: Pháo kích2020-02-06 09:57
 • #689: Vũ khí đáng sợ2020-02-06 09:57
 • #690: Đánh vào2020-02-06 09:57
 • #691: Cực đạo2020-02-06 09:58
 • #692: Nhao nhao xuất thủ2020-02-06 09:58
 • #693: Nghiêng2020-02-06 09:58
 • #694: Kinh Cức Vương Quan2020-02-06 09:58
 • #695: Tín ngưỡng2020-02-06 09:58
 • #696: Bắt giữ2020-02-06 09:58
 • #697: Thánh Thập tổ chức2020-02-06 09:58
 • #698: Con đường2020-02-06 09:58
 • #699: Mảnh vỡ2020-02-06 09:58
 • #700: Phản ứng2020-02-06 09:58
 • #701: Lòng người bàng hoàng2020-02-06 09:59
 • #702: Dư luận tuyên truyền2020-02-06 09:59
 • #703: Mục tiêu cùng ám lưu2020-02-06 09:59
 • #704: Câu chuyện2020-02-06 09:59
 • #705: Trưng binh2020-02-06 09:59
 • #706: Phản loạn2020-02-06 09:59
 • #707: Trấn áp2020-02-06 09:59
 • #708: Thấp kém2020-02-06 09:59
 • #709: Quá khứ2020-02-06 09:59
 • #710: Phản ứng2020-02-06 09:59
 • #711: Áy náy2020-02-06 10:00
 • #712: Phong phú 1 bữa ăn2020-02-06 10:00
 • #713: Uy tín2020-02-06 10:00
 • #714: Thuế ruộng2020-02-06 10:00
 • #715: Nông nghiệp2020-02-06 10:00
 • #716: Công thương nghiệp2020-02-06 10:00
 • #717: Khen ngợi2020-02-06 10:00
 • lam-dinh-chi-chu-chuong-0718.mp32020-02-06 10:00
 • #719: Quốc vương câu chuyện2020-02-06 10:00
 • #720: Đường lui2020-02-06 10:01
 • #721: Trung Thổ2020-02-06 10:01
 • #722: Hồng Long đế quốc2020-02-06 10:01
 • #723: Không biết tương lai2020-02-06 10:01
 • #724: Nguy cơ đang tiềm ẩn2020-02-06 10:01
 • #725: Xuyên qua chi bí2020-02-06 10:01
 • #726: Hạnh phúc phiền não2020-02-06 10:01
 • #727: Thứ 2 lần lưu dân triều2020-02-06 10:01
 • #728: Đánh vỡ phong tỏa2020-02-06 10:01
 • #729: Nông nghiệp cùng công nghiệp2020-02-06 10:02
 • #730: Kinh tế thôi động2020-02-06 10:02
 • #731: Ai-len vương quốc2020-02-06 10:02
 • #732: Bí ẩn cùng quyết định2020-02-06 10:02
 • #733: Đột kích2020-02-06 10:02
 • #734: Chân thật cùng lời nói dối2020-02-06 10:02
 • #735: Truyền Kỳ đại chiến2020-02-06 10:02
 • #736: Làm mất phương hướng2020-02-06 10:02
 • #737: Liên tiếp đánh giết2020-02-06 10:02
 • #738: Tin tức2020-02-06 10:03
 • #739: Bán vị diện2020-02-06 10:03
 • #740: Bí mật lớn động trời2020-02-06 10:03
 • #741: Bí ẩn2020-02-06 10:03
 • #742: Đuổi sát mà tới2020-02-06 10:03
 • #743: Hiện thân nghiền ép2020-02-06 10:03
 • #744: 1 sợi tàn hồn2020-02-06 10:03
 • #745: Sử Thi chi bí2020-02-06 10:03
 • #746: Con đường phía trước2020-02-06 10:04
 • #747: Trùng hợp?2020-02-06 10:04
 • #748: Biến cố2020-02-06 10:04
 • #749: Âm mưu2020-02-06 10:04
 • #750: Giáng lâm2020-02-06 10:04
 • #751: Thoát đi2020-02-06 10:04
 • #752: Mưu đồ2020-02-06 10:04
 • #753: Đến tiếp sau2020-02-06 10:04
 • #754: Bế quan2020-02-06 10:04
 • #755: Smith2020-02-06 10:05
 • lam-dinh-chi-chu-chuong-0756.mp32020-02-06 10:05
 • #757: Chiến tranh bóng tối2020-02-06 10:05
 • #758: Thất bại nếm thử2020-02-06 10:05
 • #759: Tài Bạo Vương2020-02-06 10:05
 • #760: Người cầm lái2020-02-06 10:05
 • #761: Đề nghị2020-02-06 10:05
 • #762: Bộc phát2020-02-06 10:05
 • #763: Ứng đối2020-02-06 10:06
 • #764: Phản loạn cùng đến2020-02-06 10:06
 • #765: Lần đầu tiếp xúc *( Chờ tác giả sửa sẽ bổ sung sau)2020-02-06 10:06
 • #766: Nô nức tấp nập2020-02-06 10:06
 • #767: Tiếp chiến2020-02-06 10:06
 • #768: Thắng2020-02-06 10:06
 • #769: Độc thủ2020-02-06 10:07
 • #770: Phía sau âm mưu2020-02-06 10:07
 • #771: Ám lưu *(tác lập chương, chờ sửa sau)2020-02-06 10:07
 • #772: Hiện trạng2020-02-06 10:07
 • lam-dinh-chi-chu-chuong-0773.mp32020-02-06 10:07
 • #774: Phẫn nộ2020-02-06 10:07
 • #775: Khủng Bố uy thế2020-02-06 10:07
 • #776: Đáng sợ2020-02-06 10:08
 • #777: Giáng lâm2020-02-06 10:08
 • #778: Hư ảo thế giới2020-02-06 10:08
 • #779: Viêm Vực *( Tác lại lặp chương, chờ up bổ sung)2020-02-06 10:08
 • #780: Kịch chiến2020-02-06 10:08
 • #781: Trấn áp *(Tác lại lặp chương)2020-02-06 10:08
 • #782: Đánh giết2020-02-06 10:08
 • #783: Giết vận mệnh chi kiếm2020-02-06 10:08
 • #784: Tuyệt vọng2020-02-06 10:08
 • #785: già thiên Thiên Long trảo2020-02-06 10:09
 • #786: Thần linh hàng thế2020-02-06 10:09
 • #787: Bàn giao2020-02-06 10:09
 • #788: Tinh không đại chiến2020-02-06 10:09
 • #789: Thần Quốc giáng lâm2020-02-06 10:09
 • #790: Cờ kém 1 chiêu2020-02-06 10:09
 • #791: Tiếng vọng2020-02-06 10:09
 • #792: Bí ẩn2020-02-06 10:09
 • #793: Tu dưỡng bế quan2020-02-06 10:09
 • #794: Loạn thế2020-02-06 10:10
 • #795: Tín ngưỡng2020-02-06 10:10
 • #796: Quần tinh trở về2020-02-06 10:10
 • #797: Phân thân2020-02-06 10:10
 • #798: Biến cố2020-02-06 10:10
 • #799: Cảm ứng2020-02-06 10:10
 • #800: Vận mệnh mảnh vỡ *( Đầu năm tác lại lặp chương, chờ sửa)2020-02-06 10:10
 • #801: Lĩnh hội2020-02-06 10:10
 • #802: Tuyến2020-02-06 10:10
 • #803: Tin tức2020-02-06 10:11
 • #804: Cột mốc2020-02-06 10:11
 • #805: Vỡ vụn2020-02-06 10:11
 • #806: Tiến hóa2020-02-06 10:11
 • #807: Thần linh lực lượng2020-02-06 10:11
 • #808: Hạn chế2020-02-06 10:11
 • #809: Nghi hoặc2020-02-06 10:11
 • #810: Đột kích2020-02-06 10:11
 • #811: Thiên Long Đảo2020-02-06 10:11
 • #812: Kết cuộc2020-02-06 10:12
[Total: 1   Average: 4/5]

Related posts

Ngũ Hành Thiên

TiKay

Thiên Đạo Đồ Thư Quán

TiKay

Diệu Thủ Tâm Y

TiKay

Leave a Reply