Hài HướcHiện ĐạiHuyền HuyễnXuyên Nhanh

Phật Hệ Vai Chính Cứu Thế Hàng Ngày

Tô Vân học đâu hiểu đó, thông minh không được.

Hệ thống liếc mắt một cái liền nhìn trúng hắn, tính toán mang theo Tô Vân đem xuyên qua trọng sinh giả đánh thành cẩu.

Ba ngày lúc sau:

Hệ thống: Thượng a thượng a, giết chết cái kia người xuyên việt.

Tô Vân: Không, đây là không đúng, chúng ta muốn lòng mang thiên hạ, cảm hóa hắn.

Hệ thống: ? ? ? Thả ngươi thí.

Mấy tháng lúc sau:

Người xuyên việt: A di đà phật thiện tai thiện tai

Tô Vân: Người a, vẫn là muốn thiện lương.

Hệ thống: “. . .”

Tag: Xuyên qua thời không vô hạn lưu mau xuyên thăng cấp lưu

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tô Vân ┃ vai phụ: Người xuyên việt, trọng sinh giả ┃ cái khác: Sét đánh mau xuyên nhân sinh người thắng

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Dịch Kiếm Quan Tuyết
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0001.mp32020-03-04 16:24
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0002.mp32020-03-04 16:25
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0003.mp32020-03-04 16:25
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0004.mp32020-03-04 16:25
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0005.mp32020-03-04 16:25
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0006.mp32020-03-04 16:26
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0007.mp32020-03-04 16:26
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0008.mp32020-03-04 16:26
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0009.mp32020-03-04 16:26
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0010.mp32020-03-04 16:26
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0011.mp32020-03-04 16:27
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0012.mp32020-03-04 16:27
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0013.mp32020-03-04 16:27
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0014.mp32020-03-04 16:28
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0015.mp32020-03-04 16:28
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0016.mp32020-03-04 16:28
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0017.mp32020-03-04 16:29
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0018.mp32020-03-04 16:29
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0019.mp32020-03-04 16:29
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0020.mp32020-03-04 16:29
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0021.mp32020-03-04 16:30
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0022.mp32020-03-04 16:30
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0023.mp32020-03-04 16:30
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0024.mp32020-03-04 16:30
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0025.mp32020-03-04 16:31
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0026.mp32020-03-04 16:31
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0027.mp32020-03-04 16:31
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0028.mp32020-03-04 16:31
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0029.mp32020-03-04 16:32
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0030.mp32020-03-04 16:32
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0031.mp32020-03-04 16:33
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0032.mp32020-03-04 16:33
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0033.mp32020-03-04 16:34
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0034.mp32020-03-04 16:35
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0035.mp32020-03-04 16:35
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0036.mp32020-03-04 16:35
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0037.mp32020-03-04 16:35
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0038.mp32020-03-04 16:36
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0039.mp32020-03-04 16:36
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0040.mp32020-03-04 16:36
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0041.mp32020-03-04 16:36
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0042.mp32020-03-04 16:37
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0043.mp32020-03-04 16:37
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0044.mp32020-03-04 16:37
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0045.mp32020-03-04 16:38
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0046.mp32020-03-04 16:38
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0047.mp32020-03-04 16:39
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0048.mp32020-03-04 16:39
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0049.mp32020-03-04 16:39
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0050.mp32020-03-04 16:40
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0051.mp32020-03-04 16:40
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0052.mp32020-03-04 16:40
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0053.mp32020-03-04 16:41
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0054.mp32020-03-04 16:41
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0055.mp32020-03-04 16:41
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0056.mp32020-03-04 16:42
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0057.mp32020-03-04 16:42
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0058.mp32020-03-04 16:43
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0059.mp32020-03-04 16:43
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0060.mp32020-03-04 16:43
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0061.mp32020-03-04 16:44
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0062.mp32020-03-04 16:44
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0063.mp32020-03-04 16:44
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0064.mp32020-03-04 16:44
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0065.mp32020-03-04 16:44
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0066.mp32020-03-04 16:45
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0067.mp32020-03-04 16:45
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0068.mp32020-03-04 16:45
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0069.mp32020-03-04 16:46
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0070.mp32020-03-04 16:46
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0071.mp32020-03-04 16:46
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0072.mp32020-03-04 16:46
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0073.mp32020-03-04 16:46
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0074.mp32020-03-04 16:47
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0075.mp32020-03-04 16:47
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0076.mp32020-03-04 16:47
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0077.mp32020-03-04 16:47
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0078.mp32020-03-04 16:48
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0079.mp32020-03-04 16:48
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0080.mp32020-03-04 16:49
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0081.mp32020-03-04 16:49
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0082.mp32020-03-04 16:49
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0083.mp32020-03-04 16:49
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0084.mp32020-03-04 16:49
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0085.mp32020-03-04 16:49
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0086.mp32020-03-04 16:50
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0087.mp32020-03-04 16:50
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0088.mp32020-03-04 16:50
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0089.mp32020-03-04 16:50
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0090.mp32020-03-04 16:51
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0091.mp32020-03-04 16:51
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0092.mp32020-03-04 16:51
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0093.mp32020-03-04 16:51
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0094.mp32020-03-04 16:52
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0095.mp32020-03-04 16:52
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0096.mp32020-03-04 16:52
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0097.mp32020-03-04 16:53
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0098.mp32020-03-04 16:53
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0099.mp32020-03-04 16:53
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0100.mp32020-03-04 16:53
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0101.mp32020-03-04 16:54
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0102.mp32020-03-04 16:54
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0103.mp32020-03-04 16:54
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0104.mp32020-03-04 16:54
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0105.mp32020-03-04 16:55
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0106.mp32020-03-04 16:55
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0107.mp32020-03-04 16:55
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0108.mp32020-03-04 16:55
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0109.mp32020-03-04 16:56
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0110.mp32020-03-04 16:56
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0111.mp32020-03-04 16:56
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0112.mp32020-03-04 16:57
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0113.mp32020-03-04 16:57
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0114.mp32020-03-04 16:57
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0115.mp32020-03-04 16:57
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0116.mp32020-03-04 16:57
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0117.mp32020-03-04 16:58
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0118.mp32020-03-04 16:58
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0119.mp32020-03-04 16:58
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0120.mp32020-03-04 16:58
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0121.mp32020-03-04 16:59
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 4]

Related posts

Làm Đại Lão Cầm Nữ Phụ Kịch Bản

TiKay

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

TiKay

Cực Phẩm Nữ Tiên

TiKay

Mạt Thế Cự Cổ

TiKay

Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Phụ

TiKay

Cùng Giáo Bá Kết Hôn Cùng Ngày Cùng Nhau Xuyên Qua

TiKay

Leave a Reply