Hài HướcHiện ĐạiHuyền HuyễnXuyên Nhanh

Phật Hệ Vai Chính Cứu Thế Hàng Ngày

Tô Vân học đâu hiểu đó, thông minh không được.

Hệ thống liếc mắt một cái liền nhìn trúng hắn, tính toán mang theo Tô Vân đem xuyên qua trọng sinh giả đánh thành cẩu.

Ba ngày lúc sau:

Hệ thống: Thượng a thượng a, giết chết cái kia người xuyên việt.

Tô Vân: Không, đây là không đúng, chúng ta muốn lòng mang thiên hạ, cảm hóa hắn.

Hệ thống: ? ? ? Thả ngươi thí.

Mấy tháng lúc sau:

Người xuyên việt: A di đà phật thiện tai thiện tai

Tô Vân: Người a, vẫn là muốn thiện lương.

Hệ thống: “. . .”

Tag: Xuyên qua thời không vô hạn lưu mau xuyên thăng cấp lưu

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tô Vân ┃ vai phụ: Người xuyên việt, trọng sinh giả ┃ cái khác: Sét đánh mau xuyên nhân sinh người thắng

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Dịch Kiếm Quan Tuyết
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0001.mp32020-03-04 16:24
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0002.mp32020-03-04 16:25
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0003.mp32020-03-04 16:25
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0004.mp32020-03-04 16:25
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0005.mp32020-03-04 16:25
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0006.mp32020-03-04 16:26
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0007.mp32020-03-04 16:26
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0008.mp32020-03-04 16:26
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0009.mp32020-03-04 16:26
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0010.mp32020-03-04 16:26
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0011.mp32020-03-04 16:27
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0012.mp32020-03-04 16:27
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0013.mp32020-03-04 16:27
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0014.mp32020-03-04 16:28
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0015.mp32020-03-04 16:28
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0016.mp32020-03-04 16:28
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0017.mp32020-03-04 16:29
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0018.mp32020-03-04 16:29
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0019.mp32020-03-04 16:29
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0020.mp32020-03-04 16:29
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0021.mp32020-03-04 16:30
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0022.mp32020-03-04 16:30
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0023.mp32020-03-04 16:30
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0024.mp32020-03-04 16:30
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0025.mp32020-03-04 16:31
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0026.mp32020-03-04 16:31
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0027.mp32020-03-04 16:31
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0028.mp32020-03-04 16:31
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0029.mp32020-03-04 16:32
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0030.mp32020-03-04 16:32
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0031.mp32020-03-04 16:33
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0032.mp32020-03-04 16:33
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0033.mp32020-03-04 16:34
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0034.mp32020-03-04 16:35
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0035.mp32020-03-04 16:35
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0036.mp32020-03-04 16:35
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0037.mp32020-03-04 16:35
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0038.mp32020-03-04 16:36
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0039.mp32020-03-04 16:36
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0040.mp32020-03-04 16:36
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0041.mp32020-03-04 16:36
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0042.mp32020-03-04 16:37
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0043.mp32020-03-04 16:37
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0044.mp32020-03-04 16:37
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0045.mp32020-03-04 16:38
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0046.mp32020-03-04 16:38
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0047.mp32020-03-04 16:39
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0048.mp32020-03-04 16:39
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0049.mp32020-03-04 16:39
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0050.mp32020-03-04 16:40
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0051.mp32020-03-04 16:40
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0052.mp32020-03-04 16:40
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0053.mp32020-03-04 16:41
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0054.mp32020-03-04 16:41
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0055.mp32020-03-04 16:41
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0056.mp32020-03-04 16:42
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0057.mp32020-03-04 16:42
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0058.mp32020-03-04 16:43
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0059.mp32020-03-04 16:43
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0060.mp32020-03-04 16:43
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0061.mp32020-03-04 16:44
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0062.mp32020-03-04 16:44
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0063.mp32020-03-04 16:44
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0064.mp32020-03-04 16:44
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0065.mp32020-03-04 16:44
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0066.mp32020-03-04 16:45
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0067.mp32020-03-04 16:45
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0068.mp32020-03-04 16:45
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0069.mp32020-03-04 16:46
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0070.mp32020-03-04 16:46
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0071.mp32020-03-04 16:46
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0072.mp32020-03-04 16:46
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0073.mp32020-03-04 16:46
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0074.mp32020-03-04 16:47
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0075.mp32020-03-04 16:47
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0076.mp32020-03-04 16:47
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0077.mp32020-03-04 16:47
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0078.mp32020-03-04 16:48
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0079.mp32020-03-04 16:48
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0080.mp32020-03-04 16:49
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0081.mp32020-03-04 16:49
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0082.mp32020-03-04 16:49
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0083.mp32020-03-04 16:49
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0084.mp32020-03-04 16:49
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0085.mp32020-03-04 16:49
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0086.mp32020-03-04 16:50
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0087.mp32020-03-04 16:50
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0088.mp32020-03-04 16:50
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0089.mp32020-03-04 16:50
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0090.mp32020-03-04 16:51
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0091.mp32020-03-04 16:51
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0092.mp32020-03-04 16:51
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0093.mp32020-03-04 16:51
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0094.mp32020-03-04 16:52
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0095.mp32020-03-04 16:52
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0096.mp32020-03-04 16:52
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0097.mp32020-03-04 16:53
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0098.mp32020-03-04 16:53
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0099.mp32020-03-04 16:53
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0100.mp32020-03-04 16:53
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0101.mp32020-03-04 16:54
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0102.mp32020-03-04 16:54
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0103.mp32020-03-04 16:54
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0104.mp32020-03-04 16:54
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0105.mp32020-03-04 16:55
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0106.mp32020-03-04 16:55
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0107.mp32020-03-04 16:55
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0108.mp32020-03-04 16:55
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0109.mp32020-03-04 16:56
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0110.mp32020-03-04 16:56
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0111.mp32020-03-04 16:56
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0112.mp32020-03-04 16:57
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0113.mp32020-03-04 16:57
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0114.mp32020-03-04 16:57
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0115.mp32020-03-04 16:57
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0116.mp32020-03-04 16:57
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0117.mp32020-03-04 16:58
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0118.mp32020-03-04 16:58
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0119.mp32020-03-04 16:58
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0120.mp32020-03-04 16:58
 • phat-he-vai-chinh-cuu-the-hang-ngay-chuong-0121.mp32020-03-04 16:59
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 4]

Related posts

Ta Có Thể Khống Chế Đan Điền

TiKay

Chân Linh Cửu Biến

TiKay

Tu Luyện Cuồng Triều

TiKay

Số 4 Công Dân [ Vô Hạn Lưu ]

THUYS♥️

Đế Đạo Độc Tôn

TiKay

Lão Công Của Ta Là đại Lão

TiKay

Leave a Reply