Huyền Huyễn

Hỗn Nguyên Kiếm Đế

Hỗn Nguyên Kiếm Đế

“Địa Cầu nước Hoa, ta một người một chiêu kiếm, đánh bại trong nước mười vị võ đạo đại sư, nhân xưng Kiếm thánh Thanh Khư!” “Thần Hoang đại địa, ta nắm ba thước thanh phong, túng kiếm thiên hạ, mũi kiếm hướng, có ta vô địch, được gọi là Thanh Khư Kiếm Tôn.” “Hỗn Độn thần vực, ta Kiếm đạo đại thành, kiếm khí mười vạn dặm, vạn kiếm triêu tông, đăng phong Hỗn Nguyên Kiếm Đế. . .” . . . Đại đạo tranh đấu, chắc chắn phải chết! Không có đường quay lại, Thanh Khư chỉ có mở một đường máu! Truyện mới, các bạn vote 5 sao 10 điểm ủng hộ Hoàng Châu nhé!

txt: metruyencv.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Thừa Phong Ngự Kiếm
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1: Thanh Khư2023-07-01 10:28
 • #2: Chương 2: Cảm tình2023-07-01 10:30
 • #3: Chương 3: Hỗn Độn2023-07-01 10:30
 • #4: Chương 4: Vụn vặt2023-07-01 10:31
 • #5: Chương 5: Tiếp tục2023-07-01 10:32
 • #6: Chương 6: Nặng tay2023-07-01 10:33
 • #7: Chương 7: Sát cơ2023-07-01 10:33
 • #8: Chương 8: Thong dong2023-07-01 10:34
 • #9: Chương 9: Rời đi2023-07-01 10:34
 • #10: Chương 10: Tìm tòi nghiên cứu2023-07-01 10:34
 • #11: Chương 11: Đội ngũ2023-07-01 10:35
 • #12: Chương 12: Tu luyện2023-07-01 10:36
 • #13: Chương 13: Chặn đường2023-07-01 10:37
 • #14: Chương 14: Không đếm xỉa đến2023-07-01 10:37
 • #15: Chương 15: Khôi phục2023-07-01 10:38
 • #16: Chương 16: Võ Thánh2023-07-01 10:38
 • #17: Chương 17: Ngẫu nhiên gặp2023-07-01 10:39
 • #18: Chương 18: Mua kiếm2023-07-01 10:40
 • #19: Chương 19: Thính kiếm2023-07-01 10:41
 • #20: Chương 20: Thế tới hung hăng2023-07-01 10:42
 • #21: Chương 21: Họa là từ miệng mà ra2023-07-01 10:42
 • #22: Chương 22: Thực lực2023-07-01 10:42
 • #23: Chương 23: Cường giả pháp tắc2023-07-01 10:43
 • #24: Chương 24: Đánh vỡ ràng buộc2023-07-01 10:43
 • #25: Chương 25: Bí mật2023-07-01 10:43
 • #26: Chương 26: Kiếm ý2023-07-01 10:44
 • #27: Chương 27: Nghiền ép2023-07-01 10:44
 • #28: Chương 28: Hiểu rõ2023-07-01 10:45
 • #29: Chương 29: Hỗn Độn thề ước2023-07-01 10:45
 • #30: Chương 30: Ba tầng giải phóng2023-07-01 10:46
 • #31: Chương 31: Tới cửa2023-07-01 10:46
 • #32: Chương 32: Ô Trấn Viễn2023-07-01 10:47
 • #33: Chương 33: Quyết đấu2023-07-01 10:48
 • #34: Chương 34: Chân chính cường giả2023-07-01 10:48
 • #35: Chương 35: Tuyệt vọng2023-07-01 10:49
 • #36: Chương 36: Kết quả2023-07-01 10:49
 • #37: Chương 37: Phong Vân Động2023-07-01 10:50
 • #38: Chương 38: Mạnh mẽ xông vào2023-07-01 10:50
 • #39: Chương 39: Áp chế2023-07-01 10:50
 • #40: Chương 40: Chém giết2023-07-01 10:50
 • #41: Chương 41: Trả thù2023-07-01 10:51
 • #42: Chương 42: Thanh Tiêu2023-07-01 10:51
 • #43: Chương 43: Ngăn cản2023-07-01 10:52
 • #44: Chương 44: Thần binh sắc bén2023-07-01 10:52
 • #45: Chương 45: Rời đi2023-07-01 10:52
 • #46: Chương 46: Kinh ngạc nghe2023-07-01 10:53
 • #47: Chương 47: Mỗi người một ý2023-07-01 10:53
 • #48: Chương 48: Thần Điển lai lịch2023-07-01 10:54
 • #49: Chương 49: Thỉnh tội2023-07-01 10:54
 • #50: Chương 50: Tao ngộ2023-07-01 10:55
 • #51: Chương 51: Tải đạo đồ vật2023-07-01 10:55
 • #52: Chương 52: Tăm tích2023-07-01 10:56
 • #53: Chương 53: Gia nhập2023-07-01 10:56
 • #54: Chương 54: Người hợp tác2023-07-01 10:56
 • #55: Chương 55: Vạn Kiếm Sơn2023-07-01 10:57
 • #56: Chương 56: Diệt môn2023-07-01 10:57
 • #57: Chương 57: Tổ địa2023-07-01 10:58
 • #58: Chương 58: Kỳ ngộ2023-07-01 10:59
 • #59: Chương 59: Kim Ô2023-07-01 10:59
 • #60: Chương 60: Trường Sinh một cảnh2023-07-01 11:00
 • #61: Chương 61: Đắc thủ2023-07-01 11:01
 • #62: Chương 62: Đi tới2023-07-01 11:02
 • #63: Chương 63: Phần Thiên Thập Tam Kiếm2023-07-01 11:03
 • #64: Chương 64: Bối cảnh2023-07-01 11:04
 • #65: Chương 65: Long Tuyền2023-07-01 11:05
 • #66: Chương 66: Cố gắng thương lượng2023-07-01 11:05
 • #67: Chương 67: Chém giết2023-07-01 11:06
 • #68: Chương 68: Tặng cho2023-07-01 11:07
 • #69: Chương 69: Giao dịch2023-07-01 11:07
 • #70: Chương 70: Chúc Long2023-07-01 11:08
 • #71: Chương 71: Truyền Tống Thuật2023-07-01 11:08
 • #72: Chương 72: Viêm Hoàng2023-07-01 11:09
 • #73: Chương 73: Tử chiến2023-07-01 11:10
 • #74: Chương 74: Xích Dương chân khí2023-07-01 11:10
 • #75: Chương 75: Tìm hiểu2023-07-01 11:11
 • #76: Chương 76: Mục tiêu2023-07-01 11:11
 • #77: Chương 77: Đến2023-07-01 11:12
 • #78: Chương 78: Chuyển biến2023-07-01 11:12
 • #79: Chương 79: Việc nhà2023-07-01 11:13
 • #80: Chương 80: Thông gia2023-07-01 11:14
 • #81: Chương 81: Phân kỳ2023-07-01 11:14
 • #82: Chương 82: Tự mình giải quyết2023-07-01 11:15
 • #83: Chương 83: Thiên Khung2023-07-01 11:16
 • #84: Chương 84: Lôi đình vạn quân2023-07-01 11:17
 • #85: Chương 85: Chặn đường2023-07-01 11:18
 • #86: Chương 86: Tiêu diệt2023-07-01 11:19
 • #87: Chương 87: Tăm tích2023-07-01 11:21
 • #88: Chương 88: Hải ngoại2023-07-01 11:21
 • #89: Chương 89: Đúc kiếm2023-07-01 11:23
 • #90: Chương 90: Xích Long2023-07-01 11:24
 • #91: Chương 91: Nghe tin lập tức hành động2023-07-01 11:25
 • #92: Chương 92: Hoàng Tước2023-07-01 11:25
 • #93: Chương 93: Cướp giết2023-07-01 11:27
 • #94: Chương 94: Pháp quyết2023-07-01 11:28
 • #95: Chương 95: Nghịch chuyển2023-07-01 11:28
 • #96: Chương 96: Thức tỉnh2023-07-01 11:29
 • #97: Chương 97: Bại lộ2023-07-01 11:29
 • #98: Chương 98: Bắc Hải Thành2023-07-01 11:30
 • #99: Chương 99: Tiếp viện2023-07-01 11:31
 • #100: Chương 100: Tán thành2023-07-01 11:32
 • #101: Chương 101: Phân đầu hành động2023-07-01 11:34
 • #102: Chương 102: Mục đích2023-07-01 11:35
 • #103: Chương 103: Huyền Vũ2023-07-01 11:35
 • #104: Chương 104: Chém Cửu Anh2023-07-01 11:35
 • #105: Chương 105: Hàng phục2023-07-01 11:37
 • #106: Chương 106: Nguyên do2023-07-01 11:38
 • #107: Chương 107: Kết thúc2023-07-01 11:39
 • #108: Chương 108: Chỉnh hợp2023-07-01 11:40
 • #109: Chương 109: Thiếu Dương hải thị2023-07-01 11:41
 • #110: Chương 110: Bán ra2023-07-01 11:42
 • #111: Chương 111: Mạnh mẽ tới cửa2023-07-01 11:43
 • #112: Chương 112: Làm rối2023-07-01 11:44
 • #113: Chương 113: Đầu voi đuôi chuột2023-07-01 11:45
 • #114: Chương 114: Lá bài tẩy2023-07-01 11:46
 • #115: Chương 115: Diệt2023-07-01 11:47
 • #116: Chương 116: Giáng lâm2023-07-01 11:48
 • #117: Chương 117: Giải quyết2023-07-01 11:49
 • #118: Chương 118: Thu hoạch2023-07-01 11:49
 • #119: Chương 119: Thu hoạch ngoài ý muốn2023-07-01 11:51
 • #120: Chương 120: Mãnh liệt2023-07-01 11:51
 • #121: Chương 121: Lắng lại2023-07-01 11:52
 • #122: Chương 122: Hiến vật quý2023-07-01 11:52
 • #123: Chương 123: Hỗn Độn cuộc chiến2023-07-01 11:53
 • #124: Chương 124: Chân khí viên mãn2023-07-01 11:54
 • #125: Chương 125: Đánh giết2023-07-01 11:55
 • #126: Chương 126: Lựa chọn2023-07-01 11:55
 • #127: Chương 127: Giết tới2023-07-01 11:56
 • #128: Chương 128: Chiến lợi phẩm2023-07-01 11:57
 • #129: Chương 129: Hỏa Phượng chi vũ2023-07-01 11:57
 • #130: Chương 130: Phần kết2023-07-01 11:58
 • #131: Chương 131: Mầm họa2023-07-01 11:59
 • #132: Chương 132: Trở về2023-07-01 12:00
 • #133: Chương 133: Phương hướng2023-07-01 12:01
 • #134: Chương 134: Kiêng kỵ2023-07-01 12:01
 • #135: Chương 135: Hòm báu2023-07-01 12:01
 • #136: Chương 136: Gặp lại Lam Ngọc Đồng2023-07-01 12:02
 • #137: Chương 137: Nặng nề2023-07-01 12:04
 • #138: Chương 138: Luyện Cương cảnh2023-07-01 12:05
 • #139: Chương 139: Giao dịch2023-07-01 12:06
 • #140: Chương 140: Tập kích2023-07-01 12:07
 • #141: Chương 141: Lui bước2023-07-01 12:08
 • #142: Chương 142: Đuổi đi2023-07-01 12:09
 • #143: Chương 143: Cơ duyên2023-07-01 12:10
 • #144: Chương 144: Vào Thiên Khung2023-07-01 12:11
 • #145: Chương 145: Thần Thú Kim Ô2023-07-01 12:12
 • #146: Chương 146: Tu vi tăng vọt2023-07-01 12:13
 • #147: Chương 147: Tiến dần2023-07-01 12:14
 • #148: Chương 148: Chịu chết2023-07-01 12:15
 • #149: Chương 149: Diệt2023-07-01 12:16
 • #150: Chương 150: Thẩm vấn2023-07-01 12:17
 • #151: Chương 151: Dựa thế2023-07-01 12:17
 • #152: Chương 152: Danh hiệu2023-07-01 12:18
 • #153: Chương 153: Phất nhanh2023-07-01 12:19
 • #154: Chương 154: Thần binh lợi khí2023-07-01 12:21
 • #155: Chương 155: Luyện Thần Các2023-07-01 12:22
 • #156: Chương 156: Rèn luyện2023-07-01 12:23
 • #157: Chương 157: Tung tích hiện2023-07-01 12:25
 • #158: Chương 158: Tới cửa2023-07-01 12:26
 • #159: Chương 159: Phần kết2023-07-01 12:27
 • #160: Chương 160: Cạm bẫy2023-07-01 12:28
 • #161: Chương 161: Chuẩn bị2023-07-01 12:30
 • #162: Chương 162: Pháo kích2023-07-01 12:31
 • #163: Chương 163: Thu hoạch2023-07-01 12:32
 • #164: Chương 164: Thắng lợi trở về2023-07-01 12:33
 • #165: Chương 165: Thánh Dực Long Ưng2023-07-01 12:33
 • #166: Chương 166: Giết đến tận cửa2023-07-01 12:34
 • #167: Chương 167: Thuận lợi bắt2023-07-01 12:34
 • #168: Chương 168: Phần thứ hai thề ước2023-07-01 12:35
 • #169: Chương 169: Thù lao2023-07-01 12:37
 • #170: Chương 170: Thu hoạch ngoài ý muốn2023-07-01 12:38
 • #171: Chương 171: Đoạn kiếm2023-07-01 12:38
 • #172: Chương 172: Nguy cơ áp sát2023-07-01 12:39
 • #173: Chương 173: Nghênh chiến2023-07-01 12:40
 • #174: Chương 174: Sát khí2023-07-01 12:40
 • #175: Chương 175: Thế cuộc xoay ngược lại2023-07-01 12:41
 • #176: Chương 176: Giá trị2023-07-01 12:42
 • #177: Chương 177: Bất cứ lúc nào hoan nghênh2023-07-01 12:42
 • #178: Chương 178: Yên tĩnh ngắn ngủi2023-07-01 12:43
 • #179: Chương 179: Lại vào Luyện Thần Các2023-07-01 12:44
 • #180: Chương 180: Một chút sức lực2023-07-01 12:44
 • #181: Chương 181: Xung kích2023-07-01 12:45
 • #182: Chương 182: Thần khí hợp nhất2023-07-01 12:46
 • #183: Chương 183: Bí pháp2023-07-01 12:47
 • #184: Chương 184: Đột phá2023-07-01 12:47
 • #185: Chương 185: Nhật Nguyệt Minh2023-07-01 12:48
 • #186: Chương 186: Hai tay chuẩn bị2023-07-01 12:49
 • #187: Chương 187: Đến2023-07-01 12:50
 • #188: Chương 188: Chân khí Hóa Hư2023-07-01 12:51
 • #189: Chương 189: Đánh cược2023-07-01 12:51
 • #190: Chương 190: Đánh cược2023-07-01 12:52
 • #191: Chương 191: Lấy lực phục người2023-07-01 12:53
 • #192: Chương 192: Quy hoạch2023-07-01 12:53
 • #193: Chương 193: Quấy đục2023-07-01 12:54
 • #194: Chương 194: Đột kích ban đêm2023-07-01 12:55
 • #195: Chương 195: Diễn kịch2023-07-01 12:55
 • #196: Chương 196: Ôn Hồi2023-07-01 12:56
 • #197: Chương 197: Cái đinh2023-07-01 12:56
 • #198: Chương 198: Hợp tác2023-07-01 12:57
 • #199: Chương 199: Phương hướng2023-07-01 12:57
 • #200: Chương 200: Bất ngờ biết được2023-07-01 12:58
 • #201: Chương 201: Kết thúc2023-07-01 12:59
 • #202: Chương 202: Vẹn toàn đôi bên2023-07-01 13:00
 • #203: Chương 203: Tiếc nuối2023-07-01 13:01
 • #204: Chương 204: Chế thuốc2023-07-01 13:02
 • #205: Chương 205: Uy hiếp2023-07-01 13:03
 • #206: Chương 206: Đi ngang qua2023-07-01 13:04
 • #207: Chương 207: Thần vật2023-07-01 13:04
 • #208: Chương 208: Biến cố2023-07-01 13:05
 • #209: Chương 209: Tiêu hao2023-07-01 13:05
 • #210: Chương 210: Chết dập đầu2023-07-01 13:06
 • #211: Chương 211: May mắn2023-07-01 13:06
 • #212: Chương 212: Thần bí pho tượng2023-07-01 13:07
 • #213: Chương 213: Mắc câu2023-07-01 13:07
 • #214: Chương 214: Ma vật2023-07-01 13:08
 • #215: Chương 215: Hiệp thương2023-07-01 13:08
 • #216: Chương 216: Đồng minh2023-07-01 13:09
 • #217: Chương 217: Giải thích2023-07-01 13:09
 • #218: Chương 218: Chờ đợi2023-07-01 13:10
 • #219: Chương 219: Hóa Thân Thuật2023-07-01 13:11
 • #220: Chương 220: Thân phận2023-07-01 13:12
 • #221: Chương 221: Hư không hành giả2023-07-01 13:12
 • #222: Chương 222: Vật tư2023-07-01 13:13
 • #223: Chương 223: Suy yếu2023-07-01 13:14
 • #224: Chương 224: Thiên nhân2023-07-01 13:14
 • #225: Chương 225: Tiềm lực2023-07-01 13:15
 • #226: Chương 226: Hiểu rõ2023-07-01 13:16
 • #227: Chương 227: Hổ thẹn2023-07-01 13:17
 • #228: Chương 228: Hối đoái2023-07-01 13:18
 • #229: Chương 229: Tập kích2023-07-01 13:19
 • #230: Chương 230: Thần binh lợi khí2023-07-01 13:20
 • #231: Chương 231: Chuyển biến2023-07-01 13:21
 • #232: Chương 232: Hàng phục2023-07-01 13:21
 • #233: Chương 233: Bộ pháp2023-07-01 13:22
 • #234: Chương 234: Long Tu Căn2023-07-01 13:23
 • #235: Chương 235: Giao dịch2023-07-01 13:24
 • #236: Chương 236: Tình báo2023-07-01 13:24
 • #237: Chương 237: Phương hướng2023-07-01 13:25
 • #238: Chương 238: Thông gia2023-07-01 13:25
 • #239: Chương 239: Đón khách2023-07-01 13:26
 • #240: Chương 240: Phó điện chủ2023-07-01 13:27
 • #241: Chương 241: Điều tạm2023-07-01 13:27
 • #242: Chương 242: Kiến thiết2023-07-01 13:28
 • #243: Chương 243: Lễ nghi2023-07-01 13:29
 • #244: Chương 244: Vừa ý người2023-07-01 13:29
 • #245: Chương 245: Kiếm ngọc2023-07-01 13:29
 • #246: Chương 246: Điều hành2023-07-01 13:30
 • #247: Chương 247: Tình đầu ý hợp2023-07-01 13:31
 • #248: Chương 248: Biến chiến tranh thành tơ lụa2023-07-01 13:32
 • #249: Chương 249: Mặt mũi2023-07-01 13:32
 • #250: Chương 250: Chèn ép2023-07-01 13:33
 • #251: Chương 251: Phục kích2023-07-01 13:34
 • #252: Chương 252: Thiên Bằng Thánh thể2023-07-01 13:35
 • #253: Chương 253: Phản kích2023-07-01 13:36
 • #254: Chương 254: Mười liền nổ2023-07-01 13:36
 • #255: Chương 255: Đại năng giả2023-07-01 13:37
 • #256: Chương 256: Đầu đuôi câu chuyện2023-07-01 13:38
 • #257: Chương 258: Không mưu mà hợp2023-07-01 13:39
 • #258: Chương 258: Không mưu mà hợp2023-07-01 13:40
 • #259: Chương 259: Hợp tác2023-07-01 13:40
 • #260: Chương 260: Tiểu thành2023-07-01 13:41
 • #261: Chương 261: Hỗn Nguyên thương hội2023-07-01 13:41
 • #262: Chương 262: Giao dịch giả2023-07-01 13:41
 • #263: Chương 263: Triệu kiến2023-07-01 13:42
 • #264: Chương 264: Coi trọng2023-07-01 13:43
 • #265: Chương 265: Vui vẻ2023-07-01 13:43
 • #266: Chương 266: Bỏ qua2023-07-01 13:43
 • #267: Chương 267: Chịu nhận lỗi2023-07-01 13:43
 • #268: Chương 268: Thái Thượng trưởng lão2023-07-01 13:44
 • #269: Chương 269: Nương nhờ vào2023-07-01 13:45
 • #270: Chương 270: Thu lại vật tư2023-07-01 13:45
 • #271: Chương 271: Tặng kiếm2023-07-01 13:46
 • #272: Chương 272: Kỳ vọng cao2023-07-01 13:47
 • #273: Chương 273: Hóa hồng thuật2023-07-01 13:47
 • #274: Chương 274: Kinh hãi2023-07-01 13:48
 • #275: Chương 275: Giao dịch2023-07-01 13:49
 • #276: Chương 276: Xử trí2023-07-01 13:49
 • #277: Chương 277: Phân tích2023-07-01 13:50
 • #278: Chương 278: Mưu tính2023-07-01 13:50
 • #279: Chương 279: Quân cờ2023-07-01 13:51
 • #280: Chương 280: Mài giũa2023-07-01 13:52
 • #281: Chương 281: Thánh Tông ám tử2023-07-01 13:52
 • #282: Chương 282: Viện trợ2023-07-01 13:53
 • #283: Chương 283: Thay trời hành đạo2023-07-01 13:53
 • #284: Chương 284: Tán Phách Thần Phong2023-07-01 13:54
 • #285: Chương 285: Pháp quyết tới tay2023-07-01 13:54
 • #286: Chương 286: Đại Nhật Kết Tinh2023-07-01 13:54
 • #287: Chương 287: Hải ngoại uy hiếp2023-07-01 13:55
 • #288: Chương 288: Hỗn Độn Bảo Các2023-07-01 13:55
 • #289: Chương 289: Bán trao tay2023-07-01 13:56
 • #290: Chương 290: Đỉnh cao2023-07-01 13:56
 • #291: Chương 291: Chuẩn bị2023-07-01 13:57
 • #292: Chương 292: Truyền tống2023-07-01 13:57
 • #293: Chương 293: Tử Tiêu Cung2023-07-01 13:58
 • #294: Chương 294: Tạo Hóa đại lục2023-07-01 13:58
 • #295: Chương 295: Khối thứ hai Thần ngọc2023-07-01 13:59
 • #296: Chương 296: Mưu đồ2023-07-01 13:59
 • #297: Chương 297: Cống hiến2023-07-01 14:00
 • #298: Chương 298: Tiên thuật2023-07-01 14:00
 • #299: Chương 299: Định Phong Châu2023-07-01 14:00
 • #300: Chương 300: Truyền tống thần trận2023-07-01 14:00
 • #301: Chương 301: Động tâm2023-07-01 14:01
 • #302: Chương 302: Không phục2023-07-01 14:01
 • #303: Chương 303: Hiển Thánh2023-07-01 14:01
 • #304: Chương 304: Thiên phú2023-07-01 14:02
 • #305: Chương 305: Nội bộ mâu thuẫn2023-07-01 14:02
 • #306: Chương 306: Vung đậu thành binh2023-07-01 14:02
 • #307: Chương 307: Kim Ô Chiến thể2023-07-01 14:03
 • #308: Chương 308: Nhật Diệu đại thành2023-07-01 14:03
 • #309: Chương 309: Chín trăm đạo vận2023-07-01 14:04
 • #310: Chương 310: Thịnh hội2023-07-01 14:05
 • #311: Chương 311: Mở ra2023-07-01 14:05
 • #312: Chương 312: Câu Trần2023-07-01 14:06
 • #313: Chương 313: Mời2023-07-01 14:06
 • #314: Chương 314: Yêu cầu vô lý2023-07-01 14:07
 • #315: Chương 315: Lần thứ hai giao dịch2023-07-01 14:07
 • #316: Chương 316: Bốn môn tiên thuật2023-07-01 14:08
 • #317: Chương 317: Tu hành phương hướng2023-07-01 14:08
 • #318: Chương 318: Tinh Thần Châu2023-07-01 14:09
 • #319: Chương 319: Nhất thời bất cẩn2023-07-01 14:10
 • #320: Chương 320: Thập nhật phần thiên2023-07-01 14:11
 • #321: Chương 321: Ước định2023-07-01 14:11
 • #322: Chương 322: Lên sân khấu2023-07-01 14:12
 • #323: Chương 323: Liên tiếp nổ tung2023-07-01 14:13
 • #324: Chương 324: Nguỵ biện2023-07-01 14:13
 • #325: Chương 325: Nội đấu cao thủ2023-07-01 14:14
 • #326: Chương 326: Nhìn thẳng vào2023-07-01 14:14
 • #327: Chương 327: Lần thứ hai giao dịch2023-07-01 14:15
 • #328: Chương 328: Đắc thủ2023-07-01 14:16
 • #329: Chương 329: Gấp mười lần sai biệt2023-07-01 14:16
 • #330: Chương 330: Tăng lên2023-07-01 14:16
 • #331: Chương 331: Khôi phục mười cấp2023-07-01 14:17
 • #332: Chương 332: Lợi ích2023-07-01 14:18
 • #333: Chương 333: Tăng cường2023-07-01 14:18
 • #334: Chương 334: Hành động2023-07-01 14:19
 • #335: Chương 335: Huyền Vũ oai2023-07-01 14:19
 • #336: Chương 336: Giết đến tận cửa2023-07-01 14:20
 • #337: Chương 337: Như bẻ cành khô2023-07-01 14:20
 • #338: Chương 338: Vang danh2023-07-01 14:20
 • #339: Chương 339: Ngừng chiến tranh2023-07-01 14:20
 • #340: Chương 340: Ủy thác2023-07-01 14:21
 • #341: Chương 341: Ba mươi lăm cấp2023-07-01 14:21
 • #342: Chương 342: Ám sát2023-07-01 14:21
 • #343: Chương 343: Ác liệt2023-07-01 14:22
 • #344: Chương 344: Kết cuộc2023-07-01 14:22
 • #345: Chương 345: Quan sát2023-07-01 14:23
 • #346: Chương 346: Ám Lưu2023-07-01 14:23
 • #347: Chương 347: Uy hiếp tiềm ẩn2023-07-01 14:23
 • #348: Chương 348: Dự bị đội ngũ2023-07-01 14:24
 • #349: Chương 349: Ba đại biến số2023-07-01 14:24
 • #350: Chương 350: Đặc quyền2023-07-01 14:25
 • #351: Chương 351: Phần Thế Quyết2023-07-01 14:26
 • #352: Chương 352: Diệu Ngọc Các2023-07-01 14:26
 • #353: Chương 353: Trọng tâm2023-07-01 14:27
 • #354: Chương 354: Cùng đường mạt lộ2023-07-01 14:27
 • #355: Chương 355: Bồi dưỡng2023-07-01 14:28
 • #356: Chương 356: Bao phủ khởi nguồn2023-07-01 14:28
 • #357: Chương 357: Chúc Long Thần Thể2023-07-01 14:29
 • #358: Chương 358: Ba đại thiên phú2023-07-01 14:30
 • #359: Chương 359: Tỷ thí2023-07-01 14:30
 • #360: Chương 360:2023-07-01 14:31
 • #361: Chương 361: Ám đấu2023-07-01 14:31
 • #362: Chương 362: Bạo phát2023-07-01 14:31
 • #363: Chương 363: Thay đổi2023-07-01 14:32
 • #364: Chương 364: Xảy ra chuyện lớn2023-07-01 14:32
 • #365: Chương 365: Thanh Liên thần kiếm2023-07-01 14:33
 • #366: Chương 366: Tịch thu2023-07-01 14:33
 • #367: Chương 367: Cùng nhau tiến lên2023-07-01 14:34
 • #368: Chương 368: Một người ép nhất tông2023-07-01 14:34
 • #369: Chương 369: Kiến nghị2023-07-01 14:35
 • #370: Chương 370: Đáp ứng2023-07-01 14:36
 • #371: Chương 371: Chiến Giới Lệnh2023-07-01 14:36
 • #372: Chương 372: Chi tiêu như lưu thủy2023-07-01 14:37
 • #373: Chương 373: Tàng Kiếm Tông2023-07-01 14:37
 • #374: Chương 374: Thượng cổ thần kiếm2023-07-01 14:38
 • #375: Chương 375: Tạo Hóa Huyền Môn đột kích2023-07-01 14:38
 • #376: Chương 376: Cấm Hư Huyền Trận2023-07-01 14:39
 • #377: Chương 377: Ba cấp Thần Thánh Thuật2023-07-01 14:39
 • #378: Chương 378: Hiệp một kết thúc2023-07-01 14:39
 • #379: Chương 379: Hiệp hai2023-07-01 14:40
 • #380: Chương 380: Quân địch diệt sạch2023-07-01 14:40
 • #381: Chương 381: Việc lớn không tốt2023-07-01 14:40
 • #382: Chương 382: Lùi bước2023-07-01 14:41
 • #383: Chương 383: Vấn tội2023-07-01 14:41
 • #384: Chương 384: Lập trường2023-07-01 14:41
 • #385: Chương 385: Đánh gục2023-07-01 14:41
 • #386: Chương 386: Thời cơ2023-07-01 14:41
 • #387: Chương 387: Lấy lòng2023-07-01 14:42
 • #388: Chương 388: Nói chuyện riêng2023-07-01 14:42
 • #389: Chương 389: Yêu cầu2023-07-01 14:42
 • #390: Chương 390: Giao dịch2023-07-01 14:43
 • #391: Chương 391: Phá cửa ra2023-07-01 14:43
 • #392: Chương 392: Nhận rõ hiện thực2023-07-01 14:43
 • #393: Chương 393: Hắc Thiên Đạo chủ2023-07-01 14:44
 • #394: Chương 394: Mới ủy thác2023-07-01 14:45
 • #395: Chương 395: Tích lũy2023-07-01 14:45
 • #396: Chương 396: Vạn sự đã chuẩn bị2023-07-01 14:45
 • #397: Chương 397: Bạch Hồng Kiếm Môn2023-07-01 14:46
 • #398: Chương 398: Giao lưu (canh thứ sáu)2023-07-01 14:46
 • #399: Chương 399: Nhật Dập (canh thứ bảy)2023-07-01 14:46
 • #400: Chương 400: Bất đồng kiếm ý2023-07-01 14:47
 • #401: Chương 401: Hóa cảnh2023-07-01 14:47
 • #402: Chương 402: Dốc toàn bộ lực lượng2023-07-01 14:47
 • #403: Chương 403: Mạnh mẽ2023-07-01 14:47
 • #404: Chương 404: Hồi tưởng2023-07-01 14:47
 • #405: Chương 405: Tại chỗ phục sinh2023-07-01 14:48
 • #406: Chương 406: Tin tức trao đổi2023-07-01 14:48
 • #407: Chương 407: Không Ly đại lục2023-07-01 14:49
 • #408: Chương 408: Thân phận2023-07-01 14:49
 • #409: Chương 409: Đại trận2023-07-01 14:50
 • #410: Chương 410: Thiên Ý Cung2023-07-01 14:50
 • #411: Chương 411: Ý nghĩ2023-07-01 14:51
 • #412: Chương 412: Lẻn vào2023-07-01 14:51
 • #413: Chương 413: Phối hợp2023-07-01 14:52
 • #414: Chương 414: Bố trí cạm bẫy2023-07-01 14:52
 • #415: Chương 415: Trình diễn2023-07-01 14:52
 • #416: Chương 416: Vây nhốt2023-07-01 14:53
 • #417: Chương 417: Tiến triển2023-07-01 14:53
 • #418: Chương 418: Phá trận2023-07-01 14:54
 • #419: Chương 419: Khống chế Thiên Ý Cung2023-07-01 14:54
 • #420: Chương 420: Trù tính chung2023-07-01 14:54
 • #421: Chương 421: Thanh lý2023-07-01 14:55
 • #422: Chương 422: Gặp mặt2023-07-01 14:55
 • #423: Chương 423: Thay đổi2023-07-01 14:55
 • #424: Chương 424: Tới cửa2023-07-01 14:56
 • #425: Chương 425: Thanh tràng2023-07-01 14:56
 • #426: Chương 426: Thu hoạch2023-07-01 14:56
 • #427: Chương 427: Trở về2023-07-01 14:57
 • #428: Chương 428: Ly Trần Thạch tác dụng2023-07-01 14:57
 • #429: Chương 429: Chân tướng2023-07-01 14:57
 • #430: Chương 430: Khởi động2023-07-01 14:57
 • #431: Chương 431: Chuẩn bị2023-07-01 14:57
 • #432: Chương 432: Tụ hội2023-07-01 14:58
 • #433: Chương 433: Hám địa2023-07-01 14:58
 • #434: Chương 434: Nghiền ép2023-07-01 14:58
 • #435: Chương 435: Liều mạng2023-07-01 14:59
 • #436: Chương 436: Tan vỡ2023-07-01 15:00
 • #437: Chương 437: Diệt vong2023-07-01 15:00
 • #438: Chương 438: Biến báo2023-07-01 15:00
 • #439: Chương 439: Ghi chép2023-07-01 15:00
 • #440: Chương 440: Thành ý2023-07-01 15:01
 • #441: Chương 441: Chậm lại một tháng2023-07-01 15:01
 • #442: Chương 442: Tứ linh kiếm trận2023-07-01 15:01
 • #443: Chương 443: Áp đảo2023-07-01 15:02
 • #444: Chương 444: Yêu cầu2023-07-01 15:02
 • #445: Chương 445: Thiếu tông chủ2023-07-01 15:03
 • #446: Chương 446: Kim Đan cảnh2023-07-01 15:04
 • #447: Chương 447: Ra tuyệt chiêu2023-07-01 15:04
 • #448: Chương 448: Quyết đấu2023-07-01 15:04
 • #449: Chương 449: Tiêu hao2023-07-01 15:04
 • #450: Chương 450: Tàn Kiếm2023-07-01 15:05
 • #451: Chương 451: Thân phận2023-07-01 15:05
 • #452: Chương 452: Đào mạng2023-07-01 15:06
 • #453: Chương 453: Điên đảo2023-07-01 15:06
 • #454: Chương 454: Đối chất2023-07-01 15:06
 • #455: Chương 455: Biện giải2023-07-01 15:07
 • #456: Chương 456: Giải quyết phương pháp2023-07-01 15:07
 • #457: Chương 457: Súc thế2023-07-01 15:08
 • #458: Chương 458: Trị liệu2023-07-01 15:09
 • #459: Chương 459: Bốn mươi lăm cấp2023-07-01 15:09
 • #460: Chương 460: Lại đến Đông Hoang2023-07-01 15:10
 • #461: Chương 461: Giải tán lập tức2023-07-01 15:11
 • #462: Chương 462: Bổ cứu2023-07-01 15:11
 • #463: Chương 463: Lưu vong2023-07-01 15:12
 • #464: Chương 464: Mua2023-07-01 15:12
 • #465: Chương 465: Tu luyện2023-07-01 15:13
 • #466: Chương 466: Dị biến2023-07-01 15:13
 • #467: Chương 467: Khuất phục2023-07-01 15:13
 • #468: Chương 468: Cầu viện2023-07-01 15:13
 • #469: Chương 469: Biến đổi bất ngờ2023-07-01 15:14
 • #470: Chương 470: Ra tay2023-07-01 15:15
 • #471: Chương 471: Tính toán2023-07-01 15:15
 • #472: Chương 472: Hối hận2023-07-01 15:16
 • #473: Chương 473: Đánh chết2023-07-01 15:16
 • #474: Chương 474: Bắt giữ2023-07-01 15:16
 • #475: Chương 475: Doạ dẫm2023-07-01 15:17
 • #476: Chương 476: mạnh nhất chi đạo2023-07-01 15:17
 • #477: Chương 477: Xông phong2023-07-01 15:17
 • #478: Chương 478: Thất bại2023-07-01 15:17
 • #479: Chương 479: Tán thành2023-07-01 15:17
 • #480: Chương 480: Kiếm đạo2023-07-01 15:18
 • #481: Chương 481: Trăm kiếm cùng ngâm2023-07-01 15:18
 • #482: Chương 482: Kinh hoảng2023-07-01 15:18
 • #483: Chương 483: Tàng Kiếm Kiếm Tôn2023-07-01 15:18
 • #484: Chương 484: Cực hạn Kiếm đạo2023-07-01 15:19
 • #485: Chương 485: Tích lũy2023-07-01 15:19
 • #486: Chương 486: Gia sản2023-07-01 15:19
 • #487: Chương 487: Đúc kiếm2023-07-01 15:20
 • #488: Chương 488: Tin tức2023-07-01 15:21
 • #489: Chương 489: Khóa chặt2023-07-01 15:21
 • #490: Chương 490: Xuất quan2023-07-01 15:22
 • #491: Chương 491: Thử kiếm2023-07-01 15:22
 • #492: Chương 492: Uy lực2023-07-01 15:23
 • #493: Chương 493: Tạ lễ2023-07-01 15:23
 • #494: Chương 494: Bái phỏng2023-07-01 15:23
 • #495: Chương 495: Tặng cho2023-07-01 15:23
 • #496: Chương 496: Sáu cấp Thần Thánh Thuật2023-07-01 15:24
 • #497: Chương 497: Nắm đại quyền2023-07-01 15:24
 • #498: Chương 498: Giao phó2023-07-01 15:24
 • #499: Chương 499: Chặn giết2023-07-01 15:25
 • #500: Chương 500: Thế cuộc đột biến2023-07-01 15:25
 • #501: Chương 501: Thôi diễn2023-07-01 15:26
 • #502: Chương 502: Nắm giữ biến số2023-07-01 15:26
 • #503: Chương 503: Huyết Văn Thảo2023-07-01 15:27
 • #504: Chương 504: Thuận lợi2023-07-01 15:28
 • #505: Chương 505: Khúc chiết2023-07-01 15:28
 • #506: Chương 506: Xích Dực Phi Long2023-07-01 15:28
 • #507: Chương 507: Quả quyết2023-07-01 15:28
 • #508: Chương 508: Chân tướng công bố2023-07-01 15:29
 • #509: Chương 509: Người phản bội2023-07-01 15:29
 • #510: Chương 510: Báo cho2023-07-01 15:29
 • #511: Chương 511: Hợp tác2023-07-01 15:29
 • #512: Chương 512: Trọng tâm dời đi2023-07-01 15:29
 • #513: Chương 513: Vượt biển đội buôn2023-07-01 15:29
 • #514: Chương 514: Tranh quyền đoạt lợi2023-07-01 15:30
 • #515: Chương 515: Ngồi không ăn bám2023-07-01 15:30
 • #516: Chương 516: Mất khống chế2023-07-01 15:30
 • #517: Chương 517: Bị lợi ích làm mê muội2023-07-01 15:30
 • #518: Chương 518: Đại năng giả2023-07-01 15:31
 • #519: Chương 519: Khuất phục2023-07-01 15:31
 • #520: Chương 520: Lại tới Đông Hoang2023-07-01 15:32
 • #521: Chương 521: Chủ chiến hóa thân2023-07-01 15:32
 • #522: Chương 522: Chuộc mạng2023-07-01 15:33
 • #523: Chương 523: Thành lập đội buôn2023-07-01 15:33
 • #524: Chương 524: Triệu tập2023-07-01 15:33
 • #525: Chương 525: Đề nghị2023-07-01 15:34
 • #526: Chương 526: U Minh Kiếm Tổ2023-07-01 15:34
 • #527: Chương 527: Một kiếm2023-07-01 15:34
 • #528: Chương 528: Thanh Lan Tông2023-07-01 15:35
 • #529: Chương 529: Nảy sinh ý nghĩ bất chợt2023-07-01 15:35
 • #530: Chương 530: Báu vật2023-07-01 15:35
 • #531: Chương 531: Đầu cơ2023-07-01 15:35
 • #532: Chương 532: Nhìn quang2023-07-01 15:36
 • #533: Chương 533: Tập kích2023-07-01 15:36
 • #534: Chương 534: Muốn cùng nhau2023-07-01 15:37
 • #535: Chương 535: Mua2023-07-01 15:38
 • #536: Chương 536: Chí tôn Kim đan2023-07-01 15:38
 • #537: Chương 537: Vân Hải đại lục2023-07-01 15:39
 • #538: Chương 538: Nghèo rớt mùng tơi2023-07-01 15:39
 • #539: Chương 539: Quét ngang2023-07-01 15:40
 • #540: Chương 540: Kiếm Đãng Sơn2023-07-01 15:40
 • #541: Chương 541: Cáo trạng2023-07-01 15:41
 • #542: Chương 542: Viện quân2023-07-01 15:41
 • #543: Chương 543: Huyền Băng Thánh Tôn2023-07-01 15:42
 • #544: Chương 544: Di động bảo khố2023-07-01 15:42
 • #545: Chương 545: Ảnh đế2023-07-01 15:43
 • #546: Chương 546: Lại đến Tạo Hóa2023-07-01 15:43
 • #547: Chương 547: Không cách nào tính toán2023-07-01 15:43
 • #548: Chương 548: Mở đầu2023-07-01 15:44
 • #549: Chương 549: Cầu viện2023-07-01 15:44
 • #550: Chương 550: Thế cuộc2023-07-01 15:44
 • #551: Chương 551: Giết tới2023-07-01 15:44
 • #552: Chương 552: Dẫn2023-07-01 15:45
 • #553: Chương 553: Chờ đợi2023-07-01 15:45
 • #554: Chương 554: Đến rồi2023-07-01 15:45
 • #555: Chương 555: Không coi ai ra gì2023-07-01 15:46
 • #556: Chương 556: Sợ hãi2023-07-01 15:46
 • #557: Chương 557: Thần phục2023-07-01 15:46
 • #558: Chương 558: Mệnh lệnh2023-07-01 15:46
 • #559: Chương 559: Nghiên cứu2023-07-01 15:46
 • #560: Chương 560: Đại thế2023-07-01 15:47
 • #561: Chương 561: Hoa Khai Khoảnh Khắc2023-07-01 15:48
 • #562: Chương 562: Thí nghiệm2023-07-01 15:48
 • #563: Chương 563: Chúc Chiếu nguy hiểm2023-07-01 15:48
 • #564: Chương 564: Cứu viện2023-07-01 15:48
 • #565: Chương 565: Lưỡng bại câu thương2023-07-01 15:49
 • #566: Chương 566: Gom góp2023-07-01 15:50
 • #567: Chương 567: Đại thành2023-07-01 15:50
 • #568: Chương 568: Vọng khí2023-07-01 15:50
 • #569: Chương 569: Ngụy trang2023-07-01 15:50
 • #570: Chương 570: Đồng quy vu tận2023-07-01 15:51
 • #571: Chương 571: Đạo quả2023-07-01 15:51
 • #572: Chương 572: Nhìn thấu2023-07-01 15:51
 • #573: Chương 573: Dụ ra để giết2023-07-01 15:52
 • #574: Chương 574: Đi khắp2023-07-01 15:52
 • #575: Chương 575: Không màng sống chết2023-07-01 15:52
 • #576: Chương 576: Rút củi dưới đáy nồi2023-07-01 15:53
 • #577: Chương 577: Hạt nhân trao đổi2023-07-01 15:53
 • #578: Chương 578: Ma Thần2023-07-01 15:53
 • #579: Chương 579: Giáng lâm2023-07-01 15:54
 • #580: Chương 580: Vây công2023-07-01 15:54
 • #581: Chương 581: Đánh tan2023-07-01 15:54
 • #582: Chương 582: Bất ngờ phát hiện2023-07-01 15:54
 • #583: Chương 583: Thần thông diễn sinh2023-07-01 15:55
 • #584: Chương 584: Cực tốc2023-07-01 15:55
 • #585: Chương 585: Trục quang2023-07-01 15:55
 • #586: Chương 586: Thiên Khung tình cảnh2023-07-01 15:56
 • #587: Chương 587: Báo cho2023-07-01 15:56
 • #588: Chương 588: Trầm trọng2023-07-01 15:56
 • #589: Chương 589: Bước kế tiếp2023-07-01 15:57
 • #590: Chương 590: Khảo sát2023-07-01 15:57
 • #591: Chương 591: Cứu viện2023-07-01 15:57
 • #592: Chương 592: Mạnh mẽ2023-07-01 15:57
 • #593: Chương 593: Nguyên nhân2023-07-01 15:58
 • #594: Chương 594: Trao đổi2023-07-01 15:58
 • #595: Chương 595: Thần thánh giáng lâm2023-07-01 15:58
 • #596: Chương 596: Khổ Nạn Chân Thần2023-07-01 15:58
 • #597: Chương 597: Mưa to gió lớn2023-07-01 15:59
 • #598: Chương 598: Tạm lùi2023-07-01 15:59
 • #599: Chương 599: Mời2023-07-01 15:59
 • #600: Chương 600: Kiếm chủ2023-07-01 15:59
 • #601: Chương 601: Tiến về phía trước2023-07-01 15:59
 • #602: Chương 602: Tỷ thí2023-07-01 15:59
 • #603: Chương 603: Liên minh2023-07-01 16:00
 • #604: Chương 604: Bồi dưỡng2023-07-01 16:00
 • #605: Chương 605: Tác hợp2023-07-01 16:00
 • #606: Chương 606: Chân Long Cửu Biến2023-07-01 16:00
 • #607: Chương 607: Thần vận2023-07-01 16:01
 • #608: Chương 608: Lẻn vào2023-07-01 16:01
 • #609: Chương 609: Cuốn hết không còn2023-07-01 16:01
 • #610: Chương 610: Mục tiêu kế tiếp2023-07-01 16:01
 • #611: Chương 611: Uẩn Thần Phong2023-07-01 16:02
 • #612: Chương 612: Động cường2023-07-01 16:02
 • #613: Chương 613: Trong ứng ngoài hợp2023-07-01 16:02
 • #614: Chương 614: Thong dong thối lui2023-07-01 16:02
 • #615: Chương 615: Thần thánh sâu cạn2023-07-01 16:03
 • #616: Chương 616: Thử xem2023-07-01 16:03
 • #617: Chương 617: Khoa học kỹ thuật ngôi sao2023-07-01 16:03
 • #618: Chương 618: Đại sư2023-07-01 16:04
 • #619: Chương 619: Địa vị2023-07-01 16:04
 • #620: Chương 620: Đế đô2023-07-01 16:04
 • #621: Chương 621: Pháp môn2023-07-01 16:04
 • #622: Chương 622: Toàn bộ mang đi2023-07-01 16:05
 • #623: Chương 623: Chọn môn học2023-07-01 16:05
 • #624: Chương 624: Ngộ tính viên mãn2023-07-01 16:05
 • #625: Chương 625: Hỗn Độn sinh vật2023-07-01 16:06
 • #626: Chương 626: Chí bảo2023-07-01 16:06
 • #627: Chương 627: Đại nguyên2023-07-01 16:07
 • #628: Chương 628: Ánh sáng lúc rạng đông2023-07-01 16:07
 • #629: Chương 629: Chuyển biến2023-07-01 16:08
 • #630: Chương 630: Lục Dục Luyện Thần Pháp2023-07-01 16:08
 • #631: Chương 631: Hạt giống2023-07-01 16:09
 • #632: Chương 632: Kiếm si2023-07-01 16:10
 • #633: Chương 633: Tỷ thí2023-07-01 16:10
 • #634: Chương 634: Đệ tử2023-07-01 16:10
 • #635: Chương 635: Biểu diễn2023-07-01 16:11
 • #636: Chương 636: Thử kiếm2023-07-01 16:11
 • #637: Chương 637: Chuẩn bị2023-07-01 16:12
 • #638: Chương 638: Lột xác2023-07-01 16:12
 • #639: Chương 639: Kiếm thế2023-07-01 16:13
 • #640: Chương 640: Lại tới Hắc Diễm Giáo2023-07-01 16:13
 • #641: Chương 641: Bắt giữ2023-07-01 16:14
 • #642: Chương 642: Gắng chống đỡ Hắc Diễm Giáo2023-07-01 16:15
 • #643: Chương 643: Ý sợ hãi2023-07-01 16:15
 • #644: Chương 644: Xin khoan dung2023-07-01 16:16
 • #645: Chương 645: Thức tỉnh2023-07-01 16:17
 • #646: Chương 646: Tình thế tốt đẹp2023-07-01 16:17
 • #647: Chương 647: Thử nghiệm2023-07-01 16:18
 • #648: Chương 648: Pháp tắc2023-07-01 16:18
 • #649: Chương 649: Phát hiện2023-07-01 16:19
 • #650: Chương 650: Thỉnh công2023-07-01 16:19
 • #651: Chương 651: Lôi Phạt Đạo chủ2023-07-01 16:19
 • #652: Chương 652: Một đạo kiếm ý2023-07-01 16:19
 • #653: Chương 653: Bắt được2023-07-01 16:20
 • #654: Chương 654: Vây điểm đánh viện binh2023-07-01 16:20
 • #655: Chương 655: Khắp nơi tụ hội2023-07-01 16:21
 • #656: Chương 656: Ẩn núp2023-07-01 16:21
 • #657: Chương 657: Loạn chiến2023-07-01 16:21
 • #658: Chương 658: Lắng lại2023-07-01 16:21
 • #659: Chương 659: Chém thần thánh2023-07-01 16:21
 • #660: Chương 660: Truy kích2023-07-01 16:22
 • #661: Chương 661: Thẩm vấn2023-07-01 16:22
 • #662: Chương 662: Tan vỡ2023-07-01 16:22
 • #663: Chương 663: Thanh trừ2023-07-01 16:23
 • #664: Chương 664: Hủy diệt nguy hiểm2023-07-01 16:23
 • #665: Chương 665: Đại uy hiếp2023-07-01 16:23
 • #666: Chương 666: Chém giết2023-07-01 16:23
 • #667: Chương 667: Lưu vong2023-07-01 16:24
 • #668: Chương 668: Phương pháp2023-07-01 16:24
 • #669: Chương 669: Kinh hãi2023-07-01 16:24
 • #670: Chương 670: Khiêu khích2023-07-01 16:25
 • #671: Chương 671: Thần Quỷ Môn2023-07-01 16:25
 • #672: Chương 672: Đuổi tận giết tuyệt2023-07-01 16:25
 • #673: Chương 673: Đánh tan2023-07-01 16:26
 • #674: Chương 674: Thần Quỷ Môn diệt2023-07-01 16:26
 • #675: Chương 675: Thứ chín người2023-07-01 16:27
 • #676: Chương 676: Thứ Nguyên Tỏa2023-07-01 16:27
 • #677: Chương 677: Lùi bước2023-07-01 16:27
 • #678: Chương 678: Xé rách2023-07-01 16:28
 • #679: Chương 679: Thu thập2023-07-01 16:28
 • #680: Chương 680: Chân tướng2023-07-01 16:28
 • #681: Chương 681: Thái Thượng2023-07-01 16:28
 • #682: Chương 682: Thượng cổ động phủ2023-07-01 16:29
 • #683: Chương 683: Hóa Long Quả Thụ2023-07-01 16:29
 • #684: Chương 684: Cấy ghép2023-07-01 16:29
 • #685: Chương 685: Không gian mê trận2023-07-01 16:29
 • #686: Chương 686: Côn Bằng2023-07-01 16:29
 • #687: Chương 687: Luyện hóa2023-07-01 16:29
 • #688: Chương 688: Nhìn ra2023-07-01 16:29
 • #689: Chương 689: Ly Hận2023-07-01 16:30
 • #690: Chương 690: Xé rách Nguyên giới2023-07-01 16:30
 • #691: Chương 691: Đoàn tụ2023-07-01 16:30
 • #692: Chương 692: Thế giới chi tâm2023-07-01 16:30
 • #693: Chương 693: Quy thuận tự tiến2023-07-01 16:30
 • #694: Chương 694: Thu đuôi2023-07-01 16:30
 • #695: Chương 695: Kiếm Tiên truyền thuyết2023-07-01 16:30
 • #696: Chương 696: Danh vọng2023-07-01 16:31
 • #697: Chương 697: Truyền tống2023-07-01 16:31
 • #698: Chương 698: Đường hầm không gian2023-07-01 16:31
 • #699: Chương 699: Trở về2023-07-01 16:31
 • #700: Chương 700: Biến hóa2023-07-01 16:31
 • #701: Chương 701: Tình cảnh2023-07-01 16:32
 • #702: Chương 702: Gia2023-07-01 16:32
 • #703: Chương 703: Thành thục2023-07-01 16:32
 • #704: Chương 704: Chứng minh2023-07-01 16:32
 • #705: Chương 705: Nhân loại2023-07-01 16:33
 • #706: Chương 706: Phó nghị trưởng2023-07-01 16:33
 • #707: Chương 707: Phó nghị trưởng2023-07-01 16:34
 • #708: Chương 708: Tra xét2023-07-01 16:34
 • #709: Chương 709: Chứng kiến lịch sử2023-07-01 16:34
 • #710: Chương 710: Như bẻ cành khô2023-07-01 16:35
 • #711: Chương 711: Bão táp tinh thần2023-07-01 16:35
 • #712: Chương 712: Số liệu2023-07-01 16:36
 • #713: Chương 713: Hội nghị2023-07-01 16:36
 • #714: Chương 714: Tư liệu2023-07-01 16:37
 • #715: Chương 715: Liên lạc2023-07-01 16:37
 • #716: Chương 716: Liên hoan2023-07-01 16:38
 • #717: Chương 717: Phần thưởng2023-07-01 16:38
 • #718: Chương 718: Chủ động xuất kích2023-07-01 16:38
 • #719: Chương 719: Chiến trường2023-07-01 16:39
 • #720: Chương 720: Động thiên2023-07-01 16:40
 • #721: Chương 721: Hiện rõ2023-07-01 16:40
 • #722: Chương 722: Khối thứ ba Thần ngọc2023-07-01 16:41
 • #723: Chương 723: Thần Thụ2023-07-01 16:41
 • #724: Chương 724: Huyết Dương2023-07-01 16:42
 • #725: Chương 725: Dị biến2023-07-01 16:42
 • #726: Chương 726: Tàn sát2023-07-01 16:43
 • #727: Chương 727: Nguyên nhân2023-07-01 16:43
 • #728: Chương 729: Mười sáu năm2023-07-01 16:43
 • #729: Chương 729: Mười sáu năm2023-07-01 16:44
 • #730: Chương 730: Sát hạch2023-07-01 16:44
 • #731: Chương 731: Địa ngoại văn minh2023-07-01 16:45
 • #732: Chương 732: Pháp sư2023-07-01 16:45
 • #733: Chương 733: Cách cục2023-07-01 16:46
 • #734: Chương 734: Ứng đối2023-07-01 16:46
 • #735: Chương 735: Khoa học kỹ thuật hưng thịnh bang2023-07-01 16:47
 • #736: Chương 736: Bỏ qua2023-07-01 16:47
 • #737: Chương 737: Dặn2023-07-01 16:48
 • #738: Chương 738: Trở về Thần Hoang2023-07-01 16:48
 • #739: Chương 739: Cảnh giới2023-07-01 16:49
 • #740: Chương 740: Bái phỏng2023-07-01 16:49
 • #741: Chương 741: Từng người tính toán2023-07-01 16:50
 • #742: Chương 742: Truyền tống trận2023-07-01 16:50
 • #743: Chương 743: Lại tới Vạn Kiếm Phong2023-07-01 16:50
 • #744: Chương 744: Mộng cảnh2023-07-01 16:51
 • #745: Chương 745: Thượng cổ chiến tranh2023-07-01 16:51
 • #746: Chương 746: Bàn Cổ2023-07-01 16:52
 • #747: Chương 747: Bốn năm2023-07-01 16:53
 • #748: Chương 748: Đơn giản trực tiếp2023-07-01 16:53
 • #749: Chương 749: Tăng lên2023-07-01 16:53
 • #750: Chương 750: Báu vật2023-07-01 16:54
 • #751: Chương 751: Lên một lượt cửa2023-07-01 16:54
 • #752: Chương 752: Nát tan2023-07-01 16:54
 • #753: Chương 753: Thu đuôi2023-07-01 16:55
 • #754: Chương 754: Lũng đoạn2023-07-01 16:55
 • #755: Chương 755: Tiền lời2023-07-01 16:55
 • #756: Chương 756: Khuất phục2023-07-01 16:56
 • #757: Chương 757: Thiên tài2023-07-01 16:56
 • #758: Chương 758: Lựa chọn2023-07-01 16:57
 • #759: Chương 759: Thần Điện chi chủ2023-07-01 16:58
 • #760: Chương 760: Hỗn Nguyên Kiếm Tông2023-07-01 16:58
 • #761: Chương 761: Tiên thuật thôi diễn2023-07-01 16:58
 • #762: Chương 762: Đánh vỡ phong tỏa2023-07-01 16:59
 • #763: Chương 762: Đánh vỡ phong tỏa2023-07-01 16:59
 • #764: Chương 764: Rời đi2023-07-01 16:59
 • #765: Chương 765: Thông Thiên Cốc2023-07-01 16:59
 • #766: Chương 766: Quy hoạch2023-07-01 17:00
 • #767: Chương 767: Cầu Đạo Giáo2023-07-01 17:00
 • #768: Chương 768: Nô bộc2023-07-01 17:00
 • #769: Chương 769: Mầm họa2023-07-01 17:00
 • #770: Chương 770: Ba bên cương vực2023-07-01 17:01
 • #771: Chương 771: Thương Mộc linh dịch2023-07-01 17:01
 • #772: Chương 772: Cổ thần Thần Giới2023-07-01 17:01
 • #773: Chương 773: Thần thánh chân thân2023-07-01 17:02
 • #774: Chương 774: Lùi cầu thứ yếu2023-07-01 17:02
 • #775: Chương 775: Đại chọn mua2023-07-01 17:02
 • #776: Chương 776: Huyền hoang khí2023-07-01 17:03
 • #777: Chương 777: Dụ dỗ2023-07-01 17:03
 • #778: Chương 778: Nghiền ép2023-07-01 17:03
 • #779: Chương 779: Sinh Mệnh Chi Tuyền2023-07-01 17:03
 • #780: Chương 780: Cáo biệt2023-07-01 17:03
 • #781: Chương 781: Chiến trường2023-07-01 17:04
 • #782: Chương 782: Thành thục2023-07-01 17:04
 • #783: Chương 783: Tử Thần Cương2023-07-01 17:04
 • #784: Chương 784: Kiếm trận2023-07-01 17:04
 • #785: Chương 785: Săn giết2023-07-01 17:05
 • #786: Chương 786: Tích lũy2023-07-01 17:05
 • #787: Chương 787: Phản bội2023-07-01 17:05
 • #788: Chương 788: Hỏa Phần Vương2023-07-01 17:05
 • #789: Chương 789: Nguy cơ2023-07-01 17:06
 • #790: Chương 790: Cầu viện2023-07-01 17:06
 • #791: Chương 791: Yên diệt2023-07-01 17:06
 • #792: Chương 792: Chiến lợi phẩm2023-07-01 17:07
 • #793: Chương 793: Xích Uyên hoá hình2023-07-01 17:07
 • #794: Chương 794: Vòng tròn2023-07-01 17:07
 • #795: Chương 795: Mời chào2023-07-01 17:08
 • #796: Chương 796: Tiến dần2023-07-01 17:08
 • #797: Chương 797: Bồi luyện2023-07-01 17:09
 • #798: Chương 798: Tạm hoãn2023-07-01 17:09
 • #799: Chương 799: Lui lại2023-07-01 17:09
 • #800: Chương 800: Cầu viện2023-07-01 17:09
 • #801: Chương 801: Bái phỏng2023-07-01 17:10
 • #802: Chương 802: Côn Long2023-07-01 17:10
 • #803: Chương 803: Nuốt giận vào bụng2023-07-01 17:10
 • #804: Chương 804: Tiến về phía trước2023-07-01 17:11
 • #805: Chương 805: Căm thù2023-07-01 17:11
 • #806: Chương 806: Thế giới Hồng Kiều2023-07-01 17:11
 • #807: Chương 807: Tập kích2023-07-01 17:11
 • #808: Chương 808: Biến hóa2023-07-01 17:12
 • #809: Chương 809: Cứu viện2023-07-01 17:12
 • #810: Chương 810: Mối tình thầm kín2023-07-01 17:12
 • #811: Chương 811: Hoàng thất bảo khố2023-07-01 17:13
 • #812: Chương 812: Thần Uy Vương2023-07-01 17:13
 • #813: Chương 813: Tiến nhập2023-07-01 17:14
 • #814: Chương 814: Huyền Hoàng Khí2023-07-01 17:14
 • #815: Chương 815: Theo như nhu cầu mỗi bên2023-07-01 17:14
 • #816: Chương 816: Không cách nào2023-07-01 17:15
 • #817: Chương 817: Nghiệm chứng2023-07-01 17:15
 • #818: Chương 818: Va chạm2023-07-01 17:15
 • #819: Chương 819: Bắt giữ2023-07-01 17:16
 • #820: Chương 820: Ly khai phương pháp2023-07-01 17:16
 • #821: Chương 821: Huyết Nhận thế giới2023-07-01 17:16
 • #822: Chương 822: Tiến về phía trước2023-07-01 17:17
 • #823: Chương 823: Trở về2023-07-01 17:17
 • #824: Chương 824: Tìm kiếm2023-07-01 17:17
 • #825: Chương 825: Tìm hiểu nguồn gốc2023-07-01 17:18
 • #826: Chương 826: Bắt2023-07-01 17:18
 • #827: Chương 827: Đồ Thần2023-07-01 17:19
 • #828: Chương 828: Hố đen2023-07-01 17:19
 • #829: Chương 829: Vượt qua2023-07-01 17:19
 • #830: Chương 830: Kỳ điểm2023-07-01 17:20
 • #831: Chương 831: Tiên đạo văn minh2023-07-01 17:20
 • #832: Chương 832: Tung tích2023-07-01 17:20
 • #833: Chương 833: Hư Tiên2023-07-01 17:21
 • #834: Chương 834: Cầu viện2023-07-01 17:21
 • #835: Chương 835: Hai mươi cấp văn minh2023-07-01 17:22
 • #836: Chương 836: Dự tính2023-07-01 17:22
 • #837: Chương 837: Công huân2023-07-01 17:23
 • #838: Chương 838: Phân chia2023-07-01 17:23
 • #839: Chương 839: Lại về Côn Long2023-07-01 17:23
 • #840: Chương 840: Đã lâu không gặp2023-07-01 17:24
 • #841: Chương 841: Hậu sinh khả úy2023-07-01 17:24
 • #842: Chương 842: Chiến tranh2023-07-01 17:24
 • #843: Chương 843: Trảm đạo2023-07-01 17:24
 • #844: Chương 844: Thần Hoang khó khăn2023-07-01 17:25
 • #845: Chương 845: Sơn hà phá nát2023-07-01 17:25
 • #846: Chương 846: Tăm tích2023-07-01 17:25
 • #847: Chương 847: Chí cường kiếm quyết2023-07-01 17:25
 • #848: Chương 848: Phản bội2023-07-01 17:26
 • #849: Chương 849: Ức hiếp2023-07-01 17:26
 • #850: Chương 850: Một lời không hợp2023-07-01 17:26
 • #851: Chương 851: Truyền thụ2023-07-01 17:26
 • #852: Chương 852: Đẩy mạnh2023-07-01 17:27
 • #853: Chương 853: Hoàn thiện2023-07-01 17:28
 • #854: Chương 854: Tuyệt Tiên Kiếm khí2023-07-01 17:28
 • #855: Chương 855: Hoảng loạn2023-07-01 17:29
 • #856: Chương 856: Tiêu diệt từng bộ phận2023-07-01 17:29
 • #857: Chương 857: Triệu tập2023-07-01 17:30
 • #858: Chương 858: Lập trường2023-07-01 17:30
 • #859: Chương 859: Liên tục chiến đấu ở các chiến trường hai giới2023-07-01 17:30
 • #860: Chương 860: Vây giết2023-07-01 17:31
 • #861: Chương 861: Mạnh mẽ nuốt chửng2023-07-01 17:31
 • #862: Chương 862: Đám người ô hợp2023-07-01 17:32
 • #863: Chương 863: Đóng kín thế giới2023-07-01 17:32
 • #864: Chương 864: Tặng lại2023-07-01 17:33
 • #865: Chương 865: Đại La Kim Tiên2023-07-01 17:33
 • #866: Chương 866: Hỗn Độn sinh mệnh2023-07-01 17:33
 • #867: Chương 867: Tiên Đế2023-07-01 17:34
 • #868: Chương 868: Một chút cũng không có tung tích2023-07-01 17:34
 • #869: Chương 869: Đoàn tụ2023-07-01 17:35
 • #870: Chương 870: Vĩ đại tồn tại2023-07-01 17:35
 • #871: Chương 871: Tiên quân2023-07-01 17:35
 • #872: Chương 872: Tác thành2023-07-01 17:35
 • #873: Chương 873: Thiên môn2023-07-01 17:35
 • #874: Chương 874: Hỗn Độn hư không2023-07-01 17:35
 • #875: Chương 875: Đại đạo ấn ký2023-07-01 17:36
 • #876: Chương 876: Dị thường2023-07-01 17:36
 • #877: Chương 877: Giao dịch2023-07-01 17:36
 • #878: Chương 878: Thành ý2023-07-01 17:36
 • #879: Chương 879: Khác nhau2023-07-01 17:36
 • #880: Chương 880: Thôi diễn2023-07-01 17:37
 • #881: Chương 881: Đại Đạo Chi Bàn2023-07-01 17:37
 • #882: Chương 882: Cảnh khốn khó2023-07-01 17:37
 • #883: Chương 883: Mắt nhìn chằm chằm2023-07-01 17:38
 • #884: Chương 884: Lập ước2023-07-01 17:38
 • #885: Chương 885: Thái Âm U Huỳnh2023-07-01 17:38
 • #886: Chương 886: Hiệu lực2023-07-01 17:39
 • #887: Chương 887: Mênh mông đại thế giới2023-07-01 17:39
 • #888: Chương 888: Đại Diễn Môn2023-07-01 17:39
 • #889: Chương 889: Chủ động tới cửa2023-07-01 17:39
 • #890: Chương 890: Chặn giết2023-07-01 17:39
 • #891: Chương 891: Phá vòng vây2023-07-01 17:40
 • #892: Chương 892: Đại đạo năm mươi2023-07-01 17:40
 • #893: Chương 893: Ý nghĩ2023-07-01 17:40
 • #894: Chương 894: Lấy người luyện khí2023-07-01 17:40
 • #895: Chương 895: Thử nghiệm2023-07-01 17:41
 • #896: Chương 896: Thượng Vị Thần2023-07-01 17:41
 • #897: Chương 897: Yết kiến2023-07-01 17:41
 • #898: Chương 898: Lừa gạt2023-07-01 17:41
 • #899: Chương 899: Thâm nhập Hỗn Độn2023-07-01 17:42
 • #900: Chương 900: Cẩn thận2023-07-01 17:42
 • #901: Chương 901: Bù đắp2023-07-01 17:42
 • #902: Chương 902: Giao dịch2023-07-01 17:43
 • #903: Chương 903: Thay đổi2023-07-01 17:43
 • #904: Chương 904: Tà Thần chân thân2023-07-01 17:43
 • #905: Chương 905: Mô phỏng thế giới2023-07-01 17:43
 • #906: Chương 906: Phương pháp2023-07-01 17:44
 • #907: Chương 907: Nhiệm vụ2023-07-01 17:44
 • #908: Chương 908: Cự Thú Thần Tôn2023-07-01 17:44
 • #909: Chương 909: Tan vỡ2023-07-01 17:44
 • #910: Chương 910: Tạo Hóa Thần khí2023-07-01 17:45
 • #911: Chương 911: Tụ hội2023-07-01 17:45
 • #912: Chương 912: Tổ Kỳ Lân2023-07-01 17:45
 • #913: Chương 913: Trận phá2023-07-01 17:45
 • #914: Chương 914: Được mùa2023-07-01 17:46
 • #915: Chương 915: Nung nấu2023-07-01 17:46
 • #916: Chương 916: Manh mối2023-07-01 17:47
 • #917: Chương 917: Tìm kiếm2023-07-01 17:47
 • #918: Chương 918: Đề cử2023-07-01 17:48
 • #919: Chương 919: Cốt Sát Đại Tôn2023-07-01 17:48
 • #920: Chương 920: Bát Tí Long Thần2023-07-01 17:49
 • #921: Chương 921: Động tác võ thuật2023-07-01 17:49
 • #922: Chương 922: Đồng quy vu tận2023-07-01 17:50
 • #923: Chương 923: Tuyệt cảnh2023-07-01 17:50
 • #924: Chương 924: Thắng lợi trở về2023-07-01 17:50
 • #925: Chương 925: Lý do2023-07-01 17:51
 • #926: Chương 926: Quét sạch2023-07-01 17:51
 • #927: Chương 927: Ngân Nguyệt đế quốc2023-07-01 17:51
 • #928: Chương 928: Không biết pháp tắc2023-07-01 17:51
 • #929: Chương 929: Hình vẽ2023-07-01 17:51
 • #930: Chương 930: Lần thứ hai giao dịch2023-07-01 17:52
 • #931: Chương 931: Pháp môn2023-07-01 17:52
 • #932: Chương 932: Truyền tống2023-07-01 17:53
 • #933: Chương 933: Vũ trụ kẻ địch2023-07-01 17:53
 • #934: Chương 934: Bao vây2023-07-01 17:54
 • #935: Chương 935: Tạo hóa pháp tắc2023-07-01 17:55
 • #936: Chương 936: An Ấp2023-07-01 17:55
 • #937: Chương 937: Hoàng kim thân thể2023-07-01 17:56
 • #938: Chương 938: Tổ địa2023-07-01 17:57
 • #939: Chương 939: Bí ẩn2023-07-01 17:57
 • #940: Chương 940: Ngụy trang2023-07-01 17:57
 • #941: Chương 941: Xích Ngục Chi Chủ2023-07-01 17:57
 • #942: Chương 942: Hỗn Độn hư không2023-07-01 17:58
 • #943: Chương 943: Giải phóng vũ trụ2023-07-01 17:58
 • #944: Chương 944: Truyền kỳ bên trên2023-07-01 17:59
 • #945: Chương 945: Đánh tan2023-07-01 17:59
 • #946: Chương 946: Bất Hủ vật chất2023-07-01 17:59
 • #947: Chương 947: Thương Hải2023-07-01 18:00
 • #948: Chương 948: Người không phải2023-07-01 18:00
 • #949: Chương 949: Thất vọng2023-07-01 18:01
 • #950: Chương 950: Lựa chọn2023-07-01 18:01
 • #951: Chương 951: Liên tiếp tan tác2023-07-01 18:02
 • #952: Chương 952: Mai rùa2023-07-01 18:02
 • #953: Chương 953: Thu hoạch thời khắc2023-07-01 18:02
 • #954: Chương 954: Kim thiền thoát xác2023-07-01 18:02
 • #955: Chương 955: Khống chế2023-07-01 18:03
 • #956: Chương 956: Nhân tâm dễ biến2023-07-01 18:03
 • #957: Chương 957: Ý chí hóa thân2023-07-01 18:04
 • #958: Chương 958: Được mùa2023-07-01 18:04
 • #959: Chương 959: Lột xác2023-07-01 18:04
 • #960: Chương 960: Thân thể số lượng2023-07-01 18:04
 • #961: Chương 961: Phân tích2023-07-01 18:05
 • #962: Chương 962: Siêu gánh nặng2023-07-01 18:05
 • #963: Chương 963: Động tác lớn2023-07-01 18:06
 • #964: Chương 964: Hố thần2023-07-01 18:07
 • #965: Chương 965: Quyền uy2023-07-01 18:07
 • #966: Chương 966: Thần Diễn văn minh2023-07-01 18:07
 • #967: Chương 967: Phương pháp2023-07-01 18:08
 • #968: Chương 968: Chuẩn bị2023-07-01 18:08
 • #969: Chương 969: Khương Ngưng Chi2023-07-01 18:08
 • #970: Chương 970: Tiến nhập2023-07-01 18:09
 • #971: Chương 971: Hỗn loạn2023-07-01 18:09
 • #972: Chương 972: Rút củi đáy rồi2023-07-01 18:10
 • #973: Chương 973: Thời Quang Chi Chủ2023-07-01 18:10
 • #974: Chương 974: Tuyệt cảnh2023-07-01 18:11
 • #975: Chương 975: Toàn diện đại chiến2023-07-01 18:11
 • #976: Chương 976: Siêu thời không lưu vong2023-07-01 18:12
 • #977: Chương 977: Đường sống2023-07-01 18:12
 • #978: Chương 978: Truyền tống2023-07-01 18:13
 • #979: Chương 979: Tức giận2023-07-01 18:13
 • #980: Chương 980: Truy sát2023-07-01 18:14
 • #981: Chương 981: Không hẹn mà gặp2023-07-01 18:14
 • #982: Chương 982: Trùng hợp2023-07-01 18:14
 • #983: Chương 983: Đại kiếp nạn2023-07-01 18:14
 • #984: Chương 984: Người cũ2023-07-01 18:15
 • #985: Chương 985: Hồi ức2023-07-01 18:15
 • #986: Chương 986: Vinh quy2023-07-01 18:16
 • #987: Chương 987: Giao phó2023-07-01 18:16
 • #988: Chương 988: Đông Dương Kiếm Tông2023-07-01 18:16
 • #989: Chương 989: Vĩnh hằng con đường2023-07-01 18:17
 • #990: Chương 990: Vô hạn khả năng2023-07-01 18:17
 • #991: Chương 991: Thanh Bình Kiếm linh2023-07-01 18:17
 • #992: Chương 992: Đầu đuôi câu chuyện2023-07-01 18:18
 • #993: Chương 993: Lạch trời2023-07-01 18:18
 • #994: Chương 994: Tiên đạo phục hưng2023-07-01 18:19
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Long Cốt Chiến Đế

TiKay

Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

TiKay

Ta Có Một Tòa Chư Thiên Vạn Giới Ngục Giam

TiKay

Dạy Đồ Gấp 100000 Lần Trả Về, Vi Sư Thật Không Có Điên!

TiKay

Ngạo Thiên Thánh Đế

TiKay

Tung Hoành Chư Thiên Võ Giả

TiKay

Leave a Reply