Huyền Huyễn

Ta Có Thể Ứng Trước Tương Lai

Ta Có Thể Ứng Trước Tương Lai

Giới thiệu tóm tắt:
Xuyên việt Huyền Huyễn thế giới, nắm giữ ứng trước tương lai năng lực!
Ngàn năm sau ủng có thần cấp công pháp, trước ứng trước lại nói!
3000 năm sau học được thần cấp Huyền Kỹ, lập tức ứng trước!
Một vạn năm sau mới gặp phải cơ duyên, ứng trước ứng trước!
Mười vạn năm sau chứng thành đạo thần? Cùng nhau trả trước đi! Ngược lại không cần còn!

txt: metruyenchu.com


Vấn đề là có mấy truyện cũ ta không có backup nên đã bị mất, gone with the wind, sayonara... Chư vị nào thấy truyện nào không có chương load thì vui lòng report nhé. Đa tạ.
P/S: Dạo này sao thấy ratings có vẻ hơi ít thì phải. Không biết có phải do mấy cái ★★★★★ nó nhỏ quá nên chư vị đồng đạo không nhìn thấy ta??

  •  Ngân Mộng
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Thượng Vị Công Lược: Ta Đem Vai Ác Dưỡng Oai

THUYS♥️

Nhà Ta Lão Bà Có Thể Là Thánh Nữ

TiKay

Gen Võ Đạo

TiKay

Vũ Trụ Cấp Trùm Phản Diện

TiKay

Rút Kiếm Chính Là Chân Lý

TiKay

Vĩnh Hằng Chí Tôn

TiKay

Leave a Reply