Lịch SửQuân Sự

Bất Nhượng Giang Sơn

Bất Nhượng Giang Sơn

Thể loại:lịch sử quân sự nhiệt huyết tranh bá khôi hài dưỡng thành
Ta vốn xem thiên hạ, tràn đầy anh hùng hào kiệt.

Ta lại xem thiên hạ, đều là là đám người ô hợp.

Cái này giang sơn vạn dân thà giao cho các ngươi, còn không bằng ta tự lấy!

txt: metruyenchu.com


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

  •  Tri Bạch
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Vợ Tà Là Đại Đô Đốc

TiKay

Ta Ở Đại Đường Mở Siêu Thị

TiKay

Đại Đường Chi Thần Cấp Phò Mã Gia

TiKay

Danh Môn

TiKay

Tam Quốc Đại Tần Phục Khởi

TiKay

Đại Đường Tướng Công Tốt

TiKay

Leave a Reply