Huyền HuyễnKhoa HuyễnQuân SựXuyên Không

Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Trương Tử Tinh – nhà khoa học thế kỷ thứ 24, trong một lần thí nghiệm phát sinh sự cố, xuyên qua đến thế giới của “Phong Thần Diễn Nghĩa” có tên triều đại Ân Thương, có thân phận mới là Thọ Vương. Với sự hỗ trợ của siêu máy tính “Siêu Não”, tân Thọ Vương triển khai đại cục để cứu giang sơn khỏi cảnh nước mất nhà tan. Hắn áp dụng cải cách mới mẻ, dùng khoa học kỹ thuật cùng mưu trí của mình để chiến đấu chống lại tiên nhân. Với nhiều thủ đoạn tăng cường sức mạnh của bản thân, liệu hắn có khả năng xoay chuyển càn khôn, bỏ đi tiếng nhơ “hôn quân Trụ Vương”?

Dương Tiễn, 72 phép biến của người là quái gì? Siêu cấp sinh vật chiến sĩ của ta có thể biến ra mọi hình thái!

Nhiên Đăng, tên tiểu nhân khốn nạn kia, có bậc tông sư đánh chó ta đây, xem ngươi làm thế nào cướp được Định Hải Châu?

Này các giáo chủ thánh nhân coi mạng người như cỏ rác, có giỏi ra đây đọ sức a !

Các mỹ nữ phong thần bất hạnh, ta đến giải cứu các nàng đây !


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Điểm Tinh Linh
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Băng hội! Phản vật chất năng lượng tráo
 • #2: Xuyên Việt! Tử Tinh? Tử Tân? Thọ Vương? Trụ Vương?
 • #3: Thị Tập Ngẫu Ngộ
 • #4: Vân Trung Tử
 • #5: Thọ Vương, Lão bà của ngươi ta nhận!
 • #6: Hoàng cung diên yến! Câu tâm đấu giác đích khai thủy( Hoàng cung yến hội! Tranh đấu bắt đầu )
 • #7: Đảo Duệ Cửu Ngưu! Cha Tối Bất Khuyết Đích Tựu Thị Lực Khí
 • #8: Chiêu Tuyên Điện Luận Thế! Đấu Trí Hoàn Thị Ngã Cường
 • #9: Cật Thố Dữ Quỳnh Quỳnh Bạch Thỏ(Ghen cùng quỳnh quỳnh bạch thỏ)
 • #10: Thái tử Huề Mỹ Liệp Đông Giao(Thái tử cùng mỹ nhân săn bắn ở Đông Giao)
 • #11: Yêu Điểu
 • #12: Nghĩa Trợ Khổng Tước Cuống Đa Bảo
 • #13: Phí Trọng Ngộ Hiến Xuân Cung
 • #14: Ý Ngoại Đích Thự Quang! Siêu Não Phục Tô
 • #15: Tứ Phương Chư Hầu
 • #16: “Trụ Vương” Đăng Cơ
 • #17: Trứ Tam Thư Lập Đức Thiên Hạ
 • #18: Vi Phục Ngộ Mỹ Nữ
 • #19: Thuật Toán Hội Song Xu
 • #20: Lập Quân Uy Thân Chinh Đông Di
 • #21: Võ Thành Vương Chi Dũng
 • #22: Dĩ Xạ Đấu Xạ Nhiếp Đông Di
 • #23: Chiến thư
 • #24: Đông Di Đệ Nhất Xạ Thủ
 • #25: Thượng Cổ Hung Thú
 • #26: Dạ Thẩm Nữ Phu
 • #27: Nữ Vương Thần Phục
 • #28: Na Tra Quải Đái Kế Hoa Hòa Dị Biến Đích Chiến Hồn Quyết
 • #29: Chấn Thiên Cung, Xuyên Vân Tiễn
 • #30: Nguyệt Cơ Hiến Thân
 • #31: Xi Vưu Hung Khí
 • #32: Huyền Vũ Hiện, Phệ Phách Phục
 • #33: Kinh Văn Phong Thần
 • #34: Đông Tề Lập, Đông Di Bình
 • #35: Khải Toàn Hồi Triều
 • #36: Sơ Kiến Na Tra
 • #37: Na Tra Cừu Hận Lý Tịnh Đích Nguyên Nhân?
 • #38: Tái Hội Giai Nhân
 • #39: Hồng Phấn Tri Kỷ
 • #40: “Cố Nhân Chi Nữ” Đặng Thiền Ngọc
 • #41: Tụ Lôi Bình? Siêu Não Thành Bại Đích Quan Kiện
 • #42: Tai Họa
 • #43: Tam Tiêu Nương Nương
 • #44: Lưỡng Toàn Kỳ Mỹ
 • #45: Giai Đại Hoan Hỉ
 • #46: Nạp phi phong ba
 • #47: Thu phong từ
 • #48: Tống gia trang tróc quỷ
 • #49: Trí mệnh đích thí nghiệm
 • #50: Siêu não
 • #51: Phong thần bản Tôn Ngộ Không dữ Sư Đà vương
 • #52: Thanh Giác chi tử
 • #53: Vị lai đích kế hoa
 • #54: Nữ Oa hành hương dẫn phát đích triêu nghị
 • #55: Đông Thị ác hán
 • #56: Duyến phân a! Hựu thị Phi Liêm gia đích
 • #57: Thanh nhi đích thân phận
 • #58: Thiếp danh Thanh Quân
 • #59: Phi Liêm phóng Thương Dung
 • #60: Thanh Giác đích di sản
 • #61: Quảng Thành Tử! Âm mưu hoàn thị tế ngộ?
 • #62: Tống biệt
 • #63: Âm mưu! Ý ngoại đích thôi đảo
 • #64: Báo thân yêu thú! Thiểm quang đạn đích diệu dụng
 • #65: Thương Dung hối hôn
 • #66: Phân loạn chi thủy! Nữ Oa miếu vấn đối
 • #67: Đổ ước! Thánh nhân dữ nhân hoàng
 • #68: Chiêu yêu phiên! Nữ Oa nương nương đích oán niệm
 • #69: Tân chánh lệnh đích ý ngoại trở lực
 • #70: Hung hiểm! Tâm ma chi kiếp
 • #71: Chiêu Hiền Quán Đệ Nhất Đại Kinh Hỉ
 • #72: Kết nghĩa kim lan
 • #73: Khổng Tuyên Luận Đạo
 • #74: Thanh Quân Hội Văn Sắc
 • #75: Mạc Danh Kỳ Diệu! Vu Phiết Đích Sát Ý
 • #76: Thôn Phệ ! Tinh Thần Đích Lực Lượng
 • #77: Vũ Vương Cửu Đỉnh! Vu Phiết Thủ Hộ Đích Bí Mật
 • #78: Tự Thành Kiền Khôn Dữ Thải Hoa Tiểu Tặc
 • #79: Mạc Hậu Giả Đích Đoan Nghê
 • #80: Ngoa Thú Tiểu Đản
 • #81: Thao Thiết Phá Trận
 • #82: Chân Giả Mặc Biện! Phi Liêm Đích “Bí Mật”
 • #83: Phí Trọng Cử Hiền
 • #84: Lưỡng Đại Chư Hầu? Phí Trọng, Vưu Hồn
 • #85: Văn Thái Sư Dã Tiến Hiền
 • #86: Vị Vũ Trù Mâu, Vi Liễu Tương Lai Đích Chuẩn Bị
 • #87: Bỉ Vi Mộng Cảnh? Chân Tâm Đích Thổ Lộ
 • #88: Tam Niên (Thượng)
 • #89: Tam Niên (Hạ)
 • #90: Thủy Hỏa Tịnh Dung! Phản Vật Chất Nguyên Lý Đích Pháp Quyết
 • #91: Hành Tân Chánh, Tô Hộ Phản
 • #92: Hiên Viên Phần
 • #93: Thương Đả Xuất Đầu Điểu! Văn Trọng Đại Quân Phạt Tô Hộ
 • #94: Chiến Ký Châu, Trương Khuê Hiển Uy
 • #95: Phù Du Chi Chí ! Đát Kỷ Đích Túc Mệnh
 • #96: Đát Kỷ Nhập Cung
 • #97: Kiếm Danh Cự Khuyết
 • #98: Tuyết Nhi Đát Kỷ
 • #99: Nhĩ Ngu Ngã Trá! Đát Kỷ Chi Tâm
 • #100: Hạn Bạt Chi Tai
 • #101: Cầu Vũ
 • #102: Thần Bí Thanh Niên
 • #103: Nhân Phẩm Bạo Phát! Siêu Cấp Hạnh Vận Nhật
 • #104: Thải Vân Đồng Tử
 • #105: Nguyên Thư Đệ Nhất Chủ Giác Hạ Sơn
 • #106: Nữ Bạt Chi Chiến
 • #107: Đồng Tử Tao Trục
 • #108: Hí Sái Khương Tử Nha
 • #109: Ứng Long Tầm Cừu! Hữu Tình Nam Nữ
 • #110: Nữ Bạt Đích Quyết Tâm
 • #111: Thủy Hóa? Sinh Vật Chiến Sĩ Đích Đản Sanh
 • #112: Nữ Bạt Dữ Ứng Long
 • #113: Hữu Tình Khách Xuyến! Triệu Công Minh Sơ Thứ Đăng Tràng
 • #114: Phúc Họa Tương Y! Thất Nhật Chi Kỳ
 • #115: Đát Kỷ Dữ Tỳ Bà Tinh
 • #116: Công Đức Đích Diệu Dụng!
 • #117: Khương Tử Nha Dữ Tỳ Bà Tinh
 • #118: Tam Quái Chiêu Hiền
 • #119: Viên Hồng Dữ Bái Sư
 • #120: Phi Hoàng Đằng Đạt Đích Khương Tử Nha
 • #121: Biến Dị ! Băng Tuyết Đích Năng Lực
 • #122: Sắc Lang Siêu Não?
 • #123: Thằng Trì Bí Hội! Đại Thương Bản Việt Vương Câu Tiễn
 • #124: Độc Ách! Âm Mưu Thủy Động
 • #125: Điên Phúc? Thải Vân Đồng Tử Đích Tân Nhiệm Vụ?
 • #126: Binh giả, quỷ đạo dã
 • #127: Tế tự phong vân
 • #128: Chích ngữ tẩu thải vân
 • #129: Chu Thiên Lân đích ám chiêu dữ “kỳ binh” Khương Hoàn
 • #130: Ảnh đế Viên Hồng
 • #131: Cơ Xương Phi Liêm câu tại toán kế trung
 • #132: Phóng Tam thánh lộ ngộ Hạm Chi
 • #133: Đạo đồ hữu tiên hậu, Quốc sư phân tả hữu
 • #134: Hỏa Vân động Tam thánh vấn đạo (thượng)
 • #135: Hỏa Vân động Tam thánh vấn đạo (hạ)
 • #136: Đắc Long Mã, Truyền Nội Kinh
 • #137: Khổng Tuyên thu đồ
 • #138: Duy Ác
 • #139: Hồng Cẩm Thú Công Chúa
 • #140: Lộc Đài
 • #141: Na Tra trừ yêu
 • #142:
 • #143:
 • #144:
 • #145:
 • #146:
 • #147:
 • #148:
 • #149:
 • #150:
 • #151:
 • #152: Kim Linh Thánh Mẫu
 • #153: Bá Ấp Khảo Triều Ca Hiến Bảo
 • #154: Cầm Tỏa Bá Ấp Khảo
 • #155: Đát Kỷ Hội Tiêu Dao
 • #156: Bạch Viên Kế
 • #157: Tam Sơn Quan
 • #158: Đồng Đạo Trung Nhân
 • #159: Văn Đạo Nhân
 • #160: Nhân Vật Hèn Hạ Nhất Phong Thần Xuất Hiện
 • #161: Tinh Ngọc! Tây Phương Giáo Chi Mưu
 • #162: Đoạt bảo Phong Vân
 • #163: Giá Họa ! Mỹ Nhân Chi Kế
 • #164: Tinh Ngọc Chi Lực
 • #165: Sát Trùng Tề! Văn Tử Đích Khắc Tinh ( Thuốc Diệt Trùng! Khắc Tinh Của Muỗi)
 • #166: Văn Đạo Nhân Đích Kết Cục , Hạm Chi Tiên Đích Khai Thủy ( Kết Cục Của Văn Đạo Nhân, Sự Khởi Đầu Của Hạm Chi Ti
 • #167: Lữ Nhạc Tầm Cừu ( hành Trình Báo Thù Của Lữ Nhạc)
 • #168: Nguyên Thủy Thiên Tôn ĐÍch Kế Giác ( Toan Tính Của NGuyên Thủy Thiên Tôn)
 • #169: Lý Đại Đào Cương An Hậu Cung ( Thay Mận Đổi Đào Yên Định Hậu Cung)
 • #170: Khương Tử Nha Đích Lựa Chọn ( Lựa Chọn Của Khương Tử Nha)
 • #171: Dũ Lý Chi Chiến! Ứng Long Đối Tam Tiên
 • #172: Mục Tiêu! Huyền Tiên Chi Cảnh
 • #173: Bích Tiêu? Hạm Chi Tiên?
 • #174: Dũng Sấm Thập Tuyệt Trận
 • #175: Dẫn Lang Nhập Thất! Khả Phạ Đích Âm Mưu
 • #176: Cửu Đầu Trĩ Kê Tinh
 • #177: Hạm Chi Tâm Ý
 • #178: Ngự Giá Tây Chinh
 • #179: Địa Hành Kỳ Thuật Sơ Kiến Công
 • #180: Vũ Dực Tiên Dữ Khổng Tuyên
 • #181: Đạo Đức Kinh Văn Hoặc Đại Bàng
 • #182: Lưỡng Quân Đấu Pháp Tẫn Huyền Diệu
 • #183: Ôn Bộ Sứ Giả Hiển Thần Thông
 • #184: Băng Tuyết Hóa Hình Sơ Kiến Công
 • #185: Hạm Chi Tây Lai
 • #186: Tái Phùng Lục Áp
 • #187: Trảm Tiên Phi Đao
 • #188: Bích Du Cung Yết Thánh
 • #189: Thông Thiên Giáo Chủ Đích Quyết Định
 • #190: Triều Ca Mị Nương
 • #191: Yêu Nữ Dữ Tam Tiên
 • #192: Huyết Bính! Đả Đầu Trận Đích Xiển Giáo
 • #193: Tam Tiêu Tây Hành
 • #194: Chuẩn Đề Đạo Nhân Hoặc Khổng Tuyên
 • #195: Đổ Đấu Xảo Thoát Thân
 • #196: Hoàng Hà Trận Hãm Tây Phương Giáo
 • #197: Song Thánh Quyết! Thông Thiên Dữ Chuẩn Đề
 • #198: Ban Sư Văn Kinh Biến
 • #199: Triều Ca Chi Họa
 • #200: Vong Dương Bổ Lao Vô Gian Đạo
 • #201: Phong Thần Bảng Phong Ba
 • #202: Nguyên Thủy Thiên Tôn đích toán kế
 • #203: Tiêu Thăng Tào Bảo
 • #204: Cửu Đỉnh! Vi Phiền Đích Chân Diện Mục
 • #205: Hoàng Tước Tại hậu! Phi Liêm Xuất Tràng
 • #206: Thương Đả Hoàng Tước! “Phản Đồ” Chư Kiền
 • #207: Phi Liêm Mạt Lộ
 • #208: Cửu Cung Ma Phiên Dữ Khổng Tước Xoát Bình
 • #209: Nghênh Hạm Chi, Toàn Thập Tuyệt
 • #210: Cửu Đỉnh Dữ Định Hải Thần Chuyên
 • #211: Luyện Đan Thuật! Hạm Chi Tiên Chi Năng
 • #212: Phóng Hổ Quy Sơn? Cơ Xương Hồi Quy
 • #213: Song Phi Đấu Diễm! Tỉ Can Hiến Bảo Trích Tinh Lâu
 • #214: Hỉ Mị Đích Câu Dẫn Dữ Thất Khiếu Linh Lung Tâm
 • #215: Bát Quái? Khổng Tuyên Dữ Hỉ Mị
 • #216: Phượng Tộc Cấm Kỹ
 • #217: Tỉ Can Đích Chân Tướng Dữ Hỉ Mị Đích Ẩn Bí
 • #218: Thải Đầu
 • #219: Ước Định Dữ Cảnh Cáo
 • #220: Kỳ Tư Diệu Tưởng! Tam Quốc Anh Hào Dữ Ma Phiên Chi Hồn
 • #221: Kim Tiên Dữ Thiết Tha
 • #222: Tiên Sơn Tàng Chung Danh Hỗn Độn
 • #223: Cửu Đức Dữ Chiến Hồn
 • #224: Tam Hào Sơn Huyền Đô Luận Đạo
 • #225: Mục Tiêu! Đại Dư Tiên Sơn
 • #226: Trảm Tiên Phi Đao Dữ Ngũ Sắc Thần Quang
 • #227: Chúng Tiên Tầm Chung Đại Dư Hành
 • #228: Cường Hãn Đích Đột Tiễn
 • #229: Kỳ Thú
 • #230: Khủng Bố! Ngũ Âm Thú Quân Đoàn
 • #231: Thần Bí Nam Nữ
 • #232: Hỗn Độn Chung Hiện
 • #233: Hỗn Độn Thạch Đích Bí Mật
 • #234: Tiêu Dao xảo kế hoặc Chuẩn Đề
 • #235: Thiên thư dữ “Huyền Đô”
 • #236: Hóa Tam Thanh Lão Tử thoái Khổng Đề
 • #237: Hà vi Thánh nhân (Vì sao làm thánh nhân)
 • #238: Đát Kỷ đích hận ý (Thù hận của Đát Kỷ)
 • #239: Thanh Long Yểm Nguyệt đao
 • #240: Ái hận cưu cát dục tây hành
 • #241: Tây Côn Lôn
 • #242: Đặng Thiền Ngọc! Cố Nhân Đích Trùng Phùng
 • #243: Song Tu? Tây Vương Mẫu Đích Kỳ Quái Thỉnh Cầu
 • #244: Thiên Dao Chi Nộ
 • #245: Thiền Ngọc Đạo Thảo
 • #246: Cuồng Bạo! Hỗn Độn Cửu Hình Đích Lực Lượng
 • #247: Diệc Huyễn Diệc Chân! Lực Lượng Đích Tiến Giai
 • #248: Ẩn Bí! Thủy Quật Trấn Áp Đích Cường Giả
 • #249: Chân Tướng! Thượng Cổ Chi Chiến Dữ Ma Thần Phạt Thiên
 • #250: Khởi thán Thế gian yêu vô tình
 • #251: Hình Thiên thoát khốn!Âm mưu của Dao chân nhân
 • #252: Tây Vương Mẫu Ẩn Bí (Thượng)
 • #253: Tây Vương Mẫu Ẩn Bí (Hạ)
 • #254: Hình Thiên Dữ Phi Liêm
 • #255: Cửu Đỉnh chi bí
 • #256: Đát Kỷ phong hậu
 • #257: Linh Bảo
 • #258: Hữu khách Tây lai danh Kim Cương
 • #259: Cửu Cung Ma Trận khốn Linh Bảo
 • #260: Phá diệt! Thập nhị Kim tiên bất tử đích Phong thần định luật
 • #261: Thánh Nhân Tiên Phàm các toán kế
 • #262: Ngộ Hoả Linh nhị yết Bích Du Cung
 • #263: Tam vấn Thông Thiên luận sát kiếp
 • #264: Hợp Tung
 • #265: Thân Công Báo! Bức cận đích nguy cơ
 • #266: Phượng Hoàng Sơn sơ kiến Long Cát
 • #267: Người Theo Dõi
 • #268: Cừu Nhân
 • #269: Sát chiêu của Thân Công Báo
 • #270: Thế thân mộc nhân chi hiệu
 • #271: Nguyên Thủy Thiên Tôn chi thuật
 • #272: Loạn Thế
 • #273: Nghi đoàn? Cơ Phát bắc phạt
 • #274: Tứ thánh dương oai, Dương Tiễn hạ sơn
 • #275: Đám hỏi
 • #276: Biệt viện lai địch
 • #277: Vũ Dực Tiên đích khả năng
 • #278: Sơ lâm Bát cảnh cung
 • #279: Ta muốn diệt thế thì sao
 • #280: Kẻ xâm nhập
 • #281: Đắc Kỷ chi mộng
 • #282: Tam hầu định bắc uẩn huyền cơ
 • #283: Khuy dục tam tiên đảo
 • #284: Liệt biến ! Hỗn độn VS kim đấu
 • #285: Cầu thân
 • #286: Chân dung Bích Tiêu
 • #287: Hoàn toàn thể Băng Tuyết
 • #288: Sùng thành Phong Liêm kế Tô Hộ
 • #289: Tuyền lưu
 • #290: Huyễn ma trận
 • #291: Vạn tải tuyền lưu
 • #292: Trao đổi! Điều kiện xuất thủ
 • #293: Lạc Bảo Kim tiền hiển kỳ công
 • #294: Khắc tinh
 • #295: Tĩnh tâm thiên hạ động
 • #296: Dã vọng! Hùng tâm của Cơ Phát
 • #297: Tam sơn quan, ngũ quang thạch danh vọng
 • #298: Thiền Ngọc
 • #299: Bát cửu biến hóa thùy tranh tiên
 • #300: Băng Tuyết! Bản sao có chất lượng siêu việt hơn bản chính!
 • #301: Chém giết cùng chặn giết
 • #302: Lấy ba đánh một! Truyền thống tốt đẹp của Xiển giáo
 • #303: 10 VS 3! Viện quân từ Kim ngao đảo
 • #304: Huyền cơ chân nhân
 • #305: Kiến thức của Ngọc đỉnh chân nhân
 • #306: Cửu chuyển huyền công
 • #307: Giải thoát
 • #308: Quảng Thành Tử hội tam anh
 • #309: Khổng Minh trận bắt Quảng Thành Tử
 • #310: Người theo dõi! Nguy cơ đến gần
 • #311: Kỳ sự! Thất tung đích khí tử
 • #312: Hoàng tước ở phía sau , Huyền Cơ chân nhân
 • #313: Thiên giới thiên sư
 • #314: Phượng Hoàng Sơn lừa Long Cát công chúa
 • #315: Đát Kỷ thỉnh cầu cùng thảo nghịch hịch văn
 • #316: Chiến Tranh Kinh Tế
 • #317: Ta không phải” Ngựa đực”, ta chỉ là có điểm” Hậu cung”
 • #318: Đâu Nghễ Hoàn! “Ngôi sao” lấp lánh chiến trường vô hình
 • #319: Trọng kỵ và Cung kỵ! Đối chiến vượt qua thời đại
 • #320: Vạn Nhận xa dạ tập Chu doanh
 • #321: Long Cát động tình
 • #322: Toàn Tâm Đinh mất đi hiệu lực! Hoàng Thiên Hóa vs Ma Lễ Thanh
 • #323: Hóa Huyết thần đao ra uy
 • #324: Khương Thượng bội tín lừa Dư Nguyên
 • #325: Tứ linh chung tề! Khanh nhập ngã mộng do tự tỉnh (Cuối cùng cũng đủ tứ linh! Khanh nhập mộng ta mà vẫn tỉnh)
 • #326: Định hải thần châu nhiếp quần tiên
 • #327: Thương Minh vương Tiếp dẫn tây lai
 • #328: Thập nhị phẩm đài sen ngự tru tiên !
 • #329: Lão Tử, Nguyên Thủy hội Thông Thiên
 • #330: Khả năng của thánh nhân ! Trận đấu ngoài ba mươi ba thiên
 • #331: Lục Áp thư xạ Tiêu Dao Tử
 • #332: Khương Tử Nha thư bái Triệu Công Minh
 • #333: Thủ Dương sơn Băng Tuyết kiến kỳ công
 • #334: Bích Du cung, Đa Bảo hộ đoản
 • #335: Lạc Bảo Kim Tiền , lạc Đa Bảo
 • #336: Hỏa Vân Động tạm biệt Tam Hoàng
 • #337: Thiên Đế vị! Tam Hoàng thỉnh cầu
 • #338: Càn Khôn Đỉnh bí tân thỉnh cầu
 • #339: Côn Lôn cầu đan luyện âm dương
 • #340: Quy diễn đan thành kính trọng viên
 • #341: Cứu Công Minh bỗng nghe tin dữ Hoàng Hà trận
 • #342: Cứu Vân Tiêu, mộc nhân thế thân
 • #343: Đấu Nguyên Thủy ngọc phù giải ách
 • #344: Thủ đoạn cùng âm mưu ( nguyên bản: Ám Thủ cùng Ám Mưu)
 • #345: Đồng hoá cùng thôn phệ! Băng Tuyết biến dị: Ám Thủ cùng Ám Mưu)
 • #346: Bất nhược tương vong vu giang hồ: Ám Thủ cùng Ám Mưu)
 • #347: Khốn tiên tháp ngoại đấu Phù Nguyên: Ám Thủ cùng Ám Mưu)
 • #348: Khốn tiên tháp: Ám Thủ cùng Ám Mưu)
 • #349: Hạo Thiên Kim Mẫu: Ám Thủ cùng Ám Mưu)
 • #350: Cương Nha VS Tố Sắc Vân Giới Kỳ: Ám Thủ cùng Ám Mưu)
 • #351: Lấy nhất địch nhị! Thiên giới kích đấu: Ám Thủ cùng Ám Mưu)
 • #352: Hỗn Độn chung hiện: Ám Thủ cùng Ám Mưu)
 • #353: Long Cát Công Chúa Thiên Vị Chi Lực: Ám Thủ cùng Ám Mưu)
 • #354: Kết nghĩa kim lan, một dạ đồng lòng: Ám Thủ cùng Ám Mưu)
 • #355: Phá núi cứu mẹ! Chấp niệm của Dương Tiễn: Ám Thủ cùng Ám Mưu)
 • #356: Sư ân mẫu ái, tình thương vô biên: Ám Thủ cùng Ám Mưu)
 • #357: Dương Nhâm sử Chu: Ám Thủ cùng Ám Mưu)
 • #358: Đại Dư tiên phủ
 • #359: Vãng Sanh Liên Tử! Lời mời của Chuẩn Đề đạo nhân
 • #360: Bích Du Cung Khổng Tuyên gặp Đa Bảo
 • #361: Lạc Thư đấu Hỗn Độn Chung
 • #362: Tam Hoàng tây hành cực nhạc
 • #363: Ba hoa chích chòe cùng nhị thánh
 • #364: Tam hoàng tây lai ! Thần bí đổ chú
 • #365: Kinh khủng! Uy lực Thập nhị phẩm liên hoa trận
 • #366: Muỗi! “Thiên địch” của Thập nhị phẩm liên hoa
 • #367: Liên thai chi bạo! Tối hậu đích thế thân mộc nhân
 • #368: Oa Hoàng đồ trung tu Càn khôn
 • #369:
 • #370: Tụt lùi? Cảnh giới mới kỳ lạ
 • #371: Sáng sớm, Xuân ý dạt dào
 • #372: Bích Du Cung, Thông Thiên luận Tru Tiên
 • #373: Giảng đạo cùng “ Kính Tử” (* Kính Tử: Gương)
 • #374: Hoang mang! Ta nói muốn đi nơi nào?: Gương)
 • #375: Thông Thiên, Tử Tinh tính nhị giáo: Gương)
 • #376: Tiên sơn thử kiếm hiện phong mang (tài năng): Gương)
 • #377: Thiên Dao bị bệnh? Nghi hoặc tại Tây Côn Lôn: Gương)
 • #378: Tam tiên đảo Nhiên Đăng “Mượn” bảo: Gương)
 • #379: Ngũ Sắc Tinh Thạch cùng Xuyên Tâm Tỏa (khóa xuyên tim): Gương)
 • #380: Ác ma Tiêu Dao Tử! Nhiên Đăng và Từ Hàng khiếp hãi: Gương)
 • #381: Tâm ý của Tam Tiêu: Gương)
 • #382: Tam nữ đồng quy: Gương)
 • #383: Bạch Ngọc: Gương)
 • #384: “Duyên phận”! Nhiên Đăng đạo nhân và Côn Lôn tinh ngọc: Gương)
 • #385: Dương Tiễn chiến Nhiên Đăng: Gương)
 • #386: Tức giận! Nguyên Thủy đấu Chuẩn Đề: Gương)
 • #387: Tam Thanh lui nhị Thánh: Gương)
 • #388: Danh sư cao đồ! Thành tựu của Ngao Bính: Gương)
 • #389: Hãm Tiên Kiếm Khí túng Đông Hải: Gương)
 • #390: “Điểm hoá” tam đại sỹ: Gương)
 • #391: Tiêu Dao chiến Dương Tiễn: Gương)
 • #392: Huyền Vũ đối Huyền Vũ!Cửu hợp huyền công vs Ma thể chi vực: Gương)
 • #393: Tiêu Dao Tiên Phủ: Gương)
 • #394: Bích Du Cung thăm Tam Hoàng: Gương)
 • #395: Tiên thiên kỳ vật! Đả Thần Tiên chi mê: Gương)
 • #396: Bệnh nhẹ của Thiên Dao: Gương)
 • #397: Cao Hữu Kiền Tây Kỳ tầm thù: Gương)
 • #398: Ngã xuống và phản bội! Kim tiên Xiển giáo chết!: Gương)
 • #399: Nhị đào tam sĩ! Tây Côn Lôn chi mưu: Gương)
 • #400: Phong Liêm kỳ kế luận diệt Trụ: Gương)
 • #401: “Ân Giao” cùng “Ân Hồng”! Vô gian dữ phản vô gian: Gương)
 • #402: Nhân giới chi chiến bởi con người gây ra: Gương)
 • #403: Bát tự tương khắc đích “Cố nhân”: Gương)
 • #404: Ma thể chi lực của Tam Tiêu: Gương)
 • #405: Bát Cảnh Cung quần thánh luận thế: Gương)
 • #406: Oa Hoàng cung Lục Áp xin giúp đỡ: Gương)
 • #407: Hạ độc cùng ám sát! Nhị “Ân” sứ mệnh!: Gương)
 • #408: Cấm thuật chú! Đại chiến bắt đầu: Gương)
 • #409: Ác chiến Kim Kê Lĩnh
 • #410: Tiếng đàn của Ấp Khương
 • #411: Ngoài ý muốn! nữ nhân không phải là Đắc Kỷ
 • #412: Thái Văn Cơ bái sư thoát hiểm địa
 • #413: Lão Tử Triều Ca thăm Tiêu Dao
 • #414: Ân Hồng mạt lộ
 • #415: Nhân đạo, Huyền đạo vi chiến
 • #416: Thiên Hồn Trận thảm kim đình tuyệt
 • #417: Hoả hải phiêu lãng phần kim thân (biển lửa phiêu lãng đốt kim thân)
 • #418: Vạn Tiên chủ trận
 • #419: Sưu tâm bí thuật! Nguy cơ cận kề
 • #420: Tỵ Thủy quan
 • #421: Định Phong Châu! Phá phong diễm trận
 • #422: Trường Nhĩ Định Quang Tiên
 • #423: Đông Hải gặp nguy, Họa từ thiên giới
 • #424: Thuấn sát
 • #425: Bày mưu tính kế gây mưa gió
 • #426:
 • #427:
 • #428:
 • #429: Huyền Tiên đối Huyền Tiên! Thánh nhân dĩ hạ đích tối cường chiến đấu
 • #430: Vô Đương thánh mẫu! Quân cờ không ngờ
 • #431: Phục kích
 • #432: Hố đen vũ trụ nhân tạo! Đổ ước trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ
 • #433: Côn Lôn Kính
 • #434: Hỗn độn phá, Càn Khôn hiện
 • #435: Ân Hồng
 • #436: Thôn Phệ ! Nỗi kinh hoàng của Thái Vi chân nhân
 • #437: Bất ngờ ! Hành động ngoài ý muốn của Dương Tiễn !
 • #438: Kịch chiến vạn tiên trận
 • #439: Phản bội cùng bi ai! Dị biến kinh thiên của Vạn tiên trận
 • #440: Định cục cùng thức tỉnh
 • #441: Trở lại! Phong vân dục tái khởi
 • #442: Triều ca đại hôn
 • #443: Nghi ngờ về sát kiếp và Kế trong Kế
 • #444: Đạo tiên
 • #445: Tử vong và ngủ đông
 • #446: Kinh biến! Tây côn lôn chi kiếp
 • #447: Bốn đánh một cùng ba đấu hai! Cuộc chiến đỉnh cấp bắt đầu
 • #448: Quyết đấu Tru tiên trận
 • #449: Bại lui và trừ danh(1)
 • #450: Kiếp nạn của Côn Lôn! Nguyên Thuỷ Thiên Tôn thảm bại
 • #451: Mưu tính cuối cùng ! Quyết định của Phương Tây Nhị Thánh
 • #452: Nhất chiến định cục! Vạn phu mạc địch dữ vô gian quỷ đạo
 • #453: Cơ Phát tự thiêu! Nghịch chuyển số mệnh
 • #454: Tân Chế Định Thiên Hạ
 • #455: Nhân giai lực! Tham vọng của Thiên giới
 • #456: Tế thiên chi chiến
 • #457: Thăng không! Phạt thiên đích khai thủy
 • #458: Cuộc chiến thiên giới! “Kỳ vật” đối thiên binh
 • #459: Chỉ thị của Nguyên Thủy Thiên Tôn
 • #460: Thái Cực Mông Ế thiên!”Đề tiền” đích quyết chiến chi địa
 • #461: Khánh Tẫn Toàn Lực! Thiên Giới Kịch Chiến
 • #462: Hình Thiên chặt đầu ngộ đạo
 • #463: Đại thế đã mất
 • #464: Xuất phát! Mục tiêu Dao Trì ám ngục
 • #465: Điên cuồng cùng cứu vãn
 • #466: Thiên Dao thoát khốn
 • #467: Vãng Sinh Liên Tử cùng song bào thai
 • #468: Dương Tiễn
 • #469: Yên diệt kiếp cùng đại địch hiện
 • #470: Chư thánh phân chí phong vân khởi
 • #471: Nguy ky! Nguyên Thủy Thiên Tôn đích ý đồ
 • #472: Ao chiến dữ truy kích
 • #473: Chân chánh đích Thánh nhân chi chiến
 • #474: Quy Khư dị động! Trương Tử Tinh đích tuyển trạch
 • #475: Kinh văn! Quy Khư tẫn đầu đích thế giới
 • #476:
 • #477: Bắc phương chi kỳ?
 • #478: Cường giả chi quyết! Côn Bằng đối Huyền Vũ
 • #479: Giải Trĩ
 • #480:
 • #481: Cùng Kỳ
 • #482: Đoạt kỳ! Tiền sở vị hữu đích hệ liệt tái
 • #483: Kinh thiên chi mưu! Cùng Kỳ đích dã tâm
 • #484: Tái tràng sậu biến
 • #485: Đường lang bộ thiền! Quy Khư đích tối cường chi chiến
 • #486: Siêu não! Chân chánh đích hoàng tước
 • #487: Mộng trung đích điên phong! Đốn ngộ đích tiền triệu
 • #488: “Vũ trụ” dữ chất biến! Thần bí thanh niên tái hiện
 • #489: Hồng Quân
 • #490: Chung thủy (Đại kết cục thượng)
 • #491: Chung thủy (Đại kết cục trung)
 • #492: Chung thủy - Đại kết cục (cuối)
Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 4.2]

Related posts

Tây Du Chi Xuyên Việt Chư Thiên

TiKay

Điền Viên Lạt Thê Manh Bao Tử

TiKay

Dược Thần Truy Thê: Tuyệt Sắc Không Gian Sư

THUYS♥️

Vũ Cực Thiên Hạ

TiKay

Tuyệt Thế Thần Y Chi Nghịch Thiên Ma Phi

TiKay

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

TiKay

Leave a Reply