Khoa Huyễn

Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ

Kim sắc quang vũ buông xuống, Địa Cầu hết thảy đều bị cải biến, Zombies hoành hành, biến dị thú ẩn hiện, vô số khủng bố giống loài xuất hiện, Vương Song, đã thức tỉnh dị năng của mình, ở cái này hỗn loạn thế gian hoành không xuất thế, thôn phệ thiên phú, thôn phệ chư thiên, bước lên một đầu vĩnh hằng con đường!

Nguồn: metruyenchu.com


Vấn đề là có mấy truyện cũ ta không có backup nên đã bị mất, gone with the wind, sayonara... Chư vị nào thấy truyện nào không có chương load thì vui lòng report nhé. Đa tạ.
P/S: Dạo này sao thấy ratings có vẻ hơi ít thì phải. Không biết có phải do mấy cái ★★★★★ nó nhỏ quá nên chư vị đồng đạo không nhìn thấy ta??

  •  Phong Vũ Thần Thoại
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x

Related posts

Diễn Tinh Vả Mặt Hằng Ngày

TiKay

Đại Lão Đâu Đâu Cũng Có

TiKay

Kiêu Sủng

TiKay

Vũ Trụ Cấp Trùm Phản Diện

TiKay

Thiên Tuyển Giả Du Hí

TiKay

Tu Chân Tứ Vạn Niên

TiKay

Leave a Reply