Khoa Huyễn

Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ

Kim sắc quang vũ buông xuống, Địa Cầu hết thảy đều bị cải biến, Zombies hoành hành, biến dị thú ẩn hiện, vô số khủng bố giống loài xuất hiện, Vương Song, đã thức tỉnh dị năng của mình, ở cái này hỗn loạn thế gian hoành không xuất thế, thôn phệ thiên phú, thôn phệ chư thiên, bước lên một đầu vĩnh hằng con đường!

Nguồn: metruyenchu.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Phong Vũ Thần Thoại
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Kỳ quan2020-09-05 16:36
 • #2: Mạt Thế buông xuống2020-09-05 16:37
 • #3: Dị năng —— giác tỉnh2020-09-05 16:37
 • #4: chiến đấu!2020-09-05 16:37
 • #5: Thả chiến thuật con diều!2020-09-05 16:37
 • #6: Nhân tính!2020-09-05 16:37
 • #7: Nữ sinh túc xá!2020-09-05 16:37
 • #8: Túc xá kinh hồn!2020-09-05 16:37
 • #9: Ba nữ sinh!2020-09-05 16:37
 • #10: Mưu đồ!2020-09-05 16:37
 • #11: Dò xét chi nhãn!2020-09-05 16:38
 • #12: Tấn thăng một cấp!2020-09-05 16:38
 • #13: Xung đột!2020-09-05 16:38
 • #14: Máu nhuộm đao!2020-09-05 16:38
 • #15: Thu phục!2020-09-05 16:38
 • #16: Trường học siêu thị!2020-09-05 16:38
 • #17: Nhất cấp Zombies!2020-09-05 16:38
 • #18: Cứu người!2020-09-05 16:38
 • #19: Lại đến thư viện!2020-09-05 16:38
 • #20: Điên cuồng!2020-09-05 16:38
 • #21: tấn công hai người!2020-09-05 16:38
 • #22: Lần nữa giết người!2020-09-05 16:38
 • #23: Người tiến hóa!2020-09-05 16:38
 • #24: Đối người tiến hóa nghiền ép!2020-09-05 16:39
 • #25: Kim Thịnh Hoa Viên!2020-09-05 16:39
 • #26: Biệt thự!2020-09-05 16:39
 • #27: Phân phối nhiệm vụ!2020-09-05 16:39
 • #28: Tiến Hóa Giả —— Lý Tân!2020-09-05 16:39
 • #29: nhất cấp Tốc Độ Hình Zombies!2020-09-05 16:39
 • #30: Kế hoạch!2020-09-05 16:39
 • #31: Cấp hai!2020-09-05 16:39
 • #32: Cấp hai chương nghiệp!2020-09-05 16:39
 • #33: Tin tức tốt!2020-09-05 16:39
 • #34: Cấp hai Tốc Độ Hình Zombies2020-09-05 16:39
 • #35: Đại Hỏa Cầu!2020-09-05 16:39
 • #36: Cảnh hoa!2020-09-05 16:39
 • #37: Vũ khí!2020-09-05 16:40
 • #38: Xe cảnh sát!2020-09-05 16:40
 • #39: Luyện tập thương pháp!2020-09-05 16:40
 • #40: Đám côn đồ!2020-09-05 16:40
 • #41: Không đáp ứng!2020-09-05 16:40
 • #42: Giết hại!2020-09-05 16:40
 • #43: Rời khỏi!2020-09-05 16:40
 • #44: Khủng bố giang nam thành phố2020-09-05 16:40
 • #45: Giang nam thành phố cao tầng!2020-09-05 16:40
 • #46: cứu người!2020-09-05 16:40
 • #47: Giết ra một con đường!2020-09-05 16:40
 • #48: Cấp ba!2020-09-05 16:41
 • #49: Người sống sót!2020-09-05 16:41
 • #50: Tôn Thiên Tiếu —— chết2020-09-05 16:41
 • #51: Bán thành phẩm biến dị Zombies!2020-09-05 16:41
 • #52: chém giết biến dị người!2020-09-05 16:41
 • #53: Hôn mê!2020-09-05 16:41
 • #54: Thôn Phệ Thiên phú —— giác tỉnh!2020-09-05 16:41
 • #55: Rời đi!2020-09-05 16:41
 • #56: Quốc Phú khách sạn!2020-09-05 16:41
 • #57: Tô Vi2020-09-05 16:41
 • #58: Vương Song thất vọng!2020-09-05 16:41
 • #59: Giết!2020-09-05 16:42
 • #60: Cảnh Uyển Hoa Viên!2020-09-05 16:42
 • #61: Xích Sắc chùm sáng2020-09-05 16:42
 • #62: Tâm cảnh!2020-09-05 16:42
 • #63: Tỷ tỷ tin tức2020-09-05 16:42
 • #64: Truyền Kỳ Nữ Tử!2020-09-05 16:42
 • #65: Đề nghị2020-09-05 16:42
 • #66: Người sống sót tổ chức!2020-09-05 16:42
 • #67: Chấn nhiếp!2020-09-05 16:42
 • #68: Tìm kiếm!2020-09-05 16:42
 • #69: Ma pháp Zombies!2020-09-05 16:42
 • #70: Trữ Vật Giới Chỉ!2020-09-05 16:42
 • #71: Gặp lại người sống sót!2020-09-05 16:42
 • #72: Ngoài ý muốn tin tức!2020-09-05 16:42
 • #73: Ngôi sao —— Triệu Hân!2020-09-05 16:43
 • #74: đến!2020-09-05 16:43
 • #75: Rời đi!2020-09-05 16:43
 • #76: cấp bốn!2020-09-05 16:43
 • #77: Lưu Tinh Hỏa Vũ!2020-09-05 16:43
 • #78: khủng bố Zombies!2020-09-05 16:43
 • #79: xuất phát chuẩn bị trước2020-09-05 16:43
 • #80: đám côn đồ!2020-09-05 16:43
 • #81: Lý gia thôn!2020-09-05 16:43
 • #82: tiến công!2020-09-05 16:43
 • #83: Thái hiểu!2020-09-05 16:43
 • #84: Diễn giảng2020-09-05 16:43
 • #85: Lập uy!2020-09-05 16:44
 • #86: Tham vọng!2020-09-05 16:44
 • #87: Hùng Kim Lực2020-09-05 16:44
 • #88: Chiến đấu!2020-09-05 16:44
 • #89: Chém giết Hùng Kim Lực!2020-09-05 16:44
 • #90: Thu nạp tàn quân2020-09-05 16:44
 • #91: Dã tâm sơ hiện2020-09-05 16:44
 • #92: Ngoài ý muốn tin tức!2020-09-05 16:44
 • #93: Biến hóa2020-09-05 16:44
 • #94: Xuất phát ---- kho quân dụng2020-09-05 16:44
 • #95: Cường hãn biến dị thú!2020-09-05 16:44
 • #96: Chém giết biến dị thú!2020-09-05 16:45
 • #97: Vứt bỏ kho quân dụng2020-09-05 16:45
 • #98: Tiệc ăn mừng hội!2020-09-05 16:45
 • #99: Biến dị heo!2020-09-05 16:45
 • #100: Cấp năm bạch ngân chi nhận!2020-09-05 16:45
 • #101: Biến dị thú thịt2020-09-05 16:45
 • #102: Hộ giáp phân phối!2020-09-05 16:45
 • #103: Lương kho tin tức2020-09-05 16:45
 • #104: Biến dị chuột!2020-09-05 16:45
 • #105: Biến dị Thử Vương2020-09-05 16:45
 • #106: Ngoài ý muốn xuất hiện người2020-09-05 16:45
 • #107: Trầm Hải!2020-09-05 16:46
 • #108: Nghi hoặc!2020-09-05 16:46
 • #109: Hoàng Thiên Hằng!2020-09-05 16:46
 • #110: Nói chuyện!2020-09-05 16:46
 • #111: Động thủ2020-09-05 16:46
 • #112: Chém giết Trầm Hải2020-09-05 16:46
 • #113: Thu phục Hoàng Thiên Hằng2020-09-05 16:46
 • #114: Hoàng Thiên Hằng ý đồ!2020-09-05 16:46
 • #115: Chúc mừng!2020-09-05 16:46
 • #116: Phó tổng đội trưởng!2020-09-05 16:46
 • #117: Kế hoạch!2020-09-05 16:46
 • #118: Nghe tin bất ngờ Zombies quần2020-09-05 16:47
 • #119: Zombies quần2020-09-05 16:47
 • #120: Du Kích Chiến2020-09-05 16:47
 • #121: Cấp sáu!2020-09-05 16:47
 • #122: Lại hiện ra ngân sắc chùm sáng!2020-09-05 16:47
 • #123: Hủy diệt lựu đạn2020-09-05 16:47
 • #124: Kinh thiên nổ tung2020-09-05 16:47
 • #125: Diệt sát Thi Quần!2020-09-05 16:47
 • #126: Chiếm lấy Kim Ngưu trấn2020-09-05 16:47
 • #127: Ăn người!2020-09-05 16:47
 • #128: Được cứu nữ hài2020-09-05 16:47
 • #129: Nhà mới!2020-09-05 16:47
 • #130: Trụ sở mới!2020-09-05 16:47
 • #131: Vũ khí chế tạo chuyên gia2020-09-05 16:48
 • #132: Mọi người đến!2020-09-05 16:48
 • #133: Tổng tham mưu!2020-09-05 16:48
 • #134: Mới cảnh tượng2020-09-05 16:48
 • #135: Trên núi nhỏ biến dị thú!2020-09-05 16:48
 • #136: Thủ lĩnh cấp bậc biến dị thú2020-09-05 16:48
 • #137: Bị trấn áp Vương Song2020-09-05 16:48
 • #138: Thoát khốn!2020-09-05 16:48
 • #139: Chém giết biến dị thú thủ lĩnh!2020-09-05 16:48
 • #140: Thất Cấp!2020-09-05 16:48
 • #141: Lục soát núi!2020-09-05 16:48
 • #142: Diễn kịch!2020-09-05 16:49
 • #143: Song trọng Tiến Hóa Giả2020-09-05 16:49
 • #144: Long Giang thành phố khách nhân!2020-09-05 16:49
 • #145: Quân doanh tin tức!2020-09-05 16:49
 • #146: Cây roi!2020-09-05 16:49
 • #147: Hỏa cầu Zombies!2020-09-05 16:49
 • #148: Lý vũ khí mới2020-09-05 16:49
 • #149: Cường hãn súng ống đạn dược2020-09-05 16:49
 • #150: Niệm Động Lực kỹ năng!2020-09-05 16:49
 • #151: Thứ bảy đại đội!2020-09-05 16:49
 • #152: Mục tiêu —— hoa Tân Thị!2020-09-05 16:49
 • #153: Đội Cảm Tử2020-09-05 16:49
 • #154: Cấp tám Kẻ Săn Thú!2020-09-05 16:49
 • #155: Ngoài ý muốn xuất hiện quân nhân2020-09-05 16:50
 • #156: Chiến Kẻ Săn Thú2020-09-05 16:50
 • #157: Vương Song chiến Kẻ Săn Thú!2020-09-05 16:50
 • #158: Chém giết Kẻ Săn Thú!2020-09-05 16:50
 • #159: Khoa huyễn bản vẽ2020-09-05 16:50
 • #160: 21 sư!2020-09-05 16:50
 • #161: Lôi kéo!2020-09-05 16:50
 • #162: Nghe tin bất ngờ!2020-09-05 16:50
 • #163: Cự tuyệt!2020-09-05 16:50
 • #164: Hoa Tân thành phố2020-09-05 16:50
 • #165: Vào thành!2020-09-05 16:50
 • #166: Hoa Tân thành phố!2020-09-05 16:50
 • #167: Mua sắm!2020-09-05 16:51
 • #168: Ức hiếp2020-09-05 16:51
 • #169: Dịch Tiểu Xuyên2020-09-05 16:51
 • #170: Vô song hội!2020-09-05 16:51
 • #171: Cuồng Đao hội!2020-09-05 16:51
 • #172: Chinh phục!2020-09-05 16:51
 • #173: Người nhà!2020-09-05 16:51
 • #174: Đoàn tụ!2020-09-05 16:51
 • #175: Rời đi kế hoạch!2020-09-05 16:51
 • #176: Sau cùng chuẩn bị2020-09-05 16:51
 • #177: Cuồng Đao!2020-09-05 16:51
 • #178: Thị uy!2020-09-05 16:51
 • #179: Giao thủ!2020-09-05 16:52
 • #180: Cuồng Đao biết —— bị tiêu diệt!2020-09-05 16:52
 • #181: Phong bạo sắp nổi!2020-09-05 16:52
 • #182: Chạy trốn!2020-09-05 16:52
 • #183: Kịp thời đuổi tới!2020-09-05 16:52
 • #184: Toàn diệt!2020-09-05 16:52
 • #185: Dòng nước xiết phun trào2020-09-05 16:52
 • #186: An bài!2020-09-05 16:52
 • #187: 21 sư thảm bại2020-09-05 16:52
 • #188: Dắt hồng tuyến!2020-09-05 16:52
 • #189: 21 sư người tới!2020-09-05 16:52
 • #190: Triệu Hân ý đồ2020-09-05 16:52
 • #191: Khủng bố rừng rậm2020-09-05 16:53
 • #192: Hoa ăn thịt người2020-09-05 16:53
 • #193: Khủng bố nổ tung!2020-09-05 16:53
 • #194: Lục Ma Đằng!2020-09-05 16:53
 • #195: Rễ chính!2020-09-05 16:53
 • #196: Cường hãn Thu Ảnh Đồng2020-09-05 16:53
 • #197: Thu phục Lục Ma Đằng!2020-09-05 16:53
 • #198: Gặp nạn!2020-09-05 16:53
 • #199: Gặp nhau!2020-09-05 16:53
 • #200: Trái cây sinh mệnh!2020-09-05 16:53
 • #201: Đá năng lượng!2020-09-05 16:53
 • #202: Zombies Vương gia2020-09-05 16:54
 • #203: Chiến đấu!2020-09-05 16:54
 • #204: Rút lui!2020-09-05 16:54
 • #205: Tìm kiếm ngoại viện!2020-09-05 16:54
 • #206: Thương nghị!2020-09-05 16:54
 • #207: Tam phương hội hợp!2020-09-05 16:54
 • #208: Hí Tinh!2020-09-05 16:54
 • #209: Tam phương liên thủ!2020-09-05 16:54
 • #210: Chiến Zombies Vương gia2020-09-05 16:54
 • #211: Không chết!2020-09-05 16:54
 • #212: Bại Zombies Vương gia!2020-09-05 16:54
 • #213: Tinh Thần Chủng Tử!2020-09-05 16:55
 • #214: Diệt sát Zombies Vương gia (thượng)2020-09-05 16:55
 • #215: Diệt sát Zombies Vương gia (hạ)2020-09-05 16:55
 • #216: Tấn thăng cấp tám!2020-09-05 16:55
 • #217: Ba kiện đồ vật!2020-09-05 16:55
 • #218: Cánh cùng tượng gỗ!2020-09-05 16:55
 • #219: Ngẫu gặp cường đạo!2020-09-05 16:55
 • #220: Chu Vân Nguyệt mẫu nữ2020-09-05 16:55
 • #221: Kinh diễm!2020-09-05 16:55
 • #222: Dong Binh Công Hội hình thức ban đầu!2020-09-05 16:55
 • #223: Thu phục thị trấn dự định!2020-09-05 16:55
 • #224: Lựa chọn!2020-09-05 16:55
 • #225: Đặc thù hình Tiến Hóa Giả —— Chu Vân Nguyệt!2020-09-05 16:55
 • #226: Trần Diệu yêu cầu!2020-09-05 16:56
 • #227: Dong Binh Công Hội2020-09-05 16:56
 • #228: Tô Tiểu Tuyết!2020-09-05 16:56
 • #229: Khoa huyễn thành tường!2020-09-05 16:56
 • #230: Thiên chi thành!2020-09-05 16:56
 • #231: Một tháng!2020-09-05 16:56
 • #232: Tam phương khách đến thăm!2020-09-05 16:56
 • #233: Mời chào viên doanh2020-09-05 16:56
 • #234: Đao Khách!2020-09-05 16:56
 • #235: Đặc Chiến Đội!2020-09-05 16:56
 • #236: Bổ nhiệm nhân sự!2020-09-05 16:56
 • #237: Zombies tin tức2020-09-05 16:56
 • #238: Xuất binh cứu viện2020-09-05 16:57
 • #239: Thi Triều!2020-09-05 16:57
 • #240: Chu Môn Tửu Nhục Xú!2020-09-05 16:57
 • #241: Mặc Vũ Tình!2020-09-05 16:57
 • #242: Cút!2020-09-05 16:57
 • #243: Gặp lại Tô Vũ!2020-09-05 16:57
 • #244: Yến hội!2020-09-05 16:57
 • #245: Liên hợp!2020-09-05 16:57
 • #246: Thảm thức oanh tạc!2020-09-05 16:57
 • #247: Tiến Hóa Giả xuất thủ!2020-09-05 16:57
 • #248: Vũ khí hiện đại uy lực!2020-09-05 16:57
 • #249: Khủng bố Phong Hỏa quyển!2020-09-05 16:58
 • #250: Cứu viện!2020-09-05 16:58
 • #251: Rút lui!2020-09-05 16:58
 • #252: Điên cuồng hành động!2020-09-05 16:58
 • #253: Dị biến!2020-09-05 16:58
 • #254: Zombies công thành!2020-09-05 16:58
 • #255: Phi hành Zombies!2020-09-05 16:58
 • #256: Zombies tự bạo!2020-09-05 16:58
 • #257: Zombies rút lui!2020-09-05 16:58
 • #258: Nội loạn!2020-09-05 16:58
 • #259: Đánh giết Lôi thành!2020-09-05 16:58
 • #260: Cứu người!2020-09-05 16:59
 • #261: Mời chào Hoa Tân thành phố!2020-09-05 16:59
 • #262: Biện luận!2020-09-05 16:59
 • #263: Xuất phát —— thiên chi thành!2020-09-05 16:59
 • #264: Thiên chi thành thực lực!2020-09-05 16:59
 • #265: 21 sư khu vực phản ứng!2020-09-05 16:59
 • #266: Yang Zi!2020-09-05 16:59
 • #267: Chu hỏa!2020-09-05 16:59
 • #268: Thuần phục biến dị thú!2020-09-05 16:59
 • #269: Chém giết Chu hỏa!2020-09-05 16:59
 • #270: Long Giang!2020-09-05 16:59
 • #271: Khủng bố biến dị thú!2020-09-05 16:59
 • #272: Bị Nữ Thần May Mắn chiếu cố nữ hài!2020-09-05 17:00
 • #273: Nhận muội muội!2020-09-05 17:00
 • #274: Hạnh Vận Tinh lực lượng!2020-09-05 17:00
 • #275: Tấn thăng Cửu Cấp!2020-09-05 17:00
 • #276: Đàm Long!2020-09-05 17:00
 • #277: Cửu Cấp Thu Ảnh Đồng!2020-09-05 17:00
 • #278: Nhất giai biến dị thú đăng tràng!2020-09-05 17:00
 • #279: Rung động chiến đấu!2020-09-05 17:00
 • #280: Hô phong hoán vũ!2020-09-05 17:00
 • #281: Lần nữa dung hợp năng lượng!2020-09-05 17:01
 • #282: Diệt sát nhất giai biến dị thú!2020-09-05 17:01
 • #283: Thu phục Long Quy!2020-09-05 17:01
 • #284: Đại hình kho quân dụng!2020-09-05 17:01
 • #285: Rung động trang bị!2020-09-05 17:01
 • #286: Đệ Tứ đoàn đoàn trưởng!2020-09-05 17:01
 • #287: Vương Ngang cùng Đinh Văn Long!2020-09-05 17:01
 • #288: Internet truyền tin!2020-09-05 17:01
 • #289: Quy Nhất!2020-09-05 17:01
 • #290: Thiên chi thành nhỏ nhất Tiến Hóa Giả!2020-09-05 17:01
 • #291: Đêm trước chiến tranh!2020-09-05 17:01
 • #292: Thanh lý công tác!2020-09-05 17:01
 • #293: Thu phục Giang Nam thành phố (1)2020-09-05 17:02
 • #294: Thu phục Giang Nam thành phố (2)2020-09-05 17:02
 • #295: Thu phục Giang Nam thành phố (3)2020-09-05 17:02
 • #296: Thu phục Giang Nam thành phố (4)2020-09-05 17:02
 • #297: Thu phục Giang Nam thành phố ( 5 )2020-09-05 17:02
 • #298: Thu phục Giang Nam thành phố ( sáu )2020-09-05 17:02
 • #299: Thu phục Giang Nam thành phố ( bảy )2020-09-05 17:02
 • #300: Thu phục Giang Nam thành phố ( tám )2020-09-05 17:02
 • #301: Thu phục Giang Nam thành phố ( cuối cùng )2020-09-05 17:02
 • #302: Tấn thăng nhất giai!2020-09-05 17:02
 • #303: Xích Diễm hổ!2020-09-05 17:02
 • #304: Đi săn người!2020-09-05 17:03
 • #305: Hoàng lão đại!2020-09-05 17:03
 • #306: Thiên Thủy thành phố!2020-09-05 17:03
 • #307: Kỳ quái quan hệ!2020-09-05 17:03
 • #308: Hồ Văn Văn!2020-09-05 17:03
 • #309: Dạ đàm!2020-09-05 17:03
 • #310: Đánh vỡ gian tình!2020-09-05 17:03
 • #311: Khu bình thường!2020-09-05 17:03
 • #312: Thuê phòng!2020-09-05 17:03
 • #313: Không may hàng xóm!2020-09-05 17:03
 • #314: Bạch Manh Manh!2020-09-05 17:03
 • #315: Hai nữ nhân chiến tranh!2020-09-05 17:04
 • #316: Nhất giai cường giả khí tức!2020-09-05 17:04
 • #317: Mua sắm phong ba!2020-09-05 17:04
 • #318: Nhật người trong nước!2020-09-05 17:04
 • #319: Sinh nhật!2020-09-05 17:04
 • #320: Băng Hỏa giao phong!2020-09-05 17:04
 • #321: Bái phỏng!2020-09-05 17:04
 • #322: Bái sư!2020-09-05 17:04
 • #323: Ngụy Nhiên kế hoạch!2020-09-05 17:04
 • #324: Văn Văn chịu nhục!2020-09-05 17:05
 • #325: Đánh mặt!2020-09-05 17:05
 • #326: Nhất giai cường giả —— Thường Thừa Viễn!2020-09-05 17:05
 • #327: Tin tức kinh người!2020-09-05 17:05
 • #328: Bị bắt làm tù binh chúng nữ!2020-09-05 17:05
 • #329: Tìm đường chết Jiro Fujino!2020-09-05 17:05
 • #330: Cực hạn giết hại!2020-09-05 17:05
 • #331: Các phương phản ứng!2020-09-05 17:05
 • #332: Chém giết Thất Cấp Tiến Hóa Giả!2020-09-05 17:05
 • #333: Sáng Sinh Chi Lực thí nghiệm!2020-09-05 17:05
 • #334: Thí nghiệm tài liệu!2020-09-05 17:05
 • #335: Đi đường dây leo Nohara một!2020-09-05 17:05
 • #336: Đại Bài Tràng!2020-09-05 17:06
 • #337: Kết cục —— sẽ không cải biến!2020-09-05 17:06
 • #338: Triệu Nhược Nam!2020-09-05 17:06
 • #339: Cửu Cấp Ngụy Thông!2020-09-05 17:06
 • #340: Ngươi nên xuống đài!2020-09-05 17:06
 • #341: Tiếp ta một chiêu!2020-09-05 17:06
 • #342: Nhất chưởng chi uy!2020-09-05 17:06
 • #343: Tân nhiệm Thanh Long Bang bang chủ!2020-09-05 17:06
 • #344: Bồ Đề Tử!2020-09-05 17:06
 • #345: Thuần Âm Chi Thể!2020-09-05 17:06
 • #346: Hình ưng!2020-09-05 17:06
 • #347: Lời thề chi giấy!2020-09-05 17:06
 • #348: Xung đột!2020-09-05 17:07
 • #349: Đến phiên ta!2020-09-05 17:07
 • #350: Bồi tội!2020-09-05 17:07
 • #351: Cấp 11!2020-09-05 17:07
 • #352: Hình Ưng thương thế!2020-09-05 17:07
 • #353: Bát Cực Quyền!2020-09-05 17:07
 • #354: Giang Nam thành phố đường!2020-09-05 17:07
 • #355: Bắt đầu thấy Kobe Chiba!2020-09-05 17:07
 • #356: Nhất giai cường giả thịnh hội!2020-09-05 17:07
 • #357: Hình Ưng tam huynh đệ vs Kobe Chiba2020-09-05 17:07
 • #358: Bát Cực Băng!2020-09-05 17:07
 • #359: Trận chiến mở màn Kobe Chiba!2020-09-05 17:07
 • #360: Gặp lại Tiểu Hổ!2020-09-05 17:07
 • mat-the-vo-han-thon-phe-chuong-0361.mp32020-09-05 17:08
 • #362: Chó săn vương —— vẫn!2020-09-05 17:08
 • #363: Nhất giai Hình Ưng!2020-09-05 17:08
 • #364: Xấu hổ nhà!2020-09-05 17:08
 • #365: Mạnh nhất đội hình!2020-09-05 17:08
 • #366: Không gian Cấm Phong quyển trục!2020-09-05 17:08
 • #367: Hứa Minh Hải tiến sĩ!2020-09-05 17:08
 • #368: Năm cái danh ngạch!2020-09-05 17:08
 • #369: Rút lui!2020-09-05 17:08
 • #370: Nhị Giai Thú Hoàng!2020-09-05 17:08
 • #371: Thú Triều!2020-09-05 17:09
 • #372: Thiên Thủy thành phố chống cự!2020-09-05 17:09
 • #373: Đánh giết nhất giai ngạc ngư!2020-09-05 17:09
 • #374: Lại giết một giai!2020-09-05 17:09
 • #375: Hai gã khác nhất giai cường giả!2020-09-05 17:09
 • #376: Bạo phát Hình Ưng!2020-09-05 17:09
 • #377: Chém giết Kobe Chiba!2020-09-05 17:09
 • #378: Huynh Đệ Hội dự định!2020-09-05 17:09
 • #379: Cảm giác nguy cơ!2020-09-05 17:09
 • #380: Lần nữa thí nghiệm!2020-09-05 17:09
 • #381: Tứ Linh Chi Hỏa Sáng Sinh Chi Lực!2020-09-05 17:09
 • #382: Cùng Giang Nam thành phố liên hệ!2020-09-05 17:10
 • #383: Thuốc biến đổi gien khuyết điểm!2020-09-05 17:10
 • #384: Cường ngạnh thái độ!2020-09-05 17:10
 • #385: Gặp lại Thu Ảnh Đồng!2020-09-05 17:10
 • #386: Hai phe thế lực lần thứ nhất gặp mặt!2020-09-05 17:10
 • #387: Giang Nam thành phố!2020-09-05 17:10
 • #388: Gặp lại người quen!2020-09-05 17:10
 • #389: Các ngươi, không có cơ hội!2020-09-05 17:10
 • #390: La Môn thành phố thảm trạng!2020-09-05 17:10
 • #391: Lần nữa tấn thăng!2020-09-05 17:10
 • #392: Chiến Phủ khu vực!2020-09-05 17:10
 • #393: Đến thiên chi thành!2020-09-05 17:11
 • #394: Nhất giai đỉnh phong Lục Ma Đằng!2020-09-05 17:11
 • #395: Thập Tứ Cấp!2020-09-05 17:11
 • #396: Cường hãn phòng ngự!2020-09-05 17:11
 • #397: Tương lai triển vọng!2020-09-05 17:11
 • #398: Ba tên mới đoàn trưởng!2020-09-05 17:11
 • #399: Lại đến Dong Binh Công Hội!2020-09-05 17:11
 • #400: Linh Cốc quen!2020-09-05 17:11
 • #401: Kim quan Hắc Điêu!2020-09-05 17:11
 • #402: Đời thứ hai thuốc biến đổi gien!2020-09-05 17:11
 • #403: Cường hóa bắt đầu!2020-09-05 17:11
 • #404: Điên cuồng bắt đầu!2020-09-05 17:11
 • #405: Lục Ma Đằng Lôi Kiếp!2020-09-05 17:12
 • #406: Nhị Giai Lục Ma Đằng!2020-09-05 17:12
 • #407: Tuyệt vọng bác sĩ Lâm!2020-09-05 17:12
 • #408: Đột nhiên xuất hiện thanh âm!2020-09-05 17:12
 • #409: Nhất chưởng!2020-09-05 17:12
 • #410: Bác sĩ Lâm kết cục!2020-09-05 17:12
 • #411: Tình huống dị thường!2020-09-05 17:12
 • #412: Tĩnh Hải thành phố Zombies!2020-09-05 17:12
 • #413: Nhị Giai Zombies nhất kích!2020-09-05 17:12
 • #414: Đào tẩu!2020-09-05 17:12
 • #415: Nam Lâm thành phố Vệ Tinh Cơ Địa!2020-09-05 17:12
 • #416: Chọn lựa chuyên gia!2020-09-05 17:13
 • #417: Phẫn nộ Hầu Phong!2020-09-05 17:13
 • #418: Thập Bát Cấp!2020-09-05 17:13
 • #419: Đến từ Thượng Kinh truyền tin!2020-09-05 17:13
 • #420: Trí chướng!2020-09-05 17:13
 • #421: Nửa năm sau!2020-09-05 17:13
 • #422: Laze vũ khí!2020-09-05 17:13
 • #423: Hoa Quốc cục thế!2020-09-05 17:13
 • #424: Bị hoài nghi Chương Nghiệp!2020-09-05 17:13
 • #425: Thần tổ chức tung tích!2020-09-05 17:13
 • #426: Xấu hổ gặp mặt!2020-09-05 17:13
 • #427: Bỉ Ngạn Hoa hoa ngữ!2020-09-05 17:13
 • #428: Trúng kế!2020-09-05 17:14
 • #429: Zombies đột kích!2020-09-05 17:14
 • #430: Dẫn đầu xuất kích!2020-09-05 17:14
 • #431: Lâm vào nguy cơ nhất giai Tiến Hóa Giả!2020-09-05 17:14
 • #432: Nhị Giai Zombies xuất hiện!2020-09-05 17:14
 • #433: An toàn!2020-09-05 17:14
 • #434: Các phương phản ứng!2020-09-05 17:14
 • #435: Kịch liệt Công Thành Chiến!2020-09-05 17:14
 • #436: Ba con Nhị Giai Zombies!2020-09-05 17:14
 • #437: Phá vỡ trận pháp hi vọng!2020-09-05 17:14
 • #438: Tự bạo Zombies!2020-09-05 17:15
 • #439: Khủng bố Thi Hoàng!2020-09-05 17:15
 • #440: Trọng thương Đỗ Không!2020-09-05 17:15
 • #441: Chiến! Chiến! Chiến!2020-09-05 17:15
 • #442: Chí cường phòng ngự —— hi vọng ánh rạng đông2020-09-05 17:15
 • #443: Tổn thất khủng bố Thi Quần!2020-09-05 17:15
 • #444: Nhị Giai Vương Song!2020-09-05 17:15
 • #445: Viện quân đến!2020-09-05 17:15
 • #446: Vương Song trở về!2020-09-05 17:15
 • #447: Nhất kích trấn Thiên Quân!2020-09-05 17:15
 • #448: Rút lui Thi Quần!2020-09-05 17:16
 • #449: Trò chuyện vui vẻ!2020-09-05 17:16
 • #450: Tìm tới các ngươi!2020-09-05 17:16
 • #451: Trốn một cái!2020-09-05 17:16
 • #452: Thẩm vấn!2020-09-05 17:16
 • #453: Thần Chủ nữ nhân!2020-09-05 17:16
 • #454: Thần Chủ hư ảnh!2020-09-05 17:16
 • #455: Long Quy độ kiếp!2020-09-05 17:16
 • #456: Bắt đầu thấy Hoa lão!2020-09-05 17:16
 • #457: Các phương phản ứng!2020-09-05 17:16
 • #458: Hoa Quốc đỉnh phong Tiến Hóa Giả!2020-09-05 17:17
 • #459: Tiếp phong yến!2020-09-05 17:17
 • #460: Thu hoạch ngoài ý muốn!2020-09-05 17:17
 • #461: Thần tổ chức người tới!2020-09-05 17:17
 • #462: Sí Thiên Sứ —— Phyllis!2020-09-05 17:17
 • #463: Jung Won lưu thông!2020-09-05 17:17
 • #464: Nhị Giai Thu Ảnh Đồng!2020-09-05 17:17
 • #465: Tinh hà bí cảnh!2020-09-05 17:17
 • #466: Bốn cái chìa khóa!2020-09-05 17:17
 • #467: Hợp tác?2020-09-05 17:17
 • #468: Huyết sắc Hạnh Vận Tinh!2020-09-05 17:17
 • #469: Tự thân tình cảnh!2020-09-05 17:18
 • #470: Phong cách vẽ có chút không đúng!2020-09-05 17:18
 • #471: Nghĩa Quân!2020-09-05 17:18
 • #472: Hợp tác!2020-09-05 17:18
 • #473: Lệ Lệ tháp!2020-09-05 17:18
 • #474: Đánh giết Lệ Lệ tháp!2020-09-05 17:18
 • #475: Phong Vân Thế Giới!2020-09-05 17:18
 • #476: Tuyệt Thế Vũ Giả chiến Kỳ Lân!2020-09-05 17:18
 • #477: Huyền Vũ Chân Công!2020-09-05 17:18
 • #478: Luyện Đao!2020-09-05 17:19
 • #479: Chém giết Hỏa Kỳ Lân!2020-09-05 17:19
 • #480: Kiếm Thánh!2020-09-05 17:19
 • #481: Cùng Kiếm Thánh lần quyết đấu thứ nhất!2020-09-05 17:19
 • #482: Bị giết Độc Cô Nhất Phương!2020-09-05 17:19
 • #483: Nhập Tuyệt Tình Cốc!2020-09-05 17:19
 • #484: Học tập Ma Đao!2020-09-05 17:19
 • #485: Ma Đao!2020-09-05 17:19
 • #486: Giao thủ lần nữa!2020-09-05 17:20
 • #487: Khôi phục sinh cơ Kiếm Thánh!2020-09-05 17:20
 • #488: Ngô Đạo không cô!2020-09-05 17:20
 • #489: Kiếm 23!2020-09-05 17:20
 • #490: Xin chiến vô danh!2020-09-05 17:20
 • #491: Bại vô danh!2020-09-05 17:20
 • #492: Nhập Tru Tiên!2020-09-05 17:20
 • #493: Thí chủ, gia nhập Thiên Âm Tự sao?2020-09-05 17:20
 • #494: Mọi người ý nghĩ một dạng!2020-09-05 17:20
 • #495: Năm năm!2020-09-05 17:20
 • #496: Ngẫu nhiên gặp Chu Nhất Tiên!2020-09-05 17:20
 • #497: Tinh luyện Long Huyết!2020-09-05 17:20
 • #498: Nhị Giai đỉnh phong!2020-09-05 17:21
 • #499: Tru Tiên chi uy!2020-09-05 17:21
 • #500: Kế hoạch có biến!2020-09-05 17:21
 • #501: Trộm Tru Tiên!2020-09-05 17:21
 • #502: Đưa bảo bối!2020-09-05 17:21
 • #503: Cuối cùng quyết chiến!2020-09-05 17:21
 • #504: Tối cường chi chiến!2020-09-05 17:21
 • #505: Lưỡng bại câu thương!2020-09-05 17:21
 • #506: Thoát ly!2020-09-05 17:22
 • #507: Tu hành đẳng cấp!2020-09-05 17:22
 • #508: Hiện thực!2020-09-05 17:22
 • #509: Cơ sở tu hành pháp!2020-09-05 17:22
 • #510: Thông dụng!2020-09-05 17:22
 • #511: Tam giai bình chướng!2020-09-05 17:22
 • #512: Lôi Kiếp!2020-09-05 17:22
 • #513: Tấn cấp tam giai!2020-09-05 17:22
 • #514: Khủng bố cạnh tranh giả!2020-09-05 17:22
 • #515: Kinh thiên gợn sóng!2020-09-05 17:22
 • #516: Đao Phách Thi Hoàng!2020-09-05 17:23
 • #517: Diệt Thi Hoàng!2020-09-05 17:23
 • #518: Tam giai đỉnh phong Zombies thủ lĩnh!2020-09-05 17:23
 • #519: Tịnh hóa!2020-09-05 17:23
 • #520: Lục Vương đều xuất hiện!2020-09-05 17:23
 • #521: Chiến Hầu Phong!2020-09-05 17:23
 • #522: Di Hình Hoán Vị!2020-09-05 17:23
 • #523: Hưng thịnh đến đâu sơn mạch!2020-09-05 17:23
 • #524: Quà sinh nhật!2020-09-05 17:23
 • #525: Thượng Kinh thành phố cầu viện!2020-09-05 17:23
 • #526: Nó lại tới!2020-09-05 17:24
 • #527: Trận chiến mở màn Long Kình!2020-09-05 17:24
 • #528: Chém giết Long Kình!2020-09-05 17:24
 • #529: Khủng bố thân ảnh!2020-09-05 17:24
 • #530: Giao Long! ! !2020-09-05 17:24
 • #531: Sinh tử đào vong!2020-09-05 17:24
 • #532: Ngoại Lai Thế Lực xâm lấn!2020-09-05 17:24
 • #533: Kỳ dị Thôn Trại!2020-09-05 17:24
 • #534: Miêu Trại sinh hoạt!2020-09-05 17:24
 • #535: Kỳ dị cảm giác!2020-09-05 17:24
 • #536: Miêu xuyên an bài!2020-09-05 17:24
 • #537: Hắc Thủy khu vực!2020-09-05 17:24
 • #538: Kết hôn!2020-09-05 17:25
 • #539: Mang thai?2020-09-05 17:25
 • #540: Phong vân biến ảo2020-09-05 17:25
 • #541: Xao động trí nhớ!2020-09-05 17:25
 • #542: Hắc Thủy khu vực dị biến!2020-09-05 17:25
 • #543: Ngoài ý muốn phát sinh!2020-09-05 17:25
 • #544: Thân ảnh quen thuộc!2020-09-05 17:25
 • #545: Chém giết!2020-09-05 17:25
 • #546: Lực lượng khôi phục?2020-09-05 17:25
 • #547: Lực lượng kinh khủng!2020-09-05 17:26
 • #548: Sôi trào Giang Nam thành phố khu vực!2020-09-05 17:26
 • #549: Phong Vân khuấy động!2020-09-05 17:26
 • #550: Bóng dáng!2020-09-05 17:26
 • #551: Tỉnh lại!2020-09-05 17:26
 • #552: Trọng chưởng quyền thế!2020-09-05 17:26
 • #553: Đại chiến sắp nổi!2020-09-05 17:26
 • #554: Đại chiến bạo phát!2020-09-05 17:26
 • #555: Cuồng bạo chiến đấu (thượng)2020-09-05 17:26
 • #556: Cuồng bạo chiến đấu (hạ)2020-09-05 17:26
 • #557: Tinh hà bí cảnh lại khải!2020-09-05 17:27
 • #558: Hư Thiên chín tầng tháp!2020-09-05 17:27
 • #559: Xông tháp!2020-09-05 17:27
 • #560: Kim sắc cung điện!2020-09-05 17:27
 • #561: Nhân ảnh thần bí!2020-09-05 17:27
 • #562: Điểm Tinh chỉ!2020-09-05 17:27
 • #563: Năm cái chùm sáng!2020-09-05 17:27
 • #564: Kiếm nhỏ màu vàng kim!2020-09-05 17:27
 • #565: Đen trắng quả thực!2020-09-05 17:27
 • #566: Truyền thừa thuộc về!2020-09-05 17:27
 • #567: Tam Sinh quả!2020-09-05 17:27
 • #568: Ngưng luyện Tam Thế thân thể phương pháp!2020-09-05 17:28
 • #569: Thôn Phệ Thiên trải qua!2020-09-05 17:28
 • #570: Hạ nguyên phản bội!2020-09-05 17:28
 • #571: Chiến đấu!2020-09-05 17:28
 • #572: Lục Ma Đằng xuất hiện!2020-09-05 17:28
 • #573: Thực lực kinh khủng!2020-09-05 17:28
 • #574: Điểm Tinh chi uy!2020-09-05 17:28
 • #575: Tứ giai Lăng Vân!2020-09-05 17:28
 • #576: Tứ giai thời đại!2020-09-05 17:28
 • #577: Ngoại Lai Giả!2020-09-05 17:29
 • #578: Gặp lại Giao Long!2020-09-05 17:29
 • #579: Thiêu đốt Chân Huyết!2020-09-05 17:29
 • #580: Chia cắt chiến lợi phẩm!2020-09-05 17:29
 • #581: Giao Long nội đan!2020-09-05 17:29
 • #582: Văn minh khôi phục chiến tranh!2020-09-05 17:29
 • #583: Tam giác Bermuda!2020-09-05 17:29
 • #584: Tinh Vực truyền tống trận!2020-09-05 17:29
 • #585: Hài tử!2020-09-05 17:29
 • #586: Ba năm!2020-09-05 17:30
 • #587: Tinh nguyên tập đoàn!2020-09-05 17:30
 • #588: Tần Mẫn!2020-09-05 17:30
 • #589: Gây chuyện!2020-09-05 17:30
 • #590: Xung đột!2020-09-05 17:30
 • #591: Cường thế!2020-09-05 17:30
 • #592: Minh ngộ!2020-09-05 17:30
 • #593: Thuyết phục!2020-09-05 17:30
 • #594: Thượng Phẩm Nguyên Thạch!2020-09-05 17:30
 • #595: Phát giác!2020-09-05 17:31
 • #596: Khôi lỗi chiến Singer!2020-09-05 17:31
 • #597: Tử Linh Thiên Thư khủng bố!2020-09-05 17:31
 • #598: Phân phối đối thủ!2020-09-05 17:31
 • #599: Tần Mẫn gặp nạn!2020-09-05 17:31
 • #600: Là ai!2020-09-05 17:31
 • #601: Vương Song vs Cass!2020-09-05 17:31
 • #602: Đỉnh phong chiến (1)2020-09-05 17:31
 • #603: Đỉnh phong chiến (2)2020-09-05 17:31
 • #604: Đỉnh phong chiến (3)2020-09-05 17:31
 • #605: Đỉnh phong chiến (4)2020-09-05 17:31
 • #606: Kiểm kê tài phú!2020-09-05 17:31
 • #607: Gặp lại Tần Mẫn!2020-09-05 17:32
 • #608: Chư Cường tụ!2020-09-05 17:32
 • #609: Ngoài cửa khoang!2020-09-05 17:32
 • #610: Đánh giết tối la!2020-09-05 17:32
 • #611: !2020-09-05 17:32
 • #612: Năm năm!2020-09-05 17:32
 • #613: Mới nổi điểm!2020-09-05 17:32
 • #614: Truyền tống trận —— mở ra!2020-09-05 17:32
 • #615: Cấm địa!2020-09-05 17:32
 • #616: Thanh Nguyên Tinh!2020-09-05 17:32
 • #617: Nhị phẩm thượng đẳng thiên phú!2020-09-05 17:32
 • #618: Thanh Nguyên tông!2020-09-05 17:33
 • #619: La Thiên Tiên Cảnh!2020-09-05 17:33
 • #620: Kinh ngạc!2020-09-05 17:33
 • #621: Thanh Nguyên Bát Phong!2020-09-05 17:33
 • #622: Bát phong đoạt người!2020-09-05 17:33
 • #623: Vô danh phong!2020-09-05 17:33
 • #624: Một già một trẻ!2020-09-05 17:33
 • #625: Ức hiếp!2020-09-05 17:33
 • #626: Hạng Trùng!2020-09-05 17:33
 • #627: Thiên kiêu bảng!2020-09-05 17:33
 • #628: Thập đại thiên kiêu!2020-09-05 17:33
 • #629: Chiến Hạng Trùng!2020-09-05 17:34
 • #630: Chấp Pháp Trưởng Lão —— Mạnh Thiên Phong!2020-09-05 17:34
 • #631: Tông môn phản ứng!2020-09-05 17:34
 • #632: Hai tông hội giao lưu!2020-09-05 17:34
 • #633: Nguyên Linh tông người tới!2020-09-05 17:34
 • #634: Tiên Thiên Linh Thể!2020-09-05 17:34
 • #635: Đường Tâm Liên!2020-09-05 17:34
 • #636: Ba bại Nguyên Linh thiên kiêu!2020-09-05 17:34
 • #637: Tiên Thiên Linh Thể chi uy!2020-09-05 17:34
 • #638: Bại Linh Thể!2020-09-05 17:34
 • #639: Đền bù tổn thất!2020-09-05 17:34
 • #640: Bí văn!2020-09-05 17:35
 • #641: Tiên Thiên đỉnh phong!2020-09-05 17:35
 • #642: Thông Thiên Các!2020-09-05 17:35
 • #643: Tư Đồ tuyết!2020-09-05 17:35
 • #644: Ngộ đạo thạch!2020-09-05 17:35
 • #645: Đao! Đao! Đao!2020-09-05 17:35
 • #646: Tiểu thôn phệ thuật!2020-09-05 17:35
 • #647: Lý Thuần Kiếm!2020-09-05 17:35
 • #648: Lựa chọn!2020-09-05 17:35
 • #649: Tấn thăng nhiệm vụ!2020-09-05 17:35
 • #650: Trận pháp tiểu tay thiện nghệ!2020-09-05 17:35
 • #651: Thiên Long Vương Quốc!2020-09-05 17:35
 • #652: Khí vận nói chuyện!2020-09-05 17:36
 • #653: 99 Tầng Thiên Thê!2020-09-05 17:36
 • #654: Hắc Ma lão nhân!2020-09-05 17:36
 • #655: Gặp lại Đường Tâm Liên!2020-09-05 17:36
 • #656: Đăng Thiên Thê!2020-09-05 17:36
 • #657: Gấp mười lần áp lực!2020-09-05 17:36
 • #658: Tinh Chủ tàn hồn!2020-09-05 17:36
 • #659: Nghịch Chuyển Âm Dương!2020-09-05 17:36
 • #660: Đao hỏi kiếp này người nào tranh phong!2020-09-05 17:36
 • #661: Tinh Chủ tàn hồn giao dịch!2020-09-05 17:36
 • #662: Tinh thần Cửu Chuyển!2020-09-05 17:36
 • #663: Pháp Thân bị nhốt!2020-09-05 17:37
 • #664: Tinh thần Tam Chuyển!2020-09-05 17:37
 • #665: Cự Ma trộm!2020-09-05 17:37
 • #666: Về tông môn!2020-09-05 17:37
 • #667: Giao nhiệm vụ!2020-09-05 17:37
 • #668: Thêm chút tặng thưởng!2020-09-05 17:37
 • #669: Phi Long đài chiến đấu!2020-09-05 17:37
 • #670: Chiến Đinh Bằng!2020-09-05 17:37
 • #671: Tuyệt sát —— Trích Tinh Thủ!2020-09-05 17:37
 • #672: Phản sát!2020-09-05 17:38
 • #673: Lâm Kinh Thiên!2020-09-05 17:38
 • #674: Chu Càn trở về!2020-09-05 17:38
 • #675: Hoàng kim Thần Thể!2020-09-05 17:38
 • #676: Như thế nào siêu phàm?2020-09-05 17:38
 • #677: Siêu phàm con đường!2020-09-05 17:38
 • #678: Thân thể siêu phàm!2020-09-05 17:38
 • #679: Nguyên Lực Thất Chuyển!2020-09-05 17:38
 • #680: Khảo giáo!2020-09-05 17:38
 • #681: Lâm Kinh Thiên khủng bố!2020-09-05 17:38
 • #682: Tam đại chân truyền!2020-09-05 17:38
 • #683: Thiên Thần Tinh Vực!2020-09-05 17:39
 • #684: Vạn Bảo Các!2020-09-05 17:39
 • #685: Vật phẩm đấu giá!2020-09-05 17:39
 • #686: Đặc thù vật đấu giá!2020-09-05 17:39
 • #687: Thần Huyết Thạch!2020-09-05 17:39
 • #688: Đấu giá kết thúc!2020-09-05 17:39
 • #689: Chặn giết!2020-09-05 17:39
 • #690: Hạ độc thủ!2020-09-05 17:39
 • #691: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau!2020-09-05 17:39
 • #692: Long chồn!2020-09-05 17:39
 • #693: Đọa Nhật lĩnh!2020-09-05 17:39
 • #694: Viễn Cổ Chiến Trường!2020-09-05 17:40
 • #695: Thánh giả!2020-09-05 17:40
 • #696: Nguyên Lực Bát Chuyển!2020-09-05 17:40
 • #697: Cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt!2020-09-05 17:40
 • #698: Hỗn Độn Tinh Thạch!2020-09-05 17:40
 • #699: Thiếu niên Bán Thánh!2020-09-05 17:40
 • #700: Thẩm Phán Thần Quyết!2020-09-05 17:40
 • #701: Nguyên Lực Đệ Cửu Chuyển!2020-09-05 17:40
 • #702: Hỗn Độn Tinh Thạch toái phiến!2020-09-05 17:40
 • #703: Thần Linh hoa!2020-09-05 17:40
 • #704: Bách Luyện Thượng Nhân!2020-09-05 17:41
 • #705: Đào mệnh!2020-09-05 17:41
 • #706: Tìm viện quân!2020-09-05 17:41
 • #707: Thiếu niên ở sơn thôn!2020-09-05 17:41
 • #708: Bại lộ!2020-09-05 17:41
 • #709: Bị bắt!2020-09-05 17:41
 • #710: Lâm Kinh Thiên uy thế!2020-09-05 17:41
 • #711: Hàn Linh tiên tử!2020-09-05 17:41
 • #712: Thần Linh tông!2020-09-05 17:41
 • #713: Ba chiêu ước hẹn!2020-09-05 17:42
 • #714: Thần Chi Lĩnh Vực!2020-09-05 17:42
 • #715: Chiêu thứ ba!2020-09-05 17:42
 • #716: Thần Linh chém!2020-09-05 17:42
 • #717: Tôn Giả!2020-09-05 17:42
 • #718: Lâm Kinh Thiên vs Tôn Giả!2020-09-05 17:42
 • #719: Tặng thuốc!2020-09-05 17:42
 • #720: Lôi Kiếp!2020-09-05 17:42
 • #721: Cửu Chuyển Lôi Kiếp!2020-09-05 17:42
 • #722: Vượt qua Lôi Kiếp!2020-09-05 17:42
 • #723: Pháp Tắc chi Hải!2020-09-05 17:42
 • #724: Thần bí nhân!2020-09-05 17:42
 • #725: Thức tỉnh!2020-09-05 17:43
 • #726: Tứ Đại Tông Môn!2020-09-05 17:43
 • #727: Hư không bí cảnh!2020-09-05 17:43
 • #728: Tầm linh bóng!2020-09-05 17:43
 • #729: Động vật tiết túc!2020-09-05 17:43
 • #730: Bổ Thiên Thảo tới tay!2020-09-05 17:43
 • #731: Dị biến!2020-09-05 17:43
 • #732: Tam Tông liên hợp đoạn Thanh Nguyên!2020-09-05 17:43
 • #733: Thời Gian Chi Lực!2020-09-05 17:43
 • #734: Chu Thông, Mạc Lăng, Huyền U!2020-09-05 17:43
 • #735: Nhất quyền!2020-09-05 17:44
 • #736: Lĩnh vực! ( cầu nguyệt phiếu! )2020-09-05 17:44
 • #737: Tra tìm nguyên do2020-09-05 17:44
 • #738: Bí ẩn!2020-09-05 17:44
 • #739: Hóa Thần tam phẩm! ( cầu nguyệt phiếu! )2020-09-05 17:44
 • #740: Chiến Hóa Thần trung kỳ!2020-09-05 17:44
 • #741: Giằng co! ( cầu nguyệt phiếu! )2020-09-05 17:44
 • #742: Không tưởng được kết quả!2020-09-05 17:44
 • #743: Ba độ giao thủ!2020-09-05 17:44
 • #744: Chu Tước Ấn!2020-09-05 17:44
 • #745: Chu Tước Ấn tu luyện ( cầu nguyệt phiếu! )2020-09-05 17:44
 • #746: Lại lịch Lôi Kiếp!2020-09-05 17:45
 • #747: Chia binh hai đường!2020-09-05 17:45
 • #748: Cứu người!2020-09-05 17:45
 • #749: Đoạn Thiên Nhai tin tức!2020-09-05 17:45
 • #750: Phản kích bắt đầu!2020-09-05 17:45
 • #751: Tam đại chân truyền!2020-09-05 17:45
 • #752: Siêu phàm hậu kỳ!2020-09-05 17:45
 • #753: Đoạn Thiên Nhai vào cuộc!2020-09-05 17:45
 • #754: Chân truyền đối chân truyền!2020-09-05 17:45
 • #755: Cửu Long tay!2020-09-05 17:45
 • #756: Thần Tiêu Thiên Lôi Quyết!2020-09-05 17:46
 • #757: Phản sát! ( cầu nguyệt phiếu! )2020-09-05 17:46
 • #758: Bí văn!2020-09-05 17:46
 • #759: Tụ hợp!2020-09-05 17:46
 • #760: Mượn lực!2020-09-05 17:46
 • #761: Cuồng Long Huyết Sư!2020-09-05 17:46
 • #762: Thú Triều hình thành!2020-09-05 17:46
 • #763: Phiền phức đại! ( cầu nguyệt phiếu )2020-09-05 17:46
 • #764: Chiến đấu khốc liệt!2020-09-05 17:46
 • #765: Phong ấn. . . Phá toái!2020-09-05 17:46
 • #766: Nhân vật kinh khủng!2020-09-05 17:47
 • #767: Ngọc Địch gọi Thần Tinh!2020-09-05 17:47
 • #768: Thần Tinh!2020-09-05 17:47
 • #769: Có thể nhất chiến!2020-09-05 17:47
 • #770: Thời không ngược dòng!2020-09-05 17:47
 • #771: Chiến Sát lục!2020-09-05 17:47
 • #772: Nguyền rủa!2020-09-05 17:47
 • #773: Thông đạo lại mở!2020-09-05 17:47
 • #774: Vạch mặt!2020-09-05 17:47
 • #775: Mục huyền!2020-09-05 17:47
 • #776: Trọng sinh!2020-09-05 17:47
 • #777: Hình người Thiên Kiếp!2020-09-05 17:47
 • #778: Hóa Thần sơ kỳ!2020-09-05 17:48
 • #779: Tin tức!2020-09-05 17:48
 • #780: Đại Diệt Thần Kích!2020-09-05 17:48
 • #781: Mục Hàn Phong!2020-09-05 17:48
 • #782: Ta đi thử một chút!2020-09-05 17:48
 • #783: Thế lực ngang nhau!2020-09-05 17:48
 • #784: Khai mở thông đạo!2020-09-05 17:48
 • #785: Thanh Nguyên tử kế hoạch!2020-09-05 17:48
 • #786: Đãi ngộ!2020-09-05 17:48
 • #787: Thông Thiên Các tầng thứ tư!2020-09-05 17:48
 • #788: Tinh Chủ bí mật!2020-09-05 17:49
 • #789: Hạng tông!2020-09-05 17:49
 • #790: Đệ Tứ Thức!2020-09-05 17:49
 • #791: Xuất chiến!2020-09-05 17:49
 • #792: Dương Mạt xuất thủ!2020-09-05 17:49
 • #793: Dương Uy!2020-09-05 17:49
 • #794: Vương Song vs Mục Hàn Phong!2020-09-05 17:49
 • #795: Thánh Linh thể!2020-09-05 17:49
 • #796: Thanh Lân kiếm Giáp!2020-09-05 17:49
 • #797: Kiếm Cốt!2020-09-05 17:49
 • #798: Đánh giết Mục Hàn Phong!2020-09-05 17:49
 • #799: Sau cùng an bài!2020-09-05 17:50
 • #800: Túy Linh Tán!2020-09-05 17:50
 • #801: Cổ Diễn Tôn Giả!2020-09-05 17:50
 • #802: Áo trắng tuyệt thế!2020-09-05 17:50
 • #803: Đỉnh phong Chu Càn!2020-09-05 17:50
 • #804: Thanh Nguyên chi ẩn!2020-09-05 17:50
 • #805: Để cho người ta rung động nhỏ không điểm!2020-09-05 17:50
 • #806: Kỳ dị thôn xóm!2020-09-05 17:50
 • #807: Cứu vãn tiểu bất điểm!2020-09-05 17:50
 • #808: Nhập Thạch Thôn!2020-09-05 17:50
 • #809: Nói chuyện với nhau!2020-09-05 17:50
 • #810: Thôn trưởng dự định!2020-09-05 17:50
 • #811: Tẩy lễ!2020-09-05 17:50
 • #812: Đưa tặng thần thông!2020-09-05 17:51
 • #813: Tứ đại Đạo Quán!2020-09-05 17:51
 • #814: Bá đạo nữ nhân!2020-09-05 17:51
 • #815: Vấn Thiên Đạo Quán —— Giang Hồng Nguyệt!2020-09-05 17:51
 • #816: Trạm thứ nhất —— Tử Sơn bộ lạc!2020-09-05 17:51
 • #817: Trận chiến đầu tiên!2020-09-05 17:51
 • #818: Bại Tử Phong!2020-09-05 17:51
 • #819: Thứ hai chiến!2020-09-05 17:51
 • #820: Long Huyền một!2020-09-05 17:51
 • #821: Man Hoang huyết chiến!2020-09-05 17:51
 • #822: Trấn Yêu thành! ( cầu nguyệt phiếu! )2020-09-05 17:51
 • #823: Hóa Thần trung kỳ!2020-09-05 17:52
 • #824: Vũ Thần bộ lạc lai lịch!2020-09-05 17:52
 • #825: Vương Song vs Vũ Mục!2020-09-05 17:52
 • #826: Khủng bố chiến đấu có thể!2020-09-05 17:52
 • #827: Vũ Thần chi thể!2020-09-05 17:52
 • #828: Vũ Thần chi huyết!2020-09-05 17:52
 • #829: Kết thúc!2020-09-05 17:52
 • #830: Tứ đại bí mật!2020-09-05 17:52
 • #831: Lựa chọn!2020-09-05 17:52
 • #832: Kim Nguyên cửa hàng!2020-09-05 17:52
 • #833: Ba người!2020-09-05 17:52
 • #834: Giao dịch!2020-09-05 17:53
 • #835: Vật liệu đá!2020-09-05 17:53
 • #836: Lục Đồng Khối!2020-09-05 17:53
 • #837: Nghèo!2020-09-05 17:53
 • #838: Chu Thiên Thần Thuật!2020-09-05 17:53
 • #839: Tần Hoàng thành!2020-09-05 17:53
 • #840: Tứ Tượng Đạo Quán!2020-09-05 17:53
 • #841: Cấp ba Giáp Đẳng học viên!2020-09-05 17:53
 • #842: Kiếm Đạo Chân Giải!2020-09-05 17:53
 • #843: Thăm dò bí cảnh!2020-09-05 17:53
 • #844: Yêu thú Hoang Nguyên!2020-09-05 17:53
 • #845: Tử Vân Thần Tinh!2020-09-05 17:54
 • #846: Già Thiên Tán!2020-09-05 17:54
 • #847: Chờ cơ hội!2020-09-05 17:54
 • #848: Tử Vân Thần Tinh tới tay!2020-09-05 17:54
 • #849: Tách rời!2020-09-05 17:54
 • #850: Thiên Hỏa bí cảnh!2020-09-05 17:54
 • #851: Tam trọng Hỏa vực!2020-09-05 17:54
 • #852: Đại Tần Đế Quốc Tôn Giả thần binh!2020-09-05 17:54
 • #853: Đệ nhị trọng Hỏa vực!2020-09-05 17:54
 • mat-the-vo-han-thon-phe-chuong-0854.mp32020-09-05 17:54
 • #855: Đao thành!2020-09-05 17:54
 • #856: Đệ tam trọng Hỏa vực!2020-09-05 17:55
 • #857: Tứ Tượng Luận Võ!2020-09-05 17:55
 • #858: Đao quang đến!2020-09-05 17:55
 • #859: Tiền đặt cược!2020-09-05 17:55
 • #860: Bại Trương Tín!2020-09-05 17:55
 • #861: Bại song kiêu!2020-09-05 17:55
 • #862: Thiên Nhất chém!2020-09-05 17:55
 • #863: Từ bỏ chiến đấu!2020-09-05 17:55
 • #864: Hóa Thần hậu kỳ!2020-09-05 17:55
 • #865: Tu hành Vạn Thú Ấn Đệ Tam Thức tiền đề!2020-09-05 17:55
 • #866: Tứ Tượng chi cảnh!2020-09-05 17:55
 • #867: Chí Tôn Tinh Thần!2020-09-05 17:56
 • #868: Ba cái vấn đề!2020-09-05 17:56
 • #869: Chí Tôn Tinh Thần hứa hẹn!2020-09-05 17:56
 • #870: Tiềm Long uyên dị biến!2020-09-05 17:56
 • #871: Tổ đoàn!2020-09-05 17:56
 • #872: Gặp lại Giang Hồng Nguyệt!2020-09-05 17:56
 • #873: Yến vô địch!2020-09-05 17:56
 • #874: Tần Hoàng!2020-09-05 17:56
 • #875: Nhập uyên!2020-09-05 17:56
 • #876: Dị Vực Sa Trùng!2020-09-05 17:56
 • #877: Dị Trùng!2020-09-05 17:57
 • #878: Nghe tin bất ngờ Dị Vực!2020-09-05 17:57
 • #879: Lộ dẫn?2020-09-05 17:57
 • #880: Lại cứu mọi người!2020-09-05 17:57
 • #881: Dị Vực thiên kiêu! ( cầu nguyệt phiếu! )2020-09-05 17:57
 • #882: Dị Vực thiên kiêu chi uy!2020-09-05 17:57
 • #883: Chiến Dị Vực thiên kiêu!2020-09-05 17:57
 • #884: Chạy trốn Dị Vực thiên kiêu!2020-09-05 17:57
 • #885: Lộ dẫn tới tay!2020-09-05 17:57
 • #886: Một nửa đối một nửa!2020-09-05 17:57
 • #887: Vô pháp chi giới!2020-09-05 17:58
 • #888: Đổ đấu!2020-09-05 17:58
 • #889: Trận đầu!2020-09-05 17:58
 • #890: Cực hạn tốc độ!2020-09-05 17:58
 • #891: Trận thứ ba!2020-09-05 17:58
 • #892: Tần Vũ thực lực!2020-09-05 17:58
 • #893: Thiên Long ngâm!2020-09-05 17:58
 • #894: Một thắng bại một lần!2020-09-05 17:58
 • #895: Tiểu Thánh thuật —— Trấn Thiên cương!2020-09-05 17:58
 • #896: Đối chọi gay gắt!2020-09-05 17:58
 • #897: Luân đao chi uy!2020-09-05 17:58
 • #898: Hoang dã lão nhân!2020-09-05 17:59
 • #899: Thánh giả nhất chỉ!2020-09-05 17:59
 • #900: Mượn ngươi thân thể dùng một lát!2020-09-05 17:59
 • #901: Tiềm Long Uyên chi chiến kết thúc!2020-09-05 17:59
 • #902: Chân Long Chi Huyết!2020-09-05 17:59
 • #903: Quán quân khen thưởng!2020-09-05 17:59
 • #904: Ba kiện bảo vật!2020-09-05 17:59
 • #905: Gặp lại Kim nửa tháng!2020-09-05 17:59
 • #906: Bế quan!2020-09-05 17:59
 • #907: Chân Long ấn!2020-09-05 17:59
 • #908: Bất Hủ thanh liên!2020-09-05 18:00
 • #909: Đao Ý!2020-09-05 18:00
 • #910: Thạch Diễn Tông kẻ đuổi giết!2020-09-05 18:00
 • #911: Chân Long ấn chi uy!2020-09-05 18:00
 • #912: Phàm Đồ! ( cầu nguyệt phiếu! )2020-09-05 18:00
 • #913: Cái gì gọi là vòng (thượng)2020-09-05 18:00
 • #914: Cái gì gọi là vòng (hạ)2020-09-05 18:00
 • #915: Trọng Đồng người!2020-09-05 18:00
 • #916: Nhất chưởng!2020-09-05 18:00
 • #917: Côn Bằng Thánh giả!2020-09-05 18:00
 • #918: Thánh Cảnh mở ra!2020-09-05 18:00
 • #919: Đánh giết Hắc Thần Điêu!2020-09-05 18:01
 • #920: Gặp nhau tiểu bất điểm!2020-09-05 18:01
 • #921: Thiên Trụ Phong tiến!2020-09-05 18:01
 • #922: Côn Bằng Điện!2020-09-05 18:01
 • #923: Chín tầng đóng!2020-09-05 18:01
 • #924: Đệ Thất Quan!2020-09-05 18:01
 • #925: Đệ Cửu Quan!2020-09-05 18:01
 • #926: Tương lai nhất chỉ!2020-09-05 18:01
 • #927: Côn Bằng Bộ!2020-09-05 18:01
 • #928: Ra Thánh Cảnh!2020-09-05 18:01
 • #929: Tương lai nhắc nhở!2020-09-05 18:01
 • #930: Gặp lại Liễu Thần!2020-09-05 18:01
 • #931: Trọng Thanh Nguyên Tinh2020-09-05 18:02
 • #932: Nhà!2020-09-05 18:02
 • #933: Khu vực hiện trạng!2020-09-05 18:02
 • #934: Hải dương chỗ sâu!2020-09-05 18:02
 • #935: Hiện thân!2020-09-05 18:02
 • #936: Quét ngang Địa Cầu thực lực!2020-09-05 18:02
 • #937: Trọng Giang Nam thành phố khu vực!2020-09-05 18:02
 • #938: Tìm kiếm Tinh Linh!2020-09-05 18:02
 • #939: Tán nguyên thần!2020-09-05 18:02
 • #940: Một giọt máu!2020-09-05 18:02
 • #941: Đột phá Tinh Chủ!2020-09-05 18:03
 • #942: Tinh Chủ cảnh giới!2020-09-05 18:03
 • #943: Cái cuối cùng tiểu thế giới!2020-09-05 18:03
 • #944: Vương Song VS tôn giả!2020-09-05 18:03
 • #945: Cùng tôn giả giao dịch!2020-09-05 18:03
 • #946: Ý nghĩ điên cuồng!2020-09-05 18:03
 • #947: Ám sát tôn giả!2020-09-05 18:03
 • #948: Bố trí bẫy rập!2020-09-05 18:03
 • #949: Chiến Cổ Diễn!2020-09-05 18:03
 • #950: Phản săn giết!2020-09-05 18:03
 • #951: Lôi kiếp phá trận!2020-09-05 18:03
 • #952: Lôi kiếp kết thúc!2020-09-05 18:04
 • #953: Độc đối 2 tôn!2020-09-05 18:04
 • #954: Cổ Diễn —— vẫn lạc!2020-09-05 18:04
 • #955: Phong tỏa Cổ Sát Tông!2020-09-05 18:04
 • #956: Vô Danh cường đạo!2020-09-05 18:04
 • #957: Cổ Sát Tông đổi chủ!2020-09-05 18:04
 • #958: Thái Nhất bí ẩn!2020-09-05 18:04
 • #959: Thanh Nguyên Tông huy hoàng!2020-09-05 18:04
 • #960: Huyền Thiên Thánh Tông2020-09-05 18:04
 • #961: Huyền Thiên Thánh Giả!2020-09-05 18:04
 • #962: Thánh giả giao dịch!2020-09-05 18:04
 • #963: Xuất phát —— nam tinh vực!2020-09-05 18:04
 • #964: Nam tinh vực!2020-09-05 18:05
 • #965: Tôn Ngôn2020-09-05 18:05
 • #966: Đế thần học viện!2020-09-05 18:05
 • #967: Trí tuệ quang truyền thuyết!2020-09-05 18:05
 • #968: Cho phép tiêu2020-09-05 18:05
 • #969: Thần Uyên!2020-09-05 18:05
 • #970: Bên trong Thần Uyên con mắt!2020-09-05 18:05
 • #971: Gặp lại Minh Điện sát thủ!2020-09-05 18:05
 • #972: Thời gian ngôi sao bên trên đại sự!2020-09-05 18:05
 • #973: Tinh La Vạn Tượng!2020-09-05 18:05
 • #974: Kết minh Lâm Băng Lam!2020-09-05 18:06
 • #975: Thời gian dưới núi thiên kiêu tụ!2020-09-05 18:06
 • #976: Chiến tộc!2020-09-05 18:06
 • #977: Thời Quang Thần Sơn mở ra!2020-09-05 18:06
 • #978: Đường lên núi2020-09-05 18:06
 • #979: 10 vạn giai!2020-09-05 18:06
 • #980: Lịch sử phù điêu!2020-09-05 18:06
 • #981: Dị vực nơi phát ra!2020-09-05 18:06
 • #982: Cầu!2020-09-05 18:06
 • #983: Hắc Sắc Cổ Ngọc!2020-09-05 18:06
 • #984: Đẩy cửa!2020-09-05 18:07
 • #985: Trèo lên đỉnh!2020-09-05 18:07
 • #986: Cuối cùng một đường!2020-09-05 18:07
 • #987: 9 vị hậu tuyển giả!2020-09-05 18:07
 • #988: Đại hỗn chiến!2020-09-05 18:07
 • #989: Thủ thắng!2020-09-05 18:07
 • #990: Thời Quang Thần Tông thiên kiêu2020-09-05 18:07
 • #991: Thắng liên tiếp hai trận!2020-09-05 18:07
 • #992: Các phương phản ứng!2020-09-05 18:08
 • #993: Thời gian đàm!2020-09-05 18:08
 • #994: Thời Quang Thần Tông dược viên!2020-09-05 18:08
 • #995: Thời Không Thảo!2020-09-05 18:08
 • #996: Lại đến thần linh tông!2020-09-05 18:08
 • #997: Bắt đầu trị liệu!2020-09-05 18:08
 • #998: Chống lại thiên phạt!2020-09-05 18:08
 • #999: Tôn giả —— Chu Càn!2020-09-05 18:08
 • #1000: Yêu tộc tinh vực!2020-09-05 18:08
 • #1001: Độc giác huyết sư tử!2020-09-05 18:09
 • #1002: Tái tạo Long Điêu nhục thân!2020-09-05 18:09
 • #1003: Tử Tiểu Linh!2020-09-05 18:09
 • #1004: Phược Yêu Tác! (tăng thêm! )2020-09-05 18:09
 • #1005: Huynh muội!2020-09-05 18:09
 • #1006: Thiên Lang bí ẩn!2020-09-05 18:09
 • #1007: Yêu Đế truyền nhân!2020-09-05 18:09
 • #1008: Yêu Đế bí cảnh hiện!2020-09-05 18:09
 • #1009: Độc giác, tất cả nhờ vào ngươi!2020-09-05 18:10
 • #1010: Liên hợp mưu đồ!2020-09-05 18:10
 • #1011: Yêu dị nam tử!2020-09-05 18:10
 • #1012: Bị người tuyệt vọng đối thủ!2020-09-05 18:10
 • #1013: Song thân mà động2020-09-05 18:10
 • #1014: Đế binh chi uy2020-09-05 18:10
 • #1015: Long Điêu lão tổ!2020-09-05 18:10
 • #1016: Hoà giải!2020-09-05 18:11
 • #1017: Thu Ảnh Đồng tung tích!2020-09-05 18:11
 • #1018: Phượng Hoàng bí sự2020-09-05 18:11
 • #1019: Kiếm Tử, thần chiến!2020-09-05 18:11
 • #1020: Thánh giả cản đường!2020-09-05 18:11
 • #1021: Phượng Hoàng nhất tộc!2020-09-05 18:11
 • #1022: Gặp lại Thu Ảnh Đồng!2020-09-05 18:11
 • #1023: Chúc Long!2020-09-05 18:11
 • #1024: Song Thánh chi kiếp!2020-09-05 18:12
 • #1025: Yêu Đế thần binh lại hiện ra!2020-09-05 18:12
 • #1026: Dị vực thánh giả!2020-09-05 18:12
 • #1027: Đánh nát giam cầm!2020-09-05 18:12
 • #1028: Tứ tượng trấn thiên giới!2020-09-05 18:12
 • #1029: Hắc ám chi chủ!2020-09-05 18:12
 • #1030: Tổ Long Đăng!2020-09-05 18:12
 • #1031: Đao Thánh di tích! (cầu nguyệt phiếu! )2020-09-05 18:12
 • #1032: Bất diệt Đao Thánh —— Mục Thiên Ca (tăng thêm)2020-09-05 18:12
 • #1033: Luân hồi?2020-09-05 18:12
 • #1034: Chín tấc đao ý rung thiên địa!2020-09-05 18:13
 • #1035: 100 năm!2020-09-05 18:13
 • #1036: Tiêu Viêm!2020-09-05 18:13
 • #1037: Bất phân thắng bại!2020-09-05 18:13
 • #1038: Đại chiến tương khởi!2020-09-05 18:13
 • #1039: Thành thánh phương pháp!2020-09-05 18:13
 • #1040: Thánh giả phía trên, là vì . . . Chuẩn Đế!2020-09-05 18:13
 • #1041: Khủng bố thân ảnh!2020-09-05 18:13
 • #1042: Cái thế vô song!2020-09-05 18:13
 • #1043: Bất động thanh liên thân!2020-09-05 18:13
 • #1044: Trung ương tinh vực trạm thứ nhất!2020-09-05 18:14
 • #1045: Thái Cực Chi Thể!2020-09-05 18:14
 • #1046: Đệ tử!2020-09-05 18:14
 • #1047: Ngô gia xung đột!2020-09-05 18:14
 • #1048: Diệt Ngô gia!2020-09-05 18:14
 • #1049: Đạo tử!2020-09-05 18:14
 • #1050: 4 tôn bán thánh!2020-09-05 18:14
 • #1051: Chiến bán thánh!2020-09-05 18:14
 • #1052: Vẫn lạc?2020-09-05 18:14
 • #1053: Lôi kiếp!2020-09-05 18:14
 • #1054: Đào vong!2020-09-05 18:15
 • #1055: Vương Lâm!2020-09-05 18:15
 • #1056: Dưới tinh không đánh chết bán thánh!2020-09-05 18:15
 • #1057: Truy binh toàn diệt!2020-09-05 18:15
 • #1058: Vương Lâm địch nhân!2020-09-05 18:15
 • #1059: Chạy trốn đào mạng!2020-09-05 18:15
 • #1060: Sao băng cấm địa!2020-09-05 18:15
 • #1061: Ba chân hắc ám Kim Ô!2020-09-05 18:15
 • #1062: Nghệ tộc!2020-09-05 18:16
 • #1063: Nghệ Tộc Thánh người!2020-09-05 18:16
 • #1064: Kim Ô Chuẩn Đế!2020-09-05 18:16
 • #1065: Hậu Nghệ quy vị!2020-09-05 18:16
 • #1066: Đồ sát bán thánh!2020-09-05 18:16
 • #1067: Diệt sát Thái Nhất Thất Thần đem!2020-09-05 18:16
 • #1068: Tôn giả lục trọng thiên!2020-09-05 18:16
 • #1069: Trời xanh chi hoa!2020-09-05 18:16
 • #1070: Đao Thánh!2020-09-05 18:16
 • #1071: Đao Thánh xuất thủ!2020-09-05 18:16
 • #1072: Hạo Vân Thành!2020-09-05 18:16
 • #1073: Thiên Thánh giảng đạo!2020-09-05 18:17
 • #1074: Đã từng cố nhân!2020-09-05 18:17
 • #1075: Dị biến!2020-09-05 18:17
 • #1076: Kinh khủng Thiên Thánh!2020-09-05 18:17
 • #1077: Khương Mục Thần!2020-09-05 18:17
 • #1078: Kinh khủng chiến lực!2020-09-05 18:17
 • #1079: Vạn diệt thần quyền!2020-09-05 18:18
 • #1080: Hỗn Loạn Chúa Tể!2020-09-05 18:18
 • #1081: Kiếm Thánh!2020-09-05 18:18
 • #1082: Kiếm Đế đế binh!2020-09-05 18:18
 • #1083: Kinh khủng thánh giả số lượng!2020-09-05 18:18
 • #1084: Khắp nơi đều có hậu trường!2020-09-05 18:18
 • #1085: Thời Thương đề nghị!2020-09-05 18:18
 • #1086: Đế Tử chi chiến!2020-09-05 18:19
 • #1087: Vô song tranh phong!2020-09-05 18:19
 • #1088: Pháp tướng!2020-09-05 18:19
 • #1089: Thái Sơ lồng giam!2020-09-05 18:19
 • #1090: Quen thuộc chấn động!2020-09-05 18:19
 • #1091: Đế quân pháp chỉ!2020-09-05 18:19
 • #1092: Dương mưu!2020-09-05 18:19
 • #1093: Thiên Minh!2020-09-05 18:19
 • #1094: Thái Âm thần tông!2020-09-05 18:20
 • #1095: Thái Âm thần tông thiện ý!2020-09-05 18:20
 • #1096: Thiên Hoàng Thụ!2020-09-05 18:20
 • #1097: Thiên Hoàng Thụ bên trong!2020-09-05 18:20
 • #1098: Nhân Hoàng chi tử!2020-09-05 18:20
 • #1099: Tam thế thân viên mãn!2020-09-05 18:20
 • #1100: Thiên kiêu thịnh hội!2020-09-05 18:20
 • #1101: Thần thoại chiến trường!2020-09-05 18:20
 • #1102: Thời Thương vẫn!2020-09-05 18:21
 • #1103: Võ gia Thiên Nữ!2020-09-05 18:21
 • #1104: Chí tôn đường mở!2020-09-05 18:21
 • #1105: Khởi chiến!2020-09-05 18:21
 • #1106: Vĩnh hằng giả tồn tại!2020-09-05 18:21
 • #1107: Lam Linh nhi!2020-09-05 18:21
 • #1108: Khôi phục thực lực!2020-09-05 18:21
 • #1109: Lê Mông!2020-09-05 18:21
 • #1110: Lam Phong thực lực!2020-09-05 18:21
 • #1111: Chí cường thiên kiêu va chạm!2020-09-05 18:21
 • #1112: Cứu người!2020-09-05 18:21
 • #1113: Áo Đô!2020-09-05 18:22
 • #1114: Vĩnh hằng điện!2020-09-05 18:22
 • #1115: Tề tụ vĩnh hằng điện đường!2020-09-05 18:22
 • #1116: Tuyệt sát dị vực 4 đại thiên kiêu!2020-09-05 18:22
 • #1117: Bản nguyên đế khí2020-09-05 18:22
 • #1118: Nhân Hoàng Bút!2020-09-05 18:22
 • #1119: Đế binh lại hiện ra!2020-09-05 18:22
 • #1120: Thạch Hạo thành thánh!2020-09-05 18:22
 • #1121: Trở về!2020-09-05 18:22
 • #1122: Gặp mặt đế quân (canh thứ hai)2020-09-05 18:22
 • #1123: Gặp lại Đao Thánh!2020-09-05 18:23
 • #1124: Phó thác! (canh thứ hai)2020-09-05 18:23
 • #1125: Tìm kiếm thời không liệt phùng!2020-09-05 18:23
 • #1126: Cấp sử thi chiến tranh (canh thứ hai)2020-09-05 18:23
 • #1127: Vạn cổ chi biến cục!2020-09-05 18:23
 • #1128: Vĩnh hằng chi quang (canh thứ hai)2020-09-05 18:23
 • #1129: Thứ hai phân thân!2020-09-05 18:23
 • #1130: Thời đại viễn cổ! (canh thứ hai)2020-09-05 18:23
 • #1131: Đại Phong bộ lạc!2020-09-05 18:23
 • #1132: Thiếu niên Nhân hoàng (canh thứ hai)2020-09-05 18:23
 • #1133: Nhân Hoàng bái sư!2020-09-05 18:24
 • #1134: Vương Song thành thánh! (canh thứ hai)2020-09-05 18:24
 • #1135: 3 đại quy tắc! (tăng thêm)2020-09-05 18:24
 • #1136: Chém giết Bỉ Mông!2020-09-05 18:24
 • #1137: Tìm nơi nương tựa người (canh thứ hai)2020-09-05 18:24
 • #1138: Hỗn độn tầm bảo!2020-09-05 18:24
 • #1139: Đúc đao! (canh thứ hai)2020-09-05 18:24
 • #1140: Vạn năm2020-09-05 18:25
 • #1141: Gặp Tổ Long (canh thứ hai)2020-09-05 18:25
 • #1142: Cùng Tổ Long kết minh!2020-09-05 18:25
 • #1143: Hỗn độn cự thú đột kích!2020-09-05 18:25
 • #1144: Chịu chết! (canh thứ nhất)2020-09-05 18:25
 • #1145: Vẫn lạc? (canh thứ hai)2020-09-05 18:25
 • #1146: Thời Không Đại Đế! (canh 3)2020-09-05 18:25
 • #1147: Trở lại tương lai!2020-09-05 18:25
 • #1148: Trước mắt thế cục! (canh thứ hai)2020-09-05 18:26
 • #1149: Gặp lại đế quân!2020-09-05 18:26
 • #1150: Dị vực! (canh thứ hai)2020-09-05 18:26
 • #1151: Trớ chú chi tinh!2020-09-05 18:26
 • #1152: Quay lại thời không! (canh thứ hai)2020-09-05 18:26
 • #1153: Nguyên nhân!2020-09-05 18:26
 • #1154: Thoát đi dị vực! (canh thứ hai)2020-09-05 18:26
 • #1155: Diệt sát nguyền rủa chi chủ!2020-09-05 18:27
 • #1156: Đế quân cấp truy sát!2020-09-05 18:27
 • #1157: Tử Dực Đế Quân giáng lâm!2020-09-05 18:27
 • #1158: Thanh Liên Đế Quân thực lực chân chính!2020-09-05 18:27
 • #1159: Đế quân chi chiến! (canh thứ hai)2020-09-05 18:27
 • #1160: Thân hóa thanh liên!2020-09-05 18:27
 • #1161: Thanh Liên Đế Quân —— vẫn!2020-09-05 18:27
 • #1162: Chiến hậu!2020-09-05 18:27
 • #1163: 2000 năm!2020-09-05 18:27
 • #1164: Thiết lập ván cục giết minh chủ!2020-09-05 18:27
 • #1165: Thiên cơ! (canh thứ hai)2020-09-05 18:28
 • #1166: 3 tôn đế quân!2020-09-05 18:28
 • #1167: Tân đế sinh ra! (canh thứ hai)2020-09-05 18:28
 • #1168: Võ Đế lại hiện ra!2020-09-05 18:28
 • #1169: Võ Đế chi uy! (canh thứ hai)2020-09-05 18:28
 • #1170: Nát bấy đế binh!2020-09-05 18:28
 • #1171: Là trời tranh cãi nữa 3000 năm!2020-09-05 18:28
 • #1172: Là trời tranh cãi nữa 3000 năm!2020-09-05 18:28
 • #1173: Kiếm Tử chứng đế!2020-09-05 18:28
 • #1174: Chư đế cùng tồn tại! (canh thứ hai)2020-09-05 18:28
 • #1175: 11 tôn đế quân!2020-09-05 18:28
 • #1176: Bất lực! (canh thứ hai)2020-09-05 18:29
 • #1177: Vĩnh hằng bí mật!2020-09-05 18:29
 • #1178: Chư đế lời tuyên bố! (canh thứ hai)2020-09-05 18:29
 • #1179: Sau cùng đế vị!2020-09-05 18:29
 • #1180: Bản tôn cùng phân thân2020-09-05 18:29
 • #1181: Vĩnh hằng giả —— giáng lâm!2020-09-05 18:29
 • #1182: Chứng đạo vĩnh hằng! (đại kết cục)2020-09-05 18:29

Related posts

Nghịch Nhất Người Chơi

THUYS♥️

Mau Xuyên Hệ Thống: Nam Thần Công Lược Sổ Tay

TiKay

Thẻ Bài Mật Thất [ Trọng Sinh ]

THUYS♥️

Tiên Chi Võ Đạo

TiKay

Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

TiKay

Tử Vong Lắc Lắc

THUYS♥️

Leave a Reply