Cổ ĐạiHiện ĐạiHuyền HuyễnNữ CườngTrọng SinhXuyên KhôngXuyên Nhanh

Trọng Sinh Đỉnh Cấp Siêu Mẫu

Hán Việt: Trọng sinh chi đỉnh cấp siêu mô

Thể loại: Nguyên sang, Không CP, Cổ đại , Hiện đại , Tương lai , OE , Tình cảm , Võ hiệp , Tiên hiệp , Trinh thám , Huyền huyễn , Tây huyễn , Báo thù , Xuyên việt , Ma pháp , Ngọt sủng , Trọng sinh , Thần tiên yêu quái , Xuyên nhanh , Tinh tế , Làm giàu , Hào môn thế gia , Thương chiến ,Hắc bang , Giới giải trí , Vườn trường , Thăng cấp lưu , Cung đình hầu tước , Sảng văn , Bình bộ thanh vân , Phương Tây , Kim bài đề cử 🥇 , Nữ cường , Linh dị thần quái , Vả mặt

Khổng Linh đời trước nhiều lần ngộ khúc chiết, cuối cùng chết không toàn thây, sau khi chết nàng được đến một gốc cây thảo, có thể hồi tưởng thời gian, khởi tử hồi sinh, nàng bắt đầu không ngừng xuyên qua đến các song song thế giới.

—-

Một câu văn án: Người mẫu nữ thần trưởng thành sử

———–

Chú ý:

1, bổn văn tô tô tô, tô phá chân trời, không thích điểm xoa

2, phó bản thế giới cùng thế giới hiện thực giao nhau tới viết.

Nguồn: Wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Tam Phân Lưu Hỏa
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1 001 bắt trùng )
 • #2: Chương 2 002
 • #3: Chương 3 003
 • #4: Chương 4 004
 • #5: Chương 5 005
 • #6: Chương 6 006
 • #7: Chương 7 007 ( đại tu )
 • #8: Chương 8 008 ( đại tu )
 • #9: Chương 9 009 ( đại tu ) )
 • #10: Chương 10 010( đại tu )
 • #11: Chương 11 011
 • #12: Chương 12 012
 • #13: Chương 13 013
 • #14: Chương 14 014
 • #15: Chương 15 015
 • #16: Chương 16 016
 • #17: Chương 17 017
 • #18: Chương 18 018
 • #19: Chương 19 019( nhập V thông cáo )
 • #20: Chương 20 020
 • #21: Chương 21 021
 • #22: Chương 22 022
 • #23: Chương 23 023
 • #24: Chương 24 024
 • #25: Chương 25 025
 • #26: Chương 26 026
 • #27: Chương 27 027
 • #28: Chương 28 028
 • #29: Chương 29 029
 • #30: Chương 30 030
 • #31: Chương 31 031
 • #32: Chương 32 032
 • #33: Chương 33 033
 • #34: Chương 34 034
 • #35: Chương 35 035
 • #36: Chương 36 036
 • #37: Chương 37 037
 • #38: Chương 38 038
 • #39: Chương 39 039
 • #40: Chương 40 040
 • #41: Chương 41 041
 • #42: Chương 42 042
 • #43: Chương 43 043
 • #44: Chương 44 044
 • #45: Chương 45 045
 • #46: Chương 46 046
 • #47: Chương 47 047
 • #48: Chương 48 048
 • #49: Chương 49 049
 • #50: Chương 50 050
 • #51: Chương 51 051
 • #52: Chương 52 052
 • #53: Chương 53 053
 • #54: Chương 54 054
 • #55: Chương 55 055
 • #56: Chương 56 056
 • #57: Chương 57 057
 • #58: Chương 58 058
 • #59: Chương 59 059
 • #60: Chương 60 060
 • #61: Chương 61 061
 • #62: Chương 62 062
 • #63: Chương 63 063
 • #64: Chương 64 064
 • #65: Chương 65 065
 • #66: Chương 66 066
 • #67: Chương 67 067
 • #68: Chương 68 068
 • #69: Chương 69 069
 • #70: Chương 70 070
 • #71: Chương 71 071
 • #72: Chương 72 072
 • #73: Chương 73 073
 • #74: Chương 74 074
 • #75: Chương 75 075
 • #76: Chương 76 076
 • #77: Chương 77 077
 • #78: Chương 78 078
 • #79: Chương 79 079
 • #80: Chương 80 080
 • #81: Chương 81 081
 • #82: Chương 82 082
 • #83: Chương 83 083
 • #84: Chương 84 084
 • #85: Chương 85 085
 • #86: Chương 86 086
 • #87: Chương 87 087
 • #88: Chương 88 088
 • #89: Chương 89 089
 • #90: Chương 90 090
 • #91: Chương 91 091
 • #92: Chương 92 092
 • #93: Chương 93 093
 • #94: Chương 94 094
 • #95: Chương 95 095
 • #96: Chương 96 096
 • #97: Chương 97 097
 • #98: Chương 98 098
 • #99: Chương 99 099
 • #100: Chương 100 100
 • #101: Chương 101 101
 • #102: Chương 102 102
 • #103: Chương 103 103
 • #104: Chương 104 104
 • #105: Chương 105 105
 • #106: Chương 106 106
 • #107: Chương 107 107
 • #108: Chương 108 108
 • #109: Chương 109 109
 • #110: Chương 110 110
 • #111: Chương 111 111
 • #112: Chương 112 112
 • #113: Chương 113 113
 • #114: Chương 114 114
 • #115: Chương 115 115 ( có thông cáo )
 • #116: Chương 116 116
 • #117: Chương 117 117
 • #118: Chương 118 118
 • #119: Chương 119 119
 • #120: Chương 120 120
 • #121: Chương 121 121
 • #122: Chương 122 122
 • #123: Chương 123 123
 • #124: Chương 124 124
 • #125: Chương 125 125
 • #126: Chương 126 126
 • #127: Chương 127 127
 • #128: Chương 128 128
 • #129: Chương 129 129
 • #130: Chương 130 130
 • #131: Chương 131 131
 • #132: Chương 132 132
 • #133: Chương 133 133
 • #134: Chương 134 134
 • #135: Chương 135 135
 • #136: Chương 136 136
 • #137: Chương 137 137
 • #138: Chương 138 138
 • #139: Chương 139 139
 • #140: Chương 140 140
 • #141: Chương 141 141
 • #142: Chương 142 142
 • #143: Chương 143 143
 • #144: Chương 144 144
 • #145: Chương 145 145
 • #146: Chương 146 146
 • #147: Chương 147 147
 • #148: Chương 148 148
 • #149: Chương 149 149
 • #150: Chương 150 150
 • #151: Chương 151 151
 • #152: Chương 152 152
 • #153: Chương 153 153
 • #154: Chương 154 154
 • #155: Chương 155 155
 • #156: Chương 156 156
 • #157: Chương 157 157
 • #158: Chương 158 158
 • #159: Chương 159 159
 • #160: Chương 160 160
 • #161: Chương 161 161
 • #162: Chương 162 162
 • #163: Chương 163 163
 • #164: Chương 164 164
 • #165: Chương 165 165
 • #166: Chương 166 166
 • #167: Chương 167 167
 • #168: Chương 168 168
 • #169: Chương 169 169
 • #170: Chương 170 170
 • #171: Chương 171 171
 • #172: Chương 172 172
 • #173: Chương 173 173
 • #174: Chương 174 174
 • #175: Chương 175 175
 • #176: Chương 176 176
 • #177: Chương 177 177
 • #178: Chương 178 178
 • #179: Chương 179 179
 • #180: Chương 180 180
 • #181: Chương 181 181
 • #182: Chương 182 182
 • #183: Chương 183 183
 • #184: Chương 184 184
 • #185: Chương 185 185
 • #186: Chương 186 186 ( có thông cáo )
 • #187: Chương 187 187
 • #188: Chương 188 188
 • #189: Chương 189 189
 • #190: Chương 190 190
 • #191: Chương 191 191
 • #192: Chương 192 192
 • #193: Chương 193 193
 • #194: Chương 194 194
 • #195: Chương 195 195
 • #196: Chương 196 196
 • #197: Chương 197 197
 • #198: Chương 198 198
 • #199: Chương 199 199
 • #200: Chương 200 200
 • #201: Chương 201 201
 • #202: Chương 202 202
 • #203: Chương 203 203
 • #204: Chương 204 204
 • #205: Chương 205 205
 • #206: Chương 206 206
 • #207: Chương 207 207
 • #208: Chương 208 208
 • #209: Chương 209 209
 • #210: Chương 210 210
 • #211: Chương 211 211
 • #212: Chương 212 212
 • #213: Chương 213 213
 • #214: Chương 214 214
 • #215: Chương 215 215
 • #216: Chương 216 216
 • #217: Chương 217 217
 • #218: Chương 218 218
 • #219: Chương 219 219
 • #220: Chương 220 220
 • #221: Chương 221 221
 • #222: Chương 222 222
 • #223: Chương 223 223
 • #224: Chương 224 224
 • #225: Chương 225 225
 • #226: Chương 226 226
 • #227: Chương 227 227
 • #228: Chương 228 228
 • #229: Chương 229 229
 • #230: Chương 230 230
 • #231: Chương 231 231
 • #232: Chương 232 232
 • #233: Chương 233 233
 • #234: Chương 234 234
 • #235: Chương 235 235
 • #236: Chương 236 236
 • #237: Chương 237 237
 • #238: Chương 238 238
 • #239: Chương 239 239
 • #240: Chương 240 240
 • #241: Chương 241 241
 • #242: Chương 242 242
 • #243: Chương 243 243
 • #244: Chương 244 244
 • #245: Chương 245 245
 • #246: Chương 246 246
 • #247: Chương 247 247
 • #248: Chương 248 248
 • #249: Chương 249 249
 • #250: Chương 250 250
 • #251: Chương 251 251
 • #252: Chương 252 252
 • #253: Chương 253 253
 • #254: Chương 254 254
 • #255: Chương 255 255
 • #256: Chương 256 256
 • #257: Chương 257 257
 • #258: Chương 258 258
 • #259: Chương 259 259
 • #260: Chương 260 260
 • #261: Chương 261 261
 • #262: Chương 262 262
 • #263: Chương 263 263
 • #264: Chương 264 264
 • #265: Chương 265 265
 • #266: Chương 266 266
 • #267: Chương 267 267
 • #268: Chương 268 268
 • #269: Chương 269 269
 • #270: Chương 270 270
 • #271: Chương 271 271
 • #272: Chương 272 272
 • #273: Chương 273 273
 • #274: Chương 274 274
 • #275: Chương 275 275
 • #276: Chương 276 276
 • #277: Chương 277 277
 • #278: Chương 278 278
 • #279: Chương 279 279
 • #280: Chương 280 280
 • #281: Chương 281 281
 • #282: Chương 282 282
 • #283: Chương 283 283
 • #284: Chương 284 284
 • #285: Chương 285 285
 • #286: Chương 286 286
 • #287: Chương 287 287
 • #288: Chương 288 288
 • #289: Chương 289 289
 • #290: Chương 290 290
 • #291: Chương 291 291
 • #292: Chương 292 292
 • #293: Chương 293 293
 • #294: Chương 294 294
 • #295: Chương 295 295
 • #296: Chương 296 296
 • #297: Chương 297 297
 • #298: Chương 298 298
 • #299: Chương 299 299
 • #300: Chương 300 300
 • #301: Chương 301 301
 • #302: Chương 302 302
 • #303: Chương 303 303
 • #304: Chương 304 304
 • #305: Chương 305 305
 • #306: Chương 306 306
 • #307: Chương 307 307
 • #308: Chương 308 308
 • #309: Chương 309 309
 • #310: Chương 310 310
 • #311: Chương 311 311
 • #312: Chương 312 312
 • #313: Chương 313 313
 • #314: Chương 314 314
 • #315: Chương 315 315
 • #316: Chương 316 316
 • #317: Chương 317 317
 • #318: Chương 318 318
 • #319: Chương 319 319
 • #320: Chương 320 320
 • #321: Chương 321 321
 • #322: Chương 322 322
 • #323: Chương 323 323
 • #324: Chương 324 324
 • #325: Chương 325 325
 • #326: Chương 326 326
 • #327: Chương 327 327
 • #328: Chương 328 328
 • #329: Chương 329 329
 • #330: Chương 330 330
 • #331: Chương 331 331
 • #332: Chương 332 332
 • #333: Chương 333 333
 • #334: Chương 334 334
 • #335: Chương 335 335
 • #336: Chương 336 336
 • #337: Chương 337 337
 • #338: Chương 338 338
 • #339: Chương 339 339
 • #340: Chương 340 340
 • #341: Chương 341 341
 • #342: Chương 342 342
 • #343: Chương 343 343
 • #344: Chương 344 344
 • #345: Chương 345 345
 • #346: Chương 346 346
 • #347: Chương 347 347
 • #348: Chương 348 348
 • #349: Chương 349 349
 • #350: Chương 350 350
 • #351: Chương 351 351
 • #352: Chương 352 352
 • #353: Chương 353 353
 • #354: Chương 354 354
 • #355: Chương 355 355
 • #356: Chương 356 356
 • #357: Chương 357 357 ( có thông cáo )
 • #358: Chương 358 358
 • #359: Chương 359 359
 • #360: Chương 360 360
 • #361: Chương 361 361
 • #362: Chương 362 362
 • #363: Chương 363 363
 • #364: Chương 364 364
 • #365: Chương 365 365
 • #366: Chương 366 366
 • #367: Chương 367 367
 • #368: Chương 368 368
 • #369: Chương 369 369
 • #370: Chương 370 370
 • #371: Chương 371 371
 • #372: Chương 372 372
 • #373: Chương 373 373
 • #374: Chương 374 374
 • #375: Chương 375 375
 • #376: Chương 376 376
 • #377: Chương 377 377
 • #378: Chương 378 378
 • #379: Chương 379 379
 • #380: Chương 380 380
 • #381: Chương 381 381
 • #382: Chương 382 382
 • #383: Chương 383 383
 • #384: Chương 384 384
 • #385: Chương 385 385
 • #386: Chương 386 386
 • #387: Chương 387 387
 • #388: Chương 388 388
 • #389: Chương 389 389
 • #390: Chương 390 390
 • #391: Chương 391 391
 • #392: Chương 392 392
 • #393: Chương 393 393
 • #394: Chương 394 394
 • #395: Chương 395 395
 • #396: Chương 396 396
 • #397: Chương 397 397
 • #398: Chương 398 398
 • #399: Chương 399 399
 • #400: Chương 400 400
 • #401: Chương 401 401
 • #402: Chương 402 402
 • #403: Chương 403 403
 • #404: Chương 404 404
 • #405: Chương 405 405
 • #406: Chương 406 406
 • #407: Chương 407 407
 • #408: Chương 408 408
 • #409: Chương 409 409
 • #410: Chương 410 410
 • #411: Chương 411 411
 • #412: Chương 412 412
 • #413: Chương 413 413
 • #414: Chương 414 414
 • #415: Chương 415 415
 • #416: Chương 416 416
 • #417: Chương 417 417
 • #418: Chương 418 418
 • #419: Chương 419 419
 • #420: Chương 420 420
 • #421: Chương 421 421
 • #422: Chương 422 422
 • #423: Chương 423 423
 • #424: Chương 424 424
 • #425: Chương 425 425
 • #426: Chương 426 426
 • #427: Chương 427 427
 • #428: Chương 428 428
 • #429: Chương 429 429
 • #430: Chương 430
 • #431: Chương 431 431
 • #432: Chương 432 432
 • #433: Chương 433 433
 • #434: Chương 434 434
 • #435: Chương 435 435
 • #436: Chương 436 436
 • #437: Chương 437 437
 • #438: Chương 438 438
 • #439: Chương 439 439
 • #440: Chương 440 440
 • #441: Chương 441 441
 • #442: Chương 442 442
 • #443: Chương 443 443
 • #444: Chương 444 444
 • #445: Chương 445 445
 • #446: Chương 446 446
 • #447: Chương 447 447
 • #448: Chương 448 448
 • #449: Chương 449 449
 • #450: Chương 450 450
 • #451: Chương 451 451
 • #452: Chương 452 452
 • #453: Chương 453 453
 • #454: Chương 454 454
 • #455: Chương 455 455
 • #456: Chương 456 456
 • #457: Chương 457 457 ( chính văn xong )
 • #458: Chương 458 458
 • #459: Chương 459 459
 • #460: Chương 460 460
 • #461: Chương 461 461
 • #462: Chương 462 462
 • #463: Chương 463 463
 • #464: Chương 464 464
 • #465: Chương 465 465
 • #466: Chương 466 466
 • #467: Chương 467 467
 • #468: Chương 468 468
 • #469: Chương 469 469
 • #470: Chương 470 470
 • #471: Chương 471 471
 • #472: Chương 472 472
 • #473: Chương 473 473
 • #474: Chương 474 474
 • #475: Chương 475 475
 • #476: Chương 476 476
 • #477: Chương 477 477
 • #478: Chương 478 478
 • #479: Chương 479 479
 • #480: Chương 480 480
 • #481: Chương 481 481
 • #482: Chương 482 482
 • #483: Chương 483 483
 • #484: Chương 484 484
 • #485: Chương 485 485
 • #486: Chương 486 486
 • #487: Chương 487 487
 • #488: Chương 488 488
 • #489: Chương 489 489
 • #490: Chương 490 490
 • #491: Chương 491 491
 • #492: Chương 492 492
 • #493: Chương 493 493
 • #494: Chương 494 494
 • #495: Chương 495 495
 • #496: Chương 496 496
 • #497: Chương 497 497
 • #498: Chương 498 498
 • #499: Chương 499 499
 • #500: Chương 500 500
 • #501: Chương 501 501
 • #502: Chương 502 502
 • #503: Chương 503 503
 • #504: Chương 504 504
 • #505: Chương 505 505
 • #506: Chương 506 506
 • #507: Chương 507 507
 • #508: Chương 508 508
 • #509: Chương 509 509
 • #510: Chương 510 510
 • #511: Chương 511 511
 • #512: Chương 512 512
 • #513: Chương 513 513
 • #514: Chương 514 514
 • #515: Chương 515 515
 • #516: Chương 516 516
 • #517: Chương 517 517
 • #518: Chương 518 518
 • #519: Chương 519 519
 • #520: Chương 520 520
 • #521: Chương 521 521
 • #522: Chương 522 522
 • #523: Chương 523 523
 • #524: Chương 524 524
 • #525: Chương 525 525
 • #526: Chương 526 526
 • #527: Chương 527 527
 • #528: Chương 528 528
 • #529: Chương 529 529
 • #530: Chương 530 530
 • #531: Chương 531 531
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Related posts

Thanh Mai Tiên Đạo

TiKay

Lâm Uyên Hành

TiKay

Huyền Huyễn: Bắt Đầu Thành Pháo Hôi Vai Ác

TiKay

Côn Lôn Sơn Đánh Dấu Thành Thánh

TiKay

Chí Tôn Thần Ma

TiKay

Vạn Cổ Long Đế

TiKay

Leave a Reply