Cổ ĐạiNgôn TìnhXuyên Không

Quỷ Đế Cuồng Thê: Ăn Chơi Trác Táng Đại Tiểu Thư

Vân lạc phong, Hoa Hạ y học thiên tài, ngoài ý muốn bỏ mình, hồn phụ với long khiếu đại lục tướng quân phủ phế vật đại tiểu thư. Này phế vật chẳng những văn không được võ không xong, càng là ngực đại ngốc nghếch, ngang ngược kiêu ngạo tùy hứng, có Thái tử như vậy hoàn mỹ vị hôn phu còn chưa đủ, cư nhiên đương…

Nguồn: Wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Tiêu Thất Gia
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1 Vân gia đại tiểu thư ( một )
 • #2: Chương 2 Vân gia đại tiểu thư ( nhị )
 • #3: Chương 3 Vân gia đại tiểu thư ( tam )
 • #4: Chương 4 Vân gia đại tiểu thư ( bốn )
 • #5: Chương 5 y học thần điển ( một )
 • #6: Chương 6 y học thần điển ( nhị )
 • #7: Chương 7 y học thần điển ( tam )
 • #8: Chương 8 Thái Tử bái phỏng ( một )
 • #9: Chương 9 Thái Tử bái phỏng ( nhị )
 • #10: Chương 10 Thái Tử bái phỏng ( tam )
 • #11: Chương 11 Thái Tử bái phỏng ( bốn ) đã sửa
 • #12: Chương 12 Thái Tử bái phỏng ( năm ) đã sửa
 • #13: Chương 13 Vân gia đệ nhất thiên tài, Vân Thanh Nhã ( một ) đã sửa
 • #14: Chương 14 Vân gia đệ nhất thiên tài, Vân Thanh Nhã ( nhị )
 • #15: Chương 15 Vân gia đệ nhất thiên tài, Vân Thanh Nhã ( tam )
 • #16: Chương 16 Vân gia đệ nhất thiên tài, Vân Thanh Nhã ( bốn )
 • #17: Chương 17 Vân gia đệ nhất thiên tài, Vân Thanh Nhã ( năm )
 • #18: Chương 18 Vân gia đệ nhất thiên tài, Vân Thanh Nhã ( sáu )
 • #19: Chương 19 ai so với ai khác ăn chơi trác táng ( một )
 • #20: Chương 20 ai so với ai khác ăn chơi trác táng ( nhị )
 • #21: Chương 21 sơ ngộ mộ vô song ( một )
 • #22: Chương 22 sơ ngộ mộ vô song ( nhị )
 • #23: Chương 23 ôn nhuận như ngọc Tứ hoàng tử
 • #24: Chương 24 kích động Vinh lão
 • #25: Chương 25 Vân Lạc Phong bị đè ép
 • #26: Chương 26 toàn gia đều vô sỉ
 • #27: Chương 27 từ hôn ( một )
 • #28: Chương 28 từ hôn ( nhị )
 • #29: Chương 29 từ hôn ( tam )
 • #30: Chương 30 từ hôn ( bốn )
 • #31: Chương 31 Vân Lạc Phong, đại lừa dối ( một )
 • #32: Chương 32 Vân Lạc Phong, đại lừa dối ( nhị )
 • #33: Chương 33 sơ Linh Giả, cấp thấp
 • #34: Chương 34 ngươi làm ta ấm giường
 • #35: Chương 35 nha đầu thúi, lăn ra đây cho ta!
 • #36: Chương 36 sâu không lường được
 • #37: Chương 37 Tụ Linh Dược Dịch ( một )
 • #38: Chương 38 Tụ Linh Dược Dịch ( nhị )
 • #39: Chương 39 ăn vụng Tầm Kim Thử ( một )
 • #40: Chương 40 ăn vụng Tầm Kim Thử ( nhị )
 • #41: Chương 41 ăn vụng Tầm Kim Thử ( tam )
 • #42: Chương 42 ăn vụng Tầm Kim Thử ( bốn )
 • #43: Chương 43 oanh động toàn thành ( một )
 • #44: Chương 44 oanh động toàn thành ( nhị )
 • #45: Chương 45 oanh động toàn thành ( tam )
 • #46: Chương 46 oanh động toàn thành ( bốn )
 • #47: Chương 47 thân phận bị phát hiện ( một )
 • #48: Chương 48 thân phận bị phát hiện ( nhị )
 • #49: Chương 49 thân phận bị phát hiện ( tam )
 • #50: Chương 50 thân phận bị phát hiện ( bốn )
 • #51: Chương 51 đã chịu kinh hách lão gia tử ( một )
 • #52: Chương 52 đã chịu kinh hách lão gia tử ( nhị )
 • #53: Chương 53 đã chịu kinh hách lão gia tử ( tam )
 • #54: Chương 54 đã chịu kinh hách lão gia tử ( bốn )
 • #55: Chương 55 chiêu binh mãi mã ( một )
 • #56: Chương 56 chiêu binh mãi mã ( nhị )
 • #57: Chương 57 chiêu binh mãi mã ( tam )
 • #58: Chương 58 chiêu binh mãi mã ( bốn )
 • #59: Chương 59 mở tiệc chiêu đãi ( một )
 • #60: Chương 60 mở tiệc chiêu đãi ( nhị )
 • #61: Chương 61 mở tiệc chiêu đãi ( tam )
 • #62: Chương 62 mở tiệc chiêu đãi ( bốn )
 • #63: Chương 63 tú ân ái, bị chết mau ( một )
 • #64: Chương 64 tú ân ái, bị chết mau ( nhị )
 • #65: Chương 65 tú ân ái, bị chết mau ( tam )
 • #66: Chương 66 tú ân ái, bị chết mau ( bốn )
 • #67: Chương 67 điều kiện ( một )
 • #68: Chương 68 điều kiện ( nhị )
 • #69: Chương 69 chân chính vả mặt ( một )
 • #70: Chương 70 chân chính vả mặt ( nhị )
 • #71: Chương 71 chân chính vả mặt ( tam )
 • #72: Chương 72 chân chính vả mặt ( bốn )
 • #73: Chương 73 chân chính vả mặt ( năm )
 • #74: Chương 74 chân chính vả mặt ( sáu )
 • #75: Chương 75 làm ngươi không vui người đều phải chết ( một )
 • #76: Chương 76 làm ngươi không vui người đều phải chết ( nhị )
 • #77: Chương 77 bi thôi lâm quỳnh ( một )
 • #78: Chương 78 bi thôi lâm quỳnh ( nhị )
 • #79: Chương 79 chật vật Cảnh Lâm ( một )
 • #80: Chương 80 chật vật Cảnh Lâm ( nhị )
 • #81: Chương 81 chật vật Cảnh Lâm ( tam )
 • #82: Chương 82 chật vật Cảnh Lâm ( bốn )
 • #83: Chương 83 Vinh lão tức giận ( một )
 • #84: Chương 84 Vinh lão tức giận ( nhị )
 • #85: Chương 85 Vinh lão tức giận ( tam )
 • #86: Chương 86 Vinh lão tức giận ( bốn )
 • #87: Chương 87 trong cung thám tử ( một )
 • #88: Chương 88 trong cung thám tử ( nhị )
 • #89: Chương 89 trong cung thám tử ( tam )
 • #90: Chương 90 trong cung thám tử ( bốn )
 • #91: Chương 91 lập uy ( một )
 • #92: Chương 92 lập uy ( nhị )
 • #93: Chương 93 lập uy ( tam )
 • #94: Chương 94 sắt thép quân đoàn thành lập ( một )
 • #95: Chương 95 sắt thép quân đoàn thành lập ( nhị )
 • #96: Chương 96 sắt thép quân đoàn thành lập ( tam )
 • #97: Chương 97 sắt thép quân đoàn thành lập ( bốn )
 • #98: Chương 98 Mộ gia tới cửa ( một )
 • #99: Chương 99 Mộ gia tới cửa ( nhị )
 • #100: Chương 100 Mộ gia tới cửa ( tam )
 • #101: Chương 101 Mộ gia tới cửa ( bốn )
 • #102: Chương 102 quỳ xuống tiếp chỉ ( một )
 • #103: Chương 103 quỳ xuống tiếp chỉ ( nhị )
 • #104: Chương 104 khiếp sợ hai lão ( một )
 • #105: Chương 105 khiếp sợ hai lão ( nhị )
 • #106: Chương 106 khiếp sợ hai lão ( tam )
 • #107: Chương 107 khiếp sợ hai lão ( bốn )
 • #108: Chương 108 khiếp sợ hai lão ( năm )
 • #109: Chương 109 kích động nhị thúc ( một )
 • #110: Chương 110 kích động nhị thúc ( nhị )
 • #111: Chương 111 kích động nhị thúc ( tam )
 • #112: Chương 112 nửa năm ( một )
 • #113: Chương 113 nửa năm ( nhị )
 • #114: Chương 114 Ninh Hân tức giận ( một )
 • #115: Chương 115 Ninh Hân tức giận ( nhị )
 • #116: Chương 115 Ninh Hân tức giận ( nhị )
 • #117: Chương 117 Ninh Hân tức giận ( bốn )
 • #118: Chương 118 ta và ngươi cùng nhau ( một )
 • #119: Chương 119 ta và ngươi cùng nhau ( nhị )
 • #120: Chương 120 tiến cung
 • #121: Chương 121 Ninh lão tới
 • #122: Chương 122 ngươi không tư cách làm cho bọn họ quỳ xuống
 • #123: Chương 123 mắt chó xem người thấp kết cục ( một )
 • #124: Chương 124 mắt chó xem người thấp kết cục ( nhị )
 • #125: Chương 125 vì nàng hết giận ( một )
 • #126: Chương 126 vì nàng hết giận ( nhị )
 • #127: Chương 127 khí phách Vân Tiêu
 • #128: Chương 128 khiếp sợ đến hoàng đế ( một )
 • #129: Chương 129 khiếp sợ đến hoàng đế ( nhị )
 • #130: Chương 130 thập phần vô sỉ ( một )
 • #131: Chương 131 thập phần vô sỉ ( nhị )
 • #132: Chương 132 thập phần vô sỉ ( tam )
 • #133: Chương 133 thập phần vô sỉ ( bốn )
 • #134: Chương 134 thập phần vô sỉ ( năm )
 • #135: Chương 135 một y thành danh ( một )
 • #136: Chương 136 một y thành danh ( nhị )
 • #137: Chương 137 một y thành danh ( tam )
 • #138: Chương 138 một y thành danh ( bốn )
 • #139: Chương 139 một y thành danh ( năm )
 • #140: Chương 140 một y thành danh ( sáu )
 • #141: Chương 141 một y thành danh ( bảy )
 • #142: Chương 142 mất mặt xấu hổ ( một )
 • #143: Chương 143 mất mặt xấu hổ ( nhị )
 • #144: Chương 144 mất mặt xấu hổ ( tam )
 • #145: Chương 145 mất mặt xấu hổ ( bốn )
 • #146: Chương 146 mộ vô song hành vi phạm tội
 • #147: Chương 147 hối hận Thái Tử ( một )
 • #148: Chương 148 hối hận Thái Tử ( nhị )
 • #149: Chương 149 hối hận Thái Tử ( tam )
 • #150: Chương 150 hối hận Thái Tử ( bốn )
 • #151: Chương 151 hối hận Cao Lăng ( năm )
 • #152: Chương 152 hối hận Thái Tử ( sáu )
 • #153: Chương 153 hối hận Thái Tử ( bảy )
 • #154: Chương 154 bị dọa ngốc lão gia tử ( một )
 • #155: Chương 155 bị dọa ngốc lão gia tử ( nhị )
 • #156: Chương 156 bị dọa đảo lão gia tử ( tam )
 • #157: Chương 157 bị dọa đảo lão gia tử ( bốn )
 • #158: Chương 158 lão gia tử điên cuồng ( một )
 • #159: Chương 159 lão gia tử điên cuồng ( nhị )
 • #160: Chương 160 lão gia tử điên cuồng ( tam )
 • #161: Chương 161 lão gia tử điên cuồng ( bốn )
 • #162: Chương 162 nửa năm quật khởi thế lực ( một )
 • #163: Chương 163 nửa năm quật khởi thế lực ( nhị )
 • #164: Chương 164 nửa năm quật khởi thế lực ( tam )
 • #165: Chương 165 mời, phó ước ( một )
 • #166: Chương 166 mời, phó ước ( nhị )
 • #167: Chương 167 âm hiểm dung Hoàng Hậu ( một )
 • #168: Chương 168 âm hiểm dung Hoàng Hậu ( nhị )
 • #169: Chương 169 âm hiểm dung Hoàng Hậu ( tam )
 • #170: Chương 170 âm hiểm dung Hoàng Hậu ( bốn )
 • #171: Chương 171 âm hiểm dung Hoàng Hậu ( năm )
 • #172: Chương 172 dễ tướng quân cảnh cáo ( một )
 • #173: Chương 173 dễ tướng quân cảnh cáo ( nhị )
 • #174: Chương 174 dễ tướng quân cảnh cáo ( tam )
 • #175: Chương 175 dễ tướng quân cảnh cáo ( bốn )
 • #176: Chương 176 như thế nào tìm đường chết ( một )
 • #177: Chương 177 như thế nào tìm đường chết ( nhị )
 • #178: Chương 178 như thế nào tìm đường chết ( tam )
 • #179: Chương 179 như thế nào tìm đường chết ( bốn )
 • #180: Chương 180 như thế nào tìm đường chết ( năm )
 • #181: Chương 181 như thế nào tìm đường chết ( sáu )
 • #182: Chương 182 Vân Tiêu thân nhân ( một )
 • #183: Chương 183 Vân Tiêu thân nhân ( nhị )
 • #184: Chương 184 Vân Tiêu thân nhân ( tam )
 • #185: Chương 185 Vân Tiêu thân nhân ( bốn )
 • #186: Chương 186 Cao Lăng bóng đè ( một )
 • #187: Chương 187 Cao Lăng bóng đè ( nhị )
 • #188: Chương 188 thu làm nghĩa nữ
 • #189: Chương 189 không tiếp thu phản bội ( một )
 • #190: Chương 190 không tiếp thu phản bội ( nhị )
 • #191: Chương 191 không tiếp thu phản bội ( tam )
 • #192: Chương 192 không tiếp thu phản bội ( bốn )
 • #193: Chương 193 ham sắc đẹp ( một )
 • #194: Chương 194 ham sắc đẹp ( nhị )
 • #195: Chương 195 phản bội đại giới ( một )
 • #196: Chương 196 phản bội đại giới ( nhị )
 • #197: Chương 197 phản bội đại giới ( tam )
 • #198: Chương 198 phản bội đại giới ( bốn )
 • #199: Chương 199 Bạch Túc ( một )
 • #200: Chương 200 Bạch Túc ( nhị )
 • #201: Chương 201 Bạch Túc ( tam )
 • #202: Chương 202 Bạch Túc ( bốn )
 • #203: Chương 203 tiểu nha hoàn bão nổi
 • #204: Chương 204 không phải ai đều có tư cách khi ta sư phụ
 • #205: Chương 205 dối trá
 • #206: Chương 206 tá ngươi một cái cánh tay ( một )
 • #207: Chương 207 tá ngươi một cái cánh tay ( nhị )
 • #208: Chương 208 tá ngươi một cái cánh tay ( tam )
 • #209: Chương 209 tá ngươi một cái cánh tay ( bốn )
 • #210: Chương 210 Vân Tiêu, ta liền biết ngươi đã đến rồi ( một )
 • #211: Chương 211 Vân Tiêu, ta liền biết ngươi đã đến rồi ( nhị )
 • #212: Chương 212 dung Hoàng Hậu kết cục ( một )
 • #213: Chương 213 dung Hoàng Hậu kết cục ( nhị )
 • #214: Chương 214 dung Hoàng Hậu kết cục ( tam )
 • #215: Chương 215 dung Hoàng Hậu kết cục ( bốn )
 • #216: Chương 216 hồng nhan họa thủy
 • #217: Chương 217 ta thân nhân, chỉ có ngươi
 • #218: Chương 218 về nhà ( một )
 • #219: Chương 219 về nhà ( nhị )
 • #220: Chương 220 về nhà ( tam )
 • #221: Chương 221 vì cha mẹ báo thù
 • #222: Chương 222 mộ thân tiến đến
 • #223: Chương 223 mộ thân, một con giấu ở trong bóng đêm lang
 • #224: Chương 224 tới cửa muốn người
 • #225: Chương 225 đi trúc lâu vây xem Thái Tử ( một )
 • #226: Chương 226 đi trúc lâu vây xem Thái Tử ( nhị )
 • #227: Chương 227 đi trúc lâu vây xem Thái Tử ( tam )
 • #228: Chương 228 tra trung chi tra ( một )
 • #229: Chương 229 tra trung chi tra ( nhị )
 • #230: Chương 230 hồ ly nam hùng tâm tráng chí ( một )
 • #231: Chương 231 hồ ly nam hùng tâm tráng chí ( nhị )
 • #232: Chương 232 mộ vô song sau lưng người ( một )
 • #233: Chương 233 mộ vô song sau lưng người ( nhị )
 • #234: Chương 234 mộ vô song sau lưng người ( tam )
 • #235: Chương 235 ngươi không nghĩ phụ trách?
 • #236: Chương 236 cùng chung chăn gối ( một )
 • #237: Chương 237 cùng chung chăn gối ( nhị )
 • #238: Chương 238 cùng chung chăn gối ( tam )
 • #239: Chương 239 đắc tội Quỷ Đế
 • #240: Chương 240 Quỷ Đế là sửu bát quái?
 • #241: Chương 241 mộ vô song tê tâm liệt phế
 • #242: Chương 242 cam tâm tình nguyện bị ngươi áp
 • #243: Chương 243 tra nam xứng tiện nữ, trời sinh một đôi ( một )
 • #244: Chương 244 tra nam xứng tiện nữ, trời sinh một đôi ( nhị )
 • #245: Chương 245 mộ vô song chân chính thân phận ( một )
 • #246: Chương 246 mộ vô song chân chính thân phận ( nhị )
 • #247: Chương 247 lấy hàng kém thay hàng tốt
 • #248: Chương 248 linh trà
 • #249: Chương 249 tiểu lão đầu khiếp sợ
 • #250: Chương 250 hộc máu mộ vô sâm ( một )
 • #251: Chương 251 hộc máu mộ vô sâm ( nhị )
 • #252: Chương 252 ta có làm ngươi đi?
 • #253: Chương 253 tiểu nha hoàn bão nổi
 • #254: Chương 254 tiểu lão đầu quá khứ
 • #255: Chương 255 thiên gia người tới ( một )
 • #256: Chương 256 thiên gia người tới ( nhị )
 • #257: Chương 257 thiên gia người tới ( tam )
 • #258: Chương 258 thiên gia người tới ( bốn )
 • #259: Chương 259 làm nàng làm thiếp ( một )
 • #260: Chương 260 làm nàng làm thiếp ( nhị )
 • #261: Chương 261 làm nàng làm thiếp ( tam )
 • #262: Chương 262 làm nàng làm thiếp ( bốn )
 • #263: Chương 263 quân đoàn xuất thế ( một )
 • #264: Chương 264 quân đoàn xuất thế ( nhị )
 • #265: Chương 265 quân đoàn xuất thế ( tam )
 • #266: Chương 266 ngươi giết người, ta chôn thi
 • #267: Chương 267 Diệp Linh cầu hôn
 • #268: Chương 268 một kinh hỉ
 • #269: Chương 269 mộ vô song ghen ghét cùng hùng tâm
 • #270: Chương 270 tuyệt tình mộ vô song
 • #271: Chương 271 ích kỷ
 • #272: Chương 272 kinh diễm lên sân khấu
 • #273: Chương 273 cường đại sắt thép lửa cháy quân đoàn
 • #274: Chương 274 cưỡng bức
 • #275: Chương 275 tuyệt vọng mộ vô song
 • #276: Chương 276 hối hận ( một )
 • #277: Chương 277 hối hận ( nhị )
 • #278: Chương 278 Quỷ Đế thích chính là Vân Lạc Phong
 • #279: Chương 279 Mộ gia huỷ diệt ( một )
 • #280: Chương 280 Mộ gia huỷ diệt ( nhị )
 • #281: Chương 281 Mộ gia huỷ diệt ( tam )
 • #282: Chương 282 hoàng đế xuống đài ( một )
 • #283: Chương 283 hoàng đế xuống đài ( nhị )
 • #284: Chương 284 hoàng đế xuống đài ( tam )
 • #285: Chương 285 hoàng đế xuống đài ( bốn )
 • #286: Chương 286 hoàng tộc đệ nhất cao thủ ( một )
 • #287: Chương 287 hoàng tộc đệ nhất cao thủ ( nhị )
 • #288: Chương 288 manh manh trà sữa
 • #289: Chương 289 xin lỗi, ta mắt mù
 • #290: Chương 290 vô sỉ Vân Lạc ( một )
 • #291: Chương 291 vô sỉ Vân Lạc ( nhị )
 • #292: Chương 292 vô sỉ Vân Lạc ( tam )
 • #293: Chương 293 vô sỉ Vân Lạc ( bốn )
 • #294: Chương 294 chờ ngươi cho ta một lời giải thích ( một )
 • #295: Chương 295 chờ ngươi cho ta một lời giải thích ( nhị )
 • #296: Chương 296 ta tin ngươi
 • #297: Chương 297 Vân Tiêu thân phận
 • #298: Chương 298 có nghĩ đương hoàng đế?
 • #299: Chương 299 Vân Lạc Phong về ngươi, Vân Tiêu về ta
 • #300: Chương 300 hắn si tình cùng chiếm hữu dục
 • #301: Chương 301 làm nàng vi hậu?
 • #302: Chương 302 Vân gia Vân Thanh Nhã ( một )
 • #303: Chương 303 Vân gia Vân Thanh Nhã ( nhị )
 • #304: Chương 304 Vân gia Vân Thanh Nhã ( tam )
 • #305: Chương 305 Vân gia, Vân Thanh Nhã ( bốn )
 • #306: Chương 306 Vân gia, Vân Thanh Nhã ( năm )
 • #307: Chương 307 Vân gia Vân Thanh Nhã ( sáu )
 • #308: Chương 308 Vân gia, Vân Thanh Nhã ( bảy )
 • #309: Chương 309 Vân gia Vân Thanh Nhã ( tám )
 • #310: Chương 310 Vân gia Vân Thanh Nhã ( chín )
 • #311: Chương 311 Vân gia Vân Thanh Nhã ( mười )
 • #312: Chương 312 Y Thành người tới ( một )
 • #313: Chương 313 Y Thành người tới ( nhị )
 • #314: Chương 314 Y Thành người tới ( tam )
 • #315: Chương 315 Y Thành người tới ( bốn )
 • #316: Chương 316 Y Thành người tới ( năm )
 • #317: Chương 317 ba năm chi ước ( một )
 • #318: Chương 318 ba năm chi ước ( nhị )
 • #319: Chương 319 ba năm chi ước ( tam )
 • #320: Chương 320 ba năm chi ước ( bốn )
 • #321: Chương 321 ba năm chi ước ( năm )
 • #322: Chương 322 Vân Tiêu trở về ( một )
 • #323: Chương 323 Vân Tiêu trở về ( nhị )
 • #324: Chương 324 Vân Tiêu trở về ( tam )
 • #325: Chương 325 Vân Tiêu trở về ( bốn )
 • #326: Chương 326 Vân Tiêu trở về ( năm )
 • #327: Chương 327 Vân Tiêu trở về ( sáu )
 • #328: Chương 328 Vân Tiêu trở về ( bảy )
 • #329: Chương 329 Vân Tiêu trở về ( tám )
 • #330: Chương 330 Vân Tiêu trở về ( chín )
 • #331: Chương 331 ta không phải cái loại này keo kiệt người
 • #332: Chương 332 thương tổn hắn đại giới
 • #333: Chương 333 Tiêu gia người tới ( một )
 • #334: Chương 334 Tiêu gia người tới ( nhị )
 • #335: Chương 335 vị hôn thê ( một )
 • #336: Chương 336 vị hôn thê ( nhị )
 • #337: Chương 337 tấu ngươi không cần lý do
 • #338: Chương 338 Lăng Dao bị đánh ( một )
 • #339: Chương 339 Lăng Dao bị đánh ( nhị )
 • #340: Chương 340 Lăng Dao bị đánh ( tam )
 • #341: Chương 341 suốt đêm rời đi
 • #342: Chương 342 vu oan giá họa ( một )
 • #343: Chương 343 vu oan hãm hại ( nhị )
 • #344: Chương 344 vu oan hãm hại ( tam )
 • #345: Chương 345 Vân Tiêu rời đi ( một )
 • #346: Chương 346 Vân Tiêu rời đi ( nhị )
 • #347: Chương 347 Vân Tiêu rời đi ( tam )
 • #348: Chương 348 ám toán
 • #349: Chương 349 Tiêu gia, Vân Tiêu
 • #350: Chương 350 Tiêu gia, Vân Tiêu ( nhị )
 • #351: Chương 351 đi trước linh vực
 • #352: Chương 352 lại ngộ thiên nhai
 • #353: Chương 353 sơ ngộ Tiêu Ngọc Thanh ( một )
 • #354: Chương 354 sơ ngộ Tiêu Ngọc Thanh ( nhị )
 • #355: Chương 355 sơ ngộ Tiêu Ngọc Thanh ( tam )
 • #356: Chương 356 sơ ngộ Tiêu Ngọc Thanh ( bốn )
 • #357: Chương 357 sơ ngộ Tiêu Ngọc Thanh ( năm )
 • #358: Chương 358 sơ ngộ Tiêu Ngọc Thanh ( sáu )
 • #359: Chương 359 chữa bệnh ( một )
 • #360: Chương 360 chữa bệnh ( nhị )
 • #361: Chương 361 chữa bệnh ( tam )
 • #362: Chương 362 chữa bệnh ( bốn )
 • #363: Chương 363 chữa bệnh ( năm )
 • #364: Chương 364 chữa bệnh ( sáu )
 • #365: Chương 365 chữa bệnh ( bảy )
 • #366: Chương 366 đi trước Tiêu gia ( một )
 • #367: Chương 367 đi trước Tiêu gia ( nhị )
 • #368: Chương 368 phế vật? Vân Tiêu? ( một )
 • #369: Chương 369 phế vật? Vân Tiêu? ( nhị )
 • #370: Chương 370 ăn trộm Lâm Nhược Bạch
 • #371: Chương 371 tái ngộ Tiêu Ngọc Thanh ( một )
 • #372: Chương 372 tái ngộ Tiêu Ngọc Thanh ( nhị )
 • #373: Chương 373 tái ngộ Tiêu Ngọc Thanh ( tam )
 • #374: Chương 374 tìm phiền toái
 • #375: Chương 375 ta đã có nam nhân ( một )
 • #376: Chương 376 ta đã có nam nhân ( nhị )
 • #377: Chương 377 ta đã có nam nhân ( tam )
 • #378: Chương 378 gặp nhau ( một )
 • #379: Chương 379 gặp nhau ( nhị )
 • #380: Chương 380 Vân Lạc Phong bão nổi ( một )
 • #381: Chương 381 Vân Lạc Phong bão nổi ( nhị )
 • #382: Chương 382 bị vứt bỏ tiểu bạch
 • #383: Chương 383 ta không quen biết nàng
 • #384: Chương 384 khống chế không được Vân Tiêu
 • #385: Chương 385 có thể tùy tiện tấu
 • #386: Chương 386 hắn là nàng sau lưng nam nhân ( một )
 • #387: Chương 387 hắn là nàng sau lưng nam nhân ( nhị )
 • #388: Chương 388 hắn là nàng sau lưng nam nhân ( tam )
 • #389: Chương 389 hắn là nàng sau lưng nam nhân ( bốn )
 • #390: Chương 390 hắn là nàng sau lưng nam nhân ( năm )
 • #391: Chương 391 tiểu bạch phản kích ( một )
 • #392: Chương 392 tiểu bạch phản kích ( nhị )
 • #393: Chương 393 tiểu bạch phản kích ( tam )
 • #394: Chương 394 tiểu bạch phản kích ( bốn )
 • #395: Chương 395 tiểu bạch phản kích ( năm )
 • #396: Chương 396 Tiêu Lâm mưu hoa ( một )
 • #397: Chương 397 Tiêu Lâm mưu hoa ( nhị )
 • #398: Chương 398 Tiêu Lâm kế hoạch ( tam )
 • #399: Chương 399 Tiêu Lâm mưu hoa ( bốn )
 • #400: Chương 400 Tiêu Lâm mưu hoa ( năm )
 • #401: Chương 401 ngọc bài rơi xuống
 • #402: Chương 402 bí cảnh ( một )
 • #403: Chương 403 bí cảnh ( nhị )
 • #404: Chương 404 bí cảnh ( tam )
 • #405: Chương 405 bí cảnh ( bốn )
 • #406: Chương 406 bí cảnh ( năm )
 • #407: Chương 407 bí cảnh ( sáu )
 • #408: Chương 408 bí cảnh ( bảy )
 • #409: Chương 409 bí cảnh ( tám )
 • #410: Chương 410 bí cảnh ( chín )
 • #411: Chương 411 bí cảnh ( mười )
 • #412: Chương 412 hắn là Quỷ Đế ( một )
 • #413: Chương 413 hắn là Quỷ Đế ( nhị )
 • #414: Chương 414 uy hiếp ( một )
 • #415: Chương 415 uy hiếp ( nhị )
 • #416: Chương 416 uy hiếp ( tam )
 • #417: Chương 417 ngươi là ta toàn bộ hy vọng
 • #418: Chương 418 hận
 • #419: Chương 419 Lâm Nhược Bạch nàng cha tới ( một )
 • #420: Chương 420 Lâm Nhược Bạch nàng cha tới ( nhị )
 • #421: Chương 421 Lâm Nhược Bạch hắn cha tới ( tam )
 • #422: Chương 422 Lâm Nhược Bạch nàng cha tới ( bốn )
 • #423: Chương 423 kiêu ngạo cuồng vọng ( một )
 • #424: Chương 424 kiêu ngạo cuồng vọng ( nhị )
 • #425: Chương 425 mang đi nàng mẫu thân kẻ thần bí
 • #426: Chương 426 vô sỉ tiêu thần
 • #427: Chương 427 chó cắn chó
 • #428: Chương 428 tiêu thần điên rồi
 • #429: Chương 429 nhục nàng giả, chết!
 • #430: Chương 430 ta chờ ngươi tới thoát ta quần áo
 • #431: Chương 431 Lâm Duyệt hành vi phạm tội
 • #432: Chương 432 Vân Tiêu cùng Vân Lạc Phong ( một )
 • #433: Chương 433 Vân Tiêu cùng Vân Lạc Phong ( nhị )
 • #434: Chương 434 thương tâm lâm bệnh kinh phong
 • #435: Chương 435 về nhà ( một )
 • #436: Chương 436 về nhà ( nhị )
 • #437: Chương 437 về nhà ( tam )
 • #438: Chương 438 về nhà ( bốn )
 • #439: Chương 439 về nhà ( năm )
 • #440: Chương 440 về nhà ( sáu )
 • #441: Chương 441 Ninh gia người tới ( một )
 • #442: Chương 442 Ninh gia người tới ( nhị )
 • #443: Chương 443 Ninh gia người tới ( tam )
 • #444: Chương 444 Ninh gia người tới ( bốn )
 • #445: Chương 445 Vân Lạc Phong giận ( một )
 • #446: Chương 446 Vân Lạc Phong giận ( nhị )
 • #447: Chương 447 Vân Lạc Phong giận ( tam )
 • #448: Chương 448 vì Ninh Hân chữa bệnh ( một )
 • #449: Chương 449 vì Ninh Hân chữa bệnh ( nhị )
 • #450: Chương 450 vì Ninh Hân chữa bệnh ( tam )
 • #451: Chương 451 vì Ninh Hân chữa bệnh ( bốn )
 • #452: Chương 452 vì Ninh Hân chữa bệnh ( năm )
 • #453: Chương 453 vì Ninh Hân chữa bệnh ( sáu )
 • #454: Chương 454 vì Ninh Hân chữa bệnh ( bảy )
 • #455: Chương 455 tính sổ ( một )
 • #456: Chương 456 tính sổ ( nhị )
 • #457: Chương 457 tính sổ ( tam )
 • #458: Chương 458 tính sổ ( bốn )
 • #459: Chương 459 tính sổ ( năm )
 • #460: Chương 460 tính sổ ( sáu )
 • #461: Chương 461 tính sổ ( bảy )
 • #462: Chương 462 bi kịch tứ trưởng lão ( một )
 • #463: Chương 463 bi kịch tứ trưởng lão ( nhị )
 • #464: Chương 464 liền thích ỷ thế hiếp người
 • #465: Chương 465 đau lòng Ninh gia gia chủ ( một )
 • #466: Chương 466 đau lòng Ninh gia gia chủ ( nhị )
 • #467: Chương 467 ninh xa
 • #468: Chương 468 tiểu bạch bão nổi
 • #469: Chương 469 bi kịch ninh xa
 • #470: Chương 470 tới cửa cầu thân người ( một )
 • #471: Chương 471 tới cửa cầu thân người ( nhị )
 • #472: Chương 472 Ninh Hân thức tỉnh
 • #473: Chương 473 Ninh Hân bị đánh
 • #474: Chương 474 thiên nhai cũng muốn kêu nàng sư phụ ( một )
 • #475: Chương 475 thiên nhai cũng muốn kêu nàng sư phụ ( nhị )
 • #476: Chương 476 Ninh lão tức giận ( một )
 • #477: Chương 477 Ninh lão tức giận ( nhị )
 • #478: Chương 478 Ninh lão tức giận ( tam )
 • #479: Chương 479 Ninh lão tức giận ( bốn )
 • #480: Chương 480 Ninh lão tức giận ( năm )
 • #481: Chương 481 ta có làm ngươi đi?
 • #482: Chương 482 Vân Lạc Phong là hắn sư phụ? ( một )
 • #483: Chương 483 Vân Lạc Phong là hắn sư phụ? ( nhị )
 • #484: Chương 484 Thiên Kha chi tử
 • #485: Chương 485 tứ trưởng lão bi kịch ( một )
 • #486: Chương 486 tứ trưởng lão bi kịch ( nhị )
 • #487: Chương 487 tứ trưởng lão bi kịch ( tam )
 • #488: Chương 488 tứ trưởng lão bi kịch ( bốn )
 • #489: Chương 489 tứ trưởng lão bi kịch ( năm )
 • #490: Chương 490 tứ trưởng lão bi kịch ( sáu )
 • #491: Chương 491 tứ trưởng lão bi kịch ( bảy )
 • #492: Chương 492 tứ trưởng lão bi kịch ( tám )
 • #493: Chương 493 tứ trưởng lão bi kịch ( chín )
 • #494: Chương 494 tứ trưởng lão bi kịch ( mười )
 • #495: Chương 495 tứ trưởng lão chi tử
 • #496: Chương 496 Ninh Hân quá khứ ( một )
 • #497: Chương 497 Ninh Hân quá khứ ( nhị )
 • #498: Chương 498 Vân Lạc Phong bị cầu hôn ( một )
 • #499: Chương 499 Vân Lạc Phong bị cầu hôn ( nhị )
 • #500: Chương 500 Vân Lạc Phong bị cầu hôn ( tam )
 • #501: Chương 501 Vân Lạc Phong bị cầu hôn ( bốn )
 • #502: Chương 502 Bạch Túc
 • #503: Chương 503 nàng là ta mẫu thân ( một )
 • #504: Chương 504 nàng là ta mẫu thân ( nhị )
 • #505: Chương 505 phúc hắc Tiểu Mạch ( một )
 • #506: Chương 506 phúc hắc Tiểu Mạch ( nhị )
 • #507: Chương 507 đi trước thiên gia ( một )
 • #508: Chương 508 đi trước thiên gia ( nhị )
 • #509: Chương 509 vô sỉ thiên gia ( một )
 • #510: Chương 510 vô sỉ thiên gia ( nhị )
 • #511: Chương 511 Vân Lạc Phong mục đích
 • #512: Chương 512 Chung Linh Nhi
 • #513: Chương 513 Vân Lạc Phong khí phách ( một )
 • #514: Chương 514 Vân Lạc Phong khí phách ( nhị )
 • #515: Chương 515 Vân Lạc Phong khí phách ( tam )
 • #516: Chương 516 khí phách Vân Lạc Phong ( bốn )
 • #517: Chương 517 thiên huyền chủ ý ( một )
 • #518: Chương 518 thiên huyền chủ ý ( nhị )
 • #519: Chương 519 long phi thực lực
 • #520: Chương 520 cự phong điểu
 • #521: Chương 521 Vân Lạc Phong ra tay ( một )
 • #522: Chương 522 Vân Lạc Phong ra tay ( nhị )
 • #523: Chương 523 lấy một chọn chúng, khí phách ( một )
 • #524: Chương 524 lấy một chọn chúng, khí phách ( nhị )
 • #525: Chương 525 uy hiếp? ( một )
 • #526: Chương 526 uy hiếp? ( nhị )
 • #527: Chương 527 uy hiếp ( tam )
 • #528: Chương 528 Vân Lạc Phong giận ( một )
 • #529: Chương 529 Vân Lạc Phong giận ( nhị )
 • #530: Chương 530 Vân Lạc Phong giận ( tam )
 • #531: Chương 531 Vân Lạc Phong giận ( bốn )
 • #532: Chương 532 thiên nhai tới ( một )
 • #533: Chương 533 thiên nhai tới ( nhị )
 • #534: Chương 534 thiên nhai tới ( tam )
 • #535: Chương 535 thiên nhai tới ( bốn )
 • #536: Chương 536 thiên gia át chủ bài ( một )
 • #537: Chương 537 thiên gia át chủ bài ( nhị )
 • #538: Chương 538 định liệu trước ( một )
 • #539: Chương 539 định liệu trước ( nhị )
 • #540: Chương 540 diệt tộc ( một )
 • #541: Chương 541 diệt tộc ( nhị )
 • #542: Chương 542 diệt tộc ( tam )
 • #543: Chương 543 diệt tộc ( bốn )
 • #544: Chương 544 ta muốn cưới hắn
 • #545: Chương 545 tuyệt vọng Tiểu Mạch
 • #546: Chương 546 hoàng tuyền chi thành thế lực
 • #547: Chương 547 ta muốn gặp các ngươi lão đại
 • #548: Chương 548 thiên ngọc ( một )
 • #549: Chương 549 thiên ngọc ( nhị )
 • #550: Chương 550 thay thế được ngươi vị trí ( một )
 • #551: Chương 551 thay thế được ngươi vị trí ( nhị )
 • #552: Chương 552 ta đồng ý
 • #553: Chương 553 lời đồn nổi lên bốn phía
 • #554: Chương 554 bạch y như tiên
 • #555: Chương 555 chém đứt ngươi tay
 • #556: Chương 556 nghiêm lão che chở
 • #557: Chương 557 trầm Ngọc Khanh ( một )
 • #558: Chương 558 trầm Ngọc Khanh ( nhị )
 • #559: Chương 559 đấu giá hội ( một )
 • #560: Chương 560 đấu giá hội ( nhị )
 • #561: Chương 561 đấu giá hội ( tam )
 • #562: Chương 562 đấu giá hội ( bốn )
 • #563: Chương 563 đấu giá hội ( năm )
 • #564: Chương 564 đấu giá hội ( sáu )
 • #565: Chương 565 đấu giá hội ( bảy )
 • #566: Chương 566 đấu giá hội ( tám )
 • #567: Chương 567 nhà đấu giá ( chín )
 • #568: Chương 568 đấu giá hội ( mười )
 • #569: Chương 569 mèo khen mèo dài đuôi
 • #570: Chương 570 kiêu ngạo Đường Duyệt ( một )
 • #571: Chương 571 kiêu ngạo Đường Duyệt ( nhị )
 • #572: Chương 572 chất vấn
 • #573: Chương 573 ta có thể trị hảo ngươi
 • #574: Chương 574 trầm gia thị nữ ( một )
 • #575: Chương 575 trầm gia thị nữ ( nhị )
 • #576: Chương 576 trầm Ngọc Khanh tức giận ( một )
 • #577: Chương 577 trầm Ngọc Khanh tức giận ( nhị )
 • #578: Chương 578 đây là…… Ngươi nhi tử? ( một )
 • #579: Chương 579 đây là…… Ngươi nhi tử? ( nhị )
 • #580: Chương 580 trầm Ngọc Khanh quá khứ ( một )
 • #581: Chương 581 trầm Ngọc Khanh quá khứ ( nhị )
 • #582: Chương 582 trầm Ngọc Khanh quá khứ ( tam )
 • #583: Chương 583 trầm Ngọc Khanh quá khứ ( bốn )
 • #584: Chương 584 trầm Ngọc Khanh quá khứ ( năm )
 • #585: Chương 585 trầm Ngọc Khanh quá khứ ( sáu )
 • #586: Chương 586 trị liệu ( một )
 • #587: Chương 587 trị liệu ( nhị )
 • #588: Chương 588 chiến đấu ( một )
 • #589: Chương 589 chiến đấu ( nhị )
 • #590: Chương 590 chiến đấu ( tam )
 • #591: Chương 591 chiến đấu ( bốn )
 • #592: Chương 592 chiến đấu ( năm )
 • #593: Chương 593 chiến đấu ( sáu )
 • #594: Chương 594 chiến đấu ( bảy )
 • #595: Chương 595 chiến đấu ( chín )
 • #596: Chương 596 chiến đấu ( chín )
 • #597: Chương 597 thiên võ các, diệt ( một )
 • #598: Chương 598 thiên võ các, diệt ( nhị )
 • #599: Chương 599 thiên võ các, diệt ( tam )
 • #600: Chương 600 thiên võ các, diệt ( bốn )
 • #601: Chương 601 thiên võ các, diệt ( năm )
 • #602: Chương 602 thiên võ các, diệt ( sáu )
 • #603: Chương 603 hồn dẫn ( một )
 • #604: Chương 604 hồn dẫn ( nhị )
 • #605: Chương 605 hồn dẫn ( tam )
 • #606: Chương 606 hồn dẫn ( bốn )
 • #607: Chương 607 một năm
 • #608: Chương 608 y thần tuyệt ngàn ( một )
 • #609: Chương 609 y thần tuyệt ngàn ( nhị )
 • #610: Chương 610 y sư đại hội ( một )
 • #611: Chương 611 y sư đại hội ( nhị )
 • #612: Chương 612 y học đại hội ( tam )
 • #613: Chương 613 mời Quỷ Đế ( một )
 • #614: Chương 614 mời Quỷ Đế ( nhị )
 • #615: Chương 615 mời Quỷ Đế ( tam )
 • #616: Chương 616 Lâm Nhã Đình tâm tư ( một )
 • #617: Chương 617 Lâm Nhã Đình tâm tư ( nhị )
 • #618: Chương 618 Lâm Nhã Đình tâm tư ( tam )
 • #619: Chương 619 xin lỗi? ( một )
 • #620: Chương 620 xin lỗi? ( nhị )
 • #621: Chương 621 xin lỗi? ( tam )
 • #622: Chương 622 xin lỗi? ( bốn )
 • #623: Chương 623 xin lỗi? ( năm )
 • #624: Chương 624 đại hội bắt đầu ( một )
 • #625: Chương 625 đại hội bắt đầu ( nhị )
 • #626: Chương 626 đại hội bắt đầu ( tam )
 • #627: Chương 627 đại hội bắt đầu ( tam )
 • #628: Chương 628 trang bệnh kết cục ( một )
 • #629: Chương 629 trang bệnh kết cục ( nhị )
 • #630: Chương 630 thiên nhai phong cách lên sân khấu ( một )
 • #631: Chương 631 thiên nhai phong cách lên sân khấu ( nhị )
 • #632: Chương 632 thiên nhai phong cách lên sân khấu ( tam )
 • #633: Chương 633 thiên nhai phong cách lên sân khấu ( bốn )
 • #634: Chương 634 thiên nhai phong cách lên sân khấu ( năm )
 • #635: Chương 635 thiên nhai phong cách lên sân khấu ( sáu )
 • #636: Chương 636 thiên nhai phong cách lên sân khấu ( bảy )
 • #637: Chương 637 sợ ngươi kiêu ngạo
 • #638: Chương 638 lăn ra đây!
 • #639: Chương 639 hắn là thiên nhai đồ đệ?
 • #640: Chương 640 gánh tội thay
 • #641: Chương 641 chỉ đạo
 • #642: Chương 642 đi! Tìm Y Thành tính sổ!
 • #643: Chương 643 Vân Thanh Nhã ( một )
 • #644: Chương 644 Vân Thanh Nhã ( nhị )
 • #645: Chương 645 Vân Thanh Nhã ( tam )
 • #646: Chương 646 Vân Thanh Nhã ( bốn )
 • #647: Chương 647 Vân Thanh Nhã ( năm )
 • #648: Chương 648 Vân Thanh Nhã ( sáu )
 • #649: Chương 649 Vân Tiêu tới ( một )
 • #650: Chương 650 Vân Tiêu tới ( nhị )
 • #651: Chương 651 Vân Tiêu, ta tưởng ngươi ( một )
 • #652: Chương 652 Vân Tiêu, ta tưởng ngươi ( nhị )
 • #653: Chương 653 Vân Tiêu, ta tưởng ngươi ( tam )
 • #654: Chương 654 Vân Tiêu, ta tưởng ngươi ( bốn )
 • #655: Chương 655 Y Thành kết cục ( một )
 • #656: Chương 656 Y Thành kết cục ( nhị )
 • #657: Chương 657 Y Thành kết cục ( tam )
 • #658: Chương 658 Y Thành kết cục ( bốn )
 • #659: Chương 659 Y Thành kết cục ( năm )
 • #660: Chương 660 Y Thành kết cục ( sáu )
 • #661: Chương 661 Y Thành kết cục ( bảy )
 • #662: Chương 662 Y Thành kết cục ( tám )
 • #663: Chương 663 Y Thành kết cục ( chín )
 • #664: Chương 664 chúng ta trở về phòng tâm sự
 • #665: Chương 665 ngươi cùng thiên là địch, thiên chính là ta địch nhân
 • #666: Chương 666 trước tiên đã đến nguyệt sự
 • #667: Chương 667 bi kịch Tiểu Mạch
 • #668: Chương 668 Bạch Túc tới đoạt người ( một )
 • #669: Chương 669 Bạch Túc tới đoạt người ( nhị )
 • #670: Chương 670 ngươi sẽ không có thắng cơ hội
 • #671: Chương 671 Bạch Túc bị thương
 • #672: Chương 672 Bạch Túc âm mưu
 • #673: Chương 673 tới cửa xin lỗi ( một )
 • #674: Chương 674 tới cửa xin lỗi ( nhị )
 • #675: Chương 675 tới cửa xin lỗi ( tam )
 • #676: Chương 676 tới cửa xin lỗi ( bốn )
 • #677: Chương 677 tới cửa xin lỗi ( năm )
 • #678: Chương 678 thẳng thắn thành khẩn ( một )
 • #679: Chương 679 thẳng thắn thành khẩn ( nhị )
 • #680: Chương 680 thẳng thắn thành khẩn ( tam )
 • #681: Chương 681 thẳng thắn thành khẩn ( bốn )
 • #682: Chương 682 thẳng thắn thành khẩn ( năm )
 • #683: Chương 683 thẳng thắn ( sáu )
 • #684: Chương 684 đại thọ ( một )
 • #685: Chương 685 đại thọ ( nhị )
 • #686: Chương 686 đại thọ ( tam )
 • #687: Chương 687 đại thọ ( bốn )
 • #688: Chương 688 đại thọ ( năm )
 • #689: Chương 689 đại thọ ( sáu )
 • #690: Chương 690 đại thọ ( bảy )
 • #691: Chương 691 đại thọ ( tám )
 • #692: Chương 692 đại thọ ( chín )
 • #693: Chương 693 đại thọ ( mười )
 • #694: Chương 694 khiếp sợ thế nhân sính lễ ( một )
 • #695: Chương 695 khiếp sợ thế nhân hạ lễ ( nhị )
 • #696: Chương 696 khiếp sợ thế nhân hạ lễ ( tam )
 • #697: Chương 697 một lòng say mê phó dư ngươi
 • #698: Chương 698 linh tửu ( một )
 • #699: Chương 699 linh tửu ( nhị )
 • #700: Chương 700 hạt giống biến hóa ( một )
 • #701: Chương 701 hạt giống biến hóa ( nhị )
 • #702: Chương 702 hạt giống biến hóa ( tam )
 • #703: Chương 703 nhất kiến chung tình ( một )
 • #704: Chương 704 nhất kiến chung tình ( nhị )
 • #705: Chương 705 nhất kiến chung tình ( tam )
 • #706: Chương 706 thu phục chuột tộc ( một )
 • #707: Chương 707 thu phục chuột tộc ( nhị )
 • #708: Chương 708 vô hồi đại lục ( một )
 • #709: Chương 709 vô hồi đại lục ( nhị )
 • #710: Chương 710 vô hồi đại lục ( tam )
 • #711: Chương 711 bỏ qua ( một )
 • #712: Chương 712 bỏ qua ( nhị )
 • #713: Chương 713 bỏ qua ( tam )
 • #714: Chương 714 long phi sư phụ ( một )
 • #715: Chương 715 long phi sư phụ ( nhị )
 • #716: Chương 716 long phi sư phụ ( tam )
 • #717: Chương 717 long phi sư phụ ( bốn )
 • #718: Chương 718 như thế nào dối trá ( một )
 • #719: Chương 719 như thế nào dối trá ( nhị )
 • #720: Chương 720 như thế nào dối trá ( tam )
 • #721: Chương 721 như thế nào dối trá ( bốn )
 • #722: Chương 722 vô sỉ cảnh giới ( một )
 • #723: Chương 723 vô sỉ cảnh giới ( nhị )
 • #724: Chương 724 vô sỉ cảnh giới ( tam )
 • #725: Chương 725 vô sỉ cảnh giới ( bốn )
 • #726: Chương 726 vô sỉ cảnh giới ( năm )
 • #727: Chương 727 tìm chết lâm nếu hân ( một )
 • #728: Chương 728 tìm chết lâm nếu hân ( nhị )
 • #729: Chương 729 tìm chết lâm nếu hân ( tam )
 • #730: Chương 730 tìm chết lâm nếu hân ( bốn )
 • #731: Chương 731 tìm chết lâm nếu hân ( năm )
 • #732: Chương 732 tìm chết lâm nếu hân ( sáu )
 • #733: Chương 733 tìm chết lâm nếu hân ( bảy )
 • #734: Chương 734 tìm chết lâm nếu hân ( tám )
 • #735: Chương 735 tìm chết lâm nếu hân ( chín )
 • #736: Chương 736 tìm chết lâm nếu hân ( mười )
 • #737: Chương 737 tìm chết lâm nếu hân ( mười một )
 • #738: Chương 738 tìm chết lâm nếu hân ( mười hai )
 • #739: Chương 739 tìm chết lâm nếu hân ( mười ba )
 • #740: Chương 740 tìm chết lâm nếu hân ( mười bốn )
 • #741: Chương 741 tìm chết lâm nếu hân ( mười lăm )
 • #742: Chương 742 ngụy quân tử gương mặt thật ( một )
 • #743: Chương 743 ngụy quân tử gương mặt thật ( nhị )
 • #744: Chương 744 ngụy quân tử gương mặt thật ( tam )
 • #745: Chương 745 ngụy quân tử gương mặt thật ( bốn )
 • #746: Chương 746 ngụy quân tử gương mặt thật ( năm )
 • #747: Chương 747 xin lỗi, tay hoạt
 • #748: Chương 748 phong ấn
 • #749: Chương 749 thiên tài tuyệt ngàn ( một )
 • #750: Chương 750 thiên tài tuyệt ngàn ( nhị )
 • #751: Chương 751 thiên tài tuyệt ngàn ( tam )
 • #752: Chương 752 phá phong ấn
 • #753: Chương 753 ngươi là tuyệt ngàn người nào
 • #754: Chương 754 tuyệt ngàn ra tay ( một )
 • #755: Chương 755 tuyệt ngàn ra tay ( nhị )
 • #756: Chương 756 tuyệt ngàn ra tay ( tam )
 • #757: Chương 757 tuyệt ngàn ra tay ( bốn )
 • #758: Chương 758 tuyệt ngàn ra tay ( năm )
 • #759: Chương 759 nữ tử áo đỏ giận ( một )
 • #760: Chương 760 nữ tử áo đỏ giận ( nhị )
 • #761: Chương 761 nữ tử áo đỏ giận ( tam )
 • #762: Chương 762 nữ tử áo đỏ giận ( năm )
 • #763: Chương 763 nữ tử áo đỏ giận ( bốn )
 • #764: Chương 764 ta đảm đương ác nhân ( một )
 • #765: Chương 765 ta đảm đương ác nhân ( nhị )
 • #766: Chương 766 ta đảm đương ác nhân ( tam )
 • #767: Chương 767 ta đảm đương ác nhân ( bốn )
 • #768: Chương 768 thần bí tiểu cô nương ( một )
 • #769: Chương 769 thần bí tiểu cô nương ( nhị )
 • #770: Chương 770 đây là ở đánh cướp?
 • #771: Chương 771 như thế nào cướp bóc ( một )
 • #772: Chương 772 như thế nào cướp bóc ( nhị )
 • #773: Chương 773 như thế nào đánh cướp ( tam )
 • #774: Chương 774 Mộc gia tìm tới môn tới ( một )
 • #775: Chương 775 Mộc gia tìm tới môn tới ( nhị )
 • #776: Chương 776 Mộc gia tìm tới môn tới ( tam )
 • #777: Chương 777 chúng ta hẳn là giảng đạo lý ( một )
 • #778: Chương 778 chúng ta hẳn là giảng đạo lý ( nhị )
 • #779: Chương 779 chuột tộc giận
 • #780: Chương 780 trà sữa hạnh phúc
 • #781: Chương 781 khởi hành, diệp thành ( một )
 • #782: Chương 782 khởi hành, diệp thành ( năm )
 • #783: Chương 783 khởi hành, diệp thành ( tam )
 • #784: Chương 784 khởi hành, diệp thành ( bốn )
 • #785: Chương 785 khởi hành, diệp thành ( năm )
 • #786: Chương 786 khởi hành, diệp thành ( sáu )
 • #787: Chương 787 khởi hành, diệp thành ( bảy )
 • #788: Chương 788 lại thấy bạch liên hoa
 • #789: Chương 789 âm hiểm Tiết Nhu Nhi ( một )
 • #790: Chương 790 âm hiểm Tiết Nhu Nhi ( nhị )
 • #791: Chương 791 âm hiểm Tiết Nhu Nhi ( tam )
 • #792: Chương 792 âm hiểm Tiết Nhu Nhi ( bốn )
 • #793: Chương 793 âm hiểm Tiết Nhu Nhi ( năm )
 • #794: Chương 794 âm hiểm Tiết Nhu Nhi ( sáu )
 • #795: Chương 795 âm hiểm Tiết Nhu Nhi ( bảy )
 • #796: Chương 796 Tụ Linh Dược Dịch sinh ra oanh động ( một )
 • #797: Chương 797 Tụ Linh Dược Dịch khiến cho oanh động ( nhị )
 • #798: Chương 798 Tụ Linh Dược Dịch khiến cho oanh động ( tam )
 • #799: Chương 799 Tụ Linh Dược Dịch khiến cho oanh động ( bốn )
 • #800: Chương 800 Tụ Linh Dược Dịch khiến cho oanh động ( năm )
 • #801: Chương 801 Quân Phượng Linh đã trở lại ( một )
 • #802: Chương 802 Quân Phượng Linh đã trở lại ( nhị )
 • #803: Chương 803 Quân Phượng Linh đã trở lại ( tam )
 • #804: Chương 804 Quân Phượng Linh đã trở lại ( bốn )
 • #805: Chương 805 Quân Phượng Linh đã trở lại ( năm )
 • #806: Chương 806 Quân Phượng Linh đã trở lại ( sáu )
 • #807: Chương 807 phạm xuẩn Tiết Nhu Nhi ( một )
 • #808: Chương 808 phạm xuẩn Tiết Nhu Nhi ( nhị )
 • #809: Chương 809 phạm xuẩn Tiết Nhu Nhi ( tam )
 • #810: Chương 810 phạm xuẩn Tiết Nhu Nhi ( bốn )
 • #811: Chương 811 phạm xuẩn Tiết Nhu Nhi ( năm )
 • #812: Chương 812 kích động, há hốc mồm ( một )
 • #813: Chương 813 kích động, há hốc mồm ( nhị )
 • #814: Chương 814 hố Tiết Nhu Nhi ( một )
 • #815: Chương 815 hố Tiết Nhu Nhi ( nhị )
 • #816: Chương 816 hố Tiết Nhu Nhi ( tam )
 • #817: Chương 817 hố Tiết Nhu Nhi ( bốn )
 • #818: Chương 818 tội này ta không gánh ( một )
 • #819: Chương 819 tội này ta không gánh ( nhị )
 • #820: Chương 820 Tiết Nhu Nhi chi tử ( một )
 • #821: Chương 821 Tiết Nhu Nhi chi tử ( nhị )
 • #822: Chương 822 Tiết Nhu Nhi chi tử ( tam )
 • #823: Chương 823 Tiết Nhu Nhi chi tử ( bốn )
 • #824: Chương 824 Tiết Nhu Nhi chi tử ( năm )
 • #825: Chương 825 Tiết Nhu Nhi chi tử ( sáu )
 • #826: Chương 826 Tiết Nhu Nhi chi tử ( bảy )
 • #827: Chương 827 Tiết Nhu Nhi chi tử ( tám )
 • #828: Chương 828 Tiết Nhu Nhi chi tử ( chín )
 • #829: Chương 829 Tiết Nhu Nhi chi tử ( mười )
 • #830: Chương 830 Diệp gia người tới ( một )
 • #831: Chương 831 Diệp gia người tới ( nhị )
 • #832: Chương 832 Diệp gia người tới ( tam )
 • #833: Chương 833 Diệp gia người tới ( bốn )
 • #834: Chương 834 Diệp gia người tới ( năm )
 • #835: Chương 835 Diệp gia người tới ( sáu )
 • #836: Chương 836 Hỏa Hỏa thân phận
 • #837: Chương 837 đi trước Diệp gia
 • #838: Chương 838 khinh nhục, xem thường ( một )
 • #839: Chương 839 khinh nhục, xem thường ( nhị )
 • #840: Chương 840 khinh nhục, xem thường ( tam )
 • #841: Chương 841 khinh nhục, xem thường ( bốn )
 • #842: Chương 842 khinh nhục, xem thường ( năm )
 • #843: Chương 843 khinh nhục, xem thường ( sáu )
 • #844: Chương 844 ninh phụ thiên hạ không phụ khanh
 • #845: Chương 845 ăn vạ? ( một )
 • #846: Chương 846 ăn vạ? ( nhị )
 • #847: Chương 847 ăn vạ? ( tam )
 • #848: Chương 848 Diệp Kỳ bị đánh ( một )
 • #849: Chương 849 Diệp Kỳ bị đánh ( nhị )
 • #850: Chương 850 Diệp Kỳ bị đánh ( tam )
 • #851: Chương 851 Diệp Kỳ bị đánh ( bốn )
 • #852: Chương 852 hưng sư vấn tội ( một )
 • #853: Chương 853 hưng sư vấn tội ( nhị )
 • #854: Chương 854 hưng sư vấn tội ( tam )
 • #855: Chương 855 hưng sư vấn tội ( bốn )
 • #856: Chương 856 như thế nào âm hiểm ( một )
 • #857: Chương 857 như thế nào âm hiểm ( nhị )
 • #858: Chương 858 hoàng cung người tới ( một )
 • #859: Chương 859 hoàng cung người tới ( nhị )
 • #860: Chương 860 hoàng cung người tới ( tam )
 • #861: Chương 861 hoàng cung người tới ( bốn )
 • #862: Chương 862 cố nhân ( một )
 • #863: Chương 863 cố nhân ( nhị )
 • #864: Chương 864 vì Hoàng Hậu chữa bệnh ( một )
 • #865: Chương 865 vì Hoàng Hậu chữa bệnh ( nhị )
 • #866: Chương 866 vì Hoàng Hậu chữa bệnh ( tam )
 • #867: Chương 867 vì Hoàng Hậu chữa bệnh ( bốn )
 • #868: Chương 868 vì Hoàng Hậu chữa bệnh ( năm )
 • #869: Chương 869 lấy máu nhận thân ( một )
 • #870: Chương 870 lấy máu nhận thân ( nhị )
 • #871: Chương 871 lấy máu nhận thân ( tam )
 • #872: Chương 872 lấy máu nhận thân ( bốn )
 • #873: Chương 873 lấy máu nhận thân ( năm )
 • #874: Chương 874 lấy máu nhận thân ( sáu )
 • #875: Chương 875 gia yến ( một )
 • #876: Chương 876 gia yến ( nhị )
 • #877: Chương 877 gia yến ( nhị )
 • #878: Chương 878 gia yến ( bốn )
 • #879: Chương 879 gia yến ( năm )
 • #880: Chương 880 vô sỉ Diệp Cảnh Huyền ( một )
 • #881: Chương 881 vô sỉ Diệp Cảnh Huyền ( nhị )
 • #882: Chương 882 vô sỉ Diệp Cảnh Huyền ( tam )
 • #883: Chương 883 vô sỉ Diệp Cảnh Huyền ( bốn )
 • #884: Chương 884 vô sỉ Diệp Cảnh Huyền ( năm )
 • #885: Chương 885 dê thế tội ( một )
 • #886: Chương 886 dê thế tội ( nhị )
 • #887: Chương 887 Thục phi nương nương
 • #888: Chương 888 Thục phi nương nương ( nhị )
 • #889: Chương 889 Thục phi nương nương ( bốn )
 • #890: Chương 890 hãm hại ( một )
 • #891: Chương 891 hãm hại ( nhị )
 • #892: Chương 892 hãm hại ( tam )
 • #893: Chương 893 hãm hại ( bốn )
 • #894: Chương 894 hãm hại ( năm )
 • #895: Chương 895 hãm hại ( sáu )
 • #896: Chương 896 hãm hại ( bảy )
 • #897: Chương 897 hãm hại ( tám )
 • #898: Chương 898 hãm hại ( chín )
 • #899: Chương 899 âm mưu bại lộ ( một )
 • #900: Chương 900 âm mưu bại lộ ( nhị )
 • #901: Chương 901 âm mưu bại lộ ( tam )
 • #902: Chương 902 âm mưu bại lộ ( bốn )
 • #903: Chương 903 Vân Tiêu ra tay ( một )
 • #904: Chương 904 Vân Tiêu ra tay ( nhị )
 • #905: Chương 905 Vân Tiêu ra tay ( tam )
 • #906: Chương 906 bi kịch Diệp Cảnh Huyền ( một )
 • #907: Chương 907 bi kịch Diệp Cảnh Huyền ( nhị )
 • #908: Chương 908 bi kịch Diệp Cảnh Huyền ( tam )
 • #909: Chương 909 hồ tổ tông
 • #910: Chương 910 sửa trị ( một )
 • #911: Chương 911 sửa trị ( nhị )
 • #912: Chương 912 sửa trị ( tam )
 • #913: Chương 913 sửa trị ( bốn )
 • #914: Chương 914 sửa trị ( năm )
 • #915: Chương 915 sửa trị ( sáu )
 • #916: Chương 916 kích động Diệp Thiên ( một )
 • #917: Chương 917 kích động Diệp Thiên ( nhị )
 • #918: Chương 918 kích động Diệp Thiên ( tam )
 • #919: Chương 919 Lâm Nhược Bạch ( một )
 • #920: Chương 920 Lâm Nhược Bạch ( nhị )
 • #921: Chương 921 Lâm Nhược Bạch ( tam )
 • #922: Chương 922 Lâm Nhược Bạch bão nổi ( một )
 • #923: Chương 923 Lâm Nhược Bạch bão nổi ( nhị )
 • #924: Chương 924 thầy trò gặp mặt ( một )
 • #925: Chương 925 thầy trò gặp mặt ( nhị )
 • #926: Chương 926 hắn quốc sứ giả ( một )
 • #927: Chương 927 hắn quốc sứ giả ( nhị )
 • #928: Chương 928 hắn quốc sứ giả ( tam )
 • #929: Chương 929 hắn quốc sứ giả ( bốn )
 • #930: Chương 930 hắn quốc sứ giả ( năm )
 • #931: Chương 931 hắn quốc sứ giả ( sáu )
 • #932: Chương 932 Vân Tiêu rời đi ( một )
 • #933: Chương 933 Vân Tiêu rời đi ( nhị )
 • #934: Chương 934 Vân Tiêu rời đi ( tam )
 • #935: Chương 935 Vân Tiêu rời đi ( bốn )
 • #936: Chương 936 Vân Tiêu rơi xuống ( một )
 • #937: Chương 937 Vân Tiêu rơi xuống ( nhị )
 • #938: Chương 938 Vân Tiêu rơi xuống ( tam )
 • #939: Chương 939 Vân Tiêu rơi xuống ( bốn )
 • #940: Chương 940 Vân Tiêu rơi xuống ( năm )
 • #941: Chương 941 được việc ( một )
 • #942: Chương 942 một cái cánh tay mà thôi ( một )
 • #943: Chương 943 một cái cánh tay mà thôi ( nhị )
 • #944: Chương 944 huyền âm cốc người tới ( một )
 • #945: Chương 945 huyền âm cốc người tới ( nhị )
 • #946: Chương 946 loại cây biến hóa ( một )
 • #947: Chương 947 loại cây biến hóa ( nhị )
 • #948: Chương 948 cây nhỏ lễ vật ( một )
 • #949: Chương 949 cây nhỏ lễ vật ( nhị )
 • #950: Chương 950 chia lìa ( một )
 • #951: Chương 951 chia lìa ( nhị )
 • #952: Chương 952 chia lìa ( tam )
 • #953: Chương 953 chia lìa ( bốn )
 • #954: Chương 954 chia lìa ( năm )
 • #955: Chương 955 chia lìa ( sáu )
 • #956: Chương 956 chia lìa ( bảy )
 • #957: Chương 957 chia lìa ( tám )
 • #958: Chương 958 chia lìa ( chín )
 • #959: Chương 959 chia lìa ( mười )
 • #960: Chương 960 làm khó dễ ( một )
 • #961: Chương 961 làm khó dễ ( nhị )
 • #962: Chương 962 làm khó dễ ( tam )
 • #963: Chương 963 làm khó dễ ( bốn )
 • #964: Chương 964 báo danh tỷ thí ( một )
 • #965: Chương 965 báo danh tỷ thí ( nhị )
 • #966: Chương 966 báo danh tam môn ( một )
 • #967: Chương 967 báo danh tam môn ( bốn )
 • #968: Chương 968 y thuật tỷ thí ( một )
 • #969: Chương 969 y thuật tỷ thí ( nhị )
 • #970: Chương 970 Tiêu Ngọc Thanh đau ( một )
 • #971: Chương 971 Tiêu Ngọc Thanh đau ( nhị )
 • #972: Chương 972 Tiêu Ngọc Thanh đau ( tam )
 • #973: Chương 973 Tiêu Ngọc Thanh đau ( bốn )
 • #974: Chương 974 Tiêu Ngọc Thanh đau ( năm )
 • #975: Chương 975 cùng nàng so, liễu thần dật tính cái gì? ( một )
 • #976: Chương 976 cùng nàng so, liễu thần dật tính cái gì? ( nhị )
 • #977: Chương 977 cùng nàng so, liễu thần dật tính cái gì? ( tam )
 • #978: Chương 978 cùng nàng so, liễu thần dật tính cái gì? ( bốn )
 • #979: Chương 979 Vân Lạc Phong thọc gậy bánh xe ( một )
 • #980: Chương 980 Vân Lạc Phong đào góc tường ( nhị )
 • #981: Chương 981 Vân Lạc Phong đào góc tường ( tam )
 • #982: Chương 982 Vân Lạc Phong đào góc tường ( bốn )
 • #983: Chương 983 Vân Lạc Phong đào góc tường ( năm )
 • #984: Chương 984 âm hiểm long nguyên ( một )
 • #985: Chương 985 âm hiểm long nguyên ( nhị )
 • #986: Chương 986 âm hiểm long nguyên ( tam )
 • #987: Chương 987 âm hiểm long nguyên ( bốn )
 • #988: Chương 988 âm hiểm long nguyên ( năm )
 • #989: Chương 989 đệ nhất ( một )
 • #990: Chương 990 đệ nhất ( nhị )
 • #991: Chương 991 đệ nhất ( tam )
 • #992: Chương 992 liễu thần dật hối hận cùng tuyệt vọng ( một )
 • #993: Chương 993 liễu thần dật tuyệt vọng cùng hối hận ( nhị )
 • #994: Chương 994 liễu thần dật tuyệt vọng cùng hối hận ( tam )
 • #995: Chương 995 liễu thần dật tuyệt vọng cùng hối hận ( bốn )
 • #996: Chương 996 liễu thần dật tuyệt vọng cùng hối hận ( năm )
 • #997: Chương 997 Tiêu Ngọc Thanh ( một )
 • #998: Chương 998 Tiêu Ngọc Thanh ( nhị )
 • #999: Chương 999 đấu vòng loại ( một )
 • #1000: Đệ 1000 chương đấu vòng loại ( nhị )
 • #1001: Đệ 1001 chương đấu vòng loại ( tam )
 • #1002: Đệ 1002 chương đấu vòng loại ( bốn )
 • #1003: Đệ 1003 chương đấu vòng loại ( năm )
 • #1004: Đệ 1004 chương đấu vòng loại ( sáu )
 • #1005: Đệ 1005 chương lại là đệ nhất
 • #1006: Đệ 1006 chương đấu bán kết ( một )
 • #1007: Đệ 1007 chương đấu bán kết ( nhị )
 • #1008: Đệ 1008 chương đấu bán kết ( tam )
 • #1009: Đệ 1009 chương đấu bán kết ( bốn )
 • #1010: Đệ 1010 chương tiểu bạch chiến đấu ( một )
 • #1011: Đệ 1011 chương tiểu bạch chiến đấu ( nhị )
 • #1012: Đệ 1012 chương tiểu bạch chiến đấu ( tam )
 • #1013: Đệ 1013 chương tiểu bạch chiến đấu ( bốn )
 • #1014: Đệ 1014 chương trận chung kết ( một )
 • #1015: Đệ 1015 chương trận chung kết ( nhị )
 • #1016: Đệ 1016 chương trận chung kết ( tam )
 • #1017: Đệ 1017 chương trận chung kết ( bốn )
 • #1018: Đệ 1018 chương đi, đi xem Vân Lạc Phong thuần thú
 • #1019: Đệ 1019 chương chúng thú thần phục
 • #1020: Đệ 1020 chương cáo lão hồi hương
 • #1021: Đệ 1021 chương mắc mưu ( một )
 • #1022: Đệ 1022 chương mắc mưu ( nhị )
 • #1023: Đệ 1023 chương ngoài ý muốn chi khách
 • #1024: Đệ 1024 chương đất phong ( một )
 • #1025: Đệ 1025 chương đất phong ( nhị )
 • #1026: Đệ 1026 chương đất phong ( tam )
 • #1027: Đệ 1027 chương đất phong ( bốn )
 • #1028: Đệ 1028 chương đất phong ( năm )
 • #1029: Đệ 1029 chương linh thú khiến cho phân tranh ( một )
 • #1030: Đệ 1030 chương linh thú khiến cho phân tranh ( nhị )
 • #1031: Đệ 1031 chương linh thú khiến cho phân tranh ( tam )
 • #1032: Đệ 1032 chương linh thú khiến cho tranh cãi ( bốn )
 • #1033: Đệ 1033 chương cố nhân ( một )
 • #1034: Đệ 1034 chương cố nhân ( nhị )
 • #1035: Đệ 1035 chương cố nhân ( tam )
 • #1036: Đệ 1036 chương cố nhân ( bốn )
 • #1037: Đệ 1037 chương ai hố ai? ( một )
 • #1038: Đệ 1038 chương ai hố ai? ( nhị )
 • #1039: Đệ 1039 chương ai hố ai? ( tam )
 • #1040: Đệ 1040 chương ai hố ai ( bốn )
 • #1041: Đệ 1041 chương ngủ say viễn cổ mãnh thú ( một )
 • #1042: Đệ 1042 chương ngủ say viễn cổ mãnh thú ( nhị )
 • #1043: Đệ 1043 chương tụ linh dời đi trận pháp
 • #1044: Đệ 1044 chương phải bảo vệ phí?
 • #1045: Đệ 1045 chương Vân Lạc Phong trở về ( một )
 • #1046: Đệ 1046 chương Vân Lạc Phong trở về ( nhị )
 • #1047: Đệ 1047 chương cuồng vọng khí phách điếu tạc thiên ( một )
 • #1048: Đệ 1048 chương cuồng vọng khí phách điếu tạc thiên ( nhị )
 • #1049: Đệ 1049 chương cuồng vọng khí phách điếu tạc thiên ( tam )
 • #1050: Đệ 1050 chương vô số y sư nổi tiếng mà đến ( một )
 • #1051: Đệ 1051 chương vô số y sư nổi tiếng mà đến ( nhị )
 • #1052: Đệ 1052 chương vô số y sư nổi tiếng mà đến ( tam )
 • #1053: Đệ 1053 chương vô số y sư nổi tiếng mà đến ( bốn )
 • #1054: Đệ 1054 chương vô số y sư nổi tiếng mà đến ( nhị )
 • #1055: Đệ 1055 chương vô số y sư nổi tiếng mà đến ( sáu )
 • #1056: Đệ 1056 chương vô số y sư nổi tiếng mà đến ( bảy )
 • #1057: Đệ 1057 chương vô số y sư nổi tiếng mà đến ( tám )
 • #1058: Đệ 1058 chương vô số y sư nổi tiếng mà đến ( chín )
 • #1059: Đệ 1059 chương vô số y sư nổi tiếng mà đến ( mười )
 • #1060: Đệ 1060 chương vô số y sư nổi tiếng mà đến ( mười một )
 • #1061: Đệ 1061 chương chen ngang? ( một )
 • #1062: Đệ 1062 chương chen ngang? ( nhị )
 • #1063: Đệ 1063 chương chen ngang? ( tam )
 • #1064: Đệ 1064 chương chen ngang? ( bốn )
 • #1065: Đệ 1065 chương chen ngang? ( năm )
 • #1066: Đệ 1066 chương chen ngang? ( sáu )
 • #1067: Đệ 1067 chương yến hội ( một )
 • #1068: Đệ 1068 chương yến hội ( nhị )
 • #1069: Đệ 1069 chương yến hội ( tam )
 • #1070: Đệ 1070 chương yến hội ( bốn )
 • #1071: Đệ 1071 chương yến hội ( năm )
 • #1072: Đệ 1072 chương yến hội ( sáu )
 • #1073: Đệ 1073 chương yến hội ( bảy )
 • #1074: Đệ 1074 chương yến hội ( tám )
 • #1075: Đệ 1075 chương yến hội ( chín )
 • #1076: Đệ 1076 chương yến hội ( mười )
 • #1077: Đệ 1077 chương khiếp sợ! Chấn động! ( một )
 • #1078: Đệ 1078 chương khiếp sợ! Chấn động! ( nhị )
 • #1079: Đệ 1079 chương khiếp sợ! Chấn động! ( tam )
 • #1080: Đệ 1080 chương khiếp sợ! Chấn động! ( bốn )
 • #1081: Đệ 1081 chương khiếp sợ! Chấn động! ( năm )
 • #1082: Đệ 1082 chương khiếp sợ! Chấn động! ( sáu )
 • #1083: Đệ 1083 chương khiếp sợ! Chấn động! ( bảy )
 • #1084: Đệ 1084 chương khiếp sợ! Chấn động! ( tám )
 • #1085: Đệ 1085 chương khiếp sợ! Chấn động! ( chín )
 • #1086: Đệ 1086 chương khiếp sợ! Chấn động! ( mười )
 • #1087: Đệ 1087 chương khiếp sợ! Chấn động! ( mười một )
 • #1088: Đệ 1088 chương khiếp sợ, chấn động ( mười hai )
 • #1089: Đệ 1089 chương khiếp sợ, chấn động ( mười ba )
 • #1090: Đệ 1090 chương khiếp sợ, chấn động ( mười bốn )
 • #1091: Đệ 1091 chương khiếp sợ, chấn động ( mười lăm )
 • #1092: Đệ 1092 chương thọc gậy bánh xe ( một )
 • #1093: Đệ 1093 chương thọc gậy bánh xe ( nhị )
 • #1094: Đệ 1094 chương thọc gậy bánh xe ( tam )
 • #1095: Đệ 1095 chương đào góc tường? ( bốn )
 • #1096: Đệ 1096 chương ra oai phủ đầu ( một )
 • #1097: Đệ 1097 chương ra oai phủ đầu ( nhị )
 • #1098: Đệ 1098 chương ra oai phủ đầu ( tam )
 • #1099: Đệ 1099 chương ra oai phủ đầu ( bốn )
 • #1100: Đệ 1100 chương ra oai phủ đầu ( năm )
 • #1101: Đệ 1101 chương ra oai phủ đầu ( sáu )
 • #1102: Đệ 1102 chương ra oai phủ đầu ( bảy )
 • #1103: Đệ 1103 chương tiểu bạch gặp nạn ( một )
 • #1104: Đệ 1104 chương tiểu bạch gặp nạn ( nhị )
 • #1105: Đệ 1105 chương tiểu bạch gặp nạn ( tam )
 • #1106: Đệ 1106 chương tiểu bạch gặp nạn ( bốn )
 • #1107: Đệ 1107 chương tiểu bạch gặp nạn ( năm )
 • #1108: Đệ 1108 chương tiểu bạch gặp nạn ( sáu )
 • #1109: Đệ 1109 chương tiểu bạch gặp nạn ( bảy )
 • #1110: Đệ 1110 chương tiểu bạch gặp nạn ( tám )
 • #1111: Đệ 1111 chương tiểu bạch gặp nạn ( chín )
 • #1112: Đệ 1112 chương tiểu bạch gặp nạn ( mười )
 • #1113: Đệ 1113 chương đê tiện vô sỉ ( một )
 • #1114: Đệ 1114 chương đê tiện vô sỉ ( nhị )
 • #1115: Đệ 1115 chương đê tiện vô sỉ ( tam )
 • #1116: Đệ 1116 chương đê tiện vô sỉ ( bốn )
 • #1117: Đệ 1117 chương đê tiện vô sỉ ( năm )
 • #1118: Đệ 1118 chương đê tiện vô sỉ ( sáu )
 • #1119: Đệ 1119 chương Vân Lạc Phong phẫn nộ ( một )
 • #1120: Đệ 1120 chương Vân Lạc Phong phẫn nộ ( nhị )
 • #1121: Đệ 1121 chương Vân Lạc Phong phẫn nộ ( tam )
 • #1122: Đệ 1122 chương Vân Lạc Phong phẫn nộ ( bốn )
 • #1123: Đệ 1123 chương Vân Lạc Phong phẫn nộ ( năm )
 • #1124: Đệ 1124 chương Vân Lạc Phong phẫn nộ ( sáu )
 • #1125: Đệ 1125 chương Vân Lạc Phong phẫn nộ ( bảy )
 • #1126: Đệ 1126 chương Vân Lạc Phong phẫn nộ ( tám )
 • #1127: Đệ 1127 chương Vân Lạc Phong phẫn nộ ( chín )
 • #1128: Đệ 1128 chương Vân Lạc Phong phẫn nộ ( mười )
 • #1129: Đệ 1129 chương Vân Lạc Phong phẫn nộ ( mười một )
 • #1130: Đệ 1130 chương Vân Lạc Phong phẫn nộ ( mười hai )
 • #1131: Đệ 1131 chương tam đại thế gia huỷ diệt ( một )
 • #1132: Đệ 1132 chương tam đại thế gia huỷ diệt ( nhị )
 • #1133: Đệ 1133 chương tam đại thế gia huỷ diệt ( tam )
 • #1134: Đệ 1134 chương tam đại thế gia huỷ diệt ( bốn )
 • #1135: Đệ 1135 chương tam đại thế gia huỷ diệt ( năm )
 • #1136: Đệ 1136 chương tam đại gia tộc huỷ diệt ( sáu )
 • #1137: Đệ 1137 chương đệ 1103 cuồng quyến khí phách cơ cửu thiên ( một )
 • #1138: Đệ 1138 chương đệ 1104 cuồng quyến khí phách cơ cửu thiên ( nhị )
 • #1139: Đệ 1139 chương đệ 1105 cuồng quyến khí phách cơ cửu thiên ( tam )
 • #1140: Đệ 1140 chương đệ 1106 cuồng quyến khí phách cơ cửu thiên ( bốn )
 • #1141: Đệ 1141 chương đệ 1107 cuồng quyến khí phách cơ cửu thiên ( năm )
 • #1142: Đệ 1142 chương đệ 1108 cuồng quyến khí phách cơ cửu thiên ( sáu )
 • #1143: Đệ 1143 chương y sư đại hội ( một )
 • #1144: Đệ 1144 chương y giả đại hội ( nhị )
 • #1145: Đệ 1145 chương y giả đại hội ( tam )
 • #1146: Đệ 1146 chương y giả đại hội ( bốn )
 • #1147: Đệ 1147 chương y giả đại hội ( năm )
 • #1148: Đệ 1148 chương y giả đại hội ( sáu )
 • #1149: Đệ 1149 chương cơ cửu thiên thân phận ( một )
 • #1150: Đệ 1150 chương cơ cửu thiên thân phận ( nhị )
 • #1151: Đệ 1151 chương cơ cửu thiên thân phận ( tam )
 • #1152: Đệ 1152 chương cơ cửu thiên thân phận ( bốn )
 • #1153: Đệ 1153 chương cơ cửu thiên thân phận ( năm )
 • #1154: Đệ 1154 chương cơ cửu thiên thân phận ( sáu )
 • #1155: Đệ 1155 chương sinh ( một )
 • #1156: Đệ 1156 chương sinh ( nhị )
 • #1157: Đệ 1157 chương sinh ( tam )
 • #1158: Đệ 1158 chương sinh ( bốn )
 • #1159: Đệ 1159 chương sinh ( năm )
 • #1160: Đệ 1160 chương sinh ( sáu )
 • #1161: Đệ 1161 chương Vân Lạc Phong trở về ( một )
 • #1162: Đệ 1162 chương Vân Lạc Phong đã trở lại ( nhị )
 • #1163: Đệ 1163 chương Vân Lạc Phong đã trở lại ( tam )
 • #1164: Đệ 1164 chương Vân Lạc Phong đã trở lại ( bốn )
 • #1165: Đệ 1165 chương Vân Lạc Phong đã trở lại ( năm )
 • #1166: Đệ 1166 chương Vân Lạc Phong đã trở lại ( sáu )
 • #1167: Đệ 1167 chương thiên hồi đế quốc, diệt ( một )
 • #1168: Đệ 1168 chương thiên hồi đế quốc, diệt ( nhị )
 • #1169: Đệ 1169 chương thiên hồi đế quốc, diệt ( tam )
 • #1170: Đệ 1170 chương thiên hồi đế quốc, diệt ( bốn )
 • #1171: Đệ 1171 chương thiên hồi đế quốc, diệt ( năm )
 • #1172: Đệ 1172 chương thiên hồi đế quốc, diệt ( sáu )
 • #1173: Đệ 1173 chương bảy châu đại lục ( một )
 • #1174: Đệ 1174 chương bảy châu đại lục ( nhị )
 • #1175: Đệ 1175 chương bảy châu đại lục ( tam )
 • #1176: Đệ 1176 chương bảy châu đại lục ( bốn )
 • #1177: Đệ 1177 chương bảy châu đại lục ( năm )
 • #1178: Đệ 1178 chương bảy châu đại lục ( sáu )
 • #1179: Đệ 1179 chương khảo hạch ( một )
 • #1180: Đệ 1180 chương khảo hạch ( nhị )
 • #1181: Đệ 1181 chương khảo hạch ( tam )
 • #1182: Đệ 1182 chương khảo hạch ( bốn )
 • #1183: Đệ 1183 chương khảo hạch ( năm )
 • #1184: Đệ 1184 chương khảo hạch ( sáu )
 • #1185: Đệ 1185 chương Hỏa Hỏa người quen ( một )
 • #1186: Đệ 1186 chương Hỏa Hỏa người quen ( nhị )
 • #1187: Đệ 1187 chương Hỏa Hỏa người quen ( tam )
 • #1188: Đệ 1188 chương Hỏa Hỏa người quen ( bốn )
 • #1189: Đệ 1189 chương Hỏa Hỏa người quen ( năm )
 • #1190: Đệ 1190 chương Hỏa Hỏa người quen ( sáu )
 • #1191: Đệ 1191 chương Hỏa Hỏa người quen ( bảy )
 • #1192: Đệ 1192 chương Hỏa Hỏa người quen ( tám )
 • #1193: Đệ 1193 chương Hỏa Hỏa người quen ( chín )
 • #1194: Đệ 1194 chương Hỏa Hỏa người quen ( mười )
 • #1195: Đệ 1195 chương Diệp gia lão tổ ( một )
 • #1196: Đệ 1196 chương Diệp gia lão tổ ( nhị )
 • #1197: Đệ 1197 chương Diệp gia lão tổ ( tam )
 • #1198: Đệ 1198 chương Diệp gia lão tổ ( bốn )
 • #1199: Đệ 1199 chương Diệp gia lão tổ ( năm )
 • #1200: Đệ 1200 chương Diệp gia lão tổ ( sáu )
 • #1201: Đệ 1201 chương Diệp gia lão tổ ( bảy )
 • #1202: Đệ 1202 chương Diệp gia lão tổ ( tám )
 • #1203: Đệ 1203 chương Diệp gia lão tổ ( chín )
 • #1204: Đệ 1204 chương Diệp gia lão tổ ( mười )
 • #1205: Đệ 1205 chương Diệp gia lão tổ ( mười một )
 • #1206: Đệ 1206 chương tái kiến Vân Tiêu ( một )
 • #1207: Đệ 1207 chương tái kiến Vân Tiêu ( nhị )
 • #1208: Đệ 1208 chương tái kiến Vân Tiêu ( tam )
 • #1209: Đệ 1209 chương tái kiến Vân Tiêu ( bốn )
 • #1210: Đệ 1210 chương tái kiến Vân Tiêu ( năm )
 • #1211: Đệ 1211 chương tái kiến Vân Tiêu ( sáu )
 • #1212: Đệ 1212 chương tái kiến Vân Tiêu ( bảy )
 • #1213: Đệ 1213 chương tái kiến Vân Tiêu ( tám )
 • #1214: Đệ 1214 chương tái kiến Vân Tiêu ( chín )
 • #1215: Đệ 1215 chương tái kiến Vân Tiêu ( mười )
 • #1216: Đệ 1216 chương nói không hết ân ái triền miên ( một )
 • #1217: Đệ 1217 chương nói không hết ân ái triền miên ( nhị )
 • #1218: Đệ 1218 chương nói không hết ân ái triền miên ( tam )
 • #1219: Đệ 1219 chương nói không hết ân ái triền miên ( bốn )
 • #1220: Đệ 1220 chương nói không hết ân ái triền miên ( năm )
 • #1221: Đệ 1221 chương nói không hết ân ái triền miên ( sáu )
 • #1222: Đệ 1222 chương nói không hết ân ái triền miên ( bảy )
 • #1223: Đệ 1223 chương nói không hết ân ái triền miên ( tám )
 • #1224: Đệ 1224 chương nói không hết ân ái triền miên ( chín )
 • #1225: Đệ 1225 chương nói không hết ân ái triền miên ( mười )
 • #1226: Đệ 1226 chương phong ba không ngừng ( một )
 • #1227: Đệ 1227 chương phong ba không ngừng ( nhị )
 • #1228: Đệ 1228 chương phong ba không ngừng ( tam )
 • #1229: Đệ 1229 chương phong ba không ngừng ( bốn )
 • #1230: Đệ 1230 chương phong ba không ngừng ( năm )
 • #1231: Đệ 1231 chương phong ba không ngừng ( sáu )
 • #1232: Đệ 1232 chương phong ba không ngừng ( bảy )
 • #1233: Đệ 1233 chương phong ba không ngừng ( tám )
 • #1234: Đệ 1234 chương phong ba không ngừng ( chín )
 • #1235: Đệ 1235 chương phong ba không ngừng ( mười )
 • #1236: Đệ 1236 chương chiến đấu ( một )
 • #1237: Đệ 1237 chương chiến đấu ( nhị )
 • #1238: Đệ 1238 chương chiến đấu ( tam )
 • #1239: Đệ 1239 chương chiến đấu ( bốn )
 • #1240: Đệ 1240 chương chiến đấu ( năm )
 • #1241: Đệ 1241 chương chiến đấu ( sáu )
 • #1242: Đệ 1242 chương chiến đấu ( bảy )
 • #1243: Đệ 1243 chương chiến đấu ( tám )
 • #1244: Đệ 1244 chương chiến đấu ( chín )
 • #1245: Đệ 1245 chương chiến đấu ( mười )
 • #1246: Đệ 1246 chương nhiều người tức giận ( một )
 • #1247: Đệ 1247 chương nhiều người tức giận ( nhị )
 • #1248: Đệ 1248 chương nhiều người tức giận ( tam )
 • #1249: Đệ 1249 chương nhiều người tức giận ( bốn )
 • #1250: Đệ 1250 chương nhiều người tức giận ( năm )
 • #1251: Đệ 1251 chương nhiều người tức giận ( sáu )
 • #1252: Đệ 1252 chương nhiều người tức giận ( bảy )
 • #1253: Đệ 1253 chương nhiều người tức giận ( tám )
 • #1254: Đệ 1254 chương nhiều người tức giận ( chín )
 • #1255: Đệ 1255 chương nhiều người tức giận ( mười )
 • #1256: Đệ 1256 chương tiểu loli bị bắt ( một )
 • #1257: Đệ 1257 chương tiểu loli bị bắt ( nhị )
 • #1258: Đệ 1258 chương tiểu loli bị bắt ( tam )
 • #1259: Đệ 1259 chương tiểu loli bị bắt ( bốn )
 • #1260: Đệ 1260 chương tiểu loli bị bắt ( năm )
 • #1261: Đệ 1261 chương tiểu loli bị bắt ( sáu )
 • #1262: Đệ 1262 chương tiểu loli bị bắt ( bảy )
 • #1263: Đệ 1263 chương tiểu loli bị bắt ( tám )
 • #1264: Đệ 1264 chương tiểu loli bị bắt ( chín )
 • #1265: Đệ 1265 chương tiểu loli bị lỗ ( mười )
 • #1266: Đệ 1266 chương âm mưu bại lộ ( một )
 • #1267: Đệ 1267 chương âm mưu bại lộ ( nhị )
 • #1268: Đệ 1268 chương âm mưu bại lộ ( tam )
 • #1269: Đệ 1269 chương âm mưu bại lộ ( bốn )
 • #1270: Đệ 1270 chương âm mưu bại lộ ( năm )
 • #1271: Đệ 1271 chương âm mưu bại lộ ( sáu )
 • #1272: Đệ 1272 chương âm mưu bại lộ ( bảy )
 • #1273: Đệ 1273 chương âm mưu bại lộ ( tám )
 • #1274: Đệ 1274 chương âm mưu bại lộ ( chín )
 • #1275: Đệ 1275 chương âm mưu bại lộ ( mười )
 • #1276: Đệ 1276 chương hối hận Diêu mộng kỳ ( một )
 • #1277: Đệ 1277 chương hối hận Diêu mộng kỳ ( nhị )
 • #1278: Đệ 1278 chương hối hận Diêu mộng kỳ ( tam )
 • #1279: Đệ 1279 chương hối hận Diêu mộng kỳ ( bốn )
 • #1280: Đệ 1280 chương hối hận Diêu mộng kỳ ( năm )
 • #1281: Đệ 1281 chương Tây Châu khiếp sợ ( một )
 • #1282: Đệ 1282 chương Tây Châu khiếp sợ ( nhị )
 • #1283: Đệ 1283 chương Tây Châu khiếp sợ ( tam )
 • #1284: Đệ 1284 chương Tây Châu khiếp sợ ( bốn )
 • #1285: Đệ 1285 chương Tây Châu khiếp sợ ( năm )
 • #1286: Đệ 1286 chương Tây Châu khiếp sợ ( sáu )
 • #1287: Đệ 1287 chương Tây Châu khiếp sợ ( bảy )
 • #1288: Đệ 1288 chương Tây Châu khiếp sợ ( tám )
 • #1289: Đệ 1289 chương Tây Châu khiếp sợ ( chín )
 • #1290: Đệ 1290 chương Tây Châu khiếp sợ ( mười )
 • #1291: Đệ 1291 chương Hồ Li giận ( một )
 • #1292: Đệ 1292 chương Hồ Li giận ( nhị )
 • #1293: Đệ 1293 chương Hồ Li giận ( tam )
 • #1294: Đệ 1294 chương Hồ Li giận ( bốn )
 • #1295: Đệ 1295 chương Hồ Li giận ( năm )
 • #1296: Đệ 1296 chương Hồ Li giận ( sáu )
 • #1297: Đệ 1297 chương Hồ Li giận ( bảy )
 • #1298: Đệ 1298 chương Hồ Li giận ( tám )
 • #1299: Đệ 1299 chương Hồ Li giận ( chín )
 • #1300: Đệ 1300 chương Hồ Li giận ( mười )
 • #1301: Đệ 1301 chương tới cửa đòi nợ ( một )
 • #1302: Đệ 1302 chương tới cửa đòi nợ ( nhị )
 • #1303: Đệ 1303 chương tới cửa đòi nợ ( tam )
 • #1304: Đệ 1304 chương tới cửa đòi nợ ( bốn )
 • #1305: Đệ 1305 chương tới cửa đòi nợ ( năm )
 • #1306: Đệ 1306 chương Bạch Túc ( một )
 • #1307: Đệ 1307 chương Bạch Túc ( nhị )
 • #1308: Đệ 1308 chương Bạch Túc ( tam )
 • #1309: Đệ 1309 chương Bạch Túc ( bốn )
 • #1310: Đệ 1310 chương Bạch Túc ( năm )
 • #1311: Đệ 1311 chương Bạch Túc ( sáu )
 • #1312: Đệ 1312 chương Bạch Túc ( bảy )
 • #1313: Đệ 1313 chương Bạch Túc ( tám )
 • #1314: Đệ 1314 chương Bạch Túc ( chín )
 • #1315: Đệ 1315 chương Bạch Túc ( mười )
 • #1316: Đệ 1316 chương Bạch Túc ( mười một )
 • #1317: Đệ 1317 chương mới vào Đông Châu ( một )
 • #1318: Đệ 1318 chương mới vào Đông Châu ( nhị )
 • #1319: Đệ 1319 chương mới vào Đông Châu ( tam )
 • #1320: Đệ 1320 chương mới vào Đông Châu ( bốn )
 • #1321: Đệ 1321 chương mới vào Đông Châu ( năm )
 • #1322: Đệ 1322 chương mới vào Đông Châu ( sáu )
 • #1323: Đệ 1323 chương hồng y thiên tài, Hồng Loan ( một )
 • #1324: Đệ 1324 chương hồng y thiên tài, Hồng Loan ( nhị )
 • #1325: Đệ 1325 chương hồng y thiên tài, Hồng Loan ( tam )
 • #1326: Đệ 1326 chương hồng y thiên tài, Hồng Loan ( bốn )
 • #1327: Đệ 1327 chương nhân tra
 • #1328: Đệ 1328 chương nhân tra ( nhị )
 • #1329: Đệ 1329 chương nhân tra ( tam )
 • #1330: Đệ 1330 chương nhân tra ( bốn )
 • #1331: Đệ 1331 chương trang bệnh ( một )
 • #1332: Đệ 1332 chương trang bệnh ( nhị )
 • #1333: Đệ 1333 chương trang bệnh ( tam )
 • #1334: Đệ 1334 chương trang bệnh ( bốn )
 • #1335: Đệ 1335 chương trang bệnh ( năm )
 • #1336: Đệ 1336 chương trang bệnh ( sáu )
 • #1337: Đệ 1337 chương linh châu Quân gia ( một )
 • #1338: Đệ 1338 chương linh châu Quân gia ( nhị )
 • #1339: Đệ 1339 chương linh châu Quân gia ( tam )
 • #1340: Đệ 1340 chương linh châu Quân gia ( bốn )
 • #1341: Đệ 1341 chương linh châu Quân gia ( năm )
 • #1342: Đệ 1342 chương linh châu Quân gia ( sáu )
 • #1343: Đệ 1343 chương người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch ( một )
 • #1344: Đệ 1344 chương người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch ( nhị )
 • #1345: Đệ 1345 chương người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch ( tam )
 • #1346: Đệ 1346 chương người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch ( bốn )
 • #1347: Đệ 1347 chương người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch ( năm )
 • #1348: Đệ 1348 chương người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch ( sáu )
 • #1349: Đệ 1349 chương người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch ( bảy )
 • #1350: Đệ 1350 chương người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch ( tám )
 • #1351: Đệ 1351 chương tiểu bạch thức tỉnh ( một )
 • #1352: Đệ 1352 chương tiểu bạch thức tỉnh ( nhị )
 • #1353: Đệ 1353 chương tiểu bạch thức tỉnh ( tam )
 • #1354: Đệ 1354 chương tiểu bạch thức tỉnh ( bốn )
 • #1355: Đệ 1355 chương tiểu bạch thức tỉnh ( năm )
 • #1356: Đệ 1356 chương Vân Tiêu rơi xuống ( một )
 • #1357: Đệ 1357 chương Vân Tiêu rơi xuống ( nhị )
 • #1358: Đệ 1358 chương Vân Tiêu rơi xuống ( tam )
 • #1359: Đệ 1359 chương Vân Tiêu rơi xuống ( bốn )
 • #1360: Đệ 1360 chương Vân Tiêu rơi xuống ( năm )
 • #1361: Đệ 1361 chương Vân Tiêu rơi xuống ( sáu )
 • #1362: Đệ 1362 chương Vân Tiêu rơi xuống ( bảy )
 • #1363: Đệ 1363 chương Vân Tiêu rơi xuống ( tám )
 • #1364: Đệ 1364 chương Vân Tiêu rơi xuống ( chín )
 • #1365: Đệ 1365 chương Vân Tiêu rơi xuống ( mười )
 • #1366: Đệ 1366 chương đi trước Đông Châu ( một )
 • #1367: Đệ 1367 chương đi trước trung châu ( nhị )
 • #1368: Đệ 1368 chương đi trước trung châu ( tam )
 • #1369: Đệ 1369 chương đi trước trung châu ( bốn )
 • #1370: Đệ 1370 chương đi trước trung châu ( năm )
 • #1371: Đệ 1371 chương đi trước trung châu ( sáu )
 • #1372: Đệ 1372 chương đi trước trung châu ( bảy )
 • #1373: Đệ 1373 chương đi trước trung châu ( tám )
 • #1374: Đệ 1374 chương trở mặt ( một )
 • #1375: Đệ 1375 chương trở mặt ( nhị )
 • #1376: Đệ 1376 chương trở mặt ( tam )
 • #1377: Đệ 1377 chương trở mặt ( bốn )
 • #1378: Đệ 1378 chương trở mặt ( năm )
 • #1379: Đệ 1379 chương nàng đau lòng ( một )
 • #1380: Đệ 1380 chương nàng đau lòng ( nhị )
 • #1381: Đệ 1381 chương nàng đau lòng ( tam )
 • #1382: Đệ 1382 chương nàng đau lòng ( bốn )
 • #1383: Đệ 1383 chương nàng đau lòng ( năm )
 • #1384: Đệ 1384 chương nàng đau lòng ( sáu )
 • #1385: Đệ 1385 chương nàng đau lòng ( bảy )
 • #1386: Đệ 1386 chương nàng đau lòng ( tám )
 • #1387: Đệ 1387 chương nàng đau lòng ( chín )
 • #1388: Đệ 1388 chương nàng đau lòng ( mười )
 • #1389: Đệ 1389 chương vu yêu nhất tộc ( một )
 • #1390: Đệ 1390 chương vu yêu nhất tộc ( nhị )
 • #1391: Đệ 1391 chương vu yêu nhất tộc ( tam )
 • #1392: Đệ 1392 chương vu yêu nhất tộc ( bốn )
 • #1393: Đệ 1393 chương vu yêu nhất tộc ( năm )
 • #1394: Đệ 1394 chương vu yêu nhất tộc ( sáu )
 • #1395: Đệ 1395 chương vu yêu nhất tộc ( bảy )
 • #1396: Đệ 1396 chương Thánh Nữ ( một )
 • #1397: Đệ 1397 chương Thánh Nữ ( nhị )
 • #1398: Đệ 1398 chương Thánh Nữ ( tam )
 • #1399: Đệ 1399 chương Thánh Nữ ( bốn )
 • #1400: Đệ 1400 chương Thánh Nữ ( năm )
 • #1401: Đệ 1401 chương Thánh Nữ ( sáu )
 • #1402: Đệ 1402 chương Thánh Nữ ( bảy )
 • #1403: Đệ 1403 chương Thánh Nữ ( tám )
 • #1404: Đệ 1404 chương Thánh Nữ ( chín )
 • #1405: Đệ 1405 chương Thánh Nữ ( mười )
 • #1406: Đệ 1406 chương ôn thần ( một )
 • #1407: Đệ 1407 chương ôn thần ( nhị )
 • #1408: Đệ 1408 chương ôn thần ( tam )
 • #1409: Đệ 1409 chương ôn thần ( bốn )
 • #1410: Đệ 1410 chương ôn thần ( năm )
 • #1411: Đệ 1411 chương ôn thần ( sáu )
 • #1412: Đệ 1412 chương ôn thần ( bảy )
 • #1413: Đệ 1413 chương ôn thần ( tám )
 • #1414: Đệ 1414 chương Âu Nhã kết cục ( một )
 • #1415: Đệ 1415 chương Âu Nhã kết cục ( nhị )
 • #1416: Đệ 1416 chương Âu Nhã kết cục ( tam )
 • #1417: Đệ 1417 chương Âu Nhã kết cục ( bốn )
 • #1418: Đệ 1418 chương Âu Nhã kết cục ( năm )
 • #1419: Đệ 1419 chương Âu Nhã kết cục ( sáu )
 • #1420: Đệ 1420 chương Âu Nhã kết cục ( bảy )
 • #1421: Đệ 1421 chương Âu Nhã kết cục ( tám )
 • #1422: Đệ 1422 chương Âu Nhã kết cục ( chín )
 • #1423: Đệ 1423 chương Âu Nhã kết cục ( mười )
 • #1424: Đệ 1424 chương đột phá! ( một )
 • #1425: Đệ 1425 chương đột phá! ( nhị )
 • #1426: Đệ 1426 chương đột phá! ( tam )
 • #1427: Đệ 1427 chương đột phá! ( bốn )
 • #1428: Đệ 1428 chương đột phá! ( năm )
 • #1429: Đệ 1429 chương đột phá! ( sáu )
 • #1430: Đệ 1430 chương cơ cửu thiên nhược điểm ( một )
 • #1431: Đệ 1431 chương cơ cửu thiên nhược điểm ( nhị )
 • #1432: Đệ 1432 chương cơ cửu thiên nhược điểm ( tam )
 • #1433: Đệ 1433 chương cơ cửu thiên nhược điểm ( bốn )
 • #1434: Đệ 1434 chương cơ cửu thiên nhược điểm ( năm )
 • #1435: Đệ 1435 chương cơ cửu thiên nhược điểm ( sáu )
 • #1436: Đệ 1436 chương tuyệt ngàn tư tàng ( một )
 • #1437: Đệ 1437 chương tuyệt ngàn tư tàng ( nhị )
 • #1438: Đệ 1438 chương tuyệt ngàn tư tàng ( tam )
 • #1439: Đệ 1439 chương tuyệt ngàn tư tàng ( bốn )
 • #1440: Đệ 1440 chương tuyệt ngàn tư tàng ( năm )
 • #1441: Đệ 1441 chương tuyệt ngàn tư tàng ( sáu )
 • #1442: Đệ 1442 chương tuyệt ngàn tư tàng ( bảy )
 • #1443: Đệ 1443 chương tuyệt ngàn tư tàng ( tám )
 • #1444: Đệ 1444 chương thời gian như nước ( một )
 • #1445: Đệ 1445 chương thời gian như nước ( nhị )
 • #1446: Đệ 1446 chương thời gian như nước ( tam )
 • #1447: Đệ 1447 chương thời gian như nước ( bốn )
 • #1448: Đệ 1448 chương thời gian như nước ( năm )
 • #1449: Đệ 1449 chương thời gian như nước ( sáu )
 • #1450: Đệ 1450 chương thời gian như nước ( bảy )
 • #1451: Đệ 1451 chương thời gian như nước ( tám )
 • #1452: Đệ 1452 chương thời gian như nước ( chín )
 • #1453: Đệ 1453 chương thời gian như nước ( mười )
 • #1454: Đệ 1454 chương Hoàng Oanh Oanh biến hóa ( một )
 • #1455: Đệ 1455 chương Hoàng Oanh Oanh biến hóa ( nhị )
 • #1456: Đệ 1456 chương Hoàng Oanh Oanh biến hóa ( tam )
 • #1457: Đệ 1457 chương Hoàng Oanh Oanh biến hóa ( bốn )
 • #1458: Đệ 1458 chương Hoàng Oanh Oanh biến hóa ( năm )
 • #1459: Đệ 1459 chương Hoàng Oanh Oanh biến hóa ( sáu )
 • #1460: Đệ 1460 chương Hoàng Oanh Oanh biến hóa ( bảy )
 • #1461: Đệ 1461 chương Hoàng Oanh Oanh biến hóa ( tám )
 • #1462: Đệ 1462 chương Hoàng Oanh Oanh biến hóa ( chín )
 • #1463: Đệ 1463 chương Tiểu Mạch ghen ( một )
 • #1464: Đệ 1464 chương Tiểu Mạch ghen ( nhị )
 • #1465: Đệ 1465 chương Tiểu Mạch ghen ( tam )
 • #1466: Đệ 1466 chương Tiểu Mạch ghen ( bốn )
 • #1467: Đệ 1467 chương Tiểu Mạch ghen ( năm )
 • #1468: Đệ 1468 chương Tiểu Mạch ghen ( sáu )
 • #1469: Đệ 1469 chương Tiểu Mạch ghen ( bảy )
 • #1470: Đệ 1470 chương Tiểu Mạch ghen ( tám )
 • #1471: Đệ 1471 chương Tiểu Mạch ghen ( chín )
 • #1472: Đệ 1472 chương Tiểu Mạch ghen ( mười )
 • #1473: Đệ 1473 chương tiểu bạch biến phúc hắc ( một )
 • #1474: Đệ 1474 chương tiểu bạch biến phúc hắc ( nhị )
 • #1475: Đệ 1475 chương tiểu bạch biến phúc hắc ( tam )
 • #1476: Đệ 1476 chương đại thu hoạch ( một )
 • #1477: Đệ 1477 chương đại thu hoạch ( nhị )
 • #1478: Đệ 1478 chương đại thu hoạch ( tam )
 • #1479: Đệ 1479 chương đại thu hoạch ( bốn )
 • #1480: Đệ 1480 chương đại thu hoạch ( năm )
 • #1481: Đệ 1481 chương đại thu hoạch ( sáu )
 • #1482: Đệ 1482 chương đại thu hoạch ( bảy )
 • #1483: Đệ 1483 chương đại thu hoạch ( tám )
 • #1484: Đệ 1484 chương đại thu hoạch ( chín )
 • #1485: Đệ 1485 chương đại thu hoạch ( mười )
 • #1486: Đệ 1486 chương đại thu hoạch ( mười một )
 • #1487: Đệ 1487 chương đại thu hoạch ( mười hai )
 • #1488: Đệ 1488 chương đại thu hoạch ( mười ba )
 • #1489: Đệ 1489 chương xanh đen môn tận thế ( một )
 • #1490: Đệ 1490 chương xanh đen môn tận thế ( nhị )
 • #1491: Đệ 1491 chương xanh đen môn tận thế ( tam )
 • #1492: Đệ 1492 chương xanh đen môn tận thế ( bốn )
 • #1493: Đệ 1493 chương xanh đen môn tận thế ( năm )
 • #1494: Đệ 1494 chương xanh đen môn tận thế ( sáu )
 • #1495: Đệ 1495 chương xanh đen môn tận thế ( bảy )
 • #1496: Đệ 1496 chương xanh đen môn tận thế ( tám )
 • #1497: Đệ 1497 chương xanh đen môn tận thế ( chín )
 • #1498: Đệ 1498 chương xanh đen môn tận thế ( mười )
 • #1499: Đệ 1499 chương xanh đen môn tận thế ( mười một )
 • #1500: Đệ 1500 chương xanh đen môn tận thế ( mười hai )
 • #1501: Đệ 1501 chương xanh đen môn tận thế ( mười ba )
 • #1502: Đệ 1502 chương xanh đen môn tận thế ( mười bốn )
 • #1503: Đệ 1503 chương xanh đen môn tận thế ( mười lăm )
 • #1504: Đệ 1504 chương nàng còn sống ( một )
 • #1505: Đệ 1505 chương nàng còn sống ( nhị )
 • #1506: Đệ 1506 chương nàng còn sống ( tam )
 • #1507: Đệ 1507 chương nàng còn sống ( bốn )
 • #1508: Đệ 1508 chương nàng còn sống ( năm )
 • #1509: Đệ 1509 chương thật giả ngọc bài ( một )
 • #1510: Đệ 1510 chương thật giả ngọc bài ( nhị )
 • #1511: Đệ 1511 chương thật giả ngọc bài ( tam )
 • #1512: Đệ 1512 chương thật giả ngọc bài ( bốn )
 • #1513: Đệ 1513 chương thật giả ngọc bài ( năm )
 • #1514: Đệ 1514 chương thật giả ngọc bài ( sáu )
 • #1515: Đệ 1515 chương thật giả ngọc bài ( bảy )
 • #1516: Đệ 1516 chương thật giả ngọc bài ( tám )
 • #1517: Đệ 1517 chương thật giả ngọc bài ( chín )
 • #1518: Đệ 1518 chương hàng giả kiêu ngạo ( một )
 • #1519: Đệ 1519 chương hàng giả kiêu ngạo ( nhị )
 • #1520: Đệ 1520 chương hàng giả kiêu ngạo ( tam )
 • #1521: Đệ 1521 chương hàng giả kiêu ngạo ( bốn )
 • #1522: Đệ 1522 chương hàng giả kiêu ngạo ( năm )
 • #1523: Đệ 1523 chương hàng giả kiêu ngạo ( sáu )
 • #1524: Đệ 1524 chương quân lão gia tử trở về ( một )
 • #1525: Đệ 1525 chương quân lão gia tử trở về ( nhị )
 • #1526: Đệ 1526 chương quân lão gia tử trở về ( tam )
 • #1527: Đệ 1527 chương quân lão gia tử trở về ( bốn )
 • #1528: Đệ 1528 chương quân lão gia tử trở về ( năm )
 • #1529: Đệ 1529 chương quân lão gia tử trở về ( sáu )
 • #1530: Đệ 1530 chương quân lão gia tử trở về ( bảy )
 • #1531: Đệ 1531 chương quân lão gia tử trở về ( tám )
 • #1532: Đệ 1532 chương quân lão gia tử đã trở lại ( chín )
 • #1533: Đệ 1533 chương Vân Tiêu rơi xuống ( một )
 • #1534: Đệ 1534 chương Vân Tiêu rơi xuống ( nhị )
 • #1535: Đệ 1535 chương Vân Tiêu rơi xuống ( tam )
 • #1536: Đệ 1536 chương Vân Tiêu rơi xuống ( bốn )
 • #1537: Đệ 1537 chương tàng Thần Sơn ( một )
 • #1538: Đệ 1538 chương tàng Thần Sơn ( nhị )
 • #1539: Đệ 1539 chương tàng Thần Sơn ( tam )
 • #1540: Đệ 1540 chương tàng Thần Sơn ( bốn )
 • #1541: Đệ 1541 chương tàng Thần Sơn ( năm )
 • #1542: Đệ 1542 chương tàng Thần Sơn ( sáu )
 • #1543: Đệ 1543 chương tàng Thần Sơn ( bảy )
 • #1544: Đệ 1544 chương tàng Thần Sơn ( tám )
 • #1545: Đệ 1545 chương tàng Thần Sơn ( chín )
 • #1546: Đệ 1546 chương tàng Thần Sơn ( mười )
 • #1547: Đệ 1547 chương vạch trần gương mặt thật ( một )
 • #1548: Đệ 1548 chương vạch trần gương mặt thật ( nhị )
 • #1549: Đệ 1549 chương vạch trần gương mặt thật ( tam )
 • #1550: Đệ 1550 chương vạch trần gương mặt thật ( bốn )
 • #1551: Đệ 1551 chương sau núi cấm địa ( một )
 • #1552: Đệ 1552 chương sau núi cấm địa ( nhị )
 • #1553: Đệ 1553 chương sau núi cấm địa ( tam )
 • #1554: Đệ 1554 chương sau núi cấm địa ( bốn )
 • #1555: Đệ 1555 chương sau núi cấm địa ( năm )
 • #1556: Đệ 1556 chương sau núi cấm địa ( sáu )
 • #1557: Đệ 1557 chương sau núi cấm địa ( bảy )
 • #1558: Đệ 1558 chương sau núi cấm địa ( tám )
 • #1559: Đệ 1559 chương băng hỏa lưỡng trọng thiên ( một )
 • #1560: Đệ 1560 chương băng hỏa lưỡng trọng thiên ( nhị )
 • #1561: Đệ 1561 chương băng hỏa lưỡng trọng thiên ( tam )
 • #1562: Đệ 1562 chương băng hỏa lưỡng trọng thiên ( bốn )
 • #1563: Đệ 1563 chương băng hỏa lưỡng trọng thiên ( năm )
 • #1564: Đệ 1564 chương khóc không ra nước mắt Tiểu Trùng Trùng ( một )
 • #1565: Đệ 1565 chương khóc không ra nước mắt Tiểu Trùng Trùng ( nhị )
 • #1566: Đệ 1566 chương khóc không ra nước mắt Tiểu Trùng Trùng ( tam )
 • #1567: Đệ 1567 chương khóc không ra nước mắt Tiểu Trùng Trùng ( bốn )
 • #1568: Đệ 1568 chương tái ngộ bộ xương khô đàn ( một )
 • #1569: Đệ 1569 chương tái ngộ bộ xương khô đàn ( nhị )
 • #1570: Đệ 1570 chương Quân Phượng Linh cùng lão gia tử
 • #1571: Đệ 1571 chương tái ngộ Hoàng Oanh Oanh ( một )
 • #1572: Đệ 1572 chương tái ngộ Hoàng Oanh Oanh ( nhị )
 • #1573: Đệ 1573 chương dây dưa không thôi ( một )
 • #1574: Đệ 1574 chương dây dưa không thôi ( nhị )
 • #1575: Đệ 1575 chương dây dưa không thôi ( tam )
 • #1576: Đệ 1576 chương Lăng Trần hận
 • #1577: Đệ 1577 chương vu hãm ( một )
 • #1578: Đệ 1578 chương vu hãm ( nhị )
 • #1579: Đệ 1579 chương dã man Thú tộc, cường thủ hào đoạt! ( một )
 • #1580: Đệ 1580 chương dã man Thú tộc, cường thủ hào đoạt! ( nhị )
 • #1581: Đệ 1581 chương dã man Thú tộc, cường thủ hào đoạt ( tam )
 • #1582: Đệ 1582 chương Phò mã gia ( một )
 • #1583: Đệ 1583 chương Phò mã gia ( nhị )
 • #1584: Đệ 1584 chương Phò mã gia ( tam )
 • #1585: Đệ 1585 chương Vân Tiêu thế lực ( một )
 • #1586: Đệ 1586 chương tham sống sợ chết Tiểu Trùng Trùng
 • #1587: Đệ 1587 chương Hồng Loan ( một )
 • #1588: Đệ 1588 chương Hồng Loan ( nhị )
 • #1589: Đệ 1589 chương Hồng Loan ( tam )
 • #1590: Đệ 1590 chương Hồng Loan ( bốn )
 • #1591: Đệ 1591 chương truy phong liên minh ( một )
 • #1592: Đệ 1592 chương truy phong liên minh ( nhị )
 • #1593: Đệ 1593 chương truy phong liên minh ( tam )
 • #1594: Đệ 1594 chương linh thú cùng nhân loại chiến đấu ( một )
 • #1595: Đệ 1595 chương linh thú cùng nhân loại chiến đấu ( nhị )
 • #1596: Đệ 1596 chương nhân loại cùng linh thú chiến đấu ( tam )
 • #1597: Đệ 1597 chương vả mặt
 • #1598: Đệ 1598 chương chúng ta thành thân đi ( một )
 • #1599: Đệ 1599 chương chúng ta thành thân đi ( nhị )
 • #1600: Đệ 1600 chương chúng ta thành thân đi ( tam )
 • #1601: Đệ 1601 chương truy phong liên minh minh chủ ( một )
 • #1602: Đệ 1602 chương truy phong liên minh minh chủ ( nhị )
 • #1603: Đệ 1603 chương truy phong liên minh minh chủ ( tam )
 • #1604: Đệ 1604 chương truy phong liên minh minh chủ ( bốn )
 • #1605: Đệ 1605 chương Long tộc cường giả ( một )
 • #1606: Đệ 1606 chương Long tộc cường giả ( nhị )
 • #1607: Đệ 1607 chương Long tộc cường giả ( tam )
 • #1608: Đệ 1608 chương Long tộc cường giả ( bốn )
 • #1609: Đệ 1609 chương Thú tộc cường giả ( năm )
 • #1610: Đệ 1610 chương Long tộc cường giả ( sáu )
 • #1611: Đệ 1611 chương Long tộc ( một )
 • #1612: Đệ 1612 chương Long tộc ( nhị )
 • #1613: Đệ 1613 chương Long tộc ( tam )
 • #1614: Đệ 1614 chương Long Vương ( một )
 • #1615: Đệ 1615 chương Long Vương ( nhị )
 • #1616: Đệ 1616 chương Long Vương ( tam )
 • #1617: Đệ 1617 chương Hồng Loan ( một )
 • #1618: Đệ 1618 chương Hồng Loan ( nhị )
 • #1619: Đệ 1619 chương Hồng Loan ( tam )
 • #1620: Đệ 1620 chương Hồng Loan ( bốn )
 • #1621: Đệ 1621 chương Hồng Loan ( năm )
 • #1622: Đệ 1622 chương phẫn nộ Nam Cung Vân Dật
 • #1623: Đệ 1623 chương kết cục ( một )
 • #1624: Đệ 1624 chương kết cục ( nhị )
 • #1625: Đệ 1625 chương kết cục ( tam )
 • #1626: Đệ 1626 chương kết cục ( bốn )
 • #1627: Đệ 1627 chương kết cục ( năm )
 • #1628: Đệ 1628 chương rời đi thú châu ( một )
 • #1629: Đệ 1629 chương rời đi thú châu ( nhị )
 • #1630: Đệ 1630 chương rời đi thú châu ( tam )
 • #1631: Đệ 1631 chương trở về vô hồi đại lục ( một )
 • #1632: Đệ 1632 chương trở về vô hồi đại lục ( nhị )
 • #1633: Đệ 1633 chương Vân Nhược Thủy ( một )
 • #1634: Đệ 1634 chương Vân Nhược Thủy ( nhị )
 • #1635: Đệ 1635 chương Vân Nhược Thủy ( tam )
 • #1636: Đệ 1636 chương Vân Nhược Thủy ( bốn )
 • #1637: Đệ 1637 chương Vân Nhược Thủy ( năm )
 • #1638: Đệ 1638 chương Vân Nhược Thủy ( sáu )
 • #1639: Đệ 1639 chương Vân Nhược Thủy ( bảy )
 • #1640: Đệ 1640 chương Vân Nhược Thủy ( tám )
 • #1641: Đệ 1641 chương Vân Nhược Thủy ( chín )
 • #1642: Đệ 1642 chương hồi dược tháp ( một )
 • #1643: Đệ 1643 chương hồi dược tháp ( nhị )
 • #1644: Đệ 1644 chương hồi dược tháp ( tam )
 • #1645: Đệ 1645 chương hồi dược tháp ( bốn )
 • #1646: Đệ 1646 chương hồi dược tháp ( năm )
 • #1647: Đệ 1647 chương diệp tà giận ( một )
 • #1648: Đệ 1648 chương diệp tà giận ( tam )
 • #1649: Đệ 1649 chương diệp tà giận ( tam )
 • #1650: Đệ 1650 chương diệp tà giận ( bốn )
 • #1651: Đệ 1651 chương làm Diệp gia hưu Vân Lạc Phong? ( một )
 • #1652: Đệ 1652 chương làm Diệp gia hưu Vân Lạc Phong? ( nhị )
 • #1653: Đệ 1653 chương làm Diệp gia hưu Vân Lạc Phong? ( tam )
 • #1654: Đệ 1654 chương làm Diệp gia hưu Vân Lạc Phong? ( bốn )
 • #1655: Đệ 1655 chương Vân Lạc Phong tới ( một )
 • #1656: Đệ 1656 chương Vân Lạc Phong tới ( nhị )
 • #1657: Đệ 1657 chương Vân Lạc Phong tới ( tam )
 • #1658: Đệ 1658 chương Vân Lạc Phong tới ( bốn )
 • #1659: Đệ 1659 chương Vân Lạc Phong tới ( năm )
 • #1660: Đệ 1660 chương về nhà ( một )
 • #1661: Đệ 1661 chương về nhà ( nhị )
 • #1662: Đệ 1662 chương về nhà ( tam )
 • #1663: Đệ 1663 chương về nhà ( bốn )
 • #1664: Đệ 1664 chương Thánh Nữ tộc tìm tới môn ( một )
 • #1665: Đệ 1665 chương Thánh Nữ tộc tìm tới môn ( nhị )
 • #1666: Đệ 1666 chương Thánh Nữ tộc tìm tới môn ( tam )
 • #1667: Đệ 1667 chương Thánh Nữ tộc tìm tới môn ( bốn )
 • #1668: Đệ 1668 chương Diệp Kỳ bị trảo ( một )
 • #1669: Đệ 1669 chương Diệp Kỳ bị trảo ( nhị )
 • #1670: Đệ 1670 chương Diệp Kỳ bị trảo ( tam )
 • #1671: Đệ 1671 chương Diệp Kỳ bị trảo ( bốn )
 • #1672: Đệ 1672 chương Diệp Kỳ lựa chọn ( một )
 • #1673: Đệ 1673 chương Diệp Kỳ lựa chọn ( nhị )
 • #1674: Đệ 1674 chương Diệp Kỳ lựa chọn ( tam )
 • #1675: Đệ 1675 chương tiểu bạch thức tỉnh ( một )
 • #1676: Đệ 1676 chương tiểu bạch thức tỉnh ( nhị )
 • #1677: Đệ 1677 chương tiểu bạch thức tỉnh ( tam )
 • #1678: Đệ 1678 chương tiểu bạch thức tỉnh ( bốn )
 • #1679: Đệ 1679 chương tiểu bạch thức tỉnh ( năm )
 • #1680: Đệ 1680 chương tiểu bạch thức tỉnh ( sáu )
 • #1681: Đệ 1681 chương tiểu bạch thức tỉnh ( bảy )
 • #1682: Đệ 1682 chương tiểu bạch thức tỉnh ( tám )
 • #1683: Đệ 1683 chương tiểu bạch thức tỉnh ( chín )
 • #1684: Đệ 1684 chương tiểu bạch giận ( một )
 • #1685: Đệ 1685 chương tiểu bạch giận ( nhị )
 • #1686: Đệ 1686 chương tiểu bạch giận ( tam )
 • #1687: Đệ 1687 chương tiểu bạch giận ( bốn )
 • #1688: Đệ 1688 chương Bạch Túc ( một )
 • #1689: Đệ 1689 chương Bạch Túc ( nhị )
 • #1690: Đệ 1690 chương Bạch Túc ( tam )
 • #1691: Đệ 1691 chương Bạch Túc ( bốn )
 • #1692: Đệ 1692 chương Bạch Túc ( năm )
 • #1693: Đệ 1693 chương Bạch Túc ( sáu )
 • #1694: Đệ 1694 chương Cẩm Dục quyết định ( một )
 • #1695: Đệ 1695 chương Cẩm Dục quyết định ( nhị )
 • #1696: Đệ 1696 chương Cẩm Dục quyết định ( tam )
 • #1697: Đệ 1697 chương Cẩm Dục quyết định ( bốn )
 • #1698: Đệ 1698 chương Vân Lạc Phong quá khứ ( một )
 • #1699: Đệ 1699 chương Vân Lạc Phong quá khứ ( nhị )
 • #1700: Đệ 1700 chương Vân Lạc Phong quá khứ ( tam )
 • #1701: Đệ 1701 chương Vân Lạc Phong quá khứ ( bốn )
 • #1702: Đệ 1702 chương Vân Lạc Phong quá khứ ( năm )
 • #1703: Đệ 1703 chương Vân Lạc Phong tiến đến ( một )
 • #1704: Đệ 1704 chương Vân Lạc Phong tiến đến ( nhị )
 • #1705: Đệ 1705 chương Vân Lạc Phong tiến đến ( tam )
 • #1706: Đệ 1706 chương Vân Lạc Phong tiến đến ( bốn )
 • #1707: Đệ 1707 chương Tần tự nhiên bại ( một )
 • #1708: Đệ 1708 chương Tần tự nhiên bại ( nhị )
 • #1709: Đệ 1709 chương Tần tự nhiên bại ( tam )
 • #1710: Đệ 1710 chương Tần tự nhiên bại ( bốn )
 • #1711: Đệ 1711 chương phúc hắc Vân Tiêu ( một )
 • #1712: Đệ 1712 chương phúc hắc Vân Tiêu ( nhị )
 • #1713: Đệ 1713 chương phúc hắc Vân Tiêu ( tam )
 • #1714: Đệ 1714 chương phúc hắc Vân Tiêu ( bốn )
 • #1715: Đệ 1715 chương thánh quân cao giai ( một )
 • #1716: Đệ 1716 chương thánh quân cao giai ( nhị )
 • #1717: Đệ 1717 chương thánh quân cao giai ( tam )
 • #1718: Đệ 1718 chương thánh quân cao giai ( bốn )
 • #1719: Đệ 1719 chương thánh quân cao giai ( năm )
 • #1720: Đệ 1720 chương thánh quân cao giai ( sáu )
 • #1721: Đệ 1721 chương thánh quân cao giai ( bảy )
 • #1722: Đệ 1722 chương thánh quân cao giai ( tám )
 • #1723: Đệ 1723 chương thánh quân cao giai ( chín )
 • #1724: Đệ 1724 chương vả mặt ( một )
 • #1725: Đệ 1725 chương vả mặt ( nhị )
 • #1726: Đệ 1726 chương vả mặt ( tam )
 • #1727: Đệ 1727 chương vả mặt ( bốn )
 • #1728: Đệ 1728 chương vả mặt ( năm )
 • #1729: Đệ 1729 chương vả mặt ( sáu )
 • #1730: Đệ 1730 chương vả mặt ( bảy )
 • #1731: Đệ 1731 chương nàng là thánh quân cao giai ( một )
 • #1732: Đệ 1732 chương nàng là thánh quân cao giai ( nhị )
 • #1733: Đệ 1733 chương Thánh Nữ tộc người tới ( một )
 • #1734: Đệ 1734 chương Thánh Nữ tộc người tới ( nhị )
 • #1735: Đệ 1735 chương Thánh Nữ tộc người tới ( tam )
 • #1736: Đệ 1736 chương Thánh Nữ tộc người tới ( bốn )
 • #1737: Đệ 1737 chương muốn thành thân ( một )
 • #1738: Đệ 1738 chương muốn thành thân ( nhị )
 • #1739: Đệ 1739 chương muốn thành thân ( tam )
 • #1740: Đệ 1740 chương muốn thành thân ( bốn )
 • #1741: Đệ 1741 chương cố nhân tiến đến ( một )
 • #1742: Đệ 1742 chương cố nhân tiến đến ( nhị )
 • #1743: Đệ 1743 chương cố nhân tiến đến ( tam )
 • #1744: Đệ 1744 chương cố nhân tiến đến ( bốn )
 • #1745: Đệ 1745 chương thành hôn ( một )
 • #1746: Đệ 1746 chương thành hôn ( nhị )
 • #1747: Đệ 1747 chương thành hôn ( tam )
 • #1748: Đệ 1748 chương thành hôn ( bốn )
 • #1749: Đệ 1749 chương Bạch Túc ( một )
 • #1750: Đệ 1750 chương Bạch Túc ( nhị )
 • #1751: Đệ 1751 chương Bạch Túc ( tam )
 • #1752: Đệ 1752 chương Bạch Túc ( bốn )
 • #1753: Đệ 1753 chương Cẩm Dục chi tử ( một )
 • #1754: Đệ 1754 chương Cẩm Dục chi tử ( nhị )
 • #1755: Đệ 1755 chương Cẩm Dục chi tử ( tam )
 • #1756: Đệ 1756 chương Bạch Túc chi tử ( một )
 • #1757: Đệ 1757 chương Bạch Túc chi tử ( nhị )
 • #1758: Đệ 1758 chương Bạch Túc chi tử ( tam )
 • #1759: Đệ 1759 chương Bạch Túc chi tử ( bốn )
 • #1760: Đệ 1760 chương Bạch Túc chi tử ( năm )
 • #1761: Đệ 1761 chương cường đại nhất kình địch ( một )
 • #1762: Đệ 1762 chương cường đại nhất kình địch ( nhị )
 • #1763: Đệ 1763 chương cường đại nhất kình địch ( tam )
 • #1764: Đệ 1764 chương cường đại nhất kình địch ( bốn )
 • #1765: Đệ 1765 chương một khác phiến không gian ( một )
 • #1766: Đệ 1766 chương một khác phiến không gian ( nhị )
 • #1767: Đệ 1767 chương một khác phiến không gian ( tam )
 • #1768: Đệ 1768 chương một khác phiến không gian ( bốn )
 • #1769: Đệ 1769 chương ngu xuẩn nữ nhân ( một )
 • #1770: Đệ 1770 chương ngu xuẩn nữ nhân ( nhị )
 • #1771: Đệ 1771 chương ngu xuẩn nữ nhân ( tam )
 • #1772: Đệ 1772 chương ngu xuẩn nữ nhân ( bốn )
 • #1773: Đệ 1773 chương như thế nào tìm đường chết ( một )
 • #1774: Đệ 1774 chương như thế nào tìm đường chết ( nhị )
 • #1775: Đệ 1775 chương như thế nào tìm đường chết ( tam )
 • #1776: Đệ 1776 chương như thế nào tìm đường chết ( bốn )
 • #1777: Đệ 1777 chương nàng là Vân Lạc Phong ( một )
 • #1778: Đệ 1778 chương nàng là Vân Lạc Phong ( nhị )
 • #1779: Đệ 1779 chương nàng là Vân Lạc Phong ( tam )
 • #1780: Đệ 1780 chương nàng là Vân Lạc Phong ( bốn )
 • #1781: Đệ 1781 chương đệ 1738 hù chết bảo bảo ( một )
 • #1782: Đệ 1782 chương hù chết bảo bảo ( nhị )
 • #1783: Đệ 1783 chương hù chết bảo bảo ( tam )
 • #1784: Đệ 1784 chương hù chết bảo bảo ( bốn )
 • #1785: Đệ 1785 chương hù chết bảo bảo ( năm )
 • #1786: Đệ 1786 chương Bạch Linh? ( một )
 • #1787: Đệ 1787 chương Bạch Linh? ( nhị )
 • #1788: Đệ 1788 chương Bạch Linh? ( tam )
 • #1789: Đệ 1789 chương Bạch Linh? ( bốn )
 • #1790: Đệ 1790 chương Bạch Linh? ( năm )
 • #1791: Đệ 1791 chương Bạch Linh? ( sáu )
 • #1792: Đệ 1792 chương vô sỉ Kỳ gia ( một )
 • #1793: Đệ 1793 chương vô sỉ Kỳ gia ( nhị )
 • #1794: Đệ 1794 chương vô sỉ Kỳ gia ( tam )
 • #1795: Đệ 1795 chương vô sỉ Kỳ gia ( bốn )
 • #1796: Đệ 1796 chương vô sỉ Kỳ gia ( năm )
 • #1797: Đệ 1797 chương vô sỉ Kỳ gia ( sáu )
 • #1798: Đệ 1798 chương bán ra linh dịch ( một )
 • #1799: Đệ 1799 chương bán ra linh dịch ( nhị )
 • #1800: Đệ 1800 chương bán ra linh dịch ( tam )
 • #1801: Đệ 1801 chương bán ra linh dịch ( bốn )
 • #1802: Đệ 1802 chương bán ra linh dịch ( năm )
 • #1803: Đệ 1803 chương bán ra linh dịch ( sáu )
 • #1804: Đệ 1804 chương Vân Lạc Phong khổng lồ dã tâm ( một )
 • #1805: Đệ 1805 chương Vân Lạc Phong khổng lồ dã tâm ( nhị )
 • #1806: Đệ 1806 chương Vân Lạc Phong khổng lồ dã tâm ( tam )
 • #1807: Đệ 1807 chương Vân Lạc Phong khổng lồ dã tâm ( bốn )
 • #1808: Đệ 1808 chương Vân Lạc Phong khổng lồ dã tâm ( năm )
 • #1809: Đệ 1809 chương Vân Lạc Phong khổng lồ dã tâm ( sáu )
 • #1810: Đệ 1810 chương Kỳ gia tìm phiền toái ( một )
 • #1811: Đệ 1811 chương Kỳ gia tìm phiền toái ( nhị )
 • #1812: Đệ 1812 chương Kỳ gia tìm phiền toái ( tam )
 • #1813: Đệ 1813 chương Kỳ gia tìm phiền toái ( bốn )
 • #1814: Đệ 1814 chương Kỳ gia tìm phiền toái ( năm )
 • #1815: Đệ 1815 chương Kỳ gia tìm phiền toái ( sáu )
 • #1816: Đệ 1816 chương Kỳ gia tìm phiền toái ( bảy )
 • #1817: Đệ 1817 chương Kỳ gia tìm phiền toái ( tám )
 • #1818: Đệ 1818 chương công chúa, chạy mau! ( một )
 • #1819: Đệ 1819 chương công chúa, chạy mau ( nhị )
 • #1820: Đệ 1820 chương công chúa, chạy mau ( tam )
 • #1821: Đệ 1821 chương công chúa, chạy mau ( bốn )
 • #1822: Đệ 1822 chương công chúa, chạy mau ( năm )
 • #1823: Đệ 1823 chương công chúa, chạy mau ( sáu )
 • #1824: Đệ 1824 chương công chúa, chạy mau ( bảy )
 • #1825: Đệ 1825 chương công chúa, chạy mau ( tám )
 • #1826: Đệ 1826 chương tới đế thành ( một )
 • #1827: Đệ 1827 chương tới đế thành ( nhị )
 • #1828: Đệ 1828 chương tới đế thành ( tam )
 • #1829: Đệ 1829 chương tới đế thành ( bốn )
 • #1830: Đệ 1830 chương tới đế thành ( năm )
 • #1831: Đệ 1831 chương tới đế thành ( sáu )
 • #1832: Đệ 1832 chương lão thợ rèn ( một )
 • #1833: Đệ 1833 chương lão thợ rèn ( nhị )
 • #1834: Đệ 1834 chương lão thợ rèn ( tam )
 • #1835: Đệ 1835 chương lão thợ rèn ( bốn )
 • #1836: Đệ 1836 chương lão thợ rèn ( năm )
 • #1837: Đệ 1837 chương lão thợ rèn ( sáu )
 • #1838: Đệ 1838 chương Kỳ Linh không phải phế vật ( một )
 • #1839: Đệ 1839 chương Kỳ Linh không phải phế vật ( nhị )
 • #1840: Đệ 1840 chương Kỳ Linh không phải phế vật ( tam )
 • #1841: Đệ 1841 chương Kỳ Linh không phải phế vật ( bốn )
 • #1842: Đệ 1842 chương Kỳ Linh không phải phế vật ( năm )
 • #1843: Đệ 1843 chương Kỳ Linh không phải phế vật ( sáu )
 • #1844: Đệ 1844 chương một cái tiền đồng đều không cho bọn họ ( một )
 • #1845: Đệ 1845 chương một cái tiền đồng đều không cho bọn họ ( nhị )
 • #1846: Đệ 1846 chương một cái tiền đồng đều không cho bọn họ ( tam )
 • #1847: Đệ 1847 chương một cái tiền đồng đều không cho bọn họ ( bốn )
 • #1848: Đệ 1848 chương một cái tiền đồng đều không cho bọn họ ( năm )
 • #1849: Đệ 1849 chương một cái tiền đồng đều không cho bọn họ ( sáu )
 • #1850: Đệ 1850 chương một cái tiền đồng đều không cho bọn họ ( bảy )
 • #1851: Đệ 1851 chương một cái tiền đồng đều không cho bọn họ ( tám )
 • #1852: Đệ 1852 chương một cái tiền đồng đều không cho bọn họ ( chín )
 • #1853: Đệ 1853 chương một cái tiền đồng đều không cho bọn họ ( mười )
 • #1854: Đệ 1854 chương một cái tiền đồng đều không nghĩ cho bọn hắn ( mười một )
 • #1855: Đệ 1855 chương một cái tiền đồng đều không cho bọn họ ( mười hai )
 • #1856: Đệ 1856 chương có này mẫu tất có này tử ( một )
 • #1857: Đệ 1857 chương có này mẫu tất có này tử ( nhị )
 • #1858: Đệ 1858 chương có này mẫu tất có này tử ( tam )
 • #1859: Đệ 1859 chương có này mẫu tất có này tử ( bốn )
 • #1860: Đệ 1860 chương có này mẫu tất có này tử ( năm )
 • #1861: Đệ 1861 chương có này mẫu tất có này tử ( sáu )
 • #1862: Đệ 1862 chương trị liệu ( một )
 • #1863: Đệ 1863 chương trị liệu ( nhị )
 • #1864: Đệ 1864 chương Quỷ Đế cùng cơ cửu thiên ( một )
 • #1865: Đệ 1865 chương Quỷ Đế cùng cơ cửu thiên ( nhị )
 • #1866: Đệ 1866 chương thích cơ cửu thiên nữ nhân ( một )
 • #1867: Đệ 1867 chương thích cơ cửu thiên nữ nhân ( nhị )
 • #1868: Đệ 1868 chương tự cho là đúng ( một )
 • #1869: Đệ 1869 chương tự cho là đúng ( nhị )
 • #1870: Đệ 1870 chương vu hãm ( một )
 • #1871: Đệ 1871 chương vu hãm ( nhị )
 • #1872: Đệ 1872 chương vu hãm ( tam )
 • #1873: Đệ 1873 chương vu hãm ( bốn )
 • #1874: Đệ 1874 chương cho ta quỳ xuống ( một )
 • #1875: Đệ 1875 chương cho ta quỳ xuống ( nhị )
 • #1876: Đệ 1876 chương cho ta quỳ xuống ( tam )
 • #1877: Đệ 1877 chương cho ta quỳ xuống ( bốn )
 • #1878: Đệ 1878 chương cho ta quỳ xuống ( năm )
 • #1879: Đệ 1879 chương cho ta quỳ xuống ( sáu )
 • #1880: Đệ 1880 chương Cầm Phi tận thế ( một )
 • #1881: Đệ 1881 chương Cầm Phi tận thế ( nhị )
 • #1882: Đệ 1882 chương Cầm Phi tận thế ( tam )
 • #1883: Đệ 1883 chương Cầm Phi tận thế ( bốn )
 • #1884: Đệ 1884 chương Cầm Phi tận thế ( năm )
 • #1885: Đệ 1885 chương Cầm Phi tận thế ( sáu )
 • #1886: Đệ 1886 chương Cầm Phi tận thế ( bảy )
 • #1887: Đệ 1887 chương Cầm Phi tận thế ( tám )
 • #1888: Đệ 1888 chương Cầm Phi tận thế ( chín )
 • #1889: Đệ 1889 chương Cầm Phi tận thế ( mười )
 • #1890: Đệ 1890 chương Cầm Phi tận thế ( mười một )
 • #1891: Đệ 1891 chương Cầm Phi tận thế ( mười hai )
 • #1892: Đệ 1892 chương cơ cửu thiên tin tức ( một )
 • #1893: Đệ 1893 chương cơ cửu thiên tin tức ( nhị )
 • #1894: Đệ 1894 chương cơ cửu thiên tin tức ( tam )
 • #1895: Đệ 1895 chương cơ cửu thiên tin tức ( bốn )
 • #1896: Đệ 1896 chương cơ cửu thiên tin tức ( năm )
 • #1897: Đệ 1897 chương cơ cửu thiên tin tức ( sáu )
 • #1898: Đệ 1898 chương giản an ( một )
 • #1899: Đệ 1899 chương giản an ( nhị )
 • #1900: Đệ 1900 chương giản an ( tam )
 • #1901: Đệ 1901 chương giản an ( bốn )
 • #1902: Đệ 1902 chương giản an ( năm )
 • #1903: Đệ 1903 chương giản an ( sáu )
 • #1904: Đệ 1904 chương giản an ( bảy )
 • #1905: Đệ 1905 chương giản an ( tám )
 • #1906: Đệ 1906 chương giản an ( chín )
 • #1907: Đệ 1907 chương giản an ( mười )
 • #1908: Đệ 1908 chương giản an ( mười một )
 • #1909: Đệ 1909 chương giản an ( mười hai )
 • #1910: Đệ 1910 chương tứ quốc tranh bá tái ( một )
 • #1911: Đệ 1911 chương tứ quốc tranh bá tái ( nhị )
 • #1912: Đệ 1912 chương tứ quốc tranh bá tái ( tam )
 • #1913: Đệ 1913 chương tứ quốc tranh bá tái ( bốn )
 • #1914: Đệ 1914 chương tứ quốc tranh bá tái ( năm )
 • #1915: Đệ 1915 chương tứ quốc tranh bá tái ( sáu )
 • #1916: Đệ 1916 chương ngươi như thế nào sẽ tại đây? ( một )
 • #1917: Đệ 1917 chương hắn như thế nào tại đây ( nhị )
 • #1918: Đệ 1918 chương hắn như thế nào tại đây ( tam )
 • #1919: Đệ 1919 chương ta muốn lưu lại ( một )
 • #1920: Đệ 1920 chương ta muốn lưu lại ( nhị )
 • #1921: Đệ 1921 chương ta muốn lưu lại ( tam )
 • #1922: Đệ 1922 chương bênh vực người mình hoàng đế ( một )
 • #1923: Đệ 1923 chương bênh vực người mình hoàng đế ( nhị )
 • #1924: Đệ 1924 chương bênh vực người mình hoàng đế ( tam )
 • #1925: Đệ 1925 chương bênh vực người mình hoàng đế ( bốn )
 • #1926: Đệ 1926 chương bênh vực người mình hoàng đế ( năm )
 • #1927: Đệ 1927 chương bênh vực người mình bênh vực người mình ( sáu )
 • #1928: Đệ 1928 chương Quỷ Đế là sửu bát quái? ( một )
 • #1929: Đệ 1929 chương Quỷ Đế là sửu bát quái? ( nhị )
 • #1930: Đệ 1930 chương đi trước phong vân thành ( một )
 • #1931: Đệ 1931 chương đi trước phong vân thành ( nhị )
 • #1932: Đệ 1932 chương đi trước phong vân thành ( tam )
 • #1933: Đệ 1933 chương tuyệt ngàn?
 • #1934: Đệ 1934 chương toàn quân bị diệt? ( một )
 • #1935: Đệ 1935 chương toàn quân bị diệt? ( nhị )
 • #1936: Đệ 1936 chương luôn có tự xưng là chính nghĩa ngốc so
 • #1937: Đệ 1937 chương đột phá thiên thần ( một )
 • #1938: Đệ 1938 chương đột phá thiên thần ( nhị )
 • #1939: Đệ 1939 chương đột phá thiên thần ( tam )
 • #1940: Đệ 1940 chương đột phá thiên thần ( bốn )
 • #1941: Đệ 1941 chương đột phá thiên thần ( năm )
 • #1942: Đệ 1942 chương đột phá thiên thần ( sáu )
 • #1943: Đệ 1943 chương phong vân thành ( một )
 • #1944: Đệ 1944 chương phong vân thành ( nhị )
 • #1945: Đệ 1945 chương phong vân thành ( tam )
 • #1946: Đệ 1946 chương tranh bá tái bắt đầu ( một )
 • #1947: Đệ 1947 chương tranh bá tái bắt đầu ( nhị )
 • #1948: Đệ 1948 chương tranh bá tái bắt đầu ( tam )
 • #1949: Đệ 1949 chương tranh bá tái bắt đầu ( bốn )
 • #1950: Đệ 1950 chương tranh bá tái bắt đầu ( năm )
 • #1951: Đệ 1951 chương tranh bá tái bắt đầu ( sáu )
 • #1952: Đệ 1952 chương tranh bá tái bắt đầu ( bảy )
 • #1953: Đệ 1953 chương cuộc đời này, chỉ có một thê
 • #1954: Đệ 1954 chương tín nhiệm
 • #1955: Đệ 1955 chương kiều diệp phượng chi tử ( một )
 • #1956: Đệ 1956 chương kiều diệp phượng chi tử ( nhị )
 • #1957: Đệ 1957 chương kiều diệp điên chi tử ( tam )
 • #1958: Đệ 1958 chương kiều diệp phượng chi tử ( bốn )
 • #1959: Đệ 1959 chương Vân Nguyệt thanh ( một )
 • #1960: Đệ 1960 chương Vân Nguyệt thanh ( nhị )
 • #1961: Đệ 1961 chương Vân Nguyệt thanh ( tam )
 • #1962: Đệ 1962 chương Vân Nguyệt thanh ( bốn )
 • #1963: Đệ 1963 chương Vân Nguyệt thanh ( năm )
 • #1964: Đệ 1964 chương Vân Nguyệt thanh ( sáu )
 • #1965: Đệ 1965 chương Kim Dương nhắc nhở ( một )
 • #1966: Đệ 1966 chương Kim Dương nhắc nhở ( nhị )
 • #1967: Đệ 1967 chương Kim Dương nhắc nhở ( tam )
 • #1968: Đệ 1968 chương Kim Dương nhắc nhở ( bốn )
 • #1969: Đệ 1969 chương Kim Dương nhắc nhở ( năm )
 • #1970: Đệ 1970 chương Kim Dương nhắc nhở ( sáu )
 • #1971: Đệ 1971 chương thần tôn chi chiến
 • #1972: Đệ 1972 chương thần tôn chi chiến ( nhị )
 • #1973: Đệ 1973 chương thần tôn chi chiến ( tam )
 • #1974: Đệ 1974 chương thần tôn chi chiến ( bốn )
 • #1975: Đệ 1975 chương thần tôn chi chiến ( năm )
 • #1976: Đệ 1976 chương thần tôn chi chiến ( sáu )
 • #1977: Đệ 1977 chương mẹ con tương nhận ( một )
 • #1978: Đệ 1978 chương mẹ con tương nhận ( nhị )
 • #1979: Đệ 1979 chương mẹ con tương nhận ( tam )
 • #1980: Đệ 1980 chương mẹ con tương nhận ( bốn )
 • #1981: Đệ 1981 chương mẹ con tương nhận ( năm )
 • #1982: Đệ 1982 chương mẹ con tương nhận ( sáu )
 • #1983: Đệ 1983 chương Vân Tiêu ra tay ( một )
 • #1984: Đệ 1984 chương Vân Tiêu ra tay ( nhị )
 • #1985: Đệ 1985 chương Vân Tiêu ra tay ( tam )
 • #1986: Đệ 1986 chương Vân Tiêu ra tay ( bốn )
 • #1987: Đệ 1987 chương Vân Tiêu ra tay ( năm )
 • #1988: Đệ 1988 chương Vân Tiêu ra tay ( sáu )
 • #1989: Đệ 1989 chương Kim Dương giận ( một )
 • #1990: Đệ 1990 chương Kim Dương giận ( nhị )
 • #1991: Đệ 1991 chương Kim Dương giận ( tam )
 • #1992: Đệ 1992 chương Kim Dương giận ( bốn )
 • #1993: Đệ 1993 chương Kim Dương giận ( năm )
 • #1994: Đệ 1994 chương Kim Dương giận ( sáu )
 • #1995: Đệ 1995 chương Vân Lạc Phong bị tính kế ( một )
 • #1996: Đệ 1996 chương Vân Lạc Phong bị tính kế ( nhị )
 • #1997: Đệ 1997 chương Vân Lạc Phong bị tính kế ( tam )
 • #1998: Đệ 1998 chương Vân Lạc Phong bị tính kế ( bốn )
 • #1999: Đệ 1999 chương Vân Lạc Phong bị tính kế ( năm )
 • #2000: Đệ 2000 chương Vân Lạc Phong bị tính kế ( sáu )
 • #2001: Đệ 2001 chương giết ( một )
 • #2002: Đệ 2002 chương giết ( nhị )
 • #2003: Đệ 2003 chương giết ( tam )
 • #2004: Đệ 2004 chương giết ( bốn )
 • #2005: Đệ 2005 chương giết ( năm )
 • #2006: Đệ 2006 chương giết ( sáu )
 • #2007: Đệ 2007 chương chiến tranh đêm trước ( một )
 • #2008: Đệ 2008 chương chiến tranh đêm trước ( nhị )
 • #2009: Đệ 2009 chương chiến tranh đêm trước ( tam )
 • #2010: Đệ 2010 chương chiến tranh đêm trước ( bốn )
 • #2011: Đệ 2011 chương chiến tranh đêm trước ( năm )
 • #2012: Đệ 2012 chương chiến tranh đêm trước ( sáu )
 • #2013: Đệ 2013 chương âm mưu bại lộ ( một )
 • #2014: Đệ 2014 chương âm mưu bại lộ ( nhị )
 • #2015: Đệ 2015 chương Lãng Tân nguyệt chi tử ( một )
 • #2016: Đệ 2016 chương Lãng Tân nguyệt chi tử ( nhị )
 • #2017: Đệ 2017 chương Lãng Tân nguyệt chi tử ( tam )
 • #2018: Đệ 2018 chương Lãng Tân nguyệt chi tử ( bốn )
 • #2019: Đệ 2019 chương Lãng Tân nguyệt chi tử ( năm )
 • #2020: Đệ 2020 chương Lãng Tân nguyệt chi tử ( sáu )
 • #2021: Đệ 2021 chương Lãng Tân nguyệt chi tử ( bảy )
 • #2022: Đệ 2022 chương Lãng Tân nguyệt chi tử ( tám )
 • #2023: Đệ 2023 chương Lãng Tân nguyệt chi tử ( chín )
 • #2024: Đệ 2024 chương Lãng Tân nguyệt chi tử ( mười )
 • #2025: Đệ 2025 chương nguy cơ ( một )
 • #2026: Đệ 2026 chương nguy cơ ( nhị )
 • #2027: Đệ 2027 chương nguy cơ ( tam )
 • #2028: Đệ 2028 chương nguy cơ ( bốn )
 • #2029: Đệ 2029 chương nguy cơ ( năm )
 • #2030: Đệ 2030 chương nguy cơ ( sáu )
 • #2031: Đệ 2031 chương thà chết không lùi ( một )
 • #2032: Đệ 2032 chương thà chết không lùi ( nhị )
 • #2033: Đệ 2033 chương thà chết không lùi ( tam )
 • #2034: Đệ 2034 chương thà chết không lùi ( bốn )
 • #2035: Đệ 2035 chương thà chết không lùi ( năm )
 • #2036: Đệ 2036 chương thà chết không lùi ( sáu )
 • #2037: Đệ 2037 chương phẫn nộ ( một )
 • #2038: Đệ 2038 chương phẫn nộ ( nhị )
 • #2039: Đệ 2039 chương phẫn nộ ( tam )
 • #2040: Đệ 2040 chương phẫn nộ ( bốn )
 • #2041: Đệ 2041 chương phẫn nộ ( năm )
 • #2042: Đệ 2042 chương phẫn nộ ( sáu )
 • #2043: Đệ 2043 chương sống lại Hồng Loan biện pháp ( một )
 • #2044: Đệ 2044 chương sống lại Hồng Loan biện pháp ( nhị )
 • #2045: Đệ 2045 chương sống lại Hồng Loan biện pháp ( tam )
 • #2046: Đệ 2046 chương sống lại Hồng Loan biện pháp ( bốn )
 • #2047: Đệ 2047 chương đệ 2003 Bạch Linh đột phá ( một )
 • #2048: Đệ 2048 chương đệ 2004 Bạch Linh đột phá ( nhị )
 • #2049: Đệ 2049 chương đệ 2005 Bạch Linh đột phá ( tam )
 • #2050: Đệ 2050 chương đệ 2006 Bạch Linh đột phá ( bốn )
 • #2051: Đệ 2051 chương đệ 2007 Bạch Linh đột phá ( năm )
 • #2052: Đệ 2052 chương đệ 2008 Bạch Linh đột phá ( sáu )
 • #2053: Đệ 2053 chương các thế lực khiếp sợ ( một )
 • #2054: Đệ 2054 chương các thế lực khiếp sợ ( nhị )
 • #2055: Đệ 2055 chương các thế lực khiếp sợ ( tam )
 • #2056: Đệ 2056 chương các thế lực khiếp sợ ( bốn )
 • #2057: Đệ 2057 chương các thế lực khiếp sợ ( năm )
 • #2058: Đệ 2058 chương các thế lực khiếp sợ ( sáu )
 • #2059: Đệ 2059 chương Vân Nhược Thủy cùng không nói gì ( một )
 • #2060: Đệ 2060 chương Vân Nhược Thủy cùng không nói gì ( nhị )
 • #2061: Đệ 2061 chương Vân Nhược Thủy cùng không nói gì ( tam )
 • #2062: Đệ 2062 chương Vân Nhược Thủy cùng không nói gì ( bốn )
 • #2063: Đệ 2063 chương Vân Nhược Thủy cùng không nói gì ( năm )
 • #2064: Đệ 2064 chương Vân Nhược Thủy cùng không nói gì ( sáu )
 • #2065: Đệ 2065 chương linh thần đại lục
 • #2066: Đệ 2066 chương linh thần đại lục ( nhị )
 • #2067: Đệ 2067 chương linh thần đại lục ( tam )
 • #2068: Đệ 2068 chương linh thần đại lục ( bốn )
 • #2069: Đệ 2069 chương linh thần đại lục ( năm )
 • #2070: Đệ 2070 chương linh thần đại lục ( sáu )
 • #2071: Đệ 2071 chương Tổ Long, long la ( một )
 • #2072: Đệ 2072 chương Tổ Long, long la ( nhị )
 • #2073: Đệ 2073 chương Tổ Long, long la ( tam )
 • #2074: Đệ 2074 chương vu oan hãm hại ( một )
 • #2075: Đệ 2075 chương vu oan hãm hại ( nhị )
 • #2076: Đệ 2076 chương vu oan hãm hại ( tam )
 • #2077: Đệ 2077 chương vu oan hãm hại ( bốn )
 • #2078: Đệ 2078 chương vu oan hãm hại ( năm )
 • #2079: Đệ 2079 chương ta tưởng thế ngươi mang thai ( một )
 • #2080: Đệ 2080 chương ta tưởng thế ngươi mang thai ( nhị )
 • #2081: Đệ 2081 chương Tần Nguyên chi tử ( một )
 • #2082: Đệ 2082 chương Tần Nguyên chi tử ( nhị )
 • #2083: Đệ 2083 chương Tần Nguyên chi tử ( tam )
 • #2084: Đệ 2084 chương Tần Nguyên chi tử ( bốn )
 • #2085: Đệ 2085 chương Tổ Long nhất tộc ( một )
 • #2086: Đệ 2086 chương Tổ Long nhất tộc ( nhị )
 • #2087: Đệ 2087 chương Vân Lạc Phong đuổi tới ( một )
 • #2088: Đệ 2088 chương Vân Lạc Phong đuổi tới ( nhị )
 • #2089: Đệ 2089 chương Vân Lạc Phong đuổi tới ( tam )
 • #2090: Đệ 2090 chương Vân Lạc Phong đuổi tới ( bốn )
 • #2091: Đệ 2091 chương Vân Lạc Phong đuổi tới ( năm )
 • #2092: Đệ 2092 chương Vân Lạc Phong đuổi tới ( sáu )
 • #2093: Đệ 2093 chương chiến! ( một )
 • #2094: Đệ 2094 chương chiến ( nhị )
 • #2095: Đệ 2095 chương chiến! ( tam )
 • #2096: Đệ 2096 chương chiến! ( bốn )
 • #2097: Đệ 2097 chương tuyệt ngàn ( một )
 • #2098: Đệ 2098 chương tuyệt ngàn ( nhị )
 • #2099: Đệ 2099 chương đệ 2056 sinh không hối hận, chết không hối hận ( một )
 • #2100: Đệ 2100 chương đệ 2057 sinh không hối hận, chết không hối hận ( nhị )
 • #2101: Đệ 2101 chương đệ 2058 sinh không hối hận, chết không hối hận ( nhị )
 • #2102: Đệ 2102 chương đệ 2059 sinh không hối hận, chết không hối hận ( bốn )
 • #2103: Đệ 2103 chương đệ 2061 sinh không hối hận, chết không hối hận ( năm )
 • #2104: Đệ 2104 chương đệ 2062 tộc trưởng ( một )
 • #2105: Đệ 2105 chương đệ 2063 tộc trưởng ( nhị )
 • #2106: Đệ 2106 chương đệ 2064 tộc trưởng ( tam )
 • #2107: Đệ 2107 chương đệ 2065 tộc trưởng ( bốn )
 • #2108: Đệ 2108 chương đệ 2066 tộc trưởng ( năm )
 • #2109: Đệ 2109 chương đệ 2067 lại hồi vô tận chi thành ( một )
 • #2110: Đệ 2110 chương đệ 2068 lại hồi vô tận chi thành ( nhị )
 • #2111: Đệ 2111 chương đệ 2069 lại hồi vô tận chi thành ( tam )
 • #2112: Đệ 2112 chương đệ 2070 chín cánh thiên long ( một )
 • #2113: Đệ 2113 chương chín cánh thiên long ( nhị )
 • #2114: Đệ 2114 chương nhặt được một cái tiểu loli ( một )
 • #2115: Đệ 2115 chương nhặt được một cái tiểu loli ( nhị )
 • #2116: Đệ 2116 chương nhặt được một cái tiểu loli ( tam )
 • #2117: Đệ 2117 chương nhặt được một cái tiểu loli ( bốn )
 • #2118: Đệ 2118 chương nhặt được một cái tiểu loli ( năm )
 • #2119: Đệ 2119 chương đại lục chi chiến ( một )
 • #2120: Đệ 2120 chương đại lục chi chiến ( nhị )
 • #2121: Đệ 2121 chương đại lục chi chiến ( tam )
 • #2122: Đệ 2122 chương đại lục chi chiến ( bốn )
 • #2123: Đệ 2123 chương đại lục chi chiến ( năm )
 • #2124: Đệ 2124 chương trở về đại lục ( một )
 • #2125: Đệ 2125 chương trở về đại lục ( nhị )
 • #2126: Đệ 2126 chương Hồng Loan? ( một )
 • #2127: Đệ 2127 chương Hồng Loan? ( tam )
 • #2128: Đệ 2128 chương Hồng Loan? ( bốn )
 • #2129: Đệ 2129 chương Hồng Loan? ( năm )
 • #2130: Đệ 2130 chương Vân Lạc Phong trở về ( một )
 • #2131: Đệ 2131 chương Vân Lạc Phong trở về ( nhị )
 • #2132: Đệ 2132 chương Vân Lạc Phong trở về ( tam )
 • #2133: Đệ 2133 chương Vân Lạc Phong trở về ( bốn )
 • #2134: Đệ 2134 chương Vân Lạc Phong trở về ( năm )
 • #2135: Đệ 2135 chương Vân Lạc Phong trở về ( sáu )
 • #2136: Đệ 2136 chương Vân Lạc Phong trở về ( bảy )
 • #2137: Đệ 2137 chương Vân Lạc Phong trở về ( tám )
 • #2138: Đệ 2138 chương đột phá Thần Quân ( một )
 • #2139: Đệ 2139 chương đột phá Thần Quân ( nhị )
 • #2140: Đệ 2140 chương đột phá Thần Quân ( tam )
 • #2141: Đệ 2141 chương đuổi tới ( một )
 • #2142: Đệ 2142 chương đuổi tới ( nhị )
 • #2143: Đệ 2143 chương đuổi tới ( tam )
 • #2144: Đệ 2144 chương dư thiên chi tử! ( nhị )
 • #2145: Đệ 2145 chương nguy cơ ( một )
 • #2146: Đệ 2146 chương nguy cơ ( nhị )
 • #2147: Đệ 2147 chương nguy cơ ( tam )
 • #2148: Đệ 2148 chương nguy cơ ( bốn )
 • #2149: Đệ 2149 chương vân sơ thiên tác dụng
 • #2150: Đệ 2150 chương vân sơ thiên quá khứ
 • #2151: Đệ 2151 chương mẫu thân, ta yêu ngươi ( một )
 • #2152: Đệ 2152 chương mẫu thân, ta yêu ngươi ( nhị )
 • #2153: Đệ 2153 chương mẫu thân, ta yêu ngươi ( tam )
 • #2154: Đệ 2154 chương mẫu thân, ta yêu ngươi ( bốn )
 • #2155: Đệ 2155 chương mẫu thân, ta yêu ngươi ( năm )
 • #2156: Đệ 2156 chương kết cục tốt nhất ( một )
 • #2157: Đệ 2157 chương kết cục tốt nhất ( nhị )
 • #2158: Đệ 2158 chương kết cục tốt nhất ( tam )
 • #2159: Đệ Kết cục tốt nhất
 • #2160: Đệ 2160 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( một )
 • #2161: Đệ 2161 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( nhị )
 • #2162: Đệ 2162 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( tam )
 • #2163: Đệ 2163 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( bốn )
 • #2164: Đệ 2164 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( năm )
 • #2165: Đệ 2165 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( sáu )
 • #2166: Đệ 2166 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( bảy )
 • #2167: Đệ 2167 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( tám )
 • #2168: Đệ 2168 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( chín )
 • #2169: Đệ 2169 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( mười )
 • #2170: Đệ 2170 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( mười )
 • #2171: Đệ 2171 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( mười một )
 • #2172: Đệ 2172 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( mười hai )
 • #2173: Đệ 2173 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( mười ba )
 • #2174: Đệ 2174 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( mười bốn )
 • #2175: Đệ 2175 chương phiên ngoại chi Hoa Hạ thiên ( mười lăm )
 • #2176: Đệ 2176 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( mười sáu )
 • #2177: Đệ 2177 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( mười bảy )
 • #2178: Đệ 2178 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( mười tám )
 • #2179: Đệ 2179 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( mười chín )
 • #2180: Đệ 2180 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( hai mươi )
 • #2181: Đệ 2181 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( 21 )
 • #2182: Đệ 2182 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( hai mươi hai )
 • #2183: Đệ 2183 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( hai mươi ba )
 • #2184: Đệ 2184 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( hai mươi bốn )
 • #2185: Đệ 2185 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( hai mươi lăm )
 • #2186: Đệ 2186 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( hai mươi sáu )
 • #2187: Đệ 2187 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( hai mươi bảy )
 • #2188: Đệ 2188 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( hai mươi tám )
 • #2189: Đệ 2189 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( hai mươi chín )
 • #2190: Đệ 2190 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( ba mươi )
 • #2191: Đệ 2191 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( ba mươi mốt )
 • #2192: Đệ 2192 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( ba mươi hai )
 • #2193: Đệ 2193 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( ba mươi ba )
 • #2194: Đệ 2194 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( 34 )
 • #2195: Đệ 2195 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( ba mươi lăm )
 • #2196: Đệ 2196 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( ba mươi sáu )
 • #2197: Đệ 2197 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( ba mươi bảy )
 • #2198: Đệ 2198 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( ba mươi tám )
 • #2199: Đệ 2199 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( ba mươi chín )
 • #2200: Đệ 2200 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( bốn mươi )
 • #2201: Đệ 2201 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( bốn mươi mốt )
 • #2202: Đệ 2202 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( bốn mươi hai )
 • #2203: Đệ 2203 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( bốn mươi ba )
 • #2204: Đệ 2204 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( bốn mươi bốn )
 • #2205: Đệ 2205 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( bốn mươi lăm )
 • #2206: Đệ 2206 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( 46 )
 • #2207: Đệ 2207 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( bốn mươi bảy )
 • #2208: Đệ 2208 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( 48 ) )
 • #2209: Đệ 2209 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( bốn mươi chín )
 • #2210: Đệ 2210 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( năm mươi )
 • #2211: Đệ 2211 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( năm mươi mốt )
 • #2212: Đệ 2212 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( 52 )
 • #2213: Đệ 2213 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( năm mươi ba )
 • #2214: Đệ 2214 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( 54 )
 • #2215: Đệ 2215 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( 55 )
 • #2216: Đệ 2216 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( 56 )
 • #2217: Đệ 2217 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( 57 )
 • #2218: Đệ 2218 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( 58 )
 • #2219: Đệ 2219 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( 59 )
 • #2220: Đệ 2220 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( 60 )
 • #2221: Đệ 2221 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( 60 )
 • #2222: Đệ 2222 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( 61 )
 • #2223: Đệ 2223 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( 62 )
 • #2224: Đệ 2224 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( 63 )
 • #2225: Đệ 2225 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( 64 )
 • #2226: Đệ 2226 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( 65 )
 • #2227: Đệ 2227 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( sáu mươi sáu )
 • #2228: Đệ 2228 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( sáu mươi bảy )
 • #2229: Đệ 2229 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( 68 )
 • #2230: Đệ 2230 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( 69 )
 • #2231: Đệ 2231 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( bảy mươi )
 • #2232: Đệ 2232 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( bảy mươi một )
 • #2233: Đệ 2233 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( 72 )
 • #2234: Đệ 2234 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( 73 )
 • #2235: Đệ 2235 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( 73 )
 • #2236: Đệ 2236 chương Hoa Hạ phiên ngoại thiên ( 74 )
 • #2237: Đệ 2237 chương lang kỵ trúc mã tới ( một )
 • #2238: Đệ 2238 chương lang kỵ trúc mã tới ( nhị )
 • #2239: Đệ 2239 chương lang kỵ trúc mã tới ( tam )
 • #2240: Đệ 2240 chương lang kỵ trúc mã tới ( bốn )
 • #2241: Đệ 2241 chương lang kỵ trúc mã tới tới ( năm )
 • #2242: Đệ 2242 chương lang kỵ trúc mã tới ( sáu )
 • #2243: Đệ 2243 chương lang kỵ trúc mã tới ( bảy )
 • #2244: Đệ 2244 chương lang kỵ trúc mã tới ( tám )
 • #2245: Đệ 2245 chương lang kỵ trúc mã tới ( chín )
 • #2246: Đệ 2246 chương lang kỵ trúc mã tới ( mười )
 • #2247: Đệ 2247 chương lang kỵ trúc mã tới ( mười một )
 • #2248: Đệ 2248 chương lang kỵ trúc mã tới ( mười hai )
 • #2249: Đệ 2249 chương lang kỵ trúc mã tới ( mười ba )
 • #2250: Đệ 2250 chương lang kỵ trúc mã tới tới ( mười bốn )
 • #2251: Đệ 2251 chương lang kỵ trúc mã tới ( mười lăm )
 • #2252: Đệ 2252 chương lang kỵ trúc mã tới ( mười sáu )
 • #2253: Đệ 2253 chương lang kỵ trúc mã tới ( mười bảy )
 • #2254: Đệ 2254 chương lang kỵ trúc mã tới ( mười tám )
 • #2255: Đệ 2255 chương lang kỵ trúc mã tới ( mười chín )
 • #2256: Đệ 2256 chương lang kỵ trúc mã tới ( hai mươi )
 • #2257: Đệ 2257 chương lang kỵ trúc mã tới ( 21 )
 • #2258: Đệ 2258 chương lang kỵ trúc mã tới ( hai mươi hai )
 • #2259: Đệ 2259 chương lang kỵ trúc mã tới ( hai mươi ba )
 • #2260: Đệ 2260 chương lang kỵ trúc mã tới ( hai mươi bốn )
 • #2261: Đệ 2261 chương lang kỵ trúc mã tới ( hai mươi lăm )
 • #2262: Đệ Lang kỵ trúc mã tới ( hai mươi sáu )
Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 4]

Related posts

Tạo Tác Thời Quang

THUYS♥️

Cửu Tôn Thần Ấn

TiKay

Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt

THUYS♥️

Gia Hạn Hợp Đồng

TiKay

90 Học Bá Tiểu Quân Y

THUYS♥️

Buông Ra Em Phù Thủy Kia

TiKay

Leave a Reply