Ngôn Tình Sắc

Mua Được Tiểu Đào Thê

Anh là kẻ tài mạo song toàn, âm lãnh như băng sơn, trong giới hắc đạo lại là vị lão đại khét tiếng khiến bất kỳ ai cũng phải kính nể. Xung quanh anh có vô số bóng hồng vây quanh bởi anh vừa có tiền lại đứng đầu một thế lực lớn. Không những thế trong chuyện chăn gối anh cũng là cao thủ đứng đầu.

Còn cô là một người con gái mười chín tuổi hết sức bình thường, trong sáng và vô cùng thuần khiết.

Anh hơn cô 14 tuổi, anh cũng đã từng gặp cô một lần khi cô theo cha đi bàn chuyện riêng. Thời điểm đó cô mới 10 tuổi, ấn tượng về anh đối với cô thực mơ hồ.

Còn với anh, cô lúc đó là một bé gái đáng yêu, đã bám đuôi anh từ khi mới gặp và miệng luôn gọi “chú ơi”

Rất nhiều năm sau họ gặp lại nhau nhưng hoàn cảnh lúc này đã khác…

Nguồn: wattpad.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Y Phỷ Cô Cô
 •  Chương:
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0001.mp32018-10-11 17:46
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0002.mp32018-10-11 17:46
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0003.mp32018-10-11 17:46
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0004.mp32018-10-11 17:47
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0005.mp32018-10-11 17:47
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0006.mp32018-10-11 17:47
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0007.mp32018-10-11 17:47
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0008.mp32018-10-11 17:47
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0009.mp32018-10-11 17:47
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0010.mp32018-10-11 17:47
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0011.mp32018-10-11 17:47
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0012.mp32018-10-11 17:48
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0013.mp32018-10-11 17:48
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0014.mp32018-10-11 17:48
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0015.mp32018-10-11 17:48
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0016.mp32018-10-11 17:48
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0017.mp32018-10-11 17:48
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0018.mp32018-10-11 17:48
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0019.mp32018-10-11 17:49
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0020.mp32018-10-11 17:49
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0021.mp32018-10-11 17:49
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0022.mp32018-10-11 17:49
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0023.mp32018-10-11 17:49
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0024.mp32018-10-11 17:49
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0025.mp32018-10-11 17:49
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0026.mp32018-10-11 17:49
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0027.mp32018-10-11 17:49
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0028.mp32018-10-11 17:50
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0029.mp32018-10-11 17:50
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0030.mp32018-10-11 17:50
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0031.mp32018-10-11 17:50
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0032.mp32018-10-11 17:50
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0033.mp32018-10-11 17:50
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0034.mp32018-10-11 17:50
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0035.mp32018-10-11 17:50
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0036.mp32018-10-11 17:51
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0037.mp32018-10-11 17:51
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0038.mp32018-10-11 17:51
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0039.mp32018-10-11 17:51
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0040.mp32018-10-11 17:51
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0041.mp32018-10-11 17:51
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0042.mp32018-10-11 17:51
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0043.mp32018-10-11 17:52
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0044.mp32018-10-11 17:52
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0045.mp32018-10-11 17:52
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0046.mp32018-10-11 17:52
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0047.mp32018-10-11 17:52
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0048.mp32018-10-11 17:52
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0049.mp32018-10-11 17:52
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0050.mp32018-10-11 17:53
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0051.mp32018-10-11 17:53
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0052.mp32018-10-11 17:53
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0053.mp32018-10-11 17:53
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0054.mp32018-10-11 17:53
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0055.mp32018-10-11 17:53
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0056.mp32018-10-11 17:53
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0057.mp32018-10-11 17:54
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0058.mp32018-10-11 17:54
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0059.mp32018-10-11 17:54
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0060.mp32018-10-11 17:54
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0061.mp32018-10-11 17:54
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0062.mp32018-10-11 17:54
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0063.mp32018-10-11 17:54
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0064.mp32018-10-11 17:55
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0065.mp32018-10-11 17:55
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0066.mp32018-10-11 17:55
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0067.mp32018-10-11 17:55
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0068.mp32018-10-11 17:55
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0069.mp32018-10-11 17:55
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0070.mp32018-10-11 17:55
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0071.mp32018-10-11 17:55
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0072.mp32018-10-11 17:56
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0073.mp32018-10-11 17:56
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0074.mp32018-10-11 17:56
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0075.mp32018-10-11 17:56
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0076.mp32018-10-11 17:56
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0077.mp32018-10-11 17:56
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0078.mp32018-10-11 17:56
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0079.mp32018-10-11 17:57
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0080.mp32018-10-11 17:57
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0081.mp32018-10-11 17:57
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0082.mp32018-10-11 17:57
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0083.mp32018-10-11 17:57
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0084.mp32018-10-11 17:57
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0085.mp32018-10-11 17:58
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0086.mp32018-10-11 17:58
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0087.mp32018-10-11 17:59
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0088.mp32018-10-11 17:59
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0089.mp32018-10-11 17:59
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0090.mp32018-10-11 17:59
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0091.mp32018-10-11 18:00
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0092.mp32018-10-11 18:00
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0093.mp32018-10-11 18:00
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0094.mp32018-10-11 18:00
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0095.mp32018-10-11 18:00
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0096.mp32018-10-11 18:01
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0097.mp32018-10-11 18:01
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0098.mp32018-10-11 18:01
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0099.mp32018-10-11 18:01
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0100.mp32018-10-11 18:01
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0101.mp32018-10-11 18:02
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0102.mp32018-10-11 18:02
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0103.mp32018-10-11 18:02
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0104.mp32018-10-11 18:03
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0105.mp32018-10-11 18:03
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0106.mp32018-10-11 18:03
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0107.mp32018-10-11 18:03
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0108.mp32018-10-11 18:04
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0109.mp32018-10-11 18:04
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0110.mp32018-10-11 18:04
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0111.mp32018-10-11 18:04
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0112.mp32018-10-11 18:04
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0113.mp32018-10-11 18:04
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0114.mp32018-10-11 18:04
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0115.mp32018-10-11 18:04
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0116.mp32018-10-11 18:04
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0117.mp32018-10-11 18:04
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0118.mp32018-10-11 18:05
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0119.mp32018-10-11 18:05
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0120.mp32018-10-11 18:05
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0121.mp32018-10-11 18:05
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0122.mp32018-10-11 18:05
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0123.mp32018-10-11 18:05
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0124.mp32018-10-11 18:05
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0125.mp32018-10-11 18:06
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0126.mp32018-10-11 18:06
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0127.mp32018-10-11 18:06
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0128.mp32018-10-11 18:07
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0129.mp32018-10-11 18:07
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0130.mp32018-10-11 18:50

Related posts

Xuyên Thư Sau Ta Có Bốn Ca Ca

THUYS♥️

Phong Hoa Tiểu Nông Nữ

THUYS♥️

Cuộc Sống Nhàn Nhã Sau Khi Xuyên Không

THUYS♥️

Huyền Học Đại Lão Mãn Cấp Trở Về [ Xuyên Thư ]

TiKay

Quân Môn Bản Sắc: Man Thiếu Quá Khó Sủng

THUYS♥️

Điền Viên Hỉ Gả Chi Nương Tử Quá Khó Truy

TiKay

Leave a Reply