Cổ Đại Ngôn Tình Xuyên Không

Hưu Thư Khó Cầu

Edit: Thanh Thanh
Beta: Bella
Thể loại: xuyên không, cung đình, âm kém dương sai

Liêm Chi – nhân viên quèn trong một công ty ở trên bàn rượu uống tới say mèm, xuyên qua; vừa mở mắt ra đã bị nhét vào kiệu hoa, lập gia đình; nhìn thấy vị tướng công được đồn đại là “Thiên hạ đệ nhất mỹ nam”, nàng sợ ngây người.

Tướng công của nàng là một kẻ nhược trí!!! @#@¥&… *%(#&

Đến nước này, Liêm Chi bắt đầu cuộc sống mới “cùng mẹ chồng đấu trí đấu dũng”, làm con dâu tốt, khó cầu hưu thư. Mẹ chồng phúc hắc không phải quả hồng mềm dễ nắn bóp, bên này tướng công ngu ngốc của nhà mình cũng hết sức quỷ dị, lại thêm một đám đại đại tiểu tiểu nha hoàn, sai vặt, bà tử bụng dạ hẹp hòi chuyện xưa cứ thế mà bắt đầu.

Tổng thể mà nói, đây là một câu chuyện bi thảm của một tiểu bạch tự cho là thông minh rơi vào Mục vương phủ chốn chốn phúc hắc làm vợ.

Nhân vật chính: Liêm Chi ; Phối hợp diễn: An Lăng Nhiên, Mặc Ngọc, Túc Phượng, Kỳ Nhi

Đi kèm: rượu trắng, hưu thư.

Nguồn: truyendropblog.wordpress.com


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Mèo Lười Ngủ Ngày
 •  Chương: /136
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0001.mp32018-10-06 22:04
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0002.mp32018-10-06 22:05
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0003.mp32018-10-06 22:05
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0004.mp32018-10-06 22:05
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0005.mp32018-10-06 22:05
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0006.mp32018-10-06 22:05
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0007.mp32018-10-06 22:05
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0008.mp32018-10-06 22:06
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0009.mp32018-10-06 22:06
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0010.mp32018-10-06 22:06
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0011.mp32018-10-06 22:06
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0012.mp32018-10-06 22:06
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0013.mp32018-10-06 22:06
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0014.mp32018-10-06 22:06
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0015.mp32018-10-06 22:06
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0016.mp32018-10-06 22:07
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0017.mp32018-10-06 22:07
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0018.mp32018-10-06 22:07
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0019.mp32018-10-06 22:07
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0020.mp32018-10-06 22:07
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0021.mp32018-10-06 22:08
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0022.mp32018-10-06 22:08
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0023.mp32018-10-06 22:08
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0024.mp32018-10-06 22:08
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0025.mp32018-10-06 22:09
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0026.mp32018-10-06 22:09
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0027.mp32018-10-06 22:09
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0028.mp32018-10-06 22:09
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0029.mp32018-10-06 22:10
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0030.mp32018-10-06 22:10
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0031.mp32018-10-06 22:10
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0032.mp32018-10-06 22:10
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0033.mp32018-10-06 22:10
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0034.mp32018-10-06 22:11
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0035.mp32018-10-06 22:11
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0036.mp32018-10-06 22:11
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0037.mp32018-10-06 22:13
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0038.mp32018-10-06 22:13
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0039.mp32018-10-06 22:14
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0040.mp32018-10-06 22:14
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0041.mp32018-10-06 22:14
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0042.mp32018-10-06 22:14
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0043.mp32018-10-06 22:15
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0044.mp32018-10-06 22:15
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0045.mp32018-10-06 22:15
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0046.mp32018-10-06 22:15
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0047.mp32018-10-06 22:15
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0048.mp32018-10-06 22:15
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0049.mp32018-10-06 22:16
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0050.mp32018-10-06 22:16
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0051.mp32018-10-06 22:16
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0052.mp32018-10-06 22:16
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0053.mp32018-10-06 22:17
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0054.mp32018-10-06 22:17
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0055.mp32018-10-06 22:17
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0056.mp32018-10-06 22:17
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0057.mp32018-10-06 22:17
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0058.mp32018-10-06 22:18
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0059.mp32018-10-06 22:18
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0060.mp32018-10-06 22:18
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0061.mp32018-10-06 22:18
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0062.mp32018-10-06 22:18
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0063.mp32018-10-06 22:19
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0064.mp32018-10-06 22:19
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0065.mp32018-10-06 22:20
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0066.mp32018-10-06 22:20
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0067.mp32018-10-06 22:20
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0068.mp32018-10-06 22:20
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0069.mp32018-10-06 22:20
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0070.mp32018-10-06 22:20
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0071.mp32018-10-06 22:20
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0072.mp32018-10-06 22:21
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0073.mp32018-10-06 22:21
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0074.mp32018-10-06 22:21
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0075.mp32018-10-06 22:21
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0076.mp32018-10-06 22:21
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0077.mp32018-10-06 22:21
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0078.mp32018-10-06 22:21
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0079.mp32018-10-06 22:21
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0080.mp32018-10-06 22:22
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0081.mp32018-10-06 22:22
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0082.mp32018-10-06 22:22
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0083.mp32018-10-06 22:22
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0084.mp32018-10-06 22:22
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0085.mp32018-10-06 22:22
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0086.mp32018-10-06 22:22
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0087.mp32018-10-06 22:23
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0088.mp32018-10-06 22:23
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0089.mp32018-10-06 22:23
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0090.mp32018-10-06 22:26
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0091.mp32018-10-06 22:26
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0092.mp32018-10-06 22:26
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0093.mp32018-10-06 22:26
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0094.mp32018-10-06 22:26
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0095.mp32018-10-06 22:26
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0096.mp32018-10-06 22:26
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0097.mp32018-10-06 22:27
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0098.mp32018-10-06 22:27
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0099.mp32018-10-06 22:27
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0100.mp32018-10-06 22:27
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0101.mp32018-10-06 22:27
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0102.mp32018-10-06 22:27
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0103.mp32018-10-06 22:28
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0104.mp32018-10-06 22:28
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0105.mp32018-10-06 22:28
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0106.mp32018-10-06 22:28
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0107.mp32018-10-06 22:28
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0108.mp32018-10-06 22:28
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0109.mp32018-10-06 22:29
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0110.mp32018-10-06 22:29
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0111.mp32018-10-06 22:29
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0112.mp32018-10-06 22:29
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0113.mp32018-10-06 22:29
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0114.mp32018-10-06 22:29
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0115.mp32018-10-06 22:29
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0116.mp32018-10-06 22:29
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0117.mp32018-10-06 22:30
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0118.mp32018-10-06 22:30
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0119.mp32018-10-06 22:30
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0120.mp32018-10-06 22:30
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0121.mp32018-10-06 22:30
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0122.mp32018-10-06 22:32
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0123.mp32018-10-06 22:32
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0124.mp32018-10-06 22:33
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0125.mp32018-10-06 22:33
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0126.mp32018-10-06 22:33
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0127.mp32018-10-06 22:33
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0128.mp32018-10-06 22:33
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0129.mp32018-10-06 22:34
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0130.mp32018-10-06 22:34
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0131.mp32018-10-06 22:34
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0132.mp32018-10-06 22:34
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0133.mp32018-10-06 22:34
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0134.mp32018-10-06 22:35
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0135.mp32018-10-06 22:35
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0136.mp32018-10-06 22:35
[Total: 1   Average: 3/5]

Related posts

Trọng Sinh Nữ Thần Trở Về: Mộ Thiếu, Thỉnh Rụt Rè

THUYS♥️

Tu Tiên Sau Ta Xuyên Trở Lại Rồi

THUYS♥️

Chủ Bá Mỗi Ngày Tú Ân Ái [ Tinh Tế]

THUYS♥️

Leave a Reply