Cổ Đại Ngôn Tình Xuyên Không

Hưu Thư Khó Cầu

Edit: Thanh Thanh
Beta: Bella
Thể loại: xuyên không, cung đình, âm kém dương sai

Liêm Chi – nhân viên quèn trong một công ty ở trên bàn rượu uống tới say mèm, xuyên qua; vừa mở mắt ra đã bị nhét vào kiệu hoa, lập gia đình; nhìn thấy vị tướng công được đồn đại là “Thiên hạ đệ nhất mỹ nam”, nàng sợ ngây người.

Tướng công của nàng là một kẻ nhược trí!!! @#@¥&… *%(#&

Đến nước này, Liêm Chi bắt đầu cuộc sống mới “cùng mẹ chồng đấu trí đấu dũng”, làm con dâu tốt, khó cầu hưu thư. Mẹ chồng phúc hắc không phải quả hồng mềm dễ nắn bóp, bên này tướng công ngu ngốc của nhà mình cũng hết sức quỷ dị, lại thêm một đám đại đại tiểu tiểu nha hoàn, sai vặt, bà tử bụng dạ hẹp hòi chuyện xưa cứ thế mà bắt đầu.

Tổng thể mà nói, đây là một câu chuyện bi thảm của một tiểu bạch tự cho là thông minh rơi vào Mục vương phủ chốn chốn phúc hắc làm vợ.

Nhân vật chính: Liêm Chi ; Phối hợp diễn: An Lăng Nhiên, Mặc Ngọc, Túc Phượng, Kỳ Nhi

Đi kèm: rượu trắng, hưu thư.

Nguồn: truyendropblog.wordpress.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Mèo Lười Ngủ Ngày
 •  Chương:
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0001.mp32018-10-06 22:04
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0002.mp32018-10-06 22:05
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0003.mp32018-10-06 22:05
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0004.mp32018-10-06 22:05
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0005.mp32018-10-06 22:05
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0006.mp32018-10-06 22:05
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0007.mp32018-10-06 22:05
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0008.mp32018-10-06 22:06
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0009.mp32018-10-06 22:06
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0010.mp32018-10-06 22:06
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0011.mp32018-10-06 22:06
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0012.mp32018-10-06 22:06
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0013.mp32018-10-06 22:06
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0014.mp32018-10-06 22:06
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0015.mp32018-10-06 22:06
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0016.mp32018-10-06 22:07
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0017.mp32018-10-06 22:07
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0018.mp32018-10-06 22:07
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0019.mp32018-10-06 22:07
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0020.mp32018-10-06 22:07
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0021.mp32018-10-06 22:08
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0022.mp32018-10-06 22:08
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0023.mp32018-10-06 22:08
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0024.mp32018-10-06 22:08
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0025.mp32018-10-06 22:09
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0026.mp32018-10-06 22:09
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0027.mp32018-10-06 22:09
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0028.mp32018-10-06 22:09
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0029.mp32018-10-06 22:10
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0030.mp32018-10-06 22:10
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0031.mp32018-10-06 22:10
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0032.mp32018-10-06 22:10
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0033.mp32018-10-06 22:10
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0034.mp32018-10-06 22:11
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0035.mp32018-10-06 22:11
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0036.mp32018-10-06 22:11
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0037.mp32018-10-06 22:13
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0038.mp32018-10-06 22:13
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0039.mp32018-10-06 22:14
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0040.mp32018-10-06 22:14
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0041.mp32018-10-06 22:14
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0042.mp32018-10-06 22:14
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0043.mp32018-10-06 22:15
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0044.mp32018-10-06 22:15
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0045.mp32018-10-06 22:15
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0046.mp32018-10-06 22:15
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0047.mp32018-10-06 22:15
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0048.mp32018-10-06 22:15
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0049.mp32018-10-06 22:16
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0050.mp32018-10-06 22:16
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0051.mp32018-10-06 22:16
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0052.mp32018-10-06 22:16
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0053.mp32018-10-06 22:17
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0054.mp32018-10-06 22:17
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0055.mp32018-10-06 22:17
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0056.mp32018-10-06 22:17
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0057.mp32018-10-06 22:17
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0058.mp32018-10-06 22:18
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0059.mp32018-10-06 22:18
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0060.mp32018-10-06 22:18
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0061.mp32018-10-06 22:18
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0062.mp32018-10-06 22:18
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0063.mp32018-10-06 22:19
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0064.mp32018-10-06 22:19
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0065.mp32018-10-06 22:20
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0066.mp32018-10-06 22:20
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0067.mp32018-10-06 22:20
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0068.mp32018-10-06 22:20
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0069.mp32018-10-06 22:20
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0070.mp32018-10-06 22:20
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0071.mp32018-10-06 22:20
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0072.mp32018-10-06 22:21
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0073.mp32018-10-06 22:21
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0074.mp32018-10-06 22:21
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0075.mp32018-10-06 22:21
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0076.mp32018-10-06 22:21
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0077.mp32018-10-06 22:21
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0078.mp32018-10-06 22:21
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0079.mp32018-10-06 22:21
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0080.mp32018-10-06 22:22
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0081.mp32018-10-06 22:22
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0082.mp32018-10-06 22:22
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0083.mp32018-10-06 22:22
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0084.mp32018-10-06 22:22
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0085.mp32018-10-06 22:22
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0086.mp32018-10-06 22:22
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0087.mp32018-10-06 22:23
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0088.mp32018-10-06 22:23
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0089.mp32018-10-06 22:23
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0090.mp32018-10-06 22:26
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0091.mp32018-10-06 22:26
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0092.mp32018-10-06 22:26
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0093.mp32018-10-06 22:26
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0094.mp32018-10-06 22:26
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0095.mp32018-10-06 22:26
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0096.mp32018-10-06 22:26
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0097.mp32018-10-06 22:27
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0098.mp32018-10-06 22:27
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0099.mp32018-10-06 22:27
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0100.mp32018-10-06 22:27
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0101.mp32018-10-06 22:27
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0102.mp32018-10-06 22:27
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0103.mp32018-10-06 22:28
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0104.mp32018-10-06 22:28
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0105.mp32018-10-06 22:28
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0106.mp32018-10-06 22:28
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0107.mp32018-10-06 22:28
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0108.mp32018-10-06 22:28
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0109.mp32018-10-06 22:29
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0110.mp32018-10-06 22:29
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0111.mp32018-10-06 22:29
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0112.mp32018-10-06 22:29
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0113.mp32018-10-06 22:29
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0114.mp32018-10-06 22:29
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0115.mp32018-10-06 22:29
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0116.mp32018-10-06 22:29
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0117.mp32018-10-06 22:30
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0118.mp32018-10-06 22:30
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0119.mp32018-10-06 22:30
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0120.mp32018-10-06 22:30
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0121.mp32018-10-06 22:30
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0122.mp32018-10-06 22:32
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0123.mp32018-10-06 22:32
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0124.mp32018-10-06 22:33
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0125.mp32018-10-06 22:33
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0126.mp32018-10-06 22:33
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0127.mp32018-10-06 22:33
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0128.mp32018-10-06 22:33
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0129.mp32018-10-06 22:34
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0130.mp32018-10-06 22:34
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0131.mp32018-10-06 22:34
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0132.mp32018-10-06 22:34
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0133.mp32018-10-06 22:34
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0134.mp32018-10-06 22:35
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0135.mp32018-10-06 22:35
 • huu-thu-kho-cau-chuong-0136.mp32018-10-06 22:35

Related posts

Vương Tọa Công Lược Bút Ký

TiKay

Tìm Đường Chết Nữ Phụ Rớt Tuyến Rồi

THUYS♥️

Quỷ Thai Thập Nguyệt

THUYS♥️

Hoàn Khố Đế Phi

THUYS♥️

Gia Hạn Hợp Đồng

TiKay

Trọng Sinh Chi Trở Về Vị Trí Cũ

THUYS♥️

Leave a Reply