Ngôn Tình

Băng Qua Địa Ngục

Mỗi ngày, trên thế giới có hàng triệu đứa trẻ được sinh ra, ai cũng mong cho mình một đời bình an lớn lên.
Bình An chính là tên của cô, nhưng cuộc đời của cô liệu có được an bình?
Dường như Thượng Đế lúc chia thẻ “hạnh phúc” đã bỏ quên mất sự tồn tại của cô, đẩy cô lần lượt trải qua từng tầng nỗi đau của Địa Ngục Trần Gian.
Sau bao biến cố, liệu cô có đủ mạnh mẽ để vượt qua địa ngục để có được bình yên?
Chúng ta cùng nhau chờ xem nhé!

Nguồn: iRead.vn


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Kiều
 •  Chương:
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0001.mp32018-11-24 05:47
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0002.mp32018-11-24 05:47
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0003.mp32018-11-24 05:47
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0004.mp32018-11-24 05:48
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0005.mp32018-11-24 05:48
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0006.mp32018-11-24 05:48
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0007.mp32018-11-24 05:48
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0008.mp32018-11-24 05:48
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0009.mp32018-11-24 05:48
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0010.mp32018-11-24 05:48
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0011.mp32018-11-24 05:49
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0012.mp32018-11-24 05:49
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0013.mp32018-11-24 05:49
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0014.mp32018-11-24 05:49
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0015.mp32018-11-24 05:49
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0016.mp32018-11-24 05:49
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0017.mp32018-11-24 05:49
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0018.mp32018-11-24 05:50
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0019.mp32018-11-24 05:50
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0020.mp32018-11-24 05:50
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0021.mp32018-11-24 05:50
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0022.mp32018-11-24 05:50
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0023.mp32018-11-24 05:50
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0024.mp32018-11-24 05:50
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0025.mp32018-11-24 05:50
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0026.mp32018-11-24 05:50
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0027.mp32018-11-24 05:51
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0028.mp32018-11-24 05:51
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0029.mp32018-11-24 05:51
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0030.mp32018-11-24 05:51
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0031.mp32018-11-24 05:51
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0032.mp32018-11-24 05:51
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0033.mp32018-11-24 05:51
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0034.mp32018-11-24 05:51
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0035.mp32018-11-24 05:52
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0036.mp32018-11-24 05:52
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0037.mp32018-11-24 05:54
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0038.mp32018-11-24 05:54
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0039.mp32018-11-24 05:54
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0040.mp32018-11-24 05:54
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0041.mp32018-11-24 05:55
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0042.mp32018-11-24 05:55
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0043.mp32018-11-24 05:55
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0044.mp32018-11-24 05:55
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0045.mp32018-11-24 05:55
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0046.mp32018-11-24 05:55
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0047.mp32018-11-24 05:55
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0048.mp32018-11-24 05:55
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0049.mp32018-11-24 05:56
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0050.mp32018-11-24 05:56
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0051.mp32018-11-24 05:56
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0052.mp32018-11-24 05:56
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0053.mp32018-11-24 05:56
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0054.mp32018-11-24 05:56
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0055.mp32018-11-24 05:56
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0056.mp32018-11-24 05:56
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0057.mp32018-11-24 05:56
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0058.mp32018-11-24 05:57
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0059.mp32018-11-24 05:57
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0060.mp32018-11-24 05:57
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0061.mp32018-11-24 05:57
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0062.mp32018-11-24 05:57
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0063.mp32018-11-24 05:57
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0064.mp32018-11-24 05:57
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0065.mp32018-11-24 05:57
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0066.mp32018-11-24 05:57
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0067.mp32018-11-24 05:58
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0068.mp32018-11-24 05:58
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0069.mp32018-11-24 05:58
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0070.mp32018-11-24 05:58
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0071.mp32018-11-24 05:58
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0072.mp32018-11-24 05:58
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0073.mp32018-11-24 05:58
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0074.mp32018-11-24 05:58
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0075.mp32018-11-24 05:58
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0076.mp32018-11-24 05:59
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0077.mp32018-11-24 05:59
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0078.mp32018-11-24 05:59
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0079.mp32018-11-24 05:59
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0080.mp32018-11-24 05:59
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0081.mp32018-11-24 05:59
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0082.mp32018-11-24 05:59
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0083.mp32018-11-24 05:59
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0084.mp32018-11-24 06:00
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0085.mp32018-11-24 06:00
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0086.mp32018-11-24 06:00
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0087.mp32018-11-24 06:00
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0088.mp32018-11-24 06:00
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0089.mp32018-11-24 06:00
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0090.mp32018-11-24 06:00
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0091.mp32018-11-24 06:00
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0092.mp32018-11-24 06:01
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0093.mp32018-11-24 06:01
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0094.mp32018-11-24 06:01
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0095.mp32018-11-24 06:01
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0096.mp32018-11-24 06:01
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0097.mp32018-11-24 06:01
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0098.mp32018-11-24 06:01
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0099.mp32018-11-24 06:01
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0100.mp32018-11-24 06:02
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0101.mp32018-11-24 06:02
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0102.mp32018-11-24 06:02
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0103.mp32018-11-24 06:02
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0104.mp32018-11-24 06:02
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0105.mp32018-11-24 06:02
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0106.mp32018-11-24 06:02
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0107.mp32018-11-24 06:03
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0108.mp32018-11-24 06:03
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0109.mp32018-11-24 06:03
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0110.mp32018-11-24 06:03
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0111.mp32018-11-24 06:03
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0112.mp32018-11-24 06:03
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0113.mp32018-11-24 06:03
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0114.mp32018-11-24 06:03
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0115.mp32018-11-24 20:25
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0116.mp32018-11-26 20:21
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0117.mp32018-11-26 20:21
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0118.mp32018-11-26 20:21
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0119.mp32018-12-05 20:20
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0120.mp32018-12-05 20:20
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0121.mp32018-12-07 20:20
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0122.mp32018-12-07 20:20
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0123.mp32018-12-10 20:25
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0124.mp32018-12-10 20:25
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0125.mp32018-12-15 20:20
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0126.mp32018-12-15 20:21
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0127.mp32018-12-19 20:21
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0128.mp32018-12-19 20:22
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0129.mp32018-12-21 20:24
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0130.mp32018-12-21 20:24
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0131.mp32018-12-26 20:19
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0132.mp32018-12-27 20:22
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0133.mp32018-12-27 20:22
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0134.mp32019-01-05 20:20
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0135.mp32019-01-05 20:20
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0136.mp32019-01-12 20:24
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0137.mp32019-01-15 20:21
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0138.mp32019-01-15 20:21
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0139.mp32019-01-17 08:08
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0140.mp32019-01-17 08:08
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0141.mp32019-01-19 20:23
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0142.mp32019-01-21 20:21
 • bang-qua-dia-nguc-chuong-0143.mp32019-01-21 20:21

Related posts

Lệ Thiếu Ta Chờ Kế Thừa Ngươi Di Sản

THUYS♥️

Họa Mãn Điền Viên

TiKay

Quý Thiếp Chi Nữ

THUYS♥️

Trái Tim Hoa Hồng

TiKay

Trọng Sinh Dâu Nhà Quê Bưu Hãn

TiKay

Cái Kia Vương Gia Tâm Quá Hắc

TiKay

Leave a Reply