Trinh Thám

Pháp Sư Đôi Mươi

Hoàng là một thanh niên 20 tuổi, trong một lần dọn nhà, cậu đã phát hiện ra mình bị bạn gái cắm sừng, do chủ quan và quá tức giận, cậu đã bị người thứ ba – cũng là bạn mình, đâm một nhát chí mạng vào tim. Cậu gục xuống đất, máu từ cơ thể rỉ ra, thấm vào cây liễu cổ thụ, nơi các nữ sinh tự sát tập thể. Hoàng không chết, nhưng từ khi tỉnh lại, cậu có khả năng nhìn thấy âm hồn.

Bắt đầu từ đây, cậu, bắt tay vào công cuộc thu phục quỷ hồn, cùng với sự giúp đỡ của “giai nhân nghìn năm” – vốn là một nữ câu quỷ dưới âm ty, cô bị đày tới nhân gian vì một lý do không ai ngờ tới…

Nguồn: iRead.vn


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Nhĩ Sanh
 •  Chương:
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0001.mp32018-11-24 06:12
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0002.mp32018-11-24 06:12
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0003.mp32018-11-24 06:12
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0004.mp32018-11-24 06:13
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0005.mp32018-11-24 06:13
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0006.mp32018-11-24 06:13
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0007.mp32018-11-24 06:13
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0008.mp32018-11-24 06:13
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0009.mp32018-11-24 06:13
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0010.mp32018-11-24 06:13
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0011.mp32018-11-24 06:13
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0012.mp32018-11-24 06:13
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0013.mp32018-11-24 06:14
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0014.mp32018-11-24 06:14
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0015.mp32018-11-24 06:14
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0016.mp32018-11-24 06:14
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0017.mp32018-11-24 06:14
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0018.mp32018-11-24 06:14
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0019.mp32018-11-24 06:14
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0020.mp32018-11-24 06:14
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0021.mp32018-11-24 06:14
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0022.mp32018-11-24 06:15
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0023.mp32018-11-24 06:15
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0024.mp32018-11-24 06:15
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0025.mp32018-11-24 06:15
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0026.mp32018-11-24 06:15
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0027.mp32018-11-24 06:15
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0028.mp32018-11-24 06:15
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0029.mp32018-11-24 06:15
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0030.mp32018-11-24 06:15
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0031.mp32018-11-24 06:15
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0032.mp32018-11-24 06:17
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0033.mp32018-11-24 06:17
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0034.mp32018-11-24 06:17
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0035.mp32018-11-24 06:17
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0036.mp32018-11-24 06:17
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0037.mp32018-11-24 06:17
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0038.mp32018-11-24 06:17
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0039.mp32018-11-24 06:18
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0040.mp32018-11-24 06:18
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0041.mp32018-11-24 06:18
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0042.mp32018-11-24 06:18
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0043.mp32018-11-24 06:18
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0044.mp32018-11-24 06:18
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0045.mp32018-11-24 06:18
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0046.mp32018-11-24 08:01
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0047.mp32018-11-24 08:01
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0048.mp32018-11-24 08:02
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0049.mp32018-11-24 08:02
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0050.mp32018-11-24 08:02
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0051.mp32018-11-24 08:02
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0052.mp32018-11-24 08:02
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0053.mp32018-11-24 08:02
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0054.mp32018-11-24 08:02
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0055.mp32018-11-24 08:02
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0056.mp32018-11-24 08:02
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0057.mp32018-11-24 08:02
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0058.mp32018-11-24 08:02
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0059.mp32018-11-24 08:02
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0060.mp32018-11-24 08:03
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0061.mp32018-11-24 08:03
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0062.mp32018-11-24 08:03
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0063.mp32018-11-24 08:03
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0064.mp32018-11-24 08:03
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0065.mp32018-11-24 08:03
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0066.mp32018-11-24 08:03
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0067.mp32018-11-24 08:03
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0068.mp32018-11-24 08:03
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0069.mp32018-11-24 08:03
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0070.mp32018-11-24 08:03
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0071.mp32018-11-24 08:04
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0072.mp32018-11-24 08:04
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0073.mp32018-11-24 08:04
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0074.mp32018-11-24 08:04
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0075.mp32018-11-24 08:04
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0076.mp32018-11-24 08:04
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0077.mp32018-11-24 08:04
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0078.mp32018-11-24 08:04
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0079.mp32018-11-24 08:04
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0080.mp32018-11-24 08:04
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0081.mp32018-11-24 08:04
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0082.mp32018-11-24 08:04
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0083.mp32018-11-24 08:05
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0084.mp32018-11-24 08:05
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0085.mp32018-11-24 08:05
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0086.mp32018-11-24 08:05
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0087.mp32018-11-24 08:05
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0088.mp32018-11-24 08:05
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0089.mp32018-11-24 08:05
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0090.mp32018-11-24 08:05
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0091.mp32018-11-24 08:05
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0092.mp32018-11-24 08:05
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0093.mp32018-11-24 08:05
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0094.mp32018-11-24 08:06
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0095.mp32018-11-24 08:06
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0096.mp32018-11-24 08:06
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0097.mp32018-11-24 08:06
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0098.mp32018-11-24 08:06
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0099.mp32018-11-24 08:06
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0100.mp32018-11-24 08:06
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0101.mp32018-11-24 08:06
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0102.mp32018-11-24 08:06
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0103.mp32018-11-24 08:06
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0104.mp32018-11-24 08:06
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0105.mp32018-11-24 08:07
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0106.mp32018-11-24 08:07
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0107.mp32018-11-24 08:07
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0108.mp32018-11-24 08:07
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0109.mp32018-11-24 08:07
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0110.mp32018-11-24 08:07
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0111.mp32018-11-24 08:07
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0112.mp32018-11-24 08:07
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0113.mp32018-11-24 08:07
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0114.mp32018-11-24 08:07
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0115.mp32018-11-24 08:07
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0116.mp32018-11-24 08:08
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0117.mp32018-11-24 08:08
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0118.mp32018-11-24 08:08
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0119.mp32018-11-24 08:09
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0120.mp32018-11-24 08:09
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0121.mp32018-11-24 08:10
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0122.mp32018-11-24 08:11
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0123.mp32018-11-24 08:12
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0124.mp32018-11-24 08:12
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0125.mp32018-11-24 08:13
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0126.mp32018-11-24 08:14
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0127.mp32018-11-24 08:14
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0128.mp32018-11-24 08:15
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0129.mp32018-11-24 08:16
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0130.mp32018-11-24 08:16
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0131.mp32018-11-24 08:16
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0132.mp32018-11-24 08:16
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0133.mp32018-11-24 08:16
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0134.mp32018-11-24 08:16
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0135.mp32018-11-24 08:17
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0136.mp32018-11-24 08:17
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0137.mp32018-11-24 08:17
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0138.mp32018-11-24 08:17
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0139.mp32018-11-24 08:17
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0140.mp32018-11-24 08:17
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0141.mp32018-11-24 08:17
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0142.mp32018-11-24 08:17
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0143.mp32018-11-24 08:17
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0144.mp32018-11-24 08:17
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0145.mp32018-11-24 08:17
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0146.mp32018-11-24 08:17
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0147.mp32018-11-24 08:18
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0148.mp32018-11-24 08:18
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0149.mp32018-11-24 08:18
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0150.mp32018-11-24 08:18
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0151.mp32018-11-24 08:18
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0152.mp32018-11-24 08:18
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0153.mp32018-11-24 08:18
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0154.mp32018-11-24 08:18
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0155.mp32018-11-24 08:18
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0156.mp32018-11-24 08:18
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0157.mp32018-11-24 08:18
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0158.mp32018-11-24 08:19
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0159.mp32018-11-24 08:19
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0160.mp32018-11-24 08:19
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0161.mp32018-11-24 08:19
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0162.mp32018-11-24 08:19
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0163.mp32018-11-24 08:19
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0164.mp32018-11-24 08:19
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0165.mp32018-11-24 08:19
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0166.mp32018-11-24 08:19
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0167.mp32018-11-24 08:19
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0168.mp32018-11-24 08:20
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0169.mp32018-11-24 08:20
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0170.mp32018-11-24 08:20
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0171.mp32018-11-24 08:20
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0172.mp32018-11-24 08:20
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0173.mp32018-11-24 08:20
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0174.mp32018-11-24 08:20
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0175.mp32018-11-24 08:20
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0176.mp32018-11-24 08:20
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0177.mp32018-11-24 08:20
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0178.mp32018-11-24 20:59
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0179.mp32018-11-26 21:09
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0180.mp32018-11-26 21:09
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0181.mp32018-11-26 21:09
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0182.mp32018-11-27 20:38
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0183.mp32018-11-30 05:15
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0184.mp32018-11-30 05:15
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0185.mp32018-11-30 20:24
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0186.mp32018-12-03 20:26
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0187.mp32018-12-03 20:26
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0188.mp32018-12-03 20:26
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0189.mp32018-12-04 06:35
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0190.mp32018-12-05 20:33
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0191.mp32018-12-06 20:58
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0192.mp32018-12-07 21:06
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0193.mp32018-12-10 21:01
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0194.mp32018-12-10 21:01
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0195.mp32018-12-10 21:01
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0196.mp32018-12-11 20:43
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0197.mp32018-12-11 20:43
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0198.mp32018-12-13 20:57
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0199.mp32018-12-13 20:57
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0200.mp32018-12-13 20:57
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0201.mp32018-12-13 20:57
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0202.mp32018-12-17 21:11
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0203.mp32018-12-17 21:11
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0204.mp32018-12-17 21:11
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0205.mp32018-12-17 21:11
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0206.mp32018-12-17 21:12
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0207.mp32018-12-17 21:12
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0208.mp32018-12-17 21:12
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0209.mp32018-12-17 21:12
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0210.mp32018-12-17 21:12
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0211.mp32018-12-17 21:12
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0212.mp32018-12-18 20:33
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0213.mp32018-12-18 20:33
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0214.mp32018-12-19 20:49
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0215.mp32018-12-19 20:50
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0216.mp32018-12-20 20:29
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0217.mp32018-12-20 20:29
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0218.mp32018-12-20 20:29
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0219.mp32018-12-20 20:29
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0220.mp32018-12-20 20:29
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0221.mp32018-12-21 20:44
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0222.mp32018-12-21 20:44
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0223.mp32018-12-25 02:46
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0224.mp32018-12-25 02:46
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0225.mp32018-12-25 02:46
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0226.mp32018-12-25 02:46
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0227.mp32018-12-25 02:46
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0228.mp32018-12-25 02:46
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0229.mp32018-12-25 02:47
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0230.mp32018-12-25 02:47
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0231.mp32018-12-25 22:01
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0232.mp32018-12-25 22:01
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0233.mp32018-12-26 21:27
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0234.mp32018-12-26 21:27
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0235.mp32018-12-26 21:27
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0236.mp32018-12-26 21:27
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0237.mp32018-12-26 21:28
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0238.mp32018-12-27 20:40
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0239.mp32018-12-27 20:40
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0240.mp32018-12-31 21:20
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0241.mp32018-12-31 21:20
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0242.mp32018-12-31 21:20
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0243.mp32018-12-31 21:20
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0244.mp32018-12-31 21:20
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0245.mp32018-12-31 21:20
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0246.mp32018-12-31 21:20
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0247.mp32018-12-31 21:20
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0248.mp32018-12-31 21:20
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0249.mp32018-12-31 21:20
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0250.mp32019-01-01 20:38
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0251.mp32019-01-01 20:38
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0252.mp32019-01-02 20:39
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0253.mp32019-01-02 20:39
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0254.mp32019-01-03 21:00
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0255.mp32019-01-03 21:00
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0256.mp32019-01-04 20:57
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0257.mp32019-01-04 20:57
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0258.mp32019-01-07 20:49
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0259.mp32019-01-07 20:49
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0260.mp32019-01-07 20:49
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0261.mp32019-01-07 20:49
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0262.mp32019-01-07 20:50
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0263.mp32019-01-07 20:50
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0264.mp32019-01-09 20:49
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0265.mp32019-01-09 20:49
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0266.mp32019-01-09 20:49
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0267.mp32019-01-09 20:49
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0268.mp32019-01-10 20:59
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0269.mp32019-01-10 20:59
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0270.mp32019-01-10 20:59
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0271.mp32019-01-10 21:00
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0272.mp32019-01-10 21:00
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0273.mp32019-01-11 20:57
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0274.mp32019-01-11 20:57
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0275.mp32019-01-11 20:57
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0276.mp32019-01-11 20:57
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0277.mp32019-01-11 20:57
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0278.mp32019-01-11 20:57
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0279.mp32019-01-11 20:57
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0280.mp32019-01-14 21:04
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0281.mp32019-01-14 21:04
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0282.mp32019-01-14 21:04
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0283.mp32019-01-14 21:05
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0284.mp32019-01-14 21:05
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0285.mp32019-01-14 21:05
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0286.mp32019-01-14 21:05
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0287.mp32019-01-14 21:05
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0288.mp32019-01-14 21:06
 • phap-su-doi-muoi-chuong-0289.mp32019-01-14 21:06

Related posts

Đây Là Một Thiên Huyền Nghi Văn

THUYS♥️

Số 4 Công Dân [ Vô Hạn Lưu ]

THUYS♥️

Ngón Tay Thứ Mười Một ( Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3 )

THUYS♥️

Tâm Manh

TiKay

Tặc Cảnh

THUYS♥️

Freud Thân Yêu

THUYS♥️

Leave a Reply