Dị NăngNgôn TìnhTrinh Thám

Ta Có Đặc Thù Phá Án Tư Thế [ Dị Năng ]

Mặt ngoài lão bánh quẩy nội tâm tiểu lang cẩu tiền nhiệm hình cảnh đội trưởng x người mang dị năng tiểu trinh thám

Lại danh [ cốt tướng mỹ nhân ]

Một khi mặc hồi 90 niên đại, lại phát hiện trùng sinh ở tại vốn nên ngoài ý muốn bỏ mình đường tỷ trên người, còn hơn hạng nhất sờ cốt bản sự

Ban ngày phá án, buổi tối đoán mệnh, phong cảnh sau lưng nguy cơ trùng trùng

Người khác đều nói nàng vì kiếm tiền không muốn sống, nào biết nàng là vì muốn ở không nhiều thời giờ nội phá giải hẳn phải chết kết quả

Hành động quỷ dị phóng viên, thân thế mê ly thương nhân, hết thảy manh mối đều chỉ hướng mười hai năm trước nhất cọc bản án cũ

Chẳng qua hàng không đến người lãnh đạo trực tiếp vì sao luôn nhằm vào nàng? Chẳng lẽ chính mình bí mật bị hắn phát hiện. . . ?

Vu đội trưởng: Nghe nói ngươi vừa muốn từ chức?

Chu Lạc Hi: Ân. . . Ta cũng trưởng thành, không đổi cái yên ổn điểm công tác sợ là phải gả không ra { nội tâm os: Ta có thể làm sao bây giờ, ta tiếp tục làm trinh thám sẽ chết a! Sẽ chết! Thật sự ngươi tin ta! }

Vu đội trưởng: Đừng lo lắng, thật sự không được, hai ta thấu sống một chút.

Chu Lạc Hi: . . . ?

Bối cảnh mất quyền lực! Nữ chủ nhiệm chức ngành vì có có nhất định chức quyền { có liên quan ngành } vì hài hòa: Cuối cùng người xấu đều bị bắt!

Nữ chủ đẹp đẹp mỹ, tra án quá trình không có gì logic toàn dựa vào bàn tay vàng ~

Nội dung nhãn: Xuyên không thời không dị năng ngọt văn niên đại văn

Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Chu Lạc Hi, Vu Trạch Xuyên ┃ phối hợp diễn: Các vị ăn qua đồng sự ┃ cái khác:

Nguồn : ngontinh.tangthuvien


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Bạch Trú Chi Mộng
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0001.mp32019-07-04 14:33
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0002.mp32019-07-04 14:33
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0003.mp32019-07-04 14:34
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0004.mp32019-07-04 14:34
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0005.mp32019-07-04 14:34
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0006.mp32019-07-04 14:34
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0007.mp32019-07-04 14:34
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0008.mp32019-07-04 14:34
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0009.mp32019-07-04 14:34
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0010.mp32019-07-04 14:34
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0011.mp32019-07-04 14:34
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0012.mp32019-07-04 14:35
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0013.mp32019-07-04 14:35
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0014.mp32019-07-04 14:35
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0015.mp32019-07-04 14:35
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0016.mp32019-07-04 14:35
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0017.mp32019-07-04 14:35
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0018.mp32019-07-04 14:35
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0019.mp32019-07-04 14:35
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0020.mp32019-07-04 14:35
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0021.mp32019-07-04 14:36
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0022.mp32019-07-04 14:36
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0023.mp32019-07-04 14:36
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0024.mp32019-07-04 14:36
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0025.mp32019-07-04 14:36
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0026.mp32019-07-04 14:36
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0027.mp32019-07-04 14:36
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0028.mp32019-07-04 14:36
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0029.mp32019-07-04 14:37
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0030.mp32019-07-04 14:37
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0031.mp32019-07-04 14:37
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0032.mp32019-07-04 14:37
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0033.mp32019-07-04 14:37
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0034.mp32019-07-04 14:37
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0035.mp32019-07-04 14:37
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0036.mp32019-07-04 14:37
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0037.mp32019-07-04 14:37
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0038.mp32019-07-04 14:38
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0039.mp32019-07-04 14:38
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0040.mp32019-07-04 14:38
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0041.mp32019-07-04 14:38
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0042.mp32019-07-04 14:38
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0043.mp32019-07-04 14:39
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0044.mp32019-07-04 14:39
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0045.mp32019-07-04 14:39
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0046.mp32019-07-04 14:39
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0047.mp32019-07-04 14:39
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0048.mp32019-07-04 14:39
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0049.mp32019-07-04 14:39
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0050.mp32019-07-04 14:39
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0051.mp32019-07-04 14:39
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0052.mp32019-07-04 14:40
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0053.mp32019-07-04 14:40
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0054.mp32019-07-04 14:40
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0055.mp32019-07-04 14:40
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0056.mp32019-07-04 14:40
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0057.mp32019-07-04 14:40
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0058.mp32019-07-04 14:40
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0059.mp32019-07-04 14:40
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0060.mp32019-07-04 14:40
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0061.mp32019-07-04 14:41
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0062.mp32019-07-04 14:41
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0063.mp32019-07-04 14:41
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0064.mp32019-07-04 14:41
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0065.mp32019-07-04 14:41
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0066.mp32019-07-04 14:41
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0067.mp32019-07-04 14:41
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0068.mp32019-07-04 14:41
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0069.mp32019-07-04 14:41
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0070.mp32019-07-04 14:42
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0071.mp32019-07-04 14:42
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0072.mp32019-07-04 14:42
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0073.mp32019-07-04 14:42
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0074.mp32019-07-04 14:42
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0075.mp32019-07-04 14:42
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0076.mp32019-07-04 14:42
 • ta-co-dac-thu-pha-an-tu-the-di-nang-chuong-0077.mp32019-07-04 14:42
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 2.3]

Related posts

Trọng Sinh Quân Tẩu Có điểm Ngọt

TiKay

Yêu Thương

TiKay

Phượng Ẩn Thiên Hạ

THUYS♥️

Tu Tiên Mang Theo Gian Lận Khí

THUYS♥️

Vai Ác Mụ Mụ Phấn Đấu Sử [Xuyên Thư]

THUYS♥️

Mau Xuyên Hệ Thống: Phác Gục Nam Thần Sổ Tay

TiKay

Leave a Reply