Ngôn Tình Trọng Sinh

Nàng Dâu Trọng Sinh

Nếu có thể quay trở lại thời gian thì Chung Linh nhất định sẽ nắm bắt được hạnh phúc, hưởng thụ bình an. Hiện giờ nàng thực sự đã có được cơ hội như vậy.

Từ một người phụ nữ trung niên nghèo túng, khắc khổ, nàng trở lại tuổi mười tám, khi đó nàng là nàng dâu mới cưới, là vợ của một quân nhân.

Nguồn: kitesvn.co


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Nhạc Tiểu Nữu
 •  Chương: /80
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0001.mp32018-06-01 21:43
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0002.mp32018-06-01 21:43
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0003.mp32018-06-01 21:43
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0004.mp32018-06-01 21:43
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0005.mp32018-06-01 21:44
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0006.mp32018-06-01 21:44
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0007.mp32018-06-01 21:44
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0008.mp32018-06-01 21:44
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0009.mp32018-06-01 21:44
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0010.mp32018-06-01 21:45
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0011.mp32018-06-01 21:45
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0012.mp32018-06-01 21:45
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0013.mp32018-06-01 21:45
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0014.mp32018-06-01 21:45
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0015.mp32018-06-01 21:45
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0016.mp32018-06-01 21:46
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0017.mp32018-06-01 21:46
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0018.mp32018-06-01 21:46
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0019.mp32018-06-01 21:46
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0020.mp32018-06-01 21:46
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0021.mp32018-06-01 21:47
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0022.mp32018-06-01 21:47
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0023.mp32018-06-01 21:47
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0024.mp32018-06-01 21:47
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0025.mp32018-06-01 21:47
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0026.mp32018-06-01 21:48
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0027.mp32018-06-01 21:48
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0028.mp32018-06-01 21:48
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0029.mp32018-06-01 21:48
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0030.mp32018-06-01 21:48
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0031.mp32018-06-01 21:49
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0032.mp32018-06-01 21:49
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0033.mp32018-06-01 21:49
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0034.mp32018-06-01 21:49
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0035.mp32018-06-01 21:49
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0036.mp32018-06-01 21:50
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0037.mp32018-06-01 21:50
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0038.mp32018-06-01 21:50
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0039.mp32018-06-01 21:50
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0040.mp32018-06-01 21:50
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0041.mp32018-06-01 21:51
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0042.mp32018-06-01 21:51
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0043.mp32018-06-01 21:51
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0044.mp32018-06-01 21:51
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0045.mp32018-06-01 21:52
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0046.mp32018-06-01 21:52
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0047.mp32018-06-01 21:52
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0048.mp32018-06-01 21:52
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0049.mp32018-06-01 21:53
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0050.mp32018-06-01 21:53
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0051.mp32018-06-01 21:53
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0052.mp32018-06-01 21:53
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0053.mp32018-06-01 21:53
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0054.mp32018-06-01 21:54
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0055.mp32018-06-01 21:54
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0056.mp32018-06-01 21:54
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0057.mp32018-06-01 21:54
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0058.mp32018-06-01 21:55
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0059.mp32018-06-01 21:55
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0060.mp32018-06-01 21:55
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0061.mp32018-06-01 21:55
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0062.mp32018-06-01 21:55
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0063.mp32018-06-01 21:56
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0064.mp32018-06-01 21:56
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0065.mp32018-06-01 21:56
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0066.mp32018-06-01 21:56
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0067.mp32018-06-01 21:56
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0068.mp32018-06-01 21:57
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0069.mp32018-06-01 21:57
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0070.mp32018-06-01 21:57
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0071.mp32018-06-01 21:58
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0072.mp32018-06-01 21:58
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0073.mp32018-06-01 21:58
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0074.mp32018-06-01 21:58
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0075.mp32018-06-01 21:58
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0076.mp32018-06-01 21:59
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0077.mp32018-06-01 21:59
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0078.mp32018-06-01 21:59
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0079.mp32018-06-01 21:59
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0080.mp32018-06-01 22:00
Ratings forNàng Dâu Trọng Sinh

Related posts

Nông Gia Lâm Viên Sư

TiKay

Hồ Nữ

TiKay

Quân Đế Ẩn Hôn : Trọng Sinh Toàn Năng Thiên Hậu

THUYS♥️

Leave a Reply