Ngôn Tình Trọng Sinh

Nàng Dâu Trọng Sinh

Nếu có thể quay trở lại thời gian thì Chung Linh nhất định sẽ nắm bắt được hạnh phúc, hưởng thụ bình an. Hiện giờ nàng thực sự đã có được cơ hội như vậy.

Từ một người phụ nữ trung niên nghèo túng, khắc khổ, nàng trở lại tuổi mười tám, khi đó nàng là nàng dâu mới cưới, là vợ của một quân nhân.

Nguồn: kitesvn.co


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Nhạc Tiểu Nữu
 •  Chương:
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0001.mp32018-06-01 21:43
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0002.mp32018-06-01 21:43
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0003.mp32018-06-01 21:43
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0004.mp32018-06-01 21:43
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0005.mp32018-06-01 21:44
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0006.mp32018-06-01 21:44
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0007.mp32018-06-01 21:44
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0008.mp32018-06-01 21:44
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0009.mp32018-06-01 21:44
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0010.mp32018-06-01 21:45
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0011.mp32018-06-01 21:45
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0012.mp32018-06-01 21:45
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0013.mp32018-06-01 21:45
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0014.mp32018-06-01 21:45
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0015.mp32018-06-01 21:45
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0016.mp32018-06-01 21:46
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0017.mp32018-06-01 21:46
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0018.mp32018-06-01 21:46
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0019.mp32018-06-01 21:46
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0020.mp32018-06-01 21:46
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0021.mp32018-06-01 21:47
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0022.mp32018-06-01 21:47
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0023.mp32018-06-01 21:47
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0024.mp32018-06-01 21:47
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0025.mp32018-06-01 21:47
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0026.mp32018-06-01 21:48
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0027.mp32018-06-01 21:48
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0028.mp32018-06-01 21:48
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0029.mp32018-06-01 21:48
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0030.mp32018-06-01 21:48
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0031.mp32018-06-01 21:49
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0032.mp32018-06-01 21:49
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0033.mp32018-06-01 21:49
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0034.mp32018-06-01 21:49
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0035.mp32018-06-01 21:49
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0036.mp32018-06-01 21:50
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0037.mp32018-06-01 21:50
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0038.mp32018-06-01 21:50
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0039.mp32018-06-01 21:50
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0040.mp32018-06-01 21:50
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0041.mp32018-06-01 21:51
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0042.mp32018-06-01 21:51
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0043.mp32018-06-01 21:51
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0044.mp32018-06-01 21:51
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0045.mp32018-06-01 21:52
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0046.mp32018-06-01 21:52
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0047.mp32018-06-01 21:52
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0048.mp32018-06-01 21:52
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0049.mp32018-06-01 21:53
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0050.mp32018-06-01 21:53
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0051.mp32018-06-01 21:53
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0052.mp32018-06-01 21:53
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0053.mp32018-06-01 21:53
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0054.mp32018-06-01 21:54
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0055.mp32018-06-01 21:54
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0056.mp32018-06-01 21:54
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0057.mp32018-06-01 21:54
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0058.mp32018-06-01 21:55
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0059.mp32018-06-01 21:55
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0060.mp32018-06-01 21:55
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0061.mp32018-06-01 21:55
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0062.mp32018-06-01 21:55
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0063.mp32018-06-01 21:56
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0064.mp32018-06-01 21:56
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0065.mp32018-06-01 21:56
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0066.mp32018-06-01 21:56
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0067.mp32018-06-01 21:56
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0068.mp32018-06-01 21:57
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0069.mp32018-06-01 21:57
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0070.mp32018-06-01 21:57
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0071.mp32018-06-01 21:58
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0072.mp32018-06-01 21:58
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0073.mp32018-06-01 21:58
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0074.mp32018-06-01 21:58
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0075.mp32018-06-01 21:58
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0076.mp32018-06-01 21:59
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0077.mp32018-06-01 21:59
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0078.mp32018-06-01 21:59
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0079.mp32018-06-01 21:59
 • nang-dau-trong-sinh-chuong-0080.mp32018-06-01 22:00

Related posts

Nam Tôn Nữ Quý Chi Sủng Phu

TiKay

Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng

THUYS♥️

Mau Xuyên Hệ Thống: Phác Gục Nam Thần Sổ Tay

TiKay

Triệu Tứ Nương Gia

TiKay

Sư Phụ Như Phu

TiKay

Ta Có Nữ Chính Quang Hoàn [Xuyên Nhanh]

THUYS♥️

Leave a Reply