Huyền Huyễn Tiên Hiệp Trọng Sinh

Vũ Thần Chúa Tể

Thiên Vũ Đại Lục một đại truyền kỳ Tần Trần , bởi vì bạn chí cốt phản bội ngoài ý muốn ngã xuống Vũ Vực . Ba trăm năm sau , hắn chuyển kiếp ở một cái nhận hết khi dễ Vương phủ trên thân con tư sinh , lợi dụng kiếp trước tạo nghệ , ngưng Thần Công , luyện Thần Đan , nghịch thiên chi lộ , quật khởi mạnh mẽ , từ đó bước trên một đoạn khiếp sợ đại lục kinh thế hành trình .

Converter: ๖ۣۜKing๖ۣۜKiller


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Ám Ma Sư
 •  Chương: /?
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • vu-than-chua-te-chuong-0001.mp32018-06-02 16:15
 • vu-than-chua-te-chuong-0002.mp32018-06-02 16:15
 • vu-than-chua-te-chuong-0003.mp32018-06-02 16:15
 • vu-than-chua-te-chuong-0004.mp32018-06-02 16:16
 • vu-than-chua-te-chuong-0005.mp32018-06-02 16:16
 • vu-than-chua-te-chuong-0006.mp32018-06-02 16:16
 • vu-than-chua-te-chuong-0007.mp32018-06-02 16:16
 • vu-than-chua-te-chuong-0008.mp32018-06-02 16:17
 • vu-than-chua-te-chuong-0009.mp32018-06-02 16:17
 • vu-than-chua-te-chuong-0010.mp32018-06-02 16:17
 • vu-than-chua-te-chuong-0011.mp32018-06-02 16:17
 • vu-than-chua-te-chuong-0012.mp32018-06-02 16:18
 • vu-than-chua-te-chuong-0013.mp32018-06-02 16:18
 • vu-than-chua-te-chuong-0014.mp32018-06-02 16:18
 • vu-than-chua-te-chuong-0015.mp32018-06-02 16:18
 • vu-than-chua-te-chuong-0016.mp32018-06-02 16:19
 • vu-than-chua-te-chuong-0017.mp32018-06-02 16:19
 • vu-than-chua-te-chuong-0018.mp32018-06-02 16:19
 • vu-than-chua-te-chuong-0019.mp32018-06-02 16:19
 • vu-than-chua-te-chuong-0020.mp32018-06-02 16:20
 • vu-than-chua-te-chuong-0021.mp32018-06-02 16:20
 • vu-than-chua-te-chuong-0022.mp32018-06-02 16:20
 • vu-than-chua-te-chuong-0023.mp32018-06-02 16:20
 • vu-than-chua-te-chuong-0024.mp32018-06-02 16:21
 • vu-than-chua-te-chuong-0025.mp32018-06-02 16:21
 • vu-than-chua-te-chuong-0026.mp32018-06-02 16:21
 • vu-than-chua-te-chuong-0027.mp32018-06-02 16:22
 • vu-than-chua-te-chuong-0028.mp32018-06-02 16:22
 • vu-than-chua-te-chuong-0029.mp32018-06-02 16:22
 • vu-than-chua-te-chuong-0030.mp32018-06-02 16:22
 • vu-than-chua-te-chuong-0031.mp32018-06-02 16:22
 • vu-than-chua-te-chuong-0032.mp32018-06-02 16:23
 • vu-than-chua-te-chuong-0033.mp32018-06-02 16:23
 • vu-than-chua-te-chuong-0034.mp32018-06-02 16:23
 • vu-than-chua-te-chuong-0035.mp32018-06-02 16:24
 • vu-than-chua-te-chuong-0036.mp32018-06-02 16:24
 • vu-than-chua-te-chuong-0037.mp32018-06-02 16:24
 • vu-than-chua-te-chuong-0038.mp32018-06-02 16:24
 • vu-than-chua-te-chuong-0039.mp32018-06-02 16:24
 • vu-than-chua-te-chuong-0040.mp32018-06-02 16:25
 • vu-than-chua-te-chuong-0041.mp32018-06-02 16:25
 • vu-than-chua-te-chuong-0042.mp32018-06-02 16:25
 • vu-than-chua-te-chuong-0043.mp32018-06-02 16:25
 • vu-than-chua-te-chuong-0044.mp32018-06-02 16:26
 • vu-than-chua-te-chuong-0045.mp32018-06-02 16:26
 • vu-than-chua-te-chuong-0046.mp32018-06-02 16:26
 • vu-than-chua-te-chuong-0047.mp32018-06-02 16:27
 • vu-than-chua-te-chuong-0048.mp32018-06-02 16:27
 • vu-than-chua-te-chuong-0049.mp32018-06-02 16:27
 • vu-than-chua-te-chuong-0050.mp32018-06-02 16:27
 • vu-than-chua-te-chuong-0051.mp32018-06-02 16:27
 • vu-than-chua-te-chuong-0052.mp32018-06-02 16:28
 • vu-than-chua-te-chuong-0053.mp32018-06-02 16:28
 • vu-than-chua-te-chuong-0054.mp32018-06-02 16:28
 • vu-than-chua-te-chuong-0055.mp32018-06-02 16:28
 • vu-than-chua-te-chuong-0056.mp32018-06-02 16:29
 • vu-than-chua-te-chuong-0057.mp32018-06-02 16:29
 • vu-than-chua-te-chuong-0058.mp32018-06-02 16:30
 • vu-than-chua-te-chuong-0059.mp32018-06-02 16:30
 • vu-than-chua-te-chuong-0060.mp32018-06-02 16:30
 • vu-than-chua-te-chuong-0061.mp32018-06-02 16:30
 • vu-than-chua-te-chuong-0062.mp32018-06-02 16:31
 • vu-than-chua-te-chuong-0063.mp32018-06-02 16:31
 • vu-than-chua-te-chuong-0064.mp32018-06-02 16:31
 • vu-than-chua-te-chuong-0065.mp32018-06-02 16:31
 • vu-than-chua-te-chuong-0066.mp32018-06-02 16:32
 • vu-than-chua-te-chuong-0067.mp32018-06-02 16:32
 • vu-than-chua-te-chuong-0068.mp32018-06-02 16:32
 • vu-than-chua-te-chuong-0069.mp32018-06-02 16:32
 • vu-than-chua-te-chuong-0070.mp32018-06-02 16:33
 • vu-than-chua-te-chuong-0071.mp32018-06-02 16:33
 • vu-than-chua-te-chuong-0072.mp32018-06-02 16:33
 • vu-than-chua-te-chuong-0073.mp32018-06-02 16:34
 • vu-than-chua-te-chuong-0074.mp32018-06-02 16:34
 • vu-than-chua-te-chuong-0075.mp32018-06-02 16:34
 • vu-than-chua-te-chuong-0076.mp32018-06-02 16:34
 • vu-than-chua-te-chuong-0077.mp32018-06-02 16:35
 • vu-than-chua-te-chuong-0078.mp32018-06-02 16:35
 • vu-than-chua-te-chuong-0079.mp32018-06-02 16:35
 • vu-than-chua-te-chuong-0080.mp32018-06-02 16:35
 • vu-than-chua-te-chuong-0081.mp32018-06-02 16:36
 • vu-than-chua-te-chuong-0082.mp32018-06-02 16:36
 • vu-than-chua-te-chuong-0083.mp32018-06-02 16:36
 • vu-than-chua-te-chuong-0084.mp32018-06-02 16:36
 • vu-than-chua-te-chuong-0085.mp32018-06-02 16:37
 • vu-than-chua-te-chuong-0086.mp32018-06-02 16:37
 • vu-than-chua-te-chuong-0087.mp32018-06-02 16:37
 • vu-than-chua-te-chuong-0088.mp32018-06-02 16:37
 • vu-than-chua-te-chuong-0089.mp32018-06-02 16:38
 • vu-than-chua-te-chuong-0090.mp32018-06-02 16:38
 • vu-than-chua-te-chuong-0091.mp32018-06-02 16:38
 • vu-than-chua-te-chuong-0092.mp32018-06-02 16:38
 • vu-than-chua-te-chuong-0093.mp32018-06-02 16:39
 • vu-than-chua-te-chuong-0094.mp32018-06-02 16:39
 • vu-than-chua-te-chuong-0095.mp32018-06-02 16:39
 • vu-than-chua-te-chuong-0096.mp32018-06-02 16:39
 • vu-than-chua-te-chuong-0097.mp32018-06-02 16:40
 • vu-than-chua-te-chuong-0098.mp32018-06-02 16:40
 • vu-than-chua-te-chuong-0099.mp32018-06-02 16:40
 • vu-than-chua-te-chuong-0100.mp32018-06-02 16:40
 • vu-than-chua-te-chuong-0101.mp32018-06-02 16:41
 • vu-than-chua-te-chuong-0102.mp32018-06-02 16:41
 • vu-than-chua-te-chuong-0103.mp32018-06-02 16:41
 • vu-than-chua-te-chuong-0104.mp32018-06-02 16:41
 • vu-than-chua-te-chuong-0105.mp32018-06-02 16:42
 • vu-than-chua-te-chuong-0106.mp32018-06-02 16:42
 • vu-than-chua-te-chuong-0107.mp32018-06-02 16:42
 • vu-than-chua-te-chuong-0108.mp32018-06-02 16:43
 • vu-than-chua-te-chuong-0109.mp32018-06-02 16:43
 • vu-than-chua-te-chuong-0110.mp32018-06-02 16:43
 • vu-than-chua-te-chuong-0111.mp32018-06-02 16:43
 • vu-than-chua-te-chuong-0112.mp32018-06-02 16:44
 • vu-than-chua-te-chuong-0113.mp32018-06-02 16:44
 • vu-than-chua-te-chuong-0114.mp32018-06-02 16:44
 • vu-than-chua-te-chuong-0115.mp32018-06-02 16:44
 • vu-than-chua-te-chuong-0116.mp32018-06-02 16:45
 • vu-than-chua-te-chuong-0117.mp32018-06-02 16:45
 • vu-than-chua-te-chuong-0118.mp32018-06-02 16:45
 • vu-than-chua-te-chuong-0119.mp32018-06-02 16:46
 • vu-than-chua-te-chuong-0120.mp32018-06-02 16:46
 • vu-than-chua-te-chuong-0121.mp32018-06-02 16:46
 • vu-than-chua-te-chuong-0122.mp32018-06-02 16:47
 • vu-than-chua-te-chuong-0123.mp32018-06-02 16:47
 • vu-than-chua-te-chuong-0124.mp32018-06-02 16:47
 • vu-than-chua-te-chuong-0125.mp32018-06-02 16:47
 • vu-than-chua-te-chuong-0126.mp32018-06-02 16:48
 • vu-than-chua-te-chuong-0127.mp32018-06-02 16:48
 • vu-than-chua-te-chuong-0128.mp32018-06-02 16:48
 • vu-than-chua-te-chuong-0129.mp32018-06-02 16:49
 • vu-than-chua-te-chuong-0130.mp32018-06-02 16:49
 • vu-than-chua-te-chuong-0131.mp32018-06-02 16:49
 • vu-than-chua-te-chuong-0132.mp32018-06-02 16:49
 • vu-than-chua-te-chuong-0133.mp32018-06-02 16:49
 • vu-than-chua-te-chuong-0134.mp32018-06-02 16:50
 • vu-than-chua-te-chuong-0135.mp32018-06-02 16:50
 • vu-than-chua-te-chuong-0136.mp32018-06-02 16:50
 • vu-than-chua-te-chuong-0137.mp32018-06-02 16:50
 • vu-than-chua-te-chuong-0138.mp32018-06-02 16:51
 • vu-than-chua-te-chuong-0139.mp32018-06-02 16:51
 • vu-than-chua-te-chuong-0140.mp32018-06-02 16:51
 • vu-than-chua-te-chuong-0141.mp32018-06-02 16:52
 • vu-than-chua-te-chuong-0142.mp32018-06-02 16:52
 • vu-than-chua-te-chuong-0143.mp32018-06-02 16:52
 • vu-than-chua-te-chuong-0144.mp32018-06-02 16:53
 • vu-than-chua-te-chuong-0145.mp32018-06-02 16:53
 • vu-than-chua-te-chuong-0146.mp32018-06-02 16:53
 • vu-than-chua-te-chuong-0147.mp32018-06-02 16:53
 • vu-than-chua-te-chuong-0148.mp32018-06-02 16:54
 • vu-than-chua-te-chuong-0149.mp32018-06-02 16:54
 • vu-than-chua-te-chuong-0150.mp32018-06-02 16:54
 • vu-than-chua-te-chuong-0151.mp32018-06-02 16:54
 • vu-than-chua-te-chuong-0152.mp32018-06-02 16:55
 • vu-than-chua-te-chuong-0153.mp32018-06-02 16:55
 • vu-than-chua-te-chuong-0154.mp32018-06-02 16:55
 • vu-than-chua-te-chuong-0155.mp32018-06-02 16:56
 • vu-than-chua-te-chuong-0156.mp32018-06-02 16:56
 • vu-than-chua-te-chuong-0157.mp32018-06-02 16:56
 • vu-than-chua-te-chuong-0158.mp32018-06-02 16:56
 • vu-than-chua-te-chuong-0159.mp32018-06-02 16:57
 • vu-than-chua-te-chuong-0160.mp32018-06-02 16:57
 • vu-than-chua-te-chuong-0161.mp32018-06-02 16:57
 • vu-than-chua-te-chuong-0162.mp32018-06-02 16:58
 • vu-than-chua-te-chuong-0163.mp32018-06-02 16:58
 • vu-than-chua-te-chuong-0164.mp32018-06-02 16:58
 • vu-than-chua-te-chuong-0165.mp32018-06-02 16:59
 • vu-than-chua-te-chuong-0166.mp32018-06-02 16:59
 • vu-than-chua-te-chuong-0167.mp32018-06-02 16:59
 • vu-than-chua-te-chuong-0168.mp32018-06-02 17:00
 • vu-than-chua-te-chuong-0169.mp32018-06-02 17:00
 • vu-than-chua-te-chuong-0170.mp32018-06-02 17:00
 • vu-than-chua-te-chuong-0171.mp32018-06-02 17:01
 • vu-than-chua-te-chuong-0172.mp32018-06-02 17:01
 • vu-than-chua-te-chuong-0173.mp32018-06-02 17:01
 • vu-than-chua-te-chuong-0174.mp32018-06-02 17:02
 • vu-than-chua-te-chuong-0175.mp32018-06-02 17:02
 • vu-than-chua-te-chuong-0176.mp32018-06-02 17:02
 • vu-than-chua-te-chuong-0177.mp32018-06-02 17:02
 • vu-than-chua-te-chuong-0178.mp32018-06-02 17:03
 • vu-than-chua-te-chuong-0179.mp32018-06-02 17:03
 • vu-than-chua-te-chuong-0180.mp32018-06-02 17:04
 • vu-than-chua-te-chuong-0181.mp32018-06-02 17:04
 • vu-than-chua-te-chuong-0182.mp32018-06-02 17:04
 • vu-than-chua-te-chuong-0183.mp32018-06-02 17:04
 • vu-than-chua-te-chuong-0184.mp32018-06-02 17:05
 • vu-than-chua-te-chuong-0185.mp32018-06-02 17:05
 • vu-than-chua-te-chuong-0186.mp32018-06-02 17:05
 • vu-than-chua-te-chuong-0187.mp32018-06-02 17:06
 • vu-than-chua-te-chuong-0188.mp32018-06-02 17:06
 • vu-than-chua-te-chuong-0189.mp32018-06-02 17:06
 • vu-than-chua-te-chuong-0190.mp32018-06-02 17:06
 • vu-than-chua-te-chuong-0191.mp32018-06-02 17:07
 • vu-than-chua-te-chuong-0192.mp32018-06-02 17:07
 • vu-than-chua-te-chuong-0193.mp32018-06-02 17:07
 • vu-than-chua-te-chuong-0194.mp32018-06-02 17:08
 • vu-than-chua-te-chuong-0195.mp32018-06-02 17:08
 • vu-than-chua-te-chuong-0196.mp32018-06-02 17:08
 • vu-than-chua-te-chuong-0197.mp32018-06-02 17:09
 • vu-than-chua-te-chuong-0198.mp32018-06-02 17:09
 • vu-than-chua-te-chuong-0199.mp32018-06-02 17:09
 • vu-than-chua-te-chuong-0200.mp32018-06-02 17:10
 • vu-than-chua-te-chuong-0201.mp32018-06-02 17:10
 • vu-than-chua-te-chuong-0202.mp32018-06-02 17:10
 • vu-than-chua-te-chuong-0203.mp32018-06-02 17:11
 • vu-than-chua-te-chuong-0204.mp32018-06-02 17:11
 • vu-than-chua-te-chuong-0205.mp32018-06-02 17:11
 • vu-than-chua-te-chuong-0206.mp32018-06-02 17:11
 • vu-than-chua-te-chuong-0207.mp32018-06-02 17:12
 • vu-than-chua-te-chuong-0208.mp32018-06-02 17:12
 • vu-than-chua-te-chuong-0209.mp32018-06-02 17:12
 • vu-than-chua-te-chuong-0210.mp32018-06-02 17:13
 • vu-than-chua-te-chuong-0211.mp32018-06-02 17:13
 • vu-than-chua-te-chuong-0212.mp32018-06-02 17:13
 • vu-than-chua-te-chuong-0213.mp32018-06-02 17:13
 • vu-than-chua-te-chuong-0214.mp32018-06-02 17:14
 • vu-than-chua-te-chuong-0215.mp32018-06-02 17:14
 • vu-than-chua-te-chuong-0216.mp32018-06-02 17:14
 • vu-than-chua-te-chuong-0217.mp32018-06-02 17:15
 • vu-than-chua-te-chuong-0218.mp32018-06-02 17:15
 • vu-than-chua-te-chuong-0219.mp32018-06-02 17:15
 • vu-than-chua-te-chuong-0220.mp32018-06-02 17:16
 • vu-than-chua-te-chuong-0221.mp32018-06-02 17:16
 • vu-than-chua-te-chuong-0222.mp32018-06-02 17:16
 • vu-than-chua-te-chuong-0223.mp32018-06-02 17:17
 • vu-than-chua-te-chuong-0224.mp32018-06-02 17:17
 • vu-than-chua-te-chuong-0225.mp32018-06-02 17:17
 • vu-than-chua-te-chuong-0226.mp32018-06-02 17:18
 • vu-than-chua-te-chuong-0227.mp32018-06-02 17:18
 • vu-than-chua-te-chuong-0228.mp32018-06-02 17:18
 • vu-than-chua-te-chuong-0229.mp32018-06-02 17:19
 • vu-than-chua-te-chuong-0230.mp32018-06-02 17:19
 • vu-than-chua-te-chuong-0231.mp32018-06-02 17:19
 • vu-than-chua-te-chuong-0232.mp32018-06-02 17:20
 • vu-than-chua-te-chuong-0233.mp32018-06-02 17:20
 • vu-than-chua-te-chuong-0234.mp32018-06-02 17:20
 • vu-than-chua-te-chuong-0235.mp32018-06-02 17:21
 • vu-than-chua-te-chuong-0236.mp32018-06-02 17:21
 • vu-than-chua-te-chuong-0237.mp32018-06-02 17:22
 • vu-than-chua-te-chuong-0238.mp32018-06-02 17:23
 • vu-than-chua-te-chuong-0239.mp32018-06-02 17:23
 • vu-than-chua-te-chuong-0240.mp32018-06-02 17:23
 • vu-than-chua-te-chuong-0241.mp32018-06-02 17:24
 • vu-than-chua-te-chuong-0242.mp32018-06-02 17:24
 • vu-than-chua-te-chuong-0243.mp32018-06-02 17:24
 • vu-than-chua-te-chuong-0244.mp32018-06-02 17:24
 • vu-than-chua-te-chuong-0245.mp32018-06-02 17:25
 • vu-than-chua-te-chuong-0246.mp32018-06-02 17:25
 • vu-than-chua-te-chuong-0247.mp32018-06-02 17:26
 • vu-than-chua-te-chuong-0248.mp32018-06-02 17:26
 • vu-than-chua-te-chuong-0249.mp32018-06-02 17:26
 • vu-than-chua-te-chuong-0250.mp32018-06-02 17:26
 • vu-than-chua-te-chuong-0251.mp32018-06-02 17:27
 • vu-than-chua-te-chuong-0252.mp32018-06-02 17:27
 • vu-than-chua-te-chuong-0253.mp32018-06-02 17:27
 • vu-than-chua-te-chuong-0254.mp32018-06-02 17:28
 • vu-than-chua-te-chuong-0255.mp32018-06-02 17:28
 • vu-than-chua-te-chuong-0256.mp32018-06-02 17:28
 • vu-than-chua-te-chuong-0257.mp32018-06-02 17:29
 • vu-than-chua-te-chuong-0258.mp32018-06-02 17:29
 • vu-than-chua-te-chuong-0259.mp32018-06-02 17:29
 • vu-than-chua-te-chuong-0260.mp32018-06-02 17:30
 • vu-than-chua-te-chuong-0261.mp32018-06-02 17:30
 • vu-than-chua-te-chuong-0262.mp32018-06-02 17:30
 • vu-than-chua-te-chuong-0263.mp32018-06-02 17:30
 • vu-than-chua-te-chuong-0264.mp32018-06-02 17:31
 • vu-than-chua-te-chuong-0265.mp32018-06-02 17:31
 • vu-than-chua-te-chuong-0266.mp32018-06-02 17:31
 • vu-than-chua-te-chuong-0267.mp32018-06-02 17:32
 • vu-than-chua-te-chuong-0268.mp32018-06-02 17:32
 • vu-than-chua-te-chuong-0269.mp32018-06-02 17:32
 • vu-than-chua-te-chuong-0270.mp32018-06-02 17:33
 • vu-than-chua-te-chuong-0271.mp32018-06-02 17:33
 • vu-than-chua-te-chuong-0272.mp32018-06-02 17:33
 • vu-than-chua-te-chuong-0273.mp32018-06-02 17:34
 • vu-than-chua-te-chuong-0274.mp32018-06-02 17:34
 • vu-than-chua-te-chuong-0275.mp32018-06-02 17:34
 • vu-than-chua-te-chuong-0276.mp32018-06-02 17:34
 • vu-than-chua-te-chuong-0277.mp32018-06-02 17:35
 • vu-than-chua-te-chuong-0278.mp32018-06-02 17:35
 • vu-than-chua-te-chuong-0279.mp32018-06-02 17:35
 • vu-than-chua-te-chuong-0280.mp32018-06-02 17:36
 • vu-than-chua-te-chuong-0281.mp32018-06-02 17:36
 • vu-than-chua-te-chuong-0282.mp32018-06-02 17:36
 • vu-than-chua-te-chuong-0283.mp32018-06-02 17:36
 • vu-than-chua-te-chuong-0284.mp32018-06-02 17:37
 • vu-than-chua-te-chuong-0285.mp32018-06-02 17:37
 • vu-than-chua-te-chuong-0286.mp32018-06-02 17:37
 • vu-than-chua-te-chuong-0287.mp32018-06-02 17:38
 • vu-than-chua-te-chuong-0288.mp32018-06-02 17:38
 • vu-than-chua-te-chuong-0289.mp32018-06-02 17:38
 • vu-than-chua-te-chuong-0290.mp32018-06-02 17:38
 • vu-than-chua-te-chuong-0291.mp32018-06-02 17:39
 • vu-than-chua-te-chuong-0292.mp32018-06-02 17:39
 • vu-than-chua-te-chuong-0293.mp32018-06-02 17:39
 • vu-than-chua-te-chuong-0294.mp32018-06-02 17:40
 • vu-than-chua-te-chuong-0295.mp32018-06-02 17:40
 • vu-than-chua-te-chuong-0296.mp32018-06-02 17:40
 • vu-than-chua-te-chuong-0297.mp32018-06-02 17:41
 • vu-than-chua-te-chuong-0298.mp32018-06-02 17:41
 • vu-than-chua-te-chuong-0299.mp32018-06-02 17:41
 • vu-than-chua-te-chuong-0300.mp32018-06-02 17:42
 • vu-than-chua-te-chuong-0301.mp32018-06-02 17:42
 • vu-than-chua-te-chuong-0302.mp32018-06-02 17:42
 • vu-than-chua-te-chuong-0303.mp32018-06-02 17:42
 • vu-than-chua-te-chuong-0304.mp32018-06-02 17:42
 • vu-than-chua-te-chuong-0305.mp32018-06-02 17:43
 • vu-than-chua-te-chuong-0306.mp32018-06-02 17:43
 • vu-than-chua-te-chuong-0307.mp32018-06-02 17:43
 • vu-than-chua-te-chuong-0308.mp32018-06-02 17:44
 • vu-than-chua-te-chuong-0309.mp32018-06-02 17:44
 • vu-than-chua-te-chuong-0310.mp32018-06-02 17:44
 • vu-than-chua-te-chuong-0311.mp32018-06-02 17:45
 • vu-than-chua-te-chuong-0312.mp32018-06-02 17:45
 • vu-than-chua-te-chuong-0313.mp32018-06-02 17:45
 • vu-than-chua-te-chuong-0314.mp32018-06-02 17:46
 • vu-than-chua-te-chuong-0315.mp32018-06-02 17:46
 • vu-than-chua-te-chuong-0316.mp32018-06-02 17:46
 • vu-than-chua-te-chuong-0317.mp32018-06-02 17:46
 • vu-than-chua-te-chuong-0318.mp32018-06-02 17:47
 • vu-than-chua-te-chuong-0319.mp32018-06-02 17:47
 • vu-than-chua-te-chuong-0320.mp32018-06-02 17:47
 • vu-than-chua-te-chuong-0321.mp32018-06-02 17:47
 • vu-than-chua-te-chuong-0322.mp32018-06-02 17:48
 • vu-than-chua-te-chuong-0323.mp32018-06-02 17:48
 • vu-than-chua-te-chuong-0324.mp32018-06-02 17:48
 • vu-than-chua-te-chuong-0325.mp32018-06-02 17:49
 • vu-than-chua-te-chuong-0326.mp32018-06-02 17:49
 • vu-than-chua-te-chuong-0327.mp32018-06-02 17:49
 • vu-than-chua-te-chuong-0328.mp32018-06-02 17:49
 • vu-than-chua-te-chuong-0329.mp32018-06-02 17:50
 • vu-than-chua-te-chuong-0330.mp32018-06-02 17:50
 • vu-than-chua-te-chuong-0331.mp32018-06-02 17:50
 • vu-than-chua-te-chuong-0332.mp32018-06-02 17:50
 • vu-than-chua-te-chuong-0333.mp32018-06-02 17:51
 • vu-than-chua-te-chuong-0334.mp32018-06-02 17:51
 • vu-than-chua-te-chuong-0335.mp32018-06-02 17:51
 • vu-than-chua-te-chuong-0336.mp32018-06-02 17:51
 • vu-than-chua-te-chuong-0337.mp32018-06-02 17:52
 • vu-than-chua-te-chuong-0338.mp32018-06-02 17:52
 • vu-than-chua-te-chuong-0339.mp32018-06-02 17:52
 • vu-than-chua-te-chuong-0340.mp32018-06-02 17:53
 • vu-than-chua-te-chuong-0341.mp32018-06-02 17:53
 • vu-than-chua-te-chuong-0342.mp32018-06-02 17:53
 • vu-than-chua-te-chuong-0343.mp32018-06-02 17:53
 • vu-than-chua-te-chuong-0344.mp32018-06-02 17:54
 • vu-than-chua-te-chuong-0345.mp32018-06-02 17:54
 • vu-than-chua-te-chuong-0346.mp32018-06-02 17:54
 • vu-than-chua-te-chuong-0347.mp32018-06-02 17:55
 • vu-than-chua-te-chuong-0348.mp32018-06-02 17:55
 • vu-than-chua-te-chuong-0349.mp32018-06-02 17:55
 • vu-than-chua-te-chuong-0350.mp32018-06-02 17:55
 • vu-than-chua-te-chuong-0351.mp32018-06-02 17:56
 • vu-than-chua-te-chuong-0352.mp32018-06-02 17:56
 • vu-than-chua-te-chuong-0353.mp32018-06-02 17:56
 • vu-than-chua-te-chuong-0354.mp32018-06-02 17:56
 • vu-than-chua-te-chuong-0355.mp32018-06-02 17:57
 • vu-than-chua-te-chuong-0356.mp32018-06-02 17:57
 • vu-than-chua-te-chuong-0357.mp32018-06-02 17:57
 • vu-than-chua-te-chuong-0358.mp32018-06-02 17:58
 • vu-than-chua-te-chuong-0359.mp32018-06-02 17:58
 • vu-than-chua-te-chuong-0360.mp32018-06-02 17:58
 • vu-than-chua-te-chuong-0361.mp32018-06-02 17:59
 • vu-than-chua-te-chuong-0362.mp32018-06-02 17:59
 • vu-than-chua-te-chuong-0363.mp32018-06-02 17:59
 • vu-than-chua-te-chuong-0364.mp32018-06-02 17:59
 • vu-than-chua-te-chuong-0365.mp32018-06-02 18:00
 • vu-than-chua-te-chuong-0366.mp32018-06-02 18:00
 • vu-than-chua-te-chuong-0367.mp32018-06-02 18:00
 • vu-than-chua-te-chuong-0368.mp32018-06-02 18:00
 • vu-than-chua-te-chuong-0369.mp32018-06-02 18:01
 • vu-than-chua-te-chuong-0370.mp32018-06-02 18:01
 • vu-than-chua-te-chuong-0371.mp32018-06-02 18:01
 • vu-than-chua-te-chuong-0372.mp32018-06-02 18:02
 • vu-than-chua-te-chuong-0373.mp32018-06-02 18:02
 • vu-than-chua-te-chuong-0374.mp32018-06-02 18:02
 • vu-than-chua-te-chuong-0375.mp32018-06-02 18:02
 • vu-than-chua-te-chuong-0376.mp32018-06-02 18:02
 • vu-than-chua-te-chuong-0377.mp32018-06-02 18:03
 • vu-than-chua-te-chuong-0378.mp32018-06-02 18:03
 • vu-than-chua-te-chuong-0379.mp32018-06-02 18:04
 • vu-than-chua-te-chuong-0380.mp32018-06-02 18:04
 • vu-than-chua-te-chuong-0381.mp32018-06-02 18:04
 • vu-than-chua-te-chuong-0382.mp32018-06-02 18:04
 • vu-than-chua-te-chuong-0383.mp32018-06-02 18:04
 • vu-than-chua-te-chuong-0384.mp32018-06-02 18:05
 • vu-than-chua-te-chuong-0385.mp32018-06-02 18:05
 • vu-than-chua-te-chuong-0386.mp32018-06-02 18:05
 • vu-than-chua-te-chuong-0387.mp32018-06-02 18:06
 • vu-than-chua-te-chuong-0388.mp32018-06-02 18:06
 • vu-than-chua-te-chuong-0389.mp32018-06-02 18:06
 • vu-than-chua-te-chuong-0390.mp32018-06-02 18:07
 • vu-than-chua-te-chuong-0391.mp32018-06-02 18:07
 • vu-than-chua-te-chuong-0392.mp32018-06-02 18:07
 • vu-than-chua-te-chuong-0393.mp32018-06-02 18:08
 • vu-than-chua-te-chuong-0394.mp32018-06-02 18:08
 • vu-than-chua-te-chuong-0395.mp32018-06-02 18:08
 • vu-than-chua-te-chuong-0396.mp32018-06-02 18:08
 • vu-than-chua-te-chuong-0397.mp32018-06-02 18:09
 • vu-than-chua-te-chuong-0398.mp32018-06-02 18:09
 • vu-than-chua-te-chuong-0399.mp32018-06-02 18:09
 • vu-than-chua-te-chuong-0400.mp32018-06-02 18:09
 • vu-than-chua-te-chuong-0401.mp32018-06-02 18:10
 • vu-than-chua-te-chuong-0402.mp32018-06-02 18:10
 • vu-than-chua-te-chuong-0403.mp32018-06-02 18:10
 • vu-than-chua-te-chuong-0404.mp32018-06-02 18:11
 • vu-than-chua-te-chuong-0405.mp32018-06-02 18:11
 • vu-than-chua-te-chuong-0406.mp32018-06-02 18:11
 • vu-than-chua-te-chuong-0407.mp32018-06-02 18:12
 • vu-than-chua-te-chuong-0408.mp32018-06-02 18:12
 • vu-than-chua-te-chuong-0409.mp32018-06-02 18:12
 • vu-than-chua-te-chuong-0410.mp32018-06-02 18:13
 • vu-than-chua-te-chuong-0411.mp32018-06-02 18:13
 • vu-than-chua-te-chuong-0412.mp32018-06-02 18:13
 • vu-than-chua-te-chuong-0413.mp32018-06-02 18:13
 • vu-than-chua-te-chuong-0414.mp32018-06-02 18:14
 • vu-than-chua-te-chuong-0415.mp32018-06-02 18:14
 • vu-than-chua-te-chuong-0416.mp32018-06-02 18:14
 • vu-than-chua-te-chuong-0417.mp32018-06-02 18:14
 • vu-than-chua-te-chuong-0418.mp32018-06-02 18:15
 • vu-than-chua-te-chuong-0419.mp32018-06-02 18:15
 • vu-than-chua-te-chuong-0420.mp32018-06-02 18:15
 • vu-than-chua-te-chuong-0421.mp32018-06-02 18:15
 • vu-than-chua-te-chuong-0422.mp32018-06-02 18:16
 • vu-than-chua-te-chuong-0423.mp32018-06-02 18:16
 • vu-than-chua-te-chuong-0424.mp32018-06-02 18:16
 • vu-than-chua-te-chuong-0425.mp32018-06-02 18:16
 • vu-than-chua-te-chuong-0426.mp32018-06-02 18:17
 • vu-than-chua-te-chuong-0427.mp32018-06-02 18:17
 • vu-than-chua-te-chuong-0428.mp32018-06-02 18:17
 • vu-than-chua-te-chuong-0429.mp32018-06-02 18:18
 • vu-than-chua-te-chuong-0430.mp32018-06-02 18:18
 • vu-than-chua-te-chuong-0431.mp32018-06-02 18:18
 • vu-than-chua-te-chuong-0432.mp32018-06-02 18:18
 • vu-than-chua-te-chuong-0433.mp32018-06-02 18:19
 • vu-than-chua-te-chuong-0434.mp32018-06-02 18:19
 • vu-than-chua-te-chuong-0435.mp32018-06-02 18:19
 • vu-than-chua-te-chuong-0436.mp32018-06-02 18:20
 • vu-than-chua-te-chuong-0437.mp32018-06-02 18:20
 • vu-than-chua-te-chuong-0438.mp32018-06-02 18:20
 • vu-than-chua-te-chuong-0439.mp32018-06-02 18:21
 • vu-than-chua-te-chuong-0440.mp32018-06-02 18:21
 • vu-than-chua-te-chuong-0441.mp32018-06-02 18:21
 • vu-than-chua-te-chuong-0442.mp32018-06-02 18:22
 • vu-than-chua-te-chuong-0443.mp32018-06-02 18:22
 • vu-than-chua-te-chuong-0444.mp32018-06-02 18:23
 • vu-than-chua-te-chuong-0445.mp32018-06-02 18:23
 • vu-than-chua-te-chuong-0446.mp32018-06-02 18:23
 • vu-than-chua-te-chuong-0447.mp32018-06-02 18:23
 • vu-than-chua-te-chuong-0448.mp32018-06-02 18:24
 • vu-than-chua-te-chuong-0449.mp32018-06-02 18:24
 • vu-than-chua-te-chuong-0450.mp32018-06-02 18:24
 • vu-than-chua-te-chuong-0451.mp32018-06-02 18:24
 • vu-than-chua-te-chuong-0452.mp32018-06-02 18:25
 • vu-than-chua-te-chuong-0453.mp32018-06-02 18:25
 • vu-than-chua-te-chuong-0454.mp32018-06-02 18:25
 • vu-than-chua-te-chuong-0455.mp32018-06-02 18:25
 • vu-than-chua-te-chuong-0456.mp32018-06-02 18:26
 • vu-than-chua-te-chuong-0457.mp32018-06-02 18:26
 • vu-than-chua-te-chuong-0458.mp32018-06-02 18:26
 • vu-than-chua-te-chuong-0459.mp32018-06-02 18:27
 • vu-than-chua-te-chuong-0460.mp32018-06-02 18:27
 • vu-than-chua-te-chuong-0461.mp32018-06-02 18:27
 • vu-than-chua-te-chuong-0462.mp32018-06-02 18:27
 • vu-than-chua-te-chuong-0463.mp32018-06-02 18:28
 • vu-than-chua-te-chuong-0464.mp32018-06-02 18:28
 • vu-than-chua-te-chuong-0465.mp32018-06-02 18:28
 • vu-than-chua-te-chuong-0466.mp32018-06-02 18:28
 • vu-than-chua-te-chuong-0467.mp32018-06-02 18:29
 • vu-than-chua-te-chuong-0468.mp32018-06-02 18:29
 • vu-than-chua-te-chuong-0469.mp32018-06-02 18:29
 • vu-than-chua-te-chuong-0470.mp32018-06-02 18:29
 • vu-than-chua-te-chuong-0471.mp32018-06-02 18:30
 • vu-than-chua-te-chuong-0472.mp32018-06-02 18:30
 • vu-than-chua-te-chuong-0473.mp32018-06-02 18:30
 • vu-than-chua-te-chuong-0474.mp32018-06-02 18:31
 • vu-than-chua-te-chuong-0475.mp32018-06-02 18:31
 • vu-than-chua-te-chuong-0476.mp32018-06-02 18:31
 • vu-than-chua-te-chuong-0477.mp32018-06-02 18:32
 • vu-than-chua-te-chuong-0478.mp32018-06-02 18:32
 • vu-than-chua-te-chuong-0479.mp32018-06-02 18:32
 • vu-than-chua-te-chuong-0480.mp32018-06-02 18:32
 • vu-than-chua-te-chuong-0481.mp32018-06-02 18:33
 • vu-than-chua-te-chuong-0482.mp32018-06-02 18:33
 • vu-than-chua-te-chuong-0483.mp32018-06-02 18:33
 • vu-than-chua-te-chuong-0484.mp32018-06-02 18:33
 • vu-than-chua-te-chuong-0485.mp32018-06-02 18:34
 • vu-than-chua-te-chuong-0486.mp32018-06-02 18:34
 • vu-than-chua-te-chuong-0487.mp32018-06-02 18:34
 • vu-than-chua-te-chuong-0488.mp32018-06-02 18:35
 • vu-than-chua-te-chuong-0489.mp32018-06-02 18:35
 • vu-than-chua-te-chuong-0490.mp32018-06-02 18:35
 • vu-than-chua-te-chuong-0491.mp32018-06-02 18:36
 • vu-than-chua-te-chuong-0492.mp32018-06-02 18:36
 • vu-than-chua-te-chuong-0493.mp32018-06-02 18:36
 • vu-than-chua-te-chuong-0494.mp32018-06-02 18:36
 • vu-than-chua-te-chuong-0495.mp32018-06-02 18:37
 • vu-than-chua-te-chuong-0496.mp32018-06-02 18:37
 • vu-than-chua-te-chuong-0497.mp32018-06-02 18:37
 • vu-than-chua-te-chuong-0498.mp32018-06-02 18:37
 • vu-than-chua-te-chuong-0499.mp32018-06-02 18:38
 • vu-than-chua-te-chuong-0500.mp32018-06-02 18:38
 • vu-than-chua-te-chuong-0501.mp32018-06-02 18:38
 • vu-than-chua-te-chuong-0502.mp32018-06-02 18:39
 • vu-than-chua-te-chuong-0503.mp32018-06-02 18:39
 • vu-than-chua-te-chuong-0504.mp32018-06-02 18:39
 • vu-than-chua-te-chuong-0505.mp32018-06-02 18:39
 • vu-than-chua-te-chuong-0506.mp32018-06-02 18:40
 • vu-than-chua-te-chuong-0507.mp32018-06-02 18:40
 • vu-than-chua-te-chuong-0508.mp32018-06-02 18:40
 • vu-than-chua-te-chuong-0509.mp32018-06-02 18:41
 • vu-than-chua-te-chuong-0510.mp32018-06-02 18:41
 • vu-than-chua-te-chuong-0511.mp32018-06-02 18:41
 • vu-than-chua-te-chuong-0512.mp32018-06-02 18:41
 • vu-than-chua-te-chuong-0513.mp32018-06-02 18:42
 • vu-than-chua-te-chuong-0514.mp32018-06-02 18:42
 • vu-than-chua-te-chuong-0515.mp32018-06-02 18:42
 • vu-than-chua-te-chuong-0516.mp32018-06-02 18:42
 • vu-than-chua-te-chuong-0517.mp32018-06-02 18:43
 • vu-than-chua-te-chuong-0518.mp32018-06-02 18:43
 • vu-than-chua-te-chuong-0519.mp32018-06-02 18:43
 • vu-than-chua-te-chuong-0520.mp32018-06-02 18:44
 • vu-than-chua-te-chuong-0521.mp32018-06-02 18:44
 • vu-than-chua-te-chuong-0522.mp32018-06-02 18:44
 • vu-than-chua-te-chuong-0523.mp32018-06-02 18:45
 • vu-than-chua-te-chuong-0524.mp32018-06-02 18:45
 • vu-than-chua-te-chuong-0525.mp32018-06-02 18:45
 • vu-than-chua-te-chuong-0526.mp32018-06-02 18:46
 • vu-than-chua-te-chuong-0527.mp32018-06-02 18:46
 • vu-than-chua-te-chuong-0528.mp32018-06-02 18:46
 • vu-than-chua-te-chuong-0529.mp32018-06-02 18:46
 • vu-than-chua-te-chuong-0530.mp32018-06-02 18:47
 • vu-than-chua-te-chuong-0531.mp32018-06-02 18:47
 • vu-than-chua-te-chuong-0532.mp32018-06-02 18:47
 • vu-than-chua-te-chuong-0533.mp32018-06-02 18:48
 • vu-than-chua-te-chuong-0534.mp32018-06-02 18:48
 • vu-than-chua-te-chuong-0535.mp32018-06-02 18:48
 • vu-than-chua-te-chuong-0536.mp32018-06-02 18:48
 • vu-than-chua-te-chuong-0537.mp32018-06-02 18:49
 • vu-than-chua-te-chuong-0538.mp32018-06-02 18:49
 • vu-than-chua-te-chuong-0539.mp32018-06-02 18:49
 • vu-than-chua-te-chuong-0540.mp32018-06-02 18:50
 • vu-than-chua-te-chuong-0541.mp32018-06-02 18:50
 • vu-than-chua-te-chuong-0542.mp32018-06-02 18:50
 • vu-than-chua-te-chuong-0543.mp32018-06-02 18:51
 • vu-than-chua-te-chuong-0544.mp32018-06-02 18:51
 • vu-than-chua-te-chuong-0545.mp32018-06-02 18:51
 • vu-than-chua-te-chuong-0546.mp32018-06-02 18:51
 • vu-than-chua-te-chuong-0547.mp32018-06-02 18:52
 • vu-than-chua-te-chuong-0548.mp32018-06-02 18:52
 • vu-than-chua-te-chuong-0549.mp32018-06-02 18:53
 • vu-than-chua-te-chuong-0550.mp32018-06-02 18:53
 • vu-than-chua-te-chuong-0551.mp32018-06-02 18:53
 • vu-than-chua-te-chuong-0552.mp32018-06-02 18:54
 • vu-than-chua-te-chuong-0553.mp32018-06-02 18:54
 • vu-than-chua-te-chuong-0554.mp32018-06-02 18:54
 • vu-than-chua-te-chuong-0555.mp32018-06-02 18:55
 • vu-than-chua-te-chuong-0556.mp32018-06-02 18:55
 • vu-than-chua-te-chuong-0557.mp32018-06-02 18:55
 • vu-than-chua-te-chuong-0558.mp32018-06-02 18:56
 • vu-than-chua-te-chuong-0559.mp32018-06-02 18:56
 • vu-than-chua-te-chuong-0560.mp32018-06-02 18:56
 • vu-than-chua-te-chuong-0561.mp32018-06-02 18:56
 • vu-than-chua-te-chuong-0562.mp32018-06-02 18:57
 • vu-than-chua-te-chuong-0563.mp32018-06-02 18:57
 • vu-than-chua-te-chuong-0564.mp32018-06-02 18:57
 • vu-than-chua-te-chuong-0565.mp32018-06-02 18:58
 • vu-than-chua-te-chuong-0566.mp32018-06-02 18:58
 • vu-than-chua-te-chuong-0567.mp32018-06-02 18:58
 • vu-than-chua-te-chuong-0568.mp32018-06-02 18:59
 • vu-than-chua-te-chuong-0569.mp32018-06-02 18:59
 • vu-than-chua-te-chuong-0570.mp32018-06-02 18:59
 • vu-than-chua-te-chuong-0571.mp32018-06-02 18:59
 • vu-than-chua-te-chuong-0572.mp32018-06-02 19:00
 • vu-than-chua-te-chuong-0573.mp32018-06-02 19:00
 • vu-than-chua-te-chuong-0574.mp32018-06-02 19:00
 • vu-than-chua-te-chuong-0575.mp32018-06-02 19:01
 • vu-than-chua-te-chuong-0576.mp32018-06-02 19:01
 • vu-than-chua-te-chuong-0577.mp32018-06-02 19:01
 • vu-than-chua-te-chuong-0578.mp32018-06-02 19:02
 • vu-than-chua-te-chuong-0579.mp32018-06-02 19:02
 • vu-than-chua-te-chuong-0580.mp32018-06-02 19:02
 • vu-than-chua-te-chuong-0581.mp32018-06-02 19:04
 • vu-than-chua-te-chuong-0582.mp32018-06-02 19:04
 • vu-than-chua-te-chuong-0583.mp32018-06-02 19:05
 • vu-than-chua-te-chuong-0584.mp32018-06-02 19:05
 • vu-than-chua-te-chuong-0585.mp32018-06-02 19:05
 • vu-than-chua-te-chuong-0586.mp32018-06-02 19:06
 • vu-than-chua-te-chuong-0587.mp32018-06-02 19:06
 • vu-than-chua-te-chuong-0588.mp32018-06-02 19:06
 • vu-than-chua-te-chuong-0589.mp32018-06-02 19:07
 • vu-than-chua-te-chuong-0590.mp32018-06-02 19:07
 • vu-than-chua-te-chuong-0591.mp32018-06-02 19:07
 • vu-than-chua-te-chuong-0592.mp32018-06-02 19:07
 • vu-than-chua-te-chuong-0593.mp32018-06-02 19:08
 • vu-than-chua-te-chuong-0594.mp32018-06-02 19:08
 • vu-than-chua-te-chuong-0595.mp32018-06-02 19:08
 • vu-than-chua-te-chuong-0596.mp32018-06-02 19:09
 • vu-than-chua-te-chuong-0597.mp32018-06-02 19:09
 • vu-than-chua-te-chuong-0598.mp32018-06-02 19:10
 • vu-than-chua-te-chuong-0599.mp32018-06-02 19:10
 • vu-than-chua-te-chuong-0600.mp32018-06-02 19:10
 • vu-than-chua-te-chuong-0601.mp32018-06-02 19:10
 • vu-than-chua-te-chuong-0602.mp32018-06-02 19:11
 • vu-than-chua-te-chuong-0603.mp32018-06-02 19:11
 • vu-than-chua-te-chuong-0604.mp32018-06-02 19:11
 • vu-than-chua-te-chuong-0605.mp32018-06-02 19:11
 • vu-than-chua-te-chuong-0606.mp32018-06-02 19:12
 • vu-than-chua-te-chuong-0607.mp32018-06-02 19:12
 • vu-than-chua-te-chuong-0608.mp32018-06-02 19:12
 • vu-than-chua-te-chuong-0609.mp32018-06-02 19:13
 • vu-than-chua-te-chuong-0610.mp32018-06-02 19:13
 • vu-than-chua-te-chuong-0611.mp32018-06-02 19:13
 • vu-than-chua-te-chuong-0612.mp32018-06-02 19:14
 • vu-than-chua-te-chuong-0613.mp32018-06-02 19:14
 • vu-than-chua-te-chuong-0614.mp32018-06-02 19:14
 • vu-than-chua-te-chuong-0615.mp32018-06-02 19:15
 • vu-than-chua-te-chuong-0616.mp32018-06-02 19:15
 • vu-than-chua-te-chuong-0617.mp32018-06-02 19:15
 • vu-than-chua-te-chuong-0618.mp32018-06-02 19:16
 • vu-than-chua-te-chuong-0619.mp32018-06-02 19:16
 • vu-than-chua-te-chuong-0620.mp32018-06-02 19:16
 • vu-than-chua-te-chuong-0621.mp32018-06-02 19:16
 • vu-than-chua-te-chuong-0622.mp32018-06-02 19:17
 • vu-than-chua-te-chuong-0623.mp32018-06-02 19:17
 • vu-than-chua-te-chuong-0624.mp32018-06-02 19:17
 • vu-than-chua-te-chuong-0625.mp32018-06-02 19:18
 • vu-than-chua-te-chuong-0626.mp32018-06-02 19:18
 • vu-than-chua-te-chuong-0627.mp32018-06-02 19:18
 • vu-than-chua-te-chuong-0628.mp32018-06-02 19:19
 • vu-than-chua-te-chuong-0629.mp32018-06-02 19:19
 • vu-than-chua-te-chuong-0630.mp32018-06-02 19:19
 • vu-than-chua-te-chuong-0631.mp32018-06-02 19:20
 • vu-than-chua-te-chuong-0632.mp32018-06-02 19:20
 • vu-than-chua-te-chuong-0633.mp32018-06-02 19:21
 • vu-than-chua-te-chuong-0634.mp32018-06-02 19:21
 • vu-than-chua-te-chuong-0635.mp32018-06-02 19:21
 • vu-than-chua-te-chuong-0636.mp32018-06-02 19:22
 • vu-than-chua-te-chuong-0637.mp32018-06-02 19:22
 • vu-than-chua-te-chuong-0638.mp32018-06-02 19:22
 • vu-than-chua-te-chuong-0639.mp32018-06-02 19:23
 • vu-than-chua-te-chuong-0640.mp32018-06-02 19:23
 • vu-than-chua-te-chuong-0641.mp32018-06-02 19:23
 • vu-than-chua-te-chuong-0642.mp32018-06-02 19:24
 • vu-than-chua-te-chuong-0643.mp32018-06-02 19:24
 • vu-than-chua-te-chuong-0644.mp32018-06-02 19:24
 • vu-than-chua-te-chuong-0645.mp32018-06-02 19:25
 • vu-than-chua-te-chuong-0646.mp32018-06-02 19:25
 • vu-than-chua-te-chuong-0647.mp32018-06-02 19:25
 • vu-than-chua-te-chuong-0648.mp32018-06-02 19:26
 • vu-than-chua-te-chuong-0649.mp32018-06-02 19:26
 • vu-than-chua-te-chuong-0650.mp32018-06-02 19:26
 • vu-than-chua-te-chuong-0651.mp32018-06-02 19:27
 • vu-than-chua-te-chuong-0652.mp32018-06-02 19:27
 • vu-than-chua-te-chuong-0653.mp32018-06-02 19:27
 • vu-than-chua-te-chuong-0654.mp32018-06-02 19:28
 • vu-than-chua-te-chuong-0655.mp32018-06-02 19:28
 • vu-than-chua-te-chuong-0656.mp32018-06-02 19:29
 • vu-than-chua-te-chuong-0657.mp32018-06-02 19:29
 • vu-than-chua-te-chuong-0658.mp32018-06-02 19:30
 • vu-than-chua-te-chuong-0659.mp32018-06-02 19:30
 • vu-than-chua-te-chuong-0660.mp32018-06-02 19:30
 • vu-than-chua-te-chuong-0661.mp32018-06-02 19:30
 • vu-than-chua-te-chuong-0662.mp32018-06-02 19:31
 • vu-than-chua-te-chuong-0663.mp32018-06-02 19:31
 • vu-than-chua-te-chuong-0664.mp32018-06-02 19:31
 • vu-than-chua-te-chuong-0665.mp32018-06-02 19:32
 • vu-than-chua-te-chuong-0666.mp32018-06-02 19:32
 • vu-than-chua-te-chuong-0667.mp32018-06-02 19:32
 • vu-than-chua-te-chuong-0668.mp32018-06-02 19:33
 • vu-than-chua-te-chuong-0669.mp32018-06-02 19:33
 • vu-than-chua-te-chuong-0670.mp32018-06-02 19:34
 • vu-than-chua-te-chuong-0671.mp32018-06-02 19:34
 • vu-than-chua-te-chuong-0672.mp32018-06-02 19:34
 • vu-than-chua-te-chuong-0673.mp32018-06-02 19:35
 • vu-than-chua-te-chuong-0674.mp32018-06-02 19:35
 • vu-than-chua-te-chuong-0675.mp32018-06-02 19:35
 • vu-than-chua-te-chuong-0676.mp32018-06-02 19:36
 • vu-than-chua-te-chuong-0677.mp32018-06-02 19:36
 • vu-than-chua-te-chuong-0678.mp32018-06-02 19:37
 • vu-than-chua-te-chuong-0679.mp32018-06-02 19:37
 • vu-than-chua-te-chuong-0680.mp32018-06-02 19:37
 • vu-than-chua-te-chuong-0681.mp32018-06-02 19:38
 • vu-than-chua-te-chuong-0682.mp32018-06-02 19:38
 • vu-than-chua-te-chuong-0683.mp32018-06-02 19:38
 • vu-than-chua-te-chuong-0684.mp32018-06-02 19:39
 • vu-than-chua-te-chuong-0685.mp32018-06-02 19:39
 • vu-than-chua-te-chuong-0686.mp32018-06-02 19:39
 • vu-than-chua-te-chuong-0687.mp32018-06-02 19:40
 • vu-than-chua-te-chuong-0688.mp32018-06-02 19:40
 • vu-than-chua-te-chuong-0689.mp32018-06-02 19:40
 • vu-than-chua-te-chuong-0690.mp32018-06-02 19:41
 • vu-than-chua-te-chuong-0691.mp32018-06-02 19:41
 • vu-than-chua-te-chuong-0692.mp32018-06-02 19:41
 • vu-than-chua-te-chuong-0693.mp32018-06-02 19:42
 • vu-than-chua-te-chuong-0694.mp32018-06-02 19:42
 • vu-than-chua-te-chuong-0695.mp32018-06-02 19:43
 • vu-than-chua-te-chuong-0696.mp32018-06-02 19:43
 • vu-than-chua-te-chuong-0697.mp32018-06-02 19:43
 • vu-than-chua-te-chuong-0698.mp32018-06-02 19:44
 • vu-than-chua-te-chuong-0699.mp32018-06-02 19:44
 • vu-than-chua-te-chuong-0700.mp32018-06-02 19:44
 • vu-than-chua-te-chuong-0701.mp32018-06-02 19:45
 • vu-than-chua-te-chuong-0702.mp32018-06-02 19:45
 • vu-than-chua-te-chuong-0703.mp32018-06-02 19:45
 • vu-than-chua-te-chuong-0704.mp32018-06-02 19:46
 • vu-than-chua-te-chuong-0705.mp32018-06-02 19:46
 • vu-than-chua-te-chuong-0706.mp32018-06-02 19:46
 • vu-than-chua-te-chuong-0707.mp32018-06-02 19:47
 • vu-than-chua-te-chuong-0708.mp32018-06-02 19:47
 • vu-than-chua-te-chuong-0709.mp32018-06-02 19:47
 • vu-than-chua-te-chuong-0710.mp32018-06-02 19:48
 • vu-than-chua-te-chuong-0711.mp32018-06-02 19:48
 • vu-than-chua-te-chuong-0712.mp32018-06-02 19:48
 • vu-than-chua-te-chuong-0713.mp32018-06-02 19:49
 • vu-than-chua-te-chuong-0714.mp32018-06-02 19:49
 • vu-than-chua-te-chuong-0715.mp32018-06-02 19:50
 • vu-than-chua-te-chuong-0716.mp32018-06-02 19:50
 • vu-than-chua-te-chuong-0717.mp32018-06-02 19:50
 • vu-than-chua-te-chuong-0718.mp32018-06-02 19:51
 • vu-than-chua-te-chuong-0719.mp32018-06-02 19:51
 • vu-than-chua-te-chuong-0720.mp32018-06-02 19:52
 • vu-than-chua-te-chuong-0721.mp32018-06-02 19:52
 • vu-than-chua-te-chuong-0722.mp32018-06-02 19:52
 • vu-than-chua-te-chuong-0723.mp32018-06-02 19:53
 • vu-than-chua-te-chuong-0724.mp32018-06-02 19:53
 • vu-than-chua-te-chuong-0725.mp32018-06-02 19:54
 • vu-than-chua-te-chuong-0726.mp32018-06-02 19:54
 • vu-than-chua-te-chuong-0727.mp32018-06-02 19:54
 • vu-than-chua-te-chuong-0728.mp32018-06-02 19:55
 • vu-than-chua-te-chuong-0729.mp32018-06-02 19:55
 • vu-than-chua-te-chuong-0730.mp32018-06-02 19:55
 • vu-than-chua-te-chuong-0731.mp32018-06-02 19:56
 • vu-than-chua-te-chuong-0732.mp32018-06-02 19:56
 • vu-than-chua-te-chuong-0733.mp32018-06-02 19:57
 • vu-than-chua-te-chuong-0734.mp32018-06-02 19:57
 • vu-than-chua-te-chuong-0735.mp32018-06-02 19:57
 • vu-than-chua-te-chuong-0736.mp32018-06-02 19:58
 • vu-than-chua-te-chuong-0737.mp32018-06-02 19:58
 • vu-than-chua-te-chuong-0738.mp32018-06-02 19:59
 • vu-than-chua-te-chuong-0739.mp32018-06-02 19:59
 • vu-than-chua-te-chuong-0740.mp32018-06-02 19:59
 • vu-than-chua-te-chuong-0741.mp32018-06-02 20:00
 • vu-than-chua-te-chuong-0742.mp32018-06-02 20:00
 • vu-than-chua-te-chuong-0743.mp32018-06-02 20:00
 • vu-than-chua-te-chuong-0744.mp32018-06-02 20:01
 • vu-than-chua-te-chuong-0745.mp32018-06-02 20:01
 • vu-than-chua-te-chuong-0746.mp32018-06-02 20:02
 • vu-than-chua-te-chuong-0747.mp32018-06-02 20:02
 • vu-than-chua-te-chuong-0748.mp32018-06-02 20:02
 • vu-than-chua-te-chuong-0749.mp32018-06-02 20:03
 • vu-than-chua-te-chuong-0750.mp32018-06-02 20:03
 • vu-than-chua-te-chuong-0751.mp32018-06-02 20:04
 • vu-than-chua-te-chuong-0752.mp32018-06-02 20:04
 • vu-than-chua-te-chuong-0753.mp32018-06-02 20:05
 • vu-than-chua-te-chuong-0754.mp32018-06-02 20:05
 • vu-than-chua-te-chuong-0755.mp32018-06-02 20:05
 • vu-than-chua-te-chuong-0756.mp32018-06-02 20:06
 • vu-than-chua-te-chuong-0757.mp32018-06-02 20:06
 • vu-than-chua-te-chuong-0758.mp32018-06-02 20:07
 • vu-than-chua-te-chuong-0759.mp32018-06-02 20:07
 • vu-than-chua-te-chuong-0760.mp32018-06-02 20:07
 • vu-than-chua-te-chuong-0761.mp32018-06-02 20:08
 • vu-than-chua-te-chuong-0762.mp32018-06-02 20:08
 • vu-than-chua-te-chuong-0763.mp32018-06-02 20:09
 • vu-than-chua-te-chuong-0764.mp32018-06-02 20:09
 • vu-than-chua-te-chuong-0765.mp32018-06-02 20:09
 • vu-than-chua-te-chuong-0766.mp32018-06-02 20:10
 • vu-than-chua-te-chuong-0767.mp32018-06-02 20:10
 • vu-than-chua-te-chuong-0768.mp32018-06-02 20:10
 • vu-than-chua-te-chuong-0769.mp32018-06-02 20:11
 • vu-than-chua-te-chuong-0770.mp32018-06-02 20:11
 • vu-than-chua-te-chuong-0771.mp32018-06-02 20:11
 • vu-than-chua-te-chuong-0772.mp32018-06-02 20:12
 • vu-than-chua-te-chuong-0773.mp32018-06-02 20:12
 • vu-than-chua-te-chuong-0774.mp32018-06-02 20:12
 • vu-than-chua-te-chuong-0775.mp32018-06-02 20:13
 • vu-than-chua-te-chuong-0776.mp32018-06-02 20:13
 • vu-than-chua-te-chuong-0777.mp32018-06-02 20:14
 • vu-than-chua-te-chuong-0778.mp32018-06-02 20:14
 • vu-than-chua-te-chuong-0779.mp32018-06-02 20:15
 • vu-than-chua-te-chuong-0780.mp32018-06-02 20:15
 • vu-than-chua-te-chuong-0781.mp32018-06-02 20:15
 • vu-than-chua-te-chuong-0782.mp32018-06-02 20:16
 • vu-than-chua-te-chuong-0783.mp32018-06-02 20:16
 • vu-than-chua-te-chuong-0784.mp32018-06-02 20:17
 • vu-than-chua-te-chuong-0785.mp32018-06-02 20:17
 • vu-than-chua-te-chuong-0786.mp32018-06-02 20:17
 • vu-than-chua-te-chuong-0787.mp32018-06-02 20:18
 • vu-than-chua-te-chuong-0788.mp32018-06-02 20:18
 • vu-than-chua-te-chuong-0789.mp32018-06-02 20:18
 • vu-than-chua-te-chuong-0790.mp32018-06-02 20:19
 • vu-than-chua-te-chuong-0791.mp32018-06-02 20:19
 • vu-than-chua-te-chuong-0792.mp32018-06-02 20:19
 • vu-than-chua-te-chuong-0793.mp32018-06-02 20:20
 • vu-than-chua-te-chuong-0794.mp32018-06-02 20:20
 • vu-than-chua-te-chuong-0795.mp32018-06-02 20:20
 • vu-than-chua-te-chuong-0796.mp32018-06-02 20:21
 • vu-than-chua-te-chuong-0797.mp32018-06-02 20:21
 • vu-than-chua-te-chuong-0798.mp32018-06-02 20:22
 • vu-than-chua-te-chuong-0799.mp32018-06-02 20:22
 • vu-than-chua-te-chuong-0800.mp32018-06-02 20:22
 • vu-than-chua-te-chuong-0801.mp32018-06-02 20:23
 • vu-than-chua-te-chuong-0802.mp32018-06-02 20:23
 • vu-than-chua-te-chuong-0803.mp32018-06-02 20:24
 • vu-than-chua-te-chuong-0804.mp32018-06-02 20:24
 • vu-than-chua-te-chuong-0805.mp32018-06-02 20:24
 • vu-than-chua-te-chuong-0806.mp32018-06-02 20:25
 • vu-than-chua-te-chuong-0807.mp32018-06-02 20:25
 • vu-than-chua-te-chuong-0808.mp32018-06-02 20:26
 • vu-than-chua-te-chuong-0809.mp32018-06-02 20:26
 • vu-than-chua-te-chuong-0810.mp32018-06-02 20:26
 • vu-than-chua-te-chuong-0811.mp32018-06-02 20:27
 • vu-than-chua-te-chuong-0812.mp32018-06-02 20:27
 • vu-than-chua-te-chuong-0813.mp32018-06-02 20:27
 • vu-than-chua-te-chuong-0814.mp32018-06-02 20:28
 • vu-than-chua-te-chuong-0815.mp32018-06-02 20:28
 • vu-than-chua-te-chuong-0816.mp32018-06-02 20:28
 • vu-than-chua-te-chuong-0817.mp32018-06-02 20:29
 • vu-than-chua-te-chuong-0818.mp32018-06-02 20:29
 • vu-than-chua-te-chuong-0819.mp32018-06-02 20:29
 • vu-than-chua-te-chuong-0820.mp32018-06-02 20:30
 • vu-than-chua-te-chuong-0821.mp32018-06-02 20:30
 • vu-than-chua-te-chuong-0822.mp32018-06-02 20:31
 • vu-than-chua-te-chuong-0823.mp32018-06-02 20:31
 • vu-than-chua-te-chuong-0824.mp32018-06-02 20:31
 • vu-than-chua-te-chuong-0825.mp32018-06-02 20:32
 • vu-than-chua-te-chuong-0826.mp32018-06-02 20:32
 • vu-than-chua-te-chuong-0827.mp32018-06-02 20:32
 • vu-than-chua-te-chuong-0828.mp32018-06-02 20:33
 • vu-than-chua-te-chuong-0829.mp32018-06-02 20:33
 • vu-than-chua-te-chuong-0830.mp32018-06-02 20:33
 • vu-than-chua-te-chuong-0831.mp32018-06-02 20:34
 • vu-than-chua-te-chuong-0832.mp32018-06-02 20:34
 • vu-than-chua-te-chuong-0833.mp32018-06-02 20:35
 • vu-than-chua-te-chuong-0834.mp32018-06-02 20:35
 • vu-than-chua-te-chuong-0835.mp32018-06-02 20:35
 • vu-than-chua-te-chuong-0836.mp32018-06-02 20:36
 • vu-than-chua-te-chuong-0837.mp32018-06-02 20:36
 • vu-than-chua-te-chuong-0838.mp32018-06-02 20:37
 • vu-than-chua-te-chuong-0839.mp32018-06-02 20:37
 • vu-than-chua-te-chuong-0840.mp32018-06-02 20:37
 • vu-than-chua-te-chuong-0841.mp32018-06-02 20:38
 • vu-than-chua-te-chuong-0842.mp32018-06-02 20:38
 • vu-than-chua-te-chuong-0843.mp32018-06-02 20:38
 • vu-than-chua-te-chuong-0844.mp32018-06-02 20:39
 • vu-than-chua-te-chuong-0845.mp32018-06-02 20:39
 • vu-than-chua-te-chuong-0846.mp32018-06-02 20:39
 • vu-than-chua-te-chuong-0847.mp32018-06-02 20:40
 • vu-than-chua-te-chuong-0848.mp32018-06-02 20:40
 • vu-than-chua-te-chuong-0849.mp32018-06-02 20:41
 • vu-than-chua-te-chuong-0850.mp32018-06-02 20:41
 • vu-than-chua-te-chuong-0851.mp32018-06-02 20:42
 • vu-than-chua-te-chuong-0852.mp32018-06-02 20:42
 • vu-than-chua-te-chuong-0853.mp32018-06-02 20:42
 • vu-than-chua-te-chuong-0854.mp32018-06-02 20:43
 • vu-than-chua-te-chuong-0855.mp32018-06-02 20:43
 • vu-than-chua-te-chuong-0856.mp32018-06-02 20:43
 • vu-than-chua-te-chuong-0857.mp32018-06-02 20:44
 • vu-than-chua-te-chuong-0858.mp32018-06-02 20:44
 • vu-than-chua-te-chuong-0859.mp32018-06-02 20:44
 • vu-than-chua-te-chuong-0860.mp32018-06-02 20:45
 • vu-than-chua-te-chuong-0861.mp32018-06-02 20:45
 • vu-than-chua-te-chuong-0862.mp32018-06-02 20:46
 • vu-than-chua-te-chuong-0863.mp32018-06-02 20:46
 • vu-than-chua-te-chuong-0864.mp32018-06-02 20:46
 • vu-than-chua-te-chuong-0865.mp32018-06-02 20:47
 • vu-than-chua-te-chuong-0866.mp32018-06-02 20:47
 • vu-than-chua-te-chuong-0867.mp32018-06-02 20:48
 • vu-than-chua-te-chuong-0868.mp32018-06-02 20:48
 • vu-than-chua-te-chuong-0869.mp32018-06-02 20:48
 • vu-than-chua-te-chuong-0870.mp32018-06-02 20:49
 • vu-than-chua-te-chuong-0871.mp32018-06-02 20:49
 • vu-than-chua-te-chuong-0872.mp32018-06-02 20:50
 • vu-than-chua-te-chuong-0873.mp32018-06-02 20:50
 • vu-than-chua-te-chuong-0874.mp32018-06-02 20:51
 • vu-than-chua-te-chuong-0875.mp32018-06-02 20:51
 • vu-than-chua-te-chuong-0876.mp32018-06-02 20:52
 • vu-than-chua-te-chuong-0877.mp32018-06-02 20:52
 • vu-than-chua-te-chuong-0878.mp32018-06-02 20:52
 • vu-than-chua-te-chuong-0879.mp32018-06-02 20:53
 • vu-than-chua-te-chuong-0880.mp32018-06-02 20:53
 • vu-than-chua-te-chuong-0881.mp32018-06-02 20:54
 • vu-than-chua-te-chuong-0882.mp32018-06-02 20:54
 • vu-than-chua-te-chuong-0883.mp32018-06-02 20:55
 • vu-than-chua-te-chuong-0884.mp32018-06-02 20:55
 • vu-than-chua-te-chuong-0885.mp32018-06-02 20:55
 • vu-than-chua-te-chuong-0886.mp32018-06-02 20:56
 • vu-than-chua-te-chuong-0887.mp32018-06-02 20:56
 • vu-than-chua-te-chuong-0888.mp32018-06-02 20:56
 • vu-than-chua-te-chuong-0889.mp32018-06-02 20:57
 • vu-than-chua-te-chuong-0890.mp32018-06-02 20:57
 • vu-than-chua-te-chuong-0891.mp32018-06-02 20:58
 • vu-than-chua-te-chuong-0892.mp32018-06-02 20:58
 • vu-than-chua-te-chuong-0893.mp32018-06-02 20:58
 • vu-than-chua-te-chuong-0894.mp32018-06-02 20:59
 • vu-than-chua-te-chuong-0895.mp32018-06-02 20:59
 • vu-than-chua-te-chuong-0896.mp32018-06-02 21:00
 • vu-than-chua-te-chuong-0897.mp32018-06-02 21:00
 • vu-than-chua-te-chuong-0898.mp32018-06-02 21:00
 • vu-than-chua-te-chuong-0899.mp32018-06-02 21:00
 • vu-than-chua-te-chuong-0900.mp32018-06-02 21:01
 • vu-than-chua-te-chuong-0901.mp32018-06-02 21:01
 • vu-than-chua-te-chuong-0902.mp32018-06-02 21:02
 • vu-than-chua-te-chuong-0903.mp32018-06-02 21:02
 • vu-than-chua-te-chuong-0904.mp32018-06-02 21:02
 • vu-than-chua-te-chuong-0905.mp32018-06-02 21:03
 • vu-than-chua-te-chuong-0906.mp32018-06-02 21:03
 • vu-than-chua-te-chuong-0907.mp32018-06-02 21:03
 • vu-than-chua-te-chuong-0908.mp32018-06-02 21:04
 • vu-than-chua-te-chuong-0909.mp32018-06-02 21:04
 • vu-than-chua-te-chuong-0910.mp32018-06-02 21:05
 • vu-than-chua-te-chuong-0911.mp32018-06-02 21:05
 • vu-than-chua-te-chuong-0912.mp32018-06-02 21:05
 • vu-than-chua-te-chuong-0913.mp32018-06-02 21:06
 • vu-than-chua-te-chuong-0914.mp32018-06-02 21:06
 • vu-than-chua-te-chuong-0915.mp32018-06-02 21:07
 • vu-than-chua-te-chuong-0916.mp32018-06-02 21:07
 • vu-than-chua-te-chuong-0917.mp32018-06-02 21:07
 • vu-than-chua-te-chuong-0918.mp32018-06-02 21:08
 • vu-than-chua-te-chuong-0919.mp32018-06-02 21:08
 • vu-than-chua-te-chuong-0920.mp32018-06-02 21:08
 • vu-than-chua-te-chuong-0921.mp32018-06-02 21:09
 • vu-than-chua-te-chuong-0922.mp32018-06-02 21:09
 • vu-than-chua-te-chuong-0923.mp32018-06-02 21:10
 • vu-than-chua-te-chuong-0924.mp32018-06-02 21:10
 • vu-than-chua-te-chuong-0925.mp32018-06-02 21:10
 • vu-than-chua-te-chuong-0926.mp32018-06-02 21:11
 • vu-than-chua-te-chuong-0927.mp32018-06-02 21:11
 • vu-than-chua-te-chuong-0928.mp32018-06-02 21:11
 • vu-than-chua-te-chuong-0929.mp32018-06-02 21:12
 • vu-than-chua-te-chuong-0930.mp32018-06-02 21:12
 • vu-than-chua-te-chuong-0931.mp32018-06-02 21:12
 • vu-than-chua-te-chuong-0932.mp32018-06-02 21:13
 • vu-than-chua-te-chuong-0933.mp32018-06-02 21:13
 • vu-than-chua-te-chuong-0934.mp32018-06-02 21:13
 • vu-than-chua-te-chuong-0935.mp32018-06-02 21:14
 • vu-than-chua-te-chuong-0936.mp32018-06-02 21:14
 • vu-than-chua-te-chuong-0937.mp32018-06-02 21:14
 • vu-than-chua-te-chuong-0938.mp32018-06-02 21:15
 • vu-than-chua-te-chuong-0939.mp32018-06-02 21:15
 • vu-than-chua-te-chuong-0940.mp32018-06-02 21:16
 • vu-than-chua-te-chuong-0941.mp32018-06-02 21:16
 • vu-than-chua-te-chuong-0942.mp32018-06-02 21:17
 • vu-than-chua-te-chuong-0943.mp32018-06-02 21:17
 • vu-than-chua-te-chuong-0944.mp32018-06-02 21:17
 • vu-than-chua-te-chuong-0945.mp32018-06-02 21:18
 • vu-than-chua-te-chuong-0946.mp32018-06-02 21:18
 • vu-than-chua-te-chuong-0947.mp32018-06-02 21:19
 • vu-than-chua-te-chuong-0948.mp32018-06-02 21:19
 • vu-than-chua-te-chuong-0949.mp32018-06-02 21:19
 • vu-than-chua-te-chuong-0950.mp32018-06-02 21:20
 • vu-than-chua-te-chuong-0951.mp32018-06-02 21:20
 • vu-than-chua-te-chuong-0952.mp32018-06-02 21:20
 • vu-than-chua-te-chuong-0953.mp32018-06-02 21:21
 • vu-than-chua-te-chuong-0954.mp32018-06-02 21:21
 • vu-than-chua-te-chuong-0955.mp32018-06-02 21:22
 • vu-than-chua-te-chuong-0956.mp32018-06-02 21:22
 • vu-than-chua-te-chuong-0957.mp32018-06-02 21:22
 • vu-than-chua-te-chuong-0958.mp32018-06-02 21:23
 • vu-than-chua-te-chuong-0959.mp32018-06-02 21:23
 • vu-than-chua-te-chuong-0960.mp32018-06-02 21:23
 • vu-than-chua-te-chuong-0961.mp32018-06-02 21:24
 • vu-than-chua-te-chuong-0962.mp32018-06-02 21:24
 • vu-than-chua-te-chuong-0963.mp32018-06-02 21:25
 • vu-than-chua-te-chuong-0964.mp32018-06-02 21:25
 • vu-than-chua-te-chuong-0965.mp32018-06-02 21:26
 • vu-than-chua-te-chuong-0966.mp32018-06-02 21:26
 • vu-than-chua-te-chuong-0967.mp32018-06-02 21:26
 • vu-than-chua-te-chuong-0968.mp32018-06-02 21:27
 • vu-than-chua-te-chuong-0969.mp32018-06-02 21:27
 • vu-than-chua-te-chuong-0970.mp32018-06-02 21:28
 • vu-than-chua-te-chuong-0971.mp32018-06-02 21:28
 • vu-than-chua-te-chuong-0972.mp32018-06-02 21:28
 • vu-than-chua-te-chuong-0973.mp32018-06-02 21:29
 • vu-than-chua-te-chuong-0974.mp32018-06-02 21:29
 • vu-than-chua-te-chuong-0975.mp32018-06-02 21:29
 • vu-than-chua-te-chuong-0976.mp32018-06-02 21:30
 • vu-than-chua-te-chuong-0977.mp32018-06-02 21:30
 • vu-than-chua-te-chuong-0978.mp32018-06-02 21:30
 • vu-than-chua-te-chuong-0979.mp32018-06-02 21:31
 • vu-than-chua-te-chuong-0980.mp32018-06-02 21:31
 • vu-than-chua-te-chuong-0981.mp32018-06-02 21:32
 • vu-than-chua-te-chuong-0982.mp32018-06-02 21:32
 • vu-than-chua-te-chuong-0983.mp32018-06-02 21:32
 • vu-than-chua-te-chuong-0984.mp32018-06-02 21:33
 • vu-than-chua-te-chuong-0985.mp32018-06-02 21:33
 • vu-than-chua-te-chuong-0986.mp32018-06-02 21:33
 • vu-than-chua-te-chuong-0987.mp32018-06-02 21:34
 • vu-than-chua-te-chuong-0988.mp32018-06-02 21:34
 • vu-than-chua-te-chuong-0989.mp32018-06-02 21:34
 • vu-than-chua-te-chuong-0990.mp32018-06-02 21:35
 • vu-than-chua-te-chuong-0991.mp32018-06-02 21:35
 • vu-than-chua-te-chuong-0992.mp32018-06-02 21:35
 • vu-than-chua-te-chuong-0993.mp32018-06-02 21:36
 • vu-than-chua-te-chuong-0994.mp32018-06-02 21:36
 • vu-than-chua-te-chuong-0995.mp32018-06-02 21:37
 • vu-than-chua-te-chuong-0996.mp32018-06-02 21:37
 • vu-than-chua-te-chuong-0997.mp32018-06-02 21:37
 • vu-than-chua-te-chuong-0998.mp32018-06-02 21:38
 • vu-than-chua-te-chuong-0999.mp32018-06-02 21:38
 • vu-than-chua-te-chuong-1000.mp32018-06-02 21:38
 • vu-than-chua-te-chuong-1001.mp32018-06-02 21:39
 • vu-than-chua-te-chuong-1002.mp32018-06-02 21:39
 • vu-than-chua-te-chuong-1003.mp32018-06-02 21:40
 • vu-than-chua-te-chuong-1004.mp32018-06-02 21:40
 • vu-than-chua-te-chuong-1005.mp32018-06-02 21:40
 • vu-than-chua-te-chuong-1006.mp32018-06-02 21:41
 • vu-than-chua-te-chuong-1007.mp32018-06-02 21:41
 • vu-than-chua-te-chuong-1008.mp32018-06-02 21:41
 • vu-than-chua-te-chuong-1009.mp32018-06-02 21:42
 • vu-than-chua-te-chuong-1010.mp32018-06-02 21:42
 • vu-than-chua-te-chuong-1011.mp32018-06-02 21:43
 • vu-than-chua-te-chuong-1012.mp32018-06-02 21:43
 • vu-than-chua-te-chuong-1013.mp32018-06-02 21:43
 • vu-than-chua-te-chuong-1014.mp32018-06-02 21:44
 • vu-than-chua-te-chuong-1015.mp32018-06-02 21:44
 • vu-than-chua-te-chuong-1016.mp32018-06-02 21:44
 • vu-than-chua-te-chuong-1017.mp32018-06-02 21:45
 • vu-than-chua-te-chuong-1018.mp32018-06-02 21:45
 • vu-than-chua-te-chuong-1019.mp32018-06-02 21:46
 • vu-than-chua-te-chuong-1020.mp32018-06-02 21:46
 • vu-than-chua-te-chuong-1021.mp32018-06-02 21:46
 • vu-than-chua-te-chuong-1022.mp32018-06-02 21:46
 • vu-than-chua-te-chuong-1023.mp32018-06-02 21:47
 • vu-than-chua-te-chuong-1024.mp32018-06-02 21:47
 • vu-than-chua-te-chuong-1025.mp32018-06-02 21:48
 • vu-than-chua-te-chuong-1026.mp32018-06-02 21:48
 • vu-than-chua-te-chuong-1027.mp32018-06-02 21:49
 • vu-than-chua-te-chuong-1028.mp32018-06-02 21:49
 • vu-than-chua-te-chuong-1029.mp32018-06-02 21:49
 • vu-than-chua-te-chuong-1030.mp32018-06-02 21:50
 • vu-than-chua-te-chuong-1031.mp32018-06-02 21:50
 • vu-than-chua-te-chuong-1032.mp32018-06-02 21:51
 • vu-than-chua-te-chuong-1033.mp32018-06-02 21:51
 • vu-than-chua-te-chuong-1034.mp32018-06-02 21:51
 • vu-than-chua-te-chuong-1035.mp32018-06-02 21:52
 • vu-than-chua-te-chuong-1036.mp32018-06-02 21:52
 • vu-than-chua-te-chuong-1037.mp32018-06-02 21:53
 • vu-than-chua-te-chuong-1038.mp32018-06-02 21:53
 • vu-than-chua-te-chuong-1039.mp32018-06-02 21:54
 • vu-than-chua-te-chuong-1040.mp32018-06-02 21:54
 • vu-than-chua-te-chuong-1041.mp32018-06-02 21:54
 • vu-than-chua-te-chuong-1042.mp32018-06-02 21:55
 • vu-than-chua-te-chuong-1043.mp32018-06-02 21:55
 • vu-than-chua-te-chuong-1044.mp32018-06-02 21:55
 • vu-than-chua-te-chuong-1045.mp32018-06-02 21:56
 • vu-than-chua-te-chuong-1046.mp32018-06-02 21:56
 • vu-than-chua-te-chuong-1047.mp32018-06-02 21:57
 • vu-than-chua-te-chuong-1048.mp32018-06-02 21:57
 • vu-than-chua-te-chuong-1049.mp32018-06-02 21:58
 • vu-than-chua-te-chuong-1050.mp32018-06-02 21:58
 • vu-than-chua-te-chuong-1051.mp32018-06-02 21:58
 • vu-than-chua-te-chuong-1052.mp32018-06-02 21:59
 • vu-than-chua-te-chuong-1053.mp32018-06-02 21:59
 • vu-than-chua-te-chuong-1054.mp32018-06-02 22:00
 • vu-than-chua-te-chuong-1055.mp32018-06-02 22:00
 • vu-than-chua-te-chuong-1056.mp32018-06-02 22:00
 • vu-than-chua-te-chuong-1057.mp32018-06-02 22:01
 • vu-than-chua-te-chuong-1058.mp32018-06-02 22:01
 • vu-than-chua-te-chuong-1059.mp32018-06-02 22:02
 • vu-than-chua-te-chuong-1060.mp32018-06-02 22:02
 • vu-than-chua-te-chuong-1061.mp32018-06-02 22:02
 • vu-than-chua-te-chuong-1062.mp32018-06-02 22:03
 • vu-than-chua-te-chuong-1063.mp32018-06-02 22:03
 • vu-than-chua-te-chuong-1064.mp32018-06-02 22:04
 • vu-than-chua-te-chuong-1065.mp32018-06-02 22:04
 • vu-than-chua-te-chuong-1066.mp32018-06-02 22:04
 • vu-than-chua-te-chuong-1067.mp32018-06-02 22:05
 • vu-than-chua-te-chuong-1068.mp32018-06-02 22:05
 • vu-than-chua-te-chuong-1069.mp32018-06-02 22:05
 • vu-than-chua-te-chuong-1070.mp32018-06-02 22:06
 • vu-than-chua-te-chuong-1071.mp32018-06-02 22:06
 • vu-than-chua-te-chuong-1072.mp32018-06-02 22:07
 • vu-than-chua-te-chuong-1073.mp32018-06-02 22:07
 • vu-than-chua-te-chuong-1074.mp32018-06-02 22:07
 • vu-than-chua-te-chuong-1075.mp32018-06-02 22:08
 • vu-than-chua-te-chuong-1076.mp32018-06-02 22:08
 • vu-than-chua-te-chuong-1077.mp32018-06-02 22:09
 • vu-than-chua-te-chuong-1078.mp32018-06-02 22:09
 • vu-than-chua-te-chuong-1079.mp32018-06-02 22:09
 • vu-than-chua-te-chuong-1080.mp32018-06-02 22:10
 • vu-than-chua-te-chuong-1081.mp32018-06-02 22:10
 • vu-than-chua-te-chuong-1082.mp32018-06-02 22:10
 • vu-than-chua-te-chuong-1083.mp32018-06-02 22:11
 • vu-than-chua-te-chuong-1084.mp32018-06-02 22:11
 • vu-than-chua-te-chuong-1085.mp32018-06-02 22:11
 • vu-than-chua-te-chuong-1086.mp32018-06-02 22:12
 • vu-than-chua-te-chuong-1087.mp32018-06-02 22:12
 • vu-than-chua-te-chuong-1088.mp32018-06-02 22:13
 • vu-than-chua-te-chuong-1089.mp32018-06-02 22:13
 • vu-than-chua-te-chuong-1090.mp32018-06-02 22:13
 • vu-than-chua-te-chuong-1091.mp32018-06-02 22:14
 • vu-than-chua-te-chuong-1092.mp32018-06-02 22:14
 • vu-than-chua-te-chuong-1093.mp32018-06-02 22:14
 • vu-than-chua-te-chuong-1094.mp32018-06-02 22:15
 • vu-than-chua-te-chuong-1095.mp32018-06-02 22:15
 • vu-than-chua-te-chuong-1096.mp32018-06-02 22:16
 • vu-than-chua-te-chuong-1097.mp32018-06-02 22:16
 • vu-than-chua-te-chuong-1098.mp32018-06-02 22:16
 • vu-than-chua-te-chuong-1099.mp32018-06-02 22:17
 • vu-than-chua-te-chuong-1100.mp32018-06-02 22:17
 • vu-than-chua-te-chuong-1101.mp32018-06-02 22:18
 • vu-than-chua-te-chuong-1102.mp32018-06-02 22:18
 • vu-than-chua-te-chuong-1103.mp32018-06-02 22:19
 • vu-than-chua-te-chuong-1104.mp32018-06-02 22:19
 • vu-than-chua-te-chuong-1105.mp32018-06-02 22:19
 • vu-than-chua-te-chuong-1106.mp32018-06-02 22:20
 • vu-than-chua-te-chuong-1107.mp32018-06-02 22:20
 • vu-than-chua-te-chuong-1108.mp32018-06-02 22:21
 • vu-than-chua-te-chuong-1109.mp32018-06-02 22:21
 • vu-than-chua-te-chuong-1110.mp32018-06-02 22:21
 • vu-than-chua-te-chuong-1111.mp32018-06-02 22:22
 • vu-than-chua-te-chuong-1112.mp32018-06-02 22:22
 • vu-than-chua-te-chuong-1113.mp32018-06-02 22:23
 • vu-than-chua-te-chuong-1114.mp32018-06-02 22:23
 • vu-than-chua-te-chuong-1115.mp32018-06-02 22:23
 • vu-than-chua-te-chuong-1116.mp32018-06-02 22:24
 • vu-than-chua-te-chuong-1117.mp32018-06-02 22:24
 • vu-than-chua-te-chuong-1118.mp32018-06-02 22:24
 • vu-than-chua-te-chuong-1119.mp32018-06-02 22:25
 • vu-than-chua-te-chuong-1120.mp32018-06-02 22:25
 • vu-than-chua-te-chuong-1121.mp32018-06-02 22:25
 • vu-than-chua-te-chuong-1122.mp32018-06-02 22:26
 • vu-than-chua-te-chuong-1123.mp32018-06-02 22:26
 • vu-than-chua-te-chuong-1124.mp32018-06-02 22:26
 • vu-than-chua-te-chuong-1125.mp32018-06-02 22:27
 • vu-than-chua-te-chuong-1126.mp32018-06-02 22:27
 • vu-than-chua-te-chuong-1127.mp32018-06-02 22:28
 • vu-than-chua-te-chuong-1128.mp32018-06-02 22:28
 • vu-than-chua-te-chuong-1129.mp32018-06-02 22:28
 • vu-than-chua-te-chuong-1130.mp32018-06-02 22:29
 • vu-than-chua-te-chuong-1131.mp32018-06-02 22:29
 • vu-than-chua-te-chuong-1132.mp32018-06-02 22:29
 • vu-than-chua-te-chuong-1133.mp32018-06-02 22:30
 • vu-than-chua-te-chuong-1134.mp32018-06-02 22:30
 • vu-than-chua-te-chuong-1135.mp32018-06-02 22:31
 • vu-than-chua-te-chuong-1136.mp32018-06-02 22:31
 • vu-than-chua-te-chuong-1137.mp32018-06-02 22:31
 • vu-than-chua-te-chuong-1138.mp32018-06-02 22:32
 • vu-than-chua-te-chuong-1139.mp32018-06-02 22:32
 • vu-than-chua-te-chuong-1140.mp32018-06-02 22:32
 • vu-than-chua-te-chuong-1141.mp32018-06-02 22:33
 • vu-than-chua-te-chuong-1142.mp32018-06-02 22:33
 • vu-than-chua-te-chuong-1143.mp32018-06-02 22:34
 • vu-than-chua-te-chuong-1144.mp32018-06-02 22:34
 • vu-than-chua-te-chuong-1145.mp32018-06-02 22:34
 • vu-than-chua-te-chuong-1146.mp32018-06-02 22:35
 • vu-than-chua-te-chuong-1147.mp32018-06-02 22:35
 • vu-than-chua-te-chuong-1148.mp32018-06-02 22:35
 • vu-than-chua-te-chuong-1149.mp32018-06-02 22:36
 • vu-than-chua-te-chuong-1150.mp32018-06-02 22:36
 • vu-than-chua-te-chuong-1151.mp32018-06-02 22:36
 • vu-than-chua-te-chuong-1152.mp32018-06-02 22:37
 • vu-than-chua-te-chuong-1153.mp32018-06-02 22:37
 • vu-than-chua-te-chuong-1154.mp32018-06-02 22:38
 • vu-than-chua-te-chuong-1155.mp32018-06-02 22:38
 • vu-than-chua-te-chuong-1156.mp32018-06-02 22:38
 • vu-than-chua-te-chuong-1157.mp32018-06-02 22:39
 • vu-than-chua-te-chuong-1158.mp32018-06-02 22:39
 • vu-than-chua-te-chuong-1159.mp32018-06-02 22:39
 • vu-than-chua-te-chuong-1160.mp32018-06-02 22:40
 • vu-than-chua-te-chuong-1161.mp32018-06-02 22:40
 • vu-than-chua-te-chuong-1162.mp32018-06-02 22:40
 • vu-than-chua-te-chuong-1163.mp32018-06-02 22:41
 • vu-than-chua-te-chuong-1164.mp32018-06-02 22:41
 • vu-than-chua-te-chuong-1165.mp32018-06-02 22:42
 • vu-than-chua-te-chuong-1166.mp32018-06-02 22:42
 • vu-than-chua-te-chuong-1167.mp32018-06-02 22:42
 • vu-than-chua-te-chuong-1168.mp32018-06-02 22:42
 • vu-than-chua-te-chuong-1169.mp32018-06-02 22:43
 • vu-than-chua-te-chuong-1170.mp32018-06-02 22:43
 • vu-than-chua-te-chuong-1171.mp32018-06-02 22:44
 • vu-than-chua-te-chuong-1172.mp32018-06-02 22:44
 • vu-than-chua-te-chuong-1173.mp32018-06-02 22:44
 • vu-than-chua-te-chuong-1174.mp32018-06-02 22:45
 • vu-than-chua-te-chuong-1175.mp32018-06-02 22:45
 • vu-than-chua-te-chuong-1176.mp32018-06-02 22:45
 • vu-than-chua-te-chuong-1177.mp32018-06-02 22:46
 • vu-than-chua-te-chuong-1178.mp32018-06-02 22:46
 • vu-than-chua-te-chuong-1179.mp32018-06-02 22:46
 • vu-than-chua-te-chuong-1180.mp32018-06-02 22:47
 • vu-than-chua-te-chuong-1181.mp32018-06-02 22:47
 • vu-than-chua-te-chuong-1182.mp32018-06-02 22:47
 • vu-than-chua-te-chuong-1183.mp32018-06-02 22:48
 • vu-than-chua-te-chuong-1184.mp32018-06-02 22:48
 • vu-than-chua-te-chuong-1185.mp32018-06-02 22:49
 • vu-than-chua-te-chuong-1186.mp32018-06-02 22:49
 • vu-than-chua-te-chuong-1187.mp32018-06-02 22:49
 • vu-than-chua-te-chuong-1188.mp32018-06-02 22:50
 • vu-than-chua-te-chuong-1189.mp32018-06-02 22:50
 • vu-than-chua-te-chuong-1190.mp32018-06-02 22:50
 • vu-than-chua-te-chuong-1191.mp32018-06-02 22:51
 • vu-than-chua-te-chuong-1192.mp32018-06-02 22:51
 • vu-than-chua-te-chuong-1193.mp32018-06-02 22:51
 • vu-than-chua-te-chuong-1194.mp32018-06-02 22:52
 • vu-than-chua-te-chuong-1195.mp32018-06-02 22:52
 • vu-than-chua-te-chuong-1196.mp32018-06-02 22:53
 • vu-than-chua-te-chuong-1197.mp32018-06-02 22:53
 • vu-than-chua-te-chuong-1198.mp32018-06-02 22:53
 • vu-than-chua-te-chuong-1199.mp32018-06-02 22:54
 • vu-than-chua-te-chuong-1200.mp32018-06-02 22:54
 • vu-than-chua-te-chuong-1201.mp32018-06-02 22:54
 • vu-than-chua-te-chuong-1202.mp32018-06-02 22:55
 • vu-than-chua-te-chuong-1203.mp32018-06-02 22:55
 • vu-than-chua-te-chuong-1204.mp32018-06-02 22:55
 • vu-than-chua-te-chuong-1205.mp32018-06-02 22:56
 • vu-than-chua-te-chuong-1206.mp32018-06-02 22:56
 • vu-than-chua-te-chuong-1207.mp32018-06-02 22:57
 • vu-than-chua-te-chuong-1208.mp32018-06-02 22:57
 • vu-than-chua-te-chuong-1209.mp32018-06-02 22:57
 • vu-than-chua-te-chuong-1210.mp32018-06-02 22:58
 • vu-than-chua-te-chuong-1211.mp32018-06-02 22:58
 • vu-than-chua-te-chuong-1212.mp32018-06-02 22:58
 • vu-than-chua-te-chuong-1213.mp32018-06-02 22:59
 • vu-than-chua-te-chuong-1214.mp32018-06-02 22:59
 • vu-than-chua-te-chuong-1215.mp32018-06-02 22:59
 • vu-than-chua-te-chuong-1216.mp32018-06-02 23:00
 • vu-than-chua-te-chuong-1217.mp32018-06-02 23:00
 • vu-than-chua-te-chuong-1218.mp32018-06-02 23:00
 • vu-than-chua-te-chuong-1219.mp32018-06-02 23:01
 • vu-than-chua-te-chuong-1220.mp32018-06-02 23:01
 • vu-than-chua-te-chuong-1221.mp32018-06-02 23:01
 • vu-than-chua-te-chuong-1222.mp32018-06-02 23:02
 • vu-than-chua-te-chuong-1223.mp32018-06-02 23:02
 • vu-than-chua-te-chuong-1224.mp32018-06-02 23:03
 • vu-than-chua-te-chuong-1225.mp32018-06-02 23:03
 • vu-than-chua-te-chuong-1226.mp32018-06-02 23:03
 • vu-than-chua-te-chuong-1227.mp32018-06-02 23:04
 • vu-than-chua-te-chuong-1228.mp32018-06-02 23:04
 • vu-than-chua-te-chuong-1229.mp32018-06-02 23:04
 • vu-than-chua-te-chuong-1230.mp32018-06-02 23:04
 • vu-than-chua-te-chuong-1231.mp32018-06-02 23:05
 • vu-than-chua-te-chuong-1232.mp32018-06-02 23:05
 • vu-than-chua-te-chuong-1233.mp32018-06-02 23:05
 • vu-than-chua-te-chuong-1234.mp32018-06-02 23:06
 • vu-than-chua-te-chuong-1235.mp32018-06-02 23:06
 • vu-than-chua-te-chuong-1236.mp32018-06-02 23:06
 • vu-than-chua-te-chuong-1237.mp32018-06-02 23:07
 • vu-than-chua-te-chuong-1238.mp32018-06-02 23:07
 • vu-than-chua-te-chuong-1239.mp32018-06-02 23:07
 • vu-than-chua-te-chuong-1240.mp32018-06-02 23:08
 • vu-than-chua-te-chuong-1241.mp32018-06-02 23:08
 • vu-than-chua-te-chuong-1242.mp32018-06-02 23:08
 • vu-than-chua-te-chuong-1243.mp32018-06-02 23:09
 • vu-than-chua-te-chuong-1244.mp32018-06-02 23:09
 • vu-than-chua-te-chuong-1245.mp32018-06-02 23:09
 • vu-than-chua-te-chuong-1246.mp32018-06-02 23:10
 • vu-than-chua-te-chuong-1247.mp32018-06-02 23:10
 • vu-than-chua-te-chuong-1248.mp32018-06-02 23:11
 • vu-than-chua-te-chuong-1249.mp32018-06-02 23:11
 • vu-than-chua-te-chuong-1250.mp32018-06-02 23:11
 • vu-than-chua-te-chuong-1251.mp32018-06-02 23:12
 • vu-than-chua-te-chuong-1252.mp32018-06-02 23:12
 • vu-than-chua-te-chuong-1253.mp32018-06-02 23:12
 • vu-than-chua-te-chuong-1254.mp32018-06-02 23:13
 • vu-than-chua-te-chuong-1255.mp32018-06-02 23:13
 • vu-than-chua-te-chuong-1256.mp32018-06-02 23:13
 • vu-than-chua-te-chuong-1257.mp32018-06-02 23:14
 • vu-than-chua-te-chuong-1258.mp32018-06-02 23:14
 • vu-than-chua-te-chuong-1259.mp32018-06-02 23:15
 • vu-than-chua-te-chuong-1260.mp32018-06-02 23:15
 • vu-than-chua-te-chuong-1261.mp32018-06-02 23:15
 • vu-than-chua-te-chuong-1262.mp32018-06-02 23:16
 • vu-than-chua-te-chuong-1263.mp32018-06-02 23:16
 • vu-than-chua-te-chuong-1264.mp32018-06-02 23:16
 • vu-than-chua-te-chuong-1265.mp32018-06-02 23:17
 • vu-than-chua-te-chuong-1266.mp32018-06-02 23:17
 • vu-than-chua-te-chuong-1267.mp32018-06-02 23:18
 • vu-than-chua-te-chuong-1268.mp32018-06-03 15:46
 • vu-than-chua-te-chuong-1269.mp32018-06-03 15:48
 • vu-than-chua-te-chuong-1270.mp32018-06-03 15:49
 • vu-than-chua-te-chuong-1271.mp32018-06-03 15:50
 • vu-than-chua-te-chuong-1272.mp32018-06-03 15:52
 • vu-than-chua-te-chuong-1273.mp32018-06-03 15:54
 • vu-than-chua-te-chuong-1274.mp32018-06-03 15:55
 • vu-than-chua-te-chuong-1275.mp32018-06-09 22:09
 • vu-than-chua-te-chuong-1276.mp32018-06-09 22:09
 • vu-than-chua-te-chuong-1277.mp32018-06-09 22:10
 • vu-than-chua-te-chuong-1278.mp32018-06-09 22:10
 • vu-than-chua-te-chuong-1279.mp32018-06-09 22:10
 • vu-than-chua-te-chuong-1280.mp32018-06-09 22:10
 • vu-than-chua-te-chuong-1281.mp32018-06-09 22:10
 • vu-than-chua-te-chuong-1282.mp32018-06-09 22:11
 • vu-than-chua-te-chuong-1283.mp32018-06-09 22:11
 • vu-than-chua-te-chuong-1284.mp32018-06-09 22:11
 • vu-than-chua-te-chuong-1285.mp32018-06-09 22:11
 • vu-than-chua-te-chuong-1286.mp32018-06-09 22:11
 • vu-than-chua-te-chuong-1287.mp32018-06-09 22:12
 • vu-than-chua-te-chuong-1288.mp32018-06-09 22:12
 • vu-than-chua-te-chuong-1289.mp32018-06-09 22:12
 • vu-than-chua-te-chuong-1290.mp32018-06-09 22:12
 • vu-than-chua-te-chuong-1291.mp32018-06-09 22:12
 • vu-than-chua-te-chuong-1292.mp32018-06-09 22:13
 • vu-than-chua-te-chuong-1293.mp32018-06-09 22:13
 • vu-than-chua-te-chuong-1294.mp32018-06-09 22:13
 • vu-than-chua-te-chuong-1295.mp32018-06-09 22:13
 • vu-than-chua-te-chuong-1296.mp32018-06-09 22:13
 • vu-than-chua-te-chuong-1297.mp32018-06-11 19:17
 • vu-than-chua-te-chuong-1298.mp32018-06-11 19:18
 • vu-than-chua-te-chuong-1299.mp32018-06-11 19:20
 • vu-than-chua-te-chuong-1300.mp32018-06-11 19:21
 • vu-than-chua-te-chuong-1301.mp32018-06-11 19:22
 • vu-than-chua-te-chuong-1302.mp32018-06-12 18:55
 • vu-than-chua-te-chuong-1303.mp32018-06-12 18:56
 • vu-than-chua-te-chuong-1304.mp32018-06-12 18:57
 • vu-than-chua-te-chuong-1305.mp32018-06-13 20:12
 • vu-than-chua-te-chuong-1306.mp32018-06-13 20:13
 • vu-than-chua-te-chuong-1307.mp32018-06-13 20:14
 • vu-than-chua-te-chuong-1308.mp32018-06-13 20:16
 • vu-than-chua-te-chuong-1309.mp32018-06-14 20:54
 • vu-than-chua-te-chuong-1310.mp32018-06-14 20:55
 • vu-than-chua-te-chuong-1311.mp32018-06-14 20:57
 • vu-than-chua-te-chuong-1312.mp32018-06-15 17:53
 • vu-than-chua-te-chuong-1313.mp32018-06-15 17:54
 • vu-than-chua-te-chuong-1314.mp32018-06-15 17:55
 • vu-than-chua-te-chuong-1315.mp32018-06-16 21:18
 • vu-than-chua-te-chuong-1316.mp32018-06-16 21:19
 • vu-than-chua-te-chuong-1317.mp32018-06-17 23:53
 • vu-than-chua-te-chuong-1318.mp32018-06-17 23:54
 • vu-than-chua-te-chuong-1319.mp32018-06-18 16:45
 • vu-than-chua-te-chuong-1320.mp32018-06-18 16:47
 • vu-than-chua-te-chuong-1321.mp32018-06-18 16:49
 • vu-than-chua-te-chuong-1322.mp32018-06-19 20:01
 • vu-than-chua-te-chuong-1323.mp32018-06-19 20:03
 • vu-than-chua-te-chuong-1324.mp32018-06-19 20:05
 • vu-than-chua-te-chuong-1325.mp32018-06-20 17:05
 • vu-than-chua-te-chuong-1326.mp32018-06-20 17:06
 • vu-than-chua-te-chuong-1327.mp32018-06-20 17:07
 • vu-than-chua-te-chuong-1328.mp32018-06-21 22:47
 • vu-than-chua-te-chuong-1329.mp32018-06-21 22:48
 • vu-than-chua-te-chuong-1330.mp32018-06-21 22:50
 • vu-than-chua-te-chuong-1331.mp32018-06-21 22:51
 • vu-than-chua-te-chuong-1332.mp32018-06-22 16:51
 • vu-than-chua-te-chuong-1333.mp32018-06-22 16:52
 • vu-than-chua-te-chuong-1334.mp32018-06-22 16:53
 • vu-than-chua-te-chuong-1335.mp32018-06-23 18:40
 • vu-than-chua-te-chuong-1336.mp32018-06-23 18:41
 • vu-than-chua-te-chuong-1337.mp32018-06-23 18:42
 • vu-than-chua-te-chuong-1338.mp32018-06-25 16:52
 • vu-than-chua-te-chuong-1339.mp32018-06-25 16:53
 • vu-than-chua-te-chuong-1340.mp32018-06-25 16:55
 • vu-than-chua-te-chuong-1341.mp32018-06-25 16:56
 • vu-than-chua-te-chuong-1342.mp32018-06-25 16:57
 • vu-than-chua-te-chuong-1343.mp32018-06-25 16:58
 • vu-than-chua-te-chuong-1344.mp32018-06-26 16:41
 • vu-than-chua-te-chuong-1345.mp32018-06-26 16:43
 • vu-than-chua-te-chuong-1346.mp32018-06-26 16:44
 • vu-than-chua-te-chuong-1347.mp32018-06-27 21:13
 • vu-than-chua-te-chuong-1348.mp32018-06-27 21:16
 • vu-than-chua-te-chuong-1349.mp32018-06-27 21:19
 • vu-than-chua-te-chuong-1350.mp32018-06-28 16:05
 • vu-than-chua-te-chuong-1351.mp32018-06-28 16:07
 • vu-than-chua-te-chuong-1352.mp32018-06-28 16:08
 • vu-than-chua-te-chuong-1353.mp32018-07-02 18:44
 • vu-than-chua-te-chuong-1354.mp32018-07-02 18:44
 • vu-than-chua-te-chuong-1355.mp32018-07-02 18:44
 • vu-than-chua-te-chuong-1356.mp32018-07-02 18:45
 • vu-than-chua-te-chuong-1357.mp32018-07-02 18:45
 • vu-than-chua-te-chuong-1358.mp32018-07-02 18:45
 • vu-than-chua-te-chuong-1359.mp32018-07-02 18:45
 • vu-than-chua-te-chuong-1360.mp32018-07-02 18:45
 • vu-than-chua-te-chuong-1361.mp32018-07-02 18:46
 • vu-than-chua-te-chuong-1362.mp32018-07-03 22:34
 • vu-than-chua-te-chuong-1363.mp32018-07-03 22:34
 • vu-than-chua-te-chuong-1364.mp32018-07-03 22:35
 • vu-than-chua-te-chuong-1365.mp32018-07-03 22:35
 • vu-than-chua-te-chuong-1366.mp32018-07-03 22:35
 • vu-than-chua-te-chuong-1367.mp32018-07-05 19:00
 • vu-than-chua-te-chuong-1368.mp32018-07-05 19:00
 • vu-than-chua-te-chuong-1369.mp32018-07-05 19:01
 • vu-than-chua-te-chuong-1370.mp32018-07-05 19:01
 • vu-than-chua-te-chuong-1371.mp32018-07-05 19:01
 • vu-than-chua-te-chuong-1372.mp32018-07-05 19:01
 • vu-than-chua-te-chuong-1373.mp32018-07-05 19:01
 • vu-than-chua-te-chuong-1374.mp32018-07-05 19:02
 • vu-than-chua-te-chuong-1375.mp32018-07-05 19:02
 • vu-than-chua-te-chuong-1376.mp32018-07-07 03:32
 • vu-than-chua-te-chuong-1377.mp32018-07-07 03:33
 • vu-than-chua-te-chuong-1378.mp32018-07-07 03:33
 • vu-than-chua-te-chuong-1379.mp32018-07-07 03:34
 • vu-than-chua-te-chuong-1380.mp32018-07-07 03:35
 • vu-than-chua-te-chuong-1381.mp32018-07-07 03:36
 • vu-than-chua-te-chuong-1382.mp32018-07-07 03:37
 • vu-than-chua-te-chuong-1383.mp32018-07-08 00:12
 • vu-than-chua-te-chuong-1384.mp32018-07-08 00:12
 • vu-than-chua-te-chuong-1385.mp32018-07-08 00:13
 • vu-than-chua-te-chuong-1386.mp32018-07-08 00:14
 • vu-than-chua-te-chuong-1387.mp32018-07-08 22:32
 • vu-than-chua-te-chuong-1388.mp32018-07-08 22:33
 • vu-than-chua-te-chuong-1389.mp32018-07-09 22:42
 • vu-than-chua-te-chuong-1390.mp32018-07-09 22:43
 • vu-than-chua-te-chuong-1391.mp32018-07-09 22:45
 • vu-than-chua-te-chuong-1392.mp32018-07-09 22:47
 • vu-than-chua-te-chuong-1393.mp32018-07-09 22:48
 • vu-than-chua-te-chuong-1394.mp32018-07-10 19:52
 • vu-than-chua-te-chuong-1395.mp32018-07-10 19:53
 • vu-than-chua-te-chuong-1396.mp32018-07-11 22:32
 • vu-than-chua-te-chuong-1397.mp32018-07-11 22:33
 • vu-than-chua-te-chuong-1398.mp32018-07-11 22:34
 • vu-than-chua-te-chuong-1399.mp32018-07-11 22:36
 • vu-than-chua-te-chuong-1400.mp32018-07-11 22:37
 • vu-than-chua-te-chuong-1401.mp32018-07-12 19:16
 • vu-than-chua-te-chuong-1402.mp32018-07-12 19:16
 • vu-than-chua-te-chuong-1403.mp32018-07-12 19:16
 • vu-than-chua-te-chuong-1404.mp32018-07-12 19:16
 • vu-than-chua-te-chuong-1405.mp32018-07-12 19:16
 • vu-than-chua-te-chuong-1406.mp32018-07-13 16:29
 • vu-than-chua-te-chuong-1407.mp32018-07-13 16:30
 • vu-than-chua-te-chuong-1408.mp32018-07-13 16:30
 • vu-than-chua-te-chuong-1409.mp32018-07-13 16:31
 • vu-than-chua-te-chuong-1410.mp32018-07-13 16:32
 • vu-than-chua-te-chuong-1411.mp32018-07-16 20:48
 • vu-than-chua-te-chuong-1412.mp32018-07-16 20:49
 • vu-than-chua-te-chuong-1413.mp32018-07-16 20:50
 • vu-than-chua-te-chuong-1414.mp32018-07-16 20:51
 • vu-than-chua-te-chuong-1415.mp32018-07-16 20:52
 • vu-than-chua-te-chuong-1416.mp32018-07-16 20:53
 • vu-than-chua-te-chuong-1417.mp32018-07-16 20:54
 • vu-than-chua-te-chuong-1418.mp32018-07-16 20:54
 • vu-than-chua-te-chuong-1419.mp32018-07-16 20:56
 • vu-than-chua-te-chuong-1420.mp32018-07-16 20:57
 • vu-than-chua-te-chuong-1421.mp32018-07-16 20:58
 • vu-than-chua-te-chuong-1422.mp32018-07-17 19:55
 • vu-than-chua-te-chuong-1423.mp32018-07-17 19:55
 • vu-than-chua-te-chuong-1424.mp32018-07-17 19:56
 • vu-than-chua-te-chuong-1425.mp32018-07-17 19:57
 • vu-than-chua-te-chuong-1426.mp32018-07-17 19:58
 • vu-than-chua-te-chuong-1427.mp32018-07-18 19:46
 • vu-than-chua-te-chuong-1428.mp32018-07-18 19:48
 • vu-than-chua-te-chuong-1429.mp32018-07-19 22:18
 • vu-than-chua-te-chuong-1430.mp32018-07-19 22:19
 • vu-than-chua-te-chuong-1431.mp32018-07-19 22:20
 • vu-than-chua-te-chuong-1432.mp32018-07-19 22:21
 • vu-than-chua-te-chuong-1433.mp32018-07-19 22:23
 • vu-than-chua-te-chuong-1434.mp32018-07-20 19:08
 • vu-than-chua-te-chuong-1435.mp32018-07-20 19:10
 • vu-than-chua-te-chuong-1436.mp32018-07-20 19:11
 • vu-than-chua-te-chuong-1437.mp32018-07-20 19:12
 • vu-than-chua-te-chuong-1438.mp32018-07-23 08:18
 • vu-than-chua-te-chuong-1439.mp32018-07-23 08:18
 • vu-than-chua-te-chuong-1440.mp32018-07-23 08:19
 • vu-than-chua-te-chuong-1441.mp32018-07-23 08:20
 • vu-than-chua-te-chuong-1442.mp32018-07-23 08:21
 • vu-than-chua-te-chuong-1443.mp32018-07-23 08:22
 • vu-than-chua-te-chuong-1444.mp32018-07-24 21:34
 • vu-than-chua-te-chuong-1445.mp32018-07-24 21:35
 • vu-than-chua-te-chuong-1446.mp32018-07-24 21:36
 • vu-than-chua-te-chuong-1447.mp32018-07-24 21:37
 • vu-than-chua-te-chuong-1448.mp32018-07-24 21:38
 • vu-than-chua-te-chuong-1449.mp32018-07-24 21:38
 • vu-than-chua-te-chuong-1450.mp32018-07-24 21:39
 • vu-than-chua-te-chuong-1451.mp32018-07-24 21:40
 • vu-than-chua-te-chuong-1452.mp32018-07-24 21:41
 • vu-than-chua-te-chuong-1453.mp32018-07-24 21:42
 • vu-than-chua-te-chuong-1454.mp32018-07-25 19:57
 • vu-than-chua-te-chuong-1455.mp32018-07-25 19:58
 • vu-than-chua-te-chuong-1456.mp32018-07-25 19:59
 • vu-than-chua-te-chuong-1457.mp32018-07-25 20:00
 • vu-than-chua-te-chuong-1458.mp32018-07-25 20:02
 • vu-than-chua-te-chuong-1459.mp32018-07-26 21:47
 • vu-than-chua-te-chuong-1460.mp32018-07-26 21:48
 • vu-than-chua-te-chuong-1461.mp32018-07-26 21:49
 • vu-than-chua-te-chuong-1462.mp32018-07-26 21:50
 • vu-than-chua-te-chuong-1463.mp32018-07-26 21:52
 • vu-than-chua-te-chuong-1464.mp32018-07-27 20:15
 • vu-than-chua-te-chuong-1465.mp32018-07-27 20:17
 • vu-than-chua-te-chuong-1466.mp32018-07-27 20:19
 • vu-than-chua-te-chuong-1467.mp32018-07-27 20:22
 • vu-than-chua-te-chuong-1468.mp32018-07-27 20:24
 • vu-than-chua-te-chuong-1469.mp32018-07-28 17:15
 • vu-than-chua-te-chuong-1470.mp32018-07-28 17:17
 • vu-than-chua-te-chuong-1471.mp32018-07-28 17:19
 • vu-than-chua-te-chuong-1472.mp32018-07-28 17:20
 • vu-than-chua-te-chuong-1473.mp32018-07-28 17:21
 • vu-than-chua-te-chuong-1474.mp32018-07-29 17:15
 • vu-than-chua-te-chuong-1475.mp32018-07-29 17:16
 • vu-than-chua-te-chuong-1476.mp32018-07-29 17:17
 • vu-than-chua-te-chuong-1477.mp32018-07-30 19:54
 • vu-than-chua-te-chuong-1478.mp32018-07-30 19:55
 • vu-than-chua-te-chuong-1479.mp32018-07-30 19:57
 • vu-than-chua-te-chuong-1480.mp32018-07-30 19:59
 • vu-than-chua-te-chuong-1481.mp32018-07-31 21:09
 • vu-than-chua-te-chuong-1482.mp32018-07-31 21:11
 • vu-than-chua-te-chuong-1483.mp32018-07-31 21:12
 • vu-than-chua-te-chuong-1484.mp32018-07-31 21:14
 • vu-than-chua-te-chuong-1485.mp32018-08-01 19:52
 • vu-than-chua-te-chuong-1486.mp32018-08-01 19:53
 • vu-than-chua-te-chuong-1487.mp32018-08-02 17:27
 • vu-than-chua-te-chuong-1488.mp32018-08-02 17:30
 • vu-than-chua-te-chuong-1489.mp32018-08-03 19:03
 • vu-than-chua-te-chuong-1490.mp32018-08-03 19:05
 • vu-than-chua-te-chuong-1491.mp32018-08-03 19:07
 • vu-than-chua-te-chuong-1492.mp32018-08-04 17:07
 • vu-than-chua-te-chuong-1493.mp32018-08-04 17:08
 • vu-than-chua-te-chuong-1494.mp32018-08-04 17:09
 • vu-than-chua-te-chuong-1495.mp32018-08-06 19:31
 • vu-than-chua-te-chuong-1496.mp32018-08-06 19:33
 • vu-than-chua-te-chuong-1497.mp32018-08-06 19:34
 • vu-than-chua-te-chuong-1498.mp32018-08-06 19:36
 • vu-than-chua-te-chuong-1499.mp32018-08-06 19:37
 • vu-than-chua-te-chuong-1500.mp32018-08-07 16:57
 • vu-than-chua-te-chuong-1501.mp32018-08-07 16:58
 • vu-than-chua-te-chuong-1502.mp32018-08-07 16:59
 • vu-than-chua-te-chuong-1503.mp32018-08-08 18:19
 • vu-than-chua-te-chuong-1504.mp32018-08-08 18:20
 • vu-than-chua-te-chuong-1505.mp32018-08-10 22:46
 • vu-than-chua-te-chuong-1506.mp32018-08-10 22:47
 • vu-than-chua-te-chuong-1507.mp32018-08-10 22:48
 • vu-than-chua-te-chuong-1508.mp32018-08-10 22:49
 • vu-than-chua-te-chuong-1509.mp32018-08-10 22:50
 • vu-than-chua-te-chuong-1510.mp32018-08-10 22:51
 • vu-than-chua-te-chuong-1511.mp32018-08-11 19:21
 • vu-than-chua-te-chuong-1512.mp32018-08-11 19:22
 • vu-than-chua-te-chuong-1513.mp32018-08-11 19:23
 • vu-than-chua-te-chuong-1514.mp32018-08-12 19:44
 • vu-than-chua-te-chuong-1515.mp32018-08-12 19:46
 • vu-than-chua-te-chuong-1516.mp32018-08-12 19:47
 • vu-than-chua-te-chuong-1517.mp32018-08-12 19:48
 • vu-than-chua-te-chuong-1518.mp32018-08-13 19:40
 • vu-than-chua-te-chuong-1519.mp32018-08-13 19:41
 • vu-than-chua-te-chuong-1520.mp32018-08-14 17:19
 • vu-than-chua-te-chuong-1521.mp32018-08-14 17:20
 • vu-than-chua-te-chuong-1522.mp32018-08-14 17:21
 • vu-than-chua-te-chuong-1523.mp32018-08-14 17:22
 • vu-than-chua-te-chuong-1524.mp32018-08-15 21:52
 • vu-than-chua-te-chuong-1525.mp32018-08-15 21:53
 • vu-than-chua-te-chuong-1526.mp32018-08-15 21:54
 • vu-than-chua-te-chuong-1527.mp32018-08-16 17:25
 • vu-than-chua-te-chuong-1528.mp32018-08-16 17:26
 • vu-than-chua-te-chuong-1529.mp32018-08-16 17:28
 • vu-than-chua-te-chuong-1530.mp32018-08-17 16:58
 • vu-than-chua-te-chuong-1531.mp32018-08-17 16:59
 • vu-than-chua-te-chuong-1532.mp32018-08-17 17:00
 • vu-than-chua-te-chuong-1533.mp32018-08-18 19:03
 • vu-than-chua-te-chuong-1534.mp32018-08-18 19:04
 • vu-than-chua-te-chuong-1535.mp32018-08-19 17:24
 • vu-than-chua-te-chuong-1536.mp32018-08-19 17:25
 • vu-than-chua-te-chuong-1537.mp32018-08-19 17:26
 • vu-than-chua-te-chuong-1538.mp32018-08-19 17:27
 • vu-than-chua-te-chuong-1539.mp32018-08-20 17:46
 • vu-than-chua-te-chuong-1540.mp32018-08-20 17:48
 • vu-than-chua-te-chuong-1541.mp32018-08-21 18:58
 • vu-than-chua-te-chuong-1542.mp32018-08-21 18:59
 • vu-than-chua-te-chuong-1543.mp32018-08-22 16:17
 • vu-than-chua-te-chuong-1544.mp32018-08-22 16:18
 • vu-than-chua-te-chuong-1545.mp32018-08-22 16:19
 • vu-than-chua-te-chuong-1546.mp32018-08-22 16:20
 • vu-than-chua-te-chuong-1547.mp32018-08-23 19:32
 • vu-than-chua-te-chuong-1548.mp32018-08-23 19:33
 • vu-than-chua-te-chuong-1549.mp32018-08-23 19:34
 • vu-than-chua-te-chuong-1550.mp32018-08-23 19:36
 • vu-than-chua-te-chuong-1551.mp32018-08-24 17:35
 • vu-than-chua-te-chuong-1552.mp32018-08-24 17:36
 • vu-than-chua-te-chuong-1553.mp32018-08-24 17:37
 • vu-than-chua-te-chuong-1554.mp32018-08-24 17:38
 • vu-than-chua-te-chuong-1555.mp32018-08-24 17:39
 • vu-than-chua-te-chuong-1556.mp32018-08-25 18:03
 • vu-than-chua-te-chuong-1557.mp32018-08-25 18:04
 • vu-than-chua-te-chuong-1558.mp32018-08-25 18:05
 • vu-than-chua-te-chuong-1559.mp32018-08-25 18:06
 • vu-than-chua-te-chuong-1560.mp32018-08-25 18:07
 • vu-than-chua-te-chuong-1561.mp32018-08-28 07:13
 • vu-than-chua-te-chuong-1562.mp32018-08-28 07:15
 • vu-than-chua-te-chuong-1563.mp32018-08-28 07:16
 • vu-than-chua-te-chuong-1564.mp32018-08-28 07:18
 • vu-than-chua-te-chuong-1565.mp32018-08-28 07:19
 • vu-than-chua-te-chuong-1566.mp32018-08-28 07:20
 • vu-than-chua-te-chuong-1567.mp32018-08-28 07:22
 • vu-than-chua-te-chuong-1568.mp32018-08-28 07:23
 • vu-than-chua-te-chuong-1569.mp32018-08-28 07:25
 • vu-than-chua-te-chuong-1570.mp32018-08-28 07:26
 • vu-than-chua-te-chuong-1571.mp32018-08-29 06:15
 • vu-than-chua-te-chuong-1572.mp32018-08-29 06:16
 • vu-than-chua-te-chuong-1573.mp32018-08-30 05:51
 • vu-than-chua-te-chuong-1574.mp32018-08-30 05:52
 • vu-than-chua-te-chuong-1575.mp32018-08-30 05:53
 • vu-than-chua-te-chuong-1576.mp32018-08-30 05:54
 • vu-than-chua-te-chuong-1577.mp32018-08-30 13:44
 • vu-than-chua-te-chuong-1578.mp32018-08-30 13:45
 • vu-than-chua-te-chuong-1579.mp32018-08-30 13:46
 • vu-than-chua-te-chuong-1580.mp32018-08-30 13:47
 • vu-than-chua-te-chuong-1581.mp32018-09-01 07:08
 • vu-than-chua-te-chuong-1582.mp32018-09-01 07:09
 • vu-than-chua-te-chuong-1583.mp32018-09-01 07:09
 • vu-than-chua-te-chuong-1584.mp32018-09-03 00:24
 • vu-than-chua-te-chuong-1585.mp32018-09-03 00:26
 • vu-than-chua-te-chuong-1586.mp32018-09-03 00:27
 • vu-than-chua-te-chuong-1587.mp32018-09-03 00:28
 • vu-than-chua-te-chuong-1588.mp32018-09-03 00:29
 • vu-than-chua-te-chuong-1589.mp32018-09-03 00:31
 • vu-than-chua-te-chuong-1590.mp32018-09-03 19:48
 • vu-than-chua-te-chuong-1591.mp32018-09-03 19:50
 • vu-than-chua-te-chuong-1592.mp32018-09-03 19:51
 • vu-than-chua-te-chuong-1593.mp32018-09-05 08:04
 • vu-than-chua-te-chuong-1594.mp32018-09-05 08:06
 • vu-than-chua-te-chuong-1595.mp32018-09-05 08:08
 • vu-than-chua-te-chuong-1596.mp32018-09-05 16:15
 • vu-than-chua-te-chuong-1597.mp32018-09-05 16:17
 • vu-than-chua-te-chuong-1598.mp32018-09-05 16:19
 • vu-than-chua-te-chuong-1599.mp32018-09-07 08:27
 • vu-than-chua-te-chuong-1600.mp32018-09-07 08:28
 • vu-than-chua-te-chuong-1601.mp32018-09-07 08:29
 • vu-than-chua-te-chuong-1602.mp32018-09-07 18:57
 • vu-than-chua-te-chuong-1603.mp32018-09-07 18:59
 • vu-than-chua-te-chuong-1604.mp32018-09-07 19:00
 • vu-than-chua-te-chuong-1605.mp32018-09-09 03:21
 • vu-than-chua-te-chuong-1606.mp32018-09-09 03:22
 • vu-than-chua-te-chuong-1607.mp32018-09-10 05:31
 • vu-than-chua-te-chuong-1608.mp32018-09-10 05:32
 • vu-than-chua-te-chuong-1609.mp32018-09-11 05:16
 • vu-than-chua-te-chuong-1610.mp32018-09-11 05:17
 • vu-than-chua-te-chuong-1611.mp32018-09-12 17:01
 • vu-than-chua-te-chuong-1612.mp32018-09-12 17:03
 • vu-than-chua-te-chuong-1613.mp32018-09-12 17:04
 • vu-than-chua-te-chuong-1614.mp32018-09-12 17:06
 • vu-than-chua-te-chuong-1615.mp32018-09-14 04:10
 • vu-than-chua-te-chuong-1616.mp32018-09-14 04:11
 • vu-than-chua-te-chuong-1617.mp32018-09-15 07:30
 • vu-than-chua-te-chuong-1618.mp32018-09-15 07:33
 • vu-than-chua-te-chuong-1619.mp32018-09-15 07:36
 • vu-than-chua-te-chuong-1620.mp32018-09-16 23:12
 • vu-than-chua-te-chuong-1621.mp32018-09-16 23:13
 • vu-than-chua-te-chuong-1622.mp32018-09-16 23:14
 • vu-than-chua-te-chuong-1623.mp32018-09-16 23:15
 • vu-than-chua-te-chuong-1624.mp32018-09-16 23:16
 • vu-than-chua-te-chuong-1625.mp32018-09-25 14:13
 • vu-than-chua-te-chuong-1626.mp32018-09-25 14:14
 • vu-than-chua-te-chuong-1627.mp32018-09-19 09:33
 • vu-than-chua-te-chuong-1628.mp32018-09-19 09:35
 • vu-than-chua-te-chuong-1629.mp32018-09-19 17:07
 • vu-than-chua-te-chuong-1630.mp32018-09-19 17:08
 • vu-than-chua-te-chuong-1631.mp32018-09-20 16:06
 • vu-than-chua-te-chuong-1632.mp32018-09-20 16:09
 • vu-than-chua-te-chuong-1633.mp32018-09-21 19:24
 • vu-than-chua-te-chuong-1634.mp32018-09-21 19:25
 • vu-than-chua-te-chuong-1635.mp32018-09-22 18:03
 • vu-than-chua-te-chuong-1636.mp32018-09-22 18:04
 • vu-than-chua-te-chuong-1637.mp32018-09-23 21:01
 • vu-than-chua-te-chuong-1638.mp32018-09-23 21:02
 • vu-than-chua-te-chuong-1639.mp32018-09-25 08:39
 • vu-than-chua-te-chuong-1640.mp32018-09-25 08:41
 • vu-than-chua-te-chuong-1641.mp32018-09-25 08:43
 • vu-than-chua-te-chuong-1642.mp32018-09-25 08:45
 • vu-than-chua-te-chuong-1643.mp32018-09-25 16:17
 • vu-than-chua-te-chuong-1644.mp32018-09-25 16:19
 • vu-than-chua-te-chuong-1645.mp32018-09-25 16:21
 • vu-than-chua-te-chuong-1646.mp32018-09-26 15:59
 • vu-than-chua-te-chuong-1647.mp32018-09-26 16:00
 • vu-than-chua-te-chuong-1648.mp32018-09-26 16:02
 • vu-than-chua-te-chuong-1649.mp32018-09-26 16:04
 • vu-than-chua-te-chuong-1650.mp32018-09-28 07:15
 • vu-than-chua-te-chuong-1651.mp32018-09-28 07:16
 • vu-than-chua-te-chuong-1652.mp32018-09-28 07:17
 • vu-than-chua-te-chuong-1653.mp32018-09-28 07:19
 • vu-than-chua-te-chuong-1654.mp32018-09-28 15:33
 • vu-than-chua-te-chuong-1655.mp32018-09-28 15:35
 • vu-than-chua-te-chuong-1656.mp32018-09-28 15:37
 • vu-than-chua-te-chuong-1657.mp32018-09-28 15:40
 • vu-than-chua-te-chuong-1658.mp32018-10-01 13:44
 • vu-than-chua-te-chuong-1659.mp32018-10-01 13:45
 • vu-than-chua-te-chuong-1660.mp32018-10-01 13:47
 • vu-than-chua-te-chuong-1661.mp32018-10-01 13:49
 • vu-than-chua-te-chuong-1662.mp32018-10-01 13:51
 • vu-than-chua-te-chuong-1663.mp32018-10-01 13:52
 • vu-than-chua-te-chuong-1664.mp32018-10-01 13:54
 • vu-than-chua-te-chuong-1665.mp32018-10-01 13:57
 • vu-than-chua-te-chuong-1666.mp32018-10-01 13:58
 • vu-than-chua-te-chuong-1667.mp32018-10-01 14:00
 • vu-than-chua-te-chuong-1668.mp32018-10-01 14:01
 • vu-than-chua-te-chuong-1669.mp32018-10-01 14:03
 • vu-than-chua-te-chuong-1670.mp32018-10-01 14:04
 • vu-than-chua-te-chuong-1671.mp32018-10-01 14:06
 • vu-than-chua-te-chuong-1672.mp32018-10-01 14:08
 • vu-than-chua-te-chuong-1673.mp32018-10-01 14:10
 • vu-than-chua-te-chuong-1674.mp32018-10-02 17:01
 • vu-than-chua-te-chuong-1675.mp32018-10-02 17:03
 • vu-than-chua-te-chuong-1676.mp32018-10-02 17:06
 • vu-than-chua-te-chuong-1677.mp32018-10-03 16:23
 • vu-than-chua-te-chuong-1678.mp32018-10-03 16:24
 • vu-than-chua-te-chuong-1679.mp32018-10-03 16:26
 • vu-than-chua-te-chuong-1680.mp32018-10-04 15:52
 • vu-than-chua-te-chuong-1681.mp32018-10-04 15:53
 • vu-than-chua-te-chuong-1682.mp32018-10-04 15:55
 • vu-than-chua-te-chuong-1683.mp32018-10-04 15:56
 • vu-than-chua-te-chuong-1684.mp32018-10-04 15:58
 • vu-than-chua-te-chuong-1685.mp32018-10-05 16:50
 • vu-than-chua-te-chuong-1686.mp32018-10-05 16:52
 • vu-than-chua-te-chuong-1687.mp32018-10-06 18:35
 • vu-than-chua-te-chuong-1688.mp32018-10-06 18:36
 • vu-than-chua-te-chuong-1689.mp32018-10-07 16:08
 • vu-than-chua-te-chuong-1690.mp32018-10-07 16:10
 • vu-than-chua-te-chuong-1691.mp32018-10-07 16:12
 • vu-than-chua-te-chuong-1692.mp32018-10-07 16:14
 • vu-than-chua-te-chuong-1693.mp32018-10-07 16:15
 • vu-than-chua-te-chuong-1694.mp32018-10-07 16:17
 • vu-than-chua-te-chuong-1695.mp32018-10-08 16:46
 • vu-than-chua-te-chuong-1696.mp32018-10-08 16:48
 • vu-than-chua-te-chuong-1697.mp32018-10-08 16:51
 • vu-than-chua-te-chuong-1698.mp32018-10-08 16:57
 • vu-than-chua-te-chuong-1699.mp32018-10-10 05:31
 • vu-than-chua-te-chuong-1700.mp32018-10-10 05:32
 • vu-than-chua-te-chuong-1701.mp32018-10-10 05:33
 • vu-than-chua-te-chuong-1702.mp32018-10-10 05:35
 • vu-than-chua-te-chuong-1703.mp32018-10-10 18:49
 • vu-than-chua-te-chuong-1704.mp32018-10-10 18:50
 • vu-than-chua-te-chuong-1705.mp32018-10-10 18:51
 • vu-than-chua-te-chuong-1706.mp32018-10-11 16:15
 • vu-than-chua-te-chuong-1707.mp32018-10-11 16:18
 • vu-than-chua-te-chuong-1708.mp32018-10-11 16:20
 • vu-than-chua-te-chuong-1709.mp32018-10-11 16:22
 • vu-than-chua-te-chuong-1710.mp32018-10-13 04:19
 • vu-than-chua-te-chuong-1711.mp32018-10-13 04:21
 • vu-than-chua-te-chuong-1712.mp32018-10-13 17:39
 • vu-than-chua-te-chuong-1713.mp32018-10-13 17:40
 • vu-than-chua-te-chuong-1714.mp32018-10-13 17:41
 • vu-than-chua-te-chuong-1715.mp32018-10-13 17:43
 • vu-than-chua-te-chuong-1716.mp32018-10-14 18:45
 • vu-than-chua-te-chuong-1717.mp32018-10-14 18:46
 • vu-than-chua-te-chuong-1718.mp32018-10-14 18:47
 • vu-than-chua-te-chuong-1719.mp32018-10-14 18:49
 • vu-than-chua-te-chuong-1720.mp32018-10-15 16:10
 • vu-than-chua-te-chuong-1721.mp32018-10-15 16:11
 • vu-than-chua-te-chuong-1722.mp32018-10-15 16:13
 • vu-than-chua-te-chuong-1723.mp32018-10-15 16:15
 • vu-than-chua-te-chuong-1724.mp32018-10-16 15:52
 • vu-than-chua-te-chuong-1725.mp32018-10-16 15:53
 • vu-than-chua-te-chuong-1726.mp32018-10-16 15:54
 • vu-than-chua-te-chuong-1727.mp32018-10-16 15:55
 • vu-than-chua-te-chuong-1728.mp32018-10-16 15:56
 • vu-than-chua-te-chuong-1729.mp32018-10-17 15:23
 • vu-than-chua-te-chuong-1730.mp32018-10-17 15:25
 • vu-than-chua-te-chuong-1731.mp32018-10-17 15:28
 • vu-than-chua-te-chuong-1732.mp32018-10-17 15:30
 • vu-than-chua-te-chuong-1733.mp32018-10-18 17:01
 • vu-than-chua-te-chuong-1734.mp32018-10-18 17:02
 • vu-than-chua-te-chuong-1735.mp32018-10-18 17:04
 • vu-than-chua-te-chuong-1736.mp32018-10-18 17:05
 • vu-than-chua-te-chuong-1737.mp32018-10-19 16:46
 • vu-than-chua-te-chuong-1738.mp32018-10-19 16:47
 • vu-than-chua-te-chuong-1739.mp32018-10-19 16:48
 • vu-than-chua-te-chuong-1740.mp32018-10-19 16:51
 • vu-than-chua-te-chuong-1741.mp32018-10-19 16:52
 • vu-than-chua-te-chuong-1742.mp32018-10-20 19:59
 • vu-than-chua-te-chuong-1743.mp32018-10-20 20:01
 • vu-than-chua-te-chuong-1744.mp32018-10-20 20:03
 • vu-than-chua-te-chuong-1745.mp32018-10-20 20:05
 • vu-than-chua-te-chuong-1746.mp32018-10-21 19:05
 • vu-than-chua-te-chuong-1747.mp32018-10-21 19:07
 • vu-than-chua-te-chuong-1748.mp32018-10-21 19:09
 • vu-than-chua-te-chuong-1749.mp32018-10-21 19:11
 • vu-than-chua-te-chuong-1750.mp32018-10-21 19:13
 • vu-than-chua-te-chuong-1751.mp32018-10-23 03:37
 • vu-than-chua-te-chuong-1752.mp32018-10-23 03:39
 • vu-than-chua-te-chuong-1753.mp32018-10-24 05:23
 • vu-than-chua-te-chuong-1754.mp32018-10-24 05:28
 • vu-than-chua-te-chuong-1755.mp32018-10-24 05:32
 • vu-than-chua-te-chuong-1756.mp32018-10-24 05:35
 • vu-than-chua-te-chuong-1757.mp32018-10-25 03:46
 • vu-than-chua-te-chuong-1758.mp32018-10-25 03:48
 • vu-than-chua-te-chuong-1759.mp32018-10-25 03:49
 • vu-than-chua-te-chuong-1760.mp32018-10-25 03:50
 • vu-than-chua-te-chuong-1761.mp32018-10-25 03:51
 • vu-than-chua-te-chuong-1762.mp32018-10-26 06:32
 • vu-than-chua-te-chuong-1763.mp32018-10-26 06:33
 • vu-than-chua-te-chuong-1764.mp32018-10-26 06:34
 • vu-than-chua-te-chuong-1765.mp32018-10-26 06:35
 • vu-than-chua-te-chuong-1766.mp32018-10-27 03:15
 • vu-than-chua-te-chuong-1767.mp32018-10-27 03:19
 • vu-than-chua-te-chuong-1768.mp32018-10-27 03:22
 • vu-than-chua-te-chuong-1769.mp32018-10-27 03:26
 • vu-than-chua-te-chuong-1770.mp32018-10-28 21:33
 • vu-than-chua-te-chuong-1771.mp32018-10-28 21:35
 • vu-than-chua-te-chuong-1772.mp32018-10-28 21:36
 • vu-than-chua-te-chuong-1773.mp32018-10-28 21:38
 • vu-than-chua-te-chuong-1774.mp32018-10-28 21:40
 • vu-than-chua-te-chuong-1775.mp32018-10-28 21:41
 • vu-than-chua-te-chuong-1776.mp32018-10-28 21:43
 • vu-than-chua-te-chuong-1777.mp32018-10-28 21:45
 • vu-than-chua-te-chuong-1778.mp32018-10-29 17:39
 • vu-than-chua-te-chuong-1779.mp32018-10-29 17:40
 • vu-than-chua-te-chuong-1780.mp32018-10-29 17:42
 • vu-than-chua-te-chuong-1781.mp32018-10-29 17:43
 • vu-than-chua-te-chuong-1782.mp32018-10-30 16:32
 • vu-than-chua-te-chuong-1783.mp32018-10-30 16:33
 • vu-than-chua-te-chuong-1784.mp32018-10-30 16:35
 • vu-than-chua-te-chuong-1785.mp32018-10-30 16:36
 • vu-than-chua-te-chuong-1786.mp32018-11-01 03:48
 • vu-than-chua-te-chuong-1787.mp32018-11-01 03:52
 • vu-than-chua-te-chuong-1788.mp32018-11-01 03:56
 • vu-than-chua-te-chuong-1789.mp32018-11-01 04:00
 • vu-than-chua-te-chuong-1790.mp32018-11-01 04:04
 • vu-than-chua-te-chuong-1791.mp32018-11-01 04:07
 • vu-than-chua-te-chuong-1792.mp32018-11-01 16:15
 • vu-than-chua-te-chuong-1793.mp32018-11-01 16:17
 • vu-than-chua-te-chuong-1794.mp32018-11-01 16:18
 • vu-than-chua-te-chuong-1795.mp32018-11-02 16:00
 • vu-than-chua-te-chuong-1796.mp32018-11-02 16:01
 • vu-than-chua-te-chuong-1797.mp32018-11-03 17:19
 • vu-than-chua-te-chuong-1798.mp32018-11-03 17:20
 • vu-than-chua-te-chuong-1799.mp32018-11-04 23:11
 • vu-than-chua-te-chuong-1800.mp32018-11-05 17:14
 • vu-than-chua-te-chuong-1801.mp32018-11-05 17:15
 • vu-than-chua-te-chuong-1802.mp32018-11-05 17:16
 • vu-than-chua-te-chuong-1803.mp32018-11-06 16:55
 • vu-than-chua-te-chuong-1804.mp32018-11-06 16:57
 • vu-than-chua-te-chuong-1805.mp32018-11-06 16:58
 • vu-than-chua-te-chuong-1806.mp32018-11-06 16:59
 • vu-than-chua-te-chuong-1807.mp32018-11-06 17:00
 • vu-than-chua-te-chuong-1808.mp32018-11-07 17:19
 • vu-than-chua-te-chuong-1809.mp32018-11-07 17:21
 • vu-than-chua-te-chuong-1810.mp32018-11-09 06:21
 • vu-than-chua-te-chuong-1811.mp32018-11-09 06:23
 • vu-than-chua-te-chuong-1812.mp32018-11-09 06:24
 • vu-than-chua-te-chuong-1813.mp32018-11-09 06:26
 • vu-than-chua-te-chuong-1814.mp32018-11-09 06:27
 • vu-than-chua-te-chuong-1815.mp32018-11-09 06:28
 • vu-than-chua-te-chuong-1816.mp32018-11-09 06:30
 • vu-than-chua-te-chuong-1817.mp32018-11-09 16:52
 • vu-than-chua-te-chuong-1818.mp32018-11-09 16:55
 • vu-than-chua-te-chuong-1819.mp32018-11-09 16:57
 • vu-than-chua-te-chuong-1820.mp32018-11-09 16:59
 • vu-than-chua-te-chuong-1821.mp32018-11-09 17:01
 • vu-than-chua-te-chuong-1822.mp32018-11-10 16:42
 • vu-than-chua-te-chuong-1823.mp32018-11-10 16:44
 • vu-than-chua-te-chuong-1824.mp32018-11-11 21:06
 • vu-than-chua-te-chuong-1825.mp32018-11-11 21:07
 • vu-than-chua-te-chuong-1826.mp32018-11-11 21:09
 • vu-than-chua-te-chuong-1827.mp32018-11-11 21:10
 • vu-than-chua-te-chuong-1828.mp32018-11-12 18:56
 • vu-than-chua-te-chuong-1829.mp32018-11-12 18:57
 • vu-than-chua-te-chuong-1830.mp32018-11-12 19:00
 • vu-than-chua-te-chuong-1831.mp32018-11-13 17:47
 • vu-than-chua-te-chuong-1832.mp32018-11-13 17:49
 • vu-than-chua-te-chuong-1833.mp32018-11-15 19:25
 • vu-than-chua-te-chuong-1834.mp32018-11-15 19:26
 • vu-than-chua-te-chuong-1835.mp32018-11-15 19:28
 • vu-than-chua-te-chuong-1836.mp32018-11-15 19:29
 • vu-than-chua-te-chuong-1837.mp32018-11-15 19:30
 • vu-than-chua-te-chuong-1838.mp32018-11-15 19:32
 • vu-than-chua-te-chuong-1839.mp32018-11-16 17:41
 • vu-than-chua-te-chuong-1840.mp32018-11-16 17:42
 • vu-than-chua-te-chuong-1841.mp32018-11-16 17:44
 • vu-than-chua-te-chuong-1842.mp32018-11-17 18:29
 • vu-than-chua-te-chuong-1843.mp32018-11-17 18:30
 • vu-than-chua-te-chuong-1844.mp32018-11-17 18:32
 • vu-than-chua-te-chuong-1845.mp32018-11-19 03:00
 • vu-than-chua-te-chuong-1846.mp32018-11-19 03:01
 • vu-than-chua-te-chuong-1847.mp32018-11-19 03:03
 • vu-than-chua-te-chuong-1848.mp32018-11-19 19:19
 • vu-than-chua-te-chuong-1849.mp32018-11-19 19:20
 • vu-than-chua-te-chuong-1850.mp32018-11-21 06:51
 • vu-than-chua-te-chuong-1851.mp32018-11-21 06:52
 • vu-than-chua-te-chuong-1852.mp32018-11-21 16:13
 • vu-than-chua-te-chuong-1853.mp32018-11-21 16:14
 • vu-than-chua-te-chuong-1854.mp32018-11-21 16:15
 • vu-than-chua-te-chuong-1855.mp32018-11-21 16:16
 • vu-than-chua-te-chuong-1856.mp32018-11-21 16:17
 • vu-than-chua-te-chuong-1857.mp32018-11-22 19:20
 • vu-than-chua-te-chuong-1858.mp32018-11-22 19:22
 • vu-than-chua-te-chuong-1859.mp32018-11-22 19:23
 • vu-than-chua-te-chuong-1860.mp32018-11-23 18:48
 • vu-than-chua-te-chuong-1861.mp32018-11-23 18:50
 • vu-than-chua-te-chuong-1862.mp32018-11-23 18:52
 • vu-than-chua-te-chuong-1863.mp32018-11-25 02:33
 • vu-than-chua-te-chuong-1864.mp32018-11-25 02:34
 • vu-than-chua-te-chuong-1865.mp32018-11-25 02:35
 • vu-than-chua-te-chuong-1866.mp32018-11-25 18:57
 • vu-than-chua-te-chuong-1867.mp32018-11-25 18:58
 • vu-than-chua-te-chuong-1868.mp32018-11-25 18:59
 • vu-than-chua-te-chuong-1869.mp32018-11-25 19:00
 • vu-than-chua-te-chuong-1870.mp32018-11-26 16:18
 • vu-than-chua-te-chuong-1871.mp32018-11-26 16:20
 • vu-than-chua-te-chuong-1872.mp32018-11-26 16:22
 • vu-than-chua-te-chuong-1873.mp32018-11-26 16:24
 • vu-than-chua-te-chuong-1874.mp32018-11-27 19:06
 • vu-than-chua-te-chuong-1875.mp32018-11-27 19:07
 • vu-than-chua-te-chuong-1876.mp32018-11-27 19:08
 • vu-than-chua-te-chuong-1877.mp32018-11-28 17:40
 • vu-than-chua-te-chuong-1878.mp32018-11-28 17:41
 • vu-than-chua-te-chuong-1879.mp32018-11-28 17:42
 • vu-than-chua-te-chuong-1880.mp32018-11-28 17:44
 • vu-than-chua-te-chuong-1881.mp32018-11-29 17:01
 • vu-than-chua-te-chuong-1882.mp32018-11-29 17:02
 • vu-than-chua-te-chuong-1883.mp32018-11-29 17:03
 • vu-than-chua-te-chuong-1884.mp32018-11-29 17:04
 • vu-than-chua-te-chuong-1885.mp32018-11-29 17:05
 • vu-than-chua-te-chuong-1886.mp32018-11-29 17:07
 • vu-than-chua-te-chuong-1887.mp32018-11-30 17:13
 • vu-than-chua-te-chuong-1888.mp32018-11-30 17:14
 • vu-than-chua-te-chuong-1889.mp32018-11-30 17:15
 • vu-than-chua-te-chuong-1890.mp32018-11-30 17:16
 • vu-than-chua-te-chuong-1891.mp32018-12-01 19:46
 • vu-than-chua-te-chuong-1892.mp32018-12-01 19:47
 • vu-than-chua-te-chuong-1893.mp32018-12-02 18:27
 • vu-than-chua-te-chuong-1894.mp32018-12-04 05:56
 • vu-than-chua-te-chuong-1895.mp32018-12-04 05:57
 • vu-than-chua-te-chuong-1896.mp32018-12-04 05:58
 • vu-than-chua-te-chuong-1897.mp32018-12-04 17:29
 • vu-than-chua-te-chuong-1898.mp32018-12-04 17:31
 • vu-than-chua-te-chuong-1899.mp32018-12-04 17:32
 • vu-than-chua-te-chuong-1900.mp32018-12-05 17:31
 • vu-than-chua-te-chuong-1901.mp32018-12-05 17:32
 • vu-than-chua-te-chuong-1902.mp32018-12-06 17:25
 • vu-than-chua-te-chuong-1903.mp32018-12-06 17:26
 • vu-than-chua-te-chuong-1904.mp32018-12-06 17:27
 • vu-than-chua-te-chuong-1905.mp32018-12-07 18:26
 • vu-than-chua-te-chuong-1906.mp32018-12-07 18:27
 • vu-than-chua-te-chuong-1907.mp32018-12-08 17:46
 • vu-than-chua-te-chuong-1908.mp32018-12-08 17:47
 • vu-than-chua-te-chuong-1909.mp32018-12-08 17:48
 • vu-than-chua-te-chuong-1910.mp32018-12-08 17:49
 • vu-than-chua-te-chuong-1911.mp32018-12-08 17:50
 • vu-than-chua-te-chuong-1912.mp32018-12-08 17:51
 • vu-than-chua-te-chuong-1913.mp32018-12-09 18:53
 • vu-than-chua-te-chuong-1914.mp32018-12-09 18:55
 • vu-than-chua-te-chuong-1915.mp32018-12-09 18:58
 • vu-than-chua-te-chuong-1916.mp32018-12-09 19:00
 • vu-than-chua-te-chuong-1917.mp32018-12-12 06:57
 • vu-than-chua-te-chuong-1918.mp32018-12-12 06:58
 • vu-than-chua-te-chuong-1919.mp32018-12-12 07:00
 • vu-than-chua-te-chuong-1920.mp32018-12-12 07:01
 • vu-than-chua-te-chuong-1921.mp32018-12-12 07:02
 • vu-than-chua-te-chuong-1922.mp32018-12-12 07:04
 • vu-than-chua-te-chuong-1923.mp32018-12-12 16:48
 • vu-than-chua-te-chuong-1924.mp32018-12-12 16:49
 • vu-than-chua-te-chuong-1925.mp32018-12-12 16:51
 • vu-than-chua-te-chuong-1926.mp32018-12-13 17:20
 • vu-than-chua-te-chuong-1927.mp32018-12-13 17:21
 • vu-than-chua-te-chuong-1928.mp32018-12-14 17:50
 • vu-than-chua-te-chuong-1929.mp32018-12-14 17:52
 • vu-than-chua-te-chuong-1930.mp32018-12-14 17:54
 • vu-than-chua-te-chuong-1931.mp32018-12-16 23:21
 • vu-than-chua-te-chuong-1932.mp32018-12-16 23:23
 • vu-than-chua-te-chuong-1933.mp32018-12-16 23:24
 • vu-than-chua-te-chuong-1934.mp32018-12-16 23:26
 • vu-than-chua-te-chuong-1935.mp32018-12-16 23:28
 • vu-than-chua-te-chuong-1936.mp32018-12-17 18:10
 • vu-than-chua-te-chuong-1937.mp32018-12-17 18:12
 • vu-than-chua-te-chuong-1938.mp32018-12-17 18:14
 • vu-than-chua-te-chuong-1939.mp32018-12-18 18:31
 • vu-than-chua-te-chuong-1940.mp32018-12-18 18:33
 • vu-than-chua-te-chuong-1941.mp32018-12-18 18:36
 • vu-than-chua-te-chuong-1942.mp32018-12-18 18:38
 • vu-than-chua-te-chuong-1943.mp32018-12-19 18:25
 • vu-than-chua-te-chuong-1944.mp32018-12-19 18:27
 • vu-than-chua-te-chuong-1945.mp32018-12-19 18:28
 • vu-than-chua-te-chuong-1946.mp32018-12-19 18:30
 • vu-than-chua-te-chuong-1947.mp32018-12-20 18:39
 • vu-than-chua-te-chuong-1948.mp32018-12-20 18:40
 • vu-than-chua-te-chuong-1949.mp32018-12-21 17:13
 • vu-than-chua-te-chuong-1950.mp32018-12-21 17:14
 • vu-than-chua-te-chuong-1951.mp32018-12-21 17:15
 • vu-than-chua-te-chuong-1952.mp32018-12-23 01:06
 • vu-than-chua-te-chuong-1953.mp32018-12-23 01:07
 • vu-than-chua-te-chuong-1954.mp32018-12-23 01:08
 • vu-than-chua-te-chuong-1955.mp32018-12-23 01:10
 • vu-than-chua-te-chuong-1956.mp32018-12-23 01:11
 • vu-than-chua-te-chuong-1957.mp32018-12-23 21:40
 • vu-than-chua-te-chuong-1958.mp32018-12-23 21:41
 • vu-than-chua-te-chuong-1959.mp32018-12-23 21:43
 • vu-than-chua-te-chuong-1960.mp32018-12-24 18:47
 • vu-than-chua-te-chuong-1961.mp32018-12-24 18:49
 • vu-than-chua-te-chuong-1962.mp32018-12-24 18:51
 • vu-than-chua-te-chuong-1963.mp32018-12-24 18:52
 • vu-than-chua-te-chuong-1964.mp32018-12-26 04:53
 • vu-than-chua-te-chuong-1965.mp32018-12-26 04:54
 • vu-than-chua-te-chuong-1966.mp32018-12-26 04:55
 • vu-than-chua-te-chuong-1967.mp32018-12-26 16:41
 • vu-than-chua-te-chuong-1968.mp32018-12-27 17:43
 • vu-than-chua-te-chuong-1969.mp32018-12-27 17:45
 • vu-than-chua-te-chuong-1970.mp32018-12-27 17:46
 • vu-than-chua-te-chuong-1971.mp32018-12-27 17:47
 • vu-than-chua-te-chuong-1972.mp32018-12-27 17:48
 • vu-than-chua-te-chuong-1973.mp32018-12-29 19:08
 • vu-than-chua-te-chuong-1974.mp32018-12-29 19:09
 • vu-than-chua-te-chuong-1975.mp32018-12-29 19:10
 • vu-than-chua-te-chuong-1976.mp32018-12-29 19:11
 • vu-than-chua-te-chuong-1977.mp32018-12-29 19:12
 • vu-than-chua-te-chuong-1978.mp32018-12-30 21:59
 • vu-than-chua-te-chuong-1979.mp32018-12-30 22:00
 • vu-than-chua-te-chuong-1980.mp32018-12-30 22:01
 • vu-than-chua-te-chuong-1981.mp32018-12-31 16:38
 • vu-than-chua-te-chuong-1982.mp32018-12-31 16:39
 • vu-than-chua-te-chuong-1983.mp32018-12-31 16:40
 • vu-than-chua-te-chuong-1984.mp32019-01-01 18:32
 • vu-than-chua-te-chuong-1985.mp32019-01-02 18:15
 • vu-than-chua-te-chuong-1986.mp32019-01-02 18:17
 • vu-than-chua-te-chuong-1987.mp32019-01-02 18:19
 • vu-than-chua-te-chuong-1988.mp32019-01-02 18:21
 • vu-than-chua-te-chuong-1989.mp32019-01-03 19:58
 • vu-than-chua-te-chuong-1990.mp32019-01-03 19:59
 • vu-than-chua-te-chuong-1991.mp32019-01-03 20:00
 • vu-than-chua-te-chuong-1992.mp32019-01-04 17:27
 • vu-than-chua-te-chuong-1993.mp32019-01-04 17:28
 • vu-than-chua-te-chuong-1994.mp32019-01-04 17:29
 • vu-than-chua-te-chuong-1995.mp32019-01-04 17:30
 • vu-than-chua-te-chuong-1996.mp32019-01-04 17:31
 • vu-than-chua-te-chuong-1997.mp32019-01-05 19:57
 • vu-than-chua-te-chuong-1998.mp32019-01-05 19:58
 • vu-than-chua-te-chuong-1999.mp32019-01-05 19:59
 • vu-than-chua-te-chuong-2000.mp32019-01-06 19:22
 • vu-than-chua-te-chuong-2001.mp32019-01-06 19:23
 • vu-than-chua-te-chuong-2002.mp32019-01-06 19:24
 • vu-than-chua-te-chuong-2003.mp32019-01-08 18:41
 • vu-than-chua-te-chuong-2004.mp32019-01-08 18:42
 • vu-than-chua-te-chuong-2005.mp32019-01-08 18:43
 • vu-than-chua-te-chuong-2006.mp32019-01-08 18:44
 • vu-than-chua-te-chuong-2007.mp32019-01-10 06:52
 • vu-than-chua-te-chuong-2008.mp32019-01-10 06:53
 • vu-than-chua-te-chuong-2009.mp32019-01-10 06:55
 • vu-than-chua-te-chuong-2010.mp32019-01-11 17:41
 • vu-than-chua-te-chuong-2011.mp32019-01-11 17:42
 • vu-than-chua-te-chuong-2012.mp32019-01-11 17:43
 • vu-than-chua-te-chuong-2013.mp32019-01-11 17:44
 • vu-than-chua-te-chuong-2014.mp32019-01-11 17:45
 • vu-than-chua-te-chuong-2015.mp32019-01-11 17:46
 • vu-than-chua-te-chuong-2016.mp32019-01-11 17:47
 • vu-than-chua-te-chuong-2017.mp32019-01-12 15:33
 • vu-than-chua-te-chuong-2018.mp32019-01-12 15:34
 • vu-than-chua-te-chuong-2019.mp32019-01-14 00:55
 • vu-than-chua-te-chuong-2020.mp32019-01-14 00:57
 • vu-than-chua-te-chuong-2021.mp32019-01-14 00:58
 • vu-than-chua-te-chuong-2022.mp32019-01-14 16:36
 • vu-than-chua-te-chuong-2023.mp32019-01-14 16:37
 • vu-than-chua-te-chuong-2024.mp32019-01-14 16:38
 • vu-than-chua-te-chuong-2025.mp32019-01-15 18:56
 • vu-than-chua-te-chuong-2026.mp32019-01-15 18:59
 • vu-than-chua-te-chuong-2027.mp32019-01-15 19:01
 • vu-than-chua-te-chuong-2028.mp32019-01-16 17:59
 • vu-than-chua-te-chuong-2029.mp32019-01-16 18:01
 • vu-than-chua-te-chuong-2030.mp32019-01-16 18:02
 • vu-than-chua-te-chuong-2031.mp32019-01-17 16:38
 • vu-than-chua-te-chuong-2032.mp32019-01-17 16:39
 • vu-than-chua-te-chuong-2033.mp32019-01-17 16:40
 • vu-than-chua-te-chuong-2034.mp32019-01-18 18:17
 • vu-than-chua-te-chuong-2035.mp32019-01-18 18:19
 • vu-than-chua-te-chuong-2036.mp32019-01-18 18:20
 • vu-than-chua-te-chuong-2037.mp32019-01-19 16:48
 • vu-than-chua-te-chuong-2038.mp32019-01-19 16:49
 • vu-than-chua-te-chuong-2039.mp32019-01-19 16:51
 • vu-than-chua-te-chuong-2040.mp32019-01-21 23:39
 • vu-than-chua-te-chuong-2041.mp32019-01-21 23:41
 • vu-than-chua-te-chuong-2042.mp32019-01-21 23:42
 • vu-than-chua-te-chuong-2043.mp32019-01-21 23:43
 • vu-than-chua-te-chuong-2044.mp32019-01-21 23:44
 • vu-than-chua-te-chuong-2045.mp32019-01-21 23:45
 • vu-than-chua-te-chuong-2046.mp32019-01-23 18:41
 • vu-than-chua-te-chuong-2047.mp32019-01-23 18:42
 • vu-than-chua-te-chuong-2048.mp32019-01-23 18:44
 • vu-than-chua-te-chuong-2049.mp32019-01-23 18:45
 • vu-than-chua-te-chuong-2050.mp32019-01-23 18:46
 • vu-than-chua-te-chuong-2051.mp32019-01-24 16:38
 • vu-than-chua-te-chuong-2052.mp32019-01-24 16:39
 • vu-than-chua-te-chuong-2053.mp32019-01-24 16:40
 • vu-than-chua-te-chuong-2054.mp32019-01-24 16:41
 • vu-than-chua-te-chuong-2055.mp32019-01-25 16:30
 • vu-than-chua-te-chuong-2056.mp32019-01-25 16:31
 • vu-than-chua-te-chuong-2057.mp32019-01-25 16:32
 • vu-than-chua-te-chuong-2058.mp32019-01-25 16:33
 • vu-than-chua-te-chuong-2059.mp32019-01-25 16:34
 • vu-than-chua-te-chuong-2060.mp32019-01-25 16:35
 • vu-than-chua-te-chuong-2061.mp32019-01-26 21:59
 • vu-than-chua-te-chuong-2062.mp32019-01-26 22:00
 • vu-than-chua-te-chuong-2063.mp32019-01-26 22:02
 • vu-than-chua-te-chuong-2064.mp32019-01-26 22:03
 • vu-than-chua-te-chuong-2065.mp32019-01-26 22:04
 • vu-than-chua-te-chuong-2066.mp32019-01-26 22:06
 • vu-than-chua-te-chuong-2067.mp32019-01-28 16:45
 • vu-than-chua-te-chuong-2068.mp32019-01-28 16:46
 • vu-than-chua-te-chuong-2069.mp32019-01-28 16:47
 • vu-than-chua-te-chuong-2070.mp32019-01-28 16:48
 • vu-than-chua-te-chuong-2071.mp32019-01-28 16:49
 • vu-than-chua-te-chuong-2072.mp32019-01-29 17:35
 • vu-than-chua-te-chuong-2073.mp32019-01-29 17:36
 • vu-than-chua-te-chuong-2074.mp32019-01-29 17:37
 • vu-than-chua-te-chuong-2075.mp32019-01-29 17:38
 • vu-than-chua-te-chuong-2076.mp32019-01-29 17:40
 • vu-than-chua-te-chuong-2077.mp32019-01-29 17:41
 • vu-than-chua-te-chuong-2078.mp32019-01-29 17:42
 • vu-than-chua-te-chuong-2079.mp32019-01-29 17:43
 • vu-than-chua-te-chuong-2080.mp32019-01-29 17:44
 • vu-than-chua-te-chuong-2081.mp32019-01-29 17:45
 • vu-than-chua-te-chuong-2082.mp32019-01-30 17:59
 • vu-than-chua-te-chuong-2083.mp32019-01-30 18:00
 • vu-than-chua-te-chuong-2084.mp32019-01-30 18:03
 • vu-than-chua-te-chuong-2085.mp32019-02-01 17:36
 • vu-than-chua-te-chuong-2086.mp32019-02-01 17:38
 • vu-than-chua-te-chuong-2087.mp32019-02-02 17:33
 • vu-than-chua-te-chuong-2088.mp32019-02-02 17:34
 • vu-than-chua-te-chuong-2089.mp32019-02-03 17:23
 • vu-than-chua-te-chuong-2090.mp32019-02-03 17:24
 • vu-than-chua-te-chuong-2091.mp32019-02-03 17:25
 • vu-than-chua-te-chuong-2092.mp32019-02-03 17:26
 • vu-than-chua-te-chuong-2093.mp32019-02-03 17:27
 • vu-than-chua-te-chuong-2094.mp32019-02-03 17:28
 • vu-than-chua-te-chuong-2095.mp32019-02-03 17:29
 • vu-than-chua-te-chuong-2096.mp32019-02-03 17:30
 • vu-than-chua-te-chuong-2097.mp32019-02-04 18:17
 • vu-than-chua-te-chuong-2098.mp32019-02-04 18:19
 • vu-than-chua-te-chuong-2099.mp32019-02-05 16:16
 • vu-than-chua-te-chuong-2100.mp32019-02-05 16:17
 • vu-than-chua-te-chuong-2101.mp32019-02-07 17:57
 • vu-than-chua-te-chuong-2102.mp32019-02-07 18:01
 • vu-than-chua-te-chuong-2103.mp32019-02-08 16:19
 • vu-than-chua-te-chuong-2104.mp32019-02-08 16:20
 • vu-than-chua-te-chuong-2105.mp32019-02-08 16:21
 • vu-than-chua-te-chuong-2106.mp32019-02-08 16:22
 • vu-than-chua-te-chuong-2107.mp32019-02-11 04:36
 • vu-than-chua-te-chuong-2108.mp32019-02-11 04:37
 • vu-than-chua-te-chuong-2109.mp32019-02-11 04:38
 • vu-than-chua-te-chuong-2110.mp32019-02-11 16:13
 • vu-than-chua-te-chuong-2111.mp32019-02-11 16:14
 • vu-than-chua-te-chuong-2112.mp32019-02-11 16:15
 • vu-than-chua-te-chuong-2113.mp32019-02-11 16:16
 • vu-than-chua-te-chuong-2114.mp32019-02-11 16:17
 • vu-than-chua-te-chuong-2115.mp32019-02-14 17:38
 • vu-than-chua-te-chuong-2116.mp32019-02-14 17:39
 • vu-than-chua-te-chuong-2117.mp32019-02-14 17:39
 • vu-than-chua-te-chuong-2118.mp32019-02-14 17:39
 • vu-than-chua-te-chuong-2119.mp32019-02-14 17:39
 • vu-than-chua-te-chuong-2120.mp32019-02-14 17:39
 • vu-than-chua-te-chuong-2121.mp32019-02-14 17:39
 • vu-than-chua-te-chuong-2122.mp32019-02-14 17:40
 • vu-than-chua-te-chuong-2123.mp32019-02-14 17:40
 • vu-than-chua-te-chuong-2124.mp32019-02-14 17:40
 • vu-than-chua-te-chuong-2125.mp32019-02-14 17:40
 • vu-than-chua-te-chuong-2126.mp32019-02-15 16:38
 • vu-than-chua-te-chuong-2127.mp32019-02-15 16:38
 • vu-than-chua-te-chuong-2128.mp32019-02-15 16:38
 • vu-than-chua-te-chuong-2129.mp32019-02-15 16:38
 • vu-than-chua-te-chuong-2130.mp32019-02-16 18:43
 • vu-than-chua-te-chuong-2131.mp32019-02-16 18:43
 • vu-than-chua-te-chuong-2132.mp32019-02-16 18:43
 • vu-than-chua-te-chuong-2133.mp32019-02-18 18:57
 • vu-than-chua-te-chuong-2134.mp32019-02-18 18:57
 • vu-than-chua-te-chuong-2135.mp32019-02-18 18:57
 • vu-than-chua-te-chuong-2136.mp32019-02-18 18:57
 • vu-than-chua-te-chuong-2137.mp32019-02-18 18:58
 • vu-than-chua-te-chuong-2138.mp32019-02-18 18:58
 • vu-than-chua-te-chuong-2139.mp32019-02-18 18:58
 • vu-than-chua-te-chuong-2140.mp32019-02-25 06:22
 • vu-than-chua-te-chuong-2141.mp32019-02-25 06:22
 • vu-than-chua-te-chuong-2142.mp32019-02-25 06:22
 • vu-than-chua-te-chuong-2143.mp32019-02-25 06:23
 • vu-than-chua-te-chuong-2144.mp32019-02-25 06:23
 • vu-than-chua-te-chuong-2145.mp32019-02-25 06:23
 • vu-than-chua-te-chuong-2146.mp32019-02-25 06:23
 • vu-than-chua-te-chuong-2147.mp32019-02-25 06:23
 • vu-than-chua-te-chuong-2148.mp32019-02-25 06:23
 • vu-than-chua-te-chuong-2149.mp32019-02-25 06:24
 • vu-than-chua-te-chuong-2150.mp32019-02-25 06:24
 • vu-than-chua-te-chuong-2151.mp32019-02-25 06:24
 • vu-than-chua-te-chuong-2152.mp32019-02-25 06:24
 • vu-than-chua-te-chuong-2153.mp32019-02-25 06:24
 • vu-than-chua-te-chuong-2154.mp32019-02-25 06:24
 • vu-than-chua-te-chuong-2155.mp32019-02-25 06:25
 • vu-than-chua-te-chuong-2156.mp32019-02-25 06:25
 • vu-than-chua-te-chuong-2157.mp32019-02-25 17:54
 • vu-than-chua-te-chuong-2158.mp32019-02-25 17:54
 • vu-than-chua-te-chuong-2159.mp32019-02-27 06:19
 • vu-than-chua-te-chuong-2160.mp32019-02-27 06:19
 • vu-than-chua-te-chuong-2161.mp32019-02-27 06:19
 • vu-than-chua-te-chuong-2162.mp32019-02-28 09:44
 • vu-than-chua-te-chuong-2163.mp32019-03-09 11:27
 • vu-than-chua-te-chuong-2164.mp32019-03-09 11:27
 • vu-than-chua-te-chuong-2165.mp32019-03-09 11:27
 • vu-than-chua-te-chuong-2166.mp32019-03-09 11:28
 • vu-than-chua-te-chuong-2167.mp32019-03-09 11:28
 • vu-than-chua-te-chuong-2168.mp32019-03-09 11:28
 • vu-than-chua-te-chuong-2169.mp32019-03-09 11:28
 • vu-than-chua-te-chuong-2170.mp32019-03-09 11:28
 • vu-than-chua-te-chuong-2171.mp32019-03-09 11:28
 • vu-than-chua-te-chuong-2172.mp32019-03-09 11:28
 • vu-than-chua-te-chuong-2173.mp32019-03-09 11:29
 • vu-than-chua-te-chuong-2174.mp32019-03-09 11:29
 • vu-than-chua-te-chuong-2175.mp32019-03-09 11:29
 • vu-than-chua-te-chuong-2176.mp32019-03-09 11:29
 • vu-than-chua-te-chuong-2177.mp32019-03-09 11:29
 • vu-than-chua-te-chuong-2178.mp32019-03-09 11:29
 • vu-than-chua-te-chuong-2179.mp32019-03-09 11:30
 • vu-than-chua-te-chuong-2180.mp32019-03-09 11:30
 • vu-than-chua-te-chuong-2181.mp32019-03-09 11:30
 • vu-than-chua-te-chuong-2182.mp32019-03-09 11:30
 • vu-than-chua-te-chuong-2183.mp32019-03-09 11:30
 • vu-than-chua-te-chuong-2184.mp32019-03-09 11:30
 • vu-than-chua-te-chuong-2185.mp32019-03-09 11:31
 • vu-than-chua-te-chuong-2186.mp32019-03-09 11:31
 • vu-than-chua-te-chuong-2187.mp32019-03-09 11:31
 • vu-than-chua-te-chuong-2188.mp32019-03-09 11:31
 • vu-than-chua-te-chuong-2189.mp32019-03-09 11:31
 • vu-than-chua-te-chuong-2190.mp32019-03-09 11:31
 • vu-than-chua-te-chuong-2191.mp32019-03-09 11:31
 • vu-than-chua-te-chuong-2192.mp32019-03-09 11:32
 • vu-than-chua-te-chuong-2193.mp32019-03-09 11:32
 • vu-than-chua-te-chuong-2194.mp32019-03-09 11:32
 • vu-than-chua-te-chuong-2195.mp32019-03-09 11:32
 • vu-than-chua-te-chuong-2196.mp32019-03-09 11:32
 • vu-than-chua-te-chuong-2197.mp32019-03-09 11:32
 • vu-than-chua-te-chuong-2198.mp32019-03-09 11:32
 • vu-than-chua-te-chuong-2199.mp32019-03-09 11:33
 • vu-than-chua-te-chuong-2200.mp32019-03-09 11:33
 • vu-than-chua-te-chuong-2201.mp32019-03-09 19:19
 • vu-than-chua-te-chuong-2202.mp32019-03-09 19:20
 • vu-than-chua-te-chuong-2203.mp32019-03-11 07:09
 • vu-than-chua-te-chuong-2204.mp32019-03-11 17:07
 • vu-than-chua-te-chuong-2205.mp32019-03-11 17:07
 • vu-than-chua-te-chuong-2206.mp32019-03-11 17:07
 • vu-than-chua-te-chuong-2207.mp32019-03-11 17:07
 • vu-than-chua-te-chuong-2208.mp32019-03-11 17:08
 • vu-than-chua-te-chuong-2209.mp32019-03-13 13:29
 • vu-than-chua-te-chuong-2210.mp32019-03-13 13:29
 • vu-than-chua-te-chuong-2211.mp32019-03-13 13:29
 • vu-than-chua-te-chuong-2212.mp32019-03-13 13:29
 • vu-than-chua-te-chuong-2213.mp32019-03-14 09:29
 • vu-than-chua-te-chuong-2214.mp32019-03-14 09:30
 • vu-than-chua-te-chuong-2215.mp32019-03-14 18:05
 • vu-than-chua-te-chuong-2216.mp32019-03-14 18:05
 • vu-than-chua-te-chuong-2217.mp32019-03-14 18:06
 • vu-than-chua-te-chuong-2218.mp32019-03-16 19:04
 • vu-than-chua-te-chuong-2219.mp32019-03-16 19:05
 • vu-than-chua-te-chuong-2220.mp32019-03-16 19:05
 • vu-than-chua-te-chuong-2221.mp32019-03-16 19:05
 • vu-than-chua-te-chuong-2222.mp32019-03-16 19:05
 • vu-than-chua-te-chuong-2223.mp32019-03-16 19:05
 • vu-than-chua-te-chuong-2224.mp32019-03-21 19:04
 • vu-than-chua-te-chuong-2225.mp32019-03-21 19:04
 • vu-than-chua-te-chuong-2226.mp32019-03-21 19:04
 • vu-than-chua-te-chuong-2227.mp32019-03-21 19:05
 • vu-than-chua-te-chuong-2228.mp32019-03-21 19:05
 • vu-than-chua-te-chuong-2229.mp32019-03-21 19:05
 • vu-than-chua-te-chuong-2230.mp32019-03-21 19:05
 • vu-than-chua-te-chuong-2231.mp32019-03-21 19:05
 • vu-than-chua-te-chuong-2232.mp32019-03-21 19:05
 • vu-than-chua-te-chuong-2233.mp32019-03-21 19:05
 • vu-than-chua-te-chuong-2234.mp32019-03-21 19:06
 • vu-than-chua-te-chuong-2235.mp32019-03-21 19:06
 • vu-than-chua-te-chuong-2236.mp32019-03-21 19:06
 • vu-than-chua-te-chuong-2237.mp32019-03-21 19:06
 • vu-than-chua-te-chuong-2238.mp32019-03-22 18:24
 • vu-than-chua-te-chuong-2239.mp32019-03-22 18:24
 • vu-than-chua-te-chuong-2240.mp32019-03-26 16:16
 • vu-than-chua-te-chuong-2241.mp32019-03-26 16:16
 • vu-than-chua-te-chuong-2242.mp32019-03-26 16:17
 • vu-than-chua-te-chuong-2243.mp32019-03-26 16:17
 • vu-than-chua-te-chuong-2244.mp32019-03-26 16:17
 • vu-than-chua-te-chuong-2245.mp32019-03-26 16:17
 • vu-than-chua-te-chuong-2246.mp32019-03-26 16:17
 • vu-than-chua-te-chuong-2247.mp32019-03-26 16:17
 • vu-than-chua-te-chuong-2248.mp32019-03-26 16:18
 • vu-than-chua-te-chuong-2249.mp32019-03-26 16:18
 • vu-than-chua-te-chuong-2250.mp32019-03-26 16:18
 • vu-than-chua-te-chuong-2251.mp32019-03-26 16:18
 • vu-than-chua-te-chuong-2252.mp32019-03-26 16:18
 • vu-than-chua-te-chuong-2253.mp32019-03-27 17:57
 • vu-than-chua-te-chuong-2254.mp32019-03-27 17:57
 • vu-than-chua-te-chuong-2255.mp32019-03-29 02:29
 • vu-than-chua-te-chuong-2256.mp32019-03-29 02:29
 • vu-than-chua-te-chuong-2257.mp32019-03-31 01:05
 • vu-than-chua-te-chuong-2258.mp32019-03-31 01:06
 • vu-than-chua-te-chuong-2259.mp32019-03-31 01:06
 • vu-than-chua-te-chuong-2260.mp32019-03-31 01:06
 • vu-than-chua-te-chuong-2261.mp32019-03-31 01:06
 • vu-than-chua-te-chuong-2262.mp32019-03-31 01:06
 • vu-than-chua-te-chuong-2263.mp32019-03-31 01:06
 • vu-than-chua-te-chuong-2264.mp32019-04-06 19:12
 • vu-than-chua-te-chuong-2265.mp32019-04-06 19:12
 • vu-than-chua-te-chuong-2266.mp32019-04-06 19:12
 • vu-than-chua-te-chuong-2267.mp32019-04-06 19:12
 • vu-than-chua-te-chuong-2268.mp32019-04-06 19:13
 • vu-than-chua-te-chuong-2269.mp32019-04-06 19:13
 • vu-than-chua-te-chuong-2270.mp32019-04-06 19:13
 • vu-than-chua-te-chuong-2271.mp32019-04-06 19:13
 • vu-than-chua-te-chuong-2272.mp32019-04-06 19:13
 • vu-than-chua-te-chuong-2273.mp32019-04-06 19:14
 • vu-than-chua-te-chuong-2274.mp32019-04-06 19:14
 • vu-than-chua-te-chuong-2275.mp32019-04-06 19:14
 • vu-than-chua-te-chuong-2276.mp32019-04-06 19:14
 • vu-than-chua-te-chuong-2277.mp32019-04-06 19:14
 • vu-than-chua-te-chuong-2278.mp32019-04-06 19:15
 • vu-than-chua-te-chuong-2279.mp32019-04-06 19:15
 • vu-than-chua-te-chuong-2280.mp32019-04-06 19:15
 • vu-than-chua-te-chuong-2281.mp32019-04-06 19:15
 • vu-than-chua-te-chuong-2282.mp32019-04-06 19:15
 • vu-than-chua-te-chuong-2283.mp32019-04-06 19:15
 • vu-than-chua-te-chuong-2284.mp32019-04-06 19:15
 • vu-than-chua-te-chuong-2285.mp32019-04-06 19:16
 • vu-than-chua-te-chuong-2286.mp32019-04-09 10:59
 • vu-than-chua-te-chuong-2287.mp32019-04-09 10:59
 • vu-than-chua-te-chuong-2288.mp32019-04-09 10:59
 • vu-than-chua-te-chuong-2289.mp32019-04-09 10:59
 • vu-than-chua-te-chuong-2290.mp32019-04-09 11:00
 • vu-than-chua-te-chuong-2291.mp32019-04-09 11:00
 • vu-than-chua-te-chuong-2292.mp32019-04-09 11:00
 • vu-than-chua-te-chuong-2293.mp32019-04-09 11:00
 • vu-than-chua-te-chuong-2294.mp32019-04-09 11:00
 • vu-than-chua-te-chuong-2295.mp32019-04-09 18:28
 • vu-than-chua-te-chuong-2296.mp32019-04-09 18:28
 • vu-than-chua-te-chuong-2297.mp32019-04-12 11:35
 • vu-than-chua-te-chuong-2298.mp32019-04-12 11:36
 • vu-than-chua-te-chuong-2299.mp32019-04-12 11:36
 • vu-than-chua-te-chuong-2300.mp32019-04-12 11:36
 • vu-than-chua-te-chuong-2301.mp32019-04-12 11:36
 • vu-than-chua-te-chuong-2302.mp32019-04-12 16:42
 • vu-than-chua-te-chuong-2303.mp32019-04-12 16:42
 • vu-than-chua-te-chuong-2304.mp32019-04-12 16:42
 • vu-than-chua-te-chuong-2305.mp32019-04-12 16:42
 • vu-than-chua-te-chuong-2306.mp32019-04-12 16:43
 • vu-than-chua-te-chuong-2307.mp32019-04-13 19:14
 • vu-than-chua-te-chuong-2308.mp32019-04-13 19:15
 • vu-than-chua-te-chuong-2309.mp32019-04-14 19:52
 • vu-than-chua-te-chuong-2310.mp32019-04-14 19:52
 • vu-than-chua-te-chuong-2311.mp32019-04-14 19:52
 • vu-than-chua-te-chuong-2312.mp32019-04-14 19:52
 • vu-than-chua-te-chuong-2313.mp32019-04-15 18:05
 • vu-than-chua-te-chuong-2314.mp32019-04-15 18:05
 • vu-than-chua-te-chuong-2315.mp32019-04-15 18:05
 • vu-than-chua-te-chuong-2316.mp32019-04-15 18:05
 • vu-than-chua-te-chuong-2317.mp32019-04-16 19:45
 • vu-than-chua-te-chuong-2318.mp32019-04-16 19:45
 • vu-than-chua-te-chuong-2319.mp32019-04-16 19:46
 • vu-than-chua-te-chuong-2320.mp32019-04-16 19:46
 • vu-than-chua-te-chuong-2321.mp32019-04-17 18:40
 • vu-than-chua-te-chuong-2322.mp32019-04-17 18:40
 • vu-than-chua-te-chuong-2323.mp32019-04-17 18:40
 • vu-than-chua-te-chuong-2324.mp32019-04-22 13:48
 • vu-than-chua-te-chuong-2325.mp32019-04-22 13:49
 • vu-than-chua-te-chuong-2326.mp32019-04-22 13:49
 • vu-than-chua-te-chuong-2327.mp32019-04-22 13:49
 • vu-than-chua-te-chuong-2328.mp32019-04-22 13:49
 • vu-than-chua-te-chuong-2329.mp32019-04-22 13:49
 • vu-than-chua-te-chuong-2330.mp32019-04-22 13:49
 • vu-than-chua-te-chuong-2331.mp32019-04-22 13:50
 • vu-than-chua-te-chuong-2332.mp32019-04-22 13:50
 • vu-than-chua-te-chuong-2333.mp32019-04-22 13:50
 • vu-than-chua-te-chuong-2334.mp32019-04-22 17:30
 • vu-than-chua-te-chuong-2335.mp32019-04-22 17:31
 • vu-than-chua-te-chuong-2336.mp32019-04-22 17:31
 • vu-than-chua-te-chuong-2337.mp32019-04-26 20:04
 • vu-than-chua-te-chuong-2338.mp32019-04-26 20:04
 • vu-than-chua-te-chuong-2339.mp32019-04-26 20:05
 • vu-than-chua-te-chuong-2340.mp32019-04-26 20:05
 • vu-than-chua-te-chuong-2341.mp32019-04-26 20:05
 • vu-than-chua-te-chuong-2342.mp32019-04-26 20:05
 • vu-than-chua-te-chuong-2343.mp32019-04-26 20:06
 • vu-than-chua-te-chuong-2344.mp32019-04-26 20:06
 • vu-than-chua-te-chuong-2345.mp32019-04-26 20:06
 • vu-than-chua-te-chuong-2346.mp32019-04-26 20:06
 • vu-than-chua-te-chuong-2347.mp32019-04-26 20:06
 • vu-than-chua-te-chuong-2348.mp32019-04-26 20:06
 • vu-than-chua-te-chuong-2349.mp32019-04-27 23:11
 • vu-than-chua-te-chuong-2350.mp32019-04-27 23:12
 • vu-than-chua-te-chuong-2351.mp32019-05-04 08:32
 • vu-than-chua-te-chuong-2352.mp32019-05-04 08:32
 • vu-than-chua-te-chuong-2353.mp32019-05-04 08:33
 • vu-than-chua-te-chuong-2354.mp32019-05-04 08:33
 • vu-than-chua-te-chuong-2355.mp32019-05-04 08:33
 • vu-than-chua-te-chuong-2356.mp32019-05-04 08:33
 • vu-than-chua-te-chuong-2357.mp32019-05-04 08:33
 • vu-than-chua-te-chuong-2358.mp32019-05-04 08:33
 • vu-than-chua-te-chuong-2359.mp32019-05-04 08:34
 • vu-than-chua-te-chuong-2360.mp32019-05-04 08:34
 • vu-than-chua-te-chuong-2361.mp32019-05-04 08:34
 • vu-than-chua-te-chuong-2362.mp32019-05-04 08:34
 • vu-than-chua-te-chuong-2363.mp32019-05-04 08:34
 • vu-than-chua-te-chuong-2364.mp32019-05-04 08:34
 • vu-than-chua-te-chuong-2365.mp32019-05-04 08:35
 • vu-than-chua-te-chuong-2366.mp32019-05-04 08:35
 • vu-than-chua-te-chuong-2367.mp32019-05-04 08:35
 • vu-than-chua-te-chuong-2368.mp32019-05-04 08:35
 • vu-than-chua-te-chuong-2369.mp32019-05-04 08:35
 • vu-than-chua-te-chuong-2370.mp32019-05-04 18:45
 • vu-than-chua-te-chuong-2371.mp32019-05-04 18:45
 • vu-than-chua-te-chuong-2372.mp32019-05-04 18:45
 • vu-than-chua-te-chuong-2373.mp32019-05-04 18:46
 • vu-than-chua-te-chuong-2374.mp32019-05-10 11:45
 • vu-than-chua-te-chuong-2375.mp32019-05-10 11:45
 • vu-than-chua-te-chuong-2376.mp32019-05-10 11:46
 • vu-than-chua-te-chuong-2377.mp32019-05-10 11:46
 • vu-than-chua-te-chuong-2378.mp32019-05-10 11:46
 • vu-than-chua-te-chuong-2379.mp32019-05-10 11:46
 • vu-than-chua-te-chuong-2380.mp32019-05-10 11:46
 • vu-than-chua-te-chuong-2381.mp32019-05-10 11:47
 • vu-than-chua-te-chuong-2382.mp32019-05-10 11:47
 • vu-than-chua-te-chuong-2383.mp32019-05-10 11:47
 • vu-than-chua-te-chuong-2384.mp32019-05-10 11:47
 • vu-than-chua-te-chuong-2385.mp32019-05-10 11:48
 • vu-than-chua-te-chuong-2386.mp32019-05-10 11:48
 • vu-than-chua-te-chuong-2387.mp32019-05-10 11:48
 • vu-than-chua-te-chuong-2388.mp32019-05-10 11:48
 • vu-than-chua-te-chuong-2389.mp32019-05-10 11:48
 • vu-than-chua-te-chuong-2390.mp32019-05-10 11:49
 • vu-than-chua-te-chuong-2391.mp32019-05-12 06:36
 • vu-than-chua-te-chuong-2392.mp32019-05-12 06:36
 • vu-than-chua-te-chuong-2393.mp32019-05-12 06:36
 • vu-than-chua-te-chuong-2394.mp32019-05-12 06:37
 • vu-than-chua-te-chuong-2395.mp32019-05-12 19:15
 • vu-than-chua-te-chuong-2396.mp32019-05-12 19:15
 • vu-than-chua-te-chuong-2397.mp32019-05-12 19:15
 • vu-than-chua-te-chuong-2398.mp32019-05-14 22:53
 • vu-than-chua-te-chuong-2399.mp32019-05-14 22:53
 • vu-than-chua-te-chuong-2400.mp32019-05-14 22:53
 • vu-than-chua-te-chuong-2401.mp32019-05-14 22:53
 • vu-than-chua-te-chuong-2402.mp32019-05-15 18:43
 • vu-than-chua-te-chuong-2403.mp32019-05-15 18:43
 • vu-than-chua-te-chuong-2404.mp32019-05-15 18:43
 • vu-than-chua-te-chuong-2405.mp32019-05-15 18:44
 • vu-than-chua-te-chuong-2406.mp32019-05-16 18:12
 • vu-than-chua-te-chuong-2407.mp32019-05-16 18:12
 • vu-than-chua-te-chuong-2408.mp32019-05-17 21:50
 • vu-than-chua-te-chuong-2409.mp32019-05-17 21:51
 • vu-than-chua-te-chuong-2410.mp32019-05-18 19:20
 • vu-than-chua-te-chuong-2411.mp32019-05-18 19:20
 • vu-than-chua-te-chuong-2412.mp32019-05-18 19:21
 • vu-than-chua-te-chuong-2413.mp32019-05-19 20:22
 • vu-than-chua-te-chuong-2414.mp32019-05-19 20:23
 • vu-than-chua-te-chuong-2415.mp32019-05-19 20:23
 • vu-than-chua-te-chuong-2416.mp32019-05-20 18:29
 • vu-than-chua-te-chuong-2417.mp32019-05-22 07:49
 • vu-than-chua-te-chuong-2418.mp32019-05-22 07:49
 • vu-than-chua-te-chuong-2419.mp32019-05-22 07:49
 • vu-than-chua-te-chuong-2420.mp32019-05-22 07:49
 • vu-than-chua-te-chuong-2421.mp32019-05-22 07:49
 • vu-than-chua-te-chuong-2422.mp32019-05-22 19:09
 • vu-than-chua-te-chuong-2423.mp32019-05-22 19:09
 • vu-than-chua-te-chuong-2424.mp32019-05-22 19:09
 • vu-than-chua-te-chuong-2425.mp32019-05-22 19:10
 • vu-than-chua-te-chuong-2426.mp32019-05-23 17:32
 • vu-than-chua-te-chuong-2427.mp32019-05-23 17:32
 • vu-than-chua-te-chuong-2428.mp32019-05-23 17:32
 • vu-than-chua-te-chuong-2429.mp32019-05-24 19:15
 • vu-than-chua-te-chuong-2430.mp32019-05-24 19:15
 • vu-than-chua-te-chuong-2431.mp32019-05-24 19:15
 • vu-than-chua-te-chuong-2432.mp32019-05-25 17:49
 • vu-than-chua-te-chuong-2433.mp32019-05-25 17:50
 • vu-than-chua-te-chuong-2434.mp32019-05-25 17:50
 • vu-than-chua-te-chuong-2435.mp32019-05-25 17:50
 • vu-than-chua-te-chuong-2436.mp32019-05-25 17:50
 • vu-than-chua-te-chuong-2437.mp32019-05-26 18:25
 • vu-than-chua-te-chuong-2438.mp32019-05-26 18:26
 • vu-than-chua-te-chuong-2439.mp32019-05-26 18:26
 • vu-than-chua-te-chuong-2440.mp32019-05-27 17:47
 • vu-than-chua-te-chuong-2441.mp32019-05-27 17:47
 • vu-than-chua-te-chuong-2442.mp32019-05-29 05:49
 • vu-than-chua-te-chuong-2443.mp32019-05-29 05:49
 • vu-than-chua-te-chuong-2444.mp32019-05-29 05:49
 • vu-than-chua-te-chuong-2445.mp32019-05-29 18:34
 • vu-than-chua-te-chuong-2446.mp32019-05-29 18:34
 • vu-than-chua-te-chuong-2447.mp32019-05-29 18:34
 • vu-than-chua-te-chuong-2448.mp32019-05-31 03:23
 • vu-than-chua-te-chuong-2449.mp32019-05-31 03:24
 • vu-than-chua-te-chuong-2450.mp32019-05-31 03:24
 • vu-than-chua-te-chuong-2451.mp32019-05-31 18:45
 • vu-than-chua-te-chuong-2452.mp32019-05-31 18:45
 • vu-than-chua-te-chuong-2453.mp32019-05-31 18:45
 • vu-than-chua-te-chuong-2454.mp32019-06-01 17:30
 • vu-than-chua-te-chuong-2455.mp32019-06-01 17:30
 • vu-than-chua-te-chuong-2456.mp32019-06-01 17:30
 • vu-than-chua-te-chuong-2457.mp32019-06-01 17:31
 • vu-than-chua-te-chuong-2458.mp32019-06-04 08:35
 • vu-than-chua-te-chuong-2459.mp32019-06-04 08:35
 • vu-than-chua-te-chuong-2460.mp32019-06-04 08:35
 • vu-than-chua-te-chuong-2461.mp32019-06-04 08:35
 • vu-than-chua-te-chuong-2462.mp32019-06-04 08:36
 • vu-than-chua-te-chuong-2463.mp32019-06-04 16:37
 • vu-than-chua-te-chuong-2464.mp32019-06-04 16:37
 • vu-than-chua-te-chuong-2465.mp32019-06-04 16:37
 • vu-than-chua-te-chuong-2466.mp32019-06-07 19:59
 • vu-than-chua-te-chuong-2467.mp32019-06-07 19:59
 • vu-than-chua-te-chuong-2468.mp32019-06-07 19:59
 • vu-than-chua-te-chuong-2469.mp32019-06-07 19:59
 • vu-than-chua-te-chuong-2470.mp32019-06-07 19:59
 • vu-than-chua-te-chuong-2471.mp32019-06-07 19:59
 • vu-than-chua-te-chuong-2472.mp32019-06-07 20:00
 • vu-than-chua-te-chuong-2473.mp32019-06-07 20:00
 • vu-than-chua-te-chuong-2474.mp32019-06-08 17:34
 • vu-than-chua-te-chuong-2475.mp32019-06-08 17:34
 • vu-than-chua-te-chuong-2476.mp32019-06-08 17:34
 • vu-than-chua-te-chuong-2477.mp32019-06-10 01:51
 • vu-than-chua-te-chuong-2478.mp32019-06-10 01:51
 • vu-than-chua-te-chuong-2479.mp32019-06-10 01:51
 • vu-than-chua-te-chuong-2480.mp32019-06-10 18:09
 • vu-than-chua-te-chuong-2481.mp32019-06-10 18:10
 • vu-than-chua-te-chuong-2482.mp32019-06-10 18:10
 • vu-than-chua-te-chuong-2483.mp32019-06-11 18:40
 • vu-than-chua-te-chuong-2484.mp32019-06-11 18:41
 • vu-than-chua-te-chuong-2485.mp32019-06-11 18:41
 • vu-than-chua-te-chuong-2486.mp32019-06-13 08:23
 • vu-than-chua-te-chuong-2487.mp32019-06-13 08:23
 • vu-than-chua-te-chuong-2488.mp32019-06-14 08:06
 • vu-than-chua-te-chuong-2489.mp32019-06-14 08:06
 • vu-than-chua-te-chuong-2490.mp32019-06-14 08:07
 • vu-than-chua-te-chuong-2491.mp32019-06-14 08:07
 • vu-than-chua-te-chuong-2492.mp32019-06-14 16:30
 • vu-than-chua-te-chuong-2493.mp32019-06-14 16:30
 • vu-than-chua-te-chuong-2494.mp32019-06-14 16:30
 • vu-than-chua-te-chuong-2495.mp32019-06-15 17:23
 • vu-than-chua-te-chuong-2496.mp32019-06-15 17:23
 • vu-than-chua-te-chuong-2497.mp32019-06-15 17:24
 • vu-than-chua-te-chuong-2498.mp32019-06-19 09:23
 • vu-than-chua-te-chuong-2499.mp32019-06-19 09:23
 • vu-than-chua-te-chuong-2500.mp32019-06-19 09:24
 • vu-than-chua-te-chuong-2501.mp32019-06-19 09:24
 • vu-than-chua-te-chuong-2502.mp32019-06-19 09:24
 • vu-than-chua-te-chuong-2503.mp32019-06-19 09:24
 • vu-than-chua-te-chuong-2504.mp32019-06-19 09:24
 • vu-than-chua-te-chuong-2505.mp32019-06-19 09:24
 • vu-than-chua-te-chuong-2506.mp32019-06-19 09:24
 • vu-than-chua-te-chuong-2507.mp32019-06-19 17:08
 • vu-than-chua-te-chuong-2508.mp32019-06-19 17:09
 • vu-than-chua-te-chuong-2509.mp32019-06-19 17:09
 • vu-than-chua-te-chuong-2510.mp32019-06-20 19:07
 • vu-than-chua-te-chuong-2511.mp32019-06-20 19:07
 • vu-than-chua-te-chuong-2512.mp32019-06-20 19:07
 • vu-than-chua-te-chuong-2513.mp32019-06-20 19:07
 • vu-than-chua-te-chuong-2514.mp32019-06-20 19:07
 • vu-than-chua-te-chuong-2515.mp32019-06-20 19:07
 • vu-than-chua-te-chuong-2516.mp32019-06-21 17:20
 • vu-than-chua-te-chuong-2517.mp32019-06-21 17:20
 • vu-than-chua-te-chuong-2518.mp32019-06-22 17:42
 • vu-than-chua-te-chuong-2519.mp32019-06-22 17:42
 • vu-than-chua-te-chuong-2520.mp32019-06-22 17:42
 • vu-than-chua-te-chuong-2521.mp32019-06-24 01:28
 • vu-than-chua-te-chuong-2522.mp32019-06-24 01:28
 • vu-than-chua-te-chuong-2523.mp32019-06-24 01:28
 • vu-than-chua-te-chuong-2524.mp32019-06-26 18:26
 • vu-than-chua-te-chuong-2525.mp32019-06-26 18:26
 • vu-than-chua-te-chuong-2526.mp32019-06-26 18:26
 • vu-than-chua-te-chuong-2527.mp32019-06-26 18:26
 • vu-than-chua-te-chuong-2528.mp32019-06-26 18:27
 • vu-than-chua-te-chuong-2529.mp32019-06-26 18:27
 • vu-than-chua-te-chuong-2530.mp32019-06-26 18:27
 • vu-than-chua-te-chuong-2531.mp32019-06-26 18:27
 • vu-than-chua-te-chuong-2532.mp32019-06-26 18:27
 • vu-than-chua-te-chuong-2533.mp32019-06-26 18:27
 • vu-than-chua-te-chuong-2534.mp32019-06-28 18:15
 • vu-than-chua-te-chuong-2535.mp32019-06-28 18:15
 • vu-than-chua-te-chuong-2536.mp32019-06-28 18:15
 • vu-than-chua-te-chuong-2537.mp32019-06-28 18:16
 • vu-than-chua-te-chuong-2538.mp32019-06-28 18:16
 • vu-than-chua-te-chuong-2539.mp32019-06-28 18:16
 • vu-than-chua-te-chuong-2540.mp32019-06-28 18:16
 • vu-than-chua-te-chuong-2541.mp32019-06-28 18:16
 • vu-than-chua-te-chuong-2542.mp32019-06-30 09:30
 • vu-than-chua-te-chuong-2543.mp32019-06-30 09:30
 • vu-than-chua-te-chuong-2544.mp32019-06-30 09:30
 • vu-than-chua-te-chuong-2545.mp32019-06-30 18:34
 • vu-than-chua-te-chuong-2546.mp32019-06-30 18:34
 • vu-than-chua-te-chuong-2547.mp32019-06-30 18:34
 • vu-than-chua-te-chuong-2548.mp32019-06-30 18:34
 • vu-than-chua-te-chuong-2549.mp32019-07-01 17:58
 • vu-than-chua-te-chuong-2550.mp32019-07-01 17:58
 • vu-than-chua-te-chuong-2551.mp32019-07-01 17:58
 • vu-than-chua-te-chuong-2552.mp32019-07-01 17:59
 • vu-than-chua-te-chuong-2553.mp32019-07-01 17:59
 • vu-than-chua-te-chuong-2554.mp32019-07-02 17:16
 • vu-than-chua-te-chuong-2555.mp32019-07-02 17:16
 • vu-than-chua-te-chuong-2556.mp32019-07-02 17:16
 • vu-than-chua-te-chuong-2557.mp32019-07-03 20:08
 • vu-than-chua-te-chuong-2558.mp32019-07-03 20:08
 • vu-than-chua-te-chuong-2559.mp32019-07-03 20:08
 • vu-than-chua-te-chuong-2560.mp32019-07-04 18:52
 • vu-than-chua-te-chuong-2561.mp32019-07-04 18:52
 • vu-than-chua-te-chuong-2562.mp32019-07-04 18:52
 • vu-than-chua-te-chuong-2563.mp32019-07-04 18:53
 • vu-than-chua-te-chuong-2564.mp32019-07-04 18:53
 • vu-than-chua-te-chuong-2565.mp32019-07-05 18:15
 • vu-than-chua-te-chuong-2566.mp32019-07-05 18:15
 • vu-than-chua-te-chuong-2567.mp32019-07-06 17:58
 • vu-than-chua-te-chuong-2568.mp32019-07-06 17:58
 • vu-than-chua-te-chuong-2569.mp32019-07-06 17:58
 • vu-than-chua-te-chuong-2570.mp32019-07-08 09:52
 • vu-than-chua-te-chuong-2571.mp32019-07-08 09:52
 • vu-than-chua-te-chuong-2572.mp32019-07-08 09:53
 • vu-than-chua-te-chuong-2573.mp32019-07-08 09:53
 • vu-than-chua-te-chuong-2574.mp32019-07-08 16:31
 • vu-than-chua-te-chuong-2575.mp32019-07-08 16:31
 • vu-than-chua-te-chuong-2576.mp32019-07-08 16:31
 • vu-than-chua-te-chuong-2577.mp32019-07-09 18:04
 • vu-than-chua-te-chuong-2578.mp32019-07-09 18:04
 • vu-than-chua-te-chuong-2579.mp32019-07-09 18:04
 • vu-than-chua-te-chuong-2580.mp32019-07-09 18:04
 • vu-than-chua-te-chuong-2581.mp32019-07-09 18:04
 • vu-than-chua-te-chuong-2582.mp32019-07-10 18:48
 • vu-than-chua-te-chuong-2583.mp32019-07-11 18:07
 • vu-than-chua-te-chuong-2584.mp32019-07-11 18:07
 • vu-than-chua-te-chuong-2585.mp32019-07-11 18:08
 • vu-than-chua-te-chuong-2586.mp32019-07-11 18:08
 • vu-than-chua-te-chuong-2587.mp32019-07-12 17:08
 • vu-than-chua-te-chuong-2588.mp32019-07-12 17:08
 • vu-than-chua-te-chuong-2589.mp32019-07-12 17:08
 • vu-than-chua-te-chuong-2590.mp32019-07-13 19:28
 • vu-than-chua-te-chuong-2591.mp32019-07-13 19:28
 • vu-than-chua-te-chuong-2592.mp32019-07-13 19:28
 • vu-than-chua-te-chuong-2593.mp32019-07-17 22:54
 • vu-than-chua-te-chuong-2594.mp32019-07-17 22:55
 • vu-than-chua-te-chuong-2595.mp32019-07-17 22:55
 • vu-than-chua-te-chuong-2596.mp32019-07-17 22:55
 • vu-than-chua-te-chuong-2597.mp32019-07-17 22:55
 • vu-than-chua-te-chuong-2598.mp32019-07-17 22:55
 • vu-than-chua-te-chuong-2599.mp32019-07-17 22:55
 • vu-than-chua-te-chuong-2600.mp32019-07-17 22:56
 • vu-than-chua-te-chuong-2601.mp32019-07-17 22:56
 • vu-than-chua-te-chuong-2602.mp32019-07-17 22:56
 • vu-than-chua-te-chuong-2603.mp32019-07-17 22:56
 • vu-than-chua-te-chuong-2604.mp32019-07-17 22:56
 • vu-than-chua-te-chuong-2605.mp32019-07-17 22:56
 • vu-than-chua-te-chuong-2606.mp32019-07-17 22:56
 • vu-than-chua-te-chuong-2607.mp32019-07-18 17:32
 • vu-than-chua-te-chuong-2608.mp32019-07-18 17:32
 • vu-than-chua-te-chuong-2609.mp32019-07-19 18:01
 • vu-than-chua-te-chuong-2610.mp32019-07-19 18:01
 • vu-than-chua-te-chuong-2611.mp32019-07-19 18:01
 • vu-than-chua-te-chuong-2612.mp32019-07-19 18:01
 • vu-than-chua-te-chuong-2613.mp32019-07-19 18:01
 • vu-than-chua-te-chuong-2614.mp32019-07-24 07:09
 • vu-than-chua-te-chuong-2615.mp32019-07-24 07:09
 • vu-than-chua-te-chuong-2616.mp32019-07-24 07:09
 • vu-than-chua-te-chuong-2617.mp32019-07-24 07:09
 • vu-than-chua-te-chuong-2618.mp32019-07-24 07:09
 • vu-than-chua-te-chuong-2619.mp32019-07-24 07:09
 • vu-than-chua-te-chuong-2620.mp32019-07-24 07:09
 • vu-than-chua-te-chuong-2621.mp32019-07-24 07:10
 • vu-than-chua-te-chuong-2622.mp32019-07-24 07:10
 • vu-than-chua-te-chuong-2623.mp32019-07-24 07:10
 • vu-than-chua-te-chuong-2624.mp32019-07-24 07:10
 • vu-than-chua-te-chuong-2625.mp32019-07-24 07:10
 • vu-than-chua-te-chuong-2626.mp32019-07-24 07:10
 • vu-than-chua-te-chuong-2627.mp32019-07-24 07:10
 • vu-than-chua-te-chuong-2628.mp32019-07-24 07:11
 • vu-than-chua-te-chuong-2629.mp32019-07-24 07:11
 • vu-than-chua-te-chuong-2630.mp32019-07-26 11:13
 • vu-than-chua-te-chuong-2631.mp32019-07-26 11:14
 • vu-than-chua-te-chuong-2632.mp32019-07-26 11:14
 • vu-than-chua-te-chuong-2633.mp32019-07-26 11:14
 • vu-than-chua-te-chuong-2634.mp32019-07-26 11:14
 • vu-than-chua-te-chuong-2635.mp32019-07-26 11:14
 • vu-than-chua-te-chuong-2636.mp32019-07-26 11:14
 • vu-than-chua-te-chuong-2637.mp32019-07-26 11:14
 • vu-than-chua-te-chuong-2638.mp32019-07-26 11:15
 • vu-than-chua-te-chuong-2639.mp32019-07-27 09:19
 • vu-than-chua-te-chuong-2640.mp32019-07-27 09:20
 • vu-than-chua-te-chuong-2641.mp32019-07-27 09:20
 • vu-than-chua-te-chuong-2642.mp32019-07-27 09:20
 • vu-than-chua-te-chuong-2643.mp32019-07-27 09:20
 • vu-than-chua-te-chuong-2644.mp32019-07-27 20:38
 • vu-than-chua-te-chuong-2645.mp32019-07-27 20:39
 • vu-than-chua-te-chuong-2646.mp32019-07-27 20:39
 • vu-than-chua-te-chuong-2647.mp32019-07-30 03:13
 • vu-than-chua-te-chuong-2648.mp32019-07-30 03:13
 • vu-than-chua-te-chuong-2649.mp32019-07-30 03:13
 • vu-than-chua-te-chuong-2650.mp32019-07-30 03:13
 • vu-than-chua-te-chuong-2651.mp32019-07-30 03:13
 • vu-than-chua-te-chuong-2652.mp32019-07-30 03:13
 • vu-than-chua-te-chuong-2653.mp32019-07-30 03:14
 • vu-than-chua-te-chuong-2654.mp32019-07-30 21:43
 • vu-than-chua-te-chuong-2655.mp32019-07-30 21:43
 • vu-than-chua-te-chuong-2656.mp32019-07-30 21:43
 • vu-than-chua-te-chuong-2657.mp32019-07-30 21:43
 • vu-than-chua-te-chuong-2658.mp32019-07-30 21:44
 • vu-than-chua-te-chuong-2659.mp32019-07-30 21:44
 • vu-than-chua-te-chuong-2660.mp32019-07-31 23:11
 • vu-than-chua-te-chuong-2661.mp32019-07-31 23:11
 • vu-than-chua-te-chuong-2662.mp32019-07-31 23:11
 • vu-than-chua-te-chuong-2663.mp32019-07-31 23:12
 • vu-than-chua-te-chuong-2664.mp32019-07-31 23:12
 • vu-than-chua-te-chuong-2665.mp32019-07-31 23:12
 • vu-than-chua-te-chuong-2666.mp32019-07-31 23:12
 • vu-than-chua-te-chuong-2667.mp32019-08-02 00:18
 • vu-than-chua-te-chuong-2668.mp32019-08-02 00:18
 • vu-than-chua-te-chuong-2669.mp32019-08-02 00:18
 • vu-than-chua-te-chuong-2670.mp32019-08-02 00:18
 • vu-than-chua-te-chuong-2671.mp32019-08-02 00:19
 • vu-than-chua-te-chuong-2672.mp32019-08-02 00:19
 • vu-than-chua-te-chuong-2673.mp32019-08-02 00:19
 • vu-than-chua-te-chuong-2674.mp32019-08-02 00:19
 • vu-than-chua-te-chuong-2675.mp32019-08-03 12:08
 • vu-than-chua-te-chuong-2676.mp32019-08-03 12:08
 • vu-than-chua-te-chuong-2677.mp32019-08-03 12:09
 • vu-than-chua-te-chuong-2678.mp32019-08-03 12:09
 • vu-than-chua-te-chuong-2679.mp32019-08-03 18:55
 • vu-than-chua-te-chuong-2680.mp32019-08-03 18:56
 • vu-than-chua-te-chuong-2681.mp32019-08-03 18:56
 • vu-than-chua-te-chuong-2682.mp32019-08-03 18:56
 • vu-than-chua-te-chuong-2683.mp32019-08-04 20:00
 • vu-than-chua-te-chuong-2684.mp32019-08-04 20:00
 • vu-than-chua-te-chuong-2685.mp32019-08-04 20:00
 • vu-than-chua-te-chuong-2686.mp32019-08-04 20:01
 • vu-than-chua-te-chuong-2687.mp32019-08-06 06:13
 • vu-than-chua-te-chuong-2688.mp32019-08-06 06:13
 • vu-than-chua-te-chuong-2689.mp32019-08-06 06:13
 • vu-than-chua-te-chuong-2690.mp32019-08-06 06:13
 • vu-than-chua-te-chuong-2691.mp32019-08-07 08:39
 • vu-than-chua-te-chuong-2692.mp32019-08-07 08:39
 • vu-than-chua-te-chuong-2693.mp32019-08-07 08:39
 • vu-than-chua-te-chuong-2694.mp32019-08-07 08:40
 • vu-than-chua-te-chuong-2695.mp32019-08-07 17:48
 • vu-than-chua-te-chuong-2696.mp32019-08-07 17:49
 • vu-than-chua-te-chuong-2697.mp32019-08-07 17:49
 • vu-than-chua-te-chuong-2698.mp32019-08-07 17:49
 • vu-than-chua-te-chuong-2699.mp32019-08-09 02:13
 • vu-than-chua-te-chuong-2700.mp32019-08-09 02:13
 • vu-than-chua-te-chuong-2701.mp32019-08-09 02:13
 • vu-than-chua-te-chuong-2702.mp32019-08-09 02:13
 • vu-than-chua-te-chuong-2703.mp32019-08-09 19:50
 • vu-than-chua-te-chuong-2704.mp32019-08-09 19:50
 • vu-than-chua-te-chuong-2705.mp32019-08-09 19:50
 • vu-than-chua-te-chuong-2706.mp32019-08-09 19:51
 • #2707: Vẫn là thất bại2019-08-11 19:49
 • #2708: Phục khắc thánh trận2019-08-11 19:49
 • #2709: Đợt thứ hai2019-08-11 19:49
 • #2710: Mười hai loại tài liệu2019-08-11 19:50
 • #2711: Bắt đầu kích hoạt2019-08-11 19:50
 • #2712: Đứng máy2019-08-11 19:50
 • #2713: Tương sinh tương khắc2019-08-11 19:50
 • #2714: Ngũ hành phân chia2019-08-13 19:52
 • #2715: Một lần kích hoạt2019-08-13 19:52
 • #2716: Một vòng cuối cùng khảo hạch2019-08-13 19:52
 • #2717: Không một bỏ sót2019-08-13 19:52
 • #2718: Thiên phẩm tài liệu2019-08-13 19:53
 • #2719: Mậu Tuất Ô Thiết2019-08-13 19:53
 • #2720: Luyện hỏa bí thuật2019-08-14 19:02
 • #2721: Nửa bước Thiên Binh2019-08-14 19:02
 • #2722: Thành tích kiểm trắc2019-08-14 19:02
 • #2723: Sáu mươi chín phân2019-08-15 19:52
 • #2724: Một cái so một cái cao2019-08-15 19:52
 • #2725: Ta không phục2019-08-15 19:52
 • #2726: Vô Danh Chi Kiếm2019-08-16 18:57
 • #2727: Tiếp ta một đao2019-08-16 18:57
 • #2728: Quá cuồng bạo2019-08-16 18:58
 • #2729: Vô cùng đau lòng2019-08-17 17:59
 • #2730: Luyện Ngục Chi Trận2019-08-18 19:06
 • #2731: Kinh khủng kiếm đạo2019-08-18 19:06
 • #2732: Di hình hoán ảnh2019-08-18 19:07
 • #2733: Bởi ta tiếp quản2019-08-18 19:07
 • #2734: Lão phu cũng đồng ý2019-08-19 19:51
 • #2735: Làm sao còn làm2019-08-19 19:51
 • #2736: Cứng rắn a2019-08-19 19:51
 • #2737: Người này bất phàm2019-08-19 19:51
 • #2738: Thật lớn dã tâm2019-08-20 21:43
 • #2739: Còn chưa đủ mạnh2019-08-20 21:43
 • #2740: Có tin tức2019-08-20 21:43
 • #2741: Tử Linh Vực2019-08-22 05:58
 • #2742: Không có tiền lệ2019-08-22 05:58
 • #2743: Thần Cổ Minh2019-08-22 05:59
 • #2744: Hoang Thần phế tích2019-08-22 05:59
 • #2745: Thu Thủy chân nhân2019-08-23 22:53
 • #2746: Tuyệt Hình Thiên2019-08-23 22:53
 • #2747: Hoạt động kỳ2019-08-23 22:53
 • #2748: Ai là trói buộc2019-08-23 22:53
 • #2749: Lấy lại danh dự2019-08-23 22:54
 • #2750: Hình Thiên Bàn2019-08-23 22:54
 • #2751: Yên diệt phong bạo2019-08-23 22:54
 • #2752: Không có an bình ngày2019-08-23 22:54
 • #2753: Coi ta là đứa trẻ ba tuổi2019-08-23 22:54
 • #2754: Thương Nguyên Đồ2019-08-23 22:54
 • #2755: Ba đại cường giả2019-08-26 16:16
 • #2756: Phá Không Phù2019-08-26 16:16
 • #2757: Ân tái tạo2019-08-26 16:16
 • #2758: Đuổi tận giết tuyệt2019-08-26 16:16
 • #2759: Thiên giới hình đài2019-08-26 16:16
 • #2760: Chí cao tài quyết2019-08-26 16:17
 • #2761: Hoang thần cửa2019-08-26 16:17
 • #2762: Ba pho tượng2019-08-26 16:17
 • #2763: Vĩnh Hằng kiếm chủ2019-08-26 16:17
 • #2764: Hoang Thần chi chủ2019-08-26 16:17
 • #2765: Hủy diệt kiếm đạo2019-08-26 16:17
 • #2766: Mệnh trung chú định2019-08-26 16:17
 • #2767: Ta mạnh nhất2019-08-26 16:18
 • #2768: Thôn Thiên Bình2019-08-29 00:54
 • #2769: Ngươi có biện pháp2019-08-29 00:54
 • #2770: Luyện hóa Thôn Thiên Bình2019-08-29 00:54
 • #2771: Bắt Tuyệt Hình Thiên2019-08-29 00:54
 • #2772: Thiên cấp thánh mạch2019-08-29 00:54
 • #2773: Cho ta trấn áp2019-08-29 00:54
 • #2774: Hoang Cổ Cực Thần Đạo2019-08-29 00:55
 • #2775: Nghịch thiên cải mệnh2019-08-29 00:55
 • #2776: Thiên Thánh Thiên Thánh2019-08-29 00:55
 • #2777: Hết thảy cũng có thể2019-08-29 23:19
 • #2778: Cửu Vĩ Mị Thuật2019-08-29 23:19
 • #2779: Ngươi không có chết2019-08-29 23:19
 • #2780: Ngưng tụ hồn quang2019-09-04 01:37
 • #2781: Cho ta buông tay2019-09-04 01:38
 • #2782: Quỳ thành một hàng2019-09-04 01:38
 • #2783: Các ngươi nghĩ sao2019-09-04 01:38
 • #2784: Đến Quảng Hàn Phủ2019-09-04 01:38
 • #2785: Tìm hiểu tình huống2019-09-04 01:38
 • #2786: Tái kiến Nhược Nhị2019-09-04 01:38
 • #2787: Đồ Nhân Thần2019-09-04 01:38
 • #2788: Cô gái này không sai2019-09-04 01:38
 • #2789: Ngươi lập lại lần nữa2019-09-04 01:39
 • #2790: Cho bản tọa chết đi2019-09-04 01:39
 • #2791: Ngươi rõ là Tần Trần ?2019-09-04 01:39
 • #2792: Cấp Thánh chủ2019-09-04 01:39
 • #2793: Hù chết người2019-09-04 01:39
 • #2794: Rườm rà lề thói cũ2019-09-04 01:39
 • #2795: Thủ tịch đại đệ tử2019-09-04 01:39
 • #2796: Nam thị gia tộc2019-09-04 01:39
 • #2797: Ngươi rốt cục đến2019-09-04 01:40
 • #2798: Hai cái cùng tiến lên2019-09-04 01:40
 • #2799: Một khối quỳ xuống2019-09-04 01:40
 • #2800: Cực kì nở mày nở mặt2019-09-05 08:03
 • #2801: Thiên Thánh đỉnh phong2019-09-05 08:04
 • #2802: Khiêu khích trưởng lão2019-09-05 08:04
 • #2803: Giấu nghề2019-09-05 08:04
 • #2804: Hỏi thăm2019-09-05 19:07
 • #2805: Thánh Tử2019-09-05 19:08
 • #2806: Báo cáo2019-09-05 19:08
 • #2807: Xích Mi sư huynh2019-09-09 17:38
 • #2808: Cái gì tiền bối2019-09-09 17:38
 • #2809: Âm Dương Hồn Hỏa2019-09-09 17:38
 • #2810: Thiên Thánh sơ kỳ đỉnh phong2019-09-09 17:38
 • #2811: Tàng Bảo Thánh Điện2019-09-09 17:38
 • #2812: Chư Thánh Thiên Kinh2019-09-09 17:39
 • #2813: Hải lượng bảo vật2019-09-09 17:39
 • #2814: Tần Trần sững sờ2019-09-09 17:39
 • #2815: Thời gian tinh thạch2019-09-09 17:40
 • #2816: Làm nhiệm vụ2019-09-09 17:40
 • #2817: Nhiệm vụ tự do2019-09-11 07:53
 • #2818: Giải đáp khu2019-09-11 07:53
 • #2819: Hồng Việt Thái thượng trưởng lão2019-09-11 19:35
 • #2820: Có trình độ vấn đề2019-09-11 19:35
 • #2821: Hắc Diệu Tinh2019-09-12 21:00
 • #2822: Nổ tung2019-09-12 21:00
 • #2823: Điên cuồng đại điện2019-09-14 18:54
 • #2824: Hơn 2 triệu2019-09-14 18:54
 • #2825: Võ giả bộ phận2019-09-14 18:55
 • #2826: Cửu Dương Thần Huyền Sơn2019-09-14 18:55
 • #2827: Mộ Dung Thiên2019-09-14 18:55
 • #2828: Tin thủ hứa hẹn2019-09-14 18:56
 • #2829: Bố trí đại điện2019-09-16 01:31
 • #2830: Trấn áp trưởng lão2019-09-16 01:31
 • #2831: Tìm được người2019-09-16 01:32
 • #2832: Sẽ không bỏ qua cho ngươi2019-09-16 01:32
 • #2833: Người trong lòng2019-09-16 01:32
 • #2834: Rút ra phép tắc2019-09-18 06:06
 • #2835: Thánh Tử hàng lâm2019-09-18 06:06
 • #2836: Coi như là một đại nhân vật2019-09-18 06:06
 • #2837: Tử Muội chân hỏa2019-09-18 06:07
 • #2838: Tra ra chưa2019-09-18 06:07
 • #2839: Tây Hoàng Nhất Chỉ2019-09-18 06:07
 • #2840: Tây Hoàng Du Ảnh Đại Pháp2019-09-18 06:07
 • #2841: Yêu thích không buông tay2019-09-18 06:08
 • #2842: Luyện thân ta2019-09-20 02:09
 • #2843: Thời gian thần thông2019-09-20 02:09
 • #2844: Cường giả xuất hiện2019-09-20 02:09
 • #2845: Thất Bảo Lưu Ly Tháp2019-09-20 02:09
 • #2846: Ngươi lui ra đi2019-09-20 02:09
 • #2847: Vô địch Thánh Tử2019-09-20 02:09
 • #2848: Vạn cổ thần thông2019-09-20 02:09
 • #2849: Khí đạo chi thần2019-09-20 02:10
 • #2850: Khí đế hàng lâm2019-09-20 02:10
 • #2851: Cũng quỳ xuống2019-09-20 02:10
 • #2852: Trưởng lão xuất thủ2019-09-20 02:10
 • #2853: Thánh Chủ hàng lâm2019-09-20 20:02
 • #2854: Nói là làm ngay2019-09-20 20:02
 • #2855: Hội kiến bộ trưởng2019-09-20 20:02
 • #2856: Nửa thật nửa giả2019-09-21 22:16
 • #2857: Bỏ xuống thể diện2019-09-21 22:16
 • #2858: Luyện hóa bảo tháp2019-09-21 22:16
 • #2859: Âm mưu quỷ kế2019-09-22 23:51
 • #2860: Hạ ngoan thủ2019-09-22 23:52
 • #2861: Làm sao ngươi tới2019-09-24 00:17
 • #2862: Thiên Thánh Đại Trận2019-09-24 00:18
 • #2863: Không cho phép kẻ khác khinh nhờn2019-09-24 00:18
 • #2864: Đủ để chứng minh tất cả2019-09-24 00:18
 • #2865: Đây doạ dẫm2019-09-24 00:18
 • #2866: Là địch là bạn2019-09-26 03:30
 • #2867: Vạn Hỏa linh mạch2019-09-26 03:30
 • #2868: Hỏa độc tà khí2019-09-26 03:30
 • #2869: Khách khanh trưởng lão2019-09-26 03:30
 • #2870: Quảng Hàn Cung2019-09-26 03:31
 • #2871: Thái Âm Lưu Ly chí tôn nữ đế2019-09-26 03:31
 • #2872: Quảng Hàn Huyễn Trận2019-09-26 03:31
 • #2873: Một phần vạn2019-09-26 23:35
 • #2874: Xông ảo cảnh2019-09-26 23:35
 • #2875: Thánh nữ khu vực2019-09-26 23:35
 • #2876: Thập nhị trọng ảo cảnh2019-09-26 23:35
 • #2877: Gặp gỡ Thánh nữ2019-09-26 23:35
 • #2878: Ngươi ... Buông2019-09-26 23:35
 • #2879: Úy Tư Thanh2019-09-27 22:13
 • #2880: Khổng tước đông nam phi2019-09-27 22:14
 • #2881: Bị vây nơi này2019-09-27 22:14
 • #2882: Suy yếu chín thành2019-09-27 22:15
 • #2883: Dao trì thánh địa2019-09-27 22:15
 • #2884: Ngươi tên cầm thú này2019-09-27 22:16
 • #2885: Bóp vỡ đầu2019-09-29 04:06
 • #2886: Phi thăng thông đạo2019-09-29 04:06
 • #2887: Hai cái chỗ sơ hở2019-09-29 04:06
 • #2888: Tranh giành vinh quang2019-09-29 04:06
 • #2889: Rất nhiều Thánh tử2019-09-30 12:04
 • #2890: Ngươi cư nhiên nhận thức2019-09-30 12:05
 • #2891: Hỗn loạn thần thông2019-09-30 12:05
 • #2892: Cầu Nại Hà2019-10-01 21:52
 • #2893: Cho sư huynh một bộ mặt2019-10-01 21:52
 • #2894: Không so đo xấu tốt2019-10-01 21:52
 • #2895: Thí luyện bắt đầu2019-10-01 21:52
 • #2896: Hỗn loạn chi hải2019-10-01 21:52
 • #2897: Trên không xé rách2019-10-01 21:52
 • #2898: Huyết Thần Thánh tử2019-10-01 21:52
 • #2899: Nhân Vương huynh2019-10-01 21:53
 • #2900: Hỗn loạn phong bạo2019-10-01 21:53
 • #2901: Hỗn Loạn Lôi Điểu2019-10-01 21:53
 • #2902: Sẽ không trách tội a !2019-10-01 21:53
 • #2903: Võ thánh chi lực2019-10-02 23:45
 • #2904: Hỗn loạn hải mạch2019-10-02 23:45
 • #2905: Thèm nhỏ dãi2019-10-02 23:45
 • #2906: Nửa bước bá chủ2019-10-05 21:15
 • #2907: Giao ra thánh mạch2019-10-05 21:15
 • #2908: Bắt đầu buông lỏng2019-10-05 21:15
 • #2909: Thánh mạch không đủ2019-10-05 21:15
 • #2910: Xui xẻo2019-10-05 21:15
 • #2911: Lại chịu tiếng xấu thay cho người khác2019-10-05 21:15
 • #2912: Hỏa Văn Minh2019-10-05 21:15
 • #2913: Lấy oán trả ơn2019-10-05 21:16
 • #2914: Mười cái bồi thường2019-10-05 21:16
 • #2915: Thần Chiếu Thánh tử2019-10-09 11:49
 • #2916: Đến đại lục2019-10-09 11:49
 • #2917: Luyện Ngục Thạch Tượng Quỷ2019-10-09 11:49
 • #2918: Luyện ngục văn minh2019-10-09 11:49
 • #2919: Một bí mật2019-10-09 11:49
 • #2920: Bị phục kích2019-10-09 11:50
 • #2921: Thấy rõ thiên cơ2019-10-09 11:50
 • #2922: Cái nào nói nhảm nhiều như vậy2019-10-09 11:50
 • #2923: Viễn cổ Nhân Vương2019-10-09 11:50
 • #2924: Sinh sinh xé rách2019-10-09 11:50
 • #2925: Viễn cổ Huyết Thần2019-10-09 11:50
 • #2926: Huyết Thần thương ảnh2019-10-09 11:50
 • #2927: Mau tới cứu ta2019-10-09 11:50
 • #2928: Bực nào bá đạo2019-10-10 00:02
 • #2929: Đột nhiên tới nguy cơ2019-10-10 00:02
 • #2930: Thần Chiếu Kính2019-10-10 00:03
 • #2931: Kém điểm lành lạnh2019-10-11 02:46
 • #2932: Động phàm tâm2019-10-11 02:46
 • #2933: Linh Trì Thánh Tuyền Nhãn2019-10-11 02:46
 • #2934: Diệt Thiên Thánh Chủ2019-10-11 02:46
 • #2935: Cho bản thiếu chết2019-10-11 02:47
 • #2936: Chưởng khống huyết mạch2019-10-11 22:12
 • #2937: Quá đề cao bản thân2019-10-11 22:12
 • #2938: Thân thể hòa vào đất trời2019-10-11 22:12
 • #2939: Đột phá cự đầu2019-10-11 22:13
 • #2940: Con sâu làm rầu nồi canh2019-10-12 21:50
 • #2941: Phế tích bảo địa2019-10-12 21:51
 • #2942: Ma Khôi Dạ Xoa2019-10-12 21:51
 • #2943: Chẳng lẽ là nàng2019-10-15 17:43
 • #2944: Uyên Ma chi đạo2019-10-15 17:43
 • #2945: Xem thế là đủ rồi2019-10-15 17:43
 • #2946: Có điểm tốt2019-10-15 17:43
 • #2947: Yêu ma khí tức2019-10-15 17:43
 • #2948: Mị hoặc nữ yêu2019-10-15 17:44
 • #2949: Luyện hồn sư2019-10-15 17:44
 • #2950: Cổ Yêu Thần Thương2019-10-15 17:44
 • #2951: Hương ba lão2019-10-15 17:44
 • #2952: Đại ân đại đức2019-10-17 07:46
 • #2953: Nhiều bằng hữu2019-10-17 07:47
 • #2954: Tam đại cự đầu2019-10-17 07:47
 • #2955: Xem trận chê cười2019-10-18 00:26
 • #2956: Hóa Binh Thần Quyết2019-10-18 00:26
 • #2957: Bất phân thắng bại2019-10-18 00:27
 • #2958: Âm Dương Bảo Luân2019-10-18 23:25
 • #2959: Không thể địch2019-10-18 23:25
 • #2960: Rút đi bổn nguyên2019-10-18 23:25
 • #2961: Quỳ xuống nói2019-10-19 22:45
 • #2962: Đạo bất đồng2019-10-19 22:45
 • #2963: Ngươi có biện pháp ?2019-10-19 22:45
 • #2964: Thần Quang Phổ Chiếu2019-10-29 23:31
 • #2965: Tín ngưỡng chi lực2019-10-29 23:31
 • #2966: Thánh mạch đại trận2019-10-29 23:31
 • #2967: Sinh Diệt Chi Đồng2019-10-29 23:31
 • #2968: Bóp vỡ2019-10-29 23:31
 • #2969: Bá chủ cao thủ2019-10-29 23:31
 • #2970: Ở đó xem cuộc vui2019-10-29 23:31
 • #2971: Tín ngưỡng văn minh2019-10-29 23:31
 • #2972: Hồi phục2019-10-29 23:32
 • #2973: Năng lực khôi phục2019-10-29 23:32
 • #2974: Bất tử bất diệt2019-10-29 23:32
 • #2975: Hôi phi yên diệt2019-10-29 23:32
 • #2976: Kiếm gỉ ra2019-10-29 23:32
 • #2977: Ma quật huyệt động2019-10-29 23:32
 • #2978: Yêu Ma Giới2019-10-29 23:32
 • #2979: Bá chủ cự ma2019-10-29 23:32
 • #2980: Vạn giới thôn phệ2019-10-29 23:33
 • #2981: Lừa đảo thảm2019-10-29 23:33
 • #2982: Tần Ma không thấy2019-10-29 23:33
 • #2983: Phi thăng2019-10-29 23:33
 • #2984: Diệt Kiếm Tông lão tổ2019-10-29 23:33
 • #2985: Tiến nhập yêu ma giới2019-10-29 23:33
 • #2986: Cùng tồn tại nhất giới2019-10-29 23:33
 • #2987: Ma khí kiếp vân2019-10-29 23:33
 • #2988: Yêu ma quốc độ2019-10-29 23:34
 • #2989: Kiếp vân hạ xuống2019-10-29 23:34
 • #2990: Ma Tôn truyền thừa2019-10-29 23:34
 • #2991: Thánh Chủ cấm chế2019-10-29 23:34
 • #2992: Thượng cổ ma thi2019-10-29 23:34
 • #2993: Thánh Chủ sống lại2019-10-29 23:34
 • #2994: Lui , chính là tử2019-10-29 23:35
 • #2995: Tự bạo thánh bảo2019-10-29 23:35
 • #2996: Thật sự là cao2019-10-29 23:35
 • #2997: Các loại khí chất2019-10-29 23:35
 • #2998: Thủ hộ chi sơn2019-10-29 23:35
 • #2999: Xếp hạng thứ ba2019-10-29 23:35
 • #3000: Diệu Vô Danh2019-10-29 23:35
 • #3001: Bách Hoa Tiên Tử2019-10-29 23:35
 • #3002: Người nọ gọi Tần Trần2019-10-29 23:36
 • #3003: Tôn giả truyền thừa2019-10-30 21:17
 • #3004: Tuyệt đối có bí mật2019-10-30 21:17
 • #3005: Tử Thần Chi Tán2019-10-30 21:17
 • #3006: Mới xứng làm bằng hữu2019-10-30 21:17
 • #3007: Từng người mang ý xấu riêng2019-10-31 20:40
 • #3008: Dễ nói dễ nói2019-10-31 20:40
 • #3009: Thế Giới Sơn2019-10-31 20:41
 • #3010: Vạn Ma Thánh vực2019-11-04 10:00
 • #3011: Thánh ma tịnh hóa2019-11-04 10:01
 • #3012: Âm dương phế tích2019-11-04 10:01
 • #3013: Bảo tàng mở2019-11-04 10:01
 • #3014: Mệnh vận chi thuật2019-11-04 10:01
 • #3015: Đọa Thần Khế Ước2019-11-04 10:01
 • #3016: Xe nhẹ chạy đường quen2019-11-04 10:02
 • #3017: Rất nhiều bảo vật2019-11-04 10:02
 • #3018: Hoàng Lăng Thái tử2019-11-04 10:02
 • #3019: Tiểu Yêu Vương2019-11-04 10:02
 • #3020: Tôn giả đại điện2019-11-05 06:37
 • #3021: Thánh Chủ thánh mạch2019-11-05 06:37
 • #3022: Thất Hồn Thải Công2019-11-05 06:37
 • #3023: Thần Chiếu ngày tận thế2019-11-05 06:37
 • #3024: Bản mạng hồn quang2019-11-11 07:33
 • #3025: Trảm diệt hồn đăng2019-11-11 07:33
 • #3026: Muốn đột phá2019-11-11 07:34
 • #3027: Thiên địa phong hào2019-11-11 07:34
 • #3028: Làm rất tốt2019-11-11 07:34
 • #3029: Tôn giả bí văn2019-11-11 07:34
 • #3030: Bá chủ ý cảnh2019-11-11 07:35
 • #3031: Đúng là người đến2019-11-11 07:35
 • #3032: Hạng người vô danh2019-11-11 07:35
 • #3033: Thôn Phệ Chi Quyền2019-11-11 07:35
 • #3034: Lực địch quần hùng2019-11-11 07:35
 • #3035: Hồ Tiên nhất tộc2019-11-11 07:35
 • #3036: Châu chấu đá xe2019-11-11 07:36
 • #3037: Ma tộc bại lộ2019-11-11 07:36
 • #3038: Điềm đại hung2019-11-11 07:36
 • #3039: Cấm chế mở2019-11-11 07:36
 • #3040: Hung hãn động thủ2019-11-11 07:37
 • #3041: Xích Hổ2019-11-11 07:37
 • #3042: Ám Hoàng Chi Miện2019-11-11 07:37
 • #3043: Cốt Thánh truyền nhân2019-11-11 07:37
 • #3044: Ám Giới Luân Hồi2019-11-15 07:19
 • #3045: Một chiêu bóp chết2019-11-15 07:19
 • #3046: Xuyên thủng hư không2019-11-15 07:20
 • #3047: Huyết vẩy trời cao2019-11-15 07:20
 • #3048: Phụng dưỡng đại nhân2019-11-15 07:20
 • #3049: Linh hồn ấn ký2019-11-15 07:20
 • #3050: Hoang Ma Phệ Thiên2019-11-15 07:21
 • #3051: Hận đến nghiến răng2019-11-15 07:21
 • #3052: Rất Hoang Ma tộc2019-11-15 07:21
 • #3053: Đại nhân đại nghĩa2019-11-15 07:21
 • #3054: La Sát Ma Tộc2019-11-15 07:21
 • #3055: Ma tộc thiên hỏa2019-11-15 07:22
 • #3056: Có bí mật gì2019-11-15 07:22
 • #3057: Cùng bản thiếu là địch2019-11-15 07:22
 • #3058: Tế đàn áp chế2019-11-17 14:55
 • #3059: Có thể làm khó dễ được ta2019-11-17 14:55
 • #3060: Một quyền trọng thương2019-11-17 14:55
 • #3061: Vận mệnh chị nhận2019-11-17 14:56
 • #3062: Cũng có ngươi một cái2019-11-17 14:56
 • #3063: Tai Ách Minh Hỏa2019-11-17 14:56
 • #3064: Tai Nạn Chí Tôn2019-11-17 14:56
 • #3065: Cùng thi triển thần thông2019-11-17 14:56
 • #3066: Ai dám lên đến2019-11-17 14:56
 • #3067: Cái gì gọi là vô địch2019-11-18 20:33
 • #3068: Sa vào nguy cơ2019-11-18 20:33
 • #3069: Tai nạn văn minh2019-11-18 20:34
 • #3070: Ma quan mở2019-11-18 20:34
 • #3071: Uyên Ma lực2019-11-20 20:40
 • #3072: Lại thấy ánh mặt trời2019-11-20 20:40
 • #3073: Ma phù ấn ký2019-11-20 20:40
 • #3074: Bàn tay đen thùi2019-11-20 20:41
 • #3075: Tôn giả đại chiến2019-11-22 21:44
 • #3076: Gặp qua công chúa2019-11-22 21:44
 • #3077: Tư Tư , là ngươi sao2019-11-22 21:44
 • #3078: Công chúa Ma tộc2019-11-22 21:44
 • #3079: Chịu tải nguyện vọng2019-11-22 21:44
 • #3080: Vị đại nhân kia2019-11-22 21:44
 • #3081: Làm ra tính toán2019-11-22 21:45
 • #3082: Ngươi lưu lại2019-11-22 21:45
 • #3083: Vẫn là người sao2019-11-23 22:05
 • #3084: Mỗi một cái tốt2019-11-23 22:06
 • #3085: Khẩu vị quá nặng2019-11-23 22:06
 • #3086: Khắc chế đầu nguồn2019-11-23 22:06
 • #3087: Tất cả đều nô dịch2019-11-23 22:06
 • #3088: Yêu tộc tổ tiên2019-11-24 20:44
 • #3089: Kích hoạt huyết mạch2019-11-24 20:44
 • #3090: Lão bằng hữu khí tức2019-11-24 20:45
 • #3091: Vô liêm sỉ bẩn thỉu2019-11-26 23:03
 • #3092: Hội nghị trọng yếu2019-11-26 23:03
 • #3093: Đại lục nguy nan2019-11-26 23:03
 • #3094: Trong truyền thuyết đại lục2019-11-26 23:04
 • #3095: Hàng lâm2019-11-26 23:04
 • #3096: Sưu hồn giải khai2019-11-26 23:04
 • #3097: Đã đầy đủ2019-11-26 23:04
 • #3098: Lôi quang tái hiện2019-11-27 22:24
 • #3099: Uyên Ma tộc Ma Tử2019-11-27 22:25
 • #3100: Củng cố tu vi2019-11-27 22:25
 • #3101: Trở lại thiên vũ2019-11-27 22:25
 • #3102: Quên không2019-11-28 21:36
 • #3103: Ngươi tựu là Tần Trần ?2019-11-28 21:36
 • #3104: Làm sao lợi hại như vậy2019-11-28 21:36
 • #3105: Còn không mau mau quỳ xuống2019-11-28 21:36
 • #3106: Đầu óc không đủ dùng2019-11-29 21:43
 • #3107: Phòng ấm nha đầu2019-11-29 21:44
 • #3108: Nhân sinh tác dụng2019-11-29 21:44
 • #3109: Ma Ảnh Chi Hải2019-11-29 21:44
 • #3110: Thôn phệ Ma Ảnh2019-12-05 10:20
 • #3111: Ma phủ thần công2019-12-05 10:21
 • #3112: Hòa làm một thể2019-12-05 10:21
 • #3113: Rốt cục thoát khốn2019-12-05 10:21
 • #3114: Uyên Ma Chi Chủ lôi kéo2019-12-05 10:21
 • #3115: Cư nhiên tiếp được2019-12-05 10:21
 • #3116: Không cách nào suy tính2019-12-05 10:21
 • #3117: Lôi ảnh tái hiện2019-12-05 10:21
 • #3118: Thời không dung hợp2019-12-05 10:22
 • #3119: Trấn áp Uyên Ma Chi Chủ2019-12-05 10:22
 • #3120: Tất cả kết thúc2019-12-05 10:22
 • #3121: Khai thiên tích địa2019-12-05 10:22
 • #3122: Truyền đạo thuyết giảng2019-12-05 10:22
 • #3123: Đây mới là thân nhân2019-12-05 10:22
 • #3124: Gặp qua lão gia tử2019-12-05 10:23
 • #3125: Tử Vong Hạp Cốc2019-12-05 10:23
 • #3126: Thân thể không thấy2019-12-05 10:23
 • #3127: Bạch cốt trường hà2019-12-05 10:23
 • #3128: Thánh Chủ thi hài2019-12-05 10:23
 • #3129: Tử vong phong bạo2019-12-05 21:41
 • #3130: Đại hiển thần uy2019-12-05 21:42
 • #3131: Tử vong hàng lâm2019-12-05 21:42
 • #3132: Ngươi biết ta2019-12-05 21:42
 • #3133: Thần bí cốt tháp2019-12-05 21:42
 • #3134: Minh giới thủ hộ giả2019-12-08 19:59
 • #3135: Phi thăng Thiên giới2019-12-08 19:59
 • #3136: Tử Vong Chi Đạo2019-12-08 20:00
 • #3137: Ý chí thức tỉnh2019-12-08 20:00
 • #3138: Chiến tộc2019-12-08 20:00
 • #3139: Thiên giới rung động2019-12-08 20:00
 • #3140: Sưu hồn bọn họ2019-12-08 20:00
 • #3141: Gặp qua sư tỷ2019-12-08 20:00
 • #3142: Ngoại nhân2019-12-08 20:00
 • #3143: Bị mê hoặc2019-12-08 20:00
 • #3144: Kim Bằng Thần Quyết2019-12-09 19:35
 • #3145: Đều là bã2019-12-09 19:35
 • #3146: Mau trở về2019-12-09 19:35
 • #3147: Dao Trì thông đạo2019-12-10 19:38
 • #3148: Nội ứng ngoại hợp2019-12-10 19:38
 • #3149: Hợp tác vui vẻ2019-12-10 19:38
 • #3150: Bất khả hạn lượng2019-12-11 19:12
 • #3151: Thay trời hành đạo2019-12-11 19:12
 • #3152: Đánh lén thất bại2019-12-14 19:37
 • #3153: Quảng Hàn Phủ phá2019-12-14 19:37
 • #3154: Đều chớ khẩn trương2019-12-14 19:37
 • #3155: Bắt ngươi khai đao2019-12-14 19:38
 • #3156: Lánh đời sát thủ2019-12-14 19:38
 • #3157: Đóng vào hư không2019-12-14 19:38
 • #3158: Trấn áp phủ chủ2019-12-14 19:38
 • #3159: Tuyệt thế thiếu niên2019-12-14 19:38
 • #3160: Không từ thủ đoạn nào2019-12-14 19:39
 • #3161: Mười vạn thiên kiếm2019-12-14 19:39
 • #3162: Thánh Chủ đại trận2019-12-14 19:39
 • #3163: Đòn sát thủ2019-12-14 19:39
 • #3164: Không làm gì được2019-12-14 19:39
 • #3165: Ngoài ý liệu2019-12-14 19:40
 • #3166: Thôn phệ tam lão2019-12-17 09:11
 • #3167: Liên tục ngã xuống2019-12-17 09:12
 • #3168: Thần nữ xuất hiện2019-12-17 09:12
 • #3169: Cửu Cực Chi Thủy2019-12-17 09:12
 • #3170: Gánh không được2019-12-17 09:12
 • #3171: Triệt để sợ2019-12-17 09:13
 • #3172: Là ở khôi hài sao2019-12-17 18:12
 • #3173: Nhất niệm sinh tử2019-12-17 18:12
 • #3174: Đóng cửa hội nghị2019-12-17 18:12
 • #3175: Có qua có lại2019-12-17 18:13
 • #3176: Tin tức oanh động2019-12-17 18:13
 • #3177: thủ hạ tính toán2019-12-20 21:16
 • #3178: Luyện thi2019-12-20 21:17
 • #3179: Truyền thừa thành đan2019-12-20 21:17
 • #3180: Đại quân hàng lâm2019-12-20 21:17
 • #3181: Lão Thánh Chủ2019-12-20 21:17
 • #3182: Lão già2019-12-20 21:17
 • #3183: Trực tiếp diệt sát2019-12-20 21:18
 • #3184: Thánh Chủ chi quang2019-12-20 21:18
 • #3185: Đi chợ một dạng2019-12-20 21:18
 • #3186: Công giáo2019-12-20 21:18
 • #3187: Thần Chiếu chuông2019-12-20 21:18
 • #3188: Triệu hoán tiên linh2019-12-20 21:19
 • #3189: Ai dám động2019-12-20 21:19
 • #3190: Vạn triều đến cống2019-12-20 21:19
 • #3191: Viễn cổ Thiên đình2019-12-21 20:53
 • #3192: Đi xuống xem một chút2019-12-21 20:53
 • #3193: Tức điên2019-12-21 20:54
 • #3194: Điên cuồng Tần Trần2019-12-21 20:54
 • #3195: Hồn Diệt Đại Kiếp2019-12-22 22:52
 • #3196: Bước vào Thánh Chủ2019-12-22 22:52
 • #3197: Nhất tề đột phá2019-12-23 19:53
 • #3198: Hoá thân lôi kiếp2019-12-23 19:53
 • #3199: Dẫn động ngũ bí2019-12-23 19:54
 • #3200: Cảm nhận nguy hiểm2019-12-23 19:54
 • #3201: Hắn nữ nhân2019-12-27 14:49
 • #3202: Xuân tâm manh động2019-12-27 14:50
 • #3203: Việc này không nên chậm trễ2019-12-27 14:50
 • #3204: Thiên giới chỗ vá2019-12-27 14:50
 • #3205: Bực nào hình ảnh2019-12-27 14:51
 • #3206: Đánh lén Cửu U2019-12-27 14:51
 • #3207: Cứ như vậy chết2019-12-27 14:51
 • #3208: Diệt Thiên giết đến2019-12-27 14:51
 • #3209: Bao nhiêu bí mật2019-12-27 14:52
 • #3210: Không trốn2019-12-27 14:52
 • #3211: Diệt thiên chi lực2019-12-27 14:52
 • #3212: Bảo vật ra hết2019-12-27 14:53
 • #3213: Diệt Thiên tức giận2020-01-02 01:23
 • #3214: Đáng tiếc không có thưởng2020-01-02 01:24
 • #3215: Triệt để mờ mịt2020-01-02 01:24
 • #3216: Buồn cười Diệt Thiên2020-01-02 01:24
 • #3217: Cũng chưa về2020-01-02 01:24
 • #3218: Ngươi đây tính toán là cái gì2020-01-02 01:25
 • #3219: Chủ động xuất kích2020-01-02 01:25
 • #3220: Chớ bảo là không báo trước2020-01-02 01:25
 • #3221: Cao tầng hàng lâm2020-01-02 01:26
 • #3222: Thiên Vân trưởng lão2020-01-02 01:26
 • #3223: Không kiêu ngạo không siểm nịnh2020-01-02 01:26
 • #3224: Giống như tử thần2020-01-02 01:26
 • #3225: Quảng Nguyệt Thiên2020-01-02 01:27
 • #3226: Không gian đại lục2020-01-02 01:27
 • #3227: Quảng Thành Cung2020-01-02 01:27
 • #3228: Cùng ngươi có duyên phận2020-01-02 01:27
 • #3229: Đồng minh đại hội2020-01-02 01:28
 • #3230: Ngày tháng năm nào2020-01-02 01:28
 • #3231: Đưa phật đưa đến tây2020-01-02 01:28
 • #3232: La Thanh y2020-01-02 01:28
 • #3233: Tiền bối , làm sao ngươi tới2020-01-02 01:29
 • #3234: Tên là Vô Đạo2020-01-04 22:43
 • #3235: Còn không tự biết2020-01-04 22:43
 • #3236: Quá dọa người2020-01-04 22:43
 • #3237: Không cảm thấy kỳ quái sao2020-01-04 22:44
 • #3238: Cửu U Chi Thạch2020-01-04 22:44
 • #3239: Ba cái lý do2020-01-04 22:44
 • #3240: Nguyệt Thần Trì2020-01-04 22:44
 • #3241: Như thế nào ?2020-01-04 22:45
 • #3242: Lại là một cái2020-01-05 19:58
 • #3243: Tham gia đại hội2020-01-05 19:58
 • #3244: Long Vương Đảo chủ2020-01-05 19:59
 • #3245: Sợ bản tọa2020-01-06 20:40
 • #3246: Thiên Ngu lão nhân2020-01-06 20:40
 • #3247: Chém giết trung kỳ Thánh Chủ2020-01-07 19:30
 • #3248: Chung quy khách khanh2020-01-07 19:31
 • #3249: Huyết Nguyệt Hàng Thế2020-01-07 19:31
 • #3250: Thiên Long chân quân2020-01-07 19:31
 • #3251: Chân Long Chi Vương2020-01-07 19:31
 • #3252: Sát Thần Chi Vương2020-01-07 19:31
 • #3253: Võ Hồn Chi Tổ2020-01-08 19:38
 • #3254: Tòng long chi thần2020-01-08 19:39
 • #3255: Mười phần thành ý2020-01-08 19:39
 • #3256: Công bằng2020-01-09 19:17
 • #3257: Chân long linh trì2020-01-09 19:17
 • #3258: Vô phúc tiêu thụ2020-01-09 19:17
 • #3259: Thiên Địa Võ Hồn2020-01-13 19:43
 • #3260: Hạo Thiên Thần Chùy2020-01-13 19:43
 • #3261: Âm mưu bại lộ2020-01-13 19:43
 • #3262: Giành giật từng giây đột phá2020-01-13 19:43
 • #3263: Đột phá cảnh giới2020-01-13 19:43
 • #3264: Dao thớt thịt cá2020-01-13 19:44
 • #3265: Nô dịch Hành Thiên Nhai2020-01-13 19:44
 • #3266: Linh hồn đối kháng2020-01-13 19:44
 • #3267: Thu lấy long trì2020-01-13 19:44
 • #3268: Sinh sinh luyện hóa2020-01-13 19:44
 • #3269: Sinh đứa con trai tốt2020-01-13 19:45
 • #3270: Ám Đồng Thánh Chủ2020-01-13 19:45
 • #3271: Đưa một đại lễ2020-01-13 19:45
 • #3272: Tinh Thần Cung2020-01-13 19:45
 • #3273: Xích Phong Tông2020-01-13 19:45
 • #3274: Tra tìm chân tướng2020-01-14 19:41
 • #3275: Ma khí dính vào người2020-01-14 19:41
 • #3276: Tinh Thần Đồ2020-01-14 19:41
 • #3277: Tỏa Thần Liệm2020-01-21 20:13
 • #3278: Sợ hãi mà đi2020-01-21 20:13
 • #3279: Có gian tế2020-01-21 20:13
 • #3280: Đông Quang Thành2020-01-21 20:13
 • #3281: Đấu giá hội2020-01-21 20:13
 • #3282: Thiên Đạo Nguyên Quả2020-01-21 20:13
 • #3283: Thụy Mộng tiên nhân2020-01-21 20:14
 • #3284: Thần Hồn Đan2020-01-21 20:14
 • #3285: Thần Lưu Thải Y2020-01-21 20:14
 • #3286: Đao Phượng tiên tử2020-01-21 20:14
 • #3287: Phá giải bí pháp2020-01-21 20:14
 • #3288: Bàn Long Hắc Ngọc Giáp2020-01-21 20:15
 • #3289: Bị người xuyên thủng2020-01-21 20:15
 • #3290: Không địa phương bỏ2020-01-21 20:15
 • #3291: Bổ Thiên Chuỳ phát uy2020-01-21 20:15
 • #3292: Yêu tộc chí bảo2020-01-21 20:15
 • #3293: Huyết Sắc Cửu Vĩ2020-01-21 20:15
 • #3294: Khí linh biến hình2020-01-21 20:16
 • #3295: Quỷ Trận Đại Sư2020-01-21 20:16
 • #3296: Lưu Hỏa Bảo2020-01-22 18:48
 • #3297: Chi nguyên quả bán đấu giá2020-01-22 18:48
 • #3298: Không gian hệ chi nguyên quả2020-01-22 18:49
 • #3299: Giá trên trời2020-01-22 18:49
 • #3300: Ngao cò tranh nhau2020-01-22 18:49
 • #3301: Án binh bất động2020-02-10 05:30
 • #3302: Phong Đô Đại Trận2020-02-10 05:31
 • #3303: Hỏa lão cứu ta2020-02-10 05:31
 • #3304: Đao Vương Mộ Chi Phong2020-02-10 05:31
 • #3305: Tự bạo quyền sáo2020-02-10 05:32
 • #3306: Thi Khôi đại trận2020-02-10 05:32
 • #3307: Nỏ mạnh hết đà2020-02-10 05:32
 • #3308: Nguyên lai là các ngươi2020-02-10 05:33
 • #3309: Phản khống Thi Khôi2020-02-10 05:33
 • #3310: Nô dịch đại pháp2020-02-10 05:33
 • #3311: Giao cho ta a !2020-02-10 05:34
 • #3312: Đại Nhật Tinh Thần Thiết2020-02-10 05:34
 • #3313: Hỏa diễm thánh mạch2020-02-10 05:35
 • #3314: Mệnh Vận Chi Luân2020-02-10 05:35
 • #3315: Nói sớm đi2020-02-10 05:35
 • #3316: Hữu Tô Tiểu Tiểu2020-02-10 05:36
 • #3317: Mở đan cửa hàng2020-02-10 05:36
 • #3318: Thiên Vũ Đan cửa hàng2020-02-10 05:36
 • #3319: Khai trương đại hạ giá2020-02-10 05:36
 • #3320: Lò thứ nhất2020-02-10 05:37
 • #3321: Hỗn Nguyên Quả2020-02-10 05:37
 • #3322: Đông Quang Thành oanh động2020-02-10 05:38
 • #3323: Chấm dứt thu thánh dược2020-02-10 05:38
 • #3324: Một món làm ăn lớn2020-02-10 05:38
 • #3325: Bản Nguyên Hệ2020-02-10 05:38
 • #3326: Tiễn khách2020-02-10 05:39
 • #3327: Đến muốn như thế nào2020-02-10 05:39
 • #3328: Luyện chế thành công2020-02-10 05:40
 • #3329: Phúc hậu một điểm2020-02-10 05:40
 • #3330: Cầu giàu sang trong nguy hiểm2020-02-10 05:40
 • #3331: Cường thế đối kháng2020-02-10 05:41
 • #3332: Chiến hậu kỳ Thánh Chủ2020-02-10 05:41
 • #3333: Ngươi làm sao không chạy2020-02-10 05:42
 • #3334: Có chuyện muốn nhờ2020-02-10 05:42
 • #3335: Ở chỗ này luyện chế2020-02-10 05:42
 • #3336: Ngươi biết cái gì2020-02-10 05:43
 • #3337: Thiên Hỏa Tủy Nham2020-02-10 05:43
 • #3338: Thật là đại thủ bút2020-02-10 05:43
 • #3339: Đơn giản thô bạo2020-02-10 05:44
 • #3340: Thiên Thông thương hội2020-02-10 05:44
 • #3341: Tồi Hồn Thánh Chủ2020-02-10 05:45
 • #3342: Dương Oánh Oánh2020-02-10 05:45
 • #3343: Vội vã muốn chết2020-02-10 05:45
 • #3344: Luyện hồn quỷ trượng2020-02-10 05:46
 • #3345: Lại là một cái2020-02-10 05:46
 • #3346: Thật là đẹp ánh đao2020-02-10 05:47
 • #3347: Một cái đều không giống2020-02-10 05:47
 • #3348: Rốt cục nhìn thấy2020-02-10 05:47
 • #3349: Hẳn nghe nói qua2020-02-10 05:48
 • #3350: Hư Không Triều Tịch Hải2020-02-10 05:48
 • #3351: Cảm ngộ hư không2020-02-10 05:48
 • #3352: Hư Không Ngạc Long2020-02-10 05:49
 • #3353: Đổ máu Luyện thể2020-02-10 05:49
 • #3354: Tới chỗ2020-02-10 05:49
 • #3355: Chiến Vương Tông2020-02-10 05:50
 • #3356: Chiến Vương Tông chủ2020-02-10 05:50
 • #3357: Ghi hận trong lòng2020-02-10 05:50
 • #3358: Hư không mười tám đạo tặc2020-02-10 05:51
 • #3359: Bố Y tộc2020-02-10 05:51
 • #3360: Tầng hai cấm chế2020-02-10 05:51
 • #3361: Tìm được người này2020-02-10 05:52
 • #3362: Cấm chế phản phệ2020-02-10 05:52
 • #3363: Ám Bức Thánh Chủ2020-02-10 21:13
 • #3364: Thánh Chủ dược điền2020-02-10 21:13
 • #3365: Ẩn giấu thực lực2020-02-10 21:13
 • #3366: Hoang Vân Tẩu2020-02-10 21:14
 • #3367: Đặc biệt quái dị2020-02-12 03:18
 • #3368: Không cần giả vờ2020-02-12 03:18
 • #3369: Đỉnh cấp không gian thần thông2020-02-12 18:30
 • #3370: Cũng lưu lại2020-02-12 18:30
 • #3371: Vĩnh Hằng Chiến Chùy2020-02-12 18:31
 • #3372: Ma khí thông đạo2020-02-12 18:31
 • #3373: Trạch tâm nhân hậu2020-02-14 07:36
 • #3374: Đi thông Ma giới2020-02-14 07:36
 • #3375: Tiến vào thông đạo2020-02-14 07:36
 • #3376: Thật muốn làm như thế2020-02-14 07:36
 • #3377: Nguyệt Ma nhất tộc2020-02-14 16:57
 • #3378: Lệ nhi2020-02-14 16:58
 • #3379: Các ngươi không hiểu2020-02-14 16:58
 • #3380: Hai cái thông đạo2020-02-14 16:59
 • #3381: Vận Mệnh Vô Thường2020-02-15 23:16
 • #3382: Khí tức quen thuộc2020-02-15 23:17
 • #3383: Luyện hỏa đại trận2020-02-15 23:17
 • #3384: Lấy độc nhập đạo2020-02-15 23:17
 • #3385: Linh dược nan đề2020-02-18 19:04
 • #3386: Độc văn minh2020-02-18 19:04
 • #3387: Độc trận2020-02-18 19:05
 • #3388: Độc hóa pháp tắc2020-02-18 19:05
 • #3389: Kiểm duyệt thiên phú2020-02-18 19:05
 • #3390: Màu đen khí tức2020-02-18 19:05
 • #3391: Chính là hắn2020-02-18 19:06
 • #3392: Tôn giả thi hài2020-02-18 19:06
 • #3393: Tần Trần nghi hoặc2020-02-20 19:48
 • #3394: Thiên Độc Đan Tôn2020-02-20 19:48
 • #3395: Độc khí ý thức2020-02-20 19:48
 • #3396: Hồn Ma Tộc2020-02-20 19:48
 • #3397: Thiên Độc Thương Hỏa2020-02-20 19:49
 • #3398: Sớm có chuẩn bị2020-02-20 19:49
 • #3399: Độc chi đạo2020-02-21 19:02
 • #3400: Đi một nơi2020-02-21 19:02
 • #3401: Thiên Đạo Thần Thụ2020-02-21 19:02
 • #3402: Nhất định là lão đại nữ nhân2020-02-23 11:14
 • #3403: Lúc nào phát hiện2020-02-23 11:14
 • #3404: Ngươi không phải ma tộc2020-02-23 11:14
 • #3405: Trong nháy mắt dẫn bạo2020-02-23 11:14
 • #3406: Quá huyết tinh2020-02-23 17:48
 • #3407: Chí Âm Chi Lực2020-02-23 17:49
 • #3408: Đừng kiếm ta à2020-02-28 00:00
 • #3409: Thất Tuyệt Sát Trận2020-02-28 00:02
 • #3410: Cùng bọn họ liều mạng2020-02-28 00:02
 • #3411: Nhìn thấy người quen cũ2020-02-28 00:03
 • #3412: Nói tận hơn thế2020-02-28 00:03
 • #3413: Lưu một người sống2020-02-28 00:04
 • #3414: Lại có người đến2020-02-28 00:04
 • #3415: Song trọng hỏa diễm2020-02-28 00:04
 • #3416: Nguyệt Ma Chi Thực2020-02-28 00:05
 • #3417: Sưu hồn ma tộc2020-02-28 00:05
 • #3418: Đám ô hợp2020-02-28 00:06
 • #3419: Không nhịn được2020-02-28 00:06
 • #3420: Rõ là tà môn2020-02-28 18:37
 • #3421: Ma tộc mẫu thụ2020-02-28 18:37
 • #3422: Người mình2020-02-28 18:37
 • #3423: Sớm đã có chuẩn bị2020-02-28 18:37
 • #3424: Lòng độc ác cơ2020-02-28 18:38
 • #3425: Bí cảnh hủy diệt2020-02-29 19:18
 • #3426: Còn dám trang bức2020-02-29 19:18
 • #3427: Lần thứ hai gặp nhau2020-02-29 19:19
 • #3428: Quả nhiên là cái kia ma đầu2020-02-29 19:19
 • #3429: Giết lầm thì giết lầm2020-02-29 19:19
 • #3430: Ma Cổ2020-03-01 19:11
 • #3431: Ngươi không hiểu chúng ta cảm tình2020-03-01 19:11
 • #3432: Đại nguy cơ2020-03-01 19:12
 • #3433: Ma tôn hàng lâm2020-03-01 19:12
 • #3434: Hư Hải Cấm Địa2020-03-03 20:36
 • #3435: Là chủ nhân2020-03-03 20:36
 • #3436: Phong thành2020-03-03 20:37
 • #3437: Phản bội tộc2020-03-03 20:37
 • #3438: Huyết Sắc Ma Mâu2020-03-03 20:37
 • #3439: Vạn Độc Linh Trận2020-03-03 20:37
 • #3440: Vật chất màu đen2020-03-03 20:38
 • #3441: Hư Hải thân ảnh2020-03-03 20:38
 • #3442: Thần đế đồ đằng2020-03-09 21:35
 • #3443: Màu xám tro bàn tay2020-03-09 21:35
 • #3444: Bị đánh bạo2020-03-09 21:35
 • #3445: Xích chó2020-03-09 21:36
 • #3446: Sớm có dự liệu2020-03-09 21:36
 • #3447: Diệt Tinh Tôn Giả2020-03-09 21:36
 • #3448: Giơ ngón tay cái lên2020-03-09 21:36
 • #3449: Làm ra an bài2020-03-09 21:37
 • #3450: Nắm giữ đồ đằng2020-03-09 21:37
 • #3451: Tình Tuyết thế gia2020-03-09 21:37
 • #3452: Ai chết còn chưa chắc chắn2020-03-09 21:37
 • #3453: Nhị tiểu thư2020-03-09 21:37
 • #3454: Nhất kiếm chết thảm2020-03-09 21:38
 • #3455: Tinh Không Bà Sa Trà2020-03-09 21:38
 • #3456: Tinh không đại đạo2020-03-09 21:38
 • #3457: Tự coi nhẹ mình2020-03-09 21:39
 • #3458: Tinh không nhà ăn2020-03-09 21:39
 • #3459: Chỉ bảo kiếm pháp2020-03-09 21:39
 • #3460: Ta không ăn giấm2020-03-09 21:39
 • #3461: Đại Vũ Thần Sơn2020-03-09 21:40
 • #3462: Thiếu chút thiệt thòi2020-03-09 21:40
 • #3463: Huyền Mệnh Chi Pháp2020-03-09 21:40
 • #3464: Thiên giới đại thế2020-03-09 21:40
 • #3465: Hư không chợ phiên2020-03-09 21:40
 • #3466: Kỳ vật giao dịch hội2020-03-09 21:41
 • #3467: Ta là loại người như vậy sao2020-03-09 21:41
 • #3468: Hắc Viêm Tâm Liên2020-03-09 21:41
 • #3469: Đỉnh cấp chiến hạm2020-03-09 21:41
 • #3470: Toàn là đồ tốt2020-03-09 21:41
 • #3471: Huyết mạch hệ Thiên Đạo Thần Đan2020-03-11 20:06
 • #3472: Thỉnh cầu công đạo2020-03-11 20:06
 • #3473: Không theo quy củ xuất bài2020-03-11 20:06
 • #3474: Không Hải tộc2020-03-11 20:08
 • #3475: Sống lại quỳnh tiên2020-03-11 20:09
 • #3476: Ngươi tên dâm tặc này2020-03-11 20:09
 • #3477: Nửa bước Tôn giả2020-03-11 20:09
 • #3478: ở ngoài dự liệu2020-03-11 20:10
 • #3479: Như cá gặp nước2020-03-11 20:10
 • #3480: Cái gì thiên hỏa2020-03-11 20:11
 • #3481: Chơi đùa với ngươi mà thôi2020-03-11 20:12
 • #3482: Tà binh không rõ2020-03-12 19:09
 • #3483: Thật ngu xuẩn2020-03-12 19:09
 • #3484: Nam Đấu Thành2020-03-18 13:49
 • #3485: Cực Tham thương hội2020-03-18 13:49
 • #3486: Chư Cát Phong2020-03-18 13:49
 • #3487: Sống mái với nhau2020-03-18 13:50
 • #3488: Điên cuồng đối kháng2020-03-18 13:50
 • #3489: Ai công kích2020-03-18 13:51
 • #3490: Triệt để hỗn loạn2020-03-18 13:51
 • #3491: Nam Đấu Thành chủ2020-03-18 13:51
 • #3492: Bá Cầu thành chủ2020-03-18 13:51
 • #3493: Mỗi cái yêu cầu2020-03-18 13:51
 • #3494: Hòa bình xử lý2020-03-18 13:51
 • #3495: Chư Cát Đồ Dương2020-03-18 13:52
 • #3496: Tìm ra manh mối giết2020-03-18 13:52
 • #3497: Ngọc cốt băng cơ2020-03-18 13:52
 • #3498: Quỷ Kiến Sầu2020-03-18 13:52
 • #3499: Dò xét vận mệnh bản nguyên2020-03-18 13:52
 • #3500: Tuyệt thế lão ma2020-03-18 13:52
 • #3501: Chiến đấu đề thăng2020-03-18 13:53
 • #3502: Vận mệnh chi môn2020-03-18 13:53
 • #3503: Hai đại bảo khí2020-03-18 13:53
 • #3504: Thực sự là...2020-03-18 13:53
 • #3505: Nhất tề luyện hóa2020-03-19 18:03
 • #3506: Vận mệnh công nhận2020-03-19 18:03
 • #3507: Tìm được ...2020-03-19 18:03
 • #3508: Diệt Kiếm Tông2020-03-30 09:42
 • #3509: Lòng ta bất an2020-03-30 09:42
 • #3510: Sắc ma2020-03-30 09:42
 • #3511: Trời phạt2020-03-30 09:42
 • #3512: Thiên Cơ Lệnh2020-03-30 09:42
 • #3513: Dung Tắc Đan2020-03-30 09:43
 • #3514: Tìm một cái gì sư phụ a2020-03-30 09:43
 • #3515: Không cảm thấy quá mức sao2020-03-30 09:43
 • #3516: Đại chiến kinh Nam Thiên2020-03-30 09:43
 • #3517: Lão già nhất chiến2020-03-30 09:43
 • #3518: Bị nhìn xuyên2020-03-30 09:44
 • #3519: Thần hồn thụ thương2020-03-30 09:44
 • #3520: Tình Tuyết gia con rể2020-03-30 09:44
 • #3521: Thiên Đãng sơn mạch2020-03-30 09:44
 • #3522: Ma lang yêu tộc2020-03-30 09:44
 • #3523: Bá Hùng Tông2020-03-30 09:45
 • #3524: Vĩnh hằng kiếm trận2020-03-30 09:45
 • #3525: Ngũ đại yêu tông2020-03-30 09:45
 • #3526: Man Hùng nhất tộc2020-03-30 09:45
 • #3527: Cổ Đạo Tông2020-03-30 09:45
 • #3528: Thiên Nguyên Phái2020-03-30 09:46
 • #3529: Tâm cảnh đề thăng2020-03-30 09:46
 • #3530: Tiên lễ hậu binh2020-03-30 09:46
 • #3531: Cổ Đạo Tông chủ2020-03-30 09:46
 • #3532: Kiếm Ma2020-03-30 09:46
 • #3533: Thái thượng tông chủ2020-03-30 09:46
 • #3534: Thập đại thế lực2020-03-30 09:47
 • #3535: Trần Đế Các phân bộ2020-03-30 09:47
 • #3536: Kiếm bài cộng hưởng2020-03-30 09:47
 • #3537: Tình Tuyết tỷ muội2020-03-30 09:47
 • #3538: Tinh Chủ2020-03-30 09:47
 • #3539: Uyên Ma lão tổ2020-03-30 09:47
 • #3540: Hắc ám bản nguyên2020-03-30 23:18
 • #3541: Kiếm khí thông thiên2020-03-30 23:18
 • #3542: Cực Nhất Thánh Chủ2020-03-30 23:18
 • #3543: Huyết Ảnh Thần Đồ2020-03-30 23:18
 • #3544: Quỷ Bức nguyên thần2020-04-06 06:43
 • #3545: Lây truyền độc tố2020-04-06 06:43
 • #3546: Toàn bộ luyện hóa2020-04-06 06:43
 • #3547: Hình người Thiên Đạo2020-04-06 06:43
 • #3548: Mỗi người như long2020-04-06 06:43
 • #3549: Kiếm trủng chỗ2020-04-06 06:43
 • #3550: Sinh tử tuần hoàn2020-04-06 06:44
 • #3551: Ma Ảnh bản chất2020-04-06 06:44
 • #3552: Tương đối xứng2020-04-06 06:44
 • #3553: Đừng gọi ta tổ gia gia2020-04-06 06:45
 • #3554: Ngoại tộc Ma Ảnh2020-04-06 06:45
 • #3555: Muốn đánh lộn2020-04-06 06:45
 • #3556: Kinh sợ2020-04-06 06:45
 • #3557: Nhất tuyến thiên2020-04-06 06:46
 • #3558: Ma ảnh vương2020-04-06 06:46
 • #3559: Hỗn loạn ma tinh2020-04-06 06:46
 • #3560: Tôn giả kiếm gãy2020-04-06 06:46
 • #3561: Kiếm ý vĩnh hằng2020-04-06 06:46
 • #3562: Kiếm gãy bầu trời2020-04-06 06:47
 • #3563: Kiếm trủng cấm địa2020-04-06 06:47
 • #3564: Quỷ Bức tộc trưởng2020-04-06 17:32
 • #3565: Lớn mật tặc tử2020-04-23 20:10
 • #3566: Thiên Nguyên thần thông2020-04-23 20:11
 • #3567: Một đám đồ hèn nhát2020-04-23 20:11
 • #3568: Từng bước hạ trại2020-04-23 20:11
 • #3569: Đi theo ta2020-04-23 20:11
 • #3570: Áp quá gần2020-04-23 20:11
 • #3571: Bước vào huyệt mộ2020-04-23 20:11
 • #3572: Tôn cảnh đến2020-05-12 19:13
 • #3573: Một đạo thân ảnh2020-05-12 19:13
 • #3574: Nắm tay ta2020-05-12 19:14
 • #3575: Người tỷ tỷ này thật là đẹp2020-05-12 19:14
 • #3576: Là Cơ Vô Tuyết2020-05-12 19:15
 • #3577: Kiếm hà ở dưới đồ đạc2020-05-12 19:15
 • #3578: Vĩnh Hằng thức tỉnh2020-05-12 19:15
 • #3579: Kiếm Tâm Lưu Quang Sát Trận2020-05-12 19:16
 • #3580: Kiếm Bia Lâm (kiếm bia rừng)2020-05-12 19:17
 • #3581: Bất hủ2020-05-12 19:17
 • #3582: Tử vong kiếm ý2020-05-12 19:18
 • #3583: Hắn đáng chết2020-05-12 19:18
 • #3584: Cổ Tông liên minh2020-05-12 19:19
 • #3585: Chiến Tôn Giả2020-05-12 19:20
 • #3586: Tôn giả chi lực2020-05-12 19:20
 • #3587: Bài toàn ra2020-05-12 19:21
 • #3588: Sa vào tuyệt vọng2020-05-12 19:22
 • #3589: Người yêu gặp nhau2020-05-12 19:22
 • #3590: Hóa Đạo chi lực2020-05-12 19:22
 • #3591: Tay sai2020-05-12 19:23
 • #3592: Huynh đệ đồng lòng2020-05-12 19:23
 • #3593: Cải biến mục tiêu2020-05-12 19:23
 • #3594: Lão thất phu này2020-05-12 19:24
 • #3595: Tôn Giả tập hợp2020-05-12 19:24
 • #3596: Thiên giới tai hoạ2020-05-12 19:24
 • #3597: Nói xấu Tần Trần2020-05-12 19:24
 • #3598: Vạn kiếm triều bái2020-05-12 19:25
 • #3599: Kiếm gỉ uy năng2020-05-12 19:25
 • #3600: Táng kiếm thâm uyên2020-05-12 19:25
 • #3601: Vực sâu kiếm khí2020-05-12 19:26
 • #3602: Quan tài đồng2020-05-12 19:26
 • #3603: Thần bí thở dài2020-05-12 19:27
 • #3604: Vực sâu u hồn2020-05-12 19:27
 • #3605: Chiếu Cổ Kính2020-05-12 19:27
 • #3606: Kiếm Tổ2020-05-12 19:28
 • #3607: Chiếu sáng toả nhiệt2020-05-12 19:28
 • #3608: Chờ ngươi đã lâu2020-05-12 19:28
 • #3609: Cũng nên nghỉ tạm2020-05-12 19:29
 • #3610: Hắc ám thức tỉnh2020-05-12 19:29
 • #3611: Kiếm đến2020-05-12 19:29
 • #3612: Khỏi bàn cái tên đó2020-05-12 19:31
 • #3613: Loại khác con đường tu hành2020-05-12 19:31
 • #3614: Tài quyết lôi đình2020-05-12 19:32
 • #3615: Kiếm gỉ chân uy2020-05-12 19:32
 • #3616: Hắc ám đồng hóa2020-05-12 19:32
 • #3617: Hóa đạo trấn áp2020-05-12 19:33
 • #3618: Thái Âm hóa đạo2020-05-12 19:34
 • #3619: Lão hữu đi tốt2020-05-12 19:34
 • #3620: Lục Đạo Luân Hồi Kiếm Lộ2020-05-12 19:35
 • #3621: Hắc Ám Vương huyết2020-05-12 19:35
 • #3622: Ngưng luyện cốt2020-05-12 19:36
 • #3623: Lục đạo kiếm cốt2020-05-12 19:36
 • #3624: Bất hủ thân thể2020-05-12 19:36
 • #3625: Lục Đạo Phù Đồ Sinh Tử Kiếm Quyết2020-05-12 19:37
 • #3626: không phải Gay*2020-05-12 19:37
 • #3627: Trăm năm ước hẹn2020-05-12 19:37
 • #3628: Hỗn loạn Nam Thiên giới2020-05-12 19:38
 • #3629: Vạn Tộc Tông2020-05-12 19:38
 • #3630: Vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào2020-05-12 19:39
 • #3631: Không sợ chết sao2020-05-12 19:39
 • #3632: Sói con2020-05-12 19:40
 • #3633: Tình huống không hay a2020-05-12 19:41
 • #3634: Các ngươi cùng tiến lên2020-05-12 19:41
 • #3635: Diệt hắn2020-05-12 19:42
 • #3636: Một thời đại đã tới2020-05-12 19:42
 • #3637: Mới tông môn2020-05-12 19:43
 • #3638: Dẫn động Tôn Giả kiếm khí2020-05-12 19:43
 • #3639: Không dị nghị2020-05-12 19:43
 • #3640: Vạn tộc chiến trường2020-05-12 19:44
 • #3641: Lánh đời thái thượng trưởng lão2020-05-12 19:45
 • #3642: Cường thế thông cáo2020-05-12 19:45
 • #3643: Thần Cốc Vực2020-05-12 19:45
 • #3644: Đợi làm thịt cừu con2020-05-12 19:46
 • #3645: Sư phụ , ta đi cùng ngươi2020-05-12 19:46
 • #3646: Ngươi tựu là Tần Trần2020-05-12 19:46
 • #3647: Đoạt công2020-05-12 19:47
 • #3648: Đại chiến bạo phát2020-05-12 19:47
 • #3649: Nhổ tận gốc2020-05-12 19:47
 • #3650: Tiên Dục Trì2020-05-12 19:48
 • #3651: Giảm bớt mệt mỏi2020-05-12 19:48
 • #3652: Đem mình làm cái gì2020-05-12 19:49
 • #3653: Ngươi nghĩ gì thế2020-05-12 19:49
 • #3654: Bí ẩn Cơ gia2020-05-12 19:49
 • #3655: Hỗn Độn Độc Tôn2020-05-12 19:49
 • #3656: Nhanh nhẹn nam tử2020-05-12 19:50
 • #3657: Một đám lão hồ ly2020-05-12 19:50
 • #3658: Phá trận quá nhanh2020-05-12 19:51
 • #3659: Ta nhất kiếm2020-05-12 19:51
 • #3660: Ta thế nhưng Tôn Giả a2020-05-12 19:51
 • #3661: Thuộc con rùa2020-05-12 19:52
 • #3662: Bản thân khó bảo toàn2020-05-12 19:52
 • #3663: Ta dạy cho ngươi a2020-05-12 19:52
 • #3664: Long Quỳ Quả2020-05-12 19:53
 • #3665: Mệnh Thiên Vực2020-05-12 19:53
 • #3666: Thưởng thức phong cảnh2020-05-12 19:53
 • #3667: Nam Thiên Báo Nghiệp2020-05-12 19:54
 • #3668: Phí vào sân2020-05-12 19:54
 • #3669: Cái này đùa giỡn2020-05-12 19:55
 • #3670: Đã suy nghĩ kỹ chưa2020-05-12 19:55
 • #3671: Lão cung phụng2020-05-12 19:55
 • #3672: Tổ tiên khôi phục2020-05-12 19:56
 • #3673: Sống sót sau tai nạn2020-05-12 19:56
 • #3674: Hóa thành tro tàn2020-05-12 19:56
 • #3675: Ngươi muốn thế nào2020-05-12 19:57
 • #3676: Tối hậu thư2020-05-12 19:57
 • #3677: Hư nghĩ bình thai2020-05-12 19:57
 • #3678: Thần bí không gian2020-05-12 19:58
 • #3679: Đá trúng thiết bản2020-05-12 19:58
 • #3680: Cửu U Sinh Diễm2020-05-12 19:58
 • #3681: Hư vô hỏa diễm2020-05-16 17:39
 • #3682: Không ai dám trêu chọc2020-05-16 17:39
 • #3683: La Phó thành chủ2020-05-16 17:39
 • #3684: Một cước đá bể2020-05-16 17:40
 • #3685: Sư phụ , ta mất mặt2020-05-16 17:40
 • #3686: Xuyên Thần Toa2020-05-16 17:40
 • #3687: Xác định thật thoải mái2020-05-16 17:40
 • #3688: Viễn cổ đan tông2020-05-16 17:40
 • #3689: Đại mộng nghìn năm2020-05-16 17:41
 • #3690: Thiên đạo chấn động2020-05-16 17:41
 • #3691: Huỷ diệt Diệu Diệt2020-05-17 16:59
 • #3692: Hắc động mẫn diệt2020-05-17 16:59
 • #3693: Biết được bí ẩn2020-05-17 17:00
 • #3694: Cuối cùng đại trận2020-05-18 17:40
 • #3695: Tàn nhẫn thói quen2020-05-18 17:40
 • #3696: Không thể buông tha2020-05-18 17:40
 • #3697: Dĩ nhiên là Tần Trần2020-05-19 17:28
 • #3698: Tu bổ đại trận2020-05-19 17:28
 • #3699: Chất khác biệt2020-05-20 16:25
 • #3700: Đại Thần Ma Tinh Thần Quan Tưởng Đồ2020-05-20 16:25
 • #3701: Tru diệt cửu tộc2020-05-20 16:25
 • #3702: Tần Trần biến hóa2020-05-20 16:25
 • #3703: Điên cuồng nuốt đan2020-05-21 16:01
 • #3704: Nửa bước Tôn Giả đỉnh phong2020-05-21 16:01
 • #3705: Làm sao không chạy2020-05-21 16:02
 • #3706: Thất bại trong gang tấc2020-05-22 16:30
 • #3707: Ta cũng không tin2020-05-22 16:30
 • #3708: Độc chiếm2020-05-22 16:30
 • #3709: Cửu Mệnh Yêu tôn2020-06-05 10:38
 • #3710: Dân chạy nạn2020-06-05 10:38
 • #3711: Hoa tâm đại la2020-06-05 10:39
 • #3712: Kim Lân đại nhân2020-06-05 10:39
 • #3713: Tập thể tu luyện2020-06-05 10:39
 • #3714: Đều là yêu nghiệt2020-06-05 10:39
 • #3715: Tôn Giả đạo2020-06-05 10:40
 • #3716: Ta muốn2020-06-05 10:40
 • #3717: Thần hồn dung hợp2020-06-05 10:40
 • #3718: Thanh âm gì2020-06-05 10:41
 • #3719: Không hiểu phong tình2020-06-05 10:41
 • #3720: Làm đều làm2020-06-05 10:42
 • #3721: Chư thiên hàng lâm2020-06-05 10:42
 • #3722: Hư Thần Điện2020-06-05 10:42
 • #3723: Tần Trần là then chốt2020-06-05 10:42
 • #3724: Có vị đạo2020-06-05 10:43
 • #3725: Một vị kia ý tứ2020-06-05 10:43
 • #3726: Quên chính sự2020-06-05 10:43
 • #3727: Bản nguyên vũ trụ2020-06-05 10:43
 • #3728: Ban nãy có ai2020-06-05 10:44
 • #3729: Cho ra đề nghị2020-06-05 10:44
 • #3730: Tướng lĩnh cấp2020-06-05 10:44
 • #3731: Một thân một mình2020-06-05 10:45
 • #3732: Yêu tộc đại quân2020-06-05 10:45
 • #3733: Trùng tộc2020-06-05 10:46
 • #3734: Làm huynh đệ2020-06-05 10:46
 • #3735: Hóa Yêu Thạch2020-06-05 10:47
 • #3736: Uổng phí hết2020-06-05 10:47
 • #3737: Trùng tộc đại doanh2020-06-05 10:47
 • #3738: Liên hợp công kích2020-06-05 10:48
 • #3739: Trùng tộc chiến trận2020-06-05 10:48
 • #3740: Ngươi có biết tội của ngươi không2020-06-05 10:48
 • #3741: Ta tên Ma Trần2020-06-05 10:48
 • #3742: Đồ Thiên đại nhân2020-06-05 10:49
 • #3743: Ma Tử2020-06-05 10:49
 • #3744: Kích động Đồ Ma Vũ2020-06-05 20:34
 • #3745: Chưởng khống Ngõa Lạt tộc2020-06-05 20:35
 • #3746: Làm sao trốn2020-06-05 20:35
 • #3747: Sa vào nguy cơ Tần Trần2020-06-06 16:26
 • #3748: Sa vào phục kích2020-06-06 16:26
 • #3749: Ngàn vạn trùng tộc đại quân2020-06-07 16:40
 • #3750: Thu lấy thần sơn2020-06-07 16:41
 • #3751: Nghe ta hiệu lệnh2020-06-07 16:41
 • #3752: Thần bí giới chỉ2020-06-16 02:18
 • #3753: Thông thiên thông đạo2020-06-16 02:18
 • #3754: Sắc sát kiếm giới2020-06-16 02:18
 • #3755: Thân phận ngọc bài2020-06-16 02:19
 • #3756: Hắc Thị Lệnh2020-06-16 02:19
 • #3757: 100 triệu công huân2020-06-16 02:19
 • #3758: Đi tới hắc thị2020-06-16 02:19
 • #3759: Mẫn diệt phong bạo2020-06-16 02:19
 • #3760: Tiến vào hắc thị2020-06-16 02:20
 • #3761: Ám vũ trụ2020-06-16 02:20
 • #3762: Cùng tắm rửa2020-06-16 02:21
 • #3763: Thần Quang Ngư2020-06-16 02:21
 • #3764: Tôn Giả chí bảo2020-06-16 02:22
 • #3765: Hắc Kim trùng tộc2020-06-16 02:22
 • #3766: Thần bí ngân hà2020-06-16 02:23
 • #3767: Này ngư mắc câu2020-06-16 02:23
 • #3768: Minh Vương Tinh Ngư2020-06-16 02:23
 • #3769: Hà Nghệ Ngữ2020-06-16 02:23
 • #3770: Thiên Hồng Cẩm Lý2020-06-16 02:24
 • #3771: Không thể động võ2020-06-16 02:24
 • #3772: Mỹ vị đến cực điểm2020-06-16 02:24
 • #3773: Thần bí dị chủng2020-06-16 02:24
 • #3774: U Minh Cự Kiềm Hồng Long2020-06-16 02:24
 • #3775: Trúng mùa lớn2020-06-16 02:24
 • #3776: Ma Thiên quỷ tộc2020-06-16 02:24
 • #3777: Bách Mộ Đại Tam Giác2020-06-16 18:42
 • #3778: Vân bạo khu2020-06-17 17:19
 • #3779: Song Diện Ma Ngư2020-06-17 17:19
 • #3780: Không gian thần khí2020-06-17 17:20
 • #3781: Bảo vật mắc câu2020-06-17 17:20
 • #3782: Đen thui2020-06-17 17:21
 • #3783: Chiến thần linh giới2020-06-17 17:21
 • #3784: Tàn phá chiến giáp2020-06-17 17:22
 • #3785: Chỉ mành treo chuông2020-06-17 17:22
 • #3786: Thần bí đá phiến2020-06-18 17:08
 • #3787: Quy tắc áo nghĩa2020-06-18 17:08
 • #3788: Tịch Diệt Tinh Bi2020-06-18 17:08
 • #3789: Đệ nhất trọng2020-06-18 17:08
 • #3790: Thiên Nhãn tộc2020-06-18 17:09
 • #3791: San bằng bộ tộc của ngươi2020-06-19 17:14
 • #3792: Sát Nhiên Địa Tôn2020-06-19 17:14
 • #3793: Giao dịch hội bắt đầu2020-06-19 17:14
 • #3794: Hắc thị Chấp Pháp Giả2020-06-19 17:14
 • #3795: Quy củ sâm nghiêm2020-06-19 17:15
 • #3796: Hắc thị đấu giá hội2020-06-19 17:15
 • #3797: Nội Đạo Giáp Y2020-06-20 16:46
 • #3798: Đức Lỗ Y Chi Tâm2020-06-20 16:47
 • #3799: Tự nhiên tinh linh2020-06-21 16:29
 • #3800: Tinh Không Trúc2020-06-21 16:30
 • #3801: Thiên Niên Quang2020-06-21 16:30
 • #3802: Phong Ma Đao Tôn2020-06-21 16:30
 • #3803: Hư Thận Hộ Oản2020-06-22 17:11
 • #3804: Điên cuồng tranh đoạt2020-06-22 17:11
 • #3805: Bảo vật tới tay2020-06-22 17:11
 • #3806: Địa Tôn Đại Hoàn Đan2020-06-22 17:12
 • #3807: Hắc thị chủ nhân2020-06-23 16:51
 • #3808: Vạn Tượng Thần Tàng2020-06-23 16:52
 • #3809: Một lần bán đấu giá2020-06-23 16:52
 • #3810: Thành công tới tay2020-06-23 16:52
 • #3811: Rời khỏi hắc thị2020-06-23 16:53
 • #3812: Thiết lập phục kích2020-06-24 16:52
 • #3813: Liều mạng2020-06-25 16:57
 • #3814: Thực có can đảm muốn2020-06-25 16:57
 • #3815: Hắc sắc cổ bát2020-06-25 16:58
 • #3816: Chịu nhục2020-06-26 17:31
 • #3817: Giả Heo ăn thịt Hổ2020-06-26 17:31
 • #3818: Cuối cùng bao nhiêu bảo vật2020-06-26 17:31
 • #3819: Thận trọng2020-06-26 17:32
 • #3820: Thật sâu tính toán2020-06-26 17:32
 • #3821: Ngươi sẽ hối hận2020-06-26 17:32
 • #3822: Đây là mệnh lệnh2020-06-28 17:31
 • #3823: Tìm kiếm phương pháp2020-06-28 17:31
 • #3824: Tán tu trận doanh2020-06-28 17:32
 • #3825: Phân tích tự nhiên2020-06-28 17:32
 • #3826: Chân long chi uy2020-06-28 17:32
 • #3827: Hư không phong tỏa2020-06-28 17:32
 • #3828: Linh hồn trùng kích2020-06-28 17:32
 • #3829: Cấm vực không gian2020-06-28 17:33
 • #3830: Song trọng chí bảo2020-06-28 17:33
 • #3831: Hẳn là chết đi2020-06-28 17:33
 • #3832: Bị đùa giỡn2020-06-28 17:33
 • #3833: Đối với mình hung ác2020-06-28 17:33
 • #3834: Bàn Cổ Tộc2020-06-29 16:50
 • #3835: Ỷ Lan sứ giả2020-06-29 16:51
 • #3836: Ba cái khả năng2020-06-30 16:31
 • #3837: Kim Đồng trùng tộc2020-06-30 16:31
 • #3838: Hoàng Kim Ngưu Ma2020-06-30 16:31
 • #3839: Bàn Thiên2020-06-30 16:31
 • #3840: Cứng rắn nhất địa phương2020-06-30 16:32
 • #3841: Lấy ở đâu biến thái2020-06-30 16:32
 • #3842: Kiếm khí cự long2020-07-02 17:19
 • #3843: Cự Phong Địa Tôn2020-07-02 17:19
 • #3844: Tần Trần cảnh giác2020-07-02 17:19
 • #3845: Âm thầm theo dõi2020-07-02 17:20
 • #3846: Đừng làm cho ta gặp lại ngươi2020-07-04 16:55
 • #3847: Hư Vô Khuy Thiên2020-07-04 16:55
 • #3848: Người nào cho ngươi lòng can đảm2020-07-04 16:55
 • #3849: Ma Tử đại nhân2020-07-04 16:56
 • #3850: Vô tận vòng xoáy2020-07-04 16:56
 • #3851: các tộc cường giả2020-07-05 16:19
 • #3852: một đạo vạn cổ thân ảnh2020-07-05 16:20
 • #3853: Không Gian Đái2020-07-06 15:59
 • #3854: Phi Thần Toa2020-07-06 16:00
 • #3855: cự nham tộc2020-07-07 16:21
 • #3856: Vảy giáp màu đen2020-07-07 16:21
 • #3857: Ba chi đội ngũ2020-07-07 16:22
 • #3858: Một mảnh lân giáp2020-07-08 16:56
 • #3859: Hỗn Độn Tổ Thú2020-07-08 16:56
 • #3860: Tôn Giả vòng xoáy2020-07-08 16:56
 • #3861: Bế quan đột phá2020-07-08 16:56
 • #3862: Đột phá Tôn Giả2020-07-08 16:57
 • #3863: Kinh khủng lôi vân2020-07-09 16:38
 • #3864: Có trọng bảo2020-07-09 16:38
 • #3865: Lĩnh vực va chạm2020-07-12 17:22
 • #3866: địa tôn tự bạo2020-07-12 17:22
 • #3867: Vạn dặm cực quang2020-07-12 17:22
 • #3868: Hỗn Độn Chi Thụ2020-07-12 17:23
 • #3869: Âm Hải Địa Tôn2020-07-12 17:23
 • #3870: Hải Thiên Đại Trận2020-07-12 17:23
 • #3871: Hỗn loạn đại chiến2020-07-12 17:24
 • #3872: Thâm Ngư Địa Tôn2020-07-12 17:24
 • #3873: Có biết hắn vì sao phải giết ta2020-07-13 16:52
 • #3874: Cảm giác có hay không hứng thú2020-07-13 16:52
 • #3875: Chỉ biết cản trở2020-07-13 16:52
 • #3876: Sẽ tốt vụng như vậy2020-07-13 16:53
 • #3877: Lôi quang bảo khí2020-07-14 17:36
 • #3878: Mang tiếng oan2020-07-14 17:36
 • #3879: Ngươi không phải Nhân Tôn2020-07-14 17:36
 • #3880: Hỗn Độn Quả thành thục2020-07-14 17:36
 • #3881: Nhổ ra2020-07-15 16:01
 • #3882: Cướp đi trái cây2020-07-15 16:02
 • #3883: Thần thông chi lực2020-07-16 17:15
 • #3884: Lại thành thục2020-07-16 17:15
 • #3885: Phế tích dị biến2020-07-16 17:15
 • #3886: Lôi đình phân thân2020-07-17 16:19
 • #3887: Vạn Vẫn Địa Tôn2020-07-17 16:19
 • #3888: Trang Sinh Mộng Điệp2020-07-18 17:01
 • #3889: Là một cái biến thái2020-07-18 17:01
 • #3890: Một trảo đánh giết2020-07-18 17:02
 • #3891: Nói không sai2020-07-19 17:25
 • #3892: Thục mỹ nhân2020-07-19 17:25
 • #3893: Mãnh liệt hấp dẫn2020-07-21 17:06
 • #3894: Quỷ Thiện Địa Tôn2020-07-21 17:07
 • #3895: Thiên Vũ Bảo Luân2020-07-22 16:15
 • #3896: Phạm Thiên Vạn Phật Cờ2020-07-22 16:15
 • #3897: Mị Tộc Tam Tôn2020-07-23 16:57
 • #3898: Lực địch ba vị2020-07-23 16:57
 • #3899: Lực không thể đỡ2020-07-23 16:58
 • #3900: Cốt U Hoàng2020-07-23 16:58
 • #3901: Mắt mù2020-07-24 16:28
 • #3902: Ám Hành Địa Tôn2020-07-24 16:28
 • #3903: Đại Thành Kim Cương Thánh Thể2020-07-25 16:29
 • #3904: Hỗn loạn hư ảnh2020-07-25 16:30
 • #3905: Thần Long Mộc2020-07-25 16:30
 • #3906: Hắc sắc phi trùng2020-07-25 16:30
 • #3907: Phệ Hư Trùng2020-07-26 16:09
 • #3908: Không Gian Bản Nguyên Thạch2020-07-26 16:09
 • #3909: Một mảnh hồ nước2020-07-26 16:09
 • #3910: Ăn sống trái cây2020-07-27 16:40
 • #3911: Thủy thảo rương một dạng2020-07-27 16:41
 • #3912: Hồ nước hung vật2020-07-28 17:15
 • #3913: Nhĩ Gia2020-07-28 17:15
 • #3914: Đúng là vật còn sống2020-07-28 17:15
 • #3915: Một cái phương pháp2020-07-28 17:15
 • #3916: Tiến vào hồ nước2020-07-28 17:16
 • #3917: Hạt châu màu đen2020-08-02 01:10
 • #3918: Thái sơ sinh linh2020-08-02 01:10
 • #3919: Hồng Hoang Tổ Long2020-08-02 01:10
 • #3920: Ai thắng ai thua không nhất định2020-08-02 01:11
 • #3921: Linh hồn không gian2020-08-02 01:11
 • #3922: Ta không cam tâm2020-08-02 01:11
 • #3923: Thần hồn thiêu đốt2020-08-02 01:11
 • #3924: Tu bổ trận pháp2020-08-02 01:12
 • #3925: Linh hồn tam vấn2020-08-02 01:12
 • #3926: Hai điều kiện2020-08-02 01:12
 • #3927: Luyện hóa long châu2020-08-02 01:13
 • #3928: Hỗn Độn Ngọc Bích2020-08-02 01:13
 • #3929: Thần hồn lột xác2020-08-02 01:13
 • #3930: Đem mình lừa2020-08-02 01:13
 • #3931: Từ kiểm chứng trong sạch2020-08-02 01:14
 • #3932: Hai bè diễn xong sao2020-08-02 01:14
 • #3933: Ma thần đặt chân2020-08-02 01:14
 • #3934: Còn có ai ném bảo vật2020-08-02 01:14
 • #3935: Hỗn độn thế giới2020-08-02 01:15
 • #3936: Hỏa giới2020-08-02 01:15
 • #3937: Công Đức Kim Liên Hỏa2020-08-03 16:31
 • #3938: Hỏa Loan thế tử2020-08-03 16:31
 • #3939: Tái kiến Thái tử2020-08-03 16:31
 • #3940: Tạp mao điểu2020-08-03 16:31
 • #3941: Thu nhận hỏa diễm2020-08-03 16:32
 • #3942: Tiến vào chỗ sâu2020-08-03 16:33
 • #3943: Khiếp sợ Long gia2020-08-03 16:33
 • #3944: Hỗn độn đạo thổ2020-08-04 18:39
 • #3945: Đại đạo bình chướng2020-08-04 18:39
 • #3946: Tạo ra sinh mệnh2020-08-05 16:46
 • #3947: Hắn không ở2020-08-05 16:47
 • #3948: Thanh Liên Nghiệp Hỏa2020-08-05 16:47
 • #3949: Cảm ngộ đạo tắc2020-08-05 16:47
 • #3950: Có bảo xuất thế2020-08-05 16:47
 • #3951: Khinh người quá đáng2020-08-14 23:05
 • #3952: Vạn Cổ Thanh Thiên Nhất Chu Liên2020-08-14 23:05
 • #3953: Không thoải mái thì như thế nào2020-08-14 23:06
 • #3954: Đại khai sát giới2020-08-14 23:06
 • #3955: Tam đại bí pháp2020-08-14 23:06
 • #3956: Cường thế phá trận2020-08-14 23:07
 • #3957: Kiếm trảm hỏa loan2020-08-14 23:07
 • #3958: Đối xử2020-08-14 23:08
 • #3959: Cho hắn một cái thống khoái2020-08-14 23:08
 • #3960: Bạch Liên Hoa2020-08-14 23:08
 • #3961: Hỗn độn tinh hà2020-08-14 23:09
 • #3962: Linh Quy Địa Tôn2020-08-14 23:09
 • #3963: Thần Ma Pháp Trận2020-08-14 23:09
 • #3964: Hỗn Độn Thần Ma2020-08-14 23:10
 • #3965: Vĩ ngạn đồ sộ2020-08-14 23:10
 • #3966: Thời không đại đạo2020-08-14 23:10
 • #3967: Liệt nhật mọc lên2020-08-14 23:10
 • #3968: Liệt Dương Thần Quy2020-08-14 23:11
 • #3969: Đám ngu si này2020-08-14 23:11
 • #3970: La Hầu Ma Tổ2020-08-14 23:11
 • #3971: Bảo đảm2020-08-14 23:12
 • #3972: Bạch cốt hoàng tọa2020-08-14 23:12
 • #3973: Hắc ám ngôi sao2020-08-14 23:12
 • #3974: Yêu tộc2020-08-14 23:12
 • #3975: Tần Trần bất an2020-08-14 23:14
 • #3976: Thôn phệ hỗn độn chi khí2020-08-14 23:14
 • #3977: Hỗn độn bản đồ2020-08-14 23:15
 • #3978: Như vậy kinh sợ sao2020-08-15 17:26
 • #3979: Nhìn là được2020-08-15 17:26
 • #3980: Đại chiến Cốt U Hoàng2020-08-15 17:27
 • #3981: Vạn tộc cốt nguyên2020-08-16 17:10
 • #3982: Kim cốt mãnh thú2020-08-16 17:11
 • #3983: Cái này lừa hàng2020-08-17 16:56
 • #3984: Nhanh chóng tới gần2020-08-17 16:56
 • #3985: Trên ngôi sao vật còn sống2020-08-17 16:57
 • #3986: Bạch nhãn lang2020-08-19 16:52
 • #3987: Này con tiểu hồ ly2020-08-19 16:52
 • #3988: Hỗn độn căn nguyên2020-08-19 16:53
 • #3989: Khi dễ người a2020-08-19 16:53
 • #3990: Cường thủ hào đoạt2020-08-20 16:21
 • #3991: Chỗ bất bại2020-08-20 16:22
 • #3992: Phản cướp đoạt2020-08-20 16:22
 • #3993: Hỗn độn bảo vật2020-08-20 16:22
 • #3994: Lại đưa nhất kiện2020-08-21 16:18
 • #3995: Thiên phú bí thuật2020-08-24 18:42
 • #3996: Vạn Tinh Chuông2020-08-24 18:43
 • #3997: Xích diễm ngôi sao2020-08-24 18:43
 • #3998: Cướp đoạt bảo vật2020-08-24 18:43
 • #3999: Hỗn độn vòng xoáy2020-08-24 18:44
 • #4000: Là ngươi sao2020-08-24 18:44
 • #4001: Tiến vào vòng xoáy2020-08-24 18:44
 • #4002: Tinh bích tiểu đảo2020-08-24 18:45
 • #4003: Ngưng tụ hỗn độn thế giới2020-08-25 16:08
 • #4004: Hồng mông khí tức2020-08-25 16:08
 • #4005: Nàng không phải Tư Tư2020-08-26 16:06
 • #4006: Tái kiến Uyển Nhi2020-08-26 16:06
 • #4007: Thừa nhận cái gì2020-08-26 16:07
 • #4008: Huyết Hà Thánh Tổ2020-08-28 17:13
 • #4009: Chọc phải ai2020-08-28 17:14
 • #4010: Uyển Nhi , là ta a2020-08-28 17:14
 • #4011: Sâu nhất ký ức2020-08-28 17:14
 • #4012: Thu lấy đảo nhỏ2020-08-28 17:14
 • #4013: Vạn Long Đại Trận2020-08-28 17:14
 • #4014: Trấn áp Huyết Hà2020-08-28 17:15
 • #4015: Thu vào hỗn độn2020-08-28 17:15
 • #4016: Huyết Hà đại trận2020-08-29 15:58
 • #4017: Hỏa diễm cực hình2020-08-31 17:42
 • #4018: Kiếm gỉ thôn phệ2020-08-31 17:43
 • #4019: Hắn sẽ chết2020-08-31 17:43
 • #4020: Ta nói2020-08-31 17:43
 • #4021: Vô tận dằn vặt2020-08-31 17:44
 • #4022: Một con cờ2020-08-31 17:44
 • #4023: Ta có thể giúp ngươi2020-08-31 17:45
 • #4024: Chí cao chúa tể2020-08-31 17:45
 • #4025: Phục tùng khế ước2020-08-31 17:45
 • #4026: Ma hồn nguyên khí2020-08-31 17:46
 • #4027: Châu thai ám kết2020-08-31 17:46
 • #4028: Ngươi thật khờ2020-08-31 17:47
 • #4029: Ta muốn ngươi2020-08-31 17:47
 • #4030: Thiên Tôn ngưỡng cửa2020-08-31 17:48
 • #4031: Vây giết2020-08-31 17:48
 • #4032: Phế vật lại sử dụng2020-09-01 16:38
 • #4033: Ma Tinh Chi Sa2020-09-01 16:38
 • #4034: Thánh ma hồn bạo2020-09-01 16:38
 • #4035: Giống như thần ma2020-09-01 16:38
 • #4036: Trắng trợn sát lục2020-09-02 16:19
 • #4037: Ẩn vào hỗn độn hà2020-09-02 16:20
 • #4038: Một ngụm nuốt vào2020-09-02 16:20
 • #4039: Ngôi sao đóng2020-09-02 16:21
 • #4040: Trắng trợn thu lấy2020-09-03 15:55
 • #4041: Tái kiến chủ nhân2020-09-03 15:56
 • #4042: Thần tàng kết thúc2020-09-05 16:17
 • #4043: Thiên Tôn khiếp sợ2020-09-05 16:17
 • #4044: Ma tộc tức giận2020-09-05 16:18
 • #4045: Ám Dạ U Thương2020-09-05 16:18
 • #4046: Gió nổi lên Vạn Tộc Chiến Trường2020-09-05 16:18
 • #4047: Nhận sai2020-09-06 15:57
 • #4048: Hải ma tộc2020-09-07 16:00
 • #4049: Mau trốn2020-09-07 16:00
 • #4050: Trí mạng gặp nhau2020-09-07 16:00
 • #4051: Hắc sa lân giáp2020-09-07 16:01
 • #4052: Rút lui2020-09-07 16:01
 • #4053: Cổ Hài Bí Cảnh2020-09-08 16:12
 • #4054: Chân long lão tổ2020-09-09 17:34
 • #4055: Thiên Tôn đến2020-09-09 17:34
 • #4056: Thính Thiên Ma Linh2020-09-09 17:34
 • #4057: Không tìm được2020-09-09 17:35
 • #4058: Trụy Tinh Thiên Tôn2020-09-09 17:35
 • #4059: Kém điểm bị lừa2020-09-10 15:53
 • #4060: Thiên Tôn xuất thủ2020-09-10 15:54
 • #4061: Chân chính Thiên Tôn chi uy2020-09-10 15:55
 • #4062: Ngăn trở2020-09-10 15:55
 • #4063: Kim Long Thiên Tôn2020-09-10 15:55
 • #4064: Còn đang tu luyện2020-09-11 16:09
 • #4065: Chân chính liên thủ2020-09-11 16:09
 • #4066: Đỉnh cấp Thiên Tôn bảo khí2020-09-11 16:10
 • #4067: Điên cuồng đến2020-09-11 16:10
 • #4068: Vượt quá ngươi tưởng tượng2020-09-12 15:49
 • #4069: Thiên Tôn cánh tay2020-09-12 15:49
 • #4070: Lấy một địch năm2020-09-12 15:49
 • #4071: Địa Tôn đại kiếp nạn2020-09-13 18:28
 • #4072: Hắc lôi giáng thế2020-09-13 18:29
 • #4073: Nghịch ta thì chết2020-09-13 18:29
 • #4074: Nhất kiếm đánh bay2020-09-13 18:29
 • #4075: Không thể chiến thắng2020-09-15 16:08
 • #4076: Cùng nhau đánh ra2020-09-15 16:09
 • #4077: Tinh Thần Chi Thủ2020-09-15 16:09
 • #4078: Luyện hóa Tinh Thần Chi Thủ2020-09-15 16:09
 • #4079: Một ngụm nuốt2020-09-15 16:10
 • #4080: Bách chiến bách thắng2020-09-15 16:10
 • #4081: Đỉnh cấp Thiên Tôn2020-09-15 16:10
 • #4082: Yêu tộc xuất đầu2020-09-15 16:11
 • #4083: Tính khí tốt2020-09-15 16:11
 • #4084: Cổ Tượng Thiên Tôn2020-09-15 16:11
 • #4085: Chí Tôn đại thủ2020-09-15 16:11
 • #4086: Hoang Thiên Tháp2020-09-16 16:01
 • #4087: Ma Linh Thiên Tôn2020-09-16 16:02
 • #4088: Chỉ có chiến2020-09-17 16:23
 • #4089: Lực chiến đỉnh phong Thiên Tôn2020-09-17 16:23
 • #4090: một đạo lôi đình trong thân ảnh2020-09-17 16:23
 • #4091: Ta Trần Nhi2020-09-17 16:23
 • #4092: Nhất kiếm diệt sát2020-09-17 16:24