Huyền Huyễn

Võ Thần Hoàng Đình

Thủy Lam đại lục, hoàng đình phía dưới, vương triều khắp nơi.

Ngàn năm ổn định, hiện nay, trên triều đình lòng người tranh đấu, trong giang hồ trộm cướp như ma.

Hồn xuyên mà đến, đã từng Đế sư chi tôn Diệp Thương Hải, sống tạm một góc, gánh vác một thân huyết hải. Xa xôi tiểu quốc, Thanh Mộc huyện bát phẩm tiểu quan bắt đầu, cải biến vận mệnh, cuốn lên phong vân, một đường lên như diều gặp gió, tung hoành triều đình; võ đạo thành thần, lăng đứng cửu tiêu, tại Lăng Tiêu phía trên tái tạo hoàng đình.

Nguồn: metruyenchu.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Cẩu Bào Tử
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Tú tài gặp phải cường đạo2020-09-19 13:12
 • #2: Tiếp ban2020-09-19 13:13
 • #3: Thiết Tam Giác2020-09-19 13:13
 • #4: Khảo nghiệm2020-09-19 13:13
 • #5: Khiêu khích2020-09-19 13:13
 • #6: Lập trạng2020-09-19 13:13
 • #7: Gài bẫy2020-09-19 13:13
 • #8: Thả dây dài câu cá lớn2020-09-19 13:13
 • #9: Vũ Văn Hóa Kích2020-09-19 13:13
 • #10: Chỉ ấn2020-09-19 13:14
 • #11: Nhìn trời cười lớn ta vung kiếm2020-09-19 13:14
 • #12: Phục sát2020-09-19 13:14
 • #13: Ngũ Hổ Đoạn Môn đao2020-09-19 13:14
 • #14: Ở rể2020-09-19 13:14
 • #15: Đoạn tử tuyệt tôn2020-09-19 13:14
 • #16: Chém giết Đinh Mạo2020-09-19 13:14
 • #17: Dũng giả bên trên2020-09-19 13:14
 • #18: Trung can nghĩa đảm2020-09-19 13:14
 • #19: Tính nhắm vào phong tỏa2020-09-19 13:15
 • #20: Giáo dụ vs quản lý2020-09-19 13:15
 • #21: Ngô ký huyết án2020-09-19 13:15
 • #22: Hỏa thiêu chùa Ninh Nguyên2020-09-19 13:15
 • #23: Bên đường trảm ác2020-09-19 13:15
 • #24: Chuyển cơ2020-09-19 13:15
 • #25: Đoạt thức ăn trước miệng cọp2020-09-19 13:15
 • #26: Bí mật dưới lòng đất2020-09-19 13:15
 • #27: Đông Dương phủ đại quan xuống tới2020-09-19 13:15
 • #28: Đánh mặt âm mưu2020-09-19 13:16
 • #29: Hoàng Phong trại thực lực2020-09-19 13:16
 • #30: Không giống2020-09-19 13:16
 • #31: Hệ thống chân nhân2020-09-19 13:16
 • #32: Gan to bằng trời giết tặc2020-09-19 13:16
 • #33: Áo gấm về trường học2020-09-19 13:16
 • #34: Cùng hung thủ luận đạo2020-09-19 13:16
 • #35: La Bình Xương2020-09-19 13:16
 • #36: Cảm động2020-09-19 13:16
 • #37: Thăm dò2020-09-19 13:16
 • #38: Không có khả năng2020-09-19 13:16
 • #39: Gia gia trân tàng2020-09-19 13:17
 • #40: Tinh thần giày vò đại pháp2020-09-19 13:17
 • #41: Ra sức đánh Bách phu trưởng2020-09-19 13:17
 • #42: Từ đầu đến cuối2020-09-19 13:17
 • #43: Đào gia tiểu thư cam làm nô2020-09-19 13:17
 • #44: Thăng quan2020-09-19 13:17
 • #45: Trương huyện lệnh mời khách2020-09-19 13:17
 • #46: Giả ngu cao thủ2020-09-19 13:17
 • #47: Nhạc tế náo tách ra2020-09-19 13:17
 • #48: Quả là thế2020-09-19 13:17
 • #49: Giáo huấn Ngô Phát Minh2020-09-19 13:18
 • #50: Thoái vị2020-09-19 13:18
 • #51: Khuê nữ, ngươi có ý tưởng sao2020-09-19 13:18
 • #52: Lâm huyện úy tích cực2020-09-19 13:18
 • #53: Đoán thể lục trọng cảnh2020-09-19 13:18
 • #54: Động tâm2020-09-19 13:18
 • #55: Tiên thiên cao thủ2020-09-19 13:18
 • #56: Đợt thứ nhất trả thù2020-09-19 13:18
 • #57: Công cao chấn chủ2020-09-19 13:18
 • #58: Lại thăng quan2020-09-19 13:18
 • #59: Âm thầm giúp hắn một chút2020-09-19 13:19
 • #60: Thủy Nhược Yên2020-09-19 13:19
 • vo-than-hoang-dinh-chuong-0061.mp32020-09-19 13:19
 • #62: Tam sát hiển thần uy2020-09-19 13:19
 • #63: Nổ chết hắn2020-09-19 13:19
 • #64: Sinh tử quyết chiến Độc Nhãn Long2020-09-19 13:19
 • #65: Ta chết2020-09-19 13:19
 • #66: Đột nhiên toát ra2020-09-19 13:19
 • #67: Nâng thất phẩm2020-09-19 13:19
 • #68: Thu thập Tôn gia2020-09-19 13:19
 • #69: Càng dắt càng lớn2020-09-19 13:20
 • #70: Nhất Dương chỉ2020-09-19 13:20
 • #71: Bắt Lư Nhất Tuấn2020-09-19 13:20
 • #72: Khen Nội cương tam trọng2020-09-19 13:20
 • #73: Được ăn cả ngã về không2020-09-19 13:20
 • #74: Đào Quảng Hạo2020-09-19 13:20
 • #75: Tiến đánh Hoàng Phong trại2020-09-19 13:20
 • #76: Thiết Đấu Lạp Triển Thanh2020-09-19 13:20
 • #77: Thập đại kỳ độc2020-09-19 13:20
 • #78: Tri phủ đại nhân mật thám2020-09-19 13:20
 • #79: Đặt vào phạm vi2020-09-19 13:21
 • #80: Cấp 10 Hải Thần lệnh2020-09-19 13:21
 • #81: Thăm tù2020-09-19 13:21
 • #82: Vận dụng quan hệ2020-09-19 13:21
 • #83: Đêm giết2020-09-19 13:21
 • #84: Tri phủ giá lâm2020-09-19 13:21
 • #85: Chuyển ngược lại Trương Nguyên Đông2020-09-19 13:22
 • #86: Thần hư cảnh2020-09-19 13:22
 • #87: Trúng đặc biệt thưởng lớn2020-09-19 13:22
 • #88: Tiểu Phụng Tiên2020-09-19 13:22
 • #89: Diệp đại nhân không bằng chó2020-09-19 13:22
 • #90: Lão Thị lang hung hăng mà tới2020-09-19 13:22
 • #91: Tri phủ đại nhân cũng nhìn lén2020-09-19 13:22
 • #92: Tình sát2020-09-19 13:22
 • #93: Tiêu Lạc Nguyệt2020-09-19 13:22
 • #94: Điêu dân2020-09-19 13:22
 • #95: Lạc Vũ phường xuân2020-09-19 13:22
 • #96: Tâm lý sụp đổ2020-09-19 13:23
 • #97: Tiến cử hiền tài2020-09-19 13:23
 • #98: Hận2020-09-19 13:23
 • #99: Bão nổi2020-09-19 13:23
 • #100: Trích Tinh quan2020-09-19 13:23
 • #101: Cửa nhỏ2020-09-19 13:23
 • #102: Cống phẩm2020-09-19 13:23
 • #103: Đau lòng2020-09-19 13:23
 • #104: Lưu Hương viên2020-09-19 13:23
 • #105: Trích Tinh thành chủ2020-09-19 13:23
 • #106: Thành chủ tỷ tỷ2020-09-19 13:23
 • #107: Cố Tuyết Nhi2020-09-19 13:24
 • #108: Vô đề2020-09-19 13:24
 • #109: Bảo hộ thi người2020-09-19 13:24
 • #110: Mai Hoa các2020-09-19 13:24
 • #111: Thiên tiên chi mê2020-09-19 13:24
 • #112: Xưng vương2020-09-19 13:24
 • #113: Một mặt khỉ gấp2020-09-19 13:24
 • #114: Diệt Phượng độc2020-09-19 13:24
 • #115: Nam Viện2020-09-19 13:24
 • #116: Mật thám quyền lực2020-09-19 13:24
 • #117: Chế hành2020-09-19 13:25
 • #118: Thăng quan tiến chức2020-09-19 13:25
 • #119: Phủ thành chủ2020-09-19 13:25
 • #120: Vệ Quốc Trung chấn kinh2020-09-19 13:25
 • #121: Bằng hữu tới có rượu ngon2020-09-19 13:25
 • #122: Thương tích đầy mình2020-09-19 13:25
 • #123: Đồng lão2020-09-19 13:25
 • #124: Khiêu chiến2020-09-19 13:25
 • #125: Thần bí sát thủ2020-09-19 13:25
 • #126: Tiền Tông Minh2020-09-19 13:26
 • #127: Tay không bắt sói2020-09-19 13:26
 • #128: Rất cho mặt mũi2020-09-19 13:26
 • #129: Ngươi đánh chính là Thiên hộ đại nhân2020-09-19 13:26
 • #130: Mật thám bản sắc2020-09-19 13:26
 • #131: Đầu cơ trục lợi2020-09-19 13:26
 • #132: Liễu gia huyết án2020-09-19 13:26
 • #133: Hổ quan người tới2020-09-19 13:26
 • #134: Chơi ngã Thiên tổng2020-09-19 13:26
 • #135: Liễu Thế Tài2020-09-19 13:26
 • #136: Thẩm thi2020-09-19 13:26
 • #137: Đại ca lực ảnh hưởng2020-09-19 13:26
 • #138: Ngươi sẽ đến cầu ta2020-09-19 13:26
 • #139: Trả đũa2020-09-19 13:27
 • #140: Nữ nhân2020-09-19 13:27
 • #141: Bế môn canh2020-09-19 13:27
 • #142: Hàng Cách Tân2020-09-19 13:27
 • #143: Thăng liền hai cấp2020-09-19 13:27
 • #144: Quan Huy2020-09-19 13:27
 • #145: Cho ngươi thăng liền ba cấp2020-09-19 13:27
 • #146: Không cùng đường2020-09-19 13:27
 • #147: Không phải ta2020-09-19 13:28
 • #148: Vô đề2020-09-19 13:28
 • #149: Cứu tràng2020-09-19 13:28
 • #150: Xấu mặt2020-09-19 13:28
 • #151: Tranh giành tình nhân2020-09-19 13:28
 • #152: Đinh Đồng khen thưởng2020-09-19 13:28
 • #153: Hai đầu đạo mặc cho ngươi tuyển2020-09-19 13:28
 • #154: Cái gì cũng có2020-09-19 13:28
 • #155: Đại án phát sinh2020-09-19 13:28
 • #156: Cống phẩm gây họa2020-09-19 13:28
 • #157: Đến Tín Vương lăng2020-09-19 13:28
 • #158: Danh sách2020-09-19 13:29
 • #159: Vương tộc tử đệ2020-09-19 13:29
 • #160: Xông quan2020-09-19 13:29
 • #161: Một tên cũng không để lại2020-09-19 13:29
 • #162: Tuyệt không thể để hắn còn sống trở về2020-09-19 13:29
 • #163: Thu thập Quỷ Khiếu hồ2020-09-19 13:29
 • #164: Gian tế2020-09-19 13:29
 • #165: Phi Thiên quan2020-09-19 13:29
 • #166: Mượn binh2020-09-19 13:29
 • #167: Bạch Lộ2020-09-19 13:29
 • #168: Tiềm nhập Phi Vân trại2020-09-19 13:29
 • #169: Kim Huyền bá2020-09-19 13:29
 • #170: Lục phẩm trưởng trấn2020-09-19 13:30
 • #171: Đánh vào Phi Vân trại2020-09-19 13:30
 • #172: Đồng quy vu tận2020-09-19 13:30
 • #173: Trương Thế Bình mạt lộ2020-09-19 13:30
 • #174: Tháp quy2020-09-19 13:30
 • #175: Công Tôn tiên sinh2020-09-19 13:30
 • #176: Tổ kiến chính mình hộ viện đội2020-09-19 13:30
 • #177: Phòng lũ doanh tới2020-09-19 13:30
 • #178: Thưởngphạt phân minh2020-09-19 13:30
 • #179: Các lộ nhân mã hội tụ Trích Tinh quan2020-09-19 13:30
 • #180: Một cái so một cái đặt ngang2020-09-19 13:30
 • #181: Trích Tinh quan đại thắng2020-09-19 13:31
 • #182: Ám độ trần thương2020-09-19 13:31
 • #183: Đại ác nhân2020-09-19 13:31
 • #184: Hái quả đào2020-09-19 13:31
 • #185: Vũ Văn Hóa Kích hiện thân2020-09-19 13:31
 • #186: Phạm tên điên2020-09-19 13:31
 • #187: Bái kết huynh đệ một đao2020-09-19 13:31
 • #188: Tuần sát cũng dám hố2020-09-19 13:31
 • #189: Siêu cấp sát thủ2020-09-19 13:31
 • #190: Cừu gia càng ngày càng nhiều2020-09-19 13:31
 • #191: Đồng quy vu tận2020-09-19 13:31
 • #192: Ngoài ý muốn đột phá2020-09-19 13:32
 • #193: Liền thừa hai ngày2020-09-19 13:32
 • #194: Bắt Vương Hán2020-09-19 13:32
 • #195: Toàn thành oanh động2020-09-19 13:32
 • #196: Tử hình2020-09-19 13:32
 • #197: Chém thẳng thành chủ2020-09-19 13:32
 • #198: Còn muốn chạy cũng không dễ dàng2020-09-19 13:32
 • #199: Vị hôn thê đến2020-09-19 13:32
 • #200: Đế Thính2020-09-19 13:32
 • #201: Mỹ nhân kế2020-09-19 13:32
 • #202: Thành đoàn đánh mặt2020-09-19 13:33
 • #203: Phản đánh mặt2020-09-19 13:34
 • #204: Lão tử trước bỏ ngươi2020-09-19 13:34
 • #205: Nhất đẳng nam tước2020-09-19 13:34
 • #206: Phủ Doãn đại nhân2020-09-19 13:34
 • #207: Kéo hắn xuống nước2020-09-19 13:35
 • #208: Trừ phi lại chết một cái2020-09-19 13:35
 • #209: Cường đại đến làm người run rẩy2020-09-19 13:35
 • #210: Địa vị2020-09-19 13:35
 • #211: Người bảo lãnh2020-09-19 13:35
 • #212: Tận diệt2020-09-19 13:35
 • #213: Quan mới thượng nhiệm một cái hỏa2020-09-19 13:35
 • #214: Khâm sai bão nổi2020-09-19 13:35
 • #215: Hắc kỵ quân Đô ti2020-09-19 13:35
 • #216: Tra quận vương2020-09-19 13:35
 • #217: Diệp Thương Hải nữ nhân2020-09-19 13:35
 • #218: Thật giả Tiểu Phụng Tiên2020-09-19 13:36
 • #219: Trịnh gia át chủ bài2020-09-19 13:36
 • #220: Trước khi chết hợp tác2020-09-19 13:36
 • #221: Tiên thi2020-09-19 13:36
 • #222: Một phen2020-09-19 13:36
 • #223: Đi nhậm chức2020-09-19 13:36
 • #224: Chém giết phòng giữ2020-09-19 13:36
 • #225: Tuần sát là ta chỗ dựa2020-09-19 13:36
 • #226: Bị buộc đề cử2020-09-19 13:36
 • #227: Dư Tiểu Phượng2020-09-19 13:36
 • #228: Lão hổ không phát uy2020-09-19 13:37
 • #229: Quét ngang Đông Dương phủ2020-09-19 13:37
 • #230: Dìu dắt2020-09-19 13:37
 • #231: Hổ quan cửa ra vào liền giương oai2020-09-19 13:37
 • #232: Danh khí quá lớn2020-09-19 13:37
 • #233: Hải Thần các người tới2020-09-19 13:37
 • #234: Sư huynh tới2020-09-19 13:37
 • #235: Quần ẩu Hàng Chinh Tây2020-09-19 13:37
 • #236: Tùy tâm sở dục giết người2020-09-19 13:37
 • #237: Nội ứng2020-09-19 13:37
 • #238: Đêm nhập2020-09-19 13:37
 • #239: La Nghĩa2020-09-19 13:38
 • #240: Ẩn tàng cao thủ2020-09-19 13:38
 • #241: Phản chế2020-09-19 13:38
 • #242: Một hòn đá ném hai chim2020-09-19 13:38
 • #243: Hán huyết ngọc ngựa2020-09-19 13:38
 • #244: Cổ Doãn cái chết2020-09-19 13:38
 • #245: Đàm Thương chạy2020-09-19 13:38
 • #246: Biến thiên2020-09-19 13:38
 • #247: Vũ Văn Hóa Kích cũng sẽ mắc lừa2020-09-19 13:38
 • #248: Công lao cũng có thể làm lễ đưa2020-09-19 13:38
 • #249: Na Tư công chúa2020-09-19 13:38
 • #250: Mạnh Phiêu Tuyết tính hai mặt2020-09-19 13:38
 • #251: Đem cái này nữ nhân thưởng cho ta2020-09-19 13:38
 • #252: Trở mặt2020-09-19 13:39
 • #253: Đánh vào tử lao2020-09-19 13:39
 • #254: Bát phương tới cứu2020-09-19 13:39
 • #255: Sự phẫn nộ của dân chúng2020-09-19 13:39
 • #256: Khổng lồ thẩm án đoàn2020-09-19 13:39
 • #257: Hải Châu Vương Tề Thái2020-09-19 13:39
 • #258: Lật lọng2020-09-19 13:39
 • #259: Đặc sứ uy phong2020-09-19 13:39
 • #260: Miễn tử kim bài2020-09-19 13:39
 • #261: Bách độc canh2020-09-19 13:39
 • #262: Cướp người2020-09-19 13:40
 • #263: Kinh khủng nam bộc2020-09-19 13:40
 • #264: Mất đi trong sạch2020-09-19 13:40
 • #265: Lạc hồng2020-09-19 13:40
 • #266: Ngươi thay đổi nữ nhân2020-09-19 13:40
 • #267: Trời nhện kén2020-09-19 13:40
 • #268: Sóng gió lớn2020-09-19 13:40
 • #269: Rung cây dọa khỉ2020-09-19 13:40
 • #270: Da mặt2020-09-19 13:40
 • #271: Huyết Hà cốc2020-09-19 13:41
 • #272: Một khối đá cuội2020-09-19 13:41
 • #273: Xuất giá2020-09-19 13:41
 • #274: Công Tôn phục2020-09-19 13:41
 • #275: Phong phú truy tặng2020-09-19 13:41
 • #276: Hộ quốc vương2020-09-19 13:41
 • #277: Góa phụ2020-09-19 13:41
 • #278: Hoạt động trở lại2020-09-19 13:41
 • #279: Ngươi đã chết2020-09-19 13:41
 • #280: Ta là gánh trách nhiệm2020-09-19 13:41
 • #281: Cái bóng trở về2020-09-19 13:41
 • #282: Thương Hải có con2020-09-19 13:41
 • #283: Phá mộ phần mà ra2020-09-19 13:42
 • #284: Quận chúa hầu hạ2020-09-19 13:42
 • #285: Bồi lên nữ nhi2020-09-19 13:42
 • #286: Sứ mệnh của ngươi2020-09-19 13:42
 • #287: Gia2020-09-19 13:42
 • #288: Quyết đấu Mạc Vân Triệu2020-09-19 13:42
 • #289: Thu thập2020-09-19 13:42
 • #290: Mê Huyễn ma lâm2020-09-19 13:42
 • #291: Diệt tuyệt tất cả2020-09-19 13:42
 • #292: Vương gia hồi phủ2020-09-19 13:43
 • #293: Vương phủ Tứ đại tướng quân2020-09-19 13:43
 • #294: Vân Châu loạn2020-09-19 13:43
 • #295: Ta tỷ kết nghĩa đâu2020-09-19 13:43
 • #296: Mạnh phủ mừng thọ2020-09-19 13:43
 • #297: Chúc thọ vẫn là đánh nhau2020-09-19 13:43
 • #298: Rêu rao khắp nơi2020-09-19 13:43
 • #299: Tước gia vẫn là vô lại2020-09-19 13:43
 • #300: Trình Tử Đô2020-09-19 13:43
 • #301: Đông Vân quặng sắt2020-09-19 13:43
 • #302: Tử vong chi nhãn2020-09-19 13:43
 • #303: Thi hương cây2020-09-19 13:43
 • #304: Phản sát2020-09-19 13:44
 • #305: Đâm tổ ong2020-09-19 13:44
 • #306: Tống lão2020-09-19 13:44
 • #307: Nhập hố2020-09-19 13:44
 • #308: Mang ta trang bức mang ta bay2020-09-19 13:44
 • #309: Xe phượng ta đến ngủ2020-09-19 13:44
 • #310: Đại ca tại bên trên2020-09-19 13:44
 • #311: Thu phục2020-09-19 13:44
 • #312: Ra oai phủ đầu2020-09-19 13:44
 • #313: Giải quyết2020-09-19 13:44
 • #314: Tước gia phủ bị cướp2020-09-19 13:44
 • #315: Ngươi chính là ta2020-09-19 13:45
 • #316: Ngươi đút ta2020-09-19 13:45
 • #317: Chiêm Không2020-09-19 13:45
 • #318: Thục Sơn ngũ huynh muội2020-09-19 13:45
 • #319: Long khí2020-09-19 13:45
 • #320: Thôi phòng giữ2020-09-19 13:45
 • #321: Cây đuốc thứ nhất2020-09-19 13:45
 • #322: Chó cắn chó2020-09-19 13:45
 • #323: Kim Huyền bá đến2020-09-19 13:46
 • #324: Toàn bộ cầm xuống2020-09-19 13:46
 • #325: Nữ nhân gây họa2020-09-19 13:46
 • #326: Đẩy đi ra chém2020-09-19 13:46
 • #327: Kim Huyền bá khiêu khích2020-09-19 13:46
 • #328: Một quyền nằm xuống Kim Huyền bá2020-09-19 13:46
 • #329: Thuế má đường2020-09-19 13:46
 • #330: Hắc Nhai2020-09-19 13:46
 • #331: Hắc kỵ tam doanh2020-09-19 13:46
 • #332: Năm doanh phân bố2020-09-19 13:46
 • #333: Bách Long trấn2020-09-19 13:46
 • #334: Vạn Nhân khanh2020-09-19 13:46
 • #335: Chu Lương2020-09-19 13:47
 • #336: Tây nam đệ nhất ma đầu2020-09-19 13:47
 • #337: Đập nồi dìm thuyền2020-09-19 13:47
 • #338: Thảm liệt2020-09-19 13:47
 • #339: Hình người cây2020-09-19 13:47
 • #340: Phải tìm Cố Tuyết Nhi2020-09-19 13:47
 • #341: Hai cái lớn lắc lư2020-09-19 13:47
 • #342: Cái này bảo ta làm sao làm người2020-09-19 13:47
 • #343: Khô Mộc Hải2020-09-19 13:47
 • #344: Uống dấm2020-09-19 13:47
 • #345: Nội bộ mâu thuẫn2020-09-19 13:47
 • #346: Thứ chín thần bổ2020-09-19 13:47
 • #347: Công lao đổi bạc2020-09-19 13:47
 • #348: Qua giới2020-09-19 13:48
 • #349: Thi Vương2020-09-19 13:48
 • #350: Thủy Vận tiểu thư2020-09-19 13:48
 • #351: Khoái Hoạt viên2020-09-19 13:48
 • #352: Thủy Tây Phong2020-09-19 13:48
 • #353: Có nhân bánh bích quy2020-09-19 13:48
 • #354: Thu thập Hắc Hổ đường2020-09-19 13:48
 • #355: Cảm giác có người ôm ta2020-09-19 13:48
 • #356: Một kiếm xuyên tim2020-09-19 13:48
 • #357: Thi tướng2020-09-19 13:49
 • #358: Ma Thần đồ hợp2020-09-19 13:49
 • #359: Đồ Long Sát2020-09-19 13:49
 • #360: Giả ngu giết người2020-09-19 13:49
 • #361: Chỉnh lý quan khẩu2020-09-19 13:49
 • #362: Dò xét2020-09-19 13:49
 • #363: Long Tây Đô đốc2020-09-19 13:49
 • #364: Thăng quan2020-09-19 13:49
 • #365: Lần thứ hai quyết đấu2020-09-19 13:49
 • #366: Đại Vương nhi tử2020-09-19 13:50
 • #367: Cha ngươi là cái đại nhân vật2020-09-19 13:50
 • #368: Phượng hoàng hình bóng2020-09-19 13:50
 • #369: Chiến Tiêu Ảnh2020-09-19 13:50
 • #370: Làm nữ nhân mất lý trí lúc2020-09-19 13:50
 • #371: Nhận mẫu2020-09-19 13:50
 • #372: Dương hoàng hậu2020-09-19 13:50
 • #373: Huyền Thiên Phật liên2020-09-19 13:50
 • #374: Thiếu ngân lệnh2020-09-19 13:50
 • #375: Chuẩn bị2020-09-19 13:50
 • #376: Đính hôn2020-09-19 13:50
 • #377: Tiêu diệt Hắc Nhai2020-09-19 13:51
 • #378: Nhân chung2020-09-19 13:51
 • #379: Nhân Ngô vương2020-09-19 13:51
 • #380: Biến thân2020-09-19 13:51
 • #381: Ô cùng2020-09-19 13:51
 • #382: Tề Kiếm Nam động thủ2020-09-19 13:51
 • #383: Chém giết ngân tướng2020-09-19 13:51
 • #384: Quận chúa muốn về nhà2020-09-19 13:51
 • #385: Tuần sát đất phong2020-09-19 13:51
 • #386: Tam Dương giáo2020-09-19 13:51
 • #387: Hắc Kỵ nhị doanh2020-09-19 13:51
 • #388: Đoạt quyền2020-09-19 13:51
 • #389: Long Tắc Đạt chết2020-09-19 13:51
 • #390: Nhạn Vân quan2020-09-19 13:52
 • #391: Thay đổi bên trong thay đổi2020-09-19 13:52
 • #392: Thần hư bát trọng thiên2020-09-19 13:52
 • #393: Phượng làm2020-09-19 13:52
 • #394: Giả nhạc phụ2020-09-19 13:52
 • #395: Tiêu dao miệng2020-09-19 13:52
 • #396: Thi chưởng2020-09-19 13:52
 • #397: Ma tính2020-09-19 13:52
 • #398: Lưu Chân Hổ Lưu Chân Sư2020-09-19 13:52
 • #399: Đầu nhập Diệp gia2020-09-19 13:52
 • #400: Vương gia thay đổi chó dại2020-09-19 13:52
 • #401: Trực đảo hoàng long2020-09-19 13:52
 • #402: Ngươi sẽ hối hận2020-09-19 13:53
 • #403: Tám mươi mốt trại2020-09-19 13:53
 • #404: Tây Lăng phủ tướng quân2020-09-19 13:53
 • #405: Không thành kế2020-09-19 13:53
 • #406: Quận vương diệt2020-09-19 13:53
 • #407: Thần hư tầng mười2020-09-19 13:53
 • #408: Lạc Hoa Lưu Thủy2020-09-19 13:53
 • #409: Đại chấn quốc uy2020-09-19 13:53
 • #410: Thân vương ruộng2020-09-19 13:53
 • #411: Vương triều cho mời2020-09-19 13:53
 • #412: Phong hầu2020-09-19 13:53
 • #413: Đại Vương tính là gì2020-09-19 13:54
 • #414: Nhìn lầm2020-09-19 13:54
 • #415: Ô gia địa vị2020-09-19 13:54
 • #416: Đầu trâu mặt ngựa2020-09-19 13:54
 • #417: Long Kinh, ta tới2020-09-19 13:54
 • #418: Kinh Lôi sơn trang2020-09-19 13:54
 • #419: Phí gia2020-09-19 13:54
 • #420: Ngươi lén dòm ngó ta2020-09-19 13:54
 • #421: Long Kinh Thần Bổ đường2020-09-19 13:54
 • #422: Chém giết Phi Thiên Miêu2020-09-19 13:54
 • #423: Ninh Hiên Nam2020-09-19 13:55
 • #424: Chán sống a2020-09-19 13:55
 • #425: Thăng liền ba cấp2020-09-19 13:55
 • #426: Triệu Lãnh Huyết2020-09-19 13:55
 • #427: Lại một cái Phượng sứ2020-09-19 13:55
 • #428: Dương Quýnh sáo lộ2020-09-19 13:55
 • #429: Yến Bát2020-09-19 13:55
 • #430: Ai là đại hiệp2020-09-19 13:55
 • #431: Trấn đông hầu2020-09-19 13:55
 • #432: Ô Mộc Khải2020-09-19 13:55
 • #433: Cút2020-09-19 13:55
 • #434: Phụ tử nhận nhau2020-09-19 13:55
 • #435: Thủy Hồng Đông2020-09-19 13:55
 • #436: Phúc Nhạc quận vương (bạo ba canh cầu phiếu)2020-09-19 13:56
 • #437: Nửa bước Huyền đan cảnh2020-09-19 13:56
 • #438: Bảo tháp thứ ba lâu2020-09-19 13:56
 • #439: Công Tôn thế gia2020-09-19 13:56
 • #440: Liễu Phiêu Phiêu2020-09-19 13:56
 • #441: Tiểu thần bổ2020-09-19 13:56
 • #442: Ai tại độ kiếp2020-09-19 13:56
 • #443: Qua đem đường chủ nghiện2020-09-19 13:56
 • #444: Hộ quốc quận vương2020-09-19 13:56
 • #445: Đường Sương là ai2020-09-19 13:56
 • #446: Đập phá quán2020-09-19 13:56
 • #447: Quận vương tới2020-09-19 13:57
 • #448: Kỵ binh dũng mãnh doanh xuất động2020-09-19 13:57
 • #449: Công phạt Thần Bổ đường2020-09-19 13:57
 • #450: Cung phụng2020-09-19 13:57
 • #451: Danh bổ chi đồ2020-09-19 13:57
 • #452: Điều tạm2020-09-19 13:57
 • #453: Đường chủ khảo nghiệm2020-09-19 13:57
 • #454: Kinh thành sáu kiệt2020-09-19 13:57
 • #455: Thập công chúa2020-09-19 13:57
 • #456: Điêu ngoa công chúa2020-09-19 13:57
 • #457: Thái hậu2020-09-19 13:57
 • #458: Huyền đan Tứ Cực cảnh2020-09-19 13:57
 • #459: Nhân vật số hai2020-09-19 13:57
 • #460: Trấn quốc thân vương2020-09-19 13:58
 • #461: Thân vương khảo nghiệm2020-09-19 13:58
 • #462: Cao nửa ô vuông2020-09-19 13:58
 • #463: Khuếch trương2020-09-19 13:58
 • #464: Oan gia đường lại hẹp2020-09-19 13:58
 • #465: Lạc Tiên Nhi2020-09-19 13:58
 • #466: Điều khiển không khí2020-09-19 13:58
 • #467: Đọ sức Giao Long2020-09-19 13:58
 • #468: Tiểu Hồng2020-09-19 13:58
 • #469: Thủy Long Ngâm2020-09-19 13:58
 • #470: Hảo huynh đệ2020-09-19 13:59
 • #471: Thái Thượng trưởng lão2020-09-19 13:59
 • #472: Nam thư phòng2020-09-19 13:59
 • #473: Cáo hắc trạng2020-09-19 13:59
 • #474: Thăng Phó đường chủ2020-09-19 13:59
 • #475: Một đao chém giết2020-09-19 13:59
 • #476: Nặng hơn nữa tổn thương một cái2020-09-19 13:59
 • #477: Ma linh2020-09-19 13:59
 • #478: Diệp Vọng Hải2020-09-19 13:59
 • #479: U linh lãnh cung2020-09-19 13:59
 • #480: Hoàng tử suy tính tới2020-09-19 13:59
 • #481: Vương tử ra mặt2020-09-19 13:59
 • #482: Công Tôn Vân2020-09-19 13:59
 • #483: Đứng đội khảo nghiệm2020-09-19 14:00
 • #484: Làm ý niệm thần đao người2020-09-19 14:00
 • #485: Phượng bộc2020-09-19 14:00
 • #486: Có điều kiện tiết mật2020-09-19 14:00
 • #487: Vẫn lạc thân vương2020-09-19 14:00
 • #488: Rốt cục nhìn thấy Phượng sứ2020-09-19 14:00
 • #489: Tang thần đinh2020-09-19 14:00
 • #490: Trộm cổ tay2020-09-19 14:00
 • #491: Thủy Tĩnh Quốc2020-09-19 14:00
 • #492: Vị hôn thê Phượng Tinh Nguyệt2020-09-19 14:01
 • #493: Nhi tử ta2020-09-19 14:01
 • #494: Tiểu thiếu gia2020-09-19 14:01
 • #495: Hoàng tử bài vị2020-09-19 14:01
 • #496: Hoàng Long quyển2020-09-19 14:01
 • #497: Hắc Bạch Vô Thường2020-09-19 14:01
 • #498: Phó tổng bổ đầu2020-09-19 14:01
 • #499: Hai đường chi tranh2020-09-19 14:01
 • #500: Kẻ ngu si Vương gia tới rồi2020-09-19 14:02
 • #501: Diệp phó đường rất kiêu ngạo a2020-09-19 14:02
 • #502: Đọ sức2020-09-19 14:02
 • #503: Mang xuống nấu cho chó ăn2020-09-19 14:02
 • #504: Thái thượng vương2020-09-19 14:02
 • #505: Tìm bậc thang xuống2020-09-19 14:02
 • #506: Đồng Tước song pháp2020-09-19 14:02
 • #507: Kẻ ngu si không ngốc2020-09-19 14:02
 • #508: Con Rối trưởng thành đại pháp2020-09-19 14:02
 • #509: Đại Vương muốn gây sự2020-09-19 14:02
 • #510: Hoàng thượng hứa hẹn2020-09-19 14:02
 • #511: Ngươi dám chỉ trích Hoàng Thượng2020-09-19 14:02
 • #512: Hoàng tử quỳ thấy2020-09-19 14:02
 • #513: Tin phục2020-09-19 14:02
 • #514: Tỷ phu2020-09-19 14:03
 • #515: Thái tử gõ cửa2020-09-19 14:03
 • #516: Quét ngang Lâu Vân Vương cung2020-09-19 14:03
 • #517: Kẻ ngu si vương là một nhân tài2020-09-19 14:03
 • #518: Một quốc thái phụ2020-09-19 14:03
 • #519: Hoàn Sinh Tượng2020-09-19 14:03
 • #520: Đột phá lại đột phá2020-09-19 14:03
 • #521: Xem ai hoành2020-09-19 14:03
 • #522: Hàng phục2020-09-19 14:04
 • #523: Công phạt Mặc Dương thành2020-09-19 14:04
 • #524: Gả muội2020-09-19 14:04
 • #525: Hệ thống lỗ thủng2020-09-19 14:04
 • #526: Thái muội2020-09-19 14:04
 • #527: Thái hậu xuất thủ2020-09-19 14:04
 • #528: Cái này cẩu nô tài2020-09-19 14:04
 • #529: Kỳ hoa Tổng chưởng lệnh2020-09-19 14:04
 • #530: La Phù Vân PK Thủy Chân Đạo2020-09-19 14:04
 • #531: Nhất định phải chịu làm kẻ dưới2020-09-19 14:05
 • #532: Hoàng cung phong thuỷ2020-09-19 14:05
 • #533: Tông sư đãi ngộ2020-09-19 14:05
 • #534: Tây bắc hầu2020-09-19 14:05
 • #535: Hình đường những sự tình kia2020-09-19 14:05
 • #536: Hoàng thượng đao2020-09-19 14:05
 • #537: Tề Uyển Như muốn xuất giá2020-09-19 14:05
 • #538: Tặng lễ liền đưa quan tài2020-09-19 14:05
 • #539: Dọa chạy Vương gia2020-09-19 14:05
 • #540: Đóng gói đưa ngươi2020-09-19 14:05
 • #541: Đánh Vương gia muộn côn2020-09-19 14:05
 • #542: Thủy hành hoa2020-09-19 14:06
 • #543: Hắc Đế thành2020-09-19 14:06
 • #544: Thần cảnh2020-09-19 14:06
 • #545: Danh bổ can thiệp vào2020-09-19 14:06
 • #546: Hành hung Vệ Sơ Nhất2020-09-19 14:06
 • #547: Ninh Hiên Nam khiêu chiến2020-09-19 14:06
 • #548: Giết Chinh Tây đại tướng quân2020-09-19 14:06
 • #549: Đại triệt đại ngộ2020-09-19 14:06
 • #550: Linh thể xâm nhập2020-09-19 14:06
 • #551: Hoàng hậu khóc lóc om sòm2020-09-19 14:06
 • #552: Cung phụng xuất mã2020-09-19 14:07
 • #553: Giúp ngươi cưới cái nàng dâu2020-09-19 14:07
 • #554: Ma Thần chi bảo2020-09-19 14:07
 • #555: Gia gia một chỗ khác bí địa2020-09-19 14:07
 • #556: Thần bí chủ tớ2020-09-19 14:07
 • #557: Long mạch thủ hộ giả2020-09-19 14:07
 • #558: Viện trưởng dụ hoặc2020-09-19 14:07
 • #559: Thật sự là Thái Muội2020-09-19 14:07
 • #560: Hắn có phân thân2020-09-19 14:07
 • #561: Tam Diệp hồ Hạ Hầu2020-09-19 14:07
 • #562: Chọn liền chọn2020-09-19 14:08
 • #563: Công Tôn Thương2020-09-19 14:08
 • #564: Thành toàn2020-09-19 14:08
 • #565: Đoạt linh mạch2020-09-19 14:08
 • #566: Lòng đất chi tranh2020-09-19 14:08
 • #567: Mỗi người đều có mục đích riêng2020-09-19 14:08
 • #568: Hướng chết còn sinh2020-09-19 14:08
 • #569: Hạ Hầu Trường Sinh2020-09-19 14:08
 • #570: Thời không trì hoãn2020-09-19 14:08
 • #571: Chiêu con rể2020-09-19 14:08
 • #572: Già mà không đứng đắn2020-09-19 14:08
 • #573: Bức hôn2020-09-19 14:09
 • #574: Phong phú đồ cưới2020-09-19 14:09
 • #575: Lão hổ không phát uy còn lấy con mèo bệnh2020-09-19 14:09
 • #576: Thái thị vinh quang2020-09-19 14:09
 • #577: Ta là thúc tổ2020-09-19 14:09
 • #578: Đưa nữ tới cửa2020-09-19 14:09
 • #579: Cứng mềm đều đến2020-09-19 14:09
 • #580: Cô độc ngư ông2020-09-19 14:09
 • #581: Huyễn cảnh cấp độ nô tài2020-09-19 14:09
 • #582: Ẩn thế gia tộc thực lực2020-09-19 14:09
 • #583: Cao nhân khóc ôm đùi2020-09-19 14:10
 • #584: Đề điểm2020-09-19 14:10
 • #585: Tiểu long2020-09-19 14:10
 • #586: Quá trâu rồi2020-09-19 14:10
 • #587: Cấp bậc cao hơn2020-09-19 14:10
 • #588: Thẳng vào hạch tâm2020-09-19 14:10
 • #589: Nói rõ ngọn ngành2020-09-19 14:10
 • #590: Phụ tử gặp nhau2020-09-19 14:10
 • #591: Sử thượng ngưu nhất hài nhi2020-09-19 14:10
 • #592: Một đám thùng cơm2020-09-19 14:10
 • #593: Bị cản ngoài cửa2020-09-19 14:10
 • #594: Đánh vào học viện2020-09-19 14:11
 • #595: Tôn tử này ai vậy2020-09-19 14:11
 • #596: Ngộ sát2020-09-19 14:11
 • #597: Toàn bộ không biết hàng2020-09-19 14:11
 • #598: Viện trưởng chiếu cố2020-09-19 14:11
 • #599: Khổng Tước đài2020-09-19 14:11
 • #600: Viện trưởng có thể cứu2020-09-19 14:11
 • #601: Viện trưởng cũng thất thố2020-09-19 14:11
 • #602: Tạo nên thiên tài2020-09-19 14:11
 • #603: Đồng Tước thái thượng2020-09-19 14:11
 • #604: Cao Cơ Long2020-09-19 14:11
 • #605: Bái sư2020-09-19 14:11
 • #606: Viện trưởng tự mình bái phỏng2020-09-19 14:12
 • #607: Tặng lễ2020-09-19 14:12
 • #608: Hôn khế2020-09-19 14:12
 • #609: Tiểu thủ đoạn2020-09-19 14:12
 • #610: Bắc viện đệ nhất mạnh mẽ2020-09-19 14:12
 • #611: Hắn phải chết2020-09-19 14:12
 • #612: Gia gia là kẻ trộm mộ2020-09-19 14:12
 • #613: Cát Dương2020-09-19 14:12
 • #614: Nàng dâu của ta2020-09-19 14:12
 • #615: Gậy ông đập lưng ông2020-09-19 14:12
 • #616: Công pháp bán buôn2020-09-19 14:13
 • #617: Chém giết Ngọc Nông Y2020-09-19 14:13
 • #618: Phượng gia người tới2020-09-19 14:13
 • #619: Cẩu huyết kiều đoạn2020-09-19 14:13
 • #620: Biểu muội ngươi có cái phu quân2020-09-19 14:13
 • #621: Biểu muội ta phải cho ngươi đẹp mắt2020-09-19 14:13
 • #622: Cầu tiên sinh chỉ điểm2020-09-19 14:13
 • #623: Tứ đại viện trưởng Hối Long đài2020-09-19 14:13
 • #624: Phá kiếm thức2020-09-19 14:13
 • #625: Số 662020-09-19 14:13
 • #626: Khổ cực đồ vật viện2020-09-19 14:13
 • #627: Học viện thủ hộ giả2020-09-19 14:14
 • #628: Gánh nước vừa phá2020-09-19 14:14
 • #629: Thiên hạ đệ nhất tiễn2020-09-19 14:14
 • #630: Tiểu thư áo choàng2020-09-19 14:14
 • #631: Ngươi là ta Khâu gia nữ tế2020-09-19 14:14
 • #632: Ngươi có tư cách gì hưu ta2020-09-19 14:14
 • #633: Lễ hợp cẩn2020-09-19 14:14
 • #634: Đỡ lập thái tử2020-09-19 14:15
 • #635: Thiên hạ đệ nhất Tiểu Cường người2020-09-19 14:15
 • #636: Lật tẩy2020-09-19 14:15
 • #637: Vương gia cũng tàng tư2020-09-19 14:15
 • #638: Cử động điên cuồng2020-09-19 14:15
 • #639: Thiên hạ thập đại thần binh2020-09-19 14:15
 • #640: Yêu mị tiểu nô tỳ2020-09-19 14:15
 • #641: Nắm vững2020-09-19 14:15
 • #642: Kim bài sư gia2020-09-19 14:15
 • #643: Thái hậu triệu kiến2020-09-19 14:15
 • #644: Thiên Khải Vương2020-09-19 14:16
 • #645: Cân bằng2020-09-19 14:16
 • #646: Trăm năm bồi dưỡng kế hoạch2020-09-19 14:16
 • #647: An Nhật (4 càng cầu đặt trước cầu phiếu)2020-09-19 14:16
 • #648: Đế vương tâm tư2020-09-19 14:16
 • #649: Cho ngươi mượn long mạch một lần2020-09-19 14:16
 • #650: Long đầu phía trên2020-09-19 14:16
 • #651: Bàn Long thượng nhân2020-09-19 14:16
 • #652: Thượng huyễn2020-09-19 14:16
 • #653: Trung Đô Hoàng Đình2020-09-19 14:16
 • #654: Sáu tôn2020-09-19 14:17
 • #655: Thần Bổ phủ vị trí2020-09-19 14:17
 • #656: Chưởng lệnh2020-09-19 14:17
 • #657: Một phiếu bác bỏ2020-09-19 14:17
 • #658: Thần bổ tam sứ2020-09-19 14:17
 • #659: Đánh trúng chỗ yếu hại2020-09-19 14:17
 • #660: Nhạc Nhất Quần cảnh cáo2020-09-19 14:17
 • #661: Trừ gian2020-09-19 14:17
 • #662: Áo gấm về quê2020-09-19 14:17
 • #663: Trên điện phản bội2020-09-19 14:17
 • #664: Giải quyết2020-09-19 14:18
 • #665: Phá một cấp2020-09-19 14:18
 • #666: Nhất Tự Tịnh Kiên Vương2020-09-19 14:18
 • #667: Gia gia là gia nô2020-09-19 14:18
 • #668: Mạc gia xảy ra chuyện2020-09-19 14:18
 • #669: Cuồng đánh nhạc phụ2020-09-19 14:18
 • #670: Giết2020-09-19 14:18
 • #671: Giết tới Tuyết Hà kinh thành2020-09-19 14:18
 • #672: Chưởng môn xuất thủ2020-09-19 14:18
 • #673: Giúp hắn giải quyết2020-09-19 14:18
 • #674: Thiên Ngọc sơn trang2020-09-19 14:18
 • #675: Cao quy cách2020-09-19 14:18
 • #676: Nhân long quả2020-09-19 14:19
 • #677: Theo như chức quan phối2020-09-19 14:19
 • #678: Hai cái sát thủ2020-09-19 14:19
 • #679: Long lân biến2020-09-19 14:19
 • #680: Sở Tiểu Hoa chi đạo2020-09-19 14:19
 • #681: Ma Long đao lần nữa thăng cấp2020-09-19 14:19
 • #682: Nhắn cho Đường Thế Trọng2020-09-19 14:19
 • #683: Ẩn thế nói đến2020-09-19 14:19
 • #684: Kháo Sơn Vương2020-09-19 14:19
 • #685: Vạch mặt2020-09-19 14:19
 • #686: Ra sức đánh nhị sứ2020-09-19 14:19
 • #687: Trảm hầu2020-09-19 14:20
 • #688: Thẳng viện binh Đường Môn2020-09-19 14:20
 • #689: Lớn quan tổng đốc2020-09-19 14:20
 • #690: Kế trong kế2020-09-19 14:20
 • #691: Cái thứ nhất nội gian2020-09-19 14:20
 • #692: Cái thứ hai nội gian2020-09-19 14:20
 • #693: Canh cổng lão đầu Đường Bình2020-09-19 14:20
 • #694: Gia gia thật không phải gia gia2020-09-19 14:20
 • #695: Phá kén trùng sinh2020-09-19 14:20
 • #696: Chưởng môn lễ2020-09-19 14:21
 • #697: Thu cái con nuôi2020-09-19 14:21
 • #698: Ngươi không hiểu2020-09-19 14:21
 • #699: Công kích Diệp phủ người chết2020-09-19 14:21
 • #700: Thiên tử tức giận2020-09-19 14:21
 • #701: Thủy Quảng2020-09-19 14:21
 • #702: Thiên gia một con chó2020-09-19 14:21
 • #703: Lại tiến Khâu gia2020-09-19 14:21
 • #704: Ta sẽ phụ trách2020-09-19 14:21
 • #705: Ngươi đối với nữ nhi ta2020-09-19 14:21
 • #706: Ông cố một câu đỉnh vạn câu2020-09-19 14:21
 • #707: Vừa đến lớp tinh anh liền thành minh tinh2020-09-19 14:22
 • #708: Câu hồn so với2020-09-19 14:22
 • #709: Nhẹ nhõm nghiền ép2020-09-19 14:22
 • #710: Thẩm Lãng2020-09-19 14:22
 • #711: Trương Trung Chiếu2020-09-19 14:22
 • #712: Khưu viện cũng không biết2020-09-19 14:22
 • #713: Xuống tay với An Thiết Uy2020-09-19 14:22
 • #714: Mặt người thân sư tử2020-09-19 14:22
 • #715: Xuất phát Thanh Long bảng2020-09-19 14:22
 • #716: Thiên Sứ thành2020-09-19 14:22
 • #717: Gia Cát thế gia2020-09-19 14:23
 • #718: Chưởng lệnh xuất mã2020-09-19 14:23
 • #719: Phong quang phá án2020-09-19 14:23
 • #720: Kết cục2020-09-19 14:24
 • #721: Tiểu thần cho mời2020-09-19 14:24
 • #722: Siêu cấp gác cổng2020-09-19 14:24
 • #723: Thất tổng quản2020-09-19 14:24
 • #724: Thiên Tuyết Nhi2020-09-19 14:24
 • #725: Câu đầu cá lớn2020-09-19 14:25
 • #726: Bảo tháp nứt ra2020-09-19 14:25
 • #727: Thực thần công chúa (lại lại bạo bốn canh cầu phiếu)2020-09-19 14:25
 • #728: Nàng không phải chúng ta người2020-09-19 14:25
 • #729: Phạm hoa si2020-09-19 14:25
 • #730: Hung thú2020-09-19 14:25
 • #731: Phệ Thiên Long2020-09-19 14:25
 • #732: Phương Tàn Nguyệt2020-09-19 14:25
 • #733: Truy tặng tân nhân vương2020-09-19 14:25
 • #734: Hung vật2020-09-19 14:25
 • #735: Kim bài sư gia2020-09-19 14:26
 • #736: Thiên sứ quả2020-09-19 14:26
 • #737: Hãi hùng khiếp vía2020-09-19 14:26
 • #738: Nhà các ngươi tuyệt học quá kém2020-09-19 14:26
 • #739: Trao đổi2020-09-19 14:26
 • #740: Vĩnh hằng2020-09-19 14:26
 • #741: Ngọc cấp hi vọng2020-09-19 14:26
 • #742: Nguyệt Hoàn xuất hiện2020-09-19 14:26
 • #743: Để ngươi mất cái mặt to2020-09-19 14:26
 • #744: Chữ thiên thế hệ2020-09-19 14:27
 • #745: Dạ Vũ2020-09-19 14:27
 • #746: Đao tượng2020-09-19 14:27
 • #747: Phái tràng2020-09-19 14:27
 • #748: Tây Sơn thánh mẫu2020-09-19 14:27
 • #749: Tàn Đằng Thượng2020-09-19 14:27
 • #750: Thực lực tung hoành2020-09-19 14:27
 • #751: Việc cấp bách2020-09-19 14:27
 • #752: Thăm dò Tuyết Y Ương2020-09-19 14:27
 • #753: Tiên khí2020-09-19 14:27
 • #754: Phá thân2020-09-19 14:27
 • #755: Nguyệt hồn cùng ánh trăng2020-09-19 14:27
 • #756: Ta thay hắn kề bên một tỉ2020-09-19 14:28
 • #757: Được làm vua thua làm giặc2020-09-19 14:28
 • #758: Tứ đại lần thế lực2020-09-19 14:28
 • #759: Thanh xuân mỹ thiếu nữ2020-09-19 14:28
 • #760: Bức hôn2020-09-19 14:28
 • #761: Nguyệt Âm Luân tạo thành bộ kiện2020-09-19 14:28
 • #762: Diện than lão bản2020-09-19 14:28
 • #763: Thuyết phục2020-09-19 14:28
 • #764: Vô tận vũng bùn2020-09-19 14:28
 • #765: Vực sâu trùng2020-09-19 14:29
 • #766: Ngàn năm2020-09-19 14:29
 • #767: Muội ngươi cái muội a2020-09-19 14:29
 • #768: Đại Thần chịu thua2020-09-19 14:29
 • #769: Thăng cấp2020-09-19 14:29
 • #770: Lầu nhỏ một đêm nghe gió mưa2020-09-19 14:29
 • #771: Dạ Vũ quét ngang2020-09-19 14:29
 • #772: Ngũ thải phượng vũ2020-09-19 14:29
 • #773: Lão bà đến2020-09-19 14:29
 • #774: Thái Cổ hồ2020-09-19 14:29
 • #775: Thiên về một bên muốn cáo từ2020-09-19 14:29
 • #776: Lấy ra thực lực chân tướng2020-09-19 14:30
 • #777: Thiểm Điện khê2020-09-19 14:30
 • #778: Chịu nhục2020-09-19 14:30
 • #779: Mỹ nữ cứu tinh2020-09-19 14:30
 • #780: Tào gia2020-09-19 14:30
 • #781: Nhất thống Thiên Sứ thành2020-09-19 14:30
 • #782: Giết trở lại tới2020-09-19 14:30
 • #783: Giúp người hoàn thành ước vọng2020-09-19 14:30
 • #784: Cổ lão pháp trượng2020-09-19 14:31
 • #785: Lục mang tinh2020-09-19 14:31
 • #786: Thần kỳ không gian2020-09-19 14:31
 • #787: Ngàn dặm cứu viện2020-09-19 14:31
 • #788: Nhào quan tài bảo hộ thi2020-09-19 14:31
 • #789: Đảm nhiệm viện trưởng2020-09-19 14:31
 • #790: So đấu thủ hộ thần2020-09-19 14:31
 • #791: Hoàng cung quyết đấu2020-09-19 14:31
 • #792: Ma hoa Thiên Đô Vương2020-09-19 14:31
 • #793: Hoàng tộc át chủ bài2020-09-19 14:31
 • #794: Thủy thị giang sơn tặng cho ngươi2020-09-19 14:31
 • #795: Nguyệt phi2020-09-19 14:32
 • #796: Thủy Lam địa đồ2020-09-19 14:32
 • #797: Thiên Tuyết Nhi lợi hại2020-09-19 14:32
 • #798: Giáo huấn hoàng tộc2020-09-19 14:32
 • #799: Đằng Không2020-09-19 14:32
 • #800: Nhất không có gì đặc sắc Hoàng đế2020-09-19 14:32
 • #801: Âm hầm2020-09-19 14:32
 • #802: Đào hố để hắn nhảy2020-09-19 14:32
 • #803: Vực sâu vương giả2020-09-19 14:32
 • #804: Cứu sư2020-09-19 14:32
 • #805: Phù Vân trưởng thành2020-09-19 14:33
 • #806: Bắc Hải Giao Long2020-09-19 14:33
 • #807: Giả vờ ngây ngốc2020-09-19 14:33
 • #808: Cửu tử nhất sinh đại mãn quán2020-09-19 14:33
 • #809: Kiều Bất Kim2020-09-19 14:33
 • #810: Đầu của ta2020-09-19 14:33
 • #811: Thất gia2020-09-19 14:33
 • #812: Năm đó lúc đó2020-09-19 14:33
 • #813: Chân to ấn2020-09-19 14:33
 • #814: Chủ tử, ngươi rốt cuộc đã đến2020-09-19 14:34
 • #815: Dưới bàn chân chi mê2020-09-19 14:34
 • #816: Bảo tháp tầng thứ năm2020-09-19 14:34
 • #817: Thần bút2020-09-19 14:34
 • #818: Trảm phó đà chủ2020-09-19 14:34
 • #819: Tháp Tiên Cước2020-09-19 14:34
 • #820: Cho ngươi một cước2020-09-19 14:34
 • #821: Tứ đại gia tộc2020-09-19 14:34
 • #822: Thứ năm thuyền2020-09-19 14:34
 • #823: Sóng dương đế quốc dã tâm2020-09-19 14:34
 • #824: Môn khách lệnh2020-09-19 14:35
 • #825: Giống như cuộc hẹn đồng dạng2020-09-19 14:35
 • #826: Nhà ta tứ muội2020-09-19 14:35
 • #827: Ngũ trưởng lão có ý nhận tôn tế2020-09-19 14:35
 • #828: Thật lớn một đóa hoa2020-09-19 14:35
 • #829: Khoác lác thổi mệt mỏi chưa2020-09-19 14:35
 • #830: Ta chính là Diệp Thương Hải2020-09-19 14:35
 • #831: Ngươi ánh mắt nhưng muốn chuẩn chút2020-09-19 14:35
 • #832: Bày quy củ2020-09-19 14:35
 • #833: Ai nói không đánh2020-09-19 14:36
 • #834: Ám tập2020-09-19 14:36
 • #835: Phản kích Dương gia2020-09-19 14:36
 • #836: Lộ ra hôn ước2020-09-19 14:36
 • #837: Ai đặt hôn2020-09-19 14:36
 • #838: Vì Lý Mộc2020-09-19 14:36
 • #839: Báo ứng luân hồi2020-09-19 14:36
 • #840: Ông cố hỏi ý2020-09-19 14:36
 • #841: Khởi nguồn của họa loạn2020-09-19 14:36
 • #842: Thiên Nê2020-09-19 14:36
 • #843: Diệp gia người hầu xuất hiện2020-09-19 14:37
 • #844: Bốn đầu thạch long2020-09-19 14:37
 • #845: Tế sống2020-09-19 14:37
 • #846: Thái gia cầu tới cửa2020-09-19 14:37
 • #847: Tự sát đao2020-09-19 14:37
 • #848: Lòng cao hơn trời mệnh so giấy mỏng2020-09-19 14:37
 • #849: « Bác Cổ thiên thư »2020-09-19 14:37
 • #850: Giết trở lại súng kỵ binh2020-09-19 14:37
 • #851: Quá ủy khuất2020-09-19 14:37
 • #852: Tiêu diệt Ma Lâm2020-09-19 14:37
 • #853: Ma giáo đà chủ đến2020-09-19 14:38
 • #854: Bại gia nữ2020-09-19 14:38
 • #855: Nam Thiên hải2020-09-19 14:38
 • #856: Cửu công chúa2020-09-19 14:38
 • #857: Nam Hải thủy cung2020-09-19 14:38
 • #858: Lão chủ nhân thị vệ2020-09-19 14:38
 • #859: Một khóc hai nháo ba thắt cổ2020-09-19 14:38
 • #860: Chuyện năm đó2020-09-19 14:38
 • #861: Lộ ra miếu Long Vương2020-09-19 14:38
 • #862: Thành tựu tiên vị2020-09-19 14:38
 • #863: Công phạt Tây Môn gia2020-09-19 14:38
 • #864: Đọ sức2020-09-19 14:39
 • #865: Đông Bảo2020-09-19 14:39
 • #866: Bày lão tư cách2020-09-19 14:39
 • #867: Mỗi người đều có mục đích riêng2020-09-19 14:39
 • #868: Tây Vương2020-09-19 14:39
 • #869: Âm thầm hành sự2020-09-19 14:39
 • #870: Thiên Đường đảo chi tranh2020-09-19 14:39
 • #871: Đệ tử đến2020-09-19 14:39
 • #872: Ta không đánh ngươi mặt nhưng muốn khiêu chiến2020-09-19 14:39
 • #873: Trước hết giết một đợt2020-09-19 14:39
 • #874: Hắc Sương vẫn lạc2020-09-19 14:39
 • #875: Sen chi hồn2020-09-19 14:40
 • #876: Thuộc hạ bị cướp2020-09-19 14:40
 • #877: Kim tiên đồ chơi2020-09-19 14:40
 • #878: Xuất thân hỗn độn2020-09-19 14:40
 • #879: Diệt Trung Sơn Vương phủ2020-09-19 14:40
 • #880: Chứng cứ2020-09-19 14:40
 • #881: Một đời Trường Ca quân tử không trở về2020-09-19 14:40
 • #882: Đào yêu2020-09-19 14:41
 • #883: Thật ngốc giả ngốc2020-09-19 14:41
 • #884: Vạn năm đào2020-09-19 14:41
 • #885: Số bốn đầu2020-09-19 14:41
 • #886: Thái Dương thành đến cầu thân2020-09-19 14:41
 • #887: Thối khoe khoang2020-09-19 14:41
 • #888: Luận võ cầu hôn2020-09-19 14:42
 • #889: Sính lễ làm tặng thưởng2020-09-19 14:42
 • #890: Át chủ bài từng chút từng chút lộ ra2020-09-19 14:42
 • #891: Càng ngày càng chấn kinh2020-09-19 14:42
 • #892: Diệt Thác Bạt Thương Long2020-09-19 14:42
 • #893: Tống Tây Sơn2020-09-19 14:42
 • #894: Đổi2020-09-19 14:42
 • #895: Hưu2020-09-19 14:43
 • #896: Bước vào tam phẩm2020-09-19 14:43
 • #897: Ngươi trước giẫm một cước2020-09-19 14:43
 • #898: Tống Trường Ca nổi lên2020-09-19 14:43
 • #899: Lực áp Tống gia2020-09-19 14:43
 • #900: Chết quật2020-09-19 14:43
 • #901: Để cho ta tới cuối cùng một đao2020-09-19 14:43
 • #902: Ma Long đao thuế biến2020-09-19 14:43
 • #903: Phản hệ thống sự kiện2020-09-19 14:44
 • #904: Hắc Phong lão yêu2020-09-19 14:44
 • #905: Chắp nối đại pháp2020-09-19 14:44
 • #906: Bác Cổ cơ duyên2020-09-19 14:44
 • #907: Hạo Tống liên thủ2020-09-19 14:44
 • #908: Bắc Tiên đảo lão đại2020-09-19 14:44
 • #909: Hạo gia Thái tổ2020-09-19 14:44
 • #910: Sinh nghi2020-09-19 14:44
 • #911: Thiên Sư cũng giở trò lừa bịp2020-09-19 14:44
 • #912: Lâm trận bỏ chạy2020-09-19 14:44
 • #913: Đồ Vân Thu (4 càng cầu phiếu)2020-09-19 14:44
 • #914: Liễu Ly Nhi bí mật2020-09-19 14:45
 • #915: Bước vào lục phẩm2020-09-19 14:45
 • #916: An bài2020-09-19 14:45
 • #917: Trung Đô chi bí2020-09-19 14:45
 • #918: Nam nhân không giết Đổng Uyển Nhi2020-09-19 14:45
 • #919: Công Tôn Thiên Hà2020-09-19 14:45
 • #920: Thiên Sứ thành chấn động2020-09-19 14:45
 • #921: Vảy đen Địa giao2020-09-19 14:46
 • #922: Sen hồn hóa người2020-09-19 14:46
 • #923: Long cung chi chủ2020-09-19 14:46
 • #924: Diệp gia bảo tàng2020-09-19 14:46
 • #925: Truyền tống bảo tháp2020-09-19 14:46
 • #926: Cự vật2020-09-19 14:46
 • #927: Tìm tới Diệp Hạo Thành2020-09-19 14:46
 • #928: Chém giết Thiên cảnh tam phẩm2020-09-19 14:46
 • #929: Bước vào Thiên cảnh2020-09-19 14:46
 • #930: Bắc Hải một chuyến2020-09-19 14:47
 • #931: Dị bảo xuất thế2020-09-19 14:47
 • #932: Binh phách2020-09-19 14:47
 • #933: Một cái hổ giấy2020-09-19 14:47
 • #934: Sở Tiểu Hoa thủ đoạn2020-09-19 14:47
 • #935: Ở tại sát vách2020-09-19 14:47
 • #936: Tử mẫu phân chia2020-09-19 14:47
 • #937: Chấn nhiếp2020-09-19 14:47
 • #938: Đọ sức2020-09-19 14:47
 • #939: Chia ra hành động2020-09-19 14:48
 • #940: Bảo tháp gia trì2020-09-19 14:48
 • #941: Thập trưởng lão giá lâm2020-09-19 14:48
 • #942: Cầu người còn khoe khoang2020-09-19 14:48
 • #943: Tổng điện chủ2020-09-19 14:48
 • #944: Sau lưng cao thủ từng cái lộ ra2020-09-19 14:48
 • #945: Ma gông2020-09-19 14:48
 • #946: Ngươi có thể để cho ta giết ngươi sao2020-09-19 14:48
 • #947: Ngưu bức công năng2020-09-19 14:48
 • #948: Ta là ngươi tổ tông2020-09-19 14:48
 • #949: Hoàng Đình mái vòm2020-09-19 14:49
 • #950: Ăn ra cái Thiên tiên đến2020-09-19 14:49
 • #951: Miếu Long Vương tam trưởng lão2020-09-19 14:49
 • #952: Khăn quàng cổ2020-09-19 14:49
 • #953: Đào mẫu2020-09-19 14:49
 • #954: Diệp Lưu Hoa Nguyệt2020-09-19 14:49
 • #955: Bắt phu2020-09-19 14:49
 • #956: Ba thánh Ngũ Đế Bát vương2020-09-19 14:49
 • #957: Mỗi ngày người chết2020-09-19 14:49
 • #958: Hung tàn nhị tiểu thư2020-09-19 14:49
 • #959: Vương phủ tứ đại tướng2020-09-19 14:49
 • #960: Âm thầm đâm một đao2020-09-19 14:50
 • #961: Vương thực lực2020-09-19 14:50
 • #962: Lá mười thế2020-09-19 14:50
 • #963: Tấm lưới mà đối đãi2020-09-19 14:50
 • #964: Hệ thống tiến vào điên cuồng hình thức2020-09-19 14:50
 • #965: Mấy đợt2020-09-19 14:50
 • #966: Công Tôn tháp2020-09-19 14:50
 • #967: Thật giả Cửu Long lệnh2020-09-19 14:50
 • #968: Thực lực phỏng đoán2020-09-19 14:50
 • #969: Tiếp nhận địa bàn2020-09-19 14:50
 • #970: Xuống dốc Bài bang2020-09-19 14:50
 • #971: Nhà ngươi thiếu ta một cái thị nữ2020-09-19 14:50
 • #972: Pháp thân tiên quang2020-09-19 14:51
 • #973: Thị nữ vs chủ tử2020-09-19 14:51
 • #974: Ta chỉ cần chứng cứ2020-09-19 14:51
 • #975: Mấu chốt đột phá2020-09-19 14:51
 • #976: Trộm long2020-09-19 14:51
 • #977: Đông Đế tiểu cữu tử2020-09-19 14:51
 • #978: Bái kiến Đông Đế2020-09-19 14:51
 • #979: Ta cho của ngươi da2020-09-19 14:51
 • #980: Đông Đế tỏ thái độ2020-09-19 14:51
 • #981: Bắt người ta nương tay2020-09-19 14:51
 • #982: Thiên tiên giao dịch2020-09-19 14:52
 • #983: Vấn đề2020-09-19 14:52
 • #984: Giúp ta thả một người2020-09-19 14:52
 • #985: Kim Bảo nổi lên2020-09-19 14:52
 • #986: Lần thứ hai trộm long2020-09-19 14:52
 • #987: Tiểu Vương gia bão nổi2020-09-19 14:52
 • #988: Trọng điểm đối tượng (3 càng cầu nguyệt phiếu)2020-09-19 14:52
 • #989: Phong Vương âm thầm đâm đao2020-09-19 14:52
 • #990: Bước vào lục phẩm cảnh2020-09-19 14:52
 • #991: Kim Bảo khuất phục2020-09-19 14:53
 • #992: Đông Đế tặng lễ2020-09-19 14:53
 • #993: Vu Hà truyền nhân2020-09-19 14:53
 • #994: Ta lễ càng nặng nề2020-09-19 14:53
 • #995: Thị nữ tới2020-09-19 14:53
 • #996: Ngươi Thái cô cô mới là thị nữ2020-09-19 14:53
 • #997: Vân Đỉnh cung2020-09-19 14:53
 • #998: Phương Tàn Nguyệt hôn sự2020-09-19 14:53
 • #999: Bố Tiên Hà2020-09-19 14:54
 • #1000: Nghi ngờ2020-09-19 14:54
 • #1001: Mạnh Cái Thiên là cương thi2020-09-19 14:54
 • #1002: Oan hồn2020-09-19 14:54
 • #1003: Mở ra tầng thứ tám2020-09-19 14:54
 • #1004: Đào hoa kiếp2020-09-19 14:54
 • #1005: Khuê phòng của ta2020-09-19 14:54
 • #1006: Ngươi có gan liền đi vào2020-09-19 14:54
 • #1007: Thiên cấm sâu2020-09-19 14:55
 • #1008: Càng ngày càng quái2020-09-19 14:55
 • #1009: Trống trơn diệu thủ Vạn Lý Phi2020-09-19 14:55
 • #1010: Ba thánh Huyền Ma2020-09-19 14:55
 • #1011: Thúc tổ Diệp Tiếu Thiên2020-09-19 14:55
 • #1012: Kim tiên2020-09-19 14:55
 • #1013: Động cơ vĩnh cửu2020-09-19 14:55
 • #1014: Âu La Tử2020-09-19 14:55
 • #1015: Càng lớn bàn quay2020-09-19 14:56
 • #1016: Thánh thể2020-09-19 14:56
 • #1017: Bố Tiên Hà quỷ dị2020-09-19 14:56
 • #1018: Liền kém một bước2020-09-19 14:56
 • #1019: Thần kinh phân liệt2020-09-19 14:56
 • #1020: Ngươi là Vô Hoa2020-09-19 14:56
 • #1021: Vô Hoa bí mật2020-09-19 14:56
 • #1022: Thiên Vương2020-09-19 14:56
 • #1023: Hai đế tặng lễ2020-09-19 14:56
 • #1024: Bảo tháp tầng thứ tám2020-09-19 14:56
 • #1025: Thu Âm Cô2020-09-19 14:56
 • #1026: Diệt Lôi Vương phủ2020-09-19 14:57
 • #1027: Vô Tiễn sơn trang2020-09-19 14:57
 • #1028: Công Tôn gia tam trưởng lão2020-09-19 14:57
 • #1029: Phản đánh mặt2020-09-19 14:57
 • #1030: Mở rộng tầm mắt2020-09-19 14:57
 • #1031: Sinh Vương Triệu Khinh Mi2020-09-19 14:57
 • #1032: Diệp Sách2020-09-19 14:57
 • #1033: Lật thuyền2020-09-19 14:57
 • #1034: Vô Hoa trần duyên2020-09-19 14:57
 • #1035: An toàn biện pháp2020-09-19 14:58
 • #1036: Tra hắn nền tảng2020-09-19 14:58
 • #1037: Đây là cái bộ2020-09-19 14:58
 • #1038: Thiết Giáp Uy Long2020-09-19 14:58
 • #1039: Lại một mối hôn sự2020-09-19 14:58
 • #1040: Văn Vận2020-09-19 14:58
 • #1041: Không phải ta xem thường ngươi2020-09-19 14:59
 • #1042: Chí cao nữ tế2020-09-19 14:59
 • #1043: Cạnh tranh Đổng Uyển Nhi2020-09-19 14:59
 • #1044: Bán Thánh2020-09-19 14:59
 • #1045: Xuống Thiên cấm kiếm người2020-09-19 14:59
 • #1046: Đội ngũ lớn mạnh2020-09-19 14:59
 • #1047: Thiên thư viện2020-09-19 14:59
 • #1048: Thiên thánh2020-09-19 14:59
 • #1049: Sủng Diễm2020-09-19 14:59
 • #1050: Diệp Hùng hối hận2020-09-19 15:00
 • #1051: Một đời thánh chủ2020-09-19 15:00

Related posts

Trấn Hồn

THUYS♥️

Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký

TiKay

Xuyên Nhanh: Quỷ Súc Nam Thần, Sủng Lên Trời!

TiKay

Âm Dương Miện

TiKay

Vòng Hồng Miêu Nhàn Nhã Sinh Hoạt

THUYS♥️

Tiểu Đáng Thương Cứu Vớt Sổ Tay

TiKay

Leave a Reply