Huyền HuyễnNgôn TìnhNữ CườngXuyên Không

Quỷ Vương Độc Sủng: Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi

Hắn tuấn tú vô song, quân lâm thiên hạ, lại bị một tiểu nha đầu cấp tính toán.

Nàng gian trá giảo hoạt, phúc hắc được xuất thần nhập hóa, lại nhiều lần tài ở trên tay hắn.

Nàng tỏ vẻ rất không tiết: “Phú khả địch quốc? Uy chấn thiên hạ? Đại lục đệ nhất mỹ nam? Như vậy là có thể tùy tiện bắt nạt ta?”

Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm nàng xem nửa ngày, sau đó bí hiểm mở miệng —— “Ân, bản tọa không để ý ngươi cũng tùy tiện bắt nạt trở về, thế nào bắt nạt đều được.”

Nàng: “… …”

(nam cường nữ cường một chọi một, song phúc hắc cười thật to sủng văn)

Tác phẩm nhãn: Sủng văn, đế vương, phúc hắc, xuyên việt

Nguồn : tangthuvien


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Diệp Khinh Khinh
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Thứ 1 chương đây cũng quá trâu ép điểm2020-09-18 15:49
 • #2: Thứ 2 chương nên giảm cân ngươi biết không?2020-09-18 15:49
 • #3: Thứ 3 chương hảo, ta sẽ thú ngươi2020-09-18 15:49
 • #4: Thứ 4 chương trao đổi tín vật2020-09-18 15:49
 • #5: Thứ 5 chương không dễ dàng như vậy2020-09-18 15:50
 • #6: Thứ 6 chương hoàn hảo ngươi gặp ta2020-09-18 15:50
 • #7: Thứ 7 chương Mặc gia tiểu thư2020-09-18 15:50
 • #8: Thứ 8 chương đùa nàng sao!2020-09-18 15:50
 • #9: Thứ 9 chương gia pháp hầu hạ!2020-09-18 15:50
 • #10: Thứ 10 chương ta còn là yêu ngươi2020-09-18 15:50
 • #11: Thứ 11 chương ngươi trong lòng ta là trọng yếu nhất2020-09-18 15:51
 • #12: Thứ 12 chương lấy máu nuôi nấng2020-09-18 15:51
 • #13: Thứ 13 chương đến lượt cấp chính là ta2020-09-18 15:51
 • #14: Thứ 14 chương tỷ tỷ, ngươi đi tử có được không2020-09-18 15:51
 • #15: Thứ 15 chương xà hạt mỹ nhân tâm thái ngoan2020-09-18 15:51
 • #16: Thứ 16 chương màu vàng phật liên2020-09-18 15:51
 • #17: Thứ 17 chương ngươi hẳn là rõ ràng hơn2020-09-18 15:52
 • #18: Thứ 18 chương phật liên lai lịch2020-09-18 15:52
 • #19: Thứ 19 chương hố cha = đào hố mai cha?2020-09-18 15:52
 • #20: Thứ 20 chương thu phục Yêu Nghiệt2020-09-18 15:52
 • #21: Thứ 21 chương cùng đi, có được không?2020-09-18 15:52
 • #22: Thứ 22 chương ngươi biết ta nhiều lo lắng ngươi sao?2020-09-18 15:52
 • #23: Thứ 23 chương luận diễn xuất ai thành thạo (nhất)2020-09-18 15:52
 • #24: Thứ 24 chương luận diễn xuất ai thành thạo (nhị)2020-09-18 15:53
 • #25: Thứ 25 chương đóng cửa, phóng Yêu Nghiệt!2020-09-18 15:53
 • #26: Thứ 26 chương đóng cửa, phóng Yêu Nghiệt (nhị)2020-09-18 15:53
 • #27: Thứ 27 chương cách ta xa một chút!2020-09-18 15:53
 • #28: Thứ 28 chương soái ca tái kiến2020-09-18 15:53
 • #29: Thứ 29 chương ngươi có phòng có xe không2020-09-18 15:53
 • #30: Thứ 30 chương Thiền tông người tới2020-09-18 15:53
 • #31: Thứ 31 chương ta người này luôn luôn tự tư tự lợi2020-09-18 15:54
 • #32: Thứ2020-09-18 15:54
 • #33: Thứ 33 chương ta nghĩ tĩnh tĩnh2020-09-18 15:54
 • #34: Thứ 34 chương mộng2020-09-18 15:54
 • #35: Thứ 35 chương ở đâu ra chó hoang2020-09-18 15:54
 • #36: Thứ 36 chương trò hay vào sân2020-09-18 15:54
 • #37: Thứ 37 chương trò hay vào sân (nhị)2020-09-18 15:54
 • #38: Thứ 38 chương nàng không phải tỷ tỷ của ta2020-09-18 15:54
 • #39: Thứ 39 chương nàng rốt cuộc là ai?2020-09-18 15:55
 • #40: Thứ 40 chương Vân Tiêu cung cung chủ2020-09-18 15:55
 • #41: Thứ 41 chương tôn quý thân phận2020-09-18 15:55
 • #42: Thứ 42 chương giải vây2020-09-18 15:55
 • #43: Thứ 43 chương giải vây (nhị)2020-09-18 15:55
 • #44: Thứ 44 chương bản tọa chỉ chọn nàng2020-09-18 15:55
 • #45: Thứ 45 chương bản tọa chỉ chọn nàng (nhị)2020-09-18 15:55
 • #46: Thứ 46 chương ta hướng tới tự do2020-09-18 15:56
 • #47: Thứ 47 chương từ hôn (nhất)2020-09-18 15:56
 • #48: Thứ 48 chương từ hôn (nhị)2020-09-18 15:56
 • #49: Thứ 49 chương một cục đá hạ ba con chim2020-09-18 15:56
 • #50: Thứ 50 chương biến thân2020-09-18 15:56
 • #51: Thứ 51 chương biến thân (nhị)2020-09-18 15:56
 • #52: Thứ 52 chương ngươi truy ta trốn (nhất)2020-09-18 15:56
 • #53: Thứ 53 chương ngươi truy ta trốn (nhị)2020-09-18 15:56
 • #54: Thứ 54 chương xin nghỉ2020-09-18 15:57
 • #55: Thứ 55 chương ca ca ta với ngươi đi (nhất)2020-09-18 15:57
 • #56: Thứ 56 chương ca ca ta với ngươi đi (nhị) đã sửa chữa2020-09-18 15:57
 • #57: Thứ 57 chương đại ba mỹ nữ có muốn hay không?2020-09-18 15:57
 • #58: Thứ 58 chương hắn sẽ là ai?2020-09-18 15:57
 • #59: Thứ 59 chương có nói thỉnh ngươi sao?2020-09-18 15:57
 • #60: Thứ 60 chương trêu chọc nàng2020-09-18 15:57
 • #61: Thứ 61 chương hắn là giả Vân Tiêu cung chủ! (nhất)2020-09-18 15:58
 • #62: Thứ 62 chương hắn là giả Vân Tiêu cung chủ (hợp nhất)2020-09-18 15:58
 • #63: Thứ 63 chương bị nắm (nhất) hợp nhất2020-09-18 15:58
 • #64: Thứ 64 chương bị nắm (nhị)2020-09-18 15:58
 • #65: Thứ 65 chương bị nắm (tam) đã sửa chữa2020-09-18 15:58
 • #66: Thứ 66 chương mỹ nhân ngươi thật hiền lành (nhất)2020-09-18 15:58
 • #67: Thứ 67 chương mỹ nhân ngươi thật hiền lành (nhị)2020-09-18 15:58
 • #68: Thứ 68 chương mỹ nhân ngươi thật hiền lành (tam)2020-09-18 15:59
 • #69: Thứ 69 chương muốn ngoạn liền ngoạn đại2020-09-18 15:59
 • #70: Thứ 70 chương cảm ơn2020-09-18 15:59
 • #71: Thứ 71 chương ngươi sẽ không thực sự trúng ý ta đi2020-09-18 15:59
 • #72: Thứ 72 chương cường địch đột kích (nhất)2020-09-18 15:59
 • #73: Thứ 73 chương cường địch đột kích (nhị) hợp nhất2020-09-18 15:59
 • #74: Thứ 74 chương nam nhân tâm, kim đáy bể (nhất)2020-09-18 15:59
 • #75: Thứ 75 chương nam nhân tâm, kim đáy bể (nhị)2020-09-18 15:59
 • #76: Thứ 76 chương nàng là không biết xấu hổ nữ nhân (nhất)2020-09-18 15:59
 • #77: Thứ 77 chương nàng là không biết xấu hổ nữ nhân (nhị)2020-09-18 16:00
 • #78: Thứ 78 chương nhìn ta có dám hay không lấy ngươi thế nào2020-09-18 16:00
 • #79: Thứ 79 chương mau đuổi ta đi đi (nhất)2020-09-18 16:00
 • #80: Thứ 80 chương mau đuổi ta đi đi (nhị)2020-09-18 16:00
 • #81: Thứ 81 chương làm cho nàng chủng điền (nhất)2020-09-18 16:00
 • #82: Thứ 82 chương làm cho nàng chủng điền (nhị)2020-09-18 16:00
 • #83: Thứ 83 chương nhà tranh giấu mỹ nhân (nhất)2020-09-18 16:00
 • #84: Thứ 84 chương nhà tranh giấu mỹ nhân (nhị)2020-09-18 16:01
 • #85: Thứ 85 chương nhà tranh giấu mỹ nhân (tam)2020-09-18 16:01
 • #86: Thứ 86 chương da mặt dày được giận sôi2020-09-18 16:01
 • #87: Thứ 87 chương cô nương, xin tự trọng2020-09-18 16:01
 • #88: Thứ 88 chương ghen tị?2020-09-18 16:01
 • #89: Thứ 89 chương ngươi rốt cuộc là ai2020-09-18 16:01
 • #90: Thứ 90 chương thái hung tàn (nhất)2020-09-18 16:01
 • #91: Thứ 91 chương thái hung tàn (nhị)2020-09-18 16:02
 • #92: Thứ 92 chương thái hung tàn (tam)2020-09-18 16:02
 • #93: Thứ 93 chương Sắc Vi tiên tử2020-09-18 16:02
 • #94: Thứ 94 chương chỉ cần nàng giúp (nhất)2020-09-18 16:02
 • #95: Thứ 95 chương chỉ cần nàng giúp (nhị)2020-09-18 16:02
 • #96: Thứ 96 chương chỉ cần nàng giúp (tam)2020-09-18 16:02
 • #97: Thứ 97 chương chúng ta muốn thành thân nhất2020-09-18 16:02
 • #98: Thứ 98 chương chúng ta muốn thành thân nhị2020-09-18 16:02
 • #99: Thứ 99 chương chúng ta muốn thành thân tam2020-09-18 16:03
 • #100: Thứ 100 chương dấy binh hỏi tội nhất2020-09-18 16:03
 • #101: Thứ 101 chương dấy binh hỏi tội nhị2020-09-18 16:03
 • #102: Thứ 102 chương nàng là đại mù chữ nhất2020-09-18 16:03
 • #103: Thứ 103 chương nữ nhân gian đấu tranh (bốn ngàn tự)2020-09-18 16:03
 • #104: Thứ 104 chương trong động càn khôn nhất2020-09-18 16:03
 • #105: Thứ 105 chương trong động càn khôn nhị2020-09-18 16:03
 • #106: Thứ 106 chương trong động càn khôn tam2020-09-18 16:04
 • #107: Thứ 107 chương ngươi không tin ta? (nhất)2020-09-18 16:04
 • #108: Thứ 108 chương ngươi không tin ta? (nhị)2020-09-18 16:04
 • #109: Thứ 109 chương ngươi không tin ta? (tam)2020-09-18 16:04
 • #110: Thứ 110 chương ngươi không tin ta? (tứ)2020-09-18 16:04
 • #111: Thứ 111 chương ngươi không tin ta? (ngũ)2020-09-18 16:04
 • #112: Thứ 112 chương nguy hiểm tính mạng (nhất)2020-09-18 16:05
 • #113: Thứ 113 chương nguy hiểm tính mạng (nhị)2020-09-18 16:05
 • #114: Thứ 114 chương nguy hiểm tính mạng (tam)2020-09-18 16:05
 • #115: Thứ 115 chương nguy hiểm tính mạng (tứ)2020-09-18 16:05
 • #116: Thứ2020-09-18 16:05
 • #117: Thứ 117 chương vô tận chờ đợi2020-09-18 16:05
 • #118: Thứ 118 chương ác mộng2020-09-18 16:05
 • #119: Thứ 119 chương là ai nghĩ âm nàng2020-09-18 16:06
 • #120: Thứ 120 chương tử mẫu giới tác dụng (nhất)2020-09-18 16:06
 • #121: Thứ 121 chương tử mẫu giới tác dụng (nhị)2020-09-18 16:06
 • #122: Thứ 122 chương các ngươi thành thân đi?2020-09-18 16:06
 • #123: Thứ 123 chương chúng ta là lương thiện nhân2020-09-18 16:06
 • #124: Thứ 124 chương nàng không nên động bản tọa nữ nhân2020-09-18 16:06
 • #125: Thứ 125 chương nàng không nên động bản tọa nữ nhân nhị2020-09-18 16:06
 • #126: Thứ 126 chương ta nói mộng du, các ngươi tin sao (nhất)2020-09-18 16:07
 • #127: Thứ 127 chương ta nói mộng du, các ngươi tin sao (nhị)2020-09-18 16:07
 • #128: Thứ 128 chương ta nói mộng du, các ngươi tin sao (tam)2020-09-18 16:07
 • #129: Thứ 129 chương các ngươi nhanh như vậy liền hảo thượng lạp?2020-09-18 16:07
 • #130: Thứ 130 chương ly khai Thiền tông2020-09-18 16:07
 • #131: Thứ 131 chương nhân loại ai có thể như thế không biết xấu hổ?2020-09-18 16:07
 • #132: Thứ 132 chương ta hình như thích hắn (nhất)2020-09-18 16:07
 • #133: Thứ 133 chương ta hình như thích hắn (nhị)2020-09-18 16:08
 • #134: Thứ 134 chương ngươi có phải hay không ngốc?2020-09-18 16:08
 • #135: Thứ 135 chương miệng tiện là một loại bệnh2020-09-18 16:08
 • #136: Thứ 136 chương hắc vụ tái hiện (đã sửa chữa)2020-09-18 16:08
 • #137: Thứ 137 chương ta người này luôn luôn không thích đánh đánh giết giết2020-09-18 16:08
 • #138: Thứ 138 chương mộc hệ hồn thể biến thái (nhất)2020-09-18 16:08
 • #139: Thứ 139 chương mộc hệ hồn thể biến thái (nhị)2020-09-18 16:08
 • #140: Thứ 140 chương mộc hệ hồn thể biến thái (tam)2020-09-18 16:09
 • #141: Thứ 141 chương Quân mỹ nhân đến (nhất)2020-09-18 16:09
 • #142: Thứ 142 chương Quân mỹ nhân đến (nhị)2020-09-18 16:09
 • #143: Thứ 143 chương ta muốn truy ngươi (nhất)2020-09-18 16:09
 • #144: Thứ 144 chương ta muốn truy ngươi (nhị)2020-09-18 16:09
 • #145: Thứ2020-09-18 16:09
 • #146: Thứ 146 chương nữ nhân, thực sự là phiền phức2020-09-18 16:09
 • #147: Thứ 147 chương cầu bái sư2020-09-18 16:10
 • #148: Thứ 148 chương ngươi như thích, liền đô cầm đi2020-09-18 16:10
 • #149: Thứ 149 chương Sắc Vi đến2020-09-18 16:10
 • #150: Thứ 150 chương Sắc Vi đến (nhị)2020-09-18 16:10
 • #151: Thứ 151 chương nàng so sánh với một thấp hơn nhân loại sao!2020-09-18 16:10
 • #152: Thứ 152 chương đây là nhân cán sự?2020-09-18 16:10
 • #153: Thứ 153 chương nàng căn bản là không tư cách!2020-09-18 16:10
 • #154: Thứ 154 chương hắn muốn đào trái tim của ta (nhất)2020-09-18 16:10
 • #155: Thứ 155 chương hắn muốn đào trái tim của ta (nhị)2020-09-18 16:11
 • #156: Thứ 156 chương tiểu bạch là đáng giá giao phó chung thân !2020-09-18 16:11
 • #157: Thứ 157 chương ta bất hung ngươi, ngươi không cho phép sợ2020-09-18 16:11
 • #158: Thứ 158 chương ta bất hung ngươi, ngươi không cho phép sợ (nhị)2020-09-18 16:11
 • #159: Thứ 159 chương bản tọa cảm thấy hảo ngoạn (nhất)2020-09-18 16:11
 • #160: Thứ 160 chương bản tọa cảm thấy hảo ngoạn (nhị)2020-09-18 16:11
 • #161: Thứ 161 chương bản tọa cảm thấy hảo ngoạn (tam)2020-09-18 16:11
 • #162: Thứ 162 chương đương nhiên là dùng cướp ! (nhất)2020-09-18 16:11
 • #163: Thứ 163 chương đương nhiên là dùng cướp ! (nhị)2020-09-18 16:12
 • #164: Thứ 164 chương đương nhiên là dùng cướp ! (tam)2020-09-18 16:12
 • #165: Thứ 165 chương đương nhiên là dùng cướp ! (tứ)2020-09-18 16:12
 • #166: Thứ 166 chương trục xuất ra tông2020-09-18 16:12
 • #167: Thứ 167 chương ngươi thế nào không có say2020-09-18 16:13
 • #168: Thứ 168 chương ngươi thế nào không có say (nhị)2020-09-18 16:13
 • #169: Thứ 169 chương ngươi có phải hay không thích ta (nhất)2020-09-18 16:13
 • #170: Thứ 170 chương ngươi có phải hay không thích ta (nhị)2020-09-18 16:13
 • #171: Thứ 171 chương ngươi có phải hay không thích ta (tam)2020-09-18 16:13
 • #172: Thứ 172 chương nhặt được đại tiện nghi2020-09-18 16:13
 • #173: Thứ 173 chương bí mật bại lộ (nhất)2020-09-18 16:13
 • #174: Thứ 174 chương bí mật bại lộ (nhị)2020-09-18 16:13
 • #175: Thứ 175 chương bí mật bại lộ (tam)2020-09-18 16:14
 • #176: Thứ 176 chương bí mật bại lộ (tứ)2020-09-18 16:14
 • #177: Thứ 177 chương một cũng không chuẩn trốn (nhất)2020-09-18 16:14
 • #178: Thứ 178 chương một cũng không chuẩn trốn (nhị)2020-09-18 16:14
 • #179: Thứ 179 chương cường địch qua lại (nhất)2020-09-18 16:14
 • #180: Thứ 180 chương cường địch qua lại (nhị)2020-09-18 16:14
 • #181: Thứ 181 chương Quân mỹ nhân lửa giận!2020-09-18 16:14
 • #182: Thứ 182 chương Quân mỹ nhân lửa giận! (nhị)2020-09-18 16:14
 • #183: Thứ 183 chương Quân mỹ nhân lửa giận! (tam)2020-09-18 16:15
 • #184: Thứ 184 chương thủ tiêu truyền thừa (nhất)2020-09-18 16:15
 • #185: Thứ 185 chương thủ tiêu truyền thừa (nhị)2020-09-18 16:15
 • #186: Thứ 186 chương biến cố 12020-09-18 16:15
 • #187: Thứ 187 chương biến cố 22020-09-18 16:15
 • #188: Thứ 188 chương biến cố 32020-09-18 16:15
 • #189: Thứ 189 chương biến cố 42020-09-18 16:15
 • #190: Thứ 190 chương biến cố 52020-09-18 16:15
 • #191: Thứ 191 chương đoạn chỉ 12020-09-18 16:16
 • #192: Thứ 192 chương đoạn chỉ 22020-09-18 16:16
 • #193: Thứ 193 chương hắn vẫn còn con nít2020-09-18 16:16
 • #194: Thứ 194 chương nàng để ý nhất là cái gì 12020-09-18 16:16
 • #195: Thứ 195 chương nàng để ý nhất là cái gì 22020-09-18 16:16
 • #196: Thứ 196 chương nàng để ý nhất là cái gì 32020-09-18 16:16
 • #197: Thứ 197 chương nàng để ý nhất là cái gì 42020-09-18 16:16
 • #198: Thứ 198 chương Vân Sơ tỉnh lại 12020-09-18 16:17
 • #199: Thứ 199 chương Vân Sơ tỉnh lại 22020-09-18 16:17
 • #200: Thứ 200 chương Vân Sơ tỉnh lại 32020-09-18 16:17
 • #201: Thứ 201 chương Vân Sơ tỉnh lại 42020-09-18 16:17
 • #202: Thứ 202 chương Vân Sơ tỉnh lại 52020-09-18 16:17
 • #203: Thứ 203 chương tìm thủy hệ trị liệu sư 12020-09-18 16:17
 • #204: Thứ 204 chương tìm thủy hệ trị liệu sư 22020-09-18 16:17
 • #205: Thứ 205 chương tìm thủy hệ trị liệu sư 32020-09-18 16:18
 • #206: Thứ 206 chương tìm thủy hệ trị liệu sư 42020-09-18 16:18
 • #207: Thứ 207 chương tìm thủy hệ trị liệu sư 52020-09-18 16:18
 • #208: Thứ 208 chương mộc hệ đại biểu sinh mệnh! 12020-09-18 16:18
 • #209: Thứ 209 chương mộc hệ đại biểu sinh mệnh! 22020-09-18 16:18
 • #210: Thứ 210 chương mộc hệ đại biểu sinh mệnh! 32020-09-18 16:18
 • #211: Thứ 211 chương mộc hệ đại biểu sinh mệnh! 42020-09-18 16:19
 • #212: Thứ 212 chương mộc hệ đại biểu sinh mệnh! 52020-09-18 16:38
 • #213: Thứ 213 chương Quân mỹ nhân xuất quan 12020-09-18 16:38
 • #214: Thứ 214 chương Quân mỹ nhân xuất quan 22020-09-18 16:38
 • #215: Thứ 215 chương Quân mỹ nhân xuất quan 32020-09-18 16:38
 • #216: Thứ 216 chương Quân mỹ nhân xuất quan 42020-09-18 16:38
 • #217: Thứ 217 chương quỷ dị nhất tổ hợp 12020-09-18 16:38
 • #218: Thứ 218 chương quỷ dị nhất tổ hợp 22020-09-18 16:39
 • #219: Thứ 219 chương quỷ dị nhất tổ hợp 32020-09-18 16:39
 • #220: Thứ 220 chương quỷ dị nhất tổ hợp 42020-09-18 16:39
 • #221: Thứ 221 chương quỷ dị nhất tổ hợp 52020-09-18 16:39
 • #222: Thứ 222 chương không gặp gỡ 12020-09-18 16:39
 • #223: Thứ 223 chương không gặp gỡ 22020-09-18 16:39
 • #224: Thứ 224 chương không gặp gỡ 32020-09-18 16:39
 • #225: Thứ 225 chương không gặp gỡ 42020-09-18 16:40
 • #226: Thứ 226 chương không gặp gỡ 52020-09-18 16:40
 • #227: Thứ 227 chương trang B cũng là một loại kỹ thuật 12020-09-18 16:40
 • #228: Thứ 228 chương trang B cũng là một loại kỹ thuật 22020-09-18 16:40
 • #229: Thứ 229 chương trang B cũng là một loại kỹ thuật 32020-09-18 16:40
 • #230: Thứ 230 chương trang B cũng là một loại kỹ thuật 42020-09-18 16:40
 • #231: Thứ 231 chương nhĩ hảo, ta kêu Vân Sơ 12020-09-18 16:40
 • #232: Thứ 232 chương nhĩ hảo, ta kêu Vân Sơ 22020-09-18 16:40
 • #233: Thứ 233 chương nhĩ hảo, ta kêu Vân Sơ 32020-09-18 16:40
 • #234: Thứ 234 chương nhĩ hảo, ta kêu Vân Sơ 42020-09-18 16:41
 • #235: Thứ 235 chương nhĩ hảo, ta kêu Vân Sơ 52020-09-18 16:41
 • #236: Thứ 236 chương Quân mỹ nhân, nguyên lai ngươi như thế lão 12020-09-18 16:41
 • #237: Thứ 237 chương Quân mỹ nhân, nguyên lai ngươi như thế lão 22020-09-18 16:41
 • #238: Thứ 238 chương Quân mỹ nhân, nguyên lai ngươi như thế lão 32020-09-18 16:41
 • #239: Thứ 239 chương Quân mỹ nhân, nguyên lai ngươi như thế lão 42020-09-18 16:41
 • #240: Thứ 240 chương ngươi nói, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta 12020-09-18 16:41
 • #241: Thứ 241 chương ngươi nói, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta 22020-09-18 16:42
 • #242: Thứ 242 chương ngươi nói, ngươi có phải hay không chê ta 32020-09-18 16:42
 • #243: Thứ 243 chương ngươi nói, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta 42020-09-18 16:42
 • #244: Thứ 244 chương ngươi có thể đi2020-09-18 16:42
 • #245: Thứ 245 chương không cảm giác được nàng2020-09-18 16:42
 • #246: Thứ 246 chương có trẻ vị thành niên bảo hộ pháp không?2020-09-18 16:43
 • #247: Thứ 247 chương thiệt quá !2020-09-18 16:43
 • #248: Thứ 248 chương không một bình thường 12020-09-18 16:43
 • #249: Thứ 249 chương không một bình thường 22020-09-18 16:43
 • #250: Thứ 250 chương Mộc Tu viện 12020-09-18 16:43
 • #251: Thứ 251 chương Mộc Tu viện 22020-09-18 16:43
 • #252: Thứ 252 chương Mộc Tu viện 32020-09-18 16:43
 • #253: Thứ 253 chương tôn chủ phu nhân 12020-09-18 16:44
 • #254: Thứ 254 chương tôn chủ phu nhân 22020-09-18 16:44
 • #255: Thứ 255 chương tôn chủ phu nhân 32020-09-18 16:44
 • #256: Thứ 256 chương tôn chủ phu nhân triệu kiến 12020-09-18 16:44
 • #257: Thứ 257 chương tôn chủ phu nhân triệu kiến 22020-09-18 16:44
 • #258: Thứ 258 chương tôn chủ phu nhân triệu kiến 32020-09-18 16:44
 • #259: Thứ 259 chương hồn thể tỉnh lại 12020-09-18 16:44
 • #260: Thứ 260 chương hồn thể tỉnh lại 22020-09-18 16:44
 • #261: Thứ 261 chương hồn thể tỉnh lại 32020-09-18 16:45
 • #262: Thứ 262 chương hồn thể tỉnh lại 42020-09-18 16:45
 • #263: Thứ 263 chương dị hỏa linh tái hiện 12020-09-18 16:45
 • #264: Thứ 264 chương dị hỏa linh tái hiện 22020-09-18 16:45
 • #265: Thứ 265 chương dị hỏa linh tái hiện 32020-09-18 16:45
 • #266: Thứ 266 chương dị hỏa linh tái hiện 42020-09-18 16:45
 • #267: Thứ 267 chương dị hỏa linh tái hiện 52020-09-18 16:45
 • #268: Thứ 268 chương tân sinh đại biểu đội trưởng 12020-09-18 16:46
 • #269: Thứ 269 chương tân sinh đại biểu đội trưởng 22020-09-18 16:46
 • #270: Thứ 270 chương tân sinh đại biểu đội trưởng 32020-09-18 16:46
 • #271: Thứ 271 chương hiện tại, là ta nói tính! 12020-09-18 16:46
 • #272: Thứ 272 chương hiện tại, là ta nói tính! 22020-09-18 16:46
 • #273: Thứ 273 chương hiện tại, là ta nói tính! 32020-09-18 16:46
 • #274: Thứ 274 chương hiện tại, là ta nói tính! 42020-09-18 16:47
 • #275: Thứ 275 chương hắn sao có thể biết?2020-09-18 16:47
 • #276: Thứ 276 chương là ta nói cho hắn biết2020-09-18 16:47
 • #277: Thứ 277 chương là nam nhân liền thẳng thắn điểm2020-09-18 16:47
 • #278: Thứ 278 chương biến dị thủy hệ2020-09-18 16:47
 • #279: Thứ 279 chương mục đích của hắn là cái gì?2020-09-18 16:47
 • #280: Thứ 280 chương chờ ta2020-09-18 16:48
 • #281: Thứ 281 chương cố ý làm khó dễ 12020-09-18 16:48
 • #282: Thứ 282 chương cố ý làm khó dễ 22020-09-18 16:48
 • #283: Thứ 283 chương đánh đến nghe lời mới thôi 12020-09-18 16:48
 • #284: Thứ 284 chương đánh đến nghe lời mới thôi 22020-09-18 16:48
 • #285: Thứ 285 chương phật liên chi tâm 12020-09-18 16:48
 • #286: Thứ 286 chương phật liên chi tâm 22020-09-18 16:48
 • #287: Thứ 287 chương phật liên chi tâm 32020-09-18 16:49
 • #288: Thứ 288 chương phật liên chi tâm 42020-09-18 16:49
 • #289: Thứ 289 chương phật liên chi tâm 52020-09-18 16:49
 • #290: Thứ 290 chương tranh đoạt 12020-09-18 16:49
 • #291: Thứ 291 chương tranh đoạt 22020-09-18 16:49
 • #292: Thứ 292 chương thu phục dị hỏa linh2020-09-18 16:49
 • #293: Thứ 293 chương thu phục dị hỏa linh 22020-09-18 16:49
 • #294: Thứ 294 chương Quân mỹ nhân không thấy 12020-09-18 16:50
 • #295: Thứ 295 chương Quân mỹ nhân không thấy 22020-09-18 16:50
 • #296: Thứ 296 chương Quân mỹ nhân không thấy 32020-09-18 16:50
 • #297: Thứ 297 chương Bồ Đề lão tổ2020-09-18 16:50
 • #298: Thứ 298 chương Vân Tiêu tông giá đáo2020-09-18 16:50
 • #299: Thứ 299 chương ta nhỏ tuổi, ngươi đừng gạt ta2020-09-18 16:50
 • #300: Thứ 300 chương đêm tham mỹ nhân 12020-09-18 16:51
 • #301: Thứ 301 chương đêm tham mỹ nhân 22020-09-18 16:51
 • #302: Thứ 302 chương đêm tham mỹ nhân 32020-09-18 16:51
 • #303: Thứ 303 chương phiền phức tới 12020-09-18 16:51
 • #304: Thứ 304 chương phiền phức tới 22020-09-18 16:51
 • #305: Thứ 305 chương phiền phức tới 32020-09-18 16:51
 • #306: Thứ 306 chương ước, Quân mỹ nhân, đã lâu không gặp2020-09-18 16:51
 • #307: Thứ 307 chương ước, Quân mỹ nhân, đã lâu không gặp 22020-09-18 16:52
 • #308: Thứ 308 chương vì sao không thấy ta, còn trốn ta?2020-09-18 16:52
 • #309: Thứ 309 chương bản tọa sẽ lấy ngươi, ngươi phải ngoan 12020-09-18 16:52
 • #310: Thứ 310 chương bản tọa sẽ lấy ngươi, ngươi phải ngoan 22020-09-18 16:52
 • #311: Thứ 311 chương Mặc Vân Sở linh hồn tỉnh lại2020-09-18 16:52
 • #312: Thứ 312 chương phát hiện dị động2020-09-18 16:52
 • #313: Thứ 313 chương xấu hổ2020-09-18 16:53
 • #314: Thứ 314 chương mỹ nhân kế a!2020-09-18 16:53
 • #315: Thứ 315 chương Quân Hàn Uyên, ngươi có loại! !2020-09-18 16:53
 • #316: Thứ 316 chương Khúc Hoài Thương biểu lộ2020-09-18 16:53
 • #317: Thứ 317 chương đã lâu không gặp, hảo tỷ tỷ của ta2020-09-18 16:53
 • #318: Thứ 318 chương đùa so với bọn chúng đều là diễn xuất phái2020-09-18 16:53
 • #319: Thứ 319 chương kỳ dị kết quả2020-09-18 16:54
 • #320: Thứ 320 chương chúng ta lúc nào thành thân?2020-09-18 16:54
 • #321: Thứ 321 chương Vân Sơ cô nương hòa tiểu bạch là thuần khiết2020-09-18 16:54
 • #322: Thứ 322 chương giúp ta, được không2020-09-18 16:54
 • #323: Thứ 323 chương kinh thiên đại bí mật!2020-09-18 16:54
 • #324: Thứ 324 chương tốt nhất sính lễ2020-09-18 16:54
 • #325: Thứ 325 chương tự cầu nhiều phúc đi, tiểu Vân Vân2020-09-18 16:54
 • #326: Thứ 326 chương đáp ứng thành thân2020-09-18 16:55
 • #327: Thứ 327 chương bắt được Mặc Vân Sở linh hồn!2020-09-18 16:55
 • #328: Thứ2020-09-18 16:55
 • #329: Thứ 329 chương dị biến!2020-09-18 16:55
 • #330: Thứ 330 chương tối rách nát môn phái2020-09-18 16:55
 • #331: Thứ2020-09-18 16:55
 • #332: Thứ ..2020-09-18 16:56
 • #333: Thứ 333 chương cho ngươi một cơ hội giải thích2020-09-18 16:56
 • #334: Thứ 334 chương trừng phạt2020-09-18 16:56
 • #335: Thứ 335 chương hắn thực sự rất thích ngươi2020-09-18 16:56
 • #336: Thứ 336 chương bị theo dõi!2020-09-18 16:56
 • #337: Thứ 337 chương không muốn cũng phải muốn!2020-09-18 16:56
 • #338: Thứ 338 chương lão tôn chủ giá lâm!2020-09-18 16:57
 • #339: Thứ 339 chương nàng giữ lại không được2020-09-18 16:57
 • #340: Thứ 340 chương chạy trốn!2020-09-18 16:57
 • #341: Thứ 341 chương nàng thích nhất nhân thế nhưng ta đâu2020-09-18 16:57
 • #342: Thứ 342 chương hắn sẽ chọn đứng ở bên kia?2020-09-18 16:57
 • #343: Thứ 343 chương không bằng ngươi theo ta?2020-09-18 16:58
 • #344: Thứ 344 chương một khi trở lại trước giải phóng2020-09-18 16:58
 • #345: Thứ 345 chương không muốn làm cho hắn mạo hiểm2020-09-18 16:58
 • #346: Thứ 346 chương rất đặc thù! Rất biến thái!2020-09-18 16:58
 • #347: Thứ 347 chương Quân mỹ nhân hành động!2020-09-18 16:58
 • #348: Thứ 348 chương là ta muốn nàng, không phải ngươi2020-09-18 16:58
 • #349: Thứ 349 chương một ngày nào đó hắn sẽ rõ2020-09-18 16:59
 • #350: Thứ 350 chương lỡ2020-09-18 16:59
 • #351: Thứ 351 chương tính toán2020-09-18 16:59
 • #352: Thứ 352 chương gặp nhau2020-09-18 16:59
 • #353: Thứ 353 chương bảo vệ tốt cung chủ thuần khiết!2020-09-18 16:59
 • #354: Thứ 354 chương đào hố hố nhân2020-09-18 17:00
 • #355: Thứ 355 chương chân ái2020-09-18 17:00
 • #356: Thứ 356 chương chỉ cần liếc mắt một cái2020-09-18 17:00
 • #357: Thứ 357 chương vỡ tín nhiệm2020-09-18 17:00
 • #358: Thứ 358 chương ai không ly khai ai2020-09-18 17:01
 • #359: Thứ 359 chương khinh thường nàng2020-09-18 17:01
 • #360: Thứ 360 chương cổ quái dị biến2020-09-18 17:01
 • #361: Thứ 361 chương sợ2020-09-18 17:01
 • #362: Thứ 362 chương làm khó dễ2020-09-18 17:01
 • #363: Thứ 363 chương ngươi muốn hại chết toàn bộ gia tộc ngươi liền đi2020-09-18 17:01
 • #364: Thứ 364 chương tiền chia tay còn là sính lễ?2020-09-18 17:02
 • #365: Thứ 365 chương thực sự quyết định phải gả hắn?2020-09-18 17:02
 • #366: Thứ 366 chương liên kết chèn ép!2020-09-18 17:02
 • #367: Thứ 367 chương Vân Tiêu tôn chủ bằng rùa vương bát?2020-09-18 17:02
 • #368: Thứ 368 chương da người2020-09-18 17:02
 • #369: Thứ 369 chương như thế hung tàn có phải hay không không tốt lắm?2020-09-18 17:02
 • #370: Thứ 370 chương hai mắt mù2020-09-18 17:02
 • #371: Thứ 371 chương hắn đã là một phế nhân2020-09-18 17:03
 • #372: Thứ 372 chương dê vào miệng cọp2020-09-18 17:03
 • #373: Thứ 373 chương cóc mà đòi ăn thịt thiên nga2020-09-18 17:03
 • #374: Thứ 374 chương hành hạ hắn2020-09-18 17:03
 • #375: Thứ .. Là ai?2020-09-18 17:03
 • #376: Thứ 376 chương diễn kịch diễn nguyên bộ2020-09-18 17:04
 • #377: Thứ 377 chương đồ bỏ đi chính là đồ bỏ đi2020-09-18 17:04
 • #378: Thứ 378 chương ta muốn hắn làm phu quân của ta2020-09-18 17:04
 • #379: Thứ 379 chương chúng ta liền ở đây thành thân2020-09-18 17:04
 • #380: Thứ 380 chương mỹ nam ra dục2020-09-18 17:04
 • #381: Thứ 381 chương thẳng thắn2020-09-18 17:04
 • #382: Thứ 382 chương làm cho nàng hảo hảo hưởng thụ!2020-09-18 17:04
 • #383: Thứ 383 chương sẽ không thực sự bất lực đi?2020-09-18 17:05
 • #384: Thứ 384 chương nam nữ khác biệt không biết sao?2020-09-18 17:05
 • #385: Thứ 385 chương thư tình!2020-09-18 17:05
 • #386: Thứ 386 chương tâm sinh ngăn cách2020-09-18 17:05
 • #387: Thứ 387 chương trâu bay lên2020-09-18 17:05
 • #388: Thứ 388 chương chất vấn2020-09-18 17:05
 • #389: Thứ 389 chương bày mưu nghĩ kế trong2020-09-18 17:06
 • #390: Thứ 390 chương đau lòng2020-09-18 17:06
 • #391: Thứ 391 chương hắn theo không hối hận2020-09-18 17:06
 • #392: Thứ 392 chương thuốc dẫn2020-09-18 17:06
 • #393: Thứ 393 chương lại khó chịu đô rất qua đây2020-09-18 17:06
 • #394: Thứ 394 chương đây mới thực sự là nghịch thiên2020-09-18 17:06
 • #395: Thứ 395 chương giết người diệt khẩu2020-09-18 17:06
 • #396: Thứ 396 chương bị diệt!2020-09-18 17:07
 • #397: Thứ 397 chương đây là tìm đồ đệ đâu, hãy tìm nàng dâu đâu2020-09-18 17:07
 • #398: Thứ 398 chương chúng ta là lương thiện nhân2020-09-18 17:07
 • #399: Thứ 399 chương sư cha2020-09-18 17:07
 • #400: Thứ 400 chương bận tâm hắn chung thân đại sự2020-09-18 17:07
 • #401: Thứ 401 chương tốt nhất người tốt nhất2020-09-18 17:07
 • #402: Thứ 402 chương ngươi học xấu!2020-09-18 17:07
 • #403: Thứ 403 chương thật giả Vân Sơ2020-09-18 17:08
 • #404: Thứ 404 chương ai là thật, ai là giả2020-09-18 17:08
 • #405: Thứ 405 chương ngươi hội đáp ứng không2020-09-18 17:08
 • #406: Thứ 406 chương lòng có sở thuộc2020-09-18 17:08
 • #407: Thứ 407 chương cường địch2020-09-18 17:08
 • #408: Thứ 408 chương nhục nhã cùng khó chịu2020-09-18 17:08
 • #409: Thứ 409 chương mất tích2020-09-18 17:09
 • #410: Thứ 410 chương bắt đầu hoài nghi2020-09-18 17:09
 • #411: Thứ 411 chương Yêu Nghiệt tỉnh giấc!2020-09-18 17:09
 • #412: Thứ 412 chương Quân mỹ nhân lễ vật2020-09-18 17:09
 • #413: Thứ 413 chương không phải một thần điện ma2020-09-18 17:09
 • #414: Thứ 414 chương tiên tử2020-09-18 17:09
 • #415: Thứ 415 chương xác định không phải đùa so với hình tượng sao2020-09-18 17:09
 • #416: Thứ 416 chương các ngươi sẽ hối hận !2020-09-18 17:10
 • #417: Thứ 417 chương ngươi căn bản không phải người của thế giới này!2020-09-18 17:10
 • #418: Thứ 418 chương Quân mỹ nhân 'Con riêng '2020-09-18 17:10
 • #419: Thứ 419 chương con trai không tốt dưỡng2020-09-18 17:10
 • #420: Thứ 420 chương2020-09-18 17:10
 • #421: Thứ 421 chương2020-09-18 17:11
 • #422: Thứ 422 chương đem Vân Sơ quá chén2020-09-18 17:11
 • #423: Thứ 423 chương mất mặt vứt xuống Chư Thần đại lục đi2020-09-18 17:11
 • #424: Thứ 424 chương coi Quân mỹ nhân là làm phò mã chọn người2020-09-18 17:11
 • #425: Thứ 425 chương nàng hơn hắn nữ nhân trong ngực tốt hơn2020-09-18 17:11
 • #426: Thứ 426 chương không cẩn thận xốc của nàng váy2020-09-18 17:11
 • #427: Thứ 427 chương cố gắng rất nhiều2020-09-18 17:11
 • #428: Thứ 428 chương Yêu Nghiệt cha con gặp nhau ~2020-09-18 17:12
 • #429: Thứ 429 chương hắn sẽ không đẻ trứng2020-09-18 17:12
 • #430: Thứ 430 chương một nhà ba người2020-09-18 17:12
 • #431: Thứ liu2020-09-18 17:12
 • #432: Thứ 432 chương vẽ mặt đánh được không muốn thái thoải mái!2020-09-18 17:12
 • #433: Thứ 433 chương trên đường cái nhặt vợ2020-09-18 17:12
 • #434: Thứ 434 chương độc thuộc về nàng dịu dàng2020-09-18 17:12
 • #435: Thứ 435 chương không có tối gian trá, chỉ có càng gian trá2020-09-18 17:13
 • #436: Thứ 436 chương không quên sơ tâm, sơ tâm không phụ2020-09-18 17:13
 • #437: Thứ 437 chương hãm hại2020-09-18 17:13
 • #438: Thứ 438 chương đảo đánh nhất bá2020-09-18 17:13
 • #439: Thứ 439 chương chỉ cần nàng đã chết2020-09-18 17:13
 • #440: Thứ 440 chương lại lần nữa gặp nhau2020-09-18 17:13
 • #441: Thứ 441 chương kinh ngạc!2020-09-18 17:14
 • #442: Thứ 442 chương đẳng đẳng, không đúng chỗ nào bộ dáng2020-09-18 17:14
 • #443: Thứ 443 chương không cho phép đề nam nhân khác2020-09-18 17:14
 • #444: Thứ 444 chương Vân Sơ sinh nhật2020-09-18 17:14
 • #445: Thứ2020-09-18 17:14
 • #446: Thứ2020-09-18 17:15
 • #447: Thứ 447 chương không được a2020-09-18 17:15
 • #448: Thứ 448 chương ngươi hội không?2020-09-18 17:15
 • #449: Thứ 449 chương ly khai2020-09-18 17:15
 • #450: Thứ 450 chương chỉ cần nàng muốn, chỉ cần ta có2020-09-18 17:15
 • #451: Thứ 451 chương Quân mỹ nhân cảm giác nguy cơ2020-09-18 17:15
 • #452: Thứ 452 chương nàng dâu không tốt truy2020-09-18 17:16
 • #453: Thứ 453 chương nho nhỏ theo đuôi2020-09-18 17:16
 • #454: Thứ 454 chương hắn là quái vật!2020-09-18 17:16
 • #455: Thứ 455 chương hợp tác2020-09-18 17:16
 • #456: Thứ 456 chương trộm thân2020-09-18 17:16
 • #457: Thứ 457 chương hắn đâu so với được thượng ta đâu?2020-09-18 17:16
 • #458: Thứ2020-09-18 17:16
 • #459: Thứ2020-09-18 17:17
 • #460: Thứ 460 chương vô lại Quân mỹ nhân2020-09-18 17:17
 • #461: Thứ 461 chương thương thân a2020-09-18 17:17
 • #462: Thứ 462 chương làm ít công to2020-09-18 17:17
 • #463: Thứ 463 chương hiểu lầm2020-09-18 17:17
 • #464: Thứ 464 chương trộm thân bị bắt tiểu bạch2020-09-18 17:17
 • #465: Thứ 465 chương trong lòng biết rõ ràng2020-09-18 17:18
 • #466: Thứ 466 chương Yêu Nghiệt trở về (nhất)2020-09-18 17:18
 • #467: Thứ 467 chương Yêu Nghiệt trở về (nhị)2020-09-18 17:18
 • #468: Thứ 468 chương ngươi liền theo ta đi2020-09-18 17:18
 • #469: Thứ 469 chương của các ngươi tiền chia tay, gia cấp!2020-09-18 17:18
 • #470: Thứ 470 chương quá tệ tâm2020-09-18 17:18
 • #471: Thứ 471 chương ly gián2020-09-18 17:18
 • #472: Thứ 472 chương đây là phản bội!2020-09-18 17:19
 • #473: Thứ 473 chương ngươi hẳn là cùng ta sinh oa mới đối2020-09-18 17:19
 • #474: Thứ 474 chương biểu lộ2020-09-18 17:19
 • #475: Thứ 475 chương không muốn thái tin nàng2020-09-18 17:19
 • #476: Thứ 476 chương tránh mà không thấy2020-09-18 17:19
 • #477: Thứ 477 chương xuất thủ!2020-09-18 17:19
 • #478: Thứ 478 chương cái kia ngu ngốc!2020-09-18 17:20
 • #479: Thứ 479 chương ta không có sai, ta cũng hồi không được đầu2020-09-18 17:20
 • #480: Thứ 480 chương lại lần nữa yêu hóa2020-09-18 17:20
 • #481: Thứ 481 chương vì sao lại không hạ thủ được đâu2020-09-18 17:20
 • #482: Thứ 482 chương mê tâm cổ, vĩnh viễn chỉ yêu nàng một người2020-09-18 17:20
 • #483: Thứ 483 chương không xứng với hắn2020-09-18 17:20
 • #484: Thứ 484 chương nguyên lai nàng đã sớm biết2020-09-18 17:21
 • #485: Thứ 485 chương ai dám giết? !2020-09-18 17:21
 • #486: Thứ 486 chương phế đi của nàng hồn thể2020-09-18 17:21
 • #487: Thứ 487 chương còn có càng tiện có muốn thử một chút hay không?2020-09-18 17:21
 • #488: Thứ 488 chương lại một lần nữa đón nhận nàng2020-09-18 17:21
 • #489: Thứ2020-09-18 17:21
 • #490: Thứ 490 chương cùng đi sao nàng lão gia!2020-09-18 17:22
 • #491: Thứ 491 chương thay đổi thái độ?2020-09-18 17:22
 • #492: Thứ 492 chương cách bản tọa xa một chút!2020-09-18 17:22
 • #493: Thứ 493 chương nàng chính là cái lẳng lơ nữ nhân!2020-09-18 17:22
 • #494: Thứ 494 chương này vận khí rốt cuộc tốt hay xấu?2020-09-18 17:22
 • #495: Thứ 495 chương ở đâu ra hai hoa lạ a!2020-09-18 17:22
 • #496: Thứ 496 chương gia lại là cái bệnh tâm thần? !2020-09-18 17:23
 • #497: Thứ 497 chương nháy mắt giết!2020-09-18 17:23
 • #498: Thứ 498 chương gian trá Vân Sơ2020-09-18 17:23
 • #499: Thứ 499 chương làm người muốn đại phương2020-09-18 17:23
 • #500: Thứ 500 chương chọi gà mắt quả nhiên hội truyền nhiễm2020-09-18 17:23
 • #501: Thứ 501 chương bị ép đổi tên quân Bá Vương2020-09-18 17:23
 • #502: Thứ 502 chương tiểu sư muội thực sự là đáng thương!2020-09-18 17:23
 • #503: Thứ 503 chương nàng cả người cũng không tốt !2020-09-18 17:24
 • #504: Thứ 504 chương yếu đuối tiểu sinh mệnh2020-09-18 17:24
 • #505: Thứ 505 chương cự tuyệt chúng ta cũng không phải là chuyện tốt!2020-09-18 17:24
 • #506: Thứ 506 chương gian trá vô sỉ cảnh giới cao nhất2020-09-18 17:24
 • #507: Thứ 507 chương Vân Tiêu thần điện người tới2020-09-18 17:24
 • #508: Thứ 508 chương trúng ý nàng2020-09-18 17:24
 • #509: Thứ 509 chương nhượng hắn đoạn tử tuyệt tôn!2020-09-18 17:25
 • #510: Thứ 510 chương biết được Vân Sơ hạ lạc2020-09-18 17:25
 • #511: Thứ 511 chương ta chưa từng thấy qua nàng2020-09-18 17:25
 • #512: Thứ 512 chương đại gia cùng đi hãm hại lừa gạt đi!2020-09-18 17:25
 • #513: Thứ 513 chương rốt cuộc tìm được ngươi2020-09-18 17:25
 • #514: Thứ 514 chương muốn đem hắn quần áo lột xuống đến cùng nhau bán không?2020-09-18 17:26
 • #515: Thứ 515 chương Quân mỹ nhân biết được tin tức2020-09-18 17:26
 • #516: Thứ 516 chương đem nhân cấp ném2020-09-18 17:26
 • #517: Thứ 517 chương đối Vân Sơ hạ dược2020-09-18 17:26
 • #518: Thứ 518 chương hảo hảo hưởng thụ a, các huynh đệ2020-09-18 17:26
 • #519: Thứ 519 chương hố người khác2020-09-18 17:27
 • #520: Thứ 520 chương Vân Sơ nguy hiểm!2020-09-18 17:27
 • #521: Thứ2020-09-18 17:27
 • #522: Thứ 522 chương bản tọa muốn giết người, ai cũng không thể ngăn cản2020-09-18 17:27
 • #523: Thứ 523 chương ta là nàng vị hôn phu2020-09-18 17:27
 • #524: Thứ 524 chương tan nát cõi lòng thành tra Quân mỹ nhân2020-09-18 17:27
 • #525: Thứ 525 chương Quân Hàn Uyên này không biết xấu hổ2020-09-18 17:28
 • #526: Thứ 526 chương ta mang thai, hài cha hắn2020-09-18 17:28
 • #527: Thứ 527 chương ngu ngốc có thể hay không truyền nhiễm?2020-09-18 17:28
 • #528: Thứ 528 chương lại lần nữa bị kinh ngạc đến ngây người Quân mỹ nhân2020-09-18 17:28
 • #529: Thứ 529 chương nàng mới là lớn nhất thổ hào2020-09-18 17:28
 • #530: Thứ 530 chương thành cái gì thân? Không thành !2020-09-18 17:28
 • #531: Thứ 531 chương Quân Hàn Uyên cảm thấy có chút long trời lở đất2020-09-18 17:29
 • #532: Thứ 532 chương không giống người thường biểu lộ phương thức2020-09-18 17:29
 • #533: Thứ 533 chương tiểu biệt thắng tân hôn!2020-09-18 17:29
 • #534: Thứ 534 chương tới cửa cầu hòa2020-09-18 17:29
 • #535: Thứ 535 chương ghen tuông quá2020-09-18 17:29
 • #536: Thứ 536 chương chỉ hội có một đứa nhỏ2020-09-18 17:29
 • #537: Thứ 537 chương ai còn có thể như thế không biết xấu hổ?2020-09-18 17:30
 • #538: Thứ 538 chương đặc thù trước khi ngủ cố sự ~2020-09-18 17:30
 • #539: Thứ 539 chương hoài nghi phụ thân của hài tử2020-09-18 17:30
 • #540: Thứ 540 chương giống chúng ta thuần khiết như thế không nhiều lắm2020-09-18 17:30
 • #541: Thứ 541 chương không cho nàng vào cửa2020-09-18 17:30
 • #542: Thứ 542 chương vợ của ngươi cũng là của ta nàng dâu2020-09-18 17:30
 • #543: Thứ 543 chương ngốc bạch ngọt si tình loại!2020-09-18 17:31
 • #544: Thứ 544 chương khảo nghiệm bắt đầu!2020-09-18 17:31
 • #545: Thứ 545 chương phao ôn tuyền ~2020-09-18 17:31
 • #546: Thứ 546 chương cô nương này rốt cuộc lai lịch gì?2020-09-18 17:31
 • #547: Thứ 547 chương chỉ cần ngươi đi theo ta2020-09-18 17:31
 • #548: Thứ 548 chương Yêu Nghiệt nguy hiểm!2020-09-18 17:31
 • #549: Thứ 549 chương thê quản nghiêm là không có tiền đồ2020-09-18 17:32
 • #550: Thứ 550 chương Yêu Nghiệt bản Vân Sơ2020-09-18 17:32
 • #551: Thứ 551 chương uống lộn thuốc?2020-09-18 17:32
 • #552: Thứ 552 chương vô pháp nhìn thấu2020-09-18 17:32
 • #553: Thứ 553 chương còn ngại không đủ mất mặt sao2020-09-18 17:32
 • #554: Thứ 554 chương truyền thừa phượng ấn!2020-09-18 17:32
 • #555: Thứ 555 chương không cho phép động hắn!2020-09-18 17:32
 • #556: Thứ 556 chương cung chủ, ngài cốt khí đâu2020-09-18 17:33
 • #557: Thứ 557 chương ngươi không yêu hắn, không đủ yêu hắn2020-09-18 17:33
 • #558: Thứ 558 chương hắn muốn giết người, không nên hỏi vì sao!2020-09-18 17:33
 • #559: Thứ 559 chương nếu như tiểu bạch ở thì tốt rồi2020-09-18 17:33
 • #560: Thứ 560 chương hành hạ tiểu Bá Vương2020-09-18 17:33
 • #561: Thứ 561 chương đại nam tử chủ nghĩa2020-09-18 17:33
 • #562: Thứ 562 chương kia rốt cuộc là ai?2020-09-18 17:33
 • #563: Thứ 563 chương không tư cách ngăn nàng!2020-09-18 17:34
 • #564: Thứ 564 chương đánh không lại hắn cũng muốn tức chết hắn!2020-09-18 17:34
 • #565: Thứ 565 chương thần bí linh khí thể2020-09-18 17:34
 • #566: Thứ 566 chương nằm cái rãnh, là tiểu bạch?2020-09-18 17:34
 • #567: Thứ 567 chương không đành nhìn thẳng tiểu bạch2020-09-18 17:34
 • #568: Thứ2020-09-18 17:34
 • #569: Thứ 569 chương là ai tương ngươi hại thành như vậy!2020-09-18 17:35
 • #570: Thứ 570 chương có thể phế một lần, là có thể phế lần thứ hai2020-09-18 17:35
 • #571: Thứ 571 chương tới cửa đá quán!2020-09-18 17:35
 • #572: Thứ 572 chương chúng ta ở đây cũng không chiêu đãi người phàm2020-09-18 17:35
 • #573: Thứ 573 chương so với trị liệu thuật? Đến!2020-09-18 17:35
 • #574: Thứ 574 chương ngươi nếu không đi, theo ta đến2020-09-18 17:35
 • #575: Thứ 575 chương Quân mỹ nhân thay lòng đổi dạ?2020-09-18 17:36
 • #576: Thứ 576 chương vô pháp trị liệu!2020-09-18 17:36
 • #577: Thứ 577 chương Vân Sơ tuyển trạch2020-09-18 17:36
 • #578: Thứ 578 chương kinh ngạc toàn trường!2020-09-18 17:36
 • #579: Thứ 579 chương của nàng trị liệu thuật đã bị phế2020-09-18 17:36
 • #580: Thứ 580 chương giết ngươi đô cảm thấy tay tạng2020-09-18 17:36
 • #581: Thứ 581 chương thế khó xử2020-09-18 17:37
 • #582: Thứ 582 chương vẽ mặt cuối cùng nhất thức2020-09-18 17:37
 • #583: Thứ 583 chương ly gián!2020-09-18 17:37
 • #584: Thứ 584 chương giấu giếm2020-09-18 17:37
 • #585: Thứ 585 chương ngươi ở khó chịu không?2020-09-18 17:37
 • #586: Thứ ..2020-09-18 17:37
 • #587: Thứ 587 chương đêm khuya làm bạn2020-09-18 17:38
 • #588: Thứ 588 chương luận dưỡng thai tầm quan trọng, đứa nhỏ hội trưởng oai2020-09-18 17:38
 • #589: Thứ 589 chương Vân Sơ cả người cũng không tốt2020-09-18 17:38
 • #590: Thứ 590 chương bị giấu giếm chân tướng2020-09-18 17:38
 • #591: Thứ 591 chương các ngươi liền là không dám!2020-09-18 17:38
 • #592: Thứ 592 chương này một người nhất hoa quả thực quá vô sỉ !2020-09-18 17:38
 • #593: Thứ 593 chương thật là khờ! !2020-09-18 17:39
 • #594: Thứ 594 chương nhượng Quân mỹ nhân ở rể2020-09-18 17:39
 • #595: Thứ 595 chương nàng không xứng với2020-09-18 17:39
 • #596: Thứ 596 chương đóng cửa, phóng Đại Hắc!2020-09-18 17:39
 • #597: Thứ 597 chương một cái khác hồn thể bí mật2020-09-18 17:39
 • #598: Thứ 598 chương vì ngươi đều nhanh biến ngu dại2020-09-18 17:39
 • #599: Thứ 599 chương mai phục!2020-09-18 17:39
 • #600: Thứ 600 chương thực sự là hoàng đế không vội thái giám cấp2020-09-18 17:40
 • #601: Thứ 601 chương cường địch tái hiện, nguy hiểm!2020-09-18 17:40
 • #602: Thứ 602 chương phi giết không thể!2020-09-18 17:40
 • #603: Thứ 603 chương kinh ngạc!2020-09-18 17:40
 • #604: Thứ 604 chương tiểu bạch ngươi phải chờ ta tới cứu ngươi!2020-09-18 17:40
 • #605: Thứ 605 chương vất vả chuẩn bị kinh ngạc vui mừng ngâm nước nóng2020-09-18 17:40
 • #606: Thứ 606 chương phi lễ chớ coi2020-09-18 17:41
 • #607: Thứ 607 chương đáng đánh đòn gia hỏa2020-09-18 17:41
 • #608: Thứ 608 chương không nói gì mà chống đỡ2020-09-18 17:41
 • #609: Thứ 609 chương nàng là chính thê, ngươi là thiếp2020-09-18 17:41
 • #610: Thứ 610 chương đừng làm cho nàng biết đó là ai!2020-09-18 17:41
 • #611: Thứ 611 chương đã không chiếm được, vậy đô phá hủy2020-09-18 17:41
 • #612: Thứ 612 chương trước độc chết nàng trong bụng đứa nhỏ2020-09-18 17:42
 • #613: Thứ 613 chương nàng quả thực chính là người điên!2020-09-18 17:42
 • #614: Thứ 614 chương ngươi dám động nàng thử thử2020-09-18 17:42
 • #615: Thứ 615 chương hắn làm sao có thể không hận2020-09-18 17:42
 • #616: Thứ 616 chương tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ thành công thành thân2020-09-18 17:42
 • #617: Thứ 617 chương tùy ngươi xử trí2020-09-18 17:42
 • #618: Thứ 618 chương mang thai nữ nhân tối thay đổi thất thường2020-09-18 17:43
 • #619: Thứ 619 chương cù cưa cù nhằng còn thể thống gì2020-09-18 17:43
 • #620: Thứ 620 chương nhằm vào nàng2020-09-18 17:43
 • #621: Thứ 621 chương của các ngươi hôn lễ sẽ chỉ là lễ tang!2020-09-18 17:43
 • #622: Thứ 622 chương như thế mỹ giá y, không tới phiên nàng xuyên2020-09-18 17:43
 • #623: Thứ 623 chương chúng ta cùng đi cướp cô dâu đi2020-09-18 17:44
 • #624: Thứ 624 chương ta đối với ngươi nhiệt tình quá sao?2020-09-18 17:44
 • #625: Thứ 625 chương sợ hãi!2020-09-18 17:44
 • #626: Thứ 626 chương nếu như ngươi đãi nàng không tốt, ta sẽ dẫn nàng ly khai2020-09-18 17:44
 • #627: Thứ 627 chương canh giờ đến, thỉnh tân nương ——2020-09-18 17:44
 • #628: Thứ 628 chương tân nương chưa có tới2020-09-18 17:44
 • #629: Thứ 629 chương van cầu ngươi , mau bái đường a!2020-09-18 17:44
 • #630: Thứ 630 chương cô dâu chú rể cùng nhau biến mất2020-09-18 17:45
 • #631: Thứ 631 chương nếu như ngươi không có cách nào cứu nàng2020-09-18 17:45
 • #632: Thứ 632 chương hảo nghĩ quất chết này gia hỏa2020-09-18 17:45
 • #633: Thứ 633 chương diễn giả làm thật2020-09-18 17:45
 • #634: Thứ 634 chương đặc không lương tâm2020-09-18 17:45
 • #635: Thứ 635 chương chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi2020-09-18 17:46
 • #636: Thứ 636 chương ngu xuẩn, ngươi muốn chết không!2020-09-18 17:46
 • #637: Thứ 637 chương đây là ngươi đối ân nhân cứu mạng thái độ?2020-09-18 17:46
 • #638: Thứ 638 chương rốt cuộc có bí mật gì?2020-09-18 17:46
 • #639: Thứ 639 chương bản tọa con trai ngươi cư nhiên hỏi có dám hay không ăn!2020-09-18 17:46
 • #640: Thứ 640 chương cùng ngươi bái đường thành thân cũng không phải là ta2020-09-18 17:47
 • #641: Thứ 641 chương thực sự không phải như thế!2020-09-18 17:47
 • #642: Thứ 642 chương tráng dương dược2020-09-18 17:47
 • #643: Thứ 643 chương quả đấm của người nào đại, người đó chính là lão đại2020-09-18 17:47
 • #644: Thứ 644 chương Quân mỹ nhân tử kiếp nhanh đến2020-09-18 17:47
 • #645: Thứ 645 chương thật không phải là ta2020-09-18 17:48
 • #646: Thứ 646 chương cái kia nữ nhân ác độc2020-09-18 17:48
 • #647: Thứ 647 chương cứu ta! Ta không muốn chết!2020-09-18 17:48
 • #648: Thứ 648 chương chết sớm sớm sạch sẽ!2020-09-18 17:48
 • #649: Thứ 649 chương một bên cho bú một bên tu luyện?2020-09-18 17:48
 • #650: Thứ 650 chương chọi gà mắt, là ngươi nha!2020-09-18 17:48
 • #651: Thứ 651 chương chạm tay có thể bỏng2020-09-18 17:49
 • #652: Thứ 652 chương tiến tông tống mỹ nữ, tiến tông tống nàng dâu lạp2020-09-18 17:49
 • #653: Thứ 653 chương đây quả thực thái mất mặt!2020-09-18 17:49
 • #654: Thứ 654 chương xin lỗi huynh đệ, kỳ thực ta có chút bệnh tâm thần2020-09-18 17:49
 • #655: Thứ 655 chương kinh ngạc toàn trường2020-09-18 17:49
 • #656: Thứ 656 chương thấy một giết một!2020-09-18 17:50
 • #657: Thứ 657 chương thần bí tử y nhân2020-09-18 17:50
 • #658: Thứ 658 chương sát thần Quân Hàn Uyên2020-09-18 17:50
 • #659: Thứ 659 chương nàng như hồi hiện đại, Quân mỹ nhân làm sao bây giờ?2020-09-18 17:50
 • #660: Thứ 660 chương giết tới cửa!2020-09-18 17:50
 • #661: Thứ 661 chương dâm đãng nữ nhân2020-09-18 17:50
 • #662: Thứ 662 chương nàng ghét bất luận cái gì nhìn hơn nàng mỹ nữ nhân2020-09-18 17:51
 • #663: Thứ 663 chương hoa lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều2020-09-18 17:51
 • #664: Thứ 664 chương nàng tốt đến nam nhân này!2020-09-18 17:51
 • #665: Thứ 665 chương tướng công, ngươi đối nhân gia thật tốt ~2020-09-18 17:51
 • #666: Thứ 666 chương liếc mắt đưa tình2020-09-18 17:51
 • #667: Thứ 667 chương nam nhân của ta còn có thể sai đi nơi nào?2020-09-18 17:52
 • #668: Thứ 668 chương nàng xem thượng nam nhân, không có dám cự tuyệt2020-09-18 17:52
 • #669: Thứ 669 chương tiểu cô nương, ngươi thiếu bạn trai không2020-09-18 17:52
 • #670: Thứ 670 chương ngươi, xấu!2020-09-18 17:52
 • #671: Thứ 671 chương chúng ta làm nữ nhân đâu, hẳn là rụt rè điểm2020-09-18 17:52
 • #672: Thứ 672 chương ở trước mặt ta nghịch lửa?2020-09-18 17:52
 • #673: Thứ 673 chương cùng ta cướp người, ngươi có tư cách đó?2020-09-18 17:53
 • #674: Thứ 674 chương ta muốn hắn cùng ta thành thân2020-09-18 17:53
 • #675: Thứ 675 chương bao tải, ở nhà lữ hành cần thiết2020-09-18 17:53
 • #676: Thứ 676 chương kinh ngạc2020-09-18 17:53
 • #677: Thứ 677 chương hắn để ý nhất nhân2020-09-18 17:53
 • #678: Thứ 678 chương rất dễ làm cho người ta hiểu sai a uy!2020-09-18 17:54
 • #679: Thứ 679 chương tiểu Vân Vân thế nào và ta cướp nàng dâu?2020-09-18 17:54
 • #680: Thứ 680 chương lừa về đều là những người nào a2020-09-18 17:54
 • #681: Thứ 681 chương lại lần nữa thu đồ đệ2020-09-18 17:54
 • #682: Thứ 682 chương hồi cung chờ sinh2020-09-18 17:54
 • #683: Thứ 683 chương Quân Cửu Thiên thái độ chuyển biến2020-09-18 17:54
 • #684: Thứ 684 chương lần sau đổi ngươi sinh2020-09-18 17:55
 • #685: Thứ 685 chương Vân Sơ muốn sinh!2020-09-18 17:55
 • #686: Thứ 686 chương hai nhi tử, bà đỡ có vấn đề2020-09-18 17:55
 • #687: Thứ 687 chương dùng đứa nhỏ tính mạng làm uy hiếp2020-09-18 17:55
 • #688: Thứ 688 chương phật liên cho ta, đứa nhỏ trả lại ngươi2020-09-18 17:55
 • #689: Thứ 689 chương nguy hiểm!2020-09-18 17:55
 • #690: Thứ 690 chương là ngươi hại chết Quân Hàn Uyên2020-09-18 17:56
 • #691: Thứ 691 chương Quân Hàn Uyên đã chết!2020-09-18 17:56
 • #692: Thứ 692 chương tiểu bạch ngươi đi khuyên nhủ nàng đi2020-09-18 17:56
 • #693: Thứ 693 chương lần đầu tiên thương tâm như vậy khó chịu2020-09-18 17:56
 • #694: Thứ 694 chương đem ngươi cầm cho ta2020-09-18 17:56
 • #695: Thứ 695 chương nàng phải muốn đi!2020-09-18 17:56
 • #696: Thứ 696 chương rốt cuộc ai so với ai điên đâu2020-09-18 17:57
 • #697: Thứ 697 chương Quân mỹ nhân thực sự đã ly khai2020-09-18 17:57
 • #698: Thứ 698 chương đi trộm tiểu bạch bao khố!2020-09-18 17:57
 • #699: Thứ 699 chương đem bọn họ lão bà, biến thành của chúng ta lão bà2020-09-18 17:57
 • #700: Thứ 700 chương ngoài ra nhất đứa nhỏ chưa chết!2020-09-18 17:58
 • #701: Thứ 701 chương đợi khi tìm được cái kia tử được thật thê thảm ca ca2020-09-18 17:58
 • #702: Thứ 702 chương ai cho Dập nhi bảo bối, Dập nhi liền thích ai2020-09-18 17:58
 • #703: Thứ 703 chương đánh không lại ca ca, ngươi còn có thể yêu ta không2020-09-18 17:58
 • #704: Thứ 704 chương tay ngươi hướng đâu sờ?2020-09-18 17:58
 • #705: Thứ 705 chương Khúc thúc thúc, ngươi khi ta cha đi2020-09-18 17:59
 • #706: Thứ 706 chương ta muốn cùng ngươi phân phòng ngủ!2020-09-18 17:59
 • #707: Thứ 707 chương gọi Tiểu Diễn nam hài2020-09-18 17:59
 • #708: Thứ 708 chương thấy ai cũng kêu cha2020-09-18 17:59
 • #709: Thứ 709 chương ngươi không phải cha ta2020-09-18 17:59
 • #710: Thứ 710 chương nho nhỏ thổ hào2020-09-18 18:00
 • #711: Thứ 711 chương thân phận thành mê2020-09-18 18:00
 • #712: Thứ 712 chương một trận pháp, hai thế giới2020-09-18 18:00
 • #713: Thứ .. Này thực sự là quá mạnh mẽ2020-09-18 18:00
 • #714: Thứ 714 chương ngươi trông giống ta chết được thật thê thảm ca ca ai?2020-09-18 18:00
 • #715: Thứ 715 chương thai song sinh lần đầu tiên gặp mặt2020-09-18 18:01
 • #716: Thứ 716 chương ngươi này đại phiến tử!2020-09-18 18:01
 • #717: Thứ 717 chương oan gia ngõ hẹp2020-09-18 18:01
 • #718: Thứ 718 chương giáo dục không được, sao cả nhà của hắn!2020-09-18 18:01
 • #719: Thứ 719 chương đau đầu tiểu bạch nãi ba2020-09-18 18:01
 • #720: Thứ 720 chương bị bắt đi2020-09-18 18:01
 • #721: Thứ 721 chương quả nhiên là hắn mẫu thân!2020-09-18 18:02
 • #722: Thứ2020-09-18 18:02
 • #723: Thứ 723 chương ra đại sự nhi !2020-09-18 18:02
 • #724: Thứ 724 chương khắp cả người phát lạnh2020-09-18 18:02
 • #725: Thứ 725 chương chặn không được, liền chết cùng một chỗ2020-09-18 18:02
 • #726: Thứ 726 chương sợ đến chân mềm2020-09-18 18:02
 • #727: Thứ 727 chương Vân Sơ bão nổi!2020-09-18 18:03
 • #728: Thứ 728 chương vô pháp tha thứ chính mình2020-09-18 18:03
 • #729: Thứ 729 chương lại một thiên hố, Quân mỹ nhân sẽ ở?2020-09-18 18:03
 • #730: Thứ ..2020-09-18 18:03
 • #731: Thứ 731 chương cùng nhau ngủ2020-09-18 18:03
 • #732: Thứ 732 chương đáy động có sinh mệnh tồn tại2020-09-18 18:03
 • #733: Thứ 733 chương năm năm không gặp2020-09-18 18:04
 • #734: Thứ 734 chương viễn cổ ma tộc2020-09-18 18:04
 • #735: Thứ2020-09-18 18:04
 • #736: Thứ 736 chương vương của bọn họ —— Quân Hàn Uyên2020-09-18 18:04
 • #737: Thứ 737 chương tự mình chờ2020-09-18 18:04
 • #738: Thứ 738 chương xem ra nhĩ hảo rất2020-09-18 18:05
 • #739: Thứ 739 chương về2020-09-18 18:05
 • #740: Thứ 740 chương bởi vì hắn là con ta2020-09-18 18:05
 • #741: Thứ 741 chương trận pháp mở ra2020-09-18 18:05
 • #742: Thứ 742 chương ngươi biết ta đang đợi ngươi sao2020-09-18 18:05
 • #743: Thứ2020-09-18 18:05
 • #744: Thứ 744 chương năm năm sau gặp lại2020-09-18 18:06
 • #745: Thứ 745 chương thân thân ~2020-09-18 18:06
 • #746: Thứ 746 chương ra không được !2020-09-18 18:06
 • #747: Thứ 747 chương tiếng kèn vang2020-09-18 18:06
 • #748: Thứ 748 chương chỉ cần có tiền, cha cũng có thể mua một2020-09-18 18:06
 • #749: Thứ 749 chương bán mình mua cha2020-09-18 18:06
 • #750: Thứ 750 chương ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì2020-09-18 18:07
 • #751: Thứ 751 chương lão biến thái quá lợi hại !2020-09-18 18:07
 • #752: Thứ 752 chương đúng là âm hồn bất tán lão già kia2020-09-18 18:07
 • #753: Thứ 753 chương hắn mục đích thực sự!2020-09-18 18:07
 • #754: Thứ 754 chương hung thủ thật sự2020-09-18 18:07
 • #755: Thứ 755 chương Vân Sơ về2020-09-18 18:08
 • #756: Thứ 756 chương đứa nhỏ Vân Tiêu , nàng muốn tiếp đi đâu?2020-09-18 18:08
 • #757: Thứ 757 chương Tiểu Diễn và Vân Sơ lần đầu tiên gặp mặt2020-09-18 18:08
 • #758: Thứ 758 chương bởi vì ta chính là mẹ ngươi2020-09-18 18:08
 • #759: Thứ 759 chương hảo có tính kỹ thuật vấn đề2020-09-18 18:08
 • #760: Thứ 760 chương của chúng ta cha là một phụ lòng hán2020-09-18 18:09
 • #761: Thứ 761 chương bản tọa về2020-09-18 18:09
 • #762: Thứ 762 chương cha con gặp nhau2020-09-18 18:09
 • #763: Thứ 763 chương Quân Hàn Uyên VS thai song sinh2020-09-18 18:09
 • #764: Thứ 764 chương ai nói các ngươi không có cha2020-09-18 18:09
 • #765: Thứ 765 chương xấu hổ2020-09-18 18:09
 • #766: Thứ 766 chương bọn họ ở tạo tiểu hài2020-09-18 18:10
 • #767: Thứ 767 chương đem Yêu Nghiệt biến thành người khác lão bà2020-09-18 18:10
 • #768: Thứ 768 chương có thể chứ?2020-09-18 18:10
 • #769: Thứ 769 chương nhìn tới nhà của ta tổ tông không thế nào đi a2020-09-18 18:10
 • #770: Thứ 770 chương ước định2020-09-18 18:10
 • #771: Thứ 771 chương cố gắng rất nhiều2020-09-18 18:11
 • #772: Thứ 772 chương nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu2020-09-18 18:11
 • #773: Thứ 773 chương nhìn anh tuấn ta, ngươi vì sao lại phát run?2020-09-18 18:11
 • #774: Thứ 774 chương nếu không tỉnh, ta liền muốn thân ngươi2020-09-18 18:11
 • #775: Thứ 775 chương không muốn sờ loạn!2020-09-18 18:11
 • #776: Thứ 776 chương hắn muốn đoạn tuyệt cha con quan hệ!2020-09-18 18:12
 • #777: Thứ 777 chương lo lắng nhất sự tình còn là xảy ra2020-09-18 18:12
 • #778: Thứ 778 chương kinh biến2020-09-18 18:12
 • #779: Thứ 779 chương nhân, ta giết, thế nào?2020-09-18 18:12
 • #780: Thứ 780 chương thiểm hạt mọi người mắt chó Vân Sơ!2020-09-18 18:12
 • #781: Thứ 781 chương sớm có chuẩn bị2020-09-18 18:12
 • #782: Thứ 782 chương bị thương bị nhốt2020-09-18 18:13
 • #783: Thứ 783 chương giả ! Toàn bộ đều là giả !2020-09-18 18:13
 • #784: Thứ 784 chương nàng tự tay đâm bị thương Quân mỹ nhân2020-09-18 18:13
 • #785: Thứ 785 chương trước mắt bao người kích tình2020-09-18 18:13
 • #786: Thứ 786 chương bản tọa đã cho các ngươi cơ hội2020-09-18 18:13
 • #787: Thứ 787 chương hắn đã không phải là người!2020-09-18 18:14
 • #788: Thứ 788 chương ai so với ai kiêu ngạo?2020-09-18 18:14
 • #789: Thứ 789 chương hôm nay ta, lại là bái ai ban tặng?"2020-09-18 18:14
 • #790: Thứ 790 chương muốn ba lão bà2020-09-18 18:14
 • #791: Thứ 791 chương lại lần nữa mất tích2020-09-18 18:14
 • #792: Thứ 792 chương Kiền Nguyên cốc không còn là địa phương an toàn2020-09-18 18:15
 • #793: Thứ ..2020-09-18 18:15
 • #794: Thứ 794 chương vì giết chóc mà sinh2020-09-18 18:15
 • #795: Thứ 795 chương hắn khát vọng, hòa muốn nhất đối ngươi làm sự2020-09-18 18:15
 • #796: Thứ 796 chương rẽ mây nhìn thấy mặt trời sơ2020-09-18 18:15
 • #797: Thứ 797 chương một bình trà, vài cuốn sách, có ngươi, có ta2020-09-18 18:16
 • #798: Thứ 798 chương cự tuyệt bản tọa, là vì cùng Khúc Hoài Thương cùng nhau?2020-09-18 18:16
 • #799: Thứ 799 chương trước diệt tiểu, lại diệt lão !2020-09-18 18:16
 • #800: Thứ 800 chương tập thể lõa chạy2020-09-18 18:16
 • #801: Thứ 801 chương Quân Hàn Uyên, quả nhiên là ngươi2020-09-18 18:16
 • #802: Thứ 802 chương ngươi thế nào như thế không dùng được đâu2020-09-18 18:17
 • #803: Thứ 803 chương sẽ chết , như vậy hắn nhất định sẽ tử2020-09-18 18:17
 • #804: Thứ 804 chương là các ngươi tự tay giết hắn2020-09-18 18:17
 • #805: Thứ 805 chương chỉ cần có thể cứu hắn, hắn cái gì đô nguyện làm2020-09-18 18:17
 • #806: Thứ 806 chương trái tim của ta, ta tự mình tới đào!2020-09-18 18:17
 • #807: Thứ ..2020-09-18 18:18
 • #808: Thứ 808 chương ngươi, dám ra lệnh cho ta?2020-09-18 18:18
 • #809: Thứ 809 chương Bồ Đề lão tổ chi tử2020-09-18 18:18
 • #810: Thứ 810 chương một chút niệm tưởng, cũng không để lại cho hắn2020-09-18 18:18
 • #811: Thứ 811 chương phu nhân nhất định là quá kích động2020-09-18 18:18
 • #812: Thứ 812 chương ngực của ngươi thế nào biến như thế bình2020-09-18 18:19
 • #813: Thứ 813 chương đáng thương tiểu trong suốt Quân mỹ nhân2020-09-18 18:19
 • #814: Thứ 814 chương lại thấy ánh mặt trời!2020-09-18 18:19
 • #815: Thứ 815 chương thống nhất đại lục ngày tới!2020-09-18 18:19
 • #816: Thứ 816 chương không văn hóa thật là đáng sợ!2020-09-18 18:19
 • #817: Thứ ..2020-09-18 18:20
 • #818: Thứ 818 chương đại biến thái a đại biến thái2020-09-18 18:20
 • #819: Thứ ..2020-09-18 18:20
 • #820: Thứ 820 chương thật ngoan độc tâm cơ!2020-09-18 18:20
 • #821: Thứ 821 chương thật cho rằng nàng là người tốt? Ha hả2020-09-18 18:20
 • #822: Thứ 822 chương này tòa thành, ta muốn2020-09-18 18:20
 • #823: Thứ 823 chương loạn người thân, hội mang thai tiểu hài !2020-09-18 18:21
 • #824: Thứ ..2020-09-18 18:21
 • #825: Thứ 825 chương đại ma VS thai song sinh2020-09-18 18:21
 • #826: Thứ 826 chương ta là ngài vất vả sinh hạ con trai bảo bối nha2020-09-18 18:21
 • #827: Thứ ..2020-09-18 18:21
 • #828: Thứ 828 chương không được lại bảo vệ nhân loại!2020-09-18 18:22
 • #829: Thứ ..2020-09-18 18:22
 • #830: Thứ2020-09-18 18:22
 • #831: Thứ 831 chương Vân Tiêu sớm muộn hội hủy ở trong tay Mặc Vân Sơ!2020-09-18 18:22
 • #832: Thứ 832 chương đây mới thực sự là không biết xấu hổ đi?2020-09-18 18:23
 • #833: Thứ 833 chương đừng muốn mất đi bản tâm2020-09-18 18:23
 • #834: Thứ 834 chương bọn họ cung chủ là một thê quản nghiêm!2020-09-18 18:23
 • #835: Thứ 835 chương nàng đang suy nghĩ lộn xộn cái gì!2020-09-18 18:23
 • #836: Thứ 836 chương này hai đứa nhỏ nhất định có thể bán giá tốt!2020-09-18 18:23
 • #837: Thứ 837 chương kiếm tiền, còn có kịch vui để xem2020-09-18 18:24
 • #838: Thứ 838 chương đây là chúng ta chủ thượng nàng dâu!2020-09-18 18:24
 • #839: Thứ 839 chương tim của hắn không phải đại ma, là Yêu Nghiệt2020-09-18 18:24
 • #840: Thứ 840 chương ai có thể mời đặng cái kia biến thái?2020-09-18 18:24
 • #841: Thứ 841 chương làm cho nàng thế nào bình tĩnh? !2020-09-18 18:24
 • #842: Thứ 842 chương Yêu Nghiệt là ai? (đã sửa chữa)2020-09-18 18:25
 • #843: Thứ 843 chương khẩu thị tâm phi gia hỏa (đã sửa chữa)2020-09-18 18:25
 • #844: Thứ 844 chương ngươi sẽ hối hận (đã sửa chữa)2020-09-18 18:25
 • #845: Thứ 845 chương ngươi rốt cuộc là ai nàng dâu (đã sửa chữa)2020-09-18 18:25
 • #846: Thứ .. Thật là làm cho người ta cảm động2020-09-18 18:25
 • #847: Thứ 847 chương thiên hạ đại loạn2020-09-18 18:26
 • #848: Thứ 848 chương chân chính vô sỉ!2020-09-18 18:26
 • #849: Thứ 849 chương thủy chung tin2020-09-18 18:26
 • #850: Thứ 850 chương có thể hay không thái nhục nhã một điểm?2020-09-18 18:26
 • #851: Thứ 851 chương ngươi sơ tâm, ngươi làm sao có thể quên?2020-09-18 18:26
 • #852: Thứ 852 chương ngươi ở mặt đỏ cái gì?2020-09-18 18:26
 • #853: Thứ 853 chương không hạ thủ được2020-09-18 18:27
 • #854: Thứ 854 chương người này trúng ý mẫu thân ngực !2020-09-18 18:27
 • #855: Thứ 855 chương ta đều muốn !2020-09-18 18:27
 • #856: Thứ 856 chương lại là này biến thái a a a!2020-09-18 18:27
 • #857: Thứ 857 chương ngài không thể cướp chúng ta chủ thượng nàng dâu a2020-09-18 18:27
 • #858: Thứ 858 chương hắn nhất định bất là xử nam2020-09-18 18:28
 • #859: Thứ 859 chương hơn mười vạn năm còn chưa có thoát khỏi đồng tử thân2020-09-18 18:28
 • #860: Thứ 860 chương trọng trọng hôn một cái2020-09-18 18:28
 • #861: Thứ 861 chương người này quả thực chính là có mao bệnh đi?2020-09-18 18:28
 • #862: Thứ 862 chương đây là mang về cùng nhau ngủ không2020-09-18 18:28
 • #863: Thứ 863 chương nhiều yếu điểm tiền, chúng ta rất nghèo2020-09-18 18:29
 • #864: Thứ 864 chương ở đây còn chưa tới phiên ngươi tới nói chuyện2020-09-18 18:29
 • #865: Thứ .. Khoái chết !2020-09-18 18:29
 • #866: Thứ 866 chương thà rằng không muốn ta mà muốn một phàm nhân2020-09-18 18:29
 • #867: Thứ 867 chương của các ngươi vương phản bội các ngươi2020-09-18 18:29
 • #868: Thứ 868 chương người này vậy mà không có chết? !2020-09-18 18:30
 • #869: Thứ 869 chương đổi mới không biết xấu hổ hạn cuối!2020-09-18 18:30
 • #870: Thứ 870 chương ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu!2020-09-18 18:30
 • #871: Thứ 871 chương Vân Sơ VS Long Tâm Nguyệt2020-09-18 18:30
 • #872: Thứ 872 chương tiêu tan hiềm khích lúc trước2020-09-18 18:30
 • #873: Thứ 873 chương đây là khai treo đi!2020-09-18 18:31
 • #874: Thứ .. ?2020-09-18 18:31
 • #875: Thứ Vì sao gia vừa mở mắt thế giới thay đổi!2020-09-18 18:31
 • #876: Thứ 876 chương nhu được chúng ta tâm đều phải hóa !2020-09-18 18:31
 • #877: Thứ 877 chương kế phản gián2020-09-18 18:31
 • #878: Thứ 878 chương hẳn là trực tiếp đáp ứng thông gia2020-09-18 18:32
 • #879: Thứ 879 chương càng là si tình, mê tâm cổ tác dụng càng lớn2020-09-18 18:32
 • #880: Thứ 880 chương xấu đến nước này, kéo da đô kéo không xong không2020-09-18 18:32
 • #881: Thứ 881 chương có hay không nhiều ra một chút địa vị?2020-09-18 18:32
 • #882: Thứ 882 chương đẳng đẳng! Này hình như là lạ ở chỗ nào!2020-09-18 18:32
 • #883: Thứ 883 chương thai song sinh VS Long Tâm Nguyệt2020-09-18 18:33
 • #884: Thứ 884 chương tài đại khí thô có thần khí2020-09-18 18:33
 • #885: Thứ 885 chương bọn họ đô cùng ngươi như nhau ngu xuẩn?2020-09-18 18:33
 • #886: Thứ ..2020-09-18 18:33
 • #887: Thứ .. Ngươi thái không dễ dàng!2020-09-18 18:33
 • #888: Thứ 888 chương nhìn cũng được, chính là ngực có chút tiểu2020-09-18 18:33
 • #889: Thứ 889 chương chính thức gặp mặt2020-09-18 18:34
 • #890: Thứ2020-09-18 18:34
 • #891: Thứ 891 chương chân chính sau màn Đại Hắc tay2020-09-18 18:34
 • #892: Thứ2020-09-18 18:34
 • #893: Thứ 893 chương Vạn Ma cốc2020-09-18 18:34
 • #894: Thứ 894 chương thúc tình độc tố có khác xúc động!2020-09-18 18:35
 • #895: Thứ ..2020-09-18 18:35
 • #896: Thứ 896 chương mỹ hảo lại kích tình hình ảnh2020-09-18 18:35
 • #897: Thứ 897 chương Quân mỹ nhân thu được ký ức quả cầu pha lê2020-09-18 18:35
 • #898: Thứ 898 chương nguyên lai bọn họ đô đã nhận ra2020-09-18 18:35
 • #899: Thứ 899 chương ngộ nhập nam nhà tắm2020-09-18 18:36
 • #900: Thứ 900 chương không an cái gì hảo tâm2020-09-18 18:36
 • #901: Thứ 901 chương mãnh liệt ghen tuông2020-09-18 18:36
 • #902: Thứ .. Cây2020-09-18 18:36
 • #903: Thứ ..2020-09-18 18:37
 • #904: Thứ 904 chương đẩy ra mây mù, là có thể thấy Vân Sơ2020-09-18 18:37
 • #905: Thứ 905 chương thế nào còn là như thế ngây thơ xấu hổ?2020-09-18 18:37
 • #906: Thứ .. Thật hung dữ tàn!2020-09-18 18:37
 • #907: Thứ 907 chương nàng hiện tại thái xấu2020-09-18 18:38
 • #908: Thứ 908 chương nhân xấu không đáng sợ, có tự mình hiểu lấy liền hảo2020-09-18 18:38
 • #909: Thứ 909 chương cự tuyệt!2020-09-18 18:38
 • #910: Thứ2020-09-18 18:38
 • #911: Thứ 911 chương Vân Sơ tuyệt đối không phải loại này nhân2020-09-18 18:38
 • #912: Thứ 912 chương Quân mỹ nhân là tiểu bạch kiểm?2020-09-18 18:38
 • #913: Thứ 913 chương không thể tưởng tượng nổi chủng tộc2020-09-18 18:39
 • #914: Thứ 914 chương ngươi đây là ý gì?2020-09-18 18:39
 • #915: Thứ 915 chương trở về, gặp nhau, mặt của nàng?2020-09-18 18:39
 • #916: Thứ 916 chương hoảng cái gì, bảo bối của ta còn chưa tới đâu2020-09-18 18:39
 • #917: Thứ 917 chương tất cả mọi người trợn tròn mắt!2020-09-18 18:39
 • #918: Thứ 918 chương Quân mỹ nhân cư nhiên không để ý tới nàng !2020-09-18 18:39
 • #919: Thứ 919 chương mỹ nhân chờ ta một chút!2020-09-18 18:40
 • #920: Thứ 920 chương dụ dỗ2020-09-18 18:40
 • #921: Thứ 921 chương ta này phúc bộ dáng tạng Quân mỹ nhân mắt của ngươi?2020-09-18 18:40
 • #922: Thứ 922 chương có thể hay không nói chuyện phiếm! Hội sẽ không nói!2020-09-18 18:40
 • #923: Thứ2020-09-18 18:40
 • #924: Thứ 924 chương cướp nam nhân của ta, thoát ngươi quần nga!2020-09-18 18:40
 • #925: Thứ 925 chương giữa ban ngày ban mặt phát cái gì tình2020-09-18 18:41
 • #926: Thứ 926 chương thiếu niên đầu bạc làm sao bây giờ2020-09-18 18:41
 • #927: Thứ 927 chương việt loạn càng tốt2020-09-18 18:41
 • #928: Thứ 928 chương hủy dung nguyên nhân2020-09-18 18:41
 • #929: Thứ 929 chương muốn biết hắn đáp án2020-09-18 18:41
 • #930: Thứ 930 chương hắn chú ý2020-09-18 18:42
 • #931: Thứ2020-09-18 18:42
 • #932: Thứ 932 chương Quân mỹ nhân trên người mê tâm cổ2020-09-18 18:42
 • #933: Thứ ..2020-09-18 18:42
 • #934: Thứ 934 chương thực sự thân không đi xuống, thái buồn nôn2020-09-18 18:42
 • #935: Thứ 935 chương bá vương ngạnh thượng cung!2020-09-18 18:42
 • #936: Thứ 936 chương bản tọa quần áo đô cởi, ngươi nói này?2020-09-18 18:43
 • #937: Thứ ..2020-09-18 18:43
 • #938: Thứ 938 chương tiểu bạch, mau tới cấp đại ma niệm tụng kinh2020-09-18 18:43
 • #939: Thứ 939 chương đóng cửa! Phóng lợn rừng thú!2020-09-18 18:43
 • #940: Thứ 940 chương hình ảnh quá nặng miệng, bọn họ không dám nhìn a!2020-09-18 18:43
 • #941: Thứ 941 chương hận không thể đào cái động, tương chính mình mai khởi lai2020-09-18 18:44
 • #942: Thứ 942 chương nhân như phạm ta, diệt nàng cả nhà!2020-09-18 18:44
 • #943: Thứ 943 chương ở trước mặt Quân mỹ nhân, bị người đùa giỡn2020-09-18 18:44
 • #944: Thứ 944 chương ngươi xấu như vậy, là nam nhân cũng sẽ không yêu ngươi2020-09-18 18:44
 • #945: Thứ 945 chương nàng là nghĩ chim sẻ biến phượng hoàng muốn điên rồi đi!2020-09-18 18:44
 • #946: Thứ ..2020-09-18 18:44
 • #947: Thứ 947 chương thật lớn ghen tuông!2020-09-18 18:45
 • #948: Thứ 948 chương nàng là như thế khát khao nhân ma!2020-09-18 18:45
 • #949: Thứ 949 chương quả cầu pha lê lý hình ảnh2020-09-18 18:45
 • #950: Thứ 950 chương kính dâng ra tất cả2020-09-18 18:45
 • #951: Thứ ..2020-09-18 18:45
 • #952: Thứ 952 chương cái này sẽ không lại có bất kỳ nhân tới quấy rầy2020-09-18 18:46
 • #953: Thứ 953 chương rõ ràng là ở ân ân ái ái ma!2020-09-18 18:46
 • #954: Thứ 954 chương cũng quá không coi ai ra gì !2020-09-18 18:46
 • #955: Thứ 955 chương đánh được một tay hòa nhã!2020-09-18 18:46
 • #956: Thứ 956 chương hắn thực sự tới! !2020-09-18 18:46
 • #957: Thứ 957 chương Quân Hàn Uyên vs Việt Lăng Khê2020-09-18 18:46
 • #958: Thứ 958 chương không có lý do gì cự tuyệt đâu2020-09-18 18:47
 • #959: Thứ 959 chương ngươi sẽ chết !2020-09-18 18:47
 • #960: Thứ2020-09-18 18:47
 • #961: Thứ ..2020-09-18 18:47
 • #962: Thứ 962 chương thành thân sính lễ ~2020-09-18 18:47
 • #963: Thứ .. Ta liền là Yêu Nghiệt?2020-09-18 18:47
 • #964: Thứ 964 chương không xong! Việc lớn không tốt !2020-09-18 18:48
 • #965: Thứ 965 chương hảo nhục nhã, chúng ta rốt cuộc đang làm cái gì?2020-09-18 18:48
 • #966: Thứ 966 chương việt hào phóng càng tốt2020-09-18 18:48
 • #967: Thứ 967 chương thất bại! Vô pháp đóng băng!2020-09-18 18:48
 • #968: Thứ 968 chương hồn thể vỡ!2020-09-18 18:48
 • #969: Thứ 969 chương bọn họ cuối cùng xuất hiện2020-09-18 18:48
 • #970: Thứ 970 chương bình thường không xuất hiện, vừa xuất hiện liền hù chết người a2020-09-18 18:49
 • #971: Thứ 971 chương chẳng lẽ là trang ?2020-09-18 18:49
 • #972: Thứ 972 chương đẳng đẳng, ai là hoàng hậu nương nương?2020-09-18 18:49
 • #973: Thứ 973 chương đây là thật sâu yêu a!2020-09-18 18:49
 • #974: Thứ 974 chương cư nhiên hồng hạnh xuất tường !2020-09-18 18:49
 • #975: Thứ 975 chương cường đại nguy cơ!2020-09-18 18:50
 • #976: Thứ 976 chương ai mới là thực sự dối trá?2020-09-18 18:50
 • #977: Thứ 977 chương ngươi chỉ là thứ nhất mà thôi (đã sửa chữa)2020-09-18 18:50
 • #978: Thứ 978 chương con trai lưu ngươi, lão bà tống ta2020-09-18 18:50
 • #979: Thứ 979 chương này người nào a đây là!2020-09-18 18:50
 • #980: Thứ 980 chương là thời gian biến mất2020-09-18 18:51
 • #981: Thứ .. Liền đủ2020-09-18 18:51
 • #982: Thứ 982 chương trừ phi Quân Hàn Uyên đem ngươi cũng cưới2020-09-18 18:51
 • #983: Thứ 983 chương thù này, ta nhất định sẽ báo!2020-09-18 18:51
 • #984: Thứ 984 chương nhớ ngươi muốn chết lạp, ngươi cuối cùng đến xem ta !2020-09-18 18:51
 • #985: Thứ 985 chương bị khinh bạc !2020-09-18 18:51
 • #986: Thứ ..2020-09-18 18:52
 • #987: Thứ 987 chương nơi này chính là ám tộc2020-09-18 18:52
 • #988: Thứ 988 chương này nguyền rủa lợi hại như vậy?2020-09-18 18:52
 • #989: Thứ 989 chương chấn động!2020-09-18 18:52
 • #990: Thứ 990 chương này còn là người sao?2020-09-18 18:52
 • #991: Thứ 991 chương khá hơn một chút, lại với nàng khá hơn một chút2020-09-18 18:52
 • #992: Thứ 992 chương phi nàng không thể2020-09-18 18:52
 • #993: Thứ 993 chương Quân mỹ nhân sẽ không gạt ta2020-09-18 18:53
 • #994: Thứ 994 chương lại cũng không muốn quá như vậy ngày2020-09-18 18:53
 • #995: Thứ 995 chương xong đời!2020-09-18 18:53
 • #996: Thứ 996 chương mau buông các hoàng hậu nương nương!2020-09-18 18:53
 • #997: Thứ 997 chương ngươi thế nhưng nhà ta Yêu Nghiệt nàng dâu2020-09-18 18:53
 • #998: Thứ 998 chương hảo sốt ruột, quả thực hảo sốt ruột2020-09-18 18:54
 • #999: Thứ 999 chương muốn giết hắn các, liền trước hết giết ta được rồi2020-09-18 18:54
 • #1000: Thứ 1000 chương hắn muốn thành thân2020-09-18 18:54
 • #1001: Thứ 1001 chương ngươi điều giáo được tốt!2020-09-18 18:54
 • #1002: Thứ ..2020-09-18 18:54
 • #1003: Thứ ..2020-09-18 18:55
 • #1004: Thứ 1004 chương người như vậy, tối khó đối phó2020-09-18 18:55
 • #1005: Thứ 1005 chương ai cũng sẽ không bỏ qua!2020-09-18 18:55
 • #1006: Thứ ..2020-09-18 18:55
 • #1007: Thứ 1007 chương bị hung hăng bày một đạo2020-09-18 18:55
 • #1008: Thứ ..2020-09-18 18:55
 • #1009: Thứ .. Gia rất nhớ ngươi a tiểu bạch!2020-09-18 18:56
 • #1010: Thứ .. Ngủ...2020-09-18 18:56
 • #1011: Thứ 1011 chương còn là ta ở phía trên a?2020-09-18 18:56
 • #1012: Thứ 1012 chương cần ta cho ngươi thị tẩm không?2020-09-18 18:56
 • #1013: Thứ 1013 chương chúng ta thực sự đã động phòng !2020-09-18 18:56
 • #1014: Thứ ..2020-09-18 18:57
 • #1015: Thứ 1015 chương mỹ nhân, cười một cái bái2020-09-18 18:57
 • #1016: Thứ 1016 chương hai đại mông bức2020-09-18 18:57
 • #1017: Thứ 1017 chương có thể làm cho mình biến thành không phải người không2020-09-18 18:57
 • #1018: Thứ 1018 chương thích liền thượng, ở đâu ra nhăn nhăn nhó nhó?2020-09-18 18:57
 • #1019: Thứ2020-09-18 18:57
 • #1020: Thứ 1020 chương gia là ngươi gia yêu đại gia dám không biết?2020-09-18 18:58
 • #1021: Thứ 1021 chương bị phế được không còn một mảnh2020-09-18 18:58
 • #1022: Thứ 1022 chương cho dù nàng là ác ma, cũng bản tọa sủng2020-09-18 18:58
 • #1023: Thứ 1023 chương hắn quả nhiên cái gì đều biết2020-09-18 18:58
 • #1024: Thứ 1024 chương tuyển trạch đại ma, còn là tuyển trạch Yêu Nghiệt2020-09-18 18:58
 • #1025: Thứ 1025 chương gạt bỏ Yêu Nghiệt linh hồn2020-09-18 18:59
 • #1026: Thứ 1026 chương là trùng hợp còn là?2020-09-18 18:59
 • #1027: Thứ 1027 chương bị bắt cóc2020-09-18 18:59
 • #1028: Thứ 1028 chương Việt Lăng Khê? !2020-09-18 18:59
 • #1029: Thứ 1029 chương phá hủy Yêu Nghiệt, bọn họ sẽ không có nữa niệm tưởng2020-09-18 18:59
 • #1030: Thứ 1030 chương hắn chính là ngươi, ngươi chính là hắn2020-09-18 19:00
 • #1031: Thứ 1031 chương ngươi tổng là như thế, đang âm thầm che chở bọn họ2020-09-18 19:00
 • #1032: Thứ 1032 chương quan tâm sẽ bị loạn2020-09-18 19:00
 • #1033: Thứ 1033 chương hắn sao có thể không tiếc ly khai nàng?2020-09-18 19:00
 • #1034: Thứ 1034 chương nhân đô đến đông đủ2020-09-18 19:00
 • #1035: Thứ 1035 chương đại ma lửa giận!2020-09-18 19:01
 • #1036: Thứ 1036 chương bọn họ không thể không có ta, vậy còn ngươi?2020-09-18 19:01
 • #1037: Thứ 1037 chương trúng kế! Bọn họ tất cả đều bị lừa!2020-09-18 19:01
 • #1038: Thứ 1038 chương đại ma tuyệt đối không thể hiến tế!2020-09-18 19:01
 • #1039: Thứ2020-09-18 19:01
 • #1040: Thứ 1040 chương hi vọng kiếp sau vẫn có thể nhìn thấy ngươi2020-09-18 19:01
 • #1041: Thứ 1041 chương tiểu bạch hiến tế2020-09-18 19:02
 • #1042: Thứ 1042 chương đại ma sao có thể hội khóc?2020-09-18 19:02
 • #1043: Thứ 1043 chương thông minh sắc sảo một khúc tố Hoài Thương2020-09-18 19:02
 • #1044: Thứ 1044 chương đây là đi cái gì vận khí2020-09-18 19:02
 • #1045: Thứ ..2020-09-18 19:02
 • #1046: Thứ 1046 chương vào giờ khắc này, vĩnh viễn đình chỉ2020-09-18 19:03
 • #1047: Thứ 1047 chương cuối cùng thành công! Nhưng vẫn là đã quá muộn2020-09-18 19:03
 • #1048: Thứ 1048 chương nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của!2020-09-18 19:03
 • #1049: Thứ 1049 chương này còn phải !2020-09-18 19:03
 • #1050: Thứ 1050 chương đối phó tiện nhân, phải dùng tiện chiêu2020-09-18 19:03
 • #1051: Thứ 1051 chương thực sự chỉ là bằng hữu?2020-09-18 19:03
 • #1052: Thứ 1052 chương chưa bao giờ có chán ghét2020-09-18 19:04
 • #1053: Thứ ..2020-09-18 19:04
 • #1054: Thứ 1054 chương tan nát cõi lòng thành tra tra2020-09-18 19:04
 • #1055: Thứ ..2020-09-18 19:04
 • #1056: Thứ 1056 chương các ngươi đây là ở sinh tiểu hài không?2020-09-18 19:04
 • #1057: Thứ 1057 chương quỷ vương?2020-09-18 19:05
 • #1058: Thứ 1058 chương di truyền thực sự là nhưng sợ2020-09-18 19:05
 • #1059: Thứ 1059 chương ngươi đừng làm việc ngốc!2020-09-18 19:05
 • #1060: Thứ 1060 chương ta là có bạn trai nhân2020-09-18 19:05
 • #1061: Thứ 1061 chương nàng là người chọn lựa thích hợp nhất2020-09-18 19:05
 • #1062: Thứ 1062 chương ảo ảnh2020-09-18 19:06
 • #1063: Thứ 1063 chương thủ hồn nhân2020-09-18 19:06
 • #1064: Thứ 1064 chương vậy cũng chỉ có một khả năng2020-09-18 19:06
 • #1065: Thứ 1065 chương có dám hay không tượng cái bình thường đứa nhỏ!2020-09-18 19:06
 • #1066: Thứ 1066 chương thái giả!2020-09-18 19:06
 • #1067: Thứ 1067 chương nghẹn nói chuyện! Nhượng ta tĩnh tĩnh!2020-09-18 19:06
 • #1068: Thứ .. Cũng có thể?2020-09-18 19:07
 • #1069: Thứ 1069 chương yêu ta còn là yêu hắn?2020-09-18 19:07
 • #1070: Thứ 1070 chương nàng đã biết chân tướng2020-09-18 19:07
 • #1071: Thứ 1071 chương thân thể cũng không có, cũng dám cùng bản hoàng cướp người2020-09-18 19:07
 • #1072: Thứ 1072 chương bất nói thật, chúng ta còn là bạn tốt2020-09-18 19:07
 • #1073: Thứ 1073 chương còn chưa hiểu tình hình2020-09-18 19:08
 • #1074: Thứ 1074 chương cuối cùng có thể đem Quân mỹ nhân đánh ngã2020-09-18 19:08
 • #1075: Thứ 1075 chương bí mật toàn bộ triệt để bại lộ!2020-09-18 19:08
 • #1076: Thứ 1076 chương nghịch thiên độ kiếp, có hay không bị ta suất đến?2020-09-18 19:08
 • #1077: Thứ 1077 chương ai dám động nàng!2020-09-18 19:09
 • #1078: Thứ 1078 chương không thể dùng người thường ánh mắt đi nhìn đãi2020-09-18 19:09
 • #1079: Thứ 1079 chương cố ý chọc tức2020-09-18 19:09
 • #1080: Thứ 1080 chương vạn năm trước chân tướng2020-09-18 19:09
 • #1081: Thứ 1081 chương vạn năm trước chân tướng (nhị)2020-09-18 19:09
 • #1082: Thứ 1082 chương biệt ngậm máu phun người2020-09-18 19:09
 • #1083: Thứ 1083 chương này là vợ chồng gian đích tình thú2020-09-18 19:10
 • #1084: Thứ 1084 chương hắn là quỷ vương, tượng âm hồn như nhau tồn tại (Vân Sơ hoàn)2020-09-18 19:10
 • #1085: Thứ 1085 chương tống hắn nhập luân hồi2020-09-18 19:10
 • #1086: Thứ 1086 chương quên hết mọi thứ, quên mọi người2020-09-18 19:10
 • #1087: Thứ 1087 chương hắn chỉ là một bóng dáng2020-09-18 19:10
 • #1088: Thứ ..2020-09-18 19:11
 • #1089: Thứ 1089 chương thân phận của ta bây giờ, nàng thua kém2020-09-18 19:11
 • #1090: Thứ 1090 chương như thế không phụ trách lời, nghe ai nói2020-09-18 19:11
 • #1091: Thứ 1091 chương Yêu Nghiệt dày công tôi luyện diễn xuất!2020-09-18 19:11
 • #1092: Thứ 1092 chương vừa biểu diễn rất xuất sắc a!2020-09-18 19:12
 • #1093: Thứ 1093 chương phát hiện manh mối2020-09-18 19:12
 • #1094: Thứ 1094 chương đau dài không bằng đau ngắn2020-09-18 19:12
 • #1095: Thứ ..2020-09-18 19:12
 • #1096: Thứ 1096 chương lời nói dối2020-09-18 19:13
 • #1097: Thứ 1097 chương sinh cái nữ nhi cho ngươi đương nàng dâu2020-09-18 19:13
 • #1098: Thứ 1098 chương ngươi nhượng ta không quên sơ tâm, ta không quên2020-09-18 19:13
 • #1099: Thứ 1099 chương bại lộ bản tính2020-09-18 19:13
 • #1100: Thứ 1100 chương gặp các ngươi thế nào kiêu ngạo!2020-09-18 19:13
 • #1101: Thứ 1101 chương lưu lạc đến muốn con trai quản giáo tình hình2020-09-18 19:14
 • #1102: Thứ 1102 chương sẽ là ai chứ?2020-09-18 19:14
 • #1103: Thứ 1103 chương đồ đệ của ta ngươi cũng dám động?2020-09-18 19:14
 • #1104: Thứ 1104 chương giết không được, bất đại biểu không thể giẫm lên nàng2020-09-18 19:14
 • #1105: Thứ ..2020-09-18 19:14
 • #1106: Thứ 1106 chương không phải người, cũng không phải đông tây2020-09-18 19:14
 • #1107: Thứ ..2020-09-18 19:15
 • #1108: Thứ .. Quá nhỏ quá nhỏ2020-09-18 19:15
 • #1109: Thứ 1109 chương Yêu Bá muội muội sinh đi ra?2020-09-18 19:15
 • #1110: Thứ 1110 chương phát hiện của nàng chân diện mục2020-09-18 19:15
 • #1111: Thứ 1111 chương ở trong lòng ngươi ta chính là loại này người sao2020-09-18 19:16
 • #1112: Thứ ..2020-09-18 19:16
 • #1113: Thứ 1113 chương quan trọng là, lòng của ngươi2020-09-18 19:16
 • #1114: Thứ 1114 chương mở liếc mắt một cái nhắm một con mắt2020-09-18 19:16
 • #1115: Thứ ..2020-09-18 19:16
 • #1116: Thứ 1116 chương vỏ quýt dày có móng tay nhọn2020-09-18 19:16
 • #1117: Thứ 1117 chương lộ hai tay cho bọn hắn nhìn nhìn2020-09-18 19:17
 • #1118: Thứ 1118 chương triệt để thất vọng2020-09-18 19:17
 • #1119: Thứ2020-09-18 19:17
 • #1120: Thứ 1120 chương làm cho nàng thói quen ngươi, thói quen đến không ly khai ngươi2020-09-18 19:17
 • #1121: Thứ ..2020-09-18 19:18
 • #1122: Thứ 1122 chương ai có thể đủ vĩnh viễn nhớ ta2020-09-18 19:18
 • #1123: Thứ 1123 chương ngươi này đồ ngốc!2020-09-18 19:18
 • #1124: Thứ ..2020-09-18 19:18
 • #1125: Thứ 1125 chương lời nói dối có thiện ý, còn là ác ý lừa gạt?2020-09-18 19:18
 • #1126: Thứ 1126 chương bới hắn quần lượng nhất lượng nhỏ không?2020-09-18 19:19
 • #1127: Thứ .. Tình thú...2020-09-18 19:19
 • #1128: Thứ 1128 chương bất biết mình còn có thể sống bao lâu2020-09-18 19:19
 • #1129: Thứ 1129 chương các ngươi kia là cái gì ánh mắt? !2020-09-19 04:21
 • #1130: Thứ 1130 chương thừa cơ trộm đi2020-09-19 04:22
 • #1131: Thứ 1131 chương ta còn sống không?2020-09-19 04:22
 • #1132: Thứ ..2020-09-19 04:22
 • #1133: Thứ 1133 chương còn có thể làm cái gì, trúng ý ngươi bái2020-09-19 04:22
 • #1134: Thứ ..2020-09-19 04:23
 • #1135: Thứ 1135 chương không dễ dàng như vậy phóng quá2020-09-19 04:23
 • #1136: Thứ 1136 chương theo chưa từng thấy như thế không biết xấu hổ nhân2020-09-19 04:23
 • #1137: Thứ 1137 chương nhìn nhìn ai so với ai ỷ thế hiếp người!2020-09-19 04:23
 • #1138: Thứ 1138 chương ma hoàng điện hạ, ngài nhẹ chút được không!2020-09-19 04:23
 • #1139: Thứ 1139 chương ta thấy được2020-09-19 04:24
 • #1140: Thứ 1140 chương ghen tuông mọc lan tràn2020-09-19 04:24
 • #1141: Thứ 1141 chương hai linh hồn hợp nhị vì nhất biện pháp2020-09-19 04:24
 • #1142: Thứ 1142 chương người lợi hại nhất2020-09-19 04:24
 • #1143: Thứ .. Ngu ngốc2020-09-19 04:24
 • #1144: Thứ 1144 chương bởi vì ngươi là một mình ta2020-09-19 04:25
 • #1145: Thứ 1145 chương chúng ta muốn dùng trí!2020-09-19 04:25
 • #1146: Thứ 1146 chương muốn thành thân!2020-09-19 04:25
 • #1147: Thứ 1147 chương đơn giản thô bạo!2020-09-19 04:25
 • #1148: Thứ 1148 chương kinh sợ2020-09-19 04:25
 • #1149: Thứ 1149 chương chờ ta2020-09-19 04:26
 • #1150: Thứ 1150 chương thứ 1150 thiện hồn, ác hồn2020-09-19 04:26
 • #1151: Thứ 1151 chương yêu khỏi phải nói, dùng làm!2020-09-19 04:26
 • #1152: Thứ ..2020-09-19 04:26
 • #1153: Thứ 1153 chương là ngươi thay đổi, còn là ta thay đổi2020-09-19 04:27
 • #1154: Thứ 1154 chương sau này chỉ thân nàng, chỉ ôm nàng2020-09-19 04:27
 • #1155: Thứ 1155 chương các ngươi không thể thành thân, càng không thể bính nàng2020-09-19 04:27
 • #1156: Thứ 1156 chương biến cố!2020-09-19 04:27
 • #1157: Thứ 1157 chương sợ2020-09-19 04:28
 • #1158: Thứ 1158 chương ở trên giường, nàng nghe ta2020-09-19 04:28
 • #1159: Thứ 1159 chương trở lại2020-09-19 04:28
 • #1160: Thứ 1160 chương ngươi thì không thể quản quản lão bà ngươi!2020-09-19 04:28
 • #1161: Thứ 1161 chương rốt cuộc ai là ai?2020-09-19 04:29
 • #1162: Thứ 1162 chương dung hợp2020-09-19 04:29
 • #1163: Thứ ..2020-09-19 04:29
 • #1164: Thứ 1164 chương toàn bộ đại lục đều tại ngươi, ta không trách ngươi2020-09-19 04:29
 • #1165: Thứ 1165 chương ta nguyện ý! (nhị hắc hoàn)2020-09-19 04:30
 • #1166: Thứ 1166 chương vì Yêu Nghiệt nặng tố thân thể2020-09-19 04:30
 • #1167: Thứ 1167 chương không tệ, chỗ đó rất lớn2020-09-19 04:30
 • #1168: Thứ 1168 chương nằm cái rãnh, hảo tiện!2020-09-19 04:30
 • #1169: Thứ 1169 chương thiên niên vạn năm, bản hoàng định có thể tìm được hắn2020-09-19 04:30
 • #1170: Thứ 1170 chương thất bại đại giới2020-09-19 04:31
 • #1171: Thứ ..2020-09-19 04:31
 • #1172: Thứ 1172 chương mưu tính không muốn thái rõ ràng a!2020-09-19 04:31
 • #1173: Thứ 1173 chương tới cửa tìm tra2020-09-19 04:31
 • #1174: Thứ 1174 chương đại ma!2020-09-19 04:31
 • #1175: Thứ ..2020-09-19 04:32
 • #1176: Thứ 1176 chương xấu đến ta hoàng, ngươi đáng chết2020-09-19 04:32
 • #1177: Thứ 1177 chương hắn là tiến vào hoàng hậu nương nương khuê phòng nhân!2020-09-19 04:32
 • #1178: Thứ ..2020-09-19 04:32
 • #1179: Thứ 1179 chương cởi sạch bọn họ quần áo, treo lên!2020-09-19 04:33
 • #1180: Thứ ..2020-09-19 04:33
 • #1181: Thứ 1181 chương thực sự không có vấn đề không?2020-09-19 04:33
 • #1182: Thứ 1182 chương không thành thân, thế nào động phòng?2020-09-19 04:33
 • #1183: Thứ 1183 chương cánh rừng đại , cái gì điểu cũng có2020-09-19 04:34
 • #1184: Thứ 1184 chương đủ hắn cười thượng cả một năm2020-09-19 04:34
 • #1185: Thứ ..2020-09-19 04:34
 • #1186: Thứ 1186 chương chiếm vị kỷ có2020-09-19 04:34
 • #1187: Thứ 1187 chương ngươi có cái gì quyền lợi!2020-09-19 04:35
 • #1188: Thứ 1188 chương tim đập rất nhanh, hắn cảm thấy, hắn muốn chậm vừa chậm2020-09-19 04:35
 • #1189: Thứ 1189 chương thực lực trang B kỹ năng2020-09-19 04:35
 • #1190: Thứ 1190 chương lần đầu tiên trong đời cảm giác mình có chút ngốc2020-09-19 04:35
 • #1191: Thứ 1191 chương có cảm mạo hóa!2020-09-19 04:35
 • #1192: Thứ 1192 chương cuối cùng nhất tụ2020-09-19 04:36
 • #1193: Thứ .. Thất bại.2020-09-19 04:36
 • #1194: Thứ 1194 chương kỳ thực, ta đều biết2020-09-19 04:36
 • #1195: Thứ 1195 chương thế giới này rốt cuộc thế nào ! !2020-09-19 04:36
 • #1196: Thứ2020-09-19 04:37
 • #1197: Thứ 1197 chương quản quản nam nhân của ngươi, đừng làm cho hắn mất mặt2020-09-19 04:37
 • #1198: Thứ 1198 chương vĩnh viễn không thể nói bí mật2020-09-19 04:37
 • #1199: Thứ 1199 chương đã thành vì chấp niệm, không phải ai có thể ảnh hưởng2020-09-19 04:37
 • #1200: Thứ 1200 chương lãng phí đại cơ hội tốt2020-09-19 04:37
 • #1201: Thứ 1201 chương đặc biệt nhân2020-09-19 04:38
 • #1202: Thứ 1202 chương thế nào lại là hắn đâu?2020-09-19 04:38
 • #1203: Thứ ..2020-09-19 04:38
 • #1204: Thứ 1204 chương là chính hắn bất không chịu thua kém2020-09-19 04:38
 • #1205: Thứ 1205 chương hắn cùng ta ở cùng một chỗ2020-09-19 04:39
 • #1206: Thứ 1206 chương2020-09-19 04:39
 • #1207: Thứ 1207 chương quả nhiên là hắn suy nghĩ nhiều đi2020-09-19 04:39
 • #1208: Thứ 1208 chương bọn họ không có nói sai2020-09-19 04:39
 • #1209: Thứ 1209 chương không muốn làm cho giữa bọn họ lại có bất kỳ cùng xuất hiện2020-09-19 04:40
 • #1210: Thứ 1210 chương lần đầu tiên có người cùng hắn như thế thân thiết2020-09-19 04:40
 • #1211: Thứ 1211 chương linh khí thể tái hiện2020-09-19 04:40
 • #1212: Thứ 1212 chương thiên mệnh như vậy2020-09-19 04:40
 • #1213: Thứ 1213 chương đời đời kiếp kiếp (đại ma chung)2020-09-19 04:40
 • #1214: Thứ2020-09-19 04:41
 • #1215: Thứ 1215 chương thành công hoặc thất bại, với hắn đô không quan trọng2020-09-19 04:41
 • #1216: Thứ 1216 chương hồn thể vỡ2020-09-19 04:41
 • #1217: Thứ 1217 chương —— hậu sẽ không kỳ2020-09-19 04:41
 • #1218: Thứ 1218 chương hắn đây rốt cuộc là ở đâu?2020-09-19 04:42
 • #1219: Thứ ..2020-09-19 04:42
 • #1220: Thứ 1220 chương bắt chuyện phương thức thái cũ , ẻo lả2020-09-19 04:42
 • #1221: Thứ 1221 chương bệnh tâm thần2020-09-19 04:42
 • #1222: Thứ 1222 chương ngươi đối với ta làm cái gì?2020-09-19 04:43
 • #1223: Thứ 1223 chương mẹ nó khuyết tật trí tuệ!2020-09-19 04:43
 • #1224: Thứ 1224 chương ngươi đây là có hỉ a ~2020-09-19 04:43
 • #1225: Thứ 1225 chương ta giết chết nàng!2020-09-19 04:43
 • #1226: Thứ 1226 chương ngươi vừa mới với ta làm cái gì! !2020-09-19 04:44
 • #1227: Thứ 1227 chương tự sát2020-09-19 04:44
 • #1228: Thứ 1228 chương đáng buồn nhất là cái gì?2020-09-19 04:44
 • #1229: Thứ 1229 chương là thật hậu sẽ không kỳ (tiểu việt hoàn)2020-09-19 04:44
 • #1230: Thứ 1230 chương ta có thể thân thân ngươi sao2020-09-19 04:44
 • #1231: Thứ 1231 chương quang cảnh thịnh vượng chưa từng có hài hòa (nhuyên kết cục)2020-09-19 04:45
Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 4.2]

Related posts

Trọng Sinh Tiểu Nương Tử Mỹ Vị Nhân Sinh

TiKay

Vợ Ơi, Chào Em!

TiKay

Percy Jackson Tập 3: Lời Nguyền Của Thần Titan

THUYS♥️

Giới Giải Trí Thiên Sư

THUYS♥️

Thảm Cỏ Xanh Người Biểu Diễn

TiKay

Thùy Điếu Chư Thiên

TiKay

Leave a Reply