Cổ ĐạiNgôn Tình

Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá

Kiếp trước, tra phu giết vợ hại nữ, tay nàng lưỡi đao tra phu lại chết dưới tay Bạch liên hoa.

Trở lại khi còn bé, nàng tỉ mỉ trù tính thận trọng từng bước, thoát khỏi cực phẩm người nhà tay xé Bạch liên hoa, thuận đường lại báo cái ân.

“Uy, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là báo ngươi đời trước ân cứu mạng.”

“Ân cứu mạng, lúc này lấy thân tương báo.”

Nguồn: nuhiep.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Lục Nguyệt Hạo Tuyết
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Trùng sinh
 • #2: Trừ tà
 • #3: Vô sỉ (thượng)
 • #4: Vô sỉ (hạ)
 • #5: Thất vọng
 • #6: Thay đổi (1)
 • #7: Thay đổi (2)
 • #8: Cáo trạng (1)
 • #9: Cáo trạng (2)
 • #10: Cố gia (1)
 • #11: Cố gia (2)
 • #12: Cố gia (3)
 • #13: Hào khí (1)
 • #14: Hào khí (2)
 • #15: Tự thiếp dẫn phát phong ba (1)
 • #16: Tự thiếp dẫn phát phong ba (2)
 • #17: Tự thiếp dẫn phát phong ba (3)
 • #18: Tự thiếp dẫn phát phong ba (4)
 • #19: Cam Lộ tự (1)
 • #20: Cam Lộ tự (2)
 • #21: Phật đầu vòng tay
 • #22: Xin lỗi
 • #23: Làm khách
 • #24: Tiền tài động nhân tâm
 • #25: Khiêu khích (1)
 • #26: Khiêu khích (2)
 • #27: Khiêu khích (3)
 • #28: Đánh nhau
 • #29: Khổ nhục kế (1)
 • #30: Khổ nhục kế (2)
 • #31: Thiên phú
 • #32: Khoe của (1)
 • #33: Khoe của (2)
 • #34: Nữ ti
 • #35: Hẹp hòi Thanh Thư
 • #36: Thanh Thư bị đánh (1)
 • #37: Thanh Thư bị đánh (2)
 • #38: Quan tài tử
 • #39: Tặc (1)
 • #40: Tặc (2)
 • #41: Không đành lòng
 • #42: Vạch mặt (1)
 • #43: Vạch mặt (2)
 • #44: Si tình nam nhân (1)
 • #45: Si tình nam nhân (2)
 • #46: Con rối
 • #47: Lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng (1)
 • #48: Lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng (2)
 • #49: Dưỡng lão (1)
 • #50: Dưỡng lão (2)
 • #51: Ác mộng
 • #52: Đoàn sư phụ (1)
 • #53: Đoàn sư phụ (2)
 • #54: Chuẩn bị ở sau
 • #55: Tập võ (1)
 • #56: Tập võ (2)
 • #57: Tập võ (3)
 • #58: Cố Nhàn thay đổi
 • #59: Phó tiên sinh (1)
 • #60: Phó tiên sinh (2)
 • #61: Phó tiên sinh (3)
 • #62: Khắc khổ (1)
 • #63: Khắc khổ (2)
 • #64: Khắc khổ (3)
 • #65: Tiểu đồng bọn (1)
 • #66: Tiểu đồng bọn (2)
 • #67: Thi rớt (1)
 • #68: Thi rớt (2)
 • #69: Yếu thế
 • #70: Bại lộ (1)
 • #71: Bại lộ (2)
 • #72: Sinh nhật
 • #73: Oán người (1)
 • #74: Oán người (2)
 • #75: Tham lam (1)
 • #76: Tham lam (2)
 • #77: Ích kỷ
 • #78: Miệng lưỡi bén nhọn
 • #79: Tiếc hận
 • #80: Sinh nhật (1)
 • #81: Sinh nhật (2)
 • #82: Ngoài ý muốn
 • #83: Khó sinh (1)
 • #84: Khó sinh (2)
 • #85: Khó sinh (3)
 • #86: Khó sinh (4)
 • #87: Thiển cận
 • #88: Thức tỉnh
 • #89: An An
 • #90: Đoàn Tiểu Nhu hận (1)
 • #91: Đoàn Tiểu Nhu hận (2)
 • #92: Ghét bỏ (1)
 • #93: Ghét bỏ (2)
 • #94: Làm trò cười
 • #95: Thề độc
 • #96: Giả bệnh
 • #97: Tâm pháp (1)
 • #98: Tâm pháp (2)
 • #99: Lang băm
 • #100: Không hoạn quả mà hoạn không đồng đều (1)
 • #101: Không hoạn quả hoạn không đồng đều (2)
 • #102: Phát đại tài
 • #103: Náo nhiệt Trung thu (1)
 • #104: Náo nhiệt Trung thu (2)
 • #105: Náo nhiệt Trung thu (3)
 • #106: Náo nhiệt Trung thu (4)
 • #107: Náo nhiệt Trung thu (5)
 • #108: Náo nhiệt Trung thu (6)
 • #109: Náo nhiệt Trung thu (7)
 • #110: Náo nhiệt Trung thu (8)
 • #111: Uy nghiêm
 • #112: Lo lắng
 • #113: Cổ động
 • #114: Cứu Cẩu Thặng
 • #115: Lâm Thừa Chí chuyển biến (1)
 • #116: Lâm Thừa Chí chuyển biến (2)
 • #117: Lâm Thừa Chí thay đổi (3)
 • #118: Lâm Thừa Chí thay đổi (4)
 • #119: Đại Minh luật (1)
 • #120: Đại Minh luật (2)
 • #121: Đau lòng
 • #122: Táng gia bại sản
 • #123: Rút củi dưới đáy nồi (1)
 • #124: Rút củi dưới đáy nồi (2)
 • #125: Rút củi dưới đáy nồi (3)
 • #126: Rút củi dưới đáy nồi (4)
 • #127: Lối buôn bán
 • #128: Chấn nhiếp (1)
 • #129: Chấn nhiếp (2)
 • #130: Nữ hộ vệ
 • #131: Văn Hoa đường
 • #132: Ân khoa
 • #133: Ăn tết (1)
 • #134: Ăn tết (2)
 • #135: Ăn tết (3)
 • #136: Ăn tết (4)
 • #137: Ăn tết (5)
 • #138: Con lớn không phải do mẹ
 • #139: Dự báo
 • #140: Tần sư phụ
 • #141: Nguyên tiêu
 • #142: Lâm gia phân gia (1)
 • #143: Lâm gia phân gia (2)
 • #144: Dâng hương cầu phúc (1)
 • #145: Dâng hương cầu phúc (2)
 • #146: Linh Tuyền tự (1)
 • #147: Linh Tuyền tự (2)
 • #148: Linh Tuyền tự (3)
 • #149: Một lần cuối cùng
 • #150: Ngoài ý muốn (1)
 • #151: Ngoài ý muốn (2)
 • #152: Ngoài ý muốn (3)
 • #153: Chuồn mất
 • #154: Kỳ phu nhân (1)
 • #155: Kỳ phu nhân (2)
 • #156: Kỳ phu nhân (3)
 • #157: Thổ lộ
 • #158: Núi vàng núi bạc
 • #159: Cảnh báo (1)
 • #160: Cảnh báo (2)
 • #161: Mất trí nhớ (1)
 • #162: Mất trí nhớ (2)
 • #163: Mất trí nhớ (3)
 • #164: Mất trí nhớ (4)
 • #165: Mất trí nhớ (5)
 • #166: Trốn tránh
 • #167: Lòng người (1)
 • #168: Lòng người (2)
 • #169: Lòng người (3)
 • #170: Lòng người (4)
 • #171: Đồ dỏm
 • #172: Dẫn xà xuất động
 • #173: Con riêng (1)
 • #174: Con riêng (2)
 • #175: Con riêng (3)
 • #176: Con riêng (4)
 • #177: Phản chủ (1)
 • #178: Phản chủ (2)
 • #179: Hai bảng tiến sĩ
 • #180: Buông tay
 • #181: Cướp giết
 • #182: Cướp giết (2)
 • #183: Thang Hải Vi (1)
 • #184: Thang Hải Vi (2)
 • #185: Ly gián (1)
 • #186: Hứa gia (1)
 • #187: Hứa gia (2)
 • #188: Trần Tiểu Tiểu
 • #189: Bị ám sát
 • #190: Tay nghề (1)
 • #191: Tay nghề (2)
 • #192: Tay nghề (3)
 • #193: Tỷ muội
 • #194: Lâm Thừa Ngọc gửi thư
 • #195: Sản nghiệp bán thành tiền (1)
 • #196: Sản nghiệp bán thành tiền (2)
 • #197: Trúng gió
 • #198: Dọn nhà
 • #199: Tam phòng xảy ra chuyện (1)
 • #200: Tam phòng xảy ra chuyện (2)
 • #201: Đỏ mắt
 • #202: Lâm Thừa Ngọc trở về nhà (1)
 • #203: Lâm Thừa Ngọc trở về (2)
 • #204: Hối hận (1)
 • #205: Hối hận (2)
 • #206: Hối hận (3)
 • #207: Hiệp nghị
 • #208: Tang sự (1)
 • #209: Tang sự (2)
 • #210: Gừng càng già càng cay (1)
 • #211: Gừng càng già càng cay (2)
 • #212: Hoài nghi (1)
 • #213: Hoài nghi (2)
 • #214: Nhàn nhã (1)
 • #215: Nhàn nhã (2)
 • #216: Nhàn nhã (3)
 • #217: Biết vậy chẳng làm (1)
 • #218: Biết vậy chẳng làm (2)
 • #219: Biết vậy chẳng làm (3)
 • #220: Hòa ly (1)
 • #221: Hòa ly (2)
 • #222: Hòa ly (3)
 • #223: Hòa ly (4)
 • #224: Hòa ly (5)
 • #225: Hòa ly (6)
 • #226: Hòa ly (7)
 • #227: Chân diện mục (1)
 • #228: Chân diện mục (2)
 • #229: Rời đi (1)
 • #230: Rời đi (2)
 • #231: Rời đi (3)
 • #232: Rời đi (4)
 • #233: Rời đi (5)
 • #234: Đoàn Tiểu Kim (1)
 • #235: Đoàn Tiểu Kim (2)
 • #236: Đoàn Tiểu Kim (3)
 • #237: Cầu tới cửa
 • #238: Bức hôn (1)
 • #239: Bức hôn (2)
 • #240: Độc (1)
 • #241: Độc (2)
 • #242: Độc (3)
 • #243: Độc (4)
 • #244: Độc (5)
 • #245: Độc (6)
 • #246: Độc (7)
 • #247: Độc (8)
 • #248: Ác hữu ác báo (1)
 • #249: Ác hữu ác báo (2)
 • #250: Ác hữu ác báo (3)
 • #251: Quyết liệt (1)
 • #252: Quyết liệt (2)
 • #253: Quyết liệt (3)
 • #254: Quyết liệt (4)
 • #255: Quyết liệt (5)
 • #256: Quyết liệt (6)
 • #257: Quyết liệt (7)
 • #258: Thôi thị rơi thai
 • #259: Ác hữu ác báo
 • #260: Tặc
 • #261: Xuân Phong Lâu
 • #262: Thống hận (1)
 • #263: Thống hận (2)
 • #264: Dạy bảo
 • #265: Kỳ lão thái gia (1)
 • #266: Kỳ lão thái gia (2)
 • #267: Kỳ lão thái gia (3)
 • #268: Kỳ lão thái gia (4)
 • #269: Con nuôi (1)
 • #270: Con nuôi (2)
 • #271: Mới đường đi
 • #272: Kim Lăng
 • #273: Nhà mới
 • #274: Giản Thư (1)
 • #275: Giản Thư (2)
 • #276: Vương Mạn Tinh
 • #277: Nhà giàu
 • #278: Phó Kính Trạch (1)
 • #279: Phó Kính Trạch (2)
 • #280: Học vẽ (1)
 • #281: Học vẽ (2)
 • #282: Học vẽ (3)
 • #283: Ăn tết
 • #284: Thi viết
 • #285: Đặt song song đệ nhất
 • #286: Phỏng vấn
 • #287: Kiến thức hạn hẹp Thanh Thư
 • #288: Dụng tâm lương khổ
 • #289: Nữ học sinh sống (1)
 • #290: Nữ học sinh sống (2)
 • #291: Nói xấu (1)
 • #292: Nói xấu (2)
 • #293: Xương cứng
 • #294: Đơn thuần
 • #295: Nhảy lớp
 • #296: Thôi Tuyết Oánh
 • #297: Huyền cấp ban ba
 • #298: Đồng môn
 • #299: Đồng môn (2)
 • #300: Chỗ dựa (1)
 • #301: Chỗ dựa (2)
 • #302: Chỗ dựa (3)
 • #303: Thay đổi
 • #304: Làm ăn (1)
 • #305: Làm ăn (2)
 • #306: Sở Vận (1)
 • #307: Sở Vận (2)
 • #308: Thứ tư
 • #309: Đào Nhạc Chương
 • #310: Hoài nghi
 • #311: Xa lánh
 • #312: Thế sự
 • #313: Chênh lệch
 • #314: Dân cờ bạc
 • #315: Hiểu lầm
 • #316: Tàn khốc
 • #317: Rời đi (1)
 • #318: Rời đi (2)
 • #319: Đường xá (1)
 • #320: Đường xá (2)
 • #321: Thủy phỉ (1)
 • #322: Thủy phỉ (2)
 • #323: Để kinh
 • #324: Cha con (1)
 • #325: Cha con (2)
 • #326: Đỗ Thi Nhã
 • #327: Nghiền ép (1)
 • #328: Nghiền ép (2)
 • #329: Nghiền ép (3)
 • #330: Bực bội
 • #331: Náo (1)
 • #332: Náo (2)
 • #333: Náo (3)
 • #334: Được cứu
 • #335: Thẩm Thiếu Chu
 • #336: Đính hôn
 • #337: Ở nhờ
 • #338: Năng khiếu ban
 • #339: Xin lỗi
 • #340: Phù Cảnh Hy (1)
 • #341: Phù Cảnh Hy (2)
 • #342: Kiếp trước
 • #343: Phù Cảnh Hy (3)
 • #344: Người ngốc nhiều tiền (1)
 • #345: Người ngốc nhiều tiền (2)
 • #346: Vui vẻ
 • #347: Hồng thuỷ
 • #348: Kinh thành cái thứ nhất năm (1)
 • #349: Kinh thành cái thứ nhất năm (2)
 • #350: Kinh thành cái thứ nhất năm (3)
 • #351: Đối tác
 • #352: Nhân tình
 • #353: Vay tiền
 • #354: Giở trò xấu
 • #355: Báo tin
 • #356: Trước khi thi
 • #357: Khảo thí (1)
 • #358: Khảo thí (2)
 • #359: Cá trong chậu (1)
 • #360: Cá trong chậu (2)
 • #361: Đệ nhất
 • #362: Phỏng vấn (1)
 • #363: Phỏng vấn (2)
 • #364: Thiên ngoại hữu thiên
 • #365: Ban 6 (1)
 • #366: Ban 6 (2)
 • #367: Nạp thiếp (1)
 • #368: Nạp thiếp (2)
 • #369: Cùng vinh có chỗ này
 • #370: Định ngày hẹn (1)
 • #371: Định ngày hẹn (2)
 • #372: Luận bàn
 • #373: Bạn bè (1)
 • #374: Bạn bè (2)
 • #375: Bạn bè (3)
 • #376: Bạn bè (4)
 • #377: Phù Cảnh Nam
 • #378: Học bù (1)
 • #379: Học bù (2)
 • #380: Học bù (2)
 • #381: Cố Nhàn lấy chồng (1)
 • #382: Cố Nhàn lấy chồng (2)
 • #383: Cảm kích
 • #384: Tỷ muội Thịt kho phô
 • #385: Chia hoa hồng
 • #386: Cố lão thái thái đến kinh (1)
 • #387: Cố lão thái thái đến kinh (2)
 • #388: Cố lão thái thái đến kinh (3)
 • #389: Dạ đàm (1)
 • #390: Dạ đàm (2)
 • #391: Xin giúp đỡ
 • #392: Sấm sét giữa trời quang (1)
 • #393: Sấm sét giữa trời quang (2)
 • #394: Phòng ma ma
 • #395: Khắc tinh
 • #396: Đông Bình Hầu phủ phân gia (1)
 • #397: Đông Bình Hầu phủ phân gia (2)
 • #398: Đàn bà đanh đá
 • #399: Dẫn rắn
 • #400: Xuất động
 • #401: Cơ hội (1)
 • #402: Cơ hội (2)
 • #403: Đối sách
 • #404: Cố lão thái thái rời kinh
 • #405: Hỗ trợ
 • #406: Hỗ trợ (2)
 • #407: Lục Tử Tránh cái chết (1)
 • #408: Kim Ngư hẻm
 • #409: Lục Tử Tránh cái chết (2)
 • #410: Tòa nhà tới tay (1)
 • #411: Tòa nhà tới tay (2)
 • #412: Đoan Ngọ (2)
 • #413: Đoan Ngọ (2)
 • #414: Nháo sự (1)
 • #415: Nháo sự (2)
 • #416: Hầm rượu (1)
 • #417: Hầm rượu (2)
 • #418: Chó dại
 • #419: Hầm rượu (3)
 • #420: Hầm rượu (4)
 • #421: Nam Sơn tiên sinh
 • #422: Túy Ngâm tiên sinh (2)
 • #423: Túy Ngâm tiên sinh (3)
 • #424: Túy Ngâm tiên sinh (4)
 • #425: Cảm động
 • #426: Thay đổi (1)
 • #427: Thay đổi (2)
 • #428: Thay đổi (3)
 • #429: Vô đề
 • #430: Cuối kỳ thi
 • #431: Thanh quan (1)
 • #432: Thanh quan (2)
 • #433: Mộ phần sập
 • #434: Báo mộng
 • #435: Thần trợ công
 • #436: Mua lương
 • #437: Tụ hợp (1)
 • #438: Tụ hợp (2)
 • #439: Trừ ác (1)
 • #440: Trừ ác (2)
 • #441: Trừ ác (3)
 • #442: Trừ ác (4)
 • #443: Làm chuẩn bị
 • #444: Dân ca
 • #445: Đại mập mạp
 • #446: Khâm sai
 • #447: Mưa to (1)
 • #448: Mưa to (2)
 • #449: Đại hồng thủy rất lớn (1)
 • #450: Đại hồng thủy rất lớn (2)
 • #451: Vội về chịu tang
 • #452: Dịch An chịu huấn
 • #453: Chịu đói
 • #454: Tức chết
 • #455: Rau dại nắm (1)
 • #456: Rau dại nắm (2)
 • #457: Rời đi (1)
 • #458: Rời đi (2)
 • #459: Lâm Tiểu Đao (1)
 • #460: Lâm Tiểu Đao (2)
 • #461: Quỷ dị
 • #462: An An ủy khuất
 • #463: Dịch An phát uy (1)
 • #464: Dịch An phát uy (2)
 • #465: Súng kíp
 • #466: Trở về kinh
 • #467: Lạc Dương
 • #468: Quyên tiền
 • #469: Có đại tang (1)
 • #470: Có đại tang (2)
 • #471: Huynh đệ bất hòa (1)
 • #472: Huynh đệ bất hòa (2)
 • #473: Huynh đệ bất hòa (3)
 • #474: Phong thưởng
 • #475: Nghỉ đông
 • #476: Đòi nợ quỷ
 • #477: Cố Lâm
 • #478: Bắt gian (1)
 • #479: Bắt gian (2)
 • #480: Chết bất đắc kỳ tử (1)
 • #481: Chết bất đắc kỳ tử (2)
 • #482: Hiếu tử (1)
 • #483: Hiếu tử (2)
 • #484: Hiếu tử (3)
 • #485: Cảm giác nguy cơ
 • #486: Lâm Thừa Ngọc hồi kinh (1)
 • #487: Lâm Thừa Ngọc hồi kinh (2)
 • #488: Văn Ca Nhi
 • #489: La gia xảy ra chuyện (1)
 • #490: La gia xảy ra chuyện (2)
 • #491: La gia xảy ra chuyện (3)
 • #492: Nghĩ cách cứu viện (1)
 • #493: Nghĩ cách cứu viện (2)
 • #494: Nghĩ cách cứu viện (3)
 • #495: Trảm thảo trừ căn (1)
 • #496: Trảm thảo trừ căn (2)
 • #497: Bình an (1)
 • #498: Châm ngòi ly gián (1)
 • #499: Châm ngòi ly gián (2)
 • #500: Bị giám thị (1)
 • #501: Bị giám thị (2)
 • #502: Có nhục cùng nhục
 • #503: Người nhà họ Thôi (1)
 • #504: Người nhà họ Thôi (2)
 • #505: Người nhà họ Thôi (3)
 • #506: Người nhà họ Thôi (4)
 • #507: Người nhà họ Thôi (5)
 • #508: Cãi nhau (1)
 • #509: Cãi nhau (2)
 • #510: Xum xoe
 • #511: Tri kỷ An An
 • #512: Cố Nhàn đến kinh
 • #513: Ngăn cách (1)
 • #514: Ngăn cách (2)
 • #515: Ngăn cách (3)
 • #516: Lâm Thừa Ngọc bị đánh
 • #517: Uổng làm cha mẹ
 • #518: Khuê mật
 • #519: Lan Dịch
 • #520: Tự làm tự chịu (1)
 • #521: Tự làm tự chịu (2)
 • #522: Tự làm tự chịu (3)
 • #523: Cố Nhàn ngã thương
 • #524: Cố Nhàn khôi phục ký ức (1)
 • #525: Cố Nhàn khôi phục ký ức (2)
 • #526: Cố Nhàn khôi phục ký ức (3)
 • #527: Xưởng nhuộm (1)
 • #528: Xưởng nhuộm (2)
 • #529: Cố Nhàn rời kinh
 • #530: Thay mận đổi đào
 • #531: Hứa gia suy sụp (1)
 • #532: Hứa gia suy sụp (2)
 • #533: Chấp niệm
 • #534: Ngại bần yêu phú (1)
 • #535: Ngại bần yêu phú (2)
 • #536: Tặng lễ
 • #537: Xa cách
 • #538: Lễ tốt nghiệp
 • #539: Đổi tên đổi họ (1)
 • #540: Đổi tên đổi họ (2)
 • #541: Gánh trách nhiệm (1)
 • #542: Gánh trách nhiệm (2)
 • #543: Gánh trách nhiệm (3)
 • #544: Đỗ Thi Nhã đính hôn (1)
 • #545: Đỗ Thi Nhã đính hôn (2)
 • #546: Lâm Bác Viễn
 • #547: Tiệc đầy tháng (1)
 • #548: Tiệc đầy tháng (2)
 • #549: Uy hiếp (1)
 • #550: Uy hiếp (2)
 • #551: Uy hiếp (3)
 • #552: Hận ý (1)
 • #553: Hận ý (2)
 • #554: Có khổ khó nói
 • #555: Vay tiền (1)
 • #556: Vay tiền (2)
 • #557: Độc phụ
 • #558: Đồ đần
 • #559: Đèn lồng con thỏ
 • #560: Lấy lòng
 • #561: Thăm dò
 • #562: Cập kê lễ (1)
 • #563: Cập kê lễ (2)
 • #564: Cập kê lễ (3)
 • #565: Mười hai mộc trâm
 • #566: Vô đề
 • #567: Ngô Khải Hành (1)
 • #568: Ngô Khải Hành (2)
 • #569: Cự tuyệt
 • #570: Kiên nhẫn (1)
 • #571: Kiên nhẫn (2)
 • #572: Bát hoàng tử
 • #573: Cường ngạnh An An
 • #574: Biết người biết mặt không biết lòng (1)
 • #575: Biết người biết mặt không biết lòng (2)
 • #576: Biết người biết mặt không biết lòng (3)
 • #577: Đánh mặt
 • #578: Đánh mặt (2)
 • #579: Tần Vương
 • #580: Giấy vay nợ
 • #581: Đoàn tụ
 • #582: Tiểu Du đính hôn
 • #583: Trưởng công chúa sinh nhật yến
 • #584: Tính toán
 • #585: Người chết
 • #586: Phong Vũ Vi (1)
 • #587: Phong Vũ Vi (2)
 • #588: Phong Vũ Vi (3)
 • #589: Sinh bệnh
 • #590: Đền bù
 • #591: Nữ sinh hướng ngoại (1)
 • #592: Nữ sinh hướng ngoại (2)
 • #593: Đích tiên
 • #594: Đại phiền toái (1)
 • #595: Đại phiền toái (2)
 • #596: Ngẫu nhiên gặp
 • #597: Cho thấy cõi lòng
 • #598: An tâm (1)
 • #599: An tâm (2)
 • #600: Ước định (1)
 • #601: Ước định (2)
 • #602: Ước định (3)
 • #603: Vô đề
 • #604: Ái tâm cơm nắm
 • #605: Án thủ
 • #606: Lan Hi xảy ra chuyện (1)
 • #607: Lan Hi xảy ra chuyện (2)
 • #608: Lan Hi xảy ra chuyện (3)
 • #609: Lan Hi xảy ra chuyện (4)
 • #610: Lan Hi xảy ra chuyện (5)
 • #611: Lan Hi xảy ra chuyện (6)
 • #612: Lan Hi xảy ra chuyện (7)
 • #613: Lan Hi xảy ra chuyện (8)
 • #614: Giải quyết dứt khoát
 • #615: Thiểu năng
 • #616: Ngụy trang
 • #617: Gặp nhau (1)
 • #618: Gặp nhau (2)
 • #619: Thi phủ đệ nhất
 • #620: Vừa gặp đã cảm mến (1)
 • #621: Vừa gặp đã cảm mến (2)
 • #622: Vừa gặp đã cảm mến (3)
 • #623: Vừa gặp đã cảm mến (4)
 • #624: Thanh Thư trở mặt (1)
 • #625: Thanh Thư trở mặt (2)
 • #626: Thi viện (1)
 • #627: Thi viện (2)
 • #628: Thanh Thư đính hôn (1)
 • #629: Thanh Thư đính hôn (2)
 • #630: Bị điên
 • #631: Tập kích
 • #632: Làm lớn chuyện (1)
 • #633: Cấm túc
 • #634: Liền phiên (1)
 • #635: Liền phiên (2)
 • #636: Từ hôn (1)
 • #637: Từ hôn (2)
 • #638: Từ hôn (3)
 • #639: Từ hôn (4)
 • #640: Từ hôn (5)
 • #641: Hộ vệ
 • #642: Da mặt dày
 • #643: Thi Hương (1)
 • #644: Thi Hương (2)
 • #645: Thi Hương (3)
 • #646: Thi Hương (4)
 • #647: Cảm động
 • #648: Giải Nguyên
 • #649: Vạn Hàn Thải (1)
 • #650: Vạn Hàn Thải (2)
 • #651: Vô đề
 • #652: Cứu người
 • #653: Cứu người (2)
 • #654: Thái tôn mất tích
 • #655: Phân loạn
 • #656: Uỷ thác (1)
 • #657: Uỷ thác (2)
 • #658: Thanh Thư ghen ghét
 • #659: Vô đề
 • #660: Mười hai Hoàng Tử bỏ mình
 • #661: Triều đình chấn động (1)
 • #662: Triều đình chấn động (2)
 • #663: Thiên phú tầm quan trọng
 • #664: Truyền thế danh thiếp (1)
 • #665: Truyền thế danh thiếp (2)
 • #666: Truyền thế danh thiếp (3)
 • #667: Dạy muội
 • #668: Trưởng tôn điện hạ trở về
 • #669: Cẩu huyết (1)
 • #670: Cẩu huyết (2)
 • #671: Cẩu huyết (3)
 • #672: Cẩu huyết (4)
 • #673: Trưởng công chúa bão nổi (1)
 • #674: Từ hôn (2)
 • #675: Từ hôn (3)
 • #676: Đến tiếp sau (1)
 • #677: Đến tiếp sau (2)
 • #678: Thêm trang
 • #679: Đỗ Thi Nhã phát uy (1)
 • #680: Đỗ Thi Nhã phát uy (2)
 • #681: Thuyết khách (1)
 • #682: Thuyết khách (2)
 • #683: Tỉnh ngộ (1)
 • #684: Tỉnh ngộ (2)
 • #685: Tỉnh ngộ (3)
 • #686: Tỉnh ngộ (4)
 • #687: Thẩm Thiếu Chu xảy ra chuyện (1)
 • #688: Thẩm Thiếu Chu xảy ra chuyện (2)
 • #689: Thẩm Thiếu Chu xảy ra chuyện (3)
 • #690: Thẩm Thiếu Chu xảy ra chuyện (4)
 • #691: Bình oan (1)
 • #692: Bình oan (2)
 • #693: Bình oan (3)
 • #694: Bình oan (3)
 • #695: Bình oan (4)
 • #696: Bình oan (5)
 • #697: Bình oan (6)
 • #698: Bắt cóc (1)
 • #699: Bắt cóc (2)
 • #700: Ra ngục (1)
 • #701: Ra ngục (2)
 • #702: Bọn cướp
 • #703: Ngả bài (1)
 • #704: Ngả bài (2)
 • #705: Ngả bài (3)
 • #706: Trả thù
 • #707: Hồi kinh (1)
 • #708: Hồi kinh (2)
 • #709: Ôm
 • #710: Chia sẻ
 • #711: Thứ bảy trăm linh chín nạy góc tường?
 • #712: Tai hoạ ngầm
 • #713: Thứ bảy trăm mười một Thái tử qua đời (1)
 • #714: Thứ bảy trăm mười hai Thái tử qua đời (2)
 • #715: Thứ bảy trăm mười ba già mồm (1)
 • #716: Thứ bảy trăm mười bốn già mồm (2)
 • #717: Thứ bảy trăm mười năm tiến bộ (1)
 • #718: Tiến bộ (2)
 • #719: Tiến bộ (3)
 • #720: Tiến bộ (4)
 • #721: An An thay đổi (1)
 • #722: Thứ bảy trăm hai mươi An An thay đổi (2)
 • #723: Lòng tham không đáy (1)
 • #724: Lòng tham không đáy (2)
 • #725: Quan Chấn Khởi (1)
 • #726: Quan Chấn Khởi (2)
 • #727: Quan Chấn Khởi (3)
 • #728: Quan Chấn Khởi (4)
 • #729: Quan Chấn Khởi (5)
 • #730: Thành thục
 • #731: Không tha thứ
 • #732: Nhìn nhau (1)
 • #733: Nhìn nhau (2)
 • #734: Nhìn nhau (3)
 • #735: Nhìn nhau (4)
 • #736: Sợ cưới (1)
 • #737: Sợ cưới (2)
 • #738: Sợ cưới (3)
 • #739: Xin lỗi
 • #740: Tín vật
 • #741: Nữ quan (1)
 • #742: Nữ quan (2)
 • #743: Nữ quan (3)
 • #744: Tự tôn tự ái
 • #745: Hẹp hòi (1)
 • #746: Hẹp hòi (2)
 • #747: Hẹp hòi (3)
 • #748: Chủ khách Thanh Lại Ti
 • #749: Thanh nhàn việc cần làm (1)
 • #750: Thanh nhàn việc cần làm (2)
 • #751: Xa lánh (1)
 • #752: Xa lánh (2)
 • #753: Xa lánh (3)
 • #754: Ôn chuyện
 • #755: Lên cơn giận dữ
 • #756: Vợ chồng chiến tranh lạnh (1)
 • #757: Vợ chồng chiến tranh lạnh (2)
 • #758: Uy hiếp
 • #759: Chuyện cũ như gió
 • #760: Thay đổi
 • #761: Ác hữu ác báo (1)
 • #762: Ác hữu ác báo (2)
 • #763: Sửa đường (1)
 • #764: Sửa đường (2)
 • #765: Làm việc tốt
 • #766: Trả thù (1)
 • #767: Trả thù (2)
 • #768: Trả thù (3)
 • #769: Trả thù (4)
 • #770: Cảm ơn ân tình
 • #771: Cố Nhàn khủng hoảng (1)
 • #772: Cố Nhàn khủng hoảng (2)
 • #773: Tộc học
 • #774: Ăn năn (1)
 • #775: Ăn năn (2)
 • #776: Vô tội tác động đến Thanh Thư (1)
 • #777: Vô tội tác động đến Thanh Thư (2)
 • #778: Vô tội tác động đến Thanh Thư (3)
 • #779: Nhận thân (1)
 • #780: Nhận thân (2)
 • #781: Vì muốn tốt cho ngươi (1)
 • #782: Vì muốn tốt cho ngươi (2)
 • #783: Vì muốn tốt cho ngươi (3)
 • #784: Vì muốn tốt cho ngươi (4)
 • #785: Vì muốn tốt cho ngươi (5)
 • #786: Vì muốn tốt cho ngươi (6)
 • #787: Lục Dong am (1)
 • #788: Lục Dong am (2)
 • #789: Diễn lại trò cũ (1)
 • #790: Diễn lại trò cũ (2)
 • #791: Kỳ Tu Nhiên cái chết (1)
 • #792: Kỳ Tu Nhiên cái chết (2)
 • #793: Kỳ lão thái gia chết bệnh (1)
 • #794: Kỳ lão thái gia chết bệnh (2)
 • #795: Phù sa không lưu ruộng người ngoài
 • #796: Tự cường tự lập
 • #797: Cố lão phu nhân hồi kinh
 • #798: Tổ tôn nổi tranh chấp
 • #799: Thuyết phục
 • #800: Trung thu
 • #801: Rượu ngon (1)
 • #802: Rượu ngon (2)
 • #803: Linh Sơn Tự dâng hương
 • #804: Ngẫu nhiên gặp
 • #805: Nhiếp lão tiên sinh đến kinh (1)
 • #806: Nhiếp lão tiên sinh đến kinh (2)
 • #807: Lan đại lão gia bị mắng
 • #808: Không đi đường thường (1)
 • #809: Không đi đường thường (2)
 • #810: Trấn Quốc Công hồi kinh (1)
 • #811: Trấn Quốc Công hồi kinh (2)
 • #812: Trấn Quốc Công hồi kinh (3)
 • #813: So chiêu
 • #814: Quý tài (1)
 • #815: Quý tài (2)
 • #816: Thêm trang
 • #817: Lan Hi xuất giá
 • #818: Hạnh phúc Lan Hi (1)
 • #819: Hạnh phúc Lan Hi (2)
 • #820: Hạnh phúc Lan Hi (3)
 • #821: Tạ Tiểu Hâm thay đổi (1)
 • #822: Tạ Tiểu Hâm thay đổi (2)
 • #823: Thành thạo một nghề (1)
 • #824: Thành thạo một nghề (2)
 • #825: Bà mối tới cửa (1)
 • #826: Bà mối tới cửa (2)
 • #827: Tính toán thất bại (1)
 • #828: Tính toán thất bại (2)
 • #829: Tính toán thất bại (3)
 • #830: Quận chúa xin lỗi
 • #831: Chúc gia chấn động (1)
 • #832: Chúc gia chấn động (2)
 • #833: Lan Hi mang thai
 • #834: Cuộc đi săn tháng ba mùa xuân
 • #835: Ám sát đến tiếp sau
 • #836: Tổ tôn náo mâu thuẫn (1)
 • #837: Tổ tôn náo mâu thuẫn (2)
 • #838: Hoàng thái tôn (1)
 • #839: Hoàng thái tôn (2)
 • #840: Hoàng thái tôn (3)
 • #841: Thi hội (1)
 • #842: Thi hội (2)
 • #843: Thi hội (3)
 • #844: Hạng năm (1)
 • #845: Hạng năm (2)
 • #846: Định ra hôn kỳ (1)
 • #847: Định ra hôn kỳ (2)
 • #848: Phong thuỷ bảo địa (1)
 • #849: Phong thủy bảo địa (2)
 • #850: Thi đình (1)
 • #851: Thi đình (2)
 • #852: Bảng Nhãn
 • #853: Cưỡi ngựa dạo phố
 • #854: Sính lễ
 • #855: Diệt khẩu (1)
 • #856: Diệt khẩu (2)
 • #857: Diệt khẩu (3)
 • #858: Dưỡng lão vấn đề (1)
 • #859: Dưỡng lão vấn đề (2)
 • #860: Trương Liên (1)
 • #861: Trương Liên (2)
 • #862: Tín nhiệm
 • #863: Ngẫu nhiên gặp
 • #864: An An cập kê
 • #865: Triển lãm thư pháp hội
 • #866: Ngoài ý muốn (1)
 • #867: Ngoài ý muốn (2)
 • #868: Truy tra (1)
 • #869: Thức tỉnh
 • #870: Truy tra (2)
 • #871: Củng Kỳ Ngọc (1)
 • #872: Củng Kỳ Ngọc (2)
 • #873: Củng Kỳ Ngọc (3)
 • #874: Mùng một mười lăm
 • #875: Sự tình rơi (1)
 • #876: Sự tình rơi (2)
 • #877: Sự tình rơi (3)
 • #878: Sơn trang sinh hoạt
 • #879: Thân càng thêm thân (1)
 • #880: Thân càng thêm thân (2)
 • #881: Thân càng thêm thân (3)
 • #882: Phó Nhiễm quá khứ (1)
 • #883: Phó Nhiễm quá khứ (2)
 • #884: Vô đề
 • #885: Có ý nghĩa sự tình (1)
 • #886: Có ý nghĩa sự tình (2)
 • #887: Có ý nghĩa sự tình (3)
 • #888: Thăng quan (1)
 • #889: Thăng quan (2)
 • #890: Thư pháp (1)
 • #891: Thư pháp (2)
 • #892: Đàm Kinh Nghiệp (1)
 • #893: Đàm Kinh Nghiệp (2)
 • #894: An An đính hôn
 • #895: Lan Hi sinh con trai
 • #896: Phong Tiểu Du giấc mộng
 • #897: Quả Ca nhi
 • #898: Phong Tiểu Du xuất giá
 • #899: Gặp nhau (1)
 • #900: Gặp nhau (2)
 • #901: Gặp nhau (3)
 • #902: Cố Lâm trở về
 • #903: Chênh lệch
 • #904: Khẩn trương
 • #905: Bình tĩnh tân nương tử
 • #906: Xuất giá (1)
 • #907: Xuất giá (2)
 • #908: Thực lực sủng thê
 • #909: Tân hôn (1)
 • #910: Tân hôn (2)
 • #911: Tân hôn (3)
 • #912: Lại mặt (1)
 • #913: Lại mặt (2)
 • #914: Tộc học
 • #915: Hoạ mi
 • #916: Lan Nhị lão gia (1)
 • #917: Lan Nhị lão gia (2)
 • #918: Bà mối Tiểu Du (1)
 • #919: Bà mối Tiểu Du (2)
 • #920: Đồng liêu
 • #921: Phong Nguyệt Hoa (1)
 • #922: Phong Nguyệt Hoa (2)
 • #923: Cố Lâm đính hôn (1)
 • #924: Cố Lâm đính hôn (2)
 • #925: Cố Lâm đính hôn (3)
 • #926: Cố Lâm đính hôn (4)
 • #927: Giục sinh
 • #928: Kiêm nhiệm
 • #929: Thải Mộng (1)
 • #930: Mẹ con cãi nhau
 • #931: Thải Mộng (2)
 • #932: Thỉnh kinh (1)
 • #933: Thỉnh kinh (2)
 • #934: Yến khách
 • #935: Trả phép
 • #936: Làm khó dễ
 • #937: Tháng chạp (1)
 • #938: Tháng chạp (2)
 • #939: Lại một năm nữa (1)
 • #940: Lại một năm nữa (2)
 • #941: Lại một năm nữa (3)
 • #942: Chúc tết (1)
 • #943: Chúc tết (2)
 • #944: Giấu diếm mang thai (1)
 • #945: Giấu diếm mang thai (2)
 • #946: Giấu diếm mang thai (3)
 • #947: Trưởng công chúa quyền thế
 • #948: Thanh Đài nữ học
 • #949: Hãm hại (1)
 • #950: Hãm hại (2)
 • #951: Hãm hại (3)
 • #952: Hoạn lộ gian nan
 • #953: Chút mưu kế (1)
 • #954: Chút mưu kế (2)
 • #955: Quan Chấn Khởi bị mắng (1)
 • #956: Quan Chấn Khởi bị chửi (2)
 • #957: Cố Lâm thành thân (1)
 • #958: Cố Lâm thành thân (2)
 • #959: Cố Lâm thành thân (3)
 • #960: Đến tiếp sau
 • #961: Mật sự
 • #962: Hoắc gia xảy ra chuyện
 • #963: Thêm phiền
 • #964: Uy hiếp
 • #965: Thuốc tránh thai (1)
 • #966: Thuốc tránh thai (2)
 • #967: Giải quyết tốt hậu quả (1)
 • #968: Giải quyết tốt hậu quả (2)
 • #969: Giải quyết tốt hậu quả (3)
 • #970: Hình bộ
 • #971: Báo ứng (1)
 • #972: Báo ứng (2)
 • #973: Cho nghỉ phép thời gian dài
 • #974: Công sai
 • #975: Gần son thì đỏ
 • #976: Tính toán nhỏ nhặt
 • #977: Thất tình
 • #978: Người tốt khó làm (1)
 • #979: Người tốt khó làm (2)
 • #980: Biến cố (1)
 • #981: Biến cố (2)
 • #982: Biến cố (3)
 • #983: Việc vui
 • #984: Phụ nữ mang thai gian nan
 • #985: Ồn ào
 • #986: Cứu người
 • #987: Đất đá trôi
 • #988: Chán ghét mà vứt bỏ
 • #989: Hối lộ (1)
 • #990: Hối lộ (2)
 • #991: La Dũng Nghị tới chơi (1)
 • #992: La Dũng Nghị tới chơi (2)
 • #993: Lâm Phỉ tiến Phi ngư vệ (1)
 • #994: Lâm Phỉ tiến Phi ngư vệ (2)
 • #995: Thất vọng đau khổ Cố lão phu nhân
 • #996: Phù Cảnh Hy đến Bình Châu (1)
 • #997: Phù Cảnh Hy đến Bình Châu (2)
 • #998: Phù Cảnh Hy đến Bình Châu (3)
 • #999: Đoàn gia (1)
 • #1000: Đoàn gia (2)
 • #1001: Đoàn gia (3)
 • #1002: Đoàn gia (4)
 • #1003: Đoàn Tiểu Nhu chuyển biến
 • #1004: Thanh Thư tỉnh lại
 • #1005: Có ý nghĩa sự tình
 • #1006: Gánh nặng (1)
 • #1007: Gánh nặng (2)
 • #1008: Suy đoán
 • #1009: Vay tiền
 • #1010: Tính tình đại biến (1)
 • #1011: Tính tình đại biến (2)
 • #1012: Tính tình đại biến (3)
 • #1013: Cáo trạng (1)
 • #1014: Cáo trạng (2)
 • #1015: Trừng phạt
 • #1016: Tán dương
 • #1017: Quyên tiền
 • #1018: Trợ giúp
 • #1019: Lâm Quyên Quyên
 • #1020: Tín Vương phủ con riêng
 • #1021: Tính sổ sách (1)
 • #1022: Tính sổ sách (2)
 • #1023: Tính sổ sách (3)
 • #1024: Vợ chồng nói chuyện (1)
 • #1025: Vợ chồng nói chuyện (2)
 • #1026: Phong Tiểu Du sinh sản (1)
 • #1027: Phong Tiểu Du sinh sản (2)
 • #1028: Phong Tiểu Du sinh sản (3)
 • #1029: Thần Ca nhi (1)
 • #1030: Thần ca (2)
 • #1031: Tai hoạ ngầm
 • #1032: Đại triển thần uy
 • #1033: Quỳ ván giặt đồ
 • #1034: Mặt dày vô sỉ
 • #1035: Dịch An hồi kinh
 • #1036: Dịch An dưỡng thương
 • #1037: Vô đề
 • #1038: Dược Đồng
 • #1039: Heo đồng đội (1)
 • #1040: Heo đồng đội (2)
 • #1041: Heo đồng đội (3)
 • #1042: Bảy tấc
 • #1043: Ý nghĩ (1)
 • #1044: Xung hỉ (1)
 • #1045: Xung hỉ (2)
 • #1046: Xung hỉ (3)
 • #1047: Gần vua như gần cọp
 • #1048: Vô đề
 • #1049: Hoắc gia tìm nơi nương tựa
 • #1050: Khởi ý
 • #1051: Đổi tốt
 • #1052: Diễn lại trò cũ
 • #1053: Hối hận (1)
 • #1054: Hối hận (2)
 • #1055: Hòa ly
 • #1056: Hối hận thì đã muộn
 • #1057: Giá trên trời thịt muối (1)
 • #1058: Giá trên trời rau ngâm (2)
 • #1059: Ngọt tương (1)
 • #1060: Ngọt tương (2)
 • #1061: Ngọt tương (3)
 • #1062: Giấu diếm
 • #1063: Xin lỗi
 • #1064: Lại một năm nữa
 • #1065: Việc vặt
 • #1066: Huynh đệ làm mai (1)
 • #1067: Huynh đệ làm mai (2)
 • #1068: Huynh đệ làm mai (3)
 • #1069: Huynh đệ làm mai (4)
 • #1070: Cũ mới quan niệm va chạm
 • #1071: Chờ sinh
 • #1072: Thần kỳ rau ngâm (1)
 • #1073: Thần kỳ rau ngâm (2)
 • #1074: Sinh sản (1)
 • #1075: Sinh sản (2)
 • #1076: Bị ghét bỏ bé con
 • #1077: Phúc Ca Nhi
 • #1078: Phúc Ca Nhi (2)
 • #1079: Tắm ba ngày
 • #1080: Thiên tử chi mộng (1)
 • #1081: Thiên tử chi mộng (2)
 • #1082: Thiên tử chi mộng (3)
 • #1083: Dưỡng lão vấn đề
 • #1084: Nghĩ thông suốt
 • #1085: Sang tháng tử
 • #1086: Thay mặt đế tế thiên (1)
 • #1087: Thay mặt đế tế thiên (2)
 • #1088: Cá cùng tay gấu
 • #1089: Cùng rời kinh (1)
 • #1090: Cùng rời kinh (2)
 • #1091: Cùng rời kinh (3)
 • #1092: Cùng rời kinh (4)
 • #1093: Không sợ
 • #1094: Hưu nhàn thời gian (1)
 • #1095: Hưu nhàn thời gian (2)
 • #1096: Hưu nhàn thời gian (3)
 • #1097: Sinh bệnh (1)
 • #1098: Sinh bệnh (2)
 • #1099: Tán dương
 • #1100: Học đường tên
 • #1101: Tiêm Xảo đường
 • #1102: Thấy chết không cứu
 • #1103: Nháo kịch
 • #1104: Đổi tộc trưởng
 • #1105: Tế thiên (1)
 • #1106: Tế thiên (2)
 • #1107: Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp
 • #1108: Tận hiếu (1)
 • #1109: Tận hiếu (2)
 • #1110: Tận hiếu (3)
 • #1111: Tàn khốc
 • #1112: Chia binh hai đường (1)
 • #1113: Chia binh hai đường (2)
 • #1114: Cải trang cách ăn mặc
 • #1115: Khó phân thật giả
 • #1116: Choáng
 • #1117: Lo lắng
 • #1118: Triệu Phiên Vương vào kinh thành (1)
 • #1119: Triệu Phiên Vương vào kinh thành (2)
 • #1120: Khổ bức lão Bát
 • #1121: Truy sát (1)
 • #1122: Truy sát (2)
 • #1123: Truy sát (3)
 • #1124: Phản sát
 • #1125: Kinh thành Phong Vân (1)
 • #1126: Kinh thành Phong Vân (2)
 • #1127: Kinh thành Phong Vân (3)
 • #1128: Con tin (1)
 • #1129: Con tin (2)
 • #1130: Con tin (3)
 • #1131: Thẩm Trạm bất mãn (1)
 • #1132: Thẩm Trạm bất mãn (2)
 • #1133: Thẩm gia phân gia (1)
 • #1134: Thẩm gia phân gia (2)
 • #1135: Nhà cũ
 • #1136: Cảm ơn ân tình
 • #1137: Hung hiểm (1)
 • #1138: Phản bội (1)
 • #1139: Phản bội (2)
 • #1140: Sát thần
 • #1141: Lo lắng Phong Tiểu Du
 • #1142: Tần Vương chết
 • #1143: Lệ Vương chết
 • #1144: Thủ túc (1)
 • #1145: Thủ túc (2)
 • #1146: Diễn trò (1)
 • #1147: Diễn trò (2)
 • #1148: Đáng sợ
 • #1149: Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ
 • #1150: Không tin
 • #1151: Cuối cùng hồi kinh (1)
 • #1152: Cuối cùng hồi kinh (2)
 • #1153: Vợ chồng gặp nhau (1)
 • #1154: Vợ chồng gặp nhau (2)
 • #1155: Vợ chồng gặp nhau (3)
 • #1156: Vợ chồng gặp nhau (4)
 • #1157: Đan độc
 • #1158: Học vấn cao thâm
 • #1159: Võ si
 • #1160: Nuông chiều con như giết con (1)
 • #1161: Nuông chiều con như giết con (2)
 • #1162: Hộ vệ mới
 • #1163: Lo nghĩ chứng (1)
 • #1164: Lo nghĩ chứng (2)
 • #1165: Không thuận
 • #1166: Cá nóc
 • #1167: Phát hiện tung tích
 • #1168: Đoan Vương bị bắt (1)
 • #1169: Thu lưới (1)
 • #1170: Thu lưới (2)
 • #1171: Thu lưới (3)
 • #1172: Ân cứu mạng, lúc này lấy thân tương báo
 • #1173: Bị ghét bỏ Dịch An
 • #1174: Khó sinh
 • #1175: Kết thù (1)
 • #1176: Kết thù (2)
 • #1177: Trở về nhà
 • #1178: Huynh đệ người lạ (1)
 • #1179: Huynh đệ người lạ (2)
 • #1180: Phù Trăn (1)
 • #1181: Phù Trăn (2)
 • #1182: Đoàn sư phụ thỉnh cầu (1)
 • #1183: Đoàn sư phụ thỉnh cầu (2)
 • #1184: Thăng liền ba cấp (1)
 • #1185: Thăng liền ba cấp (2)
 • #1186: Rực tay có thể nóng (1)
 • #1187: Rực tay có thể nóng (2)
 • #1188: Rực tay có thể nóng (3)
 • #1189: Rực tay có thể nóng (4)
 • #1190: Chân tình tương hộ (1)
 • #1191: Chân tình tương hộ (2)
 • #1192: Án oan
 • #1193: Giúp đỡ
 • #1194: Thanh Sơn Nữ Học (1)
 • #1195: Thanh Sơn Nữ Học (2)
 • #1196: Lại đến Trung thu
 • #1197: Ý khó bình (1)
 • #1198: Ý khó bình (2)
 • #1199: Phách lối
 • #1200: Mạo danh thay thế (1)
 • #1201: Mạo danh thay thế (2)
 • #1202: Huấn luyện
 • #1203: Thanh lui (1)
 • #1204: Thanh lui (2)
 • #1205: Ngày tốt lành (1)
 • #1206: Ngày tốt lành (2)
 • #1207: Ngày tốt lành (3)
 • #1208: Áp lực (1)
 • #1209: Áp lực (2)
 • #1210: Mãn Thông (1)
 • #1211: Mãn Thông (2)
 • #1212: Mãn Thông (3)
 • #1213: Lộ diện
 • #1214: Hạ Mông (1)
 • #1215: Hạ Mông (2)
 • #1216: Hối lộ
 • #1217: Vô đề
 • #1218: Dự tiệc (1)
 • #1219: Dự tiệc (2)
 • #1220: Trung thành một mực
 • #1221: Vào kinh đi thi (1)
 • #1222: Vào kinh đi thi (2)
 • #1223: Vào kinh đi thi (3)
 • #1224: Vô đề
 • #1225: Ngay thẳng Văn Ca Nhi (1)
 • #1226: Ngay thẳng Văn Ca Nhi (2)
 • #1227: Diệt cướp (1)
 • #1228: Diệt cướp (2)
 • #1229: Diệt cướp (3)
 • #1230: Thâm tàng bất lộ
 • #1231: Lính mới
 • #1232: Vạch trần
 • #1233: Diêu Mộng Lan (1)
 • #1234: Diêu Mộng Lan (2)
 • #1235: Mẹ con tranh chấp
 • #1236: Hôn quan
 • #1237: Tiễn biệt yến (1)
 • #1238: Tiễn biệt yến (2)
 • #1239: Tiễn biệt yến (3)
 • #1240: Biến cố (1)
 • #1241: Biến cố (2)
 • #1242: Biến cố (3)
 • #1243: Hậu thủ
 • #1244: Vạch tội
 • #1245: Xu lợi tránh hại (1)
 • #1246: Xu lợi tránh hại (2)
 • #1247: Xu lợi tránh hại (3)
 • #1248: Xu lợi tránh hại (4)
 • #1249: Tiểu nhân (1)
 • #1250: Tiểu nhân (2)
 • #1251: Tàn nhẫn
 • #1252: Đoàn Tiểu Kim việc hôn nhân (1)
 • #1253: Đoàn Tiểu Kim việc hôn nhân (2)
 • #1254: Tài bảo (1)
 • #1255: Tài bảo (2)
 • #1256: Ân thưởng (1)
 • #1257: Ân thưởng (2)
 • #1258: Ân thưởng (3)
 • #1259: Tụ tập mang thai (1)
 • #1260: Tụ tập mang thai (2)
 • #1261: Ăn tết (1)
 • #1262: Ăn tết (2)
 • #1263: Ăn tết (3)
 • #1264: Hiền lành trưởng bối (1)
 • #1265: Hiền lành trưởng bối (2)
 • #1266: Quái dị nôn oẹ (1)
 • #1267: Quái dị nôn oẹ (2)
 • #1268: Giảm miễn thu thuế
 • #1269: Đào hố (1)
 • #1270: Đào hố (2)
 • #1271: Lão cô nương (1)
 • #1272: Lão cô nương (2)
 • #1273: Cẩu huyết nhận thân (1)
 • #1274: Cẩu huyết nhận thân (2)
 • #1275: Cẩu huyết nhận thân (3)
 • #1276: Cẩu huyết nhận thân (4)
 • #1277: Thư Lang (1)
 • #1278: Thư Lang (2)
 • #1279: Nữ Học dương danh
 • #1280: Phù Cảnh Hy diệt cướp (1)
 • #1281: Phù Cảnh Hy diệt cướp (2)
 • #1282: Về nhà
 • #1283: Gặp nhau
 • #1284: Ở nhờ (1)
 • #1285: Ở nhờ (2)
 • #1286: Cổ gia (1)
 • #1287: Cổ gia (2)
 • #1288: Cổ gia (3)
 • #1289: Trang Uyển Kỳ (1)
 • #1290: Trang Uyển Kỳ (2)
 • #1291: Nhìn nhau (1)
 • #1292: Nhìn nhau (2)
 • #1293: Khó khăn trắc trở
 • #1294: Tiểu Kim đính hôn (1)
 • #1295: Tiểu Kim đính hôn (2)
 • #1296: Hợp châu chuyện
 • #1297: Chuẩn bị kiểm tra
 • #1298: Trong khe cống ngầm con chuột (1)
 • #1299: Trong khe cống ngầm con chuột (2)
 • #1300: Phù Cảnh Hy hồi kinh
 • #1301: Lại thăng quan
 • #1302: Vui vẻ
 • #1303: Ngã thương (1)
 • #1304: Bị thương (2)
 • #1305: Gia tộc lợi ích (1)
 • #1306: Gia tộc lợi ích (2)
 • #1307: Gia tộc lợi ích (3)
 • #1308: Lấy lui làm tiến (1)
 • #1309: Lấy lui làm tiến (2)
 • #1310: Lấy lui làm tiến (3)
 • #1311: Nổi danh
 • #1312: Tiếc nuối
 • #1313: Người trong lòng (1)
 • #1314: Người trong lòng (2)
 • #1315: Quốc Công Gia chết bệnh
 • #1316: Luân Hồi
 • #1317: Không tưởng được (1)
 • #1318: Không tưởng được (2)
 • #1319: Ô long
 • #1320: An An xuất giá (1)
 • #1321: An An xuất giá (2)
 • #1322: An An xuất giá (3)
 • #1323: Quan niệm cũ
 • #1324: An An tân hôn sinh hoạt
 • #1325: Ba triều lại mặt (1)
 • #1326: Ba triều lại mặt (2)
 • #1327: Dọn nhà
 • #1328: Cấm túc
 • #1329: Hoạn lộ
 • #1330: Vay nặng lãi (1)
 • #1331: Vay nặng lãi (2)
 • #1332: Vay nặng lãi (3)
 • #1333: Mưu tài sát hại tính mệnh (1)
 • #1334: Mưu tài sát hại tính mệnh (2)
 • #1335: Mưu tài sát hại tính mệnh (3)
 • #1336: Mưu tài sát hại tính mệnh (4)
 • #1337: Bỏ qua (1)
 • #1338: Bỏ qua (2)
 • #1339: Áp lực
 • #1340: Yến Ca nhi (1)
 • #1341: Yến Ca nhi (2)
 • #1342: Nhắc nhở
 • #1343: Tức giận
 • #1344: Không hết lòng gian (1)
 • #1345: Không hết lòng gian (2)
 • #1346: Nữ nhân tác dụng
 • #1347: Hắc thủ (1)
 • #1348: Hắc thủ (2)
 • #1349: Hắc thủ (3)
 • #1350: Hắc thủ (4)
 • #1351: Mượn đao giết người (1)
 • #1352: Mượn đao giết người (2)
 • #1353: Tâm tâm niệm niệm
 • #1354: Tiểu biệt thắng tân hôn
 • #1355: Chứng thực
 • #1356: Đại Lý tự bình sự
 • #1357: Ban ân (1)
 • #1358: Ban ân (2)
 • #1359: Hôn sự không thuận
 • #1360: Thượng chủ cơ hội (1)
 • #1361: Thượng chủ cơ hội (2)
 • #1362: Tranh thủ
 • #1363: Chim cùng rừng (1)
 • #1364: Chim cùng rừng (2)
 • #1365: Định án
 • #1366: Không bỏ (1)
 • #1367: Không bỏ (2)
 • #1368: Vô đề
 • #1369: Thiện ác có báo (1)
 • #1370: Thiện ác có báo (2)
 • #1371: Thiện ác có báo (3)
 • #1372: Thiện ác có báo (4)
 • #1373: Thiện ác có báo (5)
 • #1374: Thiện ác có báo (6)
 • #1375: Nguyền rủa
 • #1376: Mang thù Phù Cảnh Hy
 • #1377: Nhét thiếp
 • #1378: Sinh cùng tử (1)
 • #1379: Sinh cùng tử (2)
 • #1380: Trái với điều ước (1)
 • #1381: Trái với điều ước (2)
 • #1382: Trái với điều ước (3)
 • #1383: Nghèo hèn vợ chồng bách sự ai (1)
 • #1384: Nghèo hèn vợ chồng bách sự ai (2)
 • #1385: Nghèo hèn vợ chồng bách sự ai (3)
 • #1386: Hân Duyệt công chúa (1)
 • #1387: Hân Duyệt công chúa (2)
 • #1388: Hân Duyệt công chúa (3)
 • #1389: Trên trời rơi xuống nhân bánh1)
 • #1390: Trên trời rơi xuống nhân bánh (2)
 • #1391: Trên trời rơi xuống nhân bánh (3)
 • #1392: Có tin mừng
 • #1393: Có tin mừng (2)
 • #1394: Nhiếp lão tiên sinh chết bệnh
 • #1395: Đất bằng nổi sóng (1)
 • #1396: Đất bằng nổi sóng (2)
 • #1397: Đất bằng nổi sóng (3)
 • #1398: Đất bằng nổi sóng (4)
 • #1399: Đất bằng nổi sóng (5)
 • #1400: Đất bằng nổi sóng (6)
 • #1401: Chứng thực (1)
 • #1402: Chứng thực (2)
 • #1403: Quyền lợi
 • #1404: Quyền lợi (2)
 • #1405: Đánh người
 • #1406: Tính sổ sách
 • #1407: Thuyết phục (2)
 • #1408: Thuyết phục (2)
 • #1409: Vương đối với Vương (1)
 • #1410: Vương đối với Vương (2)
 • #1411: Thẳng thắn
 • #1412: Lo lắng
 • #1413: Bị thương (1)
 • #1414: Bị thương (2)
 • #1415: Bị thương (3)
 • #1416: Học lễ nghi (1)
 • #1417: Học lễ nghi (2)
 • #1418: Phong Hàn
 • #1419: Hoàng đế băng hà
 • #1420: Khóc linh (1)
 • #1421: Khóc linh (2)
 • #1422: Mở màn (1)
 • #1423: Mở màn (2)
 • #1424: Ghen
 • #1425: Đồng tâm (1)
 • #1426: Đồng tâm (2)
 • #1427: Đồng tâm (3)
 • #1428: Vĩnh Bình đế (1)
 • #1429: Vĩnh Bình đế (2)
 • #1430: Vĩnh Bình đế (3)
 • #1431: Thuần túy Hoàng đế
 • #1432: Trưởng công chúa khổ tâm (1)
 • #1433: Trưởng công chúa khổ tâm (2)
 • #1434: Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn
 • #1435: Vô đề
 • #1436: Ân khoa (1)
 • #1437: Ân khoa (2)
 • #1438: Giải quyết dứt khoát (1)
 • #1439: Giải quyết dứt khoát (2)
 • #1440: Giải quyết dứt khoát (3)
 • #1441: Tâm bệnh (1)
 • #1442: Tâm bệnh (2)
 • #1443: Tâm bệnh (3)
 • #1444: Thổ lộ tâm tình
 • #1445: Nguy cơ (1)
 • #1446: Nguy cơ (2)
 • #1447: Không yêu
 • #1448: Tình thương của cha như núi
 • #1449: Lâm Thừa Ngọc xin giúp đỡ (1)
 • #1450: Lâm Thừa Ngọc xin giúp đỡ (2)
 • #1451: Lâm Thừa Ngọc xin giúp đỡ (3)
 • #1452: Lâm Thừa Ngọc xin giúp đỡ (4)
 • #1453: Khâm sai Vương Tử Tung
 • #1454: Lòng người không đủ (1)
 • #1455: Lòng người không đủ (2)
 • #1456: Lòng người không đủ (3)
 • #1457: Phúc Ca nhi sinh nhật
 • #1458: Hung địa
 • #1459: Bạo tính tình Nhạc Văn (1)
 • #1460: Bạo tính tình Nhạc Văn (2)
 • #1461: Bạo tính tình Nhạc Văn (3)
 • #1462: Nghịch ngợm Quả Ca nhi (1)
 • #1463: Nghịch ngợm Quả Ca nhi (2)
 • #1464: Tiểu Du thay đổi (1)
 • #1465: Tiểu Du thay đổi (2)
 • #1466: Tiểu Du đại náo Hầu phủ (1)
 • #1467: Tiểu Du đại náo Hầu phủ (2)
 • #1468: Lâm An Hầu phủ phân gia
 • #1469: Quế ma ma (1)
 • #1470: Quế ma ma (2)
 • #1471: Thôi Tuyết Oánh hồi kinh (1)
 • #1472: Thôi Tuyết Oánh hồi kinh (2)
 • #1473: Cưới vợ làm cưới hiền (1)
 • #1474: Cưới vợ làm cưới hiền (2)
 • #1475: Hẹp hòi tư tưởng (1)
 • #1476: Hẹp hòi tư tưởng (2)
 • #1477: Lâm lão thái gia chết bệnh (1)
 • #1478: Lâm lão thái gia chết bệnh (2)
 • #1479: Lâm lão thái gia chết bệnh (3)
 • #1480: Vội về chịu tang (1)
 • #1481: Vội về chịu tang (2)
 • #1482: Xoắn xuýt
 • #1483: Đưa tiền (1)
 • #1484: Đưa tiền (2)
 • #1485: Lưu đày (1)
 • #1486: Lưu đày (2)
 • #1487: Lưu đày (3)
 • #1488: Từ mẫu tâm (1)
 • #1489: Từ mẫu tâm (2)
 • #1490: Hoàng đế tiểu tâm tư
 • #1491: Số phận
 • #1492: Số phận (2)
 • #1493: Sáng chói (1)
 • #1494: Sáng chói (2)
 • #1495: Vô đề
 • #1496: Một nhà đoàn tụ
 • #1497: Văn Ca Nhi giận oán tộc nhân (1)
 • #1498: Văn Ca Nhi giận oán tộc nhân (2)
 • #1499: Văn Ca Nhi giận oán tộc nhân (3)
 • #1500: Phân tông (1)
 • #1501: Phân tông (2)
 • #1502: Phân tông (3)
 • #1503: Thôi Tuyết Oánh chết bệnh (1)
 • #1504: Thôi Tuyết Oánh chết bệnh (2)
 • #1505: Áp chú
 • #1506: Đi công tác Giang Nam (1)
 • #1507: Đi công tác Giang Nam (2)
 • #1508: Làm bạn tầm quan trọng (1)
 • #1509: Làm bạn tầm quan trọng (2)
 • #1510: Thi đình
 • #1511: Oanh động kinh thành (1)
 • #1512: Oanh động kinh thành (2)
 • #1513: Lo lắng
 • #1514: Tỷ muội ngăn cách (1)
 • #1515: Tỷ muội ngăn cách (2)
 • #1516: Giá tiền rất lớn (1)
 • #1517: Giá tiền rất lớn (2)
 • #1518: Sinh sản (1)
 • #1519: Sinh sản (2)
 • #1520: Yểu Yểu tắm ba ngày
 • #1521: Quyên tiền (1)
 • #1522: Quyên tiền (2)
 • #1523: Đến Giang Nam
 • #1524: Tin dữ
 • #1525: Nhìn xa
 • #1526: Cứng cỏi (1)
 • #1527: Cứng cỏi (2)
 • #1528: Trù đến khoản tiền lớn (1)
 • #1529: Trù đến khoản tiền lớn (2)
 • #1530: Nguyên tắc (1)
 • #1531: Nguyên tắc (2)
 • #1532: Vô đề
 • #1533: Cù công tử (1)
 • #1534: Cù công tử (2)
 • #1535: Văn Ca Nhi trả thù (1)
 • #1536: Văn Ca Nhi trả thù (2)
 • #1537: Văn Ca Nhi thiện tâm
 • #1538: Tích phúc đức
 • #1539: Cố Lâm có con
 • #1540: Mỗi khi gặp ngày hội lần nghĩ hôn
 • #1541: Cổ quái người
 • #1542: Dọn nhà (1)
 • #1543: Dọn nhà (2)
 • #1544: Thăng quan niềm vui
 • #1545: Tiểu Du rời kinh
 • #1546: Cảm động
 • #1547: Nạy góc tường (1)
 • #1548: Nạy góc tường (2)
 • #1549: Thiết công kê
 • #1550: Phó Kính Trạch bị tính kế (1)
 • #1551: Phó Kính Trạch bị tính kế (2)
 • #1552: Phó Kính Trạch bị tính kế (3)
 • #1553: Phó Kính Trạch bị tính kế (4)
 • #1554: Người kế nhiệm (1)
 • #1555: Người kế nhiệm (2)
 • #1556: Người kế nhiệm (3)
 • #1557: Người kế nhiệm (4)
 • #1558: Tin tức tốt
 • #1559: Tin tức tốt (2)
 • #1560: Xin lỗi (1)
 • #1561: Xin lỗi (2)
 • #1562: Xin lỗi (3)
 • #1563: Lui binh
 • #1564: Nạp phi phong ba (1)
 • #1565: Nạp phi phong ba (2)
 • #1566: Nạp phi phong ba (3)
 • #1567: Nạp phi phong ba (4)
 • #1568: Hạ Lam hồi kinh (1)
 • #1569: Hạ Lam hồi kinh (2)
 • #1570: Sủng thê (1)
 • #1571: Sủng thê (2)
 • #1572: Trở về nhà (1)
 • #1573: Trở về nhà (2)
 • #1574: Anh liệt (1)
 • #1575: Anh liệt (2)
 • #1576: Người thừa kế phong ba (1)
 • #1577: Người thừa kế phong ba (2)
 • #1578: Tạo hóa trêu ngươi
 • #1579: Thanh Loan sinh nữ (1)
 • #1580: Thanh Loan sinh nữ (2)
 • #1581: Thanh Loan sinh nữ (1)
 • #1582: Vợ chồng là cái gì (1)
 • #1583: Vợ chồng là cái gì (2)
 • #1584: Vợ chồng là cái gì (3)
 • #1585: Hương liệu Tác phường (1)
 • #1586: Hương liệu Tác phường (2)
 • #1587: Hố con (1)
 • #1588: Hố con (2)
 • #1589: Hố con (3)
 • #1590: Hố con (4)
 • #1591: Hố con (5)
 • #1592: Hố con (6)
 • #1593: Mũ phượng
 • #1594: Nói chuyện phiếm
 • #1595: Thanh Sơn Nữ Học
 • #1596: Tiểu Du hồi kinh
 • #1597: Nhiều năm sau đoàn tụ (1)
 • #1598: Nhiều năm sau đoàn tụ (2)
 • #1599: Nhiều năm sau đoàn tụ (3)
 • #1600: Nhiều năm sau đoàn tụ (4)
 • #1601: Nhắc nhở
 • #1602: Tàn khốc (1)
 • #1603: Tàn khốc (2)
 • #1604: Khuyên bảo
 • #1605: Lột xác (1)
 • #1606: Lột xác (2)
 • #1607: Lột xác (3)
 • #1608: Lột xác (4)
 • #1609: Lột xác (5)
 • #1610: Lột xác (5)
 • #1611: Lột xác (6)
 • #1612: Ngoan độc Quan phu nhân (1)
 • #1613: Ngoan độc Quan phu nhân (2)
 • #1614: Ngoan độc Quan phu nhân (3)
 • #1615: Ngoan độc Quan phu nhân (4)
 • #1616: Chị em dâu kết minh (1)
 • #1617: Chị em dâu kết minh (2)
 • #1618: Chị em dâu kết minh (3)
 • #1619: Hưu nhàn thời gian (1)
 • #1620: Hưu nhàn thời gian (2)
 • #1621: Thêm trang (1)
 • #1622: Thêm trang (2)
 • #1623: Đặc thù lễ vật
 • #1624: Đặc thù lễ vật (2)
 • #1625: Xuất giá
 • #1626: Thiên hạ đẹp nhất
 • #1627: Tân hôn
 • #1628: Hồi môn (1)
 • #1629: Hồi môn (2)
 • #1630: Hồi môn (3)
 • #1631: Lo lắng (1)
 • #1632: Lo lắng (2)
 • #1633: Tiễn biệt
 • #1634: Hiếu Hòa quận chúa
 • #1635: Hiếu Hòa quận chúa (2)
 • #1636: Vào cung (1)
 • #1637: Vào cung (2)
 • #1638: Vẽ tranh (1)
 • #1639: Vẽ tranh (2)
 • #1640: Vẽ tranh (3)
 • #1641: Không có bọt nước cung đấu
 • #1642: Đại hỉ sự (1)
 • #1643: Đại hỉ (2)
 • #1644: Đại hỉ (3)
 • #1645: Đại hỉ (4)
 • #1646: Yểu Yểu tuổi tròn yến (1)
 • #1647: Yểu Yểu tuổi tròn yến (2)
 • #1648: Mười tám hương phường
 • #1649: Chiêu mộ nhân tài (1)
 • #1650: Chiêu mộ nhân tài (2)
 • #1651: Chiêu mộ nhân tài (2)
 • #1652: Hạng mười
 • #1653: Hạng mười (2)
 • #1654: Kiên cường (1)
 • #1655: Kiên cường (2)
 • #1656: Kiên cường (3)
 • #1657: Nhìn tòa nhà
 • #1658: Ngả bài
 • #1659: Đại biến dạng (2)
 • #1660: Hiếu tử
 • #1661: Kỳ tích
 • #1662: Thiển cận (1)
 • #1663: Thiển cận (2)
 • #1664: Thiển cận (3)
 • #1665: Thiển cận (4)
 • #1666: Dưỡng lão
 • #1667: Diệp Hiểu Vũ (1)
 • #1668: Diệp Hiểu Vũ (2)
 • #1669: Diệp Hiểu Vũ (3)
 • #1670: Có người vui vẻ có người sầu (1)
 • #1671: Có người vui vẻ có người sầu (2)
 • #1672: Không thuận (1)
 • #1673: Không thuận (2)
 • #1674: Được nhờ (1)
 • #1675: Được nhờ (2)
 • #1676: Ngoan độc (1)
 • #1677: Ngoan độc (2)
 • #1678: Ngoan độc (3)
 • #1679: Vô đề
 • #1680: Bê bối (1)
 • #1681: Bê bối (2)
 • #1682: Bê bối (3)
 • #1683: Bê bối (4)
 • #1684: Lưu lại một tay
 • #1685: Không có ánh mắt
 • #1686: Hối hận không kịp (1)
 • #1687: Hối hận không kịp (2)
 • #1688: Hối hận không kịp (3)
 • #1689: Cắn ngược lại (1)
 • #1690: Cắn ngược lại (2)
 • #1691: Thiên tài (1)
 • #1692: Thiên tài (2)
 • #1693: Thiên tài (3)
 • #1694: Tán thành
 • #1695: Nơi không may mắn (1)
 • #1696: Nơi không may mắn (2)
 • #1697: Nơi không may mắn (3)
 • #1698: Lâu dài
 • #1699: Vụn vặt
 • #1700: Vợ chồng lời nói trong đêm
 • #1701: Tư tâm
 • #1702: Cơ hội (1)
 • #1703: Cơ hội (2)
 • #1704: Cơ hội (3)
 • #1705: Cơ hội (4)
 • #1706: Đến Phúc Châu
 • #1707: Phó tướng
 • #1708: Dựa thế
 • #1709: Kinh người năng lực học tập
 • #1710: Xảo diệu tâm tư (1)
 • #1711: Xảo diệu tâm tư (2)
 • #1712: Xảo diệu tâm tư (3)
 • #1713: Huệ thái thái phi
 • #1714: Ngã một lần khôn hơn một chút
 • #1715: Úc Hoan (1)
 • #1716: Úc Hoan (2)
 • #1717: Phó Nhiễm nổi giận (1)
 • #1718: Phó Nhiễm nổi giận (2)
 • #1719: Phó Nhiễm nổi giận (3)
 • #1720: Trời đông giá rét (1)
 • #1721: Trời đông giá rét (2)
 • #1722: Trời đông giá rét (3)
 • #1723: Chẩn tai (1)
 • #1724: Chẩn tai (2)
 • #1725: Chẩn tai (3)
 • #1726: Hung tàn (1)
 • #1727: Hung tàn (2)
 • #1728: Cái chết của Vinh Ma Tử (1)
 • #1729: Cái chết của Vinh Ma Tử (2)
 • #1730: Mua danh chuộc tiếng
 • #1731: Tài năng (1)
 • #1732: Tài năng (2)
 • #1733: Tài năng (3)
 • #1734: Tài năng (4)
 • #1735: Tâm tư sâu (1)
 • #1736: Tâm tư sâu (2)
 • #1737: Tâm tư sâu (3)
 • #1738: Viên tỷ nhi bị thương (1)
 • #1739: Viên tỷ nhi bị thương (2)
 • #1740: Tiền trọng yếu người trọng yếu (1)
 • #1741: Tiền trọng yếu người trọng yếu (2)
 • #1742: Tiền trọng yếu người trọng yếu (3)
 • #1743: Qua tết
 • #1744: Mỗi khi gặp ngày hội lần nghĩ hôn (1)
 • #1745: Mỗi khi gặp ngày hội lần nghĩ hôn (2)
 • #1746: Ra biển (1)
 • #1747: Ra biển (2)
 • #1748: Đánh lén đảo Hắc Nham (1)
 • #1749: Đánh lén đảo Hắc Nham (2)
 • #1750: Đánh lén đảo Hắc Nham (3)
 • #1751: Cầm xuống đảo Hắc Nham
 • #1752: Chiến lợi phẩm (1)
 • #1753: Chiến lợi phẩm (2)
 • #1754: Chiến thắng trở về mà về (1)
 • #1755: Chiến thắng trở về mà về (2)
 • #1756: Quở trách
 • #1757: Đi học
 • #1758: Một trận nháo kịch (1)
 • #1759: Một trận nháo kịch (2)
 • #1760: Một trận nháo kịch (3)
 • #1761: Một trận nháo kịch (4)
 • #1762: Tin chiến thắng
 • #1763: Đánh nhau
 • #1764: Ở tại vị mưu chính (1)
 • #1765: Ở tại vị mưu chính (2)
 • #1766: Phó Kính Trạch hôn kỳ định (1)
 • #1767: Phó Kính Trạch hôn kỳ định (2)
 • #1768: Học vẽ (1)
 • #1769: Học vẽ (2)
 • #1770: Thẩm Thiếu Chu nhìn xa (1)
 • #1771: Thẩm Thiếu Chu nhìn xa (2)
 • #1772: Điều lệnh hạ
 • #1773: Học sinh
 • #1774: Thùng cơm or tên trộm
 • #1775: Sợ hãi
 • #1776: Quan phục
 • #1777: Sơn Đông Thanh Lại Ti (1)
 • #1778: Sơn Đông Thanh Lại Ti (2)
 • #1779: Sơn Đông Thanh Lại Ti (3)
 • #1780: Nha môn thường ngày (1)
 • #1781: Nha môn thường ngày (2)
 • #1782: Vô đề
 • #1783: Khỏi bệnh
 • #1784: Đoạt bảo (1)
 • #1785: Đoạt bảo (2)
 • #1786: Câu cá (1)
 • #1787: Câu cá (2)
 • #1788: Dịch An sinh sản (1)
 • #1789: Dịch An sinh sản (2)
 • #1790: Dịch An sinh sản (3)
 • #1791: Vân Trinh (1)
 • #1792: Vân Trinh (2)
 • #1793: Tắm ba ngày
 • #1794: Nhằm vào (1)
 • #1795: Nhằm vào (2)
 • #1796: Thiên phú (1)
 • #1797: Thiên phú (2)
 • #1798: Thiên phú (3)
 • #1799: Thiên phú (4)
 • #1800: Mục tiêu mới
 • #1801: Tiệc đầy tháng
 • #1802: Bận bịu (1)
 • #1803: Bận bịu (2)
 • #1804: Chênh lệch
 • #1805: Ra công sai (1)
 • #1806: Ra công sai (2)
 • #1807: Cường thế Phúc Ca nhi (1)
 • #1808: Cường thế Phúc Ca nhi (2)
 • #1809: Cường thế Phúc Ca nhi (3)
 • #1810: Bỏ qua (1)
 • #1811: Ngọc vỡ khó toàn (2)
 • #1812: Uỷ quyền
 • #1813: Hạ độc (1)
 • #1814: Hạ độc (2)
 • #1815: Như Điệp cái chết (1)
 • #1816: Như Điệp cái chết (2)
 • #1817: Ám sát (1)
 • #1818: Ám sát (2)
 • #1819: Đại thanh tẩy (1)
 • #1820: Đại thanh tẩy (2)
 • #1821: Đại thanh tẩy (3)
 • #1822: Trồng cái gì nhân, đến cái gì quả
 • #1823: Dư ba
 • #1824: Tra tìm
 • #1825: Oán hận
 • #1826: Mục nát tư tưởng
 • #1827: Buông tay (1)
 • #1828: Buông tay (2)
 • #1829: Buông tay (3)
 • #1830: Hoài nghi
 • #1831: Trọng đại đột phá
 • #1832: Khó đọc kinh (1)
 • #1833: Khó đọc kinh (2)
 • #1834: Tách rời
 • #1835: Nổi lên mặt nước
 • #1836: Nổi lên mặt nước (2)
 • #1837: Toàn thành lùng bắt
 • #1838: Bị bắt
 • #1839: Xa lánh
 • #1840: Nhạc Văn nổi giận (1)
 • #1841: Nhạc Văn nổi giận (2)
 • #1842: Nhạc Văn nổi giận (3)
 • #1843: Xin lỗi (1)
 • #1844: Xin lỗi (2)
 • #1845: Xin lỗi (3)
 • #1846: Văn Ca nhi bị huấn
 • #1847: Song hỷ (1)
 • #1848: Song hỷ (2)
 • #1849: Nhân sinh mới (1)
 • #1850: Nhân sinh mới (2)
 • #1851: Lời đồn đại
 • #1852: Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người
 • #1853: Vô đề
 • #1854: Nghĩ thông suốt
 • #1855: Lý niệm khác biệt
 • #1856: Án oan (1)
 • #1857: Án oan (2)
 • #1858: Án oan (3)
 • #1859: Sinh nghi
 • #1860: Thiên phương
 • #1861: Bao che khuyết điểm (1)
 • #1862: Bao che khuyết điểm (2)
 • #1863: Bái sư (1)
 • #1864: Bái sư (2)
 • #1865: Bái sư (3)
 • #1866: Nhàn thoại (1)
 • #1867: Nhàn thoại (2)
 • #1868: Nhàn thoại (3)
 • #1869: Cù tiên sinh (1)
 • #1870: Cù tiên sinh (2)
 • #1871: Cù tiên sinh (3)
 • #1872: Bái sư (4)
 • #1873: Tùy Viên lão nhân (1)
 • #1874: Tùy Viên lão nhân (2)
 • #1875: Thiên Diện hồ đến kinh
 • #1876: Thiên Diện hồ quyết định
 • #1877: Tô Châu hành trình (1)
 • #1878: Tô Châu hành trình (2)
 • #1879: Hải châu du lịch (1)
 • #1880: Hải châu du lịch (2)
 • #1881: Hải châu du lịch (3)
 • #1882: Lãnh ý (1)
 • #1883: Lãnh ý (2)
 • #1884: Vào đông du Thái Hồ (1)
 • #1885: Vào đông du Thái Hồ (2)
 • #1886: Tương lai quy hoạch
 • #1887: Tâm sự (1)
 • #1888: Tâm sự (2)
 • #1889: Tâm sự (3)
 • #1890: Bắt cóc chưa thoả mãn (1)
 • #1891: Bắt cóc chưa thoả mãn (2)
 • #1892: Bắt cóc chưa thoả mãn (3)
 • #1893: Hồi kinh
 • #1894: Sẽ trở mặt
 • #1895: Thoái ý
 • #1896: Mới ý nghĩ
 • #1897: Lấy nhu thắng cương
 • #1898: Cãi lộn
 • #1899: Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã
 • #1900: Nam sủng
 • #1901: Trên đường ngẫu nhiên gặp
 • #1902: Bận rộn
 • #1903: Ngoại nhân (1)
 • #1904: Ngoại nhân (2)
 • #1905: Đào hố
 • #1906: Ăn tết (1)
 • #1907: Ăn tết (2)
 • #1908: Không được tự nhiên
 • #1909: Bất công
 • #1910: Hiếu kì Bảo Bảo (1)
 • #1911: Hiếu kì Bảo Bảo (2)
 • #1912: Cây có mọc thành rừng
 • #1913: Gió vẫn thổi bật rễ
 • #1914: Gả đúng người
 • #1915: Đánh người
 • #1916: Ương ngạnh
 • #1917: Giao nộp
 • #1918: Bệnh dữ
 • #1919: Trở mặt
 • #1920: Khác loại cướp phú tế bần (1)
 • #1921: Khác loại cướp phú tế bần (2)
 • #1922: Khác loại cướp phú tế bần (3)
 • #1923: Không thèm đếm xỉa (1)
 • #1924: Không thèm đếm xỉa (2)
 • #1925: Không thèm đếm xỉa (3)
 • #1926: Trả thù (1)
 • #1927: Trả thù (2)
 • #1928: Việc vui
 • #1929: Trẻ nhỏ lão sư (1)
 • #1930: Trẻ nhỏ lão sư (2)
 • #1931: Lưu gia diệt môn chân tướng
 • #1932: Phúc Ca nhi sinh bệnh
 • #1933: Phó Kính Trạch xuất ngoại làm việc
 • #1934: Viết sách
 • #1935: Thanh Loan rời kinh (1)
 • #1936: Thanh Loan rời kinh (2)
 • #1937: Thanh Loan rời kinh (3)
 • #1938: Động kinh (1)
 • #1939: Động kinh (2)
 • #1940: Động kinh (3)
 • #1941: Đi Phúc Châu (1)
 • #1942: Đi Phúc Châu (2)
 • #1943: Đi Phúc Châu (3)
 • #1944: Vô đề
 • #1945: Đường xá gian nan (1)
 • #1946: Đường xá gian nan (2)
 • #1947: Lang tâm tựa như sắt
 • #1948: Tổng binh phủ có việc mừng
 • #1949: Quả đào không tốt hái (1)
 • #1950: Quả đào không tốt hái (2)
 • #1951: Khắp nơi là nguy hiểm
 • #1952: Đến Phúc Châu
 • #1953: Vợ chồng gặp nhau (1)
 • #1954: Vợ chồng gặp nhau (2)
 • #1955: Chuyện phiếm
 • #1956: Ghen
 • #1957: Đi dạo
 • #1958: Tiểu Du hồi kinh (1)
 • #1959: Tiểu Du hồi kinh (2)
 • #1960: Tiểu Du hồi kinh (3)
 • #1961: Chính diện nhìn (1)
 • #1962: Chính diện nhìn (2)
 • #1963: Giảm béo
 • #1964: Thuế quan
 • #1965: Vợ chồng dạ đàm
 • #1966: Làm khách (1)
 • #1967: Làm khách (2)
 • #1968: Làm khách (3)
 • #1969: Làm khách (4)
 • #1970: Tự tiến cử làm thiếp (1)
 • #1971: Tự tiến cử làm thiếp (2)
 • #1972: Tự tiến cử làm thiếp (3)
 • #1973: Thanh Đăng Cổ Phật làm bạn
 • #1974: Xen vào chuyện bao đồng (1)
 • #1975: Xen vào chuyện bao đồng (2)
 • #1976: Cù tiên sinh đến Phúc Châu
 • #1977: Yêu quan tâm Phúc Ca nhi
 • #1978: Hiếm thấy trân phẩm
 • #1979: Trở lại trong kinh
 • #1980: Có tin mừng
 • #1981: Kỹ thuật tầm quan trọng (1)
 • #1982: Kỹ thuật tầm quan trọng (2)
 • #1983: Kỹ thuật tầm quan trọng (3)
 • #1984: Vì ngươi kiêu ngạo
 • #1985: Đi lại
 • #1986: Thuyết phục
 • #1987: Ích kỷ Đoàn đại nương (1)
 • #1988: Ích kỷ Đoàn đại nương (2)
 • #1989: Ích kỷ Đoàn đại nương (3)
 • #1990: Nhận tổ quy tông (1)
 • #1991: Nhận tổ quy tông (2)
 • #1992: Nhận tổ quy tông (3)
 • #1993: Lễ bái sư
 • #1994: Hân Duyệt công chúa sinh con trai
 • #1995: Vô đề
 • #1996: Lâm Thừa Ngọc bệnh nặng (1)
 • #1997: Sợ hãi
 • #1998: Bao che khuyết điểm cha con (1)
 • #1999: Có đại tang hay không
 • #2000: Thần binh lợi khí
 • #2001: Bao che khuyết điểm cha con (2)
 • #2002: Thạch Ca nhi tiệc đầy tháng
 • #2003: Nhạc Văn trúng cử
 • #2004: Lâm Thừa Ngọc chết bệnh
 • #2005: Vội về chịu tang (1)
 • #2006: Nhượng bộ (1)
 • #2007: Nhượng bộ (2)
 • #2008: Trở lại quê cũ
 • #2009: Hoài nghi (1)
 • #2010: Hoài nghi (2)
 • #2011: Trợ thủ đắc lực
 • #2012: Tỷ muội đoàn tụ (1)
 • #2013: Tỷ muội đoàn tụ (2)
 • #2014: Lại về Đào Hoa thôn (1)
 • #2015: Lại về Đào Hoa thôn (2)
 • #2016: Phúc Ca nhi đến
 • #2017: Tang sự (1)
 • #2018: Tang sự (2)
 • #2019: Tang sự (3)
 • #2020: Sâm Ca nhi (1)
 • #2021: Sâm Ca nhi (2)
 • #2022: Sâm Ca nhi (3)
 • #2023: Sâm Ca nhi nhận làm con thừa tự
 • #2024: Một nhà đoàn tụ (1)
 • #2025: Một nhà đoàn tụ (2)
 • #2026: Nhắc nhở
 • #2027: Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc
 • #2028: Viếng mồ mả (1)
 • #2029: Viếng mồ mả (2)
 • #2030: Náo nhiệt
 • #2031: Huyết mạch thân tình
 • #2032: Bẩm báo (1)
 • #2033: Bẩm báo (2)
 • #2034: Bẩm báo (3)
 • #2035: Bắt người
 • #2036: Báo quan (1)
 • #2037: Báo quan (2)
 • #2038: Lâm Thừa Chí giác ngộ (1)
 • #2039: Lâm Thừa Chí Giác Ngộ (2)
 • #2040: Lâm Thừa Chí giác ngộ
 • #2041: Phân biệt (1)
 • #2042: Phân biệt (2)
 • #2043: Khác loại khuyên bảo (1)
 • #2044: Khác loại khuyên bảo (2)
 • #2045: Tiền nhiệm (1)
 • #2046: Tiền nhiệm (2)
 • #2047: Tiền nhiệm (3)
 • #2048: Khảo nghiệm
 • #2049: Tự sát
 • #2050: Giả chết (1)
 • #2051: Giả chết (2)
 • #2052: Giả chết (3)
 • #2053: Giả chết (4)
 • #2054: Để kinh
 • #2055: Cưng chiều
 • #2056: Tôn ti có khác
 • #2057: Chỗ dựa
 • #2058: Mục tiêu mới (1)
 • #2059: Mục tiêu mới (2)
 • #2060: Lựa chọn
 • #2061: Cầm đuốc soi dạ đàm (1)
 • #2062: Cầm đuốc soi dạ đàm (2)
 • #2063: Mua nhà (1)
 • #2064: Mua nhà (2)
 • #2065: Huynh đệ
 • #2066: Uông Ngũ Nương (1)
 • #2067: Uông Ngũ Nương (2)
 • #2068: Thanh Loan không hiểu (1)
 • #2069: Thanh Loan không hiểu (2)
 • #2070: Sấm sét (1)
 • #2071: Sấm sét (2)
 • #2072: Do dự
 • #2073: Say rượu
 • #2074: Điều tiết
 • #2075: Tham nhỏ mà mất lớn (1)
 • #2076: Tham nhỏ mà mất lớn (2)
 • #2077: Đoạn tuyệt quan hệ (1)
 • #2078: Đoạn tuyệt quan hệ (2)
 • #2079: Đoạn tuyệt quan hệ (3)
 • #2080: Thâm ý
 • #2081: Điều lệnh hạ
 • #2082: Hải châu gửi thư
 • #2083: Phản đối
 • #2084: Ngoài ý liệu (1)
 • #2085: Ngoài ý liệu (2)
 • #2086: Thuyết phục
 • #2087: Đổi đi nơi khác
 • #2088: Lưu lại một tay
 • #2089: Lâm Phỉ tới cửa (1)
 • #2090: Lâm Phỉ tới cửa (2)
 • #2091: Mới vào Phi ngư vệ (1)
 • #2092: Mới vào Phi ngư vệ (2)
 • #2093: Mới vào Phi ngư vệ (3)
 • #2094: Du học chỗ tốt
 • #2095: Dịch An phàn nàn
 • #2096: Hạnh phúc kỳ thật rất đơn giản
 • #2097: Trương thị may mắn
 • #2098: Tự cho là đúng
 • #2099: Nhạc Văn thay đổi
 • #2100: Nguyên Thiết hối hận
 • #2101: Rời chức
 • #2102: Trương thị bị đánh
 • #2103: Lâm Thừa Chí xin lỗi
 • #2104: Quan Chấn Khởi nạp thiếp
 • #2105: Mộc Thần áy náy
 • #2106: Lấy lui làm tiến
 • #2107: Một biệt hai chia
 • #2108: Các sinh vui vẻ
 • #2109: Không được hoàn mỹ (1)
 • #2110: Không được hoàn mỹ (2)
 • #2111: Diện thánh
 • #2112: Ngu phụ
 • #2113: Nữ nhi khó dạy (1)
 • #2114: Nữ nhi khó dạy (2)
 • #2115: Bị ghét bỏ lão Bát
 • #2116: Cây già nở hoa (1)
 • #2117: Cây già nở hoa (2)
 • #2118: Trung tâm giải trí (1)
 • #2119: Trung tâm giải trí (2)
 • #2120: Phó lão gia tử chết bệnh
 • #2121: Nan tỷ nan đệ
 • #2122: Mẹ kế
 • #2123: Nói chuyện phiếm
 • #2124: Khích lệ (1)
 • #2125: Khích lệ (2)
 • #2126: Lấy hay bỏ
 • #2127: Vân Trinh rơi xuống nước (1)
 • #2128: Vân Trinh rơi xuống nước (2)
 • #2129: Đến tiếp sau (1)
 • #2130: Đến tiếp sau (3)
 • #2131: Sinh con trai
 • #2132: Phong quang đại táng
 • #2133: Ghen ghét
 • #2134: Có cá tính Yểu Yểu
 • #2135: Ra ngoài giải quyết việc công (1)
 • #2136: Đổi tên
 • #2137: Cha con ngăn cách
 • #2138: Đường xá gian nan
 • #2139: Phúc Ca nhi hồi kinh
 • #2140: Dạy con (1)
 • #2141: Dạy con (2)
 • #2142: Dạy con (3)
 • #2143: Kẻ ngu (1)
 • #2144: Kẻ ngu (2)
 • #2145: Hối hận
 • #2146: Bị ghét bỏ Phù Cảnh Hy
 • #2147: Nam trang
 • #2148: Trò đùa
 • #2149: Hôn quan
 • #2150: Chán ghét mà vứt bỏ
 • #2151: Hoả hoạn (1)
 • #2152: Hoả hoạn (2)
 • #2153: Vô lại (1)
 • #2154: Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn
 • #2155: Hung hãn Bác Viễn (1)
 • #2156: Hung hãn Bác Viễn (2)
 • #2157: Từ tiểu dẫn lớn
 • #2158: Thanh Thiên đại lão gia (1)
 • #2159: Thanh Thiên đại lão gia (2)
 • #2160: Yểu Yểu oán niệm
 • #2161: Quân thần có khác
 • #2162: Một nhà đoàn tụ
 • #2163: Hố con
 • #2164: Nhàn thoại
 • #2165: Chức trách (1)
 • #2166: Chức trách (2)
 • #2167: Sự nghiệp or đứa bé
 • #2168: Nhận sai
 • #2169: Thất vọng
 • #2170: Đại biến dạng
 • #2171: Lưỡng nan (1)
 • #2172: Lưỡng nan (2)
 • #2173: Quà cám ơn
 • #2174: Không nhượng bộ
 • #2175: Quanh co
 • #2176: Thổn thức
 • #2177: Qua tết
 • #2178: Nuôi con phí tiền
 • #2179: Mỗi người quản lí chức vụ của mình
 • #2180: Nhạc Văn đi du học
 • #2181: Thiểm Tây giải quyết việc công
 • #2182: Gõ
 • #2183: Vận khí
 • #2184: Đạt được ước muốn
 • #2185: Cuồng vọng
 • #2186: Quét sạch u ác tính (1)
 • #2187: Quét sạch u ác tính (2)
 • #2188: Tầm bảo (1)
 • #2189: Tầm bảo (2)
 • #2190: Chết độn Hồng Kiện
 • #2191: Thanh Thư lo lắng
 • #2192: Lấy mẫu làm vinh
 • #2193: Quan Chấn Khởi đính hôn
 • #2194: Thần Ca nhi hồi kinh (1)
 • #2195: Thần Ca nhi hồi kinh (2)
 • #2196: Tích lũy đồ cưới
 • #2197: Thu hoạch tràn đầy
 • #2198: Buông xuống (1)
 • #2199: Buông xuống (2)
 • #2200: Sơn trang hành trình (1)
 • #2201: Nghỉ mát sơn trang hành trình (2)
 • #2202: Nghỉ mát sơn trang hành trình (3)
 • #2203: Vô đề
 • #2204: Yến Ca nhi (1)
 • #2205: Yến Ca nhi (2)
 • #2206: Yến Ca nhi (3)
 • #2207: Yến Ca nhi (4)
 • #2208: Đế hậu tranh chấp (1)
 • #2209: Đế hậu tranh chấp (2)
 • #2210: Cha con vợ chồng (1)
 • #2211: Cha con vợ chồng (2)
 • #2212: Thái tử
 • #2213: Mượt mà
 • #2214: Nguy hiểm
 • #2215: Hòa hảo
 • #2216: Thuận lợi
 • #2217: Cửu biệt trùng phùng (1)
 • #2218: Cửu biệt trùng phùng (2)
 • #2219: Năng khiếu (1)
 • #2220: Năng khiếu (2)
 • #2221: Năng khiếu (3)
 • #2222: Hai năm sau
 • #2223: Hoành tướng chết bệnh (1)
 • #2224: Hoành tướng chết bệnh (2)
 • #2225: Thủ phụ chi tranh
 • #2226: Tiểu Du hoa đào (1)
 • #2227: Tiểu Du hoa đào (2)
 • #2228: Tiểu Du hoa đào (3)
 • #2229: Nghi hoặc
 • #2230: Sinh bệnh (1)
 • #2231: Sinh bệnh (2)
 • #2232: Sinh bệnh (3)
 • #2233: Sinh bệnh (4)
 • #2234: Tranh đấu (1)
 • #2235: Tranh đấu (2)
 • #2236: Khó làm Yến Ca nhi
 • #2237: Giết cha (1)
 • #2238: Giết cha (2)
 • #2239: Giết cha (3)
 • #2240: Giết cha (3)
 • #2241: Biết vậy chẳng làm
 • #2242: Mùa xuân thứ hai (1)
 • #2243: Vệ Phương (2)
 • #2244: Vệ Phương (3)
 • #2245: Thổ lộ hết
 • #2246: Nón xanh
 • #2247: Tay tát Tất thị (1)
 • #2248: Tay tát Tất thị (2)
 • #2249: Mộc Yến hồi kinh
 • #2250: Lâu dài
 • #2251: Tấm gương
 • #2252: Một nam không gả hai vợ
 • #2253: Hai bé con luận bàn (1)
 • #2254: Hai bé con luận bàn (2)
 • #2255: Hai bé con luận bàn (3)
 • #2256: Hoài nghi
 • #2257: Tiểu Du sinh nhật
 • #2258: Cảm giác khó chịu
 • #2259: Thiên Diện hồ bị bắt
 • #2260: Mồi câu
 • #2261: Mồi câu (2)
 • #2262: Mạo hiểm (1)
 • #2263: Mạo hiểm (2)
 • #2264: Xong chuyện
 • #2265: Hạ Lam mất tích
 • #2266: Lòng người khó dò (1)
 • #2267: Lòng người khó dò (2)
 • #2268: Lòng người khó dò (3)
 • #2269: Lòng người khó dò (4)
 • #2270: Lòng người khó dò (5)
 • #2271: Lòng người khó dò (6)
 • #2272: Phù Cảnh Hy muốn từ quan (1)
 • #2273: Phù Cảnh Hy muốn từ quan (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)
 • #2274: Phù Cảnh Hy muốn từ quan (3)
 • #2275: Toại nguyện (1)
 • #2276: Toại nguyện (2)
 • #2277: Cảm động (1)
 • #2278: Cảm động (2)
 • #2279: Bác Viễn hoa đào (1)
 • #2280: Bác Viễn hoa đào (2)
 • #2281: Trở về
 • #2282: Tri kỷ
 • #2283: Thanh Thư bị mắng
 • #2284: Vô đề
 • #2285: Dịch An chuyển biến
 • #2286: Thương thế (1)
 • #2287: Thương thế (2)
 • #2288: Tiểu Du xuất giá (1)
 • #2289: Tiểu Du xuất giá (2)
 • #2290: Cuộc sống sau cưới (1)
 • #2291: Cuộc sống sau cưới (2)
 • #2292: Tiểu Du cuộc sống sau cưới (3)
 • #2293: Lăng Sương (1)
 • #2294: Lăng Sương (2)
 • #2295: Lăng Sương (3)
 • #2296: Đồng lòng
 • #2297: Niềm vui ngoài ý muốn (1)
 • #2298: Niềm vui ngoài ý muốn (2)
 • #2299: Nhiều con
 • #2300: Trận thế đè người (1)
 • #2301: Trận thế đè người (2)
 • #2302: Bãi quan miễn chức
 • #2303: Váng đầu
 • #2304: Nhập học khảo thí
 • #2305: Nguy cơ (1)
 • #2306: Nguy cơ (2)
 • #2307: Đệ nhất
 • #2308: Thăng chức (1)
 • #2309: Thăng chức (2)
 • #2310: Quân thần
 • #2311: Lòng chua xót
 • #2312: Nguyệt thi thứ hai
 • #2313: Tuổi xây dựng sự nghiệp (1)
 • #2314: Tuổi xây dựng sự nghiệp (2)
 • #2315: Khác lễ vật
 • #2316: Cầm được thì cũng buông được
 • #2317: Bác Viễn kết hôn (1)
 • #2318: Bác Viễn kết hôn (2)
 • #2319: Chuyện hoang đường
 • #2320: Dời xa
 • #2321: Làm khó dễ (1)
 • #2322: Làm khó dễ (2)
 • #2323: Phẫn nộ Phù Cảnh Hy
 • #2324: Trùng hợp or tính toán
 • #2325: Trả thù (1)
 • #2326: Trả thù (2)
 • #2327: Đồng tiến sĩ (1)
 • #2328: Đồng tiến sĩ (2)
 • #2329: Hiền phụ
 • #2330: Nhạc Văn việc hôn nhân (1)
 • #2331: Nhạc Văn việc hôn nhân (2)
 • #2332: Hạ Lam để kinh
 • #2333: Tề tụ (1)
 • #2334: Tề tụ (2)
 • #2335: Tề tụ (2)
 • #2336: Vô đề
 • #2337: Khác thường
 • #2338: Bị tội
 • #2339: Song bào thai
 • #2340: Tiến bộ
 • #2341: Sinh sản (1)
 • #2342: Sinh sản (2)
 • #2343: Tường Thụy (1)
 • #2344: Tường Thụy (2)
 • #2345: Tắm ba ngày
 • #2346: Trách nhiệm
 • #2347: Vạn thọ tiết
 • #2348: Hẹp hòi Bác Viễn
 • #2349: Cha mẹ làm khó (cầu nguyệt phiếu)
 • #2350: Cha mẹ làm khó (2)
 • #2351: Khai sáng
 • #2352: Phúc Ca nhi chí hướng
 • #2353: Hiền lành Hoành thị
 • #2354: Không dung
 • #2355: Thọ yến
 • #2356: Thọ yến (2)
 • #2357: Vô đề
 • #2358: Vui vẻ thời gian
 • #2359: Cổ quái
 • #2360: Lời thề không thể tin (1)
 • #2361: Lời thề không thể tin (2)
 • #2362: Lời thề không thể tin (3)
 • #2363: Tâm cơ
 • #2364: Mẹ con đồng lòng
 • #2365: Rút củi dưới đáy nồi (1)
 • #2366: Rút củi dưới đáy nồi (2)
 • #2367: Lấy quan (1)
 • #2368: Lấy quan (2)
 • #2369: Lãnh huyết vô tình Lâm Thừa Chí
 • #2370: Thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến
 • #2371: Tứ đại đồng đường (1)
 • #2372: Tứ đại đồng đường (1)
 • #2373: Bạch thuận tiệp
 • #2374: Dũng cảm cự tuyệt
 • #2375: Được hoan nghênh Nhiếp Dận (1)
 • #2376: Được hoan nghênh Nhiếp Dận (2)
 • #2377: Thăng quan (1)
 • #2378: Thăng quan (2)
 • #2379: Khác biệt phương thức giáo dục (1)
 • #2380: Khác biệt phương thức giáo dục (2)
 • #2381: Con đường phía trước dài đằng đẵng
 • #2382: Yểu Yểu làm khách (1)
 • #2383: Làm khách (2)
 • #2384: Yếu gà
 • #2385: Lại ra công sai
 • #2386: Cố Lâm thân thế lộ ra ánh sáng (1)
 • #2387: Cố Lâm thân thế lộ ra ánh sáng (2)
 • #2388: Cố Lâm thân thế lộ ra ánh sáng (3)
 • #2389: Lưu thủ kinh thành (1)
 • #2390: Lưu thủ kinh thành (2)
 • #2391: Xoa thiêu (1)
 • #2392: Xoa thiêu (2)
 • #2393: Cố kỵ
 • #2394: Hảo tỷ muội, cả một đời
 • #2395: Bồi thường
 • #2396: Không hiểu phong tình (1)
 • #2397: Không hiểu phong tình (2)
 • #2398: Bị thương (1)
 • #2399: Bị thương (2)
 • #2400: Nhiều con chưa chắc là phúc (1)
 • #2401: Nhiều con chưa chắc là phúc (2)
 • #2402: Sốt ruột sự tình (1)
 • #2403: Sốt ruột sự tình (2)
 • #2404: Dạy nữ
 • #2405: Đột biến (1)
 • #2406: Đột biến (2)
 • #2407: Hoả hoạn
 • #2408: Không an tĩnh một đêm (1)
 • #2409: Không an tĩnh một đêm (2)
 • #2410: Phạm vi
 • #2411: Đả kích
 • #2412: Đả kích (2)
 • #2413: Thức tỉnh
 • #2414: Kiếp nạn
 • #2415: Sinh nghi
 • #2416: Mộc Yến bị thương
 • #2417: Trụ cột
 • #2418: Kiên cường Vân Trinh
 • #2419: Về kinh
 • #2420: Trại huấn luyện
 • #2421: Thâm tình
 • #2422: Giải độc (1)
 • #2423: Giải độc (2)
 • #2424: Trả đũa (1)
 • #2425: Trả đũa (2)
 • #2426: Tỉnh lại
 • #2427: Nhạy cảm Phù Cảnh Hy
 • #2428: Lấy đạo của người
 • #2429: Trả lại cho người
 • #2430: Phản bội (1)
 • #2431: Phản bội (2)
 • #2432: Lòng nghi ngờ
 • #2433: Ngoài dự liệu (1)
 • #2434: Ngoài dự liệu (2)
 • #2435: Hân Duyệt công chúa chết bệnh (1)
 • #2436: Hân Duyệt công chúa chết bệnh (2)
 • #2437: Vô đề
 • #2438: Khuyên bảo (1)
 • #2439: Khuyên bảo (2)
 • #2440: Lòng tham không đủ
 • #2441: Năng lực
 • #2442: Nữ quan (1)
 • #2443: Nữ quan (2)
 • #2444: Phù Cảnh Hy sinh bệnh
 • #2445: Chữa bệnh từ thiện (1)
 • #2446: Chữa bệnh từ thiện (2)
 • #2447: Chữa bệnh từ thiện (3)
 • #2448: Hối hận xanh ruột
 • #2449: Tất thị chết bệnh (1)
 • #2450: Tất thị chết bệnh (2)
 • #2451: Nhắc nhở
 • #2452: Nam nữ đại phòng
 • #2453: Không dễ
 • #2454: Tin tức tốt
 • #2455: Quan Chấn Khởi báo ứng (1)
 • #2456: Quan Chấn Khởi hồi kinh (2)
 • #2457: Quen thuộc nhất người xa lạ
 • #2458: Quen thuộc nhất người xa lạ (2)
 • #2459: Vui (1)
 • #2460: Vui (2)
 • #2461: Kiên cường Bác Viễn
 • #2462: Vô đề
 • #2463: Ngoài ý muốn bỏ mình (1)
 • #2464: Ngoài ý muốn bỏ mình (2)
 • #2465: Vội về chịu tang (2)
 • #2466: Vội về chịu tang (3)
 • #2467: Đến Phúc Châu
 • #2468: Thuyết phục Thẩm Thiếu Chu
 • #2469: Yêu cầu vô lý (1)
 • #2470: Yêu cầu vô lý (2)
 • #2471: Thẩm Thiếu Chu nhượng bộ
 • #2472: Tề tụ
 • #2473: Người biết chuyện
 • #2474: Đỡ linh về nhà (1)
 • #2475: Đỡ linh về nhà (2)
 • #2476: Đỡ linh về nhà (3)
 • #2477: Giận chó đánh mèo (1)
 • #2478: Giận chó đánh mèo (2)
 • #2479: Cố Nhàn tang sự (1)
 • #2480: Cố Nhàn tang sự (2)
 • #2481: Bức họa (1)
 • #2482: Bức họa (2)
 • #2483: Bức họa (3)
 • #2484: Đưa tang (1)
 • #2485: Đưa tang (2)
 • #2486: Tiểu tính toán
 • #2487: Kinh diễm (1)
 • #2488: Kinh diễm (2)
 • #2489: Lo lắng
 • #2490: Cố lão phu nhân đi về cõi tiên (1)
 • #2491: Cố lão phu nhân đi về cõi tiên (2)
 • #2492: Hậu sự chi tranh
 • #2493: Từ An phu nhân
 • #2494: Bị bệnh (1)
 • #2495: Bị bệnh (2)
 • #2496: Di vật
 • #2497: Chia cắt
 • #2498: Ác miệng Mộc Côn (1)
 • #2499: Ác miệng Mộc Côn (2)
 • #2500: Tiểu Du nổi giận
 • #2501: Đến tiếp sau (1)
 • #2502: Đến tiếp sau (2)
 • #2503: Đến tiếp sau (3)
 • #2504: Vô đề
 • #2505: Hồng đậu
 • #2506: Đoàn sư phụ chết bệnh (1)
 • #2507: Đoàn sư phụ chết bệnh (2)
 • #2508: Chênh lệch
 • #2509: Đậu tương tư
 • #2510: Tránh thoát lồng giam (1)
 • #2511: Tránh thoát lồng giam (2)
 • #2512: Tránh thoát lồng giam (3)
 • #2513: Giải thoát (1)
 • #2514: Giải thoát (2)
 • #2515: Chuẩn bị chiến đấu
 • #2516: Xin chiến (1)
 • #2517: Xin chiến (2)
 • #2518: Vui quá hóa buồn
 • #2519: Tàng ô nạp cấu (1)
 • #2520: Tàng ô nạp cấu (2)
 • #2521: Quyết đoán (1)
 • #2522: Quyết đoán (2)
 • #2523: Áy náy Cố Lâm
 • #2524: Đơn phương nghiền ép
 • #2525: Tin chiến thắng
 • #2526: Lấy giỏ trúc mà múc nước
 • #2527: Công dã tràng (tăng thêm cầu phiếu)
 • #2528: Trừng phạt
 • #2529: Cúng trăm ngày (1)
 • #2530: Cúng trăm ngày (2)
 • #2531: Lá rụng về cội
 • #2532: Vì tử tôn kế (1)
 • #2533: Vì tử tôn kế (2)
 • #2534: Vận mệnh có thể biến đổi (1)
 • #2535: Vận mệnh có thể biến đổi (2)
 • #2536: Người cầm lái (1)
 • #2537: Sầu lo
 • #2538: Người cầm lái (2)
 • #2539: Tách rời
 • #2540: Thật đáng buồn
 • #2541: Vui tin
 • #2542: Lấy lui làm tiến (1)
 • #2543: Lấy lui làm tiến (2)
 • #2544: Hòn Vọng Thê (1)
 • #2545: Hòn Vọng Thê (2)
 • #2546: Vợ chồng lời nói trong đêm
 • #2547: Yêu quan tâm Mộng Lan
 • #2548: Nói chuyện phiếm
 • #2549: Nói chuyện phiếm (2)
 • #2550: Miệng vàng lời ngọc
 • #2551: Bề ngoài hiệp hội
 • #2552: Phiền muộn Phù Cảnh Hy
 • #2553: Con bò già
 • #2554: Trách cứ (1)
 • #2555: Trách cứ (2)
 • #2556: Nữ nhân không dễ (1)
 • #2557: Nữ nhân không dễ (2)
 • #2558: Phục chức
 • #2559: Trung thu
 • #2560: Đại thắng truyền đến
 • #2561: Thuyết phục (1)
 • #2562: Thuyết phục (2)
 • #2563: Thỏa hiệp
 • #2564: Dạo phố (1)
 • #2565: Dạo phố (2)
 • #2566: Vô thường (1)
 • #2567: Vô Thường (2)
 • #2568: Vô Thường (3)
 • #2569: Khó lòng phòng bị
 • #2570: Vô thường (4)
 • #2571: Chiến thắng trở về mà về
 • #2572: Bữa cơm đoàn viên (1)
 • #2573: Bữa cơm đoàn viên (2)
 • #2574: Việc vui (1)
 • #2575: Việc vui (2)
 • #2576: Chạm tay có thể nóng (1)
 • #2577: Chạm tay có thể nóng (2)
 • #2578: Thái phu nhân chết bệnh
 • #2579: Khuyên nhủ
 • #2580: Đưa tang (1)
 • #2581: Đưa tang (2)
 • #2582: Rơi xuống (1)
 • #2583: Rơi xuống (2)
 • #2584: Thăm bệnh (1)
 • #2585: Thăm bệnh (2)
 • #2586: Kỳ Hướng Địch đến kinh
 • #2587: Vô đề
 • #2588: Quả quyết Dịch An (1)
 • #2589: Quả quyết Dịch An (2)
 • #2590: Quả quyết Dịch An (3)
 • #2591: Xong chuyện
 • #2592: Tâm rộng
 • #2593: Thâm tàng bất lộ
 • #2594: Thanh Loan hồi kinh
 • #2595: Đàm Kinh Nghiệp bất bình
 • #2596: Thanh Thư phẫn nộ
 • #2597: Sát tâm
 • #2598: Ngốc người có ngốc phúc
 • #2599: Nghĩ nam nhân muốn điên rồi
 • #2600: Nghĩ nam nhân muốn điên rồi (2)
 • #2601: Ngoan độc (1)
 • #2602: Ngoan độc (2)
 • #2603: Ngoan độc (3)
 • #2604: Giẫm lên vết xe đổ (1)
 • #2605: Giẫm lên vết xe đổ (2)
 • #2606: Nhìn nhau (1)
 • #2607: Nhìn nhau (2)
 • #2608: Nhìn nhau (3)
 • #2609: Hảo cảm
 • #2610: Hảo cảm (2)
 • #2611: Tĩnh Xu đến kinh (1)
 • #2612: Tĩnh Xu đến kinh (2)
 • #2613: Thuyết phục
 • #2614: Tiểu nhân biến cố
 • #2615: Úc Hoan đính hôn (1)
 • #2616: Úc Hoan đính hôn (2)
 • #2617: Quốc chi trọng khí
 • #2618: Mâu thuẫn Thanh Loan
 • #2619: Vô đề
 • #2620: Dịch An lửa giận (1)
 • #2621: Dịch An lửa giận (2)
 • #2622: Ý kiến không hợp nhau
 • #2623: Cãi nhau
 • #2624: Vượt quá ngoài ý muốn (1)
 • #2625: Vượt quá ngoài ý muốn (2)
 • #2626: Ra ngoài ý định (3)
 • #2627: Ra ngoài ý định (4)
 • #2628: Phù Cảnh Hy tỉnh táo
 • #2629: Già trẻ đều yêu Nhiếp Dận
 • #2630: Thổ lộ tâm tình
 • #2631: Lên đường đi Sơn Đông
 • #2632: Có thể làm ra Đàm Kinh Nghiệp (1)
 • #2633: Có thể làm ra Đàm Kinh Nghiệp (2)
 • #2634: Ranh giới cuối cùng
 • #2635: Giám thị (1)
 • #2636: Giám thị (2)
 • #2637: Huynh đệ hạp tường (1)
 • #2638: Huynh đệ hạp tường (2)
 • #2639: Lộ diện
 • #2640: Tra án (1)
 • #2641: Tra án (2)
 • #2642: Kêu oan (1)
 • #2643: Kêu oan (2)
 • #2644: Thuyết phục (1)
 • #2645: Thuyết phục (2)
 • #2646: Chó cùng rứt giậu (1)
 • #2647: Chó cùng rứt giậu (2)
 • #2648: Chó cùng rứt giậu (3)
 • #2649: Đạm gia rơi đài (1)
 • #2650: Nghi ngờ
 • #2651: Ra ngoài ý định
 • #2652: Thiên tài bị người đố kị (1)
 • #2653: Thiên tài bị người đố kị (2)
 • #2654: Đoàn diệt
 • #2655: Lột da
 • #2656: Khai thông (1)
 • #2657: Khai thông (2)
 • #2658: Phúc Ca nhi hạ tràng (1)
 • #2659: Phúc Ca nhi hạ tràng (2)
 • #2660: Phúc Ca nhi hạ tràng (3)
 • #2661: Thứ hai
 • #2662: Chúc mừng
 • #2663: Nam hồ ly tinh
 • #2664: Vô đề
 • #2665: Dẫn đạo (1)
 • #2666: Dẫn đạo (2)
 • #2667: Dẫn đạo (3)
 • #2668: Rời đi Hà Trạch
 • #2669: Ngẫu nhiên gặp (1)
 • #2670: Ngẫu nhiên gặp (2)
 • #2671: Để kinh
 • #2672: Vội vàng
 • #2673: Dạy con
 • #2674: Phù Cảnh Hy bị mắng
 • #2675: Sơ định
 • #2676: Sơ định (2)
 • #2677: Tán đồng
 • #2678: Tư tưởng chuyển biến
 • #2679: Chiêu Đào Hoa nguyên nhân
 • #2680: Đáng quý
 • #2681: Làm khó (1)
 • #2682: Làm khó (2)
 • #2683: Úc Hoan đính hôn
 • #2684: Suy nghĩ quá nhiều
 • #2685: Tự luyến Yểu Yểu
 • #2686: Lanh lợi Yểu Yểu
 • #2687: Phong Phỉ Phỉ (1)
 • #2688: Phong Phỉ Phỉ (2)
 • #2689: Sự tình định
 • #2690: Lại là thứ hai
 • #2691: Việc vui liên tục
 • #2692: Nữ tử Giam Sát Ti thành lập
 • #2693: Lấy lui làm tiến
 • #2694: Đánh cược
 • #2695: Khí bất bình
 • #2696: Phù Cảnh Hy thăng chức (1)
 • #2697: Phù Cảnh Hy thăng chức (2)
 • #2698: Thâm ý
 • #2699: Vui vẻ
 • #2700: Kêu oan (1)
 • #2701: Kêu oan (2)
 • #2702: Biết vậy chẳng làm (1)
 • #2703: Biết vậy chẳng làm (2)
 • #2704: Biết vậy chẳng làm (3)
 • #2705: Biết vậy chẳng làm (4)
 • #2706: Trọng lễ
 • #2707: Tiệc rượu (1)
 • #2708: Tiệc rượu (2)
 • #2709: Thế hệ trẻ tuổi thức tỉnh (1)
 • #2710: Trẻ tuổi một đời thức tỉnh (2)
 • #2711: Trẻ tuổi một đời thức tỉnh (3)
 • #2712: Tiến tới (1)
 • #2713: Tiến tới (2)
 • #2714: Vô đề
 • #2715: Nô nức tấp nập báo danh
 • #2716: Nhị đệ tử
 • #2717: Chờ đợi
 • #2718: Cảm khái
 • #2719: Thoải mái
 • #2720: Viên mãn
 • #2721: Yểu Yểu phiên ngoại (1)
 • #2722: Yểu Yểu phiên ngoại (2)
 • #2723: Yểu Yểu phiên ngoại (3)
 • #2724: Yểu Yểu phiên ngoại (4)
 • #2725: Yểu Yểu phiên ngoại (5)
 • #2726: Yểu Yểu phiên ngoại (6)
 • #2727: Yểu Yểu phiên ngoại (7)
 • #2728: Yểu Yểu phiên ngoại (8)
 • #2729: Yểu Yểu phiên ngoại (9)
 • #2730: Yểu Yểu phiên ngoại (9)
 • #2731: Yểu Yểu phiên ngoại (1 0)
 • #2732: Yểu Yểu phiên ngoại (11)
 • #2733: Yểu Yểu phiên ngoại (12)
 • #2734: Yểu Yểu phiên ngoại (13)
 • #2735: Yểu Yểu phiên ngoại (14)
 • #2736: Yểu Yểu phiên ngoại (15)
 • #2737: Yểu Yểu phiên ngoại (16)
 • #2738: Yểu Yểu phiên ngoại (17)
 • #2739: Yểu Yểu phiên ngoại (18)
 • #2740: Yểu Yểu phiên ngoại (19)
 • #2741: Yểu Yểu phiên ngoại (2 0)
 • #2742: Yểu Yểu phiên ngoại (21)
 • #2743: Yểu Yểu phiên ngoại (22)
 • #2744: Yểu Yểu phiên ngoại (23)
 • #2745: Yểu Yểu phiên ngoại (24)
 • #2746: Yểu Yểu phiên ngoại (25)
 • #2747: Yểu Yểu phiên ngoại (26)
 • #2748: Yểu Yểu phiên ngoại (27)
 • #2749: Yểu Yểu phiên ngoại (28)
 • #2750: Yểu Yểu phiên ngoại (29)
 • #2751: Yểu Yểu phiên ngoại (30)
 • #2752: Yểu Yểu phiên ngoại (31)
 • #2753: Yểu Yểu phiên ngoại (32)
 • #2754: Yểu Yểu phiên ngoại (33)
 • #2755: Yểu Yểu phiên ngoại (34)
 • #2756: Yểu Yểu phiên ngoại (35)
 • #2757: Yểu Yểu phiên ngoại (36)
 • #2758: Yểu Yểu phiên ngoại (37)
 • #2759: Yểu Yểu phiên ngoại (38)
 • #2760: Yểu Yểu phiên ngoại (39)
 • #2761: Yểu Yểu phiên ngoại (4 0)
 • #2762: Yểu Yểu phiên ngoại (41)
 • #2763: Yểu Yểu phiên ngoại (42)
 • #2764: Yểu Yểu phiên ngoại (43)
 • #2765: Yểu Yểu phiên ngoại (44)
 • #2766: Yểu Yểu phiên ngoại (45)
 • #2767: Yểu Yểu phiên ngoại (46)
 • #2768: Yểu Yểu phiên ngoại (47)
 • #2769: Yểu Yểu phiên ngoại (48)
 • #2770: Yểu Yểu phiên ngoại (49)
 • #2771: Yểu Yểu phiên ngoại (50)
 • #2772: Yểu Yểu phiên ngoại (51)
 • #2773: Yểu Yểu phiên ngoại (52)
 • #2774: Yểu Yểu phiên ngoại (53)
 • #2775: Yểu Yểu phiên ngoại (54)
 • #2776: Yểu Yểu phiên ngoại (55)
 • #2777: Yểu Yểu phiên ngoại (56)
 • #2778: Yểu Yểu phiên ngoại (57)
 • #2779: Yểu Yểu phiên ngoại (58)
 • #2780: Yểu Yểu phiên ngoại (59)
 • #2781: Yểu Yểu phiên ngoại (6 0)
 • #2782: Yểu Yểu phiên ngoại (61)
 • #2783: Yểu Yểu phiên ngoại (62)
 • #2784: Yểu Yểu phiên ngoại (63)
 • #2785: Yểu Yểu phiên ngoại (64)
 • #2786: Yểu Yểu phiên ngoại (65)
 • #2787: Yểu Yểu phiên ngoại (66)
 • #2788: Yểu Yểu phiên ngoại (67)
 • #2789: Yểu Yểu phiên ngoại (67)
 • #2790: Yểu Yểu phiên ngoại (68)
 • #2791: Yểu Yểu phiên ngoại (69)
 • #2792: Yểu Yểu phiên ngoại (7 0)
 • #2793: Yểu Yểu phiên ngoại (71)
 • #2794: Yểu Yểu phiên ngoại (72)
 • #2795: Yểu Yểu phiên ngoại (73)
 • #2796: Yểu Yểu phiên ngoại (74)
 • #2797: Yểu Yểu phiên ngoại (75)
 • #2798: Yểu Yểu phiên ngoại (76)
 • #2799: Yểu Yểu phiên ngoại (77)
 • #2800: Yểu Yểu phiên ngoại (78)
 • #2801: Yểu Yểu phiên ngoại (79)
 • #2802: Yểu Yểu phiên ngoại (80)
 • #2803: Yểu Yểu phiên ngoại (81)
 • #2804: Yểu Yểu phiên ngoại (82)
 • #2805: Yểu Yểu phiên ngoại (83)
 • #2806: Yểu Yểu phiên ngoại (84)
 • #2807: Yểu Yểu phiên ngoại (85)
 • #2808: Yểu Yểu phiên ngoại (86)
 • #2809: Yểu Yểu phiên ngoại (87)
 • #2810: Yểu Yểu phiên ngoại (88)
 • #2811: Yểu Yểu phiên ngoại (89)
 • #2812: Yểu Yểu phiên ngoại (9 0)
 • #2813: Yểu Yểu phiên ngoại (91)
 • #2814: Yểu Yểu phiên ngoại (92)
 • #2815: Yểu Yểu phiên ngoại (93)
 • #2816: Yểu Yểu phiên ngoại (94)
 • #2817: Yểu Yểu phiên ngoại (95)
 • #2818: Yểu Yểu phiên ngoại (96)
 • #2819: Yểu Yểu phiên ngoại (97)
 • #2820: Yểu Yểu phiên ngoại (98)
 • #2821: Yểu Yểu phiên ngoại (99)
 • #2822: Yểu Yểu phiên ngoại (100)
 • #2823: Yểu Yểu phiên ngoại (1 01)
 • #2824: Yểu Yểu phiên ngoại (102)
 • #2825: Yểu Yểu phiên ngoại (1 03)
 • #2826: Yểu Yểu phiên ngoại (1 04)
 • #2827: Yểu Yểu phiên ngoại (1 05)
 • #2828: Yểu Yểu phiên ngoại (1 06)
 • #2829: Yểu Yểu phiên ngoại (1 07)
 • #2830: Yểu Yểu phiên ngoại (1 08)
 • #2831: Yểu Yểu phiên ngoại (1 09)
 • #2832: Yểu Yểu phiên ngoại (110)
 • #2833: Yểu Yểu phiên ngoại (111)
 • #2834: Yểu Yểu phiên ngoại (112)
 • #2835: Yểu Yểu phiên ngoại (113)
 • #2836: Yểu Yểu phiên ngoại (114)
 • #2837: Yểu Yểu phiên ngoại (115)
 • #2838: Yểu Yểu phiên ngoại (116)
 • #2839: Yểu Yểu phiên ngoại (117)
 • #2840: Yểu Yểu phiên ngoại (118)
 • #2841: Yểu Yểu phiên ngoại (119)
 • #2842: Yểu Yểu phiên ngoại (120)
 • #2843: Yểu Yểu phiên ngoại (121)
 • #2844: Yểu Yểu phiên ngoại (122)
 • #2845: Yểu Yểu phiên ngoại (123)
 • #2846: Yểu Yểu phiên ngoại (124)
 • #2847: Yểu Yểu phiên ngoại (125)
 • #2848: Yểu Yểu phiên ngoại (126)
 • #2849: Yểu Yểu phiên ngoại (127)
 • #2850: Yểu Yểu phiên ngoại (128)
 • #2851: Yểu Yểu phiên ngoại (129)
 • #2852: Yểu Yểu phiên ngoại (1 30)
 • #2853: Yểu Yểu phiên ngoại (131)
 • #2854: Yểu Yểu phiên ngoại (132)
 • #2855: Yểu Yểu phiên ngoại (133)
 • #2856: Yểu Yểu phiên ngoại (134)
 • #2857: Yểu Yểu phiên ngoại (135)
 • #2858: Yểu Yểu phiên ngoại (136)
 • #2859: Yểu Yểu phiên ngoại (137)
 • #2860: Yểu Yểu phiên ngoại (138)
 • #2861: Yểu Yểu phiên ngoại (139)
 • #2862: Yểu Yểu phiên ngoại (14 0)
 • #2863: Yểu Yểu phiên ngoại (141)
 • #2864: Yểu Yểu phiên ngoại (142)
 • #2865: Yểu Yểu phiên ngoại (143)
 • #2866: Yểu Yểu phiên ngoại (144)
 • #2867: Yểu Yểu phiên ngoại (145)
 • #2868: Yểu Yểu phiên ngoại (146)
 • #2869: Yểu Yểu phiên ngoại (147)
 • #2870: Yểu Yểu phiên ngoại (148)
 • #2871: Yểu Yểu phiên ngoại (149)
 • #2872: Yểu Yểu phiên ngoại (1 50)
 • #2873: Yểu Yểu phiên ngoại (151)
 • #2874: Yểu Yểu phiên ngoại (152)
 • #2875: Yểu Yểu phiên ngoại (153)
 • #2876: Yểu Yểu phiên ngoại (154)
 • #2877: Yểu Yểu phiên ngoại (155)
 • #2878: Yểu Yểu phiên ngoại (156)
 • #2879: Yểu Yểu phiên ngoại (157)
 • #2880: Yểu Yểu phiên ngoại (158)
 • #2881: Yểu Yểu phiên ngoại (159)
 • #2882: Yểu Yểu phiên ngoại (16 0)
 • #2883: Yểu Yểu phiên ngoại (161)
 • #2884: Yểu Yểu phiên ngoại (162)
 • #2885: Yểu Yểu phiên ngoại (163)
 • #2886: Yểu Yểu phiên ngoại (164)
 • #2887: Yểu Yểu phiên ngoại (165)
 • #2888: Yểu Yểu phiên ngoại (166)
 • #2889: Yểu Yểu phiên ngoại (167)
 • #2890: Yểu Yểu phiên ngoại (168)
 • #2891: Yểu Yểu phiên ngoại (169)
 • #2892: Yểu Yểu phiên ngoại (170)
 • #2893: Yểu Yểu phiên ngoại (171)
 • #2894: Yểu Yểu phiên ngoại (172)
 • #2895: Yểu Yểu phiên ngoại (173)
 • #2896: Yểu Yểu phiên ngoại (174)
 • #2897: Yểu Yểu phiên ngoại (175)
 • #2898: Yểu Yểu phiên ngoại (176)
 • #2899: Yểu Yểu phiên ngoại (177)
 • #2900: Yểu Yểu phiên ngoại (178)
 • #2901: Yểu Yểu phiên ngoại (179)
 • #2902: Yểu Yểu phiên ngoại (180)
 • #2903: Yểu Yểu phiên ngoại (181)
 • #2904: Yểu Yểu phiên ngoại (182)
 • #2905: Yểu Yểu phiên ngoại (183)
 • #2906: Yểu Yểu phiên ngoại (184)
 • #2907: Yểu Yểu phiên ngoại (185)
 • #2908: Yểu Yểu phiên ngoại (186)
 • #2909: Yểu Yểu phiên ngoại (187)
 • #2910: Yểu Yểu phiên ngoại (188)
 • #2911: Yểu Yểu phiên ngoại (189)
 • #2912: Yểu Yểu phiên ngoại (19 0)
 • #2913: Yểu Yểu phiên ngoại (191)
 • #2914: Yểu Yểu phiên ngoại (192)
 • #2915: Yểu Yểu phiên ngoại (193)
 • #2916: Yểu Yểu phiên ngoại (194)
 • #2917: Yểu Yểu phiên ngoại (195)
 • #2918: Yểu Yểu phiên ngoại (196)
 • #2919: Yểu Yểu phiên ngoại (197)
 • #2920: Yểu Yểu phiên ngoại (198)
 • #2921: Yểu Yểu phiên ngoại (199)
 • #2922: Yểu Yểu phiên ngoại (200)
 • #2923: Yểu Yểu phiên ngoại (1)
 • #2924: Yểu Yểu phiên ngoại (201)
 • #2925: Yểu Yểu phiên ngoại (202)
 • #2926: Yểu Yểu phiên ngoại (2 03)
 • #2927: Yểu Yểu phiên ngoại (2 04)
 • #2928: Yểu Yểu phiên ngoại (2 05)
 • #2929: Yểu Yểu phiên ngoại (2 06)
 • #2930: Yểu Yểu phiên ngoại (2 07)
 • #2931: Yểu Yểu phiên ngoại (2 08)
 • #2932: Yểu Yểu phiên ngoại (2 09)
 • #2933: Yểu Yểu phiên ngoại (21 0)
 • #2934: Yểu Yểu phiên ngoại (211)
 • #2935: Yểu Yểu phiên ngoại (212)
 • #2936: Yểu Yểu phiên ngoại (213)
 • #2937: Yểu Yểu phiên ngoại (214)
 • #2938: Yểu Yểu phiên ngoại (215)
 • #2939: Yểu Yểu phiên ngoại (216)
 • #2940: Yểu Yểu phiên ngoại (217)
 • #2941: Yểu Yểu phiên ngoại (218)
 • #2942: Yểu Yểu phiên ngoại (219)
 • #2943: Yểu Yểu phiên ngoại (220)
 • #2944: Yểu Yểu phiên ngoại (221)
 • #2945: Yểu Yểu phiên ngoại (222)
 • #2946: Yểu Yểu phiên ngoại (223)
 • #2947: Yểu Yểu phiên ngoại (224)
 • #2948: Yểu Yểu phiên ngoại (225)
 • #2949: Yểu Yểu phiên ngoại (226)
 • #2950: Yểu Yểu phiên ngoại (227)
 • #2951: Yểu Yểu phiên ngoại (228)
 • #2952: Yểu Yểu phiên ngoại (229)
 • #2953: Yểu Yểu phiên ngoại (2 30)
 • #2954: Yểu Yểu phiên ngoại (231)
 • #2955: Yểu Yểu phiên ngoại (232)
 • #2956: Yểu Yểu phiên ngoại (233)
 • #2957: Yểu Yểu phiên ngoại (234)
 • #2958: Yểu Yểu phiên ngoại (235)
 • #2959: Yểu Yểu phiên ngoại (236)
 • #2960: Yểu Yểu phiên ngoại (237)
 • #2961: Yểu Yểu phiên ngoại (238)
 • #2962: Yểu Yểu phiên ngoại (239)
 • #2963: Yểu Yểu phiên ngoại (24 0)
 • #2964: Yểu Yểu phiên ngoại (241)
 • #2965: Yểu Yểu phiên ngoại (242)
 • #2966: Yểu Yểu phiên ngoại (243)
 • #2967: Yểu Yểu phiên ngoại (244)
 • #2968: Yểu Yểu phiên ngoại (245)
 • #2969: Yểu Yểu phiên ngoại (246)
 • #2970: Yểu Yểu phiên ngoại (247)
 • #2971: Yểu Yểu phiên ngoại (248)
 • #2972: Yểu Yểu phiên ngoại (249)
 • #2973: Phúc Ca nhi phiên ngoại (1)
 • #2974: Phúc Ca nhi phiên ngoại (2)
 • #2975: Phúc Ca nhi phiên ngoại (3)
 • #2976: Phúc Ca nhi phiên ngoại (4)
 • #2977: Phúc Ca nhi phiên ngoại (5)
 • #2978: Phúc Ca nhi phiên ngoại (6)
 • #2979: Phúc Ca nhi phiên ngoại (6)
 • #2980: Phúc Ca nhi phiên ngoại (7)
 • #2981: Phúc Ca nhi phiên ngoại (8)
 • #2982: Phúc Ca nhi phiên ngoại (9)
 • #2983: Phúc Ca nhi phiên ngoại (1 0)
 • #2984: Phúc Ca nhi phiên ngoại (11)
 • #2985: Phúc Ca nhi phiên ngoại (12)
 • #2986: Phúc Ca nhi phiên ngoại (13)
 • #2987: Phúc Ca nhi phiên ngoại (14)
 • #2988: Phúc Ca nhi phiên ngoại (15)
 • #2989: Phúc Ca nhi phiên ngoại (16)
 • #2990: Phúc Ca nhi phiên ngoại (17)
 • #2991: Phúc Ca nhi phiên ngoại (18)
 • #2992: Phúc Ca nhi phiên ngoại (19)
 • #2993: Phúc Ca nhi phiên ngoại (2 0)
 • #2994: Phúc Ca nhi phiên ngoại (21)
 • #2995: Phúc Ca nhi phiên ngoại (22)
 • #2996: Phúc Ca nhi phiên ngoại (23)
 • #2997: Phúc Ca nhi phiên ngoại (24)
 • #2998: Phúc Ca nhi phiên ngoại (24)
 • #2999: Phúc Ca nhi phiên ngoại (25)
 • #3000: Phúc Ca nhi phiên ngoại (26)
 • #3001: Phúc Ca nhi phiên ngoại (27)
 • #3002: Phúc Ca nhi phiên ngoại (28)
 • #3003: Phúc Ca nhi phiên ngoại (29)
 • #3004: Phúc Ca nhi phiên ngoại (30)
 • #3005: Phúc Ca nhi phiên ngoại (31)
 • #3006: Phúc Ca nhi phiên ngoại (32)
 • #3007: Phúc Ca nhi phiên ngoại (33)
 • #3008: Phúc Ca nhi phiên ngoại (34)
 • #3009: Phúc Ca nhi phiên ngoại (35)
 • #3010: Phúc Ca nhi phiên ngoại (36)
 • #3011: Phúc Ca nhi phiên ngoại (37)
 • #3012: Phúc Ca nhi phiên ngoại (38)
 • #3013: Phúc Ca nhi phiên ngoại (39)
 • #3014: Phúc Ca nhi phiên ngoại (4 0)
 • #3015: Phúc Ca nhi phiên ngoại (41)
 • #3016: Phúc Ca nhi phiên ngoại (42)
 • #3017: Phúc Ca nhi phiên ngoại (43)
 • #3018: Phúc Ca nhi phiên ngoại (44)
 • #3019: Phúc Ca nhi phiên ngoại (45)
 • #3020: Phúc Ca nhi phiên ngoại (46)
 • #3021: Phúc Ca nhi phiên ngoại (47)
 • #3022: Phúc Ca nhi phiên ngoại (48)
 • #3023: Phúc Ca nhi phiên ngoại (49)
 • #3024: Phúc Ca nhi phiên ngoại (50)
 • #3025: Phúc Ca nhi phiên ngoại (51)
 • #3026: Phúc Ca nhi phiên ngoại 52
 • #3027: Phúc Ca nhi phiên ngoại (53)
 • #3028: Phúc Ca nhi phiên ngoại (54)
 • #3029: Phúc Ca nhi phiên ngoại (55)
 • #3030: Phúc Ca nhi phiên ngoại (56)
 • #3031: Phúc Ca nhi phiên ngoại (57)
 • #3032: Phúc Ca nhi phiên ngoại (58)
 • #3033: Phúc Ca nhi phiên ngoại (58)
 • #3034: Phúc Ca nhi phiên ngoại (59)
 • #3035: Phúc Ca nhi phiên ngoại (6 0)
 • #3036: Phúc Ca nhi phiên ngoại (61)
 • #3037: Phúc Ca nhi phiên ngoại (62)
 • #3038: Phúc Ca nhi phiên ngoại (63)
 • #3039: Phúc Ca nhi phiên ngoại (64)
 • #3040: Phúc Ca nhi phiên ngoại (65)
 • #3041: Phúc Ca nhi phiên ngoại (66)
 • #3042: Phúc Ca nhi phiên ngoại (67)
 • #3043: Phúc Ca nhi phiên ngoại (68)
 • #3044: Phúc Ca nhi phiên ngoại (69)
 • #3045: Phúc Ca nhi phiên ngoại (7 0)
 • #3046: Phúc Ca nhi phiên ngoại (71)
 • #3047: Phúc Ca nhi phiên ngoại (72)
 • #3048: Phúc Ca nhi phiên ngoại (73)
 • #3049: Phúc Ca nhi phiên ngoại (74)
 • #3050: Phúc Ca nhi phiên ngoại (75)
 • #3051: Phúc Ca nhi phiên ngoại (76)
 • #3052: Phúc Ca nhi phiên ngoại (77)
 • #3053: Phúc Ca nhi phiên ngoại (78)
 • #3054: Phúc Ca nhi phiên ngoại (79)
 • #3055: Phúc Ca nhi phiên ngoại (80)
 • #3056: Phúc Ca nhi phiên ngoại (81)
 • #3057: Phúc Ca nhi phiên ngoại (82)
 • #3058: Phúc Ca nhi phiên ngoại (83)
 • #3059: Phúc Ca nhi phiên ngoại (84)
 • #3060: Phúc Ca nhi phiên ngoại (85)
 • #3061: Phúc Ca nhi phiên ngoại (86)
 • #3062: Phúc Ca nhi phiên ngoại (87)
 • #3063: Phúc Ca nhi phiên ngoại (88)
 • #3064: Phúc Ca nhi phiên ngoại (89)
 • #3065: Phúc Ca nhi phiên ngoại (90)
 • #3066: Phúc Ca nhi phiên ngoại (91)
 • #3067: Phúc Ca nhi phiên ngoại (92)
 • #3068: Phúc Ca nhi phiên ngoại (93)
 • #3069: Phúc Ca nhi phiên ngoại (94)
 • #3070: Phúc Ca nhi phiên ngoại (95)
 • #3071: Phúc Ca nhi phiên ngoại (96)
 • #3072: Phúc Ca nhi phiên ngoại (97)
 • #3073: Phúc Ca nhi phiên ngoại (98)
 • #3074: Phúc Ca nhi phiên ngoại (99)
 • #3075: Phúc Ca nhi phiên ngoại (100)
 • #3076: Phúc Ca nhi phiên ngoại (1 01)
 • #3077: Phúc Ca nhi phiên ngoại (1 02)
 • #3078: Phúc Ca nhi phiên ngoại (1 03)
 • #3079: Phúc Ca nhi phiên ngoại (1 04)
 • #3080: Phúc Ca nhi phiên ngoại (1 05)
 • #3081: Phúc Ca nhi phiên ngoại (1 06)
 • #3082: Phúc Ca nhi phiên ngoại (1 07)
 • #3083: Phúc Ca nhi phiên ngoại (1 08)
 • #3084: Phúc Ca nhi phiên ngoại (1 09)
 • #3085: Phúc Ca nhi phiên ngoại (110)
 • #3086: Phúc Ca nhi phiên ngoại (111)
 • #3087: Phúc Ca nhi phiên ngoại (112)
 • #3088: Phúc Ca nhi phiên ngoại (113)
 • #3089: Dịch An phiên ngoại (1)
 • #3090: Dịch An phiên ngoại (2)
 • #3091: Dịch An phiên ngoại (3)
 • #3092: Dịch An phiên ngoại (4)
 • #3093: Dịch An phiên ngoại (5)
 • #3094: Dịch An phiên ngoại (6)
 • #3095: Dịch An phiên ngoại (7)
 • #3096: Dịch An phiên ngoại (8)
 • #3097: Dịch An phiên ngoại (9)
 • #3098: Dịch An phiên ngoại (1 0)
 • #3099: Dịch An phiên ngoại (11)
 • #3100: Dịch An phiên ngoại (12)
 • #3101: Dịch An phiên ngoại (13)
 • #3102: Dịch An phiên ngoại (14)
 • #3103: Dịch An phiên ngoại (15)
 • #3104: Dịch An phiên ngoại (16)
 • #3105: Dịch An phiên ngoại (17)
 • #3106: Dịch An phiên ngoại (18)
 • #3107: Dịch An phiên ngoại (19)
 • #3108: Dịch An phiên ngoại (2 0)
 • #3109: Dịch An phiên ngoại (21)
 • #3110: Dịch An phiên ngoại (22)
 • #3111: Dịch An phiên ngoại (23)
 • #3112: Dịch An phiên ngoại (24)
 • #3113: Dịch An phiên ngoại (25)
 • #3114: Dịch An phiên ngoại (26)
 • #3115: Dịch An phiên ngoại (27)
 • #3116: Dịch An phiên ngoại (28)
 • #3117: Dịch An phiên ngoại (29)
 • #3118: Dịch An phiên ngoại (30)
 • #3119: Dịch An phiên ngoại (31)
 • #3120: Dịch An phiên ngoại (32)
 • #3121: Dịch An phiên ngoại (33)
 • #3122: Dịch An phiên ngoại (34)
 • #3123: Dịch An phiên ngoại (35)
 • #3124: Dịch An phiên ngoại (36)
 • #3125: Dịch An phiên ngoại (37)
 • #3126: Dịch An phiên ngoại (38)
 • #3127: Dịch An phiên ngoại (39)
 • #3128: Dịch An phiên ngoại (4 0)
 • #3129: Dịch An phiên ngoại (41)
 • #3130: Dịch An phiên ngoại (42)
 • #3131: Dịch An phiên ngoại (43)
 • #3132: Dịch An phiên ngoại (44)
 • #3133: Dịch An phiên ngoại (45)
 • #3134: Dịch An phiên ngoại (46)
 • #3135: Dịch An phiên ngoại (47)
 • #3136: Dịch An phiên ngoại (48)
 • #3137: Dịch An phiên ngoại (49)
 • #3138: Dịch An phiên ngoại (50)
 • #3139: Dịch An phiên ngoại (51)
 • #3140: Dịch An phiên ngoại (52)
 • #3141: Dịch An phiên ngoại (53)
 • #3142: Dịch An phiên ngoại (54)
 • #3143: Dịch An phiên ngoại (55)
 • #3144: Dịch An phiên ngoại (56)
 • #3145: Dịch An phiên ngoại (57)
 • #3146: Dịch An phiên ngoại (58)
 • #3147: Dịch An phiên ngoại (59)
 • #3148: Dịch An phiên ngoại (6 0)
 • #3149: Dịch An phiên ngoại (61)
 • #3150: Dịch An phiên ngoại (62)
 • #3151: Dịch An phiên ngoại (63)
 • #3152: Dịch An phiên ngoại (64)
 • #3153: Dịch An phiên ngoại (65)
 • #3154: Dịch An phiên ngoại (66)
 • #3155: Dịch An phiên ngoại (67)
 • #3156: Dịch An phiên ngoại (68)
 • #3157: Dịch An phiên ngoại (69)
 • #3158: Dịch An phiên ngoại (7 0)
 • #3159: Dịch An phiên ngoại (71)
 • #3160: Dịch An phiên ngoại (72)
 • #3161: Dịch An phiên ngoại (73)
 • #3162: Dịch An phiên ngoại (74)
 • #3163: Dịch An phiên ngoại (75)
 • #3164: Dịch An phiên ngoại (76)
 • #3165: Dịch An phiên ngoại (77)
 • #3166: Dịch An phiên ngoại (78)
 • #3167: Dịch An phiên ngoại (79)
 • #3168: Dịch An phiên ngoại (80)
 • #3169: Dịch An phiên ngoại (81)
 • #3170: Dịch An phiên ngoại (82)
 • #3171: Dịch An phiên ngoại (83)
 • #3172: Dịch An phiên ngoại (84)
 • #3173: Dịch An phiên ngoại (85)
 • #3174: Dịch An phiên ngoại (86)
 • #3175: Dịch An phiên ngoại (87)
 • #3176: Dịch An phiên ngoại (88)
 • #3177: Dịch An phiên ngoại (89)
 • #3178: Dịch An phiên ngoại (9 0)
 • #3179: Dịch An phiên ngoại (91)
 • #3180: Dịch An phiên ngoại (92)
 • #3181: Dịch An phiên ngoại (93)
 • #3182: Dịch An phiên ngoại (94)
 • #3183: Dịch An phiên ngoại (95)
 • #3184: Dịch An phiên ngoại (96)
 • #3185: Dịch An phiên ngoại (97)
 • #3186: Dịch An phiên ngoại (98)
 • #3187: Dịch An phiên ngoại (99)
 • #3188: Dịch An phiên ngoại (100)
 • #3189: Dịch An phiên ngoại (1 01)
 • #3190: Dịch An phiên ngoại (1 02)
 • #3191: Dịch An phiên ngoại (1 03)
 • #3192: Dịch An phiên ngoại (1 04)
 • #3193: Dịch An phiên ngoại (1 05)
 • #3194: Dịch An phiên ngoại (1 06)
 • #3195: Dịch An phiên ngoại (1 07)
 • #3196: Dịch An phiên ngoại (1 08)
 • #3197: Dịch An phiên ngoại (1 09)
 • #3198: Dịch An phiên ngoại (110)
 • #3199: Dịch An phiên ngoại (111)
 • #3200: Dịch An phiên ngoại (112)
 • #3201: Dịch An phiên ngoại (113)
 • #3202: Dịch An phiên ngoại (114)
 • #3203: Dịch An phiên ngoại (115)
 • #3204: Dịch An phiên ngoại (116)
 • #3205: Dịch An phiên ngoại (117)
 • #3206: Dịch An phiên ngoại (118)
 • #3207: Dịch An phiên ngoại (119)
 • #3208: Dịch An phiên ngoại (120)
 • #3209: Dịch An phiên ngoại (121)
 • #3210: Dịch An phiên ngoại (122)
 • #3211: Dịch An phiên ngoại (123)
 • #3212: Dịch An phiên ngoại (124)
 • #3213: Dịch An phiên ngoại (125)
 • #3214: Dịch An phiên ngoại (126)
 • #3215: Dịch An phiên ngoại (127)
 • #3216: Dịch An phiên ngoại (128)
 • #3217: Dịch An phiên ngoại (129)
 • #3218: Dịch An phiên ngoại (1 30)
 • #3219: Dịch An phiên ngoại (131)
 • #3220: Dịch An phiên ngoại (132)
 • #3221: Dịch An phiên ngoại (133)
 • #3222: Dịch An phiên ngoại (134)
 • #3223: Dịch An phiên ngoại (135)
 • #3224: Dịch An phiên ngoại (136)
 • #3225: Dịch An phiên ngoại (xong)
 • #3226: Phù Cảnh Hy phiên ngoại (1)
 • #3227: Phù Cảnh Hy phiên ngoại (2)
 • #3228: Phù Cảnh Hy phiên ngoại (3)
 • #3229: Phù Cảnh Hy phiên ngoại (4)
 • #3230: Phù Cảnh Hy phiên ngoại (5)
 • #3231: Phù Cảnh Hy phiên ngoại (6)
 • #3232: Phù Cảnh Hy phiên ngoại (7)
 • #3233: Phù Cảnh Hy phiên ngoại (8)
 • #3234: Phù Cảnh Hy phiên ngoại (9)
 • #3235: Phù Cảnh Hy phiên ngoại (1 0)
 • #3236: Phù Cảnh Hy phiên ngoại (11)
 • #3237: Phù Cảnh Hy phiên ngoại (12)
 • #3238: Phù Cảnh Hy phiên ngoại (13)
 • #3239: Phù Cảnh Hy phiên ngoại (14)
 • #3240: Phù Cảnh Hy phiên ngoại (15)
 • #3241: Phù Cảnh Hy phiên ngoại (16)
 • #3242: Phù Cảnh Hy phiên ngoại (17)
 • #3243: Phù Cảnh Hy phiên ngoại (18)
 • #3244: Phù Cảnh Hy phiên ngoại (19)
 • #3245: Phù Cảnh Hy phiên ngoại (2 0)
 • #3246: Phù Cảnh Hy phiên ngoại (21)
 • #3247: Phù Cảnh Hy phiên ngoại (22)
 • #3248: Phù Cảnh Hy phiên ngoại (23)
 • #3249: Phù Cảnh Hy phiên ngoại (xong)
Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 4.3]

Related posts

Thê Khống

TiKay

Chưởng Hoan

TiKay

Sinh Tồn [ Mạt Thế ]

TiKay

Pháo Hôi Nữ Xứng Vô Hạn Nghịch Tập

TiKay

Xuyên Nhanh Chi Nhà Ta Ký Chủ Là Ba Ba

TiKay

Trùng Sinh Chi Ngốc Phu Quân

TiKay

Leave a Reply