Hiện ĐạiNgôn TìnhNữ CườngVô Hạn LưuVõng Du

Vô Hạn Tháp Phòng

Ngoài ý muốn bỏ mình sau, Vân Nhàn tiến vào đến “Vô hạn tháp phòng” trò chơi.

Quy tắc trò chơi:

1, Người chơi làm anh hùng ngăn cản quái vật đến Truyền Tống Trận, thất bại ý vị tử vong.

2, Sở hữu người chơi bị chia làm hai cái trận doanh. Nếu một cái trận doanh người chơi toàn thể bỏ mình, như vậy một khác trận doanh người sống sót có thể ở hiện thực sống lại.

Vì thuận lợi sống lại, Vân Nhàn cấp chính mình tìm cái phúc hắc giúp đỡ, hai người liên thủ hố người.

【 Chú 1: Nam nữ chủ đều tàn nhẫn độc ác + tư tưởng ích kỷ, phi thánh mẫu 】

【 Chú 2: Đơn nguyên kịch hình thức 】

Đọc phải biết:

+ 1V1, song khiết, vô địch nhậm, chủ cốt truyện

+ Bổn văn thực tô thực sảng, nhẹ nhàng hướng, không cần cùng tác giả nói logic

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Khinh Vân Đạm
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • vo-han-thap-phong-chuong-0001.mp32018-11-14 16:37
 • vo-han-thap-phong-chuong-0002.mp32018-11-14 16:38
 • vo-han-thap-phong-chuong-0003.mp32018-11-14 16:38
 • vo-han-thap-phong-chuong-0004.mp32018-11-14 16:38
 • vo-han-thap-phong-chuong-0005.mp32018-11-14 16:38
 • vo-han-thap-phong-chuong-0006.mp32018-11-14 16:39
 • vo-han-thap-phong-chuong-0007.mp32018-11-14 16:39
 • vo-han-thap-phong-chuong-0008.mp32018-11-14 16:39
 • vo-han-thap-phong-chuong-0009.mp32018-11-14 16:39
 • vo-han-thap-phong-chuong-0010.mp32018-11-14 16:39
 • vo-han-thap-phong-chuong-0011.mp32018-11-14 16:39
 • vo-han-thap-phong-chuong-0012.mp32018-11-14 16:40
 • vo-han-thap-phong-chuong-0013.mp32018-11-14 16:40
 • vo-han-thap-phong-chuong-0014.mp32018-11-14 16:40
 • vo-han-thap-phong-chuong-0015.mp32018-11-14 16:40
 • vo-han-thap-phong-chuong-0016.mp32018-11-14 16:40
 • vo-han-thap-phong-chuong-0017.mp32018-11-14 16:40
 • vo-han-thap-phong-chuong-0018.mp32018-11-14 16:41
 • vo-han-thap-phong-chuong-0019.mp32018-11-14 16:41
 • vo-han-thap-phong-chuong-0020.mp32018-11-14 16:41
 • vo-han-thap-phong-chuong-0021.mp32018-11-14 16:41
 • vo-han-thap-phong-chuong-0022.mp32018-11-14 16:41
 • vo-han-thap-phong-chuong-0023.mp32018-11-14 16:41
 • vo-han-thap-phong-chuong-0024.mp32018-11-14 16:42
 • vo-han-thap-phong-chuong-0025.mp32018-11-14 16:42
 • vo-han-thap-phong-chuong-0026.mp32018-11-14 16:42
 • vo-han-thap-phong-chuong-0027.mp32018-11-14 16:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0028.mp32018-11-14 16:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0029.mp32018-11-14 16:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0030.mp32018-11-14 16:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0031.mp32018-11-14 16:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0032.mp32018-11-14 16:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0033.mp32018-11-14 16:44
 • vo-han-thap-phong-chuong-0034.mp32018-11-15 07:35
 • vo-han-thap-phong-chuong-0035.mp32018-11-15 07:35
 • vo-han-thap-phong-chuong-0036.mp32018-11-15 07:35
 • vo-han-thap-phong-chuong-0037.mp32018-11-15 07:36
 • vo-han-thap-phong-chuong-0038.mp32018-11-15 07:39
 • vo-han-thap-phong-chuong-0039.mp32018-11-15 07:39
 • vo-han-thap-phong-chuong-0040.mp32018-11-15 07:40
 • vo-han-thap-phong-chuong-0041.mp32018-11-15 07:40
 • vo-han-thap-phong-chuong-0042.mp32018-11-15 07:40
 • vo-han-thap-phong-chuong-0043.mp32018-11-15 07:40
 • vo-han-thap-phong-chuong-0044.mp32018-11-15 07:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0045.mp32018-11-15 07:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0046.mp32018-11-15 07:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0047.mp32018-11-15 07:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0048.mp32018-11-15 07:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0049.mp32018-11-15 07:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0050.mp32018-11-15 07:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0051.mp32018-11-15 07:47
 • vo-han-thap-phong-chuong-0052.mp32018-11-15 07:47
 • vo-han-thap-phong-chuong-0053.mp32018-11-15 07:47
 • vo-han-thap-phong-chuong-0054.mp32018-11-15 07:51
 • vo-han-thap-phong-chuong-0055.mp32018-11-15 07:52
 • vo-han-thap-phong-chuong-0056.mp32018-11-15 07:52
 • vo-han-thap-phong-chuong-0057.mp32018-11-15 07:56
 • vo-han-thap-phong-chuong-0058.mp32018-11-15 07:57
 • vo-han-thap-phong-chuong-0059.mp32018-11-15 07:57
 • vo-han-thap-phong-chuong-0060.mp32018-11-15 07:57
 • vo-han-thap-phong-chuong-0061.mp32018-11-15 07:57
 • vo-han-thap-phong-chuong-0062.mp32018-11-15 07:58
 • vo-han-thap-phong-chuong-0063.mp32018-11-15 07:58
 • vo-han-thap-phong-chuong-0064.mp32018-11-15 07:58
 • vo-han-thap-phong-chuong-0065.mp32018-11-15 07:58
 • vo-han-thap-phong-chuong-0066.mp32018-11-15 07:59
 • vo-han-thap-phong-chuong-0067.mp32018-11-15 07:59
 • vo-han-thap-phong-chuong-0068.mp32018-11-15 07:59
 • vo-han-thap-phong-chuong-0069.mp32018-11-15 07:59
 • vo-han-thap-phong-chuong-0070.mp32018-11-15 08:28
 • vo-han-thap-phong-chuong-0071.mp32018-11-15 08:28
 • vo-han-thap-phong-chuong-0072.mp32018-11-15 08:28
 • vo-han-thap-phong-chuong-0073.mp32018-11-15 08:28
 • vo-han-thap-phong-chuong-0074.mp32018-11-15 08:29
 • vo-han-thap-phong-chuong-0075.mp32018-11-15 08:29
 • vo-han-thap-phong-chuong-0076.mp32018-11-15 08:29
 • vo-han-thap-phong-chuong-0077.mp32018-11-15 08:32
 • vo-han-thap-phong-chuong-0078.mp32018-11-15 08:33
 • vo-han-thap-phong-chuong-0079.mp32018-11-15 08:33
 • vo-han-thap-phong-chuong-0080.mp32018-11-15 08:33
 • vo-han-thap-phong-chuong-0081.mp32018-11-15 08:33
 • vo-han-thap-phong-chuong-0082.mp32018-11-15 08:33
 • vo-han-thap-phong-chuong-0083.mp32018-11-15 08:34
 • vo-han-thap-phong-chuong-0084.mp32018-11-15 08:34
 • vo-han-thap-phong-chuong-0085.mp32018-11-15 08:35
Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 4.4]

Related posts

Băng Qua Địa Ngục

TiKay

Cùng Giáo Bá Kết Hôn Cùng Ngày Cùng Nhau Xuyên Qua

TiKay

Y Nữ Cuồng Tạc Thiên: Vạn Độc Tiểu Ma Phi

TiKay

Vương Tọa Công Lược Bút Ký

TiKay

Địch Áo Tiên Sinh (Dior Tiên Sinh)

THUYS♥️

Liệt Hỏa Như Ca

TiKay

Leave a Reply