Hiện ĐạiNgôn TìnhNữ CườngVô Hạn LưuVõng Du

Vô Hạn Tháp Phòng

Ngoài ý muốn bỏ mình sau, Vân Nhàn tiến vào đến “Vô hạn tháp phòng” trò chơi.

Quy tắc trò chơi:

1, Người chơi làm anh hùng ngăn cản quái vật đến Truyền Tống Trận, thất bại ý vị tử vong.

2, Sở hữu người chơi bị chia làm hai cái trận doanh. Nếu một cái trận doanh người chơi toàn thể bỏ mình, như vậy một khác trận doanh người sống sót có thể ở hiện thực sống lại.

Vì thuận lợi sống lại, Vân Nhàn cấp chính mình tìm cái phúc hắc giúp đỡ, hai người liên thủ hố người.

【 Chú 1: Nam nữ chủ đều tàn nhẫn độc ác + tư tưởng ích kỷ, phi thánh mẫu 】

【 Chú 2: Đơn nguyên kịch hình thức 】

Đọc phải biết:

+ 1V1, song khiết, vô địch nhậm, chủ cốt truyện

+ Bổn văn thực tô thực sảng, nhẹ nhàng hướng, không cần cùng tác giả nói logic

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Khinh Vân Đạm
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • vo-han-thap-phong-chuong-0001.mp32018-11-14 16:37
 • vo-han-thap-phong-chuong-0002.mp32018-11-14 16:38
 • vo-han-thap-phong-chuong-0003.mp32018-11-14 16:38
 • vo-han-thap-phong-chuong-0004.mp32018-11-14 16:38
 • vo-han-thap-phong-chuong-0005.mp32018-11-14 16:38
 • vo-han-thap-phong-chuong-0006.mp32018-11-14 16:39
 • vo-han-thap-phong-chuong-0007.mp32018-11-14 16:39
 • vo-han-thap-phong-chuong-0008.mp32018-11-14 16:39
 • vo-han-thap-phong-chuong-0009.mp32018-11-14 16:39
 • vo-han-thap-phong-chuong-0010.mp32018-11-14 16:39
 • vo-han-thap-phong-chuong-0011.mp32018-11-14 16:39
 • vo-han-thap-phong-chuong-0012.mp32018-11-14 16:40
 • vo-han-thap-phong-chuong-0013.mp32018-11-14 16:40
 • vo-han-thap-phong-chuong-0014.mp32018-11-14 16:40
 • vo-han-thap-phong-chuong-0015.mp32018-11-14 16:40
 • vo-han-thap-phong-chuong-0016.mp32018-11-14 16:40
 • vo-han-thap-phong-chuong-0017.mp32018-11-14 16:40
 • vo-han-thap-phong-chuong-0018.mp32018-11-14 16:41
 • vo-han-thap-phong-chuong-0019.mp32018-11-14 16:41
 • vo-han-thap-phong-chuong-0020.mp32018-11-14 16:41
 • vo-han-thap-phong-chuong-0021.mp32018-11-14 16:41
 • vo-han-thap-phong-chuong-0022.mp32018-11-14 16:41
 • vo-han-thap-phong-chuong-0023.mp32018-11-14 16:41
 • vo-han-thap-phong-chuong-0024.mp32018-11-14 16:42
 • vo-han-thap-phong-chuong-0025.mp32018-11-14 16:42
 • vo-han-thap-phong-chuong-0026.mp32018-11-14 16:42
 • vo-han-thap-phong-chuong-0027.mp32018-11-14 16:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0028.mp32018-11-14 16:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0029.mp32018-11-14 16:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0030.mp32018-11-14 16:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0031.mp32018-11-14 16:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0032.mp32018-11-14 16:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0033.mp32018-11-14 16:44
 • vo-han-thap-phong-chuong-0034.mp32018-11-15 07:35
 • vo-han-thap-phong-chuong-0035.mp32018-11-15 07:35
 • vo-han-thap-phong-chuong-0036.mp32018-11-15 07:35
 • vo-han-thap-phong-chuong-0037.mp32018-11-15 07:36
 • vo-han-thap-phong-chuong-0038.mp32018-11-15 07:39
 • vo-han-thap-phong-chuong-0039.mp32018-11-15 07:39
 • vo-han-thap-phong-chuong-0040.mp32018-11-15 07:40
 • vo-han-thap-phong-chuong-0041.mp32018-11-15 07:40
 • vo-han-thap-phong-chuong-0042.mp32018-11-15 07:40
 • vo-han-thap-phong-chuong-0043.mp32018-11-15 07:40
 • vo-han-thap-phong-chuong-0044.mp32018-11-15 07:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0045.mp32018-11-15 07:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0046.mp32018-11-15 07:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0047.mp32018-11-15 07:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0048.mp32018-11-15 07:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0049.mp32018-11-15 07:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0050.mp32018-11-15 07:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0051.mp32018-11-15 07:47
 • vo-han-thap-phong-chuong-0052.mp32018-11-15 07:47
 • vo-han-thap-phong-chuong-0053.mp32018-11-15 07:47
 • vo-han-thap-phong-chuong-0054.mp32018-11-15 07:51
 • vo-han-thap-phong-chuong-0055.mp32018-11-15 07:52
 • vo-han-thap-phong-chuong-0056.mp32018-11-15 07:52
 • vo-han-thap-phong-chuong-0057.mp32018-11-15 07:56
 • vo-han-thap-phong-chuong-0058.mp32018-11-15 07:57
 • vo-han-thap-phong-chuong-0059.mp32018-11-15 07:57
 • vo-han-thap-phong-chuong-0060.mp32018-11-15 07:57
 • vo-han-thap-phong-chuong-0061.mp32018-11-15 07:57
 • vo-han-thap-phong-chuong-0062.mp32018-11-15 07:58
 • vo-han-thap-phong-chuong-0063.mp32018-11-15 07:58
 • vo-han-thap-phong-chuong-0064.mp32018-11-15 07:58
 • vo-han-thap-phong-chuong-0065.mp32018-11-15 07:58
 • vo-han-thap-phong-chuong-0066.mp32018-11-15 07:59
 • vo-han-thap-phong-chuong-0067.mp32018-11-15 07:59
 • vo-han-thap-phong-chuong-0068.mp32018-11-15 07:59
 • vo-han-thap-phong-chuong-0069.mp32018-11-15 07:59
 • vo-han-thap-phong-chuong-0070.mp32018-11-15 08:28
 • vo-han-thap-phong-chuong-0071.mp32018-11-15 08:28
 • vo-han-thap-phong-chuong-0072.mp32018-11-15 08:28
 • vo-han-thap-phong-chuong-0073.mp32018-11-15 08:28
 • vo-han-thap-phong-chuong-0074.mp32018-11-15 08:29
 • vo-han-thap-phong-chuong-0075.mp32018-11-15 08:29
 • vo-han-thap-phong-chuong-0076.mp32018-11-15 08:29
 • vo-han-thap-phong-chuong-0077.mp32018-11-15 08:32
 • vo-han-thap-phong-chuong-0078.mp32018-11-15 08:33
 • vo-han-thap-phong-chuong-0079.mp32018-11-15 08:33
 • vo-han-thap-phong-chuong-0080.mp32018-11-15 08:33
 • vo-han-thap-phong-chuong-0081.mp32018-11-15 08:33
 • vo-han-thap-phong-chuong-0082.mp32018-11-15 08:33
 • vo-han-thap-phong-chuong-0083.mp32018-11-15 08:34
 • vo-han-thap-phong-chuong-0084.mp32018-11-15 08:34
 • vo-han-thap-phong-chuong-0085.mp32018-11-15 08:35
Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 4.4]

Related posts

Vì Gió Ở Nơi Ấy

THUYS♥️

Kinh Tủng Luyện Tập Sinh

TiKay

Tận Thế Trò Chơi

THUYS♥️

Thế Nào Là Hiền Thê

TiKay

Vạn Thú Triều Hoàng

TiKay

Hệ Thống Chi Ngộ Nhập Mạt Thế

THUYS♥️

Leave a Reply