Hiện Đại Ngôn Tình Nữ Cường Vô Hạn Lưu Võng Du

Vô Hạn Tháp Phòng

Ngoài ý muốn bỏ mình sau, Vân Nhàn tiến vào đến “Vô hạn tháp phòng” trò chơi.

Quy tắc trò chơi:

1, Người chơi làm anh hùng ngăn cản quái vật đến Truyền Tống Trận, thất bại ý vị tử vong.

2, Sở hữu người chơi bị chia làm hai cái trận doanh. Nếu một cái trận doanh người chơi toàn thể bỏ mình, như vậy một khác trận doanh người sống sót có thể ở hiện thực sống lại.

Vì thuận lợi sống lại, Vân Nhàn cấp chính mình tìm cái phúc hắc giúp đỡ, hai người liên thủ hố người.

【 Chú 1: Nam nữ chủ đều tàn nhẫn độc ác + tư tưởng ích kỷ, phi thánh mẫu 】

【 Chú 2: Đơn nguyên kịch hình thức 】

Đọc phải biết:

+ 1V1, song khiết, vô địch nhậm, chủ cốt truyện

+ Bổn văn thực tô thực sảng, nhẹ nhàng hướng, không cần cùng tác giả nói logic

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Khinh Vân Đạm
 •  Chương: /85
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • vo-han-thap-phong-chuong-0001.mp32018-11-14 16:37
 • vo-han-thap-phong-chuong-0002.mp32018-11-14 16:38
 • vo-han-thap-phong-chuong-0003.mp32018-11-14 16:38
 • vo-han-thap-phong-chuong-0004.mp32018-11-14 16:38
 • vo-han-thap-phong-chuong-0005.mp32018-11-14 16:38
 • vo-han-thap-phong-chuong-0006.mp32018-11-14 16:39
 • vo-han-thap-phong-chuong-0007.mp32018-11-14 16:39
 • vo-han-thap-phong-chuong-0008.mp32018-11-14 16:39
 • vo-han-thap-phong-chuong-0009.mp32018-11-14 16:39
 • vo-han-thap-phong-chuong-0010.mp32018-11-14 16:39
 • vo-han-thap-phong-chuong-0011.mp32018-11-14 16:39
 • vo-han-thap-phong-chuong-0012.mp32018-11-14 16:40
 • vo-han-thap-phong-chuong-0013.mp32018-11-14 16:40
 • vo-han-thap-phong-chuong-0014.mp32018-11-14 16:40
 • vo-han-thap-phong-chuong-0015.mp32018-11-14 16:40
 • vo-han-thap-phong-chuong-0016.mp32018-11-14 16:40
 • vo-han-thap-phong-chuong-0017.mp32018-11-14 16:40
 • vo-han-thap-phong-chuong-0018.mp32018-11-14 16:41
 • vo-han-thap-phong-chuong-0019.mp32018-11-14 16:41
 • vo-han-thap-phong-chuong-0020.mp32018-11-14 16:41
 • vo-han-thap-phong-chuong-0021.mp32018-11-14 16:41
 • vo-han-thap-phong-chuong-0022.mp32018-11-14 16:41
 • vo-han-thap-phong-chuong-0023.mp32018-11-14 16:41
 • vo-han-thap-phong-chuong-0024.mp32018-11-14 16:42
 • vo-han-thap-phong-chuong-0025.mp32018-11-14 16:42
 • vo-han-thap-phong-chuong-0026.mp32018-11-14 16:42
 • vo-han-thap-phong-chuong-0027.mp32018-11-14 16:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0028.mp32018-11-14 16:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0029.mp32018-11-14 16:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0030.mp32018-11-14 16:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0031.mp32018-11-14 16:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0032.mp32018-11-14 16:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0033.mp32018-11-14 16:44
 • vo-han-thap-phong-chuong-0034.mp32018-11-15 07:35
 • vo-han-thap-phong-chuong-0035.mp32018-11-15 07:35
 • vo-han-thap-phong-chuong-0036.mp32018-11-15 07:35
 • vo-han-thap-phong-chuong-0037.mp32018-11-15 07:36
 • vo-han-thap-phong-chuong-0038.mp32018-11-15 07:39
 • vo-han-thap-phong-chuong-0039.mp32018-11-15 07:39
 • vo-han-thap-phong-chuong-0040.mp32018-11-15 07:40
 • vo-han-thap-phong-chuong-0041.mp32018-11-15 07:40
 • vo-han-thap-phong-chuong-0042.mp32018-11-15 07:40
 • vo-han-thap-phong-chuong-0043.mp32018-11-15 07:40
 • vo-han-thap-phong-chuong-0044.mp32018-11-15 07:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0045.mp32018-11-15 07:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0046.mp32018-11-15 07:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0047.mp32018-11-15 07:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0048.mp32018-11-15 07:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0049.mp32018-11-15 07:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0050.mp32018-11-15 07:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0051.mp32018-11-15 07:47
 • vo-han-thap-phong-chuong-0052.mp32018-11-15 07:47
 • vo-han-thap-phong-chuong-0053.mp32018-11-15 07:47
 • vo-han-thap-phong-chuong-0054.mp32018-11-15 07:51
 • vo-han-thap-phong-chuong-0055.mp32018-11-15 07:52
 • vo-han-thap-phong-chuong-0056.mp32018-11-15 07:52
 • vo-han-thap-phong-chuong-0057.mp32018-11-15 07:56
 • vo-han-thap-phong-chuong-0058.mp32018-11-15 07:57
 • vo-han-thap-phong-chuong-0059.mp32018-11-15 07:57
 • vo-han-thap-phong-chuong-0060.mp32018-11-15 07:57
 • vo-han-thap-phong-chuong-0061.mp32018-11-15 07:57
 • vo-han-thap-phong-chuong-0062.mp32018-11-15 07:58
 • vo-han-thap-phong-chuong-0063.mp32018-11-15 07:58
 • vo-han-thap-phong-chuong-0064.mp32018-11-15 07:58
 • vo-han-thap-phong-chuong-0065.mp32018-11-15 07:58
 • vo-han-thap-phong-chuong-0066.mp32018-11-15 07:59
 • vo-han-thap-phong-chuong-0067.mp32018-11-15 07:59
 • vo-han-thap-phong-chuong-0068.mp32018-11-15 07:59
 • vo-han-thap-phong-chuong-0069.mp32018-11-15 07:59
 • vo-han-thap-phong-chuong-0070.mp32018-11-15 08:28
 • vo-han-thap-phong-chuong-0071.mp32018-11-15 08:28
 • vo-han-thap-phong-chuong-0072.mp32018-11-15 08:28
 • vo-han-thap-phong-chuong-0073.mp32018-11-15 08:28
 • vo-han-thap-phong-chuong-0074.mp32018-11-15 08:29
 • vo-han-thap-phong-chuong-0075.mp32018-11-15 08:29
 • vo-han-thap-phong-chuong-0076.mp32018-11-15 08:29
 • vo-han-thap-phong-chuong-0077.mp32018-11-15 08:32
 • vo-han-thap-phong-chuong-0078.mp32018-11-15 08:33
 • vo-han-thap-phong-chuong-0079.mp32018-11-15 08:33
 • vo-han-thap-phong-chuong-0080.mp32018-11-15 08:33
 • vo-han-thap-phong-chuong-0081.mp32018-11-15 08:33
 • vo-han-thap-phong-chuong-0082.mp32018-11-15 08:33
 • vo-han-thap-phong-chuong-0083.mp32018-11-15 08:34
 • vo-han-thap-phong-chuong-0084.mp32018-11-15 08:34
 • vo-han-thap-phong-chuong-0085.mp32018-11-15 08:35
Ratings forVô Hạn Tháp Phòng

Related posts

Cực Phẩm Cướp Đoạt Hệ Thống

TiKay

Trọng Sinh Dân Quốc Kiều Tiểu Thư

THUYS♥️

Làm Xao Đây Tra Thụ Hắn Hảo Manh

THUYS♥️

Leave a Reply