Hiện ĐạiNgôn TìnhNữ CườngVô Hạn LưuVõng Du

Vô Hạn Tháp Phòng

Ngoài ý muốn bỏ mình sau, Vân Nhàn tiến vào đến “Vô hạn tháp phòng” trò chơi.

Quy tắc trò chơi:

1, Người chơi làm anh hùng ngăn cản quái vật đến Truyền Tống Trận, thất bại ý vị tử vong.

2, Sở hữu người chơi bị chia làm hai cái trận doanh. Nếu một cái trận doanh người chơi toàn thể bỏ mình, như vậy một khác trận doanh người sống sót có thể ở hiện thực sống lại.

Vì thuận lợi sống lại, Vân Nhàn cấp chính mình tìm cái phúc hắc giúp đỡ, hai người liên thủ hố người.

【 Chú 1: Nam nữ chủ đều tàn nhẫn độc ác + tư tưởng ích kỷ, phi thánh mẫu 】

【 Chú 2: Đơn nguyên kịch hình thức 】

Đọc phải biết:

+ 1V1, song khiết, vô địch nhậm, chủ cốt truyện

+ Bổn văn thực tô thực sảng, nhẹ nhàng hướng, không cần cùng tác giả nói logic

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Khinh Vân Đạm
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • vo-han-thap-phong-chuong-0001.mp32018-11-14 16:37
 • vo-han-thap-phong-chuong-0002.mp32018-11-14 16:38
 • vo-han-thap-phong-chuong-0003.mp32018-11-14 16:38
 • vo-han-thap-phong-chuong-0004.mp32018-11-14 16:38
 • vo-han-thap-phong-chuong-0005.mp32018-11-14 16:38
 • vo-han-thap-phong-chuong-0006.mp32018-11-14 16:39
 • vo-han-thap-phong-chuong-0007.mp32018-11-14 16:39
 • vo-han-thap-phong-chuong-0008.mp32018-11-14 16:39
 • vo-han-thap-phong-chuong-0009.mp32018-11-14 16:39
 • vo-han-thap-phong-chuong-0010.mp32018-11-14 16:39
 • vo-han-thap-phong-chuong-0011.mp32018-11-14 16:39
 • vo-han-thap-phong-chuong-0012.mp32018-11-14 16:40
 • vo-han-thap-phong-chuong-0013.mp32018-11-14 16:40
 • vo-han-thap-phong-chuong-0014.mp32018-11-14 16:40
 • vo-han-thap-phong-chuong-0015.mp32018-11-14 16:40
 • vo-han-thap-phong-chuong-0016.mp32018-11-14 16:40
 • vo-han-thap-phong-chuong-0017.mp32018-11-14 16:40
 • vo-han-thap-phong-chuong-0018.mp32018-11-14 16:41
 • vo-han-thap-phong-chuong-0019.mp32018-11-14 16:41
 • vo-han-thap-phong-chuong-0020.mp32018-11-14 16:41
 • vo-han-thap-phong-chuong-0021.mp32018-11-14 16:41
 • vo-han-thap-phong-chuong-0022.mp32018-11-14 16:41
 • vo-han-thap-phong-chuong-0023.mp32018-11-14 16:41
 • vo-han-thap-phong-chuong-0024.mp32018-11-14 16:42
 • vo-han-thap-phong-chuong-0025.mp32018-11-14 16:42
 • vo-han-thap-phong-chuong-0026.mp32018-11-14 16:42
 • vo-han-thap-phong-chuong-0027.mp32018-11-14 16:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0028.mp32018-11-14 16:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0029.mp32018-11-14 16:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0030.mp32018-11-14 16:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0031.mp32018-11-14 16:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0032.mp32018-11-14 16:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0033.mp32018-11-14 16:44
 • vo-han-thap-phong-chuong-0034.mp32018-11-15 07:35
 • vo-han-thap-phong-chuong-0035.mp32018-11-15 07:35
 • vo-han-thap-phong-chuong-0036.mp32018-11-15 07:35
 • vo-han-thap-phong-chuong-0037.mp32018-11-15 07:36
 • vo-han-thap-phong-chuong-0038.mp32018-11-15 07:39
 • vo-han-thap-phong-chuong-0039.mp32018-11-15 07:39
 • vo-han-thap-phong-chuong-0040.mp32018-11-15 07:40
 • vo-han-thap-phong-chuong-0041.mp32018-11-15 07:40
 • vo-han-thap-phong-chuong-0042.mp32018-11-15 07:40
 • vo-han-thap-phong-chuong-0043.mp32018-11-15 07:40
 • vo-han-thap-phong-chuong-0044.mp32018-11-15 07:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0045.mp32018-11-15 07:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0046.mp32018-11-15 07:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0047.mp32018-11-15 07:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0048.mp32018-11-15 07:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0049.mp32018-11-15 07:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0050.mp32018-11-15 07:43
 • vo-han-thap-phong-chuong-0051.mp32018-11-15 07:47
 • vo-han-thap-phong-chuong-0052.mp32018-11-15 07:47
 • vo-han-thap-phong-chuong-0053.mp32018-11-15 07:47
 • vo-han-thap-phong-chuong-0054.mp32018-11-15 07:51
 • vo-han-thap-phong-chuong-0055.mp32018-11-15 07:52
 • vo-han-thap-phong-chuong-0056.mp32018-11-15 07:52
 • vo-han-thap-phong-chuong-0057.mp32018-11-15 07:56
 • vo-han-thap-phong-chuong-0058.mp32018-11-15 07:57
 • vo-han-thap-phong-chuong-0059.mp32018-11-15 07:57
 • vo-han-thap-phong-chuong-0060.mp32018-11-15 07:57
 • vo-han-thap-phong-chuong-0061.mp32018-11-15 07:57
 • vo-han-thap-phong-chuong-0062.mp32018-11-15 07:58
 • vo-han-thap-phong-chuong-0063.mp32018-11-15 07:58
 • vo-han-thap-phong-chuong-0064.mp32018-11-15 07:58
 • vo-han-thap-phong-chuong-0065.mp32018-11-15 07:58
 • vo-han-thap-phong-chuong-0066.mp32018-11-15 07:59
 • vo-han-thap-phong-chuong-0067.mp32018-11-15 07:59
 • vo-han-thap-phong-chuong-0068.mp32018-11-15 07:59
 • vo-han-thap-phong-chuong-0069.mp32018-11-15 07:59
 • vo-han-thap-phong-chuong-0070.mp32018-11-15 08:28
 • vo-han-thap-phong-chuong-0071.mp32018-11-15 08:28
 • vo-han-thap-phong-chuong-0072.mp32018-11-15 08:28
 • vo-han-thap-phong-chuong-0073.mp32018-11-15 08:28
 • vo-han-thap-phong-chuong-0074.mp32018-11-15 08:29
 • vo-han-thap-phong-chuong-0075.mp32018-11-15 08:29
 • vo-han-thap-phong-chuong-0076.mp32018-11-15 08:29
 • vo-han-thap-phong-chuong-0077.mp32018-11-15 08:32
 • vo-han-thap-phong-chuong-0078.mp32018-11-15 08:33
 • vo-han-thap-phong-chuong-0079.mp32018-11-15 08:33
 • vo-han-thap-phong-chuong-0080.mp32018-11-15 08:33
 • vo-han-thap-phong-chuong-0081.mp32018-11-15 08:33
 • vo-han-thap-phong-chuong-0082.mp32018-11-15 08:33
 • vo-han-thap-phong-chuong-0083.mp32018-11-15 08:34
 • vo-han-thap-phong-chuong-0084.mp32018-11-15 08:34
 • vo-han-thap-phong-chuong-0085.mp32018-11-15 08:35
Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 4.4]

Related posts

Gặp Phải Ma Tu, Thần Đều Khóc [ Vô Hạn ]

THUYS♥️

Bưu Hãn Nông Nữ: Phu Quân Hài Tử Nhiệt Đầu Giường Đất

TiKay

Mount And Blade : Wind Of War

TiKay

Yêu Chiều Tổng Giám Đốc Phúc Hắc

TiKay

Trọng Sinh Chi Kim Đồng Yêu Thê

THUYS♥️

Phúc Hắc Cuồng Nữ: Khuynh Thành Triệu Hồi Sư

THUYS♥️

Leave a Reply