Dị NăngHiện ĐạiLinh DịNgôn TìnhThanh Xuân Vườn Trường

Quỷ Nhãn Quốc Y là Thần Côn

Trung y thánh thủ xuyên qua thành thi đậu hệ Trung y sinh viên năm nhất;

Một thân y thuật, một cây kim châm;

Cuộc sống này, như thế nào cũng quá so trước kia tiêu sái;

Duy nhất không tốt là —— nàng có thể nhìn đến quỷ.

Sau đó mới phát hiện, có chút bệnh, không phải dựa y thuật là có thể tốt.

Vì thế bất tri bất giác chi gian, nàng đương nổi lên thần côn.

【ps: 1v1, ngọt sủng; 】

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  An Nhiên Nhất Thế
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0001.mp32018-12-05 06:54
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0002.mp32018-12-05 06:55
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0003.mp32018-12-05 06:55
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0004.mp32018-12-05 06:56
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0005.mp32018-12-05 06:56
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0006.mp32018-12-05 06:57
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0007.mp32018-12-05 06:57
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0008.mp32018-12-05 06:58
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0009.mp32018-12-05 06:58
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0010.mp32018-12-05 07:01
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0011.mp32018-12-05 07:02
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0012.mp32018-12-05 07:02
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0013.mp32018-12-05 07:02
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0014.mp32018-12-05 07:03
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0015.mp32018-12-05 07:03
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0016.mp32018-12-05 07:04
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0017.mp32018-12-05 07:07
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0018.mp32018-12-05 07:09
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0019.mp32018-12-05 07:10
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0020.mp32018-12-05 07:11
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0021.mp32018-12-05 07:11
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0022.mp32018-12-05 07:12
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0023.mp32018-12-05 07:13
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0024.mp32018-12-05 07:13
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0025.mp32018-12-05 07:14
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0026.mp32018-12-05 07:15
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0027.mp32018-12-05 07:15
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0028.mp32018-12-05 07:15
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0029.mp32018-12-05 07:16
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0030.mp32018-12-05 07:17
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0031.mp32018-12-05 07:18
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0032.mp32018-12-05 07:18
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0033.mp32018-12-05 07:19
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0034.mp32018-12-05 07:20
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0035.mp32018-12-05 07:20
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0036.mp32018-12-05 07:21
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0037.mp32018-12-05 07:21
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0038.mp32018-12-05 07:23
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0039.mp32018-12-05 07:23
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0040.mp32018-12-05 07:24
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0041.mp32018-12-05 07:26
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0042.mp32018-12-05 07:26
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0043.mp32018-12-05 07:26
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0044.mp32018-12-05 07:27
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0045.mp32018-12-05 07:27
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0046.mp32018-12-05 07:27
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0047.mp32018-12-05 07:27
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0048.mp32018-12-05 07:28
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0049.mp32018-12-05 07:28
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0050.mp32018-12-05 07:28
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0051.mp32018-12-05 07:29
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0052.mp32018-12-05 07:29
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0053.mp32018-12-05 07:29
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0054.mp32018-12-05 07:30
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0055.mp32018-12-05 07:30
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0056.mp32018-12-05 07:31
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0057.mp32018-12-05 07:31
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0058.mp32018-12-05 07:32
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0059.mp32018-12-05 07:33
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0060.mp32018-12-05 07:33
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0061.mp32018-12-05 07:33
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0062.mp32018-12-05 07:34
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0063.mp32018-12-05 07:35
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0064.mp32018-12-05 07:35
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0065.mp32018-12-05 07:36
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0066.mp32018-12-05 07:36
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0067.mp32018-12-05 07:38
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0068.mp32018-12-05 07:40
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0069.mp32018-12-05 07:44
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0070.mp32018-12-05 07:46
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0071.mp32018-12-05 07:49
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0072.mp32018-12-05 07:52
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0073.mp32018-12-05 07:55
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0074.mp32018-12-05 07:57
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0075.mp32018-12-05 07:59
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0076.mp32018-12-05 08:00
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0077.mp32018-12-05 08:01
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0078.mp32018-12-05 08:02
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0079.mp32018-12-05 08:03
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0080.mp32018-12-05 08:04
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0081.mp32018-12-05 08:05
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0082.mp32018-12-05 08:06
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0083.mp32018-12-05 08:07
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0084.mp32018-12-05 08:09
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0085.mp32018-12-05 08:12
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0086.mp32018-12-05 08:13
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0087.mp32018-12-05 08:15
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0088.mp32018-12-05 08:16
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0089.mp32018-12-05 08:17
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0090.mp32018-12-05 08:18
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0091.mp32018-12-05 08:19
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0092.mp32018-12-05 08:19
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0093.mp32018-12-05 08:19
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0094.mp32018-12-05 08:20
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0095.mp32018-12-05 08:20
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0096.mp32018-12-05 08:21
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0097.mp32018-12-05 08:21
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0098.mp32018-12-05 08:21
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0099.mp32018-12-05 08:22
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0100.mp32018-12-05 08:23
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0101.mp32018-12-05 08:23
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0102.mp32018-12-05 08:24
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0103.mp32018-12-05 08:24
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0104.mp32018-12-05 08:24
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0105.mp32018-12-05 08:25
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0106.mp32018-12-05 08:25
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0107.mp32018-12-05 08:25
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0108.mp32018-12-05 08:26
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0109.mp32018-12-05 08:27
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0110.mp32018-12-05 08:27
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0111.mp32018-12-05 08:27
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0112.mp32018-12-05 08:28
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0113.mp32018-12-05 08:28
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0114.mp32018-12-05 08:28
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0115.mp32018-12-05 08:28
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0116.mp32018-12-05 08:29
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0117.mp32018-12-05 08:29
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0118.mp32018-12-05 08:29
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0119.mp32018-12-05 08:29
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0120.mp32018-12-05 08:30
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0121.mp32018-12-05 08:30
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0122.mp32018-12-05 08:32
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0123.mp32018-12-05 08:33
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0124.mp32018-12-05 08:33
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0125.mp32018-12-05 08:34
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0126.mp32018-12-05 08:35
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0127.mp32018-12-05 08:36
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0128.mp32018-12-05 08:37
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0129.mp32018-12-05 11:05
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0130.mp32018-12-05 11:06
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0131.mp32018-12-05 11:07
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0132.mp32018-12-05 11:07
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0133.mp32018-12-05 11:08
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0134.mp32018-12-05 11:09
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0135.mp32018-12-05 11:10
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0136.mp32018-12-05 11:10
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0137.mp32018-12-05 11:10
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0138.mp32018-12-05 11:11
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0139.mp32018-12-05 11:11
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0140.mp32018-12-05 11:12
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0141.mp32018-12-05 11:14
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0142.mp32018-12-05 11:16
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0143.mp32018-12-05 11:16
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0144.mp32018-12-05 11:18
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0145.mp32018-12-05 11:19
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0146.mp32018-12-05 11:21
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0147.mp32018-12-05 11:24
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0148.mp32018-12-05 11:26
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0149.mp32018-12-05 11:28
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0150.mp32018-12-05 11:29
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0151.mp32018-12-05 11:29
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0152.mp32018-12-05 11:30
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0153.mp32018-12-05 11:30
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0154.mp32018-12-05 11:31
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0155.mp32018-12-05 11:31
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0156.mp32018-12-05 11:31
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0157.mp32018-12-05 11:32
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0158.mp32018-12-05 11:32
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0159.mp32018-12-05 11:32
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0160.mp32018-12-05 11:33
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0161.mp32018-12-05 11:33
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0162.mp32018-12-05 11:34
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0163.mp32018-12-05 11:34
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0164.mp32018-12-05 11:36
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0165.mp32018-12-05 11:36
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0166.mp32018-12-05 11:37
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0167.mp32018-12-05 11:38
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0168.mp32018-12-05 11:41
 • quy-nhan-quoc-y-la-than-con-chuong-0169.mp32018-12-05 11:45
Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 4.1]

Related posts

Trùng Sinh Sủng Ngươi Tận Xương

THUYS♥️

Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

TiKay

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Chí Tôn Nữ Cường Nhân

THUYS♥️

Huyết Sắc Tàn Tình: Minh Vương Độc Sủng

THUYS♥️

Trọng Sinh Chi Bắt Quỷ Thiên Sư

TiKay

Tổng khủng: Luận vai chính một ngàn linh một loại cách chết

TiKay

Leave a Reply