Hài Hước Tiên Hiệp

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Kỷ nguyên Tiên Võ, ba tháng ba.

Dưới sự nỗ lực không ngừng của chưởng môn, Thanh Vân Đạo tông rốt cuộc nghênh đón đệ tử thứ tám Diệp Bình.

Vì muốn lưu lại và có được sự tôn trọng của Diệp Bình, tông môn dùng hết các thủ đoạn lừa gạt.

Nói khoác bản thân là tuyệt thế thiên tài kiếm đạo, tuyệt thế thiên tài tu hành, tuyệt thế thiên tài luyện đan, tuyệt thế thiên tài luyện khí, tuyệt thế thiên tài xem bói, tuyệt thế thiên tài trận pháp, tuyệt thế thiên tài giám bảo, tuyệt thế chi tử số mệnh.

Hơn nữa vì duy trì hình tượng thiên tài, càng loạn dạy một trận.

Tùy tiện một vết kiếm khiến Diệp Bình lĩnh ngộ ra tuyệt thế kiếm ý.

Tùy tiện xuất ra cái nồi lớn rồi Diệp Bình luyện ra cực phẩm đan dược.

Tùy tiện ném ra một đồng tiền để Diệp Bình tính ra tuyệt thế thiên cơ.

Vốn chỉ hi vọng Diệp Bình phát hiện chân tướng trễ một chút, ở tông môn lâu hơn.

Nhưng lại khiến mọi người không nghĩ tới chính là.

Tiểu sư đệ mới tới này… rõ ràng thật học xong.

Quyển sách này lại có tên là “Tu tiên thật sự khó nha”, “Tiểu sư đệ thường thường không có gì lạ”, “Làm thế nào để tiểu sư đệ tin tưởng chúng ta là lý luận phái?”, “Chỉ cần các ngươi dám nói ta liền dám làm”, “Hóa ra trên thế giới này thực sự có thiên tài”, “Tiểu sư đệ tư chất bình bình”.

Nguồn: bachngocsach


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Hắc Dạ Di Thiên
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Mặc dù là lừa gạt, cũng muốn hắn ở lại tông môn đủ một năm2021-06-14 03:14
 • #2: Ta là Diệp Bình, Bình trong bình thường không có gì lạ2021-06-14 03:15
 • #3: Vị Đại sư huynh này nhất định là cao nhân2021-06-14 03:15
 • #4: Bái sư2021-06-14 03:15
 • #5: Đêm khuya ở Thanh Vân Đạo tông2021-06-14 03:15
 • #6: Kiếm đạo là gì?2021-06-14 03:15
 • #7: Một cọng cỏ chém hết mặt trời mặt trăng và ngôi sao2021-06-14 03:15
 • #8: Hắn? Một tên củi mục kiếm đạo2021-06-14 03:15
 • #9: Lĩnh ngộ kiếm pháp ra sao?2021-06-14 03:15
 • #10: Triển lộ kiếm pháp, Tô Trường Ngự kinh sợ2021-06-14 03:16
 • #11: Người nói dối phải nuốt một ngàn cây kim2021-06-14 03:16
 • #12: Thanh Vân Đạo Tông ta ra rồng!2021-06-14 03:16
 • #13: Nguy cơ của Thanh Vân Đạo Tông tới2021-06-14 03:16
 • #14: Là bảy mươi đồng tiền2021-06-14 03:16
 • #15: Ba cảnh giới kiếm đạo vô thượng và kiếm ý vô cùng2021-06-14 03:16
 • #16: Ngươi biết vẽ2021-06-14 03:16
 • #17: Kiếm pháp hoàn chỉnh, cầm cố gia sản2021-06-14 03:16
 • #18: Nói không chừng một tông môn nào đó có một thiên tài kiếm đạo vô thượng2021-06-14 03:16
 • #19: Đồ chơi này mà cũng bán được?2021-06-14 03:16
 • #20: Một chữ ngàn vàng? Thái Hoa đạo nhân và Tô Trường Ngự chấn kinh2021-06-14 03:16
 • #21: Bán với giá trên trời2021-06-14 03:16
 • #22: Bí Nguyên các2021-06-14 03:16
 • #23: Đêm khuya, sư nương đập mở cửa phòng ta2021-06-14 03:17
 • #24: Thái Cổ Thần Ma Luyện Thể Quyết2021-06-14 03:17
 • #25: Ta rất xin lỗi đã sinh ra làm người2021-06-14 03:17
 • #26: Thần tàng ma thân, thiên địa rèn luyện2021-06-14 03:17
 • #27: Giác ngộ Thần Ma Đồ thành công, quần tinh ảm đạm2021-06-14 03:17
 • #28: Đại đạo tổ ma! Thiên chùy lò sưởi!2021-06-14 03:17
 • #29: Nước Hoàng Hà từ trời tuôn xuống, chảy băng ra biển chẳng quay về2021-06-14 03:17
 • #30: Tiểu sư đệ, diễn luyện Thiên Hà kiếm pháp một lần sư huynh xem2021-06-14 03:17
 • #31: Tứ Quý đạo nhân, học phủ mười nước!2021-06-14 03:17
 • #32: Thống lĩnh giám sát sứ Tấn Quốc, chính là người trong bức họa2021-06-14 03:17
 • #33: Rất hi vọng có một ngày có thể trông thấy cao nhân kiếm đạo chân chính này2021-06-14 03:17
 • #34: Nhị sư huynh tới dạy ngươi luyện đan2021-06-14 03:17
 • #35: Đan đạo vô song, không chỉ luyện đan2021-06-14 03:17
 • #36: Vạn vật làm tài liệu, tạo hóa luyện đan, đi tới Tàng Kinh Các2021-06-14 03:18
 • #37: Vân Vụ sơn mạch, người đi đưa đồ ăn à?2021-06-14 03:18
 • #38: Tàng Kinh Các, ba ngàn sáu trăm tiên khiếu diệu pháp2021-06-14 03:18
 • #39: Thông suốt phương pháp, tu hành2021-06-14 03:18
 • #40: Giác ngộ luyện khí, trước chưa từng có ai sau cũng không ai có, đệ nhất nhân muôn đời2021-06-14 03:18
 • #41: Tìm được đường sống trong chỗ chết, thầy trò đều vất vả2021-06-14 03:18
 • #42: Dẫn Khí thành công, thông suốt! Chúc Long tiên khiếu!2021-06-14 03:18
 • #43: Thiên Chùy lò sưởi, luyện thể hoàn thành, nét mặt và khí chất đều cùng thăng hoa2021-06-14 03:18
 • #44: Không sao, ta đi bộ2021-06-14 03:18
 • #45: Xin hỏi tiền bối, thế nào là kiếm đạo?2021-06-14 03:18
 • #46: Giống như một nho tiên tuyệt thế, nụ cười trên mặt Hứa Lạc Trần2021-06-14 03:18
 • #47: Có phải các người nghi Tô tiền bối không phải Giám sát sứ hay không?2021-06-14 03:18
 • #48: Nếu ngươi có thể luyện ra, ta sẽ nuốt lò luyện đan2021-06-14 03:18
 • #49: Đêm của một người, cô độc và dài dằng dặc2021-06-14 03:19
 • #50: Đại sư tỷ, Tiêu Mộ Tuyết2021-06-14 03:19
 • #51: Tiểu sư đệ, đẹp không2021-06-14 03:19
 • #52: Ba canh giờ, luyện khí tầng một2021-06-14 03:19
 • #53: Cái gì? Ngươi còn vẽ tranh cho nhị sư huynh2021-06-14 03:19
 • #54: Có phải tiểu sư đệ vẽ cho đệ một bức họa không2021-06-14 03:19
 • #55: Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà, hu hu hu2021-06-14 03:19
 • #56: Không phải chỉ là một bức họa thôi à? Chả lẽ có giá trị liên thành?2021-06-14 03:19
 • #57: Bức họa này mà bán được năm vạn lượng hoàng kim, ta sẽ tự tát lệch miệng mình2021-06-14 03:19
 • #58: Làm thời gian chậm lại? Ta giúp đệ đi hỏi tam sư huynh2021-06-14 03:19
 • #59: Trò đùa gì đây? Làm chậm thời gian? Đệ chờ ta một chút2021-06-14 03:19
 • #60: Luyện khí tầng bốn, Phù Đồ Trận2021-06-14 03:19
 • #61: Ta muốn báo danh tham gia đại hội kiếm đạo Thanh Châu2021-06-14 03:20
 • #62: Sư phụ, không phải người nghĩ con rất yếu chứ2021-06-14 03:20
 • #63: Tông môn lánh đời thật sự!2021-06-14 03:20
 • #64: Đại Hạ công chúa, mua tranh vẽ2021-06-14 03:20
 • #65: Cái gì? Người đã báo danh cho ta tham gia đại hội kiếm đạo Thanh Châu2021-06-14 03:20
 • #66: Dù tiểu sư đệ nói cái gì, ngài nói ngược lại là được2021-06-14 03:20
 • #67: Không động thì thôi, động liền kinh người2021-06-14 03:20
 • #68: Vô Tận Kiếm Đồ, Phá Kiếm thức2021-06-14 03:20
 • #69: Thiên Hà kiếm thế, xuống núi2021-06-14 03:20
 • #70: Gió nổi Thanh Châu, mạch nước ngầm động mạnh2021-06-14 03:20
 • #71: Yêu nghiệt to gan, còn không mau mau hiện hình2021-06-14 03:20
 • #72: Mộ quỷ Lâm Hà2021-06-14 03:20
 • #73: Ta là đệ tử Thanh Vân, không ham nữ sắc2021-06-14 03:21
 • #74: Ngươi bảo một quỷ tu như ta dạy ngươi kinh siêu độ ư2021-06-14 03:21
 • #75: Thái Thượng Độ Nhân Kinh, kim quang độ hóa2021-06-14 03:21
 • #76: Hù hắn té đái2021-06-14 03:21
 • #77: Đại Uy Thiên Long, Đại La pháp chú2021-06-14 03:21
 • #78: Lại thông suốt lần nữa, Luyện Khí tầng bảy2021-06-14 03:21
 • #79: Thanh Châu Cổ Thành, lập kiếm đài2021-06-14 03:21
 • #80: Tiểu đạo mà thôi, chuyện này Tô Trường Ngự tuyệt đối là cao nhân2021-06-14 03:21
 • #81: Đường lớn Thanh Châu, bái kiến sư phụ2021-06-14 03:21
 • #82: Đây là đi vào hang ổ của các đại lão?2021-06-14 03:21
 • #83: Tô tiền bối, ngài tới rồi? Mau cứu chúng ta đi2021-06-14 03:21
 • #84: Là ai cho các ngươi lá gan nói ra những lời này?2021-06-14 03:22
 • #85: Cái gì gọi là kiếm đạo thật sự2021-06-14 03:22
 • #86: Ta đã xuất kiếm2021-06-14 03:22
 • #87: Đại Hà chi kiếm từ trời xuống, kiếm reo vang Thanh Châu2021-06-14 03:22
 • #88: Thành chủ Thanh Châu, lập kiếm ý2021-06-14 03:22
 • #89: Lý Trường Dạ, Vương Minh Hạo đã đến2021-06-14 03:22
 • #90: Ngươi muốn trở thành kiếm tiên tuyệt thế được vạn người chiêm ngưỡng?2021-06-14 03:22
 • #91: Danh sách quyết đấu xuất hiện2021-06-14 03:22
 • #92: Ma Thần giáo2021-06-14 03:22
 • #93: Tư Không Kiếm Thiên, Giám Thiên viện2021-06-14 03:22
 • #94: Con đường vô địch, đã muốn bắt đầu rồi sao?2021-06-14 03:22
 • #95: Lý đạo hữu, ngươi đừng chết nha, ta thật sự không biết tu vi của ngươi kém như vậy2021-06-14 03:22
 • #96: Nằm không tiến vào tám vị trí đầu, cả nước chú ý2021-06-14 03:23
 • #97: Không phải hơn mười vạn lượng, là hơn mười vạn Linh thạch2021-06-14 03:23
 • #98: Cái gì? Đại đồ đệ của ta một ăn mười? Vậy mua nó thua đi!2021-06-14 03:23
 • #99: Người này, là tuyệt thế Kiếm Tiên, ắt phải chết!2021-06-14 03:23
 • #100: Bố cục của Tư Không Kiếm Thiên, thi đấu bán kết2021-06-14 03:23
 • #101: Tô Trường Ngự chiến Tư Không Kiếm Thiên2021-06-14 03:23
 • #102: Tất vương tái thế, ngũ oán cổ độc2021-06-14 03:23
 • #103: Sư đệ, chạy mau, không cần lo cho ta2021-06-14 03:23
 • #104: Ta xin các ngươi, đừng có đuổi hết theo ta2021-06-14 03:23
 • #105: Đại ca, ngươi mạnh như vậy, tại sao phải chạy? Câu cá hả?2021-06-14 03:23
 • #106: Ta không gọi đây là bán đứng đồng liêu, mà là thay trời hành đạo2021-06-14 03:23
 • #107: Đại sư huynh, ta hiểu!2021-06-14 03:24
 • #108: Tuyệt thế mãnh nam ra đời2021-06-14 03:24
 • #109: Ngươi không cho rằng sẽ xuất hiện một vị cao nhân đắc đạo đó chứ?2021-06-14 03:24
 • #110: Kim quang độ hóa Thiên Lôi kiếm, đều chết hết cho gia2021-06-14 03:24
 • #111: Kim quang độ hóa tăng lên, Ngụy Lâm bối rối2021-06-14 03:24
 • #112: Ngưng tụ kim luân độ hóa!2021-06-14 03:24
 • #113: Diệp Bình ngộ đạo, gió mát lại xuất hiện2021-06-14 03:24
 • #114: Thái Thượng kim luân độ hóa, Bồ Đề cổ thụ2021-06-14 03:24
 • #115: Giám Thiên Viện? Cả vua lẫn dân Tấn quốc đều chấn động!2021-06-14 03:24
 • #116: Thanh Vân Đạo tông, ta đã trở về!2021-06-14 03:24
 • #117: Mấy ngày này nghỉ ngơi cho tốt, chờ mấy ngày nữa, sư huynh sẽ dạy ngươi trận đạo2021-06-14 03:24
 • #118: Đột phá cảnh giới, Học phủ Tấn quốc nổi phong vân2021-06-14 03:24
 • #119: Hoàn mỹ Luyện Khí, Trúc Cơ Thanh Liên2021-06-14 03:25
 • #120: Diệp Bình đốn ngộ, thiên tài Tấn quốc khóc òa2021-06-14 03:25
 • #121: Sức mạnh Chúc Long, Thần Ma Thân2021-06-14 03:25
 • #122: Khí huyết như lô, thân thể như rồng2021-06-14 03:25
 • #123: Sư huynh bố trí một trận pháp, xem xem đệ có phá giải được hay không2021-06-14 03:25
 • #124: Ta không nghe, ta không nghe, ca phải báo thù cho ta2021-06-14 03:25
 • #125: Muội yên tâm, ca sẽ giúp muội báo thù2021-06-14 03:25
 • #126: Thái Tử Tấn quốc? Là đồ tôn của ta?2021-06-14 03:25
 • #127: Tấn quốc Học phủ? Ta không đi, ở lại trong tông môn không tốt hơn sao?2021-06-14 03:25
 • #128: Trận pháp không gian, Nguyên Ma Bí Cảnh2021-06-14 03:25
 • #129: Không Gian Truyền Tống, Nguyên Ma Bí Cảnh2021-06-14 03:25
 • #130: Khỉ gió, Nguyên Ma mạnh không hợp thói thường nha2021-06-14 03:26
 • #131: Hiểu lầm... Ông nội mi!2021-06-14 03:26
 • #132: Phủ chủ, ngươi chơi ta?2021-06-14 03:26
 • #133: Kình Phu Kình Phu, toàn trường hoan hô2021-06-14 03:26
 • #134: Bắc nồi, nấu nước, luyện đan, bay bay bay!2021-06-14 03:26
 • #135: Kiếm tiên hàng đầu từ xưa đến nay2021-06-14 03:26
 • #136: Xác định mục tiêu, Thái Cổ Chân Long Quyền2021-06-14 03:26
 • #137: Tấn quốc Học Phủ, Tô Trường Ngự thu đồ đệ2021-06-14 03:26
 • #138: Mặc Tuyền đạo hữu, ngàn người tụ tập2021-06-14 03:26
 • #139: Diệp Bình như rồng, quét ngang tất cả2021-06-14 03:26
 • #140: Khí huyết hoả lò, rung động Học Phủ2021-06-14 03:26
 • #141: Như Thần Minh! Như người vô địch! Tam Đại đều thất bại!2021-06-14 03:26
 • #142: Nếu Diệp Bình là đồ đệ của ta, ta sẽ dẫn đầu học phủ đánh lên mặt trăng!2021-06-14 03:27
 • #143: Mỗi người dạy một loại, để hắn tự cảm nhận xem người nào tốt2021-06-14 03:27
 • #144: Ngươi cảm thấy kiếm pháp của Lý trưởng lão như thế nào? Diệp Bình: Quá tầm thường!2021-06-14 03:27
 • #145: Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, vách núi ngàn thước, không muốn lại được2021-06-14 03:27
 • #146: Kiếm ý vô thượng, Lý Giang bái sư2021-06-14 03:27
 • #147: Yêu nghiệt từ Nam quốc, nguy cơ của Tấn quốc2021-06-14 03:27
 • #148: Trên thế giới này không có đan nào không độc2021-06-14 03:27
 • #149: Thế này cũng luyện ra đan được? Học sinh Tấn quốc khiếp sợ2021-06-14 03:27
 • #150: Rung động! Rung động! Là không độc đan có thể thay đổi lịch sử!2021-06-14 03:27
 • #151: Năm trăm năm, vượt qua Đại Hạ vương triều2021-06-14 03:27
 • #152: Để ta về hỏi sư huynh của ta đã2021-06-14 03:27
 • #153: Vương đạo hữu, đã lâu không gặp!2021-06-14 03:28
 • #154: Thập công chúa Hạ Thanh Mặc báo đáp2021-06-14 03:28
 • #155: Ngươi không biết ngự kiếm thuật? Ân công, ta dạy cho ngươi nhé?2021-06-14 03:28
 • #156: Móa nó, đập nhanh lên chút, ta tới cản giúp ngươi2021-06-14 03:28
 • #157: Quỷ Vương xuất thế, Kim Cô chú2021-06-14 03:28
 • #158: Trở về tông môn! Nộp đan phương! Kế sách của Tấn quốc2021-06-14 03:28
 • #159: Đại sư huynh trở về, Nhị sư huynh kiểm tra luyện đan thất bại2021-06-14 03:28
 • #160: Đại sư tỷ, Tứ sư huynh, Ngũ sư huynh đều trở về rồi?2021-06-14 03:28
 • #161: Tiểu sư đệ, để sư tỷ kiểm tra kỹ cơ thể ngươi2021-06-14 03:28
 • #162: Thượng tiên, thượng tiên, ta có một bí mật kinh thiên nói cho ngươi nghe2021-06-14 03:29
 • #163: Gia yến, thiên tài vô địch Nam quốc2021-06-14 03:29
 • #164: Diệp Bình truyền thụ kiếm pháp, thiên tài Nam quốc trấn áp tất cả2021-06-14 03:29
 • #165: Hoàng Phủ Thiên Long, quét ngang tất cả2021-06-14 03:29
 • #166: Đại Thần Ma Thể, khí huyết chân long, Cổ Kiếm Tiên ngộ đạo2021-06-14 03:29
 • #167: Sư phụ, ngươi biết Lục Trường Sinh không?2021-06-14 03:29
 • #168: Đại Hạ Uy Vũ Hầu, kẻ nào quấy nhiễu ta thanh tu2021-06-14 03:29
 • #169: Ăn hiếp sư đệ ta, có tính là sai hay không?2021-06-14 03:29
 • #170: Thanh Mặc rời đi, Diệp Bình trở về học phủ2021-06-14 03:29
 • #171: Diệp Bình trở về, đại chiến xảy ra2021-06-14 03:29
 • #172: Diệp Bình như thần, một quyền vô địch2021-06-14 03:29
 • #173: Như một vị thần, như một vầng thái dương2021-06-14 03:29
 • #174: Thiên tử Đại Hạ, ban cho chức vương cha truyền con nối?2021-06-14 03:30
 • #175: Hắn muốn cái gì, thì cho cái đó! Bổn cung là trữ quân Đại Hạ2021-06-14 03:30
 • #176: Chủ nhân của ta là Thái tử Đại Hạ, trữ quân Đại Hạ2021-06-14 03:30
 • #177: Đề thi đấu mười nước, vây quét Ma Thần Giáo2021-06-14 03:30
 • #178: Thập hoàng tử Đại Hạ, ngộ ra kiếm ý tuyệt thế2021-06-14 03:30
 • #179: Tô Trường Ngự bày trận?2021-06-14 03:30
 • #180: Trời đất, Tô Trường Ngự biết trận pháp thật?2021-06-14 03:30
 • #181: Đại Đạo Tam Thiên Bảo Giám2021-06-14 03:30
 • #182: Cửu Tử Nhất Sinh Động, thuật bói toán của Thái Hoa đạo nhân2021-06-14 03:30
 • #183: Ngụy quốc Nhất Tuyến Thiên, căm ghét bọn chó liếm2021-06-14 03:30
 • #184: Trần Hồng Phi: Ta và Thanh Liên Cư Sĩ là tình đồng thủ túc2021-06-14 03:30
 • #185: Thi đấu mười nước bắt đầu! Thiên Tâm ảo cảnh2021-06-14 03:30
 • #186: Ma Thần Giáo đánh bất ngờ? Mọi người không phải sợ, đây là ảo trận!2021-06-14 03:31
 • #187: Thật sự tàn khốc! Ma Giáo tội đáng chết vạn lần!2021-06-14 03:31
 • #188: Truyền tống trận, không đường mà trốn2021-06-14 03:31
 • #189: Hai canh giờ! Quyết định thắng bại!2021-06-14 03:31
 • #190: Thánh Tử Ma Thần Giáo! Đại chiến tới!2021-06-14 03:31
 • #191: Chân tướng công bố, ảo trận?2021-06-14 03:31
 • #192: Được công nhận là thiên kiêu tuyệt thế của mười nước trước thời hạn2021-06-14 03:31
 • #193: Thất Vương bí cảnh, giếng cổ kiếp này, có thể nhìn thấy tương lai2021-06-14 03:31
 • #194: Truyền thừa Kiếm Vương, Tô Trường Ngự lại phát bệnh2021-06-14 03:31
 • #195: Truyền thừa ta đã hủy rồi, một quả trứng hóa đá?2021-06-14 03:31
 • #196: Hạ Đế và Tô Trường Ngự2021-06-14 03:31
 • #197: Thiên Y Các, trị giá năm trăm ngàn linh thạch thượng phẩm?2021-06-14 03:31
 • #198: Ải thứ hai thi đấu mười nước kết thúc, xông tới ải thứ ba2021-06-14 03:31
 • #199: Văn kinh thiên hạ, Văn Thánh chi tư, thiên hạ rung động! Văn nhân điên cuồng!2021-06-14 03:32
 • #200: Một triệu linh thạch thượng phẩm? Không, một trăm linh thạch hạ phẩm?2021-06-14 03:32
 • #201: Một triệu linh thạch thượng phẩm? Không, một trăm linh thạch hạ phẩm?2021-06-14 03:32
 • #202: Trở về Thanh Vân Đạo Tông, gặp Tô Trường Ngự!2021-06-14 03:32
 • #203: Trở về Thanh Vân Đạo Tông, gặp Tô Trường Ngự!2021-06-14 03:32
 • #204: Tiểu sư đệ, sư huynh lập cho đệ một chương trình huấn luyện ma quỷ2021-06-14 03:32
 • #205: Tiểu sư đệ, sư huynh lập cho đệ một chương trình huấn luyện ma quỷ2021-06-14 03:32
 • #206: Cha con nhận nhau?2021-06-14 03:32
 • #207: Cha con nhận nhau?2021-06-14 03:32
 • #208: Đứa bé Trường Ngự này, thật là làm cho người ta đau lòng mà2021-06-14 03:32
 • #209: Đứa bé Trường Ngự này, thật là làm cho người ta đau lòng mà2021-06-14 03:32
 • #210: Tiểu sư đệ, sao đệ không tự bổ não đi?2021-06-14 03:33
 • #211: Trường Ngự con ta có tư chất đế vương2021-06-14 03:33
 • #212: Trường Ngự con ta có tư chất đế vương2021-06-14 14:34
 • #213: Ngươi thật nghĩ rằng, trẫm không dám đổi trữ quân?2021-06-15 14:35
 • #214: Ngươi thật nghĩ rằng, trẫm không dám đổi trữ quân?2021-06-15 14:35
 • #215: Tịch thu quyền giám quốc của Thái tử, Thái Thượng Huyền Cơ chỉ ra chân tướng2021-06-17 14:37
 • #216: Tịch thu quyền giám quốc của Thái tử, Thái Thượng Huyền Cơ chỉ ra chân tướng2021-06-17 14:37
 • #217: Diệp Bình ngộ đạo, kiếm tiên tuyệt thế! (1)2021-06-19 14:33
 • #218: Diệp Bình ngộ đạo, kiếm tiên tuyệt thế! (2)2021-06-20 14:33
 • #219: Một kiếm phá vạn pháp, Tiêu Mộ Tuyết đặc huấn (1)2021-07-10 05:19
 • #220: Một kiếm phá vạn pháp, Tiêu Mộ Tuyết đặc huấn (2)2021-07-10 05:19
 • #221: Trường Ngự, ngươi muốn biết phụ thân mẫu thân ngươi không2021-07-10 05:19
 • #222: Trường Ngự, ngươi rất có thể là con riêng (1)2021-07-10 05:19
 • #223: Trường Ngự, ngươi rất có thể là con riêng (2)2021-07-10 05:19
 • #224: Chủ khảo khảo hạch luyện đan, là Diệp Bình (1)2021-07-10 05:19
 • #225: Chủ khảo khảo hạch luyện đan, là Diệp Bình (2)2021-07-10 05:19
 • #226: Ngươi phải dùng cách thức nghiêm khắc nhất, để khảo hạch sư huynh ngươi (1)2021-07-10 05:19
 • #227: Ngươi phải dùng cách thức nghiêm khắc nhất, để khảo hạch sư huynh ngươi (2)2021-07-10 05:19
 • #228: Thái Thượng Huyền Cơ tặng đồ cho Tô Trường Ngự2021-07-10 05:20
 • #229: Ta phải đi Đại Hạ quốc đô, để hỏi cho rõ2021-07-10 05:20
 • #230: Phượng hoàng niết bàn đan! (1)2021-07-10 05:20
 • #231: Phượng hoàng niết bàn đan! (2)2021-07-10 05:20
 • #232: Thanh Châu gặp khó, trứng của thần linh (1)2021-07-10 05:20
 • #233: Thanh Châu gặp khó, trứng của thần linh (2)2021-07-10 05:20
 • #234: Đứa trẻ của ta, hoặc là vận khí nghịch thiên, hoặc là hết sức xui xẻo2021-07-10 05:20
 • #235: Tô Trường Ngự lại lạc đường!2021-07-10 05:20
 • #236: Người này là sư phụ ta, Tô Trường Ngự: ? ? ? (1)2021-07-10 15:09
 • #237: Người này là sư phụ ta, Tô Trường Ngự: ? ? ? (2)2021-07-10 15:09
 • #238: Tại hạ Lý Trường Thanh, kế nghiệp Cổ kiếm tiên!2021-07-11 14:55
 • #239: Không ngờ Diệp Bình lại là Thập hoàng tử (1)2021-07-12 14:38
 • #240: Không ngờ Diệp Bình lại là Thập hoàng tử (2)2021-07-12 14:38
 • #241: Sâm La Cổ Điện, phải giết Diệp Bình! (1)2021-07-13 14:36
 • #242: Sâm La Cổ Điện, phải giết Diệp Bình! (2)2021-07-13 14:36
 • #243: Tiểu sư đệ, sư huynh truyền cho ngươi một môn đại đạo vô thượng2021-07-16 14:42
 • #244: Thiên đạo tế đàn, Tô Trường Ngự sắp tới Đại Càn2021-07-16 14:42
 • #245: Thiên tử Đại Càn là cậu ruột của Đại Hạ Thập hoàng tử (1)2021-07-16 14:42
 • #246: Thiên tử Đại Càn là cậu ruột của Đại Hạ Thập hoàng tử (2)2021-07-20 14:40
 • #247: Hoàng thái tôn Đại Càn, dám coi thường Tô mỗ ta? (1)2021-07-20 14:40
 • #248: Hoàng thái tôn Đại Càn, dám coi thường Tô mỗ ta? (2)2021-07-20 14:40
 • #249: Ta muốn cho Tô Trường Ngự biết, thế nào gọi là hoàng thái tôn2021-07-20 14:40
 • #250: Con tên là Trường Ngự? Gọi ta là Nhu Vân cô cô (1)2021-07-21 14:33
 • #251: Con tên là Trường Ngự? Gọi ta là Nhu Vân cô cô (2)2021-07-23 14:35
 • #252: Hoàng! Không! Thể! Nhục! Cái gì? Nó là đứa con mồ côi của muội muội ta? (1)2021-07-24 14:37
 • #253: Hoàng! Không! Thể! Nhục! Cái gì? Nó là đứa con mồ côi của muội muội ta? (2)2021-07-24 14:37
 • #254: Bây giờ, hoàng gia gia sẽ dạy ngươi cách làm người cho tốt (1)2021-07-25 14:34
 • #255: Bây giờ, hoàng gia gia sẽ dạy ngươi cách làm người cho tốt (2)2021-07-26 14:33
 • #256: Hoàng gia gia, đừng đánh, đừng đánh, đánh nữa sẽ xảy ra chết người đó (1)2021-07-28 05:29
 • #257: Hoàng gia gia, đừng đánh, đừng đánh, đánh nữa sẽ xảy ra chết người đó (2)2021-07-28 14:34
 • #258: Tân Chính! Cấm Tiên! Trở về tông môn!2021-07-31 14:34
 • #259: Tranh giành vương vực, Lý Trường Dạ lại xuất hiện2021-08-03 14:35
 • #260: Làm vương giả mạnh nhất cùng thời, quan sát thiên hạ2021-08-06 14:35
 • #261: Tô Trường Ngự ta trở về Đại Hạ, là để kết thúc2021-08-10 14:34
 • #262: Tô mỗ ta, cần người bảo vệ sao?2021-08-12 14:34
 • #263: Vương vực ải thứ nhất, Đại Càn thần quả2021-08-13 14:35
 • #264: Tiên đan màu vàng, Tô Trường Ngự trở lại tiên thiên2021-08-15 14:35
 • #265: Vương vực chí bảo, ta không đội trời chung với tội ác2021-08-17 14:35
 • #266: Long mã chính là Trần Nguyên?2021-08-19 14:33
 • #267: Thăng Tiên đại điện, mọi chuyện đã sẵn sàng, Tô Trường Ngự lột xác2021-08-20 14:33
 • #268: Tô Trường Ngự thức tỉnh, đứa con của thiên mệnh2021-08-21 14:33
 • #269: Như nhìn thấy một vị tiên2021-08-23 04:41
 • #270: Đế tinh xuất hiện, Tô Trường Ngự đi Đại Hạ2021-08-23 14:32
 • #271: Tô Trường Ngự rời đi, truyền tống trận2021-08-25 14:35
 • #272: Vương vực ải thứ hai!2021-08-25 14:35
 • #273: Bị vây diệt, kỳ tích xuất hiện2021-08-27 14:31
 • #274: Ba triệu kiếm tiên trên trời, thấy ta đều phải cúi đầu rũ mắt!2021-08-29 14:31
 • #275: Tru Tiên Vương hiển lộ, Tất Vương Tô Trường Ngự (*)2021-09-01 14:31

Related posts

Ly Thiên Đại Thánh

TiKay

Cân Cả Thiên Hạ

TiKay

Khắc Kim Sửa Mệnh [ Giới Giải Trí ]

THUYS♥️

Sư Tôn Có Điều Vai Ác Long

TiKay

Vạn Tôn Kiếm Đế

TiKay

Ngã Dục Phong Thiên

TiKay

Leave a Reply